czy okres zasiłku bezrobotnych wlicza się w urlop

MARTA PIĄTKOWSKA

Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

2 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich oraz zasiłków. Sprawdź, co się zmieni.

Nowe świadczenia dla rodziców

Kosiniakowe, "złotówka za złotówkę" oraz dobrze znane becikowe i zasiłek rodzinny. Kto ma do nich prawo i na jakich zasadach?

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

Polacy są mistrzami w uchylaniu się od płacenia alimentów. Nigdzie w Europie tak wielka liczba dzieci nie pozostaje na garnuszku państwa.

Pieniądze na dzieci

piątej klasy, Małgosia jest o dwa lata młodsza. Pani Basia jest bezrobotna. Żyje z alimentów od ojca dzieci i zasiłków z pomocy społecznej. Na każde z dzieci dostaje 73 zł stypendium socjalnego. Taka pomoc należy się tylko tym dzieciom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto

Jak i gdzie załatwia się formalności związane z emeryturą

macierzyńskich po 14 listopada 1991 r., ani okresów, w których pracownik był "zwolniony ze świadczenia pracy". Wyjątek: wlicza się urlop wypoczynkowy. Wszystkie te okresy nadal zalicza się do stażu pracy, ale nie do pracy w warunkach szczególnych. Co jeśli zakład pracy już nie istnieje? Świadectwa

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury

: * Bezrobotnym. Jeżeli mieliśmy przerwy w pracy, długo byliśmy bezrobotni, to musimy się liczyć z niskim świadczeniem. Za bezrobotnych pobierających zasiłek składkę na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe odprowadza właściwy urząd pracy. Niestety, płacone w ten sposób składki są bardzo niewielkie

Tata też ma swój urlop!

Tata też ma swój urlop!

wychowawczy? Trzeba być zatrudnionym co najmniej od sześciu miesięcy (wlicza się w ten okres m.in. okres urlopu macierzyńskiego i poprzednie miejsca zatrudnienia). Ten urlop przysługuje niezależnie od rodzaju umowy o pracę i jej wymiaru (cały etat czy pół etatu).Nie dostaniesz urlopu wychowawczego, jeśli masz

Kiedy przysługuje Ci zasiłek przedemerytalny

z 30 kwietnia 2004 r. W razie np. sporu z ZUS zawsze warto sięgnąć do przepisów i sprawdzić, po czyjej stronie leży racja. Komu się należy? Świadczenie przedemerytalne dostaniesz tylko wtedy tylko, jeśli: * jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy * w okresie pobierania zasiłku dla

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

kapitał początkowy. Po pół roku poszedłem do ZUS z pytaniem, co słychać. W okienku usłyszałem, że nic nie słychać, bo ZUS ma na odpowiedź 5 lat. Czy to prawda?!ZUS ma na obliczenie kapitału początkowego 30 dni, ale niekiedy ten okres się wydłuża. ZUS oblicza kapitał początkowy w kolejności złożenia

Kiedy po świadczenie

Kiedy po świadczenie

świadczenie? Tak, o ile nie brała pani ani razu zasiłku chorobowego. Bo - uwaga! - w ten 20-letni okres pracy wlicza się tylko i wyłącznie okresy wykonywania pracy, a nie fakt, ile lat ktoś pozostawał w stosunku pracy. Nie wlicza się okresów ochronnych, niewykonywania pracy, czyli: zasiłków chorobowych

Dla kogo wcześniejsze emerytury

Dla kogo wcześniejsze emerytury

. Ważne! Do stażu liczą się okresy składkowe (a więc, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki) i nieskładkowe (urlop wychowawczy, studia, praca w gospodarstwie rolniczym). Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Jeżeli więc pan Jan ma 30

Wybór między ZUS i OFE

Wybór między ZUS i OFE

ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku musimy pobierać zasiłek dla

Czy możesz być rencistą?

najwyżej półtora roku temu straciłeś pracę, nie masz opłacanych składek, lub jesteś na okresie bezskładkowym. PAMIĘTAJ: Renta przysługuje ci także, jeśli jesteś bezrobotny, nie ma znaczenia, czy pobierasz zasiłek, czy nie. Musisz jednak mieć udokumentowany okres ubezpieczenia. Jak długi - zależy od wieku

Zmiany w rentach

zatrudnieni na czarno. Do okresu składkowego zalicza się także np. okres czynnej służby wojskowej, prowadzenia działalności gospodarczej czy urlop macierzyński. Przykładem okresu nieskładkowego jest czas nauki w szkole wyższej (tylko na jednym kierunku i jeśli ukończyliśmy studia w terminie). Okres

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

lekarskich, urlopów zdrowotnych (to ważne zwłaszcza dla nauczycieli) ani macierzyńskich po 14 listopada 1991 r., ani okresów, w których pracownik był "zwolniony ze świadczenia pracy". Wyjątek: wlicza się urlop wypoczynkowy. Wszystkie te okresy nadal zalicza się do stażu pracy, ale nie do pracy w

Jak starać się o rentę

straciłeś pracę, nie masz opłacanych składek lub jesteś na okresie bezskładkowym. ** możesz iść na nią, także gdy jesteś bezrobotny. Nie ma znaczenia, czy pobierasz zasiłek. Musisz jednak mieć udokumentowany okres ubezpieczenia. Jak długi - zależy od wieku osoby starającej się o rentę. I tak: * dla 20

Wcześniejsza emerytura kobiet

przypadające po 14 listopada 1991 r. są wliczane do twojego ogólnego stażu pracy, ale nie do okresu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze! Dotyczy to, niestety, również urlopów macierzyńskich (ale tylko tych wykorzystywanych po 14 listopada 1991 r.). A co z osobami urodzonymi po 1968 r.? Czy my nie

Mundurówka na emeryturze

służby wojskowej i urlopu macierzyńskiego). Okresy nieskładkowe to np. czas przebywania na zasiłku chorobowym oraz okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Bardzo ważna informacja! Tylko do najbliższej środy (21 maja

Staż pracy do emerytury

Staż pracy do emerytury

programie studiów, ? pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Okresy składkowe są do stażu pracy zaliczane w całości. Inaczej wygląda sprawa przy okresach nieskładkowych. Przy ubieganiu się o emeryturę częściową ZUS uwzględnia tylko jedną trzecią takich okresów z całego

Jeśli nie Kołodko, to kto?

pomocy społecznej (rozmaite renty, zasiłki itd.) trafia w Polsce do ludzi względnie bogatych. Chodzi wcale o niemałą kwotę, jakiś 1 proc. PKB. Dopóki gospodarka rosła w szybkim tempie, problemy te były skrywane. Gdy gospodarka się zatrzymała, powstał problem. O kryzysie finansów publicznych zaczęto mówić