dopłaty dla gospodarstw niskotowarowych

Soczyste pastwiska UE

Za dużo pieniędzy idzie bezpośrednio do rolników, a nie dociera na obszary wiejskie, by je chronić. Więcej powinno być przeznaczane na rozwój infrastruktury, na usługi, kulturę, przedszkola, a niekoniecznie na dopłaty - mówi Wojciech Olejniczak*, europoseł SLD

Początek negocjacji rolniczych

stosowania w Polsce uproszczonego systemu wypłaty dopłat (od hektara, a nie do produkcji). Rząd nie podjął jeszcze decyzji, który system wybrać; uproszczony byłby korzystny np. dla producentów ziemniaków, warzyw i owoców, system "tradycyjny" byłby lepszy dla dużych gospodarstw eksportowych.

Ministerstwo podnoszenia dochodów rolników

straszmy! Problemem dla nas nie jest wielkość gospodarstwa, tylko wielkość wsparcia dla drobnych, niskotowarowych gospodarstw. Na tym będę się koncentrował. Komisarz Fischer-Boel chce też wprowadzić górną granicę powierzchni, do której będą należały się dopłaty, tak by królowa brytyjska nie była ich

dopłaty dla gospodarstw niskotowarowych

Dopłaty dla gospodarstw niskotowarowych

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych. Polityka gospodarcza naszego kraju jest nastawiona na pomoc dla osób prowadzących gospodarstwa niskotowarowe. Dzięki temu można skorzystać z niemałych dopłat, które na pewno okażą się pomocne przy prowadzeniu tej specyficznej formy działalności gospodarczej. Obecnie coraz więcej osób może skorzystać z tego typu dopłat.

Kto może otrzymać dopłatę do gospodarstwa niskotowarowego? Dopłaty do gospodarstwa niskotowarowego można uzyskać w ściśle określonych warunkach. O tę formę wsparcie może ubiegać się producent rolny, który prowadzi własne gospodarstwo rolne, przy czym gospodarstwo może być także własnością małżonka. Warto podkreślić, że musi ono być spójne z definicją gospodarstwa niskotowarowego.

Dopłaty dla gospodarstw niskotowarowych - na co można je przeznaczyć? Otrzymaną pomoc finansową można wykorzystać przede wszystkim w celach ściśle inwestycyjnych, w tym także na działalność pozarolniczą - ale tylko na określonych warunkach. Dopłaty można zatem wykorzystać w dowolny sposób, o ile oczywiście będzie to związane z rozwojem danego gospodarstwa rolnego.