dochód narodowy polski

sprawdź też:

polska

Maciej Samcik

Coraz chudszy portfel Polaków. Więcej długów, mniej oszczędności

Coraz chudszy portfel Polaków. Więcej długów, mniej oszczędności

W ostatnich kilku kwartałach kondycja finansowa polskich rodzin się pogorszyła. Mamy więcej długów, mniej oszczędności, a realny wzrost naszych dochodów dąży nieuchronnie do zera. Taką fotografię naszych portfeli przedstawił w piątek Narodowy Bank Polski. Jest jednak nadzieja, że ten kryzys jest przejściowy

Akademia Orła nie wzlata

Miała być finansowym zapleczem Ligi Polskich Rodzin - kuźnią kadr narodowych i zarazem źródłem dochodów działaczy. Skończyło się klapą.

Rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2015 r.

W środę po godz. 9 zebrał się rząd, który będzie kontynuował rozpoczęte poprzedniego dnia posiedzenie. Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2015 rok.

W przyszłym roku MF chce zebrać z podatków o 4,6 proc. więcej niż w br.

"Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływ będą miały czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych" - napisało MF w dokumencie. Wyjaśniono, że szacując dochody państwa przyjęto, że PKB polski wzrośnie w przyszłym roku o 3,4 proc

MF w projekcie budżetu na 2015 r. proponuje deficyt w wys. 46 mld 80 mln zł

było zakończenie w 2016 roku procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec Polski, konieczne jest podjęcie dalszych działań prowadzących do osiągnięcia równowagi finansów publicznych. "Poprawa stanu finansów państwa, realizowana m.in. dzięki konsekwentnemu wzmacnianiu dyscypliny fiskalnej, pozostaje

"Dziennik Gazeta Prawna".Ekonomista z BŚ: W Polsce drugi złoty wiek

Jak dodaje, ma tu na myśli 15 najlepiej rozwiniętych państw UE. Najbardziej obiektywny parametr to wartość PKB na jednego mieszkańca; w b.r. Polska osiągnie 65 proc. poziomu dochodu strefy euro, biorąc pod uwagę różnice w sile nabywczej - wylicza. To najwięcej od początku XVI w. - podkreśla

Wrocław. Budżet Wrocławia nadwyżką i mniejszym długiem

dzięki zastąpieniu kredytów przyznanych nam na gorszych warunkach, na te przy których udało nam się uzyskać lepsze warunki" - ocenił Urban. "Obecnie koszty obsługi długu w stosunku do wysokości zadłużenia należą do najniższych pośród miast metropolitarnych w Polsce" - dodał. Według

Posłowie za projektem dot. ukrócenia wyprowadzania zysków firm

Szwecji, w USA, Japonii czy w Chinach. Jak podsumował, nowelizacja będzie przede wszystkim uszczelniała system podatkowy w Polsce i przeciwdziałała transferowaniu pieniędzy do tzw. rajów podatkowych. Podkreślił, że rządowy projekt ustawy wprowadza mechanizmy, które zapobiegną omijaniu polskiego prawa

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

820 mln 1 tys. zł, co oznacza, że będą o 4,6 proc. większe niż w bieżącym roku. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2 proc. "W 2015 r. nie przewiduje się wpływów do budżetu z zysku Narodowego Banku Polskiego" - poinformowano. Dodano, że przyszłoroczny budżet uwzględnia też

Sprawiedliwa Polska: budżet był chaotyczny

. "Nikt nie potrafił zapanować nad liczbami. To był jeden wielki chaos i taki jest ten budżet w wymiarze jego wykonania" - powiedział Romanek. Bulwersujący jest "chaos decyzyjny - niewyobrażalna rzecz, by prezes Narodowego Banku Polskiego spotykał się z ministrem spraw wewnętrznych i

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż bardzo mało na tle innych

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż bardzo mało na tle innych

1 proc. swojego PKB. Stany Zjednoczone, które na ten cel oddają 0,72 proc. swojego dochodu, miały w 2013 r. największy udział we wspieraniu biedniejszych państw wynoszący 31,55 mld dol. Kontrybucja Polski wyniosła 470 mln dol., co dało nam 7. pozycję od końca w zestawieniu 28 państw DAC OECD. W

"Nasz Dziennik": Polsce potrzebna jest reindustrializacja

produkcji przemysłowej w tworzeniu dochodu narodowego. W tej sytuacji Polsce potrzebna jest reindustrializacja - postuluje Polskie Lobby Przemysłowe. "Gospodarki rozwinięte zmuszone będą dokonać masowej wymiany stosowanych dotychczas technologii przemysłowych. To dla Polski niepowtarzalna szansa na

Sejm za ukróceniem wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych

drugim co do wielkości inwestorem w Chinach (14 proc.), a Mauritius - pierwszym w Indiach (24 proc.). Zbrzyzny przypomniał ponadto, że według badań Narodowego Banku Polskiego w Polsce w 2010 roku do grona największych inwestorów zaliczano podmioty z Luksemburga, Cypru i Szwajcarii (44 proc. inwestycji

Na Forum debaty publicznej o sprawach wsi

dochody rolników po akcesji Polski do UE wzrosły 2,5-krotnie, choć są nadal niższe niż mieszkańców miast. Wzrósł prestiż zawodu rolnika. W 2013 r. 69 proc. Polaków uważało, że rolnik cieszy się "dużym poważeniem", w 1999 roku myślało tak tylko 39 proc. Polaków. Unijne dopłaty włączyły rolników

Oręziak: w UE Polska powinna dbać bardziej o własne interesy

, Łotwa, Rumunia i Bułgaria. Zdaniem Oręziak ważne jest, jak dodatkowy dochód narodowy, efekt wzrostu naszej siły nabywczej, dzielony jest pomiędzy poszczególne grupy. "Polska dalej charakteryzuje się wysokimi dysproporcjami w dochodach obywateli. Oznacza to, że wzrost dochodów w pewnym sensie

Odwołano planowane w Polsce spotkania z Pacino i Schwarzeneggerem

poniedziałek 22 września w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie, a z Arnoldem Schwarzeneggerem - 17 listopada w Hali Stulecia we Wrocławiu. Wspólnie ze Stage Production (firma ta jest w Polsce m.in. producentem cyklu koncertowego Era Jazzu) za organizację cyklu "An Evening with..." odpowiada

W.Brytania. Belka: euro dla Polski bardzo ryzykowne ekonomicznie

Belka zaznaczył zarazem, że wydarzenia na Ukrainie osłabiły stanowisko tych, którzy występowali przeciwko wprowadzeniu euro w Polsce, powołując się na argument narodowej suwerenności. "Dopóki eurostrefa jest w (pokryzysowej - PAP) fazie odbudowy, a ożywienie w krajach starej UE może ulec

Czechy - obywatele zaangażowani w samorząd

na czesko-polskim pograniczu Polacy zdobyli nawet do 30 proc. mandatów w radach gmin; zajmują się przede wszystkim przestrzeganiem praw Polaków jako mniejszości narodowej oraz walką o zachowanie i krzewienie polskiej kultury. Z Pragi Tomasz Dawid Jędruchów

"Gazeta Polska codziennie": W budżecie może zabraknąć 40 mld zł

się dziurę budżetową rząd może próbować łatać zyskiem Narodowego Banku Polskiego, wyższymi dywidendami od spółek skarbu państwa lub przesunięciem części wydatków na przyszły rok. Wszystko to jednak nie wystarczy, aby naprawić państwowe finanse - czytamy w gazecie.

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

wynieść nie 3,8 proc., a 3,4 proc.; inflacja - nie 2,3 proc., a 1,2 proc., a wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - nie 4,7 proc., a 4,3 proc." - podkreślił. Ocenił, że korekty te urealniają przyjęte założenia do projektu. "W dalszym ciągu jest wiele niepewności związanych po części z

Co kandydaci z Pomorza będą robić w PE? Sprzątać i walczyć o pieniądze

Co kandydaci z Pomorza będą robić w PE? Sprzątać i walczyć o pieniądze

Ziobro, Tomasz Pałasz z Ruchu Narodowego, prof. Krystyna Strzała z Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, Dorota Gardias z Europa Plus Twój Ruch, Stefan Hambura z Polski Razem Jarosława Gowina, Artur Dziambor z Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego, Jan

Do Chin sprzedajemy mięso, mleko, soki, bursztyn. Chcemy więcej

Do Chin sprzedajemy mięso, mleko, soki, bursztyn. Chcemy więcej

Zhejiang jest o 100 mld dolarów wyższy niż dochód narodowy Polski, mieszka tam o 17 mln ludzi więcej niż w naszym kraju - wylicza. Nie bez znaczenia dla potęgi regionu pozostaje kontekst polityczny. Obecny przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping zaczynał karierę właśnie w tej prowincji

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013 r.

wzrostu gospodarczego Polski okazało się większe niż zakładano. Wzrost PKB był o 0,6 punktu procentowego niższy niż planowano. Znacznie niższa od zakładanej okazała się również inflacja. Nietrafiona prognoza makroekonomiczna oraz załamanie się dochodów budżetowych spowodowały konieczność dokonania w

Przedsiębiorcy chcą PO, PSL i PiS w jednej frakcji. "Będziemy mocniejsi"

Wzmocnienie EPP przez 19 deputowanych PiS powiększyłoby przewagę tej grupy nad socjaldemokratami. Zmianie uległaby także pozycja Polaków wewnątrz samej EPP. Mając 42 mandaty (19 PO, 19 PiS, 4 PSL), Polska stałaby się największą grupą narodową w największej grupie parlamentarnej. Do tej pory liderem

Mniej biedy w Polsce. Wina Tuska?

-lecie niepodległości Polacy niemal jednomyślnie (80-90 proc.) oceniali, że różnice w Polsce w dochodach i majątku są zbyt duże. Paradoksalnie, jest więc możliwe, że Polska może być krajem obiektywnie bardziej sprawiedliwym społecznie niż dziesięć lat temu, ale ze społeczeństwem sfrustrowanym postrzeganą

Co zrobić z byłymi?

dyplomatycznych. Można też aktywniej promować ich jako kandydatów do istotnych funkcji międzynarodowych. Ich wynagrodzenie państwowe powinno gwarantować im godziwe warunki życia i aktywności publicznej. To kwestia zarówno ich godności, jak i godności Polski. Oni zaś powinni pamiętać, że swoiste szlachectwo

Budżet. Wydatki kancelarii prezydenta w 2015 r. zaplanowano na poziomie z br.

orderów i odznaczeń państwowych, nadawaniem obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski. To zadanie jest realizowane przez Kancelarię Prezydenta RP. W środę rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2015 r. Deficyt ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld

NFOŚiGW pomógł zatrzymać postępujący w Polsce kryzys ekologiczny

NFOŚiGW w tym roku obchodzi 25 lecie swojego istnienia. Jak przypomniała w rozmowie z PAP szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha, "pierwszą jaskółką" stworzenia polskiego sytemu finansowania projektów środowiskowych przez dedykowane fundusze

Cały naród pisze ustawę z Baćką

. pozycji wśród 177 państw (lista ułożona jest w kolejności od państwa najmniej do najbardziej skorumpowanego; Polska została sklasyfikowana na miejscu 38.). Wg Transparency International poziom korupcji na Białorusi jest zbliżony do Sierra Leone czy Mozambiku.

SLD przeciw udzieleniu rządowi absolutorium

Posłowie debatują nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "Był to budżet stagnacji, budżet na przeżycie, budżet ku pokrzepieniu serc

PiS za odrzuceniem sprawozdania komisji dot. wykonania budżetu za 2013

Głos w debacie nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku, zabrała wiceprezes PiS Beata Szydło. "Za marnotrawienie publicznych pieniędzy

Senacka komisja budżetu: bez poprawek do ustawy o podatku węglowodorowym

poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, m.in. dla firm: Chevron, PGNiG, Lotos i Orlen Upstream. Z Polski wycofała się jednak część firm, m.in. Exxon, Marathon i Talisman.

Rentierzy rządzą. I niszczą świat

rewelacja: mówienie o ''drugim pozłacanym wieku'', które mogło się wydawać przenośnią, wcale przenośnią nie jest. W szczególności w USA, gdzie udział w dochodzie narodowym 1 proc. najbogatszych ludzi, przed I wojną światową wynoszący około jednej piątej dochodu narodowego (podobnie jak w Wielkiej Brytanii

Pracodawcy chcą utworzenia Rady ds. Konkurencyjności Gospodarki

zaktualizowaną narodową strategię wejścia Polski do strefy euro.

Oprócz pisowskich rytuałów marsz PiS był pochwałą wolnej Polski

piątkowego pisowskiego Marszu Solidarności i Niepodległości jego uczestnicy popierali wielkie marzenie młodych Ukraińców demonstrujących na Majdanie, aby Ukraina poszła polską drogą. Aby osiągnęła przynajmniej polskie standardy i poziom dochodu i "polską wolność". Ci pisowcy, którzy jeszcze dwa

Dawne pocztówki niepodległościowe. Jak radzono sobie z cenzurą [ZDJĘCIA]

przedstawiały symbole narodowe i nawiązywały do walki Polski o niepodległość.- Przez ponad 120 lat zaborów Polacy walczyli o niepodległość raczej piórem niż orężem - mówi Janusz Sibora. - Możliwość umieszczania na kartkach pocztowych symboli narodowych była oczywiście ograniczana przez cenzurę, dlatego treści

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

perspektywie na naszej gospodarce, ale też na gospodarce unijnej odbiją się sankcje i rosyjskie embarga na towary z Polski i innych krajów UE. Niepewność pogłębiają też obawy co do rozwoju sytuacji na Ukrainie. Jakby tego było mało, dochody budżetu dusi też bardzo niska inflacja. Bo przecież jeśli ceny rosną

Minister finansów o unijnym funduszu na inwestycje: ma szanse zaistnieć

się na sytuację gospodarczą w Europie" - podsumował. Jak dodał, celem funduszu nie byłaby redystrybucja dochodów, promująca tych, którzy rosną wolno z własnej winy, ale wyrównywanie różnic w koniunkturze, których stopy procentowe nie mogą wyrównać. W funduszu mogły by korzystać zarówno Polska

Budżet 2015: Wzrost gospodarczy na poziomie 3,4 proc. PKB

Minister finansów zapowiadał w środę, że jego resort zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 rok wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek

Ustawy łupkowe na finiszu; mają przyspieszyć wydobycie

Zgodnie z przyjętą w piątek ustawą firmy, które będą wydobywały w Polsce gaz z łupków, zaczną płacić specjalne podatki od 2020 r. Chodzi o tzw. rentę surowcową, która wyniesie ok. 40 proc. dochodu z działalności wydobywczej. Przepisy przewidują, że opłata eksploatacyjna realizowana na rzecz gmin

Polska dostaje najwięcej z kasy UE

), Węgry (2,7 mld) i Portugalia (2,2 mld). Pieniądze otrzymane z UE stanowiły 2,16 proc. polskiego dochodu narodowego w 2009 r. Pod względem relacji wielkości środków UE do dochodu narodowego największą pomoc otrzymała Litwa, Estonia, Węgry i następnie Polska.- Przykład Polski będzie dla mnie dobrym

Jóźkowiak: debiut Poczty Polskiej możliwy do końca 2016 r.

17.06. Warszawa (PAP) - Jesteśmy w końcowej fazie rozmów z resortami skarbu oraz administracji i cyfryzacji ws. wejścia Poczty Polskiej na GPW - powiedział we wtorek prezes spółki Jerzy Jóźkowiak. Ocenił, że debiut narodowego operatora pocztowego jest możliwy do końca 2016 roku. Jak mówił we

Rząd zatwierdził kartę dużej rodziny. Będą zniżki dla rodzin wielodzietnych

trojgiem dzieci bilet roczny (dla dziecka) kosztuje tylko 99 zł. Dzisiaj rząd ma zatwierdzić program, którego elementem jest karta dużych rodzin dostępna dla rodzin z całej Polski. - Karta dużej rodziny to świetny sposób na docenienie roli rodzin wielodzietnych w Polsce. Karty na poziomie samorządów cieszą

Lewicowy liberał. Dunin czyta Jeffreya Sachsa

Polski Rozmowy Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy nie były jakoś szczególnie znaczące i nie doprowadziły do przełomowych uzgodnień w sprawie wschodniej Ukrainy - pisze założycielka TV Biełsat

"The Boss" zamiast Rolling Stonesów na Stadionie Narodowym?

- Oprócz Springsteena w koncercie wezmą udział polscy wykonawcy znani z lat 80. - powiedział nam jeden z organizatorów wydarzenia, które odbędzie się w Święto Wolności na Stadionie Narodowym w Warszawie. Springsteen to jedna z ikon amerykańskiego rocka, często przedstawiany jako głos wykluczonej

Ujawnić płace? Proszę bardzo

się, że nasze bynajmniej im nie ustępują, a nawet je przewyższają.Upublicznienie wysokości dochodów przeciętnych, reprezentatywnych, typowych - i nietypowych - grup społecznych pozwoliłoby się też przeciwstawić z jednej strony propagandzie klęski, opisującej mieszkańców Polski jako pogrążonych w nędzy

Prokuratura generalna: Zakaz uboju chroni moralność

(art. 35). Prokurator generalny właśnie wysłał do Trybunału 80-stronicowe stanowisko w tej sprawie. Pisze, że wszelkie konstytucyjne prawa i wolności dotyczą tylko osób przebywających na terenie Polski. Tymczasem polskie mięso z uboju rytualnego praktycznie w całości szło na eksport, co potwierdza

Nie ma dobrych mediów za darmo. W Europie też się płaci

Widzowie często krytykują programy Telewizji Polskiej, mówiąc, że nie spełniają one wymogów misji publicznej. Przedstawiciele TVP temu nie zaprzeczają. W uchwale Rady Programowej czytamy: "Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, które nie zaspokajają na odpowiednim poziomie potrzeb

Bronisław Komorowski: Wygrała "Solidarność", przegrały siły starego porządku [ORĘDZIE PREZYDENTA]

Polskiej Wolności w kolejnych 25 latach. Bezpieczeństwo narodowe gwarantem wolności 25 lat budowania wolnej Polski to również czas tworzenia nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Głównym jego filarem są własne zdolności obronne, zaś zewnętrzne elementy tego systemu to NATO, Unia Europejska oraz partnerstwa

Niech i rząd, i opozycja zaprzestaną propagandy, a skupią się na konkretach

Polska gospodarka nie jest niezatapialnym okrętem, ale też nie tonie i nie grozi nam katastrofa. Polskie finanse są w gorszym stanie, niż do niedawna zapewniał minister finansów, ale w lepszym niż w większości krajów europejskich. Porównania z Grecją - ulubiony chwyt retoryczny opozycji - są

Świętokrzyskie. Kaczyński udzielił wsparcia kandydatowi PiS do Senatu

, starachowickim i skarżyskim, które nazwał "sercem Centralnego Okręgu Przemysłowego" reindustrializacja jest szczególnie potrzebna. "Widzimy, że przemysł w naszym kraju i również tej części województwa odgrywa bardzo niewielką rolę. W kontekście polskiego dochodu narodowego jest to jedynie 18 proc

Minister finansów: budżet na 2015 r. dobry, choć trudny

wystarczyć. "Nie oczekuję, aby problemy budżetowe miały się pojawić i aby naturalna ostrożność w projektowaniu budżetu miała nie wystarczyć na 2015 r." - powiedział minister przypominając, że Polska jest po "bardzo trudnych doświadczeniach roku 2013, kiedy konieczna była nowelizacja ustawy

Dżender posłanki Kempy. Czyli wszystko, by żyło się lepiej mężczyznom

mężczyźni. I to z ich punktu widzenia urządzony jest świat. Gender to podważanie takiego świata, a walka z gender to próba utrzymania patriarchalnych stosunków społecznych.Beata Kempa zaprasza do zespołu wszystkich "zainteresowanych zwalczaniem negatywnego wpływu ideologii gender na polską rodzinę

Inwazja obcych uzdrowicieli

Stąd tak znaczna liczba charyzmatyków przypadająca na kilometr kwadratowy pogańskiej Polski. Ich czołówkę stanowią o. Bashobora z Ugandy, o. Manjackal z Indii i Myrna Nazzour z Syrii. "Szacunkowa liczba uczestników ich rekolekcji przekroczyła już milion osób" - czytamy. I trudno się temu

Polityka w stylu Zagłoby. Eurowybory 2014

sprawie przyjęcia euro. Ruch Narodowy dzięki wygranym wyborom wzmocni polską kulturę na dawnych Kresach Wschodnich, a partia Korwin-Mikkego po prostu podłoży bombę pod instytucje unijne. Wszystkie te obietnice lub - jak kto woli - groźby mają niewiele wspólnego z rzeczywistością nie tylko dlatego, że

Co z sojusznikiem amerykańskim

Podsłuchane słowa ministra Sikorskiego, wprawdzie wyjęte z kontekstu, pozostają niefortunne. Pal licho, że chwali je "Komsomolskaja Prawda". Gorzej, gdy negatywna ocena wartości sojuszu z Ameryką zyskuje poklask w Polsce. Bo to świadczy o niezrozumieniu interesów narodowych i realiów. A

W NATO bez biletu. Tylko trzy kraje z Europy wydają na obronność 2 proc. PKB

Tylko trzy europejskie kraje - Wielka Brytania, Grecja i Estonia - wydają na obronność przynajmniej 2 proc. dochodu narodowego, czyli tyle, ile powinny wydawać według wspólnie ustalonych NATO-wskich standardów. Polska, która wydaje 1,8 proc., plasuje się wśród "najuczciwszych" gapowiczów

Świat się bogaci, a nierówności rosną. Najbogatsi mają połowę światowego bogactwa

Nierówności rosną, także w Europie czy Ameryce. A szacunki mówiące o tym, że wąska grupa ultrabogaczy koncentruje w swoich rękach połowę światowego bogactwa, przestają szokować. Polska, choć to nie kraj egalitarny, ma się jednak czym pocieszać na tle świata. Elita majętnych Na początek: o czym mowa

Rezydenci UE idą do lekarza z dowodem osobistym

, mają prawo w pełni korzystać z leczenia na terenie Polski. Taki sam dokument mogą mieć też członkowie ich rodzin. Problem w tym, że poświadczenia nie zawsze były honorowane przez lekarzy. A ponieważ w systemie eWUŚ widnieli "na czerwono", często odsyłano ich z kwitkiem. Jak podkreślają

"Puls Biznesu": Polacy uciułali już ponad bilion złotych

podwyżki dochodów na przyszłość. Podobnie zachowali się, gdy przyszedł kryzys - zacisnęli pasa i mieli większą determinację do odkładania pieniędzy.Prawie połowę oszczędności mamy ulokowane na depozytach bankowych. Na drugim miejscu są OFE, gdzie przymusowo uskładano 270 mld zł. Ponadto polskie rodziny

Biedni spędzają więcej czasu przed TV? W USA na pewno. A w Polsce?

Twitterze znajomy powiedział żartem, że czeka na dane o "latynoskich Polakach". To było uproszczenie, bo nie mamy w Polsce tak dużych mniejszości narodowych, a tym bardziej rasowych, żeby reklamodawcom albo stacjom telewizyjnym opłacało się je badać. Aluzję zrozumiałem: szukamy zależności pomiędzy

Szkoci na rozdrożu. Dziś referendum w sprawie niepodległości

podziału geograficznego) 39 642 dol na głowę. PKB całego Zjednoczonego Królestwa to z kolei 35 671 dol. na głowę. Dla porównania w przypadku Polski wskaźnik ten wynosi 22 783 dol.

Co wynika z eurowyborów?

powtarza się w każdych wyborach - są okręgi, gdzie PiS zdobywa ponad dwa razy więcej głosów niż PO, i takie, gdzie Platforma wciąż ma zdecydowaną przewagę. W sumie na partie prawicowe (PiS, Solidarna Polska, Ruch Narodowy, Polska Razem, Nowa Prawica) oddano ponad 47 proc. głosów, na centrum i lewicę (PO

Eksperci: nowela ustawy ws. gazu z łupków nie spowoduje przełomu

" - ocenił. W opinii Chmala dobrze się stało, iż w uchwalonej ustawie nie ma śladu po NOKE. "Moim zdaniem to instytucja, która bardziej odstraszałaby inwestorów od Polski, niż ich tu przyciągała. To nie jest ten moment, aby tworzyć NOKE. Mogłoby to mieć sens dopiero, gdybyśmy potwierdzili

Polak cztery razy biedniejszy niż Grek i aż 20 razy niż Szwajcar

tys. dolarów. "Opinia publiczna (w Polsce) chyba nie zdaje sobie sprawy z tych różnic. Biorąc pod uwagę strumień dochodów, czyli to, ile kto zarabia, nie uwzględniamy bogactwa zgromadzonego przez poprzednie pokolenia. Warto, by Polacy zadawali sobie z tego sprawę, bo o naszym standardzie życie

Czy szansą dla Mazur jest zbieranie grzybów i chrustu?

regres? Z badań wynika, że wszędzie na świecie parki narodowe przynoszą dochód i przyczyniają się do rozwoju lokalnego. Gdy w 1946 r. amerykańska komisja budżetowa zdecydowała się obciąć budżet Zarządowi Parków Narodowych, argumentując, że korzyści, które dostarczają społeczeństwu parki narodowe

Więcej przywilejów dla kombatantów

wojskowej w Wojsku Polskim lub w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach przez Państwo Polskie; * uczestniczenie w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych w I wojnie światowej, w powstaniach narodowych i walkach o

Budżet 2011 wykonany lepiej, niż planowano

roku z akcyzy i podatku dochodowego od osób fizycznych. O ponad 4,2 mld zł wyższe od planu były tzw. niepodatkowe dochody budżetu. Mieszczą się tu cło, dywidendy (czyli wypłaty z zysków firm, w których udziały ma państwo), opłaty, grzywny, odsetki, wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego, wreszcie

Kwaśne deszcze już w Polsce nie padają

? - Że Polska była krajem klęski ekologicznej. Proszę spojrzeć, oto punkt wyjścia, rok 1988. GUS raportuje, że do atmosfery wyemitowaliśmy ponad 4 mln ton dwutlenku siarki, 1,5 mln ton tlenków azotu, 457 mln ton dwutlenku węgla. To oznacza, że obok ZSRR i NRD byliśmy najbardziej zanieczyszczonym krajem

Friszke: Polska transformacja nie miała być rewolucją

PAP: - Jak wyglądał bilans otwarcia rządu Tadeusza Mazowieckiego? Prof. Andrzej Friszke: - To była katastrofa gospodarcza. Polska znajdowała się na granicy bankructwa. Inflacja w roku 1989 wynosiła około 240 proc., dolar kosztował 11 tys. zł. Stan zadłużenia państwa wynosił około 40 mld dolarów

Janusz Lewandowski: Europodatek na ratowanie eurobudżetu

kasy w Brukseli, wprowadzenie nowego, dodatkowego źródła dochodów unijnych ma zdaniem Lewandowskiego uratować to, co dla Polski (i innych nowych krajów UE) jest najważniejsze - duży budżet Unii. - Szukamy 130 mld euro w płatnościach do budżetu Unii Europejskiej rocznie. Taka będzie wielkość rocznego

Podlaskie po 25 latach. Dobre miejsce dla szukających spokoju, ale rozwój - zbyt wolny

Taki obraz województwa podlaskiego wyłania się z opinii ekspertów ekonomicznych i danych statystycznych; lepiej oceniają sytuację rozmówcy reprezentujący różne szczeble władzy samorządowej. Wielu wyraźnie dzieli czas w historii tego regionu na przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, a nie

Tanie gadanie

gadanie doskonale trafia w społeczne nastroje. Polacy chcą wzniosłości po taniości. Nawet w niemądrych sondażach, w których nas pytają, co byś poświęcił dla Polski, dwa razy więcej osób raczej poświęciłoby życie niż majątek (w niedawnym sondażu odpowiednio 19 i 11 proc.). Polak prędzej zginie, niż zapłaci

Eksperci o 25-leciu: przy PKB 3-4 proc. będziemy budować rocznie 140-160 tys. mieszkań

wrażliwa na wzrost dochodów. Wraz z nimi rośnie popyt na mieszkania. Taki problem miała Irlandia w latach 2007-2009. Kraj ten miał sytuację mieszkaniową zbliżoną do Polski. Nagle +wystrzeliły+ im dochody. Okazało się, że są takie jak w Wielkiej Brytanii, a liczba mieszkań taka jak u nas. Irlandczycy

Polska w planach PiS: "reindustrializacja", mocniejsze CBA, "powrót do dawnych funkcji IPN", likwidacja gimnazjów

Tuska. I retorycznie pytał: - Czy po przeszło sześciu latach rządów PO żyje się wam lepiej? W sali rozległ się pomruk niezadowolenia. Kaczyński dostrzega dwie katastrofy: demograficzną - "Polska się zwija", bo rodzi się coraz mniej dzieci - oraz katastrofę tzw. pułapkę średnich dochodów. Jak

Kułacy i kapitaliści, czyli kłamstwo o III RP

najciekawsze teksty z ''Dziennika Opinii Krytyki Politycznej'', magazynu ''Kontakt'' i ''Kultury Liberalnej''Wielu autentycznych bohaterów wolnej Polski przekazuje dziś następnym pokoleniom swoje rozczarowanie rzeczywistością. A ci, którzy próbują powiedzieć cokolwiek pozytywnego o wychodzeniu z komunizmu czy

NBP: ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

Opublikowany przez Narodowy Bank Polski 15 lipca raport o sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pokazuje, że roczne tempo wzrostu PKB zwiększyło się tam po raz piąty z rzędu i wyniosło 2,8 proc. Tymczasem jeszcze w I kwartale 2013 r. gospodarki tego regionu znajdowały się w

Obama: Dziękuję, Polsko. Najbardziej propolskie przemówienie prezydenta USA

odnosił się głównie do historii, to w parlamencie skoncentrował się na wyzwaniach i zagrożeniach, które stoją przed nami. Jako cel wyznaczył dogonienie w rozwoju Europy Zachodniej (obecnie dochód na głowę mieszkańca Polski wynosi dwie trzecie średniej unijnej). Potrzebna do tego jest głęboka reforma

Niewłaściwy kolor skóry [FotoReportaż]

Polak", "Tego medalu dla Polski nie uznaję". Ale w oczy żaden mi tak nie powiedział Szmaciane imperiumFutra, kożuchy, kurtki skórzane, wełniane płaszcze, damskie bluzki - to schodzi najszybciej. Ciuchy ze Skarżyska noszą w Rosji, Japonii, Dubaju, całej Afryce Drapieżne dziewczynki Są

PO: więcej z Unii na szpitale, miejsca pracy i dzieci

otrzymaliśmy i które otrzymujemy Polska jest na pierwszym miejscu w całej UE, "jeśli chodzi o udział wydatków publicznych w dochodzie narodowym, w PKB".

Klasy polskie i sprawiedliwe nierówności. Kto skorzystał na transformacji?

polski biznes? - Głównie z klas niższych - to w 70 proc. byli robotnicy i chłopi. Jakieś 10 proc. przedsiębiorców z 1994 r. to byli pracownicy biurowi, czyli białe kołnierzyki, 10 proc. to inteligencja: naukowcy, artyści, dziennikarze, prawnicy, lekarze. Zostało nam 10 proc. - i to jest właśnie

Uczeń z Kielc odmieni stronę Google? Ma dużą szansę

Świątecznej Pomocy" zastąpi na cały dzień oficjalne logo wyszukiwarki Google, dzięki czemu obejrzą go miliony polskich internautów.W ramach trzeciej edycji konkursu Doodle 4 Google nadesłano niemal 25 tysięcy zgłoszeń, z których jury wyłoniło 15 finałowych prac.Jednym z nich jest Jakub Stanek z Kielc

Dobra opieka na starość

przez weryfikacyjne sito i spełnić wiele warunków.Po pierwsze: Łączny dochód w dwóch rodzinach - opiekuna i podopiecznego - w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 623 zł netto miesięcznie.Przykład. Helena ma 50 lat. Od kilku lat opiekuje się niedołężnym ojcem. Zrezygnowała z pracy, żyli z

Płatności powyżej 1 tys. euro tylko w formie bezgotówkowej

. Związek Banków Polskich i Narodowy Bank Polski, napisała i przyjęła Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-20. Z tym dokumentem zapoznała się też Rada ds. Systemu Płatniczego przy NBP. Wśród wielu propozycji mających na celu eliminowanie z obiegu gotówki i upowszechnienie płatności

Szukajmy sznura dla Putina

wobec Rosji, co uczyniła ostatnio nowa profesorska gwiazda PiS kandydująca z Warszawy do Parlamentu Europejskiego. Ludwik Dorn , poseł na Sejm (Solidarna Polska), członek komisji obrony narodowej, komisji gospodarki i komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. W latach 2005-07

Kongres PiS. Jarosław Kaczyński znalazł bilion

, które zaczynają być przekleństwem polskiej wsi * "beztalenciem" w kulturze, które mają zastępować prawdziwą sztukę. "Będziemy stawiać na ochronę dziedzictwa narodowego, patriotyzm i to wszystko, co buduje polską postawę. Nikt nie będzie doznawał ograniczeń wolności, chyba że przekracza

Piotr Uszok dotrzymał słowa. Nie kandyduje na prezydenta Katowic

. Nikt jednak poważnie tej deklaracji nie traktował. W tej kadencji Piotr Uszok skupił się przede wszystkim na dokończeniu kluczowych inwestycji miasta: nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowego Centrum Kongresowego (budowa trwa) oraz ścisłego śródmieścia.

Automaty fordów nie kupują

;MarketWatch", internetowego dodatku do "The Wall Street Journal". Najbogatsze 0,01 proc. Amerykanów przejmuje ok. 4 proc. dochodu narodowego USA. Przełóżmy to na liczby bezwzględne: 12 tys. najbogatszych gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych ma średnie dochody w wysokości prawie 50 mln

"Gazeta Polska Codziennie": Zastrzyk z NBP nie pomoże

zastrzyku, jakiego resort finansów spodziewa się w połowie roku. Do budżetu trafi ponad 8 mld zł z ubiegłorocznego zysku Narodowego Banku Polskiego. To nieco złagodzi napiętą sytuację państwowych finansów, ale nie rozwiąże problemu rosnącego deficytu. Aby zrealizować tegoroczny plan finansowy, skarb państwa

Wódka podrożała, jabłka też. Szkodnik "wschodnia owocówka" zdemaskowany, a Kreml pacyfikuje internet [DZIŚ W ROSJI]

wysokotechnologiczną, inwestycjami w rozwój nauki - napełnił serca wiernych pasterskimi słowami otuchy ojciec rzecznik. Zakazany polski owoc i szkodnik, którego w Polsce nie ma Znacznie cichsze są słowa obawy, że obywatelom wcale tak słodko nie będzie. Przed nimi "zombo-jaszczyk" (zombie-skrzynka, jak tu

Mazowsze podpisało umowę z MF ws. pożyczki na janosikowe

. w skali roku jest standardowym oprocentowaniem stosowanym dla tego typu pożyczek. Zgodnie z informacjami resortu finansów pożyczka ma być oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego (obecnie wynosi ona 2,75 proc.), nie mniej jednak niż 3 proc. Sejmik

Trudno uciec z peryferii

wytrzymuje krytyki. Istota problemu tkwi w czym innym - i tu rzeczywiście można się doszukiwać słabości polskiej nauki. Otóż Timothy Snyder, mówiąc o historii Polski, tłumaczy szersze zjawiska, jak funkcjonowanie totalitaryzmów czy rozwój państw narodowych. Elizabeth Dunn wykorzystuje polski przykład, by

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

;Powodem, dla którego mamy obecnie deflację, jest przede wszystkim spadek cen żywności, co nie jest tak bardzo szkodliwe dla dochodów budżetowych" - zaznaczył. Zgodnie z dokumentem, do którego dotarła PAP, polska gospodarka w przyszłym roku wzrośnie o 3,4 proc., po wzroście o 3,3 proc. w tym roku

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

Minister finansów zapowiadał w środę, że jego resort zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 rok wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego" - dodano. Odnosząc się do funduszu wynagrodzeń w sferze budżetowej związkowcy z "S" przypominają, iż UE zawiesiła wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. "Oznacza to, że odmawianie podnoszenia wynagrodzeń nie jest uzasadnione żadnymi

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej wydobycia gazu z łupków

rzecz państwa z tytułu wydobycia gazu łupkowego w Polsce nie powinny przekroczyć 40 proc. dochodów od wydobycia - zapowiedział. Jak mówił, całość daniny, jaką przyjdzie zapłacić tym, którzy będą wydobywać gaz łupkowy w Polsce, nie powinna przekroczyć 40 proc. - Mówię o tym, co będzie do zapłacenia po

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

rejestry - tłumaczy Olga Leszczyńska-Luberek. Zwraca uwagę na to, że zagadnienie jest złożone. Ale skoro usługi i produkcja świadczone są na terenie Polski, muszą być uwzględniane. Grecy pompowali statystyki Prekursorem takiego zwiększania PKB jest Grecja, która ugięła się pod naciskami Unii nawołującej do

Senior w biedzie

niewidome - legitymację Polskiego Związku Niewidomych; *osoby niesłyszące - orzeczenie o całkowitej głuchocie; *emeryci, którzy ukończyli 60 lat, ze świadczeniem nieprzekraczającym 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - dowód osobisty oraz odcinek emerytury; *osoby, którym przyznano

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

Rady wynika, że regularnie płaci około miliona gospodarstw domowych, a aż około trzech milionów nie płaci. Nasze zaległości wynoszą ponad 2 mld zł. Kara może być wysoka Poczta Polska - to ona zajmuje się egzekucją opłat abonamentowych - może wystawić rachunek z tytułu zaległości do pięciu lat wstecz

Manifest Wajraka: Lasy stworzyły sobie państwo

zasoby tej właśnie ćwiartki Polski państwo polskie przekazało ni to instytucji publicznej, ni to firmie, czyli Lasom Państwowym. Piszę "ni to firmie, ni to instytucji", bo tak zachowują się Lasy. Gdy są dociskane przez ruchy ekologiczne, by mniej wycinały albo taniej sprzedawały drewno lokalnej

Dochód narodowy

Dochód narodowy (ekon.) inna nazwa dla Produktu Narodowego Netto, jest to suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju, uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał), równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług, pomniejszona

Prowent (dochód)

Prowent - w dawnej Polsce, dochód z folwarku, wsi, zakładu przemysłowego (np. młyna); urzędnika obliczającego prowent nazywano, pisarzem prowentowym.

Dochód rozporządzalny

= Y + B – T RDO – rozporządzalny dochód osobisty Y – dochód narodowy T – podatki B – transfery z budżetu państwa

Narodowy socjalizm

Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.NBP przysługuje wyłączne prawo

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.