dziecko niepełnosprawne a ubezpieczenie zdrowotne

MARTA PIĄTKOWSKA

PIENIĄDZE NA DZIECI

PIENIĄDZE NA DZIECI

Becikowe, kosiniakowe, zasiłek rodzinny oraz świadczenie 500+. Sprawdź, które z nich przysługują twojej rodzinie po zmianie progów dochodowych i sposobu kwalifikacji do wybranych świadczeń.

Opiekunowie do poprawki

Rodziców niepełnosprawnych dzieci i opiekunów niedołężnych dorosłych czekają zmiany w prawie. Od kiedy zaczną obowiązywać?

Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych: Rząd czeka na naszą śmierć

- Już nie wierzymy, że coś się zmieni. Rząd nie znalazł dla nas pieniędzy w budżecie. Czeka, aż powymieramy - mówi Małgorzata Lipińska, która opiekuje się chorą mamą.

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

Świadczenie przysługuje rodzicowi lub opiekunowi niepełnosprawnego dziecka, krewnemu będącemu jego rodziną zastępczą lub innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niego. Warunek: niepełnosprawność dziecka musiała powstać, nim ukończyło ono 18 lat (lub 25 lat, gdy się uczy). Uwaga

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

opiekuńczego przez jednego członka rodziny nie wyklucza przyznania tego świadczenia innej osobie w rodzinie, jeśli zrezygnuje ona z zatrudnienia, by zająć się opieką nad niepełnosprawnym bliskim. Chodzi na przykład o sytuację, gdy żona opiekuje się już niepełnosprawnym dzieckiem, a teraz mąż musi przejąć

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

niepełnosprawne umysłowo, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym; + dziecko cierpi na psychozę lub zespół psychotyczny; + u dziecka zostały zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, które utrudniają kontakty społeczne oraz komunikację; + dziecko cierpi na padaczkę, która charakteryzuje się częstymi

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochody. Wystarczy, że zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Opiekun ma opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Rodzice nie mają już prawa do ulgi podatkowej na swoje dzieci. To dlatego, że zgodnie z art

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

rodzinie. Świadczenie w pełnej kwocie 500 zł przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto bądź 1200 zł netto, jeżeli przynajmniej jedno dziecko jest niepełnosprawne. Przy obliczaniu dochodu na osobę brane pod uwagę są również dzieci do 25. roku życia

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

dodatkami. Nowe limity finansowe na osobę w rodzinie wyniosą 754 zł (wzrost o 80 zł kryterium ogólnego) oraz 844 zł (wzrost o 80 zł kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym). Będą obowiązywały od 1 listopada. Do tego czasu zasiłek rodzinny przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 674 zł

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

także do 770 zł z programu "Wyprawka szkolna" na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Gdy niepełnosprawne dziecko osiągnie pełnoletność, przysługuje mu renta socjalna. To specjalne świadczenie dla osób, które nigdy nie opłacały składek ZUS, a są całkowicie niezdolne do pracy. Obecnie

Rafalska do oceny, czyli co pani zrobiła w sprawie wyroków TK

Rafalska do oceny, czyli co pani zrobiła w sprawie wyroków TK

Pracy finansują fikcję: kolejki sprawnych fizycznie i umysłowo osób są zmuszone udawać, że są zainteresowane pomocą urzędu pracy tylko po to, by - w razie czego - móc skorzystać z pomocy lekarza, a urzędnicy - że chcą im pomóc. Kiedy ubezpieczenie zdrowotne zostanie uniezależnione od rejestracji w

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

niego odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych po zmianie przepisów mogą starać się o zasiłek dla opiekunów albo specjalny zasiłek opiekuńczy. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej bądź odpowiednim wydziale

Rozliczenie PIT. Zapłać podatki na ostatnią chwilę - termin upływa 2 maja [INFORMATOR]

Rozliczenie PIT. Zapłać podatki na ostatnią chwilę - termin upływa 2 maja [INFORMATOR]

uzyskania uzyskujemy dochód. I to właśnie dochód podlega opodatkowaniu. Zanim to jednak nastąpi, odliczamy od niego składkę na ubezpieczenie społeczne (jest w PIT-11). A w następnym kroku kwotę przysługujących nam ulg, tych odpisywanych od dochodu (o ulgach piszemy dalej). To, co zostanie, to dochód do

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

, która opiekuje się 90-letnią ciotką, choćby ta nie miała własnych dzieci, ani też sąsiadka bez względu na to, z jakim poświęceniem dogląda staruszki zza ściany. A co z synem, który opiekuje się niepełnosprawną matką, choć mąż kobiety żyje? Dziecko nie dostanie zasiłku z tytułu opieki nad niedołężnym

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

konferencji w Sejmie, że wsparcie państwa dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi systematyczne rośnie, a Smolarz wyliczał, że w 2007 roku wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych wynosiły pół miliarda złotych, w 2013 wzrosły do 1,7 mld zł. Politykowi przerwały osoby, które weszły na salę konferencyjną

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

obniżenia świadczenia pielęgnacyjnego do 800 zł wraz z osiągnięciem przez dziecko 18 r .ż. (lub 25 r. ż. jeżeli kontynuuje naukę). Wiosną ub. roku rodzice niepełnosprawnych dzieci wywalczyli podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego z 620 zł do 1200 zł obecnie. Nic więc dziwnego, że teraz nie chcą się zgodzić

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

;Zachęcamy jednak także do aktywizacji zawodowej po to, żeby rodzice mogli sobie w tym czasie podnosić kwalifikacje i odpocząć, a dzieci - żeby mogły zdobywać szanse edukacyjne i rozwojowe tak, jak inne dzieci niepełnosprawne" - zaznaczyła Seredyn. Wiceminister tłumaczyła, że 153 złote to zasiłek

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

się niepełnosprawnym domownikiem, np. schorowaną matką, automatycznie "wypadał" z systemu ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego KRUS i trafiał do ZUS. Taka zmiana mogła go kosztować emeryturę, gdyby jego staż składkowy w KRUS został przerwany. Emerytury z ZUS zaś byłyby niższe od tych z

Pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych - 1 kwietnia

świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi, od maja wzrośnie do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto. Jak napisano w projekcie, propozycja ma na celu podwyższenie kwoty wsparcia do wysokości odpowiadającej minimalnemu

Dla kogo pieniądze na dzieci

Dla kogo pieniądze na dzieci

674 zł na osobę i do 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Podniesiona została również wysokość świadczenia, które wynosi: + 89 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia, + 118 zł na dziecko powyżej piątego roku życia do ukończenia 18. roku życia, + 129 zł na dziecko powyżej 18

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważa jednak, że posiadanie przez rodzica niepełnosprawnego dziecka, znacznego stopnia niepełnosprawności nie może stanowić przeszkody w przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. - Decyzja wydana przez MOPR w Gdańsku jest bezprawna. Posiadanie przez rodzica

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

aktualnie poświadczonej legitymacji ubezpieczeniowej. Numer - PESEL Pani i dziecka, NIP Pani i pracodawcy jest stały (za wyjątkiem b. szczególnych sytuacji nie ulega zamianie ) i nie ma też związku z ubezpieczeniem zdrowotnym i prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Godziny

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

chaos. Jedne przyznają pomoc matkom rolniczkom, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, a inne tej pomocy odmawiają. Kobiety bronią się, że prowadzenie gospodarstwa nie oznacza pracy na roli - na tę nie ma czasu, gdy w domu jest niepełnosprawne dziecko. Jednak część ośrodków pomocy i samorządowych

Pomoc na nagły kryzys

jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł na osobę. Zasiłek rodzinny to: * 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat; * 106 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; * 115 zł na dziecko w wieku 18-24 lat. Dostaniemy go na dziecko do 18. roku życia, a jeśli się uczy - do 21. roku życia. Zaś na dziecko z

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

dorosłych osób niepełnosprawnych - ocenił w uzasadnieniu orzeczenia Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. - Jeżeli rodzic zrezygnuje z zatrudnienia, by sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem będącym w wieku 30 lat, ale niepełnosprawność dziecka powstała przed 18. rokiem życia, to nabędzie

Pomoc na nagły kryzys

rodzinie, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł na osobę. Zasiłek rodzinny to: 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat; 106 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; 115 zł na dziecko w wieku 18-24 lat. Dostaniemy go na dziecko do 18. roku życia, a jeśli się uczy - do 21. roku życia. Zaś na

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

dziećmi z niepełnosprawnościami będą otrzymywać świadczenie w wysokości płacy minimalnej. Jego wysokość ma być zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka. Część opiekunów osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczeń w lipcu zeszłego roku wskutek nowelizacji ustawy o

Pieniądze dla opiekunów

osób niesamodzielnych, np. żona będzie się zajmować niepełnosprawnym dzieckiem, a mąż - niedołężną matką. Jedno dostanie świadczenie pielęgnacyjne, a drugie zasiłek opiekuńczy, o ile spełnią pozostałe warunki (o czym dalej). Niewykluczone, że wkrótce konieczna będzie kolejna nowelizacja, bo zgodnie z

Pieniądze na dzieci

miesiące. Gdy nad bliźniętami, trojaczkami lub więcej - prawo do dodatku wydłuża się do 36 miesięcy. Gdy na świat przyszło niepełnosprawne dziecko - dodatek będzie wypłacany przez 72 miesiące. A co, jeśli kobieta urodziła bliźnięta lub trojaczki? Czy na każde dziecko przysługuje po 400 zł, czy też należy

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

większości z nas pracodawcy przygotowują podsumowanie dotyczące poprzedniego roku - druki PIT-11. Powinni nam je przekazać nie później niż pod koniec lutego. Są w nich bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie

We wtorek pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych

czas faktycznego sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Jak zapowiadali, projekt w ich imieniu złożyć ma klub SP. Rodzice chcą także m.in. zmian w orzecznictwie dotyczącym chorych dzieci, przeniesienia świadczenia pielęgnacyjnego do ZUS i jego waloryzacji, zlikwidowania kryteriów

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

kilka restrykcyjnych warunków. + Pierwszy to rezygnacja z zatrudnienia Przykład. Pani Irena od lat nie pracuje. Utrzymywała się z zasiłku opiekuńczego na chorego ojca i jego skromnej renty. Ojciec niedawno zmarł, świadczenie wygasło, a pani Irena została z niepełnosprawnym, chorym na schizofrenię

Jak wypełnić PIT

pracodawcy przygotowują druki PIT-11. Są w nich kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Odpisujemy je od dochodu i podatku. Emeryci i renciści dostają z ZUS PIT-40A. Jeśli nie chcą odpisywać ulg, rozliczać się ze współmałżonkiem, przekazywać 1 proc. podatku i nie mieli dodatkowych dochodów, nie

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

zakwestionował też artykuł, który odmawia rodzicowi niepełnosprawnego dziecka lub opiekunowi niedołężnego dorosłego prawa do świadczenia tylko dlatego, że w rodzinie ktoś już taką pomoc dostaje. Trybunał nie dopatrzył się natomiast nieprawidłowości w przepisie, który uzależnia przyznanie pomocy od kryterium

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

utrzymują, pod warunkiem jednak, że dochody niepełnosprawnego nie przekraczają 9120 zł w danym roku. Niektóre wydatki są nielimitowane, inne mają górny limit. Osoba utrzymująca chorego musi być członkiem jego rodziny: współmałżonkiem, dzieckiem własnym lub przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

się skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej lub na dzieci, dopisać dane identyfikacyjne dziecka, organizację pożytku publicznego (OPP), podać swój e-mail i to właściwie wszystko. Wniosek ten będzie można złożyć między 15 marca a 10 kwietnia. Ale tylko elektronicznie, czyli np. przez system do rozliczeń

Chińskie "czarne dzieci" wychodzą z mroku

, która urodziła się jako drugie dziecko w ubogiej rodzinie robotniczej. Jej historię opowiedziano w "Christian Science Monitor". Para niepełnosprawnych zdecydowała się na kolejne dziecko na podstawie błędnej informacji z komisji planowania rodziny, iż może skorzystać z przepisu uwzględniającego

Minister Rafalska: dodatek 500 zł na dziecko też dla najbogatszych. I bez zmian w ulgach

dochodach - 800 zł i 1200 - jeżeli rodzina jest z dzieckiem niepełnosprawnym. Żadne inne dodatkowe kryterium nie będzie wprowadzone - podkreśliła. Minister powiedziała również, że dodatek na dziecko będzie mógł być wypłacany na konto. - Nie będzie trzeba osobiście go odbierać i stać w długiej kolejce

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

świadczenia pielęgnacyjnego tylko w sytuacji, gdy rodzice dziecka sami są niepełnosprawni albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Ważna informacja: osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne ma opłacane składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne. Formalności związane z przyznaniem tego wsparcia

We wtorek pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych

też składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne w wysokości 321 zł. Daje to kwotę łączną 1321 zł. Od przyszłego roku świadczenie wyniesie 1200 zł, ze składkami - 1576 zł, a od 2016 r. - 1300 zł, ze składkami - 1703 zł. Protestujący przygotowali własny projekt ustawy, w którym proponują

Dzieci leczymy za darmo, ale...

finansowane jest z różnych źródeł. - Z budżetu NFZ płaci się za dzieci ubezpieczone, a z budżetu państwa - za dzieci nieubezpieczone. Konieczne jest więc zidentyfikowanie podstawy prawnej objęcia tych osób opieką zdrowotną - informuje rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Agnieszka Gołąbek. Dyrektor Wielgus

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

limitowana. W ramach tej ulgi niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki na leki. Odpisują nadwyżki wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). Ulgi odliczane od podatku: Ulga na dzieci. W rozliczeniu za 2016 r. do odpisu jest: - na pierwsze dziecko 1112,04 zł; - na drugie 1112,04

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Jest przeznaczony dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i wynosi 520 zł miesięcznie plus opłacone ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka wyśrubowanych warunków. * Po pierwsze - dochód

Wyznacz zadania politykom. Rozpoczynamy głosowanie nad 12 propozycjami czytelników "Wyborczej"

się konkurencją dla prywatnego wynajmu mieszkań. 6. Zwiększyć wspieranie z budżetu państwa osób, które zdecydują się na dzieci ANDRZEJ SZAHAJ: Dążyć do poprawy sytuacji kobiet oraz rodzin wielodzietnych (jak to kiedyś ktoś powiedział: polska bieda ma twarz kobiety, a dziś wiadomo, że także dziecka z

Pieniądze wracają do opiekunów

wyjaśnić sytuację indywidualnych świadczeniobiorców. Wpadli oni "w pułapkę prawną": najpierw zrezygnowali z pracy zawodowej albo wcale jej nie podejmowali, by zajmować się niepełnosprawnymi bliskimi i otrzymywać pomoc państwa w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. A gdy zorganizowali życie na

Więcej czasu na PIT 2015

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (odpisujemy je odpowiednio od dochodu i podatku). Jeśli ktoś pracował w jednym miejscu, przenosi dane do swojego PIT-u. Jeśli w kilku - musi dodać wszystkie kwoty: łączne przychody, koszty, dochody itd. Emeryci i renciści dostają z ZUS PIT-40A. Jeśli m.in. nie

Ulgi w PIT na 2015

społeczne i zdrowotne. - Warunkiem zwrotu jest opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania - wyjaśniało Ministerstwo Finansów. Jego zdaniem takie rozwiązanie przy okazji pomaga walczyć z szarą

6 pomysłów na 500 zł na dziecko. Na co najlepiej je wydać?

Rząd obiecuje, że od kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o państwową dopłatę w ramach programu "Rodzina 500 plus". Rodziny co miesiąc dostaną po 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Te uboższe, których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego

Był "niegrzeczny", teraz jest "dziwny". Dziadek pierwszy się połapał, że z Błażejem coś nie gra

niepełnosprawnych domagają się:* zabezpieczenia finansowego dla rodziców po śmierci niepełnosprawnego dziecka - w tej chwili opiekunowie zostają bez środków do życia;* większej dostępności do rehabilitacji i sprzętu;* ułatwionej procedury likwidacji barier architektonicznych;* podwyższenia renty socjalnej dla

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności. NA LISTACH DŁUŻNIKÓW Od 1 lipca tego roku urzędnicy mają dodatkowe narzędzie nacisku

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty

Program wyborczy partii Nowoczesna. Gospodarka, głupcze (LISTA NR 8)

konkurencyjne fundusze, będą rozwijane dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Chce aktywizacji zawodowej osób starszych 60+ i niepełnosprawnych. Ma być program "Aktywny senior". Hasłowo Nowoczesna pisze też o zmniejszeniu opodatkowania osób o najniższych zarobkach. Zasiłki mają być tylko dla najuboższych

DODATKI I ZASIŁKI DLA POTRZEBUJĄCYCH

(przy przekroczeniu o 30 proc. - 91 m kw., a o 50 proc. - 105 m kw.), + dla każdej następnej osoby to kolejne 5 m kw. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna zajmująca oddzielny pokój lub poruszająca się na wózku inwalidzkim, to przysługuje dodatkowa powierzchnia - 15 m kw. Trzeba jednak wiedzieć

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Pieniądze na dzieci

nie może być wyższy niż 504 zł. Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem mogą mieć więcej - 583 zł netto na osobę. Wysokość zasiłku na dziecko zależy od jego wieku. I tak: - dziecko do piątego roku życia dostanie 68 zł, - dziecko od piątego roku życia do ukończenia 18 lat - 91 zł, - młody człowiek

Nowy rok, nowe prawo

doprowadziło do nierównego traktowania. Dlatego od początku roku dyskryminujące przepisy przestały obowiązywać. Teraz pracownikom 50+ za czas pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia przysługuje taki sam zasiłek chorobowy jak innym - 80 proc. podstawy wymiaru. Niepełnosprawni i nowe zasady Z początkiem roku

Dla kogo pomoc społeczna?

). Zwykle wypłacają je te instytucje, które zajmują się dodatkami mieszkaniowymi (OPS-y, centra świadczeń, wydziały urzędów). Tu też obowiązuje kryterium dochodowe: do 539 zł na osobę w rodzinie, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to 623 zł na osobę. Taki zasiłek wynosi do 77 zł na dziecko do

Sąd nad sądem

, jak łamali nasze prawa pracownicze? Jak zatrudniali nas na umowy o dzieło, pozbawiając prawa do ubezpieczenia zdrowotnego? Zawisza się pomyliła. Ludzie jednak wyszli na ulice bronić Trybunału. Można było to przewidzieć, przyglądając się wynikom badań CBOS-u z marca, według których 45 proc. Polaków

Znajdź pracę po pięćdziesiątce

wstępie dowiedziała się, że nie może liczyć na zatrudnienie po stażu, bo firma nie ma wolnych etatów. Potrzebują darmowych (opłacanych z publicznych pieniędzy) pracowników, żeby nadrobić zaległości. Uwaga! Bezrobotny, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do sześciu lat lub niepełnosprawne do

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ

do lat 18, a jeśli nadal się uczą - do 26, dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz dzieci uprawnione do renty rodzinnej. Z własnej kieszeni musimy pokryć dodatkowe opłaty obowiązujące w miejscu położenia zakładu, np. opłaty za zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą

Dochód podstawowy batem na populistów? Znieczulenie nie uzdrowi świata

. Zatrudnienie się zwiększyło, a nie zmniejszyło, wzrosła produktywność, niektórzy założyli małe biznesy. Najbardziej zyskali najsłabsi – niepełnosprawni, kobiety, osoby z niższych kast. Skarżyli się tylko właściciele firm udzielających krótkoterminowych pożyczek na lichwiarski procent: stracili klientów

Do sanatorium z NFZ

Leczenie uzdrowiskowe z NFZ jest częściowo odpłatne. Należność trzeba uregulować najpóźniej pierwszego dnia pobytu. JAK WYJECHAĆ? Na wyjazd do sanatorium musimy mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz bierze pod uwagę nasz aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące

Stomatologia w ramach NFZ: Państwo oszczędza na zębach

ma obowiązek otoczyć szczególną opieką dzieci, kobiety ciężarne, niepełnosprawnych i starszych - tłumaczy dr Kozierkiewicz. Niestety, trend jest wręcz odwrotny - w szkołach zlikwidowano gabinety dentystyczne, a profilaktyka higieny jamy ustnej, choć jest zadaniem szkół i przedszkoli, to dziś fikcja

Do sanatorium z NFZ

lat 18, a jeśli nadal się uczą - do 26. roku życia. Zwolnione z opłat są także dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz uprawnione do renty rodzinnej. Pobyt opiekuna w ośrodku jest płatny. Rehabilitacja dzieci trwa: - w szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci - 27 dni, - w sanatoriach dla dzieci

Jaka pomoc dla chorych na SM

niż raz w roku. Ale uwaga, z zastrzeżeniem, że wolne na czas wyjazdu na turnus oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy nie mogą przekroczyć łącznie 21 dni w roku.Osoba niepełnosprawna ma też prawo do dodatkowych przerw w pracy. To - oprócz 15 minut przysługujących każdemu pracownikowi pracującemu dłużej niż

Pomoc dla starszych i chorych

przyrodnie), wnuki, dziadkowie osoby mającej orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagającej opieki i pomocy w codziennej egzystencji. O dodatek taki mogą starać się także opiekunowie prawni niepełnosprawnych, a także ich dalsi krewni, o ile nikt z najbliższych nie jest w stanie podjąć się opieki. Od 1

Zasiłki i alimenty na dzieci

do pracy lub z niej zrezygnować i przejść na świadczenie pielęgnacyjne (o ile dziecko nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji). Świadczenie wynosi 520 zł miesięcznie. Od tej kwoty opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oprócz tego rodzicom dzieci niepełnosprawnych należy się

Dla dobra pacjenta?

szczególnej sytuacji? W Polsce nie sposób załatwić opieki dentystycznej dla dzieci umysłowo niepełnosprawnych, które wymagają zabiegów w narkozie. Czy moje państwo uważa, że to jest w porządku, czy jednak ktoś łamie tu prawo? Projekty rządowe tej sprawy nie rozwiązują, a bez tego każda reforma będzie ułudą

Top 10 wydarzeń na rynku pracy w 2011 r.

nad dziećmi w wieku do lat trzech, zachęca jednak rodziców do legalnego zatrudniania niań, którym budżet państwa opłaci składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) i zdrowotne od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba, z którą rodzice zawierają umowę zlecenie, musi

Z sądu. Dlaczego Lilka się dusiła

przytulić, dotknąć. Stoi nad noworodkiem i płacze. Wcześniej lekarz wyjaśnił mu, że dziewczynka ma uszkodzony prawie cały mózg. - Jest jak szmaciana laleczka - powie później jedna z lekarek. Szanse na przeżycie są nikłe. - Wie pan, że to będzie niepełnosprawne dziecko? Ale one też są kochane i potrafią

Pomoc dla chorych psychicznie

zgody na taki zabieg, a to może się skończyć bardzo źle dla tej osoby. - To kolejny argument przemawiający za tym, że jednak warto w niektórych sytuacjach podjąć decyzję o ubezwłasnowolnieniu - mówi pan Tadeusz. Jednocześnie organizacje zajmujące się prawami osób niepełnosprawnych intelektualnie i

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

. norma dla 8-osobowej rodziny wynosiłaby 80 m kw.). Dodatkowe 15 m kw. dostanie osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Uwaga! Są od tego odstępstwa. Możesz mieć większe mieszkanie (nawet o

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

granty. W służbie zdrowia PO chce wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia w formie abonamentów i ubezpieczeń wzajemnych, a także ubezpieczenia pielęgnacyjne, które będą obejmowały wsparcie opieki nad seniorami w domu. PO zamierza wspierać wieś, rozbudowując sieć świetlic i transport publiczny. Obiecuje

Jestem matką mojej matki

684 zł na osobę, opiekunowi osoby niepełnosprawnej MOPS może opłacać składki emerytalne i rentowe na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej - w okresie sprawowania opieki. A dlaczego opiekunów osób starszych pozbawiono także ubezpieczenia zdrowotnego? - Bo nie spełniają kryterium dochodowego

Co się należy chorym na Parkinsona

środkach komunikacji takich jak autobus czy pociąg, zwolnień od opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Warto też sprawdzić w swoim mieście, czy nie ma innych dodatkowych ulg dla niepełnosprawnych - są np. miasta, gdzie osoby z orzeczeniem niepełnosprawności i wskazani przez nich opiekunowie mogą za darmo

Stypendia nie tylko dla studentów

szczególną aktywność na polu działalności naukowej, artystycznej bądź sportowej, a także studentom niepełnosprawnym. Aby aplikować, należy wykazać się osiąg-nięciami w danej dziedzinie, mieszkać lub uczyć się w Małopolsce oraz mieć odpowiednią średnią ocen za poprzedni rok szkolny. Nabór wniosków trwa do 30

Małżeństwo czy konkubinat

wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków albo rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym, nie starsze niż 16 lat, a gdy się uczy - nie starsze niż 18 lat. Gdy wdowa lub wdowiec opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym, mają prawo do renty bez względu na wiek. Co innego konkubina lub konkubent, których

Jak rozliczyć PIT 2012

. - 243 460 zł, w 2010 r. - 264 810 zł, a w 2011 r. - 325 990 zł. Jeśli kredyt jest wyższy od limitu, odliczyć można odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która mieści się w limicie ulgi. Ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne. W ramach tej ulgi

Wypełniamy PIT-y

są też bardzo ważne kwoty zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do swojego PIT-u. Jeśli w kilku

Prawo nie może krzywdzić ludzi

niepełnosprawnego dziecka, to wszyscy by ten czyn potępili. Kiedy zabiera się pieniądze na edukację niepełnosprawnych dzieci, nikt się nie oburza. Samorządy tłumaczą, że alternatywą jest likwidacja szkoły. A pani minister edukacji odpowiada mi ogólnikowo i nie na temat. Zacznijmy się oburzać! Te zaniechania i

Konwencja o prawach dziecka - dokument

, będzie udzielana bezpłatnie, tam gdzie jest to możliwe, przy uwzględnieniu zasobów finansowych rodziców bądź innych osób opiekujących się dzieckiem, i ma zapewnić, aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania

Hospicjum. Dla kogo opieka paliatywna

kosztuje 70 zł na miesiąc, wózka inwalidzkiego - 150 zł, roweru do rehabilitacji - 30 zł, a toalety dla niepełnosprawnych - 30 zł. Zależnie od wartości sprzętu wypożyczający płaci kaucję (do 150 zł) lub podpisuje weksel. Dla kogo jest hospicjum * Leczenie paliatywne przeznaczone jest dla chorych w okresie

Nie będę ludziom urządzać życia. Co ma w głowie premier Kopacz

wprowadzenia dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Przed telewizyjną kamerą prezentowała, który projekt kiedy powstanie i kiedy wejdzie w życie. Plan się nie powiódł, prace się wydłużały, a kiedy wreszcie zamieniły się w ustawy, prezydent Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw - o zakładach

Musi być nierówno, żeby było równo

? Ich sprawa. - Trzeba raczej zapytać, czy prosta zasada: "Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz" jest sprawiedliwa. Czy tylko od nas zależy, ile pracujemy? A co z tymi, którzy dużo chorują? Z niepełnosprawnymi, którzy nie mogą pracować tyle, ile inni? Co z kobietami, które idą na urlopy

Czas na wypełnienie PIT-u!

pracownikom mają czas do końca lutego. W tych podsumowaniach naszych dokonań finansowych są też bardzo ważne kwoty zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym

Ameryko, idziemy razem

wolna i bardziej sprawiedliwa nie tylko dla Afroamerykanów, ale również dla kobiet i Latynosów, Azjatów i Indian, dla katolików, żydów i muzułmanów, dla gejów, dla niepełnosprawnych. Ameryka zmieniła się i dla ciebie, i dla mnie. Mężczyźni i kobiety bez stanowisk i bogactw, bez władzy i sławy wyzwolili

Pobożny Sojusz. W życzeniach

Sojusz reformować nie chce, choć rolnicy płacą bardzo niskie składki na ubezpieczenie społeczne w porównaniu z innymi przedsiębiorcami, a budżet państwa musi dotować KRUS w ponad 90 proc. Lewica na wszelki wypadek nie wspomina o tym, jak rozwiązać problem składek zdrowotnych dla rolników. Dziś rolnicy

Bliski koniec PIT, czyli co każdy podatnik wiedzieć powinien

podatek według skali podatkowej, a potem mnoży się to, co wyjdzie, przez dwa. I mamy wyliczony wspólny podatek. Dalej odliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ewentualnie ulgę na dziecko, zaokrąglamy i - jeśli mamy takie życzenie, odpisujemy 1 proc. podatku na OPP. I mamy koniec rozliczenia. Trzeba

Fundusz przyjdzie później

Kontrowersje wzbudziła też sprawa ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci. Przypomnijmy: w czasie prac komisji prof. Janusz Szymborski, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, prosił posłów o umieszczenie w ustawie o Funduszu przepisów, że wszystkie dzieci są ubezpieczone "z automatu" - czyli tylko

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

sumowania okresów zatrudnienia. E 407 - do specjalnego zasiłku na dzieci niepełnosprawne. E 411 - potwierdza uprawnienia do świadczeń w państwach członkowskich, w których mieszkają członkowie rodziny. Wszystkie te druki są bezpłatne. Możesz wystąpić do zagranicznego pracodawcy czy instytucji, a oni

Jak zdobyć unijny zasiłek na dziecko

Zasiłek rodzinny w UE należy się w tym kraju, w którym legalnie pracujemy. Jeżeli więc Polak legalnie pracuje za granicą (odprowadza tam składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na obowiązujących tam zasadach), to tam nabywa praw do świadczeń rodzinnych - praw takich samych, jakie przysługują

Bieda nasza powszechna

decyzje polityczne: obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, odblokowanie Funduszu Alimentacyjnego itd. Ten proces będzie postępował? W kolejnych latach w Polsce biednych będzie coraz mniej

Stypendia z uczelni

), - akty urodzenia i zgonu członków najbliższej rodziny, - zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach w poprzednim roku podatkowym - wszystkich członków rodziny i twoich (wysokość dochodu brutto, wysokość podatku, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), - zaświadczenia o dochodach

Jak się nam powodzi

? Wszystkie do nich latają, siostry, nie siostry, gazety, telewizje, a te nigdy pracą się nie zhańbiły, rączki wypielęgnowane jak dwa pączuszki. - A jak było z tamtą Różą? Była niepełnosprawna umysłowo i ją podwiązali w szpitalu. Czyli jakiś przepis jest. Bo podobno Beacie dom budują, bo ma trójkę dzieci

Tajemnice ręcznych formularzy, czyli walka z PIT-bólami

inne niż mieszkaniowe. Ulgi podzielone są na te odpisywane od dochodu i te odliczane od podatku. W pierwszej (część B załącznika) z tych grup najważniejsze są ulgi za darowizny (Uwaga! Oddzielnie wykazuje się zwykłe darowizny, a oddzielnie kościelne), rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz za

Umatczyńmy Polskę

stabilność budżetu, wypłacalność systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Tak po prostu jest i dopóki nie wymyślimy czegoś lepszego, wszystkim nam powinno zależeć na tym, by ludzie mieli dzieci, jeśli tylko tego chcą. Tymczasem opieki świadczonej w ramach rodziny nie uznaje się za pracę, a o kobietach

Zmień pracę za unijne pieniądze

, rolnikiem, a także osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą. Za udział w takim szkoleniu otrzymujesz dodatek - 4 zł za godzinę udziału w zajęciach. Możesz też liczyć na zwrot kosztów opieki nad dzieckiem. Warto wiedzieć. Firma szkoleniowa ma obowiązek odprowadzić za kursanta składki na

Rewolucja PIT 2009

, nazwisko i datę urodzenia. Fiskus może też zażądać od podatnika "odpisującego" dzieci: ** odpisu aktu urodzenia dziecka, ** zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, ** odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a

Do sanatorium z NFZ

piszemy niżej). Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub pracuje w placówce, z którą fundusz podpisał taką umowę. Wizyta jest bezpłatna, a medyk zleci nam dodatkowe badania specjalistyczne. Dla osób dorosłych: * OB