dziecko niepełnosprawne a ubezpieczenie zdrowotne

KATARZYNA KLUKOWSKA

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

1 lipca miały się zmienić przepisy o świadczeniach opiekuńczych. Rządowy projekt ugrzązł w konsultacjach i są małe szanse, by udało się zdążyć przed jesiennymi wyborami. Co zawiera nowelizacja?

Świadczenia opiekuńcze

Zapowiadane od lipca zmiany na razie nie wejdą w życie. Opiekunowie niepełnosprawnych bliskich dostają pomoc na starych zasadach. Sprawdź, komu należą się zasiłki.

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Obowiązująca od początku zeszłego roku nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych to wyjątkowy bubel prawny. Już po raz drugi trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. I po raz drugi niektóre jej zapisy okazały się niekonstytucyjne.

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

niego odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych po zmianie przepisów mogą starać się o zasiłek dla opiekunów albo specjalny zasiłek opiekuńczy. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej bądź odpowiednim wydziale

Zasiłki dla opiekunów

się pobierać zasiłku opiekuńczego i jednocześnie pozostać w KRUS? Gmina nie musiałaby odprowadzać za takiego opiekuna składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne, a jednocześnie rodzina z niepełnosprawnym domownikiem otrzymałaby potrzebne wsparcie. Niestety, w KRUS stoją na stanowisku, że ten

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

obniżenia świadczenia pielęgnacyjnego do 800 zł wraz z osiągnięciem przez dziecko 18 r .ż. (lub 25 r. ż. jeżeli kontynuuje naukę). Wiosną ub. roku rodzice niepełnosprawnych dzieci wywalczyli podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego z 620 zł do 1200 zł obecnie. Nic więc dziwnego, że teraz nie chcą się zgodzić

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

konferencji w Sejmie, że wsparcie państwa dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi systematyczne rośnie, a Smolarz wyliczał, że w 2007 roku wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych wynosiły pół miliarda złotych, w 2013 wzrosły do 1,7 mld zł. Politykowi przerwały osoby, które weszły na salę konferencyjną

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

zasiłek, tyle że nie specjalny, ale przyznawany na starych zasadach, bez względu na dochód w rodzinie. Na tym jednak nie koniec. Choć wszyscy opiekunowie wykonują równie ciężką pracę, to rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną za nią dwa, a wkrótce prawie trzy razy więcej niż opiekunowie

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

;Zachęcamy jednak także do aktywizacji zawodowej po to, żeby rodzice mogli sobie w tym czasie podnosić kwalifikacje i odpocząć, a dzieci - żeby mogły zdobywać szanse edukacyjne i rozwojowe tak, jak inne dzieci niepełnosprawne" - zaznaczyła Seredyn. Wiceminister tłumaczyła, że 153 złote to zasiłek

Pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych - 1 kwietnia

świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi, od maja wzrośnie do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto. Jak napisano w projekcie, propozycja ma na celu podwyższenie kwoty wsparcia do wysokości odpowiadającej minimalnemu

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważa jednak, że posiadanie przez rodzica niepełnosprawnego dziecka, znacznego stopnia niepełnosprawności nie może stanowić przeszkody w przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. - Decyzja wydana przez MOPR w Gdańsku jest bezprawna. Posiadanie przez rodzica

Pomoc dla opiekunów

Pomoc dla opiekunów

. ojczyma czy macochy, którzy przysposobili dziecko, albo muszą mieć orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. Dziecko nie może też przebywać w rodzinie zastępczej. Skoro jedno z rodziców niepełnosprawnego wnuka nie żyje, a drugie zostało pozbawione władzy rodzicielskiej i nie oddano chłopca do

Pomoc na nagły kryzys

Pomoc na nagły kryzys

jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł na osobę. Zasiłek rodzinny to: * 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat; * 106 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; * 115 zł na dziecko w wieku 18-24 lat. Dostaniemy go na dziecko do 18. roku życia, a jeśli się uczy - do 21. roku życia. Zaś na dziecko z

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

chaos. Jedne przyznają pomoc matkom rolniczkom, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, a inne tej pomocy odmawiają. Kobiety bronią się, że prowadzenie gospodarstwa nie oznacza pracy na roli - na tę nie ma czasu, gdy w domu jest niepełnosprawne dziecko. Jednak część ośrodków pomocy i samorządowych

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

dziećmi z niepełnosprawnościami będą otrzymywać świadczenie w wysokości płacy minimalnej. Jego wysokość ma być zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka. Część opiekunów osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczeń w lipcu zeszłego roku wskutek nowelizacji ustawy o

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

zakwestionował też artykuł, który odmawia rodzicowi niepełnosprawnego dziecka lub opiekunowi niedołężnego dorosłego prawa do świadczenia tylko dlatego, że w rodzinie ktoś już taką pomoc dostaje. Trybunał nie dopatrzył się natomiast nieprawidłowości w przepisie, który uzależnia przyznanie pomocy od kryterium

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

miesiące. Gdy nad bliźniętami, trojaczkami lub więcej - prawo do dodatku wydłuża się do 36 miesięcy. Gdy na świat przyszło niepełnosprawne dziecko - dodatek będzie wypłacany przez 72 miesiące. A co, jeśli kobieta urodziła bliźnięta lub trojaczki? Czy na każde dziecko przysługuje po 400 zł, czy też należy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

restrykcyjnych warunków. Pierwszy to rezygnacja z zatrudnienia Przykład. Pani Irena od lat nie pracuje. Utrzymywała się z zasiłku opiekuńczego na chorego ojca i jego skromnej renty. Ojciec niedawno zmarł, świadczenie wygasło, a pani Irena została z niepełnosprawnym, chorym na schizofrenię bratem. Złożyła więc

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

kilka restrykcyjnych warunków. + Pierwszy to rezygnacja z zatrudnienia Przykład. Pani Irena od lat nie pracuje. Utrzymywała się z zasiłku opiekuńczego na chorego ojca i jego skromnej renty. Ojciec niedawno zmarł, świadczenie wygasło, a pani Irena została z niepełnosprawnym, chorym na schizofrenię

We wtorek pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych

czas faktycznego sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Jak zapowiadali, projekt w ich imieniu złożyć ma klub SP. Rodzice chcą także m.in. zmian w orzecznictwie dotyczącym chorych dzieci, przeniesienia świadczenia pielęgnacyjnego do ZUS i jego waloryzacji, zlikwidowania kryteriów

We wtorek pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych

też składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne w wysokości 321 zł. Daje to kwotę łączną 1321 zł. Od przyszłego roku świadczenie wyniesie 1200 zł, ze składkami - 1576 zł, a od 2016 r. - 1300 zł, ze składkami - 1703 zł. Protestujący przygotowali własny projekt ustawy, w którym proponują

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Jest przeznaczony dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i wynosi 520 zł miesięcznie plus opłacone ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka wyśrubowanych warunków. * Po pierwsze - dochód

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

świadczenia pielęgnacyjnego tylko w sytuacji, gdy rodzice dziecka sami są niepełnosprawni albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Ważna informacja: osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne ma opłacane składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne. Formalności związane z przyznaniem tego wsparcia

Dzieci leczymy za darmo, ale...

finansowane jest z różnych źródeł. - Z budżetu NFZ płaci się za dzieci ubezpieczone, a z budżetu państwa - za dzieci nieubezpieczone. Konieczne jest więc zidentyfikowanie podstawy prawnej objęcia tych osób opieką zdrowotną - informuje rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Agnieszka Gołąbek. Dyrektor Wielgus

Był "niegrzeczny", teraz jest "dziwny". Dziadek pierwszy się połapał, że z Błażejem coś nie gra

niepełnosprawnych domagają się:* zabezpieczenia finansowego dla rodziców po śmierci niepełnosprawnego dziecka - w tej chwili opiekunowie zostają bez środków do życia;* większej dostępności do rehabilitacji i sprzętu;* ułatwionej procedury likwidacji barier architektonicznych;* podwyższenia renty socjalnej dla

Pieniądze wracają do opiekunów

wyjaśnić sytuację indywidualnych świadczeniobiorców. Wpadli oni "w pułapkę prawną": najpierw zrezygnowali z pracy zawodowej albo wcale jej nie podejmowali, by zajmować się niepełnosprawnymi bliskimi i otrzymywać pomoc państwa w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. A gdy zorganizowali życie na

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty

Do sanatorium z NFZ

lat 18, a jeśli nadal się uczą - do 26. roku życia. Zwolnione z opłat są także dzieci w znacznym stopniu niepełnosprawne oraz uprawnione do renty rodzinnej. Pobyt opiekuna w ośrodku jest płatny. Rehabilitacja dzieci trwa: - w szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci - 27 dni, - w sanatoriach dla dzieci

Dla kogo pomoc społeczna?

). Zwykle wypłacają je te instytucje, które zajmują się dodatkami mieszkaniowymi (OPS-y, centra świadczeń, wydziały urzędów). Tu też obowiązuje kryterium dochodowe: do 539 zł na osobę w rodzinie, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to 623 zł na osobę. Taki zasiłek wynosi do 77 zł na dziecko do

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Do sanatorium z NFZ

Leczenie uzdrowiskowe z NFZ jest częściowo odpłatne. Należność trzeba uregulować najpóźniej pierwszego dnia pobytu. JAK WYJECHAĆ? Na wyjazd do sanatorium musimy mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz bierze pod uwagę nasz aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące

Stomatologia w ramach NFZ: Państwo oszczędza na zębach

ma obowiązek otoczyć szczególną opieką dzieci, kobiety ciężarne, niepełnosprawnych i starszych - tłumaczy dr Kozierkiewicz. Niestety, trend jest wręcz odwrotny - w szkołach zlikwidowano gabinety dentystyczne, a profilaktyka higieny jamy ustnej, choć jest zadaniem szkół i przedszkoli, to dziś fikcja

Pieniądze na dzieci

nie może być wyższy niż 504 zł. Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem mogą mieć więcej - 583 zł netto na osobę. Wysokość zasiłku na dziecko zależy od jego wieku. I tak: - dziecko do piątego roku życia dostanie 68 zł, - dziecko od piątego roku życia do ukończenia 18 lat - 91 zł, - młody człowiek

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

adresu, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności. Przykład. Hanna już trzeci miesiąc nie dostaje od byłego

Nowy rok, nowe prawo

przepisy dotyczące rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmieniają one sytuację ponad 15 tys. przedsiębiorców i przeszło 250 tys. niepełnosprawnych pracowników. I mają przynieść Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad 1 mld zł oszczędności.Zmiany mają na celu

Z sądu. Dlaczego Lilka się dusiła

przytulić, dotknąć. Stoi nad noworodkiem i płacze. Wcześniej lekarz wyjaśnił mu, że dziewczynka ma uszkodzony prawie cały mózg. - Jest jak szmaciana laleczka - powie później jedna z lekarek. Szanse na przeżycie są nikłe. - Wie pan, że to będzie niepełnosprawne dziecko? Ale one też są kochane i potrafią

Stypendia nie tylko dla studentów

szczególną aktywność na polu działalności naukowej, artystycznej bądź sportowej, a także studentom niepełnosprawnym. Aby aplikować, należy wykazać się osiąg-nięciami w danej dziedzinie, mieszkać lub uczyć się w Małopolsce oraz mieć odpowiednią średnią ocen za poprzedni rok szkolny. Nabór wniosków trwa do 30

Małżeństwo czy konkubinat

wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków albo rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym, nie starsze niż 16 lat, a gdy się uczy - nie starsze niż 18 lat. Gdy wdowa lub wdowiec opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym, mają prawo do renty bez względu na wiek. Co innego konkubina lub konkubent, których

Jaka pomoc dla chorych na SM

niż raz w roku. Ale uwaga, z zastrzeżeniem, że wolne na czas wyjazdu na turnus oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy nie mogą przekroczyć łącznie 21 dni w roku.Osoba niepełnosprawna ma też prawo do dodatkowych przerw w pracy. To - oprócz 15 minut przysługujących każdemu pracownikowi pracującemu dłużej niż

Dobra opieka na starość

rodzinach ktoś już otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Jeśli matka ma świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, jej mąż nie dostanie zasiłku na zniedołężniałą matkę. Specjalnego zasiłku opiekuńczego nie dostaną też osoby o znacznym stopniu

Pomoc dla starszych i chorych

przyrodnie), wnuki, dziadkowie osoby mającej orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagającej opieki i pomocy w codziennej egzystencji. O dodatek taki mogą starać się także opiekunowie prawni niepełnosprawnych, a także ich dalsi krewni, o ile nikt z najbliższych nie jest w stanie podjąć się opieki. Od 1

Pomoc dla chorych psychicznie

zgody na taki zabieg, a to może się skończyć bardzo źle dla tej osoby. - To kolejny argument przemawiający za tym, że jednak warto w niektórych sytuacjach podjąć decyzję o ubezwłasnowolnieniu - mówi pan Tadeusz. Jednocześnie organizacje zajmujące się prawami osób niepełnosprawnych intelektualnie i

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

. norma dla 8-osobowej rodziny wynosiłaby 80 m kw.). Dodatkowe 15 m kw. dostanie osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Uwaga! Są od tego odstępstwa. Możesz mieć większe mieszkanie (nawet o

Jestem matką mojej matki

niepełnosprawnego dziecka? Z Elżbietą Seredyn, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, rozmawia Małgorzata Kolińska-Dąbrowska Dlaczego przepisy zostały zmienione? - Ustawa o świadczeniach rodzinnych weszła w życie 1 maja 2004 r. Wtedy świadczenie opiekuńcze przeznaczone było tylko dla

Dla dobra pacjenta?

szczególnej sytuacji? W Polsce nie sposób załatwić opieki dentystycznej dla dzieci umysłowo niepełnosprawnych, które wymagają zabiegów w narkozie. Czy moje państwo uważa, że to jest w porządku, czy jednak ktoś łamie tu prawo? Projekty rządowe tej sprawy nie rozwiązują, a bez tego każda reforma będzie ułudą.No

Co się należy chorym na Parkinsona

środkach komunikacji takich jak autobus czy pociąg, zwolnień od opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Warto też sprawdzić w swoim mieście, czy nie ma innych dodatkowych ulg dla niepełnosprawnych - są np. miasta, gdzie osoby z orzeczeniem niepełnosprawności i wskazani przez nich opiekunowie mogą za darmo

Jak rozliczyć PIT 2012

. - 243 460 zł, w 2010 r. - 264 810 zł, a w 2011 r. - 325 990 zł. Jeśli kredyt jest wyższy od limitu, odliczyć można odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która mieści się w limicie ulgi. Ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne. W ramach tej ulgi

Nie będę ludziom urządzać życia. Co ma w głowie premier Kopacz

wprowadzenia dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Przed telewizyjną kamerą prezentowała, który projekt kiedy powstanie i kiedy wejdzie w życie. Plan się nie powiódł, prace się wydłużały, a kiedy wreszcie zamieniły się w ustawy, prezydent Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw - o zakładach

Wypełniamy PIT-y

są też bardzo ważne kwoty zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do swojego PIT-u. Jeśli w kilku

Ameryko, idziemy razem

bardziej sprawiedliwa nie tylko dla Afroamerykanów, ale również dla kobiet i Latynosów, Azjatów i Indian, dla katolików, żydów i muzułmanów, dla gejów, dla niepełnosprawnych. Ameryka zmieniła się i dla ciebie, i dla mnie.Mężczyźni i kobiety bez stanowisk i bogactw, bez władzy i sławy wyzwolili nas

Prawo nie może krzywdzić ludzi

niepełnosprawnego dziecka, to wszyscy by ten czyn potępili. Kiedy zabiera się pieniądze na edukację niepełnosprawnych dzieci, nikt się nie oburza. Samorządy tłumaczą, że alternatywą jest likwidacja szkoły. A pani minister edukacji odpowiada mi ogólnikowo i nie na temat. Zacznijmy się oburzać! Te zaniechania i błędy

Musi być nierówno, żeby było równo

? Ich sprawa. - Trzeba raczej zapytać, czy prosta zasada: "Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz" jest sprawiedliwa. Czy tylko od nas zależy, ile pracujemy? A co z tymi, którzy dużo chorują? Z niepełnosprawnymi, którzy nie mogą pracować tyle, ile inni? Co z kobietami, które idą na urlopy

Pobożny Sojusz. W życzeniach

niskie składki na ubezpieczenie społeczne w porównaniu z innymi przedsiębiorcami, a budżet państwa musi dotować KRUS w ponad 90 proc. Lewica na wszelki wypadek nie wspomina o tym, jak rozwiązać problem składek zdrowotnych dla rolników. Dziś rolnicy ich nie płacą, ale Trybunał Konstytucyjny orzekł, że

Czas na wypełnienie PIT-u!

limitowana. W ramach tej ulgi niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki na leki. Odpisują nadwyżki wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). Ulgi odliczane od podatku: Ulga na dzieci. Limit odpisu na jedno dziecko to 1112,04 zł. Przy dwójce dzieci limit podskoczy do 2224,08 zł, przy

Bliski koniec PIT, czyli co każdy podatnik wiedzieć powinien

podatek według skali podatkowej, a potem mnoży się to, co wyjdzie, przez dwa. I mamy wyliczony wspólny podatek. Dalej odliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ewentualnie ulgę na dziecko, zaokrąglamy i - jeśli mamy takie życzenie, odpisujemy 1 proc. podatku na OPP. I mamy koniec rozliczenia. Trzeba

Fundusz przyjdzie później

Kontrowersje wzbudziła też sprawa ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci. Przypomnijmy: w czasie prac komisji prof. Janusz Szymborski, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, prosił posłów o umieszczenie w ustawie o Funduszu przepisów, że wszystkie dzieci są ubezpieczone "z automatu" - czyli tylko

Bieda nasza powszechna

decyzje polityczne: obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, odblokowanie Funduszu Alimentacyjnego itd. Ten proces będzie postępował? W kolejnych latach w Polsce biednych będzie coraz mniej

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

sumowania okresów zatrudnienia. E 407 - do specjalnego zasiłku na dzieci niepełnosprawne. E 411 - potwierdza uprawnienia do świadczeń w państwach członkowskich, w których mieszkają członkowie rodziny. Wszystkie te druki są bezpłatne. Możesz wystąpić do zagranicznego pracodawcy czy instytucji, a oni

Jak zdobyć unijny zasiłek na dziecko

Zasiłek rodzinny w UE należy się w tym kraju, w którym legalnie pracujemy. Jeżeli więc Polak legalnie pracuje za granicą (odprowadza tam składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na obowiązujących tam zasadach), tam nabywa praw do świadczeń rodzinnych - praw takich samych, jakie przysługują

Umatczyńmy Polskę

, wypłacalność systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Tak po prostu jest i dopóki nie wymyślimy czegoś lepszego, wszystkim nam powinno zależeć na tym, by ludzie mieli dzieci, jeśli tylko tego chcą. Tymczasem opieki świadczonej w ramach rodziny nie uznaje się za pracę, a o kobietach wychowujących dzieci i

Jak się nam powodzi

ulicy Warszawskiej.- Ludzie we wsi ich lekceważą i nie akceptują. Bieda materialna i owoc biedy moralnej - opowiada zakonnica. - Beata miała rodziców alkoholików, jest trochę niepełnosprawna umysłowo, dostaje rentę socjalną. Od lat żyje z panem Romanem, który ma rentę zdrowotną. I choć to małżeństwo

Tajemnice ręcznych formularzy, czyli walka z PIT-bólami

inne niż mieszkaniowe. Ulgi podzielone są na te odpisywane od dochodu i te odliczane od podatku. W pierwszej (część B załącznika) z tych grup najważniejsze są ulgi za darowizny (Uwaga! Oddzielnie wykazuje się zwykłe darowizny, a oddzielnie kościelne), rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz za

Do sanatorium z NFZ

piszemy niżej). Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub pracuje w placówce, z którą fundusz podpisał taką umowę. Wizyta jest bezpłatna, a medyk zleci nam dodatkowe badania specjalistyczne.Dla osób dorosłych: * OB

Rewolucja PIT 2009

, nazwisko i datę urodzenia. Fiskus może też zażądać od podatnika "odpisującego" dzieci: ** odpisu aktu urodzenia dziecka, ** zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, ** odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a

PIT 2008: Rozliczamy się po staremu, fiskusowi płacimy mniej

sprawie należy do podatników. Ulgi rehabilitacyjne nadal bez ograniczeń Tu zasady nie zmieniają się od lat. Ulgi rehabilitacyjne przysługują osobom niepełnosprawnym. Jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną i ma potwierdzające to orzeczenie, może korzystać z szeregu odpisów od dochodu za wydatki, które

Duńskie szczęście pod specjalnym nadzorem

niedawna niepełnosprawnym i staruszkom w domach opieki lokalne samorządy współfinansowały wynajęcie prostytutki. Kryzys wymusił oszczędności, ale pracownicy socjalni nadal mają obowiązek pomóc podopiecznemu znaleźć kobietę, która go obsłuży. Nigdzie w Skandynawii nie ma takiej swobody korzystania z burdeli

O badaniach prenatalnych mówi prof. Jacek Zaremba

ciążę. W istocie chce ona uwolnić się od lęku i upewnić, czy ciąża jest prawidłowa. Na sto badań prenatalnych wady genetyczne stwierdzamy w pięciu przypadkach - a i to nie znaczy, że skutkiem jest pięć aborcji. Część kobiet postanawia urodzić dziecko niepełnosprawne. W latach 80. w Instytucie

Oficjalnie jest do dupy

mam spokój - tłumaczy mi Tomek.- To po co panu to całe bezrobocie? - zastanawiam się.- Na początku było mi potrzebne dla ubezpieczenia zdrowotnego - mówi. - Ale teraz mi to zwisa. Nie mam czasu na stanie w kolejkach do lekarzy. Chodzę do prywatnych. Teraz jestem zarejestrowany, żeby dostać dotację z

Kołodko czy Hausner: Czyj program lepszy?

(system docelowy zacznie obowiązywać od 2006 r). W 2004 r. wprowadzone zostaną nowe regulacje prawne w PIT: porządkujące ulgi (wspólne opodatkowanie małżonków, samotnych rodziców z dzieckiem oraz osób niepełnosprawnych), wykaz przychodów nie objętych opodatkowaniem (zwolnione od podatku będą świadczenia

Czy zmienią się świadczenia dla opiekunów

Pod hasłem walki z nadużyciami rząd odebrał i tak skromną pomoc setkom tysięcy ludzi, którzy opiekują się niepełnosprawnymi i niedołężnymi bliskimi. Oburzenie było tak wielkie, że sprawą zainteresował się rzecznik praw obywatelskich, który zaskarżył ustawę w Trybunale Konstytucyjnym. Aby zatuszować

Gra w biedę

. Nie była ubezpieczona, jej dziecko też nie. Gdyby pomoc społeczna działała właściwie, ktoś by powiedział tej kobiecie, że powinna się zgłosić do urzędu pracy. Za bezrobotnych składkę zdrowotną opłaca budżet. - Takie sytuacje częściej zdarzają się w dużych miastach, gdzie jest znacznie większa

Rząd przyjął projekty zmian w PIT na 2004 r.

tytułu podróży służbowych. Od podatku można będzie odliczać tak jak dzisiaj składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie całą - tylko 7,75 proc. podstawy obliczenia tej składki, podczas gdy w przyszłym roku składka ma wynosić 8,25 proc. Różnicy nie można będzie odliczyć, a to oznacza, że podatnik pokryje

I ogłaszam was żoną i żoną

, amerykańskiego ojca i ich dziecko uważano za białych, bo prawo tego stanu rozróżniało tylko rasy białą i czarną. Najmłodszy Stuart urodził się w stanie Wisconsin i w jego metryce o rasie w ogóle się nie wspomina.Współlokator domaga się rentyBill umiera rok po ślubie. Rano wychodzi na golfa, a wieczorem dostaje

Jak żyć w Enerde, cz. 1. Radiobudzik pani Mohs

zmieszana. - Ale proszę. - A nie obrazi się pan? "Pierwszego klapsa jak każdemu dziecku, a drugiego, bo buchnął lekarzowi zegarek".- A wie pani, kto jest u nas prezydentem?- Nie mam pojęcia.- Ten, jak on się nazywa - wtrąca się pan Mohs - Kwaśniewski! Nie? A kto?- Kaczyński, bliźniak. - To chyba