dokumenty potrzebne dla przyznania emerytury

sprawdź też:

emerytura

LESZEK KOSTRZEWSKI

Emerytura zagraniczna

Emerytura zagraniczna

Osoby, które pracowały za granicą, mogą otrzymywać, oprócz polskiej, także drugą emeryturę. ZUS już wypłaca ponad 100 tys. międzynarodowych emerytur.

Podnieś swoją emeryturę

Gdy pracujesz na emeryturze, możesz na nowo przeliczyć jej wysokość. Ostatnio zapadł w tej sprawie bardzo korzystny dla emerytów wyrok Sądu Najwyższego.

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Gdy dorabiasz, możesz na nowo przeliczyć emeryturę. Warto też upomnieć się w ZUS o zaległe składki.

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Nie każdy może zamienić emeryturę. * Trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny - dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn - 65. * Trzeba przez co najmniej 30 miesięcy dorabiać na

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

- Przez trzy lata pobierałam 1300 zł brutto emerytury. Oczywiście co miesiąc brakowało mi na czynsz, potrzebne leki i jedzenie. Musiałam dorabiać. Miesiąc temu przypadkowo od koleżanki dowiedziałam się, że mogę emeryturę podwyższyć. Złożyłam wniosek do ZUS i dali mi 210 zł więcej - opowiada pani

Przez nielegalne archiwa część emerytów uzyska niższe świadczenie

- do archiwów, często prowadzonych przez prywatne firmy. Dziś dokumenty te są potrzebne do wyliczenia tzw. kapitału początkowego niezbędnego do ustalenia wysokości emerytury. To ważne dla osób zatrudnionych przed 1999 r. Długo przepisy nie regulowały działalności archiwizacyjnej - mógł ją prowadzić

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

-2,5 tys. zł. Zasiłek ma pokryć część lub całość kosztów pogrzebu, które bliscy ponieśli na ceremonię. Wysokość świadczenia określa ośrodek pomocy społecznej indywidualnie. W tym celu potrzebne będą następujące dokumenty: *ustny lub pisemny wniosek członka rodziny o sprawienie pogrzebu na koszt gminy

ZUS może zabrać emerytury, czyli czarny sen emeryta

Pani Maria kilka lat temu zwolniła się z pracy i wystąpiła do ZUS z wnioskiem o emeryturę. Złożyła wszystkie potrzebne dokumenty. Urzędniczka, która je przyjmowała, zapewniała, że wszystko jest w porządku. Zakład wyliczył, że kobieta będzie dostawać ok. 1,4 tys. zł brutto. - Niewiele, ale cieszyłam

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

potrzebne będą następujące dokumenty: + ustny lub pisemny wniosek członka rodziny o wyprawienie pogrzebu na koszt gminy, do której należy ośrodek pomocy społecznej; + odpis skrócony aktu zgonu; + oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego

Wybrać ZUS czy OFE?

Wybrać ZUS czy OFE?

osobiście w oddziale ZUS, wysłać ją pocztą lub przez internet - przez platformę usług elektronicznych ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów. Ale żeby się w niej zarejestrować, trzeba... udać się do oddziału ZUS lub do urzędu skarbowego. Potrzebne dokumenty są dostępne w oddziałach ZUS i urzędach

Sposoby na wyższą emeryturę

Sposoby na wyższą emeryturę

dla tych osób, które po przyznaniu wcześniejszej emerytury przez okres co najmniej 30 miesięcy podlegały ubezpieczeniom społecznym [a więc pracowały na wcześniejszej emeryturze i odprowadzały składki". W takim przypadku tzw. część socjalną emerytury, wynoszącą 24 proc. kwoty bazowej, ZUS obliczy

Skąd pieniądze na starość

Skąd pieniądze na starość

naprawił żaden rząd przez kilkanaście lat; opłaty wciąż są skandalicznie wysokie) - trzeba odróżnić od poszanowania dla faktów. Możliwości budżetu państwa maleją wskutek starzenia się społeczeństwa, czyli pogarszającej się relacji liczby płatników do beneficjentów świadczeń. A zatem same tylko emerytury

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

Nie ma dnia, aby emeryci, renciści, osoby na zasiłkach przedemerytalnych nie zgłaszali do naszej redakcji sygnałów, że ZUS źle wyliczył im świadczenie, nie chce przyznać emerytury, renty czy zasiłku, nie uwzględnia przedstawianych dokumentów. I oczywiście swojej decyzji za nic nie chce zmienić. Czy

Gdy ZUS się pomyli...

Gdy ZUS się pomyli...

Nie ma dnia, aby emeryci, renciści, osoby na zasiłkach przedemerytalnych nie zgłaszali do naszej redakcji sygnałów, że ZUS źle wyliczył im świadczenie, nie chce przyznać emerytury, renty czy zasiłku, nie uwzględnia przedstawianych dokumentów. I oczywiście swojej decyzji za nic nie chce zmienić. Czy

Zasiłki dla opiekunów

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, która według zapewnień resortu pracy ma wejść w życie 1 lipca tego roku. Zgodnie z jej założeniami znowu będzie tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów niepełnosprawnych, choć nadal rodzice niepełnosprawnych

Przywileje dla seniorów i kombatantów

lekarza orzecznika ZUS. W oddziale ZUS trzeba złożyć potwierdzenie stanu zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego i inne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Dodatek wynosi 206,76 zł miesięcznie. Nie przysługuje osobom

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

Funduszu? Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy się wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł netto. Do dochodu rodziny wlicza się zarobki rodzica, ale także inne przychody, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, emeryturę lub rentę. Do obliczeń przyjmuje się

Jak znaleźć dokumenty do emerytury?

Jak znaleźć dokumenty do emerytury?

, zatrudnienia czy zamieszkania we wszystkich państwach Unii oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii; * dokumenty i oświadczenia uzasadniające przyznanie polskich świadczeń i obliczenie ich wysokości; * dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą. Osoba ubiegająca się o emeryturę

Po naszej interwencji ZUS ujawni ranking oddziałów. Czego się dowiemy?

Po naszej interwencji ZUS ujawni ranking oddziałów. Czego się dowiemy?

, nieruchomościami, siecią informatyczną. Sprawdza się też poziom satysfakcji klienta. A więc gdzie ZUS szybko wydaje decyzje, np. o przyznaniu emerytury, a gdzie idzie to najwolniej. Gdy "Wyborcza" poprosiła prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka o udostępnienie informacji o rankingu, prezes odmówił. Dlaczego

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

dochodem (osoby samotnej lub na osobę w rodzinie). Nie może być mniejszy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 529 zł. + Zasiłek okresowy - jest przyznawany w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Jego wysokość to co najmniej 50 proc

Jak ZUS płaci za swoje błędy

Jak ZUS płaci za swoje błędy

dodatkowego dokumentu. ZUS broni się, że prawo wszystko precyzuje i Zakład nie ma możliwości bez końca odsyłać swoich klientów bez wydania decyzji emerytalnej. Gdy sprawa o przyznanie emerytury czy renty przeciąga się i jest bardzo skomplikowana, potrzebni są biegli specjaliści. Przykład. Pani Anna stara się

Rosja świętuje dzień aneksji

Rosja świętuje dzień aneksji

;. Obserwatorzy starają się zrozumieć, czy prezydent się przejęzyczył, czy też świadomie chciał się przyznać do jakichś konkretnych błędów w polityce kierowanego przez siebie kraju. Putin zapewnił, że wciąż uważa Rosjan i Ukraińców za jeden naród i wyraził nadzieję, że ci drudzy kiedyś "obiektywnie ocenią

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

lokalu. Uwaga! Nie można wykupić mieszkania zakładowego w ramach rządowego programu "Mieszkanie dla młodych" (który ma ułatwić osobom do 35. roku życia zakup pierwszego mieszkania). Dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i

Kary za abonament

przysługuje m.in.: * inwalidom (muszą przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności), * osobom, które ukończyły 75 lat (dowód osobisty), * osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne socjalne lub rentę socjalną (decyzja o przyznaniu pomocy), * osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której

Jak mieć wyższą emeryturę

Przepisy dotyczące wyliczania emerytur zmieniają się. Na części z nich mogą finansowo skorzystać zarówno obecni, jak i przyszli emeryci. Warto ponownie przejrzeć dokumenty i sprawdzić, czy nasza emerytura może być wyższa.Zerowy dochódEmeryci i renciści, którzy jeszcze nie udowodnili wysokości

Pomoc dla opiekunów

na emeryturę do końca tego roku. Dla pań, które wystąpią o emeryturę w przyszłym roku, okres składkowy zostanie wydłużony o rok, dla tych, które planują emeryturę w 2015 r., o dwa lata i tak dalej, aż do 2021 r., kiedy okres ubezpieczenia dla kobiet osiągnie 25 lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

: + wniosek o przyjęcie, + dokumenty potwierdzające stan zdrowia, + potwierdzenie wysokości emerytury lub renty z ZUS albo KRUS, + ostatni odcinek wypłaconego świadczenia, + decyzja gminy o przyznaniu zasiłku stałego, + orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz tego wymagana jest pisemna zgoda na

Eksperci: w Polsce brak kompleksowego programu budowy mieszkań

". Dlatego, zdaniem Nowickiego, w Polsce potrzebny jest narodowy program budownictwa, który zawierałby programy szczegółowe w poszczególnych segmentach: mieszkań własnościowych, komunalnych, socjalnych i na wynajem. Jest to ważne, bo wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce powinno

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają oni świadczenia, za które nie będą w stanie się utrzymać. Osobom dorosłym pozwolenie to da możliwość podjęcia legalnej pracy. Dotychczas do banku ofert pracy przy

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają oni świadczenia, za które nie będą w stanie się utrzymać. Osobom dorosłym pozwolenie to da możliwość podjęcia legalnej pracy. Dotychczas do banku ofert pracy przy

Co się należy starszym i ich opiekunom

samotnej lub na osobę w rodzinie). Nie może być mniejszy niż 30 zł i wyższy niż 529 zł miesięcznie. Zasiłek okresowy - jest przyznawany w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Jego wysokość to co najmniej 50 proc. różnicy między

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

mieszkaniowe nie powinny przekroczyć 12 proc. dochodów, o ile te są niższe od najniższej emerytury, lub 15 proc. dochodów, jeżeli są równe kwocie najniższej emerytury lub od niej wyższe. Dla rodzin większych jest to odpowiednio: 10 proc. dochodów, jeżeli nie przekraczają one najniższej emerytury, lub 12 proc

Związki spółek grupy PKN Orlen zarzucają ich władzom brak dialogu; zapowiadają protest

jest niezwykle istotne, żeby związki zawodowe z pracodawcą i pracodawca ze związkami, bo zawsze ta relacja musi być dwukierunkowa, potrafili rozmawiać, nawet jak mają trudne tematy" - oświadczył. Podkreślił, że rozmowy takie powinny uwzględniać wartości ważne dla pracowników i jednocześnie

Temat dla polityków. To nie jest kraj dla starych ludzi

. Zniechęcona. Ma długie okresy przypływu energii, dla której nie widzi ujścia. - Ile razy w tygodniu mam szorować łazienkę, do której i tak nikt poza mną nie zagląda? - pyta. Zamknięcie się w czterech ścianach to najgorsza rzecz, jaka może spotkać człowieka na emeryturze. Tzw. zasłużony odpoczynek może stać

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

oznacza w praktyce? Dotąd wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłacał składkę emerytalną przez 20 lat kobietom i 25 lat mężczyznom. Teraz to się zmienia. 20-letni okres składkowy będzie dotyczył tylko tych kobiet, które przejdą na emeryturę do końca tego roku. Dla pań, które wystąpią o emeryturę w

Mobbing i dyskryminacja w ZUS? Pracownicy piszą list do prezesa i premiera

czterech oddziałach (25 proc.) stwierdzono opóźnienia w przekazaniu tytułów do urzędów skarbowych". Izba podsumowuje: "Przyczyną opóźnień było m.in. nadmierne obciążenie pracą osób odpowiedzialnych za ściąganie należności". Związkowcy ZUS przyznają, że pracownicy skarżą się im, iż szefowie

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

ustalany jest dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały (były ubezpieczone) przed 1 stycznia 1999 r. 2. W trakcie poszukiwania starych akt płacowych okazało się, że mój były pracodawca już kilkanaście lat temu ogłosił upadłość. Gdzie teraz mogę znaleźć potrzebną mi dokumentację

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

własnością skarbu państwa. Potrzebne będą także zaświadczenie o zameldowaniu, odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli o lokal stara się wdowa lub wdowiec po najemcy), skrócony odpis aktu zgonu najemcy (jeśli o wykup zabiega bliski zmarłego). Emeryci muszą dostarczyć decyzję o ustaleniu prawa do emerytury

Mieszkańcy Starczy: Nasz wójt nie może być winny, przecież to bardzo dobry człowiek

dokumenty, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powiatu częstochowskiego, starostwo bowiem kwotą ponad 17 tys. zł sfinansowało etat w liceum dla wójta. Proces toczy się od końca kwietnia. Wójt nie przyznał się jakiegokolwiek przestępstwa. Szczerze wyjaśnił, że chodziło nie o pieniądze, lecz

Pomoc dla starszych i chorych

mieszkamy lub ośrodku pomocy społecznej. Jeżeli będą potrzebne inne dokumenty, dowiemy się o tym w urzędzie. Świadczenie pielęgnacyjne Jeżeli musimy zrezygnować z pracy zarobkowej, aby zaopiekować się niepełnosprawnym rodzicem, dzieckiem albo rodzeństwem, otrzymamy świadczenie pielęgnacyjne. Wypłaca je

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU z 2013 r. nr 0, poz.3). Będą potrzebne: - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dokument stwierdzający wiek dziecka; - w przypadku rodziców dziecka niepełnosprawnego - orzeczenie o jego niepełnosprawności; - zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie, że

Emerytury dla 60-latków już są. Jakie warunki trzeba spełnić?

pomostówkach, które od przyszłego roku mają zastąpić wcześniejsze emerytury. W czwartek - o emeryturach nauczycieli, górników i kolejarzy. 1. Mam znajomego, który rok temu skończył 60 lat i przeszedł na emeryturę. ZUS przyznał mu świadczenie i nie potrzebował żadnej specjalnej ustawy. Po co więc teraz jakaś

Mundurówka na emeryturze

Wojskowej i sądownie udowodniono mu, że stosował represje, to ten okres służby się nie liczy - w myśl ustawy - jako pobyt w wojsku. A więc nie ma znaczenia dla obliczania emerytury. Dokumenty do emerytury Wniosek o przyznanie emerytury składa się w najbliższym biurze emerytalnym MON wraz z takimi

Dla kogo renta rodzinna

śmierci żony. - Rodzicom - jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób) oraz jeśli bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Dokumenty potrzebne do renty Trzeba złożyć wniosek w swoim (czyli

Gdy nie spłacasz długów

wtedy, gdy komornik zajmie mu część pensji lub emerytury. Dopiero od tego momentu dłużnik może się bronić - zaskarżyć klauzulę wykonalności albo złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. Ten pierwszy sposób jest z góry skazany na porażkę - banki rzadko kiedy popełniają błędy w takich dokumentach. Znacznie

Emerytura może być większa

mieli dokumentów potwierdzających, ile zarabiali. W efekcie dziś mają niższą emeryturę.Od 1 stycznia br. Zakład zamiast zerowych dochodów bierze pod uwagę najniższe wynagrodzenie dla danego okresu. Tym samym emerytura albo renta wzrośnie. Z nowego prawa będzie mogło według różnych szacunków skorzystać

Prezydentura Komorowskiego: 23 projekty ustaw, 4 weta, 28 posiedzeń RBN

, że członkowie Rady wyrazili pełną akceptację dla zwiększenia wydatków obronnych od 2016 roku. Prezydent podkreślał, że większe nakłady na obronność są potrzebne nie tylko ze względu na modernizację techniczną polskiej armii, ale wiążą się też z budową infrastruktury, która pozwoli w razie potrzeby

Bratkowski: Fałszywa przezorność w sprawie reformy emerytalnej

ZUS nie ma sejfów z naszymi pieniędzmi, są tylko dokumenty zobowiązujące ZUS do wypłaty nam emerytur ze składek, jakie będą do ZUS wpłacać przyszli pracujący. Jednak w OFE też nie ma sejfów z pieniędzmi. Są tylko dokumenty: akcje, obligacje, potwierdzenia wpłat na rachunki bankowe. Ale to też tylko

Jak udowodnić lata pracy do emerytury

. Uwaga! Jeśli już jesteś na emeryturze, nasz dzisiejszy informator jest także dla ciebie. Możesz opuścić trzy pierwsze akapity i zacząć czytać od: Poszukaj dokumentów. Wyjaśniamy, jak można podwyższyć sobie świadczenie. Nawet o kilkaset złotych! Co to kapitał początkowy Do ustalenia emerytury, ZUS musi

Ach, co to był za ślub w związku partnerskim

, jakie dokumentypotrzebne. "W Polsce każdy może zmienić nazwisko, na jakie chce, pod warunkiem że nowe nie będzie ośmieszające, obco brzmiące lub niezgodne z zasadami pisowni w języku polskim. Ustawa definiuje jedynie, że należy się kierować ważnymi powodami osobistymi , ale nie definiuje

Grecja potrzebuje kolejnego pakietu pomocy. Niemcy wzburzeni

partyjnym wiecu w Ahrensburgu koło Hamburga, potwierdził to, o czym od pewnego czasu donosiła niemiecka prasa. O tym, że kolejna pomoc finansowa dla Grecji będzie potrzebna, napisał dwa tygodnie temu "Der Spiegel", powołując się na wewnętrzny dokument niemieckiego Banku Federalnego. Zdaniem

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania. POTRZEBNE DOKUMENTY Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku powinny być

Pomoc dla starszych i chorych

całodobowej opieki w przypadku umieszczenia w nim dziecka. Wszystkie formalności załatwimy w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Należy złożyć pisemny wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia wraz z dokumentami. Ośrodek ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli nie zgadzamy

Śmierć Pikadora. Hugo-Bader szuka kolegów z podziemia

stylistyczna, ale dobrze pamiętam, że przy rwaniu pomagałem sobie zębami. Wersje od jeden do sześć do dzisiaj leżą w tekturowej teczce z tasiemkami, na której zielonym flamastrem napisałem słowo "Firma", bo tak nazywaliśmy wtedy naszą organizację. Większość kartek dla oszczędności papieru zadrukowana

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości przyznanej emerytury za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku o bonifikatę

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Inne plany mają posłowie PiS. Postulują specjalne renty dla wdów po górnikach. Posłowie chcieliby, aby dostawały rentę

Pomoc dla chorych i ich bliskich

form pomocy mogą skorzystać pacjenci i ich rodziny? Gdzie udać się po pomoc? LECZENIE Aby skorzystać z wizyty u lekarza psychiatry, nie potrzeba skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, będzie ono natomiast potrzebne w przypadku wizyty u psychologa lub psychoterapeuty. Oprócz leczenia

Jakie zmiany szykują się w rentach

?Dlaczego rząd uważa, że potrzebna jest zmiana? Zgodnie z założeniami reformy emerytalnej wysokość świadczenia ma zależeć tylko od wielkości zgromadzonego kapitału oraz statystycznej długości życia osoby przechodzącej na emeryturę. Od zeszłego roku emerytury naliczane są systemem mieszanym, czyli częściowo

Szkoła potrzebna do wystawienia świadectwa

emeryturęNauczyciel dzięki Karcie jest chyba ostatnim zawodem, w którym pracuje się w oczekiwaniu na emeryturę. Kolejne szczeble awansu zależą przede wszystkim od stażu pracy, bo tzw. osiągnięcia każdy z aplikujących, jeśli tylko nie jest idiotą, zdobędzie niewielkim wysiłkiem. Dokumenty "osiągnięć" są

Nadchodzi czas starszych Polaków. Czy muszą być biedni i samotni?

poczujemy się potrzebni. To może być praca, rodzina, organizacja pozarządowa, parafia. Każdy sam musi poszukać miejsca dla siebie, ale lokalne środowisko powinno w tym pomóc, szczególnie gdy przestajemy pracować i przechodzimy na emeryturę. Jedni chcą szydełkować, inni zostają wolontariuszami, a jeszcze

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

mamy wzory wniosków wraz z opisem zasad przyznania świadczeń i wykazem wymaganych dokumentów. * Rozporządzeniu ministra zdrowia z 14 września 2010r. (DzU Nr 183 poz. 1234) - tu znajdziemy wzór zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką medyczną w czasie ciąży potrzebne do becikowego.

Skarb państwa głęboko schowany

zakładki "Pokrzywdzeni przestępstwem", w niej skierowanie do następnej - "Kompensata...". Tam ukryto wszystkie potrzebne informacje: ustawę, rozporządzenie ministra i formularz wniosku. Komu się należy Od lipca 2005 roku w Polsce obowiązuje ustawa o państwowej kompensacie dla osób

Wcale nie było tak źle. Na pożegnanie minister Kudryckiej [LIST]

15 listopada prof. Kudrycka w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" poinformowała, że zamierza odejść z resortu. Reakcja znakomitej większości środowiska naukowego była jednoznaczna - nareszcie! Gdzieś w internecie przeczytałem, że "naukowcy upiją się ze szczęścia". Rzeczywiście dla

Gdy nie płacisz czynszu...

dostaniemy tylko wtedy, gdy średni miesięczny dochód na każdego domownika nie przekracza: w wieloosobowych rodzinach 125 proc. najniższej emerytury (to tzw. gospodarstwa wieloosobowe), dla osób samotnych - 175 proc. najniższej emerytury (tzw. gospodarstwa jednoosobowe). Od 1 marca 2011 roku kwoty te poszły

Znieczulone

Agnieszka. Sześć lat.Teren. Śródmieście.Godzina 11. Małżeństwo 80-latków. On przepija emeryturę, którą dostaje 10 każdego miesiąca. Ona na to patrzy i pilnuje, żeby mąż nie narobił szkód. Od lat nie udaje się namówić jej na terapię dla osób współuzależnionych. Jedyne, co się powiodło, to złożenie wniosku o

Podsumowanie Berlinale 2015: Nagrody dla najlepszych, triumf Szumowskiej [PAWEŁ T. FELIS]

, finałowym spojrzeniu jest to samo rozgoryczenie, które miała na twarzy Patricia Arquette w "Boyhood": "I to ma być wszystko? Całe życie?". Na konferencji prasowej po wręczeniu nagród Rampling droczyła się z Courtenayem, a jednocześnie przyznała, że to wyróżnienie bardzo dla niej ważne

Bankrut Gierek

wymuszone okolicznościami poluzowanie cenzury. Wydrukowano wiersze Zbigniewa Herberta i ''Mszę za miasto Arras'' Andrzeja Szczypiorskiego. Dla inteligencji, która mocno dostała w 1968 r., to był ważny zwrot.W dokumentach Wydziału Kultury KC pisze się wtedy wprost, że inteligencję trzeba kupować. Tantiemami

Widacki: Nie wybielamy UB

- To niepotrzebna ocena, która szkodzi całej sprawie - mówią politycy lewicy. Wczoraj oficjalnie zaprezentowali wniosek skarżący ustawę obniżającą niemal czterokrotnie emerytury b. funkcjonariuszom SB i UB. Podpisało się pod nim 53 posłów Lewicy, SdPl, DKP. Wcześniej jego fragmenty ujawniła "

Kwaśniewski: Nie pojechałbym dziś do Moskwy

zrobić absolutnie wszystko, by te wybory się odbyły, bo Ukrainie są one potrzebne jak powietrze. To dla niej być albo nie być. Ukraina potrzebuje pierwszego punktu stabilności, czyli prezydenta, który ma mandat i może działać. On powinien od razu podjąć trzy kwestie - budowę szerokiej koalicji rządowej

Renty na razie bez zmian

związane z uzyskaniem renty.Ubiegamy się o rentęNajpierw przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty. A trochę ich jest. ** Potrzebne ci będzie zaświadczenie od lekarza prowadzącego (na specjalnym formularzu ZUS N-9) i cała dokumentacja medyczna. Nie zapominaj, że zaświadczenie od lekarza jest ważne tylko

Platforma na nowo. Wycofuje się z podatku liniowego?

Ursynów''. Jak ustaliła ''Gazeta'' podstawą ponad 100-stronicowego dokumentu, z którym PO idzie do październikowych wyborów, jest zasada zrównoważonego rozwoju: obok gospodarki partia kładzie w nim nacisk na sprawy społeczne, np. emerytury. - Taki mamy czas, że na świecie jest groźba drugiej fali

W polskim wywiadzie kasę defraudowano od lat. Gdy dostaliśmy dużą gotówkę od CIA - najwięcej. Kto? Ujawniamy

pieniądze co najmniej 30 pracowników wywiadu. W śledztwie przyznał się, że było ich nie więcej niż pięciu. Twierdzi, że stracił nad tym panowanie. Agenci przestają oddawać pieniądze, najwięcej winien jest Dakowicz. Co roku jest kontrola komórki finansowej; stan szafy pancernej musi się zgadzać z dokumentami

Pomoc dla starszych i chorych

potrzebne są dodatkowe, specjalistyczne badania. Do ciebie należy dostarczenie wszystkich dokumentów poświadczających twój stan zdrowia. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności umożliwia np. dłuższy urlop wypoczynkowy dla osoby pracującej czy ulgi komunikacyjne (trzeba sprawdzić lokalne przepisy w swoim

Życie po udarze

powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, pod warunkiem że te pięć lat przypada na ostatnie dziesięć lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.Od czego zacząć?Od zgromadzenia potrzebnych dokumentów

Jak się starać o rentę

prowadzącego (na specjalnym formularzu ZUS N-9) i całą dokumentację medyczną związaną z twoim leczeniem. Dołącz też ankietę wypełnioną przez pracodawcę, czyli wywiad zawodowy (druk ZUS N-10).Do wyliczenia renty będą potrzebne dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego w czasie ubezpieczenia

Zasiłki, odprawy, wypłaty z ubezpieczeń, kredytowanie

, wnukom, rodzeństwu, małżonkowi oraz rodzicom).Zasiłek może też być przyznany w razie śmierci członka rodziny (czyli dziecka, małżonka, rodzica) osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę.Trzeba jednak pamiętać, by stosowny wniosek złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci bliskiego

Henryka Bochniarz: Etatów nie będzie

zaledwie 32 proc. PKB. Mamy jedne z najniższych podatków w Unii. I to jest, delikatnie mówiąc, niespójne z tym, co głosicie. - 32 proc. jest tylko na papierze, w rzeczywistości obciążenia dla przedsiębiorców są wyższe. Ale problem naszego systemu podatkowego to przede wszystkim jego zmienność i stopień

Jak dostać rentę inwalidzką?

także inne dokumenty , które mogą mieć wpływ na decyzję o przyznaniu renty - np. karty leczenia szpitalnego czy zaświadczenia o przebytej rehabilitacji . Wszystkie potrzebne druki można pobrać ze strony internetowej ZUS: http://zus.pl/wai/default.asp?p=1&id=1083[hash]p30. 2. ZUS

Pieniądze na trudne czasy

. rentę rodzinną, mają szansę także członkowie rodziny osoby zmarłej, jeśli ta w momencie śmierci miała:- przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń- pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie

Pod dobrą opieką

. Jeśli jest ubezwłasnowolniona, formalności załatwia jej opiekun prawny. Potrzebne będą też dokumenty potwierdzające sytuację życiową zainteresowanego:* stan zdrowia - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacją m.in. o chorobach oraz o zalecanym typie placówki. Może je wystawić lekarz rodzinny

Alimenty na dzieci

na ogół mają stałe źródło utrzymania, czyli emeryturę lub rentę. Warunek: wnuki muszą cierpieć niedostatek, czyli nie są zaspokojone ich podstawowe potrzeby życiowe, jak jedzenie czy ubranie. Gdy wnucząt nie stać na zimowy wyjazd w Alpy, nie znaczy to, że ma go sfinansować babcia z dziadkiem. WOJNA O

Sean Penn się wkurza [ROZMOWA]

użył kilkakrotnie słowa "fuck". Tego samego dnia wieczorem spotkał się z prezydentem Francji François Hollande'em, by przekonać go do wsparcia mieszkańców Haiti. Dwa dni później pojawił się na gali rozdania Cezarów, by z rąk Marion Cotillard odebrać przyznaną przez Francuzów honorową

Igrzyska zadziornego łobuza

siebie gotowe wszystkie potrzebne obiekty sportowe, nie chcą się nimi pochwalić - ocenił znajomy socjolog pracujący dla rosyjskich instytucji rządowych. Jego rodacy nie zdają sobie sprawy z tego, że mieszkańcom Bawarii igrzyska nie są potrzebne. - Niemcy nie muszą już telewizyjnymi relacjami ze

Zmiany w rentach

ZUS wraz z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego, nie musimy ich dołączać do wniosku o przyznanie renty. We wniosku o przyznanie renty należy w takim przypadku tylko o tym poinformować, podając jednocześnie numer sprawy kapitału początkowego.** Potrzebne będą nam też dokumenty poświadczające

Jestem matką mojej matki

ośrodkach każdy oddaje 70 proc. swojej emerytury. Resztę dopłaca państwo, o ile chory ani jego rodzina nie posiadają majątku. Jeśli chory ma np. własnościowe mieszkanie, resztę kwoty trzeba dopłacić samemu.Gdzie można dostać od razu cały pakiet potrzebnych informacji? - Najlepiej poszukać stowarzyszenia

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

kryterium dochodowego (jego wysokość podaliśmy powyżej przy zasiłku celowym), mają prawo do nieodpłatnej pomocy. Dla pozostałych takie usługi mogą, choć nie muszą, być płatne - zależy to od konkretnej gminy (tak jak i wysokość opłat). Jakie dokumenty trzeba zgromadzić, starając się o wsparcie z opieki

Ile kosztuje internowanie? Od 1,5 tys. do 23,5 tys. zł

trzymiesięczne internowanie. Wczoraj przyglądał się rozprawom: - To skandal. Po tym, ile zrobiło się dla kraju, teraz trzeba spowiadać się przed sądem z zarobków. Powinniśmy dostać pieniądze na podstawie dokumentów, bez tej żenującej procedury.

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

zajęcia z psychologiem. Uwaga! Każda osoba przebywająca w sanatorium poza rehabilitacją medyczną może też liczyć na pomoc psychologa i dietetyka. Warto wiedzieć. Możesz poprosić o wyjazd w terminie, który będzie dla ciebie dogodny, jednak termin ten nie może wykraczać poza okres przyznanych zasiłków lub

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

zasiłek przedemerytalny). Nie później jednak niż 18 miesięcy po takim okresie. Przepisy mówią, że można przyznać rentę po upływie tych 18 miesięcy (podstawa art. 57 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), ale tylko wtedy, kiedy starająca się o nią osoba:* została uznana za całkowicie niezdolną do

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

mieć orzeczenie lekarza potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy. Dokument ten wystawia lekarz wskazany przez ZUS. Podobnie jak rentę inwalidzką, również socjalną możesz mieć przyznaną na czas nieokreślony (gdy nie ma szans wyzdrowienia) albo na czas określony (najczęściej od trzech do pięciu lat

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

skończysz 50 lat lub staniesz się niezdolny do pracy w ciągu 5 lat od chwili śmierci ubezpieczonego współmałżonka. Rozwód nie jest przeszkodą dla otrzymywania świadczenia. Jeśli wykażesz, że przed śmiercią eksmałżonek płacił ci alimenty lub miałeś przyznane je przez sąd - możesz ubiegać się o rentę po nim

Co się należy chorym na Parkinsona

pisemnie. Na wizytę musimy zabrać przygotowaną dokumentację medyczną (do wniosku dołącza się kopie tych dokumentów). W czasie wizyty chorego zbada lekarz, a członkowie komisji przeprowadzą z nim wywiad.O orzeczenie o niepełnosprawności warto postarać się jak najwcześniej ze względu na pomoc, którą daje

Janusz Niemcewicz. Sądzą nas technicy prawa

mylnego. Autorytet trzeba zdobyć wcześniej, by być godnym objęcia urzędu. Wtedy przyznanie się do błędu autorytetowi nie zagrozi. Co jeszcze jest ważne? Sprawność? W sądach rejonowych sędziowie prowadzą po kilkadziesiąt spraw. - Jest ważna. Jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o liczbę sędziów

Jaka pomoc dla chorych na SM

się na specjalnym druku ZUS Rp-1. Trzeba też zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, m.in. świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową z wpisami poświadczającymi wysokość zarobków, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd. Potrzebne też będą: zaświadczenie od lekarza prowadzącego (na formularzu ZUS N

Alimenty na dzieci - jak je wyegzekwować, gdy rodzic nie płaci?

potrzebne do ustalenia, czy należy nam się wsparcie z Funduszu; jeśli mamy nową rodzinę, podajemy dochody całej rodziny; - dokument stwierdzający wiek dziecka; - zaświadczenie od komornika potwierdzające, że ten próbował bezskutecznie ściągnąć pieniądze od dłużnika; - ewentualne orzeczenie o stopniu

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

dofinansowanie NFZ nie przysługuje? O dofinansowanie na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego można się starać w ośrodku pomocy społecznej.Do czego uprawnia karta parkingowa?Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania specjalnie wyznaczonych dla nich miejscach, czyli na tzw

Siedemnastu ministrów i ja

. Balcerowicz był zdumiony moim wtargnięciem. To były dla niego trudne dni, a ja zachowałem się nieprofesjonalnie, nie starając się umówić za pośrednictwem rzecznika prasowego. Choć ministerstwo nie miało chyba wówczas rzecznika. Balcerowicz wyprosił mnie za drzwi. To, że stanął na czele ekipy, która

Zegarki wśród kości

służby specjalne. Rok później umarł. Premier Sali Berisha dodał, że jest wstrząśnięty. I po raz pierwszy przyznał, że Albanii potrzebna jest instytucja, która otworzy archiwa. Jednak kilka dni później Gjergj Erebara dowodzi w artykule, że premier nie powinien być wstrząśnięty, bo ministerstwo spraw

Urwany film Kodaka

Rochester dla Kodaka pracuje prawie 13 tysięcy osób. Mają już ubezpieczenie na życie, dożywotnią emeryturę i rentę inwalidzką. 1928. Rok ma 13 miesięcyW Rochester powstaje miasto w mieście. Kodak ma własną straż pożarną, lekarzy i pielęgniarki, ochronę, oczyszczalnię ścieków, generatory prądu, stację

Zmian w rentach nie będzie

zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. To m.in. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z adnotacjami poświadczającymi wysokość zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd.Potrzebne ci będą wreszcie: zaświadczenie od

Paszporty w Polsce

Paszporty w Polsce – dokumenty wydawane obywatelom polskim w celu identyfikacji przy przekraczaniu granic i za granicą. Paszporty w Polsce przed 1989 Do października 1956 w praktyce możliwe było wyłącznie uzyskanie paszportu na wyjazd służbowy. Do wniosku o paszport, wydawany wyłącznie

Konstytucja Stanów Zjednoczonych

. Jej elastyczność polega na mnogości interpretacji praw w niej zawartych (interpretacji dokonują władze federalne), jej sztywność zaś na ogromnie trudnej, prawie niemożliwej procedurze jej zmienienia (najpierw potrzebne jest 2/3 głosów obu izb parlamentu, potem 3/4 stanów musi te zmiany zaakceptować w określonym

Państwowy Fundusz Kombatantów

Funduszu Kombatantów, pomoc pieniężną z Funduszu przyznaje kierownik ośrodka pomocy społecznej działający z upoważnienia rady gminy, Związek Inwalidów Wojennych RP lub Związek Ociemniałych Żołnierzy RP (Dz.U. 1998 nr 53 poz. 334). Warunki przyznania pomocyPomoc może być przyznana pod warunkiem, że dochód

Brachypelma

Cały rodzaj Brachypelma jest objęty CITES oraz ochroną na podstawie rozporządzenia Rady WE nr 338/97 (Aneks B). Na przewożenie pająka z tego rodzaju przez granicę UE lub państwa niebędącego członkiem Wspólnoty potrzebne jest zezwolenie CITES. Przy jego sprzedaży, kupnie lub innym zarobkowym

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego

rodzaju produktów potrzebne są: dane techniczne produktu, inne dokumenty techniczne dotyczące towaru, takie jak: paszport, rysunki, opis urządzeń lub konstrukcji, dokumenty statutowe. Po dostarczeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, organ, który wykonuje ocenę bezpieczeństwa produktów, dokonuje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Emerytury

Emerytura

Emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego.

Wiek emerytalny w Polsce: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

Obsługa emerytur: dla rolników KRUS, dla reszty pracujących: ZUS

System emerytalny w Polsce: Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary: I filar - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar - np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). I i II filar są obowiązkowe, III filar jest dobrowolny. I filar: emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych. II filar: w II filarze wybiera się fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu. III filar: w III filarze systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Zobacz więcej: