dodatki pielęgnacyjne po 75 roku życia

PAP

Seredyn: weryfikacja świadczeń rodzinnych w listopadzie 2015 r.

Seredyn: weryfikacja świadczeń rodzinnych w listopadzie 2015 r.

Decyzje o tym, jak będzie przebiegała weryfikacja kryteriów i wysokości świadczeń rodzinnych podejmuje Rada Ministrów; kolejna weryfikacja odbędzie się w listopadzie 2015 r. - poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn.

MPiPS: projekt przywrócenia świadczeń pielęgnacyjnych wkrótce w Sejmie

Prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia do Sejmu trafi projekt noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ma ona zrealizować wyrok TK, który orzekł, że odebranie świadczeń pielęgnacyjnych części opiekunów niepełnosprawnych było niekonstytucyjne.

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Rząd Beaty Szydło zmieni zasady waloryzacji. Będą też jednorazowe dodatki, ale w innej wysokości, niż proponował gabinet PO-PSL.

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

. Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie, że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. * Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

uprawnionym do otrzymywania emerytury lub renty i uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Otrzymują je także osoby, które ukończyły 75 lat. Ta ostatnia grupa nie musi składać wniosku - po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS automatycznie przyzna dodatek pielęgnacyjny. Od 1 marca 2015 r. dodatek

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

(wzrost o 5 zł). PODWYŻKA DODATKÓW DO ZASIŁKU Resort pracy proponuje też trzyetapową podwyżkę dodatków do zasiłku rodzinnego. I tak od 1 listopada 2015 r.: + dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia wzrósłby z obecnych 60 zł do 80 zł, a dla dziecka

Co się należy kombatantom

Co się należy kombatantom

do emerytury lub renty, co miesiąc będzie otrzymywała 208,17 zł dodatku pielęgnacyjnego. Seniorom, którzy skończyli 75 lat, jest przyznawany z urzędu. Pomoc należy się także osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania - wówczas wiek jest nieważny. Dodatek jest

Domowa opieka nad starszymi

Domowa opieka nad starszymi

Seniorzy po 75. roku życia, niepełnosprawni i emeryci z niskim świadczeniem mogą być zwolnieni z opłat abonamentowych za radio i telewizję. Muszą jednak złożyć odpowiedni dokument na poczcie. Darmowe oglądanie i słuchanie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym senior

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

dwóch miast. Polscy seniorzy często żyją w niedostatku. Problemy finansowe ma również wiele rodzin wielodzietnych. Gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą się zgłosić po pomoc? Komu należy się zasiłek pielęgnacyjny, a komu dodatek mieszkaniowy? Na jakich zasadach przyznawane są zasiłki rodzinne? DODATEK

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

świadczenia wypłacane przez ZUS czy KRUS, a nie tylko sama emerytura. Przykład. Pani Barbara pobiera z ZUS 1400 zł emerytury. Skończyła 75 lat i ZUS wypłaca jej jeszcze 208,17 zł dodatku pielęgnacyjnego. Łącznie dostaje więc 1608,17 zł. W sumie jej świadczenia trafiają do wyższego przedziału - od 1501 zł do 2

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

niepełnosprawność do 21. roku życia, także osoby po 75. roku życia. Nie jest to to samo, co świadczenie pielęgnacyjne, o które mogą starać się opiekunowie osób niepełnosprawnych, które obecnie wynosi 620 zł. "Dodatkowo uprawnieni do świadczeń pielęgnacyjnych mogą korzystać z dodatków do świadczenia

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

pielęgnacyjny, który otrzymują osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia, ale także ci, którzy nabyli niepełnosprawność do 21. roku życia, także osoby po 75. roku życia. Nie jest to to samo, co świadczenie pielęgnacyjne, o które mogą starać się opiekunowie osób

Waloryzacja emerytur i rent 2016

pielęgnacyjny, który przysługuje po ukończeniu 75. roku życia. W ten sposób trafi do ludzi starszych, którzy potrzebują więcej pieniędzy na utrzymanie czy leczenie - mówi Wacławik. f *Wszystkie kwoty podane w artykule są kwotami brutto ---------- JUTRO: Na jakie limity w dorabianiu muszą uważać emeryci i

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

dochodem - nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż 418 zł miesięcznie. * Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł dla osoby niepełnosprawnej lub starszej, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ani tym, którzy otrzymują dodatek

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

, które ukończyły 75 lat (dowód osobisty), osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne socjalne lub rentę socjalną (decyzja o przyznaniu pomocy), osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (dowód osobisty i

Dla opiekunów niepełnosprawnych

Dla opiekunów niepełnosprawnych

do ukończenia 21. roku życia; * senior, który ukończył 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny to 153 zł miesięcznie. Do niego nie należy się 100-złotowy dodatek. Świadczenie pielęgnacyjne to 520 zł miesięcznie. To tylko do niego do grudnia co miesiąc należy się dodatek 100 zł dla rodziców lub opiekunów

Czeki dla polskich seniorów

. roku życia ZUS wypłaca każdemu dodatek pielęgnacyjny. Dziś to blisko 206 zł brutto, po waloryzacji w marcu 2015 r. wzrośnie prawdopodobnie o 1,08 proc. Początkowo autorzy projektu chcieli dodatku nie przyznawać zdrowym seniorom. Pomysł był taki, aby tym, którzy już dodatek dostawali (nawet jeżeli byli

Pomoc dla starszych i chorych

Pomoc dla starszych i chorych

niepełnosprawności, - osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie osoba, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i ta

Co się należy starszym i ich opiekunom

Co się należy starszym i ich opiekunom

nie są potwierdzone sytuacją życiową albo standard życia jest w rzeczywistości wyższy niż zadeklarowane dochody. Zasiłek pielęgnacyjny - wynosi 153 zł i otrzymają go osoby niepełnosprawne lub starsze, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

. - I też dopytują o ten dodatek, ale niestety im się on nie należy - mówi Błachowska-Kurbiel. - Bo w rozporządzeniu wymienione są wyłącznie osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Czyli kto nie ma szans na 100 zł więcej? Osoby, które otrzymują zasiłki pielęgnacyjne, czyli: * seniorzy po 75. roku

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

pielęgnacyjny z ZUS przysługuje emerytom i rencistom uznanym za niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat. Prawo do dodatku jest ustalane w ZUS tylko w pierwszym przypadku (trzeba złożyć z Zakładzie zaświadczenie od lekarza prowadzącego oraz dokumentację medyczną

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

otrzymają dodatek od lipca do końca roku, po 100 zł/miesięcznie. - Najbardziej cieszy, że jeśli ono wejdzie w życie, w przyszłym półroczu będziemy mogli wypłacać te dodatki z urzędu. Opiekunowie dzieci nie będą już musieli składać wniosków, a my czekać na nie. Mamy dokumenty, na podstawie których wiemy

Przywileje dla seniorów i kombatantów

zostać zwolnione z jego płacenia. Wystarczy, że złożą na poczcie odpowiedni formularz oraz przedstawią dokument uprawniający do zwolnienia. Przysługuje ono m.in. inwalidom, osobom, które ukończyły 75 lat, osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50

Rewolucja w świadczeniach dla mundurowych

żołnierzy. Od 2015 r. rząd przeznacza 39 mln zł na dodatki, które mają premiować dłuższą służbę w wojsku. Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r. Wyższe dodatki przysługują od początku 2015 r. Na zmianach skorzysta ok. 30 tys. oficerów i podoficerów, którzy zdecydują się

Za co starsi płacą mniej

formularz oraz przedstawić dokument uprawniający do zwolnienia. Taka możliwość przysługuje m.in. inwalidom, osobom, które ukończyły 75 lat, osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, niewidomym, osobom z

Pomoc dla starszych i chorych

życia), oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Przysługuje także niepełnosprawnym dzieciom. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Siostra jest osobą niepełnosprawną, mieszka w domu pomocy społecznej. Nie otrzymuje takiego zasiłku. Dlaczego? Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom

Zmiany dla zadłużonych emerytów

. Przeliczyła się i od pół roku komornik zabiera jej część emerytury. Na życie zostaje jej 500 zł. Po zmianach komornik będzie musiał zostawić jej kwotę odpowiadającą najniższej emeryturze, czyli 880,45 zł. Będzie mógł z emerytury pani Marii potrącać jedynie niecałe 70 zł (różnica między 950 zł, które pobiera

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

nie zgadza się z decyzją ośrodka, w ciągu 14 dni może się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Zasiłek pielęgnacyjny Osoby starsze lub niepełnosprawne, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy, mogą się także postarać o zasiłek pielęgnacyjny

Pomoc dla osób starszych i chorych

działaniach poza granicami państwa, byli żołnierze przymusowo zatrudniani, osoby przymusowo deportowane, niewidome osoby cywilne będące ofiarami działań wojennych. O CO STARAĆ SIĘ W GMINIE * Zasiłek pielęgnacyjny. To świadczenie przysługujące osobom powyżej 75. roku życia, seniorom, którzy mają orzeczony

Państwo zapłaci za opiekę nad osobami niesamodzielnymi? Jakie szanse ma bon opiekuńczy?

zł rocznie. Dodatki dostają m.in. wszyscy po ukończeniu 75. roku życia. Każdy po równo - mniej niż 200 zł miesięcznie. Projekt zakłada, że dodatki przysługiwałyby tylko osobom naprawdę niesamodzielnym. A w pierwszym roku obowiązywania ustawy tylko tym najmniej samodzielnym - według wstępnych obliczeń

Pieniądze na dziecko niepełnosprawne

niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia. Tu piszemy o dzieciach. Ale taki zasiłek należy się także seniorom, którzy ukończyli 75 lat (chyba że ta osoba ma już dodatek pielęgnacyjny do emerytury).Kiedy się nie należy? Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostaniemy na dziecko umieszczone w instytucji, która

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent

stopniu powinien zadośćuczynić trudy życia codziennego polskim emerytom i rencistom - dodał premier. JAK LICZYMY Na początku wyjaśnijmy, jakie dziś, jeszcze przed zmianami, obowiązują zasady waloryzacji. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki z roku poprzedzającego waloryzację - inflacja w

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

zasądzonych alimentów, bo ojciec jest nieznany lub drugi z rodziców nie żyje, albo powództwo o alimenty zostało oddalone. Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - to specjalny dodatek dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wysokość zależy od wieku dziecka: 60 zł na dziecko do 5 lat

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Przysługuje on także - czego akurat nie dotyczy nasz dzisiejszy poradnik - osobom, które ukończyły 75. rok życia. Wysokość zasiłku to 153 zł miesięcznie. Nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

lub renty i uznanym za całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, a także osobom, które ukończyły 75 lat życia. Ważna informacja. Nie można jednocześnie otrzymywać dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego. Dopłata do czynszu Kolejna forma wsparcia to dodatek mieszkaniowy. To świadczenie uzależnione

Państwo chce pomóc starszym ludziom, wprowadzi "czeki na starość"

tys. Te osoby będą płacić podatki, składki - przekonuje senator. Dziś na opiekę długoterminową przeznaczamy ok. 10 mld zł rocznie, z tego 5 mld na zasiłki i dodatki pielęgnacyjne. Według twórców ustawy część tych świadczeń jest źle adresowana. Po 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny (blisko 190 zł

Emerytury rolników

emerytura częściowa będzie wypłacana do 67. roku życia. Później, po złożeniu wniosku, nastąpi przejście na emeryturę pełną liczoną na nowo z kapitału pomniejszonego o to, co ZUS już wypłacił. Jeśli więc emeryt na częściowej pobrał 25 tys. zł, to po przejściu na świadczenie pełne będzie miał tę sumę

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

renta socjalna. Po waloryzacji dodatek ten ma wzrosnąć do wysokości 195,67 zł brutto. Przypomnijmy, że przysługuje on osobie uprawnionej do emerytury lub renty i uznanej za całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji, albo osobie, która ukończyła 75 lat życia. W tym ostatnim przypadku taki dodatek

Pieniądze na dzieci

. roku życia; Dostają go też seniorzy po 75. roku życia. Nie przyznają nam go, jeśli umieściliśmy dziecko w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub dostajemy go już za granicą. Aby uzyskać świadczenia opiekuńcze, musimy złożyć dokumenty podobne jak ubiegając się o zasiłki rodzinne. Wniosek o

16 pytań o waloryzację

nich 75. roku życie wypłaca ZUS i, tak jak inne świadczenia i dodatki wypłacane przez Zakład, podlega corocznej waloryzacji. Zasiłek pielęgnacyjny, o który pani pyta nie jest wypłacany przez ZUS, tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest świadczeniem rodzinnym, finansowanym z budżetu

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Do zasiłku mają prawo również niepełnosprawne dzieci

Co się należy chorym na Parkinsona

. Osoba cierpiąca na chorobę Parkinsona dostanie zasiłek, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Taki zasiłek przysługuje także m.in. osobom, które ukończyły 75. rok życia.Wszystkie formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej.** Co to jest dodatek pielęgnacyjny?To dodatek

Czas się ubiegać o pieniądze na dzieci

także samo dziecko (a raczej osoba ucząca się maks. do 24. roku życia) może o niego wystąpić i ma do niego prawo. Kiedy? Gdy oboje jego rodzice nie żyją; * dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - po 80 zł na trzecie i następne dzieci (tylko te uprawnione do zasiłku rodzinnego

Pomoc dla starszych i chorych

. Obecnie jego wysokość to 173,1 zł netto miesięcznie. Przysługuje ci, jeśli jesteś osobą uprawnioną do emerytury lub renty i uznaną za całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji albo ukończyłeś 75 lat życia. W tym ostatnim przypadku taki dodatek ZUS przyzna ci z urzędu (ważne: nie można mieć dodtku i

Zmiany w rentach dla mundurowych

mogli kontrolować mundurowych przebywających na zwolnieniach lekarskich. Orzecznicy będą też mogli sprawdzić, czy zwolnienie lekarskie zostało prawidłowo wystawione. Pozostaje jeszcze głosowanie w Senacie i podpis prezydenta. W Sejmie przeszła także poprawka, że po roku od wejścia w życie ustawy raport

Pieniądze na trudne czasy

pielęgnacyjnych. Zacznijmy od tych wypłacanych przez ZUS. Ubezpieczony pobierający rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny. O jego przyznaniu zadecyduje lekarz orzecznik. Świadczenie wynosi obecnie 173,10 zł miesięcznie. Potrzebujący pomocy w codziennym życiu mogą

Waloryzacja emerytur i rent 2012

rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy kwota waloryzacji wynosi 75 proc. kwoty (71 zł)". Dziś najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 560,13 zł brutto. 75 proc z 71 zł to 53,25 zł. Tyle więc podwyżki dostaną renciści. Po waloryzacji

Życie po udarze

leków czy zimowej odzieży. Na jaką jeszcze pomoc finansową mogą liczyć chorzy? ZUS może przyznać dodatek pielęgnacyjny w wysokości 186,71 zł miesięcznie netto osobie uprawnionej do emerytury lub renty i uznanej za całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji albo takiej, która ukończyła 75 lat

Dla starszych i chorych

publicznej i wiele innych przywilejów.Moja babcia skończyła 75 lat. O jakie dodatki może się starać?To na przykład zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł netto miesięcznie - przyznawany po ukończeniu 75. roku życia. Zasiłek ten przysługuje także osobie niepełnosprawnej: w wieku powyżej 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o

Waloryzacja emerytur i rent 2012

560,13 zł brutto. 75 proc z 71 zł to 53,25 zł. Tyle więc podwyżki dostaną renciści. Po waloryzacji renta z tytułu częściowej niezdolności będzie więc wynosić 613,38 zł brutto. Podwyższone zostały też wszystkie dodatki: * dodatek pielęgnacyjny z 186,71 zł wzrósł do 195,67 brutto; * dodatek dla sierot

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

podwyższania emerytur, natomiast Nowak, którego emerytura oscyluje na poziomie 700 zł, znacznie zyska. Nietrudno dostrzec jednocześnie, że siła nabywcza emerytury Nowaka wzrośnie, podczas gdy Kowalski, po dokonaniu waloryzacji nie będzie mógł sobie pozwolić na dotychczasowy standard życia. (...) Ustawa ta

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

wypłacane również przez opiekę społeczną świadczenie dla osoby niepełnosprawnej: w wieku powyżej 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia), oraz dla osoby, która ukończyła 75 lat

Jaka pomoc dla chorych na SM

wypłacany przez ZUS. Wynosi 186,71 zł netto miesięcznie. Osobom, które ukończyły 75. rok życia ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny z automatu. Przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty i uznanym za całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Inną formą stałej pomocy finansowej jest zasiłek

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

mundurowych. Reforma ma ruszyć od stycznia 2013 r. Obejmie tylko funkcjonariuszy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. Obecni policjanci i żołnierze będą mogli wybierać stary lub nowy system. Rząd chce, aby po reformie mundurowi mogli przechodzić na emeryturę po 25 latach stażu. Musieliby też

Jak się starać o świadczenia rodzinne

składki rentowe i emerytalne do ZUS, to ma wielkie znaczenie dla osób, które musiały przestać pracować, by pielęgnować bliskich.W gminie możemy też dostać zasiłek pielęgnacyjny wynoszący 153 zł miesięcznie. Przysługuje on na:- niepełnosprawne dziecko (do 16. roku życia - wtedy nie orzeka się stopnia

Czy farby do włosów mogą być eko?

, czuje się w nich bardziej sexy. Blond dodaje im pewności siebie, a nawet sprawia, że bardziej pozytywnie spoglądają na życie. Jednocześnie mamy świadomość, że koloryzacja (szczególnie trwała) niszczy włosy, wysusza je i pogarsza ich kondycję. Dlatego wciąż szukamy złotego środka - farb, które nie tylko

Tunezyjska łaźnia. Jak dbają o urodę kobiety innych kultur - pierwszy odcinek naszego cyklu

hammam - kamienna łaźnia parowa - jest według przewodników turystycznych narodowym skarbem Maghrebu. To jak sauna dla Finów i bania dla Rosjan. Kąpiel z koleżanką Czy w Tunezji wizyta w miejskim hammamie to nieodłączna część stylu życia, codzienna praktyka? Zapytałam o to Tunezyjkę. - Tak na pewno było

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

chce, aby jeszcze w listopadzie projekt trafił na Radę Ministrów. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie już w lipcu 2013 r. Zmiany w rentach Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmiany dotyczą wprowadzenia w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich, dwóch: * niezdolny do służby, * niezdolny

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

wynikających z zestawienia danych o absencji chorobowej żołnierzy i funkcjonariuszy z nieprawdziwymi danymi o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS.W specjalnym oświadczeniu po spotkaniu związkowcy przekonywali, że ewentualne wejście w życie ustawy nie spowoduje żadnych oszczędności dla budżetu państwa

O ile wzrosną emerytury, czyli jaka waloryzacja w 2010 roku

. Jednak minister pracy Jolanta Fedak zapewnia nas, że takie zmiany nie wejdą w życie. Po pierwsze dlatego, że w wieku 75 lat każda osoba - można to z góry założyć - na coś się uskarża. Po drugie zaś, gdyby wprowadzić zmianę, państwo musiałoby każdego 75-latka wysyłać na specjalistyczne badania określające

Rencista w kryzysie

tymczasowo (do pięciu lat).Dodatki do rentDo renty może przysługiwać ci jeden z kilku dodatków. Są to:**dodatek pielęgnacyjny (dla osoby powyżej 75. roku życia lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji);**dodatek dla sierot (jeśli oboje rodzice rencisty nie żyją);**dodatek kombatancki

Ile zarabia rektor, ile zarabia killer

"Podatek za starość" - pisze "Polska" na pierwszej stronie. Chodzi o plany wprowadzenia nowego podatku - od 0,5 proc. do 1 proc. pensji brutto - z którego Polacy finansowaliby opiekę nad seniorami. Zniknie dodatek pielęgnacyjny, który dziś dostają Polacy powyżej 75. roku życia

Pieniądze dla rodziców

znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed 21. rokiem życia. Zasiłek ten przysługuje także osobie, która skończyła 75 lat. Uwaga! nie przysługuje osobom, które dostają dodatek pielęgnacyjny do emerytury czy renty. Świadczenie pielęgnacyjne

Pieniądze dla rodziców

ani dziecka, które ożeniło się/wyszło za mąż.Stawki zasiłków rodzinnychZostają po staremu:48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia;64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia;68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia.Zasiłek należy się na

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed 21. rokiem życia. Uwaga! Zasiłek ten przysługuje także osobie, która skończyła 75 lat. Ale nie należy się osobom dostającym dodatek pielęgnacyjny do emerytury czy renty. Świadczenie pielęgnacyjne - 420 zł miesięcznie (tu obowiązuje kryterium

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

niezdolnych do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ukończyliśmy 75 lat; wyższy jest dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 259,65 zł,* kombatancki - 173,10 zł - jeśli jesteśmy kombatantami (podstawa: Ustawa z 24 stycznia 1991 r. o

Do dwóch stawek PIT za 2009 r.

papierowy formularz, w którym jedno z nich upoważni drugie do podpisania e-PITu (nie jest to konieczne, jeśli taki papierek złożyli przy poprzednim rozliczeniu - bo to procedura na całe życie, a w każdym razie na czas trwania małżeństwa, chyba, że "po drodze" małżonkowie odwołają chęć wspólnego e

Orgazm przy okazji

podobną do członka: dwa ciała jamiste i żołądź. Istnieje po to, by dawać kobiecie rozkosz, ale o tym się nie mówi. I mówić nie wolno. Kiedy kilka lat temu w książce do edukacji seksualnej dla piątoklasistów napisałam, że jest to mały narząd w kształcie guziczka i pełni bardzo ważną rolę w życiu seksualnym

dodatki pielęgnacyjne po 75 roku życia

Dodatki pielęgnacyjne po 75. roku życia

Dodatki pielęgnacyjne po 75. roku życia przysługują każdemu emerytowi z urzędu - bez konieczności ubiegania się w ZUS. Nie przysługuje jednak osobom, które już otrzymują z gminy zasiłek pielęgnacyjny.

W 2014 roku dodatek pielęgnacyjny wynosił 206,76 zł miesięcznie. Wypłacany jest przez ZUS, nie przez gminę. Nie ma też znaczenia, czy osoba jest zdolna do samodzielnego życia i do pracy - dodatek przysługuj jej niezależnie od tego.

Są jednak obostrzenia. Dodatek pielęgnacyjny nie będzie wypłacany - mimo uprawnienia do emerytury lub renty - osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym (np. DPS). Wyjątkiem są sytuacje, jeśli uprawniony senior przebywa poza zakładami przez więcej niż dwa tygodnie.