dochód z gospodarstwa do zasiłku rodzinnego

KATARZYNA KLUKOWSKA

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

Jeszcze tylko dwa miesiące zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Warto się pospieszyć, bo kwota jest nie do pogardzenia i wynosi dokładnie 5720 zł.

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Jeszcze tylko dwa tygodnie (do 15 września br.) zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Jeśli opiekun się spóźni, pieniądze przepadną.

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Jeszcze tylko dwa tygodnie (do 15 września br.) zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Jeśli opiekun się spóźni, pieniądze przepadną.

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

(DzU z 2014 r., poz. 567), *art. 7b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456z z późn. zm.), *art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.). UWAGA! Od 2015 r. prawo do specjalnego zasiłku

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

Przy okazji wyszło na jaw, jak uboga - w porównaniu z innymi państwami - jest nasza pomoc na dzieci. Ile wynosi zasiłek rodzinny w Polsce, komu się należy i jak się o niego starać? ZASIŁEK RODZINNY Uregulowania unijne zakładają, że pracownik, który wyjechał do pracy do jednego z krajów UE, płaci

Pomoc w trudnej sytuacji

Pomoc w trudnej sytuacji

przysposobienie - oraz pełnoletniej osobie uczącej się, która nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Aby otrzymać zasiłek rodzinny, trzeba spełniać kryterium dochodowe. Pomoc przysługuje, jeżeli dochód

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Uwaga! Żeby móc pobierać zasiłek na dziecko w wieku do 24 lat, musi ono

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

taty. Czy nic nie można zrobić? Spełnia pani dwa z trzech kryteriów obowiązujących przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego. Po pierwsze, ma pani obowiązek alimentacyjny wobec ojca, po drugie, aby sprawować nad nim opiekę, zrezygnowała pani z pracy. Gdyby niezbyt wysoki dochód, dostałaby pani to

Pomoc dla opiekunów

Pomoc dla opiekunów

pobierała świadczenie pielęgnacyjne. Po wejściu w życie nowych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych zaczęła się obawiać, że gmina odbierze jej prawo do pomocy. Tak się, na szczęście, nie stało. Zgodnie z wykładnią resortu pracy prowadzenie gospodarstwa nie jest pracą zarobkową w rozumieniu przepisów

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

gospodarstw, która w ogóle hoduje świnie, ma najwyżej dwie w chlewie. Połowa ma jedną lub dwie krowy. Tu nie ma mowy o jakiejkolwiek produkcji. To po prostu żywa spiżarnia. W statystyce unijnej za towarowe gospodarstwo uznaje się dopiero takie, które zapewnia rocznie co najmniej 4 tys. euro dochodu z

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? W Polsce - 20 grup, na Wyspach - 3

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? W Polsce - 20 grup, na Wyspach - 3

dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł, bezrobotne, posiadające prawo do zasiłku czy świadczeń przedemerytalnych. Na tym jednak nie koniec. Zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej są też m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

zasiłek rodzinny. Ale po kolei. Maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 539 zł (w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem próg dochodowy wynosi 623 zł) miesięcznie. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. I tak:- na dziecko do piątego roku życia - 77 zł;- na dziecko powyżej

Pomoc na nagły kryzys

Pomoc na nagły kryzys

jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł na osobę. Zasiłek rodzinny to: * 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat; * 106 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; * 115 zł na dziecko w wieku 18-24 lat. Dostaniemy go na dziecko do 18. roku życia, a jeśli się uczy - do 21. roku życia. Zaś na dziecko z

Dla kogo pomoc społeczna?

Dla kogo pomoc społeczna?

? Zasiłek okresowy. Właśnie on skierowany jest do osób, które popadły w kłopoty z powodu bezrobocia (ale także np. poważnej choroby czy niepełnosprawności). Ośrodek ustali okres, na jaki nam go przyzna. Ile dostaniemy? Ten zasiłek to różnica między kryterium dochodowym, a dochodem rodziny czy osoby samotnej

Jaka pomoc dla dzieci i ich opiekunów

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest niski dochód. Dla rodzin ze zdrowym dzieckiem wynosi on 539 zł, dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 623 zł na osobę miesięcznie. Rodziny, które spełniają kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych mogą się starać o zasiłek

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

życie nowych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych zaczęła się obawiać, że gmina odbierze jej prawo do pomocy. Niepotrzebnie. Resort pracy uznał, że prowadzenie gospodarstwa nie jest pracą zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego nie trzeba z niej rezygnować

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

świadczenie, będą miały cztery miesiące na jego złożenie. Jeśli się spóźnią, pomocy nie dostaną. Projekt ustawy powinien trafić do Sejmu w marcu. ZMIANA Równolegle rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, która ma zlikwidować specjalny zasiłek opiekuńczy i przywrócić jedno świadczenie

Dobra opieka na starość

Dobra opieka na starość

z wnioskiem o zasiłek w terminie do listopada tego roku, musi przedstawić dochody za 2011 r. Gdy złoży wniosek później - potrzebne będą dochody za 2012 r.ZWOLNIENIE LEKARSKIE DLA OPIEKUNA Córka czy syn, którzy pracują i jednocześnie zajmują się starym i niesamodzielnym rodzicem, mogą skorzystać ze

Co dostanie samotna matka?

Jeśli wcześniej nie pracowałaJeśli spełni kryterium dochodowe (miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł), otrzyma zasiłek rodzinny: 68 zł na dziecko do 5. roku życia, 91 zł na dziecko do 18. roku życia i 98 zł na dziecko do 24 lat.Osoba samotnie wychowująca dziecko musi też mieć

Pieniądze na dzieci

, bo ojciec dziewczyny nie płaci. Teraz pani Zofia przeszła na rentę i ich dochód znacznie się obniżył. Czy może wystąpić o zasiłek rodzinny? Czy alimenty z FA nie pozbawiają prawa do zasiłku? To, że ktoś bierze zasiłek rodzinny, nijak się ma do świadczeń z Funduszu. Można brać jednocześnie i zasiłek

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

1 lipca tego roku prawie 150 tys. opiekunów niepełnosprawnych bliskich odebrano świadczenie pielęgnacyjne i - z różnych przyczyn - odmówiono przyznania nowego zasiłku opiekuńczego. Ludzie się oburzyli i zaczęli słać skargi. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył nowe przepisy do Trybunału

Pomoc dla uczniów

, by pomoc dotarła także do tych uczniów, których rodzice nie radzą sobie z załatwieniem formalności.Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek? Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku, musi on być zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Co dalej? O to trzeba dopytać w szkole. Najczęściej wniosek wraz z

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

niepełnosprawni: dziecko; osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli powstała ona do ukończenia 21 lat). Zasiłki rodzinne Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym dostaje zasiłek rodzinny przy nieco

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

pamiętać, że przy wyliczaniu wysokości dochodu pod uwagę brane są nie tylko zarobki, renty i emerytury. Wlicza się do niego także np. zasiłek rodzinny pobierany na dziecko. A także inne zasiłki otrzymywane z ośrodka pomocy społecznej, np. zasiłek stały. Ważna informacja: liczą się kwoty netto.Czy jeśli

Czy zmienią się świadczenia dla opiekunów

czy emerytura. Nie wolno im też dorabiać do świadczenia. Świadczenie przyznawane jest bezterminowo. *Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł miesięcznie plus opłacone ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka wyśrubowanych warunków. Dochód na osobę w rodzinie nie

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie dochód 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie w sytuacji, gdy znajduje się w niej dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym); - mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

2012 r. zostawiła w kieszeniach rodziców 5,7 mld zł. Do tego 3,1 mld zł dołożyła możliwość wspólnego rozliczania się małżonków, 1,7 mld zł - dopłaty do rolnictwa, a 1,6 mld zł - zwolnienie z podatku świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków porodowych itp. Pięć preferencji o

Pieniądze dla rodziny - nie przegap!

wysokości możemy liczyć? Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego?Kryterium dochodoweNasze dochody to kwestia decydująca. Udowadniamy je na podstawie dokumentów z urzędu skarbowego. Liczą się te za rok poprzedzający okres zasiłkowy. Czyli właśnie teraz (od początku września) składamy zaświadczenie o dochodzie za

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary

Rady wynika, że regularnie płaci około miliona gospodarstw domowych, a aż około trzech milionów nie płaci. Nasze zaległości wynoszą ponad 2 mld zł. KARA MOŻE BYĆ WYSOKA Poczta Polska - to ona zajmuje się egzekucją opłat abonamentowych - może wystawić rachunek z tytułu zaległości do pięciu lat wstecz

Posłowie będą pracować nad zakazem eksmisji na bruk

warunkach wolnorynkowych, które w rzeczywistości ze względu na niskie dochody należą do grupy o wysokim stopniu zagrożenia bezdomnością. Zaproponowano też wprowadzenie zapisu, który zapewnia, iż do dochodu przy przyznawania zasiłku z pomocy społecznej nie byłby wliczany dodatek mieszkaniowy.

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

narodowej w roku poprzedzającym (obecnie to 1825,03 zł) - uwaga! jeśli ktoś ma zawieszoną emeryturę z powodu pobierania renty rodzinnej, to nie jest zwolniony z płacenia abonamentu; *spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie dochód 539 zł na osobę w rodzinie lub

Abonament RTV. Nie płacisz? Spodziewaj się wezwania!

narodowej w roku poprzedzającym (obecnie to 1825,03 zł). Uwaga! Jeśli ktoś ma zawieszoną emeryturę z powodu pobierania renty rodzinnej, to nie jest zwolniony z płacenia abonamentu; - spełniające kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie dochód 539 zł na osobę w rodzinie lub

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pozostałe osoby zobowiązane do alimentacji mogłyby się ubiegać o specjalny zasiłek opiekuńczy. Specjalny zasiłek opiekuńczy (projekt zakłada, że to 520zł/miesięcznie) - przysługiwać ma osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (na postawie KRiO), jeśli rezygnują z

Samotne matki - menedżerki ubóstwa

pracownika?Co dostanie samotna matka? Jeśli wcześniej nie pracowała:Jeśli spełni kryterium dochodowe (miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł), otrzyma zasiłek rodzinny: 68 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 91 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18, roku życia i 98 zł na dziecko

Pomoc dla chorych i ich bliskich

jest bezpłatny. KŁOPOTY FINANSOWE Choroba często bardzo pogarsza sytuację finansową rodziny. W takim wypadku warto sprawdzić, czy przysługuje pomoc finansowa z ośrodka pomocy społecznej. To np. zasiłek stały dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, o ile nie przekraczają

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

zdolności do pracy (głównie renty inwalidzkie i zasiłki chorobowe), ale oprócz tego wydatki na emerytury i renty rodzinne, wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz wydatki na ochronę zdrowia. To są główne pozycje.Na 27 państw Polska jest na 23. miejscu w Europie zarówno jeśli chodzi o udział wydatków socjalnych w

Emerytura minimalna

60 proc. średniej pensji. Bezrobotne czy matki, które nie będą miały sześciomiesięcznego stażu pracy, dostaną mniej - 75 proc. pensji minimalnej. Prawo do składek mieliby też mężczyźni, którzy zdecydowaliby się na opiekę nad dzieckiem. Kobiety z gospodarstw rolnych w czasie wychowawczego będą

Ulgi podatkowe służą najbogatszym

rodziców. Dr Joanna Tyrowicz, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca uwagę na Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych prowadzone przez GUS. Wynika z niego, że podstawowa pomoc trafia do najbardziej potrzebujących: zasiłki rodzinne - 45 proc. idzie do najuboższych, jedynie 4 proc. do najbogatszych

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

niektórym grupom wypłacać dodatkowy zasiłek. - Od samych zmian w rodzicielskim dzieci na pewno nie przybędzie. Do tego potrzebna jest cała szczegółowo rozpisana polityka rodzinna. Dlatego cieszę się, że pani premier obiecała w exposé też większe wydatki na żłobki i przedszkola - mówi Sobiesiak

Pomoc dla starszych i chorych

, która otrzymuje dodatek pielęgnacyjny. Wysokość zasiłku to 153 zł miesięcznie. Nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jest wypłacany bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

(bardzo niskiej), a część uzupełniająca będzie zawieszona. Z kolei, gdy np. rolnik zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa, przekazując je aktem notarialnym osobie niepełnoletniej, to aż do czasu ukończenia przez następcę 18 lat wypłata emerytury będzie zawieszona w całości. Inne świadczenia Zasiłek

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury

. średniej pensji. Bezrobotne czy matki, które nie będą miały sześciomiesięcznego stażu pracy, dostaną mniej - 75 proc. od pensji minimalnej. Prawo do składek mieliby też mężczyźni, którzy zdecydowaliby się na opiekę nad dzieckiem. Kobiety z gospodarstw rolnych w czasie wychowawczego będą natomiast zwolnione

Zniżki i ulgi dla seniorów

dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tzn. dochód na członka rodziny nie może przekraczać 539 zł, a w przypadku, gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, limit wynosi 623 zł. *Mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej. *Są bezrobotne

53 złote od łba. O wójcie, który od 25 lat siedzi na gminnym tronie

rolnicy z gospodarstwami, bo teraz wiele jest takich, przy których nie da się wyżywić. Tradycyjne gospodarstwa, w których była odrobina kartofli, były kury, jajka, krowa żywicielka, gdzie biło się świniaka dwa razy do roku, to teraz rzadkość. Na Suwalszczyźnie gospodarstwa to małe fabryczki mleka, i tylko

Abonament drożeje, gdy nie płacisz

@bydgoszcz.poczta-polska.pl) lub telefonicznie (43-842-06-06 - od poniedziałku do piątku w godz. 8-20).Krajowa Rada ma z kolei prawną możliwość nie tylko rozkładania długu na raty, ale nawet jego umarzania. Uwaga! Urzędnicy podkreślają, że decyzję taką podejmują wyłącznie w przypadkach losowych, niskich dochodów

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

do blisko 16 tys. zł brutto rocznego przychodu, czyli do 1,3 tys. zł miesięcznie. Jeśli zaś rolnik albo jego bliska osoba mają pracę poza rodzinnym gospodarstwem o areale powyżej 2 ha przeliczeniowych i ją traci, od następnego dnia podlega obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS, bez prawa do zasiłku dla

POPiS-owe obiecanki cacanki - tyle obiecali, to zrobili

wzrosło średnio ze 103 do 132 zł miesięcznie, a dla najlepiej sytuowanych skoczyło z 46 do aż 157 zł. Jednocześnie zamrożenie progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej spowodowało, że liczba dzieci dostających zasiłek rodzinny spadła o 199 tys. Zawiedzeni mogli czuć się przedsiębiorcy. W

Co grozi niepłacącym abonamentu RTV

gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (obecnie to 1760,84 zł brutto); *spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie to dochód 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym); *mają prawo do korzystania ze świadczeń

Co się należy na dziecko w 2008 roku

zasiłku rodzinnego, a dopiero wtedy można się starać o dodatki.Kto otrzyma zasiłek? Rodzina z dochodem 504 zł netto na osobę (przy dziecku niepełnosprawnym - 583 zł na osobę). Należy się wtedy na dziecko do 18. roku życia, a gdy kontynuuje ono naukę - do 21. roku, w przypadku dziecka niepełnosprawnego

Dla starszych i chorych

problemy z opłaceniem czynszu. Czy możemy liczyć na pomoc?O dopłatę do czynszu można się ubiegać w ośrodku pomocy społecznej. Przysługuje, jeśli średni miesięczny dochód na każdego domownika nie przekracza:- w gospodarstwie jednoosobowym - 175 proc. najniższej emerytury, czyli 1274 zł- w rodzinie

Alimenty na dzieci - jak je wyegzekwować, gdy rodzic nie płaci?

. dom opieki społecznej) albo w rodzinie zastępczej, nie ożeniło się/nie wyszło za mąż, a także nie jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. Aby dostać pieniądze z Funduszu, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto miesięcznie. Jeśli jest wyższy choćby o złotówkę

Che Guevara na talerzu

z prawa i lewa, nie pozwoliliby, byśmy dostawali od państwa więcej niż inni - mówi i wraca do zapisywania nazwisk chętnych do pracy przy bobie. Nagle gwar cichnie. Na sali pojawił się burmistrz. Słomiane sombrero, koszula w kratę, arafatka - takim zna go Hiszpania. Kiedy w 1980 roku zasiłki dla

Agata Nosal-Ikonowicz. Socjalistka

podopiecznych ma do rozdysponowania 1,5 tys. zł. No więc ona musi komuś odmówić. Ludziom z jakim dochodem przysługuje pomoc socjalna? Dochód w rodzinie nie możne przekroczyć 542 zł na osobę, a w gospodarstwie wieloosobowym - 456. Wówczas osoba samotna może dostać miesięcznie zasiłek w takiej wysokości, żeby jej

Kto będzie miał prawo do emerytury minimalnej

. Kobiety z gospodarstw rolnych w czasie wychowawczego będą natomiast zwolnione z płacenia składek na KRUS. Składki od państwa Dzięki nowym przepisom w przyszłym roku dodatkowe 172 tys. rodziców będzie miało opłacone składki. Spośród nich 16 tys. to samozatrudnieni, 37 tys. to rolnicy, a 119 tys. osób do

Ulgi dla starszych ludzi

gospodarce narodowej. Obecnie to 1699,76 zł brutto. ** Spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tzn. dochód na członka rodziny nie może przekraczać 539 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, limit wynosi 623 zł. ** Mają prawo do korzystania ze

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

zeznaniu podatkowym. Wacławik zaznacza jednak, że na razie to rodziny z dziećmi, a nie emeryci mają w Polsce gorzej. Z danych GUS z 2012 r. wynika, że dochód na osobę w gospodarstwie emeryckim wynosi 1361,36 zł i przewyższa ten z gospodarstwa pracowniczego - 1280,14 zł. Pytanie więc, czy syn mający umowę

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

zasiłek rodzinny, jeśli maksymalny dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi 504 zł (583 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). Masz prawo do zasiłku rodzinnego? To możesz się starać o dodatki.Zasiłek rodzinny dziś wynosi: 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia; 64 zł - na dziecko powyżej

Kotowska: Zlikwidować becikowe, budować żłobki

tysiąc złotych? I to jednorazowo?Co zamiast?Podwyższenie zasiłków rodzinnych. Dziś są one bardzo małe. Od 68 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 91 zł na dziecko od 5 do 18 lat, 98 zł na dziecko w wieku 18-24 lata. Śmieszne pieniądze, zwłaszcza że zasiłki rodzinne przyznawane są tylko rodzinom o dochodzie

Polski inteligent tęskni za utopią

''Byliśmy głupi'' - woła do nas tytuł wywiadu Grzegorza Sroczyńskiego z Marcinem Królem (''Magazyn Świąteczny'', 8-9 lutego). Znany publicysta i jedna z tych osób, którym jestem wdzięczny za odzyskaną wolność, podważa osiągnięcia ostatnich dwudziestu kilku lat i kreśli ponurą wizję przyszłości

Kary za niepłacenie abonamentu RTV

ma, stąd obowiązek wnoszenia abonamentu; ** spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie dochód 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, gdy znajduje się w niej dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym); ** mają prawo do

Becikowe dla rolników

rolników. Do stycznia dochody na wsi liczono wg różnych kryteriów, w zależności od tego, komu było to potrzebne. Jeśli rolnik starał się o kredyt z banku, to jego dochody liczono wg danych GUS (za rok 2004 było to 1600 zł z hektara przeliczeniowego dla rodziny). Jeśli rolnik starał się o zasiłek rodzinny

Do dwóch stawek PIT za 2009 r.

, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o: ubezpieczenia za rozbity samochód; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze i porodowe

Pieniądze nas psują

biznes w Niemczech. Jako specjalista od konstrukcji metalowych nie miał w Norwegii problemów ze znalezieniem pracy. W weekendy remontuje stary dom, by go wynająć i mieć dodatkowe dochody do skromnego życia, jakie sobie wymarzył.Chciałby kupić gospodarstwo rolne gdzieś na odludziu, uprawiać ziemię, może

Każdy woli swój dom

publiczne DPS-y. Tam pensjonariusz zostawia do 70 proc. swoich miesięcznych dochodów. Resztę powinna w pierwszej kolejności dopłacać rodzina - jest zwolniona z opłat, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 300 proc. kryterium dochodowego. Osoba, która przenosi się do DPS-u, może zamieszkać w kilku

Wieś musi zmienić się i basta

przedstawiającą ruchy ludności po 1945 r. Ci, którzy byli zmuszani do migracji, przybywali np. spod Wilna czy Lwowa, zderzali się z różnymi poglądami i nabierali innego oglądu spraw niż wyniesiony z rodzinnego domu czy wsi.A tam, gdzie są zasiedziałe społeczności, pewien wzór postępowania trwa. Tak, mamy bardzo

Pan utrzyma pana

ze sprzętu gospodarstwa domowego. Nie występują konflikty pomiędzy panem a panem Wrońskim (np. przemoc, nadużywanie alkoholu itp.). Jest pan bardzo dobrze zorientowany w sytuacji pana Wrońskiego, znane są panu fakty dotyczące jego sytuacji zawodowej i rodzinnej". - Właściwie dzięki niechęci do

Seniorze, sprawdź gdzie możesz liczyć na zniżkę

Po pierwsze - kolej. Przewoźnicy są zobowiązani do respektowania wielu ulg ustawowych dla ludzi starszych. Oto one: - Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37-proc. w pociągach osobowych, Regio

Waloryzacja emerytur i rent 2013

wyniesie 4,2 proc., możemy wyliczyć, o ile wzrosną poszczególne świadczenia. Obecnie najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze wynoszą 799,18 zł brutto. Po podwyżce o 4,2 proc. wzrosną one o 33,56 zł, do 832,74 zł

Jak śmie im nie smakować

telefon jest po coś. Do pracy potrzebny albo w niezbędnych sytuacjach.W tej roszczeniowej biedzie najgorsza jest chęć do życia ponad stan. Mam na przykład podopieczną, co do której jestem przekonana, że mnie okłamuje, ale dowodów nie mam. No i ona przychodzi z prośbą, żeby jej dać zasiłek celowy, bo jej

Nastomatki w formacie MTV

osobistym. Kamery miesiącami śledziły losy dziewczyn, obserwując zmianę ich stosunku do życia po urodzeniu dziecka, rodzinne konflikty, nieporozumienia z ojcem dziecka oraz próby budowania rodziny. Ta surowość dokumentu przekonała do współdziałania prezeskę fundacji MaMa Sylwię Chutnik. - Nie sądzę, aby to

Ulgi za wiek

komunikacji krajowej ze zniżką 50 proc. Jeśli jedziemy Expressem InterCity lub EuroCity nie możemy zapomnieć o dokupieniu miejscówki. Inne ulgi ustawoweOto one: ** Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37 proc. w

Konkubenci jak obcy

, będą mu przysługiwać takie same prawa jak dzieciom urodzonym w małżeństwie (prawo do dziedziczenia ustawowego i renty rodzinnej po zmarłym ojcu).Jeśli ojciec nie uzna dziecka, będzie ono nosić nazwisko matki.Konkubinat nie nakłada na konkubentów obowiązków alimentacyjnych. Z jednym wyjątkiem: ojciec

Jak się cieszyć z dłuższej pracy

. Natomiast jak popatrzymy na wskaźniki - znów sięgam do badań prof. Barbary Szatur-Jaworskiej z UW - to emeryci plasują się całkiem przyzwoicie, gdy chodzi o dochody w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Są tuż za osobami, które pracują na własny rachunek, i niedaleko za tymi, które utrzymują się z pracy

Nieznośny ciężar władzy

, czy wszystko działa, czy interesanci są obsługiwani, zasiłki wypłacane, czy pani sekretarz jakoś ogarnia całość. Na sesji gminni radni wygasili wójtowy mandat, bo ich o to poprosił. Potem zgodnie z przepisami wojewoda wystąpił do premiera Tuska o wyznaczenie komisarza. Stanisław Michałowski, biznesmen

Czy płacisz abonament RTV?

2009 r. prawie 3 mln gospodarstw domowych zalegało z opłatami powyżej trzech miesięcy, co spowodowało zaległości na kwotę ponad 1,4 mld zł netto.Poczta hurtowo rozsyła do dłużników zawiadomienia o zadłużeniu. Informuje w nich, że: "W przypadku braku uregulowania należności zostanie wszczęte

Już od marca waloryzacja i podwyżki emerytur

rodzinna wypadkowa (teraz 716,95 zł); ** z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową (teraz 551,48 zł); Waloryzowane będą też wszystkie specjalne dodatki. A więc: ** dodatek pielęgnacyjny - teraz 153,19 zł; ** dodatek dla sierot zupełnych - teraz 287,93 zł

Ja kredytu się boję!

przedsiębiorcy zaciągają kredyty, bo dzięki temu mogą produkować, czekając na przyszłe dochody. Gospodarstwo domowe też może korzystać z kredytu, kiedy ceny są stabilne i jest szansa na przyszłe dochody. Tę decyzję musi jednak zawsze poprzedzić ułożenie planu: kiedy i w jakich warunkach kredyt będzie spłacany. Z

Budżetowe przyspieszenie bez reform

świadczenia emerytalno-rentowe spadną z 11,6 proc. PKB do 9,6 proc. PKB w roku 2015 i 9,4 w roku 2030. I to mimo starzenia się społeczeństwa; relatywnie spadną też wydatki na świadczenia społeczne, w tym renty rodzinne. Nieznacznie tylko wzrosną wydatki na zdrowie, które rosną zresztą na całym świecie. Z

PO i PSL: koalicja z ostrza noża

takie proste, jak się niektórym wydaje. KRUS trzeba zreformować, ale z głową. Media i politycy ze wsią niezwiązani ciągle tylko mówią, ile państwo dopłaca do systemu. Im się wydaje, że po zreformowaniu rolnicy ze swoich dochodów zapłacą większe składki i mniejsze będą dotacje budżetowe do KRUS. A to

Gospodarka, głupcze

nielegalnej imigracji, małżeństw gejowskich i aborcji - tym bardziej że w wielu konserwatywnych stanach równolegle z wyborami prezydenckimi odbędą się referenda w sprawie legalizacji związków homoseksualnych.Dlatego wszyscy kandydaci przystępowali do kampanii z mętnymi programami gospodarczymi, bo nie z tej

Ucieczka z krainy truskawkowców

średniowiecznym rynku pod kościołem, w którym wisi obraz słowackiej madonny uratowanej przez polskich katolików z rąk innowierców.Co innego wiedzieć, że w Jaśliskach nie ma pracy, większość ludzi żyje z zasiłków, młodzi wyjeżdżają, starzy umierają, a dzieci się nie rodzą, a co innego zobaczyć to w filmie. I to

Pięć mitów polskiej biedy. To nie emeryci mają najgorzej

zasiłków i noclegowni. Ale była bieda. Tylko inna, mniej widoczna. - Bogactwo i ubóstwo nie kłuły w oczy. Większość z nas byle jak żyła i mieszkała. A jednak nie uważaliśmy się za biednych - mówi prof. Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszawskiego. - Dlaczego? Bo powszechność biedy stępiła jej odczuwanie

Polska Lista Płac 2008

emerytowaną nauczycielką, dorabia do emerytury.850 złmiesięcznie dostaje opiekunka rocznego dziecka w Zielonej Górze. Mieszka we wsi pod miastem. Mąż prowadzi niewielkie gospodarstwo. Wcześniej pracowała w przedszkolu. Opieka nad dzieckiem to jedyny jej dochód. Pracuje od 7.30 do 16.30. Do obowiązków należy

Jak walczyć z biedą

, skończyły się bezzwrotne kredyty, na domiar złego spadł popyt na produkty spożywcze. Od marca 1991 r. do marca 1992 liczba PGR-ów nieposiadających zdolności kredytowej wzrosła z 31 do 1067 - czyli ponad 70 proc. wszystkich gospodarstw. Rok 1991 PGR-y zamknęły stratą 6,6 bln zł (około 600 mln dol.). W tej

SLD. Reforma podatkowa

jest zbyt wiele i nie zawsze służą celom, do których zostały ustanowione oraz ludziom, dla których powinny być przeznaczone. Z drugiej strony, w nowych lub zmodyfikowanych tytułach podatkowych, np. podatku katastralnym, podatku od dochodów kapitałowych czy podatku od dochodów rolnych. Wszystkie te

Cele i zadania rządu koalicyjnego w latach 2006 - 2009

dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w szkołach i placówkach oświatowych w ramach systemu zasiłków rodzinnych.7. Wzmocnienie ochrony praw pracowniczych.a. Podporządkowanie Państwowej Inspekcji Pracy rządowi oraz zwiększenie zakresu jej kompetencji. b. Usprawnienie działania sądów pracy oraz przestrzegania

Balcerowicz o podatku liniowym I

ciągu najbliższego roku. AWS szedł do wyborów z hasłem podatku prorodzinnego. Czy myślicie o wprowadzeniu bodźców rodzinnych do podatku liniowego? Ulg za dzieci? Trzeba szukać rozwiązań, które sprzyjają podatnikom, a więc polskim rodzinom. Trzeba dyskutować, ale nie może to być rozmowa w kategoriach

Albertynki

opieki społecznej pójdzie, weźmie zasiłek i dalej z nim nie dojdzie jak do Zagłoby. A pani by pracowała, gdyby pani dostała? Ja też bym mogła pójść po wspomożenie. Ale nie! Ja na swoją rodzinę potrafię zarobić. Jak nie będę potrafiła, to wezmę sznurek i się powieszę. Dzieciaki rentę po mnie dostaną

Obietnice Platformy Obywatelskiej

4. Zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej i zlikwidujemy NFZ s.3 5. Uprościmy podatki - będzie podatek liniowy z ulgą prorodzinną, zlikwidujemy ponad 200 opłat urzędowych s.5 6. Przyspieszymy budowę stadionów na Euro 2012 s.8

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

związane ze zbyt małym limitem wydatków przyznanym przez Ministerstwo Finansów. 11. Przekazanie do Parlamentu, we współpracy z innymi resortami, ustaw dotyczących ulg prorodzinnych i zwiększonych zasiłków rodzinnych, zapewniających rodzinom wielodzietnym możliwość obsługi kredytu na mieszkanie społeczne

Expose premiera Marcinkiewicza

rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego, podwyższenie zasiłków rodzinnych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Podniesiemy dodatek z tytułu urodzenia dziecka popularnie zwanym becikowym.W sprawie tej formy wsparcia rodziny będziemy także rozmawiać z przedstawicielami samorządów lokalnych. Za

Zdobyć ratusz bez parówek. Za trzy dni wybierzemy nowy samorząd

obywatela uważa Piłsudskiego). Mała, rolnicza gmina Sompolno pod Koninem (niecałe 11 tys. obywateli) żyje z wielkiej dziury. Odkrywka Lubstów wydobywa 4 mln ton węgla rocznie. W 17-milionowym budżecie gminy wpływy z kopalni to prawie połowa dochodów (podatek i opłata eksploatacyjna). Węgla starczy do

STUDIA KUPIĘ. NAJCHĘTNIEJ EKONOMICZNE

. (Mieszkał i jadł u rodziców - mógł sobie pozwolić na uczelnianą karierę. Lewicki pisał mu potem doktorat). Wkrótce przenieśli się w rodzinne strony żony, do małej wioski pod X. Znaleźli pracę w szkole i mieszkanie: pokój z kuchnią. Trzeba było sikać do kubełka, a wodę nosić w wiadrach ze studni (najbliższa

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego – część składowa świadczeń rodzinnych. Poszczególne dodatki do zasiłku rodzinnego mają różny charakter: w większości wypłacane są na określony czas (okres zasiłkowy), ale również jednorazowo (dodatek z tytułu urodzenia dziecka) lub raz w ciągu pewnego okresu

Dochód

dla potrzeb np. ustalenia zasiłków, preferencyjnego oprocentowania niektórych kredytów itp.) Gospodarstwo rolneW rachunkowości pełnej gospodarstwa rolnego występują cztery różne miary mające w nazwie słowo dochód. Są to: dochód rolniczy, dochód ogólny, dochód gospodarstwa i dochód osobisty rolnika. Każda

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – dodatek do zasiłku rodzinnego, przysługujący jednemu z rodziców dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.Otrzymanie dodatku uzależnione

Dochód nominalny

Dochód nominalny – wartość dochodu wyrażonego w pieniądzu, odnoszącego się do bieżącej wielkości dochodu np. pracownika czy gospodarstwa domowego, bez uwzględnienia wpływu innych czynników, np. inflacji.

Dochód rozporządzalny

Dochód rozporządzalny (Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego, dochód osobisty do dyspozycji, ang. household’s available income) – część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności.Pojęcie dochodu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.