dokumenty potrzebne dla przyznania emerytury

Rozmawiała Marta Sak

Doradca ZUS: ludzie wybierają emeryturę, nie dalszą pracę

Doradca ZUS: ludzie wybierają emeryturę, nie dalszą pracę

Tylko jeden warszawski oddział ZUS odwiedza tygodniowo około tysiąca osób, które chcą poznać wysokość przyszłej emerytury po obniżeniu wieku emerytalnego. - Większość naszych klientów chce skończyć pracę już jesienią - mówi Małgorzata Wróblewska, doradca emerytalny w I Oddziale ZUS w Warszawie.

Nawet 30 tys. działaczy opozycji antykomunistycznej może dostać specjalne, wypłacane dożywotnio świadczenie [INFORMATOR]

31 sierpnia wchodzi w życie nowa ustawa. Najważniejszy przywilej, jaki daje to 402 zł comiesięcznego dodatku.

Wyśnione życie emeryta. Czy 330 tysięcy Polaków 1 października odejdzie na emeryturę

Na opłaty muszę mieć 500 złotych miesięcznie. Z emerytury zostanie więc 1200. Ja tyle nie przejem

Co zabierze komornik [INFORMATOR]

Co zabierze komornik [INFORMATOR]

płatnością kilku rat i teraz komornik ściąga zaległości z jej świadczenia. Zabiera jej 25 proc. od emerytury brutto (257,45 zł), czyli na rękę zostaje jej 569 zł. Gdyby ZUS zastosował korzystniejsze dla niej obliczenie kwoty egzekwowanej od kwoty netto, pani Elżbiecie zostałoby prawie 100 zł więcej, czyli

Rewolucja w emeryturach. Wszystkie umowy z ZUS. Ciężko z dorabianiem. Niższy wiek emerytalny zaboli budżet

Rewolucja w emeryturach. Wszystkie umowy z ZUS. Ciężko z dorabianiem. Niższy wiek emerytalny zaboli budżet

. Rząd zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli od 1 października obniży wiek emerytalny z 67 lat dla obu płci do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ludzie masowo mogą odchodzić na emeryturę. W efekcie państwo będzie musiało więcej wydawać na świadczenia. I to w sytuacji, gdy już dziś na wypłatę

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

ustawy o emeryturach i rentach z FUS ma zacząć obowiązywać za kilka miesięcy. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Czytaj także: Prezenty dla emerytów od PiS. Większa ochrona przed komornikiem i coroczny dodatek Kwota

Emerytura zagraniczna

Emerytura zagraniczna

rachunki bankowe. Dotychczas musieli oni albo zakładać rachunki w Polsce, albo korzystać z pośrednictwa pełnomocnika. Za granicą żyje ok. 7 tys. kombatantów i ofiar represji. JAKIE DOKUMENTY Wniosek do ZUS o przyznanie emerytury przez osobę zamieszkałą w Polsce, która pracowała także za granicą (w UE

Podnieś swoją emeryturę

Podnieś swoją emeryturę

Przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS to ok. 2 tys. zł brutto. Ale można ją zwiększyć. ZMIANA PRZEPISÓW Sejm już niedługo może znieść przepisy korzystne dla emerytów urodzonych przed 1949 r., którzy pobierają wcześniejszą emeryturę i jednocześnie cały czas pracują. Takie osoby mają prawo złożyć

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

niedługo może znieść korzystne dla emerytów przepisy. Chodzi o emerytów urodzonych przed 1949 r., którzy pobierają wcześniejszą emeryturę i jednocześnie cały czas pracują. Takie osoby mają prawo złożyć do ZUS wniosek o przyznanie tzw. nowej emerytury (uwzględniającej składki po 1999 r. i kapitał początkowy

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Nie każdy może zamienić emeryturę. * Trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny - dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn - 65. * Trzeba przez co najmniej 30 miesięcy dorabiać na

Nowe prawo, wyższa emerytura

Nowe prawo, wyższa emerytura

Korzystne przepisy, tzw. ustawa Bańkowskiej (od nazwiska jej twórczyni, posłanki SLD), dotyczą kapitału początkowego. To od niego zależy wysokość emerytury. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi dostać dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u poszczególnych pracodawców sprzed 1999 r. Na

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

- Przez trzy lata pobierałam 1300 zł brutto emerytury. Oczywiście co miesiąc brakowało mi na czynsz, potrzebne leki i jedzenie. Musiałam dorabiać. Miesiąc temu przypadkowo od koleżanki dowiedziałam się, że mogę emeryturę podwyższyć. Złożyłam wniosek do ZUS i dali mi 210 zł więcej - opowiada pani

Parafia musi zapłacić 115 tys. zł. Przez byłego proboszcza

Parafia musi zapłacić 115 tys. zł. Przez byłego proboszcza

instytucji. Było z tym nieco zachodu, na koniec okazało się, że przesłane materiały nie zawierają potrzebnych informacji. Za dowód wysokości emerytury zmarłego męża posłużyły inne dokumenty dostarczone przez wdowę. Ich analizy dokonał biegły od rachunkowości. Z obliczeń wyszło, że od śmierci pana Alessandro

Kiedy ZUS się pomyli

Kiedy ZUS się pomyli

przesłanek, np. gdy ZUS wykryje, że emeryt chciał wyłudzić świadczenie, przedstawiając fałszywe dokumenty. Wtedy Zakład nadal będzie mógł odebrać przyznane wcześniej świadczenia. Po decyzji Trybunału ZUS zapewnia, że nie będzie już zabierał emerytur, które wcześniej przyznał na podstawie pomyłki urzędników

13 dzieci i emerytura pani Eugenii

13 dzieci i emerytura pani Eugenii

prezesa ZUS albo do premiera. W latach 2010-14 prezes ZUS przyznał 5413 takich specjalnych świadczeń, właśnie dla osób, które nie mają odpowiednich okresów składkowych. Pani Eugenia funkcjonuje w starym systemie, w którym aby dostawać emeryturę, trzeba było mieć 15 lat okresów składkowych i nieskładkowych

Jak się dostać do domu opieki

Jak się dostać do domu opieki

miejsce w DPS-ie, czy też zapewnić usługi opiekuńcze w domu. Pracownik socjalny może też pomóc skompletować potrzebne dokumenty. A jest ich sporo:  decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się o miejsce w placówce zasiłku stałego oraz jej (lub jej przedstawiciela ustawowego) pisemna zgoda na

Dogadaj się z ZUS przez internet. I sprawdź wysokość emerytury

Dogadaj się z ZUS przez internet. I sprawdź wysokość emerytury

świadczeniobiorcy") ważne dla siebie informacje. Przede wszystkim dotyczące przyznanych i wypłaconych świadczeń. Mogą również pobrać formularze PIT potrzebne do rozliczenia się z fiskusem. Ułatwienia dla przedsiębiorców Płatnicy składek, czyli np. pracodawcy, mogą (w "Panelu płatnika") sprawdzić

Zbrodnia i kara? Ustawa dezubekizacyjna wchodzi w życie, IPN sprawdzi ponad 191 tys. mundurowych emerytów

Zbrodnia i kara? Ustawa dezubekizacyjna wchodzi w życie, IPN sprawdzi ponad 191 tys. mundurowych emerytów

, list polecony dla pana mam – słyszę. – Jakiś mandat pewnie? – pytam. – Nie z zakładu emerytalnego. Pewnie podwyżkę emerytury pan dostał – mówi listonosz. Wpuszczam go na górę, kwituję odbiór. Siadam na kanapę. Żona przybiega ze ścierą i każe otwierać kopertę. – Co ty

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

Dodatki z ZUS dla seniorów i kombatantów Osobom starszym i kombatantom przysługują dodatki wypłacane przez ZUS. – Dodatek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Wtedy jest on przyznawany z urzędu. Należy się także tym, którzy są całkowicie

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

potwierdzenie stanu zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego i inne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Dodatek wynosi 209,59 zł miesięcznie. Uwaga! Nie przysługuje on osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy. Dla kogo

ZUS może zabrać emerytury, czyli czarny sen emeryta

Pani Maria kilka lat temu zwolniła się z pracy i wystąpiła do ZUS z wnioskiem o emeryturę. Złożyła wszystkie potrzebne dokumenty. Urzędniczka, która je przyjmowała, zapewniała, że wszystko jest w porządku. Zakład wyliczył, że kobieta będzie dostawać ok. 1,4 tys. zł brutto. - Niewiele, ale cieszyłam

Sposoby na wyższą emeryturę

Sposoby na wyższą emeryturę

dla tych osób, które po przyznaniu wcześniejszej emerytury przez okres co najmniej 30 miesięcy podlegały ubezpieczeniom społecznym [a więc pracowały na wcześniejszej emeryturze i odprowadzały składki". W takim przypadku tzw. część socjalną emerytury, wynoszącą 24 proc. kwoty bazowej, ZUS obliczy

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

czynszu, może się starać w ośrodku pomocy społecznej o dodatek mieszkaniowy. Pod uwagę zostaną wzięte jej dochody. Dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany tylko wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 125 proc. najniższej emerytury, a dla osoby samotnie gospodarującej - 175

DOMY OPIEKI I HOSPICJA

wymaga stałej opieki); + orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiada); + zaświadczenie o dochodach rodziny; + decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury. Konieczne jest też wyrażenie zgody, by ZUS dokonywał z renty lub emerytury potrąceń na opłaty. Decyzję o przyznaniu miejsca w placówce wydaje

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

rodziny;  decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury. Konieczne jest też wyrażenie zgody na to, by ZUS dokonywał potrąceń z renty lub emerytury na opłaty. Decyzję o przyznaniu miejsca w placówce wydaje gmina. Na kogo zasiłek opiekuńczy Zwolnienie lekarskie z prawem do zasiłku opiekuńczego należy

Co się należy kombatantom

przyznawany na podstawie zaświadczenia lekarza orzecznika ZUS. W ZUS trzeba złożyć potwierdzenie stanu zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego oraz inne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Uwaga! Dodatek nie przysługuje osobom

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

Nie ma dnia, aby emeryci, renciści, osoby na zasiłkach przedemerytalnych nie zgłaszali do naszej redakcji sygnałów, że ZUS źle wyliczył im świadczenie, nie chce przyznać emerytury, renty czy zasiłku, nie uwzględnia przedstawianych dokumentów. I oczywiście swojej decyzji za nic nie chce zmienić. Czy

Gdy ZUS się pomyli...

Nie ma dnia, aby emeryci, renciści, osoby na zasiłkach przedemerytalnych nie zgłaszali do naszej redakcji sygnałów, że ZUS źle wyliczył im świadczenie, nie chce przyznać emerytury, renty czy zasiłku, nie uwzględnia przedstawianych dokumentów. I oczywiście swojej decyzji za nic nie chce zmienić. Czy

Co się należy starszym i chorym

zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego i inne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Nie przysługuje on osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy. Dodatek kombatancki - wynosi 208,67 zł miesięcznie. Otrzymają go osoby

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

od dnia śmierci, ale od faktycznego dnia pochówku. W takim przypadku do wniosku o zasiłek trzeba dołączyć dokumenty z policji lub prokuratury. GDZIE CHOWAĆ ZMARŁYCH O ile prawo do zasiłku pogrzebowego reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o tyle zasady pochówków

Zasiłek pogrzebowy

-2,5 tys. zł. Zasiłek ma pokryć część lub całość kosztów pogrzebu, które bliscy ponieśli na ceremonię. Wysokość świadczenia określa ośrodek pomocy społecznej indywidualnie. W tym celu potrzebne będą następujące dokumenty: *ustny lub pisemny wniosek członka rodziny o sprawienie pogrzebu na koszt gminy

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

drugi - 2,8 tys. zł (to 70 proc. z 4 tys. zł). POTRZEBNE DOKUMENTY Osoby zarówno z rodziny zmarłego, jak i spoza niej, które zapłaciły za pogrzeb i starają się o zasiłek, muszą przygotować: * wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12), który można pobrać ze strony internetowej

Skąd pieniądze na starość

naprawił żaden rząd przez kilkanaście lat; opłaty wciąż są skandalicznie wysokie) - trzeba odróżnić od poszanowania dla faktów. Możliwości budżetu państwa maleją wskutek starzenia się społeczeństwa, czyli pogarszającej się relacji liczby płatników do beneficjentów świadczeń. A zatem same tylko emerytury

Jak znaleźć dokumenty do emerytury?

, zatrudnienia czy zamieszkania we wszystkich państwach Unii oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii; * dokumenty i oświadczenia uzasadniające przyznanie polskich świadczeń i obliczenie ich wysokości; * dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą. Osoba ubiegająca się o emeryturę

Jan Nowak-Jeziorański chciał mnie poznać. Jak żydowski chłopak zza żelaznej kurtyny trafił do Wolnej Europy

Janusz Marchwiński, ur. w 1948 r., z zawodu aktor, emigrant 1968 r., wieloletni dziennikarz Radia Wolna Europa, a także telewizji ARD. W 1996 r. wrócił z emigracji i osiadł w Krakowie. Współtwórca krakowskiego Teatru Nowego KRYSTYNA NASZKOWSKA: Jan Nowak-Jeziorański to było dla ciebie wielkie

Komu się należy zasiłek pogrzebowy

ZAKŁADZIE W zakładzie pogrzebowym potrzebna będzie karta zgonu, dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie z zakładu pracy, w którym był zatrudniony, lub odcinek emerytury albo renty. Z pracownikiem zakładu ustalamy, czy pochówek ma być tradycyjny, czy też ciało zostanie skremowane, w jakim obrządku - świeckim

OPIEKA DZIENNA I INNA POMOC DLA STARSZYCH

; + emeryci, którzy ukończyli 60 lat ze świadczeniem, którego wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - dowód osobisty oraz odcinek emerytury; + osoby, którym przyznano świadczenie przedemerytalne lub zasiłek - decyzję ZUS; + inwalidzi wojenni i wojskowi oraz

Szklane domy doktora Pawła. Swój zawód do końca traktował jako służbę

dziesiątki konspiracyjnych dokumentów Mieszkanie i 15 kg cukru Pierwszy gabinet Paweł otworzył w podłowickich Sannikach. Kasa chorych zapewniała mu darmowe mieszkanie, 15 kg cukru na miesiąc oraz utrzymanie dla jednej krowy. Jeżdżąc nocami przez okoliczne lasy do nagłych przypadków, rozmyślał o lekturach

Jak ZUS płaci za swoje błędy

dodatkowego dokumentu. ZUS broni się, że prawo wszystko precyzuje i Zakład nie ma możliwości bez końca odsyłać swoich klientów bez wydania decyzji emerytalnej. Gdy sprawa o przyznanie emerytury czy renty przeciąga się i jest bardzo skomplikowana, potrzebni są biegli specjaliści. Przykład. Pani Anna stara się

Jak mieć wyższą emeryturę

Przepisy dotyczące wyliczania emerytur zmieniają się. Na części z nich mogą finansowo skorzystać zarówno obecni, jak i przyszli emeryci. Warto ponownie przejrzeć dokumenty i sprawdzić, czy nasza emerytura może być wyższa. Zerowy dochód Emeryci i renciści, którzy jeszcze nie udowodnili wysokości

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

odpisy w następnych dniach, a nie w chwili sporządzania aktu Należy w nim podać, do czego jest nam potrzebny odpis oraz czy odbierzemy go w tym samym urzędzie, czy w innym, np. właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Kolejne odpisy wydawane są za opłatą - 22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis

Jestem Polakiem gorszego sortu. Jak "dobra zmiana" zwalnia ludzi z pracy

kadrową, to zapytałam, czy przywiózł mi odwołanie. Potwierdził i spytał, ile mi zostało do emerytury. A więc nie sprawdził tego nawet w kadrach. Zaproponowałam kawę, podpisałam dokumenty, Klawiter posiedział chwilę i pojechał. Gdy sobie poszedł, zadzwoniłam do centrali w Gdańsku, żeby przygotowali mi

Środowiska prawicowe manifestowały pod Sądem Okręgowym w Krakowie

– stajnia Augiasza” czy „Ławy Przysięgłych dla polskich obywateli” – przez około godzinę przed wejściem do Sądu Okręgowego w Krakowie przywoływali przykłady niesprawiedliwości sądów. Reforma spóźniona o 28 lat – Tysiące ofiar zbrodni sądowych, żołnierzy wyklętych oraz

Kościół chciał kompromisu jak Wałęsa

nie rozumiem. Abp Sławoj Leszek Głódź wzywa Wałęsę, by ten przyznał się i przeprosił. Podoba się ojcu ten apel? - Nie podoba, bo to Wałęsa powinien sam się uporać z tym problemem, a wzywać do przeprosin można bardzo wielu polityków za bardzo różne rzeczy. To jest uderzenie w Wałęsę, a nie pomoc. Dla

Stefan Policiński, pan od pomników. "Nie lubił odpoczywać. Ciągle był w ruchu"

na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mówił, że to był trudny okres, warunki do mieszkania też nie były najlżejsze. Wspomniał, że bywało tak zimno, że woda zamarzała. W ukończeniu studiów pomagało mu stypendium przyznane przez Częstochowę. Potem z wdzięczności dla miasta wykonał pomnik Gabriela

Po naszej interwencji ZUS ujawni ranking oddziałów. Czego się dowiemy?

, nieruchomościami, siecią informatyczną. Sprawdza się też poziom satysfakcji klienta. A więc gdzie ZUS szybko wydaje decyzje, np. o przyznaniu emerytury, a gdzie idzie to najwolniej. Gdy "Wyborcza" poprosiła prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka o udostępnienie informacji o rankingu, prezes odmówił. Dlaczego

Przywileje dla seniorów i kombatantów

lekarza orzecznika ZUS. W oddziale ZUS trzeba złożyć potwierdzenie stanu zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego i inne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Dodatek wynosi 206,76 zł miesięcznie. Nie przysługuje osobom

Bronisław Komorowski: Ani wyklęci, ani niezłomni. Wielu żołnierzy podziemia znalazło się w lesie z konieczności

mu fałszywe dokumenty, fałszywą maturę. Do końca życia był im wdzięczny. Dla mnie to doświadczenie jest fundamentalne. Bo pokazuje, że czasami konieczna jest ofiara własnego życia, ale jeśli za nią pójdzie koniec walki i początek budowania. Trzeba wiedzieć, kiedy kończy się czas walki, a zaczyna się

Emerytury dla 60-latków już są. Jakie warunki trzeba spełnić?

pomostówkach, które od przyszłego roku mają zastąpić wcześniejsze emerytury. W czwartek - o emeryturach nauczycieli, górników i kolejarzy. 1. Mam znajomego, który rok temu skończył 60 lat i przeszedł na emeryturę. ZUS przyznał mu świadczenie i nie potrzebował żadnej specjalnej ustawy. Po co więc teraz jakaś

Co się należy starszym i chorym

dochodem (osoby samotnej lub na osobę w rodzinie). Nie może być mniejszy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 529 zł. + Zasiłek okresowy - jest przyznawany w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Jego wysokość to co najmniej 50 proc

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

mieszkaniowe nie powinny przekroczyć 12 proc. dochodów, o ile te są niższe od najniższej emerytury, lub 15 proc. dochodów, jeżeli są równe kwocie najniższej emerytury lub od niej wyższe. Dla rodzin większych jest to odpowiednio: 10 proc. dochodów, jeżeli nie przekraczają one najniższej emerytury, lub 12 proc

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

, emeryturę lub rentę. Do obliczeń przyjmuje się dochody, które członkowie rodziny osiągali w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Na okres 2015/16 potrzebne będą dochody za 2014 r. Ważne! Alimenty z Funduszu wynoszą tyle, ile zasądził sąd od rodzica, ale nie więcej niż 500 zł miesięcznie

A może "polscy kamikadze" byli blefem wywiadu, żeby nastraszyć Niemców

Pan jakiś zachowany dokument? Jeśli nie, to trzeba go odtworzyć w notariacie na podstawie dwóch wiarygodnych świadków, kolegów z Pańskiej drużyny. Przygotować fotografie z tamtego okresu. Być może pamięta Pan jeszcze inne Żywe Torpedy. Pragnę zebrać ich jak najwięcej. Jest mi to wszystko potrzebne do

Wykupujemy mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

określony (związaną ze stosunkiem pracy, którą zawarliśmy przed 12 listopada 1994 r.). Poprzednik prawny to np. dawne przedsiębiorstwo państwowe przekształcone w spółkę będącą własnością skarbu państwa. Inne potrzebne dokumenty to: zaświadczenie o zameldowaniu, skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o

Doktor Linda potrzebna od zaraz - część III

posługiwać się ani ich pieczątką, ani ich receptami. Farmaceutka zawiadomiła policję. Funkcjonariusze czekali na Lindę, kiedy przyszła ponownie do apteki, by odebrać zamówiony lek. Nie stawiała oporu. Przyznała się, że źle zrobiła. Ale lek był jej pilnie potrzebny dla chorego męża. Co miała robić? Przecież

Domowa opieka nad starszymi

. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - dowód osobisty oraz odcinek emerytury; * osoby, którym przyznano świadczenie przedemerytalne lub zasiłek - decyzję ZUS; * inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci - książkę inwalidy lub legitymację osoby represjonowanej. Domy Senior-WIGOR Liczba

Mundurówka na emeryturze

Wojskowej i sądownie udowodniono mu, że stosował represje, to ten okres służby się nie liczy - w myśl ustawy - jako pobyt w wojsku. A więc nie ma znaczenia dla obliczania emerytury. Dokumenty do emerytury Wniosek o przyznanie emerytury składa się w najbliższym biurze emerytalnym MON wraz z takimi

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

ustalany jest dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały (były ubezpieczone) przed 1 stycznia 1999 r. 2. W trakcie poszukiwania starych akt płacowych okazało się, że mój były pracodawca już kilkanaście lat temu ogłosił upadłość. Gdzie teraz mogę znaleźć potrzebną mi dokumentację

Emerytura może być większa

mieli dokumentów potwierdzających, ile zarabiali. W efekcie dziś mają niższą emeryturę. Od 1 stycznia br. Zakład zamiast zerowych dochodów bierze pod uwagę najniższe wynagrodzenie dla danego okresu. Tym samym emerytura albo renta wzrośnie. Z nowego prawa będzie mogło według różnych szacunków skorzystać

Jak udowodnić lata pracy do emerytury

. Uwaga! Jeśli już jesteś na emeryturze, nasz dzisiejszy informator jest także dla ciebie. Możesz opuścić trzy pierwsze akapity i zacząć czytać od: Poszukaj dokumentów. Wyjaśniamy, jak można podwyższyć sobie świadczenie. Nawet o kilkaset złotych! Co to kapitał początkowy Do ustalenia emerytury, ZUS musi

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

lokalu. Uwaga! Nie można wykupić mieszkania zakładowego w ramach rządowego programu "Mieszkanie dla młodych" (który ma ułatwić osobom do 35. roku życia zakup pierwszego mieszkania). Dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i

Rosja świętuje dzień aneksji

;. Obserwatorzy starają się zrozumieć, czy prezydent się przejęzyczył, czy też świadomie chciał się przyznać do jakichś konkretnych błędów w polityce kierowanego przez siebie kraju. Putin zapewnił, że wciąż uważa Rosjan i Ukraińców za jeden naród i wyraził nadzieję, że ci drudzy kiedyś "obiektywnie ocenią

Pomoc dla starszych i chorych

mieszkamy lub ośrodku pomocy społecznej. Jeżeli będą potrzebne inne dokumenty, dowiemy się o tym w urzędzie. Świadczenie pielęgnacyjne Jeżeli musimy zrezygnować z pracy zarobkowej, aby zaopiekować się niepełnosprawnym rodzicem, dzieckiem albo rodzeństwem, otrzymamy świadczenie pielęgnacyjne. Wypłaca je

Nasi Bonnie i Clyde. Jak zakochana żona wyciągała gangstera z więzienia

oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, choćby miała być to śmierć samobójcza, popełniona przez nacięcia, dla pewności – na obu rękach, od nadgarstka aż do łokci. Ale na taki pomysł wpadli dopiero rok po ślubie. Wesela nie było. Strażnicy więzienni szybko odprowadzili Marcina do celi, a Ewelina

Jak wykupić mieszkanie zakładowe

skarbu państwa. Potrzebne będą także zaświadczenie o zameldowaniu, odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli o lokal stara się wdowa lub wdowiec po najemcy), skrócony odpis aktu zgonu najemcy (jeśli o wykup zabiega bliski zmarłego). Emeryci muszą dostarczyć decyzję o ustaleniu prawa do emerytury. Zgodnie z

Dla kogo renta rodzinna

śmierci żony. - Rodzicom - jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób) oraz jeśli bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Dokumenty potrzebne do renty Trzeba złożyć wniosek w swoim (czyli

Co się należy starszym i ich opiekunom

samotnej lub na osobę w rodzinie). Nie może być mniejszy niż 30 zł i wyższy niż 529 zł miesięcznie. Zasiłek okresowy - jest przyznawany w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Jego wysokość to co najmniej 50 proc. różnicy między

Kary za abonament

przysługuje m.in.: * inwalidom (muszą przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności), * osobom, które ukończyły 75 lat (dowód osobisty), * osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne socjalne lub rentę socjalną (decyzja o przyznaniu pomocy), * osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

to zrobić sam zainteresowany lub jego opiekun prawny. Potrzebne dokumenty: - wniosek o przyjęcie, - dokumenty potwierdzające stan zdrowia, - potwierdzenie wysokości emerytury lub renty z ZUS albo KRUS, - ostatni odcinek wypłaconego świadczenia, - decyzję gminy o przyznaniu zasiłku stałego

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

: + wniosek o przyjęcie, + dokumenty potwierdzające stan zdrowia, + potwierdzenie wysokości emerytury lub renty z ZUS albo KRUS, + ostatni odcinek wypłaconego świadczenia, + decyzja gminy o przyznaniu zasiłku stałego, + orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz tego wymagana jest pisemna zgoda na

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

, która została zwolniona indywidualnie w ramach zwolnień grupowych, też ma prawo do świadczenia przedemerytalnego. Dokumenty potrzebne do zyskania świadczenia przedemerytalnego Musimy złożyć do ZUS: * wniosek (druk ZUS Rp-26 - dostaniemy go w każdym oddziale Zakładu, można go też wydrukować ze strony

Ulgi, zniżki, dopłaty Co się należy osobom starszym i kombatantom

, TLK, InterCity, Express InterCity i Express InterCity Premium (Pendolino). Uwaga! Przejazd tam i z powrotem traktowany jest jako dwa przejazdy, a zniżka dotyczy tylko podróżowania po kraju. Do otrzymania zniżki potrzebny będzie odpowiedni dokument, np. orzeczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenie

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

lat (przyznany z urzędu) albo są uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Dodatek przyznaje się na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (należy złożyć w ZUS: zaświadczenie od lekarza prowadzącego, dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla

Temat dla polityków. To nie jest kraj dla starych ludzi

. Zniechęcona. Ma długie okresy przypływu energii, dla której nie widzi ujścia. - Ile razy w tygodniu mam szorować łazienkę, do której i tak nikt poza mną nie zagląda? - pyta. Zamknięcie się w czterech ścianach to najgorsza rzecz, jaka może spotkać człowieka na emeryturze. Tzw. zasłużony odpoczynek może stać

Pamiętniki bezrobotnych 2003. Marzenie o zbijaniu palet

coacha kariery), a po czterech latach w sekretariacie zapytała, czy nie ma dla niej stanowiska doradcy. Akurat było, bo jedna z doradczyń odchodziła na emeryturę. PRZECZYTAJ TAKŻE: Tylko dajcie nam żyć Ulubionymi klientami Danuty są osoby niepełnosprawne i seniorzy. Cały internet przeryje, żeby coś dla

Plan B: gdy życie Ci się wali

– Nie czekajcie. Myślicie, że za trzy lata wszystko się uspokoi, będzie czas na zmianę. A trzy dni później jesteście w śpiączce – Joanna de Vincenz (dziennikarka, wdowa po Andrzeju Vincenzie, językoznawcy, synu pisarza Stanisława Vincenza) ma radę dla tych, którzy chcą zmienić swoje

Zdjęcie przed sekcją zwłok. Hugo-Bader wyjaśnia zagadkę sprzed lat

podróżować, poznawać ważnych ludzi, zawierać znajomości. Inteligentny młodzieniec jest świetnie zorientowany w sytuacji politycznej Polski, dawnego imperium radzieckiego i świata. Ale kłamie, a ja za nim w moim reportażu. Dużo później dowiaduję się z policyjnych dokumentów, że był żołnierzem specnazu w

Zyski z nielegalnej produkcji papierosów są takie jak z handlu narkotykami. Po miesiącu jesteś milionerem

emerytur. Przy granicy są specjalne kioski, gdzie można kupić tanie białoruskie papierosy. I to już jest towar dla drobnych przemytników. Każdy celnik to psycholog. Będzie za bogato - każe dać więcej w łapę. Za biednie - nie będzie chciał z tobą gadać Mrówek. – Tak. Mrówki chodzą przez granicę polsko

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

własnością skarbu państwa. Potrzebne będą także zaświadczenie o zameldowaniu, odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli o lokal stara się wdowa lub wdowiec po najemcy), skrócony odpis aktu zgonu najemcy (jeśli o wykup zabiega bliski zmarłego). Emeryci muszą dostarczyć decyzję o ustaleniu prawa do emerytury

Jak podpisać bezpieczną umowę [PIENIĄDZE EKSTRA]

kredytowania u różnych pożyczkodawców. Minus: liczy kilka stron i jest dość szczegółowy. Czy formularz spełnia swoją funkcję? Może dla klientów banków wygodniejsze byłoby jednostronicowe streszczenie umowy? Pomysł 3. Certyfikat "dobra umowa" Na pomysł opiniowania wzorów umów wpadło Stowarzyszenie

Unia zdejmuje nadmierny deficyt z sześciu krajów. Polska jeszcze czeka

mamy zjechać do 3,5 proc., a w 2015 r. - 2,7 proc. PKB. Z dokumentu wysłanego do Brukseli wynika, że korzystne skutki dla finansów państwa przynoszą i będą przynosić przede wszystkim już wprowadzone reformy. Ograniczenie prawa do wcześniejszych emerytur czy podniesienie wieku emerytalnego to

Przyjechał na odwyk, został sołtysem

schroniska: – I nagle alkohol przestał być potrzebny. Piotr: – Bo jest co robić. Jak się wyprowadza psy na spacer albo pomaga w warsztacie, nie myśli się o piciu. Skąd się wzięli mieszkańcy Posadówka? Hieronim: – Jurek pracował w lesie i na emeryturze musiał odejść z mieszkania, bo nowy

Mobbing i dyskryminacja w ZUS? Pracownicy piszą list do prezesa i premiera

czterech oddziałach (25 proc.) stwierdzono opóźnienia w przekazaniu tytułów do urzędów skarbowych". Izba podsumowuje: "Przyczyną opóźnień było m.in. nadmierne obciążenie pracą osób odpowiedzialnych za ściąganie należności". Związkowcy ZUS przyznają, że pracownicy skarżą się im, iż szefowie

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

pracowałam, ale stan syna w ostatnich miesiącach bardzo się pogorszył i będę jednak musiała zrezygnować z etatu. Jak załatwić formalności związane z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego? Przede wszystkim musimy przygotować dokumenty, m.in.: orzeczenie o niepełnosprawności, dowód tożsamości opiekuna

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

formalności związane z otrzymaniem takiego wsparcia załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Zainteresowana osoba musi złożyć wniosek i przygotować dokumenty potwierdzające sytuację życiową: odcinki renty lub emerytury, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp

Pomoc dla starszych i chorych

całodobowej opieki w przypadku umieszczenia w nim dziecka. Wszystkie formalności załatwimy w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Należy złożyć pisemny wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia wraz z dokumentami. Ośrodek ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli nie zgadzamy

Pod dobrą opieką

samodzielnie funkcjonować. Musi ona złożyć pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej znajdującego się najbliżej jej miejsca zamieszkania. Jeśli jest ubezwłasnowolniona, formalności powinien załatwić jej opiekun prawny. Potrzebne będą: + dokumenty potwierdzające stan zdrowia zainteresowanej osoby, + decyzja

Bez Wałęsy nie byłoby podziemia

Instytutu. Dlaczego IPN ma ustępować przed potrzebą sensacji? Elementarna przyzwoitość nakazuje poczekać na ekspertyzy. IPN nie zawsze się tak spieszył. Kiedy potrzebowałem zaświadczenia, że siedziałem w więzieniu za politykę, co potrzebne mi było do wyliczenia emerytury, IPN zwlekał cztery miesiące z

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób) oraz jeśli bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Dokumenty potrzebne do renty Trzeba złożyć wniosek w swoim (czyli właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania) oddziale lub inspektoracie

Jan Banaś, bohater filmu "Gwiazdy": dziecko wojny, na boisku as

przyznać, że kiedy zobaczyłem akcję z nożem, byłem początkowo zszokowany. Ale rozumiem, że to fabuła, a nie dokument. Wiele razy rozmawiałem z Kidawą--Błońskim, ale nigdy nie śmiałem ingerować w jego pracę. Wszystko łączył, kompilował – tak żeby to miało ręce i nogi. Zgodziłem się na film, więc muszę

Jakie zmiany szykują się w rentach

jest zmiana? Dlaczego rząd uważa, że potrzebna jest zmiana? Zgodnie z założeniami reformy emerytalnej wysokość świadczenia ma zależeć tylko od wielkości zgromadzonego kapitału oraz statystycznej długości życia osoby przechodzącej na emeryturę. Od zeszłego roku emerytury naliczane są systemem mieszanym

Szkoła potrzebna do wystawienia świadectwa

Nauczyciel dzięki Karcie jest chyba ostatnim zawodem, w którym pracuje się w oczekiwaniu na emeryturę. Kolejne szczeble awansu zależą przede wszystkim od stażu pracy, bo tzw. osiągnięcia każdy z aplikujących, jeśli tylko nie jest idiotą, zdobędzie niewielkim wysiłkiem. Dokumenty "osiągnięć" są

Postulaty Sierpniowe. 35 lat później

co przesadzać. Pan Grzegorz, przedsiębiorca, 37 lat 14. Godziwa emerytura dla małych i średnich przedsiębiorców. Kłopotem dzisiaj w Polsce jest ZUS. Ostatnio bardzo często się o tym mówi. Jak dostaję przeliczenia, jaka będzie moja emerytura po 67. roku życia, to łapię się za głowę. W tej chwili

Antoni Macierewicz, jego firma i jego TW. Czego nie wiemy o pogromcy "układu"

moskiewskie kierownictwo mogło czytać tajne dokumenty polskich esbeków bez wiedzy szefów SB. Katalog IPN podaje, że w 1988 r. Zieliński odszedł z MSW i SB na emeryturę. Według rejestrów gospodarczych założył wtedy firmę ochroniarską, a potem związek pracodawców ochrony. Wojtaszczyk i Chlasta piszą też, że

Mieszkańcy Starczy: Nasz wójt nie może być winny, przecież to bardzo dobry człowiek

dokumenty, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powiatu częstochowskiego, starostwo bowiem kwotą ponad 17 tys. zł sfinansowało etat w liceum dla wójta. Proces toczy się od końca kwietnia. Wójt nie przyznał się jakiegokolwiek przestępstwa. Szczerze wyjaśnił, że chodziło nie o pieniądze, lecz

Mieszkańcy Braunau w Austrii: Zostawcie nam dom Hitlera

chcą przyznać, że też byli oprawcami. Rozmowa z pisarzem Martinem Pollackiem O Hitlera i dom jego rodziców najlepiej pytać Floriana Kotankę, emerytowanego dyrektora szkoły w Braunau. Ostatnio poprawił biografię Hitlera, w miejskich archiwach odkrył, że jego brat Otto, który zmarł w wieku siedmiu dni z

Ubezwłasnowolnione. Czy sąd i rodzina mogą rozdzielić kochające się osoby?

zareagowałaby nerwowo, a to jej szkodzi. Teresy czapka nie drażni: - Jesteśmy dla siebie najbliższymi osobami - mówi. - Bardzo się kochamy. Spotkały się przy brydżu. Zaczęły razem grywać, wspólnie spędzać wakacje, w końcu wymieniły się kluczami. Przed notariuszem udzieliły sobie pełnomocnictw finansowych, ufały

Widacki: Nie wybielamy UB

- To niepotrzebna ocena, która szkodzi całej sprawie - mówią politycy lewicy. Wczoraj oficjalnie zaprezentowali wniosek skarżący ustawę obniżającą niemal czterokrotnie emerytury b. funkcjonariuszom SB i UB. Podpisało się pod nim 53 posłów Lewicy, SdPl, DKP. Wcześniej jego fragmenty ujawniła "

Artykuł 79. Nasze skargi do Trybunału Konstytucyjnego

działalność geodezyjną. To jednoosobowa firma, pomocników zatrudniam tylko do bardziej skomplikowanych pomiarów. Papiery do ZUS-u złożyłem dopiero w ubiegłym roku. I zaczęły się schody, bo urzędnicy odmówili mi przyznania emerytury. Bo niby w przepisach jest zapis, że szkodliwe warunki dotyczą tylko pracy w

Grecja potrzebuje kolejnego pakietu pomocy. Niemcy wzburzeni

partyjnym wiecu w Ahrensburgu koło Hamburga, potwierdził to, o czym od pewnego czasu donosiła niemiecka prasa. O tym, że kolejna pomoc finansowa dla Grecji będzie potrzebna, napisał dwa tygodnie temu "Der Spiegel", powołując się na wewnętrzny dokument niemieckiego Banku Federalnego. Zdaniem