dofinansowania z pfron

PAP

PFRON dofinansuje szkolenie i utrzymanie psa asystującego

PFRON dofinansuje szkolenie i utrzymanie psa asystującego

Koszt szkolenia i utrzymania psa asystującego będzie można dofinansować ze środków PFRON - zakłada projekt noweli rozporządzenia MPiPS. To bardzo doba wiadomość - mówi Jolanta Kramarz, prezes Fundacji Vis Maior, która działa na rzecz osób niewidomych.

PZN: czasopisma dla niewidomych mogą przestać się ukazywać

Wydawane od ponad 60 lat przez Polski Związek Niewidomych czasopisma dla osób słabowidzących i niewidomych mogą przestać się ukazywać. W tym roku PFRON nie przyznał dofinansowania na ich publikację - alarmuje PZN. PFRON zapewnia, że decyzja nie jest ostateczna.

Kto się boi Edwarda Altmana?

700 firmom, które zatrudniają niepełnosprawnych, wstrzymano dofinansowanie do ich pensji. PFRON ma wątpliwości, czy mają płynność finansową. Bez pewności nie zapłaci.

PFRON z 4,8 mld zł budżetu na 2015 r.; nieco mniej niż w tym roku

Tegoroczny plan finansowy PFRON to prawie 5 mld zł. 60 mln zł uzyskają gminy za utracone dochody podatkowe od prowadzących zakłady pracy chronionej, 48 mln zł zaplanowano na realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, a 40 mln zł na działania wyrównujące różnice

Część przedsiębiorców obawia się zmian w prawie o rehabilitacji

. Dodał, że obecnie na system obsługi dofinansowań w PFRON-ie jest przewidzianych 3 mld 250 mln zł i tyle otrzymują pracodawcy. "Nie ma dodatkowych środków, z których ten system można by finansować" - powiedział. Według niego można się obawiać, że w wyniku odpisu ulgi z art. 22 tych pieniędzy

Łódź. Cztery osoby podejrzanego o wyłudzenie ponad 1 mln zł z PFRON

2007-2012 i dotyczą wyłudzenia dofinansowania z PFRON na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Według policji członkowie ścisłego kierownictwa stowarzyszenia (policja nie podaje jego nazwy) zawierali fikcyjne umowy zatrudnienia osób niepełnosprawnych i tworzyli szereg dokumentów

Sejm. Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców nawet jeśli spóźnią się z płatnością

samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą z innymi podmiotami opłacającymi składki, dot. także niepełnosprawnych rolników. Zmiana pozwoli niepełnosprawnym samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą uniknąć sytuacji pozbawienia dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składki. Dzięki

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od października 2015 r. Obecnie nawet jeden dzień zwłoki powoduje utratę refundacji z PFRON, bo warunkiem jej uzyskania jest terminowe opłacanie składek. Inaczej przepisy traktują pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne - mogą zwlekać z

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od października 2015 r. Obecnie nawet jeden dzień zwłoki powoduje utratę refundacji z PFRON, bo warunkiem jej uzyskania jest terminowe opłacanie składek. Inaczej przepisy traktują pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne - mogą zwlekać z

Senat: bez poprawek do przepisów o pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Niepełnosprawnych. KE proponowała ograniczenie wymiaru pomocy do ok. 150 mln zł rocznie, a to kwota, którą PFRON wydaje w ok. trzy tygodnie. Na dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych PFRON potrzebuje zaś ok. 3 mld zł rocznie. Ostatecznie udało się wynegocjować zapisy korzystne dla Polski

Od 1 stycznia nowe przepisy dot. zatrudniania niepełnosprawnych

dopuszczalnej pomocy publicznej, które zagrażałoby Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. KE proponowała ograniczenie wymiaru pomocy do ok. 150 mln zł rocznie, a to kwota, którą PFRON wydaje w ok. trzy tygodnie. Na dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych PFRON

Prezydent podpisał ustawę o zatrudnianiu niepełnosprawnych

, a to kwota, którą PFRON wydaje w ok. trzy tygodnie. Na dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych PFRON potrzebuje ok. 3 mld zł rocznie. Obecnie pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne, może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów

Konsultacje projektu dot. asystenta osoby niepełnosprawnej - w marcu

powiedział, że na system obsługi dofinansowań (do wynagrodzeń dla pracowników z odpowiednim stopniem niepełnosprawności - PAP) PFRON wydaje rocznie ponad 3 miliardy zł przy subsydiowaniu zatrudnienia ok. 250 tys. osób. "Przecież nie wysokość dofinansowania dla pracodawców jest gwarantem wskaźnika

Pracodawcy chcą wyższych dofinansowań za zatrudnianie niepełnosprawnych

niepełnosprawnych. Nie możemy zmarnować wspólnego dorobku. Zastanówmy się, jak je chronić" - przekonywała. Pracodawcy osób niepełnosprawnych, oprócz wyższego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością i ich corocznej waloryzacji chcieliby zamiany art. 22 ustawy o rehabilitacji, który

Rząd przyjął projekt dot. zatrudniania niepełnosprawnych

dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych PFRON potrzebuje ok. 3 mld zł rocznie. Ostatecznie jednak udało się wynegocjować korzystne dla Polski zapisy, które - jak podkreślał pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda - nie

Lubuskie. Przedsiębiorca oskarżony o wyłudzenie ponad 5,3 mln zł z PFRON

, pozostali oskarżeni zaprzeczyli, by popełnili zarzucane im przestępstwa. "Mechanizm działania Krzysztofa B. i podległych mu osób polegał na wykazywaniu we wnioskach o dofinansowanie, kierowanych do Funduszu, nieprawdziwych danych dotyczących faktu zatrudnienia konkretnej osoby lub też wysokości

Sejm uchwalił przepisy dot. pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. KE proponowała ograniczenie wymiaru pomocy do ok. 150 mln zł rocznie, a to kwota, którą PFRON wydaje w ok. trzy tygodnie. Na dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych PFRON potrzebuje zaś ok. 3 mld zł rocznie. Ostatecznie udało się wynegocjować zapisy

83-letni prezes Lechosław "rehabilitował" nawet zmarłych. Dostał pół miliona dotacji

83-letni prezes Lechosław "rehabilitował" nawet zmarłych. Dostał pół miliona dotacji

rzeczywistości nie zostały jednak wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Zgubiła go pazerność Wszystko wydało się w 2012 r., gdy Lechosław W. chciał podpisać aneks do umowy i złożył w tym celu w PFRON kolejny wniosek. Ubiegał się o kolejne transze dofinansowania. Ich łączna kwota miała wynieść ponad 133 tys

Senat skierował do Sejmu projekt dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych

warunkiem refundacji jest terminowe opłacenie składek w całości. Nawet minimalne opóźnienie powoduje utratę możliwości uzyskania refundacji składek. Zdaniem autorów projektu przepis wydaje się zbyt restrykcyjny w kontekście uprawnień, jakie mają pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń

Prawo łaskawsze dla inwalidy

Paduszyńskim, który pomagał mi przy ustawie o związkach partnerskich, przygotujemy projekt zmiany przepisów. Prezes Fronczek: - Chodzi o uniemożliwienie dochodzenia egzekucji sprzętu dofinansowanego z PFRON. Chcemy przeanalizować istniejące możliwości. "Gazeta": Nie wystarczy dopisać do istniejących

Senacka komisja polityki społecznej nie zaopiniowała budżetu państwa

pomocy publicznej, zdecydowała, że z ograniczenia wysokości kwoty pomocy na jeden program zostanie wyłączona pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pierwotnie KE chciała ograniczenia wymiaru pomocy publicznej do ok. 150 mln zł rocznie; to zagrażało PFRON, który tyle wydaje na dofinansowanie dla

Duda: koniunktura sprawia, że zatrudnienie osób z dysfunkcjami rośnie

Duda prezentował sprawozdanie rządu z realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. Według niego, mimo zmniejszenia dotacji PFRON, w tym roku odnotowano największy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami od 2000 r. "Cieszy mnie to, bo nie ma lepszej

Łódź. 15 mln zł na rehabilitację niepełnosprawnych

Poinformował o tym w poniedziałek na spotkaniu z mediami wiceprezydent miasta Krzysztof Piątkowski. To o 3,3 mln zł więcej niż w ub. roku. Fundusze PFRON mają być uruchomione jeszcze w marcu. Zdaniem Piątkowskiego "będą to pieniądze poprawiające życie niepełnosprawnych - przede wszystkim

MPiPS o formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych

niepełnosprawna lub rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą raz w roku ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa dziecka wraz z opiekunem w turnusie rehabilitacyjnym. Dopłaty finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie wynosi - w zależności od stopnia

Duda: więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

w grupie osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - wzrost o prawie 4 pkt proc. Wzrosła też liczba pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy są zarejestrowani w systemie refundacji PFRON - z ponad 9,2 tys. w 2008 r. do 19 tys. w 2013 r. oraz liczba pracodawców

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych np. do tzw. likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu, czyli choćby na dostosowanie łazienki do potrzeb dziecka czy na likwidację progów w mieszkaniu. PFRON dofinansowuje także wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, dostosowanie samochodu do

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Fundusz przekazuje pieniądze powiatom, to one decydują, jak je rozdzielą. Dlatego wniosek składamy do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie. PFRON może dofinansować: turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny

Świętokrzyskie. Próbowali wyłudzić ponad 85 tys. zł z PFRON

Jak poinformował PAP Kamil Tokarski z zespołu prasowego świętokrzyskiej policji, ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że na pomysł wyłudzenia pieniędzy z PFRON, wpadł 41-latek. "W tym celu na podstawie sfałszowanych danych założył firmę, a następnie fikcyjnie zatrudnił w niej 32

Mazowieckie.Dodatkowe pieniądze na aktywizację zawodową niepełnosprawnych

(funkcjonują cztery; jeden jest w trakcie organizacji): w Warszawie, Wilczej Górze (powiat piaseczyński), Siedlcach oraz Stanisławowie koło Drobina (powiat płocki). Na początku roku każdy z nich otrzymał dofinansowanie do swojej działalności ze środków PFRON w wysokości 18,5 tys. zł na jedną osobę

Państwo to my (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

podatków od nieruchomości i wynagrodzeń. Mogą dostać dofinansowanie z PFRON w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów (jeśli wykorzystają je na rehabilitację pracowników); zwrot kosztu szkolenia niepełnosprawnych w razie zmiany profilu produkcji. Rozmowa z Andrzejem Kawą, właścicielem

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

, bo wzrosła liczba pracujących niepełnosprawnych - o 50 tys. w stosunku do ubiegłego roku. To PFRON cieszy, tyle że oznacza mniejsze wpływy do kasy, a większe dopłaty dla pracodawców.- Wielu pracodawców niepełnosprawność potraktowało jak lek na kryzys - ocenia Anna Woźniak-Szymańska z Koalicji na

Wyłudzili dotację na wózki, których nie było

/25, mieści się mazowiecki oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niedaleko jego siedziby spotkały się dwie panie - Bogumiła P., pracownica PFRON, i Grażyna Z., przedstawicielka stołecznego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (PTWK). Grażyna Z. wręczyła

Korupcja w PFRON. Fikcyjne zakupy za kilkanaście milionów zł

rehabilitacyjny, na którego dofinansowanie składano wnioski, w ogóle nie istniał. Fikcyjne były też osoby, które wnioskowały o pomoc - powiedział PAP Krzysztof Hajdas z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji. - Jestem wściekły. Przez lata budujemy pozytywny wizerunek tej instytucji, a tu taka sprawa, która

Komornik zabrał mi wzrok

czas go pytał: - "Co pana z tego interesuje?". Nie interesowały ich stare meble czy bibeloty, telewizor ani sprzęt grający. Wzięli pięć obrazów i moje nowe urządzenia rehabilitacyjne dofinansowane przez PFRON. Kosztowały 5,3 tys. zł, z czego PFRON (publiczne pieniądze) zapłacił 90 proc

Zakładów pracy chronionej będzie coraz mniej

Pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej (ZPCHR) od kilku lat narzekają na systematycznie zmniejszające się dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych oraz pozbawianie ich wielu ulg i przywilejów. Nowelizacja prawa z października 2010 roku skutkowała wstrzymaniem

Rząd ustępuje protestującym rodzicom. Ale oni nie chcą skończyć okupacji Sejmu

Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 3 tys. osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Na ten cel PFRON przeznaczył w ubiegłym roku 59 mln zł. W sumie na pomoc niepełnosprawnym państwo wydaje rocznie ponad 11 mld zł. Premier ogłosił wczoraj także zapowiadane wcześniej przywrócenie wypłat wszystkim

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

. Wsparcia z Funduszu Pracy możemy udzielić, gdy opiekunowie wracają na rynek pracy. W tym roku będą mogli skorzystać z nowych instrumentów: świadczenia aktywizacyjnego i grantu na telepracę. Ci, którzy zatrudnią opiekuna, dostaną do 10 tys. zł dofinansowania. Myśli pan, że jak rodzice zamiast 820 zł dostaną

Niepełnosprawni nie mogą się doczekać na pieniądze

Barbara już w lutym 2008 r. złożyła tam wniosek o dofinansowanie, a urzędnicy pozytywnie go rozpatrzyli, ostatnio dowiedziała się od nich, że pieniądze przeznaczone na ten rok zostały już wydane. - Powiedziano mi, że czekają na obiecaną dotację z PFRON-u, ale kiedy będzie, nikt nie wie - opowiada nasza

Fundacja Synapsis: osoby autystyczne mogą być cennymi pracownikami

otwartym rynku pracy. Działająca przy fundacji Rzeczniczka Praw Osób z Autyzmem Maria Jankowska podkreśliła, że zatrudnienie osoby z zaburzeniami ze spectrum autyzmu może przynieść pracodawcom także korzyści finansowe - w postaci dopłaty do wynagrodzenia i zwolnienia z wpłat na PFRON. Istnieje też

Pracodawcy RP: mniej zatrudnionych niepełnosprawnych

ciągu najbliższych lat dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie systematycznie malało, a w przypadku osób ze znacznym stopniem - rosło" - powiedziała Żukowska. Wynika to z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni

lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i ulgi podatkowe oraz zapisując mniejsze pieniądze za zatrudnienie niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności. W 2011 r. zmiany mają dać PFRON-owi oszczędności rzędu 800 mln zł, w 2012 r. - 1,37 mld zł, a rok

Spółdzielnie socjalne kręcą młodych. Bo mają pracę

Spółdzielnia socjalna to trochę przedsiębiorstwo, a trochę organizacja pozarządowa. Przynajmniej połowa członków musi rekrutować się spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych. Założyciele mogą otrzymać dofinansowanie z Funduszu Pracy, PFRON-u

Uszczęśliwiają sprzętem rehabilitacyjnym na siłę

Centrum Osób Niepełnosprawnych (udziela dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Przedstawiciel firmy zaczyna namawiać Krzyśka na wózek elektryczny - z najwyższej półki, który chodzi po schodach. PFRON może za niego zapłacić nawet 30 tys. zł. Gdy odmawia, słyszy

Kosmiczny kombinezon pomaga dzieciom

na skorygowanie nieprawidłowości postawy. Przynoszą bardzo dobre efekty.Turnusy są płatne, dwutygodniowy kosztuje 1,5 tys. zł. To cena dużo niższa niż w innych ośrodkach. Niestety, rodzice przyjeżdżających tutaj dzieci nie mogą się starać o dofinansowanie z PFRON, bo zgodnie z przepisami przysługuje

Niesłyszący bez prawa jazdy, bo nie są w stanie zdać nowych testów

; - czytamy w mailu z ministerstwa. Urzędnicy podkreślają, że Związek apelował jedynie o dofinansowanie tłumaczy i żadnych innych problemów nie zgłaszał. - Zaakceptowaliśmy ograniczony udział tłumacza w egzaminie, bo usłyszeliśmy, że prawnie nie ma innej możliwości! Dlatego skupiliśmy się na kwestii

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

, uzupełniał: - Zapominacie, że spotykamy się tu, bo wzrosła liczby pracujących niepełnosprawnych o 68 tys. osób w stosunku do roku ubiegłego.Organizacje pozarządowe chciały drastyczniejszych zmian.- Rząd powinien w ogóle zrezygnować z dofinansowania stopnia lekkiego niepełnosprawności - zaproponowała wczoraj

Pytanie do prezydentów: "Słuchacie mieszkańców czy księdza proboszcza"?

wykroił w budżecie około pół miliona złotych na program zdrowotny, z którego niezamożne małżeństwa dostałyby po 3-4 tys. zł dofinansowania do procedury in vitro, która nie jest w Polsce objęta ubezpieczeniem z Narodowego Funduszu Zdrowia.Sala gwizdała i tupałaWładze Sosnowca jeszcze się nie wypowiedziały

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

osobę w rodzinie w wysokości 456 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 542 zł. Przebudowa mieszkania Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do tzw. likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu (także wynajmowanym, o ile

Jaka pomoc dla chorych na SM

, mogą się starać np. o pieniądze na zakup i montaż kuchni elektrycznej bądź zamontowanie dodatkowego oświetlenia. Niepełnosprawni mogą też starać się o pieniądze z PFRON na likwidację barier w porozumiewaniu się i tzw. technicznych. Wysokość dofinansowania jest taka sama jak w przypadku likwidacji

To nie zamach na pracodawców. Wokół ustawy o rehabilitacji. Polemika

otrzymuje dofinansowanie 30 mln zł rocznie za zatrudnianie osób w większości z lekkim stopniem niepełnosprawności.Dziś poza zakładami pracy chronionej aż 11 tys. pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne. Robią to ze względu na wartość tych pracowników, a nie z powodu dotacji z PFRON. Wielu z nich nawet

PO zapowiada dalsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych

-2010 o ponad 1/3 wzrosła też liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych z dofinansowaniem PFRON.

Na Farmie Życia powstał kolejny dom dla dorosłych z autyzmem

. powierzchni, z czego 200 m kw. to powierzchnia mieszkalna. Każdy z lokatorów będzie miał indywidualną sypialnię z łazienką i dostęp do obszernego pokoju dziennego i jadalni. Mieszkańcy będą otoczeni całodobową opieką asystentów wspierających. Budynek został wybudowany w ciągu roku, dzięki dofinansowaniu UE

Komputer jak oczy

przystawka do klawiatury - linijka brajlowska. Co prawda sprzęt komputerowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych jest bardzo drogi (np. koszt notatnika brajlowskiego to wydatek rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych), można jednak skorzystać z różnych form dofinansowania, np. oferowanych przez PFRON

Co się dzieje z systemem informatycznym PFRON?

- odpowiada Michał Michalski z warszawskiej firmy ComputerLand, która buduje specjalny system informatyczny pozwalający firmom zatrudniającym niepełnosprawnych ubiegać się w PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń takich osób. System ma m.in. umożliwiać spółkom comiesięczne przesyłanie przez internet informacji

Wyzysk sprzątaczek. Firma zarabia krocie, ukrywa się w Londynie i nie płaci pracownicom

dofinansowanie z PFRON-u. Gdy pracownice coraz bardziej się buntowały, a administratorka coraz więcej narzekała, Agnieszka z nerwów dostała krwotoków i w kwietniu poszła na zwolnienie. Wtedy się dowiedziała, że Działowski nie płacił za nią ZUS-u, i teraz jest bez środków do życia. Do krwotoków dołączyła depresja

Patologia nie jest normą

wyłudzają pieniądze PFRON-u, biorąc dofinansowania do ich wynagrodzeń? Mam pełne prawo zadać te pytania. Jestem jednym z ekspertów z niepełnosprawnością, którzy pracują w mojej organizacji. Prawo do zadawania takich pytań ma także mój szef, który od podszewki zna problemy firm zatrudniających osoby

PFRON - fundusz strat

ocena to za mało, by uznać, że w PFRON nastąpiły zmiany na lepsze. Prezes był uprawniony Od 1993 r. kolejne kontrole NIK zarzucały Funduszowi "niegospodarność, marnotrawstwo, niekompetencję, arogancję pracowników" i postulowały zmiany, które PFRON konsekwentnie lekceważył. Z raportów wynika

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

pociągami pospiesznymi i ekspresowymi.Przystosowanie mieszkaniaOsoby, które mają kłopoty z poruszaniem się i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do tzw. likwidacji barier architektonicznych w swoim mieszkaniu

Te matki dostają 1000 zł od państwa. Myślicie, że się lenią w domu i malują paznokcie?

2007 rok. Joanna jest młodą, zdrową, nieźle zarabiającą matką dwóch synów. Starszy Antek ma dwa i pół roku, mały Alek - sześć miesięcy. Zaczyna jeść łyżeczką, raczkować, świetnie się rozwija. Gdyby wówczas ktoś powiedział Joannie, z czym przyjdzie jej się zmierzyć, nie uwierzyłaby. Codzienny spacer

Nie całkiem sprawny dojazd

skoro nie ma odmowy, to dobra wiadomość. I że ma czekać. - Dopiero w grudniu usłyszałam, że jestem za stara.Pani Jolanta z Warszawy, która pracuje jako asystentka w "Gazecie Wyborczej" regularnie dzwoniła do mazowieckiego PFRON, pytając, czy dostanie dopłatę do samochodu. Za każdym razem

Pracodawca twoim wsparciem

orzeczenia o niepełnosprawności - mówi Mateusz Brząkowski, doradca prawny z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). - Łatwiej ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zaoszczędzone środki wydać

Tej pomocy ciągle jest za mało

dofinansowanie z środków PFRON na zakup komputera. - Formalności związane z pomocą dla autystów załatwia się w bardzo wielu instytucjach. Stąd czasem trudno się w tym połapać. Ale organizacje takie jak KTA mają zebrane wszystkie przydatne informacje - tłumaczy pani Elżbieta. - Udział w takich spotkaniach ma

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pozwala na skorzystanie z wielu ulg i przywilejów. Bez niego nie można się starać np. o dofinansowanie z PFRON. Wydawaniem takich orzeczeń zajmują się zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Potrzebne jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego wystawione na

Pomoc dla starszych i chorych

NFZ, możemy się starać o dofinansowanie z PFRON. Formalności załatwia się za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie. NFZ finansuje także zakup m.in. pieluchomajtek, cewników, worków do zbiórki moczu, zestawów do pomp insulinowych. Szczegółowe informacje można

W Sejmie o pracy niepełnosprawnych

dofinansowanie pensji dla niepełnosprawnych w wysokości 40-145 proc. najniższego wynagrodzenia. Zwykłe firmy otrzymywałyby 70 proc. kwot kierowanych do ZPCH. Zgodnie z projektem "schudłby" również PFRON - więcej pieniędzy zamiast do Funduszu byłoby kierowanych do samorządów wojewódzkich i do powiatów

Podatek od niepełnosprawności

początku tygodnia przystępowaliśmy do prac nad projektem w podkomisji, a następnie w komisji polityki społecznej i rodziny, naiwnie wierzyłem, że uda nam się z posłami koalicji nawiązać partnerski dialog, że wspólnie dokonamy najważniejszych oszczędności, tak aby uratować budżet PFRON, nie karząc tak

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

początku tygodnia przystępowaliśmy do prac nad projektem w podkomisji, a następnie w komisji polityki społecznej i rodziny, naiwnie wierzyłem, że uda nam się z posłami koalicji nawiązać partnerski dialog, że wspólnie dokonamy najważniejszych oszczędności, tak aby uratować budżet PFRON, nie karząc tak

Życie po udarze

dofinansowany przez PFRON. Pod uwagę brane są także kryteria finansowe. Pełne dofinansowanie przysługuje wtedy, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku osoby samotnej - 65 proc. O takie dofinansowanie można się starać raz w roku, a podstawą jest

Każdy woli swój dom

typu zajęciach. Pobyt w dziennych DPS-ach jest płatny w zależności od dochodów, a wysokość odpłatności określa gmina. To zwykle kilkadziesiąt złotych za miesiąc. Osoby o dochodzie nieprzekraczającym kryterium dochodowego są zwolnione z opłat. Likwidacja barier w domu O dofinansowanie likwidacji barier

Dziecko niepełnosprawne jest na całe życie

- pomogli, wożąc je do zagranicznych ośrodków. Skąd bierze pani pieniądze na działalność ośrodka?- Jednym z głównych źródeł finansowania jest PFRON. Ale od 2008 r. mimo stałych umów zmniejsza nam środki. Rok 2010 był znacznie gorszy dla organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych niż poprzednie lata - nie

Nowotwory kobiece. Co się należy chorym

), mogą starać się o dofinansowanie z PFRON. Formalności trzeba załatwiać w Miejskim lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Inne formy wsparcia Czasem choroba nowotworowa oznacza dodatkowe komplikacje. Warto pamiętać o tym, że NFZ finansuje zakup tzw. środków pomocniczych, czyli m.in. pieluchomajtek

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

! Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Orzeczenie wiąże się z szeregiem przywilejów. To m.in. ulgi komunikacyjne, dofinansowanie do remontu mieszkania ze środków PFRON czy możliwość ubiegania się o kartę parkingową. Wizyta w poradni Bardzo ważnymi i przydatnymi dokumentami są

Oto wynalazek, który ułatwi życie niepełnosprawnym

. Wynalazcy wyliczyli, że prototyp będzie kosztować ok. 20 tys. zł. - Dodatkowo niepełnosprawni będą mogli starać się o dofinansowanie z PFRON-u - mówi Krzysztof. Przed konstruktorami jeszcze sporo pracy. Są dobrej myśli, zwłaszcza że ostatnio dostali od dziekana wydziału energetyki i lotnictwa Politechniki

Niewidomy to też internauta - projekt Widzialni

przeprowadzają analizy eksperckie i badania user experience z udziałem użytkowników. Niewidomi i niedowidzący przyznają oznaczenie "strona przyjazna niewidomym" jeśli serwis spełni odpowiednie kryteria. Jan Kwiecień - Polski Związek Niewidomych - Dzięki programom PFRON w ramach których osoby niewidome

Wypadek na Hawajach odmienił jego życie

na prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji. Z PFRON otrzymali dofinansowanie. Pieniędzy wystarczy na trzy lata. Z prywatnego mieszkania przenieśli się do dużego lokalu w centrum handlowym Panorama na Mokotowie. Na dobre ruszyli we wrześniu. W fundacji pracuje obecnie 11 rehabilitantów. Mają

Nie widzisz? Na lekcje idź sobie sam

pytamy jeszcze raz w MEN. Teresa Serafin, naczelnik wydziału specjalnych potrzeb edukacyjnych w departamencie zwiększania szans edukacyjnych, pierwszy raz słyszy o problemie. - Aby go zlikwidować, jest tyle indywidualnych rozwiązań. Można starać się o dofinansowanie kupna samochodu z PFRON - mówi. Ale

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

stopniu znacznym. Dotąd było to odpowiednio 40 i 10 proc. To efekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmniejsza ona też dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim, a zwiększa dla tych w stopniu ciężkim. Według PFRON w

Nowy rok, nowe prawo

zniesienie przywilejów i ulg w zatrudnieniu osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. od 1 stycznia pensje niepełnosprawnych już nie będą dofinansowane przez PFRON. Zniesiono też niektóre ułatwienia w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Mniejszą pomoc dostaną też niepełnosprawni

Pomoc dla diabetyków

wiemy już, że tak nie jest, że o rencie decyduje ZUS. Po co więc w ogóle starać się o takie orzeczenie?Korzyści z jego posiadania jest bardzo dużo. Takie orzeczenie jest niezbędne do tego, aby starać się o kartę parkingową, dofinansowanie np. do remontu mieszkania ze środków PFRON czy korzystać ze

Pomoc dla starszych i chorych

specjalnego sklepu, który ma umowę z NFZ, i tam dostaniemy go bezpłatnie bądź będziemy musieli zapłacić za niego część kwoty. Jeśli sprzęt jest droższy od limitu ustalonego przez NFZ lub jeśli jest to sprzęt, którego nie ma na liście rzeczy finansowanych przez NFZ, możesz się starać o dofinansowanie z PFRON

Jak starać się o rentę

Jesteś osobą niepełnosprawną, masz orzeczoną rentę i brakuje ci pieniędzy na komputer? Zgłoś się do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. On pomoże ci załatwić formalności. Z pomocą Funduszu możesz starać się m.in. o pieniądze na kupno komputera, o dofinansowanie likwidacji barier

Dla starszych i chorych

bądź trzeba zapłacić za niego część kwoty. A co w przypadku konieczności zakupu sprzętu, którego nie ma na liście rzeczy refundowanych przez NFZ? Wtedy można się zwrócić o dofinansowanie z PFRON. W przypadku dzieci o refundację występują ich opiekunowie.NFZ finansuje też zakup m.in. pieluchomajtek

Gdzie po pomoc?

* Pomoc dla uczniów podstawówek, gimnazjów i liceów, którzy potrzebują dożywiania w szkole, * zakupy wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych, * obejmowanie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne (zobowiązują się do wsparcia finansowego ucznia przez

Szkoła kochania downów

przeredagowałem, nie zmieniając - mam nadzieję - ich sensu"Lista obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa". Wywiady przeprowadziła Elżbieta Zakrzewska-Manterys. Wydane przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2011. Projekt dofinansowany przez

Firma ma kłopoty. Co robić?

liczyć na dofinansowanie z PFRON do składek na ubezpieczenie społeczne tych pracowników i zwrotu 60 proc. wynagrodzenia.Przez 12 miesięcy nie płacimy też składki na fundusz pracy za 50-letniego pracownika, który w ciągu 30 dni przed podpisaniem z nami umowy był bezrobotny.Z kolei jeśli zatrudniamy

Matka z wózkiem

wózka ślizgają się w miejscu. Mam nadzieję, że uda mi się kupić samochód. Prawo jazdy zrobiłam już półtora roku temu. Liczyłam na dofinansowanie z PFRON- u, ale akurat gdy zdałam egzamin, skończył się program 'Sprawny dojazd'. Pisałam do nich, czy to powtórzą, odpisali, że nie, bo to był pilotaż i było

Afery gospodarcze. Zakłady pracy chronionej

miarę normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Wiadomo, że to wymaga pieniędzy. W 1991 r. utworzono Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - jeden z nielicznych funduszy centralnych, który nie wymaga dofinansowania z budżetu. Nie dlatego, że tak gospodarnie zarządza swymi pieniędzmi

Seks paraliżuje

mieszkańców, ponad połowa to mężczyźni. Komputerów prywatnych jest kilkanaście. Część dofinansował PFRON, część kupiły rodziny. Mieszkańcy mają je w pokojach.Psycholożka: - Z założenia nasz dom miał być miejscem, gdzie trafiają ludzie względnie młodzi. Rehabilitują się, uczą się samodzielnie funkcjonować, a

Niepokojące rozliczenia w płockim Caritasie

Caritas Diecezji Płockiej w 2006 r., jeszcze pod rządami ks. Jerzego Zająca, podpisał z PFRON umowę na realizację czterech programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Były to kursy, szkolenia itp. Za jego pośrednictwem uzyskał z Unii Europejskiej potężne dofinansowania.Programy ruszyły

Ona ma jego oczy

. Pracodawca woli takiego, który trochę widzi, bo jeszcze i podłogę zamiecie, i samochód rozładuje. A z PFRON dofinansowanie jest takie samo - 1400 zł. Chodzę na szkolenia z Unii. Radzą, jak się ubrać, co mówić na rozmowie kwalifikacyjnej. Kiedy im to mówię, to już nie mają dla mnie recepty. Trochę czego

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

rozwiązań instytucjonalnych będzie przede wszystkim wzmocnienie zadań instytucji państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji, walki z nadużywaniem władzy, wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji do osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych, ujawniania nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów

Stenogram z 19. posiedzenia Komisji Śledczej, 2 listopada 2004 r.

przyjęty. Przystępujemy zatem do realizacji punktu 1. naszego posiedzenia. Bardzo proszę o wezwanie świadka, pana Aleksandra Żagla. Na wezwanie komisji stawił się pan Aleksander Żagiel. Jest osobiście, czyli rozumiem, że pełnomocnika nie ustanowił. Zgodnie z art. 233 § 2 Kodeksu karnego pouczam pana

Niepełnosprawność

przeprowadzenia badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez System Obsługi Dofinansowań

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Dofinansowania z PFRON

Dofinansowania z PFRON

PFRON - co to jest? PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego korzysta wiele osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z jego pomocą można uzyskać dofinansowanie na konkretne cele, przede wszystkim pod kątem rehabilitacji. Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności regularnie korzysta z tej możliwości.

Dofinansowania z PFRON - aktualne regulacje. Dofinansowania z PFRON są dostępne tylko na określonych warunkach, które są regulowane przez aktualne przepisy prawne. Szczegółowe wytyczne można znaleźć w Internecie, dzięki czemu szybko dowiemy się, co dokładnie może być dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowania z PFRON - kto może je otrzymać? Dofinansowania z PFRON są dostępne przede wszystkim pod kątem zawodowej sfery życia osób niepełnosprawnych. Można ubiegać się między innymi o dofinansowanie do wynagrodzenia. Dużą popularnością cieszy się także możliwość otrzymania dofinansowania w przypadku konieczności przystosowania stanowiska pracy do specyficznych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie dotyczy także szkolenia oraz oprzyrządowania.