egzamin klas 3 szkoła podstawowa

Justyna Suchecka

Reforma edukacji Anny Zalewskiej. 9 ważnych rzeczy, których dowiedzieliśmy się 16 września

Reforma edukacji Anny Zalewskiej. 9 ważnych rzeczy, których dowiedzieliśmy się 16 września

Minister edukacji Anna Zalewska przez całe wakacje prosiła o cierpliwość tych, którzy zadawali jej szczegółowe pytania o przebieg reformy. Niepewność miała zakończyć się 16 września wraz z publikacją projektu ustawy, ale pytań nadal jest wiele.

Reforma edukacji. Gdzie, z kim, czego i kiedy będzie uczyło się moje dziecko? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania rodziców i nauczycieli w związku z reformą edukacji Anny Zalewskiej. Lista pytań jest stale aktualizowana - możecie je wysyłać na adres listy@wyborcza.pl z tytułem "pytanie o reformę edukacji".

Reforma edukacji Anny Zalewskiej. Rodzicu, bądź czujny. Gdzie do szkoły pójdzie twoje dziecko?

Rodzice wszystkich uczniów muszą zachować czujność, bo zmiany dotkną nawet przedszkolaków. 1 września 2017 r. miejsce nauki mogą zmienić nie tylko - tak jak jest teraz - szóstoklasiści (bo szli do gimnazjum).

Zalewska ustępuje i zgadza się na lekki lifting reformy likwidującej gimnazja. ZNP: "To wciąż nie jest dobra zmiana!"

Zalewska ustępuje i zgadza się na lekki lifting reformy likwidującej gimnazja. ZNP: "To wciąż nie jest dobra zmiana!"

dotyczy dzieci, na których reforma będzie „testowana” - obecnej klasy czwartej, piątej i szóstej. Tych egzaminów nie będzie można oblać, ale trzeba będzie do nich obowiązkowo podejść. Ich wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Witamy w szkole, to znaczy w tłoku

Antyrewolucja Zalewskiej w edukacji. Koniec gimnazjów przesądzony

Antyrewolucja Zalewskiej w edukacji. Koniec gimnazjów przesądzony

jest jeden wielki krok w tył. Egzaminy po ósmej klasie bez przyrodniczych Minister Zalewska poinformowała, że po ósmej klasie szkoły podstawowej uczniowie będą mieli egzaminy zewnętrzne tylko z czterech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego, matematyki i historii. Nie będzie egzaminów z

Sesja dodatkowych egzaminów maturalnych i gimnazjalnych

, hiszpańskiego - a z włoskiego - dwóch uczniów. W wtorek - 3 czerwca - przeprowadzony zostanie dodatkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych; przystąpić do niego ma 1184 uczniów Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a przystąpienie do egzaminu

Na egzaminie gimnazjalnym testy z języków obcych

poziomie rozszerzonym będzie zdawać tylko część uczniów - ci, którzy w gimnazjum kontynuują naukę danego, wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpić ma 314 tys. uczniów, czyli ponad 80 proc. tegorocznych uczniów klas trzecich gimnazjów. 284 tys

Rozpoczął się egzamin gimnazjalny

gimnazjalistów i rozszerzonym dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Prace uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Przystąpienie do

Czego nauczy twoje dziecko szkoła PiS, a czego się już w niej nie dowie?

Czego nauczy twoje dziecko szkoła PiS, a czego się już w niej nie dowie?

PiS skrócił edukację ogólną z 9 lat (6 lat podstawówki i 3 gimnazjum) do 8 lat w nowej szkole podstawowej. Wyjęcie jednego elementu z układanki oświatowej zmienia pozostałe. To oznacza nowe podstawy programowe na wszystkich poziomach i druk nowych podręczników. To zmiana totalna. Nastolatki dziś i

Jego badania stały się dla minister Zalewskiej podstawą do likwidacji gimnazjów. Nam mówi: "Nikt mnie o zdanie nie pytał"

Jego badania stały się dla minister Zalewskiej podstawą do likwidacji gimnazjów. Nam mówi: "Nikt mnie o zdanie nie pytał"

szkół. Z układu 8 4 przechodziliśmy na 6 3 3. To znaczy, że szkoła podstawowa oddawała do gimnazjum dwie swoje klasy, a liceum jedną. To oznaczało, że większość budynków dla nowego typu szkół musiała po prostu pochodzić z budynków po szkołach podstawowych. Musimy sięgnąć głębiej do danych Wróćmy do

Pawlicki: Co się stanie z naszą klasą

Pawlicki: Co się stanie z naszą klasą

konsekwencje ograniczenia godzin wiedzy o społeczeństwie. W szkole podstawowej była to jedna godzina w ósmej klasie, dla Frania - pierwsza i ostatnia. Pewien politolog zaryzykował w roku 2029 tezę, że wyborcy partii Pięść i Słuszność, która triumfowała w późnych latach 20., to "dzieci jednej godziny WOS-u

W środę rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny

gimnazjum kontynuują naukę danego, wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Egzamin będzie przeprowadzany z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Najczęściej wybieranym językiem obcym jest język angielski. Testy rozwiązane przez uczniów zostaną

Wspólne stanowisko rektorów: Nie akceptujemy głównych kierunków reformy edukacji

Wspólne stanowisko rektorów: Nie akceptujemy głównych kierunków reformy edukacji

Kiedyś matura była trudniejsza? „Aby zdać maturę z matematyki w roku 1971, należało podejść do rozwiązania 3 spośród 5 zaproponowanych zadań. Rozwiązanie jednego z nich gwarantowało zdany egzamin. Dziś egzamin na poziomie podstawowym z matematyki sprawdza wszystkie podstawowe umiejętności za pomocą

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów w 2015 r.

podstawowym, o 11.00 - na poziomie rozszerzonym). Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 1 czerwca. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie w dniach 1-3 czerwca. Sesja maturalna rozpocznie się 4

Kalendarz roku szkolnego 2014.2015

dniach 1-3 czerwca. Matury rozpoczną się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, ustnych do 29 maja (od 4 do 29 maja będą egzaminy ustne z języków obcych, od 11 do 23 maja - ustne z języka polskiego i języków mniejszości narodowych). 4 maja rano odbędzie się egzamin pisemny z języka

Co nam przyniesie reforma edukacji

Co nam przyniesie reforma edukacji

, a nawet na wymiar sprawiedliwości. Lepiej wykształceni obywatele rzadziej wchodzą w konflikty z prawem, bardziej o siebie dbają, więc są zdrowsi. ¨ Skrócono kształcenie ogólne z dziewięciu do ośmiu lat (ośmioletnia podstawówka zastępuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum

Reformo oświaty, niedostateczny, siadaj!

Reformo oświaty, niedostateczny, siadaj!

szacuje, że zagrożonych jest nawet 37 tys. etatów, głównie w likwidowanych gimnazjach. Resort zapowiada, że tak się nie stanie, wręcz wylicza, że w szkołach podstawowych powstanie dodatkowych 5 tys. miejsc pracy, bo podstawówek jest więcej niż gimnazjów, klasy mają być mniejsze i będzie ich więcej. Ale

Zmiany w polskiej edukacji w ostatnich 25 latach

niezależnej. Obecnie funkcjonuje ponad 3 tys. szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży, stanowią one około 10 proc. wszystkich. Uczy się w nich blisko 180 tys. uczniów, czyli niecałe 4 proc. Większość szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży to szkoły podstawowe i gimnazja. Wśród szkół niepublicznych

Kto silniejszy, ten lepszy - list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego

Kto silniejszy, ten lepszy - list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego

prezesowi partii rządzącej, chowającemu się przed odpowiedzialnością konstytucyjną za plecami sterowanego przez siebie rządu, rodzice dzieci ze szkół podstawowych. Czy formalnie legalne prace nad reformą oświaty są w istocie zgodne z prawem? Czy wolno w państwie prawa wprowadzać reformę

20 maja odbędzie się badanie umiejętności matematycznych szóstoklasistów

28.03. Warszawa (PAP) - 20 maja przeprowadzone zostanie badanie umiejętności matematycznych uczniów klas V szkół podstawowych, którzy w przyszłym roku - jako pierwsi - będą pisać sprawdzian dla szóstoklasistów w nowej formule. Jego wyniki pozwolą lepiej przygotować się do sprawdzianu. W Diagnozie

CKE podała terminy sprawdzianu, egzaminów i matur

Zgodnie z kalendarzem opublikowanym na stronie internetowej CKE, sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 3 kwietnia. Uczniowie kończący szkołę podstawową, którzy nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w tym dniu z powodów zdrowotnych lub losowych, będą mogli zrobić to w drugim

Prof. Roman Dolata: Ośmioklasowa podstawówka to krok wstecz

Prof. Roman Dolata: Ośmioklasowa podstawówka to krok wstecz

. Sobotki. Mamy cztery podstawowe: samodzielne gimnazjum, w zespole ze szkołą podstawową, w zespole z liceum, jak marzył prof. Handke, oraz specyficzną strukturę - około 6 proc. wszystkich gimnazjów - gdzie gimnazjum działa w zespole z podstawówką i obejmuje ten sam obwód. Badacze analizowali efektywność

Edukacja w Polsce. Dzień z życia nauczyciela

Edukacja w Polsce. Dzień z życia nauczyciela

dyplomowany na rękę dostaje 3 tys. zł. Piotr uczy przyrody. Na pół etatu ma 800 zł na rękę, bo w jego szkole nie obowiązuje Karta nauczyciela, która określa minimalne wynagrodzenie w zawodzie – 3109 zł brutto dla „dyplomowanego”. Do małej podstawówki w Lubuskiem jedzie 200 km, spędza we wsi

Jezuicka rewolucja edukacyjna

Szkoła Claver w miejscowości Raimat pod Lleidą jest jedną z trzech, w których jezuici prowadzą pilotażowy eksperyment edukacyjny. Ruszył we wrześniu ub. roku w trzech rocznikach: przedszkolu dla trzylatków, piątej klasie podstawówki oraz pierwszej licealnej. Hiszpański zakon jezuitów rozpoczął w

Liceum do poprawki, czyli lepiej naprawiać, niż burzyć

zwolennicy czują, że już nie muszą się starać. Wierzą rządzącym. Przecież oni mogą zrobić, co tylko zechcą, i nikt im w tym nie przeszkodzi. Mówią, że chcą dobrej zmiany. Jak to sobie popierający dobrą zmianę wyobrażają? Głos poparcia nr 1: optymizm. Rodzic uczennicy klasy III szkoły podstawowej. Cieszy się

Kluzik-Rostkowska: gimnazja są mocno wpisane w system edukacji

wsi i małych miejscowości. Wprowadzając 3-letnie gimnazja jednocześnie zlikwidowano 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea ogólnokształcące, w ich miejsce wprowadzono 6-letnie podstawówki i 3-letnie licea. Od początku istnienia gimnazja spotykały się z krytyką. Zarzucano, że często są molochami

Rozumienie tekstu na gimnazjalnym egzaminie z języka obcego

25.04. Warszawa (PAP) - Rozumienie tekstu napisanego oraz tekstu odtworzonego z nagrania - takie zadania znalazły się w testach z języków obcych na poziomie podstawowym, rozwiązywanych przez uczniów III klas gimnazjów w piątek, w ostatnim dniu obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Gimnazjaliści

Rozpoczął się sprawdzian dla szóstoklasistów

czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok. Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w

Lekcje będą w tłoku. Nawet do 36 uczniów w klasie

, nie stać mnie na 15-osobowe oddziały, jak w prywatnej szkole. Dyrektorka innej małej podstawówki w podwarszawskiej miejscowości przyznaje, że nawet klasy 1-3 są u niej 30-osobowe. - Tak nie powinno być, bo gorzej się pracuje i mniej czasu poświęca się dziecku. Zwłaszcza że z roku na rok wzrasta liczba

Łódź. Od września program "Dobry start w matematykę"

Poinformowała o tym we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami prezydent miasta Hanna Zdanowska. Program "Dobry start w matematykę" będzie realizowany w tych szkołach, w których w ostatnich pięciu latach co najmniej trzy razy wyniki z egzaminów z matematyki po szóstej klasie były poniżej

Była dyrektorka przed sądem: To nie ja sfałszowałam arkusze po sprawdzianie

przeprowadzenia sprawdzianu szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 10 w Gorzowie. Chodzi o to, że nie przeszkoliła członków szkolnych zespołów egzaminacyjnych, a także nienależycie zabezpieczyła wypełnione prace po samym egzaminie. Drugi z zarzutów dotyczy przekroczenia uprawnień. Poleciła członkowi jednego z

Co musisz wiedzieć o nowej maturze? [CZĘŚĆ 1.]

W maju 2015 r. do matury przystąpią licealiści, którzy uczyli się w szkole średniej według nowej podstawy programowej (w 2016 r. to samo czeka absolwentów techników). Dlatego będą zdawać nowy egzamin dojrzałości. Jak dotąd będą zdawać na poziomie podstawowym trzy obowiązkowe egzaminy pisemne: język

Francja nauczyła was bezczelności. Jak uczyć w arabskim getcie

90 procentom. Na egzaminach wstępnych na studia dostaną obuchem w łeb, bo nikt nie będzie traktował ich „priorytetowo”. Salima jest singielką, pracuje w finansach, nie uznaje szariatu, ale modli się w meczecie. To wystarczy, żeby szeptano na jej widok Lekcja 3. Getto Całe życie uczyłam w

Mijający rok szkolny: przedszkola za złotówkę i darmowe podręczniki

obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Tuż przed początkiem roku szkolnego, w ostatnich dniach sierpnia, Sejm zdecydował, że we wrześniu 2014 r. do I klas szkół podstawowych razem z siedmiolatkami pójdą obowiązkowo dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Pozostałe dzieci z tego

Projekt budżetu na 2015 r.: subwencja oświatowa wyniesie ponad 40 mld zł

młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych". Ma ona wynieść 786 mln zł. Z tej nowej rezerwy finansowany będzie m.in. zakup podręczników dla uczniów klas IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów

Minister Anna Zalewska: Mickiewicz da szkołę

szkołą w formie kursu przygotowawczego do egzaminu. W taki sposób przecież dzisiaj funkcjonują licea - jako dwuipółletni kurs przed maturą. Najprostszym rozwiązaniem jest wydłużenie nauczania w liceum do czterech lat i przyzwyczajanie uczniów od najmłodszych klas do samodzielnego uczenia się. Ciekawe

Oburzenie po kuriozalnym liście studentki. "Nie powinna ukończyć szkoły średniej"

, począwszy od tego po szóstej klasie szkoły podstawowej po maturę, opiera się w dużej mierze na testach i tzw. pytaniach zamkniętych, gdzie uczeń musi jedynie wybrać prawidłową odpowiedź. Żaden z tych egzaminów nie sprawdza, czy uczeń rozumie zagadnienie. Absolwent szkoły nie musi wiedzieć, dlaczego nastąpił

Uczmy matematyki tak, jak radził genialny Stefan Banach

OLGA WOŹNIAK: Kluczowy moment dla uczenia matematyki w szkole. Gdzie by pan go szukał? Podstawówka, gimnazjum? Marcin Karpiński: Są takie działy matematyki, które rozpoczynają się w gimnazjum: początki myślenia statystycznego, probabilistycznego. Ale najważniejsze dzieje się w klasach I-III, potem

Czy dyslektyk może zdać maturę?

etapu olimpiady wiedzy o społeczeństwie. Z przedmiotów humanistycznych miał czwórki. Niestety, na koniec trzeciej klasy dostał jedynkę z matematyki - a to nie pozwoliło mu podejść do matury. Skończył liceum dopiero po zdaniu egzaminu komisyjnego. Dzisiaj Kajtek uczy się w szkole policealnej dla uczniów

Nie tresujmy w szkołach małpek

, czyli po prostu podstawowych zalet charakteru. Jest takie świetne powiedzenie angielskie: ''I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand''. Szkoła ma uczyć umiejętności, a w Polsce się uczy na pamięć. Wbijanie do głowy bez zrozumienia jest całkiem bez sensu. Słyszę od uczniów na

Witaj szkoło, co u ciebie nowego? Dziś rozpoczęcie roku szkolnego

wszystkich 6-latków do pierwszych klas ma już obowiązywać. Zmianą, jeżeli chodzi o dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, jest to, że za te pozostawione w oddziałach zerowych rodzice muszą od września płacić. Opłata za szkolną zerówkę w Białymstoku naliczana jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w

Kanon lektur szkolnych zostanie zmieniony

W związku z planem pani minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej, aby wspólnie z internautami pomajstrować przy spisie lektur obowiązkowych, przypomnijmy fakty. 1. Szkoła podstawowa: nie ma spisu lektur. Wybór należy do nauczyciela. Ma on tylko jeden podstawowy cel: "zainteresowanie

Gorzów: Wyrok dla dyrektorki szkoły. Przerobiła prace 23 uczniów [WIDEO]

Jeszcze przed tygodniem Izabela K., była dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10 na gorzowskim Zawarciu i żona ważnego urzędnika w gorzowskim magistracie wygłosiła w sądzie płomienną mowę. Przekonywała, że nie jest "iluzjonistą" i "nie ma czarnego pasa z manipulacji". W czwartek po

Ekspert: Bez gimnazjów skrzywdzimy najsłabsze dzieci. Wygra na tym bogata elita

szkole podstawowej oznacza, że dzieciaki w ogóle nie będą się ich uczyć. Bo po co? Jeśli to się stanie, to nie mamy szans na innowacyjną gospodarkę za 20 lat. Ta ekipa traktuje nauczycieli jak biurokratów, którymi trzeba zarządzać, a uczniów jak małe dzieci. Proponowane zmiany zmierzają do odebrania

Gimnazja nowej ery? "Nie trenujmy na uczniach próbnych testów, lepiej nauczmy ich kombinować"

klas dawnych szkół ponadpodstawowych, czyli de facto sprawdzało to efekty pracy ośmioklasowej szkoły podstawowej. Wtedy aż 23 proc. nastolatków było poniżej minimum umiejętności w rozumieniu tekstów, niezbędnej przecież do dalszego rozwoju. W dawnym systemie ci uczniowie szli głównie do zawodówek

Szkoły waldorfskie: troska o intelekt i... ducha

dziećmi przez sześć lat, ma być dla nich autorytetem - dodaje Joanna Jerszyńska-Kowal, prowadząca Społeczną Waldorfską Szkołę Podstawową w Poznaniu. Nauczyciel-wychowawca pracuje z dziećmi od pierwszej do szóstej klasy. Uczy je wszystkich podstawowych przedmiotów w ramach tzw. lekcji głównej, która odbywa

Testy precz!

Diane Silvers Ravitch - ur. w 1938 r., historyk edukacji, profesor New York University. Musimy spojrzeć w oczy brutalnej prawdzie - nasi uczniowie są mierni, a nasze szkoły wpadły w pułapkę edukacyjnej stagnacji - przyznał 3 grudnia 2013 r. sekretarz ds. oświaty USA Arne Duncan. Na nic kampanie

Stypendia dla uczniów

przyzna stypendia zdolnym uczniom z województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla niezamożnych uczniów dwóch ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 18. roku życia. Stypendia przyznawane są na

Badanie IBE: szóstoklasiści słabo opanowali ułamki dziesiętne

. uczniów z 60 szkół podstawowych w całym kraju. Obecni uczniowie VI klas szkół podstawowych, którzy przystąpią do sprawdzianu 1 kwietnia są pierwszym rocznikiem, zdającym go w nowej formule. Zgodnie z nią sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i

Ponad 70 proc. uczniów bierze korepetycje! Są jak wirus. Korepetytorzy to celebryci

klasach 1-3 w dobrej, prywatnej szkole w Warszawie. Większość uczniów z 20-osobowej klasy chodziło na dodatkowe zajęcia językowa - mówiła jednak z doktorantek. Kilka osób na sali potwierdziło, że wśród podopiecznych na korepetycje mają również uczniów szkół prywatnych, w których rodzice płacą przecież

Egzaminy dławią szkoły!

akwedukt to wytwór cywilizacji greckiej czy rzymskiej. "W dobie internetu i powszechnych wycieczek do Włoch to bardzo skomplikowane, prawda?". Taką mniej więcej mamy refleksję o egzaminach, choć to one od kilkunastu lat kształtują szkołę podstawową, gimnazjum i liceum, definiują pracę nauczycieli

Galina uciekła z Krymu, w Szczecinie znalazła dom. Dlaczego nie może zostać w Polsce?

: po godzinie języka polskiego, angielskiego i matematyki w tygodniu. Muzyk Oskar Niedźwiedzki bezpłatnie przygotowuje Timura do egzaminu do klasy skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej w Szczecinie. Szkoła przyjmuje Timura pomimo niejasnego statusu rodziny. Sponsor daje 1000 złotych na pierwsze

Dziesięć trudnych pytań o edukację w Polsce

nawet próbuję na nie odpowiadać. 1. Czy potrzebujemy jeszcze szkoły w czasach Wikipedii? Szkoła była dawniej, i nie przestanie być - źródłem potrzebnej w życiu wiedzy. Ale dzieci, młodzież i dorośli mają dziś znacznie więcej sposobów na zdobycie podstawowych informacji, wskazówek służących rozwiązaniu

Dyktando dla Czeczena. Uchodźcy na Podlasiu

otworzył ośrodek dla uchodźców. Ówczesny dyrektor szkoły przyszedł na sierpniową radę nauczycielską i poinformował, że 1 września do pierwszej klasy przyjdzie dziesięcioro nowych dzieci. Żadne nie mówi po polsku. - Lekcji to praktycznie nie było na początku - wspomina Katarzyna Sobolewska, obecna

Po samobójstwie 15-latki. Dyscyplinarki dla dyrektorów obu szkół

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zmianami) oraz Statutu Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich, w części dotyczącej wystawiania i trybu odwoławczego ocen zachowania. 3) Dyrektor Gimnazjum w Trąbkach Wielkich nie wystąpił z

Szkoła szczęśliwszych ludzi. Rozmowa z Robertem Kwaśnicą

sześciolatków nie ujawni się w klasach 1-3. Wnuczka poszła do szkoły jako dziecko niespełna sześcioletnie. Owszem, były problemy, ale wynikały z tego, że w jednej klasie były dzieci sześcioletnie, pięcioletnie i siedmioletnie, a nawet ktoś tam miał osiem lat. Jeżeli gdzieś pojawią się prawdziwe problemy, to w

Edukacyjny marzec w "Gazecie Wyborczej"

. Jak co roku "Gazeta Wyborcza" pomaga uczniom ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotować się do egzaminów. W tym roku edukacyjny marzec zaczyna się już 28 lutego w "Kujonie Polskim" częścią humanistyczną próbnego egzaminu po gimnazjum. Część

Widzę szkołę bez wyścigów

. Szkoły wszystkich poziomów dokonują selekcji, tworząc klasy ''lepsze'' i ''gorsze''. Średni wynik testu gimnazjalnego dzieci z rodzin z wyższym wykształceniem to 35 pkt, dzieci z rodzin o wykształceniu podstawowym - 23 [czy chodzi o jedną część? maksymalnie z dwóch jest 100 pkt???]. Rezultaty testu

Szkoły niegrodzone

wiedza: ''Uwolnić dzieci'' Co robić? - Wiadomo, co robić. Oceniać - formalnie i społecznie - szkoły nie tylko za wyniki egzaminów zewnętrznych, ale również za ich ''inteligencję społeczną''. No i wzmacniać pracę grupową. Dzielimy co pół roku klasę na czteroosobowe zespoły i połowę zadań domowych muszą

Krzysztof Niesteruk: Jednolita forma umowy o pracę [ANKIETA WYBORCZEJ]

profilowane, zmiana kanonu lektur na listę wciągającą, obowiązkowa matura z wiedzy obywatelskiej. 6 lat szkoły podstawowej, w której nacisk będzie położony na odkrycie tego, w czym dane dziecko jest dobre, czym się interesuje, oraz edukację ogólną, podstawową. Następnie przejście do 5-letniego liceum o jednym

Co zdawać na maturze

- wyjaśnia Ludwikowski. Z matematyką bywa różnie Matematyka w zeszłym roku była jednym z bardziej popularnych przedmiotów. Specjaliści wróżą, że - choć zeszłoroczny egzamin z matematyki był dość trudny - w tym roku zainteresowanie przedmiotem może być i tak większe. - To z powodu rosnącej świadomość szkół

Żelazna dyscyplina, stres i ciężka praca - tego potrzebuje szkoła, Profesorze Hartman [list]

dyscypliny i odpowiedzialności. 3. Należy zmienić już od najmłodszych klas podejście do procesu dydaktycznego. Nauka to ciężka praca i nie można przez pierwsze trzy lata bawić się w naukę. Musimy wybrać pomiędzy zabawą a nauką. 4. Sprawdziany kompetencji uczniów, egzaminy gimnazjalne, bez ustalonego progu

Nauczyciele, nie hodujcie społeczeństwa bez własnego zdania

Dziesięcioro dzieci, dziewięć różnych szkół (w tym podstawowa, gimnazjum i technikum), żadne z dzieci nie rozumiało, o co pytam. Jeden chłopiec powiedział, że trzy dni temu na WOS był temat o Konstytucji 3 maja. Pokazałem im więc filmy, zdjęcia, mapy, korespondencję z przyjaciółmi z Ukrainy i

Ile kosztuje cię dziecko? Pod lupą: podstawówka [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 2]

jej edukacji w ciągu roku to 10 550 zł. 3. Ja się już wyleczyłam z tej zajęciomanii - mówi mama Kuby z V klasy podstawówki w Kątach, niedaleko Warszawy. - Kiedy mój starszy syn był w szkole podstawowej, wolną miał tylko niedzielę. Chodził na basen, angielski, pianino. Z Kubą zaczęliśmy tak samo. Ale

I tak już uczą w szkołach ci straszni zdobywcy nowej matury [list]

matura jest naszym narodowym egzaminem, a jak wiadomo nie będzie nam jakiś Angol mówił, czy nasze dzieci znają angielski, albo Rusek, czy znają rosyjski. Taniej? PARADOKS 3 Jesteśmy jednym z najbardziej utalentowanych językowo narodów Europy. Przed nami tylko Rosjanie, ale w znajomości języków ledwie

Włoskie getto szkolne

się języka włoskiego oraz "nadrabiać inne braki" przed egzaminem dopuszczającym ich do normalnych klas. Inicjatorem prawa jest Roberto Cota, szef klubu parlamentarnego populistycznej Ligi Północnej, która jest koalicjantem w centroprawicowym rządzie Berlusconiego. Przepis musi jeszcze

Czy zdałbyś maturę przed wojną?

zdawano egzaminy dojrzałości - mówi inny historyk XX-lecia prof. Andrzej Garlicki. Według Janusza Żarnowskiego w całej Polsce do matury przystępowało co roku zaledwie kilka tysięcy osób! - Ludzi nie było stać na kształcenie dzieci - opowiada Garlicki. - Do szkół średnich szły dzieci ludzi zamożnych

Do czego służy kanon lektur szkolnych

absolwentom studiów licencjackich na wykonywanie zawodu nauczyciela w szkole podstawowej). W gimnazjum nauczyciel nie jest jeszcze spętany uczeniem "pod egzamin maturalny". Może więc ryzykować. Największy kłopot jest w liceum, gdzie widmo matury straszy najbardziej nawet pomysłowych nauczycieli, a

Na fachowców czeka praca i płacą im więcej

, uczennica III klasy w kieleckim gimnazjum nr 3. Sama zamierza ubiegać się o miejsce w LO im. Hanki Sawickiej. Tych obaw nie potwierdza zastępczyni dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Joanna Nowak-Jagusińska. - Uczeń powinien przystąpić do egzaminu zawodowego, ale nie jest to

Pomaturalne refleksje nauczycielki polskiego - list

. Który zwalnia z czytania. Który napisaliby uczniowie 1 klasy liceum (po roku nauki) bez problemu, a nawet i gimnazjaliści z 3 klasy. Egzamin najłatwiejszy spośród wszystkich egzaminów maturalnych. Niestety! Wychowanek seriali i tabloidów Nasuwa się zatem pytanie, jacy będą młodzi Polacy? Ze szczątkową

Czy to krytykowane gimnazja pchnęły w górę polskich uczniów w prestiżowym rankingu PISA?

na świecie. Rozumowanie w naukach przyrodniczych - 3. miejsce w UE i 9. miejsce na świecie. Wielki sukces w matematyce Dotychczas polscy uczniowie dobrze sobie radzili głównie w czytaniu. I to w podstawowym wymiarze czytania ze zrozumieniem; z interpretacją tekstów było już gorzej. Ale matematyka

Adiunkt marzy o butelce wina

oni zajmują się dziećmi. To nie są żarty. Ale niestety, są też i tacy nauczyciele, którzy przed dzwonkiem nie wiedzą, o czym będzie ich lekcja. Koleżanka wizytowała szkołę, nauczyciel wszedł do klasy i kazał wyciągnąć książki: "Na której stronie skończyliśmy?". Takim raczej nie pomożemy

Na łasce policji. Jesteśmy osobami ochranianymi i od tygodnia nie mamy co jeść

karabin maszynowy: - Byłam przewodniczącą szkoły, pisałam pisma, inni uczniowie prosili mnie o pomoc, super się uczyłam, miałam mnóstwo na głowie, a potem mnie zamknęli w czterech ścianach. Nie zdałam do następnej klasy, bo nie mam się z czego uczyć i nie byłam na żadnej lekcji, nie mam znajomych, bo nie

Jak zacząć ćwiczyć jogę

- Jeśli szkoła jogi rygorystycznie przestrzega zasad bezpieczeństwa, a nauczyciel wymaga od ćwiczących stosowania jego zaleceń dotyczących praktyki, nic złego nie powinno się zdarzyć - mówi Justyna Wojciechowska, fizjoterapeutka i nauczycielka jogi. Zajęcia z jogi prowadzi od 15 lat i przez ten

Bez makijażu. Jacy są maturzyści z najlepszej szkoły w Polsce

, trener, a może jako adwokat. Agata: bez makijażu Gospodyni 3a (humanistyczno-społecznej). Sześć lat w szkole Cezarego Urbana - gimnazjum, a później XIII LO. Dlaczego tam? Bo w szkole podstawowej (SP 47) miała piątki i szóstki. Chciała kontynuować naukę tam, gdzie był najwyższy poziom. - Początek w nowym

Chcesz zdać maturę? Najpierw słono zapłać

, potem nowa matura, a teraz obowiązkowa matura z matematyki. Uczniowie się boją, ale to z czasem minie. Na początku roku spodziewam się humanistów, którzy będą chcieli nadrobić zaległości, by zdać ten egzamin. Teoretycznie szkoła powinna zapewnić przygotowanie do matury podstawowej, ale jest z tym różnie

Co wie o hymnie Polak mały

Czarniecki rzucał się przez morze oraz co to są tarabany. Kiedy jednak uczeń dorasta na tyle, że już byłby w stanie coś z historii zrozumieć, po hymnie w programie szkoły nie ma śladu. Taka pustka trwa od czwartej klasy szkoły podstawowej aż po maturę. Dlaczego? - Łatwiej kształtować postawy młodszych

Jakie zmiany czekają nas w systemie edukacji

gimnazjum. Warto zobaczyć, czego szkoła ma nauczyć, w tym proponowane lektury, na www.reformaprogramowa.men.gov.pl.PODRĘCZNIKI ZA DARMOPodręczniki dla klas wchodzących do reformy zafunduje państwo, we wrześniu 2009 r. dostaną je pierwszaki z podstawówki i gimnazjum. Będą własnością szkoły i zostaną w

Jak odwrócić załamanie demograficzne w Polsce [list]

: teraz mamy: 4 lata przedszkole + 6 lat szkoła podstawowa + 3 lata gimnazjum + 3 lata liceum + 3 lata licencjat + 2 lata studia magisterskie. Sześć krótkich etapów. A każda zmiana poziomu kształcenia to strata czasu. Na początku ok. 1 miesiąca - rozpoznanie i znalezienie się w nowym środowisku. I ucznia

Jiang Fangzhou - cudowne dziecko chińskiej literatury. Zaczęła pisać ze strachu

prawo, że każde dziecko musi napisać książkę, zanim skończy szkołę podstawową, bo inaczej wezmą je do więzienia - wspomina. - A ty uwierzyłaś? - pytam zdumiona. - Przecież tak mówiła mama, a tata policjant potwierdził, że to prawda. Od tej pory każdego popołudnia dziewczynka siadała do pisania. Dzienne

Zawody regulowane - kto straci przywileje?

kilku lat. Sam ma licencję II stopnia. Wyjaśnia, że wymogi jej uzyskania nie są wygórowane. Aby otrzymać licencję I stopnia, należy mieć wykształcenie podstawowe, ukończone 21 lat oraz zaświadczenie o niekaralności. Ponadto należy zdać egzamin przeprowadzany przez komisję powołaną przez komendanta

Wylecieć się nie da

domagali się m.in. naukowcy i nauczyciele, których bulwersowały jego działania i wypowiedzi dotyczące edukacji. Hinc - jako wiceprezydent - wspierał Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji w staraniach o przejęcie budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 21. "Czy nowa posada byłego wiceprezydenta

Adiunkt marzy o butelce wina

oni zajmują się dziećmi. To nie są żarty. Ale niestety, są też i tacy nauczyciele, którzy przed dzwonkiem nie wiedzą, o czym będzie ich lekcja. Koleżanka wizytowała szkołę, nauczyciel wszedł do klasy i kazał wyciągnąć książki: "Na której stronie skończyliśmy?". Takim raczej nie pomożemy

Drogi Jasiu, nie studiuj, chyba że bardzo chcesz [list]

Kilka uwag w związku z tekstem prof. Stanka: "Do młodych, wykształconych bezrobotnych: Zostaliście oszukani" Szanowni absolwenci szkół wyższych i Ty Jasiu za kilka dni przystępujący do egzaminu maturalnego. Nie wiem przez kogo zostaliście oszukani i czy nadal będziecie zwodzeni jakością

To była zła matura, bo zbyt łatwa?

w ostatnich dwóch dekadach"; 3. plagą polskiego systemu edukacyjnego stała się nieuczciwość, do której przyucza właśnie szkoła - w rezultacie na uczelniach wyższych "ściąga" nawet 100 proc. studentów - egzaminy wyglądają tak, że wytypowani studenci piszą ściągi, a reszta je przepisuje

O szkole w skrócie

egzaminów (to dwugodzinny test). Od 23 czerwca do 3 lipca każdy absolwent zawodówki zaliczy część praktyczną (trwa od 180 do 240 minut, polega na wylosowaniu i wykonaniu zadania praktycznego z wyuczonego zawodu). Bez etykietki. Od tego roku z nazw przedszkoli i szkół specjalnych zniknie określający je

Co z tym liceum? - RELACJA Z DEBATY

wprowadzenia 3-letniego gimnazjum, gdzie nauczyciele po prostu muszą się wypalić, bo następuje wtedy kumulacja rozwydrzenia młodzieży, poprzez likwidację egzaminów na studia, które sprawiły, że matura przestała być czymś więcej niż tylko kolejnym testem, tym razem na studia, po dezawuację szkół zawodowych i

Nauka w światowym towarzystwie

Międzynarodowe przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea, a ostatnio także żłobki, proponują naukę z wykładowym językiem obcym - angielskim, niemieckim czy francuskim i wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Powstawały najczęściej w latach 90. wraz ze zmianą systemu polityczno-gospodarczego i

Dlaczego filharmonicy narodowi chcą strajkować

szkole podstawowej miałem kółko mandolinowe. W czwartej klasie pan od mandoliny wezwał mamę na rozmowę, powiedział, że powinna mnie wysłać do szkoły muzycznej. Wylądowałem w nowej szkole, z totalnymi zaległościami. Musiałem chodzić na dokształcanie, korepetycje z kształcenia słuchu, początkowo strasznie

DZIEŃ W 60 SEKUND: WTOREK, 8 MAJA

Środowiska. Matury dzień drugi Przez prawie trzy godziny 422 tys. maturzystów z 8 tys. szkół pisało rano obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu 243 uczniów przystąpiło do egzaminu dodatkowego z łaciny i kultury antycznej. Rozszerzoną matematykę chętni będą zdawać jutro

Andrzej Rzepliński: A potem słyszę, jak ktoś krzyczy w moim kierunku dwa razy: "Zdrajca!" [ROZMOWA, CZĘŚĆ I]

Karol Szwanke, który skończył szkołę medyczną w Królewcu. A potem, po pierwszej wojnie, przyjechał na północne Mazowsze, został. I kiedy przyszli Niemcy, nie podpisał Reichslisty, wobec czego po wojnie nie wypędziliśmy go. Umarł w 1959 roku i na jego pogrzeb - ja to pamiętam, byłem w trzeciej klasie

Łejery uczą poprzez teatr, ale teraz nie mogą egzaminować dzieci. Posłowie: "Edukacja dla wszystkich, a nie wybranych"

szkół dwujęzycznych na etapie szkół podstawowych czy szkolenia sportowego w niektórych dyscyplinach sportu w klasach 1-3. A eksperyment nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. Szkoły samorządowe posiadają obwody i są ogólnodostępne. Nie mogą być uzależnione od uzdolnień kierunkowych dziecka, przede

Rozregulowani

licencjonowanymi ochroniarzami i reklamować się usługami najwyższej jakości. Wiele osób chętnie za to zapłaci. Z robotnika nauczyciel? Zawód: instruktor nauki jazdy PRZECIW - TADEUSZ SZAJ, WŁAŚCICIEL SZKOŁY NAUKI JAZDY To są wszystko działania pozorowane. Nadal trzeba ukończyć kurs kwalifikacyjny i zdać egzamin

Pokolenie z inaczej rozwiniętymi mózgami

rodzicami i starszym bratem do obecnego domu z trzema sypialniami w robotniczej dzielnicy Redwood City, przedmieścia Silicon Valley bardziej społecznie zróżnicowanego od wielu sąsiednich, elitarnych osiedli. Vishal, chudy chłopak z nieśmiałym uśmiechem, zdał egzamin wstępny do prestiżowej podstawowej i

Kraków Andrzeja Wajdy. Miejsca związane z reżyserem [PRZEWODNIK]

do końca wojny" - opowiada w rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim na łamach "Magazynu Filmowego", miesięcznika Stowarzyszenia Filmowców Polskich (nr 3/2016). Po śmierci Kazimierza Waydy (1834-1903), dziadka Andrzeja Wajdy (w połowie XIX wieku w zapiskach metrykalnych następuje zmiana

Lepszy fach w garści niż studia na dachu

bardzo ważne, żeby poznał jak najwięcej metod gotowania i uczył się od wielu osób. Myślę, że po szkole łatwo mi będzie znaleźć pracę. Już podczas ostatnich wakacji pracowałem w firmie kateringowej. Za miesiąc dostałem prawie 3 tys. na rękę. I tyle też chciałbym zarabiać na początku. Potem - docelowo

Lepszy fach w garści niż studia na dachu

przypadku młodego kucharza to bardzo ważne, żeby poznał jak najwięcej metod gotowania i uczył się od wielu osób. Myślę, że po szkole łatwo mi będzie znaleźć pracę. Już podczas ostatnich wakacji pracowałem w firmie kateringowej. Za miesiąc dostałem prawie 3 tys. na rękę. I tyle też chciałbym zarabiać na

"Ucho Prezesa". Robert Górski: Mogę robić to, co chcę. Naprawdę jestem Człowiekiem Wolności

kabaret wziął się stąd, że występowałem na studniówce w technikum i odniosłem sukces, odgrywając naszych profesorów. "Ucho Prezesa": To on zagrał Macierewicza. Kim jest Wojciech Kalarus? To był pierwszy występ? – A nie. Wcześniej, w szkole podstawowej. Nawet nauczyciel powiedział, że moja

Chiński styl życia. Bunt? A co to takiego?

umył żonie nogi - mówi Richard. W innych klasach dzieci robiły to w szkole. Na zdjęciu przed matkami z nogami w plastikowych miskach klęczy rząd dzieci. By pokazać dzieciom trud ciąży, zamiast lekcji o świętości życia każe im się opiekować jajkiem i spisać uczucia i refleksje. Albo zrobić sobie

Andrzej Rzepliński: W każdym więzieniu czułbym się dobrze [CAŁA ROZMOWA]

urodziłem, to ważyłem prawie sześć kilo. Rety! - To, że nie zostałem uszkodzony, ani moja mama, to cud. A właściwie zasługa lekarza, Niemca. Mój poród - tak mi się przytrafiło - przyjmował doktor Karol Szwanke, który skończył szkołę medyczną w Królewcu. A potem, po pierwszej wojnie, przyjechał na północne