deputat węglowy

Aleksandra Gruszczyńska

Emerytowani górnicy się niecierpliwią. Czekają na wypłatę deputatów węglowych

Emerytowani górnicy się niecierpliwią. Czekają na wypłatę deputatów węglowych

W środę rządowy projekt dotyczący wypłaty dodatkowych świadczeń dla emerytowanych górników miał trafić pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Związkowcy chcą, by ich żądania dotyczące wypłaty deputatów węglowych też były w nim uwzględnione, i grożą protestami.

Emerytowani górnicy dostaną deputat węglowy? Decyzję podejmą posłowie

Sejm zajmie się obywatelskim projektem dotyczącym wypłaty z budżetu państwa deputatu węglowego wszystkim emerytowanym górnikom. Z powodu trudnej sytuacji finansowej trzy największe państwowe spółki górnicze zawiesiły wypłatę tego świadczenia. Zdaniem związkowców to niesprawiedliwe. Według ich szacunków potrzeba na to ok. 300 mln zł rocznie.

Darmowy deputat węglowy z budżetu dla wszystkich emerytów górniczych?

Związek Zawodowy Górników w Polsce chce ustawowego zagwarantowania darmowego deputatu węglowego z budżetu państwa dla wszystkich emerytów górniczych. Związek rozpoczął zbieranie 100 tys. podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie.

Deputat węglowy będzie wypłacany z budżetu? Górnicy składają projekt ustawy

Deputat węglowy będzie wypłacany z budżetu? Górnicy składają projekt ustawy

Z inicjatywą zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. deputatu węglowego wystąpił Związek Zawodowy Górników W Polsce (ZZG). W akcję zbierania podpisów zaangażowały się pozostałe organizacje związkowe oraz zarządy kopalń. - Mozolną pracą udało się nam zebrać 100 tys. podpisów

Deputat węglowy z budżetu dla wszystkich górniczych emerytów. Projekt ustawy w Sejmie

Deputat węglowy z budżetu dla wszystkich górniczych emerytów. Projekt ustawy w Sejmie

Deputat węglowy to uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego węgla; może być realizowane w naturze, czyli w postaci węgla do ogrzewania domu czy mieszkania, lub w formie ekwiwalentu pieniężnego, czyli wypłaty równowartości węgla. We wtorek rano związkowcy wyruszyli z Katowic do Warszawy, gdzie

Kompania Węglowa pozbawi emerytów i rencistów deputatu węglowego

Kompania Węglowa pozbawi emerytów i rencistów deputatu węglowego

Państwa. Odebranie emerytom deputatu to część planu naprawczego, który ma wyprowadzić na prostą finanse stojącej na granicy upadłości Kompanii Węglowej. - To była trudna, ale i niezbędna decyzja. Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość. Zarząd temu zapobiegł. Uzyskaliśmy

JSW chce zmniejszyć deputat węglowy i uzależnić nagrodę od wyniku firmy

rocznie. Proponowany pakiet obejmuje m.in. rozłożenie na raty płatności nagrody rocznej - tzw. 14. pensji - za rok 2014, uzależnienie wypłaty nagrody w kolejnych latach od wyniku finansowego firmy oraz obniżenie wymiaru deputatu węglowego. Szefowie JSW chcą wprowadzić sześciodniowy tydzień pracy w

Tysiące pozwów o węglowe deputaty

Tysiące pozwów o węglowe deputaty

armii 160 tysięcy górniczych emerytów i rencistów tonę z tzw. deputatu węglowego. Co roku byli pracownicy otrzymywali równowartość 2-3 ton węgla (1,2-1,8 tys. zł), co kosztowało spółkę ponad 250 mln zł. Odebranie im jednej tony miało dać spółce 96 mln zł oszczędności. Decyzja KW wywołała lawinę pozwów

JSW rozważa likwidację deputatów węglowych dla emerytów

bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015 r. Argumentowano, że spółka nie jest w stanie dalej ponosić ciężaru tego świadczenia (ok. 200 mln zł rocznie), a jego utrzymanie jest obowiązkiem państwa, które to prawo przyznało i gwarantuje. Teraz podobną uchwałę ws. deputatu węglowego dla emerytów rozważa JSW. Jak

Kompania Węglowa likwiduje deputaty węglowe dla emerytów i rencistów

Podjęcie uchwały o zaprzestaniu wypłat tzw. deputatów węglowych dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób podyktowane było, jak poinformowano we wtorek, "trudną sytuacją ekonomiczno-finansową spółki, która nie jest w stanie dalej zaliczać tego świadczenia w ciężar swoich kosztów oraz

Kompania Węglowa likwiduje deputaty węglowe dla emerytów i rencistów

; - odpowiadają związkowcy i dodają, że decyzja zarządu może skutkować potężnym konfliktem społecznym. Podjęcie uchwały o zaprzestaniu wypłat tzw. deputatów węglowych dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób podyktowane było, jak poinformowano we wtorek, "trudną sytuacją ekonomiczno-finansową

"Gazeta Wyborcza": Tysiące pozwów o węglowe deputaty

W lutym szukający oszczędności zarząd KW zdecydował, że odbierze armii 160 tys. górniczych emerytów i rencistów tonę z tzw. deputatu węglowego. Miało to dać spółce 96 mln zł oszczędności. Decyzja wywołała lawinę pozwów do sądów. Wpłynęło ich ponad 20 tys., najwięcej (5 tys.) w Gliwicach

JSW też rozważa likwidację deputatów węglowych dla emerytów

JSW też rozważa likwidację deputatów węglowych dla emerytów

bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015 r. Argumentowano, że spółka nie jest w stanie dalej ponosić ciężaru tego świadczenia (ok. 200 mln zł rocznie), a jego utrzymanie jest obowiązkiem państwa, które to prawo przyznało i gwarantuje. Teraz podobną uchwałę w sprawie deputatu węglowego dla emerytów rozważa JSW

Pracownicy KGHM nie chcą sprzedać deputatu węglowego

Pracownicy KGHM nie chcą sprzedać deputatu węglowego

deputatu. I zaproponował po 17 tys. zł brutto dla każdego emeryta i pracownika. Związki zawodowe zdecydowanie się temu sprzeciwiały. Nie chodziło jednak o zasadę, ale o kwotę wypłat. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego zażądał 30 tys. zł dla każdego, a "Solidarność" Józefa

Kompania Węglowa klęka przed emerytami. I oddaje im tonę węgla

Kompania Węglowa klęka przed emerytami. I oddaje im tonę węgla

W lutym szukający oszczędności zarząd KW zdecydował, że odbierze armii 160 tys. górniczych emerytów i rencistów tonę z tzw. deputatu węglowego. Co roku byli pracownicy otrzymywali równowartość 2-3 ton węgla (1,2-1,8 tys. zł), co kosztowało spółkę ponad 250 mln zł. Odebranie im jednej tony miało dać

Kompania Węglowa chce ograniczyć koszty węgla dla emerytów

zmiany w uprawnieniach emerytów do deputatu węglowego nie są przedmiotem obecnych rozmów ze związkowcami, ponieważ do 2015 r. deputaty są zagwarantowane ustawowo. Przedstawiciele KW chcieliby jednak, by od 2016 r. obowiązywały już nowe zasady w tym zakresie. Natomiast w tym i przyszłym roku firma

KHW chce ściąć pensje. Koniec czternastek, barbórek i innych przywilejów

KHW chce ściąć pensje. Koniec czternastek, barbórek i innych przywilejów

realiów gospodarczych. Zarząd zaproponował stronie społecznej - sygnatariuszom Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy - negocjacje dotyczące zawieszenia w trybie określonym przez Kodeks pracy, niektórych elementów tego układu. Dotyczyć to ma m.in. deputatów węglowych, nagród rocznych oraz innych świadczeń

JSW nie chce płacić emerytom deputatów za węgiel

JSW nie chce płacić emerytom deputatów za węgiel

. Spółka chce ratować sytuację, odbierając deputat węglowy dla emerytów. W przypadku JSW chodzi o 38,5 tys. osób, a rocznie to koszt ponad 64 mln zł. - Na razie taka decyzja nie została podjęta, ale mamy taki zamiar. Emeryci muszą się przygotować na to, że od przyszłego roku nie będą mieli deputatu

Kompania Węglowa. Uratowane barbórki, zamrożone czternastki?

Kompania Węglowa. Uratowane barbórki, zamrożone czternastki?

lutego. Propozycja przedstawiona w czwartek zakładała m.in. uzależnienie wypłaty czternastki i barbórki od wyników sprzedaży węgla w poszczególnych zakładach. Górnicy musieliby także zrezygnować z deputatu węglowego. Na takie propozycje związkowcy nie przystali i przekazali władzom KW swój projekt

Dziś górnicze masówki. Górnicy boją się likwidacji kopalni

Masówki to spotkania informacyjne związkowców z załogami kopalń. Czwartkowe spotkania odbędą się w związku z przekazanymi stronie związkowej przez zarząd spółki planów drastycznych cięć górniczych wynagrodzeń. Chodzi o górnicze przywileje, czyli czternastki, barbórki, deputat węglowy dla

JSW chce odebrać emerytom deputat, a górnikom czternastki. "Zabawa się skończyła"

JSW chce odebrać emerytom deputat, a górnikom czternastki. "Zabawa się skończyła"

z 300 do 120 dolarów za tonę. "Synowie i wnuki mogą stracić pracę" Spółka chce ratować sytuację, w pierwszej kolejności odbierając deputat węglowy emerytom. W przypadku JSW chodzi o 38,5 tys. osób, a rocznie to koszt ponad 64 mln zł. - Na razie decyzja nie zapadła, ale mamy taki zamiar

Kompania Węglowa ma plan naprawczy. Górnicy wyjdą na ulice?

Kompania Węglowa ma plan naprawczy. Górnicy wyjdą na ulice?

podczas środowego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Jego główne założenia to: 1. Emeryci górniczy stracą prawo do deputatu węglowego. Na początku roku Kompania Węglowa odebrała im po tonie węgla, co wywołało falę protestów oraz pozwów sądowych. Teraz mają stracić deputat w całości. 2. Na rok

Zarząd KHW chce zawiesić niektóre górnicze przywileje

ma m.in. deputatów węglowych, nagród rocznych oraz innych świadczeń pracowniczych nie powiązanych bezpośrednio z wykonywaną pracą, takich jak np. ekwiwalent za pomoce szkolne, bilet z Karty Górnika itp. Ostateczne negocjacje porozumienia mają odbyć się w najbliższy piątek. KHW to kolejna spółka

Prezes Bogdanki: zarząd będzie rozmawiać ze związkami nt. deputatów

"Jeśli chodzi o deputaty węglowe dla emerytów, przyglądamy się temu co robią śląskie spółki. To są obciążenia, których pracodawca nie powinien ponosić. Mamy pewien pomysł, będziemy rozmawiać ze związkami, by tę kwestię rozwiązać" - powiedział PAP Stopa. W poniedziałek Jastrzębska Spółka

KW woli wydawać przywróconą emerytom tonę węgla za 2014 r. w naturze

co roku 2,8 tony surowca. Ci, którzy nie odbierają węgla, otrzymują jego równowartość w gotówce. W lutym br. w KW zapadła decyzja, że przeżywająca poważne problemy finansowe spółka zmniejszy na dwa lata 160 tys. górniczym emerytom i rencistom tzw. deputat węglowy o tonę. Po tamtej decyzji do sądów

Związkowcy z JSW: Zarząd jest niekompetentny i utracił wiarygodność

, uzależnienie wypłaty nagrody w kolejnych latach od wyniku finansowego firmy oraz obniżenie wymiaru deputatu węglowego. Szefowie JSW chcą wprowadzić sześciodniowy tydzień pracy w kopalniach przy równoczesnym pięciodniowym tygodniu pracy pracownika, a także zaprzestać wypłaty dodatku do wynagrodzenia i zasiłku

Emeryci górniczy protestowali przed KW ws. deputatów

: "Złodzieje, złodzieje". Na transparentach widniały hasła m.in. "Ręce precz od naszych emerytur i naszego węgla", "Stop dla niszczenia kopalń i polskiego przemysłu". Szef regionalnej Solidarności emerytów i rencistów Bronisław Skoczek argumentował m.in., że deputat węglowy

Kompania Węglowa oddaje kopalnie do "czyśćca"

państwa. Przez kilka ostatnich lat w podobnej wysokości - w 2014 r. było to 254 mln zł. Największa część tej kwoty - 192,5 mln zł - jest przeznaczana na wypompowywanie wody z nieczynnych już kopalń, aby zabezpieczyć przed zalaniem inne zakłady. SRK wypłaca też renty wyrównawcze oraz deputaty węglowe

KW wycofuje się decyzji o odebraniu emerytom tony węgla za 2014 r.

rocznie - średnio każdy z nich dostaje co roku 2,8 tony surowca. Ci, którzy nie odbierają węgla, otrzymują jego równowartość w gotówce. W lutym zapadła decyzja, że przeżywająca poważne problemy finansowe spółka odbierze 160 tys. górniczych emerytów i rencistów tonę z tzw. deputatu węglowego. Ostatnia

Kopalnie rozdają w deputatach węglowych 600 mln złotych rocznie

Kompania Węglowa zatrudnia 84 tys. osób. Od zeszłego roku deputaty węglowe musi wydawać także emerytom i rencistom. W sumie 215 tys. osób. Kopalnie na tym tracą. Do handlarzy trafia kilkaset tysięcy ton taniego grubego węgla, który w zimie jest bardzo poszukiwany w Polsce. Taki węgiel jest

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

- nawet 40. - Górnikom na emeryturze przysługują specjalne bonusy . Przykładowo 160 tys. emerytów i rencistów z Kompani Węglowej ma prawo do tzw. deputatów węglowych. Co roku należy im się równowartości 2-3 ton węgla, czyli 1,2-1,8 tys. zł. Kosztuje to firmę ok. 250 mln rocznie. Kompania wydała w

W KHW czternastki i barbórki zostają. Stracą tylko emeryci

Propozycje drastycznych cięć górniczych wynagrodzeń związkowcy usłyszeli podczas wtorkowego spotkania z zarządem, a kolejna tura rozmów odbyła się w piątek. Zarząd spółki zaproponował, żeby od początku przyszłego roku na trzy lata zawiesić wypłatę barbórek, czternastek, deputatów węglowych dla

Do 2020 r. Kompania Węglowa chce zaoszczędzić ok. 1,2 mld zł

porozumienia. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat ograniczono (na dwa lata) wielkość bezpłatnego deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń - o jedną tonę dla każdego. Dotąd emerytom przysługiwały 2,5 lub 3 tony węgla rocznie - średnio każdy dostawał 2,8 tony surowca lub ekwiwalent w gotówce

Problemy ze sprzedażą węgla po wprowadzeniu akcyzy. Deputaty wstrzymane

- Sprzedaż węgla prowadzona jest normalnie, natomiast wstrzymane zostało wydawanie deputatów. Staramy się jak najszybciej wyjaśnić sytuację, która ich dotyczy - powiedział w poniedziałek PAP rzecznik KHW Wojciech Jaros. Największa górnicza firma - Kompania Węglowa (KW) - nie zawiesiła wydawania

Deputaty węglowe - co to jest

Pracownikom zatrudnionym w górnictwie przed 1993 r. przysługuje co roku 8 t węgla lub jego równowartość w gotówce. Pracownikom zatrudnionym po 1993 roku - 6 t. Emeryci i renciści mają prawo do 3 t bezpłatnego węgla. Jeśli kopalnia, w której byli zatrudnieni, nadal istnieje, węgiel lub jego ekwiwalen

Kompania Węglowa chce zaoszczędzić 1,2 mld zł. Ale zwolnień nie będzie

Porozumieniem zakończyły się rozmowy między związkowcami i zarządem KW dotyczące szczegółów programu restrukturyzacji spółki. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat ograniczono (na dwa lata) wielkość bezpłatnego deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń - o jedną tonę dla każdego. Dotąd

Związkowcy w KGHM nie zgadzają się na oszczędności

przysługujący tym, którzy odeszli na emeryturę. Każdy z emerytów w kombinacie dostaje co roku równowartość 2,5 tony węgla, czyli ok. 1900 zł. To tzw. deputat węglowy, który zarząd chce zlikwidować. W zamian proponuje każdemu z pracowników i emerytów jednorazowo 17 tys. zł. Ma to dać oszczędności firmie dopiero

Nie będzie barbórki i czternastek dla szefów spółek węglowych

Szefowie spółek stracili dodatkowe świadczenia w następstwie ubiegłorocznej kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w Kompanii Węglowej. NIK wskazał wówczas, że korzystanie z tych świadczeń prowadzi do ominięcia ustawy kominowej o wynagrodzeniach. Barbórka, czternastka, deputat i nagrody

Zarząd JSW wypowiedział trzy porozumienia zbiorowe

Prezes Jarosław Zagórowski zapewnił, że nie ma mowy o zwolnieniach pracowników. Niezagrożona jest wypłata miesięcznych wynagrodzeń. Poinformował też, że płynność finansowa spółki na razie również nie jest zagrożona i że wynik spółki za ubiegły rok będzie ujemny, choć nieco lepszy od oczekiwań. &quo

KGHM proponuje górnikom pieniądze, ale oni chcą więcej

Poza licznymi dodatkami - trzynastą i czternastą pensją oraz czterema dodatkowymi związanymi z zyskiem spółki - każdy pracownik dostaje dodatkowo tzw. deputat węglowy. Zostały one wprowadzone w latach 70. za czasów Edwarda Gierka. To równowartość kilku ton węgla, które rocznie dostają pracownicy, a

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypowiedział trzy porozumienia zbiorowe

Zarząd JSW w wydanym w środę komunikacie przypomina, że jako spółka giełdowa JSW nie może liczyć na pomoc publiczną. Dlatego, biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację branży, musi podjąć natychmiastowe działania. "Stawiając na szali bezpieczeństwo zatrudnienia i wypłatę dodatków w postaci np. czte

Miliardowe przywileje

Na deputaty węglowe dla górników kopalnie wydają ponad pół miliarda złotych rocznie. - Deputaty to relikt PRL. Górnicy czy kolejarze dostawali węgiel, by ogrzewać domy -wyjaśnia ekonomista Ryszard Petru. 120 tys. górników dostaje od 6 do 8 ton na głowę w zależności od lat pracy. Są warte kilka

Górniczy emeryci żądają deputatu i grożą drugim Majdanem

przesunięcie wypłaty na październik to niedotrzymanie umowy. - Nie ufamy ani tej władzy, ani temu prezesowi. Jestem przekonany, że nie dostaniemy deputatu w ogóle. To cygaństwo, a pan prezes Zagórowski ocyganił nas już nieraz. Najłatwiej odebrać emerytom, bo są najsłabsi - mówił. Henryk Maron, który całe życie

Kogo się boi górnik?

Po wojnie górnicza rodzina została wyniesiona na piedestał. Ona, jeśli wychowała trzech synów górników, dostawała medal. On zarabiał dwie i pół średniej krajowej. Dawali mu talon na samochód, wczasy w Bułgarii i górnicze złotówki - wstęp do świata dobrobytu. Mógł za nie kupić pralkę, kolorowy telewi

Rząd Camerona ujawnia swoje rachunki w internecie

Konserwatywno-liberalny gabinet Camerona jako pierwszy bodaj na świecie sam z siebie ujawnił wydatki swoich 24 ministerstw i departamentów. Wczoraj światło dzienne ujrzało w sumie 194 tys. rachunków za towary i usługi kupione bądź zamówione od maja br., kiedy to konserwatyści wraz z Liberalnymi Demo

Prezydent Duda podpisał ustawę zwiększającą limit wydatków na górnictwo do 7 mld zł

państwa SRK finansuje także wypompowywanie wody z nieczynnych już kopalń, aby zabezpieczyć przed zalaniem inne zakłady. Spółka wypłaca też renty wyrównawcze oraz deputaty węglowe emerytom i rencistom. Jest do tego zobowiązana, bo wraz z przejmowaniem kopalń przejmuje też zobowiązania wobec pracowników.

Sejm zgodził się na zwiększenie wsparcia dla górnictwa do 7 mld zł

zakłady. Spółka wypłaca też renty wyrównawcze oraz deputaty węglowe emerytom i rencistom. Jest zobowiązana do tego, bo wraz z przejmowaniem kopalń przejmuje też zobowiązania wobec pracowników.

"Dziennik Gazeta Prawna": Węgiel emerycki do likwidacji

Węgiel emerycki drenuje budżety pogrążonych w tarapatach spółek węglowych. Emerytom przysługuje dożywotnio od 2,5 lub 3 ton węgla rocznie. Zamiast węgla można wziąć gotówkę. Jak wylicza resort gospodarki, roczny koszt tego przywileju to 355 mln zł. W lutym Kompania Węglowa obcięła deputat dla

"Dziennik Zachodni": Górniczy emeryci stracą jeszcze więcej

Każdemu z nich do niedawna przysługiwało co roku od 2,5 do 3 ton darmowego deputatu węglowego. "Do niedawna", gdyż na mocy podpisanego właśnie porozumienia wysokość deputatu została obcięta o jedną tonę. Niewykluczone, że na tym nie koniec planowanych przez KW oszczędności, twierdzi

JSW uciekła spod bankowej gilotyny. Górnicza spółka dostała od ING dzień więcej na wykup obligacji

czternastej pensji, deputatu węglowego oraz ekwiwalentu barbórkowego dla pracowników administracji. To ma przynieść spółce ok. 2 mld zł oszczędności do 2018 roku. JSW poinformowała także, że w celu uniknięcia upadłości nie będzie wypłacany emerytom deputat węglowy, począwszy od 2015 roku. Spółka rozwiązała

Katowicki Holding Węglowy już po audycie. Inwestor potrzebny od zaraz

ocenie Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, Katowicki Holding Węglowy potrzebuje pogłębionych działań restrukturyzacyjnych. Od początku ubiegłego roku, spółka wdraża program oszczędnościowy , polegający m.in. na redukcji zatrudnienia i rezygnacji z części przywilejów (np. wypłaty deputatu

Strata netto JSW spadła do 59 mln zł

ponad 13 procent w stosunku do 2014 r. Spółka zapowiada dalsze działania, żeby je jeszcze obniżyć. Dzięki porozumieniu podpisanemu ze związkami zawodowymi JSW zawiesiła na trzy lata wypłatę części przywilejów (m.in. wypłatę czternastki, deputatu węglowego i zmieniła zasady naliczania barbórki), co do

Zamiast palić opony na ulicach

Na trzy lata wstrzymano wypłatę 14. pensji i deputatów węglowych, odebrano pracownikom administracji tzw. nagrodę barbórkową, nie będzie dla emerytów deputatu węglowego. W sumie ratująca się przed upadłością spółka ograniczy koszty o ok. 2 mld zł. Na Śląsk dociera wreszcie świadomość, że mnożenie

"Rz": Dodatki do górniczych pensji warte 3 mld zł

pracowników, czyli tzw. ołówkowe, bilety wakacyjne, czy premie bhp i zadaniowe. Podobne dodatki funkcjonują w Katowickim Holdingu Węglowym. Sama czternasta pensja to dla spółki koszt rzędu 105 mln zł, a deputaty węglowe dla pracowników pochłaniają około 90 mln zł. Zdaniem Janusza Steinhoffa, byłego

"Rzeczpospolita": Dodatki do górniczych pensji warte 3 mld złotych

, bilety wakacyjne, czy premie bhp i zadaniowe. Podobne dodatki funkcjonują w Katowickim Holdingu Węglowym. Sama 14. pensja to dla spółki koszt rzędu 105 mln zł, a deputaty węglowe dla pracowników pochłaniają około 90 mln zł. Zdaniem Janusza Steinhoffa, byłego wicepremiera i ministra gospodarki, zarządy

JSW sprzeda zakłady koksownicze Victoria za 350 mln zł. Nabywcami są spółki skarbu państwa

stosunku do 2014 roku. Spółka zapowiada dalsze zmniejszanie kosztów. Zawiesiła także na trzy lata wypłatę części przywilejów (m.in. czternastki, deputatu węglowego, i zmieniła zasady naliczania barbórki), co do 2018 roku ma przynieść ok. 2 mld zł oszczędności. Rocznie w kasie zostaje dzięki temu 500-600

Górnicy w obronie miejsc pracy zgodzą się na porozumienie z zarządem KW?

barbórek i deputatów węglowych. - To dobre, choć nie idealne porozumienie - mówi Bogusław Ziętek, szef Sierpnia '80. Jak podkreśla, zawieszenie wypłat czternastki do 2017 r., to jedyne ustępstwo, na które zgodzili się związkowcy. Obecnie na wypłatę tej nagrody zarząd KW przeznacza rocznie ok. 226 mln zł

"Młody górnik": Nikt nie ma odwagi powiedzieć nam prawdy prosto w oczy

kryzysu. Wszystkim, zarówno rządowi, jak i opozycji i zarządowi Kompanii, wystawiam czerwoną kartkę za dotychczasowe działania. Przywileje do likwidacji Przyjmując się do pracy, nie znałem tych wszystkich przywilejów, byłem zdziwiony liczbą dodatkowych świadczeń, jak chociażby deputatem węglowym. Na

KW wycofuje się decyzji o odebraniu emerytom tony węgla za 2014 r.

11.12. Katowice (PAP) - Kompania Węglowa (KW) wycofała się decyzji o odebraniu tony węgla byłym pracownikom tej spółki z deputatu za rok 2014. O przyjęciu uchwały w tej sprawie przez zarząd KW poinformowali w czwartek związkowcy. Po podjętej w lutym decyzji o odebraniu emerytom tony węgla do sądów

Dramatyczna sytuacja polskiego górnictwa. Dajcie nam głowę prezesa

trudnych i bolesnych decyzji. Forsował twardy plan zmniejszenia zatrudnienia i obniżenia pensji, w tym takich przywilejów jak czternasta pensja czy deputat węglowy. Ostrzegał, że zmiany trzeba wprowadzić jak najszybciej, bo w kwietniu Kompanii zabraknie pieniędzy i będzie ona bankrutem. Wtedy plany

Szykują cięcia górnikom

- wlicza się do niej wypłacaną w grudniu barbórkę, czternastkę, nagrody jubileuszowe, deputat węglowy i rekompensatę węglową - wynosiła 6704 zł brutto. W 2017 r. ma spaść do 5560 zł. Obniżki planowane są już w tym roku, a średnia pensja ma się zmniejszyć o 834 zł. W przyszłym roku - o kolejne 310 zł. Takie

Rok prezesa w Enerdze kosztował prawie dwa miliony

roku w energetyce, – bony okolicznościowe wydawane pracownikom na święta Wielkiejnocy, Dzień Energetyka oraz święta Bożego Narodzenia, – Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę w wysokości 7 proc. wynagrodzenia pracowników, – ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy.

Rozmowy w Kompanii Węglowej przełożone. Tajemnicza propozycja związkowców ws. płac

, jak czternastki czy deputaty węglowe. Według związkowców cięcia tych składników wynagrodzenia mogą skutkować obniżką zasadniczej płacy nawet o 1 tys. zł. Na takie rozwiązanie kategorycznie nie godzą się związki zawodowe, które w poniedziałek przekazały zarządowi Kompanii Węglowej własną propozycję ws

Jest spór zbiorowy o płace w Kompanii Węglowej

ruszamy do walki o swoje. Zawiadomiły także Państwową Inspekcję Pracy, twierdząc, że spółka łamie prawo. Górnicy są zaniepokojeni deklaracjami zarządu Kompanii Węglowej. Chodzi o możliwość cięcia części składowych miesięcznego wynagrodzenia, tzw. przywilejów, czyli czternastki czy deputatu węglowego

W Kompanii Węglowej związkowcy idą na noże z zarządem

Węglowej w maju. To był warunek powrotu związkowców do stołu negocjacji. Tymczasem w czwartek związkowcy wzburzeni opuścili siedzibę spółki po blisko czterogodzinnych negocjacjach. Rozmowy dotyczyły wypłaty nagrody rocznej za ubiegły rok, czyli czternastki, którą zarząd chce wypłacić w ratach. Do

W JSW rozmowy ws. postulatów strajkujących

dotyczyć postulatów sformułowanych wraz rozpoczęciem strajku. Związki m.in. żądają odwołania zarządu JSW, któremu zarzucają nieudolność, i powołania nowego. Oczekują wycofania decyzji o wypowiedzeniu trzech obowiązujących w spółce porozumień zbiorowych (dot. deputatu węglowego, wzrostu stawek płac oraz

Impas w rozmowach w Kompanii Węglowej. Będą referenda w załogach?

Kompanii Węglowej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że propozycje dotyczą zamrożenia czternastek do 2017 roku oraz utrzymania deputatu węglowego i premii barbórkowej. Kopalnie Bolesław Śmiały i Sośnica miałyby pozostać samodzielne, reszta kopalń - zespolona. Przedstawiciele związków zawodowych jednak

Górnicze związki zerwały negocjacje z zarządem Kompanii Węglowej

miesięcznie. Zarząd spółki, która po trzech kwartałach ubiegłego roku zaliczyła stratę sięgającą ok. 750 mln zł, miał zaproponować górnikom rezygnację z części składowych wynagrodzenia. Do średniej górniczej pensji miałyby nie być liczone nagrody z okazji barbórki, 14. pensja i deputat węglowy. - W zarządzie

W kopalni jak w "Seksmisji": "Związek rządzi, związek radzi, związek nigdy cię nie zdradzi"

, deputat węglowy, dodatek szkolny czy dodatki funkcyjne. Nie wiadomo jeszcze, które składowe mogą być zniesione lub zawieszone, ale związki już mówią "nie". Nie ma znaczenia to, że obniżki miałyby dotknąć nie tylko pracowników dołowych, ale także kadrę zarządzającą. Wychodzi na to, że w

Górnicy Kompanii Węglowej zgodzili się na zawieszenie 14. pensji

pięciostronnej umowy między bankami, inwestorami, zarządem KW i resortem energii. Związkowym negocjatorom udało się przeforsować gwarancję wypłaty deputatu węglowego i nagrody barbórkowej (czyli trzynastki). Zamrożenie wypłaty czternastki to oszczędność rzędu pół miliarda złotych rocznie. A jeśli PGG będzie

Kompania Węglowa ma problem z wypłatami. "Pensja na raty"

administracji na trzy lata zamrożono 14. pensję. Dodatkowo emerytom obcięto tonę deputatu węglowego. Dzięki tym cięciom spółka do 2020 r. chce zaoszczędzić 1,2 mld zł. Według naszych informacji wypłata dla pracowników KW jest uzależniona od tego, czy rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyrazi zgodę

Śląskie. Przed wieczornymi rozmowami w JSW blokady i wiece w regionie

przewiduje m.in. zamrożenie płac w 2015 r., zmniejszenie deputatu węglowego, rezygnację z dopłat do zwolnień lekarskich (zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc.) oraz uzależnienie wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Zarząd

Dobry dzień dla spółek węglowych na warszawskim parkiecie

milionów złotych. Spółka jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec swoich pracowników. Po niemal dwutygodniowym strajku w lutym tego roku związki zawodowe i zarząd JSW podpisały porozumienie, na mocy którego pracownicy zgodzili się na wypłatę należnych im deputatów węglowych i czternastek

Związkowcy z JSW powołali komitet protestacyjno-strajkowy

Zarząd spółki przygotował pakiet rozwiązań oszczędnościowych, którego celem jest ratowanie finansów firmy. Szefowie JSW proponują m.in. uzależnienie wypłaty nagrody rocznej od wyniku finansowego spółki, obniżenie deputatu węglowego i utrzymanie płac na poziomie z 2014 r. Szefowie spółki liczą, że

Górnicy JSW dostaną czternastki z odsetkami za zwłokę. Ostatnie, bo potem zawieszone

wynegocjowany ze związkami we wrześniu. Plan cięć obejmuje m.in. zawieszenie wypłat czternastek i deputatów węglowych na okres trzech lat, ale dopiero od 2016 r. Łączne oszczędności wyniosą w latach 2016-18 ok. 2 mld zł. - Dostaliśmy ultimatum: albo podpiszemy porozumienie, albo zarząd będzie zmuszony ogłosić

BGK rozważy finansowanie projektów węglowych

restrukturyzacji chce do 2020 r. zaoszczędzić ok. 1,2 mld zł. Na trzy lata zamrożone zostaną wypłaty 14. pensji dla administracji, a bezpłatny deputat węglowy dla emerytów będzie mniejszy o jedną tonę na osobę.

Związkowcy z JSW powołali komitet protestacyjno-strajkowy

nagrody rocznej od wyniku finansowego spółki, obniżenie deputatu węglowego i utrzymanie płac na poziomie z 2014 r. Liczą, że dzięki ograniczeniu górniczych przywilejów uda mu się zaoszczędzić kilkaset milionów złotych rocznie. Związkowcy się na to nie zgadzają i oświadczyli, że nie chcą uczestniczyć w

Śląskie. Przed wieczornymi rozmowami w JSW blokady i wiece w regionie

w 2015 r., zmniejszenie deputatu węglowego, rezygnację z dopłat do zwolnień lekarskich (zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc.) oraz uzależnienie wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Zarząd zapowiedział też

Kompania Węglowa sprzeda kopalnie. Nie wiadomo, które pójdą pod młotek

emerytom całego deputatu węglowego, zawieszenie 14. pensji wszystkim pracownikom, urynkowienie systemu płac oraz nieprzedłużanie koncesji dla kopalni Sośnica-Makoszowy. Skończy ona fedrowanie w 2020 r.

Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wisi na włosku

sprzeciwiają się decyzjom zarządu, który chce wprowadzić ograniczenia przywilejów, m.in. wypłat deputatów węglowych, dopłat do urlopów i chorobowego czy dopłaty do przewozów pracowniczych. Milionowe oszczędności Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyliczają, że na ograniczeniu przywilejów pracowniczych firma

Związkowcy z JSW nie chcą rozmawiać z zarządem nt. planu oszczędności

Władze firmy chcą m.in. uzależnić wypłatę nagrody rocznej od wyniku finansowego spółki i obniżyć deputat węglowy. Na temat planu oszczędnościowego związkowcy mieli rozmawiać z zarządem w czwartek. Strony spotkały się, jednak nie doszło do negocjacji. Według rzeczniczki JSW strona społeczna

JSW oddaje kopalnię i prosi skarb państwa o więcej pieniędzy

wypłatę części przywilejów (m.in. wypłatę czternastki, deputatu węglowego i zmieniła zasady naliczania barbórki), co do 2018 ma przynieść ok. 2 mld zł oszczędności. Rocznie w kasie spółki zostaje dzięki temu ok. 500- 600 mln zł więcej. Na kłopoty SRK Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała się też oddać do

Szykuje się nowy strajk w kopalniach. Tym razem przez flapsy

., zmniejszenia deputatu węglowego oraz rezygnacji z dopłat do zwolnień lekarskich czy uzależnienia wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Czternastka za 2014 r. miałaby być rozłożona na raty. Kolejne propozycje to niepodnoszenie wynagrodzeń w 2015 r. i rezygnacja z dopłat do zwolnień chorobowych - zgodnie z

JSW uratowane. Umowa z wierzycielami podpisana

przywilejów socjalnych do 2018 roku . Chodzi o zawieszenie wypłat 14. pensji i deputatu węglowego. Pracownicy administracji nie dostaną natomiast barbórki. To ma pozwolić na oszczędności rzędu 2 mld zł przez trzy lata. Na razie nie wiadomo, jakie jeszcze działania restrukturyzacyjne podejmie spółka, by

W JSW najgłupszy strajk w historii górnictwa

deputatu węglowego czy uzależnienia wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Wychodzi na to, że w JSW nikt poza zarządem nie chce oszczędzać. Czy jest zysk, czy nie, wszystko ma być płacone po staremu. Tymczasem to nie jest tłusty rok jak przy wejściu na giełdę, kiedy grupa zarobiła 2 mld zł (rok później

JSW ma zgodę UOKiK na przejęcie kopalni Knurów-Szczygłowice

mld zł. Na trzy lata zamrożone zostaną wypłaty 14. pensji dla administracji, a bezpłatny deputat węglowy dla emerytów będzie mniejszy o jedną tonę na osobę. Ze względu na niskie ceny węgla w trudnej sytuacji jest także JSW. Według jej prezesa w tym roku spółka - która poprzedni zakończyła zyskiem

Państwo dołożyło do górnictwa pół miliarda

Pieniądze w formie dotacji trafiły do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Do jej zadań należy sprzedaż majątku zamkniętych kopalń, odwadnianie wyrobisk, wypłata rent i deputatów węglowych emerytom i rencistom przejętych zakładów. Od tego roku kilka czynnych kopalń, które trafiły do SRK z Kompanii

Rząd obiecał walczyć ze smogiem. Ale właśnie dopuszcza do palenia najgorszym węglem

całkowitej. Produkty te są sprzedawane głównie na lokalnym rynku wśród odbiorców indywidualnych i małych podmiotów gospodarczych tworzących sektor komunalno-bytowy, a także są wydawane w ramach deputatów węglowych pracownikom i emerytom. (...) Większość kopalń posiadających obecną bazę zasobową, w tym

Rozpoczęło się referendum ws. akcji protestacyjnej w JSW

wypowiedziała trzy porozumienia zbiorowe zawarte ze związkami zawodowymi. Chce m.in. zamrożenia płac w 2015 r., zmniejszenia deputatu węglowego oraz rezygnacji z dopłat do zwolnień lekarskich czy uzależnienia wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Czternastka za 2014 r. miałaby być rozłożona na raty

Akcje JSW tanieją. Spółka tnie przywileje, górnicy grożą protestem

. Dziś tona węgla warta jest ok. 72-75 dolarów. To wszystko powoduje, że spółki węglowe szukają oszczędności, a niezadowolenie górników rośnie. Jeden z pierwszych pomysłów na uzdrowienie trudnej sytuacji przedstawiła Kompania Węglowa, której zarząd zadecydował o likwidacji deputatów dla emerytów. Roczny

"P": KGHM podnosi pensje, bo musi. Średnia wypłata 9 tys. zł

Średnia płaca ma zwiększyć się (bez nagrody z zysku) o 4,5 proc., m.in. za sprawą podniesienia od stycznia tego roku stawek płac zasadniczych i powiązanych z nimi dodatków. Na wzrost mają również wpływ wyższe premie i nagrody oraz większy ekwiwalent za deputat węglowy. Projekt porozumienia zarząd

Eksperci: sprzedaż kopalń możliwa, ale bez ich zobowiązań

związanych z kosztami pracowniczymi; np. pozbycie się obowiązku wypłaty deputatów węglowych, tzw. czternastek itp. - powiedział PAP. Analityk DM BOŚ Łukasz Prokopiuk uważa, że może być całkiem spore zainteresowanie inwestorów, bo jest okazja. "Cenę można zbić do przysłowiowej złotówki" - ocenił w

Dzień strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej kosztuje 30 mln zł

Górnictwo" nowi pracownicy nie dostają czternastki, nagród jubileuszowych oraz deputatu węglowego i dopiero po dwóch latach pracy nabywają prawo do barbórki. Według szacunków JSW likwidacja spółki to wzrost kosztów pracy o 26 mln zł. Łącznie te wszystkie pozycje dają prawie 700 mln zł., a po dodaniu 30

Związkowcy pikietowali pod JSW. Budynek był zamknięty

pory dobrze sobie radziła w kryzysowych czasach, w pierwszym półroczu tego roku zanotowała 364,5 mln zł straty. Zarząd zapowiedział, że najprawdopodobniej od początku przyszłego roku deputatu węglowego nie będą dostawać emeryci. Niewykluczone, że spółka zawiesi też wypłatę czternastek.

Ewa Kopacz: Rozmowy ze związkowcami JSW tak. Ale bez pistoletu przy głowie

zbiorowe zawarte ze związkami zawodowymi. Chce m.in. zamrożenia płac w 2015 r., zmniejszenia deputatu węglowego oraz rezygnacji z dopłat do zwolnień lekarskich czy uzależnienia wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Czternastka za 2014 r. miałaby być rozłożona na raty. Kolejne propozycje to

SP chce, by Kopacz i Piechociński tłumaczyli się z kłopotów JSW

wypowiedziała trzy porozumienia zbiorowe zawarte ze związkami zawodowymi. Chce m.in. zamrożenia płac w 2015 r., zmniejszenia deputatu węglowego oraz rezygnacji z dopłat do zwolnień lekarskich czy uzależnienia wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Czternastka za 2014 r. miałaby być rozłożona na raty

Solidarność JSW: likwidacja deputatów emeryckich zaskoczeniem

prezes JSW Jarosław Zagórowski poinformował, że spółka rozważa likwidację od przyszłego roku uprawnień m.in. deputatów węglowych dla emerytów i rencistów. To w skali roku koszt ok. 65 mln zł. Decyzja może zostać podjęta do końca br. Chodzi o krok podobny do tego, o jakim 23 września br. zdecydował

Absurdy w Kompanii Węglowej. Pracownicy pokazują, na czym można zaoszczędzić

co z deputatem węglowym dla wdów po górnikach? Nigdy nie były na kopalni, mąż nie żyje od 20 lat, a one ciągle dostają pieniądze. Czy to sprawiedliwe? - pyta jeden z pracowników Kompanii. Wynagrodzenie to też dodatki Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia '80, zapowiedział, że sprawdzi, czy

Niepokój o pensje w Kompanii Węglowej

na sprzedaży węgla ponad miliard zł. Dzięki wdrożeniu programu restrukturyzacji spółka chce do 2020 r. zaoszczędzić ok. 1,2 mld zł. Na trzy lata zamrożone zostaną wypłaty 14. pensji dla administracji, a bezpłatny deputat węglowy dla emerytów będzie mniejszy o jedną tonę na osobę. "Sprzedając

Rozmowy w JSW zawieszone do wtorku

o godz. 13. Bezterminowy strajk w kopalniach JSW trwa od środy. Wcześniej zarząd tej spółki ogłosił plan oszczędnościowy przekonując, że jest on konieczny, aby trwale poprawić kondycję firmy. Przewiduje on m.in. zamrożenie płac w 2015 r., zmniejszenie deputatu węglowego, rezygnację z dopłat do