decyzja o odmowie przyznania zasiłku

KATARZYNA KLUKOWSKA

Pieniądze dla opiekunów

Pieniądze dla opiekunów

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych od lat dostają 520 zł zasiłku miesięcznie. Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne, a komu zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych mogą się starać o zasiłek. Trzeba spełnić długą listę warunków, by go otrzymać.

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Polska starzeje się najszybciej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ludzi niedołężnych przybywa, a opiekunów ubywa.

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

jedyną, której odmówiono wypłaty zaległego świadczenia. Wielu opiekunów w całej Polsce jest odprawianych z kwitkiem. Spora część z nich odwołuje się do samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO). Wielu kolegia przyznają rację. Dzieje się tak w sytuacji, gdy o zasiłek stara się jedno z małżonków. Odmowa

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

się, że zaległe zasiłki będą zwracane, pani Małgorzata złożyła w swoim urzędzie gminy wniosek o wypłatę pieniędzy. Dostała odmowę, bo jak powiedziano nam w gminie - nie można pobierać równocześnie dwóch świadczeń. Jeśli ktoś ma prawo do renty lub emerytury, nie dostanie zasiłku dla opiekuna. Pani

Zasiłki dla opiekunów

Zasiłki dla opiekunów

o świadczeniach rodzinnych i wprowadzono specjalny zasiłek dla opiekunów, prezydent dopatrzył się w jego sprawie niezgodności z przepisami. SKO utrzymało jednak w mocy decyzję prezydenta Łodzi. Dlatego mężczyzna odwołał się do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Podkreślił, że opieka nad

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

dochodowego. SĄDY PO STRONIE OPIEKUNÓW Część opiekunów postanowiła nie czekać na zmianę prawa i wystąpić do sądu z pozwami o przyznanie wyższego ze świadczeń (1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego zamiast 520 zł zasiłku opiekuńczego), uważając, że dzielenie pomocy dla opiekunów na wyższą i niższą jest niezgodne

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

mężczyzna się odwołał. Dopiero sąd apelacyjny przyznał mu rację. Uznał, że to nie śmierć, ale moment, w którym możliwe stało się wyprawienie pogrzebu, uprawnia rodzinę do wystąpienia o zasiłek. Takim momentem było wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia o uznaniu ojca za zmarłego. Sąd apelacyjny zrównał

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

, że świadczenie zostało przyznane w sposób nieuzasadniony nakazują zwrot pieniędzy. To pracownik MOPR-u, który wydał taką decyzję musiałby je zwrócić - mówi Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń MOPS we Wrocławiu.  - Z całości konstrukcji ustawy o świadczeniach rodzinnych można

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

. Przykład. Świadczenia nie dostanie pani Dorota, która sama poprosiła pracodawcę o rozwiązanie stosunku pracy. Decyzję podjęła po ogłoszeniu przez jej szefa programu dobrowolnych odejść. Pracownicy, którzy z niego skorzystali, mieli obiecane wysokie odprawy. Pani Dorota skorzystała i kilka dni po zwolnieniu

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Na przykład gdy nasz zakład zbankrutował albo gdy sąd ogłosił jego upadłość. Przykład. Świadczenia nie dostanie pani Katarzyna z Bytomia, która sama poprosiła pracodawcę o rozwiązanie stosunku pracy. Decyzję podjęła po tym, gdy jej szef ogłosił program dobrowolnych

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

gospodarstwie i postanowił zająć się drugim z niepełnosprawnych braci. Wystąpił o świadczenie pielęgnacyjne, ale najpierw dyrektor centrum pomocy rodzinie, a potem samorządowe kolegium odwoławcze odmówiły mu przyznania świadczenia, uzasadniając decyzję tym, że matka chłopca żyje, nie jest niepełnosprawna w

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

urządzeń grzewczych. On w zakładzie dostał etat w lutym 2014 r. Niestety, przepracował tylko miesiąc, bo w marcu zakład ogłosił upadłość. I nic nie pomoże, że pan Eugeniusz ma 62 lata oraz 25 lat stażu pracy w innym zakładzie. Na decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczeń jest wpis, że za krótko w upadłej

Pomoc dla osób starszych i chorych

Pomoc dla osób starszych i chorych

której piszemy zdanie wcześniej. Wnioskując o zasiłek, musimy dołączyć zwolnienie lekarskie dla osoby opiekującej się chorym, wniosek o wydanie zasiłku (można go pobrać ze strony www.zus.pl), zaświadczenia płatnika składek (czyli pracodawcy). ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie zasiłku w ciągu

Jak przejść na rentę

pracowała. W kwietniu 2013 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Bohdan spełnia wszystkie warunki wiekowe i stażowe, aby pobierać świadczenie przedemerytalne. W decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczeń napisano, że za krótko pracował w bankrutującej firmie. WIZYTA W URZĘDZIE PRACY Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu. Wcześniej

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

przyjęć przychodni oraz odmowa przyjęcia chorego dziecka Czy odmowa zarejestrowania i przyjęcia pacjenta w przychodni rejonowej z uwagi na dużą ilość pacjentów jest zgodna z prawem? Przychodnia pracuje do godz. 18-tej, a już o godz. 16-tej odmówiono mi udzielenia porady lekarskiej gdy przyszłam do

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

o świadczenie przedemerytalne do ZUS. Zakład wypłaty świadczenia odmówił. Powód? Zamiast pół roku pani Anna na zasiłku była tylko miesiąc. Pobierając zasiłek dla bezrobotnych, nie możemy odmawiać przyjęcia prac interwencyjnych i innych prac zleconych przez powiatowy urząd pracy. Jeśli odmówimy, po

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Eugeniusz z Krosna, monter urządzeń grzewczych. On w zakładzie dostał etat w lutym 2014 r. Niestety, przepracował tylko miesiąc, bo w marcu zakład ogłosił upadłość. I nic nie pomoże to, że pan Eugeniusz ma 62 lata i 25 lat stażu pracy w innym zakładzie. Na decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczenia jest

Przepraszam, to za mało

Przepraszam, to za mało

- wyjaśnia Elżbieta Jurska, matka Marka. - Zawsze coś, bo z takim schorzeniem trudno znaleźć pracę.Jest 2008 r. Marek chce w zakładzie pracy chronionej dorobić do renty. - Kadry zażądały decyzji o jej przyznaniu. Zginęła. Przeszukaliśmy calutki dom. Poprosiliśmy ZUS o duplikat i rozpętaliśmy piekło

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

przepisami". Przykład. Jan Kowalski miał umowę okresową i wygasła ona z upływem terminu, na jaki była zawarta. Nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę z winy pracodawcy, np. gdy zakład: - ogłosił upadłość, - jest

Zdesperowani uchodźcy protestują przeciwko polityce austriackich władz

Zdesperowani uchodźcy protestują przeciwko polityce austriackich władz

zdławieniu przez Armię Czerwoną powstania na Węgrzech w 1956 r. budynki zapełnili Węgrzy, później zjawili się Czesi, Słowacy i Polacy. Teraz w Traiskirchen widać ludzi o śniadej lub czarnej skórze - to uchodźcy z Afryki i Azji. Czekają na decyzję o przyznaniu azylu. - Warunki były koszmarne. W całym obozie

Łowca nastolatek Krystian W., znany jako "Krystek", z zarzutem gwałtu

Łowca nastolatek Krystian W., znany jako "Krystek", z zarzutem gwałtu

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o trzymiesięczny areszt - informuje pani prokurator. - Podstawą jest surowa kara - podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności, oraz zachodzi obawa matactwa. Być może jeszcze dziś poznamy decyzję sądu. W czwartek rano

Kary za abonament

wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (dowód osobisty i odcinek emerytury lub decyzja o jej przyznaniu), * niewidomym (legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP), * osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym

Kolejki rujnują życie. 10 lat czekania na operację kolana

lat - mówi Demus. By móc wrócić do pracy, musi mieć operowane obydwa kolana. A za 15 lat będzie już emerytką, zgorzkniałą po latach cierpienia w domu. Do 27 listopada Beata Demus otrzymywała przyznane przez ZUS świadczenie rehabilitacyjne (dla osób na długotrwałym chorobowym, którym zasiłku nie

Zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

własnoręcznie podpisanego wniosku dołącz zaświadczenie o dochodach.- Po trzecie: przygotuj się, że twój wniosek zostanie sprawdzony, a następnie otrzymasz pisemną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku.Warto wiedzieć. Jeżeli decyzja będzie niekorzystna, możesz się od niej odwołać w ciągu 14 dni

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli odwołania ZUS nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma mamy 30 dni od otrzymania z ZUS odmowy. Dorabianie Od 1 marca 2013 r

Renta wyższa od emerytury?

nawet brak ręki i nogi. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty tłumaczy krótko: - Nie badamy, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Bywa też, że renta jest przyznawana tylko na określony czas, a później odbierana. Oczywiście mniejsza

Pomoc dla chorych i ich bliskich

pobytem w takiej placówce powinna złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej. Jeśli jest osobą ubezwłasnowolnioną, musi to zrobić jej pełnomocnik. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, by ustalić sytuację materialną, rodzinną i bytową chorego. Decyzję o przyznaniu miejsca w mieszkaniu

Komu należy się renta

rencistów. Jednym z powodów zmniejszenia liczby rencistów są zaostrzone kryteria. Teraz, żeby dostać rentę, nie wystarczy chory kręgosłup, dwa zawały czy nawet brak ręki i nogi. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty tłumaczy krótko: - Nie badamy, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba

Nie mówcie nam won! Uchodźcy w Polsce

rekordowy rok pod względem liczby osób ubiegających się o ochronę. Wcześniej bywało różnie: 44 osoby w 2010 roku, 36 - w 2011, 10 - w 2012. SG chwali się, że jest skuteczna, bo jej decyzje o odmowach są podtrzymywane przez wyższe instancje: - To dowód rzetelności Straży - podkreśla triumfalnie Joanna

Potrzebujemy uchodźców [BACHMANN]

Czasami dobrze jest być peryferiami. Dotąd, jak z zadowoleniem odnotowują polscy komentatorzy, uchodźcy z Syrii, Afganistanu, Erytrei i Bałkanów omijają Polskę. Dzięki temu polskie elity polityczne i intelektualne mogą się spierać o referendum na temat funkcjonowania jednego z przedsiębiorstw

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

rolnym Uwaga: najlepiej będzie, jeśli zapytasz w swoim oddziale ZUS, które dokumenty w twoim przypadku będą konieczne. Do wniosku o przyznanie zasiłku dołączamy wymagany przez ZUS komplet dokumentów (oczywiście tylko tych, które nas dotyczą). Co dalej? Po złożeniu dokumentów czekasz na decyzję. ZUS

Małżeństwo czy konkubinat

mają prawo do odmowy składania zeznań w postępowaniu karnym * Małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać z fiskusem * Konkubenci nie mają do tego prawa * Wdowy i wdowcy mają prawo do renty rodzinnej lub emerytury po zmarłym małżonku * Konkubenci nie mają tego prawa * Małżonkowie mają prawo do informacji o

Dla kogo świadczenia przedemerytalne?

wymagane w naszym przypadku. Ważne! Do wniosku o przyznanie zasiłku dołączamy wymagany przez ZUS komplet dokumentów (oczywiście tylko tych, które nas dotyczą). Uwaga! Jeśli ZUS odmówi, musi podać uzasadnienie. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją i uzasadnieniem, możesz się odwołać do sądu okręgowego - sądu

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

rehabilitacyjnego, albo podejmuje decyzję w sprawie niezdolności do pracy i przyznania renty. Przykład. Pan Franciszek od trzech miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS skontrolował, czy jego zwolnienie jest zasadne i czy nie próbuje wyłudzić zasiłku chorobowego. Wysłał pana Franciszka do lekarza orzecznika, a

Dla kogo miejsce w domu opieki?

emerytury lub renty oraz ostatni odcinek wypłaconego świadczenia; + jeżeli ktoś pobiera zasiłek stały - decyzję gminy o jego przyznaniu; + pisemną zgodę na potrącanie opłaty za pobyt w DPS. Jeśli świadczenie jest niewielkie i nie wystarcza na pokrycie kosztów pobytu, ośrodek pomocy może zażądać, by

Dla kogo świadczenie przedemerytalne

niewypłacalny). A więc utrata pracy musi nastąpić z przyczyn zakładu pracy. Gdy sami z niej zrezygnujemy albo zostaniemy wyrzuceni dyscyplinarnie, o świadczeniu przedemerytalnym możemy zapomnieć. Po drugie - liczy się staż i wiek. Starając się o przyznanie świadczenia, trzeba: ** ukończyć do dnia rozwiązania

Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu. [INFORMATOR]

otrzymania ochrony, UDSC wydaje decyzję o odmowie jej udzielenia - w ciągu 30 dni taka osoba powinna wyjechać. Kolejny wniosek nie zawsze wstrzyma procedurę. Cudzoziemiec nie może wystąpić o zgodę na inną formę pobytu. Jeśli nie wyjedzie, Straż Graniczna może wydać wobec tej osoby decyzję o zobowiązaniu do

Jak się odwołać od decyzji ZUS

O tym, że z ZUS można wygrać, przekonują statystyki. W I półroczu 2011 r. ZUS wydał 4 831 750 decyzji. W tym samym czasie wniesiono 59 151 odwołań. W 4161 przypadkach ZUS uznał odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 12 858 przypadkach decyzje Zakładu zostały zmienione wskutek

Jest nas więcej bez rąk

roślin. W Alpach uprawiał narciarstwo zjazdowe. W USA startował w golfowych mistrzostwach świata osób niepełnosprawnych. W 2000 roku zaproponował, by Stowarzyszenie Ofiar Talidomidu wystąpiło do szwedzkiego rządu o przyznanie każdemu członkowi jednorazowego zasiłku "w celu wyrównania szans życiowych

Polityka w ruinie

przez osiem lat podjął bardzo niewiele działań, które pomogłyby gospodarce. Nie chodzi o żadne "bolesne reformy", choć przydałyby się poważniejsze zmiany w systemach emerytalnym oraz opieki zdrowotnej i socjalnej. Zaniechania rządu i złe decyzje kosztowały gospodarkę i obywateli wiele

Jak wcześniej odejść na emeryturę

prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy upadłością zakładu), *zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych, *dokumenty potwierdzające lata składkowe i

Kiedy przysługuje Ci zasiłek przedemerytalny

publicznych * decyzję wydaną przez PUP o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany * dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Biurokracja to zmora, każdy to wie

Komu ZUS przyzna rentę

komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, zostaje nam sąd pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem ZUS. Warto odwoływać się do komisji lekarskiej. W 2011 r. dzięki takim odwołaniom komisja w ponad 50 tys. przypadków zdecydowała o przyznaniu renty. Obecnie w ZUS działa 48

Wejdę na Pałac Kultury i będę krzyczeć

na dziadowskiej rencie lub łasce pomocy społecznej. Boję się -tego. A z czego pani żyje? - Z renty inwalidzkiej. PZU płaci mi też zasiłki rentowe, bo procesuję się o pełne odszkodowanie. Dostałam jedynie 24 tys. zł. Mam też alimenty na dziecko. To, co zarobię w firmie, ledwie pokrywa składki i

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli ZUS odwołania nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma mamy 30 dni od dnia otrzymania odmowy z ZUS.

Z tego się nie spowiadałam [CYKL ''DZIECIOBÓJCZYNIE'']

poprosić o obrońcę z urzędu. Beata to bardzo prosta kobieta. Na początku przesłuchujący ją policjanci i śledczy powiedzieli jej, że jeśli przyzna się od razu, szybko wróci do dzieci. Zmanipulowano ją. I przyznała się. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Prokuratura i policja miała prostą sprawę. A wyrok

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

skierowania może być to, że lekarz wystawił je na starym druku! Fundusz ma obowiązek poinformować cię na piśmie o odmowie i jej przyczynach. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. Przyczyną odrzucenia skierowania mogą być też względy medyczne. Inny przypadek to ten, gdy zostaniesz zakwalifikowany na

Od Polski wolą Zachód

Ocalenie. - Desperacja ludzi rośnie, bo rośnie liczba odmów przyznania statusu uchodźcy... Dlaczego jeśli większość Czeczenów ma żal o złe traktowanie, na desperacki krok zdecydowali się ci z Radomia? Przynajmniej oficjalnie między nimi a mieszkańcami miasta nie dochodziło do niepokojących zdarzeń. Tylko

Jak się starać o rentę

przechodziło rocznie kilkaset tysięcy Polaków rocznie. Komu przysługuje renta? Jak załatwić formalności? Czy można się odwołać od odmowy przyznania renty? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym poradniku. Zajmiemy się w nim rentami z tytułu niezdolności do pracy nazywanymi kiedyś rentami

Biednemu prawo w oczy

w ogóle nadaje się do sądu. I tak, nie znając prawa i gubiąc się w urzędowych drukach, ludzie rezygnują z walki o odszkodowanie, ponoszą skutki nieuczciwych umów (nie potrafią ich zakwestionować), przegapiają terminy zaskarżania administracyjnych decyzji. Ale też zalewają sądy pozwami niemającymi

Kwaśniewska: Kalisz byłby świetnym szefem partii

ułatwienia dla nich, promujmy je i wspierajmy. Ale proszę o wsparcie również dla kobiet takich jak ja, które widzą się w domu i tam chcą się realizować, chciałabym móc siedzieć w domu i być tak zwaną kurą domową, nie nudzę się, mam co robić". Czy to wyzwanie dla kolejnego Kongresu Kobiet? Prezydentowa

Małżeństwo a konkubinat - bilans zysków i strat

remontują i urządzają. W konkubinacie on ma mieszkanie, a ona sfinansowała jego kapitalny remont. Na potwierdzenie trzeba gromadzić paragony i faktury. Przydadzą się, gdy przyjdzie się dzielić majątkiem. Prawa, których nie mają konkubenci* do informowania o stanie zdrowia i podejmowania decyzji o leczeniu

Emerytury dla 60-latków - jak jest naprawdę?

ZUS mu odmówił. Łodzianin poskarżył się do sądu. Ten zapytał o zdanie TK. A Trybunał stwierdził, że pan Marian został decyzją ZUS pokrzywdzony. TK uznał, że skoro kobiety mogą wcześniej kończyć pracę, to takie samo prawo należy się mężczyznom. Kobiety zgodnie z art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z

Przyjedź, mamo, na przysięgę

. O odroczeniu poborowego ustnie informuje wojskowy komendant uzupełnień lub upoważniony przez niego żołnierz. Decyzja ta zostaje potwierdzona wpisem do książeczki wojskowej. Odmowa przyznania odroczenia jest natomiast przekazywana pisemnie. Od tej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni do wojewody

Miliard w rozumie

fontanna z figurką. Moje imperium jest jak skała Trzy miesiące wcześniej. Sztokholmskie blokowisko Tensta. Imigranci, narkotyki, zasiłki, na murach graffiti. Wolontariuszka Natalia - w podniszczonej puchowej kurtce i wymiętej czapce narciarce - wchodzi do komunalnej świetlicy. Młodzi

Odwołaj się od decyzji ZUS

O tym, że z ZUS można wygrać, świadczą statystyki. Tylko w II półroczu 2012 roku ZUS wydał 6 393 907 decyzji. W tym samym czasie Polacy wnieśli 64 019 odwołań. W 3699 przypadkach ZUS uznał odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 14 394 przypadkach decyzje Zakładu zostały zmienione

Bolało jeszcze bardziej

. Próby przeprowadzenia referendum w sprawie kar za aborcję nie przeszły. Zwyciężył pogląd, że o wartościach nie rozstrzyga się w plebiscycie. Parlament zadekretował ustawę, która od 1993 r. wpływa na sposób myślenia. W 1997 r. ponad połowa Polaków nadal oddawała kobiecie decyzję, czy podoła obowiązkom

Kto ma szansę na rentę

18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Niezbędne dokumenty Przede wszystkim trzeba wypełnić wniosek ZUS Rp-1R (znaleźć go można, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć przede

Francja, legalizacja konkubinatu, PACS

Państwo z partnerem/partnerką tej samej płci, prawa do korzystania ze sztucznego zapłodnienia". To podkreślone ramką obostrzenie nie jest tylko, jak można by sądzić, uspokajającym zapewnieniem odnoszącym się do odległej o całe lata świetlne przyszłości. Jest dość kategoryczną odmową legalizacji

Goralenvolk. O zinstytucjonalizowanej i największej polskiej kolaboracji z Niemcami pisze Paweł Smoleński

: - Chyba nie będziecie ze mną robić takich tam różnych badań, co? Ja jestem inwalida z pierwszej wojny i stary ludowiec. Prawda, że nie będziecie mnie tam, tego, co? Ludzie źle o mnie mówią, ale to nieprawda. Mam dokumenty, jak wiele dobrego zrobiłem... Co chwila szeptał mi do ucha ze wzruszeniem. Uważał