dziennik ustaw nr 8 poz 43

sprawdź też:

ustawa

dokument

Projekt zmian w ustawie lustracyjnej przygotowany przez PO

Projekt zmian w ustawie lustracyjnej przygotowany przez PO

USTAWA z dnia ..... o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zamianie niektórych innych ustaw

Emerytury dla 60-latków - jak jest naprawdę?

(rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. - DzU nr 8, poz. 43 ze zm.). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów - A i B. Wymieniona praca musiała być wykonywana stale, w ramach tzw. stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie) i na pełnym etacie. Uwaga! Wcześniejsze emerytury dla osób

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

. a 31 grudnia 1968 r. mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli: 1. Ich praca jest na liście zawodów uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę (patrz: rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. -DzU nr 8, poz. 43 ze zm.). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

opublikowania go w Dzienniku Ustaw, czyli 31 października 2008 r. (wyrok opublikowano w Dzienniku Ustaw (nr 200, poz. 1445). Parlament do tego czasu musi kwestionowane regulacje zmienić. Wyjścia są dwa. Albo kobiety stracą swój przywilej, albo mężczyźni zyskają. Wiceminister pracy Elżbieta Rafalska

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego

następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 364).9. Art. 4 pkt 18 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim dotyczy rektora i