decyzja o odmowie przyznania zasiłku

KATARZYNA KLUKOWSKA

Zasiłki dla opiekunów

Zasiłki dla opiekunów

Od Nowego Roku zmieniły się (na korzyść) zasady przyznawania specjalnego zasiłku dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłymi niepełnosprawnymi. A wysokość świadczenia, które dostają opiekunowie, ma wzrosnąć jeszcze w tym roku.

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Jeszcze tylko dwa tygodnie (do 15 września br.) zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Jeśli opiekun się spóźni, pieniądze przepadną.

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Jeszcze tylko dwa tygodnie (do 15 września br.) zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Jeśli opiekun się spóźni, pieniądze przepadną.

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

mężczyzna się odwołał. Dopiero sąd apelacyjny przyznał mu rację. Uznał, że to nie śmierć, ale moment, w którym możliwe stało się wyprawienie pogrzebu, uprawnia rodzinę do wystąpienia o zasiłek. Takim momentem było wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia o uznaniu ojca za zmarłego. Sąd apelacyjny zrównał

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

, że świadczenie zostało przyznane w sposób nieuzasadniony nakazują zwrot pieniędzy. To pracownik MOPR-u, który wydał taką decyzję musiałby je zwrócić - mówi Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń MOPS we Wrocławiu.  - Z całości konstrukcji ustawy o świadczeniach rodzinnych można

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Na przykład gdy nasz zakład zbankrutował albo gdy sąd ogłosił jego upadłość. Przykład. Świadczenia nie dostanie pani Katarzyna z Bytomia, która sama poprosiła pracodawcę o rozwiązanie stosunku pracy. Decyzję podjęła po tym, gdy jej szef ogłosił program dobrowolnych

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

urządzeń grzewczych. On w zakładzie dostał etat w lutym 2014 r. Niestety, przepracował tylko miesiąc, bo w marcu zakład ogłosił upadłość. I nic nie pomoże, że pan Eugeniusz ma 62 lata oraz 25 lat stażu pracy w innym zakładzie. Na decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczeń jest wpis, że za krótko w upadłej

Pomoc dla osób starszych i chorych

Pomoc dla osób starszych i chorych

której piszemy zdanie wcześniej. Wnioskując o zasiłek, musimy dołączyć zwolnienie lekarskie dla osoby opiekującej się chorym, wniosek o wydanie zasiłku (można go pobrać ze strony www.zus.pl), zaświadczenia płatnika składek (czyli pracodawcy). ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie zasiłku w ciągu

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

została pozbawiona praw rodzicielskich. Dziadkowie złożyli odpowiedni wniosek do gminy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, ale nie są pewni, czy dostaną pomoc.Dziadkowie jako osoby spokrewnione w innym niż pierwszy stopniu muszą spełnić kilka warunków, by otrzymać świadczenie. Jeden z nich to

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Bohdan spełnia wszystkie warunki wiekowe i stażowe, aby pobierać świadczenie przedemerytalne. W decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczeń napisano, że za krótko pracował w bankrutującej firmie. WIZYTA W URZĘDZIE PRACY Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu. Wcześniej

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Eugeniusz z Krosna, monter urządzeń grzewczych. On w zakładzie dostał etat w lutym 2014 r. Niestety, przepracował tylko miesiąc, bo w marcu zakład ogłosił upadłość. I nic nie pomoże to, że pan Eugeniusz ma 62 lata i 25 lat stażu pracy w innym zakładzie. Na decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczenia jest

Jak przejść na rentę

. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rolnicza i najniższa renta

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

przepisami". Przykład. Jan Kowalski miał umowę okresową i wygasła ona z upływem terminu, na jaki była zawarta. Nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę z winy pracodawcy, np. gdy zakład: - ogłosił upadłość, - jest

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

o świadczenie przedemerytalne do ZUS. Zakład wypłaty świadczenia odmówił. Powód? Zamiast pół roku pani Anna na zasiłku była tylko miesiąc. Pobierając zasiłek dla bezrobotnych, nie możemy odmawiać przyjęcia prac interwencyjnych i innych prac zleconych przez powiatowy urząd pracy. Jeśli odmówimy, po

Kary za abonament

Kary za abonament

wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (dowód osobisty i odcinek emerytury lub decyzja o jej przyznaniu), * niewidomym (legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP), * osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym

Przepraszam, to za mało

Przepraszam, to za mało

- wyjaśnia Elżbieta Jurska, matka Marka. - Zawsze coś, bo z takim schorzeniem trudno znaleźć pracę.Jest 2008 r. Marek chce w zakładzie pracy chronionej dorobić do renty. - Kadry zażądały decyzji o jej przyznaniu. Zginęła. Przeszukaliśmy calutki dom. Poprosiliśmy ZUS o duplikat i rozpętaliśmy piekło

Zdesperowani uchodźcy protestują przeciwko polityce austriackich władz

Zdesperowani uchodźcy protestują przeciwko polityce austriackich władz

zdławieniu przez Armię Czerwoną powstania na Węgrzech w 1956 r. budynki zapełnili Węgrzy, później zjawili się Czesi, Słowacy i Polacy. Teraz w Traiskirchen widać ludzi o śniadej lub czarnej skórze - to uchodźcy z Afryki i Azji. Czekają na decyzję o przyznaniu azylu. - Warunki były koszmarne. W całym obozie

Renta wyższa od emerytury?

Renta wyższa od emerytury?

nawet brak ręki i nogi. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty tłumaczy krótko: - Nie badamy, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Bywa też, że renta jest przyznawana tylko na określony czas, a później odbierana. Oczywiście mniejsza

Pomoc dla chorych i ich bliskich

Pomoc dla chorych i ich bliskich

pobytem w takiej placówce powinna złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej. Jeśli jest osobą ubezwłasnowolnioną, musi to zrobić jej pełnomocnik. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, by ustalić sytuację materialną, rodzinną i bytową chorego. Decyzję o przyznaniu miejsca w mieszkaniu

Komu należy się renta

Komu należy się renta

rencistów. Jednym z powodów zmniejszenia liczby rencistów są zaostrzone kryteria. Teraz, żeby dostać rentę, nie wystarczy chory kręgosłup, dwa zawały czy nawet brak ręki i nogi. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty tłumaczy krótko: - Nie badamy, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba

Zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

własnoręcznie podpisanego wniosku dołącz zaświadczenie o dochodach.- Po trzecie: przygotuj się, że twój wniosek zostanie sprawdzony, a następnie otrzymasz pisemną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku.Warto wiedzieć. Jeżeli decyzja będzie niekorzystna, możesz się od niej odwołać w ciągu 14 dni

Małżeństwo czy konkubinat

Małżeństwo czy konkubinat

mają prawo do odmowy składania zeznań w postępowaniu karnym * Małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać z fiskusem * Konkubenci nie mają do tego prawa * Wdowy i wdowcy mają prawo do renty rodzinnej lub emerytury po zmarłym małżonku * Konkubenci nie mają tego prawa * Małżonkowie mają prawo do informacji o

Dla kogo miejsce w domu opieki?

emerytury lub renty oraz ostatni odcinek wypłaconego świadczenia; + jeżeli ktoś pobiera zasiłek stały - decyzję gminy o jego przyznaniu; + pisemną zgodę na potrącanie opłaty za pobyt w DPS. Jeśli świadczenie jest niewielkie i nie wystarcza na pokrycie kosztów pobytu, ośrodek pomocy może zażądać, by

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

rehabilitacyjnego, albo podejmuje decyzję w sprawie niezdolności do pracy i przyznania renty. Przykład. Pan Franciszek od trzech miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS skontrolował, czy jego zwolnienie jest zasadne i czy nie próbuje wyłudzić zasiłku chorobowego. Wysłał pana Franciszka do lekarza orzecznika, a

Jak wcześniej odejść na emeryturę

prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy upadłością zakładu), *zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych, *dokumenty potwierdzające lata składkowe i

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

rolnym Uwaga: najlepiej będzie, jeśli zapytasz w swoim oddziale ZUS, które dokumenty w twoim przypadku będą konieczne. Do wniosku o przyznanie zasiłku dołączamy wymagany przez ZUS komplet dokumentów (oczywiście tylko tych, które nas dotyczą). Co dalej? Po złożeniu dokumentów czekasz na decyzję. ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

O tym, że z ZUS można wygrać, przekonują statystyki. W I półroczu 2011 r. ZUS wydał 4 831 750 decyzji. W tym samym czasie wniesiono 59 151 odwołań. W 4161 przypadkach ZUS uznał odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 12 858 przypadkach decyzje Zakładu zostały zmienione wskutek

Dla kogo świadczenia przedemerytalne?

wymagane w naszym przypadku. Ważne! Do wniosku o przyznanie zasiłku dołączamy wymagany przez ZUS komplet dokumentów (oczywiście tylko tych, które nas dotyczą). Uwaga! Jeśli ZUS odmówi, musi podać uzasadnienie. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją i uzasadnieniem, możesz się odwołać do sądu okręgowego - sądu

Dla kogo świadczenie przedemerytalne

otrzymania z ZUS odmowy. Ile pieniędzyŚwiadczenie emerytalne od 1 marca 2009 r. wynosi 804,02 zł brutto miesięcznie.Co roku (w marcu) podlega ono waloryzacji - jest ustawowo podwyższane (jak wszelkie inne świadczenia wypłacane przez ZUS - emerytury, renty, zasiłki opiekuńcze itp.). O ile? O wskaźnik inflacji

Komu ZUS przyzna rentę

komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, zostaje nam sąd pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem ZUS. Warto odwoływać się do komisji lekarskiej. W 2011 r. dzięki takim odwołaniom komisja w ponad 50 tys. przypadków zdecydowała o przyznaniu renty. Obecnie w ZUS działa 48

Z tego się nie spowiadałam [CYKL ''DZIECIOBÓJCZYNIE'']

poprosić o obrońcę z urzędu. Beata to bardzo prosta kobieta. Na początku przesłuchujący ją policjanci i śledczy powiedzieli jej, że jeśli przyzna się od razu, szybko wróci do dzieci. Zmanipulowano ją. I przyznała się. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Prokuratura i policja miała prostą sprawę. A wyrok

Wejdę na Pałac Kultury i będę krzyczeć

rencie lub łasce pomocy społecznej. Boję się -tego. A z czego pani żyje? - Z renty inwalidzkiej. PZU płaci mi też zasiłki rentowe, bo procesuję się o pełne odszkodowanie. Dostałam jedynie 24 tys. zł. Mam też alimenty na dziecko. To, co zarobię w firmie, ledwie pokrywa składki i opłaty. Jest ciężko. Po

Kiedy przysługuje Ci zasiłek przedemerytalny

publicznych * decyzję wydaną przez PUP o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany * dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Biurokracja to zmora, każdy to wie

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli ZUS odwołania nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego oddziału ZUS. Uwaga! Na wysłanie pisma mamy 30 dni od dnia otrzymania odmowy z ZUS.

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

skierowania może być to, że lekarz wystawił je na starym druku! Fundusz ma obowiązek poinformować cię na piśmie o odmowie i jej przyczynach. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. Przyczyną odrzucenia skierowania mogą być też względy medyczne. Inny przypadek to ten, gdy zostaniesz zakwalifikowany na

Od Polski wolą Zachód

Ocalenie. - Desperacja ludzi rośnie, bo rośnie liczba odmów przyznania statusu uchodźcy... Dlaczego jeśli większość Czeczenów ma żal o złe traktowanie, na desperacki krok zdecydowali się ci z Radomia? Przynajmniej oficjalnie między nimi a mieszkańcami miasta nie dochodziło do niepokojących zdarzeń. Tylko

Jak się starać o rentę

przechodziło rocznie kilkaset tysięcy Polaków rocznie.Komu przysługuje renta? Jak załatwić formalności? Czy można się odwołać od odmowy przyznania renty? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym poradniku. Zajmiemy się w nim rentami z tytułu niezdolności do pracy nazywanymi kiedyś rentami

Kwaśniewska: Kalisz byłby świetnym szefem partii

urlopów nie ma. Polska jest lepsza, coś niewiarygodnego. Historia wprowadzania kwot wyborczych pokazała, że bez sankcji to się nie obejdzie. Są na świecie za to sankcje: kary pieniężne, odmowa rejestracji listy albo wakaty. Kongres Kobiet zabiega teraz o równą płacę za taką samą pracę.- To moje hasło

Biednemu prawo w oczy

w ogóle nadaje się do sądu. I tak, nie znając prawa i gubiąc się w urzędowych drukach, ludzie rezygnują z walki o odszkodowanie, ponoszą skutki nieuczciwych umów (nie potrafią ich zakwestionować), przegapiają terminy zaskarżania administracyjnych decyzji. Ale też zalewają sądy pozwami niemającymi

Przychodzi baba do pośredniaka, czyli...

(oby już po konkretną ofertę!), muszę iść do pokoju nr 217. Odbieram decyzję o uznaniu mnie za bezrobotną i odmowie prawa do zasiłku. Dostaję także teczkę z dokumentami ważnymi dla poszukującego pracy. Tak bardzo ważnymi, że muszę ich odbiór pokwitować na piśmie. W żółtej teczce: wniosek o przyznanie

Małżeństwo a konkubinat - bilans zysków i strat

sfinansowała jego kapitalny remont. Na potwierdzenie trzeba gromadzić paragony i faktury. Przydadzą się, gdy przyjdzie się dzielić majątkiem.Prawa, których nie mają konkubenci* do informowania o stanie zdrowia i podejmowania decyzji o leczeniu konkubiny/konkubenta, chyba że wyrażą na to zgodę* do wspólnej

Emerytury dla 60-latków - jak jest naprawdę?

ZUS mu odmówił. Łodzianin poskarżył się do sądu. Ten zapytał o zdanie TK. A Trybunał stwierdził, że pan Marian został decyzją ZUS pokrzywdzony. TK uznał, że skoro kobiety mogą wcześniej kończyć pracę, to takie samo prawo należy się mężczyznom. Kobiety zgodnie z art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z

Przyjedź, mamo, na przysięgę

. O odroczeniu poborowego ustnie informuje wojskowy komendant uzupełnień lub upoważniony przez niego żołnierz. Decyzja ta zostaje potwierdzona wpisem do książeczki wojskowej. Odmowa przyznania odroczenia jest natomiast przekazywana pisemnie. Od tej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni do wojewody

Odwołaj się od decyzji ZUS

O tym, że z ZUS można wygrać, świadczą statystyki. Tylko w II półroczu 2012 roku ZUS wydał 6 393 907 decyzji. W tym samym czasie Polacy wnieśli 64 019 odwołań. W 3699 przypadkach ZUS uznał odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 14 394 przypadkach decyzje Zakładu zostały zmienione

Kto ma szansę na rentę

18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Niezbędne dokumenty Przede wszystkim trzeba wypełnić wniosek ZUS Rp-1R (znaleźć go można, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć przede

Bolało jeszcze bardziej

. Próby przeprowadzenia referendum w sprawie kar za aborcję nie przeszły. Zwyciężył pogląd, że o wartościach nie rozstrzyga się w plebiscycie. Parlament zadekretował ustawę, która od 1993 r. wpływa na sposób myślenia. W 1997 r. ponad połowa Polaków nadal oddawała kobiecie decyzję, czy podoła obowiązkom

Francja, legalizacja konkubinatu, PACS

Państwo z partnerem/partnerką tej samej płci, prawa do korzystania ze sztucznego zapłodnienia". To podkreślone ramką obostrzenie nie jest tylko, jak można by sądzić, uspokajającym zapewnieniem odnoszącym się do odległej o całe lata świetlne przyszłości. Jest dość kategoryczną odmową legalizacji

Goralenvolk. O zinstytucjonalizowanej i największej polskiej kolaboracji z Niemcami pisze Paweł Smoleński

: - Chyba nie będziecie ze mną robić takich tam różnych badań, co? Ja jestem inwalida z pierwszej wojny i stary ludowiec. Prawda, że nie będziecie mnie tam, tego, co? Ludzie źle o mnie mówią, ale to nieprawda. Mam dokumenty, jak wiele dobrego zrobiłem... Co chwila szeptał mi do ucha ze wzruszeniem. Uważał

Decyzja administracyjna

o umorzeniu postępowania administracyjnego, decyzję kasacyjną organu odwoławczego, który uchyla orzeczenie organu I instancji i przekazuje temu organowi sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja o odmowie wznowienia postępowania oraz decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

Zasiłek stały

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego (456 zł na osobę) w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i nie wyższa niż 529 zł.Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego

Zasiłek

lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, oraz członka rodziny ubezpieczonego lub osoby pobierającej

Procedura kredytowa

wniosku kredytowego, Sprawdzenie kompletności i wiarygodności przyjętych dokumentów oraz ocena samego klienta, Ocena zdolności kredytowej osoby (osób) ubiegających sie o kredyt, Decyzja w sprawie przyznania kredytu (pozytywna bądź negatywna), Ustalenie (negocjacja) warunków podpisania umowy kredytowej

Strajk polskich rzemieślników w Jamestown w 1619 roku

roku i polegał na odmowie pracy. Przyczyną była decyzja ówczesnego gubernatora, który w przygotowywanych wyborach do nowo utworzonego Zgromadzenia Ogólnego Wirginii prawo głosu przyznał wyłącznie kolonistom pochodzenia angielskiego. Ta odmowa pracy była pierwszym w angielskiej kolonii i pierwszym w Ameryce

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.