co to jest zachowek

PIOTR SKWIROWSKI

KOGO MOŻNA POZBAWIĆ ZACHOWKU

KOGO MOŻNA POZBAWIĆ ZACHOWKU

Nie wystarczy wykrzyczeć w złości "Wydziedziczam cię!", by spadkobierca nic po nas nie dostał. Trzeba pozbawić go prawa do zachowku.

Dla pominiętych w testamencie - zachowek

Małżonkom, rodzicom, dzieciom i wnukom pominiętym w testamencie należy się zachowek. To rodzaj zabezpieczenia członków rodziny spadkobiercy, który postanowił zapisać cały swój majątek komuś spoza jej grona.

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

Pominiętym w testamencie najbliższym należy się zachowek. To rodzaj zabezpieczenia rodziny spadkobiercy.

Rewolucja w dziedziczeniu odwołana. Zachowek zgodny z konstytucją

Rewolucja w dziedziczeniu odwołana. Zachowek zgodny z konstytucją

Trybunał orzekł w czwartek, że prawo do zachowku nie narusza prawa własności i prawa do dziedziczenia. Stwierdził, że ogranicza ono wprawdzie swobodę spadkodawcy do decydowania o swoim majątku, ale ograniczenie to jest konieczne ze względu na ochronę praw i wolności najbliższych członków jego

Zachowek - dla kogo i na jakich zasadach

występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, i jedna druga wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. Dzieci pana Jana będą mogły wystąpić do konkubiny o zachowek. Zwykle ma on formę pieniężną. Szacuje się wartość i wypłaca pieniądze. To

Rewolucja w dziedziczeniu

Rewolucja w dziedziczeniu

testamenty upadają, ale od prawowitych spadkobierców wymaga to wieloletnich bojów. ZACHOWEK MNIEJ POWSZECHNY Komisja Kodyfikacyjna rozważa też ograniczenie prawa do zachowku. Co to jest zachowek? Zachowek to rodzaj zabezpieczenia członków rodziny spadkobiercy, który postanowił zapisać cały swój majątek

Wydziedziczenie? To nie takie proste

Wydziedziczenie? To nie takie proste

W powszechnym przekonaniu określenie "wydziedziczyć kogoś" oznacza "pominąć w testamencie". Jednak to, że kogoś nie ma w testamencie, nie oznacza, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. Pozbawienie prawa do dziedziczenia nie jest łatwe. Zachowek dla pominiętych

Wydziedziczenie? To nie takie proste

Wydziedziczenie? To nie takie proste

W powszechnym przekonaniu określenie "wydziedziczyć kogoś" oznacza "pominąć w testamencie". Jednak to, że kogoś nie ma w testamencie, nie oznacza, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. Pozbawienie prawa do dziedziczenia nie jest łatwe. ZACHOWEK DLA POMINIĘTYCH

Spadek? Nie, rezygnuję

. Wiele osób takie działanie nazywa wydziedziczeniem. A tak nie jest. Co więcej, pominięcie w testamencie osoby uprawnionej do dziedziczenia nie pozbawia tej osoby możliwości w dziedziczeniu majątku. Wydziedziczenie Pominiętym w testamencie małżonkom, rodzicom, dzieciom i wnukom należy się tzw. zachowek

Jak zrzec się spadku, jak wydziedziczyć

Jak zrzec się spadku, jak wydziedziczyć

, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, oraz jedna druga wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. Zwykle zachowek ma formę pieniężną. Szacuje się jego wartość i wypłaca osobie uprawnionej. Może to stanowić

Wydziedziczenie nie takie proste

Wydziedziczenie nie takie proste

należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to połowa udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, chyba że jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy. Wtedy otrzyma dwie trzecie przysługującej części spadku. Zwykle

"Spadki, testamenty, darowizny"- książka i płyta CD z "Wyborczą"

"Spadki, testamenty, darowizny"- książka i płyta CD z "Wyborczą"

, wzory testamentu oraz pozwu o zachowek. Dodatkowo na płycie pokazane zostaną przykładowe wypełnione formularze. W środę, 9 listopada książka "Spadki, testamenty, darowizny", w czwartek, 10 listopada płyta CD „Formularze spadkowe” z "Wyborczą". Cena "Gazety Wyborczej

DAROWIZNA. UWAGA NA PODATKI

DAROWIZNA. UWAGA NA PODATKI

od dziedziczenia. Czyli o zachowek. Wysokość zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego, które przypadałoby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, albo 1/2 wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. O zachowek mogą

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

bliskim pominiętym w testamencie wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka należałaby im się, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona

Trudy dziedziczenia

Trudy dziedziczenia

pominiętym w testamencie wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka należałaby im się, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub

MAJĄTEK DZIELONY ZAPISEM

MAJĄTEK DZIELONY ZAPISEM

zobowiązany do jego zbycia". Przedmiot zapisu windykacyjnego jest wyłączany z masy spadkowej. Pozostała część spadku nierozdysponowana w formie zapisu podlega jednak normalnemu podziałowi w ramach dziedziczenia. Co ważne, osoba, która przyjmie w zapisie np. mieszkanie, może nadal uczestniczyć w

Jak najlepiej przekazać majątek

Jak najlepiej przekazać majątek

. Przepisy nie precyzują jasno, co ona oznacza. Zostawiają to do oceny sądowi. Z całą pewnością rażącą niewdzięcznością jest przestępstwo przeciwko darczyńcy. W ten sposób może być także oceniane unikanie udzielenia pomocy darczyńcy, który znajdzie się w trudnej sytuacji. Odwołanie darowizny mogłoby też

Kogo można wydziedziczyć?

Pominiętym w testamencie małżonkom, rodzicom, dzieciom i wnukom należy się tzw. zachowek. To zabezpieczenie albo dla rodziny spadkobiercy, który postanowił zapisać cały swój majątek komuś spoza jej grona, albo dla poszczególnych członków rodziny nieuwzględnionych w testamencie. Zachowek pozwala im

Czy można zmienić testament? [PORADNIK]

Czy można zmienić testament? [PORADNIK]

Wszystkie testamenty mają jednakową moc sprawczą. Ten napisany własnoręcznie ma taką samą moc jak notarialny. Pokutuje jednak przekonanie, że skoro testament notarialny został spisany w urzędzie (kancelarii notarialnej), to jest ważniejszy niż zwykły, napisany w domu. Tak nie jest. Co zrobić gdy

Testament jest ważny

Testament jest ważny

okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie w jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. To właśnie jest testament ustny. Warto wiedzieć: spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament (także

Jak dobrze przekazać darowiznę

Jak dobrze przekazać darowiznę

zapłatę kwoty, która by się im należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Czyli o zachowek. Wysokość zachowku to: + 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy; + 1/2 wartości

Jak przekazać darowiznę

Jak przekazać darowiznę

wniosku, że w jego wieku samochód nie jest już potrzebny, więc daje go dziecku. Przedmiotem darowizny mogą być też nieruchomości. Wiele osób myśli tak: "Moje dziecko potrzebuje mieszkania. Po co ma czekać na spadek po mnie, skoro mogę mu podarować mieszkanie już teraz, za życia, a sobie kupię małą

Pieniądze w wolnych związkach

Pieniądze w wolnych związkach

została ona odsunięta od dziedziczenia. Wysokość zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy; 1/2 wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. PODATKOWE KŁOPOTY

Spadek? Nie, dziękuję. Zrzekam się

Zwykle ci, którzy grożą wydziedziczeniem, błędnie zakładają, że do tego wystarczy pominięcie niewdzięcznika w testamencie, a to nie do końca prawda. ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA Czasami jest tak, że spadkodawca chciałby pozbawić udziałów w dziedziczeniu osobę, z którą żyje w jak najlepszych

Gdy spadkobierca jest niegodny...

, prosi o pomoc żonę, bo ma ładniejszy charakter pisma. Sam tylko się pod nim podpisuje. Taki testament nadaje się do kosza, bo trzeba napisać wszystko własnoręcznie. WYDZIEDZICZENIE, CZYLI BRAK ZACHOWKU Wiele osób uważa, że sposobem na pozbawienie kogoś udziałów w spadku jest wydziedziczenie. W

Spadek z darowizną

o zapłatę kwoty, która by się im należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Czyli o zachowek. Wysokość zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, albo 1

Godni albo niegodni... do spadku

jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. To właśnie jest testament ustny. Wszystkie te testamenty mają jednakową moc sprawczą. Napisany własnoręcznie ma taką samą moc jak notarialny. Pokutuje jednak przekonanie, że skoro testament notarialny został spisany w urzędzie (kancelarii notarialnej), to

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, oraz połowa wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. Zachowek nie należy się byłym małżonkom. Spadkodawca może zapisać swojemu byłemu małżonkowi część lub całość swojego majątku w testamencie. Wbrew

Rozwód z majątkiem w spadku

osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, oraz połowa wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. Zachowek nie należy się byłym małżonkom. Spadkodawca może zapisać swojemu byłemu małżonkowi część lub całość swojego majątku w testamencie. Wbrew

Testament czy darowizna

, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, albo 1/2 wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. O zachowek mogą wystąpić na przykład dzieci pominięte w testamencie na rzecz konkubiny ojca. Uprawniony do zachowku

Zapis na śmierć. Jak to działa?

hazardzistą, nie płacił rachunków, miał kłopoty ze spłatą kredytu na to mieszkanie. Boję się, że długi znacznie przewyższają wartość mieszkania. Co robić? Zapis windykacyjny można odrzucić. To ważne, bo czasami przedmiot spadku jest obciążony długami. Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu zapisu

Wydziedziczenie nie tak proste

. Zachowek pozwala im wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by im się należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale

Kto wyrządził drugiemu szkodę...

testamencie drugiemu synowi, który jest notariuszem. Zabójcę Olka pomija. Pozostaje jednak sprawa tzw. zachowku - w tym wypadku to jedna czwarta spadku po rodzicach. Krzysztof Fret ma do niej prawo. Wysyła jednak do sądu krótkie pismo, w którym zrzeka się dóbr. Czy mógł to zrobić? Czy nie chodziło mu

Trudne dziedziczenie

Chyba tylko podatki budzą tyle sporów i kontrowersji, co prawo i postępowanie spadkowe. Może nawet przy dziedziczeniu jest ich więcej. Tu przecież spory dotyczą najczęściej dorobku całego życia zmarłego. Czasami dużych pieniędzy, drogich nieruchomości, pamiątek sentymentalnych... Nierzadko angażują

Jak spisać testament, żeby był ważny

Jak spisać testament To nie jest trudne. Sposobów jest co najmniej kilka. Najpopularniejsze są testamenty zwykłe, czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (spisany przez osobę inną niż spadkodawca). - Testament notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz

Przekazywanie majątku i dziedziczenie - z testamentem i bez niego

mieszkał przed śmiercią. Napisz testament, sam podziel majątek Oczywiście znacznie lepszym sposobem rozdysponowania majątku na wypadek śmierci jest testament. Spisujesz w nim swoją ostatnią wolę. Po prostu piszesz, komu chcesz zostawić swój majątek. Jest co najmniej kilka sposobów sporządzenia testamentów

Spadek, czyli jak uniknąć kłopotów

majątek jest bardziej potrzebny i one na niego zasługują. W testamencie pominął więc syna, myśląc, że ten nic nie dostanie. Wiele osób takie działanie nazywa wydziedziczeniem, a to błąd. Co więcej, pominięcie w testamencie osoby uprawnionej do dziedziczenia nie pozbawia jej możliwości ubiegania się o

Spadek, czyli jak przejąć majątek po zmarłym

majątek jest bardziej potrzebny i one na niego zasługują. W testamencie pominął więc syna, myśląc, że ten nic nie dostanie. Wiele osób takie działanie nazywa wydziedziczeniem, a to błąd. Co więcej, pominięcie w testamencie osoby uprawnionej do dziedziczenia nie pozbawia jej możliwości ubiegania się o

KTO ODZIEDZICZY MIESZKANIE

. Może zostać zawarty wyłącznie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. CO Z ZACHOWKIEM Właściciel mieszkania może w testamencie zapisać majątek, komu tylko zechce. Ale zgodnie z przepisami bliscy mogą wystąpić do spadkobiercy o zapłatę zachowku. Jego wysokość to dwie trzecie wartości

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

ograniczona do wartości przedmiotów z zapisu. Przy wycenie obowiązuje wartość i stan przedmiotu z chwili otwarcia spadku. Zapis a zachowek Wartość zapisu jest uwzględniana przy wyliczaniu zachowku. Zachowek zabezpiecza najbliższą rodzinę spadkodawcy na wypadek, gdyby cały majątek zapisał on komuś innemu lub

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

ograniczona do wartości przedmiotów z zapisu. Przy wycenie obowiązuje wartość i stan przedmiotu z chwili otwarcia spadku. ZAPIS A ZACHOWEK Wartość zapisu jest uwzględniana przy wyliczaniu zachowku. Zachowek zabezpiecza najbliższą rodzinę spadkodawcy na wypadek, gdyby cały majątek zapisał on komuś innemu lub

Spadek daj, komu chcesz

windykacyjny, którym obraz chciała przekazać synowi, ale - jak się okazało - obraz nie należał do niej. Przedmiot zapisu windykacyjnego jest wyłączany z masy spadkowej. Pozostała część spadku nierozdysponowana w formie zapisu podlega normalnemu podziałowi w ramach dziedziczenia. Co ważne, osoba, która przyjmie

Oddalony pozew o zadośćuczynienie w związku z molestowaniem przez księdza

. Podkreślił, że potrzebne jest zadośćuczynienie dla wszystkich ofiar molestowania przez księży. - Uważam, że Kościół powinien podnieść ten problem i w ten sposób się oczyścić. Krzywda miała miejsce i powinno być zadośćuczynienie - podkreślił. 34-letni Piotr H. w maju wniósł pozew do wydziału cywilnego sądu o

Testament zabezpiecza majątek

- testament ustny. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie w jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. To właśnie jest

Zabezpiecz majątek - napisz testament

- testament ustny. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie w jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. To właśnie jest

Automat czy testament, czyli ABC dziedziczenia

nim swoją ostatnią wolę. Po prostu piszesz, komu chcesz zostawić swój majątek. Jest co najmniej kilka sposobów sporządzenia testamentów. *Testament notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający

Warto pisać testament

spadkodawcy. Ważne! Testament wyraża wolę tylko jednej osoby. Inaczej jest nieważny. Dlatego np. rodzice nie mogą sporządzić wspólnego testamentu - każdy z nich musi zadbać o osobny dokument z wyrażeniem ostatniej woli. ZACHOWEK I WYDZIEDZICZENIE Na szczęście dla najbliższej rodziny (zstępnych, małżonka i

Związek partnerski bez czekania na ustawę: oferta wrocławskich prawników

rozstania i jest odpowiednikiem małżeńskiej intercyzy. A po śmierci partnera przed sądem łatwiej będzie wykazać, co się należy drugiemu partnerowi, a co rodzinie zmarłego - dodaje. Tu pojawia się pierwsza słabość "Partnerstwa dla spokoju". Testament nie jest w stanie obejść instytucji zachowku

W Gdyni rusza Senioralna szkoła prawa

świadczeniem poradnictwa obywatelskiego od 2005 roku. Realizacja projektu jest finansowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu ASOS skierowanego do osób po 60 r. życia i realizowanego przez organizacje pozarządowe. Dyrektor Biura Porad Prawnych w Gdyni Anna Melki wyjaśniła PAP, że

Spadek dla jednego? To nie takie proste

nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, i jedna druga wartości tego udziału w pozostałych wypadkach

Mieszkanie w rodzinie

spadek, przechodzi on na gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. ZACHOWEK DLA BLISKICH Co mają zrobić bliscy, gdy właściciel mieszkania obdaruje nim np. fundację albo przyjaciółkę? Zgodnie z prawem mogą wystąpić do spadkobiercy, który dostał mieszkanie, o zapłatę tzw. zachowku. Jego wysokość

Rewolucja w dziedziczeniu

odsunięta od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym (jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy), i jedna druga wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. Osoby, na których

Jak zapisać ziemię w spadku

, odpowiadają za zachowek względem osób do niego uprawnionych. Prawo do zachowku przedawnia się po pięciu latach. Przy wyliczaniu zachowku uwzględniana jest także wartość zapisu windykacyjnego. Gdy testamentu brak A co jeśli nie ma testamentu? Wtedy do głosu dochodzi tzw. dziedziczenie ustawowe, czyli wedle

Jak zapisać ziemię w spadku

, odpowiadają za zachowek względem osób do niego uprawnionych. Prawo do zachowku przedawnia się po pięciu latach. Przy wyliczaniu zachowku uwzględniana jest także wartość zapisu windykacyjnego. Gdy testamentu brak A co jeśli nie ma testamentu? Wtedy do głosu dochodzi tzw. dziedziczenie ustawowe, czyli wedle

Jak działa zapis windykacyjny

właściciel może zapisać Przedmiot zapisu windykacyjnego jest wyłączany z masy spadkowej. Pozostała część spadku nierozdysponowana w formie zapisu podlega jednak normalnemu podziałowi w ramach dziedziczenia. Co ważne, osoba, która przyjmie w zapisie np. mieszkanie, może nadal uczestniczyć w postępowaniu

Zapis windykacyjny ułatwi przejęcie firmy po śmierci przedsiębiorcy

właściciel może zapisać Przedmiot zapisu windykacyjnego jest wyłączany z masy spadkowej. Pozostała część spadku nierozdysponowana w formie zapisu podlega jednak normalnemu podziałowi w ramach dziedziczenia. Co ważne, osoba, która przyjmie w zapisie np. mieszkanie, może nadal uczestniczyć w postępowaniu

Dziedziczenie długów. Jak odrzucić spadek [INFORMATOR]

. mieszkanie na 25-letni kredyt. W 2016 r. pan Jan zmarł. Jedynym spadkobiercą jest pani Elżbieta. Tyle że po śmierci męża nie stać jej na spłatę kredytu. Miesięczna rata pożyczki jest większa niż jej dochód. Dlatego kobieta postanowiła sprzedać mieszkanie, spłacić dług, a za to, co zostanie, kupić małe lokum

Gospodarstwo rolne w spadku? Może być problem

przedawnia się po pięciu latach od ogłoszenia testamentu. Przy wyliczaniu zachowku uwzględniana jest także wartość zapisu windykacyjnego. Co to jest gospodarstwo rolne Art. 55 (3) kodeksu cywilnego: "za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami

Ziemia dla spadkobierców

przypuszczalnie mało kto zastanawia się, co się stanie, gdy nie przekształci użytkowania wieczystego, a prawo to wygaśnie. Fakt, perspektywa jest odległa. Są też pewnie i tacy, którzy sądzą, że staną się właścicielami gruntu przez zasiedzenie. Nic z tego. Kiedy upłynie określony w umowie termin użytkowania

Co się należy nieślubnym dzieciom

spadkobierców prawa do zachowku, czyli połowy tego, co by mu przysługiwało przy dziedziczeniu ustawowym (jeśli dziecko jest małoletnie, należą mu się dwie trzecie spadku). Przykład. Mąż Anny miał nieślubne dziecko. Nie utrzymywał z córką kontaktów, ale płacił alimenty. Trzy miesiące temu zmarł. Zostawił

Małżeństwo czy konkubinat

istnieje możliwość fizycznego podziału nieruchomości na dwie mniejsze. Jeśli strony nie mogą się dogadać co do wielkości udziałów w prawie własności, pozostaje sąd. Opłata sądowa za wniosek o zniesienie współwłasności to 1 tys. zł. Gdy strony są zgodne co do sposobu podziału, opłata jest niższa i wynosi

Trudne spadki - pytania i odpowiedzi

z pustymi rękami. Zachowek pozwala im wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka należałaby im się, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest

Prawo spadkowe: jak nie odziedziczyć długów

wypłata zachowku spadkobiercom określonym przez ustawę. O pozbawieniu prawa do zachowku i zasadach wydziedziczania czytaj jutro w "Wyborczej". KREDYT W SPADKU Wiele osób jest zaskoczonych, że kredyt to też element spadku. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o kredyt gotówkowy, czy hipoteczny

Co powinieneś wiedzieć o spadkach i testamentach?

jest. Zachowek dla pominiętych Spadkodawca może zapisać w testamencie swój majątek, komu tylko zechce. Niekoniecznie członkowi rodziny. Na szczęście dla rodziny spadkobiercy, który postanowił zapisać cały swój majątek komuś spoza jej grona, w takiej sytuacji włącza się zachowek. Dzięki zachowkowi

Pytania w spadku

. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, oraz jedna druga wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. Tyle że zachowek należy się obecnym, a nie

SPRAWY PO ŚMIERCI BLISKIEGO

się o zwrot kosztów jest spadkobiercą zmarłego, czy też nie. Koszty pochówku nie wchodzą bowiem do spadku po zmarłym. Koszty pogrzebu nie mogą być jednak pokryte z rachunku wspólnego, którego zmarły był tylko współposiadaczem. A CO Z KREDYTEM PO ZMARŁYM? Przechodzi na spadkobierców, chyba że odrzucą

Jak przekazać majątek

. NAPISZ TESTAMENT Jest co najmniej kilka sposobów sporządzenia testamentów. * Testament notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający testament zgadza się z treścią, podpisuje się pod tym dokumentem

Rewolucja w spadkach

darowizny na wypadek śmierci. Tym, co odróżnia darowiznę na wypadek śmierci od zapisu windykacyjnego, jest to, że można by ją było wprawdzie odwołać, ale byłoby to znacznie trudniejsze niż w przypadku zapisu windykacyjnego. Odwołanie darowizny byłoby możliwe, jeśli obdarowany dopuści się względem darczyńcy

Zostaje wielu chętnych i tylko jeden spadek

ustawowym, odziedziczyła ich majątek ani żeby dostała zachowek (co to jest zachowek i dziedziczenie ustawowe - patrz słowniczek).Odpowiedź prawnika. Z pewnością aby wyłączyć córkę z dziedziczenia, Paweł musi sporządzić testament. W innym wypadku jego majątek przypadnie żonie, synom i córce z pierwszego

Zapis windykacyjny - rewolucja w dziedziczeniu

windykacyjnego. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości otrzymanych przez takie osoby przedmiotów z zapisu według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, czyli z chwili śmierci spadkodawcy. Wartość zapisu jest też uwzględniana przy wyliczaniu zachowku. Zachowek zabezpiecza najbliższą rodzinę spadkodawcy

MNIEJ GROŹNY DŁUG W SPADKU

śmierci właściciela mieszkania nie znikają niespłacone rachunki za wodę, ogrzewanie, gaz, prąd, telefon, telewizję, czynsz do spółdzielni... Ktoś musi je spłacić. Co więcej, większość opłat naliczana jest co miesiąc. Także po śmierci właściciela mieszkania czy telefonu. Dług więc narasta. I zwykle

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadłby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym (jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy), i jedna druga wartości tego udziału w pozostałych przypadkach. Prawo do zachowku przedawnia się po pięciu

Kidawa-Błońska: klub PO zajmie się projektem ws. związków partnerskich

Projekt PO ustawy o umowie partnerskiej jest gotowy od kilku miesięcy. Opracowali go wspólnie: poseł Artur Dunin i wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. "Będzie spotkanie klubowe i moim zdaniem będziemy ten projekt składać" - powiedziała PAP Kidawa-Błońska. Jak zaznaczyła

Gospodarstwo w spadku

spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by się jej należała, gdyby nie została odsunięta od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym (jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy), i jedna

Gospodarstwo rolne w spadku? Kto może dziedziczyć majątek rolny

tego kręgu może wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by się jej należała, gdyby nie została odsunięta od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym (jeśli jest ona małoletnia lub

Europejska rewolucja spadkowa

Ta propozycja Komisji Europejskiej przyniosłoby wielkie zmiany w sytuacji Polaków za granicą. Po zmianach w prawie unijnym spadek Polaków zamieszkałych np. w Wielkiej Brytanii mógłby być dziedziczony według prawa brytyjskiego - nawet jeśli wszyscy spadkobiercy mieszkają w Polsce i tam też jest

Darowizna zamiast spadku

o zapłatę kwoty, jaka by się jej należała, gdyby nie została odsunięta od dziedziczenia. Wysokość zachowku to: 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, i 1/2

Zapis na wypadek śmierci

zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym (jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy) i 1/2 wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. Osoby, na których rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, będą

Kiedy oddawać przedwojenne majątki, a kiedy nie?

To nie jest czarno-białe Zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, iż sprawa roszczeń nie jest czarno-biała, choć sporą część problemów można by, przynajmniej częściowo, "wyprostować" określonymi działaniami prawnymi. Większość ludności jest za zwracaniem bezprawnie zabieranych włości i

Związek z majątkiem

przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Po co jest zachowek Dzięki zachowkowi członkowie najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, wnuki) pominięci w testamencie nie zostaną na lodzie. Zachowek pozwala wystąpić do spadkobiercy

Jak zrzec się dziedziczenia?

ich śmierci nie przepadło. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia to też sposób na uniknięcie wypłacania zachowku. Odwołanie darowizny i testamentu

Jak zarejestrować swój testament

osoba, która go sporządza, musi się podpisać. Testament notarialny można zmienić u notariusza, spisując nowy dokument. Po śmierci testatora i otwarciu spadku potrzebne jest potwierdzenie prawa do spadku. Możemy to zrobić u notariusza lub w sądzie. CO? ABC testamentów Warto wiedzieć, że ważny testament

Związki prawie jak partnerskie

przekazać partnerowi czy partnerce mieszkanie. Ale partner/-ka nie jest w tzw. pierwszej grupie dziedziczenia, co oznacza, że po mojej śmierci moja rodzina (rodzice, rodzeństwo, dzieci) ma prawo do zachowku: dostaną połowę tego, co dostaliby, gdyby testament nie istniał. Od reszty, która pozostanie, mój

Rewolucja w spadkach

została ona odsunięta od dziedziczenia. Wysokość zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy; 1/2 wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. Testament można odwołać

Długi w spadku

, nie będziemy musieli za to płacić, bo mandat jest grzywną, a grzywny nie przechodzą na spadkobierców. Postępowanie jest wtedy umarzane. Musimy za to pamiętać, że do długów spadkowych należą też koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zapłaty zachowku oraz wykonania

Chudszy portfel konkubenta

, że było inaczej - pytał ekspert podatkowy. - To bez sensu. Po co tworzyć przepisy, których nie da się stosować - dodał. Ministerstwo Finansów jest głuche na takie argumenty. Na razie więc na zmianę przepisów, na zmianę na korzyść osób żyjących w wolnych związkach, nie zanosi się. Ulga na wszystkie

Długu już nie odziedziczysz

rozwiązanie oczywiste, jedynie możliwe, o tyle zrównanie, co do zasady, tego biernego zachowania z przyjęciem bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, wymagało rozważenia wielu przeciwstawnych racji, i jest decyzją, którą trudno uznać za jedynie możliwą i najwłaściwszą...". I jeszcze: "

Wielka ulga w dziedziczeniu

musiał do tego dokładać. Ta forma przyjęcia spadku jest najbezpieczniejsza. W najgorszym razie, jeśli się okaże, że spadek był zadłużony, spadkobierca odda to, co odziedziczył, na pokrycie długów. PUŁAPKA NA SPADKOBIERCÓW ROZBROJONA Dziś przy dziedziczeniu bardzo łatwo można wpaść w pułapkę długu

Konkubinat kontra małżeństwo

prawnie obca, musi zapłacić fiskusowi podatek od spadku. Po drugie, gdy zmarły miał dzieci z poprzednich związków, mogą się one upomnieć o zachowek. Wynosi połowę tego, co dostałyby po rodzicu, gdyby testamentu nie było. DZIECI W MAŁŻEŃSTWIE I KONKUBINACIE Ojcem dziecka urodzonego w małżeństwie jest mąż

Biegły lekarz: 84-latka? Do roboty! Niech zarabia

Krystyna Brysik-Klatka skończyła 84 lata. W 2009 r. zmarł jej mąż, który w testamencie zapisał swoje mieszkanie w Gdyni córce z pierwszego małżeństwa. Brysik wystąpiła o zachowek. Roszczenie względem spadkobierców przysługuje osobom najbliższym zmarłemu, pominiętym w testamencie. Zgodnie z prawem

Rewolucja! Już nie odziedziczysz długu

. Bank może przyjść do żyranta, jeśli spadkobiercy przestaną płacić raty. NIEZAPŁACONE RACHUNKI, PRYWATNE POŻYCZKI Tak jak nie znikają kredyty, tak nie znikną też zaległe rachunki za czynsz, wodę, prąd, gaz, telewizję, komórkę. Większość z nich naliczana jest co miesiąc, dług więc narasta. Zwykle to

Mieszkanie dla rodziny

Jeśli za życia uda nam się uporządkować sprawy mieszkaniowe tak, że możemy domem czy mieszkaniem swobodnie dysponować, to właściwie nie musimy się obawiać, że po naszej śmierci trafią one w cudze ręce. Dom czy mieszkanie, którego jest się właścicielem, można zapisać spadkobiercy w testamencie. Co, gdy

Mieszkanie w rodzinie

Takie pytania zadaje sobie wiele osób - i te, dla których mieszkanie jest zwykle dorobkiem całego życia, i te, które żyją w mieszkaniach spółdzielczych, komunalnych... A to, co stanie się z mieszkaniem po naszej śmierci, zależy przede wszystkim od tego, czy jesteśmy jego właścicielami. Gdy

Lewica składa związki

dziedziczą po sobie na takich samych zasadach jak małżonkowie. Gdy jest testament - mają prawo do zachowku; do "dziedziczenia" prawa do lokalu komunalnego; do ubiegania się o członkostwo w spółdzielni i ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zmarłym; do

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

spadkowego, jako rozwiązanie oczywiste, jedynie możliwe, o tyle zrównanie, co do zasady, tego biernego zachowania z przyjęciem bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, wymagało rozważenia wielu przeciwstawnych racji, i jest decyzją, którą trudno uznać za jedynie możliwą i najwłaściwszą". I

Mieszkanie dla bliskich

Najważniejszą rzeczą jest to, czy mieszkanie jest naszą własnością, czy też nie jest. Całkowitą pewność, że w przypadku naszej śmierci lokal trafi do bliskich, będziemy mieli tylko wtedy, jeśli mieszkanie do nas należy. Wtedy jako właściciele będziemy mogli swobodnie nim dysponować. Gdy mieszkamy

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami

spadkowego, jako rozwiązanie oczywiste, jedynie możliwe, o tyle zrównanie, co do zasady, tego biernego zachowania z przyjęciem bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe wymagało rozważenia wielu przeciwstawnych racji i jest decyzją, którą trudno uznać za jedynie możliwą i najwłaściwszą". I

Przekaż mieszkanie najbliższym. Skutecznie

Najważniejszą rzeczą jest to, czy mieszkanie jest naszą własnością, czy też nie jest. Całkowitą pewność, że w przypadku naszej śmierci lokal trafi do bliskich, będziemy mieli tylko wtedy, jeśli mieszkanie do nas należy. Wtedy jako właściciele będziemy mogli swobodnie nim dysponować. Gdy mieszkamy

Posłowi Gowinowi - wolność Twojej pięści kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność mojego nosa - list

testamentowego. Zastrzegam, że nie jestem prawnikiem, ale proszę mnie sprostować, jeśli gdzieś się pomyliłem. Otóż wymyśliłem sobie najprostszą sytuację z możliwych: Mamy człowieka, który żyje w związku partnerskim, którego na gruncie polskiego prawodawstwa nie może zalegalizować. Jego związek jest

FAQ. Związki partnerskie, kiedy notariusz nie pomoże

Sławomir Wodzyński z akcji "Miłość nie wyklucza". - Wielu lekarzy nie robi problemu, ale spotykamy się z przypadkami, gdy tak nie jest. Co wtedy pozostaje? Teoretycznie dochodzenie swego prawa na drodze sądowej. Tylko kto będzie biegał do sądu, jak najbliższa osoba jest na OIOM-ie? Za udzielenie