dodatek opiekuńczy

Ewa Furtak

Pomoc dla starszych i chorych

Pomoc dla starszych i chorych

Zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, usługi opiekuńcze... Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

Zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, usługi opiekuńcze... Po każdym tekście o świadczeniach dla emerytów i rencistów Czytelnicy zasypują nas pytaniami. Dziś odpowiadamy na te zadawane najczęściej.

MEN wycofuje ocenę etyczno-moralną nauczycieli

Pod naciskiem związków zawodowych minister edukacji Anna Zalewska rezygnuje z oceny etyczno-moralnej nauczycieli. Związkowcy właśnie dostali od MEN nowe propozycje w tej sprawie, które mają wejść w życie 1 września.

Awans nauczyciela. Nowe zasady oceniania nauczycieli [INFORMATOR]

Awans nauczyciela. Nowe zasady oceniania nauczycieli [INFORMATOR]

dziewięciu kryteriów: poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; dbałości o bezpieczeństwo uczniów; wspierania każdego ucznia w rozwoju, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i z poszanowaniem ich godności osobistej; kształtowania u

ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

, rodzinnego domu dziecka albo do placówki zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż pięć dni w tygodniu; - na podopiecznego inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych [INFORMATOR]

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych [INFORMATOR]

osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

przez więcej niż 5 dni w tygodniu; – osoba inna niż opiekun ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych [INFORMATOR]

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych [INFORMATOR]

tygodniu; osoba inna niż opiekun ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

opieki nad chorym członkiem rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy. Warunek: opiekun i podopieczny muszą prowadzić wspólne gospodarstwo domowe i nie ma innych osób, które mogłyby zapewnić pomoc. Zasiłek przysługuje przez 14 dni kalendarzowych (nie roboczych) w roku. Przykład. Pani Anna jest pielęgniarką

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o

Niech żyją bogaci, precz z biednymi. Bernard Guetta opowiada, co się dzieje, gdy historia robi skok w bok

Niech żyją bogaci, precz z biednymi. Bernard Guetta opowiada, co się dzieje, gdy historia robi skok w bok

, skupieni na naszym podwórku, nie zauważyliśmy, że obok historia już robi skok w bok, bo pod powierzchnią demokratycznego ładu, bogactwa i siły zjednoczonego Zachodu buzują trendy destabilizujące tę sielankę. To przede wszystkim, pisze Guetta, bunt klas średnich przeciw kosztom państwa opiekuńczego, który

Warszawa chce poprawić opiekę nad seniorami i niepełnosprawnymi. Uda się?

Warszawa chce poprawić opiekę nad seniorami i niepełnosprawnymi. Uda się?

stawkach: od 5,50 zł do 9 zł za godzinę. Opiekunki w domach odwiedzają osoby starsze, schorowane, samotne. Pomagają przy codziennych czynnościach, jak mycie, robienie zakupów, przyrządzenie posiłku. Fachowo nazywa się to usługami opiekuńczymi. Ale seniorzy i osoby niepełnosprawne uskarżają się na jakość

Oceniamy rząd PiS. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ocena: 3+/4

Oceniamy rząd PiS. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ocena: 3+/4

stwierdziła, że „obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet to uwolnienie kapitału opiekuńczego dla rodziny”, w październiku zaś - podczas Narodowej Debaty o Rodzinie - prelegentami byli przede wszystkim księża, a głównym tematem zbyt wysoka liczba rozwodów. Resort uporczywie pomija też rosnące

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, oraz każdemu emerytowi i renciście, który skończył 75 lat. Uwaga! Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli nasz chory przebywa na stałe w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Chyba że

Będzie trudniej o pieniądze z 500 plus. Odpowiadamy na wasze pytania

Będzie trudniej o pieniądze z 500 plus. Odpowiadamy na wasze pytania

rodziny i systemie pieczy zastępczej – zarówno dla rodzin zastępczych spokrewnionych, jak i niespokrewnionych oraz rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymują więc dodatkowe wsparcie także w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w

Jak nauczyciel ma utrzymać się za 1700 zł netto? LIST OTWARTY do minister Anny Zalewskiej

Jak nauczyciel ma utrzymać się za 1700 zł netto? LIST OTWARTY do minister Anny Zalewskiej

wynikami bardzo dobrymi na kierunkach pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja, nauki o rodzinie – poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny oraz mediacje. Mam to szczęście, że od razu po studiach dostałam pracę w zawodzie. Pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej w

Ile krakowskich szkół przystąpi do marcowego strajku?

Ile krakowskich szkół przystąpi do marcowego strajku?

, którzy byli za strajkiem, mogą do niego jednak nie przystąpić. Kto się zajmie dziećmi Co się stanie z dziećmi w strajkujących szkołach? Opiekę musi zorganizować dyrekcja szkoły. Dyrektorzy jako pracodawcy nie mogą protestować. W szkołach zamiast lekcji będą się odbywać zajęcia opiekuńcze. Rodzice mogą

Wybory we Francji. Zerwij z przeszłością, daj nam inną przyszłość - żądają wyborcy od Macrona. To może być problem

Wybory we Francji. Zerwij z przeszłością, daj nam inną przyszłość - żądają wyborcy od Macrona. To może być problem

Macrona. To może być wielki problem nowego prezydenta, bo droga do nowej Francji będzie długa i kręta. Nikt też za bardzo nie wie, jak ta przyszła wspaniała Francja ma wyglądać. Macron obiecuje, że rozrusza gospodarkę, usprawni państwo opiekuńcze i, co kluczowe, przywróci godność obywatelską oraz

Nowe prawo przyjęte przez Sejm. Polakom łatwiej będzie walczyć o dzieci

Nowe prawo przyjęte przez Sejm. Polakom łatwiej będzie walczyć o dzieci

żyjącym za granicą. Obowiązujące w Polsce przepisy były zgodne z konwencją, ale miały sporo luk. Na dodatek nasze sądy bywały w takich sprawach nierychliwe. Niektóre postępowania trwały kilka lat, zdarzało się, że przez ten czas dzieci nie miały kontaktu z jednym lub z obojgiem rodziców. Dlaczego tak było

ŚWIADCZENIA DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

ŚWIADCZENIA DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

zostaną jak teraz bez środków do życia. Jest jednak kilka warunków. Świadczenie przedemerytalne będzie przysługiwać, gdy opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nieprzerwanie co najmniej 365 dni przed datą śmierci podopiecznego. Do tego musi mieć

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

czynszu, może się starać w ośrodku pomocy społecznej o dodatek mieszkaniowy. Pod uwagę zostaną wzięte jej dochody. Dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany tylko wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 125 proc. najniższej emerytury, a dla osoby samotnie gospodarującej - 175

PiS źle rozegrał sprawę pracowników delegowanych

PiS źle rozegrał sprawę pracowników delegowanych

sprawić, że reforma przebiegałaby łagodniej. Polska mogłaby wytargować w Radzie UE dłuższy okres przejściowy (pięć zamiast czterech lat), może przedłużenie delegowania w wyjątkowych okolicznościach (rok zamiast pół roku) czy lepsze rozstrzygnięcia, które dodatki do wynagrodzenia i jakie układy zbiorowe

Jaka pomoc po udarze

niepełnosprawności). USŁUGI OPIEKUŃCZE Osoba po udarze ma prawo do darmowych wizyt lekarza i pielęgniarki. Gdy to nie wystarcza, można się starać o przyznanie usług opiekuńczych. To pomoc w codziennych czynnościach - od umycia się i ubrania po zażycie leków. Zasady odpłatności ustalają poszczególne gminy. Osoby z

Urodzić chore dziecko to jedno. Utrzymać to drugie

... comiesięczny zasiłek pielęgnacyjny 153 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne (jeśli rodzic zrezygnuje z pracy, by opiekować się potomkiem) – 1477 zł. Do tego rodzice mogą starać się co miesiąc o 500 zł świadczenia wychowawczego, czyli 500 plus oraz o zasiłki rodzinne do około 200 zł wraz z dodatkami

POMOC DLA STARSZYCH I CHORYCH

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY Gdy nasze podanie o usługi opiekuńcze zostanie odrzucone, możemy złożyć wniosek o przyjęcie rodzica do państwowego domu opieki lub zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ile kosztuje miejsce w państwowym domu pomocy społecznej? Opłata zależy od dochodu rodziny i miesięcznych kosztów

Świadczenia opiekuńcze

odpowiednie wydziały urzędów miast i gmin. ZASIŁEK RODZINNY, PIELĘGNACYJNY I RENTA SOCJALNA Oprócz świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców jest jeszcze zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny i dodatki do niego (o planowanych podwyżkach zasiłku rodzinnego napiszemy jutro), a

Francuzi urządzili w wyborach rzeź starym partiom i nacjonalistom. Ale czy Macron ich nie zawiedzie?

skupionych na jednym człowieku łatwo o rozczarowania. A wtedy jego zwolennicy i ci, którzy nieufnie czekają, co pokaże, rzucą mu się do gardła. Macron to pojmuje. Wie też, że musi uczynić Francję i bardziej konkurencyjną w gospodarce, i bardziej opiekuńczą wobec tych, których współczesny kapitalizm wypchnął

Pod tymi warunkami pracę podjęłyby kobiety, które dziś są w domu ze względu na trudności w łączeniu pracy z opieką nad dziećmi

Jakiekolwiek usługi opiekuńcze 3 Usługi opiekuńcze wyższej jakości 1 * np. dodatku związanego z urlopem wychowaczym Źródło: badania "Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki społeczne"

Nauczyciele proszą prezydenta o weto. Boją się, że po likwidacji godzin karcianych pracy będzie więcej

, wychowawczych i opiekuńczych, wykraczającej poza obowiązujące ich ustawowe pensum - zauważa prezes ZNP Sławomir Broniarz. - Przyjęta w takim kształcie nowelizacja może prowadzić do nierównomiernego rozłożenia obowiązku pracy wśród nauczycieli, a w konsekwencji do przekraczania tygodniowej normy czasu pracy. ZNP

Co czyta świat? Wielka Brytania: Powieść ery #MeToo

pomóc (żadnych przypadków beznadziejnych!), w dodatku – odpowiednio fotogeniczni. „Rodzice mówili synom, żeby nie wychodzili sami i nie wędrowali za daleko”. I mieli dobre powody. Teraz to mężczyźni są w ciemnych uliczkach atakowani przez kobiety, które pobudzają ich elektronicznym

"Karcianki" zmieniły się w "darmówki". Nauczyciele wciąż prowadzą dodatkowe zajęcia za darmo

dwóch godzin pracy. I przekonywała, że za te zajęcia samorządy powinny płacić. W odpowiedzi na interpelacje zaniepokojonych posłów, którzy obawiali się, że po zmianie przepisów zajęcia dodatkowe znikną zupełnie ze szkół, pisała: „Za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

Mikołaj z Laponii jak papuga, mówi też po polsku. Witały go tłumy [ZDJĘCIA, WIDEO]

niepodległości. - To ogromna przyjemność móc zrobić coś tak pięknego i zaprosić do nas Mikołaja, a w dodatku wygrać konkurencję z innymi miastami, bo w mikołajki jest w Białymstoku - mówił Andrzej Parafiniuk, konsul honorowy Finlandii. Mikołaj najpierw przemówił do dzieci w swoim języku, ale szybko przestawił

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

zasiłek opiekuńczy *** Od 1 marca dodatek kombatancki to 209,59 zł. Przysługuje m.in. osobom, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (spis

Senior w biedzie

Starsi ludzie wstydzą się prosić o pomoc. Dlatego pomoc powinna nadejść bez proszenia. Odpowiada za nią opieka społeczna. Ośrodki pomocy społecznej mają w ofercie kilka świadczeń, np. zasiłek stały, okresowy lub celowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny, po które mogą sięgnąć potrzebujący

Nowa składka na pomoc dla starych? Niemcom się udało

Rodzina, która będzie chciała wynająć opiekuna dla chorego krewnego lub umieścić go w domu pomocy społecznej, dostanie czek opiekuńczy pokrywany z budżetu. Sumy? Od 650 do 1 tys. zł netto miesięcznie - w zależności od stopnia niesamodzielności. To zdaniem specjalistów zdecydowanie lepsze

Domowa opieka nad starszymi

więc, czy znajdą się pieniądze na jego realizację. ZASIŁKI I DODATKI O ile czeki opiekuńcze to pieśń przyszłości, o tyle zasiłek pielęgnacyjny należy się seniorowi już teraz. Jego wysokość to 153 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. Należy się każdemu, kto

Prezydent nie posłuchał próśb ZNP, podpisał nowelizację Karty nauczyciela o godzinach karcianych

formy, którą zaproponowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Będą zajęcia? Zależy od dyrektora - Nowe rozwiązanie spowoduje dowolność przyznawania przez dyrektora szkoły poszczególnym nauczycielom liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wykraczającej poza obowiązujące ich ustawowe

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

, które opiekowały się niepełnosprawnym członkiem rodziny krócej niż pięć lat, dostałyby 80 proc. tych kwot, a te ze stażem przekraczającym 20 lat - 120 proc. BEZ OGRANICZEŃ W RODZINIE Wreszcie projekt ustawy zakłada, że pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego lub specjalnego zasiłku

Domy dziecka nie dostaną 500 plus. A kieszonkowe dzieci to 30 groszy dziennie - oszczędzają na butelkę wody

, rzecznik praw obywatelskich. Dzieci z państwowych domów dziecka są wyłączone z programu "Rodzina 500 plus". Ten dodatek mogą dostawać, jeśli trafiają do rodzin zastępczych albo rodzinnych domów dziecka. Bodnar usłyszał o problemie w trakcie spotkania we Wschowie w województwie lubuskim. Barbara

Nawet 30 tys. działaczy opozycji antykomunistycznej może dostać specjalne, wypłacane dożywotnio świadczenie [INFORMATOR]

przeznaczał ok. 144 mln zł rocznie. Rząd tłumaczy, że wprowadzając nowe prawo, chce zadbać o godne życie osób, które walczyły z komunistyczną władzą, a dziś żyją gorzej niż ich oprawcy. 402 ZŁ Najważniejszy przywilej, jaki daje nowa ustawa, to 402 zł comiesięcznego dodatku. Jest on nieopodatkowany i

Odkrycie archeologów z Poznania. Szkielet dziecka pod progiem domu miał chronić przed złym duchem

nieodległym wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem. Jest odrębnym grobem, położonym w dodatku znacznie niżej niż inne pochówki. Pod brukiem nie ma też śladu wkopu, co potwierdza, że niemowlę pochowano w trakcie prac budowlanych. – To odkrycie należy wiązać ze sferą pogańskich, a więc

Pół tuzina książek z duszą pod choinkę. Polecamy książki dla dzieci

BierońPoradnia K, WarszawaWiek: 10+ Deszcz międzynarodowych nagród i nominacji, a na dodatek rekomendacja samego Philipa Pullmana – taka ilość splendorów mówi sama za siebie. „Dachołazy” to wspaniała opowieść o ocalonej z tonącego statku małej dziewczynce, zawiniętej w partyturę i dryfującej po

Młodzi Grecy utrzymują się z... emerytur

przez rozłam pokoleniowy. Np. współczynnik ubóstwa wśród młodych Portugalczyków od czasu wybuchu kryzysu wzrósł dwukrotnie, a wśród osób po 65. roku życia zmniejszył się o połowę. Te różnice powodują, że mnożą się żądania o więcej dodatków wyrównawczych, chociaż to i tak prawdopodobnie byłoby

Reforma edukacji. Dyrektor warszawskiego liceum: Nie będę zwalniał. Odchodzę

przedmiotów mniej. Np. nie będzie już w ogóle wiedzy o kulturze, a u mnie uczy jej wspaniała matematyczka. Pasjonatka, która na dodatek mówi po włosku i organizuje młodzieży wspaniałe wyjazdy do Rzymu. Co będzie w zamian? Nie wiadomo. Bo nie ma podstaw programowych do plastyki, muzyki i filozofii, przedmiotów

Policjanci, biznesmeni, lekarz. Elita oskarżona o płatny seks z nieletnimi

oskarżony został lekarz. Wszystkim oskarżonym grozi od 3 miesięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Z materiału dowodowego zgromadzonego przez śledczych wynika, że dwie dziewczynki, wychowanki miejscowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie mając jeszcze ukończonych 18 lat, poznawały mężczyzn i umawiały

Liga Mistrzów. Katharsis Juventusu i duch opiekuńczy Realu Madryt

najpierw Cristiano Ronaldo, a potem rezerwowy Alvaro Morata odwrócili losy rywalizacji. Madryckie media miały jeszcze jeden dowód na to, że w Pucharze Europy nad Realem czuwa potężny duch opiekuńczy. Zinedine Zidane – kandydat na fenomena Zinedine Zidane jest najdalej dwie godziny od statusu

OPIEKA DZIENNA I INNA POMOC DLA STARSZYCH

przychodzić codziennie, a w razie usprawiedliwionej nieobecności (choroba, wyjazd) powiadomić o tym fakcie pracowników placówki. OPIEKA W DOMU Gminy, w których nie ma dziennych domów pomocy, mogą wysłać do seniora opiekunkę środowiskową. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym, które z racji choroby

Rząd ma program pomocy niepełnosprawnym. "Można się nim zasłonić, wprowadzając zakaz aborcji"

wytchnieniowej. Wycieńczeni rodzice podkreślali, że chodzi im o możliwość zostawienia osoby niepełnosprawnej pod opieką specjalistów na dłuższy czas, by mogli pójść do szpitala, zrobić remont czy po prostu odpocząć. Rząd zaproponował im 120 godzin opieki wytchnieniowej w ciągu roku, na dodatek uzależnionej od

Marta żyje jak na tykającej bombie. W dodatku w jej domu pękł dach. Potrzebna pomoc

razy w tygodniu. W dodatku teraz zlikwidowano połączenie tramwajowe.  – Dziś jest taki żywiołowy. Chyba chce nadrobić te miesiące spędzone w izolatce – mówi Marta. Adaś chodzi do szkoły. Dobrze sobie radzi. Najwięcej ma koleżanek. Chyba dlatego, że jest taki uczynny i opiekuńczy

Kolejne uniewinnienie w zambrowskiej seksaferze

poniosą. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomienie do prokuratury złożył w czerwcu 2013 roku komendant wojewódzki policji. Dotarło do niego, że dwaj jego podwładni z zambrowskiej komendy płacą nastolatkom za seks. Podejrzenia potwierdzili śledczy. Na dodatek okazało się, że nie tylko stróże

Nauczyciele protestują

szczebel kariery. Według ZNP średnia płaca nauczyciela wynosi 3660 zł brutto. I to w wersji optymistycznej, bo średnia płaca zasadnicza to zaledwie 2314 zł brutto, zaś z dodatkiem stażowym i tzw. trzynastką - 2886 zł brutto. Ponad połowa pedagogów we wszystkich szkołach (52 proc.) osiągnęła najwyższy

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

opiekuńczy pobiera pani, a zasiłek pielęgnacyjny należy się tacie. Zasiłku pielęgnacyjnego nie można natomiast łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym. Wynosi on 195,67 zł miesięcznie i wypłaca go ZUS na podstawie ustawy o rentach i emeryturach. Moja ciotka żyje samotnie. Co miesiąc musi wybierać: wykupić leki czy

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

finansowych. Czek opiekuńczy zamiast gotówki Rodzina, która będzie chciała wynająć opiekuna dla chorego krewnego, umieścić go w domu pomocy społecznej lub w domu dziennego pobytu, dostanie czek opiekuńczy. Wartość czeku to od 650 do 1000 zł netto miesięcznie, w zależności od stopnia niesamodzielności. Jak

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

się drogą elektroniczną, a blokada środków następuje niezwłocznie po zajęciu. Nie wszystkie dochody dłużnika podlegają egzekucji. Komornik nie może zająć świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłku opiekuńczego), zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, alimentów, odszkodowań z polis ubezpieczeniowych

Skuteczna egzekucja alimentów [INFORMATOR]

. Komornik nie może zająć świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłku opiekuńczego), zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, alimentów, odszkodowań z polis ubezpieczeniowych, praw niezbywalnych, np. renty dożywotniej. Nie ma też prawa zająć sprzętu i narzędzi potrzebnych dłużnikowi do pracy, sprzętu

Włoski brukowiec opublikował półnagie zdjęcia ciężarnej Kate Middleton

- więcej fotografii. Widzimy 31-letnią Kate spacerującą po plaży z księciem Williamem; brytyjska prasa opisując fotografie przywołuje obraz księcia "opiekuńczo otaczającego ramieniem plecy małżonki". Jakby tego było mało, tygodnik, w specjalnym 26-stronicowym dodatku, przypomina zdjęcia półnagiej

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 604 zł. Są też inne możliwości otrzymania wsparcia, to np. zasiłek celowy czy zasiłek okresowy. W przypadku problemów z opłaceniem czynszu można się starać o dodatek mieszkaniowy. Formalności załatwia się także w ośrodku pomocy społecznej, a

Willem Dafoe: "The Florida Project" to film o próbach zachowania resztek godności w świecie, którym rządzi pieniądz

, który też robi sam. To szczególnie ważne, jeśli wziąć pod uwagę to, że pracowaliśmy z naprawdę niewielkim budżetem, z naturszczykami, w szczególności z dziećmi, a w dodatku na materiale, który jest inspirowany prawdziwymi miejscami, wydarzeniami i ludźmi. A więc gdzie jest granica między prawdą a fikcją

Jakich usług i udogodnień wciąż brakuje krakowskim seniorom?

i dogodny przejazd nawet w Dolinki Bolechowickie jest dla mnie utrudniony”. Seniorzy w Krakowie wiedzą, że mogą kupić tańsze bilety do teatru, muzeum, opery. – Super, tylko jak tam dojechać? – pytają w ankietach.  Nasi rozmówcy wypominają też, że nie ma usług opiekuńczych

Po wyroku za korupcję dla b. dyrektora szpitala wojewoda wystąpił o odznaczenie go Krzyżem Oficerskim

; postępowanie prokuratorskie o korupcję toczyło się od 2007 r., potem sprawa aż do marca tego roku była w sądzie karnym. – No i teraz wyszło na jaw, że Mieczysław P. w ogóle nie mógł być wybrany na prezesa, a był nim dwie kadencje. W dodatku nie chce odejść – mówią nam pracownicy PCK

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

np. 800 zł? Wtedy państwo da tylko 200 zł. Pozostałą sumę muszą wyłożyć gmina i senior. Mogą np. podzielić się po połowie i każdy da 300 zł. Ale gmina - jak zapewnia resort pracy - może też pokryć całość pozostałych kosztów, dzięki czemu senior będzie zwolniony z jakichkolwiek opłat. Dodatki, zasiłki

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

państwo da tylko 200 zł. Pozostałą sumę muszą wyłożyć gmina i senior. Mogą np. podzielić się po połowie i każdy da 300 zł. Ale gmina - jak zapewnia resort pracy - może też pokryć całość pozostałych kosztów, dzięki czemu senior będzie zwolniony z jakichkolwiek opłat. DODATKI, ZASIŁKI I DOPŁATY + Dodatek

Dla opiekunów niepełnosprawnych

pozostałych osób (np. leżącej babci, siostry itd.) mogliby najwyżej dostać specjalny zasiłek opiekuńczy. W dodatku świadczenie pielęgnacyjne nadal miałoby być przyznawane niezależnie od dochodu. Natomiast na specjalny zasiłek obowiązywałoby kryterium dochodowe. Jakie? Tu obliczałoby się łączny dochód rodziny

Jak pomóc opiekunom niepełnosprawnych? Nowoczesna chce zabrać pieniądze górnikom lub z 500 plus

; dostają opiekunowie tych niepełnosprawnych, którzy stracili sprawność w dzieciństwie. Gorzej z opiekunami tych, którym zdarzyło się to w dorosłym życiu. Mogą liczyć jedynie na specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, który w dodatku jest uzależniony od dochodów (kryterium wynosi 764 zł na osobę w

Środowiska osób niepełnosprawnych czekały na "dobrą zmianę", ale się nie doczekały. Znów wyszły protestować

trzymali transparenty z hasłami: "Domagamy się zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym", "Wyrównanie szans, niezależne życie, asystent osobisty dla osoby niepełnosprawnej". Wiele z obecnych dziś osób liczyło, że po zmianie władz ich postulaty zostają realizowane. Te

Podatek opiekuńczy jest nieunikniony

Dominika Wielowieyska: Czy musimy wprowadzić nowe obowiązkowe ubezpieczenie opiekuńcze od ryzyka niesamodzielności, by w przyszłości móc sfinansować opiekę nad starszymi, niedołężnymi osobami? Aleksandra Wiktorow: Problem osób starszych, którymi nie ma się kto zająć i dla których nie ma miejsca w

Wojciech Kruczyński: Kobiety mają wpływ na mężczyzn, ale nie oznacza to, że ponoszą winę za ich zachowanie

patriarchatu i po jego destrukcji pozostaje tylko czyste chamstwo. Czyli jest tak, że kobiety oczekują zachowania przywilejów, które dawał im klasyczny polski patriarchat (np. wpisana w klasyczną opiekuńczą rolę mężczyzny wobec kobiety) i zarazem likwidacji związanych z patriarchatem ograniczeń. To tak nie

Czeki dla polskich seniorów

finansowych. CZEK ZAMIAST GOTÓWKI Rodzina, która będzie chciała wynająć opiekuna dla chorego krewnego, umieścić go w domu pomocy społecznej lub w domu dziennego pobytu, dostanie czek opiekuńczy. Wartość czeku to od 650 do 1000 zł netto miesięcznie, w zależności od stopnia niesamodzielności. Jak szacuje GUS

JAK SIĘ STARAĆ O ALIMENTY

względu na jej wysokość. Gdy alimenciarz ma konto bankowe, komornik ma prawo zająć wszystko ponad kwotę w wysokości płacy minimalnej (ok. 1,4 tys. zł). Nie może też zająć świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłku opiekuńczego), zasiłku wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego i dodatków do niego

Obniżenie wieku emerytalnego. Kto ma prawo do emerytury minimalnej [INFORMATOR]

podwyższane tylko o wskaźnik waloryzacji. Według obecnych danych podwyżka może wynieść 2,7 proc. Ktoś, kto dziś dostaje 1 tys. zł brutto, zyska 27 zł brutto. 500 plus dla seniorów 500 zł (jeszcze nie wiadomo, czy na rękę, czy brutto) jednorazowego dodatku mają dostać ci, których świadczenie nie przekracza 1,5

Kura - głupie ptaszysko. I jajko, które podbiło świat

i kury. Zasługiwał na zaufanie jako świetny strzelec, wytrawny kierowca terenowy i niezmordowany pracownik. Jeśli mu czegoś brakło, to poczucia humoru. Może też szkoda, iż widział w żonie głównie dodatek do farmy. Mimo to nie odmawiał jej rozrywki w rodzaju wyprawy do kina (pięć razy na cztery lata

Jarosława Kaczyńskiego ponoszą emocje. Dlaczego?

zaspokajającym przed ekranem głód heroizmu w nudnym i banalnym życiu. Uwiedzeni skutecznością swych idoli ludzie ci uwierzyli, że odpowiedzią na największe problemy świata może być cios z półobrotu, w ostateczności roztopienie złoczyńcy w kadzi z surówką. Swą niedawną dziecięcą wiarę w opiekuńczą sprawczość

Państwo zapłaci za opiekę nad osobami niesamodzielnymi? Jakie szanse ma bon opiekuńczy?

Chodzi o projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Ma wprowadzić tzw. czek opiekuńczy - wsparcie finansowe od państwa, które pozwoli osobom niezdolnym do samodzielnego życia wykupić m.in. usługi opiekuńcze. Ustawa dotyczy seniorów, ale nie tylko - do czeków będą mieli prawo również młodsi

Powrót ojca marnotrawnego. Dlaczego mam płacić za kogoś, kto zmarnował mi życie?

, że w tamtejszym Domu Pomocy Społecznej leży schorowany ojciec. – Miałem podpisać umowę z MOPS-em i płacić co miesiąc blisko 2,5 tys. zł. Miałem kredyt, własne zobowiązania. A tu jeszcze dwa i pół tysiąca? Nigdy w życiu! W dodatku za co? Za opiekę nad zupełnie obcym człowiekiem? W odpowiedzi

Nastolatki same chciały. Policjanci i biznesmeni niewinni

Sąd Rejonowy w Łomży uniewinnił w środę (14.01) czterech oskarżonych o seksualne wykorzystywanie małoletnich wychowanek placówki opiekuńczej. Prokuratura postawiła im zarzuty seksualnego nadużycia stosunku zależności na osobach małoletnich. Poniosła klęskę. "Elita" płaci za seks O

Rząd przyjął projekt noweli Karty nauczyciela. Kto w szkołach zyska, a kto straci?

;inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów". Co to dokładnie oznacza? O tym będzie decydował dyrektor szkoły. Dlatego ZNP proponował, by słowo "zajęcia" z przepisów wykreślić

Te zmiany miały ucieszyć nauczycieli. Ale przez jedno słowo może się skończyć zupełnie inaczej

pierwszy opisał "Głos Nauczycielski".). Cudowne rozmnożenie zajęć Nowelizacja może zamienić dwie godziny zajęć w 22 godziny. Dlaczego? Bo nowy przepis zakłada, że oprócz pensum nauczyciel realizuje "inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i

Smartfon, może stać się cichym, groźnym szpiegiem - dla każdego!

i brak kontroli nad ich losem. Wielka nasza rodaczka, nieco już zapomniana, a na dodatek z łatką czerwieńszą od najgłębszej czerwieni (czytaj: zła), Róża Luksemburg pisała o tym, że kapitalizm, aby przetrwać, musi nieustannie poszerzać pole, na którym się rozwija. W XIX i XX w. zawłaszczał pracę

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

W czerwcu rząd przygotował kilka nowości dla opiekunów niepełnosprawnych pobierających świadczenia pielęgnacyjne (520 zł/miesięcznie). Co znajdziemy w tych przepisach? Dodatek 100 zł Na początek to, co już obowiązuje - dodatek po 100 zł za kwiecień, maj i czerwiec. Do 30 czerwca przedłużony został

Chcesz zdobyć świadczenie pielęgnacyjne? Spiesz się, masz czas do końca czerwca!

W czerwcu rząd przygotował kilka nowości dla opiekunów niepełnosprawnych pobierających świadczenia pielęgnacyjne (520 zł/miesięcznie). Co znajdziemy w tych przepisach? Dodatek 100 zł Na początek to, co już obowiązuje - dodatek po 100 zł za kwiecień, maj i czerwiec. Do 30 czerwca przedłużony został

Co dostanie samotna matka?

zł. Inne dodatki w ramach świadczeń rodzinnych Poza tym można się starać o następujące świadczenia i dodatki: 1. Świadczenia rodzinne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe): 1000 zł. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne w przypadku

Rak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworem

. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Rak. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS Osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji z powodu choroby nowotworowej przysługuje prawo do dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 208 zł. O tej niezdolności orzeka lekarz orzecznik (komisja lekarska). Rak. Zasiłek opiekuńczy Zasiłek

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

CO DZIEŃ Osoby, które nie przekraczają tzw. kryteriów dochodowych, mają prawo do darmowych usług opiekuńczych. Ważne! Od 1 października zmieniła się wysokość kryteriów. Teraz dla osoby samotnie gospodarującej to 634 zł, a dla osoby w rodzinie - 514 zł. Usługi opiekuńcze to pomoc w codziennych

1 i 3 maja. Równość i nowoczesność

przeświadczenie, że wolność, by trwać, musi wejść w sojusz z nowoczesnością. Ten splot wolności i nowoczesności łączy 3 maja z pierwszomajowym Świętem Pracy. 1 maja uprzytamnia, że współczesne demokracje sprzęgające wolność z solidarnym państwem opiekuńczym gwarantującym prawo do godnego życia wzięły się z

Kto ma prawo do 1000 zł emerytury minimalnej z ZUS? Dziś pobiera ją ponad 150 tys. Polaków

, podobnie jak inne świadczenia, będą podwyższane tylko o wskaźnik waloryzacji. Według obecnych danych podwyżka może wynieść 2,7 proc. Ktoś, kto dziś dostaje 1 tys. zł brutto, zyska 27 zł brutto. 500 plus dla seniorów 500 zł (jeszcze nie wiadomo, czy na rękę czy brutto) jednorazowego dodatku mają dostać ci

Andrzej Sośnierz: Płaćmy 5 złotych za wizytę u lekarza, dopuśćmy konkurencję. System opieki zdrowotnej da się poprawić

to ograniczyłoby zbędne wizyty, bo dziś często pacjent idzie do lekarza pogadać. Zaraz pana za to skrytykują. – Mówienie, że dziś opieka jest bezpłatna, to hipokryzja. Pacjenci dopłacają do lekarstw, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w sanatoriach, prywatnie leczą zęby i idą do

Gorzów Wielkopolski: Stolica ruchów miejskich? Na krótko. Jacek Wójcicki poróżnił się z aktywistami

Jacek Wójcicki dostał 60,6 proc głosów, a Tadeusz Jędrzejczak, prezydent przez ostatnie cztery kadencje (tym razem startował z własnego komitetu z poparciem SLD), tylko 17,3 proc. Na dodatek popierający Wójcickiego aktywiści zdobyli aż 7 mandatów w 25-osobowej radzie miasta. Wójcicki, wygrywając

Pomoc dla osób starszych i chorych

uprawnień do gminnego zasiłku pielęgnacyjnego. I odwrotnie - pobieranie gminnego zasiłku wyklucza prawo do pobierania dodatku ZUS-owskiego. * Zasiłek opiekuńczy. W ubiegłym roku zmieniły się zasady przyznawania pomocy osobom opiekującym się osobami starszym. Do tej pory mogli oni ubiegać się o świadczenie

Ile zapłacić rodzicom dzieci niepełnosprawnych?

, że sztuką jest takie gospodarowanie pieniędzmi, by dla wszystkich starczyło. Po tym spotkaniu strona rządowa ogłosiła, że od 1 maja świadczenie pielęgnacyjne - dziś 620 zł (plus 200 zł dodatku) - wzrośnie do 1 tys. zł netto, od 1 stycznia 2015 r. - do 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 r. - do 1,3

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

przekracza 1922 zł. Rząd chciał, by becikowe nadal wynosiło 1000 zł na dziecko, ale posłowie uchwalili 1200 zł. Teraz ustawą zajmie się Senat (3 lub 4 października) i prezydent. Gdzie i jak się ubiegać o wsparcie Zasiłki, dodatki, becikowe i świadczenia opiekuńcze to tzw. świadczenia rodzinne. Ich wypłatą

Europa. Nie tak się umawialiśmy [Beylin]

resentymenty i nostalgie za przeszłością. Górą naszość Towarzyszy temu systematyczny uwiąd państwa opiekuńczego, które przez dekady stabilizowało europejskie demokracje. To potęguje nieufność do polityki oraz rodzi konflikty między biedniejszymi a bogatszymi. W dodatku nie ma dziś pomysłu, jak miałaby wyglądać

Krótka pamięć Rostowskiego w sprawie in vitro

sztucznego zapłodnienia. Na dodatek obawy podgrzewa minister finansów Jacek Rostowski (przeciwnik in vitro), który powtarza, że kolejnym krokiem po uchwaleniu regulacji będzie refundacja sztucznego zapłodnienia, a Polski nie stać na to w kryzysie. Jednak realny koszt zabiegów in vitro wcale nie byłby taki

Piątek w TV: "Koralina", "Sezon na misia II" i "Władca pierścieni" [POLECAMY]

samym spełni skryte marzenia swej mentorki? Nie wiadomo, bo Manek jest normalnym chłopcem z typowymi zainteresowaniami, w dodatku biednym i zmuszonym sytuacją rodzinną do pomagania matce. (kjz) "Koralina: Tajemnicze drzwi" film animowany, USA 2009, reż. Henry Selick, scen. Henry Selick, Neil

Pomoc na nagły kryzys

mieszkania. Mogą w tym pomóc specjalne dodatki: Dodatek mieszkaniowy. Dostać go mogą: najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, osoby ze spółdzielczym prawem do lokalu, a nawet właściciele lokali. Przysługuje nie tylko osobom, które mają tytuł prawny do lokalu i ponoszą na niego wydatki, ale i tym, którzy

Pomoc na nagły kryzys

zadłużać mieszkania. Mogą w tym pomóc specjalne dodatki: Dodatek mieszkaniowy. Dostać go mogą: najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, osoby ze spółdzielczym prawem do lokalu, a nawet właściciele lokali. Przysługuje nie tylko osobom, które mają tytuł prawny do lokalu i ponoszą na niego wydatki, ale i

Budapeszt - Warszawa: polityczna Dolina Krzemowa

„pakietu” tolerancji dla mniejszości połączonej z ekonomiczną redystrybucją w ramach państwa opiekuńczego. Jednak warto zauważyć, że w biznesie rozdzielanie cenionych przez konsumenta dóbr lub usług od mniej pożądanych „fanaberii” to dziś istota innowacji. Tak jak tanie linie

Prawnik o odbieraniu dzieci: dla sądu pusta lodówka jest ważniejsza niż więź z rodzicami [CYKL "WYBORCZEJ"]

. Ksiądz będzie o seksie mówił głównie w kontekście grzechu albo powołania do życia rodzinnego, tak jak sędzia opiekuńczy będzie sprawę konkretnego dziecka wtłaczał w paragrafy z 1964 r. Te przepisy były tworzone według ideologicznego sowieckiego wzoru, w dodatku ich autorzy opierali się na już wówczas

Nie zamykać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem w domu

18 lat (25 lat - jeśli się uczyło). Dostają je rodzice lub opiekunowie, którzy zrezygnowali z pracy, by zająć się dzieckiem; specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie), przysługujący rodzinom, gdzie łączny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł; zasiłek pielęgnacyjny (153 zł

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

skierowanie od lekarza prowadzącego. Pielęgniarka powinna przychodzić przynajmniej cztery razy w tygodniu. O usługi opiekuńcze można się również starać w ośrodku pomocy społecznej. Pieniądze z ZUS * Dodatek pielęgnacyjny - 208,17 zł miesięcznie dla osób, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75