czy rząd utrzyma świadczenia przedemerytalne

Leszek Kostrzewski

Zmiany w zasiłkach rodzinnych [INFORMATOR]

Zmiany w zasiłkach rodzinnych [INFORMATOR]

Rząd podniósł wysokość części zasiłków rodzinnych. Wzrośnie też kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Podwyżkę świadczeń wymusił protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

15 maja rząd zatwierdził zmiany w zasiłkach rodzinnych. Wzrośnie m.in. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Podwyżkę wymusił protest opiekunów osób z niepełnosprawnościami w Sejmie.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych z niecierpliwością czekają na zmianę przepisów, która zrówna pomoc dla nich z tą, jaką otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

podopiecznego nie zostali bez środków do życia. Co to dokładnie znaczy? Dzięki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1940) opiekunowie będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie

KOMU SIĘ NALEŻY OCHRONA PRZEDEMERYTALNA

KOMU SIĘ NALEŻY OCHRONA PRZEDEMERYTALNA

okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Warunki wiekowe i stażowe uprawniające do świadczenia przedemerytalnego nie zmienią się, mimo że od 2013 r. rząd rozpoczął podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat. Aby mieć szansę na

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

. Osoby, które nie chcą lub nie mogą tak długo pracować, powinny sprawdzić, na jakie inne świadczenia z ZUS-u mogą liczyć. ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE Od 1 marca tego roku do 29 lutego 2016 r. maksymalne świadczenie przedemerytalne wynosi 1027,29 zł miesięcznie. Podlega corocznej waloryzacji na takich

Komu się należy ochrona przedemerytalna

Komu się należy ochrona przedemerytalna

przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się wtedy starać o świadczenia przedemerytalne. ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE Do świadczeń przedemerytalnych mają prawo pracownicy, których zakład zbankrutował i zostali zwolnieni w

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych [INFORMATOR]

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych [INFORMATOR]

niepełnosprawnych. Wbrew stanowisku rządu Nie tak łatwo o zasiłek na opiekę O zasiłek opiekuńczy wcale nie jest łatwo. Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wymagają spełnienia kilku warunków. Zasiłek przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

Dla kogo renta rodzinna [INFORMATOR]

. Świadczenie należy się też po pracowniku, który w chwili śmierci nie był na emeryturze czy rencie (ale miał odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne). Renta przysługuje także po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

Polsce produkcję są przekonane, że są wystarczająco silne, by w razie czego wygrać spory z polskim rządem. Czy tak będzie, przekonamy się wkrótce – kilka zagranicznych (a także polskich) firm energetycznych zamierza przed sądami dochodzić roszczeń wynikających z zerwania umów na dostawy energii

Nowy abonament RTV odstrasza od kablówek. Ludzie pytają o możliwość rezygnacji z ich usług

Nowy abonament RTV odstrasza od kablówek. Ludzie pytają o możliwość rezygnacji z ich usług

powodem pańskiej decyzji? Czy chodzi o zmiany prawne? – pyta sympatyczny pan. Jest zatroskany. - To jest tylko projekt. Rząd go jeszcze nie zaakceptował – dodaje. - Nie, w środę został przyjęty przez rząd – wyjaśniam. - Wie pan, my też walczymy, nie sprzedamy pana danych osobowych. - Jak

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmarłym i komu ZUS je wypłaci?

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmarłym i komu ZUS je wypłaci?

niezdolności do pracy. Świadczenie należy się też po pracowniku, który w chwili śmierci nie był na emeryturze czy rencie (ale miał odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne). Renta przysługuje także po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie

Premier bardzo szczodry dla emerytów [ANALIZA]

- Rząd zaproponuje, by minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego w 2015 roku wyniósł 36 zł - zapowiedział premier Donald Tusk. - Oczywiście to ciągle mało, ale w porównaniu z planowanym do tej pory wzrostem świadczeń na poziomie 10 zł proponowany przez rząd wzrost przynajmniej w jakimś

Premier hojny dla emerytów

- Rząd zaproponuje, by minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego w 2015 roku wyniósł 36 zł - zapowiedział premier Donald Tusk. - Oczywiście to ciągle mało, ale w porównaniu z planowanym do tej pory wzrostem świadczeń na poziomie 10 zł proponowany przez rząd wzrost przynajmniej w

Komu się należy renta rodzinna

Komu się należy renta rodzinna

emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta należy się także, jeśli spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje również po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne

ZMIANY W EMERYTURACH Z KRUS

ZMIANY W EMERYTURACH Z KRUS

także po tej dacie. Rząd jest przeciw. Proponuje natomiast utrzymanie zasady wypłaty emerytury lub renty rolniczej w całości, gdy emeryt lub rencista prowadzi gospodarstwo wraz z małżonkiem, który nie ma jeszcze prawa do otrzymywania świadczeń z KRUS. WYKREŚLENI Z KRUS Właśnie trwa przegląd emerytalny

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

(448,83 zł - z renty rodzinnej dla jednej osoby Ale uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 września 2012 r. to 4563,30 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę renty. Jak się odwołać? ZUS nie chce ci przyznać renty czy świadczenia przedemerytalnego

Kto może krócej pracować

przejść na wcześniejszą emeryturę, pomostówkę czy świadczenie przedemerytalne. Jak to zrobić? Sprawdź, jakie masz możliwości, gdy do ustawowej emerytury brakuje ci kilku lat, a straciłeś pracę lub nie jesteś w stanie już dłużej pracować. Wcześniejsza emerytura Choć w 2009 r. rząd PO-PSL skasował

Od marca wyższe emerytury!

Od marca wyższe emerytury!

dopomina się, aby realnie spojrzeć na koszty utrzymania i wysokość najniższych świadczeń. Jeśli po podwyżce (proponowanej przez rząd) człowiek będzie otrzymywał (...) ok. 700 zł na miesiąc, a rencista czy częściowo niezdolny (do pracy) dużo mniej, to oznacza to (dla niego) wegetację. (...) SLD proponuje

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

wielu rodzinach jeden małżonek - emeryt lub rencista - opiekuje się drugim. Ale specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy: + opiekun ma prawo do renty, emerytury, renty rodzinnej, socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego

Emerytury. Kto może pracować krócej

świadczenie przedemerytalne. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Jakie? Wcześniejsza emerytura Kto może z niej skorzystać? Jest tu kilka grup podzielonych w zależności od daty urodzenia. I tak: - Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. Jak łatwo wyliczyć, z przywileju mogą skorzystać tylko mężczyźni

Czy będzie można wcześniej przejść na emeryturę

Czy będzie można wcześniej przejść na emeryturę

świadczenia przedemerytalne, emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zachowają swoje świadczenia do ukończenia 60 lub 65 lat. Wtedy przejdą na ustawową emeryturę. OCHRONA PRZEDEMERYTALNA Obecnie przed zwolnieniem chronieni są wszyscy, którym brakuje cztery lata do emerytury. Jeżeli

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci? [PORADNIK]

, by najniższe świadczenia podnieść o 200 zł. Anna Bańkowska z SLD: "Klub SLD od dawna dopomina się, aby realnie spojrzeć na koszty utrzymania i wysokość najniższych świadczeń. Jeśli po podwyżce (proponowanej przez rząd) człowiek będzie otrzymywał (...) ok. 700 zł na miesiąc, a rencista czy

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci?

najniższe świadczenia podnieść o 200 zł. Anna Bańkowska z SLD: "Klub SLD od dawna dopomina się, aby realnie spojrzeć na koszty utrzymania i wysokość najniższych świadczeń. Jeśli po podwyżce [proponowanej przez rząd] człowiek będzie otrzymywał (...) ok. 700 zł na miesiąc, a rencista czy częściowo

Dla kogo wcześniejsze emerytury

lat stażu pracy, ZUS zaliczy mu maksymalnie dziesięć lat okresów nieskładkowych. Uwaga! Aby mieć szansę na świadczenie przedemerytalne, przed ogłoszeniem bankructwa (czy likwidacji) przez zakład pracy musimy pracować tam co najmniej pół roku. Świadczeń nie dostanie więc pan Stanisław, który w

Zapłacą nasze dzieci

otwiera furtkę do następnych roszczeń. Bo dlaczego kolejarze i panie w kasach dworcowych nie miałyby prawa "do świadczenia przedemerytalnego"? Rząd nie będzie miał na to dobrej odpowiedzi. Utraci wiarygodność. A ustępując nauczycielskim związkom, i tak nie uniknie fali protestów. Jedyne, czym

Waloryzacja emerytur i rent 2016

, czyli wszystkim nie mniej niż 36 zł. Na niej skorzystaliby też emeryci z emeryturami powyżej 4 czy 5 tys. zł. Załóżmy, że ktoś ma dziś 5 tys. zł emerytury. Gdyby waloryzować mu świadczenie na obecnych zasadach, o 0,52 proc., zyskałby 26 zł, czyli przy zmianie reguł rząd dodałby mu jeszcze 10 zł. W

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Którzy członkowie rodziny mają prawo do

OPIEKA DZIENNA I INNA POMOC DLA STARSZYCH

się z wydatkiem od 200 do nawet 350 zł za dobę. W takiej sytuacji warto pomyśleć, czy nie zatrudnić kogoś, kto zamieszka z naszym chorym bliskim pod jednym dachem w zamian za miesięczną pensję. Wówczas jednak trzeba się przygotować na wydatek rzędu 2,5-3 tys. zł miesięcznie. Jak poznać dobrą opiekunkę

Wybór między ZUS i OFE

Premier i minister finansów oficjalnie przyznali, że obecny system emerytalny jest nie do utrzymania. Szykują więc zmiany. Będziemy musieli wybrać, czy chcemy przyszłe składki w całości (19,52 proc. pensji) przekazać do ZUS, czy może część z nich (2,92 proc.) ma trafić do OFE. Ustawa ma wejść w

Uparty Broniarz to dziś kluczowa postać

W zamieszaniu wokół pomostówek kluczową postacią jest dziś Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Skuteczny, medialny i uparty To głównie za jego sprawą rząd ugiął kark i zaczął pracować z Lewicą nad ustawą gwarantującą nauczycielom świadczenie przedemerytalne. Było to poważne

WALORYZACJA 2015 NA NOWYCH ZASADACH

przez rząd) człowiek będzie otrzymywał (...) ok. 700 zł na miesiąc, a rencista czy częściowo niezdolny [do pracy] dużo mniej, to oznacza to dla niego wegetację. (...) SLD proponuje, aby rząd zdobył się na wysiłek finansowy i podwyższył najniższe świadczenia o 200 zł". Propozycje zarówno PiS, jak i

Domowa opieka nad starszymi

ukończył 75 lat, o ile nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego, nie przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatne całodobowe utrzymanie (np. zakład opiekuńczo-leczniczy) lub nie pobiera zagranicznego świadczenia pielęgnacyjnego (chyba że przepisy dwustronne między krajami stanowią inaczej). Urząd ma 30 dni

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

z małżonków nie pracuje. Takie polisy gwarantowałyby wypłatę świadczeń kobiecie, której mąż umrze przed osiągnięciem przez nią 60-67 lat. Ubezpieczenia mógłby popularyzować rząd, choćby dając specjalne ulgi podatkowe przy ich wykupie. - Każdy zapobiegliwy mąż wykupi takie ubezpieczenie i w ten

Co się należy starszym i chorym

miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi, niewidomym oraz osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym. Uwaga! Osoby, które ukończyły 75 lat, od jesieni zeszłego roku są zwalniane z abonamentu

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

pozostawali na jego utrzymaniu. ILE MOŻEMY DOSTAĆ Dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób - 90 proc., dla trzech i więcej osób - 95 proc. Ważne! Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie

Renty rodzinne i socjalne. Komu przysługują i jak się o nie starać?

Rząd pozwolił osobom na rencie socjalnej więcej dorobić. Z zaostrzenia kryteriów przy przyznawaniu rent wdowom na razie się wycofał. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o te świadczenia. Renta rodzinna Przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

Świadczenia pielęgnacyjne pobiera w Polsce już ponad 166 tys. osób. Najwięcej w województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, najmniej w: opolskim, podlaskim i lubuskim. Teraz osoby te mogą dostać dodatkowe pieniądze - 100 zł. To nowość. Rząd wymyślił ją we wrześniu przed wyborami, po

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

Świadczenia pielęgnacyjne pobiera w Polsce już ponad 166 tys. osób. Najwięcej w województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, najmniej w: opolskim, podlaskim i lubuskim. Teraz osoby te mogą dostać dodatkowe pieniądze - 100 zł. To nowość. Rząd wymyślił ją we wrześniu przed wyborami, po

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

dziecko w chwili wypadku czy choroby było w trakcie nauki. Osoba starająca się o świadczenie pielęgnacyjne nie może mieć żadnego źródła utrzymania: umowy o pracę, ale także umowy o dzieło, renty, świadczenia przedemerytalnego czy emerytury. Świadczenie należy się bez względu na dochody rodziny. Są od

Dla kogo emerytury częściowe

jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów, oraz pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe to lata naszej pracy, w czasie których odkładaliśmy składki. Jeżeli ktoś pracuje na umowie-zleceniu i odprowadza

Dla kogo renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i płacił składki na

Dla opiekunów niepełnosprawnych

-rentowego; do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczenia przedemerytalnych albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego). Nie przyznają nam go także, gdy osoba wymagająca naszej opieki: - pozostaje w związku małżeńskim (chyba że jej współmałżonek też ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby je otrzymać

już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego. Na rentę socjalną nie może też liczyć osoba, która otrzymuje już rentę z zagranicy albo została tymczasowo aresztowana czy odbywa karę pozbawienia

Dla kogo emerytury częściowe

wymiarze określonym w programie studiów, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe to lata naszej pracy, w czasie których odkładaliśmy składki. Jeżeli ktoś pracuje na umowę-zlecenie i odprowadza składki, to nie ma problemu. Te lata zaliczane są do stażu. Z

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

jest zarezerwowana tylko dla osób, które podlegają pod ZUS. Dotyczy też Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS (rolnicy) oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Prawo do niej mają

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (prawo do: emerytury albo renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego; do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczenia przedemerytalnych albo

Chcesz zdobyć świadczenie pielęgnacyjne? Spiesz się, masz czas do końca czerwca!

dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (prawo do: emerytury albo renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego; do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczenia przedemerytalnych albo

Obywatelski projekt "Solidarności"

świadczenia przedemerytalne. "S" zebrała pod nim 650 tys. podpisów (wystarczyłoby 100 tys.). W grudniu 2001 r. rząd SLD-UP-PSL zlikwidował zasiłki przedemerytalne i znacznie ograniczył świadczenia przedemerytalne, łatając ujawnioną dziurę budżetową. Minister pracy Jerzy Hausner nie ukrywał jednak

Emerytalna niezgodność prawicy

świadczeniach przedemerytalnych (w sumie to 9 mln osób). Gdyby nagle pracujący zaczęli płacić mniejsze składki, to brakowałoby pieniędzy na wypłaty dla obecnych emerytów. A przecież już dziś bieżące składki są dużo niższe od wypłat. Skąd więc wziąć dodatkowe dziesiątki czy setki miliardów złotych? Nie wiadomo

Pieniądze na trudne czasy

dzieci lub w ogóle ich nie mają. Zdaniem PKPP wypłacanie świadczeń 50-59-letnim (czyli będącym w wieku przedemerytalnym) kobietom jest, po pierwsze, zbyt kosztowne dla państwa, po drugie, niesprawiedliwe, bo z powodzeniem mogłyby one pójść do pracy. Pracodawcy z Lewiatana proponują więc rządowi

Co zamiast pomostówek

. - Świadczeń nie dostaną m.in. szkolni pedagodzy, wychowawcy w internatach, czy pracownicy ośrodków kształcenia nauczycieli - mówi "Gazecie" ważny polityk PO. Projekt miękkiego odejścia od przywilejów emerytalnych obiecał najstarszym nauczycielom premier. Na skutek reformy emerytur nauczyciele (z

Waloryzacja na nowych zasadach

Sami emeryci są podzieleni. Jedni są za waloryzacją kwotową. Inni nie chcą żadnych zmian i żądają utrzymania obecnych zasad, czyli waloryzacji procentowej (im ktoś ma większe świadczenie, tym dostaje większą podwyżkę). Zwolennikiem utrzymania obecnej waloryzacji jest np. pan Kazimierz: "Rząd

Kto może przejść na rentę

prawie renciści powinni dorabiać bez ograniczeń. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy nowa ustawa wejdzie w życie. Polacy najczęściej starają się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS przyznaje też renty rodzinne i socjalne. Aby dostać te świadczenia, trzeba spełniać określone warunki. Renta z tytułu

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

, że waloryzacja kwotowa może zostać uznana za niekonstytucyjną. Dlaczego? "Taki sposób podwyższania świadczeń emerytalnych stanowi w istocie zaprzeczenie instytucji waloryzacji, która ma zapobiegać utracie siły nabywczej pieniądza. O ile rozważać zatem można, czy wprowadzony ustawą nowelizacyjną

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

przyznają nam go, jeśli umieściliśmy dziecko w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub dostajemy za granicą świadczenia na pielęgnację tych osób. Zrezygnowałem z pracy, aby opiekować niepełnosprawnym dzieckiem. Ale żona pracuje. Czy należy się nam świadczenie pielęgnacyjne, czy

Pytania o waloryzację

- od 9,36 zł do 186,71 zł. Niestety, ZUS powiedział mi, że nie dostanę emerytury ani renty. Dali mi za to świadczenie przedemerytalne. Czy w marcu waloryzacja obejmie także mnie? Tak. Dziś świadczenie przedemerytalne to 841,17 zł. Po podwyżce będzie pan dostawał 867,24 zł. Wszędzie słyszę, że ZUS w

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

dochody. Kto nie dostanie? Ten, kto ma już źródło utrzymania: * emeryturę, rentę, rentę socjalną, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego; * zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny, świadczenie

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

względu na dochody. Kto nie dostanie? Ten, kto ma już źródło utrzymania: - emeryturę, rentę, rentę socjalną, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego; - zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny, świadczenie

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

faktyczny dziecka. Nie dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (emeryturę, rentę, rentę socjalną, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny

TVP - ostatnich osiem lat

do wypowiadania umów o pracę, nadal opłacane są składki ZUS, czy ubezpieczenie zdrowotne. Wypracowany model gwarantował pracownikom przez 12 miesięcy niezmienność warunków zatrudnienia, w tym wynagradzania, zachowanie świadczeń i przywilejów, takich jak np. wypłata nagrody jubileuszowej, urlop

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

określonym w programie studiów, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie miała problemu z wypłatą emerytury częściowej. Spełni wymagane warunki. Inaczej wygląda sprawa przy

Kobieta na emeryturze

dostawać 50-letnie Polki. Rząd wycofał się z zaostrzenia kryteriów ich przyznawania. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych świadczeń? Zacznijmy od wcześniejszych emerytur. Mogą z nich skorzystać kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r., jeżeli do końca 2008 r. spełniły warunki wiekowe i stażowe

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej 5 lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie

Renty rodzinne i socjalne

przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Którzy członkowie rodziny mają szansę na rentę rodzinną? Prawo do niej przysługuje tylko: * dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku

Jak daleko do emerytury?

rehabilitacyjnego, (nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów (pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie miał

Rewolucja w emeryturach. Popracujemy dłużej

blisko 9 mln emerytów i rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych z ZUS i mundurowych. - Utrzymamy waloryzację na dotychczasowym poziomie, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby sięgać do kieszeni emerytów i rencistów i wyciągać im pieniądze w tym trudnym czasie - przekonywał. Ale? Teraz emerytura

Jak zachęcić do dłuższej pracy?

kilku milionów rąk do pracy. Niezależnie od tego w ostatnich latach część z państw członkowskich UE wprowadziła specjalne programy na rzecz wsparcia osób w wieku przedemerytalnym. Zawierają one działania z zakresu aktywnych polityk rynku pracy: szkolenia, zatrudnienie subsydiowane czy refundację

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

2012 zmienią się zasady waloryzacji. Trudno to przewidzieć, bo po dojściu do władzy zapał rządzących do zmian słabnie. Na razie przedstawiamy więc, o ile wzrosną świadczenia emerytów i rencistów, gdyby zostały utrzymane obecne przepisy. Waloryzacja, czyli co? Waloryzacja to coroczna, marcowa podwyżka

Plan Hausnera: co gotowe, a co nie

najmniej 35 lat (kobiety) bądź 40 lat (mężczyźni). Jak zapowiada rząd, od 2006 bądź 2007 r. przechodzenie na świadczenia przedemerytalne ma już być niemożliwe. Takiej propozycji nie ma jednak w projekcie. Być może trafi ona w formie rządowej autopoprawki bądź osobnego projektu. Projekt zmiany ustawy o

16 pytań o waloryzację

emerytury i renta, tylko 700 zł świadczenia przedemerytalnego. Zastanawiam się, czy waloryzacja obejmie też mnie? Tak. Podwyżki związane z waloryzacją dostaną (oprócz rencistów i emerytów) też osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne. Podwyżka należy się też osobom na

Praca po siedemdziesiątce? Budżet nie wytrzyma wzrastającej długości życia

lat). I dalej - automatycznie - będzie rósł wraz z wydłużaniem się życia. Podobnie ma być w Wielkiej Brytanii, Czechach, Holandii i Danii. Pytanie tylko, czy ciągłe wydłużanie wieku emerytalnego nie spowoduje zwiększenia bezrobocia wśród osób w wieku przedemerytalnym. Bo co z tego, że będziemy ludziom

Jaką dostaniesz emeryturę?

przedemerytalne Pani Ewa, pielęgniarka z Wrocławia: Nie chcę już pracować, ale nie spełniam warunków do ustawowej lub wcześniejszej emerytury. Czy mogę starać się np. o rentę lub świadczenia przedemerytalne? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Czy będą zmiany w rentach rodzinnych?

osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej 5

Rządowe tłuczenie termometru

. A potem rząd wprowadził przepisy dające nauczycielom prawo do świadczeń przedemerytalnych, ale pod warunkiem, że pobierając je, nie będą pracowali w szkole. Efekt? Nauczyciele nie odchodzą na wcześniejsze emerytury, a tego chciał rząd. W przestrzeni publicznej unoszą się echa dawnych haseł PO

Ile wzrośnie emerytom na początku 2009 roku?

nr 1: Nowe stawki podatkowe Od 2009 r. w życie wejdą nowe stawki podatku PIT. Zamiast 19, 30 i 40 proc. zapłacimy tylko 18 lub 32 proc. Zmniejszenie stawek zaproponował jeszcze rząd PiS, a Platforma Obywatelska postanowiła to utrzymać. Emeryci oddający dziś ze swych świadczeń 19 proc. podatku, od

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

wyjątków od ogólnych zasad - szczególne rozwiązania dla górników, służb mundurowych. Co więcej - obniżona została składka rentowa, gdyż poprzedni rząd optymistycznie zakładał, że wysoki wzrost gospodarczy utrzyma się przez dłuższy czas, co pozwoli sfinansować to rozwiązanie. Założenie okazało się

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Polacy, najmłodsi emeryci Europy

publicznych tych krajów. Przykładowo, w Niemczech do 2029 r. wiek emerytalny zostanie podniesiony do 67 lat. Mimo to młodzi Niemcy nie mają co marzyć o tak wysokich emeryturach, jakie dziś dostają ich rodzice czy dziadkowie. Polski rząd chce ograniczenia emerytalnych przywilejów. Prawo do wczesnych emerytur

Zmiany w ustawie o bezrobociu

natomiast w duchu programów UE. To dobre rozwiązania, choć otwarta pozostaje kwestia ich finansowania. Rząd proponuje oszczędności m.in. na waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń przedemerytalnych. - Coś się w ten sposób zaoszczędzi. Trzeba jednak pamiętać, że bardziej elastyczna waloryzacja

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

niezdolność ta powstała np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) lub 18 miesięcy po. Z kolei świadczenie przedemerytalne dostanie tylko osoba, która m.in.: jest zarejestrowana jako bezrobotna, w okresie

Sen. Augustyn: Grozi nam geriatryczne tsunami. Potrzebne reformy

od tego, czy jest zdrowy, czy chory. Oprócz tego osoby, które nie mają dochodów, mogą liczyć na zasiłek stały - 440 zł brutto. Są też gminne usługi opiekuńcze i opieka długoterminowa z ochrony zdrowia. W sumie 780 zł. Brutto. - Dodatek pielęgnacyjny wystarcza na pół godziny opieki na dzień. Za pobyt

Na kanapce u Hausnera

. Warto wyciągnąć go z ogniska, ale cudzymi rękoma. Granice długu Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. nakłada na rząd obowiązek utrzymania długu publicznego poniżej granicy 50 proc. PKB. Mówi też, co należy zrobić, gdy dług mimo wszystko przekracza kolejne granice: 50, 55 i 60 proc. PKB

Kasa Staropolskich. Komu i jakie przywileje emerytalne przysługują?

, świadczenia przedemerytalne, zasiłki itp.). To o jedną czwartą więcej niż w Czechach, na Węgrzech, w Słowenii! W efekcie dochód na osobę w rodzinie emeryckiej jest większy niż w rodzinie pracowniczej. - Podobne zjawisko występuje tylko u nas - mówi Mordasewicz - W Europie emeryci mają niższe dochody niż

Jakie emerytury z ZUS?

proc. Waloryzacja obejmie także osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz wcześniejsze emerytury. DRUGA GRUPA Urodzeni między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r. Należą do nowego systemu (tego, który wejdzie w życie już w przyszłym roku). Ale mogli wybrać, czy

"Plan naprawy Niemiec" Edmunda Stoibera pełen jest "socjalnych okrucieństw"

niezdecydowane. Wczoraj zaprezentował swój 40-punktowy "Plan naprawy Niemiec" pełen "socjalnych okrucieństw", jeśli oceniać z perspektywy dotychczasowych świadczeń niemieckiego państwa opiekuńczego. Stoiber obiecuje wprawdzie, że jego program zawiera pięcioletnią gwarancję niepodnoszenia

Bezrobocie: pole minowe

emerytury, świadczenia przedemerytalne i liberalnie przyznawane renty (rencistów mamy najwięcej w Europie). Przy pomocy tych świadczeń wypychano z rynku pracy ludzi, którym groziło bezrobocie. Rządy poprawiały sobie statystyki, a dziś płacimy za to wszyscy. I choć przed paroma laty odpływ z rynku pracy

Elektrownia Rybnik daje rekordowe odprawy

. To co wydamy teraz zwróci się w dwójnasób za pięć lat - mówi prezes dużej firmy energetycznej. Najwyższa odprawa może sięgnąć 120 tys. zł - to zależy od stażu pracy, pobieranego wynagrodzenia i dalszych planów pracownika (czy odejdzie na emeryturę, skorzysta ze świadczenia przedemerytalnego, czy po

Z nauczycielami możemy się dogadać

Aleksandra Pezda: Dlaczego rząd ustąpił przed żądaniami oświatowych związków zawodowych? Mówiliście, że nauczyciel to nie zawód, który uprawnia do wcześniejszej emerytury. Że Polski nie stać na nauczycielskie przywileje. Michał Boni: Nadal wiążemy dyskusję o uprawnieniach do wcześniejszych emerytur

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

kosztów utrzymania dziecka; jeśli drugi z rodziców zmarł - kopię aktu zgonu. Ważne! Składając wniosek, zabierz ze sobą dowód osobisty (lub paszport). Kiedy starasz się o dodatki, dostarczasz kolejne dokumenty. Jakie? Najlepiej o to zapytać w ośrodku przyznającym świadczenia. Kto ile dostanie Przysługuje

Kruchy cud w Valenciennes

zamieszki. Koledzy mojego ojca przynosili z domu strzelby myśliwskie i strzelali do policji. Cud, że nikt nie zginął - opowiada Jean-Marie Desfossez, dziś działacz samorządowy. Starcia z policją trwały wiele dni. Dopiero gdy rząd zgodził się objąć wszystkich zwolnionych świadczeniami przedemerytalnymi

Minister kobiet: Demografia jest nieubłagana, dzieci ważniejsze niż drogi

wszystkie kobiety zaciągnąć do pracy czy polityki. Ale powinny mieć wybór. Jest wiele świetnie wykształconych młodych kobiet, które chcą pracować i zakładać rodziny, ale nie są w stanie temu podołać. Czy forsowana przez rząd ustawa żłobkowa pomoże? - Pomoże. Dziś młode kobiety mają dylemat: urodzę dziecko

Między rządem a dołami

społecznych. Idea była taka, by dochodzić do konsensusu i realizować efekty dialogu. Ani od Pani, ani od większości innych liderów "S" nie usłyszałem dotąd ani jednej pozytywnej opinii na temat rządu SLD-UP. Czy to zapowiedź "zaostrzenia kursu" przez związkowców? - Związek podlega

Rynek nie cierpi populizmu

interesu, a szkodzące podatnikom - czy to o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich, czy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Politycy PO prywatnie mówią, że głosowali tak tylko po to, by nie stracić poparcia

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się wtedy starać o świadczenia przedemerytalne. PENSJA W DÓŁ? Pracownika, któremu brakuje

Rząd ma kolejny protest na głowie, to celnicy. "Wielka panika, ludzie się boją"

. To wywołało burzliwą dyskusję. - Intencja i cel ustawy są słuszne, ale bez ludzi nic z tego nie wyjdzie. Dziś jest wielka panika, trzeba ludzi uspokoić, bo się boją. Każdy ma na utrzymaniu bliskich, musimy wiedzieć, co nas czeka - mówił Eugeniusz Matusiak, przewodniczący Związku Zawodowego

Czego potrzebuje polska gospodarka

zabezpieczeń społecznych tworzone przed laty w innych realiach gospodarczych i demograficznych. Wszędzie ludzie narzekają na niewydolną służbę zdrowia i nie chcą płacić coraz wyższych składek czy podatków na jej utrzymanie. Wszędzie obawiają się bezrobocia, a jednocześnie niechętnie rezygnują z przywilejów

Przed emeryturą nie mogą cię zwolnić

zwalnia z ochrony Okresy ochronne nie obowiązują w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli więc pracodawca przyłapie pracownika np. na piciu alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja