działki pracownicze wyrok trybunału

Sebastian Kucharski

Trybunał Konstytucyjny: artykuły ustawy o ogródkach działkowych niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny: artykuły ustawy o ogródkach działkowych niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych za niezgodne z konstytucją. Wyrok może dotyczyć ponad miliona Polaków, którzy użytkują działki.

Wciąż niepewna przyszłość działek

Sejmowi zostało niespełna osiem miesięcy na uchwalenie nowej ustawy o ogrodach działkowych. Posłowie będą ją tworzyć z czterech projektów. Który jest dla działkowców najkorzystniejszy?

Ziemia w spadku

Wprawdzie ziemię zwykle dziedziczy się tak jak inne składniki majątku, ale żeby nie było z tym kłopotów, trzeba zawczasu zadbać o uporządkowanie własności gruntu. W przeciwnym razie ziemię można stracić

Co dalej z ogródkami działkowymi? Trybunał Konstytucyjny zadecydował...

Co dalej z ogródkami działkowymi? Trybunał Konstytucyjny zadecydował...

Ustawa gwarantująca przywileje działkowców pochodzi z 2005 r. (wtedy na bramach ogrodów działkowych skrót POD, czyli Pracowniczy Ogród Działkowy, zastąpił ROD). W 2010 r. pierwszy sędzia Sądu Najwyższego prof. Lech Gardocki zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego. Powody? Ustawa ogranicza prawa

U Pana Boga w ogródku

na działce - przekonuje Kondracki". 1997 rok: "Po niekorzystnym werdykcie Trybunału PZD przeprowadził kampanię wśród posłów SLD. Eugeniusz Kondracki zwrócił się o pomoc do Leszka Millera". Sytuację związku ratuje rok 2005 i przekształcenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Rodzinne

Gospodarstwo w spadku

Gospodarstwo w spadku

ustawowym. Ale uwaga! W odniesieniu do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie wspomnianego wyroku Trybunał zdecydował się uznać wadliwe przepisy za zgodne z konstytucją ze względu na ochronę praw nabytych na ich podstawie. Krótko mówiąc, chodziło o to, by nie odbierać nowym właścicielom gospodarstw

Jak Marian Jurczyk rządzi Szczecinem

, zmarginalizowanie i rozbicie Solidarności '80, którą zakładał w opozycji do Wałęsy w 1989 r., utrata fotela senatora wskutek werdyktu Sądu Lustracyjnego (sąd uznał go za płatnego agenta bezpieki, później Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok), odwołanie z funkcji prezydenta Szczecina po roku współpracy z SLD - przekuwają