dziecko niepełnosprawne a ubezpieczenie zdrowotne

KATARZYNA KLUKOWSKA

Opiekunowie do poprawki

Opiekunowie do poprawki

Rodziców niepełnosprawnych dzieci i opiekunów niedołężnych dorosłych czekają zmiany w prawie. Od kiedy zaczną obowiązywać?

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

Od stycznia tego roku pomoc dla rodziców niepełnosprawnych dzieci to 1300 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać świadczenie pielęgnacyjne?

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów, zwiększenia liczby godzin darmowej rehabilitacji i podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego domagali się kilka dni temu w Brukseli rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

opiekuńczego przez jednego członka rodziny nie wyklucza przyznania tego świadczenia innej osobie w rodzinie, jeśli zrezygnuje ona z zatrudnienia, by zająć się opieką nad niepełnosprawnym bliskim. Chodzi na przykład o sytuację, gdy żona opiekuje się już niepełnosprawnym dzieckiem, a teraz mąż musi przejąć

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

także do 770 zł z programu "Wyprawka szkolna" na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Gdy niepełnosprawne dziecko osiągnie pełnoletność, przysługuje mu renta socjalna. To specjalne świadczenie dla osób, które nigdy nie opłacały składek ZUS, a są całkowicie niezdolne do pracy. Obecnie

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

i dostaje świadczenie, a drugiemu rodzicowi odmówią wsparcia tylko dlatego, że niepełnosprawność pojawiła się, kiedy dziecko było już pełnoletnie. Nie oznacza to jednak, że odtąd wszyscy opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych będą mogli żądać wyższego świadczenia. Wyrok Trybunału ich do tego nie

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

, która opiekuje się 90-letnią ciotką, choćby ta nie miała własnych dzieci, ani też sąsiadka bez względu na to, z jakim poświęceniem dogląda staruszki zza ściany. A co z synem, który opiekuje się niepełnosprawną matką, choć mąż kobiety żyje? Dziecko nie dostanie zasiłku z tytułu opieki nad niedołężnym

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

niego odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych po zmianie przepisów mogą starać się o zasiłek dla opiekunów albo specjalny zasiłek opiekuńczy. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej bądź odpowiednim wydziale

Zasiłki dla opiekunów

Zasiłki dla opiekunów

się pobierać zasiłku opiekuńczego i jednocześnie pozostać w KRUS? Gmina nie musiałaby odprowadzać za takiego opiekuna składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne, a jednocześnie rodzina z niepełnosprawnym domownikiem otrzymałaby potrzebne wsparcie. Niestety, w KRUS stoją na stanowisku, że ten

Dla kogo pieniądze na dzieci

Dla kogo pieniądze na dzieci

674 zł na osobę i do 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Podniesiona została również wysokość świadczenia, które wynosi: + 89 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia, + 118 zł na dziecko powyżej piątego roku życia do ukończenia 18. roku życia, + 129 zł na dziecko powyżej 18

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

obniżenia świadczenia pielęgnacyjnego do 800 zł wraz z osiągnięciem przez dziecko 18 r .ż. (lub 25 r. ż. jeżeli kontynuuje naukę). Wiosną ub. roku rodzice niepełnosprawnych dzieci wywalczyli podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego z 620 zł do 1200 zł obecnie. Nic więc dziwnego, że teraz nie chcą się zgodzić

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

się niepełnosprawnym domownikiem, np. schorowaną matką, automatycznie "wypadał" z systemu ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego KRUS i trafiał do ZUS. Taka zmiana mogła go kosztować emeryturę, gdyby jego staż składkowy w KRUS został przerwany. Emerytury z ZUS zaś byłyby niższe od tych z

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

konferencji w Sejmie, że wsparcie państwa dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi systematyczne rośnie, a Smolarz wyliczał, że w 2007 roku wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych wynosiły pół miliarda złotych, w 2013 wzrosły do 1,7 mld zł. Politykowi przerwały osoby, które weszły na salę konferencyjną

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

;Zachęcamy jednak także do aktywizacji zawodowej po to, żeby rodzice mogli sobie w tym czasie podnosić kwalifikacje i odpocząć, a dzieci - żeby mogły zdobywać szanse edukacyjne i rozwojowe tak, jak inne dzieci niepełnosprawne" - zaznaczyła Seredyn. Wiceminister tłumaczyła, że 153 złote to zasiłek

Pieniądze dla opiekunów

Pieniądze dla opiekunów

osób niesamodzielnych, np. żona będzie się zajmować niepełnosprawnym dzieckiem, a mąż - niedołężną matką. Jedno dostanie świadczenie pielęgnacyjne, a drugie zasiłek opiekuńczy, o ile spełnią pozostałe warunki (o czym dalej). Niewykluczone, że wkrótce konieczna będzie kolejna nowelizacja, bo zgodnie z

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

aktualnie poświadczonej legitymacji ubezpieczeniowej. Numer - PESEL Pani i dziecka, NIP Pani i pracodawcy jest stały (za wyjątkiem b. szczególnych sytuacji nie ulega zamianie ) i nie ma też związku z ubezpieczeniem zdrowotnym i prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Godziny

Pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych - 1 kwietnia

świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi, od maja wzrośnie do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto. Jak napisano w projekcie, propozycja ma na celu podwyższenie kwoty wsparcia do wysokości odpowiadającej minimalnemu

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważa jednak, że posiadanie przez rodzica niepełnosprawnego dziecka, znacznego stopnia niepełnosprawności nie może stanowić przeszkody w przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. - Decyzja wydana przez MOPR w Gdańsku jest bezprawna. Posiadanie przez rodzica

Pomoc na nagły kryzys

Pomoc na nagły kryzys

jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł na osobę. Zasiłek rodzinny to: * 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat; * 106 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; * 115 zł na dziecko w wieku 18-24 lat. Dostaniemy go na dziecko do 18. roku życia, a jeśli się uczy - do 21. roku życia. Zaś na dziecko z

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

chaos. Jedne przyznają pomoc matkom rolniczkom, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, a inne tej pomocy odmawiają. Kobiety bronią się, że prowadzenie gospodarstwa nie oznacza pracy na roli - na tę nie ma czasu, gdy w domu jest niepełnosprawne dziecko. Jednak część ośrodków pomocy i samorządowych

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

dziećmi z niepełnosprawnościami będą otrzymywać świadczenie w wysokości płacy minimalnej. Jego wysokość ma być zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka. Część opiekunów osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczeń w lipcu zeszłego roku wskutek nowelizacji ustawy o

Jak wypełnić PIT

Jak wypełnić PIT

pracodawcy przygotowują druki PIT-11. Są w nich kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Odpisujemy je od dochodu i podatku. Emeryci i renciści dostają z ZUS PIT-40A. Jeśli nie chcą odpisywać ulg, rozliczać się ze współmałżonkiem, przekazywać 1 proc. podatku i nie mieli dodatkowych dochodów, nie

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

utrzymują, pod warunkiem jednak, że dochody niepełnosprawnego nie przekraczają 9120 zł w danym roku. Niektóre wydatki są nielimitowane, inne mają górny limit. Osoba utrzymująca chorego musi być członkiem jego rodziny: współmałżonkiem, dzieckiem własnym lub przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na

Pieniądze na dzieci

miesiące. Gdy nad bliźniętami, trojaczkami lub więcej - prawo do dodatku wydłuża się do 36 miesięcy. Gdy na świat przyszło niepełnosprawne dziecko - dodatek będzie wypłacany przez 72 miesiące. A co, jeśli kobieta urodziła bliźnięta lub trojaczki? Czy na każde dziecko przysługuje po 400 zł, czy też należy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

restrykcyjnych warunków. Pierwszy to rezygnacja z zatrudnienia Przykład. Pani Irena od lat nie pracuje. Utrzymywała się z zasiłku opiekuńczego na chorego ojca i jego skromnej renty. Ojciec niedawno zmarł, świadczenie wygasło, a pani Irena została z niepełnosprawnym, chorym na schizofrenię bratem. Złożyła więc

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

kilka restrykcyjnych warunków. + Pierwszy to rezygnacja z zatrudnienia Przykład. Pani Irena od lat nie pracuje. Utrzymywała się z zasiłku opiekuńczego na chorego ojca i jego skromnej renty. Ojciec niedawno zmarł, świadczenie wygasło, a pani Irena została z niepełnosprawnym, chorym na schizofrenię

We wtorek pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych

czas faktycznego sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Jak zapowiadali, projekt w ich imieniu złożyć ma klub SP. Rodzice chcą także m.in. zmian w orzecznictwie dotyczącym chorych dzieci, przeniesienia świadczenia pielęgnacyjnego do ZUS i jego waloryzacji, zlikwidowania kryteriów

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

zakwestionował też artykuł, który odmawia rodzicowi niepełnosprawnego dziecka lub opiekunowi niedołężnego dorosłego prawa do świadczenia tylko dlatego, że w rodzinie ktoś już taką pomoc dostaje. Trybunał nie dopatrzył się natomiast nieprawidłowości w przepisie, który uzależnia przyznanie pomocy od kryterium

Chińskie "czarne dzieci" wychodzą z mroku

, która urodziła się jako drugie dziecko w ubogiej rodzinie robotniczej. Jej historię opowiedziano w "Christian Science Monitor". Para niepełnosprawnych zdecydowała się na kolejne dziecko na podstawie błędnej informacji z komisji planowania rodziny, iż może skorzystać z przepisu uwzględniającego

We wtorek pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych

też składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne w wysokości 321 zł. Daje to kwotę łączną 1321 zł. Od przyszłego roku świadczenie wyniesie 1200 zł, ze składkami - 1576 zł, a od 2016 r. - 1300 zł, ze składkami - 1703 zł. Protestujący przygotowali własny projekt ustawy, w którym proponują

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

świadczenia pielęgnacyjnego tylko w sytuacji, gdy rodzice dziecka sami są niepełnosprawni albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Ważna informacja: osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne ma opłacane składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne. Formalności związane z przyznaniem tego wsparcia

Dzieci leczymy za darmo, ale...

finansowane jest z różnych źródeł. - Z budżetu NFZ płaci się za dzieci ubezpieczone, a z budżetu państwa - za dzieci nieubezpieczone. Konieczne jest więc zidentyfikowanie podstawy prawnej objęcia tych osób opieką zdrowotną - informuje rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Agnieszka Gołąbek. Dyrektor Wielgus

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Jest przeznaczony dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i wynosi 520 zł miesięcznie plus opłacone ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka wyśrubowanych warunków. * Po pierwsze - dochód

Więcej czasu na PIT 2015

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (odpisujemy je odpowiednio od dochodu i podatku). Jeśli ktoś pracował w jednym miejscu, przenosi dane do swojego PIT-u. Jeśli w kilku - musi dodać wszystkie kwoty: łączne przychody, koszty, dochody itd. Emeryci i renciści dostają z ZUS PIT-40A. Jeśli m.in. nie

Wyznacz zadania politykom. Rozpoczynamy głosowanie nad 12 propozycjami czytelników "Wyborczej"

się konkurencją dla prywatnego wynajmu mieszkań. 6. Zwiększyć wspieranie z budżetu państwa osób, które zdecydują się na dzieci ANDRZEJ SZAHAJ: Dążyć do poprawy sytuacji kobiet oraz rodzin wielodzietnych (jak to kiedyś ktoś powiedział: polska bieda ma twarz kobiety, a dziś wiadomo, że także dziecka z

Ulgi w PIT na 2015

społeczne i zdrowotne. - Warunkiem zwrotu jest opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania - wyjaśniało Ministerstwo Finansów. Jego zdaniem takie rozwiązanie przy okazji pomaga walczyć z szarą

Pieniądze wracają do opiekunów

wyjaśnić sytuację indywidualnych świadczeniobiorców. Wpadli oni "w pułapkę prawną": najpierw zrezygnowali z pracy zawodowej albo wcale jej nie podejmowali, by zajmować się niepełnosprawnymi bliskimi i otrzymywać pomoc państwa w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. A gdy zorganizowali życie na

Był "niegrzeczny", teraz jest "dziwny". Dziadek pierwszy się połapał, że z Błażejem coś nie gra

niepełnosprawnych domagają się:* zabezpieczenia finansowego dla rodziców po śmierci niepełnosprawnego dziecka - w tej chwili opiekunowie zostają bez środków do życia;* większej dostępności do rehabilitacji i sprzętu;* ułatwionej procedury likwidacji barier architektonicznych;* podwyższenia renty socjalnej dla

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności. NA LISTACH DŁUŻNIKÓW Od 1 lipca tego roku urzędnicy mają dodatkowe narzędzie nacisku

Program wyborczy partii Nowoczesna. Gospodarka, głupcze (LISTA NR 8)

konkurencyjne fundusze, będą rozwijane dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Chce aktywizacji zawodowej osób starszych 60+ i niepełnosprawnych. Ma być program "Aktywny senior". Hasłowo Nowoczesna pisze też o zmniejszeniu opodatkowania osób o najniższych zarobkach. Zasiłki mają być tylko dla najuboższych

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty

Sąd nad sądem

, jak łamali nasze prawa pracownicze? Jak zatrudniali nas na umowy o dzieło, pozbawiając prawa do ubezpieczenia zdrowotnego? Zawisza się pomyliła. Ludzie jednak wyszli na ulice bronić Trybunału. Można było to przewidzieć, przyglądając się wynikom badań CBOS-u z marca, według których 45 proc. Polaków

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Znajdź pracę po pięćdziesiątce

wstępie dowiedziała się, że nie może liczyć na zatrudnienie po stażu, bo firma nie ma wolnych etatów. Potrzebują darmowych (opłacanych z publicznych pieniędzy) pracowników, żeby nadrobić zaległości. Uwaga! Bezrobotny, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do sześciu lat lub niepełnosprawne do

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ

do lat 18, a jeśli nadal się uczą - do 26, dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz dzieci uprawnione do renty rodzinnej. Z własnej kieszeni musimy pokryć dodatkowe opłaty obowiązujące w miejscu położenia zakładu, np. opłaty za zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą

Dla kogo pomoc społeczna?

). Zwykle wypłacają je te instytucje, które zajmują się dodatkami mieszkaniowymi (OPS-y, centra świadczeń, wydziały urzędów). Tu też obowiązuje kryterium dochodowe: do 539 zł na osobę w rodzinie, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to 623 zł na osobę. Taki zasiłek wynosi do 77 zł na dziecko do

Pieniądze na dzieci

nie może być wyższy niż 504 zł. Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem mogą mieć więcej - 583 zł netto na osobę. Wysokość zasiłku na dziecko zależy od jego wieku. I tak: - dziecko do piątego roku życia dostanie 68 zł, - dziecko od piątego roku życia do ukończenia 18 lat - 91 zł, - młody człowiek

Nowy rok, nowe prawo

doprowadziło do nierównego traktowania. Dlatego od początku roku dyskryminujące przepisy przestały obowiązywać. Teraz pracownikom 50+ za czas pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia przysługuje taki sam zasiłek chorobowy jak innym - 80 proc. podstawy wymiaru. Niepełnosprawni i nowe zasady Z początkiem roku

Do sanatorium z NFZ

Leczenie uzdrowiskowe z NFZ jest częściowo odpłatne. Należność trzeba uregulować najpóźniej pierwszego dnia pobytu. JAK WYJECHAĆ? Na wyjazd do sanatorium musimy mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz bierze pod uwagę nasz aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące

Do sanatorium z NFZ

lat 18, a jeśli nadal się uczą - do 26. roku życia. Zwolnione z opłat są także dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz uprawnione do renty rodzinnej. Pobyt opiekuna w ośrodku jest płatny. Rehabilitacja dzieci trwa: - w szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci - 27 dni, - w sanatoriach dla dzieci

Stomatologia w ramach NFZ: Państwo oszczędza na zębach

ma obowiązek otoczyć szczególną opieką dzieci, kobiety ciężarne, niepełnosprawnych i starszych - tłumaczy dr Kozierkiewicz. Niestety, trend jest wręcz odwrotny - w szkołach zlikwidowano gabinety dentystyczne, a profilaktyka higieny jamy ustnej, choć jest zadaniem szkół i przedszkoli, to dziś fikcja

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

adresu, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności. Przykład. Hanna już trzeci miesiąc nie dostaje od byłego

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

granty. W służbie zdrowia PO chce wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia w formie abonamentów i ubezpieczeń wzajemnych, a także ubezpieczenia pielęgnacyjne, które będą obejmowały wsparcie opieki nad seniorami w domu. PO zamierza wspierać wieś, rozbudowując sieć świetlic i transport publiczny. Obiecuje

Z sądu. Dlaczego Lilka się dusiła

przytulić, dotknąć. Stoi nad noworodkiem i płacze. Wcześniej lekarz wyjaśnił mu, że dziewczynka ma uszkodzony prawie cały mózg. - Jest jak szmaciana laleczka - powie później jedna z lekarek. Szanse na przeżycie są nikłe. - Wie pan, że to będzie niepełnosprawne dziecko? Ale one też są kochane i potrafią

Jaka pomoc dla chorych na SM

niż raz w roku. Ale uwaga, z zastrzeżeniem, że wolne na czas wyjazdu na turnus oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy nie mogą przekroczyć łącznie 21 dni w roku.Osoba niepełnosprawna ma też prawo do dodatkowych przerw w pracy. To - oprócz 15 minut przysługujących każdemu pracownikowi pracującemu dłużej niż

Pomoc dla starszych i chorych

przyrodnie), wnuki, dziadkowie osoby mającej orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagającej opieki i pomocy w codziennej egzystencji. O dodatek taki mogą starać się także opiekunowie prawni niepełnosprawnych, a także ich dalsi krewni, o ile nikt z najbliższych nie jest w stanie podjąć się opieki. Od 1

Stypendia nie tylko dla studentów

szczególną aktywność na polu działalności naukowej, artystycznej bądź sportowej, a także studentom niepełnosprawnym. Aby aplikować, należy wykazać się osiąg-nięciami w danej dziedzinie, mieszkać lub uczyć się w Małopolsce oraz mieć odpowiednią średnią ocen za poprzedni rok szkolny. Nabór wniosków trwa do 30

Pomoc dla chorych psychicznie

zgody na taki zabieg, a to może się skończyć bardzo źle dla tej osoby. - To kolejny argument przemawiający za tym, że jednak warto w niektórych sytuacjach podjąć decyzję o ubezwłasnowolnieniu - mówi pan Tadeusz. Jednocześnie organizacje zajmujące się prawami osób niepełnosprawnych intelektualnie i

Małżeństwo czy konkubinat

wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków albo rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym, nie starsze niż 16 lat, a gdy się uczy - nie starsze niż 18 lat. Gdy wdowa lub wdowiec opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym, mają prawo do renty bez względu na wiek. Co innego konkubina lub konkubent, których

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

. norma dla 8-osobowej rodziny wynosiłaby 80 m kw.). Dodatkowe 15 m kw. dostanie osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Uwaga! Są od tego odstępstwa. Możesz mieć większe mieszkanie (nawet o

Dla dobra pacjenta?

szczególnej sytuacji? W Polsce nie sposób załatwić opieki dentystycznej dla dzieci umysłowo niepełnosprawnych, które wymagają zabiegów w narkozie. Czy moje państwo uważa, że to jest w porządku, czy jednak ktoś łamie tu prawo? Projekty rządowe tej sprawy nie rozwiązują, a bez tego każda reforma będzie ułudą

Jestem matką mojej matki

niepełnosprawnego dziecka? Z Elżbietą Seredyn, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, rozmawia Małgorzata Kolińska-Dąbrowska Dlaczego przepisy zostały zmienione? - Ustawa o świadczeniach rodzinnych weszła w życie 1 maja 2004 r. Wtedy świadczenie opiekuńcze przeznaczone było tylko dla

Co się należy chorym na Parkinsona

środkach komunikacji takich jak autobus czy pociąg, zwolnień od opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Warto też sprawdzić w swoim mieście, czy nie ma innych dodatkowych ulg dla niepełnosprawnych - są np. miasta, gdzie osoby z orzeczeniem niepełnosprawności i wskazani przez nich opiekunowie mogą za darmo

Jak rozliczyć PIT 2012

. - 243 460 zł, w 2010 r. - 264 810 zł, a w 2011 r. - 325 990 zł. Jeśli kredyt jest wyższy od limitu, odliczyć można odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która mieści się w limicie ulgi. Ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne. W ramach tej ulgi

Hospicjum. Dla kogo opieka paliatywna

kosztuje 70 zł na miesiąc, wózka inwalidzkiego - 150 zł, roweru do rehabilitacji - 30 zł, a toalety dla niepełnosprawnych - 30 zł. Zależnie od wartości sprzętu wypożyczający płaci kaucję (do 150 zł) lub podpisuje weksel. Dla kogo jest hospicjum * Leczenie paliatywne przeznaczone jest dla chorych w okresie

Wypełniamy PIT-y

są też bardzo ważne kwoty zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do swojego PIT-u. Jeśli w kilku

Nie będę ludziom urządzać życia. Co ma w głowie premier Kopacz

wprowadzenia dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Przed telewizyjną kamerą prezentowała, który projekt kiedy powstanie i kiedy wejdzie w życie. Plan się nie powiódł, prace się wydłużały, a kiedy wreszcie zamieniły się w ustawy, prezydent Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw - o zakładach

Prawo nie może krzywdzić ludzi

niepełnosprawnego dziecka, to wszyscy by ten czyn potępili. Kiedy zabiera się pieniądze na edukację niepełnosprawnych dzieci, nikt się nie oburza. Samorządy tłumaczą, że alternatywą jest likwidacja szkoły. A pani minister edukacji odpowiada mi ogólnikowo i nie na temat. Zacznijmy się oburzać! Te zaniechania i

Ameryko, idziemy razem

bardziej sprawiedliwa nie tylko dla Afroamerykanów, ale również dla kobiet i Latynosów, Azjatów i Indian, dla katolików, żydów i muzułmanów, dla gejów, dla niepełnosprawnych. Ameryka zmieniła się i dla ciebie, i dla mnie.Mężczyźni i kobiety bez stanowisk i bogactw, bez władzy i sławy wyzwolili nas

Musi być nierówno, żeby było równo

? Ich sprawa. - Trzeba raczej zapytać, czy prosta zasada: "Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz" jest sprawiedliwa. Czy tylko od nas zależy, ile pracujemy? A co z tymi, którzy dużo chorują? Z niepełnosprawnymi, którzy nie mogą pracować tyle, ile inni? Co z kobietami, które idą na urlopy

Pobożny Sojusz. W życzeniach

Sojusz reformować nie chce, choć rolnicy płacą bardzo niskie składki na ubezpieczenie społeczne w porównaniu z innymi przedsiębiorcami, a budżet państwa musi dotować KRUS w ponad 90 proc. Lewica na wszelki wypadek nie wspomina o tym, jak rozwiązać problem składek zdrowotnych dla rolników. Dziś rolnicy

Czas na wypełnienie PIT-u!

pracownikom mają czas do końca lutego. W tych podsumowaniach naszych dokonań finansowych są też bardzo ważne kwoty zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym

Bliski koniec PIT, czyli co każdy podatnik wiedzieć powinien

podatek według skali podatkowej, a potem mnoży się to, co wyjdzie, przez dwa. I mamy wyliczony wspólny podatek. Dalej odliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ewentualnie ulgę na dziecko, zaokrąglamy i - jeśli mamy takie życzenie, odpisujemy 1 proc. podatku na OPP. I mamy koniec rozliczenia. Trzeba

Fundusz przyjdzie później

Kontrowersje wzbudziła też sprawa ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci. Przypomnijmy: w czasie prac komisji prof. Janusz Szymborski, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, prosił posłów o umieszczenie w ustawie o Funduszu przepisów, że wszystkie dzieci są ubezpieczone "z automatu" - czyli tylko

Bieda nasza powszechna

decyzje polityczne: obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, odblokowanie Funduszu Alimentacyjnego itd. Ten proces będzie postępował? W kolejnych latach w Polsce biednych będzie coraz mniej

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

sumowania okresów zatrudnienia. E 407 - do specjalnego zasiłku na dzieci niepełnosprawne. E 411 - potwierdza uprawnienia do świadczeń w państwach członkowskich, w których mieszkają członkowie rodziny. Wszystkie te druki są bezpłatne. Możesz wystąpić do zagranicznego pracodawcy czy instytucji, a oni

Jak zdobyć unijny zasiłek na dziecko

Zasiłek rodzinny w UE należy się w tym kraju, w którym legalnie pracujemy. Jeżeli więc Polak legalnie pracuje za granicą (odprowadza tam składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na obowiązujących tam zasadach), tam nabywa praw do świadczeń rodzinnych - praw takich samych, jakie przysługują

Jak się nam powodzi

? Wszystkie do nich latają, siostry, nie siostry, gazety, telewizje, a te nigdy pracą się nie zhańbiły, rączki wypielęgnowane jak dwa pączuszki. - A jak było z tamtą Różą? Była niepełnosprawna umysłowo i ją podwiązali w szpitalu. Czyli jakiś przepis jest. Bo podobno Beacie dom budują, bo ma trójkę dzieci

Umatczyńmy Polskę

, wypłacalność systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Tak po prostu jest i dopóki nie wymyślimy czegoś lepszego, wszystkim nam powinno zależeć na tym, by ludzie mieli dzieci, jeśli tylko tego chcą. Tymczasem opieki świadczonej w ramach rodziny nie uznaje się za pracę, a o kobietach wychowujących dzieci i

Tajemnice ręcznych formularzy, czyli walka z PIT-bólami

inne niż mieszkaniowe. Ulgi podzielone są na te odpisywane od dochodu i te odliczane od podatku. W pierwszej (część B załącznika) z tych grup najważniejsze są ulgi za darowizny (Uwaga! Oddzielnie wykazuje się zwykłe darowizny, a oddzielnie kościelne), rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz za

Zmień pracę za unijne pieniądze

, rolnikiem, a także osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą. Za udział w takim szkoleniu otrzymujesz dodatek - 4 zł za godzinę udziału w zajęciach. Możesz też liczyć na zwrot kosztów opieki nad dzieckiem. Warto wiedzieć. Firma szkoleniowa ma obowiązek odprowadzić za kursanta składki na

Do sanatorium z NFZ

piszemy niżej). Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub pracuje w placówce, z którą fundusz podpisał taką umowę. Wizyta jest bezpłatna, a medyk zleci nam dodatkowe badania specjalistyczne.Dla osób dorosłych: * OB

Rewolucja PIT 2009

, nazwisko i datę urodzenia. Fiskus może też zażądać od podatnika "odpisującego" dzieci: ** odpisu aktu urodzenia dziecka, ** zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, ** odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a

PIT 2008: Rozliczamy się po staremu, fiskusowi płacimy mniej

sprawie należy do podatników. Ulgi rehabilitacyjne nadal bez ograniczeń Tu zasady nie zmieniają się od lat. Ulgi rehabilitacyjne przysługują osobom niepełnosprawnym. Jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną i ma potwierdzające to orzeczenie, może korzystać z szeregu odpisów od dochodu za wydatki, które

O badaniach prenatalnych mówi prof. Jacek Zaremba

ciążę. W istocie chce ona uwolnić się od lęku i upewnić, czy ciąża jest prawidłowa. Na sto badań prenatalnych wady genetyczne stwierdzamy w pięciu przypadkach - a i to nie znaczy, że skutkiem jest pięć aborcji. Część kobiet postanawia urodzić dziecko niepełnosprawne. W latach 80. w Instytucie

Duńskie szczęście pod specjalnym nadzorem

niedawna niepełnosprawnym i staruszkom w domach opieki lokalne samorządy współfinansowały wynajęcie prostytutki. Kryzys wymusił oszczędności, ale pracownicy socjalni nadal mają obowiązek pomóc podopiecznemu znaleźć kobietę, która go obsłuży. Nigdzie w Skandynawii nie ma takiej swobody korzystania z

Kołodko czy Hausner: Czyj program lepszy?

(system docelowy zacznie obowiązywać od 2006 r). W 2004 r. wprowadzone zostaną nowe regulacje prawne w PIT: porządkujące ulgi (wspólne opodatkowanie małżonków, samotnych rodziców z dzieckiem oraz osób niepełnosprawnych), wykaz przychodów nie objętych opodatkowaniem (zwolnione od podatku będą świadczenia

Oficjalnie jest do dupy

miesiąc mam spokój - tłumaczy mi Tomek. - To po co panu to całe bezrobocie? - zastanawiam się. - Na początku było mi potrzebne dla ubezpieczenia zdrowotnego - mówi. - Ale teraz mi to zwisa. Nie mam czasu na stanie w kolejkach do lekarzy. Chodzę do prywatnych. Teraz jestem zarejestrowany, żeby dostać

Gra w biedę

. Nie była ubezpieczona, jej dziecko też nie. Gdyby pomoc społeczna działała właściwie, ktoś by powiedział tej kobiecie, że powinna się zgłosić do urzędu pracy. Za bezrobotnych składkę zdrowotną opłaca budżet. - Takie sytuacje częściej zdarzają się w dużych miastach, gdzie jest znacznie większa

Rząd przyjął projekty zmian w PIT na 2004 r.

tytułu podróży służbowych. Od podatku można będzie odliczać tak jak dzisiaj składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie całą - tylko 7,75 proc. podstawy obliczenia tej składki, podczas gdy w przyszłym roku składka ma wynosić 8,25 proc. Różnicy nie można będzie odliczyć, a to oznacza, że podatnik pokryje

I ogłaszam was żoną i żoną

zostaje sam. I z niczym. Dosłownie z niczym. Ze śmiercią Billa traci ubezpieczenie zdrowotne (było po Billu, zawarli przed ślubem związek partnerski) i pieniądze (zablokowano wspólne konto). Nie stać go na opłaty za dom, w ogóle nie stać go na samodzielne wynajęcie domu - nie dostaje renty po Billu, bo

Jak żyć w Enerde, cz. 1. Radiobudzik pani Mohs

). Punkt kiepski, ale na czynsz i ubezpieczenie zdrowotne wystarcza. Pani Mohs martwi się o Marie. Ma 19 lat, z zawodu specjalistka dokumentacji medycznej, bez pracy. Dorabia na basenach jako ratowniczka. Będzie mieszkała z nimi, bo tata Jannika, młody niemiecki Węgier, wyparł się dziecka. Dochody rodziny