dla kogo zasiłek pielęgnacyjny

Katarzyna Klukowska

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych [INFORMATOR]

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych [INFORMATOR]

Za rezygnację z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub niedołężnym rodzicem, przysługuje pomoc finansowa od państwa. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych od lat dostają 520 zł netto miesięcznie.

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych [INFORMATOR]

Opiekunom dorosłych niepełnosprawnych nie wolno dorabiać, choć za zasiłek, który otrzymują od państwa, trudno się utrzymać. Czy coś się zmieni?

Pieniądze dla opiekunów

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych od lat dostają 520 zł zasiłku miesięcznie. Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne, a komu zasiłek opiekuńczy?

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

). Zasiłek dla opiekuna. Wynosi 520 zł na rękę miesięcznie. Należy się tylko tym opiekunom, którzy po nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z 2013 r. utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a jednocześnie z powodu zbyt wysokich dochodów nie dostali specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

potwierdzenie stanu zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego i inne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Dodatek wynosi 209,59 zł miesięcznie. Uwaga! Nie przysługuje on osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy. Dla kogo

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

pielęgnacyjnego, *specjalnego zasiłku opiekuńczego lub *zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz o świadczenie przedemerytalne. Dzięki zmianie przepisów w latach 2017–2027 dodatkowo na świadczenie przedemerytalne będzie mogło przejść ok. 122,3 tys. osób. Jakie dokładnie

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

. Pani Halina w sierpniu wystąpiła o orzeczenie o niepełnosprawności dla córeczki. Orzeczenie dostali we wrześniu. W październiku pani Halina poszła do gminy po świadczenie pielęgnacyjne, bo nie może wrócić do pracy. Musi zająć się córką. Gmina przyznała jej świadczenie (520 zł). A ponieważ od dnia

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

. Pani Halina w sierpniu wystąpiła o orzeczenie o niepełnosprawności dla córeczki. Orzeczenie dostali we wrześniu. W październiku pani Halina poszła do gminy po świadczenie pielęgnacyjne, bo nie może wrócić do pracy. Musi zająć się córką. Gmina przyznała jej świadczenie (520 zł). A ponieważ od dnia

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

będą mogli ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł miesięcznie. Opiekuję się niepełnosprawną żoną. Czy mam prawo do świadczenia pielęgnacyjnego? Wiele kontrowersji budzi przepis, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi osoby będącej w związku

Pomoc dla starszych i chorych

Pomoc dla starszych i chorych

Po każdym tekście o świadczeniach dla emerytów i rencistów Czytelnicy zasypują nas pytaniami. Dziś odpowiadamy na te zadawane najczęściej. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Osobie, która się opiekuje niepełnosprawnym i nie może z tego powodu podjąć żadnej pracy. O świadczenie

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

dochodowe - 623 zł na osobę (liczy się dochód łączny rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny podopiecznego). ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY To 153 zł miesięcznie. Dla kogo? Dla: niepełnosprawnego dziecka; niepełnosprawnej osoby powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoby powyżej 16

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

; + dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 312,26 zł - wzrośnie o 1,62 zł; + dodatek dla sierot zupełnych - 391,26 zł - wzrośnie o 2,03 zł; + dodatek kombatancki - 208,17 zł - wzrośnie o 1,08 zł. JEDNORAZOWE DODATKI Aby zrekompensować emerytom

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

niepełnosprawności. Wyprawka - 100 zł raz na rok szkolny - tzn. na częściowe pokrycie kosztów wyprawki szkolnej na rozpoczęcie roku szkolnego. Oczywiście na dodatki możemy liczyć tylko wtedy, gdy mamy do nich podstawę, czyli mamy prawo do zasiłku rodzinnego. Dla kogo zasiłek rodzinny Taki zasiłek mogą dostać na

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

. Wyprawka - 100 zł raz na rok szkolny - tzn. na częściowe pokrycie kosztów wyprawki szkolnej na rozpoczęcie roku szkolnego. Oczywiście na dodatki możemy liczyć tylko wtedy, gdy mamy do nich podstawę, czyli mamy prawo do zasiłku rodzinnego. Dla kogo zasiłek rodzinny Taki zasiłek mogą dostać na dzieci

Waloryzacja emerytur 2016

; * dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji (312,26 zł) wzrośnie o 0,74 zł; * dodatek dla sierot zupełnych (391,26 zł) wzrośnie o 0,93 zł; * dodatek kombatancki (208,17 zł) wzrośnie o 0,50 zł. EMERYTURY CZĘŚCIOWE Z emerytur częściowych mogą

Wtorek 4 listopada

Pieniądze na dzieci Od nowego roku będą zmiany w zasiłkach. We wtorek: dodatek pielęgnacyjny na lepszych warunkach. W środę: alimenty Tydzień z ''Gazetą'' * w środę pierwsza książka z serii ''Kuchnie Świata'' * w czwartek informator, dla kogo stypendia * w piątek i sobotę dwie części ''Bridget

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł miesięcznie). Ale tym razem krąg osób, które mogą skorzystać z pieniędzy, został zawężony. Dla kogo dodatek Rozporządzenie mówi, że 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu otrzymać mogą "niektórzy" uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego w styczniu, lutym lub

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł miesięcznie). Ale tym razem krąg osób, które mogą skorzystać z pieniędzy, został zawężony. Dla kogo dodatek Rozporządzenie mówi, że 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu otrzymać mogą "niektórzy" uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego w styczniu, lutym lub

Plus 500 zł na dziecko

Plus 500 zł na dziecko

dwójka studentów. Uwaga! Przy obliczaniu dochodu pod uwagę brane będą też dzieci, które ukończyły 25 lat, ale tylko wtedy, jeśli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. DLA KOGO PIENIĄDZE O świadczenie wychowawcze będą

Do lekarza za darmo bez ubezpieczenia

Do lekarza za darmo bez ubezpieczenia

, zasiłki przedemerytalne, opiekuńcze, rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne, żołnierze, funkcjonariusze państwowi, studenci i doktoranci, bezrobotni, matki na urlopach wychowawczych. Ci, którzy mają obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zgłosić do ubezpieczenia także członków swojej rodziny, jeżeli oni

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

wliczać do dochodu rodziny? Nie jest tego wiele. To m.in. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli słynne becikowe, pomoc materialna dla uczniów, dodatek dla sieroty zupełnej. Do dochodu nie wlicza się także zasiłku celowego, o którym piszemy na początku poradnika. Komu przysługuje zasiłek

Mamy w Polsce skrzywienie, uważamy, że niepełnosprawność jest wyłącznie problemem rodziny. To ignorancja [ROZMOWA]

Mamy w Polsce skrzywienie, uważamy, że niepełnosprawność jest wyłącznie problemem rodziny. To ignorancja [ROZMOWA]

budżecie. Mówili o tym rodzice, którzy protestowali w Sejmie w 2014 r. – Ta grupa dokonała przełomu. Nie dała się zbyć, dopóki nie wywalczyła podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej. Ale inne problemy pozostały nierozwiązane. Weźmy na przykład zasiłek pielęgnacyjny

Była matka szuka pracy. Jak wrócić na rynek po 32 latach?

Była matka szuka pracy. Jak wrócić na rynek po 32 latach?

w wieku 55 lat raczej się nie nauczę. Bez prawa do zasiłku O wyjeździe myśli za to Anetta, 48-latka z Gdyni. Jej syn Artur zmarł 15 grudnia. Wraz z jego śmiercią wstrzymano jej wszystkie zasiłki - 1000 zł świadczenia pielęgnacyjnego dla niej, 620 zł jego renty i 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. - I

Wszyscy będą płacić abonament rtv

, drugi dołączałby opłatę do rachunku za energię elektryczną. Ministerstwo rozważa także wprowadzenie w ramach nowego prawa abolicji dla tych, którzy nie płacili wcześniej abonamentu RTV, a obecnie są w trudnej sytuacji finansowej. Od kiedy? Krzysztof Czabański, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

dochodowe. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Pobierają go osoby, które po nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych straciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a jednocześnie z powodu kryterium dochodowego nie załapały się na nowy, specjalny zasiłek opiekuńczy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

kryterium dochodowe. Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna Pobierają go osoby, które po nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych straciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie z powodu kryterium dochodowego nie załapały się na nowy, specjalny zasiłek opiekuńczy. Po wyroku

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

kogo ta pomoc? Nie dostaniesz zasiłku na dziecko, które: ** ożeni się lub wyjdzie za mąż, ** trafi np. do schroniska dla nieletnich (prawo mówi o "instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie"). Nie dostaniesz też zasiłku, jeśli sam wychowujesz dziecko, ale nie masz na

Wypadek przy pracy

lekarza specjalisty. Dla kogo zasiłek lub renta Ten, kto uległ wypadkowi przy pracy może liczyć na rentę wypadkową (wyższą niż zwykła renta) oraz jednorazowe odszkodowanie. Renta przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego. Nawet osoby, którym z powodu zbyt krótkiego okresu

Jakie przywileje mają kombatanci? Zmiany w ustawie

ryczałt jest wypłacany każdemu kombatantowi i osobie represjonowanej wraz z emeryturą czy rentą. Od 1 marca 2014 r. wynosi 165,71 zł brutto. Sprawdź w informatorze: Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek? Oprócz ryczałtu kombatanci i ofiary represji, którzy są emerytami lub rencistami, otrzymują też inne

Dla kogo dopłata do czynszu

: ** pomocy materialnej dla uczniów, np. stypendiów, ** dodatków dla sierot zupełnych, ** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, ** pomocy w zakresie dożywiania, ** zasiłków pielęgnacyjnych, ** zasiłków okresowych z pomocy społecznej, ** jednorazowych świadczeń z pomocy społecznej oraz ** dodatków

Wypadek przy pracy? Sprawdź, na jakie świadczenia możesz liczyć i jak załatwić formalności

zdrowiu (stały bądź długotrwały) i stwierdza, jaki jest jego związek z wypadkiem. Orzecznik ZUS może też zlecić dodatkowe badania u lekarza specjalisty. Dla kogo renta Zasiłek należy się każdemu ubezpieczonemu od wypadku pracownikowi. Etatowi podlegają mu obowiązkowo, natomiast osoby, które są zatrudnione

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

pielęgnacyjnego, skoro mnie wypłacają zasiłek opiekuńczy. Każdy grosz jest dla nas ważny, wolałabym nie stracić tych pieniędzy. Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek opiekuńczy to dwa różne świadczenia, choć wypłacane przez jeden organ pomocy. Pobieranie jednego nie wyklucza prawa do drugiego. Tym bardziej że zasiłek

Kotowska: Zlikwidować becikowe, budować żłobki

. dochodów uzyskiwanych przed rozpoczęciem urlopu. Dochody te nie mogą jednak przekroczyć rocznie kwoty około 428 tys. koron szwedzkich (około 42 tys. euro) dla 2009 r. Przez pozostałe trzy miesiące urlopu płatny jest zasiłek w wysokości 170 koron (17 euro) dziennie. Kiedy Polka rodzi pierwsze dziecko

Wcześniej nikt na świecie nie wychodził z komunizmu

Mikołaja Kozakiewicza z ZSL (późniejszy PSL), następnie Jacek Kuroń skrytykował stary PZPR-owski rząd. Potem zaczęli polemizować posłowie innych klubów. Każdy gadał o czym innym. I tak słuchaliśmy wielkiej improwizacji. Porządek dzienny to była dla posłów manipulacja i próba zatkania im ust. Regulamin

Gdy nie stać Cię na czynsz

, jednorazowych zapomóg za urodzenie dziecka, dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, pomocy w zakresie dożywiania. Uwaga! O dodatek możemy starać się także wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest trochę większy od tych, które wymieniliśmy wyżej. W takiej sytuacji

Rodzice niepełnosprawnych: Nie bójcie się naszych dzieci

, który nie pracuje, dostaje teraz 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Oprócz tego 153 zł dostaje niepełnosprawne dziecko. 12 marca premier Donald Tusk zapowiedział, że w kwietniu ten zasiłek wzrośnie o 200 zł. A od początku 2014 r. świadczenie ma się stopniowo zwiększać, tak aby w ciągu pięciu lat

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

uzyskanie prawa do świadczeń. Dla kogo renta Dostaniemy ją, gdy staliśmy się niesprawni na tyle, że nie możemy pracować. Dlatego ZUS nazywa ją rentą z tytułu niezdolności do pracy, a ludzie popularnie, po staremu - rentą inwalidzką. Uwaga! To, że jesteśmy niezdolni do pracy, muszą potwierdzić lekarz

Starszaki górą

, oderwany od rzeczywistości. Ktoś, z kogo ani on sam, ani jego rodzina, ani tym bardziej społeczeństwo nie ma żadnego pożytku. To duży błąd, archaiczne myślenie młodego pokolenia Polaków. Państwo wychodzi z założenia, że przyszłością naszego kraju są dzieci, nie starzy. To dla nich budujemy

Waloryzacja 2011 czyli o ile w marcu wzrosną emerytury i renty

zawodową z 651,95 zł do 667,92 zł (wzrost o 15,97 zł). Dodatki do góry O wskaźnik waloryzacji 2,45 proc. wzrosną też specjalne dodatki: **pielęgnacyjny, kombatancki i za tajne nauczanie: z 181,10 zł do 185,54 zł (wzrost o 4,44 zł)**dla sierot zupełnych - z 340,39 zł do 348,73 zł (wzrost o 8,33 zł). Dla

Wypadek przy pracy

służby zastępczej, - nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (dotyczy słuchaczy pobierających stypendium), - pełnienia obowiązków przez celnika, - pełnienia mandatu posła, senatora lub europarlamentarzysty. Dla kogo i jakie świadczenia Według polskiego prawa świadczenia należą się każdemu

Dopłaty do czynszu

dla uczniów, np. stypendiów, ** dodatków dla sierot zupełnych, ** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, ** dodatku z tytułu urodzenia dziecka, ** pomocy w zakresie dożywiania, ** zasiłków pielęgnacyjnych, ** zasiłków okresowych z pomocy społecznej, ** jednorazowych świadczeń z

Gdy nie płacisz czynszu...

wniosku. Do dochodów nie wlicza się m.in: pomocy materialnej dla uczniów (np. stypendiów), pomocy w zakresie dożywiania, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg za urodzenie dziecka oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, okresowych z pomocy społecznej i dodatków

Kwaśniewska: Kalisz byłby świetnym szefem partii

pisałam listy do parlamentarzystów, do mojego męża, bo ograniczono ilości pieluchomajtek dla osób niepełnosprawnych, bo zasiłki pielęgnacyjne były obniżane. Takim kobietom trzeba pomagać. Także takim, które mają ochotę siedzieć z jednym dzieckiem dwójką czy pięciorgiem dzieci ... Nie siedzieć, a pracować

Dłuższy macierzyński i ojcowski

;wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego". Urlop ojcowski - ile i dla kogo Od 1 stycznia 2012 r. wydłuża się także urlop ojcowski z jednego tygodnia do dwóch. Do tej pory z tego typu urlopu skorzystało

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (763,55 zł); ** renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową (587,33 zł). I wszystkie specjalne dodatki: **dodatek pielęgnacyjny - 173,10 (teraz 163,15 zł), **dodatek dla sierot zupełnych

Dla kogo emerytura minimalna [INFORMATOR]

2022 r. miało to być 25 lat dla obu płci. Po obniżeniu wieku kobieta będzie musiała udowodnić już tylko 20 lat stażu. U mężczyzn nic się nie zmieni. Do stażu liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki, i nieskładkowe, np. pobieranie zasiłku chorobowego

Trzy sposoby na wyższą emeryturę

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl Sposób pierwszy - zerowy dochód Od 1 stycznia 2009 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dla kogo jest nowa ustawa? Mogą z niej skorzystać ci

Dziecko po szwedzku

powiedzieć, powinni ukucnąć. Ten raj wcale nie jest daleko. Wystarczy przepłynąć promem Bałtyk. Matematyka dla początkujących W Szwecji żyje 9,5 mln ludzi, z tego 2 mln to dzieci w wieku 0-17 lat. W zeszłym roku rząd szwedzki wydał 70 mld koron na politykę rodzinną - na urlopy rodzicielskie, -zasiłki

Dzieci dają wielką ulgę

za 2007 r. rodzice będą mogli odliczyć od podatku 1145,08 zł na każde dziecko. Przy dwójce dzieci będzie to 2290,16 zł, przy trójce - 3435,24 zł, przy czwórce - 4580,32 zł... Dla kogo? Zgodnie z ustawą ulga przysługuje podatnikom, którzy "w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione

Dla kogo dodatek mieszkaniowy

chorobowe oraz kosztów uzyskania przychodu. Nie wlicza się m.in.: jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka, stypendiów dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, pomocy w zakresie dożywiania czy zasiłków pielęgnacyjnych. Jeśli dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest trochę wyższy od

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

przysługują na dziecko, które się ożeni lub wyjdzie za mąż, mieszka np. w schronisku dla nieletnich lub innej instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie. Zasiłek rodzinny wypłaca ośrodek pomocy społecznej. Tam też trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia. Minister zdrowia przygotowywałby plan finansowania świadczeń z podziałem na województwa. Partia obiecuje zasiłki 500 zł na dziecko dla każdej rodziny. Tylko przy pierwszym dziecku obowiązywałby próg dochodów 800 zł. Seniorzy po 75. roku życia mieliby darmowe leki