dodatki dla samotnie wychowujących

pcg

Rozwody za zasiłek

Rozwody za zasiłek

Fuszerka w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Sądy zalewa fala pozwów o rozwód lub separację. Od 1 maja osoby o niskich dochodach samotnie wychowujące dzieci dostaną 170 zł dodatku do zasiłku rodzinnego

Ryn buduje blok z mieszkaniami dla młodych, których nie stać na kredyt

Mazurska gmina Ryn zbuduje na swojej działce blok z 16 mieszkaniami przeznaczonymi dla młodych mieszkańców gminy, których nie stać na kredyt na zakup mieszkania, czy domu na wolnym rynku. Pomysł inwestycji Ryn zaczerpnął z sąsiedniej gminy Mikołajki.

Program 500+ uderza w matki/rodziców wychowujących samotnie dziecko... [LIST]

To list do Pani Premier Beaty Szydło. Wysłałam go do kancelarii, nie licząc oczywiście na odpowiedź, ale nie wiem już, gdzie jeszcze mogłabym się udać, gdzie napisać i które drzwi wyważyć, żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego ci, którzy mają jedno dziecko, są "gorsi" i muszą obejść się smakiem...

Program 500+ uderza w matki/rodziców wychowujących samotnie dziecko... [LIST]

odpowiedź, dlaczego chce Pani ukarać matki samotnie wychowujące dzieci (piszę celowo matki, bo to głównie jednak one po rozstaniu wychowują potomstwo). Program sam w sobie zakłada świetne wsparcie finansowe, ale tylko dla tych, którzy mają dwójkę lub więcej dzieci. Ci, którzy mają jedno dziecko są "

Pułapka 500+. Opozycja kłóci się o dodatek na dzieci

Pułapka 500+. Opozycja kłóci się o dodatek na dzieci

życie na kredyt, który będzie spłacało następne pokolenie - mówi "Wyborczej". Według Muchy zasiłki powinny być częścią polityki rodzinnej, lecz muszą być adresowane do rodzin najbardziej potrzebujących, czyli wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dziecko. Z badań wynika, że na

Kto i jak dostanie 500 zł na dziecko

Kto i jak dostanie 500 zł na dziecko

wychowującej je samotnie i opiekunowi prawnemu. W przypadku rozwodników pieniądze dostanie to z rodziców, które wychowuje dziecko. Jeśli oboje mają prawo do opieki i oboje złożą wniosek - dodatek otrzyma ten rodzic, który o to wystąpi pierwszy. Spokojnie mogą spać konkubenci. Dostaną dodatek bez udawania, że

Pomoc dla samotnych rodziców

stanowią inaczej, osoba samotnie wychowująca dziecko nie otrzymała alimentów na rzecz dziecka . Wyjątek - otrzyma zasiłek, gdy drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do

MPiPS: po przekroczeniu progu dochodowego rodziny nie stracą zasiłków

resort podaje przykłady, w jaki sposób będzie wyliczana suma świadczeń przy przekroczeniu progu dochodowego, np. osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma prawo miesięcznie do zasiłku wraz z dodatkami w wysokości 647 zł - to maksymalna kwota, o którą łączny dochód może przekroczyć kryterium dochodowe

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

mieszkaniowy. Pod uwagę brana jest sytuacja finansowa rodziny. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 125 proc. najniższej emerytury, a dla osoby samotnie gospodarującej - 175 proc. Od 1 marca 2015 r. najniższa emerytura wynosi 880,45 zł. Pamiętajmy, że nie wszystko wlicza się do

Ewa Kopacz w Radomiu: Kiedy Platforma wróci do władzy, 500 zł dostaną wszystkie dzieci

Ewa Kopacz w Radomiu: Kiedy Platforma wróci do władzy, 500 zł dostaną wszystkie dzieci

nie każde - mówiła Ewa Kopacz, nawiązując do tego, że pieniądze mają być przyznane na drugie i kolejne dzieci oraz że mają ich nie dostać rodzice samotnie wychowujący dzieci. - Oszukali i to oszukali 3 mln rodzin, oszukali 1,8 mln dzieci. To dzieci, które nie otrzymują 500 zł, mimo że deklarowali, że

Opozycja złoży poprawki do programu 500 plus. "Nie zwiększy dzietności, ma zwiększyć popularność PiS"

Opozycja złoży poprawki do programu 500 plus. "Nie zwiększy dzietności, ma zwiększyć popularność PiS"

Lubnauer nie chciała zdradzać szczegółów. - Nie zgadzamy się z tym, że próg dochodowy byłby złym rozwiązaniem, w tej chwili mamy sytuację, że dodatku 500 złotych nie dostanie np. samotna matka, wychowująca jedno dziecko, która ma 1700 złotych dochodu, natomiast dostanie rodzina, która ma 10 tysięcy dochodu

Jak wypełnić PIT

Jak wypełnić PIT

. + Ulgi odliczane od podatku: Ulga na dzieci. Do odpisu jest: + na pierwsze dziecko 1112,04 zł, + na drugie 1112,04 zł, + na trzecie 2000,04 zł, + na czwarte i kolejne 2700 zł. Rodziny z jednym dzieckiem z dochodami powyżej 112 tys. zł nie mają ulgi. Osoby samotnie wychowujące dziecko w

Piekło samotności

Piekło samotności

Samotni. Jest ich pełno, zwłaszcza w dużych miastach. Są młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, kobiety i mężczyźni. Tę ich samotność widać rzadko, maskują ją, bo nie jest trendy. W dodatku któż chce obnosić się ze swoją słabością, skoro styl życia dyktuje nam, że mamy świat zdobywać, a nie błąkać

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - odpis wyroku rozwodowego lub orzekającego separację. Lista dokumentów jest dłuższa, a wszystkie zaświadczenia i oświadczenia powinny być przedstawione według wzorów, które stanowią załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 3

Komu się należą pieniądze na dzieci

Komu się należą pieniądze na dzieci

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; * gdy pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; * gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że rodzice lub jedno z

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

orzeczeniem niepełnosprawności, to kwota dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, ale nie więcej niż o 160 zł łącznie na wszystkie dzieci. Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu albo opiekunowi, jeżeli na rzecz dziecka nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego

Rząd daje radę? Na razie nie

Rząd daje radę? Na razie nie

samotnie wychowujące jedno dziecko, których dochód na osobę w rodzinie przekroczy - choćby o złotówkę - 800 zł. PiS, który od lat głosi hasła socjalne, pozostał głuchy na wniosek Nowoczesnej, by wprowadzić zasadę złotówka za złotówkę, która byłaby bardziej sprawiedliwa, czyli że po przekroczeniu progu 800

Co dostanie samotna matka?

Jeśli wcześniej nie pracowałaJeśli spełni kryterium dochodowe (miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł), otrzyma zasiłek rodzinny: 68 zł na dziecko do 5. roku życia, 91 zł na dziecko do 18. roku życia i 98 zł na dziecko do 24 lat.Osoba samotnie wychowująca dziecko musi też mieć

Więcej czasu na PIT 2015

Więcej czasu na PIT 2015

dziecko - 1112,04 zł; *na drugie - 1112,04 zł, *na trzecie - 2000,04 zł, *na czwarte i kolejne dzieci - 2700 zł. Rodziny z dzieckiem z dochodami rocznymi powyżej 112 tys. zł nadal nie mają ulgi. Osoby samotnie wychowujące dziecko w związku pozamałżeńskim skorzystają z ulgi, jeśli ich roczny dochód nie

Rząd chce dopłacać do mieszkań, ale inaczej niż obecnie

Rząd chce dopłacać do mieszkań, ale inaczej niż obecnie

" będzie także kryterium wiekowe - nieukończony 35. rok życia. Przy czym w przypadku małżeństw ten warunek musiałoby spełniać jedno z małżonków. Prawdopodobnie limit wieku nie będzie dotyczył niepełnych rodzin, czyli np. matek samotnie wychowujących dziecko. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i

Pierwszy wyrok za fikcyjny rozwód

Czterdziestokilkuletnia mieszkanka Nowej Soli złożyła w ubiegłym roku w ośrodku pomocy społecznej wniosek o dodatek dla matek samotnie wychowujących dzieci. Zapewniała, że niedawno się rozwiodła i nie żyje z ojcem trójki swoich dzieci, a od byłego męża nie ma żadnej pomocy. Ośrodek dał jej wiarę i

Becikowe. Znowu idą zmiany!

. Czyli jeśli rodzic spełni warunki przyznania zasiłku, w tym kryterium dochodowe (504 zł na osobę w rodzinie). W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko wymagany jest też wyrok sądu lub ugoda sądowa ustalająca wysokość alimentów. Dopiero wówczas będą podstawy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i

Darek Eckert. Murarz-tynkarz, stawia domy, gra punk rocka

Darek Eckert. Murarz-tynkarz, stawia domy, gra punk rocka

(alkohol, przemoc). Na parterze w moim bloku melina, za ścianą ojciec napierdalający dzieciaki, za drugą ścianą matka samotnie wychowująca córkę (dziewczyna sama się pasie, więc podejrzewasz, co z tego wyniknie, jakie będzie mieć życie). Ale była jedność, bliskość. Łaziliśmy po tym naszym świecie, z

Urzędnicy sądowi domagają się podwyżek. Protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości

je dostać od koleżanki, która ma starsze dzieci. Wylicza, że po 17 latach pracy w sądzie dostaje na rękę 2100 zł. - Tyle, bo przysługuje mi ok. 500 zł dodatku za wysługę lat. Mimo to jako samotna matka wychowująca dwójkę dzieci ledwo wiążę koniec z końcem. A co mają powiedzieć pracownicy, którzy

Będzie nowe becikowe!

kobieta dostanie becikowe "rodzinne"? Tak, jeśli spełni warunki przyznania zasiłku, w tym kryterium dochodowe (504/583 zł na osobę w rodzinie). W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko wymagany jest wyrok sądu lub ugoda sądowa ustalająca wysokość alimentów. Dopiero wówczas będą podstawy

Noblistka Doris Lessing nie żyje - pisarka niepokorna, zaangażowana

- jej bohaterką jest pisarka samotnie wychowująca córkę, która rozpisuje swoje życie w czterech notesach: czarny jest o jej doświadczeniach afrykańskich, czerwony o polityce, żółty to fikcja na własny temat, a błękitny to pamiętnik. Po polsku można przeczytać także mniej epickie książki Lessing. Jak

Uczestniczki Kongresu Kobiet: przyjechałyśmy tu po energię, inspirację

Marzenie, Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja Albatros i wiele innych. Fundacja MaMa oferuje produkty inspirowane sztuką ludową, które stworzyły uczestniczki projektu Spółdzielnia Mam - mamy bezrobotne, samotnie wychowujące dzieci. W Parku Kobiet są także organizatorzy akcji Dziewczyny na Politechniki oraz

Samotne matki - menedżerki ubóstwa

zł na dziecko do ukończenia 24, roku życia. Poza spełnieniem kryterium dochodowego osoba samotnie wychowująca dziecko musi posiadać wyrok lub ugodę sądową zasądzającą alimenty na dziecko (warunek ten nie dotyczy sytuacji, w której drugi rodzic dziecka nie żyje, jest nieznany, powództwo o ustalenie

Anty-Big Brother

dokumentalistka Helena Trestikova filmowała rodzinę Kettnerów, wytatuowanego złodzieja recydywistę i pisarza Renego, rozwódkę Marcelę samotnie wychowującą dzieci, narkomankę Katkę oraz wiele innych osób przez większość ich dorosłego życia. Umieściła je w półtoragodzinnych dokumentach. Tytuł filmu to zwykle po

Turyści mają pomóc Łapom

, którym się udało znaleźć pracę w Belgii czy Anglii, wyjechali, pozostawiając w Łapach rodziny. Część znalazła prace sezonowe w rolnictwie, ale to tylko garstka. Pozostali wegetują - opowiada Elżbieta Rząsa, samotnie wychowująca córkę. Dostaje ok. 500 zł zasiłku z opieki społecznej (w tym dodatek na leki

Rządowy program "Mieszkanie dla młodych". Wielka ulga dla niewielu

dopłat skorzysta ok. 115 tys. młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz tzw. singli. Rząd zdecydował bowiem, że budżetowe wydatki na ten cel będą limitowane. Np. w 2014 r. rząd przeznaczy na dopłaty 600 mln zł, a w 2018 r. - 662 mln zł. To by zaś oznaczało, że BGK przerywałby wypłatę

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

m.in. na urodzenie dziecka, rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie nauki. Najwięcej kontrowersji budzi likwidacja istniejącego od 30 lat Funduszu Alimentacyjnego. Wypłacał on alimenty, jeśli nie można było ich ściągnąć od ojca dziecka. Teraz rodzice samotnie wychowujący dzieci i

Pieniądze dla rodziny - nie przegap!

/ożeniło się albo ma swoje dziecko i bierze na nie zasiłek. Sytuacja jest jasna, gdy o zasiłek ubiega się pełna rodzina. A jeśli robi to osoba samotnie wychowująca dziecko? Gmina najpierw sprawdzi jej sytuację. Weźmie pod uwagę wyłącznie dochody samotnego rodzica, kiedy: * drugie z rodziców nie żyje

Nie tylko becikowe

przysługują osobom pobierającym zasiłek rodzinny? - 400 zł miesięcznie z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; - 170 zł dla rodzica samotnego wychowującego dziecko; jeżeli dzieci jest więcej, maksymalnie można otrzymać 340 zł; - 80 zł z tytułu wychowywania dziecka w

Zmiany w programie MdM

zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkania, od której liczona byłaby dopłata dla osób i rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Ponadto przestanie w tym przypadku obowiązywać warunek pierwszego mieszkania, co oznacza, że dzięki budżetowej dopłacie rodziny wielodzietne będą mogły zamienić swoje

Becikowe - zmiany w ustawie

wysokości 1000 zł. Niezależnie od zarobków - tyle samo dostanie na noworodka ochroniarz i dyrektor finansowy. Nieważne też, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, w konkubinacie, czy rodzic wychowuje je samotnie. W zeszłym roku, żeby dostać becikowe, trzeba było mieć zaświadczenie od lekarza. Nadal tak

Wraca Fundusz Alimentacyjny

na tym kobiety samotnie wychowujące dzieci (dodatek był niższy niż świadczenia z Funduszu). Rok później zamiast dodatku wprowadzono zaliczkę alimentacyjną. Ale i to nie było dobre rozwiązanie, bo z zaliczki alimentacyjnej mogło skorzystać o wiele mniej osób (zaostrzono warunki przyznawania pieniędzy

Równanie w dół. Czego nie robi minister Radziszewska

podręcznikach dla najmłodszych, jest tradycyjny i zarazem wyidealizowany: szczęśliwi tata, mama i dwoje dzieci. W podręcznikach nie pojawiają się rodziny partnerskie, rozdzielone, nie ma rodziców samotnie wychowujących dzieci, nie ma par o innej niż hetero orientacji seksualnej. Nie pisze się o dzieciach

Ścisk w świetlicach

rodziny. Mało kto kończy pracę po godz. 15. Babcie uczniów nie odbiorą, bo albo pracują, albo mają swoje zajęcia. I jeszcze jedno: co czwarty z moich uczniów pochodzi z rozbitej rodziny. Samotnie wychowującemu rodzicowi trudno zapewnić dziecku opiekę zaraz po lekcjach. Dlatego szkoła staje się dziś

Xavier Dolan: Jestem reżyserem historii o matkach

kukiełkę i odgrywać swoją rolę. Odpowiadać na pytania z uśmiechem przyklejonym do twarzy. Ale w prywatnym życiu i na planie odkrywam przed bliskimi swoje lęki i wątpliwości. Otaczam się ludźmi, którym ufam i którzy są dla mnie ważni. Potrafią mi powiedzieć: to robisz źle, tamto wyszło przeciętne, tandetne

Komornik kontra samotna matka

komornik Adam Wujek odblokował alimenty na dziecko pani Anny. Ale tylko te za czerwiec. Jak się ratowaćCo może zrobić rodzic samotnie wychowujący dziecko, by komornik nie pozbawił go alimentów? Mec. Marek Małecki radzi: * Trzeba wysłać pismo do wierzyciela wyjaśniające, że określona kwota zł jest

Gry emerytalne

oddały dziecko do adopcji, miałyby prawo krócej pracować - czy też trud wychowywania dziecka. A co, jeśli główny ciężar wychowywania spoczywał na ojcu? W tej wersji ustawy mężczyźni wychowujący samotnie dzieci byliby dyskryminowani i Trybunał Konstytucyjny mógłby uznać ten przepis za niezgodny z

Jakie zmiany w emeryturach proponują politycy?

nagradzać sam poród - a wtedy także matki, które oddały dziecko do adopcji, miałyby prawo krócej pracować - czy też trud wychowywania dziecka. A co, jeśli główny ciężar wychowywania spoczywał na ojcu? W tej wersji ustawy mężczyźni wychowujący samotnie dzieci byliby dyskryminowani i Trybunał Konstytucyjny

Narodowa podwyżka płac

(nie ma dochodów), a także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Dzięki takiemu rozliczeniu będą mogli odliczyć od podatku dodatkowe 556,02 zł (18 proc. od kwoty dochodu wolnego od podatku, czyli od 3091 zł). Obniżka stawek przyniosła też zaskakujące posunięcia niektórych firm. Część z nich

Jak dostać dopłatę budżetową do kredytu?

dopłatę. Takiej możliwości pozbawione są osoby samotne, gdyż program adresowany jest wyłącznie do małżeństw oraz - to wyjątek - osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko. Nie wystarczy również, że mieszkania w twoim mieście mieszczą się w pułapie cenowym. Musisz też wziąć pod uwagę także inne

"Becikowe" na dwa sposoby: rządowy i LPR

otrzymywania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Rząd chciał, by dodatek ten przysługiwał samotnie wychowującym dziecko matce, ojcu lub opiekunowi dziecka tylko w przypadku, gdy drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany. Według projektu "ojcem nieznanym jest ojciec dziecka, które zostało

Małżeństwo bez miłości i zaprojektowani single

dodatku nieodpłatną, jaką wykonują członkowie rodziny. Tylko praca za pieniądze i dla osiągnięcia awansu ma znaczenie. Dlatego małżeństwo stało się tymczasową więzią łączącą ludzi pracujących, którzy pragną wspólnie spędzać wolny czas. Model ten nie jest dobrze przystosowany do gorszych czasów. W końcu i

Charles Aznavour. Mały gnojek geniusz

planie nie odgrywam roli, ja staję się graną postacią". W przełomowym ''Strzelajcie do pianisty'' (1960) François Truffaut jest pianistą w małej knajpce, samotnie wychowującym syna. Jedna z kelnerek odkrywa jednak, że kiedyś był pianistą koncertowym, który rzucił występy po samobójczym skoku

Samotne matki u komorników

Tylko do końca sierpnia wypłacane są dodatki dla samotnie wychowujących dzieci. Od 1 września wchodzi nowa ustawa i zastąpią je tzw. zaliczki alimentacyjne. To pomoc tylko dla tych, którzy mają przyznane przez sąd alimenty od drugiego z rodziców, ale ich nie dostają. Żeby starać się o zaliczkę

Jan Klata: Jest pani gotowa umrzeć za palmę?

światowej, tylko o Wielkiej Ojczyźnianej! Wasyl: Dla córki esesmana co za różnica, czy kapitulację Hitlera świętuje się 8, czy 9 maja? Samotny nauczyciel wśród samotnych dzieciakówNauczyciel po czterdziestce nie ogarnia Snapchata czy WhatsApp. Ktoś powinien mu pomóc to rozkminić. Żeby zrozumiał, że zamiast

Alimenty: państwo nie może się wykpić

bezwzględnie egzekwowanym obowiązkiem pracy. Są proste prace, np. przy oczyszczaniu miasta, które skazani mogą z powodzeniem wykonywać. Odroczyć ustawę Fundusz Alimentacyjny przestaje działać z końcem kwietnia. Od maja osoby samotnie wychowujące dzieci, które tak mało zarabiają, że należy im się dodatek

Nowe becikowe

dochodowe (504 zł na osobę w rodzinie). W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko wymagany jest wyrok sądu lub ugoda sądowa ustalająca wysokość alimentów (zakładając, że ojciec jest znany). Dopiero wówczas będą podstawy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wypłaty zasiłku. Alimenty nie są wymagane w

Pieniądze dla rodziny

nie robili tego dla dobra dzieci (bo dotąd alimenty mogli otrzymywać tylko samotnie wychowujący). Teraz będą się należały także wtedy, gdy wychowujący dzieci rodzic zawarł nowe małżeństwo lub żyje w konkubinacie. Ważne! O alimenty z funduszu można ubiegać się o miesiąc szybciej niż dotąd o zaliczkę

PIT 2007 - program i poradnik rozliczenia

zeszłoroczne dochody zmarłego małżonka i opodatkować je łącznie. Wspólnie mogą także opodatkowywać swoje dochody rodziny niepełne. W tym przypadku rodzic samotnie wychowujący dziecko łączy swoje dochody z dochodami dziecka (których ono zazwyczaj nie ma). Ważne! Samotny rodzic może się opodatkować wspólnie z

Sama mama

skorzystać z dogodnej okazji, żeby niepostrzeżenie postawić taką kobietę pod pręgierzem. A co na to my same, kobiety samotnie wychowujące dzieci? Chyba przynajmniej po części zgadzamy się na te aluzje i sugestie - niewypowiadane wprost - że jesteśmy jakimś gorszym gatunkiem matek. Bo inaczej dlaczego by

Do dwóch stawek PIT za 2009 r.

. W tym przypadku rodzic samotnie wychowujący dziecko łączy swoje dochody z dochodami dziecka (których ono zazwyczaj nie ma). Daje to więc taki sam efekt jak wspólne opodatkowanie się małżonków, z których jedno nie ma dochodów, bo nie pracuje. Niestety, wspólne opodatkowanie dochodów rodzin niepełnych

Spadajcie z raju

pani, która ci sprząta, zarabia grosze, mieszka w baraku, w dodatku samotnie wychowując dwójkę dzieci, na pewno nie pomaga w relaksie. Na Dominikanie wyrzucają z plaż wszystkich, którzy wyglądają na biednych. W Turcji jeżdżą skoro świt po najważniejszych plażach, żeby sprawdzić, czy morze nie

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

samotnie wychowujący dziecko łączy swoje dochody z dochodami dziecka (których ono zazwyczaj nie ma). Daje to więc taki sam efekt jak wspólne opodatkowanie się małżonków, z których jedno nie ma dochodów, bo nie pracuje. Niestety, wspólne opodatkowanie dochodów rodzin niepełnych także nie zawsze jest możliwe

Sprzedać TBS-y, ożywić budownictwo

kilkanaście rozwiązań mających temu zapobiec. Przede wszystkim nowelizację ustawy, dzięki której z budżetowej dopłaty do kredytu mieszkaniowego - mniej więcej połowy odsetek przez osiem lat spłaty - mogą skorzystać małżeństwa i osoby wychowujące dzieci. Piechociński chce, by dopłatę dostały też osoby samotne

Dzieci - "dobro luksusowe"

społecznej: osłon socjalnych dla kobiet w ciąży i rodziców wychowujących dzieci (zwłaszcza samotnych rodziców, których będzie coraz więcej), w tym dodatków rodzinnych na dzieci w wysokości godnej cywilizowanego kraju oraz bezpieczeństwa zatrudnienia. Potrzeba dostępnych żłobków i przedszkoli oraz dobrych

Alicja w fabryce snów

artystyczny atut tego filmu. 24-letnia aktorka - znana w Polsce głównie z roli Zosi w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy i z serialu "Na dobre i na złe" - gra w "Handlu" Weronikę, matkę samotnie wychowującą kilkuletniego syna "gdzieś w Polsce". Borykająca się z kłopotami

Ranking kredytów hipotecznych "Gazety Wyborczej" i Open Finance

w tym, że o dopłatę mogą się starać wyłącznie małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Trzeba też spełnić ustawowe warunki dotyczące powierzchni i ceny domu lub mieszkania. Np. w Warszawie cena lub koszt budowy nie mogą przekroczyć 7699,58 zł za m kw. Kredytu z budżetową dopłatą udziela

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

dostać kilka dodatków. Są to: ? Dodatek dla rodzin wielodzietnych. Na trzecie i każde następne dziecko (uprawnione do zasiłku rodzinnego) w rodzinach wielodzietnych przysługuje miesięcznie dodatkowo 80 zł. ? Dodatek dla samotnie wychowujących dzieci. Można go już dostać także wtedy, gdy powództwo o

Mędrcy

;).Niejedyny to raz, gdy Beatlesi śpiewają o problemach finansowych. Ma je także współczesna madonna samotnie wychowująca dzieci - "kto zapłaci za prąd i mieszkanie,/ forsa jak manna z nieba ci nie spadnie" ("Lady Madonna").Codzienność krępuje problemami, ale - jeśli przyjąć pewien punkt

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

rodzinnego? Tu jest kilka opcji, np.: * Dodatek dla wielodzietnych. Na trzecie i każde następne dziecko (uprawnione do zasiłku rodzinnego) w rodzinach wielodzietnych przysługuje miesięcznie dodatkowo 80 zł. * Dla samotnie wychowujących. Można go już dostać także wtedy, gdy powództwo o ustalenie alimentów

Hollywood - miasto demonów

dzieciństwa mieszkała w Nowym Jorku. Wychowujący samotnie dziewczynę i jej dwóch braci ojciec zarabiał jako aktor teatralny. Zginął nagle, w wypadku na ulicy. Bracia Peg postanowili przeprowadzić się na Zachodnie Wybrzeże do mieszkającego w Los Angeles wuja Harolda. Peg uznała, że jest wystarczająco dorosła

Rewolucja PIT 2009

nas osiąga na tyle wysokie dochody, aby wpaść pod 32-proc. stawkę podatku). Wspólne rozliczenie będzie miało znaczenie głównie dla małżeństw, w których mąż czy żona nie ma dochodów, a także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Dzięki takiemu rozliczeniu za ten rok będą mogli odliczyć od podatku

Piechociński rozrusza budownictwo

finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania". Dziś z budżetowej dopłaty - mniej więcej połowy odsetek przez osiem lat spłaty kredytu - mogą skorzystać małżeństwa i osoby wychowujące dzieci. Piechociński postuluje objęcie dopłatą także osób samotnych. Przypomnijmy jednak, że w ubiegłym

Zawód matka

za nie, pomoc finansową na opłacenie ich dla osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych, zwiększenie równowagi na rynku pracy oraz wydłużenie urlopu macierzyńskiego o dwa tygodnie, w tym wprowadzenie jednego tygodnia obligatoryjnego dla ojca. Pani Minister, co Pani o

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

jak ograniczenie dostępu do ulgi dla osób samotnie wychowujących jedno dziecko w związku pozamałżeńskim, czyli w konkubinacie. Skorzystają z ulgi tylko wtedy, gdy ich roczny dochód nie przekroczył 56 tys. zł. Ministerstwo Finansów tłumaczyło "Wyborczej", że każdy rodzic jednego dziecka

W CIENIU WIELKIEGO SĄSIADA

: gruboskórnych, rubasznych, porywczych, małomównych, ale z gruntu uczciwych, lojalnych i pracowitych. Z kolei Minna Canth (1844-97), kontrowersyjna pisarka okresu realizmu, energiczna właścicielka sklepu z konfekcją, wdowa samotnie wychowująca gromadkę dzieci, opisuje ironicznie i bezpardonowo ówczesne stosunki

Michelle Bachelet, prezydent Chile

Dla 55-letniej Michelle Bachelet nieustanne podkreślanie faktu, że jest matką samotnie wychowującą dzieci z dwóch związków i na dodatek agnostyczką, jest przykładem na to, że kobiety i mężczyźni wciąż oceniani są w różny sposób. Nikt bowiem nigdy nie zwracał uwagi na to, że ustępujący po dziesięciu

Efekt Oprah

butów i w ubraniach, które babka szyje jej z worków po ziemniakach, przez co dzieciaki z sąsiedztwa często wołają na nią 'worek'. Dziś 'Worek' ma w Kosciusko ulicę nazwaną jej imieniem. Kiedy w wieku sześciu lat Oprah przeprowadza się do Milwaukee, do matki samotnie wychowującej trójkę dzieci, jest już

Dramat samotnej matki bez rodzinnego - list

Pracuję jako pielęgniarka w ZOZ-Bałuty w Łodzi. Moja pensja ze wszystkimi dodatkami wynosi miesięcznie 1640 zł. Ponieważ moje dzieci uczą się dobrze i są ambitne, rozwijają się na dodatkowych pozaszkolnych zajęciach, za które należy płacić, z tego też względu biorę dodatkową pracę na dyżurach 1-2

Fiutki, fekalia i oczywiście feminizm

przez Joannę Olech pozycje o wymiocinach. W dodatku znaczna część tych cacek ma polskich autorów. A oto mój skrajnie subiektywny przegląd Bardzo Dziwnych Książeczek dla Dzieci. Obrzydliwości To bardzo wyraźny trend. Mamy więc książkę 'O małym krecie, który chciał wiedzieć, kto mu

Englert: Byłem szalonym patriotą

bliźniaczki, w lipcu 1944 roku, w przeddzień powstania. Nie przeżyły. Potem przyszedł na świat brat. Dopóki mama była z ojcem, nie zrobiła matury. Dopiero kiedy rodzice się rozwiedli, to - samotnie nas wychowując - zdała maturę i skończyła studia. Pamiętam stukot maszyny po nocach, brała prace zlecone, żeby

Być kobietą w Polsce

Zdolność do uprawiania polityki była cechą nobilitującą i kulturotwórczą - i zarezerwowaną dla mężczyzn. Ciało kobiety z powodu zbyt niskiej temperatury nie wytwarzało szlachetnego nasienia, jedynie krew - i to kiepskiej jakości, z przetworzonych "pozostałości pokarmowych". Organizm

"Obce niebo". Lepszy nadgorliwy system niż żaden

ojców. "Barnbidrag", czyli comiesięczny dodatek na dziecko, który otrzymują wszystkie rodziny bez względu na status finansowy. Dostęp do przedszkoli dla wszystkich dzieci od 17. miesiąca życia. Brak wspólnego opodatkowania małżeństw, co sprawia, że kobietom nie opłaca się rezygnacja z pracy na

Wielkopolska: lewica po rozłamie

nasza poprawka zwiększająca pomoc dla matek samotnie wychowujących dzieci - ze 170 do 220 złotych. Posłanka nie zgadza się, że to "rozwadnianie" planu wicepremiera. Kiedy do oceny - Społeczeństwo oceni nas na podstawie tego, czego uda się nam dokonać do końca tej kadencji Sejmu - uważa Ajchler

Już za chwilę festiwal Nowe Horyzonty. Jakich filmów nie można przegapić? [PRZEWODNIK]

;, reż. Richard Linklater Film olśnienie, aż dziw, że nagrodzony w Berlinie wyłącznie Srebrnym Niedźwiedziem (za najlepszą reżyserię). Kiedy poznajemy Masona (Ellan Coltrane), ma sześć lat, chwilami irytującą siostrę, samotnie wychowującą go mamę (Patricia Arquette) i pojawiającego się czasem ojca

Sąd nad domem w środku. Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo

mogłaby tam powstać, masarnia. Tam jest bezrobocie, jak w całej Polsce, zwłaszcza wśród kobiet. A my w naszych domach pomocy przede wszystkim dajemy pracę kobietom samotnie wychowującym dzieci. Proponowaliśmy też mieszkańcom, że będą mogli korzystać z rehabilitacji, jaką prowadzimy w takich domach, z

Jeżycjada, czyli świat według Musierowicz

romansowe perypetie staną się tematem książki "Nutria i Nerwus". Można się było spodziewać ślubu i happy endu, tymczasem w następnej powieści "Córka Robrojka" na horyzoncie pojawił się Robert Rojek, wdowiec samotnie wychowujący córkę, i coś między nim a Natalią zaczęło iskrzyć

Francja, legalizacja konkubinatu, PACS

we Francji, to w sąsiedniej Belgii) oraz dość liberalne prawo adopcyjne. Ustawa z 1966 roku zezwala na adopcję osobom samotnym, co sprawia, że uzyskała ona status półlegalnej furtki dla tych gejów i lesbijek, którzy chcą adoptować i wychowywać dzieci. Półlegalnej, bo tylko pod warunkiem, że zatają

Quentin Tarantino - genialny maminsynek

Cudowne lata 60. pozostawiły po sobie całkiem sporo samotnych matek, bo przy rock and rollu zachodziło się w ciążę łatwo, a czasami nawet entuzjastycznie. Connie McHugh spotkało to w wieku 16 lat - ojcem był starszy od niej o pięć lat student i półamatorski aktor Tony Tarantino. Quentin nigdy nie