decyzja o odmowie przyznania zasiłku

Zuzanna Bukłaha

Cudowne uzdrowienie Kamili. Lekarz nie wydał orzeczenia o niepełnosprawności - mimo urazu i wyroku sądu

Cudowne uzdrowienie Kamili. Lekarz nie wydał orzeczenia o niepełnosprawności - mimo urazu i wyroku sądu

Lekarz z Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie uznał: 9-letnia Kamila, mimo wielu dysfunkcji i dotychczasowej rehabilitacji, nie potrzebuje już dalszego leczenia. I odmówił wydania jej orzeczenia. W konsekwencji dziewczynka nie będzie mogła korzystać z pomocy szkolnych fizjoterapeutów.

ZUS się chwali, że Polacy go w końcu pokochali. Czy aby na pewno?

Z badań wynika, że większość Polaków dobrze mówi o ZUS. Jak to możliwe, skoro procesów przeciwko Zakładowi nie ubywa

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych z niecierpliwością czekają na zmianę przepisów, które zrównają pomoc dla nich z tą, jaką otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

także starszych. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na czas trwania okresu zasiłkowego, który rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października następnego roku kalendarzowego. Opiekun, który stara się o świadczenie, będzie musiał co roku składać nowy wniosek o jego przyznanie. Pod uwagę

Pieniądze dla opiekunów

Pieniądze dla opiekunów

sam fakt pozostawania w związku małżeńskim nie stanowi "negatywnej przesłanki do przyznania świadczenia", ale mimo to podtrzymało decyzję burmistrza o odmowie pomocy. Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Nakazał pracownikom pomocy społecznej sprawdzić, czy mąż mimo

Dzieci gorszych rodziców

Dzieci gorszych rodziców

. Uchylił decyzję o odmowie przyznania świadczenia cudzoziemce, której nadano status uchodźcy. Czy wyrok pomoże starającym się o przyznanie świadczenia? Nie wiadomo. Bo gdy sprawa ponownie znajdzie się w urzędzie miasta, ten sam urzędnik, który wcześniej odmówił, będzie miał do dyspozycji tę samą kartę

ŚWIADCZENIA DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

ŚWIADCZENIA DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

ukończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i odpowiedni staż pracy (minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Jeśli opiekun nie spełnia kryterium wieku lub stażu, może się starać o zasiłek dla bezrobotnych. Warunek: w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację przez co

Komu się należy świadczenie przedemerytalne [INFORMATOR]

Komu się należy świadczenie przedemerytalne [INFORMATOR]

stycznia 2017 r. Po śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych oraz o świadczenie przedemerytalne. Jakie warunki dla opiekuna Po pierwsze, do

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

odebranie opiekunom świadczeń za bezprawne i nakazał ich zwrot. Pani Krystyna złożyła więc w swoim ośrodku pomocy społecznej odpowiedni wniosek. Domagała się nie tylko wypłaty zaległego świadczenia, ale też przyznania zasiłku dla opiekuna na przyszłość. Niestety, dostała odmowę, bo nie można pobierać

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

się, że zaległe zasiłki będą zwracane, pani Małgorzata złożyła w swoim urzędzie gminy wniosek o wypłatę pieniędzy. Dostała odmowę, bo jak powiedziano nam w gminie - nie można pobierać równocześnie dwóch świadczeń. Jeśli ktoś ma prawo do renty lub emerytury, nie dostanie zasiłku dla opiekuna. Pani

KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

dostanie pani Anna z Wrocławia, pracownica firmy usługowej, która sama poprosiła pracodawcę o rozwiązanie stosunku pracy. Decyzje podjęła, gdy jej szef ogłosił program dobrowolnych odejść. ZUS odmówił świadczenia także panu Henrykowi z Łomży, spawaczowi, który co prawda sam się nie zwolnił, ale z powodu

DODATKI I ZASIŁKI DLA POTRZEBUJĄCYCH

zaległości. Będziemy mieli na to trzy miesiące - potem decyzja o przyznaniu dodatku wygaśnie. PIENIĄDZE NA PRĄD Osoby, które borykają się z problemami z regularnym opłacaniem czynszu, często nie mają także pieniędzy na rachunki za prąd. Tutaj pomocny będzie dodatek energetyczny. Jeżeli urząd pomaga nam w

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

podejmując decyzję o przyznaniu go lub odmowie oraz o jego wysokości, urzędnicy wezmą pod uwagę m.in. dochód, powierzchnię mieszkania oraz liczbę mieszkających w nim osób. DODATEK A ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Osobie uprawnionej do renty lub emerytury, jeśli została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz

Mam się rozwieść, bo nam w Polsce imigrantów, a nie daj Boże muzułmanów, nie trzeba

Mam się rozwieść, bo nam w Polsce imigrantów, a nie daj Boże muzułmanów, nie trzeba

niewiarygodne, i statusu uchodźcy więcej mu nie przyznano. Przychodziły tylko odmowy, od których się odwoływaliśmy, ale nie był to środek legalizujący jego pobyt w Polsce. Pewnego dnia został zatrzymany do kontroli przez policję, która z kolei wezwała straż graniczną, aby sprawdzić, czy znajduje się tu legalnie

Uchodźcy w Polsce nie dostają 500 plus, choć im się należy. Rząd problemu nie widzi: "Niech się odwołują"

Uchodźcy w Polsce nie dostają 500 plus, choć im się należy. Rząd problemu nie widzi: "Niech się odwołują"

;Cudzoziemcy ci są uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce i nie potrzebują do tego dodatkowych zezwoleń” – pisze Dudziak. Jak dodaje, potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który na początku października uchylił decyzję o odmowie przyznania świadczenia 500 plus

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

, że świadczenie zostało przyznane w sposób nieuzasadniony nakazują zwrot pieniędzy. To pracownik MOPR-u, który wydał taką decyzję musiałby je zwrócić - mówi Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń MOPS we Wrocławiu.  - Z całości konstrukcji ustawy o świadczeniach rodzinnych można

Pomoc dla osób starszych i chorych

której piszemy zdanie wcześniej. Wnioskując o zasiłek, musimy dołączyć zwolnienie lekarskie dla osoby opiekującej się chorym, wniosek o wydanie zasiłku (można go pobrać ze strony www.zus.pl), zaświadczenia płatnika składek (czyli pracodawcy). ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie zasiłku w ciągu

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

. Przykład. Świadczenia nie dostanie pani Dorota, która sama poprosiła pracodawcę o rozwiązanie stosunku pracy. Decyzję podjęła po ogłoszeniu przez jej szefa programu dobrowolnych odejść. Pracownicy, którzy z niego skorzystali, mieli obiecane wysokie odprawy. Pani Dorota skorzystała i kilka dni po zwolnieniu

Jak przejść na rentę

pracowała. W kwietniu 2013 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

urządzeń grzewczych. On w zakładzie dostał etat w lutym 2014 r. Niestety, przepracował tylko miesiąc, bo w marcu zakład ogłosił upadłość. I nic nie pomoże, że pan Eugeniusz ma 62 lata oraz 25 lat stażu pracy w innym zakładzie. Na decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczeń jest wpis, że za krótko w upadłej

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Na przykład gdy nasz zakład zbankrutował albo gdy sąd ogłosił jego upadłość. Przykład. Świadczenia nie dostanie pani Katarzyna z Bytomia, która sama poprosiła pracodawcę o rozwiązanie stosunku pracy. Decyzję podjęła po tym, gdy jej szef ogłosił program dobrowolnych

Zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

osobiście wystąpić z podobnym wnioskiem). - Po drugie: do własnoręcznie podpisanego wniosku dołącz zaświadczenie o dochodach. - Po trzecie: przygotuj się, że twój wniosek zostanie sprawdzony, a następnie otrzymasz pisemną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku. Warto wiedzieć. Jeżeli decyzja

Dopiero gdy umrą rodzice, będzie renta dla syna

Dopiero gdy umrą rodzice, będzie renta dla syna

skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na odmowę przyznania renty "w drodze wyjątku". Sąd uchylił decyzję kancelarii. Podkreślał, że kancelaria nie rozważyła, czy można zdarzenie losowe, które dotyczy skarżącego, zakwalifikować w kategoriach nadzwyczajnego zdarzenia, ale skoncentrowała

Do sanatorium z NFZ lub ZUS [INFORMATOR]

skierowania. Jeśli je odrzuci – musi na piśmie podać przyczyny odmowy. Może ona wynikać wyłącznie ze względów medycznych. Gdy NFZ informuje, że brakuje miejsc w sanatorium – trafiamy na listę oczekujących. Fundusz powiadomi nas o tym, który mamy numer w kolejce i jaki jest przybliżony czas

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

, przepracował tylko pięć miesięcy, bo w grudniu zakład ogłosił niewypłacalność. I nic nie pomoże to, że pan Bohdan spełnia wszystkie warunki wiekowe i stażowe, aby pobierać świadczenie przedemerytalne. W decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczeń napisano, że za krótko pracował w bankrutującej firmie. aby

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

gospodarstwie i postanowił zająć się drugim z niepełnosprawnych braci. Wystąpił o świadczenie pielęgnacyjne, ale najpierw dyrektor centrum pomocy rodzinie, a potem samorządowe kolegium odwoławcze odmówiły mu przyznania świadczenia, uzasadniając decyzję tym, że matka chłopca żyje, nie jest niepełnosprawna w

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

o świadczenie przedemerytalne do ZUS. Zakład wypłaty świadczenia odmówił. Powód? Zamiast pół roku pani Anna na zasiłku była tylko miesiąc. Pobierając zasiłek dla bezrobotnych, nie możemy odmawiać przyjęcia prac interwencyjnych i innych prac zleconych przez powiatowy urząd pracy. Jeśli odmówimy, po

Zdesperowani uchodźcy protestują przeciwko polityce austriackich władz

zdławieniu przez Armię Czerwoną powstania na Węgrzech w 1956 r. budynki zapełnili Węgrzy, później zjawili się Czesi, Słowacy i Polacy. Teraz w Traiskirchen widać ludzi o śniadej lub czarnej skórze - to uchodźcy z Afryki i Azji. Czekają na decyzję o przyznaniu azylu. - Warunki były koszmarne. W całym obozie

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Eugeniusz z Krosna, monter urządzeń grzewczych. On w zakładzie dostał etat w lutym 2014 r. Niestety, przepracował tylko miesiąc, bo w marcu zakład ogłosił upadłość. I nic nie pomoże to, że pan Eugeniusz ma 62 lata i 25 lat stażu pracy w innym zakładzie. Na decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczenia jest

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

przepisami". Przykład. Jan Kowalski miał umowę okresową i wygasła ona z upływem terminu, na jaki była zawarta. Nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę z winy pracodawcy, np. gdy zakład: - ogłosił upadłość, - jest

Przepraszam, to za mało

- wyjaśnia Elżbieta Jurska, matka Marka. - Zawsze coś, bo z takim schorzeniem trudno znaleźć pracę. Jest 2008 r. Marek chce w zakładzie pracy chronionej dorobić do renty. - Kadry zażądały decyzji o jej przyznaniu. Zginęła. Przeszukaliśmy calutki dom. Poprosiliśmy ZUS o duplikat i rozpętaliśmy piekło

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli odwołania ZUS nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma mamy 30 dni od otrzymania z ZUS odmowy. Dorabianie Od 1 marca 2013 r

Najczęstsze pytania

przyjęć przychodni oraz odmowa przyjęcia chorego dziecka Czy odmowa zarejestrowania i przyjęcia pacjenta w przychodni rejonowej z uwagi na dużą ilość pacjentów jest zgodna z prawem? Przychodnia pracuje do godz. 18-tej, a już o godz. 16-tej odmówiono mi udzielenia porady lekarskiej gdy przyszłam do

Kary za abonament

wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (dowód osobisty i odcinek emerytury lub decyzja o jej przyznaniu), * niewidomym (legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP), * osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

rolnym Uwaga: najlepiej będzie, jeśli zapytasz w swoim oddziale ZUS, które dokumenty w twoim przypadku będą konieczne. Do wniosku o przyznanie zasiłku dołączamy wymagany przez ZUS komplet dokumentów (oczywiście tylko tych, które nas dotyczą). Co dalej? Po złożeniu dokumentów czekasz na decyzję. ZUS

Pomoc dla chorych i ich bliskich

pobytem w takiej placówce powinna złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej. Jeśli jest osobą ubezwłasnowolnioną, musi to zrobić jej pełnomocnik. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, by ustalić sytuację materialną, rodzinną i bytową chorego. Decyzję o przyznaniu miejsca w mieszkaniu

Jesteśmy gejami, 12 lat razem. I chcemy zalegalizować nasz związek - tu w Polsce, nie za granicą

mowy o ubezpieczeniu, zasiłku. Dopóki jesteśmy piękni i zdrowi, jest dobrze. Ale przecież każdy się starzeje. Dwukrotnie trafiałem już do szpitala. A gdyby stało się tak, że straciłbym przytomność, czy Wojtka poinformowano by o stanie mojego zdrowia? Owszem, byliśmy u notariusza i sporządziliśmy

Łowca nastolatek Krystian W., znany jako "Krystek", z zarzutem gwałtu

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o trzymiesięczny areszt - informuje pani prokurator. - Podstawą jest surowa kara - podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności, oraz zachodzi obawa matactwa. Być może jeszcze dziś poznamy decyzję sądu. W czwartek rano

Renta wyższa od emerytury?

nawet brak ręki i nogi. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty tłumaczy krótko: - Nie badamy, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Bywa też, że renta jest przyznawana tylko na określony czas, a później odbierana. Oczywiście mniejsza

Dla kogo świadczenia przedemerytalne?

wymagane w naszym przypadku. Ważne! Do wniosku o przyznanie zasiłku dołączamy wymagany przez ZUS komplet dokumentów (oczywiście tylko tych, które nas dotyczą). Uwaga! Jeśli ZUS odmówi, musi podać uzasadnienie. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją i uzasadnieniem, możesz się odwołać do sądu okręgowego - sądu

Kolejki rujnują życie. 10 lat czekania na operację kolana

lat - mówi Demus. By móc wrócić do pracy, musi mieć operowane obydwa kolana. A za 15 lat będzie już emerytką, zgorzkniałą po latach cierpienia w domu. Do 27 listopada Beata Demus otrzymywała przyznane przez ZUS świadczenie rehabilitacyjne (dla osób na długotrwałym chorobowym, którym zasiłku nie

Komu należy się renta

rencistów. Jednym z powodów zmniejszenia liczby rencistów są zaostrzone kryteria. Teraz, żeby dostać rentę, nie wystarczy chory kręgosłup, dwa zawały czy nawet brak ręki i nogi. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty tłumaczy krótko: - Nie badamy, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba

Dla kogo świadczenie przedemerytalne

niewypłacalny). A więc utrata pracy musi nastąpić z przyczyn zakładu pracy. Gdy sami z niej zrezygnujemy albo zostaniemy wyrzuceni dyscyplinarnie, o świadczeniu przedemerytalnym możemy zapomnieć. Po drugie - liczy się staż i wiek. Starając się o przyznanie świadczenia, trzeba: ** ukończyć do dnia rozwiązania

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

rehabilitacyjnego, albo podejmuje decyzję w sprawie niezdolności do pracy i przyznania renty. Przykład. Pan Franciszek od trzech miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS skontrolował, czy jego zwolnienie jest zasadne i czy nie próbuje wyłudzić zasiłku chorobowego. Wysłał pana Franciszka do lekarza orzecznika, a

Potrzebujemy uchodźców [BACHMANN]

Czasami dobrze jest być peryferiami. Dotąd, jak z zadowoleniem odnotowują polscy komentatorzy, uchodźcy z Syrii, Afganistanu, Erytrei i Bałkanów omijają Polskę. Dzięki temu polskie elity polityczne i intelektualne mogą się spierać o referendum na temat funkcjonowania jednego z przedsiębiorstw

Komu i kiedy przysługuje zasiłek przedemerytalny

publicznych * decyzję wydaną przez PUP o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany * dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Biurokracja to zmora, każdy to wie

Kiedy przysługuje Ci zasiłek przedemerytalny

publicznych * decyzję wydaną przez PUP o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany * dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Biurokracja to zmora, każdy to wie

Nie mówcie nam won! Uchodźcy w Polsce

rekordowy rok pod względem liczby osób ubiegających się o ochronę. Wcześniej bywało różnie: 44 osoby w 2010 roku, 36 - w 2011, 10 - w 2012. SG chwali się, że jest skuteczna, bo jej decyzje o odmowach są podtrzymywane przez wyższe instancje: - To dowód rzetelności Straży - podkreśla triumfalnie Joanna

Małżeństwo czy konkubinat

mają prawo do odmowy składania zeznań w postępowaniu karnym * Małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać z fiskusem * Konkubenci nie mają do tego prawa * Wdowy i wdowcy mają prawo do renty rodzinnej lub emerytury po zmarłym małżonku * Konkubenci nie mają tego prawa * Małżonkowie mają prawo do informacji o

Jak się odwołać od decyzji ZUS

O tym, że z ZUS można wygrać, przekonują statystyki. W I półroczu 2011 r. ZUS wydał 4 831 750 decyzji. W tym samym czasie wniesiono 59 151 odwołań. W 4161 przypadkach ZUS uznał odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 12 858 przypadkach decyzje Zakładu zostały zmienione wskutek

Jak wcześniej odejść na emeryturę

prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy upadłością zakładu), *zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych, *dokumenty potwierdzające lata składkowe i

Wejdę na Pałac Kultury i będę krzyczeć

na dziadowskiej rencie lub łasce pomocy społecznej. Boję się -tego. A z czego pani żyje? - Z renty inwalidzkiej. PZU płaci mi też zasiłki rentowe, bo procesuję się o pełne odszkodowanie. Dostałam jedynie 24 tys. zł. Mam też alimenty na dziecko. To, co zarobię w firmie, ledwie pokrywa składki i

Komu ZUS przyzna rentę

komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, zostaje nam sąd pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem ZUS. Warto odwoływać się do komisji lekarskiej. W 2011 r. dzięki takim odwołaniom komisja w ponad 50 tys. przypadków zdecydowała o przyznaniu renty. Obecnie w ZUS działa 48

Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu. [INFORMATOR]

otrzymania ochrony, UDSC wydaje decyzję o odmowie jej udzielenia - w ciągu 30 dni taka osoba powinna wyjechać. Kolejny wniosek nie zawsze wstrzyma procedurę. Cudzoziemiec nie może wystąpić o zgodę na inną formę pobytu. Jeśli nie wyjedzie, Straż Graniczna może wydać wobec tej osoby decyzję o zobowiązaniu do

Polityka w ruinie

przez osiem lat podjął bardzo niewiele działań, które pomogłyby gospodarce. Nie chodzi o żadne "bolesne reformy", choć przydałyby się poważniejsze zmiany w systemach emerytalnym oraz opieki zdrowotnej i socjalnej. Zaniechania rządu i złe decyzje kosztowały gospodarkę i obywateli wiele

Od Polski wolą Zachód

Ocalenie. - Desperacja ludzi rośnie, bo rośnie liczba odmów przyznania statusu uchodźcy... Dlaczego jeśli większość Czeczenów ma żal o złe traktowanie, na desperacki krok zdecydowali się ci z Radomia? Przynajmniej oficjalnie między nimi a mieszkańcami miasta nie dochodziło do niepokojących zdarzeń. Tylko

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli ZUS odwołania nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma mamy 30 dni od dnia otrzymania odmowy z ZUS.

Jak wyjechać do sanatorium? Jak zdobyć skierowanie?

odesłania skierowania może być to, że lekarz wystawił je na starym druku! Fundusz ma obowiązek poinformować cię na piśmie o odmowie i jej przyczynach. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. Przyczyną odrzucenia skierowania mogą być też względy medyczne. Inny przypadek to ten, gdy zostaniesz

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

skierowania może być to, że lekarz wystawił je na starym druku! Fundusz ma obowiązek poinformować cię na piśmie o odmowie i jej przyczynach. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. Przyczyną odrzucenia skierowania mogą być też względy medyczne. Inny przypadek to ten, gdy zostaniesz zakwalifikowany na

Jest nas więcej bez rąk

rządu o przyznanie każdemu członkowi jednorazowego zasiłku "w celu wyrównania szans życiowych". Zasiłki miały być przeznaczone wyłącznie na potrzeby związane z rehabilitacją i wyposażeniem domu w nowoczesne urządzenia ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym. Po kilku latach starań członkowie

Porażony miłosierdziem premiera

20 do 50 osób. Większość z nich przeżywa porażenie wysokonapięciowym prądem. Wnioskodawca nie jest zatem jedyną osobą, która doświadczyła takiego zdarzenia". Kto może starać się o rentę: ''Jak przejść na rentę'' Odmowa Premier może przyznać rentę specjalną w dwóch przypadkach: osobom o wybitnych

Z tego się nie spowiadałam [CYKL ''DZIECIOBÓJCZYNIE'']

poprosić o obrońcę z urzędu. Beata to bardzo prosta kobieta. Na początku przesłuchujący ją policjanci i śledczy powiedzieli jej, że jeśli przyzna się od razu, szybko wróci do dzieci. Zmanipulowano ją. I przyznała się. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Prokuratura i policja miała prostą sprawę. A wyrok

Jak się starać o rentę

przechodziło rocznie kilkaset tysięcy Polaków rocznie. Komu przysługuje renta? Jak załatwić formalności? Czy można się odwołać od odmowy przyznania renty? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym poradniku. Zajmiemy się w nim rentami z tytułu niezdolności do pracy nazywanymi kiedyś rentami

Biednemu prawo w oczy

w ogóle nadaje się do sądu. I tak, nie znając prawa i gubiąc się w urzędowych drukach, ludzie rezygnują z walki o odszkodowanie, ponoszą skutki nieuczciwych umów (nie potrafią ich zakwestionować), przegapiają terminy zaskarżania administracyjnych decyzji. Ale też zalewają sądy pozwami niemającymi

Kwaśniewska: Kalisz byłby świetnym szefem partii

ułatwienia dla nich, promujmy je i wspierajmy. Ale proszę o wsparcie również dla kobiet takich jak ja, które widzą się w domu i tam chcą się realizować, chciałabym móc siedzieć w domu i być tak zwaną kurą domową, nie nudzę się, mam co robić". Czy to wyzwanie dla kolejnego Kongresu Kobiet? Prezydentowa

Małżeństwo a konkubinat - bilans zysków i strat

remontują i urządzają. W konkubinacie on ma mieszkanie, a ona sfinansowała jego kapitalny remont. Na potwierdzenie trzeba gromadzić paragony i faktury. Przydadzą się, gdy przyjdzie się dzielić majątkiem. Prawa, których nie mają konkubenci* do informowania o stanie zdrowia i podejmowania decyzji o leczeniu

Emerytury dla 60-latków - jak jest naprawdę?

ZUS mu odmówił. Łodzianin poskarżył się do sądu. Ten zapytał o zdanie TK. A Trybunał stwierdził, że pan Marian został decyzją ZUS pokrzywdzony. TK uznał, że skoro kobiety mogą wcześniej kończyć pracę, to takie samo prawo należy się mężczyznom. Kobiety zgodnie z art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z

Przyjedź, mamo, na przysięgę

. O odroczeniu poborowego ustnie informuje wojskowy komendant uzupełnień lub upoważniony przez niego żołnierz. Decyzja ta zostaje potwierdzona wpisem do książeczki wojskowej. Odmowa przyznania odroczenia jest natomiast przekazywana pisemnie. Od tej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni do wojewody

Miliard w rozumie

fontanna z figurką. Moje imperium jest jak skała Trzy miesiące wcześniej. Sztokholmskie blokowisko Tensta. Imigranci, narkotyki, zasiłki, na murach graffiti. Wolontariuszka Natalia - w podniszczonej puchowej kurtce i wymiętej czapce narciarce - wchodzi do komunalnej świetlicy. Młodzi

Odwołaj się od decyzji ZUS

O tym, że z ZUS można wygrać, świadczą statystyki. Tylko w II półroczu 2012 roku ZUS wydał 6 393 907 decyzji. W tym samym czasie Polacy wnieśli 64 019 odwołań. W 3699 przypadkach ZUS uznał odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 14 394 przypadkach decyzje Zakładu zostały zmienione

Francja, legalizacja konkubinatu, PACS

Państwo z partnerem/partnerką tej samej płci, prawa do korzystania ze sztucznego zapłodnienia". To podkreślone ramką obostrzenie nie jest tylko, jak można by sądzić, uspokajającym zapewnieniem odnoszącym się do odległej o całe lata świetlne przyszłości. Jest dość kategoryczną odmową legalizacji

Kto ma szansę na rentę

18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Niezbędne dokumenty Przede wszystkim trzeba wypełnić wniosek ZUS Rp-1R (znaleźć go można, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć przede

Goralenvolk. O zinstytucjonalizowanej i największej polskiej kolaboracji z Niemcami pisze Paweł Smoleński

: - Chyba nie będziecie ze mną robić takich tam różnych badań, co? Ja jestem inwalida z pierwszej wojny i stary ludowiec. Prawda, że nie będziecie mnie tam, tego, co? Ludzie źle o mnie mówią, ale to nieprawda. Mam dokumenty, jak wiele dobrego zrobiłem... Co chwila szeptał mi do ucha ze wzruszeniem. Uważał