czy rząd utrzyma świadczenia przedemerytalne

PAP

ZUS: tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,68 proc.

ZUS: tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,68 proc.

W tym roku świadczenia emerytalno-rentowe zostaną zwaloryzowane o wskaźnik wynoszący 100,68 proc. - poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim przyszłoroczna waloryzacja tych świadczeń ma być nie mniejsza niż 36 zł. Po zmianach najniższe świadczenie wyniesie 880,45 zł.

Rząd zajmie się zmianą waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Rząd zajmie się we wtorek projektem zmieniającym zasady waloryzacji rent i emerytur w 2015; zakłada on, że minimalna kwota podwyżki świadczenia wyniesie 36 zł, na czym - według MPiPS - zyska ponad 90 proc. emerytów.

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

przedemerytalne i renty socjalne. Nikt na zmianie sposobu waloryzacji nie straci. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przygotowany przez resort pracy przewiduje jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z przyjętą propozycją od 1

Premier hojny dla emerytów

- Rząd zaproponuje, by minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego w 2015 roku wyniósł 36 zł - zapowiedział premier Donald Tusk. - Oczywiście to ciągle mało, ale w porównaniu z planowanym do tej pory wzrostem świadczeń na poziomie 10 zł proponowany przez rząd wzrost przynajmniej w

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Jakie to ma znaczenie dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych? Czy zmienią się wysokość świadczenia albo zasady jego wypłacania? WYROKI TRYBUNAŁU Kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie dwóch kryteriów przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków dla

Od marca wyższe emerytury!

Od marca wyższe emerytury!

dopomina się, aby realnie spojrzeć na koszty utrzymania i wysokość najniższych świadczeń. Jeśli po podwyżce (proponowanej przez rząd) człowiek będzie otrzymywał (...) ok. 700 zł na miesiąc, a rencista czy częściowo niezdolny (do pracy) dużo mniej, to oznacza to (dla niego) wegetację. (...) SLD proponuje

Projekt dot. waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. w czwartek na komitecie RM

miałaby wejść w życie 1 marca. Obecnie świadczenia są podwyższane w taki sposób, aby nie traciły swej siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrastały powyżej wskaźnika inflacji o minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku

Komu i kiedy szkodzą przywileje

Komu i kiedy szkodzą przywileje

dostawał od państwa 3750 zł brutto. Inni Polacy, jeżeli stracą pracę, mogą się starać o świadczenia przedemerytalne - 991 zł brutto. Aby odejść na świadczenia przedemerytalne, trzeba mieć 55-56 lat (kobiety) lub 60-61 lat (mężczyźni). U górników będzie to możliwe w wieku np. 45 czy 46 lat. Górnicy dostaną

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci?

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci?

najniższe świadczenia podnieść o 200 zł. Anna Bańkowska z SLD: "Klub SLD od dawna dopomina się, aby realnie spojrzeć na koszty utrzymania i wysokość najniższych świadczeń. Jeśli po podwyżce [proponowanej przez rząd] człowiek będzie otrzymywał (...) ok. 700 zł na miesiąc, a rencista czy częściowo

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

(448,83 zł - z renty rodzinnej dla jednej osoby Ale uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 września 2012 r. to 4563,30 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę renty. Jak się odwołać? ZUS nie chce ci przyznać renty czy świadczenia przedemerytalnego

WALORYZACJA 2015 NA NOWYCH ZASADACH

WALORYZACJA 2015 NA NOWYCH ZASADACH

przez rząd) człowiek będzie otrzymywał (...) ok. 700 zł na miesiąc, a rencista czy częściowo niezdolny [do pracy] dużo mniej, to oznacza to dla niego wegetację. (...) SLD proponuje, aby rząd zdobył się na wysiłek finansowy i podwyższył najniższe świadczenia o 200 zł". Propozycje zarówno PiS, jak i

Jest porozumienie rząd-związki górnicze

rząd przewiduje też finansowany z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pakiet osłonowy dla pracowników likwidowanych kopalń.(PAP)

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

dziecko w chwili wypadku czy choroby było w trakcie nauki. Osoba starająca się o świadczenie pielęgnacyjne nie może mieć żadnego źródła utrzymania: umowy o pracę, ale także umowy o dzieło, renty, świadczenia przedemerytalnego czy emerytury. Świadczenie należy się bez względu na dochody rodziny. Są od

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

pozostawali na jego utrzymaniu. ILE MOŻEMY DOSTAĆ Dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób - 90 proc., dla trzech i więcej osób - 95 proc. Ważne! Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie

Dla kogo emerytury częściowe

jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów, oraz pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe to lata naszej pracy, w czasie których odkładaliśmy składki. Jeżeli ktoś pracuje na umowie-zleceniu i odprowadza

Kto może krócej pracować

Kto może krócej pracować

przejść na wcześniejszą emeryturę, pomostówkę czy świadczenie przedemerytalne. Jak to zrobić? Sprawdź, jakie masz możliwości, gdy do ustawowej emerytury brakuje ci kilku lat, a straciłeś pracę lub nie jesteś w stanie już dłużej pracować. Wcześniejsza emerytura Choć w 2009 r. rząd PO-PSL skasował

Emerytury. Kto może pracować krócej

świadczenie przedemerytalne. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Jakie? Wcześniejsza emerytura Kto może z niej skorzystać? Jest tu kilka grup podzielonych w zależności od daty urodzenia. I tak: - Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. Jak łatwo wyliczyć, z przywileju mogą skorzystać tylko mężczyźni

Rząd m.in. o waloryzacji rent i emerytur oraz zwiększeniu zasiłku na dzieci

całkowitej niezdolności do pracy; przy częściowej niezdolności minimalna kwota podwyżki ma wynieść 27 zł. Obecnie świadczenia są podwyższane z założeniem zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu powyżej wskaźnika inflacji o minimum 20 proc

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i płacił składki na

Dla kogo wcześniejsze emerytury

Dla kogo wcześniejsze emerytury

lat stażu pracy, ZUS zaliczy mu maksymalnie dziesięć lat okresów nieskładkowych. Uwaga! Aby mieć szansę na świadczenie przedemerytalne, przed ogłoszeniem bankructwa (czy likwidacji) przez zakład pracy musimy pracować tam co najmniej pół roku. Świadczeń nie dostanie więc pan Stanisław, który w

Dla kogo emerytury częściowe

Dla kogo emerytury częściowe

wymiarze określonym w programie studiów, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe to lata naszej pracy, w czasie których odkładaliśmy składki. Jeżeli ktoś pracuje na umowę-zlecenie i odprowadza składki, to nie ma problemu. Te lata zaliczane są do stażu. Z

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

z małżonków nie pracuje. Takie polisy gwarantowałyby wypłatę świadczeń kobiecie, której mąż umrze przed osiągnięciem przez nią 60-67 lat. Ubezpieczenia mógłby popularyzować rząd, choćby dając specjalne ulgi podatkowe przy ich wykupie. - Każdy zapobiegliwy mąż wykupi takie ubezpieczenie i w ten

Zapłacą nasze dzieci

otwiera furtkę do następnych roszczeń. Bo dlaczego kolejarze i panie w kasach dworcowych nie miałyby prawa "do świadczenia przedemerytalnego"? Rząd nie będzie miał na to dobrej odpowiedzi. Utraci wiarygodność. A ustępując nauczycielskim związkom, i tak nie uniknie fali protestów.Jedyne, czym

Dla opiekunów niepełnosprawnych

-rentowego; do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczenia przedemerytalnych albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego). Nie przyznają nam go także, gdy osoba wymagająca naszej opieki: - pozostaje w związku małżeńskim (chyba że jej współmałżonek też ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS (rolnicy) oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne.Którzy członkowie rodziny mają prawo do

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

Świadczenia pielęgnacyjne pobiera w Polsce już ponad 166 tys. osób. Najwięcej w województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, najmniej w: opolskim, podlaskim i lubuskim. Teraz osoby te mogą dostać dodatkowe pieniądze - 100 zł. To nowość. Rząd wymyślił ją we wrześniu przed wyborami, po

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Prawo do niej mają

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (prawo do: emerytury albo renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego; do zasiłku stałego, zasiłku czy świadczenia przedemerytalnych albo

Uparty Broniarz to dziś kluczowa postać

W zamieszaniu wokół pomostówek kluczową postacią jest dziś Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Skuteczny, medialny i upartyTo głównie za jego sprawą rząd ugiął kark i zaczął pracować z Lewicą nad ustawą gwarantującą nauczycielom świadczenie przedemerytalne. Było to poważne

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

, że waloryzacja kwotowa może zostać uznana za niekonstytucyjną. Dlaczego? "Taki sposób podwyższania świadczeń emerytalnych stanowi w istocie zaprzeczenie instytucji waloryzacji, która ma zapobiegać utracie siły nabywczej pieniądza. O ile rozważać zatem można, czy wprowadzony ustawą nowelizacyjną

Kto może przejść na rentę

prawie renciści powinni dorabiać bez ograniczeń. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy nowa ustawa wejdzie w życie. Polacy najczęściej starają się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS przyznaje też renty rodzinne i socjalne. Aby dostać te świadczenia, trzeba spełniać określone warunki. Renta z tytułu

Pytania o waloryzację

powiedział mi, że nie dostanę emerytury ani renty. Dali mi za to świadczenie przedemerytalne. Czy w marcu waloryzacja obejmie także mnie? Tak. Dziś świadczenie przedemerytalne to 841,17 zł. Po podwyżce będzie pan dostawał 867,24 zł. Wszędzie słyszę, że ZUS w ramach waloryzacji będzie podwyższał emerytury. Ja

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

emerytury brakowało mu jeszcze pięć lat. Czy mogę się starać o rentę rodzinną? Tak. Może się starać pani o rentę rodzinną. Renta taka przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej. Przy czym zmarły musiał być emerytem lub rencistą albo pobierać zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

faktyczny dziecka. Nie dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (emeryturę, rentę, rentę socjalną, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

dochody. Kto nie dostanie? Ten, kto ma już źródło utrzymania: * emeryturę, rentę, rentę socjalną, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego; * zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny, świadczenie

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

określonym w programie studiów, pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie miała problemu z wypłatą emerytury częściowej. Spełni wymagane warunki. Inaczej wygląda sprawa przy

Waloryzacja na nowych zasadach

są za waloryzacją kwotową. Inni nie chcą żadnych zmian i żądają utrzymania obecnych zasad, czyli waloryzacji procentowej (im ktoś ma większe świadczenie, tym dostaje większą podwyżkę). Zwolennikiem utrzymania obecnej waloryzacji jest np. pan Kazimierz:"Rząd zamierza zmienić zasady waloryzacji

Jak daleko do emerytury?

rehabilitacyjnego, (nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów (pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie miał

Eksperci do premiera przed nowym expose: Teraz praca

finansów Jacek Rostowski będzie miał zamrożone w nim aż 6,5 mld zł. Nie może ich wydać na nic innego, ale na papierze obniżają one deficyt budżetowy. Dlatego partnerzy społeczni chcieliby odebrać rządowi kontrolę nad funduszem i wspólnie decydować, na co będą wydawane zgromadzone w nim środki. - Uruchomić

Kobieta na emeryturze

dostawać 50-letnie Polki. Rząd wycofał się z zaostrzenia kryteriów ich przyznawania. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych świadczeń? Zacznijmy od wcześniejszych emerytur. Mogą z nich skorzystać kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r., jeżeli do końca 2008 r. spełniły warunki wiekowe i stażowe

Praca po siedemdziesiątce? Budżet nie wytrzyma wzrastającej długości życia

lat). I dalej - automatycznie - będzie rósł wraz z wydłużaniem się życia. Podobnie ma być w Wielkiej Brytanii, Czechach, Holandii i Danii. Pytanie tylko, czy ciągłe wydłużanie wieku emerytalnego nie spowoduje zwiększenia bezrobocia wśród osób w wieku przedemerytalnym. Bo co z tego, że będziemy ludziom

Co zamiast pomostówek

. - Świadczeń nie dostaną m.in. szkolni pedagodzy, wychowawcy w internatach, czy pracownicy ośrodków kształcenia nauczycieli - mówi "Gazecie" ważny polityk PO.Projekt miękkiego odejścia od przywilejów emerytalnych obiecał najstarszym nauczycielom premier. Na skutek reformy emerytur nauczyciele (z

Rewolucja w emeryturach. Popracujemy dłużej

blisko 9 mln emerytów i rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych z ZUS i mundurowych. - Utrzymamy waloryzację na dotychczasowym poziomie, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby sięgać do kieszeni emerytów i rencistów i wyciągać im pieniądze w tym trudnym czasie - przekonywał. Ale? Teraz emerytura

Jak zachęcić do dłuższej pracy?

kilku milionów rąk do pracy. Niezależnie od tego w ostatnich latach część z państw członkowskich UE wprowadziła specjalne programy na rzecz wsparcia osób w wieku przedemerytalnym. Zawierają one działania z zakresu aktywnych polityk rynku pracy: szkolenia, zatrudnienie subsydiowane czy refundację

Obywatelski projekt "Solidarności"

świadczenia przedemerytalne. "S" zebrała pod nim 650 tys. podpisów (wystarczyłoby 100 tys.). W grudniu 2001 r. rząd SLD-UP-PSL zlikwidował zasiłki przedemerytalne i znacznie ograniczył świadczenia przedemerytalne, łatając ujawnioną dziurę budżetową. Minister pracy Jerzy Hausner nie ukrywał jednak

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

2012 zmienią się zasady waloryzacji. Trudno to przewidzieć, bo po dojściu do władzy zapał rządzących do zmian słabnie. Na razie przedstawiamy więc, o ile wzrosną świadczenia emerytów i rencistów, gdyby zostały utrzymane obecne przepisy. Waloryzacja, czyli co? Waloryzacja to coroczna, marcowa podwyżka

Pieniądze na trudne czasy

dzieci lub w ogóle ich nie mają. Zdaniem PKPP wypłacanie świadczeń 50-59-letnim (czyli będącym w wieku przedemerytalnym) kobietom jest, po pierwsze, zbyt kosztowne dla państwa, po drugie, niesprawiedliwe, bo z powodzeniem mogłyby one pójść do pracy. Pracodawcy z Lewiatana proponują więc rządowi

Renty rodzinne i socjalne

, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.Na rentę socjalną nie ma co liczyć osoba, która już dostaje rentę z zagranicy, albo ktoś, kto został tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (takie osoby mogą jednak napisać wniosek o przyznanie50 proc

16 pytań o waloryzację

emerytury i renta, tylko 700 zł świadczenia przedemerytalnego. Zastanawiam się, czy waloryzacja obejmie też mnie? Tak. Podwyżki związane z waloryzacją dostaną (oprócz rencistów i emerytów) też osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne. Podwyżka należy się też osobom na

Jaką dostaniesz emeryturę?

przedemerytalne Pani Ewa, pielęgniarka z Wrocławia: Nie chcę już pracować, ale nie spełniam warunków do ustawowej lub wcześniejszej emerytury. Czy mogę starać się np. o rentę lub świadczenia przedemerytalne? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

ogólnych zasad - szczególne rozwiązania dla górników, służb mundurowych. Co więcej - obniżona została składka rentowa, gdyż poprzedni rząd optymistycznie zakładał, że wysoki wzrost gospodarczy utrzyma się przez dłuższy czas, co pozwoli sfinansować to rozwiązanie. Założenie okazało się nieaktualne i dziś

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Plan Hausnera: co gotowe, a co nie

najmniej 35 lat (kobiety) bądź 40 lat (mężczyźni). Jak zapowiada rząd, od 2006 bądź 2007 r. przechodzenie na świadczenia przedemerytalne ma już być niemożliwe. Takiej propozycji nie ma jednak w projekcie. Być może trafi ona w formie rządowej autopoprawki bądź osobnego projektu. Projekt zmiany ustawy o

Rządowe tłuczenie termometru

. A potem rząd wprowadził przepisy dające nauczycielom prawo do świadczeń przedemerytalnych, ale pod warunkiem, że pobierając je, nie będą pracowali w szkole. Efekt? Nauczyciele nie odchodzą na wcześniejsze emerytury, a tego chciał rząd.W przestrzeni publicznej unoszą się echa dawnych haseł PO

Ile wzrośnie emerytom na początku 2009 roku?

nr 1: Nowe stawki podatkowe Od 2009 r. w życie wejdą nowe stawki podatku PIT. Zamiast 19, 30 i 40 proc. zapłacimy tylko 18 lub 32 proc. Zmniejszenie stawek zaproponował jeszcze rząd PiS, a Platforma Obywatelska postanowiła to utrzymać. Emeryci oddający dziś ze swych świadczeń 19 proc. podatku, od

Polacy, najmłodsi emeryci Europy

publicznych tych krajów. Przykładowo, w Niemczech do 2029 r. wiek emerytalny zostanie podniesiony do 67 lat. Mimo to młodzi Niemcy nie mają co marzyć o tak wysokich emeryturach, jakie dziś dostają ich rodzice czy dziadkowie. Polski rząd chce ograniczenia emerytalnych przywilejów. Prawo do wczesnych emerytur

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

niezdolność ta powstała np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) lub 18 miesięcy po. Z kolei świadczenie przedemerytalne dostanie tylko osoba, która m.in.: jest zarejestrowana jako bezrobotna, w okresie

Zmiany w ustawie o bezrobociu

natomiast w duchu programów UE. To dobre rozwiązania, choć otwarta pozostaje kwestia ich finansowania. Rząd proponuje oszczędności m.in. na waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń przedemerytalnych. - Coś się w ten sposób zaoszczędzi. Trzeba jednak pamiętać, że bardziej elastyczna waloryzacja

Czy będą zmiany w rentach rodzinnych?

, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga! Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej 5 lat

Kasa Staropolskich. Komu i jakie przywileje emerytalne przysługują?

świadczenie, np. 350 czy 500 zł, będzie wypłacana emerytura minimalna, do której będzie dopłacało państwo.Jeżeli jednak pielęgniarce z krótkim stażem z wyliczeń wyjdzie 300 zł emerytury, to ani złotówki więcej na starość nie dostanie. Jak za to przeżyć? Pozostaje wsparcie z pomocy społecznej.Kobiety zagrożone

Jakie emerytury z ZUS?

proc. Waloryzacja obejmie także osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz wcześniejsze emerytury. DRUGA GRUPA Urodzeni między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r. Należą do nowego systemu (tego, który wejdzie w życie już w przyszłym roku). Ale mogli wybrać, czy

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym, czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się wtedy starać o świadczenia przedemerytalne. PENSJA W DÓŁ? Pracownika, któremu brakuje

Na kanapce u Hausnera

. Warto wyciągnąć go z ogniska, ale cudzymi rękoma. Granice długu Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. nakłada na rząd obowiązek utrzymania długu publicznego poniżej granicy 50 proc. PKB. Mówi też, co należy zrobić, gdy dług mimo wszystko przekracza kolejne granice: 50, 55 i 60 proc. PKB

"Plan naprawy Niemiec" Edmunda Stoibera pełen jest "socjalnych okrucieństw"

niezdecydowane. Wczoraj zaprezentował swój 40-punktowy "Plan naprawy Niemiec" pełen "socjalnych okrucieństw", jeśli oceniać z perspektywy dotychczasowych świadczeń niemieckiego państwa opiekuńczego. Stoiber obiecuje wprawdzie, że jego program zawiera pięcioletnią gwarancję niepodnoszenia

Z nauczycielami możemy się dogadać

Aleksandra Pezda: Dlaczego rząd ustąpił przed żądaniami oświatowych związków zawodowych? Mówiliście, że nauczyciel to nie zawód, który uprawnia do wcześniejszej emerytury. Że Polski nie stać na nauczycielskie przywileje.Michał Boni: Nadal wiążemy dyskusję o uprawnieniach do wcześniejszych emerytur

Bezrobocie: pole minowe

emerytury, świadczenia przedemerytalne i liberalnie przyznawane renty (rencistów mamy najwięcej w Europie). Przy pomocy tych świadczeń wypychano z rynku pracy ludzi, którym groziło bezrobocie. Rządy poprawiały sobie statystyki, a dziś płacimy za to wszyscy. I choć przed paroma laty odpływ z rynku pracy

Minister kobiet: Demografia jest nieubłagana, dzieci ważniejsze niż drogi

wszystkie kobiety zaciągnąć do pracy czy polityki. Ale powinny mieć wybór. Jest wiele świetnie wykształconych młodych kobiet, które chcą pracować i zakładać rodziny, ale nie są w stanie temu podołać. Czy forsowana przez rząd ustawa żłobkowa pomoże? - Pomoże. Dziś młode kobiety mają dylemat: urodzę dziecko

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

kosztów utrzymania dziecka; jeśli drugi z rodziców zmarł - kopię aktu zgonu. Ważne! Składając wniosek, zabierz ze sobą dowód osobisty (lub paszport). Kiedy starasz się o dodatki, dostarczasz kolejne dokumenty. Jakie? Najlepiej o to zapytać w ośrodku przyznającym świadczenia. Kto ile dostanie Przysługuje

Elektrownia Rybnik daje rekordowe odprawy

. To co wydamy teraz zwróci się w dwójnasób za pięć lat - mówi prezes dużej firmy energetycznej. Najwyższa odprawa może sięgnąć 120 tys. zł - to zależy od stażu pracy, pobieranego wynagrodzenia i dalszych planów pracownika (czy odejdzie na emeryturę, skorzysta ze świadczenia przedemerytalnego, czy po

Przed emeryturą nie mogą cię zwolnić

zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli więc pracodawca przyłapie pracownika np. na piciu alkoholu w pracy, może go natychmiast zwolnić, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym czy nie. Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. W takiej

Kruchy cud w Valenciennes

zamieszki. Koledzy mojego ojca przynosili z domu strzelby myśliwskie i strzelali do policji. Cud, że nikt nie zginął - opowiada Jean-Marie Desfossez, dziś działacz samorządowy.Starcia z policją trwały wiele dni. Dopiero gdy rząd zgodził się objąć wszystkich zwolnionych świadczeniami przedemerytalnymi

Między rządem a dołami

społecznych. Idea była taka, by dochodzić do konsensusu i realizować efekty dialogu. Ani od Pani, ani od większości innych liderów "S" nie usłyszałem dotąd ani jednej pozytywnej opinii na temat rządu SLD-UP. Czy to zapowiedź "zaostrzenia kursu" przez związkowców? - Związek podlega

Rynek nie cierpi populizmu

interesu, a szkodzące podatnikom - czy to o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich, czy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Politycy PO prywatnie mówią, że głosowali tak tylko po to, by nie stracić poparcia

Czego potrzebuje polska gospodarka

zabezpieczeń społecznych tworzone przed laty w innych realiach gospodarczych i demograficznych. Wszędzie ludzie narzekają na niewydolną służbę zdrowia i nie chcą płacić coraz wyższych składek czy podatków na jej utrzymanie. Wszędzie obawiają się bezrobocia, a jednocześnie niechętnie rezygnują z przywilejów

Oszczędzaj z głową - wystarczy 300 złotych miesięcznie by uzbierać milion

edukację będą potrzebne znaczne kwoty. Przecież studia na najlepszych polskich prywatnych uczelniach to wydatek rzędu 40 tys. zł. Jeszcze drożej jest za granicą, gdzie nauka może kosztować i 400 tys. zł. A trzeba pamiętać, że to tylko koszt samego czesnego. Do tego dochodzi koszt utrzymania w czasie

Jeśli nie Kołodko, to kto?

zwolnienia lekarskiego". Rząd chciał, aby pomoc państwa (wcześniejsza emerytura, świadczenie czy zasiłek przedemerytalny) przestała być traktowana jako dodatkowe źródło dochodów, a zaczęła trafiać do osób rzeczywiście niemających szans na znalezienie pracy. Gdy debatowano na ten temat w Sejmie, Leszek

Manicki, nowy OPZZ i stare numery

należy dać się wpuszczać w cząstkowe dyskusje! My wam rzucimy kodeks pracy, wy coś dla siebie wyrwiecie, a my wam potem zabierzemy świadczenia przedemerytalne. Tuszyński podpowiada: trzeba rzucić rządowi na stół porozumienie "Kapitał-Praca", w którym zobowiąże się do budowy państwa "

Krzaklewski Marian, "Solidarność"

, wynegocjowała wzrost świadczeń przedemerytalnych o 10 proc. i podniesienie płacy minimalnej z 450 na 500 zł, na początku tego roku wynegocjowała działania osłonowe związane z podwyżką cen energii, niedaleka wydaje się droga do 40-godzinnego tygodnia pracy, który to postulat wysunięto jeszcze w sierpniu '80

Platforma dogadała się z Lewicą - sposób na nauczyciela

Specjalną ustawę w sprawie "świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli" Platforma chce przeprowadzić przez Sejm błyskawicznie, czyli do końca roku. Wczoraj koalicja, pod rękę z ZNP przekonała do niej Lewicę.Według Platformy, nauczycielskie zasiłki będą przysługiwały ok. 100 tys. osób i do

Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu

uruchomić produkcji? Były lata 80., rząd polski nie miał na nic pieniędzy. Zachodnie koncerny nie padły na kolana przed wiśniowym modelem. Jeździły już po świecie podobnej klasy samochody niemieckie, włoskie czy japońskie. Tam inżynierowie byli w lepszej sytuacji - kiedy siadali do rysowania nowej

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne - świadczenie przyznawane osobom starszym, będącym w wieku przedemerytalnym, którzy spełniają określone w ustawie warunki.Celem jest umożliwienie osobom, którym z racji wieku trudno znaleźć pracę, dotrwanie do emerytury.Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje

Tezy kwietniowe

, a następnie opublikowany w artykule O zadaniach proletariatu w bieżącej rewolucji.Lenin przedstawił w tekście hipotezę, jakoby w Rosji dokonała się wskutek rewolucji lutowej rewolucja burżuazyjno-demokratyczna, którą należy niezwłocznie przekształcić w rewolucję socjalistyczną, pozbawiając Rząd Tymczasowy

Rudolf Diels

do ponownego zatrudnienia, tzw. Beamter zur Wiederverwendung a tymczasowe wynagrodzenie przedemerytalne (niem. Wartegeld) otrzymywał z kasy landu Dolnej Saksonii. BiografiaDiels – urodzony 16 grudnia 1900 w Berghausen – był synem rolnika z Taunusu. Uczęszczał do gimnazjum humanistycznego

Referendum w Szwajcarii w 2010 roku (marzec)

oraz trzeciego – ubezpieczenia dobrowolnego. Zmiany proponowane w referendum dotyczyły zmniejszenia o 0,6 do 2016 roku przelicznika, na podstawie którego wyznaczana jest wielkość świadczenia emerytalnego w drugim filarze. W praktyce oznaczałoby to zmniejszenie wielkości tego świadczenia. Zmiany

Lydia Lili?uokalani

Owena Dominisa, który zmarł wkrótce po tym, jak jego żona została królową. PanowanieLydia Lili?uokalani odziedziczyła tron po swoim bracie, królu Kal?kaui. Jako nowa królowa była zmuszona przysiąc, że utrzyma Konstytucję Bagnetową. Zrobiła to niechętnie, ale zależało jej na utrzymaniu kruchego pokoju

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.