druki zaświadczeń o zatrudnieniu

Dariusz Dobosz

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki

By zajmować się transportem towarów, trzeba spełnić wiele wymogów. A to wiąże się ze sporymi wydatkami.

Studia u Rydzyka z dotacją Unii. Tylko dla wierzących

Dzięki unijnej dotacji uczelnia o. Tadeusza Rydzyka uruchomiła nowy kierunek studiów - informatyka medialna. Chcesz się zapisać? Przynieś opinię od proboszcza.

Komu się należy świadczenie przedemerytalne [INFORMATOR]

W styczniu 2012 świadczenie przedemerytalne pobierało 96,8 tys. Polaków. W listopadzie 2016 r. już 172,6 tys.

KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

miesiącach pobierania zasiłku z pośredniaka musimy poprosić powiatowy urząd pracy o specjalne zaświadczenie. Urzędnicy muszą wpisać w nim dokładny czas pobierania zasiłku. Z zaświadczeniem idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Na złożenie

Żmudna droga do becikowego małżeństwa z Wawra. Dlaczego?

Żmudna droga do becikowego małżeństwa z Wawra. Dlaczego?

pojechał z wnioskiem i dokumentami (m.in. z zaświadczeniami z urzędu skarbowego) do dzielnicy, szybko okazało się, że otrzymanie becikowego tym razem nie pójdzie łatwo. Okazało się m.in., że druk wniosku pobrany ze strony urzędu miasta nie odpowiada urzędnikom dzielnicy. Dysponują oni własnym drukiem. Nie

Zmiany w zasiłku pogrzebowym: Więcej osób zyska prawo do 4 tys. zł zasiłku [INFORMATOR]

Zmiany w zasiłku pogrzebowym: Więcej osób zyska prawo do 4 tys. zł zasiłku [INFORMATOR]

potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego). Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Uwaga! Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien zostać wystawiony

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

uzyskiwanych wynagrodzeń przed 1999 rokiem. Okresy nieskładkowe to np. czas przebywania na zasiłku chorobowym. Ich udowodnienie zazwyczaj nie sprawia problemu. Gorzej jest z udowodnieniem lat składkowych. Dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia jest m.in. pisemne zaświadczenie zakładu pracy (pracodawcy

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego tym dokumentem jest w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę jest : legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą, poświadczona przez pracodawcę; aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub też druk zgłoszeniowy ZUS- RMUA wydany przez pracodawcę wraz z

Jak i gdzie załatwia się formalności związane z emeryturą

Wniosek o emeryturę W ZUS należy złożyć: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), odpis aktów urodzenia

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste

-uzytkowania-wieczys) można ściągnąć wniosek. Uwaga! Dochody trzeba udokumentować. Od osób pracujących zawodowo wymaga się, by do wniosku o bonifikatę dołączyły "zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek". Takie zaświadczenie może wydać pracodawca lub urząd

Jaki dokument zabrać do lekarza, żeby nas przyjął

Jaki dokument zabrać do lekarza, żeby nas przyjął

ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymację studencką lub doktorancką; * osoby przebywające na ciągłym zwolnieniu lekarskim - zaświadczenie z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia. Przeczytaj także: Szpital nie przyjął

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

rok, w którym składany jest wniosek". Takie zaświadczenie może ci wydać pracodawca lub urząd skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości przyznanej emerytury za rok

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

pokrewieństwo (więź biologiczną) lub powinowactwo (więź prawną), czyli odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty; + zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym, np. odcinek renty lub emerytury. Uwaga! Osoba składająca wniosek o zasiłek pogrzebowy musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. W

Pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby. Komu się należy? [INFORMATOR]

Pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby. Komu się należy? [INFORMATOR]

cywilnego lub dowód osobisty; zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym, np. odcinek renty lub emerytury. Uwaga! Osoba składająca wniosek o zasiłek pogrzebowy musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników obowiązują te same zasady co w ZUS

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

zaświadczenie o czasie pobierania zasiłku. Gdy dostaniemy zaświadczenie z urzędu pracy, idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. Nie wolno przegapić tego terminu

Samotne matki u komorników

Miżejewski, wiceminister polityki społecznej. - Komornicy będą mogli wystawić zaświadczenie jeszcze przed 1 września. Tyle że poprawka jeszcze nie obowiązuje (nie podpisał jej prezydent), a komornicy w wielu miastach nawet o niej nie słyszeli. - Jak możemy już teraz wystawiać druki, skoro ważne będą

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

się znaleźć w świadectwie pracy lub zaświadczeniu z zakładu pracy. Staż i wiek Świadczenia przedemerytalne nie są przyznawane przez ZUS z automatu. Trzeba o nie wystąpić. Po pierwsze - świadczenie przeznaczone jest, tak jak pisaliśmy wyżej, dla osoby, którą zwolniono z zakładu pracy z winy pracodawcy

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku dołączamy: * zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, * wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

, zatrudnienia, sytuacja ekonomiczna). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych wystawione przez komornika, a także inne dokumenty. Będą to: odpis wyroku sądu przyznającego alimenty, zaświadczenie lub oświadczenie, że dziecko uczęszcza do szkoły lub szkoły

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

, przebywania na urlopie wychowawczym, korzystania z urlopu bezpłatnego; ¨ świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r.; ¨ zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7) od pracodawcy lub potwierdzenie przez archiwum wysokości zarobków sprzed 1999 r. Uwaga

Jaka pomoc po udarze

Jaka pomoc po udarze

Chory po udarze powinien zacząć od starań o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam należy złożyć wniosek. Dołączamy do niego zaświadczenie od lekarza prowadzącego (na specjalnym druku) i dokumentację medyczną

Zasady ubiegania się o alimenty na dzieci - zobacz, jak się zmieniły

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Od stycznia tego roku obowiązują nowe druki wniosków o alimenty. Zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o

Będzie trudniej o becikowe

stycznia 2012 r. kobiety, które w ośrodkach pomocy społecznej lub gminach będą się ubiegać o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będą musiały przynieść zaświadczenie z przychodni, że pozostawały pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu (szczegóły

Przedszkole lubi wiedzieć

rozwodowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, orzeczeń o niepełnosprawności rodziców, a nawet wysokości alimentów czy dowodu o podziale majątku. - Gdy zaczęliśmy interweniować, okazało się, że to powszechny problem - mówi Wiewiórowski. - Większość gmin wymaga dokumentów zawierających wrażliwe dane, a ludzie się

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

. dokumenty z kościoła lub zakładu pogrzebowego, które potwierdzą koszty związane z ceremonią, rachunki za trumnę itp.); * kopie rachunków dotyczących pogrzebu - potwierdzone przez bank, jeśli oryginały zostały w nim złożone; * zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o tym, że osoba ubiegająca się o

Plaga chorych na pracę

rynku pracy. Bezrobotni będą musieli przedstawiać zaświadczenia lekarskie na drukach ZUS (tzw. druku ZLA).

Świadczenia rehabilitacyjne

zarobkowej albo może ma prawo do innych świadczeń, np. emerytury, renty". CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU? Aby starać się o świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale. Do wniosku powinny być dołączone: * zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez

Zasiłki i alimenty na dzieci

ojca dziecka. Proszę w nim napisać, że nie zna pani miejsca zatrudnienia mężczyzny ani wysokości jego dochodów, ale mechanicy samochodowi w waszej okolicy zarabiają ok. 3 tys. zł miesięcznie. Może też pani zażądać, by ojciec dziecka przedstawił zaświadczenie o dochodach (np. PIT). Na żądanie sądu

Ponad połowa Polaków za telewizor nie płaci

formalności w urzędzie pocztowym, tj. okazania zaświadczenia z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego oraz oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych (druk dostępny w urzędzie pocztowym). Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca

Połowa Polaków nie płaci abonamentu. Kara 1585 zł, będą kontrole

formalności w urzędzie pocztowym, tj. okazania zaświadczenia z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego oraz oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych (druk dostępny w urzędzie pocztowym). Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca

Jak starać się o rentę

w ZUS własnoręcznie podpisany wniosek. Do wniosku musisz załączyć dokumenty: ** druk ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego; znajdziesz w nim pytania o twoje kwalifikacje, rodzaj wykonywanej ostatnio pracy, warunki wykonywania pracy itp.); ** druk ZUS RP-7 (to zaświadczenie o zatrudnieniu i

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

: (wniosek (druk ZUS Rp-26 - dostaniemy go w każdym oddziale Zakładu, można też wydrukować ze strony www.zus.pl). To podstawowy dokument. Co jeszcze? (świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy upadłością zakładu), (zaświadczenie z

Pieniądze na trudne czasy

dokumenty stwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe) - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) albo legitymację ubezpieczeniową. Ile wynosi renta rodzinna? To zależy od liczby osób w rodzinie, które są do niej uprawnione. Jeśli w domu jest tylko jedna taka osoba

Jak przeliczyć emeryturę

). (potrzebne będą też świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r. (zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub potwierdzenie wysokości zarobków sprzed 1999 r. wystawione przez archiwum. Uwaga! Druki potrzebne do ustalenia kapitału

Będzie trudniej o becikowe

2012 r. kobiety, które w ośrodkach pomocy społecznej lub gminach będą się ubiegać o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będą musiały przynieść zaświadczenie z przychodni, że pozostawały pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu (szczegóły niżej

Jak Macierewicz ujawnił kontrwywiad

. Zaświadczenia z zakładu pracy, o zarobkach oraz okresie zatrudnienia potrzebne są do wszystkich niemal zakupów na raty, a nawet do kupna telefonu komórkowego dla dziecka. W zaświadczeniach, które pozwolili nam skopiować oficerowie SKW, jest pieczątka z pełną nazwą SKW, odręczne rozwiniecie tego skrótu, adres

Ebert, Jacek

;, zatrudnienie, zameldowanie itp. Dodatkowo robiłem wiele różnych dokumentów, zaświadczeń itp. Z naszych dokumentów korzystali wszyscy ważni działacze podziemni m.in. Zbigniew Bujak.

Upomnij się o składki

wykazane, że byłem zatrudniony na stawkę 4,4 tys. zł + 700 zł dodatku + 1 tys. zł dodatku funkcyjnego + 500 zł dodatku mistrzowskiego. Czy ZUS może to wziąć do wyliczenia kapitału początkowego? Odpowiedź ZUS: Dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych jest zaświadczenie

Pieniądze na dzieci

między 18. a 24. rokiem życia - 98 zł. Po przyznaniu zasiłku rodzinnego możesz się starać o dodatki. Gdy właśnie zostałaś mamą, należy ci się 1 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka. Powinnaś dostarczyć zaświadczenie (lekarskie lub od położnej) potwierdzające, że w czasie ciąży przynajmniej raz poszłaś na

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

rolnego oraz inne stanowiące dochód. Uwaga! Dochody trzeba udokumentować. Np. od osób pracujących zawodowo wymaga się, by do wniosku o bonifikatę dołączyły "zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek". Takie zaświadczenie może ci wydać pracodawca lub urząd

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek". Takie zaświadczenie może ci wydać pracodawca lub urząd skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

półroczu 2014 r. nie zrobiło tego prawie 60 tys. osób, czego konsekwencją było obniżenie im zasiłków o 25 proc. od ósmego dnia zwolnienia do momentu dostarczenia zaświadczenia pracodawcy bądź ZUS-owi. Kwota wstrzymanych z tego powodu wypłat to blisko 3,5 mln zł. KONTROLE Jeżeli ktoś chce wziąć zwolnienie

Jest szansa na wyższe emerytury, czyli jak podnieść swój kapitał początkowy

przed 1999 r. zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub potwierdzenie wysokości zarobków sprzed 1999 r. wystawione przez archiwum. Uwaga! Druki potrzebne do ustalenia kapitału początkowego dostaniemy za darmo w każdym oddziale ZUS. Możemy je też pobrać ze strony

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

dla miejsca zamieszkania zespołu, złożyć wniosek o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem otrzymanym od lekarza prowadzącego z opisem stanu zdrowia oraz komplet dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu leczenia. Warto wiedzieć. Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wydane nie wcześniej niż 30

Ulgi dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jakie przywileje ci się należą

właściwego dla miejsca zamieszkania zespołu, złożyć wniosek o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem otrzymanym od lekarza prowadzącego z opisem stanu zdrowia oraz komplet dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu leczenia. Warto wiedzieć. Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wydane nie wcześniej niż

Zasiłki, odprawy, wypłaty z ubezpieczeń, kredytowanie

poświadczające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),* zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy

Rencista w kryzysie

itp.; oraz ** druk ZUS RP-7 - czyli po prostu zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; będą w nim m. in. pytania o twoją pensję z czasów, gdy pracowałeś. Oba te druki znajdziesz także pod wskazanym adresem internetowym bądź w swoim oddziale ZUS. Do tego dołączyć musisz **dokumentację lekarską

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury

dawno to zrobiły. Mężczyzna musi mieć ukończone 60 lat i 25 lat stażu oraz zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy albo - i to jest drugi sposób - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego musi mieć ukończone 60 lat i 35 lat stażu pracy (więcej niżej). Urodzeni od 1 stycznia 1949 r. Mają

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

: + zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, + wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność

Jak wcześniej odejść na emeryturę

prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy upadłością zakładu), *zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych, *dokumenty potwierdzające lata składkowe i

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

. E 402 - potwierdza naukę ucznia lub studenta. Potrzebny, gdy dziecko ma prawo do świadczeń z tytułu nauki dłużej niż do 18. roku życia. E 403 - zaświadczenie o przyuczaniu się do zawodu. E 404 - zaświadczenie lekarskie do przyznania świadczeń. E 405 - zaświadczenie o okresach zatrudnienia do

Po emeryturę do archiwum, czyli problem z kapitałem początkowym

bezrobotnych, przebywania na urlopie wychowawczym, korzystania z urlopu bezpłatnego potrzebne będą też świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r. zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub potwierdzenie wysokości zarobków

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

prawo do świadczeń z tytułu nauki dłużej niż do 18. roku życia. ? E 403 - zaświadczenie o przyuczaniu się do zawodu. ? E 404 - zaświadczenie lekarskie do przyznania świadczeń. ? E 405 - zaświadczenie o okresach zatrudnienia do sumowania okresów zatrudnienia. ? E 407 - zaświadczenie do specjalnego

Kliknęła w adres - rachunek 300 zł. A prawnik? 200 zł. Będzie darmowa pomoc dla 5 mln Polaków?

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej. Jeśli sformalizujemy pomoc prawną, możemy takiemu człowiekowi nie pomóc - ostrzega prezes Federacji. Dodaje, że jego organizacja nie pyta, kim jest i ile zarabia osoba zwracająca się o pomoc. - Skupiamy się na rozwiązaniu problemu - mówi. Ustawę o bezpłatnej pomocy

Emerytura dla nauczyciela, kolejarza, górnika

związane z emeryturą nauczycielską są takie same jak w przypadku pozostałych emerytur. Należy złożyć w ZUS: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o

Pełny raport o sprawie Roberta Luśni i jego związków z Antonim Macierewiczem

, przepisując ręcznie akta sprawy Roberta Jerzego Luśni z lat 2003-06. Sprawa lustracyjna Luśni – wykręty Sprawa lustracyjna Roberta Jerzego Luśni trwała długo, gdyż podsądny na rozprawach stawiał się rzadko. Poseł Luśnia ciągle przedstawiał lekarskie zaświadczenia o chorobach, które rzekomo

Jak się starać o świadczenia rodzinne

potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy - akt ślubu, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec - zaświadczenie o stanie zdrowia (druk N-9) dziecka albo wdowy (lub wdowca), jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od niezdolności do pracy - zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

odbioru. Zwrotowi nie podlegają natomiast zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7. 6. Prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadzałem składki na ubezpieczenie społeczne sam za siebie. Czy przy okazji wyliczania kapitału początkowego muszę

Pożyczyli 1 tys. zł, do spłaty mają osiem razy tyle. Ofiary chwilówek cierpią po cichu

każdego. Do 1000 zł, bez zaświadczeń, szybka decyzja, również dla zadłużonych". Niektórzy nazywają chwilówki pożyczkami drzewnymi, bo ogłoszenia o nich można znaleźć nie tylko na tablicach ogłoszeniowych, ale i na drzewach. Kto daje się złapać na te hasła? - Pożyczki pozabankowe są dla ludzi, którzy

Ile z Unii na dziecko

instytucji zajmującej się takimi świadczeniami, ale druki poświadczamy w Polsce w znanym nam już dobrze regionalnym ośrodku polityki społecznej (ROPS). Tam też możemy dostać druki niezbędnych formularzy. A są to: ** E 401 - zaświadczenie dotyczące członków rodziny. Powinno być aktualizowane raz w roku

Jak zmienią się renty

); - kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6); - dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie szkoły wyższej o ukończonych studiach); - zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS

Jak płacić mniej za wieczyste

. Np. od osób pracujących zawodowo wymaga się, by do wniosku o bonifikatę dołączyły "zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek". Takie zaświadczenie może ci wydać pracodawca lub urząd skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy, - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec), - zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat), - zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca wystawione przez lekarza leczącego (jeżeli

Zmian w rentach nie będzie

więc zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. To m.in. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z adnotacjami poświadczającymi wysokość zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd. Potrzebne ci będą wreszcie

Jak dostać rentę inwalidzką?

możemy oczywiście zapomnieć o podpisaniu wniosku (wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika, wtedy to on powinien się podpisać na druku). Potrzebne nam będzie także zaświadczenie o stanie zdrowia (wystawia je lekarz prowadzący leczenie na drukuZUS N-9), kwestionariusz dotyczący okresów

Co wolno na zwolnieniu

, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (DzU nr 65, poz. 741; 2006 nr 1, poz. 3); * Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 2007 nr 11, poz. 74 z późn. zm.) * Kodeks pracy (rozdział III

Jak znaleźć dokumenty do emerytury?

urzędu lub jakie archiwum na terenie województwa zajmuje się dokumentacją akt pracowniczych po upadłych zakładach. Poszukaj świadka Jeśli w archiwach nie ma naszych dokumentów o zatrudnieniu, można poszukać osób, które z nami pracowały. Najlepiej wezwać dwóch świadków. Im więcej szczegółów przedstawią

Jak wyjechać do sanatorium? Jak zdobyć skierowanie?

O zmianie informują niektóre oddziały NFZ na swoich stronach internetowych. Ministerstwo Zdrowia zamieszcza nowe druczki do pobrania (adres strony: www.mz.gov.pl - w zakładce uzdrowiska, podstawy prawne). Bo uwaga! Jeśli lekarz wystawi skierowanie na starym druku, nie pojedziesz do sanatorium

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

O zmianie informują niektóre oddziały NFZ na swoich stronach internetowych. Ministerstwo Zdrowia zamieszcza nowe druczki do pobrania (adres strony: http://www.mz.gov.pl - w zakładce uzdrowiska, podstawy prawne). Bo uwaga! Jeśli lekarz wystawi skierowanie na starym druku, nie pojedziesz do

Firma i e-urzędy (4). Co przedsiębiorca załatwi w ZUS przez internet

ZUS-EWN. To symbol wniosku o niezaleganiu z płatnościami. Druk jest prawie w całości wypełniony danymi firmy. Dzięki temu dodatkowo oszczędzasz czas. Musisz jedynie wpisać, do czego potrzebne jest ci to zaświadczenie. Zapisany formularz trafia do zakładki "Dokumenty i wiadomości. Korespondencja z

Lepiej mieć kapitał

dla bezrobotnych, przebywania na urlopie wychowawczym, korzystania z urlopu bezpłatnego. Potrzebne będą też świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r. Zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub potwierdzenie wysokości

Wielka wojna o dzieło i składki. "Kontroler ZUS zażądał 120 tys. wydruków"

umów o dzieło! Wystawiali nam zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Dla mnie to jest informacja, że prowadzę prawidłowo działalność i z niczym nie zalegam. Gdyby chociaż było to prawdą, że wykorzystuję tych biednych tłumaczy, zatrudniając ludzi na śmieciówkach. Tak nie jest, większość tłumaczy

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

), **kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), **świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, **zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), **dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej (zaświadczenie z uczelni). Ważne! Sam dyplom z wyższej uczelni nie

Skarb państwa głęboko schowany

;. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sędziego prowadzącego sprawę karną, zaświadczenia lekarskie, opinie biegłych oraz potwierdzenia zapłaty i rachunki. Przydziałem kompensaty obarczono sędziów cywilistów - mimo że sprawy o pobicia i wypadki toczą się przed sądami karnymi. Gdy wniosek trafia do

Jak się starać o rentę

), - zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), - dokumentacja medyczna choroby plus zaświadczenie od lekarza o niezdolności do pracy (warto wziąć wszystkie wydane przez lekarzy dokumenty). Teraz czeka nas spotkanie z lekarzem orzecznikiem, którego wskazuje ZUS. Podczas badania medyk musi

Renty do zmiany

zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7); - dokumentację medyczną choroby plus zaświadczenie od lekarza o niezdolności do pracy. Sporo mamy już za sobą, ale najczęściej jeszcze czeka nas spotkanie z lekarzem orzecznikiem wyznaczonym przez ZUS. To on ostatecznie stwierdzi, czy faktycznie jesteśmy niezdolni

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

. Niezbędne dokumenty: własnoręcznie podpisany wniosek - do otrzymania w ZUS, druk ZUS N-10, druk ZUS RP-7 (oba do ściągnięcia ze strony www.zus.pl), (lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy, zaświadczenie o czasie uczęszczania do szkoły

Wraca Fundusz Alimentacyjny

dotyczące dłużnika (o miejscu pobytu i zatrudnienia, sytuacji materialnej). Do wniosku musimy dołączyć: * zaświadczenie o dochodach z fiskusa, * dokument stwierdzający wiek dziecka, * zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik sądowy), stwierdzające bezskuteczność egzekucji

Jak zostać rencistą

RP-7 (oba druki dostaniesz w ZUS-ie, możesz też pobrać ze strony www.zus.pl). Pozostałe dokumenty: zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza, wywiad zawodowy przeprowadzony przez pracodawcę (tu właśnie przydaje się druk ZUS N-10), w miarę pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca

Arłukowicz z piwem Kopacz. Leczenie grozi karą

dostarczyło obywatelom żadnego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Cały czas działa prowizorka i protezy zaświadczeń. Minister Ewa Kopacz, żegnając się z resortem zdrowia, bagatelizowała obawy lekarzy, mówiąc, że przecież w naszym kraju liczba osób nieubezpieczonych to zaledwie 0,3 proc

Jak się starać o rentę

osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7). Gdyby tego nie miał, potrzebowałby legitymacji ubezpieczeniowej zawierającej wpisy dotyczące zarobków. Pracodawca pana Waldemara wypełnił mu także ankietę zawodową. Ale to nie koniec kompletowania dokumentów. Mężczyzna musi przygotować także zaświadczenie o stanie

Marcin Wolski. Konformizmu maturzysta [PORTRET]

;restrukturyzacją zatrudnienia" (z Polskiego Radia miało wylecieć blisko 300 osób), przypominało komunistyczne czystki. Zniknęli z anteny Tadeusz Sznuk, jeden z najlepiej rozpoznawalnych głosów Jedynki, bo powiedział, że lustracja w radiu jest bezprawna (notabene miał pozytywne zaświadczenie z IPN), i Maria

Jak udowodnić lata pracy do emerytury

nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), - zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawiają pracodawcy, potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenia sprzed 1999 r., - świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia albo - inne dowody do

Zmiany w rentach

. ** Potrzebne będą nam też dokumenty poświadczające wysokość naszych zarobków. To np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego przez nas wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące wysokości zarobków. ** Musimy też zgromadzić dokumentację medyczną. To m.in

Wcześniejsza emerytura kobiet

przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1); kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6); świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia; zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7); dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej (zaświadczenie z uczelni). Ważne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne?

promocji zatrudnienia (np. praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło), - zaświadczenie z PUP potwierdzające zarejestrowanie jako bezrobotny po utracie prawa do renty, - świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

Renty rodzinne i socjalne

. To, niestety, nie koniec. Do wniosku trzeba dołączyć całą stertę dokumentów, m.in.akt zgonu,dokument potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec - odpis skrócony aktu małżeństwa,zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy, jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec - odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat), zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca (wystawione przez lekarza leczącego, jeżeli

Powrót alimentów

być zaświadczenie o zawarciu ugody przed uprawnionym mediatorem. Poprawka porządkuje też zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku, gdy członek rodziny podejmuje zatrudnienie w innym kraju UE. Jak informuje posłanka Magdalena Kochan, już w trakcie prac w komisji dochodzą

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

miejsc zatrudnienia, ** zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), ** dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej (zaświadczenie z uczelni). Uwaga, sam dyplom z wyższej uczelni nie wystarczy - nie zawiera informacji o czasie trwania nauki: "od - do", zaświadczenia

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), odpis aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie z urzędu pracy, jeśli pobierało się zasiłek dla bezrobotnych. Jak wykazać pracę w szczególnych warunkach Powinieneś mieć na świadectwie pracy wpisaną "pracę szczególną" - z wymienionym działem

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

potrzeb, może też pracować w domu. Dokumenty Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem orzeczenia? Najpierw trzeba zgromadzić dokumenty, to m.in. zaświadczenie od lekarza prowadzącego wystawione na specjalnym druku, dokumentacja medyczna z wynikami badań, karty leczenia szpitalnego. Kolejny krok to

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

potrzeb, może też pracować w domu. Dokumenty Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem orzeczenia? Najpierw trzeba zgromadzić dokumenty, to m.in. zaświadczenie od lekarza prowadzącego wystawione na specjalnym druku, dokumentacja medyczna z wynikami badań, karty leczenia szpitalnego. Kolejny krok to

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), odpis aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie z urzędu pracy, jeśli pobierało się zasiłek dla bezrobotnych. Kto dostanie

Pieniądze dla rodziców

pomocy społecznej lub urzędzie gminy - zależy kto w danej miejscowości tym się zajmuje). Druki wniosków rozdają też instytucje przydzielające zasiłki, niektóre zamieszczają je na swoich stronach internetowych (możesz je stamtąd wydrukować). Do wniosku trzeba dołączyć: zaświadczenie o dochodach

Pieniądze dla rodziców

urzędzie gminy - zależy, kto w danej miejscowości tym się zajmuje). Druki wniosków rozdają też instytucje przydzielające zasiłki, niektóre zamieszczają je na swoich stronach internetowych (możesz je stamtąd wydrukować). Do wniosku trzeba dołączyć: zaświadczenie o dochodach członków rodziny za rok 2006 (z

Jak się robi "przykrywkowca" [PRACOWAŁEM W CBA, CZ. 1]

urodzenia, zaświadczenie z parafii o chrzcie czy akcie małżeństwa? - Nie przypominam sobie, bo to akurat nie było potrzebne. Jakby były potrzebne, załatwilibyście? - Tak. Byliśmy w stanie spreparować każdy dokument. Sprawa Leppera pokazuje, że ani ministerstwo, ani Urząd Miasta w Mrągowie nie wpadły na

Spór z ZUS o emeryturę

muszą to być lata kolejne i pełne, ale w sumie musi ich być 20. Dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku ZUS Rp-7 lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy wysokości wynagrodzenia. Przepisy obowiązujące do końca 1990 r

Walczymy z bublami prawnymi

zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. - Usłyszałem, że muszę potwierdzać swoją gotowość do podjęcia zatrudnienia i, co się z tym wiąże, przyjmować oferty pracy - mówi. Ostatecznie urzędniczka skierowała go do doradcy zawodowego. Za dwa miesiące nasz czytelnik kończy szkolenie. W ramach projektu

Rekompensaty za wcześniejszą emeryturę

; wystąpiła młoda kobieta. - Wydamy decyzję odmowną, bo rekompensatę obliczymy, dopiero kiedy ta pani będzie się ubiegać o emeryturę, po osiągnięciu 60 lat - mówią urzędnicy tamtejszego ZUS. Pytanie, czy za kilka lub kilkanaście lat będziemy w stanie przedstawić wymagane zaświadczenia? Już dzisiaj wiele osób