druki zaświadczeń o zatrudnieniu

PAP

Rząd za e-zwolnieniami i zasiłkami macierzyńskimi dla ojców

Rząd za e-zwolnieniami i zasiłkami macierzyńskimi dla ojców

Rząd przyjął we wtorek projekt wprowadzający elektroniczne zwolnienia lekarskie. Będą one dostarczane do ZUS bez konieczności przesyłania papierowych oryginałów. Projekt przewiduje też zasiłek macierzyński dla samotnych ojców m.in. w przypadku śmierci matki dziecka.

Urlopy na dziecko dla rodziców na etacie

Rodzicom zatrudnionym na etacie kodeks pracy gwarantuje wiele przywilejów. Co i na jakich zasadach im przysługuje?

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

Niewykluczone, że starosta lub gmina podniesie ci opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu od 2015 r. Jeśli uznasz, że podwyżka jest zbyt wysoka, powalcz o jej obniżenie

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

zaświadczenie o czasie pobierania zasiłku. Gdy dostaniemy zaświadczenie z urzędu pracy, idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. Nie wolno przegapić tego terminu

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

zmienić przygotowany przepis. Formalnie regulacja powstała na podstawie wniosku Rzecznika Praw Dziecka i jest elementem projektu, który w zasadniczej części dotyczy zmiany formy i trybu wystawiania lekarskich zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Zamiast, jak dotąd na papierowych drukach, miałyby

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

przewidziano też likwidację luki prawnej, która pozwala dziś na nadużycia w kwestii zasiłków macierzyńskich. Głównym celem projektu jest jednak zamiana papierowych zwolnień lekarskich na elektroniczne. Efektem ma być m.in. zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń oraz

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

przewidziano też likwidację luki prawnej, która pozwala dziś na nadużycia w kwestii zasiłków macierzyńskich. Głównym celem projektu jest jednak zamiana papierowych zwolnień lekarskich na elektroniczne. Efektem ma być m.in. zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń oraz

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

się znaleźć w świadectwie pracy lub zaświadczeniu z zakładu pracy. Staż i wiek Świadczenia przedemerytalne nie są przyznawane przez ZUS z automatu. Trzeba o nie wystąpić. Po pierwsze - świadczenie przeznaczone jest, tak jak pisaliśmy wyżej, dla osoby, którą zwolniono z zakładu pracy z winy pracodawcy

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne

zarobkowej albo może ma prawo do innych świadczeń, np. emerytury, renty". CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU? Aby starać się o świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale. Do wniosku powinny być dołączone: * zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez

Jaki dokument zabrać do lekarza, żeby nas przyjął

Jaki dokument zabrać do lekarza, żeby nas przyjął

ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymację studencką lub doktorancką; * osoby przebywające na ciągłym zwolnieniu lekarskim - zaświadczenie z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia. Przeczytaj także: Szpital nie przyjął

Jak i gdzie załatwia się formalności związane z emeryturą

Wniosek o emeryturęW ZUS należy złożyć: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), odpis aktów urodzenia

Rząd m.in. o waloryzacji rent i emerytur oraz zwiększeniu zasiłku na dzieci

być m.in. zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń oraz dostarczania ich kopii pracodawcy; zarówno ZUS, jak i pracodawca (płatnik składek) otrzymają stosowną informację drogą elektroniczną. Wprowadzenie e-zwolnień ma też zwiększyć możliwości prowadzenia przez ZUS

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

półroczu 2014 r. nie zrobiło tego prawie 60 tys. osób, czego konsekwencją było obniżenie im zasiłków o 25 proc. od ósmego dnia zwolnienia do momentu dostarczenia zaświadczenia pracodawcy bądź ZUS-owi. Kwota wstrzymanych z tego powodu wypłat to blisko 3,5 mln zł. KONTROLE Jeżeli ktoś chce wziąć zwolnienie

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

, przebywania na urlopie wychowawczym, korzystania z urlopu bezpłatnego;¨ świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r.;¨ zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7) od pracodawcy lub potwierdzenie przez archiwum wysokości zarobków sprzed 1999 r.Uwaga! Druki

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

rolnego oraz inne stanowiące dochód. Uwaga! Dochody trzeba udokumentować. Np. od osób pracujących zawodowo wymaga się, by do wniosku o bonifikatę dołączyły "zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek". Takie zaświadczenie może ci wydać pracodawca lub urząd

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

i innych prac zleconych przez powiatowy urząd pracy. Jeśli odmówimy, po pół roku nie dostaniemy świadczenia z ZUS.Po sześciu obowiązkowych miesiącach pobierania zasiłku z pośredniaka musimy poprosić powiatowy urząd pracy o zaświadczenie. Z pośredniaka wracamy do ZUS Gdy dostaniemy zaświadczenie z

Jak przeliczyć emeryturę

Jak przeliczyć emeryturę

). (potrzebne będą też świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r. (zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub potwierdzenie wysokości zarobków sprzed 1999 r. wystawione przez archiwum. Uwaga! Druki potrzebne do ustalenia kapitału

Upomnij się o składki

Upomnij się o składki

zatrudniony na stawkę 4,4 tys. zł + 700 zł dodatku + 1 tys. zł dodatku funkcyjnego + 500 zł dodatku mistrzowskiego. Czy ZUS może to wziąć do wyliczenia kapitału początkowego? Odpowiedź ZUS: Dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych jest zaświadczenie wystawione przez

Ponad połowa Polaków za telewizor nie płaci

Ponad połowa Polaków za telewizor nie płaci

formalności w urzędzie pocztowym, tj. okazania zaświadczenia z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego oraz oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych (druk dostępny w urzędzie pocztowym). Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

: + zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, + wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność

Plaga chorych na pracę

rynku pracy. Bezrobotni będą musieli przedstawiać zaświadczenia lekarskie na drukach ZUS (tzw. druku ZLA).

Samotne matki u komorników

Miżejewski, wiceminister polityki społecznej. - Komornicy będą mogli wystawić zaświadczenie jeszcze przed 1 września. Tyle że poprawka jeszcze nie obowiązuje (nie podpisał jej prezydent), a komornicy w wielu miastach nawet o niej nie słyszeli. - Jak możemy już teraz wystawiać druki, skoro ważne będą

Jak wcześniej odejść na emeryturę

prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy upadłością zakładu), *zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych, *dokumenty potwierdzające lata składkowe i

Przedszkole lubi wiedzieć

, zaświadczeń o zatrudnieniu, orzeczeń o niepełnosprawności rodziców, a nawet wysokości alimentów czy dowodu o podziale majątku. - Gdy zaczęliśmy interweniować, okazało się, że to powszechny problem - mówi Wiewiórowski. - Większość gmin wymaga dokumentów zawierających wrażliwe dane, a ludzie się na to

Będzie trudniej o becikowe

2012 r. kobiety, które w ośrodkach pomocy społecznej lub gminach będą się ubiegać o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będą musiały przynieść zaświadczenie z przychodni, że pozostawały pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu (szczegóły niżej

Pieniądze na dzieci

między 18. a 24. rokiem życia - 98 zł. Po przyznaniu zasiłku rodzinnego możesz się starać o dodatki. Gdy właśnie zostałaś mamą, należy ci się 1 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka. Powinnaś dostarczyć zaświadczenie (lekarskie lub od położnej) potwierdzające, że w czasie ciąży przynajmniej raz poszłaś na

Pieniądze na trudne czasy

dokumenty stwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe)- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) albo legitymację ubezpieczeniową.Ile wynosi renta rodzinna? To zależy od liczby osób w rodzinie, które są do niej uprawnione. Jeśli w domu jest tylko jedna taka osoba

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

dla miejsca zamieszkania zespołu, złożyć wniosek o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem otrzymanym od lekarza prowadzącego z opisem stanu zdrowia oraz komplet dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu leczenia. Warto wiedzieć. Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wydane nie wcześniej niż 30

Jak starać się o rentę

w ZUS własnoręcznie podpisany wniosek. Do wniosku musisz załączyć dokumenty: ** druk ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego; znajdziesz w nim pytania o twoje kwalifikacje, rodzaj wykonywanej ostatnio pracy, warunki wykonywania pracy itp.); ** druk ZUS RP-7 (to zaświadczenie o zatrudnieniu i

Jest szansa na wyższe emerytury, czyli jak podnieść swój kapitał początkowy

1999 r. zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub potwierdzenie wysokości zarobków sprzed 1999 r. wystawione przez archiwum. Uwaga! Druki potrzebne do ustalenia kapitału początkowego dostaniemy za darmo w każdym oddziale ZUS. Możemy je też pobrać ze strony

Jak Macierewicz ujawnił kontrwywiad

. Zaświadczenia z zakładu pracy, o zarobkach oraz okresie zatrudnienia potrzebne są do wszystkich niemal zakupów na raty, a nawet do kupna telefonu komórkowego dla dziecka.W zaświadczeniach, które pozwolili nam skopiować oficerowie SKW, jest pieczątka z pełną nazwą SKW, odręczne rozwiniecie tego skrótu, adres SKW

Skarb państwa głęboko schowany

;. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sędziego prowadzącego sprawę karną, zaświadczenia lekarskie, opinie biegłych oraz potwierdzenia zapłaty i rachunki. Przydziałem kompensaty obarczono sędziów cywilistów - mimo że sprawy o pobicia i wypadki toczą się przed sądami karnymi. Gdy wniosek trafia do

Ebert, Jacek

;, zatrudnienie, zameldowanie itp.Dodatkowo robiłem wiele różnych dokumentów, zaświadczeń itp. Z naszych dokumentów korzystali wszyscy ważni działacze podziemni m.in. Zbigniew Bujak.

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury

dawno to zrobiły. Mężczyzna musi mieć ukończone 60 lat i 25 lat stażu oraz zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy albo - i to jest drugi sposób - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego musi mieć ukończone 60 lat i 35 lat stażu pracy (więcej niżej). Urodzeni od 1 stycznia 1949 r. Mają

Jak się starać o świadczenia rodzinne

składkowe i nieskładkowe (świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenia potwierdzające ukończenie studiów wyższych, wyciągi z akt urodzenia dzieci, inne dokumenty stwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe)- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7

Zasiłki, odprawy, wypłaty z ubezpieczeń, kredytowanie

poświadczające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),* zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy

Po emeryturę do archiwum, czyli problem z kapitałem początkowym

, przebywania na urlopie wychowawczym, korzystania z urlopu bezpłatnego potrzebne będą też świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r. zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub potwierdzenie wysokości zarobków sprzed 1999 r

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy, - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec), - zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat), - zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca wystawione przez lekarza leczącego (jeżeli

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

odbioru. Zwrotowi nie podlegają natomiast zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7. 6. Prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadzałem składki na ubezpieczenie społeczne sam za siebie. Czy przy okazji wyliczania kapitału początkowego muszę

Jak znaleźć dokumenty do emerytury?

urzędu lub jakie archiwum na terenie województwa zajmuje się dokumentacją akt pracowniczych po upadłych zakładach. Poszukaj świadka Jeśli w archiwach nie ma naszych dokumentów o zatrudnieniu, można poszukać osób, które z nami pracowały. Najlepiej wezwać dwóch świadków. Im więcej szczegółów przedstawią

Rencista w kryzysie

prostu zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; będą w nim m. in. pytania o twoją pensję z czasów, gdy pracowałeś.Oba te druki znajdziesz także pod wskazanym adresem internetowym bądź w swoim oddziale ZUS.Do tego dołączyć musisz **dokumentację lekarską swojej choroby oraz **zaświadczenie od lekarza

Jak zmienią się renty

); - kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6); - dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie szkoły wyższej o ukończonych studiach); - zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

O zmianie informują niektóre oddziały NFZ na swoich stronach internetowych. Ministerstwo Zdrowia zamieszcza nowe druczki do pobrania (adres strony: http://www.mz.gov.pl - w zakładce uzdrowiska, podstawy prawne). Bo uwaga! Jeśli lekarz wystawi skierowanie na starym druku, nie pojedziesz do

Zmian w rentach nie będzie

zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. To m.in. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z adnotacjami poświadczającymi wysokość zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd.Potrzebne ci będą wreszcie: zaświadczenie od

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

. E 402 - potwierdza naukę ucznia lub studenta. Potrzebny, gdy dziecko ma prawo do świadczeń z tytułu nauki dłużej niż do 18. roku życia. E 403 - zaświadczenie o przyuczaniu się do zawodu. E 404 - zaświadczenie lekarskie do przyznania świadczeń. E 405 - zaświadczenie o okresach zatrudnienia do

Emerytura dla nauczyciela, kolejarza, górnika

związane z emeryturą nauczycielską są takie same jak w przypadku pozostałych emerytur. Należy złożyć w ZUS: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

prawo do świadczeń z tytułu nauki dłużej niż do 18. roku życia. ? E 403 - zaświadczenie o przyuczaniu się do zawodu. ? E 404 - zaświadczenie lekarskie do przyznania świadczeń. ? E 405 - zaświadczenie o okresach zatrudnienia do sumowania okresów zatrudnienia. ? E 407 - zaświadczenie do specjalnego

Lepiej mieć kapitał

, korzystania z urlopu bezpłatnego. Potrzebne będą też świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r. Zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub potwierdzenie wysokości zarobków sprzed 1999 r. wystawione przez archiwum.Uwaga! Druki

Ile z Unii na dziecko

instytucji zajmującej się takimi świadczeniami, ale druki poświadczamy w Polsce w znanym nam już dobrze regionalnym ośrodku polityki społecznej (ROPS). Tam też możemy dostać druki niezbędnych formularzy. A są to: ** E 401 - zaświadczenie dotyczące członków rodziny. Powinno być aktualizowane raz w roku

Co wolno na zwolnieniu

przepisach (od ustawy, przez kodeksy, po rozporządzenia). Jedne określają zasady chorobowego, inne wymagane druki, jeszcze inne odnoszą się do kontroli. Najważniejsze z nich to: ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (znajdziemy ją

Jak dostać rentę inwalidzką?

możemy oczywiście zapomnieć o podpisaniu wniosku (wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika, wtedy to on powinien się podpisać na druku). Potrzebne nam będzie także zaświadczenie o stanie zdrowia (wystawia je lekarz prowadzący leczenie na drukuZUS N-9), kwestionariusz dotyczący okresów

Jak się starać o rentę

), - zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), - dokumentacja medyczna choroby plus zaświadczenie od lekarza o niezdolności do pracy (warto wziąć wszystkie wydane przez lekarzy dokumenty). Teraz czeka nas spotkanie z lekarzem orzecznikiem, którego wskazuje ZUS. Podczas badania medyk musi

Gdy pracownik często choruje...

: wniosek o rentę (koniecznie własnoręcznie podpisany!) - druk znajdziesz w internecie na stronie www.zus.pl lub w oddziale, wywiad zawodowy (na druku ZUS N-10), zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), dokumentację medyczną choroby plus zaświadczenie od lekarza o niezdolności do

Renty do zmiany

zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7); - dokumentację medyczną choroby plus zaświadczenie od lekarza o niezdolności do pracy. Sporo mamy już za sobą, ale najczęściej jeszcze czeka nas spotkanie z lekarzem orzecznikiem wyznaczonym przez ZUS. To on ostatecznie stwierdzi, czy faktycznie jesteśmy niezdolni

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

), **kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), **świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, **zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), **dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej (zaświadczenie z uczelni). Ważne! Sam dyplom z wyższej uczelni nie

Jak się starać o rentę

wszystkie swoje świadectwa pracy. Ma też z urzędu pracy zaświadczenie, że był przez dwa miesiące zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku. Ma również potwierdzoną kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni.Waldemar przygotował także zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

. Niezbędne dokumenty: własnoręcznie podpisany wniosek - do otrzymania w ZUS, druk ZUS N-10, druk ZUS RP-7 (oba do ściągnięcia ze strony www.zus.pl), (lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy, zaświadczenie o czasie uczęszczania do szkoły

Wraca Fundusz Alimentacyjny

dotyczące dłużnika (o miejscu pobytu i zatrudnienia, sytuacji materialnej). Do wniosku musimy dołączyć: * zaświadczenie o dochodach z fiskusa, * dokument stwierdzający wiek dziecka, * zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik sądowy), stwierdzające bezskuteczność egzekucji

Renty rodzinne i socjalne

wniosku trzeba dołączyć całą stertę dokumentów, m.in.akt zgonu,dokument potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec - odpis skrócony aktu małżeństwa,zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat),zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Jak udowodnić lata pracy do emerytury

nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), - zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawiają pracodawcy, potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenia sprzed 1999 r., - świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia albo - inne dowody do

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

potrzeb, może też pracować w domu. Dokumenty Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem orzeczenia? Najpierw trzeba zgromadzić dokumenty, to m.in. zaświadczenie od lekarza prowadzącego wystawione na specjalnym druku, dokumentacja medyczna z wynikami badań, karty leczenia szpitalnego. Kolejny krok to

Jak zostać rencistą

pracy,zaświadczenie z zakładu pracy (druk ZUS Rp-7); tutaj ZUS dopuszcza możliwość dokumentowania wysokości wynagrodzenia legitymacją ubezpieczeniową lub zaświadczeniami z archiwum,dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.Gdy złożysz dokumenty, ZUS oceni, czy spełniasz warunki wymagane

Jak się robi "przykrywkowca" [PRACOWAŁEM W CBA, CZ. 1]

urodzenia, zaświadczenie z parafii o chrzcie czy akcie małżeństwa? - Nie przypominam sobie, bo to akurat nie było potrzebne. Jakby były potrzebne, załatwilibyście? - Tak. Byliśmy w stanie spreparować każdy dokument. Sprawa Leppera pokazuje, że ani ministerstwo, ani Urząd Miasta w Mrągowie nie wpadły na

Zmiany w rentach

wysokość naszych zarobków. To np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego przez nas wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące wysokości zarobków.** Musimy też zgromadzić dokumentację medyczną. To m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez

Dla kogo świadczenia przedemerytalne?

promocji zatrudnienia (np. praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło), - zaświadczenie z PUP potwierdzające zarejestrowanie jako bezrobotny po utracie prawa do renty, - świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

Wcześniejsza emerytura kobiet

przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1); kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6); świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia; zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7); dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej (zaświadczenie z uczelni). Ważne

Powrót alimentów

być zaświadczenie o zawarciu ugody przed uprawnionym mediatorem. Poprawka porządkuje też zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku, gdy członek rodziny podejmuje zatrudnienie w innym kraju UE. Jak informuje posłanka Magdalena Kochan, już w trakcie prac w komisji dochodzą

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

miejsc zatrudnienia, ** zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), ** dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej (zaświadczenie z uczelni). Uwaga, sam dyplom z wyższej uczelni nie wystarczy - nie zawiera informacji o czasie trwania nauki: "od - do", zaświadczenia

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), odpis aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie z urzędu pracy, jeśli pobierało się zasiłek dla bezrobotnych. Jak wykazać pracę w szczególnych warunkach Powinieneś mieć na świadectwie pracy wpisaną "pracę szczególną" - z wymienionym działem

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), odpis aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie z urzędu pracy, jeśli pobierało się zasiłek dla bezrobotnych. Kto dostanie

Spór z ZUS o emeryturę

kolejne i pełne, ale w sumie musi ich być 20.Dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku ZUS Rp-7 lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy wysokości wynagrodzenia. Przepisy obowiązujące do końca 1990 r. zobowiązywały zakłady pracy do

Walczymy z bublami prawnymi

zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. - Usłyszałem, że muszę potwierdzać swoją gotowość do podjęcia zatrudnienia i, co się z tym wiąże, przyjmować oferty pracy - mówi. Ostatecznie urzędniczka skierowała go do doradcy zawodowego. Za dwa miesiące nasz czytelnik kończy szkolenie. W ramach projektu

Pieniądze dla rodziców

pomocy społecznej lub urzędzie gminy - zależy kto w danej miejscowości tym się zajmuje). Druki wniosków rozdają też instytucje przydzielające zasiłki, niektóre zamieszczają je na swoich stronach internetowych (możesz je stamtąd wydrukować). Do wniosku trzeba dołączyć: zaświadczenie o dochodach

Przychodzi baba do pośredniaka, czyli...

miałam nadzieję, że na coś mogę liczyć. Na "nową drogę życia" dostałam zaświadczenie, że mogę korzystać z bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską... ale tylko w dzień, kiedy - jak napisano - stawiam się na wezwanie urzędu, i to w godzinach pracy pośredniaka, czyli między 8 a 15. Widać

Pieniądze dla rodziców

),dokument tożsamości,odpis aktu urodzenia dzieckajeśli dziecko jest niepełnosprawne, to odpowiednie orzeczenie o jego niepełnosprawności,gdy dziecko ukończyło 18 lat - zaświadczenie ze szkoły, w której kontynuuje naukę.Jeżeli ubiegasz się o któryś z dodatków (o nich napiszemy za chwilę), ośrodek może

Przepędźmy z miast białe słonie

czy społecznym, lecz także faktem matematycznym. To metropolie, które ciągną za sobą biedniejsze i mniejsze ośrodki, zdecydują o rozwoju kraju. Nadchodzi czas miast Cała władza w ręce miast! - postuluje Benjamin Barber w przygotowywanej właśnie do druku książce ''If Mayors Ruled the World'' (Gdyby

Rekompensaty za wcześniejszą emeryturę

obliczymy, dopiero kiedy ta pani będzie się ubiegać o emeryturę, po osiągnięciu 60 lat - mówią urzędnicy tamtejszego ZUS.Pytanie, czy za kilka lub kilkanaście lat będziemy w stanie przedstawić wymagane zaświadczenia? Już dzisiaj wiele osób ma z tym problem, bo zakłady upadają i nie wszystkie dokumenty

4 czerwca 1989 r. Komunizm się kończy, kapłani milczą

demonstracji, na stołach leżą długie pały. A milicjanci w tej scenerii ze zrozumieniem kiwają głowami nad zaświadczeniem gości, uprzejmie odpowiadają na pytania dwóch studentów. Kurscy wychodzą oszołomieni. Czują, że nic już nie będzie tak jak dawniej. Kraków Amerykańscy obserwatorzy wyborów kończą swą pracę o

Premier Tusk: Czego dokonaliśmy, co nam się nie udało

przez najbliższe 25 lat. Będą stacjonować w 17 bazach w Polsce, obejmą swoim zasięgiem cały kraj. To jeden z najnowocześniejszych systemów ratownictwa w Europie.Długie pożegnanie z papieremIlość obowiązkowych druków, dokumentów, zaświadczeń, procedur, licencji i całej tej upiornej papierologii wciąż

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

ojciec dziecka jest nieznany (Uwaga! Jeśli kolejny raz występujesz o zasiłek, nie musisz ponownie składać odpisów); ** gdy dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; ** zaświadczenie ze szkoły - jeśli dziecko skończyło 18 lat i uczy się

Kontrol pilnie potrzebna

Co robi Polak na zwolnieniu lekarskim? Choruje. Albo idzie na kurs prawa jazdy, wyjeżdża do pracy do Holandii lub jeździ wyczynowo na rowerze. Tak wynika z donosów przesyłanych do oddziałów ZUS w całej Polsce.Nam leje się pot po tyłkuProszę o zarejestrowanie i sprawdzenie pracownicy zatrudnionej w

Dziennikarz pisze do posła Palikota

się gorzej, gdy powiedział: - To nie wszystko. Okazało się, że potrzebne będzie jeszcze oświadczenie kierownika budowy o woli rozpoczęcia budowy i zaświadczenie, że ten kierownik jest wpisany do rejestru Izby Gospodarczej. Uff... Brodaty jednak pokazał, co umie: wszystkie te rzeczy w ciągu dwóch dni

Podwójne życie Jerzego Wdzięczyka

psychiatrycznym lęborskiego szpitala, odwiedza prezesa sądu rejonowego. Oferuje swoje usługi jako biegły. Dostarcza zaświadczenia o wykształceniu i opinie z poprzednich miejsc pracy. Wynika z nich, że ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1975), odbył kursy seksuologiczne, jest członkiem

Skok po śmierć. W telewizji nie pokażą

chwilę pracował we Wrocławiu, ale ostatecznie przyjechał za chlebem do Warszawy. Zatrudnił się jako barman, ale w duchu marzył o karierze w telewizji. Poszedł na casting do programu "Rower Błażeja". Przepadł, ktoś go jednak zauważył i zaproponował współpracę. Marzenia zaczęły się spełniać

Kwestia taboretu

zaświadczenia o rehabilitacji, które wydano rodzinie. - Z jego rodzoną córką nie spotkałaś się? - Nawet myślałam, żeby ją odszukać, ale jak? A teraz to pewnie nie ma sensu. Rękopis znaleziony w Leningradzie - Jako ojca pamiętasz zatem Starosielskiego? - Nie, bo gdy czasem przyjeżdżał w tajemnicy do Moskwy

Śledztwo reporterskie. Jak skradziono białe kruki z Biblioteki Jagiellońskiej

wyższej, dosłownie ponad jego właściwym miejscem. Wiedzieli o tym wszyscy pracownicy Oddziału Starych Druków. Złodziej - najwyraźniej - nie. Skradł obie "Cosmographie" z ich właściwych miejsc, najcenniejszą pozostawił na górnej półce. Najwyraźniej nie wiedział zatem, że w magazynie starych

Ja se piszę wierszyki

, Eile wolał Jankę Ipohorską. Chyba się o to pokłócili i Jurek wyjechał do Warszawy. Zresztą w Krakowie gnieździł się w klitce na antresoli nad Drukarnią Narodową. Jak zaprzyjaźniony z nim Bogdan Wodiczko został dyrektorem Opery Warszawskiej, Mietka, partnera życiowego Waldorffa, zatrudniono w balecie, a

Lwów. Plebiscytu nie będzie

m.in. emerytowanych generałów Wojska Polskiego, byłych wiceprezydentów miasta, sędziów, dyrektorów banków i ich rodziny. Równolegle - pod hasłem walki z wrogimi klasowo elementami - trwa akcja wyrzucania Polaków z posad. Bez zarobków, bez zaświadczeniu o pracy, bez kartek na żywność byli profesorowie i

Wiatraki są wszędzie

został rzecznikiem prasowym, a później członkiem zarządu zrzeszenia. W 1992 roku wiedział już, że czekanie niewiele da. Wystąpił do ministra budownictwa o stwierdzenie nieważności przejęcia nieruchomości. Minister wydał zaświadczenie po trzech latach. W 1995 roku Koss na tej podstawie zwrócił się do

Stenogram z 22. posiedzenia Komisji Śledczej, 9 listopada 2004 r.

Ewa Gruza: Przepraszam bardzo, czy możemy? Przewodniczący: Bardzo proszę. Ekspert Komisji Śledczej Ewa Gruza: Chcieliśmy sprostować jedną rzecz. To nie jest zwolnienie wydane przez szpital, tylko jest to oświadczenie lekarza zatrudnionego w jednym ze szpitali amerykańskich. To zaświadczenie lekarskie

Ojciec od spraw beznadziejnych

, potrzebowali nowych papierów. - Kartki żywnościowe, metryki chrztu, dokumenty zameldowania, legitymacje, wizy, zaświadczenia uprawniające do kupienia butów, wódki - wylicza Piotr Niwiński. - Posiadanie różnych dokumentów uwiarygodniało w oczach okupanta i pozwalało przeżyć. Potrzebne do życia dokumenty

Monika. Sprawa Henryka Karkoszy

epizodu jego pracy w sekcji kryminalnej tarnowskiej Milicji Obywatelskiej. Zatrudniony był tam niespełna rok zaraz po studiach prawniczych, które ukończył w 1976 r. O milicyjnym epizodzie Karkosza poinformował Bogusława Sonika, do którego zgłosił się pod koniec 1977 r. Prosił, by Sonik wciągnął go do

Łowca tragedii

będzie chciała zaświadczenia, że była aresztowana, okaże się, że taki przypadek jak jej nie istniał. - Może to wszystko wam się, towarzyszko, wydawało - mówią w MSW). Partia dokonuje zemsty na samej sobie. Kraj żyje wielkim procesem 11 wysokich funkcjonariuszy nazwanych grupą Slanskiego, oskarżonych o

Krążą po Sejmie pośrednicy

Cztery lata temu, jak zwalił nam się na głowę kryzys rosyjski, mój znajomy rozpłakał się przed nimi - mówi jeden z moich rozmówców. - Tłumaczył, że za zaświadczenie potrzebne do oclenia towarów czekających na granicy zapłaci na pewno, ale za jakiś czas, że stracił na Wschodzie połowę majątku, że

Z Andrzejem Sapkowskim rozmawia Wojciech Orliński

na przykład bank dałby kredyt pisarzowi?Ależ skąd. Pisarz nie ma miejsca pracy, nie może przedstawić zaświadczenia o zarobkach, a to oznacza ni mniej, ni więcej tylko status formalnego lumpenproletariusza. Ja nawet telefon komórkowy mam dzięki zatrudnionej "na posadzie" szwagierce. Nie

Ja chyba rządziłem tym krajem

, Ociepka proponował stanowisko selekcjonera, ale pod warunkiem, że skończę AWF - specjalizację "piłka nożna". Ja, absolwent politechniki, miałem w piłce tylko tytuł starszego instruktora. Po meczu z Anglią w Chorzowie pokazałem w telewizji zaświadczenie od pana Jerzego Talagi, ówczesnego szefa

O Stanisławie Wawrzeckim i "aferze mięsnej"

. Ale prokurator dostarczył zaświadczenie, że sklep był narożny, w dwóch instytucjach przypisany do różnych ulic. Nigdy więcej nie spotkałem się z przypadkiem, żeby do sprawy w sądzie wojewódzkim przysłano kogoś z Sądu Najwyższego. Sędzia Roman Kryże był doskonałym prawnikiem, bardzo wysokim, dobrze

Limpieza de sangre

) nie potrzebują zaświadczeń o czystości krwi przy zatrudnieniu, wchodzeniu w związki czy przystąpieniu do kościołaColección Legislativa de Espa?a (1870), s. 365. W 1870 całkowicie zniesiono ograniczenia którym podlegali ludzie nie mogący wylegitymować się czystością krwiColección Legislativa de Espa?a (1870), s

Lustracja osób pełniących funkcje publiczne

zaświadczeń, każde zaświadczenie będzie przechowywane w formie odpisu oraz w formie elektronicznej (cyfrowej) kopii tego odpisu. Każdy będzie miał prawo dostępu do informacji zawartych w informatycznej bazie zaświadczeń rejestru, a powszechny dostęp ma być zapewniony poprzez internet. Z wyjątkiem danych

Emanuel Ringelblum

w getcie – pism oficjalnych, ulotek, plakatów, legitymacji, kart meldunkowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, bonów żywnościowych, biletów tramwajowych, zdjęć, grafiki i obrazów, a nawet papierków po cukierkach, czy kart dań z restauracji. Z czasem przekształciło się jednak w prężny ośrodek badawczy

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce

nigdy nie był karany w biegu historii i legalność została potwierdzona w 1932 r. Równy wiek przyzwolenia od 1932 r. Ustawa antydyskryminacyjna w zatrudnieniu od 2003 r. Ustawa antydyskryminacyjna w dostępie do dóbr i usług Prawa przeciwdyskryminacyjne (włączające m.in: dyskryminację pośrednią, mowę nienawiści

Archiwum Państwowe w Katowicach

(nie tylko Śląska) oraz planami miast; zbiory sfragistyczne, a także wszelkie dokumenty życia społecznego – tzw. druki ulotne (fotografie, afisze, obwieszczenia, plakaty). Najstarszy przechowywany w katowickim Archiwum dokument pochodzi z roku 1287. Został wystawiony przez Mieszka raciborskiego, celem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.