dopłaty dla gospodarstw niskotowarowych

Tomasz Bielecki, Bruksela

79,9 mln euro kary za błędy w systemie dopłat dla rolników

79,9 mln euro kary za błędy w systemie dopłat dla rolników

Bruksela już w 2009 r. wytykała Polsce błędy w systemie dopłat dla małych gospodarstw rolnych. Nie zostały naprawione i dlatego stały się jednym z powodów nałożenia aż 79,9 mln euro kary. Nie można wykluczyć kolejnych sankcji.

Soczyste pastwiska UE

gospodarowania, dopłaty do gospodarstw niskotowarowych, których mamy większość, itd. I jeśli to doliczymy, to sytuacja w 2013 r. będzie taka: średnio na hektar polski rolnik będzie dostawał 317 euro, Francuz nadal więcej od nas, ale już minimalnie, bo 343. Holender dostanie jak zawsze najwięcej - 504, czyli

Podlicz sobie Unię, czyli poradnik o tym jak zarobić na ziemi

itd.). Jeśli gospodarstwo położone jest na terenie takiej gminy, to rolnik oprócz 350-400 zł na każdy hektar z dopłat bezpośrednich dostanie też dodatkowo na 1 hektar 160-200 zł. Na więcej mogą liczyć też właściciele gospodarstw "niskotowarowych", czyli ci, którzy nie produkują na rynek

Początek negocjacji rolniczych

stosowania w Polsce uproszczonego systemu wypłaty dopłat (od hektara, a nie do produkcji). Rząd nie podjął jeszcze decyzji, który system wybrać; uproszczony byłby korzystny np. dla producentów ziemniaków, warzyw i owoców, system "tradycyjny" byłby lepszy dla dużych gospodarstw eksportowych.

Ministerstwo podnoszenia dochodów rolników

straszmy! Problemem dla nas nie jest wielkość gospodarstwa, tylko wielkość wsparcia dla drobnych, niskotowarowych gospodarstw. Na tym będę się koncentrował. Komisarz Fischer-Boel chce też wprowadzić górną granicę powierzchni, do której będą należały się dopłaty, tak by królowa brytyjska nie była ich