dotacje dla studentów

Anna Dobiegała

Uczelnie będą pozbywały się studentów? Kontrowersyjny pomysł Ministerstwa Nauki

Uczelnie będą pozbywały się studentów? Kontrowersyjny pomysł Ministerstwa Nauki

Pomysł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żeby na jednego nauczyciela akademickiego przypadało 12 studentów, może mieć katastrofalne skutki. W przypadku uczelni medycznych spowoduje obniżenie jakości kształcenia, zaś w przypadku pozostałych uczelni będzie oznaczało drastyczne zmniejszenie liczby studentów - na UG nawet o 8 tys. w ciągu jednego roku! Jeśli uczelnie nie pozbędą się studentów, stracą dotacje.

Politechnika Śląska otwiera żłobek dla dzieci studentów

Politechnika Śląska w lutym otworzy Klub Malucha dla dzieci studentów, doktorantów i pracowników. Dzięki dotacji z rządowego programu "Maluch na uczelni" rodzice mają płacić niższe czesne.

Ile uczelnia dostaje "od studenta"? Wykładowcy grożą strajkiem

Według wykładowców akademickich ponad jedna trzecia dotacji dla uczelni zależy od liczby studentów, co prowadzi do obniżania poziomu studiów. Ministerstwo jednak nie zgadza się z wyliczeniami.

Słaba lewica to wina dwukrotnych rządów SLD

Słaba lewica to wina dwukrotnych rządów SLD

Humaniści też chcą pieniędzy i grożą strajkiem

Humaniści też chcą pieniędzy i grożą strajkiem

finansowania uczelni zakłada, że ponad 30 proc. dotacji z budżetu - tzw. pogłówne - jest uzależnione od liczby przyjętych studentów. Liczba studentów spada, finansowanie się zmniejsza, ale wykładowców wciąż jest tyle samo. Rektorzy szukają oszczędności, likwidując mniej popularne kierunki (jak np. filozofia

100 tys. zł przepadło, bo przedmiot na studiach źle się nazywał

100 tys. zł przepadło, bo przedmiot na studiach źle się nazywał

Marta* jest studentką agroturystyki na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy. Po studiach chce kupić kawałek ziemi, hodować alpaki i prowadzić alpakoterapię dla niepełnosprawnych dzieci. Pochodzi z miasta, nie ma po kim odziedziczyć gospodarstwa. Podobnie jak

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo. Studenci zwrócą?

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo. Studenci zwrócą?

- Agenci CBA w oparciu o zgromadzony materiał stwierdzili przypadki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania środków z dotacji na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów - powiedział rzecznik CBA Jacek Dobrzyński i zaznaczył, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych dotacja

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo

stwierdzili przypadki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania środków z dotacji na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów" - stwierdził rzecznik CBA i zaznaczył, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z

Zamiast sal dla studentów postawili blok. Prokurator na KUL

Zamiast sal dla studentów postawili blok. Prokurator na KUL

postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratorów z Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Oficerowie CBA zajęli się sprawą po donosie. - Śledztwo dotyczy usiłowania wyłudzenia dotacji na budowę 48 mieszkań pod pozorem budowy bazy dydaktycznej i badawczej dla kierunku inżynierii środowiska

Wyższe stypendia. Student UKW z większą kasą

Komisje stypendialne na UKW ustaliły kwoty stypendiów. Mimo zapowiadanych obniżek, studenci tej uczelni mogą liczyć na większy zastrzyk gotówki niż rok temu. - Dotacja ministerialna była o 10 proc. niższa niż przy poprzednim rozdaniu - wyjaśnia Michał Ratajczak, przewodniczący samorządu

Manifestacja środowisk uniwersyteckich: "Chcemy gospodarza, a nie grabarza"

Manifestacja środowisk uniwersyteckich: "Chcemy gospodarza, a nie grabarza"

uniezależnić finansowanie uniwersytetów od liczby studentów. - Uczelnie na gwałt szukają studenta i zaniżają wymagania - podkreśla Perkowski. - Mamy niż demograficzny i pieniędzy do ośrodków uniwersyteckich będzie płynęło coraz mniej, przez to mniejsze ośrodki upadną. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

Prof. Giza-Poleszczuk: "Produkowanie ludzi z wyższym wykształceniem jest krótkowzroczne"

Prof. Giza-Poleszczuk: "Produkowanie ludzi z wyższym wykształceniem jest krótkowzroczne"

jedną trzecią mniej niż cztery lata temu. - To bardzo dobrze, w worku będzie mniej studentów i więcej pieniędzy na jednego studenta. Będzie gonitwa za studentem, żeby w ogóle był. - Tak. Ale łatwiej jest rekrutować studentów i utrzymać limity, kiedy się jest Jagiellonką, Poznaniem czy Warszawą. Udziały

Będzie mniej studentów?

Kłopoty uczelni z pieniędzmi zaczęły się w tym roku. Wcześniej, przyznawaniem państwowej dotacji na cele dydaktyczne kierował tzw. algorytm, zgodnie z którym, ilość pieniędzy przyznawana danej szkole wyższej uzależniona była od liczby studentów i doktorantów kształconych przez placówkę.W tym roku

Kontrowersyjny pomysł ministerstwa. Uczelnie mają za dużo studentów?

Kontrowersyjny pomysł ministerstwa. Uczelnie mają za dużo studentów?

O zmianach w finansowaniu uczelni Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, mówił m.in. w poniedziałek na Kongresie Samorządowym w Opolu. Dotychczas było ono powiązane z liczbą studentów - im więcej żaków się uczyło, tym wyższe były dotacje. Teraz resort zamierza odejść od tego

Wiceminister o reformie Gowina: Studia to nie kursy

jeszcze wpływa na wysokość dotacji dla uczelni? – Dowartościowujemy uczelnie, które zatrudniają najlepszą kadrę, poprzez uwzględnienie elementu średniej oceny jednostek naukowych działających na uczelni. To ważne, by studenci mieli dostęp do wykładowców, którzy prowadzą badania, potrafią zarażać

W przyszłym roku uczelnie nie przyjmą nowych studentów? Po propozycji ministra Gowina to prawdopodobne

W przyszłym roku uczelnie nie przyjmą nowych studentów? Po propozycji ministra Gowina to prawdopodobne

dotacja z ministerstwa nie wystarcza na pensje dla wykładowców. Konieczne byłyby zwolnienia, a w konsekwencji pogorszyłby się stosunek liczy pracowników do liczby studentów. Dotacja z ministerstwa zmniejszyłaby się więc jeszcze bardziej. Uczelnia popadłaby w błędne koło. Jak widać, z punktu widzenia wielu

Gowin w nauce robi krok w tył. Inaczej niż Zalewska w oświacie

Gowin w nauce robi krok w tył. Inaczej niż Zalewska w oświacie

tylko te szkoły, w których liczba studentów na jednego pracownika naukowego przekracza 13. Pierwotnie z 65 do 50 proc. miała zostać zmniejszona tzw. stała przeniesienia. To procent dotacji z poprzedniego roku, która uczelnia ma z góry zagwarantowany (jeśli np. uczelnia rok temu dostała 100 mln zł, w tym

Algorytm Gowina budzi strach na uczelniach. "To jest uwłaszczenie na środkach publicznych"

Algorytm Gowina budzi strach na uczelniach. "To jest uwłaszczenie na środkach publicznych"

tegoroczny) kierowały się zasadą: im więcej studentów, tym lepiej. Dlatego w przyszłym roku zostaną niejako ukarane przez ministerstwo za coś, o czym nie wiedziały. Nie uspakaja ich zapis z projektu rozporządzenia, zgodnie z którym przyszłoroczna dotacja dla uczelni nie zmniejszy się ani nie zwiększy o

Politechnika Rzeszowska ograniczy o połowę liczbę studentów? Dolina Lotnicza zaniepokojona

Politechnika Rzeszowska ograniczy o połowę liczbę studentów? Dolina Lotnicza zaniepokojona

także branży IT. Chodzi przede wszystkim o Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, który kształci w głównej mierze kadrę dla Doliny Lotniczej. Teraz studiuje na nim nieco ponad 4,5 tys. studentów. Po wprowadzeniu nowego algorytmu - jak wyliczyły władze uczelni - liczba ta będzie

Lepszy Gdańsk w obronie barów mlecznych. "Rząd nie zbadał tematu"

Lepszy Gdańsk w obronie barów mlecznych. "Rząd nie zbadał tematu"

Rząd Beaty Szydło zamierza w przyszłym roku ograniczyć dotacje dla barów mlecznych. Dotacja ta nie jest wysoka, bo wynosi zaledwie 20 mln zł w skali kraju rocznie. Ministerstwo Finansów planuje jednak ograniczyć ją o 5 mln zł, czyli o 25 proc. Zapowiedź ograniczenia dotacji wywołała wiele

Rydzyk już wcześniej brał pieniądze z budżetu

Rydzyk już wcześniej brał pieniądze z budżetu

niepublicznych dotacji jedynie na finansowanie udogodnień dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów oraz zapomóg i stypendiów socjalnych. Dotacja zależy od liczby takich studentów, oblicza się ją na podstawie algorytmu i jej wysokość nie może być arbitralnie zawyżana lub zaniżana. Uczelnie niepubliczne mogą

ZNP sprawdza, co zmieni reforma Gowina: Straci trzy czwarte uczelni

ZNP sprawdza, co zmieni reforma Gowina: Straci trzy czwarte uczelni

Do tej pory pieniądze dla uczelni wyższych Ministerstwo Nauki dzieliło według algorytmu, który premiował placówki przyjmujące najwięcej studentów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra Jarosława Gowina od nowego roku to się zmieni. Kluczowe będą dwa czynniki. Po pierwsze – tzw. czynnik studencki

Dokąd pójdzie "czarna procesja" naukowców? Od piątku czarne flagi na uniwersytetach

Dokąd pójdzie "czarna procesja" naukowców? Od piątku czarne flagi na uniwersytetach

- mówiła Monika Helak z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, który był organizatorem akcji. Komitet to grupa studentów, doktorantów i naukowców, których poparło 70 instytutów i wydziałów z całej Polski. Według nich aż 35 proc. dotacji z budżetu dla uczelni jest uzależnione od liczby przyjętych

Tanie kształcenie, kiepskie kształcenie

Tanie kształcenie, kiepskie kształcenie

zależy od liczby studentów. W praktyce jednak - jak udowadnia prof. Cieśliński - liczba studentów "wmontowana jest" w różne inne pozycje algorytmu i według jego obliczeń ponad połowa (55 proc.) dotacji zależy od liczby studentów. W algorytmie zaszyte są różne inne szkodliwe mechanizmy. Np. 30

Uniwersytet ma być firmą. Oto plan ministra Jarosława Gowina

studentów. Jeśli uczelnia przekroczy tę liczbę w jedną lub drugą stronę, dostanie mniej pieniędzy z budżetu państwa. Rektorzy będą musieli więc wybrać, co będzie dla ich uczelni bardziej korzystne: zmniejszenie liczby studentów np. o 2 tys. czy też zatrudnienie dodatkowych profesorów o dużym dorobku. To nie

Inwazja słabych doktorantów

;opłacają się" uczelniom nie tylko dzięki ministerialnej dotacji. Ci bez stypendium są tańsi niż studenci studiów licencjackich lub magisterskich. Mają mniej zajęć, a do tego sami muszą wykładać w ramach bezpłatnych praktyk. Wykonują też wiele nieodpłatnych prac. Np. dla promotorów prowadzą kwerendy

"Algorytm uderzy w małe uczelnie". Eksperci ślą opinie o reformie Gowina

nastąpi spadek poziomu dotacji [dla uczelni technicznych], co zdeterminuje władze uczelni do podjęcia błyskawicznych decyzji w celu zniwelowania różnicy budżetowej”. "Uczelnie regionalne stracą zarówno ze względu na składnik naukowy, jak i na wymuszonym spadku liczby studentów. Reforma sposobu

Reforma Gowina: Zmieniać! Ale po co?

. Chciałbym, aby o reformie szkolnictwa wyższego rozmawiało jak najwięcej osób. To temat ważny nie tylko dla akademików. Definiujemy przyszłość studentów, a więc całego kraju. Z perspektywy rektora niepublicznego uniwersytetu, ale też podatnika, ważne jest, żebyśmy mówili o celu tej reformy. Chciałbym

Szkoła ojca Rydzyka nauczy cudzoziemców polskiego. Bez dotacji m.in. Uniwersytet Jagielloński

na jednego studenta to najwyższa dotacja w kraju. W oficjalnym komunikacie nie ma informacji o punktacji, nie wiadomo też które uczelnie ubiegały się o pieniądze z ministerstwa. Na naszą prośbę, resort Gowina przesłał „Wyborczej” informacje o szczegółach konkursu. Zgłoszono 26 aplikacji

Szkoła o. Rydzyka z 59 tys. zł dotacji od Gowina. Pokonała Uniwersytet Jagielloński

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szkoła o. Tadeusza Rydzyka otrzymała 59,3 tys. zł. Ta kwota wesprze naukę 45 cudzoziemców. W przeliczeniu na jednego studenta to najwyższa dotacja w kraju. Poza tym ministerstwo wsparło w ramach kursów trzytygodniowych m.in. Uniwersytet Mikołaja

Resort nauki nie da wydawcom pieniędzy na czasopisma naukowe

. Pozwalała na wydawanie 250--300 książek rocznie, nie tylko skryptów dla studentów, lecz także tłumaczeń klasycznych dzieł naukowych. Podobnie jak teraz resort tłumaczył, że system dotacji był nieefektywny. I zlikwidował go, zamiast naprawiać. - Prywatni wydawcy książek naukowych to straceńcy z wielką misją

Uczelnie dostaną więcej pieniędzy za przyjęcie najlepszych maturzystów. Zniknie za to Komisja ds. Pożyczek i Kredytów Studenckich

studentów i doktorantów" - czytamy w projekcie noweli. Zlikwidowana ma być też - przyznawana w drodze konkursu - dotacja dla wydziałów uczelni na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji. Konkursy umożliwiające przyznanie uczelniom dofinansowania tego typu odbyły się

Nie damy wypchnąć Polski z Unii. Kochamy cię, Europo!

które dają utrzymanie rodzinom. Wyobraźmy sobie Polskę ceł i granic, gdzie bez paszportu i wizy ani rusz. Polskę, która tylko na węglu stoi, zasnutą smogiem, rżniętą piłą. Gminy bez wodociągów i oczyszczalni ścieków. Wieś bez dopłat do hektara. Uniwersytety bez wymiany naukowej, studentów bez programu

Ministerstwo dało 126 tys. dotacji na festiwal. A tu strona internetowa w budowie

okazać, że impreza wsparta ministerialną dotacją skończy się frekwencyjną klapą. Prosta kalkulacja wystarczy, żeby zauważyć, że to przedsięwzięcie nie wymaga tak ogromnego nakładu finansowego. Zwłaszcza że obsługę festiwalu w trakcie jego trwania zapewniają studenci bytomskiego Wydziału Teatru Tańca

PiS atakuje prezydenta Jaśkowiaka

Skargę złożyli narodowcy, którzy w marcu chcieli zorganizować turniej sztuk walki w klubie sportowym KKS dotowanym przez miasto. Wówczas prezydent Jacek Jaśkowiak uznał, że podczas imprezy będą propagowane treści nazistowskie, i zapowiedział, że obetnie klubowi dotacje. Dodał, że takie wydarzenia

Prof. Waśkiewicz o egzaminach wstępnych na studia: Nie chcę studentów socjalnych

. socjalnych studentów, czyli takich, którzy biorą udział w rekrutacji tylko dla zniżek studenckich i szybko rezygnują z zajęć lub w ogóle nie podejmują studiów. W poprzednich latach zapełnialiśmy co prawda limit 130 miejsc, jednak w ostatnim roku jedna trzecia przyjętych od razu zrezygnowała. W 2015 roku do

Janusz Gajos doktorem honoris causa łódzkiej Filmówki

bezkompromisowi artyści trafiają do getta niepoważnych i niepotrzebnych dziwolągów. Rektor w mocnych słowach komentował również sposób finansowania uczelni wyższych w Polsce. - To Harry Potter i tajemnica algorytmu - nazwał system obliczania dotacji. Na sam koniec podsumował wyjątkowy program dla swojej uczelni

Zaprośmy Trumpa na uniwerek

kampus uczelni, gdyby studenci musieli nieustannie martwić się o to, czy taki lub inny wyraz nie będzie obraźliwy dla kogoś innego. Po wielogodzinnych dyskusjach na ten temat ze studentami i kolegami myślę, że powinniśmy wprowadzić parę rozróżnień. Na początek: pokojowy, chociaż prowokacyjny aktywizm

Reforma Gowina: Małym uczelniom najlepiej będzie ją przeczekać?

. No bo przecież wszystkie mają „równe szanse”: startują z tego samego miejsca i dotyczą ich te same zasady. W algorytmie jest wprawdzie kilka „bezpieczników”, dzięki którym uczelnia może stracić w 2017 r. najwyżej 5 proc. całej dotacji. Dla małych uczelni to jednak i tak dużo

Działacz SLD nie postudiuje u ojca Rydzyka. Będzie się odwoływał

Przypomnijmy, w sobotę działacz SLD miał rozpocząć w szkole Rydzyka studia podyplomowe „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”. Tego dnia okazało się jednak, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie przyjmie go w poczet studentów, bo nie dostarczył

Czy humaniści zaprotestują?

twierdzą, że aż 35 proc. dotacji z budżetu zależy od liczby przyjętych studentów. To powoduje, że rektorzy szukając oszczędności zamykają mniej popularne kierunki. Dlatego Komitet domaga się m.in. zmniejszenia wpływu liczby studentów na dotację dla uczelni, zwiększenia nakładów na naukę oraz ograniczenia

Kraków.Happening w obronie barów mlecznych

lepsza sałatka, zupa czy pierogi. Według organizatorów happeningu należy utrzymać dotacje dla barów mlecznych i dać ich właścicielom większą swobodę. "Z krakowskiego Rynku apelujemy do ministerstwa finansów, żeby nie majstrowało przy dotacjach dla barów mlecznych, a raczej doprecyzowało przepisy

Orbán obudził Węgrów

w ostatnich latach podlegają presji ekonomicznej ze strony rządu – dotacje płyną do nich wtedy, gdy rektorzy pozostają w dobrych relacjach z urzędnikami i nie nauczają tego, co władzy się nie podoba. Rządzący Fidesz premiera Orbána nie kryje, po co uchwala prawo, które uderzy w CEU

Rydzyk wierci w państwowej kasie

- ekologia i zarządzanie. To w przyszłym roku akademickim. W obecnym zajęcia ze studentami prowadzi nadzorujący NFOŚ minister środowiska Jan Szyszko, a ćwiczenia terenowe odbywają się w jego prywatnej stacji badawczej w Tucznie, 180 kilometrów od Torunia. Resort nie odpowiedział nam na pytanie, czy sprawa

Nacjonaliści jednak zjadą do Poznania? Zmiana daty i miejsca. I konspiracja

musiała pożegnać się z miejskimi dotacjami. Była to reakcja na informacje "Wyborczej". W poniedziałek ujawniliśmy, że w Poznaniu ma się odbyć druga edycja turnieju sztuk walki First to Fight.W poniedziałek ujawniliśmy, że w Poznaniu ma się odbyć druga edycja turnieju sztuk walki First to Fight

"Rzeczpospolita": Bunt polskich humanistów

10 proc. studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce) doprowadziło do rażącego spadku zainteresowania prowadzonymi przez nich kierunkami studiów. To z kolei przekłada się na spadek finansowania tych wydziałów, bo budżetowe dotacje dzielone są proporcjonalnie do liczby studentów. Więcej: http

UJK patrzy na wschód. Stu żaków z Ukrainy odbierze indeksy

stu żaków z Ukrainy. - Są zainteresowani studiowaniem na każdym z naszych pięciu wydziałów w Kielcach - podkreśla prorektor. Zanim jednak zostali studentami, musieli przejść normalną procedurę rekrutacyjną. - Taką samą, jaka obowiązuje studentów z Polski. Nie było żadnych ulg - zaznacza prorektor. Dla

710 tys. zł dotacji z MSZ dla uczelni ojca Rydzyka

. W Toruniu status RODM miała dotąd Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki. Z ministerialnej dotacji finansowała m.in. bezpłatne publikacje na temat kariery w instytucjach międzynarodowych czy możliwości pozyskania dofinansowania przez pozarządówki. Organizowała wykłady i seminaria dla studentów

Lekarze w Polsce tylko po polsku

studenci nie uczą się u nas za darmo. Płacą za to bardzo dużo. Uczelnie medyczne mają dzięki temu szanse na realizację inwestycji za unijne pieniądze (potrzebny jest wkład własny, a ministerialnej dotacji na studentów Polaków nie wolno przeznaczyć na ten cel). Poza tym Polacy też się uczą na zagranicznych

Jak naprawić polskie studia?

głównych przedmiotów. Trzeba rozwijać tutoring, polegający na osobistym prowadzeniu przez wykładowców grup studentów. To się wiąże z instytucją prac semestralnych i rocznych. Należy przywrócić sprawdziany z lektur. Jestem za państwowym egzaminem magisterskim dla absolwentów. Mają go już medycy. Na początek

Humanista też daje radę. Szczególnie gdy uczelnia trochę pomoże

realizację najlepszych projektów ministerstwo dawało dotację z funduszy unijnych. Zwykle w takich konkursach powstają projekty dla kierunków technicznych i ścisłych. Lubelski uniwersytet poszedł jednak pod prąd - wymyślił wsparcie dla humanistów. Tak powstał projekt "UMCS dla rynku pracy i gospodarki

Viktor Orbán naraził stosunki z Donaldem Trumpem, chcąc wyświadczyć przysługę Władimirowi Putinowi

Fidesz zmniejszył nakłady na uczelnie o jedną trzecią, żaden rektor nie odważył się przeciwko temu zaprotestować. Nawet wówczas, gdy zdobyli się na to studenci. Żadna władza którejkolwiek uczelni nie poszła za nimi. CEU był finansowany z zewnątrz i nie zależał od dotacji węgierskiego rządu. - I dlatego

Sikorski: Polska liczy na poprawę stosunków z Białorusią

infrastruktury wojskowej" - podkreślił Sikorski w Sejmie. Jak dodał, mimo to, szukamy płaszczyzn porozumienia, o czym świadczy niedawna rozmowa telefoniczna premiera Donalda Tuska z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. "Wspieramy rozwój stosunków międzyludzkich, także przez dotacje dla białoruskich

Pracownicy naukowi uczelni wyższych od lat prowadzą badania naukowe... za darmo

naukowe... praktycznie za darmo, gdyż pieniądze, jakie Ministerstwo przeznacza dla uczelni publicznych (podstawowy składnik ich funduszu płac) nazywane są potocznie podstawową dotacją dydaktyczną (i dokładnie tak są interpretowane). Zatem badania naukowe prowadzone przez naukowców uniwersyteckich (w

Rekordowa liczba zagranicznych studentów w USA, ale nie z Polski

Zjednoczonych. "Dla wielu publicznych, stanowych uniwersytetów, które z powodu kryzysu straciły część dotacji budżetowych, obcokrajowcy stanowią pomoc w przetrwaniu, bo płacą wyższe czesne niż Amerykanie" - powiedział Ruiz. Przeciętnie zagraniczny student wydaje w USA ok. 36 tys. dolarów rocznie, co

Humaniści apelują o zmianę systemu finansowania badań i szkolnictwa wyższego

Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz przewodniczących klubów parlamentarnych. Zdaniem autorów postulatów należy zmienić przede wszystkim sposób rozdzielania dotacji dydaktycznej, która w dużej mierze zależy od liczby studentów na danej uczelni. "Należy stworzyć taki model finansowania i podnieść to

Organizatorka protestu studentów: Klikamy, zamiast wyjść na ulicę. Rozmowa z Natalią Kwaśnicką

Komunę Paryską. Byli też zarzewiem ruchów kontestacyjnych w Niemczech i we Włoszech. No i w Polsce w marcu 1968 roku. Dziś dla władzy studenci są siłą równie nieistotną jak wędkarze. Nie oni będą zarzewiem zmian”. Czy ostatni protest studentów temu przeczą? Jacek Harłukowicz: „Ani jeden

Rektorzy chcą skuteczniej zwalczać plagiaty

finansowania działalności publicznych szkół wyższych. Z jej środków uczelnie prowadzą bezpłatne studia, kształcą wykładowców, a nawet finansują remonty. Obecnie wysokość dotacji otrzymywana przez poszczególne uczelnie zależy głównie od tego, ilu kształci się na nich studentów w trybie stacjonarnym

CBA sprawdza ministerstwo Barbary Kudryckiej. Kontrolują stypendia

gospodarowania środkami publicznymi, w związku z udzielaniem dotacji dla uczelni publicznych, niepublicznych i jednostek naukowych na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów. Kontrola obejmuje lata 2010-2013. Są to wszystkie informacje, które na tym etapie mogę przekazać

Białystok. Politechnika zbada najbardziej opłacalne instalacje OZE

Otwarcie Centrum Badawczo-Dydaktycznego wydziału elektrycznego było elementem obchodów 65-lecia tego wydziału na Politechnice Białostockiej (PB). Powstało ono dzięki 7 mln zł unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach dwóch projektów

Unia wesprze uczelnie

wiązało dofinansowanie z dotacji projakościowej. Może to być przymiarka do podziału uczelni na silnie finansowane "uczelnie flagowe" i resztę kraju, która nie może liczyć na tak duże wsparcie. Właśnie przeciwko takim planom protestowało niedawno ok. 250 naukowców i studentów, którzy symbolicznie

W 2015 r. zmieni się system finansowania jednostek naukowych

. Od 2015 roku pieniądze przyznawane instytutom Polskiej Akademii Nauk, instytutom badawczym czy wydziałom uczelni w ramach tzw. dotacji statutowej będą uzależnione głównie od jakości prowadzonych badań i przyznanej im kategorii naukowej: A+, A, B lub C. Wysokość dotacji ma premiować rzeczywiste

Trybunał o stypendiach dla studentów: nierówne, ale sprawiedliwe

Ograniczenia stypendialne weszły w życie w październiku 2011 r. Cel był taki, by zwiększyć pomoc dla najuboższych studentów, nie zwiększając wydatków z budżetu. Ograniczono więc prawo do stypendium osobom studiującym na więcej niż jednym kierunku. Chodzi o stypendia zależne od wyników w nauce

Szczecin. W lipcu ma ruszyć modernizacja uniwersyteckiego kampusu

. Całkowity koszt remontu to ponad 43 mln zł, z czego 26,3 mln to dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, około 13 mln zł przeznaczył zachodniopomorski urząd marszałkowski, a reszta to środki uczelni. Zajęcia w wyremontowanych obiektach mają zacząć się w 2017 r. Do tego czasu studenci Wydziału

W budżecie na 2015 r. - 143 mln zł na wyznania i mniejszości

pozostać wydatki na oświatę zaplanowane na poziomie 220 tys. zł. Są to pieniądze przeznaczone na stypendia dla wyłanianych w konkursie szczególnie uzdolnionych dzieci romskich. O połowę (z 280 do 420 tys. zł) wzrosną natomiast dotacje dla uczelni. Tutaj oprócz stypendiów dla studentów pochodzenia romskiego

Studenci, doktoranci i profesorowie blokowali ministerstwo nauki

jednostek naukowych, tak by pozwoliłyby przetrwać mniej popularnym kierunkom w czasie niżu demograficznego. Chodzi np. o zmniejszenie zależności dotacji od liczby studentów. - Ministerstwo postulaty odrzuciło. Miarka się przebrała. Dzisiaj inaugurujemy protesty - mówił wczoraj Aleksander Temkin, doktorant

Byle prawo dla ubogich

. Projekt rządowy przewiduje dla nich dotacje, ale tylko na ściśle określoną liczbę punktów pomocy i prowadzenie poradnictwa. Poradnictwa zgodnego z wymogami projektu - innymi niż wypracowane przez lata doświadczeń przez organizacje poradnicze. Te organizacje mogłyby stanąć do konkursu na połowę (dlaczego

Usługa za siedem groszy

. Taką przedłużoną pomoc otrzymał np. pan, który otworzył wypożyczalnię rowerów. Basia długo zastanawiała się, czym mogłaby się zająć. Ostatecznie wystąpiła o dotację na założenie punktu ksero. Uznała, że to będzie dla niej dobry pomysł na życie, bo nie wyobraża sobie pracy bez kontaktu z ludźmi. Poza

Chorzów. Blisko 100 mln zł wydano na nowoczesne centrum edukacji i badań

stosowanych "pożądanych z punktu widzenia gospodarczego kraju". "Misją jednostki jest podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby studentów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki, zwiększenie dostępu studentów do nowoczesnej aparatury laboratoryjnej" - poinformowała

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Na wypłatę stypendiów uczelnie otrzymują ministerialną dotację - jest to tzw. fundusz pomocy materialnej dla studentów. - Te pieniądze można wydać na stypendia, ewentualnie na remonty akademików lub uczelnianych stołówek - mówi prof. Krystyna Macek -Kamińska, prorektor ds. studenckich na PO

Lekarze nie chcą cudzoziemców na studiach medycznych w Polsce

uczelniach dla Polaków nie idą pieniądze z budżetu. Może to prowadzić do obniżenia poziomu kształcenia. Z tym zgadza się rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Przemysław Jałowiecki. - Dotacje przyznawane przez Ministerstwo Zdrowia na kształcenie polskich studentów nie zmieniają się od

Trzy oblicza afery podkarpackiej

część sam założył. Powstały po to, by tworzyć fikcyjną konkurencję, startując w przetargach po dotacje, przede wszystkim na projekty internetowe. W Białymstoku zarzuty postawiono w tej sprawie już 17 osobom. W Katowicach - siedmiu. Wszędzie wśród podejrzanych jest były najlepszy student. O politykę

Młodzież Wszechpolska: Jacek Jaśkowiak stosuje totalitarne metody

pochopne wnioski, iż propagujemy oraz popieramy takie poglądy". Albo rasizm, albo miejskie dotacje Po naszych informacjach prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że nie będzie tolerancji dla szerzenia w mieście rasistowskich i nazistowskich poglądów. A instytucje, które będą udostępniać

Dla kogo pieniądze na firmę

Program operacyjny "Kapitał ludzki" już się zakończył. Ze środków unijnych można było dostać 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji na założenie i prowadzenie własnej firmy. Teraz zastąpiły go dwa nowe programy. DOTACJA DLA MŁODYCH Program "Wiedza edukacja rozwój" adresowany jest do

Rower dla studenta za darmo? Jeśli znajdą się chętni reklamodawcy...

dostępny, to podpisujemy umowę na siedem miesięcy. W tym czasie rower jest do dyspozycji studenta. Nie musi go codziennie zwracać. Może nim jeździć wszędzie w granicach miasta. Z oferty mogą skorzystać tylko studenci dzienni, bo to oni dość często się przemieszczają. A chodzi o to, by rowery nie stały w

Szefowa MNiSW: z pewnymi postulatami komitetu humanistów się zgadzamy

PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Zdaniem autorów postulatów m.in. należy zmienić sposób rozdzielania dotacji dydaktycznej, która w dużej mierze zależy od liczby studentów na danej uczelni. "Odeszliśmy od tego już w 2012 r. Od tego czasu tylko 12 proc. dotacji

Na Politechnice Białostockiej powstaje centrum badań nad zieloną energią

W piątek odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Inwestycja jest dofinansowana z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu wynosi ponad 88 mln zł, z czego 87,6 mln zł to dotacja z Unii Europejskiej. Prace przy budowie obiektu, w którym ma znajdować się

KUL, dziwna inwestycja w Stalowej Woli i śledztwo CBA

sytuację poniosły odpowiednie konsekwencje. Na pytanie, dlaczego zamiast budynku dla studentów powstały mieszkania odparła, że mają nadzieję, iż ustali to prokuratura. 21 milionów dotacji Realizacja projektu rozpoczęła się w 2007 r., a kwota dotacji unijnej to 21 mln zł. Środki trafiały do uczelni za

Gowin: "Studia dalej będą bezpłatne. Ale dopuszczam jeden wyjątek". Jaki?

SWPS uczelnie startowałyby w konkursach po dotacje z budżetu państwa na finansowanie kształcenia studentów. Na państwowe pieniądze mogłyby też liczyć kierunki związane z badaniami naukowymi. Większość kierunków studiów naukowcy SWPS zaliczyli do grupy niezwiązanych „ze szczególnymi oczekiwaniami

Humaniści apelują o zmianę m.in. systemu finansowania badań i grożą protestami

. Tymczasem we wtorek przed południem minister nauki i szkolnictwa wyższego przypomniała na Twitterze: "Warto pamiętać, że liczba studentów tylko w niewielkim stopniu wpływa na finansowanie uczelni: od 2012 r. to jest 12 proc. dotacji". Przedstawiciele Komitetu postulują jednak umożliwienie

Student to nie produkt. Rozmowa z Anną Gizą-Poleszczuk

. Ministerstwo twierdzi, że za studentem idzie tylko 12 proc. całej państwowej dotacji dla uczelni, a studenci - że aż 35 proc. - Algorytm, według którego są dzielone pieniądze (Anna Giza rozrysowuje dotację ), ma tzw. stałą przeniesienia. Uczelnia ma zagwarantowane 65 proc. pieniędzy z poprzedniego roku, to

Sejmowa komisja za zmianami na rzecz ChAT

PAP poseł i dodał, że ChAT musi wynajmować pomieszczenia. Tymczasem dotacja, którą akademia otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), jest zbyt mała, by pokryć koszty wynajmu. Wysokość dotacji zależy od liczby studentów, a tych w przypadku ChAT jest niewielu - zaledwie kilkuset

Wykształcenie na zamówienie

otwarte dla wszystkich studentów panele dyskusyjne z przedsiębiorcami. Sporą część dotacji UMCS wydał na sprzęt dydaktyczny, np. wyposażono pracownie do nauki tłumaczeń symultanicznych. W sumie w projekt dla humanistów zaangażowanych jest aż ok. 200 firm, co nie spotyka się często na uczelni technicznej

Propaganda niszczy filozofię

AGNIESZKA KUBLIK: Po co młodzi ludzie idą na studia filozoficzne? PROF. MAŁGORZATA KOWALSKA: - Studenci odpowiadają najczęściej, że chodzi o rozwój osobisty, poszerzenie horyzontów, zapoznanie się z różnymi koncepcjami, może o znalezienie odpowiedzi na pytania o charakterze metafizycznym i moralnym

W 2012 r. pierwsze opłaty za studia dzienne

swoich portfelach mają również odczuć doktoranci (czyli w myśl procesu bolońskiego studenci studiów trzeciego stopnia). Dla nich również pojawi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, które będzie można łączyć z niektórymi innymi stypendiami dla doktorantów. Oprócz niego, od października zacznie

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ma 70 lat

będzie wernisaż dużej wystawy zbiorowej pracowników i studentów uczelni. "Dla uczelni to miejsce jest niesłychanie ważne. Ma w sobie wielki potencjał. W ramach projektu Zbrojownia Sztuki będziemy prowadzić działalność edukacyjną, popularyzacyjną i ekspozycyjną. Przewidujemy organizację każdego roku

Sprawdź, ile zarobisz po studiach

odniesieniu do ewentualnych dotacji dla uczelni. Musimy być ostrożni, by nie przeszacować go, ale i nie zignorować - zapowiedział wiceminister Dardziński.

Akademia Morska w Gdyni rozbuduje się i zyska nowy specjalistyczny sprzęt

. Jak powiedział PAP Degórski, dotacja jest jednym z największych projektów realizowanych przez uczelnię dzięki unijnym funduszom. Wcześniej - dzięki 2 mln zł pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - uczelnia wyremontowała budynek starej kotłowni

Uniwersytety doją szpitale kliniczne. Badań klinicznych nie robią, na zajęciach dla studentów tracą

pieniędzmi na drogie leczenie potrzebują ich także na badania naukowe i zajęcia dla studentów. Tymczasem NFZ za mało płaci za wysokospecjalistyczne leczenie, którym zajmują się kliniki. Badań naukowych realizuje się bardzo niewiele, a na zajęciach dla studentów szpitale, zamiast zarabiać, tracą. Przed

Wybory w USA. Trump wygrywa pierwsze głosowanie

17 wiecach poparcia dla Hillary. Wczoraj w Filadelfii odniósł się do plotek, że w ostatnich dniach kampanii sztab Trumpa nie pozwala mu niczego wpisywać na Twitterze (gdzie kandydat Republikanów ma w zwyczaju obrażać różnych ludzi). – Doradcy Trumpa odebrali mu dostęp do Twittera, ale chcą

Koniec płatnych studiów?

splajtuje? Prof. Banyś: - Zagrożone mogą być te, którym radykalnie maleje dotacja z powodu malejącej liczby studentów i mają kłopoty z zarządzaniem, a nie zdobywają wysokich przychodów z działalności badawczej. Profesor apeluje: - Niż potraktujmy jak szansę. Jeśli zachowana zostanie wysokość dotacji dla

Uczelnie, łączcie się! - zachęca ministerstwo

akademickiego chodzi o szukanie oszczędności. Małe uczelnie z powodu niżu demograficznego i ucieczki studentów do dużych miast dostają coraz mniejsze dotacje, co stawia je na krawędzi bankructwa. Łączenie się i likwidacja dublujących się zakładów i wydziałów może być dla nich jedynym ratunkiem. - To krok do

20 mln dla Rydzyka. Dlaczego PiS zablokowało dofinansowanie?

zablokował wydatki na prywatną szkołę. PiS nie zauważył też, że według ustawy o szkolnictwie wyższym uczelnie niepubliczne mogą dostać z budżetu środki tylko na stypendia socjalne i naukowe, zapomogi lub udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów.  Jarosław Sellin (PiS) w rozmowie z

Studenci zostawiają dzieci na portierni. Ale uczelnie nie są zainteresowane żłobkami

młodych osób studiuje, a jednocześnie chce założyć rodzinę. Uczelnie powinny być do tego przystosowane - mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. - Studenci, idąc na wykłady, kolokwia czy egzaminy, potrzebują opieki dla swoich dzieci. Wielu z nich studiuje poza rodzinnym miastem. Nie ma w pobliżu

Żubroffka. Król wraca do miasta i ma się dobrze

Transatlantyk Festival), Ali Asgari (irański reżyser, zdobywca ponad 100 nagród, m.in. w Cannes, Wenecji i Berlinie), Carmen Gray (dziennikarka i krytyczka z Nowej Zelandii) i Luca Tóth (węgierska reżyserka), oceni prace w kategoriach: amatorzy, studenci, niezależni, okno na Wschód oraz cały ten świat

Polski pomysł na seniorów podbije Europę?

znakomicie, przekonuje przykład pana Stanisława i Oskara. Choć dzieli ich kilka dekad, wspólnie potrafili zaangażować do współpracy nad odnowieniem starej łodzi innych seniorów i studentów. Gdy międzypokoleniowy projekt dobiegł końca, a łódź zyskała drugą młodość, została udostępniona mieszkańcom ich miasta

Stypendia: Na UKW mniej pieniędzy dla studentów

Powód: mniejsza dotacja ministerialna. Stypendium za wyniki w nauce dla studentów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0 będzie przyznawane tylko 20 procentom najlepszych studentom na kierunku danego roku. Będzie można dostać w zależności od wyniku od 120 do 310 zł. Stypendium socjalne przyznawane

Uczelnie prywatne: należy nam się sto milionów rocznie

, jaką im daje możliwość zaoferowania kandydatom bezpłatnej nauki. Jak szacuje Nowakowski, na dotację dla szkół niepublicznych w całej Polsce potrzeba by ok. 100 mln zł rocznie. - Na uczelni prywatnej studiuje mniej niż 10 proc. studentów stacjonarnych. Na kształcenie studentów w szkołach państwowych

Lublin. Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczął nowy rok akademicki

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Marian Wesołowski podkreślił, że nowe kliniki będą miały duże znaczenie dla rozwoju uczelni. "Wznosimy je pod kątem mariażu nauki z biznesem. Będziemy w nich kształcić w języku angielskim studentów z zagranicy, głównie z USA i Kanady. Żeby przyjechali

50 mln zł na staże dla studentów

technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego. Z informacji "Gazety" wynika, że na przyznanie pieniędzy największe szanse będą miały uczelnie, które zaoferują co najmniej trzymiesięczne staże, w tym zagraniczne, oraz znajdą ciekawe rozwiązania dla studentów na kierunkach stacjonarnych o profilu

Uczelnie techniczne chcą wspólnie szukać studentów za granicą

dzienne studia, to jeszcze mamy pełny nabór" - dodał. A uczelnie potrzebują dodatkowych pieniędzy na bieżącą działalność, gdyż dotacje, które otrzymują nie wystarczają. Dzienis zadeklarował, że uczelnie chcą przyciągać studentów z zagranicy swoimi specjalnościami. "Każda uczelnia tym, w czym