dziecko niepełnosprawne a ubezpieczenie zdrowotne

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Wysokość świadczeń dla niepełnosprawnych. Ministerstwo manipuluje danymi, odpowiadając "Wyborczej" [SPRAWDZAMY]

Wysokość świadczeń dla niepełnosprawnych. Ministerstwo manipuluje danymi, odpowiadając "Wyborczej" [SPRAWDZAMY]

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej manipuluje kwotami i rodzajami świadczeń, jakie otrzymują dorośli ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podobno dostają miesięcznie ponad 3,6 tys. zł.

Zmiany w zasiłkach rodzinnych [INFORMATOR]

Rząd podniósł wysokość części zasiłków rodzinnych. Wzrośnie też kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Podwyżkę świadczeń wymusił protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie

Pytałem Niemców, jak tak sprawnie pomagają niepełnosprawnym. A oni: przeszliśmy polską szkołę rehabilitacji

Żebym mógł się z panią spotkać, dwie osoby musiały mnie ubrać, umyć, posadzić na wózek, przywieźć do biura. Ale dzięki tym ludziom mogę kierować organizacją, która zatrudnia 50 osób. Takich jak ja mogłoby być dużo

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

opiekuńczego Zasiłku opiekuńczego nie otrzymają ci, którzy: * pobierają rentę, emeryturę, rentę rodzinną, socjalną, zasiłek stały, przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, * pobierają już świadczenie pielęgnacyjne, np. na niepełnosprawne dziecko; * sami legitymują

PIENIĄDZE NA DZIECI

PIENIĄDZE NA DZIECI

oświadczeniem, że na dane dziecko nikt nie pobierał świadczenia. Pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. ZASIŁEK RODZINNY Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę. W przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem - 764 zł. Kwota zasiłku

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

jest dołączany do zasiłku rodzinnego. W uproszczeniu procedura wygląda następująco. Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 674 zł dochodu na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

rekrutacją opiekunów dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych: Żyjemy coraz dłużej, społeczeństwa się starzeją, a to rodzi problemy z opieką nad osobami starszymi. Jeszcze 20-30 lat temu seniorzy mieszkali przy dzieciach i wnukach, bo rodziny były wielopokoleniowe. Odkąd Polacy zaczęli migrować za

Opiekunowie do poprawki

Opiekunowie do poprawki

dzieci w marcu 2014 r. przez kilkanaście dni okupowali Sejm, upominając się o podwyżkę świadczenia). Choć wszyscy opiekunowie wykonują równie ciężką, całodobową pracę bez prawa do urlopu, to jedni (rodzice niepełnosprawnych dzieci) dostają za to 1300 zł, a inni (opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

opiekuńczego przez jednego członka rodziny nie wyklucza przyznania tego świadczenia innej osobie w rodzinie, jeśli zrezygnuje ona z zatrudnienia, by zająć się opieką nad niepełnosprawnym bliskim. Chodzi na przykład o sytuację, gdy żona opiekuje się już niepełnosprawnym dzieckiem, a teraz mąż musi przejąć

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

Świadczenie przysługuje rodzicowi lub opiekunowi niepełnosprawnego dziecka, krewnemu będącemu jego rodziną zastępczą lub innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niego. Warunek: niepełnosprawność dziecka musiała powstać, nim ukończyło ono 18 lat (lub 25 lat, gdy się uczy). Uwaga

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochody. Wystarczy, że zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Opiekun ma opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Rodzice nie mają już prawa do ulgi podatkowej na swoje dzieci. To dlatego, że zgodnie z art

Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych: Rząd czeka na naszą śmierć

Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych: Rząd czeka na naszą śmierć

się niepełnosprawnym członkiem rodziny i przekroczą dochód, nie będą miały żadnego zasiłku, a w związku z tym także ubezpieczenia zdrowotnego. – Niedawno zmarł nasz kolega, który opiekował się chorą siostrą. Nie miał zasiłku, więc kiedy zachorował na nowotwór płuc, nie miał jak się leczyć

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

niepełnosprawne umysłowo, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym; + dziecko cierpi na psychozę lub zespół psychotyczny; + u dziecka zostały zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, które utrudniają kontakty społeczne oraz komunikację; + dziecko cierpi na padaczkę, która charakteryzuje się częstymi

Świadczenia opiekuńcze

także do 770 zł z programu "Wyprawka szkolna" na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Gdy niepełnosprawne dziecko osiągnie pełnoletność, przysługuje mu renta socjalna. To specjalne świadczenie dla osób, które nigdy nie opłacały składek ZUS, a są całkowicie niezdolne do pracy. Obecnie

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

rodzinie. Świadczenie w pełnej kwocie 500 zł przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto bądź 1200 zł netto, jeżeli przynajmniej jedno dziecko jest niepełnosprawne. Przy obliczaniu dochodu na osobę brane pod uwagę są również dzieci do 25. roku życia

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

dodatkami. Nowe limity finansowe na osobę w rodzinie wyniosą 754 zł (wzrost o 80 zł kryterium ogólnego) oraz 844 zł (wzrost o 80 zł kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym). Będą obowiązywały od 1 listopada. Do tego czasu zasiłek rodzinny przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 674 zł

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

niego odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych po zmianie przepisów mogą starać się o zasiłek dla opiekunów albo specjalny zasiłek opiekuńczy. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej bądź odpowiednim wydziale

Rafalska do oceny, czyli co pani zrobiła w sprawie wyroków TK

Rafalska do oceny, czyli co pani zrobiła w sprawie wyroków TK

Pracy finansują fikcję: kolejki sprawnych fizycznie i umysłowo osób są zmuszone udawać, że są zainteresowane pomocą urzędu pracy tylko po to, by - w razie czego - móc skorzystać z pomocy lekarza, a urzędnicy - że chcą im pomóc. Kiedy ubezpieczenie zdrowotne zostanie uniezależnione od rejestracji w

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

obniżenia świadczenia pielęgnacyjnego do 800 zł wraz z osiągnięciem przez dziecko 18 r .ż. (lub 25 r. ż. jeżeli kontynuuje naukę). Wiosną ub. roku rodzice niepełnosprawnych dzieci wywalczyli podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego z 620 zł do 1200 zł obecnie. Nic więc dziwnego, że teraz nie chcą się zgodzić

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

, która opiekuje się 90-letnią ciotką, choćby ta nie miała własnych dzieci, ani też sąsiadka bez względu na to, z jakim poświęceniem dogląda staruszki zza ściany. A co z synem, który opiekuje się niepełnosprawną matką, choć mąż kobiety żyje? Dziecko nie dostanie zasiłku z tytułu opieki nad niedołężnym

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

się niepełnosprawnym domownikiem, np. schorowaną matką, automatycznie "wypadał" z systemu ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego KRUS i trafiał do ZUS. Taka zmiana mogła go kosztować emeryturę, gdyby jego staż składkowy w KRUS został przerwany. Emerytury z ZUS zaś byłyby niższe od tych z

Na zielonej Ukrainie kąpiemy się w borowinie. Sanatoria po cenie NFZ i bez kolejki

Na zielonej Ukrainie kąpiemy się w borowinie. Sanatoria po cenie NFZ i bez kolejki

Małgorzata Bartoszek z lubelskiego oddziału NFZ. – Fundusz nie finansuje przejazdu pacjenta do sanatorium i z powrotem, a także pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dziecka. Co więcej, kuracjusze nie mogą wybrać dogodnego dla siebie terminu. Muszą się zgodzić na ten, który przydzieli Fundusz

Pomoc na nagły kryzys

jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł na osobę. Zasiłek rodzinny to: * 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat; * 106 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; * 115 zł na dziecko w wieku 18-24 lat. Dostaniemy go na dziecko do 18. roku życia, a jeśli się uczy - do 21. roku życia. Zaś na dziecko z

Pomoc na nagły kryzys

rodzinie, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł na osobę. Zasiłek rodzinny to: 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat; 106 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; 115 zł na dziecko w wieku 18-24 lat. Dostaniemy go na dziecko do 18. roku życia, a jeśli się uczy - do 21. roku życia. Zaś na

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważa jednak, że posiadanie przez rodzica niepełnosprawnego dziecka, znacznego stopnia niepełnosprawności nie może stanowić przeszkody w przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. - Decyzja wydana przez MOPR w Gdańsku jest bezprawna. Posiadanie przez rodzica

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

chaos. Jedne przyznają pomoc matkom rolniczkom, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, a inne tej pomocy odmawiają. Kobiety bronią się, że prowadzenie gospodarstwa nie oznacza pracy na roli - na tę nie ma czasu, gdy w domu jest niepełnosprawne dziecko. Jednak część ośrodków pomocy i samorządowych

Rozliczenie PIT. Zapłać podatki na ostatnią chwilę - termin upływa 2 maja [INFORMATOR]

uzyskania uzyskujemy dochód. I to właśnie dochód podlega opodatkowaniu. Zanim to jednak nastąpi, odliczamy od niego składkę na ubezpieczenie społeczne (jest w PIT-11). A w następnym kroku kwotę przysługujących nam ulg, tych odpisywanych od dochodu (o ulgach piszemy dalej). To, co zostanie, to dochód do

Dla kogo pieniądze na dzieci

674 zł na osobę i do 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Podniesiona została również wysokość świadczenia, które wynosi: + 89 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia, + 118 zł na dziecko powyżej piątego roku życia do ukończenia 18. roku życia, + 129 zł na dziecko powyżej 18

Najczęstsze pytania

aktualnie poświadczonej legitymacji ubezpieczeniowej. Numer - PESEL Pani i dziecka, NIP Pani i pracodawcy jest stały (za wyjątkiem b. szczególnych sytuacji nie ulega zamianie ) i nie ma też związku z ubezpieczeniem zdrowotnym i prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Godziny

Pieniądze na dzieci

miesiące. Gdy nad bliźniętami, trojaczkami lub więcej - prawo do dodatku wydłuża się do 36 miesięcy. Gdy na świat przyszło niepełnosprawne dziecko - dodatek będzie wypłacany przez 72 miesiące. A co, jeśli kobieta urodziła bliźnięta lub trojaczki? Czy na każde dziecko przysługuje po 400 zł, czy też należy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

kilka restrykcyjnych warunków. + Pierwszy to rezygnacja z zatrudnienia Przykład. Pani Irena od lat nie pracuje. Utrzymywała się z zasiłku opiekuńczego na chorego ojca i jego skromnej renty. Ojciec niedawno zmarł, świadczenie wygasło, a pani Irena została z niepełnosprawnym, chorym na schizofrenię

Pieniądze dla opiekunów

osób niesamodzielnych, np. żona będzie się zajmować niepełnosprawnym dzieckiem, a mąż - niedołężną matką. Jedno dostanie świadczenie pielęgnacyjne, a drugie zasiłek opiekuńczy, o ile spełnią pozostałe warunki (o czym dalej). Niewykluczone, że wkrótce konieczna będzie kolejna nowelizacja, bo zgodnie z

Dzieci leczymy za darmo, ale...

finansowane jest z różnych źródeł. - Z budżetu NFZ płaci się za dzieci ubezpieczone, a z budżetu państwa - za dzieci nieubezpieczone. Konieczne jest więc zidentyfikowanie podstawy prawnej objęcia tych osób opieką zdrowotną - informuje rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Agnieszka Gołąbek. Dyrektor Wielgus

Co, moim zdaniem, powinno znaleźć się w nowej konstytucji

możliwość przejścia na emeryturę obywatelską po 25 latach pracy górnikom i służbom mundurowym. Przyznać ten przywilej pielęgniarkom. Emeryturę obywatelską przyznać osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do podjęcia jakiejkolwiek pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia. Odpowiednie regulacje prawne powinny

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

świadczenia pielęgnacyjnego tylko w sytuacji, gdy rodzice dziecka sami są niepełnosprawni albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Ważna informacja: osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne ma opłacane składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne. Formalności związane z przyznaniem tego wsparcia

Rozliczamy PIT: podatki za 2016 r.

większości z nas pracodawcy przygotowują podsumowanie dotyczące poprzedniego roku - druki PIT-11. Powinni nam je przekazać nie później niż pod koniec lutego. Są w nich bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie

Jak PiS z wyborcami rozmawia. Politycy o "piątce Morawieckiego", a mieszkańcy: Straszny smród ze spalarni jest...

przyszłość: obniżenie CIT dla małych i średnich przedsiębiorców z 15 do 9 proc., 5 mld zł na fundusz remontu dróg gminnych, program dla seniorów i niepełnosprawnych likwidujący bariery „Dostępność +” – w ciągu ośmiu lat 23 mld zł. To tzw. piątka Morawieckiego. Ale mieszkańcy czekają, aż

Jak wypełnić PIT

pracodawcy przygotowują druki PIT-11. Są w nich kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Odpisujemy je od dochodu i podatku. Emeryci i renciści dostają z ZUS PIT-40A. Jeśli nie chcą odpisywać ulg, rozliczać się ze współmałżonkiem, przekazywać 1 proc. podatku i nie mieli dodatkowych dochodów, nie

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

utrzymują, pod warunkiem jednak, że dochody niepełnosprawnego nie przekraczają 9120 zł w danym roku. Niektóre wydatki są nielimitowane, inne mają górny limit. Osoba utrzymująca chorego musi być członkiem jego rodziny: współmałżonkiem, dzieckiem własnym lub przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Jest przeznaczony dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i wynosi 520 zł miesięcznie plus opłacone ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka wyśrubowanych warunków. * Po pierwsze - dochód

Chińskie "czarne dzieci" wychodzą z mroku

, która urodziła się jako drugie dziecko w ubogiej rodzinie robotniczej. Jej historię opowiedziano w "Christian Science Monitor". Para niepełnosprawnych zdecydowała się na kolejne dziecko na podstawie błędnej informacji z komisji planowania rodziny, iż może skorzystać z przepisu uwzględniającego

Minister Rafalska: dodatek 500 zł na dziecko też dla najbogatszych. I bez zmian w ulgach

dochodach - 800 zł i 1200 - jeżeli rodzina jest z dzieckiem niepełnosprawnym. Żadne inne dodatkowe kryterium nie będzie wprowadzone - podkreśliła. Minister powiedziała również, że dodatek na dziecko będzie mógł być wypłacany na konto. - Nie będzie trzeba osobiście go odbierać i stać w długiej kolejce

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

się skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej lub na dzieci, dopisać dane identyfikacyjne dziecka, organizację pożytku publicznego (OPP), podać swój e-mail i to właściwie wszystko. Wniosek ten będzie można złożyć między 15 marca a 10 kwietnia. Ale tylko elektronicznie, czyli np. przez system do rozliczeń

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

limitowana. W ramach tej ulgi niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki na leki. Odpisują nadwyżki wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). Ulgi odliczane od podatku: Ulga na dzieci. W rozliczeniu za 2016 r. do odpisu jest: - na pierwsze dziecko 1112,04 zł; - na drugie 1112,04

Pieniądze wracają do opiekunów

wyjaśnić sytuację indywidualnych świadczeniobiorców. Wpadli oni "w pułapkę prawną": najpierw zrezygnowali z pracy zawodowej albo wcale jej nie podejmowali, by zajmować się niepełnosprawnymi bliskimi i otrzymywać pomoc państwa w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. A gdy zorganizowali życie na

Wyznacz zadania politykom. Rozpoczynamy głosowanie nad 12 propozycjami czytelników "Wyborczej"

się konkurencją dla prywatnego wynajmu mieszkań. 6. Zwiększyć wspieranie z budżetu państwa osób, które zdecydują się na dzieci ANDRZEJ SZAHAJ: Dążyć do poprawy sytuacji kobiet oraz rodzin wielodzietnych (jak to kiedyś ktoś powiedział: polska bieda ma twarz kobiety, a dziś wiadomo, że także dziecka z

Więcej czasu na PIT 2015

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (odpisujemy je odpowiednio od dochodu i podatku). Jeśli ktoś pracował w jednym miejscu, przenosi dane do swojego PIT-u. Jeśli w kilku - musi dodać wszystkie kwoty: łączne przychody, koszty, dochody itd. Emeryci i renciści dostają z ZUS PIT-40A. Jeśli m.in. nie

Był "niegrzeczny", teraz jest "dziwny". Dziadek pierwszy się połapał, że z Błażejem coś nie gra

niepełnosprawnych domagają się:* zabezpieczenia finansowego dla rodziców po śmierci niepełnosprawnego dziecka - w tej chwili opiekunowie zostają bez środków do życia;* większej dostępności do rehabilitacji i sprzętu;* ułatwionej procedury likwidacji barier architektonicznych;* podwyższenia renty socjalnej dla

Ulgi w PIT na 2015

społeczne i zdrowotne. - Warunkiem zwrotu jest opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania - wyjaśniało Ministerstwo Finansów. Jego zdaniem takie rozwiązanie przy okazji pomaga walczyć z szarą

6 pomysłów na 500 zł na dziecko. Na co najlepiej je wydać?

Rząd obiecuje, że od kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o państwową dopłatę w ramach programu "Rodzina 500 plus". Rodziny co miesiąc dostaną po 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Te uboższe, których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Nowy rok, nowe prawo

doprowadziło do nierównego traktowania. Dlatego od początku roku dyskryminujące przepisy przestały obowiązywać. Teraz pracownikom 50+ za czas pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia przysługuje taki sam zasiłek chorobowy jak innym - 80 proc. podstawy wymiaru. Niepełnosprawni i nowe zasady Z początkiem roku

Pieniądze na dzieci

nie może być wyższy niż 504 zł. Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem mogą mieć więcej - 583 zł netto na osobę. Wysokość zasiłku na dziecko zależy od jego wieku. I tak: - dziecko do piątego roku życia dostanie 68 zł, - dziecko od piątego roku życia do ukończenia 18 lat - 91 zł, - młody człowiek

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności. NA LISTACH DŁUŻNIKÓW Od 1 lipca tego roku urzędnicy mają dodatkowe narzędzie nacisku

Program wyborczy partii Nowoczesna. Gospodarka, głupcze (LISTA NR 8)

konkurencyjne fundusze, będą rozwijane dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Chce aktywizacji zawodowej osób starszych 60+ i niepełnosprawnych. Ma być program "Aktywny senior". Hasłowo Nowoczesna pisze też o zmniejszeniu opodatkowania osób o najniższych zarobkach. Zasiłki mają być tylko dla najuboższych

Dla kogo pomoc społeczna?

). Zwykle wypłacają je te instytucje, które zajmują się dodatkami mieszkaniowymi (OPS-y, centra świadczeń, wydziały urzędów). Tu też obowiązuje kryterium dochodowe: do 539 zł na osobę w rodzinie, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to 623 zł na osobę. Taki zasiłek wynosi do 77 zł na dziecko do

DODATKI I ZASIŁKI DLA POTRZEBUJĄCYCH

(przy przekroczeniu o 30 proc. - 91 m kw., a o 50 proc. - 105 m kw.), + dla każdej następnej osoby to kolejne 5 m kw. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna zajmująca oddzielny pokój lub poruszająca się na wózku inwalidzkim, to przysługuje dodatkowa powierzchnia - 15 m kw. Trzeba jednak wiedzieć

Michał Boni: Jeśli nie zdążymy z budową sieci, staniemy się krajem furmanek w świecie hyperloopa

oprogramowanie sztucznej inteligencji trzeba będzie wprowadzić algorytm, który przed podjęciem decyzji wysokiego ryzyka z ludzkiego punktu widzenia wymusi na maszynie skonsultowanie się z człowiekiem. Albo weźmy inny dylemat: jeśli w życie osób starszych lub niepełnosprawnych wprowadzamy maszyny, które im

Sąd nad sądem

, jak łamali nasze prawa pracownicze? Jak zatrudniali nas na umowy o dzieło, pozbawiając prawa do ubezpieczenia zdrowotnego? Zawisza się pomyliła. Ludzie jednak wyszli na ulice bronić Trybunału. Można było to przewidzieć, przyglądając się wynikom badań CBOS-u z marca, według których 45 proc. Polaków

Znajdź pracę po pięćdziesiątce

wstępie dowiedziała się, że nie może liczyć na zatrudnienie po stażu, bo firma nie ma wolnych etatów. Potrzebują darmowych (opłacanych z publicznych pieniędzy) pracowników, żeby nadrobić zaległości. Uwaga! Bezrobotny, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do sześciu lat lub niepełnosprawne do

Do sanatorium z NFZ

Leczenie uzdrowiskowe z NFZ jest częściowo odpłatne. Należność trzeba uregulować najpóźniej pierwszego dnia pobytu. JAK WYJECHAĆ? Na wyjazd do sanatorium musimy mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz bierze pod uwagę nasz aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące

Jaka pomoc dla chorych na SM

roboczych nie częściej niż raz w roku. Ale uwaga, z zastrzeżeniem, że wolne na czas wyjazdu na turnus oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy nie mogą przekroczyć łącznie 21 dni w roku. Osoba niepełnosprawna ma też prawo do dodatkowych przerw w pracy. To - oprócz 15 minut przysługujących każdemu pracownikowi

Dla dobra pacjenta?

szczególnej sytuacji? W Polsce nie sposób załatwić opieki dentystycznej dla dzieci umysłowo niepełnosprawnych, które wymagają zabiegów w narkozie. Czy moje państwo uważa, że to jest w porządku, czy jednak ktoś łamie tu prawo? Projekty rządowe tej sprawy nie rozwiązują, a bez tego każda reforma będzie ułudą

Pomoc dla starszych i chorych

przyrodnie), wnuki, dziadkowie osoby mającej orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagającej opieki i pomocy w codziennej egzystencji. O dodatek taki mogą starać się także opiekunowie prawni niepełnosprawnych, a także ich dalsi krewni, o ile nikt z najbliższych nie jest w stanie podjąć się opieki. Od 1

Do sanatorium z NFZ

lat 18, a jeśli nadal się uczą - do 26. roku życia. Zwolnione z opłat są także dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz uprawnione do renty rodzinnej. Pobyt opiekuna w ośrodku jest płatny. Rehabilitacja dzieci trwa: - w szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci - 27 dni, - w sanatoriach dla dzieci

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ

do lat 18, a jeśli nadal się uczą - do 26, dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz dzieci uprawnione do renty rodzinnej. Z własnej kieszeni musimy pokryć dodatkowe opłaty obowiązujące w miejscu położenia zakładu, np. opłaty za zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą

Zasiłki i alimenty na dzieci

do pracy lub z niej zrezygnować i przejść na świadczenie pielęgnacyjne (o ile dziecko nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji). Świadczenie wynosi 520 zł miesięcznie. Od tej kwoty opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oprócz tego rodzicom dzieci niepełnosprawnych należy się

Top 10 wydarzeń na rynku pracy w 2011 r.

nad dziećmi w wieku do lat trzech, zachęca jednak rodziców do legalnego zatrudniania niań, którym budżet państwa opłaci składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) i zdrowotne od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba, z którą rodzice zawierają umowę zlecenie, musi

Pomoc dla chorych psychicznie

zgody na taki zabieg, a to może się skończyć bardzo źle dla tej osoby. - To kolejny argument przemawiający za tym, że jednak warto w niektórych sytuacjach podjąć decyzję o ubezwłasnowolnieniu - mówi pan Tadeusz. Jednocześnie organizacje zajmujące się prawami osób niepełnosprawnych intelektualnie i

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

. norma dla 8-osobowej rodziny wynosiłaby 80 m kw.). Dodatkowe 15 m kw. dostanie osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Uwaga! Są od tego odstępstwa. Możesz mieć większe mieszkanie (nawet o

Dochód podstawowy batem na populistów? Znieczulenie nie uzdrowi świata

. Zatrudnienie się zwiększyło, a nie zmniejszyło, wzrosła produktywność, niektórzy założyli małe biznesy. Najbardziej zyskali najsłabsi – niepełnosprawni, kobiety, osoby z niższych kast. Skarżyli się tylko właściciele firm udzielających krótkoterminowych pożyczek na lichwiarski procent: stracili klientów

Co się należy chorym na Parkinsona

niepełnosprawnej. My podajemy tylko niektóre. To m.in.: wózki, kule, protezy, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, laski, chodziki, a także urządzenia ułatwiające komunikowanie się, np. telefony dla osób mających kłopoty z przemieszczaniem się. Do tego m.in.: wydatki za pobyt na turnusie

Z sądu. Dlaczego Lilka się dusiła

przytulić, dotknąć. Stoi nad noworodkiem i płacze. Wcześniej lekarz wyjaśnił mu, że dziewczynka ma uszkodzony prawie cały mózg. - Jest jak szmaciana laleczka - powie później jedna z lekarek. Szanse na przeżycie są nikłe. - Wie pan, że to będzie niepełnosprawne dziecko? Ale one też są kochane i potrafią

Jestem matką mojej matki

684 zł na osobę, opiekunowi osoby niepełnosprawnej MOPS może opłacać składki emerytalne i rentowe na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej - w okresie sprawowania opieki. A dlaczego opiekunów osób starszych pozbawiono także ubezpieczenia zdrowotnego? - Bo nie spełniają kryterium dochodowego

Stypendia nie tylko dla studentów

szczególną aktywność na polu działalności naukowej, artystycznej bądź sportowej, a także studentom niepełnosprawnym. Aby aplikować, należy wykazać się osiąg-nięciami w danej dziedzinie, mieszkać lub uczyć się w Małopolsce oraz mieć odpowiednią średnią ocen za poprzedni rok szkolny. Nabór wniosków trwa do 30

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

granty. W służbie zdrowia PO chce wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia w formie abonamentów i ubezpieczeń wzajemnych, a także ubezpieczenia pielęgnacyjne, które będą obejmowały wsparcie opieki nad seniorami w domu. PO zamierza wspierać wieś, rozbudowując sieć świetlic i transport publiczny. Obiecuje

Małżeństwo czy konkubinat

wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków albo rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym, nie starsze niż 16 lat, a gdy się uczy - nie starsze niż 18 lat. Gdy wdowa lub wdowiec opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym, mają prawo do renty bez względu na wiek. Co innego konkubina lub konkubent, których

Jak rozliczyć PIT 2012

. - 243 460 zł, w 2010 r. - 264 810 zł, a w 2011 r. - 325 990 zł. Jeśli kredyt jest wyższy od limitu, odliczyć można odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która mieści się w limicie ulgi. Ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne. W ramach tej ulgi

Wypełniamy PIT-y

są też bardzo ważne kwoty zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do swojego PIT-u. Jeśli w kilku

Konwencja o prawach dziecka - dokument

, będzie udzielana bezpłatnie, tam gdzie jest to możliwe, przy uwzględnieniu zasobów finansowych rodziców bądź innych osób opiekujących się dzieckiem, i ma zapewnić, aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania

Fundusz przyjdzie później

Kontrowersje wzbudziła też sprawa ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci. Przypomnijmy: w czasie prac komisji prof. Janusz Szymborski, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, prosił posłów o umieszczenie w ustawie o Funduszu przepisów, że wszystkie dzieci są ubezpieczone "z automatu" - czyli tylko

Prawo nie może krzywdzić ludzi

niepełnosprawnego dziecka, to wszyscy by ten czyn potępili. Kiedy zabiera się pieniądze na edukację niepełnosprawnych dzieci, nikt się nie oburza. Samorządy tłumaczą, że alternatywą jest likwidacja szkoły. A pani minister edukacji odpowiada mi ogólnikowo i nie na temat. Zacznijmy się oburzać! Te zaniechania i

Bliski koniec PIT, czyli co każdy podatnik wiedzieć powinien

podatek według skali podatkowej, a potem mnoży się to, co wyjdzie, przez dwa. I mamy wyliczony wspólny podatek. Dalej odliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ewentualnie ulgę na dziecko, zaokrąglamy i - jeśli mamy takie życzenie, odpisujemy 1 proc. podatku na OPP. I mamy koniec rozliczenia. Trzeba

Czas na wypełnienie PIT-u!

pracownikom mają czas do końca lutego. W tych podsumowaniach naszych dokonań finansowych są też bardzo ważne kwoty zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym

Pobożny Sojusz. W życzeniach

Sojusz reformować nie chce, choć rolnicy płacą bardzo niskie składki na ubezpieczenie społeczne w porównaniu z innymi przedsiębiorcami, a budżet państwa musi dotować KRUS w ponad 90 proc. Lewica na wszelki wypadek nie wspomina o tym, jak rozwiązać problem składek zdrowotnych dla rolników. Dziś rolnicy

Musi być nierówno, żeby było równo

? Ich sprawa. - Trzeba raczej zapytać, czy prosta zasada: "Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz" jest sprawiedliwa. Czy tylko od nas zależy, ile pracujemy? A co z tymi, którzy dużo chorują? Z niepełnosprawnymi, którzy nie mogą pracować tyle, ile inni? Co z kobietami, które idą na urlopy

Ameryko, idziemy razem

wolna i bardziej sprawiedliwa nie tylko dla Afroamerykanów, ale również dla kobiet i Latynosów, Azjatów i Indian, dla katolików, żydów i muzułmanów, dla gejów, dla niepełnosprawnych. Ameryka zmieniła się i dla ciebie, i dla mnie. Mężczyźni i kobiety bez stanowisk i bogactw, bez władzy i sławy wyzwolili

Nie będę ludziom urządzać życia. Co ma w głowie premier Kopacz

wprowadzenia dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Przed telewizyjną kamerą prezentowała, który projekt kiedy powstanie i kiedy wejdzie w życie. Plan się nie powiódł, prace się wydłużały, a kiedy wreszcie zamieniły się w ustawy, prezydent Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw - o zakładach

Hospicjum. Dla kogo opieka paliatywna

kosztuje 70 zł na miesiąc, wózka inwalidzkiego - 150 zł, roweru do rehabilitacji - 30 zł, a toalety dla niepełnosprawnych - 30 zł. Zależnie od wartości sprzętu wypożyczający płaci kaucję (do 150 zł) lub podpisuje weksel. Dla kogo jest hospicjum * Leczenie paliatywne przeznaczone jest dla chorych w okresie

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

sumowania okresów zatrudnienia. E 407 - do specjalnego zasiłku na dzieci niepełnosprawne. E 411 - potwierdza uprawnienia do świadczeń w państwach członkowskich, w których mieszkają członkowie rodziny. Wszystkie te druki są bezpłatne. Możesz wystąpić do zagranicznego pracodawcy czy instytucji, a oni

Jak zdobyć unijny zasiłek na dziecko

Zasiłek rodzinny w UE należy się w tym kraju, w którym legalnie pracujemy. Jeżeli więc Polak legalnie pracuje za granicą (odprowadza tam składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na obowiązujących tam zasadach), to tam nabywa praw do świadczeń rodzinnych - praw takich samych, jakie przysługują

Stypendia z uczelni

), - akty urodzenia i zgonu członków najbliższej rodziny, - zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach w poprzednim roku podatkowym - wszystkich członków rodziny i twoich (wysokość dochodu brutto, wysokość podatku, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), - zaświadczenia o dochodach

Bieda nasza powszechna

decyzje polityczne: obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, odblokowanie Funduszu Alimentacyjnego itd. Ten proces będzie postępował? W kolejnych latach w Polsce biednych będzie coraz mniej

Jak się nam powodzi

? Wszystkie do nich latają, siostry, nie siostry, gazety, telewizje, a te nigdy pracą się nie zhańbiły, rączki wypielęgnowane jak dwa pączuszki. - A jak było z tamtą Różą? Była niepełnosprawna umysłowo i ją podwiązali w szpitalu. Czyli jakiś przepis jest. Bo podobno Beacie dom budują, bo ma trójkę dzieci

Tajemnice ręcznych formularzy, czyli walka z PIT-bólami

łączny podatek małżonków albo rodziny. 4. Odliczenia od podatku (część F) To kolejny ważny fragment zeznania. Najpierw podatnik i ewentualnie jego małżonek wykazują w zeznaniu swoje składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwoty składek przenoszą z "Informacji" (PIT-11), które dostali od

Zmień pracę za unijne pieniądze

, rolnikiem, a także osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą. Za udział w takim szkoleniu otrzymujesz dodatek - 4 zł za godzinę udziału w zajęciach. Możesz też liczyć na zwrot kosztów opieki nad dzieckiem. Warto wiedzieć. Firma szkoleniowa ma obowiązek odprowadzić za kursanta składki na

Umatczyńmy Polskę

stabilność budżetu, wypłacalność systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Tak po prostu jest i dopóki nie wymyślimy czegoś lepszego, wszystkim nam powinno zależeć na tym, by ludzie mieli dzieci, jeśli tylko tego chcą. Tymczasem opieki świadczonej w ramach rodziny nie uznaje się za pracę, a o kobietach

O badaniach prenatalnych mówi prof. Jacek Zaremba

ciążę. W istocie chce ona uwolnić się od lęku i upewnić, czy ciąża jest prawidłowa. Na sto badań prenatalnych wady genetyczne stwierdzamy w pięciu przypadkach - a i to nie znaczy, że skutkiem jest pięć aborcji. Część kobiet postanawia urodzić dziecko niepełnosprawne. W latach 80. w Instytucie