csr

Rozmawiał Dariusz Gałązka

Co nam daje CSR

Co nam daje CSR

- CSR pozwala utrzymać wysoki poziom satysfakcji pracowników, a to z kolei przekłada się na ich zaangażowanie i zmniejsza rotację w przedsiębiorstwach. A w rezultacie kreuje pozytywny wizerunek pracodawcy - uważa Agnieszka Siarkiewicz.

Polski CSR w praktyce

Idee biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR) mają bezpośredni wpływ nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa, , , ale również na jego kondycję finansową. Dlatego coraz więcej firm zarówno z sektora publicznego, jak i komercyjnego wprowadza je w życie.

Nowe przepisy szansą na promocję CSR-u?

Zmianę w podejściu polskich firm do CSR-u może wywołać niedawna nowelizacja ustawy o rachunkowości, która nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek ujawniania informacji dotyczących działań społecznych i środowiskowych. Nowe przepisy obejmą około 300 polskich firm.

Etyczny biznes - większe zyski. CSR robi swoje

Etyczny biznes - większe zyski. CSR robi swoje

najkrótsza droga jest najlepsza. CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczną odpowiedzialność biznesu, Komisja Europejska definiuje jako ideę, zgodnie z którą "przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się działać na rzecz społeczeństwa i środowiska". I jest sporo z CSR-em problemów, bo

Moto CSR, czyli dobre praktyki w branży motoryzacyjnej

Moto CSR, czyli dobre praktyki w branży motoryzacyjnej

Jeszcze parę lat temu społeczne działania biznesu w Polsce sprowadzały się co najwyżej do przekazywania darowizn na działania prospołecznych organizacji pozarządowych. Zmieniło się to dopiero dzięki zjawisku CSR. Czym w ogóle jest CSR? Skrót pochodzi od anglojęzycznej nazwy Corporate Social

CSR - obowiązek i odpowiedzialność bez poklasku i mierników

CSR - obowiązek i odpowiedzialność bez poklasku i mierników

Rozmowa z Marcinem Lewandowskim, członkiem zarządu Grupy GPEC, lidera branży energetycznej na Pomorzu Krzysztof Romański: Po co marnujecie pieniądze na CSR? Nie lepiej przeznaczyć te środki na coś naprawdę potrzebnego? Marcin Lewandowski: Być może zabrzmi to trochę ideologicznie, ale jako Grupa

Internet jako przestrzeń działań CSR

W programie spotkania znajdą się wystąpienia poświęcone m.in. wykorzystaniu potencjału nowych mediów w CSR i działaniach pomocowych, bezpieczeństwu dzieci w internecie, kwestiom związanym z wykorzystaniem internetu jako narzędzia pracy i uczestniczenia w życiu społecznym osób wykluczonych

Zatrudnianie na "śmieciówkach" to norma - wynika z raportów niefinansowych dużych firm

Zatrudnianie na "śmieciówkach" to norma - wynika z raportów niefinansowych dużych firm

Spółka AmRest to właściciel m.in. sieci: KFC, Burger King, Pizza Hut czy Starbucks - w 16 krajach, w których działa firma, zatrudnia w sumie ponad 38 tys. pracowników. W opublikowanym w lipcu raporcie zrównoważonego rozwoju spółka podaje, ilu pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, a

Społeczna odpowiedzialność staje się normą

Działania CSR-owe wiążą się z wieloma korzyściami dla firm wdrażających je w życie. Społeczne zaangażowanie przekłada się na wzrost zaufania do firmy – zarówno u klientów, jak i pracowników. Poprawienie reputacji danej organizacji nierzadko ma wpływ na jej lepsze wyniki finansowe. Magneti

Warto być odpowiedzialnym społecznie

Warto być odpowiedzialnym społecznie

chodzi o ich społeczne zaangażowanie? Marzena Strzelczak: W Polsce tematyka CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) dopiero raczkuje. W tym roku jedynie 138 przedsiębiorstw zgłosiło swoje dobre praktyki do naszej dorocznej publikacji, raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny

Jeszcze parę lat temu społeczne działania polskiego biznesu sprowadzały się głównie do przekazywania darowizn na działania prospołecznych organizacji pozarządowych. Zmieniło się to dopiero dzięki zjawisku CSR. Obie strony zaczęły dzięki niemu dostrzegać, jak ważna jest długofalowa współpraca i jak

"Pracuj z nami". Centra handlowe wspierają lokalne rynki pracy

"Pracuj z nami". Centra handlowe wspierają lokalne rynki pracy

okołobiznesowych działań firmy. Tegoroczna inicjatywa jest jednocześnie ważnym elementem nowej, zaplanowanej do 2030 roku strategii CSR Grupy Unibail-Rodamco. Tworzenie lepszych miejsc – Do głównych celów planu zrównoważonego rozwoju dla całej Grupy należą ekologiczne podejście do środowiska i zmiany postaw

Pomaganie innym powinno dawać radość pracownikom-wolontariuszom. Kiedy firmy są odpowiedzialne społecznie?

Pomaganie innym powinno dawać radość pracownikom-wolontariuszom. Kiedy firmy są odpowiedzialne społecznie?

MICHAŁ KARBOWIAK: Nie lubię określenia CSR, czyli Corporate Social Responsibility. INGA KOWALEWSKA: Dlaczego? Polskie określenie „społeczna odpowiedzialność biznesu” brzmi lepiej? Też nie. Jak pomagam sąsiadce, to nie jestem „społecznie odpowiedzialny”, po prostu pomagam. Po

Polskie firmy autorytarne. Jak złe zarządzanie wpływa na biznes

przed zwolnieniem. "Rozwalą mi firmę" Ale w kwestii dialogu społecznego nie wypada nie robić nic. Przedsiębiorcy otwarcie mówią tylko anonimowo: nie życzą sobie związków. Ale co innego CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu. - Kiedy przychodzą do mnie związki z pismem, wkładam je do szuflady

Uniwersytet Opolski wraca do umów o pracę. Koniec z outsourcingiem

Uniwersytet Opolski wraca do umów o pracę. Koniec z outsourcingiem

stawki przy umowie o pracę. Musieliby wypracowywać 200-300 godzin miesięcznie, aby zarobić minimalną pensję krajową - mówi Katarzyna Duda, doktorantka UO, działaczka OMS Lassalle'a i fundacji CSR. Zaczął pracę w sobotę, skończył w środę Jeden z ochroniarzy pracujących w Instytucie Sztuki UO przepracował

Społeczna odpowiedzialność: Jeśli firma gra czysto, pokona kryzys

Społeczna odpowiedzialność: Jeśli firma gra czysto, pokona kryzys

ANETA AUGUSTYN: CSR sprawdza się w trudnych momentach dla firmy? INGA KOWALEWSKA: Spółka odpowiedzialna społecznie, która buduje dobre relacje z otoczeniem, tworzy kapitał zaufania, nieoceniony w sytuacjach kryzysowych. Ma zaplecze w postaci lojalnych pracowników oraz dobre relacje z kontrahentami

Dorota Wiśniewska

Dorota Wiśniewska

Absolwentka politologii i psychologii na UAM w Poznaniu. Zainteresowanie społeczną odpowiedzialnością biznesu realizowane w codziennej działalności firmy i pogłębione podczas rocznego kursu Akademii Menadżerów CSR. Absolwentka Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Zainteresowania skupiają się wokół

Inauguracja konkursu "Odpowiedzialne Strategie"

. Spotkanie inaugurujące otworzy rektor Akademii, prof. zw. dr hab. Marian Noga. Następnie odbędzie się dyskusja panelowa pt. "Jak zbudować sukces firmy w oparciu o strategię CSR?". Udział w dyskusji wezmą przedstawiciel firmy Cargill z Wrocławia oraz prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Wydział

Babia Góra. GOPR szuka zaginionego 75-letniego turysty z Krakowa

Babia Góra. GOPR szuka zaginionego 75-letniego turysty z Krakowa

kontakt z CSR GOPR (tel. 985) w Szczyrku. Ratownicy proszą także o udostępnianie informacji o poszukiwaniach.

Biznes coraz bardziej społecznie odpowiedzialny

Biznes coraz bardziej społecznie odpowiedzialny

Tomasz Czoik: Co kryje się za skrótem CSR? W samym internecie można znaleźć co najmniej kilka definicji tego pojęcia. Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Najbardziej powszechną, a jednocześnie bardzo przystępną i zwięzłą definicję tego pojęcia opracowała Komisja

Firmy chcą być społecznie odpowiedzialne

Firmy chcą być społecznie odpowiedzialne

Michał Frąk: Od kiedy w Polsce można mówić o jakichś działaniach CSR-owych? W PRL-u tego nie było. A i potem, w rodzącej się gospodarce rynkowej, przedsiębiorcy chyba najpierw myśleli o sobie. A że potrzeby mieli duże, początki społecznie odpowiedzialnego biznesu były pewnie trudne. Marzena

Biznes coraz bardziej odpowiedzialny

CSR, czyli Corporate Social Responsibility, to w największym skrócie odpowiedzialność przedsiębiorstw za wpływ na społeczeństwo i środowisko. Początki społecznie odpowiedzialnego biznesu sięgają XIX-wiecznej filantropii amerykańskich właścicieli dużych firm. Kolejnym przełomem było pojawienie się w

Wiosła dla firm z wielkim sercem [WYBORCZA NA ŻYWO]

Wiosła dla firm z wielkim sercem [WYBORCZA NA ŻYWO]

zapomniały dzieci i cały świat. I tak codziennie. Raport o CSR Prezes jest wrażliwy, ale wiadomo, że każdemu nie pomoże. A jeśli pomoże jednemu, to jutro na biurku listów będzie nie kilkanaście, a kilkadziesiąt. Prezes ma wrażenie, że odpowiedzialność za losy tych ludzi spycha na niego państwo, umywając

Biznesowe fighterki z Warmii. Z branży logistycznej

grupie małych przedsiębiorstw, gdzie wyróżniana jest promocja postaw społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. - Nagroda ta jest dla nas potwierdzeniem, że prawidłowo obraliśmy kierunek prowadzenia

Wiosło 2016. Łódzkie firmy wspierają [WYBORCZA NA ŻYWO]

, ale wiadomo, że każdemu nie pomoże. A jak pomoże jednemu, to jutro na biurku listów nie będzie kilkanaście, a kilkadziesiąt. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to w firmach coraz większy wycinek ich działalności. Przedsiębiorstwa pomagają w bardzo różny sposób. Czasem same, czasem za

Farma fotowoltaiczna, elektromobilność, darmowe posiłki. Jak firmy pomagają

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest jednorazowym wydarzeniem, filozofią na papierze czy jedynie deklaracją. Działania CSR (ang. corporate social responsibility) to codzienność towarzysząca funkcjonowaniu firm. – CSR zdecydowanie się rozwija, coraz więcej polskich firm traktuje go jako

15 tys. zł - maksymalnie tyle można zarabiać w spółkach skarbu państwa, jeśli chce się być radnym PiS

tego roku awansowała z kierownika projektu w dziale marketingu na kierownika działu sponsoringu społecznego i CSR. Można się więc domyślać, że jej zarobki też poszły w górę. Wioletta Kulpa będzie mogła kandydować na prezydenta Płocka. Ale na radną już raczej nie Marcin Flakiewicz (dyrektor działu

Ziemniaki społecznie odpowiedzialne. Kupować tanio czy od uczciwych firm?

do dalszych działań i bywa, że świąteczne akcje stają się w firmach zaczynem całej strategii CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. To już coś znacznie większego od mikołajowych podarków. Jeszcze do niedawna nie było u nas pojęcia CSR. To

Leśne pochłaniacze kasy. Jak państwowe spółki malują trawę na zielono

udawać, że podejmują działania na rzecz klimatu - komentuje Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Faktycznie spółki, które kupiły certyfikaty, w swoich raportach CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) za 2018 rok chwalą się, że przyczyniły się w ten sposób do redukcji emisji. Energa pisze o

Potem nikt już nie mówi: O Boże, te biedne łyse dzieci wkrótce umrą

lekarzy i współfinansuje badania naukowe. Zespół pracowników ISKIERKI otrzymuje pomoc wielu partnerów ze środowisk biznesowych. Projekty dla naszych podopiecznych – CSR-owy boom do Polski dotarł 5-6 lat temu. My od samego początku właśnie w taki sposób współpracowaliśmy z firmami, choć nie do końca

Dziennikarka "Wyborczej" z nagrodą Pióra Odpowiedzialności

nie ma rozwoju" opublikowany w "Gazecie Wyborczej". „W Polsce przedsiębiorcy niezbyt przychylnie patrzą na związki zawodowe i rady pracowników. Firmy chętnie za to chwalą się działaniami z zakresu CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu” - pisała Adriana Rozwadowska

Henryka Bochniarz: Zasłużyć na zaufanie

Jacek Madeja: W jaki sposób i od kiedy CSR jest obecny w państwa firmie? Jakie są przykłady działań społecznie odpowiedzialnych, z których jesteście najbardziej dumni? Henryka Bochniarz: – Grupa FCA w Polsce jest reprezentowana przez 17 spółek, w tym 10 zakładów produkcyjnych. Od co najmniej

Koronawirus. Praca w Opolu i okolicach. Gdzie zatrudniają?

hali i agent ochrony. - Zainteresowanie naszymi ofertami pracy jest nadal bardzo duże i stale rośnie - podkreśla Dorota Patejko, dyrektorka ds. komunikacji i CSR w Auchan Polska. Warto sprawdzić oferty udostępniane przez urzędy pracy. - Nadal poszukiwani są pracownicy do produkcji, branży budowlanej

Raporty społeczne, czyli kopalnia wiedzy o spółkach. Kto musi je przygotować i opublikować?

przychodami w wysokości co najmniej 40 mln euro (przy obecnym kursie – ok. 170 mln zł). W całej Unii nowe przepisy obejmą 6 tys. przedsiębiorstw, w Polsce – ok. 300. Cele dyrektywy wpisują się w szerokie pojęcie CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Chodzi o zapewnienie warunków dla

Raporty społeczne, czyli kopalnia wiedzy o spółkach

przychodami w wysokości co najmniej 40 mln euro (przy obecnym kursie - ok. 170 mln zł). W całej Unii nowe przepisy obejmą 6 tys. przedsiębiorstw, w Polsce - ok. 300. Cele dyrektywy wpisują się w szerokie pojęcie CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Chodzi o zapewnienie warunków dla zrównoważonego

Monstrancja za 90 tys. zł dla gdyńskiej bazyliki od spółki skarbu państwa. "To nie prezent, to zapłata za usługi PR"

wizerunek zarządu portu? Czytaj też: Kto zasługuje na 500+? "Pracowici i ambitni" kontra "ciemny lud" Monstrancja jako działanie CSR To nie koniec, bo Gałązka zwraca jeszcze uwagę, że jak wynika z treści otrzymanego przez nas maila, działania parafii na rzecz wizerunku miały dotyczyć

Domówka, wino "Polonez", pieczarki w occie i wartburg zamiast białej limuzyny...Mazurskie wesele w 1976 r. w obiektywie Tadeusza Rolke

i profesjonalny  (Rolleiflex!) aparat fotografa występującego na zdjęciu. Po załatwieniu niezbędnych formalności para młoda udaje się do kościoła. Ceremonia ślubna w kościele. Na weselę goście jadą już nieco zapomnianymi autami: duży fiat (PRL), wartburg (DDR), syrena (PRL), skoda (CSR). Świnie

Mamy do rozdania 5 zaproszeń na Masters and Robots - jedyny tego typu new-tech event w Polsce

O Masters and Robots Sztuczna inteligencja, internet rzeczy, transformacja cyfrowa, fin-tech, smart investing, CSR, przyszłość medycyny, motoryzacji, rynku pracy oraz efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych – te i inne tematy zostaną poruszone w trakcie Masters and Robots. Wśród

Biznesmeni chcą pomóc Wiśle, a przewodniczący jej rady nadzorczej zrezygnować z funkcji w SKWK

środki z tzw. CSR, czyli z budżetu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Sam wpłacił 50 tys. zł i zaapelował o wsparcie akcji m.in. do Paula Bragiela (przed rokiem zarząd klubu utrzymywał, że Amerykanin przejmie część akcji Wisły), polskiego oddziału Microsoftu czy Żabki. Przez weekend udało mu

Z nimi na słoniach nie pojedziesz. Biuro turystyczne z Danii namawia: Zwiedzajmy świat, nie niszcząc Ziemi

;cilie. Ma 32 lata, w Albatrosie pracuje od pięciu lat i jest szefową programu CSR, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Firmę założyli jej rodzice w 1986 r. Dzisiaj Albatros zatrudnia setki ludzi na całym świecie i ma własną flotę statków ekspedycyjnych. Obowiązki Cæcilie niedługo

Firmy odpowiedzialne zbierają włosy, dostarczają miód, szukają zaginionych dzieł sztuki, pomagają lokalnie. Kto zdobył tytuł "Dobroczyńca Roku 2017"?

To największy i jeden z najstarszych w Polsce konkursów promujących dobroczynność i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) wśród przedsiębiorców. W tym roku odbyła się jego XX edycja. – 20 lat temu próbowałem nawiązać kontakt z przedsiębiorcami i na hasło filantropia moi rozmówcy milkli i

Ranking reputacji polskich miast. Pięć potężnych marek na czele

, którzy oceniali miasta wojewódzkie w pięciu wymiarach: zaufanie do miasta (to miasto, na którym można polegać); referencja (to miasto, które można polecić znajomym); atmosfera medialna (o tym mieście mówi się źle w mediach); CSR (to miasto w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa

Rekrutacja na Facebooku? Duża firma z branży IT zbiera CV przez Messengera

Europie: Nie ma czegoś takiego jak zły rynek pracy – Pomyśleliśmy, że sprawdzimy, czy komunikator, z którego korzystają na co dzień miliony ludzi w Polsce, szczególnie młodych osób, nadaje się do celów rekrutacyjnych – tłumaczy pomysł Dominika Nawrocka, Brand Communication & CSR Manager w

Szczęśliwe firmy. Dla rynku pracy coraz ważniejsze jest, czy firma w praktyce realizuje swoją misję

. Dzięki temu mają oni realny wpływ na to, jakim miejscem pracy jesteśmy. Grupa Raben, operator logistyczny świadczący usługi dystrybucji krajowej i międzynarodowej oraz magazynowania w 12 krajach europejskich. Jakub Krzewina, menedżer ds. komunikacji wewnętrznej i CSR: – Grupa Raben od wielu lat

Mieszkaj lepiej, pracuj szczęśliwie!

odpowiedzialność biznesu, tzw. CSR, czy chociażby dobrą atmosferę w pracy. Bliskie relacje między pracownikami to najważniejszy wyróżnik firmy DOM-EKO, poznańskiej rodzinnej firmy deweloperskiej. Pracownicy utożsamiają się z wartościami firmy, razem świętują sukcesy, ale też wspierają się i inspirują nawzajem. W

Dalida Gepfert: Dzisiaj dziewczyny widzą zupełnie inny świat. Widzą, że kobiety mogą w biznesie robić, co chcą

odpowiedzialność za biznes, za organizację. Jeśli chcemy wpływać na świat, na nasze otoczenie, to nie ma innej drogi, jak przejmowanie stanowisk, które w biznesie ten wpływ nam dają. Gdy mówi pani o wpływie na otoczenie, to myśli od razu biegną do CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. – Dla mnie

Miliony od Rossmanna dla potrzebujących

wartość darowizn to blisko 3,5 mln zł Na stronie www.rossmann.pl/CSR można znaleźć listę beneficjentów. Darowizny zostały przekazane w postaci produktów dostępnych w drogeriach Rossmann. Czytaj także: Wirtualna rzeczywistość pomaga małym pacjentom Instytucje same decydowały o tym, czego najbardziej

Aquanet polskim zwycięzcą European Business Awards 2019

Warty czy remont w Domu Pomocy Społecznej Ugory. Zmiany klimatu, wyzwania środowiskowe i społeczne są źródłem ciągłego rozwoju Aquanet SA Dlatego w 2018 r. Spółka postanowiła zaktualizować plany zrównoważonego rozwoju i strategię CSR, opierając je na wyzwaniach postawionych przez ONZ. Efektem są

Samochód elektryczny z montażem ładowarki - kompleksowa oferta wynajmu długoterminowego już dostępna dla firm.

;w awangardzie globalnych zmian z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Koniec z luką płacową. Jest projekt ustawy o równości płac kobiet i mężczyzn

;miękka”: nie przewiduje żadnych sankcji ze niestosowanie się do niej. Równość płac: Polska ma szansę być pierwsza Kongres Kobiet usiłował znaleźć firmy, które zostaną partnerami i będą promować projekt ustawy. Niestety, mimo że większość dużych spółek np. w raportach CSR-owych twierdzi, że równość

Pracę w Bombardierze straci 7,5 tys. osób. W Polsce też?

naciska na Bombardiera konkurencja chińska, a zwłaszcza firma CRRC. Powstała ona w zeszłym roku z połączenia CNR i CSR, dwóch producentów pojazdów szynowych. Chińczycy liderem CRRC jest obecnie największym producentem pociągów dużych prędkości, pociągów metra i lokomotyw elektrycznych. Według raportu

Joanna Brodzik: Człowieczeństwo jest bezcenne. Nie ma takiej rubryki w Excelu, w której by się mieściło

przemawia przeze mnie ponad 20-letnie doświadczenie i świadomość budowana przez moje całe dorosłe życie. Jeśli zabieram zdanie na jakiś temat związany z działaniem fundacji, dobrze wiem, o czym mówię. Na nadchodzącym Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Zielonej Górze poprowadzi pani debatę pt. „CSR

Firmy z GPW społecznie: uczą, pomagają dzieciom i społecznościom lokalnym

działania wielkiej fabryki, a inne firmy usługowej. Generalnie widać zależność, że im większa spółka, tym bardziej świadoma jest społecznej odpowiedzialności i chętniej podejmuje się działań CSR. Przykładowo: Polska Grupa Energetyczna nauczyła pracowników swoich biur języka migowego, dzięki czemu mogą

Od kwietnia kierowcy sprawdzą karne punkty przez internet, w CEPiK-u

podczas wizyty w stacji kontroli pojazdów. Cały nowy system CEPiK 2.0 ma zacząć działać od połowy 2018 r. Wtedy za pośrednictwem internetu będzie można też ocenić jakość poszczególnych szkół jazdy, a nawet ich instruktorów. Zobacz także: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny

Włosi zaczęli drążyć tunel na trasie zakopianki. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce powstanie za trzy lata

. Łącznie budowa 16 km ekspresowej zakopianki kosztować będzie ponad 2 mld zł. Zobacz: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny zysk

Rainbow spełnia marzenia

rodzicami, rodzeństwem, wolontariuszami oraz prezesem fundacji poleciało do Paryża i Disneylandu. Kolejny podopieczny jest już z rodziną na Balearach, gdzie odwiedzi m.in. dwa wielkie parki wodne. Współpraca z fundacją jest częścią wdrażanego przez Rainbow programu CSR - społecznie odpowiedzialnego biznesu

Martwe przepisy i samochodowe martwe dusze: motoryzacja po polsku

zawartych w Strategii CSR Allegro” – stwierdził po podpisaniu deklaracji Damian Zapłata z zarządu Allegro.pl cytowany w komunikacie resortu przedsiębiorczości. Środowisko mogą zatruwać także spaliny samochodów, zwłaszcza gdy szwankują urządzenia do eliminacji toksyn ze spalin. Wymiana takich

Producent zegarków i biżuterii: przez cały okres pandemii mieliśmy duży popyt na "twardy luksus"

. Natomiast segment luksusowy oczywiście czekają zmiany. Myślę, że wzrośnie rola CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczeństwo staje się na tym punkcie wyczulone – jako firma musisz pomagać, a nie tylko zarabiać. W naszym przypadku od zawsze stawialiśmy na sponsoring, jak

Miedziowa rodzina w KGHM. Intratne posady dla chrześniaka oraz przyjaciela wiceprezesa PiS

sprawie ponownego uruchomienia tego biura. Niedługo potem poinformowano nas, że będzie się tym zajmował Józef Kos – mówi „Wyborczej” jeden z członków rady nadzorczej Polskiej Miedzi. Biuro nigdy nie powstało. A Józef Kos ostatecznie zatrudniony został w departamencie komunikacji i CSR

Dlaczego rządu nie interesuje los polskich fabryk Opla?

i lider PSL Waldemar Pawlak. „Minister gospodarki nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje biznesowe podejmowane przez zarząd Fiata” – tak kuriozalnie tłumaczyło biuro prasowe Pawlaka. Zobacz także: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny zysk

Folwark Orlen, czyli jak koncern z Płocka zatrudnia polityków Prawa i Sprawiedliwości

musiała wcześniej dla swoich miejskich inicjatyw zyskać akceptację działu sponsoringu społecznego i CSR. W lutym br. została więc jego szefową. Członek PO traci pracę Flakiewicz i Szpakowicz nie mogli wystartować w ostatnich wyborach – objęła ich tzw. zasada Kaczyńskiego. Prezes PiS ogłosił w lipcu

Po odejściu Jackiewicza CBA węszy w spółkach skarbu państwa

przed powołaniem w kombinacie nowych, pisowskich władz. - To była standardowa umowa w ramach CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, dotycząca wsparcia medialnego - tłumaczy "Wyborczej" Jolanta Piątek, rzeczniczka KGHM Polska Miedź. - Współpraca była krótka, trwała od połowy

Orange Warsaw Festival w 2014 roku będzie jeszcze większy

słowa. Kolejna edycja będzie na pewno niezapomniana. Aż trzy festiwalowe dni, jeszcze więcej koncertów i muzyki. Tak rozumiemy aktywne uczestnictwo w życiu naszych klientów i wspieranie ich pasji - mówi Konrad Ciesiołkiewicz, dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR Orange Polska, sponsora

Rekordowe wyniki Lotosu. Gdański koncern chce kolejnych złóż

dodatek pod koniec zeszłego roku doszło do umocnienia dolara, głównej waluty w międzynarodowych rozliczeniach nafciarzy. Dzięki temu Lotos dostawał więcej złotych za sprzedaż ropy naftowej ze swoich złóż. Zobacz: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny zysk Korzyści z

Ile budżet może zyskać na oskładkowaniu pracy studentów na zleceniach? A ile ryzykujemy?

? - W wakacje jak najbardziej. I raczej dalej będą to robił. Ale wielu pracodawców może zrezygnować z zatrudniania studentów, bo koszty dla nich będą zbyt duże. Zobacz też: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny zysk

Reklama i PR na konferencji

. Dariusz Doliński, SWPS - Trzy ery Internetu. Portret dzisiejszej komunikacji reklamowej online - Dawid Szczepaniak, Pride & Glory - CSR - teoria vs praktyka - Urszula Podraza, autorka książki "Kryzysowy PR" - Zarządzanie informacją w procesie PR - Szymon Sikorski, Publicon - Blogowanie w

Firmy bardziej odpowiedzialne

zakresie CSR. Pojawiają się coraz ciekawsze pomysły, łączące społeczną odpowiedzialność z zaangażowaniem pracowników i zabawą - zauważa Tomasz Podolak, prezes agencji PR Linkleaders, specjalizującej się w obsłudze centrów usług wspólnych, firm BPO oraz IT, w których akcje charytatywne stały się normalnym

Innowacja wymaga bycia na krawędzi - podsumowanie Havas Media Group Conference

marketigowym. Z kolei Anna Drewniak, Consulting Director w Havas PR Warsaw, wskazała najciekawsze trendy w działaniach CSR, które również podlegają zmianie ze względu na wymogi i oczekiwania konsumentów. Różnorodność, rozumiana w kontekście szerokiego i równego zaangażowania kobiet, seniorów, osób

Szczęśliwe firmy. Eksperci o tym, jak kształtować międzynarodowe środowisko pracy i wykorzystać różnorodność kulturową

; opowiada Jakub Krzewina, menedżer ds. komunikacji wewnętrznej i CSR w Grupie Raben. Jest też bardzo pragmatyczny aspekt różnorodności kulturowej, również mocno związany z globalizacją: każdy chce mieć na pokładzie najlepsze talenty, i nie ma dziś żadnego znaczenia, skąd pochodzą. W logistyce, w branżach

O cierpieniach branży ochroniarskiej

odpowiedzialności biznesu (CSR). Impel sponsoruje Wisłę Kraków, Juventus wybiera pomniejsze festyny, a Ekotrade współpracowało m.in. z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. A może lepszy PR firmy ochroniarskie zrobiłyby sobie, gdyby prezes wyszedł i obwieścił: "Szanowni klienci, świadomi faktu, że szukacie jak

TEDxWarsaw - dzień niezwykłych idei po raz piąty

opowieści z całego świata; * Joanna Białobrzeska - pedagog prowadząca telewizyjny program edukacyjny dla dzieci; * Justyna Jędrzejewska i Andrzej Bernaś - duet taneczny; * Kamila Staryga - ekspert w dziedzinie marketingu, CSR oraz innowacyjności; * Łukasz Kozak - badacz sztuki średniowiecznej

Frankowicze boją się skarżyć na banki. Rzecznik Finansowy: Inaczej wam nie pomożemy

może być podstawą do pozwania banku i walki w sądzie o swoje prawa. Jak sprawdzić, czy masz szansę zakwestionować swoją umowę kredytową? Czytaj nasz poradnik i poznaj swoje prawa. Zobacz: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny zysk

Miał być strajk, będą zwolnienia grupowe. Czy Tesco przegrywa na polskim rynku z Lidlem i Biedronką?

zawodowymi", podczas których ustalona zostanie wysokość odpraw. Zobacz też: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny zysk

Praca dla programistów

Poland mają też w kwestii wydawania budżetu przeznaczonego na działania CSR. – Nic nie narzucamy. Dajemy pieniądze, zespoły same nimi zarządzają – mówi Dariusz Sus. We Wrocławiu działa kilka takich grup, ostatnio pojawiły się też w Warszawie. Pierwsza, Charity, skupia ludzi, których głównym

Odkurzone archiwum Tadeusza Rolke. Odsłona pierwsza - wiejskie wesele

(DDR), syrena (PRL), skoda (CSR) Świnie już ubite, gęsi ocalały Goście w sieni oczekują na parę młodą. Wesele odbywa się tradycyjnie w domu Zdjęcie rodzinne. Do podziwiania moda z lat siedemdziesiątych: buty na koturnie, fantazyjne fryzury i kwieciste sukienki Para młoda przy stole, do którego podano

Możesz się odłączyć od internetu, a zamiast smartfona wybrać Nokię 3310. Na rynku pracy to oznacza bezrobocie i głód

zwiększenie wpływów tzw. populistów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Trend ów był też widoczny w postaci rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – a więc przekonania, że firmy muszą troszczyć się o lokalne populacje i w jakiś sposób wspierać lokalną infrastrukturę. To ulegnie przyśpieszeniu

Podwyżki opłat w bankach. Prezesi tłumaczyli się posłom

. Temperatura spotkania wzrosła, kiedy głos zabrali posłowie. - Bankowcy mają najlepsze serca do transplantacji, bo mają serca nieużywane - stwierdził Tadeusz Cymański (PiS). Z kolei posłanka Gabriela Masłowska (PiS) pytała prezesa Jagiełły, jak podwyżki opłat mają się do polityki CSR (odpowiedzialności

Pomorze nie składa broni w walce o drogę S6

Biernacki, co dziwiło o tyle, że spodziewano się wizyty prezydenta miasta Roberta Biedronia. Ten jednak wybrał się tego dnia do Warszawy, by wziąć udział w internetowym programie rozrywkowym dziennikarza Jarosława Kuźniara, a potem być gościem warszawskich targów CSR (społecznej odpowiedzialności w biznesie

Nagrody dla Agory w konkursie Media Trendy 2010

też serwis www.odwazsie.pl, w którym można zamówić dietę i skonsultować się z dietetykiem. Do akcji przystąpiło już ponad 19 tys. Polaków. - akcję redakcyjną "Koniec akademii" (marketing społeczny - CSR) z jesieni 2009, która opisywała stan polskiego szkolnictwa wyższego. W "Gazecie

Dwie nagrody dla AMS w konkursie Media Trendy 2012

Podczas uroczystej gali konkursu Media Trendy 2012, która odbyła się 23 kwietnia 2012 roku, AMS zdobył nagrody w dwóch kategoriach: marketing społeczny/CSR za program AMS dla Integracji - pokazy w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz innowacyjna zmiana za AMS Metrics - narzędzie do liczenia

Zakaz handlu w niedziele, ale sieci będą sprzedawać przez internet. Gdzie zrobimy e-zakupy w każdą niedzielę?

(tylko mieszkańców Warszawy i okolic) dostarczy natomiast w każdą niedzielę sieć Auchan. – Nasze stacje paliw oraz platforma Auchandirect.pl będą działały na dotychczasowych zasadach – zapewnia Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR w Auchan Polska. To oznacza, że mieszkańcy stolicy i

Marszałek woj. zachodniopomorskiego: Oni nam innowacje, my im promocję

mediów i zacząć w nich żyć. Oni po raz drugi stanęli w konkursie. Widać, że panuje w ich firmie doskonała atmosfera. Na gale przyjeżdżają do nas nie tylko prezesi, ale chyba połowa załogi, i wspólnie świętują. Tam się dba o CSR, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu, o to, by pracownicy identyfikowali

Jan Szyszko chce przewiercić Polskę w poszukiwaniu gorących źródeł

gwarantowałoby sukces ekonomiczny przedsięwzięcia (wykorzystanie zasobów przez nieodległy zakład ciepłowniczy), szczegółowa ocena wydajności zasobu jest możliwa dopiero po wykonaniu odwiertu i przeprowadzeniu badań – czytamy w analizie IEO. Zobacz też: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko

Hurtownie walczą z wielkim producentem. Na bruk pójdzie 10 tys. osób - ostrzegają

, ubezpieczenie na życie) na podstawie umowy o pracę dla ponad 500 osób. Kolejne 200 nowych miejsc pracy powstało u naszego kooperanta logistycznego, firmy DHL" - napisała w komentarzu przesłanym w piątek do "Gazety" Gabriela Bar, kierownik ds. komunikacji i CSR w BAT. Dalej tłumaczy, że "

Peugeot przejmuje Opla. Zapłaci 1,3 mld euro. To rozwód amerykańskiego GM z Europą

mld euro pomocy, a trzy lata temu kolejne 7 mld euro.   Zobacz też: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny zysk

Zarabiać i nie szkodzić. IKEA wytwarza w Polsce tyle zielonej energii, ile zużywają jej fabryki, biura, sklepy, centra dystrybucyjne

sklepy, fabryki, biura, centra handlowe czy dystrybucyjne. Zobacz: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny zysk W jaki sposób? – Nasz biznes jest bardzo energochłonny, dlatego stałe dostawy energii to obok surowca kluczowa kwestia. A to oznacza zależność od systemu

Projekt VISION

. Vision of responsilbility 13 - 17 maja 2009r "Corporate Social Responsibility as a way to succes" Tegoroczny cykl seminariów rozpoczęty został jesienią 2008 roku i trwać będzie do początku lata 2009 roku. Nosi on nazwę VISION OF RESPONSIBILITY. Tematem przewodnim jest szeroko rozumiany CSR

Nadchodzi nowe średniowiecze. Era erozji państwa, technologicznego zjednoczenia świata i irracjonalizmu

zdrowotną. Jeśli państwo lub aktorzy biznesowi zaproponują takie rozwiązania, znajdą sobie posłuch. Obecna feudalizacja kapitalizmu nie oznacza, że kapitalizm zniknie. Będzie raczej ewoluował w stronę socjaldemokratyczną i feudalną. Coraz częściej już nie tylko firmy z postulatem CSR (społecznej

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

- i 27 innych - otrzymały "Żółte kartki" przyznawane przez NSZZ "Solidarność" i fundację Centrum CSR. Wspólnie prowadzą monitoring zamówień publicznych i piętnują rażące rozstrzygnięcia przetargów. Bo po nowelizacji prawa cena nie musi być najważniejszym kryterium. "To nie

Gminy chcą po 7 mln zł. Bo czekają na decyzję o lokalizacji elektrowni

, rynku pracy oraz wybranych inwestycji infrastrukturalnych, czy działań z zakresu CSR [corporate social responsibility - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców]. Program zostanie zainaugurowany jeszcze w 2015 r., a na realizację pierwszych projektów zostanie przeznaczony budżet w wysokości 1,2 mln zł

Od Szczecina do Bielska-Białej. Sprawdzamy, kto się boi "wyroku" Kaczyńskiego

Wioletta Kulpa. Jest kierowniczką działu sponsoringu i CSR w PKN Orlen. W 2017 r. zarobiła w Orlenie 209 tys. zł (była wtedy kierowniczką projektu w dziale marketingu). Nie wiadomo, czy będzie musiała wybierać między kandydowaniem a pracą. CZYTAJ TAKŻE:  Wioletta Kulpa będzie mogła kandydować na

Polskie wzornictwo wraca do najlepszej tradycji sprzed lat: projektuje po ludzku

temperatury przetwarzają resztki - wyjaśnia Agata Szczotka-Sarna, doradca ds. CSR i edukacji ekologicznej w Interseroh. Jak wykorzystać powstały prekompost? Wyjść jest wiele: możemy dodać go do domowego kompostu, wymieszać z ziemią w proporcji 1:10 i zasilić przydomowy ogródek, a jeśli takiego nie mamy

Biznesmen z zacięciem charytatywnym

podzielić na dwie części - to sektor modowy i dyskontowy. Łącznie Redan prowadzi około 700 sklepów. Grupa kapitałowa Redan zatrudnia około 1,5 tys. osób i jest jednym z największych producentów odzieży w tej części Europy. Siedziba firmy mieści się w Łodzi. Wiśniewski wspomina: - Myśląc kategoriami CSR

Pracownicy tej firmy finansowej mają bibliotekę, specjalną aplikację i czytanie zapisane w celach. Szef: "Chcę, żeby byli lepszymi ludźmi"

księża. Odpowiedzialna sprzedaż, a ta wymaga etycznego postępowania, jest dziś naszym największym wyzwaniem. Dlatego tak dużo w naszej bibliotece literatury o CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, o zaangażowaniu w sprawy wspólne. Ludzie przychodzą pracować z nami nie tylko z powodu warunków

Europe: a Patient. Initiative of european intelectuals

, University of Salento Magdalena Kicińska, journalist, writer, poet Elżbieta Korolczuk, sociologist, cultural expert, activist for women's rights Bolesław Rok, CSR expert Mikołaj Trzaska, saxophonist, bass clarinetist, film music composer Wiesław Łukaszewski, professor of humanities, psychologist Miguel Pina

Fundusze i anioły biznesu - start-upy szukają finansowania

biznesowych. Z drugiej strony robienie z tego hobby czy działalności CSR-owej powoduje z kolei, że efekty nie są takie, jakie być powinny. Trzeba umiejętnie wyważyć proporcje – dodaje. Rafał Agnieszczak wspiera przede wszystkim raczkujące serwisy internetowe i aplikacje mobilne. Pomaga finansowo na dwa

Polska potrzebuje światłowodów. Inaczej będzie problem z internetem i zwolni gospodarka

trzeba opracować regulacje: kto będzie płacił ubezpieczenie za robota, czy i jak będziemy w nich montować wyłączniki, czy robot, który będzie inteligentny jak człowiek, powinien mieć status osoby elektronicznej itd. Zobacz: Idea CSR, czyli o tym, jak firmy dbają nie tylko o ekonomiczny zysk Robotów

Polska jest kobietą i co z tego wynika

. Konferencja organizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu - najdłużej działającą w Polsce organizację upowszechniającą CSR oraz Kongres Różnorodności. Zainicjowany w 2014 roku, przez Henkel Polska i BETTER, Kongres to cykliczne wydarzenie, które każdego roku zrzesza szerokie grono specjalistów

Wojny będą niepotrzebne, ale czy nie będzie wojny? Harari ma pomysł na następne sto lat

”), ale to wręcz zdumiewające, że w tym dość obszernym rozdziale w ogóle nie rozważa pytania, które nasuwa się automatycznie. A jeśli nie? A jeśli całe to przemówienie o wspólnotach to tylko zwykła gadka szmatka z zakresu CSR (corporate social responsibility)? Gdyby traktować deklaracje zarządów

Szczytne idee i mało konkretów. Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego

upowszechniać społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Rola związków zawodowych została na 315 stronach strategii wspomniana w zaledwie jednym zdaniu. W dokumencie wspomina się za to, że osobom na umowach cywilnoprawnych zostanie umożliwione zrzeszanie się w związkach, co byłoby realizacją wciąż