dodatek po 75 roku życia

PAP

Seredyn: weryfikacja świadczeń rodzinnych w listopadzie 2015 r.

Seredyn: weryfikacja świadczeń rodzinnych w listopadzie 2015 r.

Decyzje o tym, jak będzie przebiegała weryfikacja kryteriów i wysokości świadczeń rodzinnych podejmuje Rada Ministrów; kolejna weryfikacja odbędzie się w listopadzie 2015 r. - poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn.

"WP": Polska zdecydowanie skręca w prawo

Polska w zdecydowany sposób skręca w prawo, odsuwając od władzy rządzących od 8 lat centrystów i głosując na konserwatywną i eurosceptyczną partię, która nie chce imigrantów, ale chce wydawać więcej na ubogich - pisze na stronie internetowej "Washington Post".

Szydło: w piątek opowiem internautom o planach na pierwsze 100 dni rządu

Premier Beata Szydło poinformowała, że w piątek o godz. 18 "na żywo" opowie internautom o planach na pierwsze 100 dni rządu. Zaprosiła do zadawania jej pytań.

Co się należy kombatantom

Co się należy kombatantom

socjalną (decyzja o przyznaniu pomocy), *osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (dowód osobisty i odcinek emerytury lub decyzja o jej przyznaniu), *niewidomym (legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

uprawnionym do otrzymywania emerytury lub renty i uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Otrzymują je także osoby, które ukończyły 75 lat. Ta ostatnia grupa nie musi składać wniosku - po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS automatycznie przyzna dodatek pielęgnacyjny. Od 1 marca 2015 r. dodatek

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

oblicza się, dzieląc zebrane składki przez statystyczną dalszą długość życia podawaną przez GUS. Jeżeli ktoś odprowadzał składki przez krótki czas, np. przez pięć czy siedem lat, to jego emerytura może wynieść np. 300 zł. Dodatek będzie wtedy wyższy niż świadczenie. CO Z WALORYZACJĄ Rząd wyliczył, że

MPiPS: projekt przywrócenia świadczeń pielęgnacyjnych wkrótce w Sejmie

w lipcu ub.r. straciły świadczenie pielęgnacyjne w wyniku nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, będą miały wpłacone świadczenia zaległe i odzyskają prawo do ich dalszego otrzymywania. Dodała, że po wejściu ustawy w życie, o możliwości zwrotu odebranych środków opiekunów będą informować

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Beaty Szydło

rodzinach o mniejszych dochodach, od pierwszego dziecka", obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 75. roku życia, podwyższenie minimalnej stawki za godzinę pracy do 12 zł

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

. Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie, że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. * Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z

Przywileje zawodowe

Przywileje zawodowe

dodatki za pracę nocą i w weekendy, co nie jest rzadkością w przypadku personelu szpitalnego i ratowniczego. Przywilejem są także trzynastki i korzystanie z opieki medycznej bez kolejki. Pielęgniarki mogą się ubiegać o dofinansowanie studiów. SĘDZIOWIE I PROKURATORZY Po ukończeniu 67. roku życia mogą

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

(wzrost o 5 zł). PODWYŻKA DODATKÓW DO ZASIŁKU Resort pracy proponuje też trzyetapową podwyżkę dodatków do zasiłku rodzinnego. I tak od 1 listopada 2015 r.: + dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia wzrósłby z obecnych 60 zł do 80 zł, a dla dziecka

Rewolucja w świadczeniach dla mundurowych

Rewolucja w świadczeniach dla mundurowych

żołnierzy. Od 2015 r. rząd przeznacza 39 mln zł na dodatki, które mają premiować dłuższą służbę w wojsku. Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r. Wyższe dodatki przysługują od początku 2015 r. Na zmianach skorzysta ok. 30 tys. oficerów i podoficerów, którzy zdecydują się

Szydło: rząd wyznaczył sobie harmonogram prac do końca roku

leków dla seniorów od 75. roku życia oraz podwyższenie minimalnej stawki za godzinę pracy do 12 zł.

Waloryzacja emerytur i rent 2016

pielęgnacyjny, który przysługuje po ukończeniu 75. roku życia. W ten sposób trafi do ludzi starszych, którzy potrzebują więcej pieniędzy na utrzymanie czy leczenie - mówi Wacławik. f *Wszystkie kwoty podane w artykule są kwotami brutto ---------- JUTRO: Na jakie limity w dorabianiu muszą uważać emeryci i

Eksperci: leki w iniekcjach to mniejsze koszty leczenia schizofrenii

końca życia" - podkreślił kierownik katedry i kliniki psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Wojnar. Specjalista wyjaśnił, że leki w zastrzykach pozwalają lepiej kontrolować schizofrenię, dzięki czemu rzadziej dochodzi do jej nawrotów. Częściej udaje się również

Za co starsi płacą mniej

Za co starsi płacą mniej

formularz oraz przedstawić dokument uprawniający do zwolnienia. Taka możliwość przysługuje m.in. inwalidom, osobom, które ukończyły 75 lat, osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, niewidomym, osobom z

Co tak naprawdę PiS zdoła zmienić w zdrowiu? Ministrowie mają inne pomysły niż PiS

Co tak naprawdę PiS zdoła zmienić w zdrowiu? Ministrowie mają inne pomysły niż PiS

lecznice stracą kontrakty? I jak to zrobić bez krzywdy dla chorych, skoro np. większość stacji dializ jest dziś w prywatnych rękach? Znacjonalizować? Jest też zapowiedź nowego rządu powrotu lekarzy i dentystów do szkół oraz darmowe leki dla osób po 75. roku życia. Ma to wszystko zrealizować minister

Przywileje dla seniorów i kombatantów

zostać zwolnione z jego płacenia. Wystarczy, że złożą na poczcie odpowiedni formularz oraz przedstawią dokument uprawniający do zwolnienia. Przysługuje ono m.in. inwalidom, osobom, które ukończyły 75 lat, osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50

Zmarł Juliusz Rawicz, jeden z założycieli "Gazety Wyborczej"

zasadami. Myślę, że tę postawę przyswoił naszemu zespołowi. Ma on w sobie coś z łagodnego herosa cnót elementarnych".Rawicz urodził się w 1936 r. W latach 1959-73 pracował w "Życiu Warszawy". Na początku lat 70. współtworzył i redagował "Życie i Nowoczesność", popularny dodatek do

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

ulga wynosiła 37 proc. Kombatanci korzystają też z ulg taryfowych w wysokości 50 proc. przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej. ZWOLNIENIA Z ABONAMENTU RTV Osoby niepełnosprawne, emeryci z niskimi świadczeniami czy seniorzy po 75. roku życia mogą zostać także zwolnieni z obowiązku płacenia

Domowa opieka nad starszymi

Domowa opieka nad starszymi

Seniorzy po 75. roku życia, niepełnosprawni i emeryci z niskim świadczeniem mogą być zwolnieni z opłat abonamentowych za radio i telewizję. Muszą jednak złożyć odpowiedni dokument na poczcie. Darmowe oglądanie i słuchanie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym senior

Komu przywileje zawodowe

Komu przywileje zawodowe

długoletnią pracę. Przysługuje im też immunitet. POLICJANCI Policjanci, którzy wstąpili do policji po 1 stycznia 2013 r., muszą mieć za sobą co najmniej 25 lat służby i ukończyć 55. rok życia, aby przejść na emeryturę. Tym, którzy pracowali wcześniej, emerytura przysługuje już po 15 latach zatrudnienia i

Onkologiczna wojna o pieniądze. Jak centrala w Warszawie zabierała Gliwicom i Krakowowi i co z tego wynikło

Onkologiczna wojna o pieniądze. Jak centrala w Warszawie zabierała Gliwicom i Krakowowi i co z tego wynikło

wynagradzania uznał za "drastycznie niesprawiedliwe i podejmowane z naruszeniem prawa". O sprawie zawiadomił prokuraturę i CBA. Zdaniem prof. Warzochy tylko on jako dyrektor IO mógł przyznawać premie prof. Maciejewskiemu, i to tylko w granicach narzuconych przez ustawę kominową. - Przez całe życie nie

Chcą zabrać sędziom kilometrówki. "Mamy jeździć autobusami?"

dodatki funkcyjne i za długoletnią pracę, które stanowią istotną część ich wynagrodzeń. Dodatki otrzymuje aż 40 proc. sędziów. Sędziowie nie są objęci powszechnym systemem emerytalnym. Po przejściu w stan spoczynku mają prawo do uposażenia w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za

Co się należy starszym i ich opiekunom

kolejna pomoc dla kombatantów, osób represjonowanych, żołnierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, a także wdów lub wdowców po osobach uprawnionych. Pomoc z NFZ Osobom niepełnosprawnym i chorym w codziennym życiu pomagają takie

Zmarł Juliusz Rawicz, jeden z założycieli "Gazety Wyborczej"

naszemu zespołowi. Ma on w sobie coś z łagodnego herosa cnót elementarnych". Rawicz urodził się w 1936 r. W latach 1959-73 pracował w "Życiu Warszawy". Na początku lat 70. współtworzył i redagował "Życie i Nowoczesność", popularny dodatek do dziennika. Na polecenie najwyższych

Naukowcy: Polacy jedzą prawie dwukrotnie więcej mięsa niż zaleca WHO

spożycia mięsa, moim zdaniem, możliwa będzie w perspektywie kilkunastu lat, wśród obecnie młodych ludzi, którzy dostrzegają znaczenie diety w zdrowym stylu życia" - ocenił prof. Zduńczyk.

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

dochodem - nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż 418 zł miesięcznie. * Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł dla osoby niepełnosprawnej lub starszej, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ani tym, którzy otrzymują dodatek

"Hobbit: Bitwa pięciu armii" w weekend zarobił 200 milionów dolarów

poniżej 25. roku życia - podaje "LA Times". W przypadku poprzedniego filmu o Hobbicie ("Pustkowia Smauga") młodych widzów było dwa razy mniej - tylko 19 proc. Ok. 60 proc. wszystkich widzów to mężczyźni. Poza USA i Kanadą film Jacksona zarobił w weekend aż 105,5 mln dol. w 59 krajach

Lewiatan o expose Szydło: nie 3 x rozwój; a bardziej 3 x wydatki

niej pierwszym dowodem na to jest zapowiedź przeprowadzenia przez pierwszych 100 dni rządu ustaw związanych z: 500-zł dodatkiem na drugie dziecko i każde w najuboższych rodzinach, cofnięciem reformy emerytalnej, podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł oraz darmowymi lekami dla osób po 75

Prezydent podpisał nowelę dot. przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent

Kancelarii Prezydenta. Dodano w nim, że zmiana ma charakter incydentalny. Zgodnie z nowelą, która ma wejść w życie 1 marca 2015 r., świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak podwyżka nie może być mniejsza niż o 36 zł. Zastosowanie waloryzacji procentowo-kwotowej, czyli waloryzacji

Znieście przywileje i zapomnijcie o euro

tys. km. Sędziowie i prokuratorzy po ukończeniu 67. roku życia mogą przejść w stan spoczynku, zachowując prawo do 75 proc. wynagrodzenia. Otrzymują nagrody jubileuszowe oraz 13. pensje. Sędziowie po sześciu latach pracy otrzymują dodatek stażowy, którego wysokość zaczyna się od 5 proc. pensji, a po

Medyczna marihuana. Szpital naraził pacjenta na niebezpieczeństwo?

prokuratury, podkreślała, że kończą się jej zapasy leków, a przerwanie terapii stwarza zagrożenie dla życia jej syna, który leki na bazie suszu dostaje codziennie od września ubiegłego roku. Zdaniem matki dzięki temu liczba napadów spadła znacząco. Do wizyty w CZD doszło we wrześniu. Jednak do tej pory

Francuzi biorą nogi za pas

29-letni Guillaume Santacruz do niedawna prowadził wygodne życie w Paryżu: miał pracę i mieszkał w prestiżowej części miasta. Rzucił jednak wszystko i blisko dwa lata temu pojechał do Londynu z zamiarem stworzenia firmy na miarę Facebooka. - We Francji nie miałem możliwości rozwoju - mówi "

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

życia. Uwaga! Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jedynie rodzinie, która ma już przyznany zasiłek rodzinny. *Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jego kwota to 170 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł łącznie na wszystkie dzieci. Jeśli w rodzinie jest dziecko z

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

dwóch miast. Polscy seniorzy często żyją w niedostatku. Problemy finansowe ma również wiele rodzin wielodzietnych. Gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą się zgłosić po pomoc? Komu należy się zasiłek pielęgnacyjny, a komu dodatek mieszkaniowy? Na jakich zasadach przyznawane są zasiłki rodzinne? DODATEK

Podawanie mleka w drugim roku życia

 ciągu doby zapewni odpowiednią ilość mleka - źródło dobrze przyswajalnego białka i wapnia. W tym wieku pierś stanowi wartościowy dodatek pokrywający ok. 25% zapotrzebowania energetycznego dziecka. Resztę, czyli 75% zaspokajają inne pokarmy.Gdyby podawać teraz dziecku pół litra mleka

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

20 lat już prawie co trzeci. W ostatniej dekadzie tzw. oczekiwane życie 65-letniego Polaka wydłużyło się aż o dwa lata i trzy miesiące. Wcześniej, aby osiągnąć taki wynik, potrzebowaliśmy aż 40 lat (od 1950 do 1990 roku). Tymczasem krewni będą mieli mniej czasu na opiekę nad starszymi, bo będą

Czeki dla polskich seniorów

. roku życia ZUS wypłaca każdemu dodatek pielęgnacyjny. Dziś to blisko 206 zł brutto, po waloryzacji w marcu 2015 r. wzrośnie prawdopodobnie o 1,08 proc. Początkowo autorzy projektu chcieli dodatku nie przyznawać zdrowym seniorom. Pomysł był taki, aby tym, którzy już dodatek dostawali (nawet jeżeli byli

"Dziennik Gazeta Prawna": Bentley z sejfem

volvo, ponad 100 egzemplarzy bmw, 75 mercedesów, 55 infiniti, 45 porsche i 22 lexusy. Ale prawdziwe perełki też się trafiają: po dwie sztuki ferrari, maserati i astona martina. Czy naprawdę wożą pieniądze? - to już inna sprawa. W każdym razie Urzędy Skarbowe mają wnikliwie kontrolować przedsiębiorców, a

Żużlowa GP - Batchelor zastąpi Sajfutdinowa w tegorocznym cyklu

. Bycie jego stałym uczestnikiem jest zupełnie czymś niewiarygodnym. Czeka mnie bardzo duże wyzwanie, cały dzień byłem zajęty organizacją i rozmowami telefonicznymi w tej sprawie. Moje życie wywróciło się do góry nogami" - powiedział Batchelor. Tegoroczny cykl rozpocznie się 5 kwietnia w Auckland

Kto ma lepsze życie: rodzice czy dzieci?

wieku 23 lat. I zaraz zaczęli o mnie gadać ludzie. Mówili, że jestem za młoda na dziecko. Pytali, z kim je zostawiam albo kiedy planuję następne. Na dodatek nie mogłam znaleźć pracy po studiach z zarządzania. Wyjechałam do Norwegii, bo chciałam poprawić życie sobie i córce. Teraz obie mamy lepiej

"Obce niebo". Lepszy nadgorliwy system niż żaden

Basia i Marek dwa lata temu przenieśli się z córeczką do Szwecji. Szukali lepszego życia, ale nie do końca potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości i z sobą samymi. Nie mogą się dogadać, kłócą się. Dziewięcioletnia Ola słyszała o BRIS, instytucji broniącej praw dziecka, więc dzwoni tam po pomoc

Fryderyk Schneider: Potrzebujemy polityki społecznej z prawdziwego zdarzenia [ANKIETA WYBORCZEJ]

większej długości życia obywateli nie ma innego rozwiązania, jak wydłużenie wieku emerytalnego. Unii Europejskiej nie można traktować wyłącznie jako źródła nieskończonego strumienia pieniędzy Po pierwsze dlatego, że Polska może się docelowo od nich uzależnić. Po drugie sytuacja na Ukrainie i problem

O "rozwodnikach" dyskusja na szczycie [JONASZ]

postępować dalej tą samą rzymskokatolicką drogą jurydyczną? Czy nie lepsza jest droga prawosławna, na której patrzy się nie na paragrafy, ale na tzw. życie, które dramatycznie rozdziela ludzi kiedyś w sobie zakochanych? Oczywiście jednak synod nie będzie zajmował się tylko tym, co zrobić, gdy małżeństwo się

Sejm. Nie ma zgody, że 65 proc. podatek wyeliminuje patologie

dziennikarzami, że jeśli proponowana przez PiS zmiana wejdzie w życie, to "przede wszystkim naprawi tę niesprawiedliwą sytuację, że niektórzy otrzymują milionowe odprawy, a na utrzymanie dziecka niepełnosprawnego dodatek wynosi sto kilkadziesiąt złotych". "To jest skrajnie niesprawiedliwe. Poza

Jak żyć bezpiecznie z kapitalizmem

społeczeństwa i demokracja. Z globalnym kapitalizmem trzeba żyć. Ale jak żyć z nim lepiej i bezpieczniej? Takiej odpowiedzi będą szukać Stiglitz i Piketty. Magazyn Świąteczny to coś więcej - więcej wyjątkowych tematów, niezwykłych ludzi, najważniejszych wydarzeń, ciekawych komentarzy i smacznych wątków. Co

Gluten i laktoza - skazani na banicję

nie pijesz szamponu i nie zagryzasz go kanapką z kremem przeciwzmarszczkowym, jesteś bezpieczny. Zła wiadomość? Bezglutenowe ciastko to ciągle ciastko. W dodatku bogatsze od zwyczajnego w cukry i tłuszcze. Żywność bezglutenowa zawiera ich więcej po to, by produkty zachowały odpowiednią konsystencję i

Pokaż mi, co masz pod szyją, a powiem ci, kim jesteś

Nike, najważniejszej nagrody literackiej w Polsce. Laureata poznamy już w niedzielę Albo etyka, albo ruinaDopóki większość z nas starać się będzie oszczędzać bliźnim cierpień, dopóki trzymać się będziemy minimum uczciwości i obliczalności w stosunkach z innymi ludźmi, życie będzie trwać Pokaż mi, co

Albo etyka, albo ruina

z nas starać się będzie oszczędzać bliźnim cierpień, dopóki trzymać się będziemy minimum uczciwości i obliczalności w stosunkach z innymi ludźmi, życie będzie trwać Pokaż mi, co masz pod szyją, a powiem ci, kim jesteś O to, jak Polacy noszą krawaty, zapytałam kolekcjonera, sprzedawcę dodatków do

Mądrzejsi po Amber Gold

roszczeniami wobec państwa zgłoszą się np. ci, którzy zainwestowali w programy systematycznego inwestowania opakowane w polisy na życie. Część z ich nabywców rzeczywiście została oszukana, myśląc, że to zwykłe lokaty. Ale inni wiedzieli, w co się pakują, i po prostu dali się złapać na lep obietnic wysokiego

Homo sapiens: biografia. Jak przetrwaliśmy i wycięliśmy konkurencję?

dopiero około 400 tys. lat temu. I to właśnie wtedy, po milionie lat mało spektakularnego rozwoju gatunku Homo erectus , nastąpiła kolejna kolosalna zmiana w naszej ewolucji. Powołała ona do życia bezpośredniego poprzednika Homo sapiens - gatunek Homo heidelbergensis . To był trudny czas dla wszystkich

We Francji zachęcanie do picia alkoholu będzie karalne

, oznaczenia sprawiają, że również producenci mają większą motywację do tego, by wprowadzać na rynek zdrowsze produkty. Francuzi porzucają francuski styl życia i tyją Co prawda Francja ma jeden z najniższych wskaźników otyłości w Europie Zachodniej, ale to się powoli zmienia. W 1992 roku 7 proc. dorosłych

Z dziennika rodziny Wierzbiańskich. Skrócony fragment książki "Szlak nadziei" Normana Daviesa

zmarło po drodze z wyczerpania, chorób i rozpaczy. Wielu poszło dalej, jak magnes przyciągani wizją "naszego wojska", dającą nadzieję i cel w życiu. Nikt nie mógł przewidzieć, jak daleka czekała ich jeszcze podróż. Twierdzi się, że spośród tych, którzy opuścili Związek Radziecki w szeregach

Prezes IPN: Polacy tak jak 75 lat temu potrafiliby zbudować skuteczne podziemie

. To było realne państwo. W Polskim Państwie Podziemnym ujawniały się rzecz jasna wady, które i dziś obserwujemy w życiu publicznym. To smutne, że mimo wojny i okupacji dochodziło do czasem bardzo ostrych starć między różnymi stronnictwami politycznymi czy nawet wewnątrz ugrupowań. To jednak nie może

Szydło w expose: rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój

emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podniesieniem do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, wprowadzeniem bezpłatnych leków dla seniorów od 75. roku życia oraz podwyższenie minimalnej stawki za godzinę pracy do 12 zł. Zapowiedziała politykę prorodzinną i na rzecz zwiększenia liczby urodzeń

Wielka depresja prezydenta Hoovera

posiadająca samochód nie miała w domu łazienki. Auto było ważniejsze. Przy drogach wyrastały stacje benzynowe, stając się typowymi małymi firmami rodzinnymi, w dużych miastach na skrzyżowaniach pojawiały się światła sterujące ruchem. Samochód zmienił życie Amerykanów - dzięki niemu młodym ludziom łatwiej było

Miliardy złotych od Dudy

kolejne dziecko do 18. roku życia. To znaczy, że rodzina z dwójką dzieci dostawałaby 500 zł miesięcznie, z trójką - 1000 zł, z czwórką - 1500 zł itd. Rodzinom o niskich dochodach - nie wiadomo jednak, jak niską kwotę dochodów na osobę zakłada PiS - Duda chciałby dawać 500 zł już za pierwsze dziecko. Ile

Eksperci: rak prostaty nie zawsze wymaga radykalnego leczenia

upowszechnienia badań przesiewowych. Badania pośmiertne wykazują, że mikroskopijny rak prostaty występuje u 30-40 proc. mężczyzn w wieku 55-65 lat oraz u 60-70 proc. tych po 75. roku życia. Gdy zaczęto częściej ich badać, na dodatek lepszymi metodami, rozpoczęło się wykrywanie wczesnych postaci nowotworów

Paradowali? Teraz zapłacą. Seniorzy dostali rachunek od miasta

życia - mówiła 75-letnia Wiktoria Szmyt. Od kilku lat prowadzi międzypokoleniowe dyskoteki i bardziej znana jest jako DJ Wika. Na paradzie chciała właśnie pokazać radość. - W końcu wyszliśmy na ulice, bo do tej pory to siedzieliśmy poupychani w klubach seniora, które zazwyczaj mieszczą się gdzieś w

Jak zyskać przyjaciół

uczciwości i obliczalności w stosunkach z innymi ludźmi, życie będzie trwać Pokaż mi, co masz pod szyją, a powiem ci, kim jesteś O to, jak Polacy noszą krawaty, zapytałam kolekcjonera, sprzedawcę dodatków do strojów męskich oraz blogera

Szklany sufit - i zaczynają się schody

oszczędzać bliźnim cierpień, dopóki trzymać się będziemy minimum uczciwości i obliczalności w stosunkach z innymi ludźmi, życie będzie trwać Pokaż mi, co masz pod szyją, a powiem ci, kim jesteś O to, jak Polacy noszą krawaty, zapytałam kolekcjonera, sprzedawcę dodatków do strojów męskich oraz blogera

A Putin chichocze [LUCAS]

ludźmi, życie będzie trwać Pokaż mi, co masz pod szyją, a powiem ci, kim jesteś O to, jak Polacy noszą krawaty, zapytałam kolekcjonera, sprzedawcę dodatków do strojów męskich oraz blogera

Świetlica postcyfrowa [PROSTE RZECZY]

uczciwości i obliczalności w stosunkach z innymi ludźmi, życie będzie trwać Pokaż mi, co masz pod szyją, a powiem ci, kim jesteś O to, jak Polacy noszą krawaty, zapytałam kolekcjonera, sprzedawcę dodatków do strojów męskich oraz blogera

Wydłużony wiek emerytalny. Kiedy ta emerytura? [PORADNIK]

. Wszystko dlatego, że rząd nie zreformował rent. Przykład. Pani Agnieszka urodziła się w styczniu 1974 r. Jest jedną z pierwszych kobiet, które popracują do 67. roku życia. Zarabia niewiele mniej niż 3000 zł, czyli 75 proc. średniej krajowej. To powinno pozwolić na zgromadzenie po 35 latach pracy ok. 250

Udawaj, że wszystko jest na niby

z nas starać się będzie oszczędzać bliźnim cierpień, dopóki trzymać się będziemy minimum uczciwości i obliczalności w stosunkach z innymi ludźmi, życie będzie trwać Pokaż mi, co masz pod szyją, a powiem ci, kim jesteś O to, jak Polacy noszą krawaty, zapytałam kolekcjonera, sprzedawcę dodatków do

Za ile lat emerytura?

zreformował rent. Przykład. Pani Agnieszka urodziła się w styczniu 1974 r. Jest jedną z pierwszych kobiet, które popracują do 67. roku życia. Zarabia niewiele mniej niż 3 tys. zł, czyli 75 proc. średniej krajowej. To powinno pozwolić na zgromadzenie po 35 latach pracy ok. 250 tys. zł kapitału, jej świadczenie

Uchodźcy i my. Uwierz w siebie, Europo

minimum uczciwości i obliczalności w stosunkach z innymi ludźmi, życie będzie trwać Pokaż mi, co masz pod szyją, a powiem ci, kim jesteś O to, jak Polacy noszą krawaty, zapytałam kolekcjonera, sprzedawcę dodatków do strojów męskich oraz blogera

Pomoc dla starszych i chorych

niepełnosprawności, - osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie osoba, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i ta

Nike 2015: Czytelnicy stawiają na Olgę Tokarczuk

moich ostatnich 20 lat życia. Jednym z powodów zachwytu jest cud ożywienia. Nagle Benedykt Chmielowski i Elżbieta Drużbacka przestali być ledwie zapamiętanymi nazwiskami z przeszłości, ożyli, nabrali ciała, wigoru i wdzięku. Już zawsze będą spacerować po wonnych ogrodach oraz zmagać się ze sobą i

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent

stopniu powinien zadośćuczynić trudy życia codziennego polskim emerytom i rencistom - dodał premier. JAK LICZYMY Na początku wyjaśnijmy, jakie dziś, jeszcze przed zmianami, obowiązują zasady waloryzacji. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki z roku poprzedzającego waloryzację - inflacja w

Bilans 60-latka. Co badać i po co

. roku życia stosunkowo niewielkie jest niebezpieczeństwo zachorowania na parkinsona (ok. 70 przypadków na 100 tys., podczas gdy u osób po 75. roku życia to już ponad 2 tys. przypadków). Warto jednak zachować czujność. Sygnałem może być spowolniona mowa. Objawami choroby Alzheimera mogą być brak słów

Bebechy Hłaski, czyli bunt radykalnie grzeczny

. Tam jest kawałek mojego życia. Jeździmy z nim po gimnazjach Układanka z serami w tle Chyba teraz jestem najbogatsza we wsi - codziennie mogę kupić świeży chleb. Opowieść o wychodzeniu z biedy Biedni chłopcy wykolejeni przez lekkomyślne dziewczęta Po latach lektura "Sztuki kochania"

Ulgi, zniżki, dopłaty Co się należy osobom starszym i kombatantom

ulga przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75 lat, osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czy osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym. Aby zostać zwolnionym z opłacania abonamentu

Pomoc dla osób starszych i chorych

działaniach poza granicami państwa, byli żołnierze przymusowo zatrudniani, osoby przymusowo deportowane, niewidome osoby cywilne będące ofiarami działań wojennych. O CO STARAĆ SIĘ W GMINIE * Zasiłek pielęgnacyjny. To świadczenie przysługujące osobom powyżej 75. roku życia, seniorom, którzy mają orzeczony

Klapa programu "Mieszkanie dla młodych"? Spada liczba dopłat

średnio aż o 3,2 proc. droższe od tych z I kw. Dodajmy, że dopłatą są objęte tylko nowe mieszkania i domy kupione z wykorzystaniem kredytu (na co najmniej połowę ceny zakupu). Beneficjentami programu mogą być osoby, które nie ukończyły 35. roku życia (w przypadku małżeństw to kryterium wiekowe musi

Nie tylko romans. Polsko-włoska rodzina niezwykła

. Często powtarzał za Apollinaire'em, oczywiście po francusku: Il est grand temps rallumer les étoiles, Najwyższy czas rozpalić na nowo gwiazdy. I chyba trochę był zawiedziony, jak realizowaliśmy to potem w życiu codziennym". "Mama - dodaje Wanda Gawrońska - również patrzyła wysoko, ale

Gdy ruch zaczyna boleć. Starsze osoby powinny mieć rehabilitację nie tylko po urazie [DŁUGOWIECZNI]

treningu, stopniowo można czas wydłużać. Chodzenie pomoże się rozruszać, wyprostować, przyspieszy i poprawi krążenie. Nordic walking: Marsz po zdrowie Co zmienić w mieszkaniu na starość Wśród osób powyżej 75. roku życia upadki są przyczyną 70 proc. śmierci, które określa się mianem nieszczęśliwego wypadku

Europejski Kongres Gospodarczy: Miasta konkurują o mieszkańców i biznes

Jacek Łukaszewski, prezes zarządu Schneider Electric Polska, zaznaczył, że włodarze miast stoją przed dużymi wyzwaniami. Przypomniał, że już obecnie w miastach żyje ponad 54 proc. światowej populacji, a w ciągu następnych 30 lat ten odsetek wzrośnie do 70 proc. Na dodatek obecnie miasta już

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

uprawniający do dodatku jest wyższy i wynosi 175 proc. najniższej emerytury, czyli obecnie 1398,57 zł. Brutto czy netto? Chodzi o tzw. dochód przed opodatkowaniem (brutto), ale po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie

75 proc. imigrantów, którzy w ostatnich miesiącach przyjeżdżają do Europy, to mężczyźni. Kim oni są?

początku. Teraz po dwóch stronach taki sam syf. Tu dyktator, tam dżihadyści. I ci, i ci ściągają ludzi z zagranicy. Obcokrajowcy rozwalają nam kraj. Isa i Gorg: Pieprzyć Baszara, pieprzyć islamistów. Pieprzyć Syrię. Chcemy mieć normalne życie. Ten piękny, spokojny kraj. Już nie ma biforków w Damaszku

96-latek na liście przebojów "Billboardu"! Ameryka zachwycona

popularność przeszła jednak nasze najśmielsze oczekiwania. - podkreśla szef studia nagraniowego. - To co się stało, kompletnie nas to powaliło, ale jednocześnie jesteśmy bardzo dumni, że w ten sposób pomogliśmy oddać hołd miłości życia Freda. Opublikowany w połowie lipca klip ma już 3,5 miliony odtworzeń

Francuzi zaciskają pasa i ratują finanse publiczne: tną wydatki socjalne i na służbę zdrowia

, władza korzysta z życia Coraz mniej Francuzów wierzy jednak, że rządząca ekipa wyprowadzi kraj na prostą. W dodatku rząd jest oskarżany o hipokryzję - każe obywatelom zaciskać pasa, a sam korzysta z uroków życia, i to często za pieniądze podatników. W połowie kwietnia Aquilino Morelle, spin doktor

Jak smakuje wierzbowy miód?

, polecają finaliści Nike, najważniejszej nagrody literackiej w Polsce. Laureata poznamy już w niedzielę Albo etyka, albo ruinaDopóki większość z nas starać się będzie oszczędzać bliźnim cierpień, dopóki trzymać się będziemy minimum uczciwości i obliczalności w stosunkach z innymi ludźmi, życie będzie trwać

Zespół niespokojnych nóg nie daje spać. Winne ciało czy umysł? Jak sobie pomóc

, najczęściej robią to po 50. roku życia. Powiedzmy, że mamy już diagnozę - to "prawdziwy" zespół niespokojnych nóg. I co dalej? - Jeśli pacjent jest tylko zaniepokojony tym, dlaczego coś tak dziwnego odczuwa, a wysypia się i dobrze funkcjonuje w dzień - to nie ma wskazań do leczenia, bo ta choroba

Lewico, ogarnij się!

populistycznych haseł. Kiedy niedawno opowiadałem znajomemu o nowych partiach, Nowoczesnej.pl oraz Razem, zapytał: "No dobrze, ale kto tym rządzi, kto tam trzyma wszystko za twarz?". Cóż, w Razem nie byłem w stanie wskazać osoby, którą kolega - osoba interesująca się życiem publicznym - mógłby kojarzyć

Leonid Cypkin, przeoczony geniusz [Susan Sontag]

żydowskiej. Matka, Wiera Polak, leczyła gruźlicę płuc. Ojciec, Borys Cypkin, był chirurgiem ortopedą. W 1934 roku, na początku wielkiej czystki, został aresztowany, oczywiście pod absurdalnym zarzutem. Kiedy jednak targnął się w więzieniu na własne życie, rzucając się z podestu klatki schodowej, wypuszczono

Smoleńsk przykrył Katyń. Jest tylko "katastrofa smoleńska"

zapamiętała ten dzień? - Zostaliśmy wspaniale potraktowani. Putin, aż trudno to powiedzieć, rozrzewnił nas. Przemawiał tylko do katyńczyków, dostaliśmy słuchawki z tłumaczeniem. Mówił coś takiego: Stała się straszna rzecz, ale życia przecież nie możemy tym ludziom oddać. Wiem, że rodziny tego nie zapomną. Ci

Piechociński: By ratować górnictwo, związkowcy muszą pójść na ustępstwa

dodatek szkolny w Katowickim Holdingu Węglowym wyniósł w tym roku 680,02 zł brutto na 1 uczące się dziecko do 26 roku życia jeśli jest to ostatni rok studiów dziennych. Koszty związane z deputatem węglowym w roku 2013, KHW szacuje na ok. 40 mln. zł. Podobne koszty świadczeń socjalnych ponoszą inne spółki

W sprawie b. premiera Wielkiej Brytanii Edwarda Heatha mnożą się kolejne oskarżenia i... wątpliwości

. Jako jeden z zaledwie czterech szefów brytyjskiego rządu Heath nigdy się nie ożenił, żył samotnie. Spekulowano o jego homoseksualizmie. W pamiętnikach pisał, że był po prostu zbyt pochłonięty pracą. W latach 1965-75 szefował Partii Konserwatywnej. Stanowiska pozbawiła go Margaret Thatcher. W

Warszawski Festiwal Filmowy. Cronenberg na otwarcie

Opowiedziana niemal bez słów historia dwojga ludzi na tle kryzysu gospodarczego. Ich życie wypełnia niekończący się cykl: praca na zmiany i domowa rutyna z długim oczekiwaniem w ciszy pustego domu na to drugie. To nie są komfortowe warunki do rozkwitu miłości. Przewodnik / The Guide / Povodyr, reż. Oles Sanin

Grzebałkowska: Jak Bóg odebrał mi rozum. "1945. Wojna i pokój" od kuchni

jednym mocno propagandowym opracowaniem nic nie znalazłam. Może artykuły? Kilka, niezbyt obszernych. Wspomnienia samego Drobnera? Kilka wydań, o swoim życiu napisał w nich niewiele, skupił się głównie na działalności politycznej. W dodatku prawdopodobnie nie żyje już nikt, kto pamiętałby Drobnera z jego

Po pewną pensję i przywileje

zakładce rekrutacja. Emerytury po reformie Reforma emerytur mundurowych została przegłosowana w Sejmie. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2013 r. Policjanci i żołnierze będą musieli dłużej pracować. Ich służba zostanie wydłużona do 25 lat (dziesięć lat dłużej niż dziś). Aby

Roman Bugaj. Mistrz nokautu

na nim skupia się uwaga ojca. - Nieuku! Tępaku! Do niczego się nie nadajesz! - krzyczy, gdy wraca pijany z roboty. Czasem przyłoży ręką, częściej pasem. Rzeczywiście, w szkole Romkowi nie idzie za dobrze, ale życia szybko się uczy: jeśli ojciec nie przychodzi tuż po godz. 15 (Huta Lenina jest blisko

Odwołano spotkanie zespołu ds. reformy emerytur mundurowych

. Funkcjonariusze mieliby nabywać prawo do emerytury po 25 latach służby i ukończeniu 50. roku życia. Obecnie m.in. policjanci mogą przechodzić na emeryturę po przepracowaniu 15 lat bez względu na wiek. Strona rządowa wcześniej zaproponowała, aby nowo wstępujący do służby nabywali uprawnienia emerytalne po

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, * ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, * ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej

Plany Nowej Kompanii Węglowej: Redukcja zatrudnienia o kilka tysięcy etatów, więcej firm zewnętrznych

kopalni Halemba. Zatrudnieni w niej górnicy wiedzieli, że pod ziemią stężenie metanu przekracza dopuszczalne normy. Ze strachu przed zwolnieniem godzili się na to, że kierownictwo kopalni zmuszało ich do roboty w warunkach zagrażających życiu. Finał był taki, że wybuch metanu zabił tam wtedy 23 górników

Choroba wysokościowa zamęcza alpinistów

nie wróci. Ale podczas wspinania nie myśli się o tym. Każdy chce żyć - mówi Krzysztof Wielicki, zdobywca Korony Himalajów i niekwestionowany lider współczesnego polskiego himalaizmu. To właśnie choroba wysokościowa spowodowała tragedię niemieckiej himalaistki Hannelore Schmatz, której ciało przez

Bić będziem żyda na każdej ulicy [RECENZJA]

z nas starać się będzie oszczędzać bliźnim cierpień, dopóki trzymać się będziemy minimum uczciwości i obliczalności w stosunkach z innymi ludźmi, życie będzie trwać Pokaż mi, co masz pod szyją, a powiem ci, kim jesteś O to, jak Polacy noszą krawaty, zapytałam kolekcjonera, sprzedawcę dodatków do

Maciej Nowak wpada w szał w Strefie. Same wtopy

rezydencje, żądali od architektów, by nie ograniczać się do jednego stylu. Ich stać było przecież na wszystkie. I to naraz. Nie takiego losu życzymy przywracanej do życia ulicy Próżnej. Strefa, ul. Próżna 9, tel. 22 255 08 50, www.restauracjastrefa.pl, można płacić, toaleta dostosowana dla osób