czy rząd utrzyma świadczenia przedemerytalne

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski (Gazeta Wyborcza)

Premier hojny dla emerytów

Premier hojny dla emerytów

Ponad 8 mln emerytów, rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych dostanie w przyszłym roku większe podwyżki. Będzie to kosztować budżet państwa dodatkowe 1,7 mld zł.

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

Gdy brakuje lat do emerytury, nie mamy pracy lub zaczynamy chorować, świadczenie przedemerytalne lub renta mogą być najlepszym sposobem na pozyskanie środków do życia. Jak się o nie starać?

Kto może krócej pracować

Rząd chce ograniczać prawo do przechodzenia wcześniej na emeryturę. Sprawdź, czy ciebie też to dotyczy! To może być ostatni dzwonek, by skorzystać z tego przywileju

Emerytury. Kto może pracować krócej

świadczenie przedemerytalne. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Jakie? Wcześniejsza emerytura Kto może z niej skorzystać? Jest tu kilka grup podzielonych w zależności od daty urodzenia. I tak: - Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. Jak łatwo wyliczyć, z przywileju mogą skorzystać tylko mężczyźni

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i płacił składki na

Dla kogo emerytury częściowe

Dla kogo emerytury częściowe

wymiarze określonym w programie studiów, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe to lata naszej pracy, w czasie których odkładaliśmy składki. Jeżeli ktoś pracuje na umowę-zlecenie i odprowadza składki, to nie ma problemu. Te lata zaliczane są do stażu. Z

Dla kogo wcześniejsze emerytury

Dla kogo wcześniejsze emerytury

lat stażu pracy, ZUS zaliczy mu maksymalnie dziesięć lat okresów nieskładkowych. Uwaga! Aby mieć szansę na świadczenie przedemerytalne, przed ogłoszeniem bankructwa (czy likwidacji) przez zakład pracy musimy pracować tam co najmniej pół roku. Świadczeń nie dostanie więc pan Stanisław, który w

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS (rolnicy) oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura

Dla opiekunów niepełnosprawnych

Dla opiekunów niepełnosprawnych

-rentowego; do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczenia przedemerytalnych albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego). Nie przyznają nam go także, gdy osoba wymagająca naszej opieki: - pozostaje w związku małżeńskim (chyba że jej współmałżonek też ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Jak się starać o świadczenie pielęgnacyjne

Jak się starać o świadczenie pielęgnacyjne

świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna to 620 zł bez względu na dochody rodziny oraz opłacona przez budżet państwa składka emerytalna i zdrowotna. Należałoby się ono tylko tym opiekunom, którzy nie mają innego źródła utrzymania, np. renty czy emerytury. Opiekunom nie wolno byłoby dorabiać do świadczenia

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne.Którzy członkowie rodziny mają prawo do

Zapłacą nasze dzieci

Zapłacą nasze dzieci

otwiera furtkę do następnych roszczeń. Bo dlaczego kolejarze i panie w kasach dworcowych nie miałyby prawa "do świadczenia przedemerytalnego"? Rząd nie będzie miał na to dobrej odpowiedzi. Utraci wiarygodność. A ustępując nauczycielskim związkom, i tak nie uniknie fali protestów.Jedyne, czym

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

Świadczenia pielęgnacyjne pobiera w Polsce już ponad 166 tys. osób. Najwięcej w województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, najmniej w: opolskim, podlaskim i lubuskim. Teraz osoby te mogą dostać dodatkowe pieniądze - 100 zł. To nowość. Rząd wymyślił ją we wrześniu przed wyborami, po

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Prawo do niej mają

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (prawo do: emerytury albo renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego; do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczenia przedemerytalnych albo

Uparty Broniarz to dziś kluczowa postać

Uparty Broniarz to dziś kluczowa postać

W zamieszaniu wokół pomostówek kluczową postacią jest dziś Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Skuteczny, medialny i upartyTo głównie za jego sprawą rząd ugiął kark i zaczął pracować z Lewicą nad ustawą gwarantującą nauczycielom świadczenie przedemerytalne. Było to poważne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

małżonków nie pracuje. Takie polisy gwarantowałyby wypłatę świadczeń kobiecie, której mąż umrze przed osiągnięciem przez nią 60-67 lat. Ubezpieczenia mógłby popularyzować rząd, choćby dając specjalne ulgi podatkowe przy ich wykupie.- Każdy zapobiegliwy mąż wykupi takie ubezpieczenie i w ten sposób rentę

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

, że waloryzacja kwotowa może zostać uznana za niekonstytucyjną. Dlaczego? "Taki sposób podwyższania świadczeń emerytalnych stanowi w istocie zaprzeczenie instytucji waloryzacji, która ma zapobiegać utracie siły nabywczej pieniądza. O ile rozważać zatem można, czy wprowadzony ustawą nowelizacyjną

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

emerytury brakowało mu jeszcze pięć lat. Czy mogę się starać o rentę rodzinną? Tak. Może się starać pani o rentę rodzinną. Renta taka przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej. Przy czym zmarły musiał być emerytem lub rencistą albo pobierać zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta

Kto może przejść na rentę

prawie renciści powinni dorabiać bez ograniczeń. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy nowa ustawa wejdzie w życie. Polacy najczęściej starają się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS przyznaje też renty rodzinne i socjalne. Aby dostać te świadczenia, trzeba spełniać określone warunki. Renta z tytułu

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

określonym w programie studiów, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie miała problemu z wypłatą emerytury częściowej. Spełni wymagane warunki. Inaczej wygląda sprawa przy okresach

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

faktyczny dziecka. Nie dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (emeryturę, rentę, rentę socjalną, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

dochody. Kto nie dostanie? Ten, kto ma już źródło utrzymania: * emeryturę, rentę, rentę socjalną, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego; * zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny, świadczenie

Pytania o waloryzację

powiedział mi, że nie dostanę emerytury ani renty. Dali mi za to świadczenie przedemerytalne. Czy w marcu waloryzacja obejmie także mnie? Tak. Dziś świadczenie przedemerytalne to 841,17 zł. Po podwyżce będzie pan dostawał 867,24 zł. Wszędzie słyszę, że ZUS w ramach waloryzacji będzie podwyższał emerytury. Ja

Waloryzacja na nowych zasadach

są za waloryzacją kwotową. Inni nie chcą żadnych zmian i żądają utrzymania obecnych zasad, czyli waloryzacji procentowej (im ktoś ma większe świadczenie, tym dostaje większą podwyżkę). Zwolennikiem utrzymania obecnej waloryzacji jest np. pan Kazimierz:"Rząd zamierza zmienić zasady waloryzacji

Jak daleko do emerytury?

, (nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów (pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie miał problemu

Eksperci do premiera przed nowym expose: Teraz praca

finansów Jacek Rostowski będzie miał zamrożone w nim aż 6,5 mld zł. Nie może ich wydać na nic innego, ale na papierze obniżają one deficyt budżetowy. Dlatego partnerzy społeczni chcieliby odebrać rządowi kontrolę nad funduszem i wspólnie decydować, na co będą wydawane zgromadzone w nim środki. - Uruchomić

Kobieta na emeryturze

dostawać 50-letnie Polki. Rząd wycofał się z zaostrzenia kryteriów ich przyznawania. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych świadczeń? Zacznijmy od wcześniejszych emerytur. Mogą z nich skorzystać kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r., jeżeli do końca 2008 r. spełniły warunki wiekowe i stażowe

Jak zachęcić do dłuższej pracy?

milionów rąk do pracy.Niezależnie od tego w ostatnich latach część z państw członkowskich UE wprowadziła specjalne programy na rzecz wsparcia osób w wieku przedemerytalnym. Zawierają one działania z zakresu aktywnych polityk rynku pracy: szkolenia, zatrudnienie subsydiowane czy refundację wynagrodzeń

Rewolucja w emeryturach. Popracujemy dłużej

mln emerytów i rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych z ZUS i mundurowych. - Utrzymamy waloryzację na dotychczasowym poziomie, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby sięgać do kieszeni emerytów i rencistów i wyciągać im pieniądze w tym trudnym czasie - przekonywał. Ale? Teraz emerytura rośnie

Praca po siedemdziesiątce? Budżet nie wytrzyma wzrastającej długości życia

- będzie rósł wraz z wydłużaniem się życia. Podobnie ma być w Wielkiej Brytanii, Czechach, Holandii i Danii.Pytanie tylko, czy ciągłe wydłużanie wieku emerytalnego nie spowoduje zwiększenia bezrobocia wśród osób w wieku przedemerytalnym. Bo co z tego, że będziemy ludziom kazać dłużej pracować, skoro tej

Obywatelski projekt "Solidarności"

późnym wieczorem odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy przywracającego ograniczone dwa lata temu świadczenia przedemerytalne. "S" zebrała pod nim 650 tys. podpisów (wystarczyłoby 100 tys.). W grudniu 2001 r. rząd SLD-UP-PSL zlikwidował zasiłki przedemerytalne i

Co zamiast pomostówek

. - Świadczeń nie dostaną m.in. szkolni pedagodzy, wychowawcy w internatach, czy pracownicy ośrodków kształcenia nauczycieli - mówi "Gazecie" ważny polityk PO.Projekt miękkiego odejścia od przywilejów emerytalnych obiecał najstarszym nauczycielom premier. Na skutek reformy emerytur nauczyciele (z

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

2012 zmienią się zasady waloryzacji. Trudno to przewidzieć, bo po dojściu do władzy zapał rządzących do zmian słabnie. Na razie przedstawiamy więc, o ile wzrosną świadczenia emerytów i rencistów, gdyby zostały utrzymane obecne przepisy. Waloryzacja, czyli co? Waloryzacja to coroczna, marcowa podwyżka

Pieniądze na trudne czasy

dzieci lub w ogóle ich nie mają. Zdaniem PKPP wypłacanie świadczeń 50-59-letnim (czyli będącym w wieku przedemerytalnym) kobietom jest, po pierwsze, zbyt kosztowne dla państwa, po drugie, niesprawiedliwe, bo z powodzeniem mogłyby one pójść do pracy. Pracodawcy z Lewiatana proponują więc rządowi

Renty rodzinne i socjalne

, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.Na rentę socjalną nie ma co liczyć osoba, która już dostaje rentę z zagranicy, albo ktoś, kto został tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (takie osoby mogą jednak napisać wniosek o przyznanie50 proc

16 pytań o waloryzację

emerytury i renta, tylko 700 zł świadczenia przedemerytalnego. Zastanawiam się, czy waloryzacja obejmie też mnie? Tak. Podwyżki związane z waloryzacją dostaną (oprócz rencistów i emerytów) też osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne. Podwyżka należy się też osobom na

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

ogólnych zasad - szczególne rozwiązania dla górników, służb mundurowych. Co więcej - obniżona została składka rentowa, gdyż poprzedni rząd optymistycznie zakładał, że wysoki wzrost gospodarczy utrzyma się przez dłuższy czas, co pozwoli sfinansować to rozwiązanie. Założenie okazało się nieaktualne i dziś

Jaką dostaniesz emeryturę?

dni. Tyle bowiem premier potrzebuje czasu na dokończenie reformy emerytalnej 7. Renta czy świadczenie przedemerytalne Pani Ewa, pielęgniarka z Wrocławia: Nie chcę już pracować, ale nie spełniam warunków do ustawowej lub wcześniejszej emerytury. Czy mogę starać się np. o rentę

Sejm przegłosował ustawy okołobudżetowe

bezrobotnych (osobom już pobierającym zasiłki i świadczenia przedemerytalne nic się nie zmieni). Przy okazji posłowie przyjęli uchwałę zobowiązującą rząd do "aktywizacji zawodowej" bezrobotnych w wieku przedemerytalnym. Taka uchwała to jednak tylko akt woli Sejmu, nie zobowiązujący rządu do

Plan Hausnera: co gotowe, a co nie

mężczyzny); - tracących pracę nie ze swojej winy, pod warunkiem że mają staż pracy co najmniej 35 lat (kobiety) bądź 40 lat (mężczyźni). Jak zapowiada rząd, od 2006 bądź 2007 r. przechodzenie na świadczenia przedemerytalne ma już być niemożliwe. Takiej propozycji nie ma jednak w projekcie. Być może

Rządowe tłuczenie termometru

. A potem rząd wprowadził przepisy dające nauczycielom prawo do świadczeń przedemerytalnych, ale pod warunkiem, że pobierając je, nie będą pracowali w szkole. Efekt? Nauczyciele nie odchodzą na wcześniejsze emerytury, a tego chciał rząd.W przestrzeni publicznej unoszą się echa dawnych haseł PO

Sejm o cięciach w budżecie

akceptuje. Świadczeń przedemerytalnych za mało Jedną z najbardziej kontrowersyjnych propozycji było poważne ograniczenie świadczeń przedemerytalnych. Rząd chce je obniżyć z obecnych 90 do 80 proc. przyszłej emerytury. Zaproponował też nowe kryteria wymagane do wejścia w system przedemerytalny - dla

Ile wzrośnie emerytom na początku 2009 roku?

1: Nowe stawki podatkoweOd 2009 r. w życie wejdą nowe stawki podatku PIT. Zamiast 19, 30 i 40 proc. zapłacimy tylko 18 lub 32 proc. Zmniejszenie stawek zaproponował jeszcze rząd PiS, a Platforma Obywatelska postanowiła to utrzymać. Emeryci oddający dziś ze swych świadczeń 19 proc. podatku, od

Polacy, najmłodsi emeryci Europy

, by nie doszło do rozsadzenia finansów publicznych tych krajów. Przykładowo, w Niemczech do 2029 r. wiek emerytalny zostanie podniesiony do 67 lat. Mimo to młodzi Niemcy nie mają co marzyć o tak wysokich emeryturach, jakie dziś dostają ich rodzice czy dziadkowie. Polski rząd chce ograniczenia

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) lub 18 miesięcy po. Z kolei świadczenie przedemerytalne dostanie tylko osoba, która m.in.: jest zarejestrowana jako bezrobotna, w okresie pobierania zasiłku dla

Czy będą zmiany w rentach rodzinnych?

, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej 5 lat

Kasa Staropolskich. Komu i jakie przywileje emerytalne przysługują?

świadczenie, np. 350 czy 500 zł, będzie wypłacana emerytura minimalna, do której będzie dopłacało państwo.Jeżeli jednak pielęgniarce z krótkim stażem z wyliczeń wyjdzie 300 zł emerytury, to ani złotówki więcej na starość nie dostanie. Jak za to przeżyć? Pozostaje wsparcie z pomocy społecznej.Kobiety zagrożone

Zmiany w ustawie o bezrobociu

zyskałoby na skuteczności. Poza tym wyższe mają być dochody Funduszu Pracy. To z niego są finansowane zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne oraz aktywne formy walki z bezrobociem. W jaki sposób? Jednym będzie podniesienie kar za zatrudnianie na czarno. Co jest w projekcie? Rząd proponuje

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się wtedy starać o świadczenia przedemerytalne. PENSJA W DÓŁ? Pracownika, któremu brakuje

Jakie emerytury z ZUS?

obejmie także osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz wcześniejsze emerytury. DRUGA GRUPA Urodzeni między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r. Należą do nowego systemu (tego, który wejdzie w życie już w przyszłym roku). Ale mogli wybrać, czy chcą emeryturę w 100

Przed emeryturą nie mogą cię zwolnić

zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli więc pracodawca przyłapie pracownika np. na piciu alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. W takiej

Z nauczycielami możemy się dogadać

Aleksandra Pezda: Dlaczego rząd ustąpił przed żądaniami oświatowych związków zawodowych? Mówiliście, że nauczyciel to nie zawód, który uprawnia do wcześniejszej emerytury. Że Polski nie stać na nauczycielskie przywileje.Michał Boni: Nadal wiążemy dyskusję o uprawnieniach do wcześniejszych emerytur

Minister kobiet: Demografia jest nieubłagana, dzieci ważniejsze niż drogi

pracy czy polityki. Ale powinny mieć wybór. Jest wiele świetnie wykształconych młodych kobiet, które chcą pracować i zakładać rodziny, ale nie są w stanie temu podołać.Czy forsowana przez rząd ustawa żłobkowa pomoże?- Pomoże. Dziś młode kobiety mają dylemat: urodzę dziecko, ale kto się nim zajmie, gdy

Cięcia w opozycji

trudnym zadaniem. Świadczą o tym choćby heroiczne boje, które w Niemczech toczy kanclerz Gerhard Schröder. Premier Miller udowodnił już, że jest w stanie zwierać szeregi w obronie tego czy innego ministra. Teraz musi wykazać, że potrafi zmobilizować swoje ugrupowanie w obronie programu, którego

Bezrobocie: pole minowe

bądź w najlepszym razie nie dokłada się do jego rozwoju. Ciągnie to gospodarkę w dół. Kłaniają się masowo stosowane w latach 90. wcześniejsze emerytury, świadczenia przedemerytalne i liberalnie przyznawane renty (rencistów mamy najwięcej w Europie). Przy pomocy tych świadczeń wypychano z rynku pracy

Na kanapce u Hausnera

, ale cudzymi rękoma. Granice długu Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. nakłada na rząd obowiązek utrzymania długu publicznego poniżej granicy 50 proc. PKB. Mówi też, co należy zrobić, gdy dług mimo wszystko przekracza kolejne granice: 50, 55 i 60 proc. PKB. Im wyższe zadłużenie

Elektrownia Rybnik daje rekordowe odprawy

firmy energetycznej. Najwyższa odprawa może sięgnąć 120 tys. zł - to zależy od stażu pracy, pobieranego wynagrodzenia i dalszych planów pracownika (czy odejdzie na emeryturę, skorzysta ze świadczenia przedemerytalnego, czy po prostu poszuka sobie innej pracy). Przewodniczący zakładowej "

Kruchy cud w Valenciennes

zamieszki. Koledzy mojego ojca przynosili z domu strzelby myśliwskie i strzelali do policji. Cud, że nikt nie zginął - opowiada Jean-Marie Desfossez, dziś działacz samorządowy.Starcia z policją trwały wiele dni. Dopiero gdy rząd zgodził się objąć wszystkich zwolnionych świadczeniami przedemerytalnymi

"Plan naprawy Niemiec" Edmunda Stoibera pełen jest "socjalnych okrucieństw"

;socjalnych okrucieństw", jeśli oceniać z perspektywy dotychczasowych świadczeń niemieckiego państwa opiekuńczego. Stoiber obiecuje wprawdzie, że jego program zawiera pięcioletnią gwarancję niepodnoszenia podatków i ma na celu obniżenie składek socjalnych od pensji poniżej 40 proc., ale aby było to

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

kosztów utrzymania dziecka; jeśli drugi z rodziców zmarł - kopię aktu zgonu.Ważne! Składając wniosek, zabierz ze sobą dowód osobisty (lub paszport). Kiedy starasz się o dodatki, dostarczasz kolejne dokumenty. Jakie? Najlepiej o to zapytać w ośrodku przyznającym świadczenia. Kto ile dostaniePrzysługuje ci

Między rządem a dołami

do kanalizowania niepokojów społecznych. Idea była taka, by dochodzić do konsensusu i realizować efekty dialogu. Ani od Pani, ani od większości innych liderów "S" nie usłyszałem dotąd ani jednej pozytywnej opinii na temat rządu SLD-UP. Czy to zapowiedź "zaostrzenia kursu" przez

Rynek nie cierpi populizmu

niektórych typów statków morskich, czy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Politycy PO prywatnie mówią, że głosowali tak tylko po to, by nie stracić poparcia wyborców, a w przyszłym Sejmie będą realizowali swój proreformatorski program

Czego potrzebuje polska gospodarka

systemy zabezpieczeń społecznych tworzone przed laty w innych realiach gospodarczych i demograficznych. Wszędzie ludzie narzekają na niewydolną służbę zdrowia i nie chcą płacić coraz wyższych składek czy podatków na jej utrzymanie. Wszędzie obawiają się bezrobocia, a jednocześnie niechętnie rezygnują z

Jeśli nie Kołodko, to kto?

stwierdził w Sejmie: "Wątpimy w plany oszczędnościowe, jakie mają przynieść dziwaczne projekty rządowych ustaw, na przykład projekt ustawy dotyczącej trzech dni bezpłatnego urlopu zamiast zwolnienia lekarskiego". Rząd chciał, aby pomoc państwa (wcześniejsza emerytura, świadczenie czy zasiłek

Krzaklewski Marian, "Solidarność"

sentymentami. To prawda, w ostatnich latach "S" odnotowała kilka sukcesów: swymi protestami przyczyniła się do uratowania Stoczni Gdańskiej, której groziła likwidacja, wynegocjowała wzrost świadczeń przedemerytalnych o 10 proc. i podniesienie płacy minimalnej z 450 na 500 zł, na początku tego roku

Platforma dogadała się z Lewicą - sposób na nauczyciela

Specjalną ustawę w sprawie "świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli" Platforma chce przeprowadzić przez Sejm błyskawicznie, czyli do końca roku. Wczoraj koalicja, pod rękę z ZNP przekonała do niej Lewicę.Według Platformy, nauczycielskie zasiłki będą przysługiwały ok. 100 tys. osób i do

Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu

, aby zaczynać dzień od gimnastyki. To u nas by się nie przyjęło. Polonez ustawiony na oko "Zrób dobrze za pierwszym razem" - wita nas hala nadwozi. Czy była taka dyrekcja w FSO, która nie apelowała, żeby produkować bez braków? Jakość zawsze była w centrum uwagi partii i rządu

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne - świadczenie przyznawane osobom starszym, będącym w wieku przedemerytalnym, którzy spełniają określone w ustawie warunki.Celem jest umożliwienie osobom, którym z racji wieku trudno znaleźć pracę, dotrwanie do emerytury.Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje

Tezy kwietniowe

, a następnie opublikowany w artykule O zadaniach proletariatu w bieżącej rewolucji.Lenin przedstawił w tekście hipotezę, jakoby w Rosji dokonała się wskutek rewolucji lutowej rewolucja burżuazyjno-demokratyczna, którą należy niezwłocznie przekształcić w rewolucję socjalistyczną, pozbawiając Rząd Tymczasowy

Rudolf Diels

do ponownego zatrudnienia, tzw. Beamter zur Wiederverwendung a tymczasowe wynagrodzenie przedemerytalne (niem. Wartegeld) otrzymywał z kasy landu Dolnej Saksonii. BiografiaDiels – urodzony 16 grudnia 1900 w Berghausen – był synem rolnika z Taunusu. Uczęszczał do gimnazjum humanistycznego

Referendum w Szwajcarii w 2010 roku (marzec)

oraz trzeciego – ubezpieczenia dobrowolnego. Zmiany proponowane w referendum dotyczyły zmniejszenia o 0,6 do 2016 roku przelicznika, na podstawie którego wyznaczana jest wielkość świadczenia emerytalnego w drugim filarze. W praktyce oznaczałoby to zmniejszenie wielkości tego świadczenia. Zmiany

Lydia Lili?uokalani

Owena Dominisa, który zmarł wkrótce po tym, jak jego żona została królową. PanowanieLydia Lili?uokalani odziedziczyła tron po swoim bracie, królu Kal?kaui. Jako nowa królowa była zmuszona przysiąc, że utrzyma Konstytucję Bagnetową. Zrobiła to niechętnie, ale zależało jej na utrzymaniu kruchego pokoju

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.