druk wniosku o emeryturę

Leszek Kostrzewski

Szybciej na emeryturę [INFORMATOR]

Szybciej na emeryturę [INFORMATOR]

Od 1 października nastąpi obniżenie wieku emerytalnego. To oznacza, że ustawa o stopniowym wydłużeniu wieku, do 67 lat już, nie obowiązuje.

Dla kogo wcześniejsza emerytura [INFORMATOR]

Od 1 września 60-letnie Polki i 65-letni Polacy będą mogli składać wnioski o emeryturę. Blisko 1 mln osób, które zdecydują się pozostać w pracy, będzie objętych dłuższą ochroną przed zwolnieniem.

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

Od 1 września 60-letnie Polki i 65-letni Polacy będą mogli składać wnioski o emeryturę. Około 1 mln osób, które zdecydują się pozostać w pracy, będzie objętych dłuższą ochroną przed zwolnieniem.

Zmiany w zasiłku pogrzebowym: Więcej osób zyska prawo do 4 tys. zł zasiłku [INFORMATOR]

Zmiany w zasiłku pogrzebowym: Więcej osób zyska prawo do 4 tys. zł zasiłku [INFORMATOR]

ustanowiona opieka prawna. Uwaga! Jeżeli koszty pogrzebu ponosi więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi proporcjonalnie do wydatków. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12). Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się

ZUS mniej biurokratyczny. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i 26 innych bez papierowego wniosku

ZUS mniej biurokratyczny. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i 26 innych bez papierowego wniosku

składkami to niejedyny druk w ZUS, o wydanie którego nie będziemy musieli ubiegać się, wypełniając wnioski. W podobny sposób odbierzemy już 26 różnego rodzaju zaświadczeń, w tym np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zaświadczenie o okresach pracy w szczególnych warunkach lub

Emerytura zagraniczna

Emerytura zagraniczna

do odpowiedniego kraju. Tam rozpoczyna się procedura ustalenia uprawnień do danego świadczenia. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób prowadzących firmy. DWIE EMERYTURY Zazwyczaj wygląda to tak, że gdy osoba zainteresowana osiąga polski ustawowy wiek emerytalny, składa do ZUS wniosek o polską i

Jak przeliczyć emeryturę

Jak przeliczyć emeryturę

wnioski powinni też składać ci, którzy na emeryturę przejdą w przyszłości. Aby ustalić kapitał początkowy, trzeba złożyć do swojego oddziału ZUS: (wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1). (wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

musiała pieniędzy oddawać, bo roszczenia przedawniły się po 5 latach, a więc w 2017 r. Złóż wniosek Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7w swoim oddziale ZUS. Do wniosku powinny być dołączone: * zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

), składa do ZUS wniosek o polską i zagraniczną emeryturę. PRZYKŁAD. 65,5-letni pan Paweł pracował 35 lat w Polsce i 5 lat w Hiszpanii. Złożył do ZUS wniosek o emeryturę. Polskie świadczenie dostał bez problemu. ZUS powiadomił hiszpańską instytucję ubezpieczeniową. Aby zostać emerytem w Hiszpanii, trzeba

Komu się należy świadczenie przedemerytalne [INFORMATOR]

Komu się należy świadczenie przedemerytalne [INFORMATOR]

emeryturę. Tzw. postępowanie emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniemy druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinniśmy wypełnić i odesłać. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Kto dostanie świadczenie przedemerytalne O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy

Fiskus pomoże rozliczyć PIT za 2016 r. Ale nie liczy na duże zainteresowanie podatników

Fiskus pomoże rozliczyć PIT za 2016 r. Ale nie liczy na duże zainteresowanie podatników

będą musiały wypełnić wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Ma on dwie strony. Jak projektuje resort finansów, wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres, zaznaczyć, czy chce się skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej lub na dzieci, dopisać dane identyfikacyjne dziecka, organizację

KOMU SIĘ NALEŻY ZASIŁEK POGRZEBOWY

KOMU SIĘ NALEŻY ZASIŁEK POGRZEBOWY

powinowactwo (więź prawną), czyli odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty. - Po piąte, zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym, np. odcinek renty lub emerytury. Uwaga! Osoba składająca wniosek o zasiłek pogrzebowy musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Jakie dokumenty trzeba

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku dołączamy: *zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza prowadzącego, *wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku dołączamy: zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza prowadzącego; wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Komu się należy renta rodzinna

po jej śmierci spadkobiercy. ZŁÓŻ WNIOSEK Aby dostać rentę rodzinną, trzeba złożyć wniosek w swoim oddziale lub inspektoracie ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub

Dogadaj się z ZUS przez internet. I sprawdź wysokość emerytury

Dogadaj się z ZUS przez internet. I sprawdź wysokość emerytury

drugiego filaru. W tym panelu mamy również dostęp do naszych zaświadczeń lekarskich. Możemy wyświetlić druki wystawionych zaświadczeń, złożyć wniosek o zasiłek chorobowy lub oświadczenie potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego. W zakładce "Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym" znajdziemy informację

KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

osiąg-nięcia ustawowego wieku emerytalnego. Gdy to się stanie, ZUS przyzna emeryturę. Postępowanie emerytalne zakład wszczyna z urzędu. Dostaniemy druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinniśmy wypełnić i odesłać do zakładu. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. ZUS już wszystkie ma - dostał

Pisma z ZUS to niezrozumiałe zaklęcia. Językoznawcy uczą urzędników, jak mówić i pisać do Polaków

emerytury i za każdym razem niewiele z tego rozumie. – Cztery strony jakiegoś mało zrozumiałego druku, do tego skomplikowane wyliczenia i opis, którego nie sposób pojąć. Mam wrażenie, że te pisma są pisane przez jednego urzędnika do drugiego urzędnika, a nie do zwykłego człowieka. Przestałem to już

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

pokrewieństwo (więź biologiczną) lub powinowactwo (więź prawną), czyli odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty; + zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym, np. odcinek renty lub emerytury. Uwaga! Osoba składająca wniosek o zasiłek pogrzebowy musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. W

Pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby. Komu się należy? [INFORMATOR]

Pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby. Komu się należy? [INFORMATOR]

, zasiłek zostanie wypłacony proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Ustawa o rentach i emeryturach z FUS nie przewiduje żadnego limitu zasiłków pogrzebowych na osobę. Co więcej, jednej osobie w jednym czasie może być wypłaconych kilka zasiłków (np. śmierć kilkorga osób w wypadku). Rok na złożenie wniosku

Mieczysław Gębarowicz. Strażnik polskich skarbów Ossolineum we Lwowie

Mieczysław Gębarowicz. Strażnik polskich skarbów Ossolineum we Lwowie

; już tej decyzji nie tłumaczy. W 1961 r. otrzymuje tytuł kandydata nauk (po polsku: doktora) bez obowiązku bronienia dysertacji. Rok później zostaje odesłany na emeryturę. Z uzasadnieniem, że brakuje mu zasad potrzebnych do pracy naukowej. Chodzi o monografię historii rzeźby na terenach należących od

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?

WNIOSEK DO ZUS Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku dołączamy: + zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza prowadzącego, + wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - nie jest wymagany, jeżeli

Marszałek Sejmu: Ja tu tylko interpretuję

Marszałek Sejmu: Ja tu tylko interpretuję

; Rządzący we własnym gronie uchwalili kilka ustaw, w tym budżetową i „dezubekizacyjną”, obniżającą renty i emerytury „funkcjonariuszom komunistycznego reżimu”. Czy uchwalili je prawidłowo – w szczególności: czy było kworum, a także czy głosowanie poprawek jednym blokiem oraz

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

PIT. Do rozliczeń za 2016 r. mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego ulgowe załączniki: PIT/O (zwykłe ulgi), PIT/D (ulgi mieszkaniowe) i PIT-2K (dla osób, które po raz pierwszy chcą

Lepiej mieć kapitał

przyszła emerytura. Jak się do tego zabrać? Aby ustalić kapitał początkowy, musimy złożyć do swojego oddziału ZUS wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1). Podajemy tu m.in.: dane identyfikacyjne wnioskodawcy, nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz do

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

zestaw formularzy PIT. Do rozliczeń za 2016 r. mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego ulgowe załączniki: PIT/O (zwykłe ulgi), PIT/D (ulgi mieszkaniowe) i PIT-2K (dla osób, które po raz

Dla kogo renta rodzinna

dostać rentę rodzinną, trzeba złożyć wniosek w swoim oddziale lub inspektoracie ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie - lub więcej - osoby pełnoletnie). Uwaga! W tym drugim

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku dołączamy: * zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, * wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

ZASIŁKU Przykład. Pan Franciszek był bezrobotny. Dorabiał, pomagając sąsiadom w pracach polowych lub w gospodarstwie. Utrzymywali się głównie z emerytury pani Barbary, jego żony. Gdy zmarł, pani Barbara pokryła koszty pogrzebu i wystąpiła o zasiłek pogrzebowy. Do wniosku, oprócz odpisu aktu zgonu męża i

Jak i gdzie załatwia się formalności związane z emeryturą

Wniosek o emeryturę W ZUS należy złożyć: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), odpis aktów urodzenia

Świadczenia rehabilitacyjne

zarobkowej albo może ma prawo do innych świadczeń, np. emerytury, renty". CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU? Aby starać się o świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale. Do wniosku powinny być dołączone: * zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste

skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości emerytury za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku o bonifikatę odcinek

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie osoby pełnoletnie lub więcej takich osób). Uwaga! W tym drugim przypadku druk ZUS Rp-2a wypełnia każda pełnoletnia osoba. Druki wniosków o rentę rodzinną dostępne są w oddziałach ZUS oraz

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

91 mln zł, a w sierpniu 2014 r. - już ok. 172 mln zł. ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE Świadczenie przedemerytalne to nie to samo co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Możemy się o nie ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Mają do niego prawo osoby, których zakład pracy np

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

drugi - 2,8 tys. zł (to 70 proc. z 4 tys. zł). POTRZEBNE DOKUMENTY Osoby zarówno z rodziny zmarłego, jak i spoza niej, które zapłaciły za pogrzeb i starają się o zasiłek, muszą przygotować: * wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12), który można pobrać ze strony internetowej

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

czynszu, może się starać w ośrodku pomocy społecznej o dodatek mieszkaniowy. Pod uwagę zostaną wzięte jej dochody. Dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany tylko wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 125 proc. najniższej emerytury, a dla osoby samotnie gospodarującej - 175

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

jesteśmy zdani na łaskę urzędników? Niekoniecznie. 30 dni na decyzję Na początku informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ

Gdy ZUS się pomyli...

jesteśmy zdani na łaskę urzędników? Niekoniecznie. 30 dni na decyzję Na początku informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

obydwojga małżonków byłyby jeszcze niższe - nawet o 400-700 zł. Jakie dokumenty Aby ustalić kapitał początkowy, trzeba do swojego oddziału ZUS złożyć: ¨ wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1). Podajemy tu m.in.: nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, adres; ¨wypełniony

Zasiłek pogrzebowy

życiową osób starających się o zasiłek z pomocy społecznej. JAKIE DOKUMENTY DO ZUS Członkowie rodziny, których zmarły był ubezpieczony, powinni przedstawić w ZUS następujące dokumenty: *wypełniony wniosek (druk ZUS Z-12); *skrócony odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że

Pracownicy ZUS żerowali na bezradności emerytów

zrobić, aby Zakład zaliczył jej do emerytury praktykę w szkole zawodowej. Poprosiła też o wyliczenie przyszłej emerytury. Ale urzędniczka tylko burknęła, że "takich dokumentów to my mamy pełną szafę". Następny, proszę. Pani Alicja zapytała więc znajomą księgową, czy zna kogoś w ZUS-ie, kto

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

rok, w którym składany jest wniosek". Takie zaświadczenie może ci wydać pracodawca lub urząd skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości przyznanej emerytury za rok

Wcześniejsze emerytury - eksperci ZUS i Ministerstwa Pracy odpowiadają na pytania czytelników

na dochody budżetu państwa. Informację taką ubezpieczony zaznacza w punkcie 13 w dziale V wniosku o świadczenie (druk Rp-1). 5. Z artykułu w "Gazecie" dowiedziałam się, że nie muszę do końca 2008 r. składać wniosku o wcześniejszą emeryturę. Ważne, bym zrobiła to przed osiągnięciem 60 lat

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

pobierać do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Postępowanie emerytalne ZUS wszczyna z urzędu. Wysyła druk wniosku o przyznanie emerytury, który trzeba wypełnić i odesłać do Zakładu. Nie składamy już żadnych dodatkowych dokumentów.

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury

prawo pobierać do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Gdy więc skończysz 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), ZUS przyzna ci emeryturę. Tzw. postępowanie emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniesz druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinieneś wypełnić i odesłać do Zakładu

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

formalności związane z otrzymaniem takiego wsparcia załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Zainteresowana osoba musi złożyć wniosek i przygotować dokumenty potwierdzające sytuację życiową: odcinki renty lub emerytury, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp

Jak wcześniej odejść na emeryturę

renty zarejestrować się w urzędzie pracy. DOKUMENTY Starając się o świadczenie przedemerytalne, musimy złożyć do ZUS: *wniosek (druk ZUS Rp-26 - dostaniemy go w każdym oddziale Zakładu, można też wydrukować ze strony www.zus.pl). To podstawowy dokument, *świadectwo pracy, w którym będzie podstawa

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

, ZUS przyzna ci emeryturę. Tzw. postępowanie emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniesz druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinieneś wypełnić i odesłać do Zakładu. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. ZUS już wszystkie ma - otrzymał je, gdy ubiegałeś się o świadczenie

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności? Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego wystawionym na specjalnym druku. Trzeba też skompletować dokumentację medyczną. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznaczy termin stawienia się przed komisją. Jeśli

Emerytura dla nauczyciela, kolejarza, górnika

związane z emeryturą nauczycielską są takie same jak w przypadku pozostałych emerytur. Należy złożyć w ZUS: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o

Co śmieszy Polaków, czyli podróż z Kłopotów Stanisławy do Ciućmanii

śmieję. A czasem to i z sąsiadów, bo śmiać się trzeba, żartować, inaczej nie ma życia, no. Z biedy nie ma co się śmiać – się śmieje. – Z dowcipu się ostatnio uśmiałem. O sraczce. Mogę powiedzieć, ale to chyba nie do druku. – Zaryzykuję. – Nauczycielka pyta dzieci, czy znają jakieś

Senior w biedzie

wniosek do urzędu gminy lub miasta. Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji. DODATEK MIESZKANIOWY Senior, który ma niewielką emeryturę, może wystąpić do gminy o dodatek mieszkaniowy. O tym, czy go dostanie, decydują nie tylko dochody, lecz także powierzchnia mieszkania, które zajmuje, i miesięczne obciążenia z

Akademia Opowieści. Dla wszystkich ludzi - bibliotekarka, dla jednego chłopca - bajkopisarka

grudnia 1961 r. w Łodzi. I to wszystko? Zawzięliśmy się z panem Mirosławem, by jak najwięcej się o niej dowiedzieć. Każde z nich zajęło się poszukiwaniem dokumentów i śladów pani Marii. Siostra dwóch wybitnych wojskowych – Pan Mirosław wysłał wniosek o udostępnienie informacji dotyczących pani Marii

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

. Można np. co dwa lata podnosić wiek emerytalny o jeden rok, wtedy zrównanie zakończy się w przeciągu 10 lat. Można też ten proces rozłożyć na 20 lat. Jak dostać emeryturę Aby ZUS zaczął wypłacać wcześniejszą emeryturę, musisz złożyć w Zakładzie: **wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1

Jaka pomoc po udarze

Chory po udarze powinien zacząć od starań o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam należy złożyć wniosek. Dołączamy do niego zaświadczenie od lekarza prowadzącego (na specjalnym druku) i dokumentację medyczną

Po emeryturę do archiwum, czyli problem z kapitałem początkowym

fundacji FOR, podejrzewa, że część z nich nic o wnioskach nie wie, inni odkładają sprawę na później na zasadzie: jak będę przechodził na emeryturę, to wszystko załatwię, teraz nie mam do tego głowy. Tyle że czas działa na ich niekorzyść. Co to jest kapitał początkowy? To taki emerytalny posag. ZUS musi go

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

miesięczna emerytura, jeżeli z wnioskiem nie wystąpimy. We wtorek zorganizowaliśmy dyżur eksperta ZUS, który odpowiadał na Państwa pytania. Oto pytania i odpowiedzi z dyżury. 1. Urodziłem się 1935 roku i pobieram emeryturę. Czy muszę zgłosić wniosek o ustalenie kapitału początkowego? NIE. Kapitał początkowy

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Składamy dokumenty Wniosek należy złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania. Służą do tego odpowiednie druki: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania. ZŁÓŻ WNIOSEK Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku powinno się dołączyć

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

przyzna ci emeryturę. Tzw. postępowanie emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniesz druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinieneś wypełnić i odesłać do Zakładu. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. ZUS już wszystkie ma - dostał je, gdy ubiegałeś się o świadczenie przedemerytalne. Co

Renty rodzinne i socjalne. Komu przysługują i jak się o nie starać?

. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub więcej osoby pełnoletnie). Uwaga! W tym drugim przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a. Druki wniosków o rentę rodzinną

Jak znaleźć dokumenty do emerytury?

Polsce, możesz zgłosić wniosek o emeryturę zagraniczną do dowolnego oddziału ZUS. Dotyczy to także osób zamieszkałych w Polsce, które podlegały ubezpieczeniom w państwach, z którymi Polskę łączy umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym, jak USA, Kanada czy Australia. Szczegóły na www.zus.pl

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

emerytalne Zakład wszczyna z urzędu. Dostaniesz druk wniosku o przyznanie emerytury, który powinieneś wypełnić i odesłać do Zakładu. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. ZUS już wszystkie ma - dostał je, gdy ubiegałeś się o świadczenie przedemerytalne. Jutro: Sprawdź, czy dostaniesz przynajmniej

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z 4 lipca 2016 r. Przede wszystkim analiza projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który przyjęły właśnie komisje sejmowe (druk sejmowy nr 667), prowadzi do wniosku, że treść przepisów w wielu miejscach jest zbieżna z regulacjami

Dla kogo renta rodzinna

właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania) oddziale lub inspektoracie ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub więcej osoby pełnoletnie). Uwaga! W tym drugim przypadku

PITY 2011: Nowe PIT-y na nowy rok. Nowe wzory formularzy do rozliczeń

. będzie identyczny jak przed rokiem. Do dyspozycji będziemy mieli podstawowe druki: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury). Do tego załączniki: PIT/O (zwykłe ulgi), PIT/D (ulgi mieszkaniowe). I mniej popularne formularze: PIT-36L (działalność gospodarcza

Czy roboty będą za nas pracować? Są zawody, które znikną z rynku. Księgowi, bankowcy, robotnicy

i wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, uczące się maszyny, roboty, nanotechnologie, druk trójwymiarowy, rozwijają się genetyka i biotechnologia, które pozwalają programować rozwój i zachowania żywych organizmów. Niewątpliwie postęp już do nas dotarł. Na Dworcu Centralnym w Warszawie syntezator

Jest szansa na wyższe emerytury, czyli jak podnieść swój kapitał początkowy

zmiany dotychczasowego postępowania. Jasna ustawa Ministerstwa Pracy będzie dużo tańsza niż koszty kolejnych procesów - dodaje Mordasewicz. Zbierz kapitał Aby ustalić kapitał początkowy, trzeba złożyć do swojego oddziału ZUS: wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1). Podajemy tu m.in

Wcześniejsza emerytura kobiet

pracy) i są pracownikami. Dodatkowe warunki: bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wcześniejszą emeryturę trzeba mieć tzw. ubezpieczenie pracownicze (opłaca je pracodawca każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę, wielkość etatu nie ma znaczenia); w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku trzeba być

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

? Formalnoś ci związane z emeryturą nauczycielską i "naukową" są takie same jak w przypadku pozostałych emerytur. Należy złożyć w ZUS: ** wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), ** kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), ** świadectwa pracy ze wszystkich

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie osoby pełnoletnie lub więcej). Uwaga! W tym drugim przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a. Druki wniosków o rentę rodzinną

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby je otrzymać

on być wypełniony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a, jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie osoby pełnoletnie lub więcej. Uwaga! W drugim przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a. Druki wniosków o rentę rodzinną dostępne są w

Jak udowodnić lata pracy do emerytury

zgromadzonych w ZUS-ie na indywidualnym koncie ubezpieczonego - mówi Jacek Dziekan. Co jest potrzebne do wyliczenia Jeśli chcesz, by obliczono podstawę twojej emerytury, do urzędu musisz zanieść: - wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1), - kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i

Rekompensaty za wcześniejszą emeryturę

specjalnych dodatkowych druków o rekompensatę, ale na wniosku o emeryturę musimy zakreślić punkt "wraz z rekompensatą". Dokumenty składamy w naszym oddziale ZUS, a on je przekaże do jednego z 12 oddziałów wyznaczonych do szacowania rekompensat. Zakład obliczy ją nam wtedy, kiedy do wniosku o

Pytamy zamożnych rodziców czy wezmą 500 zł na dziecko. Wezmą

zł. Minister Rafalska zapewnia, że budżet państwa na to stać. Druk formularza 500 zł na dziecko - pobierz wniosek Sprawdź satyryczny przewodnik po naszej nowej rzeczywistości "Nowa Polska" » Zobacz też: O rządowym programie 500+ z Konradem Sadurskim rozmawiał Stanisław Gomułka

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

orzeczenie o konieczności zamieszkania w oddzielnym pokoju. By się ubiegać o dodatek mieszkaniowy, w ośrodku pomocy społecznej bądź urzędzie gminy trzeba złożyć wniosek i udokumentować wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania. DOSTOSOWANIE MIESZKANIA Moja sąsiadka jest osobą starszą i już bardzo schorowaną

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

Trybunału powinny stosować jego wyrok już dziś! Jak i gdzie załatwia się formalności związane z emeryturą? W ZUS należy złożyć: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia

Upomnij się o składki

musi złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu z prośbą o wyliczenie kapitału początkowego. Blisko 3 mln osób wciąż tego nie zrobiło, a czas działa na niekorzyść przyszłych emerytów. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi dostać dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u poszczególnych pracodawców

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

ZUS. Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie osoby pełnoletnie lub więcej osób). Uwaga! W tym drugim przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a. Druki wniosków o

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości przyznanej emerytury za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku o bonifikatę

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

, działalności gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód. Uwaga! Dochody trzeba udokumentować. Np. od osób pracujących zawodowo wymaga się, by do wniosku o bonifikatę dołączyły "zaświadczenie o

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

najtrudniejszych warunkach - przy azbeście, aparaturze rentgenowskiej - żadnych przywilejów nie dostaną. Rząd chce, aby tacy pracownicy - jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego - się przekwalifikowali. Jak i gdzie załatwia się formalności W ZUS należy złożyć: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

: + wniosek (druk ZUS Rp-26 - dostaniemy go w każdym oddziale Zakładu, można też wydrukować ze strony www.zus.pl). To podstawowy dokument. + świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy z upadłością zakładu), + zaświadczenie z urzędu

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne to nie to samo, co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Te dostajemy (oczywiście pod warunkiem, że mamy do nich prawo), gdy zwalniamy się z zakładu pracy na własną prośbę. O świadczenie przedemerytalne możemy się natomiast ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z

Kto ma szansę na rentę

18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Niezbędne dokumenty Przede wszystkim trzeba wypełnić wniosek ZUS Rp-1R (znaleźć go można, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć przede

Skarb państwa głęboko schowany

, dwa jogurty w butelce oraz jeść zupę i paczkę biszkoptów". Pobita kobieta z Kwidzyna nabawiła się stresu pourazowego na tyle silnego, że musiała leczyć się psychiatrycznie, już po pierwszej rozprawie wycofała wniosek o kompensatę, tłumacząc, że cała sprawa kosztuje ją zbyt wiele nerwów. Nikt nic

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć: * zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej

Jak się zmienią renty

Rp-1R (znaleźć można go, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć: - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę

Jak zmienią się renty

kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym. Niezbędne dokumenty Po pierwsze, trzeba wypełnić wniosek ZUS Rp-1R (znaleźć go można, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy

Jakie zmiany szykują się w rentach

krok to zgromadzenie wszystkich dokumentów potwierdzających staż pracy oraz wysokość odprowadzanych składek. Konieczne jest też wypełnienie wniosku o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1) oraz kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Wniosek o

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania. POTRZEBNE DOKUMENTY Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku powinny być

Jak dostać rentę inwalidzką?

zrobić, żeby takie świadczenie otrzymać. 1. Składamy w oddziale ZUS-u wniosek (druk ZUS Rp-1) o przyznanie renty Na wniosku muszą się znaleźć nasze dokładne dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce stałego zameldowania, adres pobytu i ewentualnie adres do korespondencji

Co się należy chorym na Parkinsona

druku, ważne jest tylko przez 30 dni). Należy też zgromadzić całą dokumentację medyczną dotyczącą leczenia, np. karty leczenia szpitalnego i wyniki badań. Gdy złożymy wniosek, powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznaczy termin stawienia się przed komisją. Zostaniemy o tym zawiadomieni

7 minut na chłopaka z białaczką

, przyjmując kilkudziesięciu pacjentów dziennie, wypełniam: skierowania do specjalistów, druki ZUS, sprawy rentowe, wnioski o orzekaniu o niepełnosprawności, wnioski sanatoryjne. Jeden wniosek sanatoryjny to jest 15 minut plus logowanie. Od stycznia pacjenci przychodzą po skierowanie do okulisty i dermatologa

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości przyznanej emerytury za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku o bonifikatę odcinek emerytury lub renty, urząd zażąda dodatkowo oświadczenia, że twoje

Wizji już nie masz, ale abonament płać [INTERWENCJA PIENIĘDZY EKSTRA]

promocyjnej umowy sygnał telewizyjny na 132 dni został zawieszony, podobno na wniosek czytelniczki. I o ten okres umowa została automatycznie wydłużona. NC+ twierdzi, iż z tego powodu klientka nie mogła wypowiedzieć jej ze skutkiem na koniec lipca, lecz dopiero na koniec 2013 r. - Nikt mnie o tym nie

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

); - zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) bądź legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy. Ważne! Dodatkowo na potrzeby lekarza orzecznika do wniosku trzeba dołączyć całą dokumentację medyczną (historia choroby, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karta

Spór z ZUS o emeryturę

Niestety, coraz częściej czytelnicy alarmują "Gazetę", że ZUS odmawia wypłaty świadczeń. Mimo że ubiegający się o emeryturę czy rentę przekazali wszystkie dokumenty oraz wnioski i tylko czekali na decyzję. I liczyli na pozytywną odpowiedź. Tymczasem dostawali list, że "z powodu

Gdy nie płacisz czynszu...

, suszarni, pralni, komórek na węgiel, antresoli i schowków w ścianach. Jak ubiegać się o dodatek? Musimy iść do ośrodka pomocy społecznej i złożyć tam odpowiednie dokumenty. Wszystkie potrzebne druki otrzymamy w ośrodku. Są to: 1. Wniosek potwierdzony przez zarządcę mieszkania z wydrukiem czynszowym za

Komedia za niecałe trzy złote

. Nawet nie wie, co jej dolega. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Na początku lutego komenda policji w Świdniku wysłała do miejscowego sądu wniosek o ukaranie pani Teresy. "15 stycznia usiłowała dokonać kradzieży sałatki warzywnej o wartości 2,99 zł na szkodę sklepu Stokrotka" - napisali policjanci