dopłaty dla gospodarstw niskotowarowych

Rozmawiała Krystyna Naszkowska

Soczyste pastwiska UE

Soczyste pastwiska UE

Za dużo pieniędzy idzie bezpośrednio do rolników, a nie dociera na obszary wiejskie, by je chronić. Więcej powinno być przeznaczane na rozwój infrastruktury, na usługi, kulturę, przedszkola, a niekoniecznie na dopłaty - mówi Wojciech Olejniczak*, europoseł SLD

Ministerstwo podnoszenia dochodów rolników

! Problemem dla nas nie jest wielkość gospodarstwa, tylko wielkość wsparcia dla drobnych, niskotowarowych gospodarstw. Na tym będę się koncentrował.Komisarz Fischer-Boel chce też wprowadzić górną granicę powierzchni, do której będą należały się dopłaty, tak by królowa brytyjska nie była ich największym

Początek negocjacji rolniczych

stosowania w Polsce uproszczonego systemu wypłaty dopłat (od hektara, a nie do produkcji). Rząd nie podjął jeszcze decyzji, który system wybrać; uproszczony byłby korzystny np. dla producentów ziemniaków, warzyw i owoców, system "tradycyjny" byłby lepszy dla dużych gospodarstw eksportowych.

Dopłaty rolnicze

Dopłaty rolnicze (subwencje rolnicze) to pomoc przeznaczona dla gospodarstw prowadzących produkcję rolną.Istnieją różne typy dopłat rolniczych, które najogólniej można podzielić na: dopłaty bezpośrednie (w zależności od kg, powierzchni, pogłowia itp.); dopłaty pośrednie (obniżka podatków

Wydatki państwa

mają formę dotacji przedmiotowych (dopłaty) i podmiotowych (na rzecz określonego podmiotu). Subsydiowanie gospodarstw domowych (zasiłki, renty) Pokrywanie kosztów świadczenia usług społecznych Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego (wydatki na służbę policji, siły zbrojne) Utrzymanie aparatu

Wydatki publiczne

. Dofinansowania mają formę dotacji przedmiotowych (dopłaty) i podmiotowych (na rzecz określonego podmiotu); Subsydiowanie gospodarstw domowych (zasiłki, renty); Pokrywanie kosztów świadczenia usług społecznych; Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego (wydatki na służbę policji, siły zbrojne

Dmochy-Wochy

chorób zwierzęcych.Dopłaty z Unii Europejskiej uzyskane m.in. przy pomocy Centrum Doradztwa Rolniczego spowodowały rozwój większości gospodarstw we wsi.

Koprzywnica (gmina)

do lat '97 do '98 z 2,6%), na rzecz zwiększenia się areału nieużytków (z 9,5% w '95 do 17,5% w '05). Niska opłacalność/dochodowość z areału użytków rolnych wymusiła na rolnikach/farmerach działania na rzecz odłogowania oraz zadrzewiania znacznych połaci swoich gospodarstw-domostw; trendu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

dopłaty dla gospodarstw niskotowarowych

Dopłaty dla gospodarstw niskotowarowych

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych. Polityka gospodarcza naszego kraju jest nastawiona na pomoc dla osób prowadzących gospodarstwa niskotowarowe. Dzięki temu można skorzystać z niemałych dopłat, które na pewno okażą się pomocne przy prowadzeniu tej specyficznej formy działalności gospodarczej. Obecnie coraz więcej osób może skorzystać z tego typu dopłat.

Kto może otrzymać dopłatę do gospodarstwa niskotowarowego? Dopłaty do gospodarstwa niskotowarowego można uzyskać w ściśle określonych warunkach. O tę formę wsparcie może ubiegać się producent rolny, który prowadzi własne gospodarstwo rolne, przy czym gospodarstwo może być także własnością małżonka. Warto podkreślić, że musi ono być spójne z definicją gospodarstwa niskotowarowego.

Dopłaty dla gospodarstw niskotowarowych - na co można je przeznaczyć? Otrzymaną pomoc finansową można wykorzystać przede wszystkim w celach ściśle inwestycyjnych, w tym także na działalność pozarolniczą - ale tylko na określonych warunkach. Dopłaty można zatem wykorzystać w dowolny sposób, o ile oczywiście będzie to związane z rozwojem danego gospodarstwa rolnego.