emerytura kobieta 21 lat pracy

LESZEK KOSTRZEWSKI

Więcej chętnych na emerytury częściowe

Więcej chętnych na emerytury częściowe

Nie możesz pracować do pełnej emerytury? Idź na częściową. Dostaje ją już ponad 1,2 tys. Polaków. Średnia wypłata to 1820 zł brutto.

Wydłużony wiek emerytalny. Kiedy ta emerytura? [PORADNIK]

Wiek emerytalny cały czas się zmienia. W lutym 2015 r., by przejść na emeryturę, trzeba mieć co najmniej 60 lat i 7 miesięcy lub 65 lat i 7 miesięcy. W grudniu 2015 r. - już 60 lat i 9 miesięcy lub 65 lat i 9 miesięcy.

Za ile lat emerytura?

W lutym 2015 r., by przejść na emeryturę, trzeba mieć co najmniej 60 lat i 7 miesięcy lub 65 lat i 7 miesięcy. W grudniu 2015 r. - już 60 lat i 9 miesięcy lub 65 lat i 9 miesięcy.

Dla kogo emerytury częściowe

wzrośnie do 198 tys. zł. To jej pozwoli pobierać 505 zł emerytury częściowej, a ostateczna wyniesie 876 zł. Rok dodatkowej pracy zwiększy kapitał do 202 tys., co podniesie częściową emeryturę o 10 zł. Oczywiście będzie to możliwe, jeśli kobiety będą mogły iść na emeryturę częściową dalej w wieku 62 lat

Dla kogo emerytury częściowe

Dla kogo emerytury częściowe

pozwoli pobierać 505 zł emerytury częściowej, a ostateczna emerytura wyniesie 876 zł. Rok dodatkowej pracy zwiększy kapitał do 202 tys., co zwiększy częściową emeryturę o 10 zł. Oczywiście będzie to możliwe, jeśli kobiety będą mogły iść na emeryturę częściową nadal w wieku 62 lat. ROLNICY Na nowych

Emerytura zagraniczna

Emerytura zagraniczna

jeżeli suma z OFE i ZUS jest niższa od najniższego świadczenia, to osoba, która osiąg- nęła wiek emerytalny i posiada minimalny staż pracy wymagany do otrzymania minimalnej emerytury (21/25 lat kobieta/mężczyzna, od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci), może liczyć na podwyższenie emerytury do kwoty

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury

państwo emerytury minimalne (dziś to 844,45 zł brutto, od marca przyszłego roku 880,45 zł) będą przyznawane tylko osobom o wymaganym stażu ubezpieczeniowym. Teraz to 21 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci. CO OBNIŻA EMERYTURĘ? Bardzo niska emerytura grozi

Emerytury częściowe, czyli jak wcześniej odejść z pracy

Emerytury częściowe, czyli jak wcześniej odejść z pracy

świadczenia przedemerytalnego. STAŻ PRACY To, że do stażu będą zaliczane oprócz okresów składkowych również okresy nieskładkowe, w uzyskaniu emerytury częściowej pomoże zwłaszcza kobietom, które przed reformą z 1999 r. były na urlopach wychowawczych. Wtedy wychowawczy był traktowany jako okres nieskładkowy

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

najniższego świadczenia, to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i posiada minimalny staż pracy wymagany do minimalnej emerytury (21/25 lat, kobieta/mężczyzna; od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci), może liczyć na podwyższenie emerytury do kwoty minimalnego świadczenia. W miejscu zamieszkania (np. w

Emerytura minimalna

Emerytura minimalna

, którzy z konieczności lub wyboru będą zatrudnieni przez kilka-kilkanaście lat w szarej strefie. Problem minimalnych emerytur dotknie głównie kobiety: mniej od mężczyzn zarabiają, mają więcej przerw w pracy związanych z wychowaniem dzieci. KOMU PAŃSTWO POMOŻE W OPŁACENIU SKŁADEK Emerytury, zwłaszcza

Kto będzie miał prawo do emerytury minimalnej

Kto będzie miał prawo do emerytury minimalnej

dziewięć lat była na wychowawczym, to w jej przypadku tyle lat pracy wystarczy do otrzymania minimalnej emerytury, bo brakujące pięć lat ZUS zaliczy jej z urlopu. Jak staż kobiet będzie podnoszony? Wydłużany będzie od 1 stycznia 2014 r. o rok co dwa lata. I tak: *20 lat - będzie obowiązywać do 31 grudnia

Komu się należy emerytura minimalna

Komu się należy emerytura minimalna

, oraz tym, które z konieczności lub wyboru były zatrudniane w szarej strefie. Problem minimalnych emerytur dotknie głównie kobiety, bo zarabiają mniej od mężczyzn i mają więcej przerw w pracy związanych z wychowaniem dzieci. Emerytura minimalna stanowi dziś ok. 25 proc. średniego wynagrodzenia

Staż pracy do emerytury

Staż pracy do emerytury

względu na rządowe zmiany zachowuje się prawo do wcześniejszej emerytury.ZUS wypłaci świadczenie po ukończeniu 55/60 lat (kobieta/mężczyzna).Polacy skarżą się, że ZUS nie zalicza osobom starającym się o wcześniejszą emeryturę (np. ze względu na pracę w szczególnym charakterze) wszystkich okresów

Zmiany w emeryturach. Sprawdź, jakie świadczenie dostaniesz na starość

Zmiany w emeryturach. Sprawdź, jakie świadczenie dostaniesz na starość

67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jak jest dzisiaj Dzisiaj, aby przejść na ustawową emeryturę, kobieta musi ukończyć co najmniej 60 lat, mężczyzna 65. W nowym systemie wprowadzonym w 1999 roku o odejściu na emeryturę decyduje tylko wiek emerytalny. Nie ma wymogu lat pracy. Można odejść

Górnicy dostaną z ZUS trzy razy więcej pieniędzy niż inni Polacy

Górnicy dostaną z ZUS trzy razy więcej pieniędzy niż inni Polacy

wynagrodzenie w wysokości 75 proc. miesięcznej pensji i w tym czasie będą mogli podjąć pracę poza górnictwem. Górnicy dołowi, którym zostały cztery lata lub mniej do emerytury też będą mieli prawo do takiego urlopu. Jeżeli więc górnik dołowy zarabia 3 tys zł brutto to przez cztery lata będzie dostawał od

Studenci prawa UMK zostali szatniarzami, bo są tańsi

Studenci prawa UMK zostali szatniarzami, bo są tańsi

Pomysł zatrudnienia studentów wyszedł od władz wydziału. Dwie studentki zaczęły pracę w listopadzie. Kolejne dwie osoby - w grudniu. W zależności od planu zajęć pracują, na podstawie zlecenia, w godz. 7-14 lub 14-21. Za godzinę wieszania kurtek dostają 7 zł. Studenci zajmują miejsca po pracownikach

Jak daleko do emerytury?

Jak daleko do emerytury?

Sprawdź, komu i o ile wydłuży się wiek emerytalny oraz ile będą wynosić nasze emerytury? Jaki rocznik - jak długa praca Dłużej popracują już mężczyźni, którzy urodzili się w 1948 r. oraz kobiety urodzone w 1953 r. O kilka miesięcy. Z każdym rokiem kolejne roczniki będą pracować coraz dłużej

Emerytura na horyzoncie

Emerytura na horyzoncie

Rząd przekonuje: w ciągu ostatniego półwiecza zmienił się nasz styl życia, sposób pracy i model rodziny. Fundamentalnie.W 1965 r. dzieciństwo i nauka to 23 proc. życia kobiety, 69 proc. życia pracowała, a tylko 8 proc. była na emeryturze. Dziś uczy się więcej (28 proc. życia), pracuje mniej (42

Renta wyższa od emerytury?

Renta wyższa od emerytury?

najmniej 25-letni (w przypadku kobiet) i 30-letni (w przypadku mężczyzn) okres składkowy. Wariant B - trzeba stać się niezdolnym do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy bądź z pracy. * WARUNEK TRZECI ma dwa warianty - musimy spełnić jeden z nich. Wariant A - niezdolność do pracy musi powstać w okresach

Niezależną być

Gazeta Wyborcza nr 273, wydanie z dnia 23/11/1993, str. 3 Ponad połowa ankietowanych kobiet nie pracuje, bo jest na emeryturze bądź rencie. 16 proc. chciałoby pracować, ale nie może znaleźć pracy, a 9 proc. musi opiekować się dziećmi. Jednak większość bezrobotnych pań - 60 proc. - nie ma zamiaru

Sposoby na wyższą emeryturę

Sposoby na wyższą emeryturę

emerytek, pani Gabrieli. "Urodziłam się w maju 1951 r. W wieku 55 lat, a więc w czerwcu 2006 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę, po przepracowaniu 35 lat. ZUS wyliczył mi emeryturę wstawiając do wzoru podstawę wymiaru emerytury z 2006 r. tj. 1977 zł (kwotę bazową) i biorąc staż pracy 35 lat. Od

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

pracodawcy lub zleceniodawcy). Przykład. 21-letnia studentka zginęła w wypadku samochodowym. Dorabiała sobie do stypendium pracami dorywczymi, ale nigdzie nie była ubezpieczona. Jej matka nie pracuje, nie ma prawa do renty ani emerytury. Ojciec zaś ma pół etatu w firmie ochroniarskiej. Rodzice wyprawili

Upomnij się o składki

Upomnij się o składki

), tym dla nas lepiej i tym większe szanse, że ZUS zaliczy nam do emerytury kolejne lata pracy. Przepisy po zmianach Zapisy ustawy, która weszła w życie 1 października. Gdy będziemy składać wniosek do ZUS, warto powołać się na te paragrafy.Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i

Polska będzie się wyludniać i starzeć. Najszybciej dotknie to miasta

Litwa - o 36 proc., Łotwa o 28 proc., Bułgaria o 21 proc., a Grecja o 17 proc. Dzieci? Z roku na rok będzie malała w Polsce liczba kobiet zdolnych do zajścia w ciążę z 9,3 mln w 2013 r. do 5,8 mln w 2050 r. W miastach ich liczba spadnie o 44 proc.! Jeśli już zaś kobieta zdecyduje się urodzić pierwsze

Komu należy się renta

- w przypadku kobiety co najmniej 25-letni, a w przypadku mężczyzny co najmniej 30-letni - okres składkowy. Wariant B - niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy bądź z pracy. WARUNEK TRZECI ma dwa warianty - musimy spełnić jeden z nich. Wariant A - niezdolność do pracy musi

Kobieta na emeryturze

systemie liczą się tylko nasze składki. Jeżeli ktoś odłożył niewiele, może mieć tylko 300 zł emerytury. Dla osób w tej sytuacji państwo wprowadziło emerytury minimalne. Do tej pory dostawały je kobiety, które udowodniły 20 lat pracy, a mężczyźni - 25. Od 2022 roku Polki będą musiały wykazać - tak jak

Miller o wystąpieniu Ewy Kopacz: to nie expose, to testament

. Zastrzegł jednak, że oznacza to uruchomienie pakietu: "praca minimalna na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, minimalna płaca 11 zł za godzinę, wycofanie się z podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat, uznania prawa do przechodzenia na emeryturę po 40 i 35 latach pracy, podniesienie

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

Najczęściej emeryturę możemy stracić lub mieć obniżoną przez przekroczenie limitów wyznaczonych przy dorabianiu. Ale to niejedyne przypadki. Dorabianie na wcześniejszej emeryturze Jeżeli jesteś ustawowym emerytem, a więc odszedłeś na emeryturę po skończeniu 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna

Ojciec Breivika wyda książkę "Moja wina?"

"Moren" (matka). Jens Breivik jest w niej ukazany jako tyran stosujący przemoc domową. Autorce zarzucono jednak wiele błędów, a początkowo współpracująca z nią Wenche Breivik, matka Andersa, ostatecznie odcięła się od książki. Kobieta zmarła w 2013 r. Jens Breivik kończy obecnie pracę nad

Kobiety pracujące na własny rachunek przestaną być dyskryminowane

Czytaj też: Polacy nie chcą w pracy parytetu płci - Chcemy, aby kobiety samozatrudnione za urlopy wychowawcze miały odprowadzane składki emerytalne na takich samych zasadach jak kobiety zatrudnione na etacie - mówi "Gazecie" minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do tej pory były one

Aktywizacja 50+ to mit

znaczenia, czy są to 2 czy 4 lata. Istotne jest to, że jeszcze kilka lat temu kobiety mogły przejść na emeryturę w wieku 55 lat i ta mentalność ciągle pokutuje wśród pracodawców. Do tego mamy rynek pracy, który niewiele może zaoferować nawet młodym osobom. Mój list, to nie jest wylanie frustracji i próba

Włocławek. Położna, pełniąca dyżur po pijanemu, będzie zwolniona

Malatyński na konferencji prasowej. Przybyły do szpitala kierownik kadr zastał położną w chwili, gdy prowadziła ciężarną na badanie USG. Kobieta została zaraz odsunięta od pracy i zorganizowano zastępstwo. Wezwany do szpitala patrol policji ok. godziny 21 przeprowadził badanie stanu trzeźwości położnej

Sędzia pół roku nie przychodziła do pracy. Tylko nagana

Sędzia Anna K. z Białej Podlaskiej chorowała, aż 21 kwietnia 2011 roku skończyło się jej zwolnienie lekarskie. Następnego dnia nie przyszła do pracy. Nie przysłała też zwolnienia ani usprawiedliwienia. Automatycznie straciła prawo do wynagrodzenia. Minęło ponad pół roku, zanim dostarczyła L-4

Od redakcji: zrób to dla siebie

rodzinami, ale też o firmach, które pośredniczą w załatwianiu pracy. Opowiadając o tych wszystkich ludziach, wyliczając, jakie są koszty takiej opieki - ile wynosi emerytura, ile dopłaca państwo, a ile dorzuca rodzina - zadaje pytanie, co będzie za 20, 30 lat, kiedy dzisiejsi 30-, 40-latkowie się zestarzeją

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

O zmianach w emeryturach mundurowych mówi się od dobrych kilku lat. W listopadzie 2010 r. po tekście w "Gazecie" Antoni Duda, przewodniczący związku zawodowego policjantów, powiedział: - Jesteśmy w stanie zgodzić się na wydłużenie pracy o pięć lat. Wykazujemy dużą skłonność do kompromisu

Kto dziś marzy o emeryturze. Zmierzch ery Paszczaków

" - a przez to zwiększyć własne szanse na zachowanie posad. To droga, z której w Polsce zwykle nie ma już powrotu do pracy. Choćby z powodu, o którym pisze prof. Danuta Duch-Krzystoszek z Akademii Pedagogiki Specjalnej w tekście "Praca płatna w życiu kobiet i mężczyzn": "Aktywność

Sędzia wyrzucona z zawodu. Bo nie przychodziła do pracy

dostarczyła zwolnienie od lekarza.Anną K. zajął się zastępca rzecznika dyscyplinarnego, czyli wewnętrzny prokurator. Jej zachowanie ocenił jako uchybienie godności urzędu. Kobieta tłumaczyła się, że wcale nie porzuciła pracy, lecz dowiedziała się, że Krajowa Rada Sądownictwa zajmuje się sprawą jej emerytury

Jak żyje górnicza rodzina? Postanowiliśmy sprawdzić

wiedział, że z wypłaty górnika da się wyżyć. Mimo wszystko waha się. Z jednej strony nie wyobraża sobie pracy pod ziemią, z drugiej wie, że pieniądze teraz będą bardzo potrzebne. Ma 21 lat, gdy składa podanie o przyjęcie do kopalni Wujek w Katowicach. W 1993 r. po raz pierwszy zjeżdża na dół. Ładuje węgiel

Kolumbia. Wioska kobiet: Mężczyźni? Są tu apatyczni, wycofani

temu codziennie przyglądać. Nasza wioska to nieudana utopia. Potrzebujemy zmian. - Utopia niezrealizowana? - dziwi się adwokatka Angela. - Nie sądzę. Założenie było takie: kto potrzebuje, może pracować. Wiele kobiet jest zamężnych, niektóre dostają emeryturę. Nie zmusimy do pracy tego, kto nie chce. To

To nie jest kraj dla młodych ludzi

pracodawcy niechętnie przyjmują do pracy - w jakiejkolwiek formie - młode kobiety, to trudno się dziwić, że trzydziestolatkowie nie decydują się na zakładanie rodzin. W ramach walki z umowami śmieciowymi rząd zdecydował się ozusować zlecenia. Świetnie. Jak poprawi to sytuację młodych na rynku pracy? W ogóle

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

O zmianach w emeryturach mundurowych mówi się od dobrych kilku lat. W listopadzie 2010 r. po tekście w "Gazecie" Antoni Duda, przewodniczący związku zawodowego policjantów, powiedział: - Jesteśmy w stanie zgodzić się na wydłużenie pracy o pięć lat. Wykazujemy dużą skłonność do kompromisu

Komorowski po spotkaniu z Dudą: Zbadam, czy ustawa emerytalna jest konstytucyjna

roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety - w 2040 r. W przypadku emerytur mundurowych zmiany zakładają, że funkcjonariusze, którzy wstąpią do służby od 2013 roku, nabędą uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby. Uchwalone przepisy

Sejm uchwalił nowelę pozwalającą rządowi realizować program naprawy KW

Za nowelizacją głosowało 240 posłów, przeciwko było 208, dwóch się wstrzymało. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Ustawa trafi teraz do Senatu, który - według planów - ma się nią zająć 21 stycznia. Rząd program naprawy KW przestawił 7 stycznia, a projekt zmian

Życie bez emerytury. Jak pracuje siedemdziesięciolatek?

Kiedyś praca dawała mi więcej energiiJanina Skowrońska, 67 lat, ZielonkaNa emeryturze jestem od 14 lat. Ciągle jednak prowadzę razem z synem sklep z materiałami budowlanymi. Segreguję faktury, opłacam przelewy w banku, zastępuję pracowników, gdy pójdą na urlop. Praca to energia, która wyzwala

Pożyj sobie za 12 zł

jest wmontowany budzik, który nie pozwala jej marnować czasu. Zanim przeszła na emeryturę, włączał się tylko kilka razy dziennie - gdy miała wstać do pracy, zrobić rodzinie obiad i kolację, a później sprawdzić, czy córka odrobiła lekcje. Od ponad 10 lat budzik dzwoni co kilkadziesiąt minut. Jakby się

Mobbing i dyskryminacja w ZUS? Pracownicy piszą list do prezesa i premiera

i związkowcy ZUS mówią o jednym takim przypadku. Młoda kobieta z centrali ZUS pojechała na początku lipca w delegację. I tam odebrała sobie życie. - Miała udane życie prywatne, była rok po ślubie. Tylko że atmosfera w komórce, w której pracowała, była fatalna. Czy rzeczywiście praca była powodem

Dziewczyno, potrafisz!

kiedykolwiek o podwyżkę? - Nie musiałam. Znów miałam szczęście, moja praca była doceniana. Choć podobno kobietom trudniej przychodzi prosić o podwyżkę. Dlaczego czekają, aż ktoś je doceni? - Mężczyźni nie boją się przyjść po podwyżkę, czasami przeceniają swoje umiejętności i pełnione funkcje. Kobiety zaś

Włoskie zaciskanie pasa. Pakiet oszczędnościowy zatwierdzony

cięć do 2014 r., także 20 mld euro z przejętego wczoraj pakietu pójdzie na łatanie dziury budżetowej. Pozostałe 10 mld euro ma być przeznaczone na pobudzenie wzrostu gospodarczego m.in. za pomocą ulg podatkowych dla pracodawców tworzących nowe posady dla młodych i kobiet w regionach o najwyższym

Jak podwyższyć sobie emeryturę

Każdy emeryt wie, że emerytura jest podwyższana co roku w marcu w wyniku waloryzacji. Jest to podwyżka z automatu - ZUS sam każdemu podwyższa emeryturę (o określony procent). Nie trzeba występować z wnioskiem, pisać podania, pokazywać dokumentacji z lat pracy. Ale uwaga! Niektórzy emeryci być może

Mundurowi będą pracować dłużej

przed 1 stycznia 1999 r.,** czy osiągało się przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu (np. z tytułu umowy o pracę lub działalności gospodarczej). W sprawie emerytur policjantów można pisać na adres: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa; tel. 022 602 81 36

W całej Unii seniorom żyje się lepiej. Ale nie w Polsce

przechodzić na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat. - Ten system został zmieniony pięć lat temu, więc te kobiety znalazły się w badanej grupie. Po 60. roku życia pracowały już bardzo nieliczne - zauważa ekonomistka Lewiatana. Jej zdaniem odsetek bezrobotnych po 55. roku życia w najbliższych latach będzie

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

; ** wysokość dodatku za pracę w porze nocnej - za każdą godzinę pracy w takiej porze (obejmuje ona osiem godzin między godz. 21 a 7) pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnej płacy; ** wysokość odpraw. Od stycznia wzrośnie wysokość

Dziesięć lat temu zmarła legenda łyżwiarstwa Elwira Seroczyńska

sportu jest ważna. Że wspaniały trener to są miesiące pracy, analizy, przygotowań, a my tego nie mamy, bo związek ma dopiero osiem lat+. Nie pozwoliłam jej długo się zastanawiać. Pracowała z nami do emerytury. Pomogła nam dojść do późniejszych sukcesów. To ona przygotowywała plany szkoleniowe z naszymi

Emerytury mundurowe do poprawki

emeryturę przygotowany przez MSWiA zmieniał się już kilkakrotnie. Na początku zakładał, że policjanci będą mieli prawo do emerytury w wieku 55 lat (kobiety i mężczyźni), po przepracowaniu 25 lat.Urodzeni po 31 grudnia 1968 r. (dzisiejsi 40-latkowie), którzy zaczęli pracę przed rozpoczęciem reformy, mogli

Danuta Szaflarska obchodzi 100. urodziny. Wielka dama polskiego kina i teatru [ZDJĘCIA]

Absolutnie oddana pracy Zaprzyjaźniona z Szaflarską reżyserka Dorota Kędzierzawska mówi, że jubilatkę cechuje przede wszystkim niesamowita pogoda ducha, wielka ciekawość świata, odwaga i skromność. - Czego można się uczyć od pani Danuty? Frajdy z tego, że się jest, że się żyje. Poznałyśmy się 24 lata temu na

Nowe klucze Polaków z Donbasu

życiu, gdy widziałam, jak się kogoś zabija. Ludzie stali i patrzyli na to w milczeniu. Tylko jedna kobieta krzyknęła. Po czymś takim strach już wyjść na ulicę. Ale do pracy przecież trzeba iść. Dowiadujesz się co prawda, że nie wypłacą ci pensji, ale i tak chodzisz. Na wszelki wypadek. Poza tym czasem

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

należy się też osobom niezdolnym do pracy z powodu wypadku przy pracy lub tym, które zapadły na chorobę zawodową. Tutaj też świadczenie przysługuje grupom wymienionym wyżej. KTO NIE DOSTANIE ŚWIADCZENIA Świadczenia rehabilitacyjnego na pewno nie dostaną osoby, które mają prawo do emerytury lub renty z

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

dla kobiet, 65 dla mężczyzn) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, o ile nie przekraczają one kryterium dochodowego, które podaliśmy wyżej. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem (osoby samotnej lub na osobę w rodzinie). Zasiłek nie może być

Akcja "Gazety": Mam pecha być kobietą, czyli dlaczego nasze emerytury będą tak niskie

emerytury) chociaż w przybliżeniu kapitał, jaki wszyscy wypracowali, i po równo rozdzielić na wszystkich, którzy pracowali 4 Mam pecha być kobietą, która ukończyła studia przed 1999 rokiem. Z ostatniej informacji o stanie mojego konta w ZUS wynika, że jeśli nadal będę pracować i zarabiać porównywalne

Kiedy emerytury dla 60-latków?

został decyzją ZUS pokrzywdzony. TK uznał, że skoro kobiety mogą wcześniej kończyć pracę, to takie samo prawo należy się mężczyznom. Zgodnie z wolą TK mężczyźni powinni móc przechodzić na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat. Warunek - 35 lat stażu. I dał rządowi rok na zmianę przepisów (do

Emerytury przeliczamy, zamieniamy

społecznemu (czyli dorabiali i płacili składki) przez co najmniej 30 miesięcy - taką emeryturę pierwszy raz zamienić mogą już w wieku 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Bo wtedy mogą przejść na wcześniejszą z innego przepisu - w związku z pracą o szczególnym charakterze (czyli na podstawie art. 32 ustawy

Odprawy emerytalne i rentowe

Odprawa to zgodnie z Kodeksem pracy jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy w związku z jego przejściem na emeryturę (lub rentę). Aby ją dostać, musimy rozwiązać stosunek pracy. I nie ma znaczenia, czy odchodzimy na emeryturę wcześniejszą, czy ustawową. Uwaga

Dla kogo emerytury pomostowe

- 20/25 lat (kobieta/mężczyzna);* spełniły warunek wiekowy: kobiety - 55 lat, mężczyźni - 60 lat; po 31 grudnia 2008 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (zgodnie z art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych).Na pomostówce nie można dorabiać w swoim

A na starość będę miał firmę

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało pracujących Polaków, jak będzie wyglądało ich życie na emeryturze. Co się okazało? 87 proc. obecnych 30-, 40- i 50-latków chcę na emeryturze nadal pracować. Dorywczo - 42 proc. badanych. Stałą pracę na etacie zamierza kontynuować 21 proc. Co ciekawe, na

Brytyjczycy na umowach zero godzin. Pracodawcy dzwonią wtedy, kiedy jest robota

gwarancji pracy podpisują najczęściej kobiety, osoby powyżej 65. roku życia i studenci. Ci ostatni mają coraz bardziej pod górkę, bo w 2012 r. dramatycznie wzrosły opłaty za studia. Wiele uniwersytetów podwyższyło je do 9 tys. funtów za rok. Niedawny raport Institute for Fiscal Studies przewiduje, że blisko

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

: kobiety - 55 lat, co najmniej 30-letni staż (lub 20-letni plus orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy), mężczyźni - 60 lat, 25 lat stażu, ale tylko z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy (ten przepis w październiku zakwestionował Trybunał Konstytucyjny - o wcześniejszej emeryturze dla 60

Energia kobiet zmieni świat

52 proc. Polek; przy średniej w Unii 59 proc., a w Skandynawii - ponad 70 proc. Jeszcze gorsza jest sytuacja kobiet po 55. roku życia. Pracuje ich 21 proc.; podczas gdy w UE 37 proc., a na Litwie 57 proc. To wyrok głodowej emerytury. DOM Relacja kobiety i mężczyzny jest sprawą delikatną. Leży jednak

Haruj całe życie, będziesz biedny

. Śmierć z przepracowania przestaje być elementem fikcji literackiej czy rzeczywistością chińskich fabryk. W 2013 roku w budynku londyńskiego oddziału banku Merrill Lynch znaleziono martwego stażystę, 23-letniego Mortiza Erhardta. Miał za sobą trzy dni pracy po 21 godzin na dobę. W grudniu zeszłego roku

Pomoc w trudnej sytuacji

Gdy zaczyna brakować pieniędzy, bo np. tracimy pracę, w pierwszej kolejności zwykle przestajemy regularnie opłacać czynsz. Długi szybko narastają i mogą nawet prowadzić do eksmisji. DODATEK MIESZKANIOWY W takiej sytuacji warto się postarać o dodatek mieszkaniowy wypłacany zwykle przez miejski lub

Odprawy emerytalne i rentowe

emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia".Czyli odprawa to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy w związku z jego przejściem na emeryturę (lub

Kina Malpartida - kobieta jak dynamit

praca nad filmem dokumentalnym "Siguiendo a Kina" (Krocząc za Kiną) o tym, jak dzięki Malpartidzie wzrosła popularność damskiego boksu w Peru. Zapytana, co chciałaby powiedzieć kobietom zainspirowanym jej historią, odpowiada: - Wszystko, czego pragniesz z całego serca, możesz osiągnąć. To, co

Duda: jesteśmy na wojnie z rządem. Wyprowadzimy Polaków na ulicę

na temat podniesienia wieku emerytalnego, np. że Polak na emeryturze żyje tylko sześć lat. Według GUS kobieta, która dożyje sześćdziesiątki, żyje jeszcze 23 lata, a 65-letni mężczyzna - jeszcze 13 lat. - Jeden Polak umiera w wieku 91 lat, drugi w 62, więc średnia życia to 71. To rządzący oderwali się

Zalegalizować prostytucję w Polsce

nimi kochać dla przyjemności. Mężowie, którzy w domu powarkują, a potem w badaniach prof. Zbigniewa Izdebskiego tłumaczą, że chodzą do burdelu, ''bo żona im nie daje''.Dla większości prostytutek praca, którą wykonują, jest dramatem, wynika z biedy, bezrobocia i braku perspektyw. Te kobiety nie

Babcię zatrudnię

doping, czyli dlaczego chcą pracować?Małgorzata Stępień: - Dzięki pracy ich emerytura podwyższa się o kilkadziesiąt złotych. Stykają się z ludźmi, czują się potrzebni, mogą się wykazać i wyjść z domu.Lech Zembrzuski: - Główny powód, dlaczego dalej pracują? Żeby dorobić parę groszy. Ale też, żeby nie

Dla kogo pomostówka

zawodach jest to bowiem fizycznie niemożliwe. Dlatego osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach rząd dał prawo do emerytury pomostowej. Tylko 270 tys. osóbNowa ustawa zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2009 r. Emerytura pomostowa (podobnie jak wcześniejsza emerytura) pozwala kończyć pracę pięć lat przed

Szczęście jest tam, gdzie nie ma ludzi [Ugrešić]

promuje i nagradza krytyków, którzy ją wesprą. Głupota mnie i wielu innym ludziom zabrała miejsca pracy, wyrzuciła nas na bruk. Niegdysiejsi szoferzy, elektrycy, drobni złodzieje, żołnierzyki ochotnicy, spece od centralnego ogrzewania i kierowcy tirów, półpiśmienni dziennikarze i dziennikarzyny

21 postulatów Janusza Palikota przed świętem 1 maja

dla mężczyzn bez względu na wiek. 15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych. 16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym. 17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet

Dla kogo pomoc społeczna

Teresy i jej syna. A to oznacza, że kobieta może wystąpić o dodatek. Trzecim kryterium jest wysokość wydatków mieszkaniowych. Uwaga! Dodatek nigdy nie pokryje wszystkich kosztów utrzymania mieszkania. Najniższy nie może być niższy niż 2 proc. najniższej emerytury (ok. 17 zł), a najwyższy nie może

Z braku lepszych propozycji ChWDP (chcę wstąpić do policji)

Młodzi kandydaci do policji częściej niż wczesnej emerytury szukają przygody. Liczą na to, że będzie jak na filmach: pościgi, łapanie przestępców itd.Tej jesieni prawie 500 polskich policjantów rezygnuje z pracy co miesiąc. Od początku roku mundur zdjęło już blisko 4,5 tys. funkcjonariuszy. Boją

Donald Tusk szykuje tarczę na kryzys

wiekiem emerytalnym. Projekt ustawy przygotowywany w resorcie pracy jest w powijakach. - Ostro pracujemy, bez względu na porę dnia - zapewnia minister Kosiniak-Kamysz. Ale sprawę może skomplikować inny pomysł ludowców: aby wraz z wydłużeniem wieku emerytalnego kobiet umożliwić matkom przechodzenie na

O co chodzi z pomostówkami?

;), bez względu na wiek. Drugi sposób to wcześniejsza emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W tym przypadku wiek ma znaczenie - do końca 2008 r. trzeba skończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), i mieć 20 lat stażu pracy, w tym 15 w oświacie

Prezydentura Komorowskiego: 23 projekty ustaw, 4 weta, 28 posiedzeń RBN

cyberprzestrzeni. W styczniu tego roku cyberbezpieczeństwem zajmowała się także RBN. Rada zapoznała się z projektem doktryny cyberbezpieczeństwa RP, opracowanym w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. 21 stycznia Biuro ogłosiło doktrynę, nad którą prace trwały rok. W dokumencie napisano m.in., że cyberprzestrzeń

Priorytety programu wyborczego PO

rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie o 1/3 czasu. PO zapowiada również, że będzie dążyć do zrównoważonego budżetu przed końcem kadencji, obniży relacje długu do PKB do 48 proc. w 2015 roku i do 40 proc. w 2018 roku, a także wprowadzi przepisy gwarantujące kobietom "równą płacę za równą pracę". PO chce

Pomostówki dla wybranych

warunkach rząd zaproponował emeryturę pomostową.Co jest w ustawie pomostowej?Do końca 2008 r. blisko 300 stanowisk pracy dawało uprawnienia do wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (niektórzy to prawo zachowali - napisaliśmy o nich wczoraj w "Gazecie

Pomostówki: ile wyniosą i kto je dostanie?

rodzajów prac z listy było już konsultowanych z Komisją Trójstronną w 2004 r. Wtedy jednak reformy nie udało się przeprowadzić. Uwaga! Na nowej liście nie znaleźli się nauczyciele. Jeśli ich przedstawiciele nie dojdą do porozumienia z rządem, od przyszłego roku ci, którzy nie załapią się na emeryturę ze

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

jedyną grupą, która zachowa to prawo, są górnicy (piszemy obok). Pozostali uprzywilejowani dostaną mniej korzystne emerytury pomostowe, tzw. pomostówki. Stracą kobiety, które dziś mogą - niezależnie od wykonywanego zawodu - przechodzić na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat i po 30 latach pracy. Od 1

Białoruś: dlaczego kraj przoduje w liczbie samobójstw?

Milena Anufrijonak była dziennikarką w rządowej agencji Bełta, od dwóch lat na urlopie macierzyńskim. Miała dwóch synów: siedmioletniego Walerego oraz dwuletniego Stanisława. Sąsiedzi wspominają ją jako spokojną, skromną kobietę, która zawsze bardzo się troszczyła o swoje dzieci. Nikt nie

Dla kogo wcześniejsza emerytura, dla kogo pomostówka

prawo do wczesnej emerytury, jeżeli do końca 2008 r. spełnili warunki wiekowe i stażowe: *mężczyzna - ukończone 60 lat i 35-letni staż, *kobieta (odpowiednio) - 55 lat i 30 lat pracy. Uwaga! Na wczesną emeryturę nie mają co liczyć mężczyźni urodzeni po 1948 r. - oni bowiem do końca 2008 r. nie skończyli

Komu dziś śmierć niesiecie, Wiktorze Siemionowiczu

Ojczyźnianej wiszą przewiązane kirem zdjęcia bohaterów wojny współczesnej, "operacji antyterrorystycznej" w Donbasie. Są kwiaty, płoną znicze. Przed jednym ze zdjęć klęczy kobieta w czarnej chustce. Z Włodzimierza Wołyńskiego do Ługańska, jednej z dwóch stolic separatystycznych republik, jest 1,3 tys

Boni: Dlaczego zmieniamy OFE?

znaczenie zwłaszcza dla kobiet). Dłuższa praca to większy tzw. roczny fundusz wynagrodzeń, czyli efekt mnożenia liczby pracujących przez średnie wynagrodzenie. Ów fundusz jest podstawą waloryzacji naszych kwot zapisanych na kontach w I filarze, czyli przyczynia się także do wzrostu emerytury. Dłuższa praca

Co będzie z wcześniejszymi emeryturami?

znacznie skróci się lista zawodów uprawniających do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Stracą kobiety, które dziś mogą - niezależnie od zawodu - przechodzić na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat i po 30 latach pracy. Od stycznia będą musiały pracować do 60. roku życia. Urodziłeś się przed 1949 r

Córka o matce: "Długo nie pożyje, ha ha!". I rzuca jej w twarz kubkiem z kawą [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 3]

zapalić, ręce dygoczą. A rano idzie do biura. Jest na emeryturze, kiedyś pracowała w banku. Teraz przyucza się, ma szansę na nową pracę. Musi mieć sprawny umysł, może ją zatrudnią. Potrzebuje tej pracy i spokoju. Niestety, choruje na SM, ale szef powiedział, że mu to nie przeszkadza. Nie powiedziała córce

Trudna droga do pomostówek

emerytalne przywileje i będą musieli pracować do 60. (kobiety) lub 65. roku życia (mężczyźni). Rząd, choć jest za radykalnym cięciem przywilejów emerytalnych, osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach proponuje emeryturę pomostową. Pomostówka, podobnie jak wcześniejsza emerytura, pozwoli kończyć pracę 5

Siostra Bernadetta siedzi w więzieniu. Policja zabrała ją do zakładu we Wrocławiu

decydujące jest to, że osoba o której mówimy, dopuściła się przestępstw wobec nieletnich. A to w środowisku więziennym nie jest akceptowane - dodaje ppłk Góra. W najbliższych dniach zapadnie decyzja w jakim innym więzieniu siostra będzie odbywać karę. - U nas jest tylko oddział dla kobiet tymczasowo

Jak udowodnić lata pracy do emerytury

możesz też powołać, aby udowodnić okresy pracy przymusowej - np. w czasie wojny na terenie III Rzeszy, w ZSRR itp. Sposób drugi: zamień emeryturę wcześniejszą na zwykłą. Każdy, kto jest na wcześniejszej emeryturze (nieważne, kiedy na nią przeszedł), a osiągnął już wiek emerytalny (60 lat kobieta, 65

Pięćdziesiątki z indeksem

emeryturze Uniwersytet rozumiem, ale dlaczego Drugiego Wieku? To projekt, który przyszedł mi do głowy jako drugi program realizowany przez fundację Klasa Kobiet. Jest wiek pierwszy, czyli młodość. Jest wiek trzeci, kiedy stajemy się seniorami, a drugiego nie ma i nie było. I nie ma nawet

Kto ma szansę na rentę

przed ukończeniem 20 lat, - 2 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 21 lat, - 3 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 22 do 25 lat, - 4 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 26 do 30 lat, - 5 lat - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

do pracy, spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz legitymuje się co najmniej 20-letnim w przypadku kobiety i 25-letnim w przypadku mężczyzny okresem składkowym i nieskładkowym. Pracuję w prywatnej firmie za minimalną płacę 1500 zł brutto. Zastanawiam się, czy

Najważniejsze pytania Polaków na co dzień

zdążę napisać jeszcze trzy książki? I kto kogo przeżyje: moja klacz Bandola mnie, czy ja moją klacz?Jerzy Chłopecki, 75 lat, socjolog, politolog, RzeszówŻyć samotnie, z Bogiem i z komunią świętą, czy w grzechu - bez ślubu z mężczyzną, którego kocham?Bogusława, 70 lat, OpoleWypychają mnie na emeryturę

Pomostówki, czyli emerytury pomostowe. Najnowszy projekt rządu

pracownik skończy okres pobierania pomostówki i ukończy 60/65 lat (kobiety/mężczyźni), obowiązkowo będzie musiał przejść na zwykłą emeryturę. Pomostówki będą niższe niż wcześniejsze emerytury wypłacane teraz. O ile? To ma zależeć od tego, kiedy zakończymy pracę. Jeśli w ciągu najbliższych 2-4 lat, stracimy

Emerytura

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) ? świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej. Systemy emerytalneWypłaty świadczeń emerytalnych mogą być realizowane na wiele sposobów

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa – świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania, ustające w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury, osiągnięcia określonego

Kobieta

Kobieta – określenie dojrzałego osobnika z rodzaju Homo płci żeńskiej. Kobieta różni się od mężczyzny genetycznie99,995% zdrowych kobiet ma dwa chromosomy X: Wiedza i życie, luty 2012 roku, str. 55, co jest jedną z przyczyn dymorfizmu płciowego. Anatomia kobiety Różnice w budowie

Kobieta w islamie

Artykuł analizuje religijną, społeczną i kulturową sytuację kobiet w społeczeństwach muzułmańskich. Kobieta w KoranieKoran zawiera pozytywne i humanitarne, ale także negatywne i kontrowersyjne opinie i zalecenia dotyczące kobiet. Fragmenty Koranu (w tłumaczeniu Jana Murzy Tarak-Buczackiego

Social Security

ubezpieczeniowy dla niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych, finansowany z podatków od wynagrodzeń. Jest on zarządzany przez Social Security Administration i ma na celu zapewnienie dodatku do zarobków osób, które są fizycznie niezdolne do pracy ze względu na znaczną niepełnosprawność, zazwyczaj

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.