co to jest renta socjalna

LESZEK KOSTRZEWSKI

Renta rodzinna, renta socjalna

Renta rodzinna, renta socjalna

Renty rodzinne w lutym 2015 r. pobierało 1,270 mln Polaków, renty socjalne - 270 tys.

Sejmowa komisja zaakceptowała wzrost renty socjalnej. "Jeszcze w tym roku dodatkowe 315 mln zł"

Komisja polityki społecznej pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt, który przewiduje wzrost wysokości renty socjalnej do 1029 zł.

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Zmiany w przyznawaniu rent socjalnych wynikają z protestów, które w Sejmie zorganizowali rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych. Domagali się wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia. Oprócz tego chcieli zrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd zgodził się na spełnienie tego drugiego postulatu.

"Potrzebujemy nie tylko rehabilitacji, my także mamy marzenia". Protest osób niepełnosprawnych przed Sejmem

"Potrzebujemy nie tylko rehabilitacji, my także mamy marzenia". Protest osób niepełnosprawnych przed Sejmem

Zmiany w rentach socjalnych [INFORMATOR]

Zmiany w rentach socjalnych [INFORMATOR]

najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd zgodził się na spełnienie tego drugiego postulatu. – Chcemy rentę socjalną podnieść do poziomu renty minimalnej; to jest koszt ok. 600 mln zł – powiedział 22 kwietnia w Łukowie (woj. lubelskie) premier Mateusz Morawiecki. 24

Komu się należy renta socjalna

Komu się należy renta socjalna

, w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej, + cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją: "dostęp do rynku pracy". Przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od przebywania na terytorium Polski. Renta przysługuje m.in. osobom

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

nauki w szkole lub na studiach (przed 25. urodzinami) albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

powinien się obawiać, że jak wystąpi o emeryturę po mężu czy żonie, to ZUS zmniejszy mu świadczenie. Zakład zawsze sprawdza, które jest wyższe, i wypłaca korzystniejsze. RENTA SOCJALNA Z danych ZUS za maj 2015 r. wynika, że rentę socjalną pobiera 271,8 tys. Polaków. ZUS na ich wypłatę przeznacza

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

orzecznik ZUS. Ważne! Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, lub na określony czas, jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Renty socjalnej nie dostanie ktoś, kto ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

do pracy jest trwała, lub na określony czas - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Renty socjalnej nie dostanie ktoś, kto ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego. Na rentę socjalną

Jakie zmiany czekają nas w rentach socjalnych?

jej osoba: - która pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych Co roku - waloryzacja Renta socjalna

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

studiach (przed 25. urodzinami). Uwaga! Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Ważne! Renta socjalna może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała - lub na określony czas - jeśli niezdolność do pracy jest

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

renty ani złotówki. Co ma wpływ na zawieszenie renty Rencista socjalny powinien wiedzieć że do przychodu po przekroczeniu którego renta jest zawieszana zalicza się - praca wykonywana w ramach stosunku pracy, - praca nakładcza - praca na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej - prowadzenie

Renty rodzinne i socjalne. Komu przysługują i jak się o nie starać?

studiach (przed 25. urodzinami), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury. Uwaga! Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Ważne! Renta socjalna może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała - lub na

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby je otrzymać

aspirantury. Uwaga! O całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanym okresie jej trwania orzeka lekarz ZUS. Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, lub na określony czas, jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Ważne! Renty socjalnej nie dostanie ktoś, kto ma

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

przypadku muszą się uczyć - wtedy mogą pobierać rentę do 25. roku życia (konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o tym, że się uczą). Ważne! Wnukowie i rodzeństwo osoby zmarłej otrzymają świadczenie, jeśli zmarły przyjął je na wychowanie co najmniej rok przed śmiercią i były wtedy niepełnoletnie. Uwaga

Renty rodzinne i socjalne

Renty rodzinne i socjalne

Lewiatan. Co na to związkowcy? Byli przeciw. Ich sposobem na deficyt ZUS-u jest oskładkowanie umów o dzieło oraz spowodowanie, aby przedsiębiorcy płacili składki jak każdy inny Polak - proporcjonalnie do dochodów. Dziś płacą ryczałt. Dziś renty rodzinne w sumie dostaje 1,2 mln osób. Część z nich to

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

lub aspirantury. Uwaga! Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Ważne! Renta socjalna może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała - lub na określony czas - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Renty

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

- jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, lub na określony czas - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Renty socjalnej nie dostanie ktoś, kto ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego. Na

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

emeryturę. Gdy jednak będziemy pracować do 67 lat (mężczyźni od 2020 r, kobiety od 2040 r.), to logiczne jest, że rentę też będziemy pobierać dłużej, a więc do 67 lat. Dopiero po tym okresie będziemy mogli przejść na emeryturę. Najpopularniejsza renta Najczęściej Polacy dostają rentę z tytułu niezdolności

Przeżyć za 44 zł miesięcznie. Skutki ustawy dezubekizacyjnej dotykają coraz więcej osób

Przeżyć za 44 zł miesięcznie. Skutki ustawy dezubekizacyjnej dotykają coraz więcej osób

) wynoszą 1290 zł i obejmują opłaty za mieszkanie komunalne 630 zł, prąd, gaz, telefon łącznie to 300 zł. Do tego dochodzi wynagrodzenie dla opiekunki (przychodzącej co drugi dzień na dwie godziny) – 360 zł. Starsza pani policzyła, że na tzw. życie i leki z okrojonej renty socjalnej zostaje jej

Rodzice niepełnosprawnych dzieci rozpoczęli protest w Sejmie. Domagają się spotkania z Kaczyńskim

Rodzice niepełnosprawnych dzieci rozpoczęli protest w Sejmie. Domagają się spotkania z Kaczyńskim

dodatek – mówi Ryszard Pawkin, który do Sejmu przyjechał z 23-letnim synem z zespołem Downa. Podkreśla, że po 18. roku życia niepełnosprawne dziecko może liczyć tylko na rentę socjalną, najniższą w kraju, w wysokości 865 zł brutto (ok. 740 zł na rękę) i 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. – To są

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

Bardzo blisko renty z tytułu niezdolności do pracy jest renta socjalna. Oto jakie są warunki jej otrzymania. RENTA SOCJALNA O rentę socjalną możesz się ubiegać, jeżeli spełniasz większość warunków potrzebnych do uzyskania renty inwalidzkiej. Różnica między nią a rentą inwalidzką polega bowiem

Pisowski program pomocy niepełnosprawnym. Nikt nie wie, ile ma kosztować

Pisowski program pomocy niepełnosprawnym. Nikt nie wie, ile ma kosztować

naruszenia sprawności organizmu". Dziś według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną pobiera, łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MON, MSWiA i resort sprawiedliwości, 280 tys. osób (stan na marzec br.). Renta jest finansowana w całości z budżetu państwa jej podwyższenie spowoduje 

Cena samodzielności. Rozmowa o życiu osób z niepełnosprawnością

pilotażowy program Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który w Białymstoku funkcjonuje od lat. Płaci za niego „ciocia Unia”, a pośrednikiem w płatnościach jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W Łodzi ludzie są pomocni i z przypadkami dyskryminacji rzadko się spotykam, co mnie cieszy. Niemniej

Czy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa można wyleczyć?

;danym przypadku nie można przewidzieć. Opisane metody leczenia (ruch!) powinny hamować ten proces. Ograniczenie sprawności ruchowej może być nieznaczne, może także prowadzić do kalectwa. "Renta socjalna" nie jest zależna od rozpoznania choroby. Natomiast świadczenia z ubezpieczenia

Zawinił ZUS. Za błąd płacę ja [list]

Sprawa, o której piszę, jest dla mnie tak absurdalna i trudna do zrozumienia, że nie mogę jej przemilczeć. Jestem osobą niepełnosprawną pobierającą rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W kwietniu ubiegłego roku urodziłam dziecko. Od 2011 roku pracuję, pobierając i pensję, i rentę

Zmiany w rentach

jej osoba: -która pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy -jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych Co roku - waloryzacja Renta socjalna

Wrocławianie wspierają protest w Sejmie. "Moje życie zależy od 1477 zł. Boję się o przyszłość syna"

wielu miastach w Polsce. To wiele znaczy dla tych ludzi, których zamknięto w Sejmie, którym cofnięto przepustki. Oni tam są nie tylko dla siebie. Wstyd dla polityków – Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Mówi się o nim, że jest dniem godności

ZUS wysyła do pracy chorą na epilepsję i porażenie mózgowe

. Potem jest dorosłe i nikogo nie obchodzi. I kto przyjmie osobę częściowo zdolną do pracy? - pyta pani Janina. Walka w sadzie trwała pięć lat Sprawa jest o tyle absurdalna, że ZUS powtórzył decyzję, która została podważona przez sąd. Monice odmówiono renty socjalnej w 2008 roku. Wygrała w sądzie, ale

Pełnoprawna praca dla niepełnosprawnych

Rentę socjalną pobierają osoby całkowicie niezdolne do pracy, których niepełnosprawność ujawniła się, czy pojawiła przed 18 rokiem życia. Na pierwszy rzut oka coś się tu nie zgadza: skoro są to osoby niezdolne do pracy i pobierające z tego tytułu od państwa rentę, to jak to możliwe, że jednak

Komornik przejął rentę córki. Bo rodzice nie mają na gaz

zaległość za gaz - ok. 2 tys. zł. Kiedy w styczniu 2010 roku pracownicy gazowni przyszli odciąć dopływ gazu, pani Krystyna nie pozwoliła na to. Później rachunków już nie dostawała. - Aż do lipca, kiedy komornik zajął rentę socjalną córki - stwierdza. Nie wie dlaczego. - Głównym lokatorem jest mąż. Gaz jest

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

- W każdym oddziale ZUS jest specjalny punkt informacyjny, w którym można zasięgnąć porady - mówi Helena Stokłosa, rzecznik prasowy bielskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiele informacji można też znaleźć na internetowych stronach ZUS - www.zus.pl. Dla kogo renta? Renta z tytułu

Morawiecki nie mija się z prawdą. On po prostu kłamie [SPRAWDZAMY]

. Podkreślam: brutto.  Zaś obiecane przez rząd (od 1 czerwca br.)  świadczenie to 1029 zł 80 gr brutto. To nie jest 50 proc. podwyżki.  To, co mówił premier w Garwolinie, to było niejedyne kłamstwo. Nie jest prawdą, że dorośli niepełnosprawni dostają od 2,5 tys. zł do 3 tys. zł. Żyją z renty

Wiemy już, ile ostatecznie wyniesie waloryzacja emerytur i rent. GUS podał ostatnie dane. Co z 500 plus dla emerytów?

brutto do 1029,8 zł brutto (wzrost o 29,8 zł brutto);- renta socjalna wzrośnie z 840 zł brutto do 865 zł brutto (wzrost o 25 zł brutto);- najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 750 zł brutto do 772,35 zł brutto (wzrost o 22,35 zł brutto);- emerytura w wysokości 2000 zł

Protest w Sejmie. Posłowie przyjęli ustawy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. "To zwycięstwo protestujących"

Przyjęte przez Sejm ustawy to reakcja władzy na postulaty protestujących w Sejmie od 18 kwietnia osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców. Jedna z ustaw zakłada podwyższenie renty socjalnej do 1029 zł. Druga (o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent [INFORMATOR]

emerytura wzrośnie o 29,80 ZŁ Skoro waloryzacja wyniesie 2,98 proc., to: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1 tys. zł brutto do 1029,80 zł brutto (wzrost o 29,80 zł brutto); renta socjalna wzrośnie z

Dlaczego o nas zapomniano? Bo milczymy?

walczyły o każdy krok! Te, które pamiętają każdy wyjazd na blok operacyjny. Te, o których świat zapomniał. Pragnę zapytać, gdzie jest równość. Dlaczego przy przyznawaniu renty socjalnej dzieli się nas twardo na zdrowych lub chorych, skoro istnieje renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy? Dlaczego

ZUS ostrzega emerytów i rencistów. Dorabiasz dodatkowo? Rozlicz się do końca lutego!

. Dotyczy to osób, które przekroczą limit dodatkowych przychodów. Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Gdy dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli przekroczą limit, świadczenie jest

Wysokość świadczeń dla niepełnosprawnych. Ministerstwo manipuluje danymi, odpowiadając "Wyborczej" [SPRAWDZAMY]

świadczeń i ich wysokość 1477 zł netto – świadczenie pielęgnacyjne (dla opiekuna); 878,12 zł netto – renta socjalna podniesiona od czerwca (dla podopiecznego); 153 zł netto – zasiłek pielęgnacyjny, który od przyszłego roku wzrośnie o 62 zł i wyniesie 215 zł (dla podopiecznego); 539 zł

Bajka o szczodrym państwie to cynizm. Czy osoby z niepełnosprawnościami dostają dziś 3 tys. zł na rękę? [SPRAWDZAMY]

rodzinne, które obwarowane jest kryterium dochodowym (514 zł na członka rodziny) - od 95 do 135 zł. Łączna pomoc finansowa to niecałe 2300 zł. Czytaj też: Jak legalnie zatrudnić Ukrainkę do opieki Rodziny dorosłych z niepełnosprawnościami dostają: rentę socjalną (niepełnosprawny) -  878 zł

Waloryzacja i podwyżki emerytur w 2018 r. Kiedy wejdzie dodatek 500 zł dla emerytów?

W tym roku w marcu rząd postanowił, że najniższa emerytura wzrośnie z 882,56 zł do 1 tys. zł, a więc o blisko 118 zł. Podwyższenie świadczenia do 1 tys. zł objęło 800 tys. emerytów i rencistów podlegających ZUS, a także 285 tys. osób pobierających renty socjalne i ok. 350 tys. rolników

Janina Ochojska o 13.30 będzie próbowała wejść do Sejmu. "Dostałam odmowę"

najważniejsze: zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500 zł miesięcznie dodatku dla niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. W tej drugiej sprawie rząd jest nieugięty, twierdzi, że nie ma pieniędzy. Nie przyjął

500 + dla seniorów. Ministerstwo Pracy chce wypłacać 500 zł jednorazowego dodatku dla emerytów [INFORMATOR]

przekracza 1500 zł brutto Jaka waloryzacja W tym roku w marcu rząd postanowił, że najniższa emerytura wzrośnie z 882,56 zł do 1 tys. zł, a więc o blisko 118 zł. Podwyższenie świadczenia do 1 tys. zł objęło 800 tys. emerytów i rencistów podlegających ZUS, a także 285 tys. osób pobierających renty socjalne i

Nowe zasady waloryzacji emerytur. Zyskają osoby z najniższymi świadczeniami [INFORMATOR]

;Solidarność”. Renta socjalna Po protestach osób niepełnosprawnych premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że co roku przeznaczy na podwyżki rent socjalnych dodatkowe 600 mln zł. Renta socjalna (dziś 865 zł brutto) wzrośnie do 1029,80 zł brutto. Zrówna się tym samym z najniższą emeryturą i rentą, a także

Waloryzacja rent i emerytur - wyższa, niż szacował rząd [INFORMATOR]

Wszystkie kwoty w tekście podajemy brutto W marcu tego roku rząd postanowił, że najniższa emerytura wzrośnie z 882,56 zł do 1000 zł, a więc o blisko 118 zł. Podwyższenie świadczenia objęło 800 tys. emerytów i rencistów oraz 285 tys. osób pobierających renty socjalne z ZUS, a także ok. 350 tys

Panie Prezydencie, to wszystko miłe, ale bardzo upokarzające

tego, że życie osoby niepełnosprawnej nie polega tylko na jedzeniu i spaniu. Renta socjalna nie wystarcza na nic poza absolutnie niezbędnymi rzeczami do życia. Czyli na wegetację. Jak mam funkcjonować w społeczeństwie, skoro nie stać mnie na to, aby iść do kina, teatru lub kupić jakąś dobrą książkę

Sejm przegłosował nową waloryzację emerytur. I 1000 zł minimalnej emerytury

brutto. Powody do zadowolenie będą miały też osoby pobierające rentę socjalną. Wzrośnie ona z 741,35 zł brutto do 840 zł brutto (o 98,65 zł brutto). Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł (o 73,25 zł brutto). Rząd wyliczył, że podwyższenie

Prawie 90 proc. Polaków chce spełnienia postulatów protestujących opiekunów osób z niepełnosprawnościami

. Protestujący domagają się spełnienia dwóch postulatów: 1. Wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. 2. Zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z

Jaka będzie waloryzacja rent i emerytur w 2018 [INFORMATOR]

netto na miesiąc. Skorzystają m.in. osoby na rencie socjalnej. Przykład. Pani Barbara z Krakowa co miesiąc dostaje z ZUS rentę socjalną. Od marca tego roku wynosi ona 840 zł. Pani Barbara zapłaci podatek dochodowy w wysokości 348 zł. Gdyby przepisów nie zmieniono, zapłaciłaby 480 zł. Zyska więc 132 zł

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

wieku emerytalnego, kobiety będą musiały udowodnić już tylko 20 lat. Ci, którym nie będzie przysługiwać gwarantowana emerytura minimalna, dostaną podwyżkę wynikającą z waloryzacji. Waloryzacja emerytur i podwyżka świadczeń socjalnych Podwyżka emerytury i renty 10 zł brutto Taką podwyżkę w marcu dostaną

Protest w Sejmie aż do skutku. "Ta pogarda ze strony rządu sprawia, że mamy siłę"

zrównanie renty socjalnej z ZUS-owską. Drugi postulat rząd realizuje – zrównanie renty do 1029 zł ma wejść w życie 1 września z mocą od 1 czerwca. Obietnice Agaty Dudy W sprawie pierwszego postulatu rząd jest nieugięty. Nie pomogła wizyta prezydentowej Agaty Dudy, która w czwartek wieczorem rozmawiała

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy o pomocy osobom z niepełnosprawnościami

Obie ustawy uchwalono 9 maja. Pierwsza zakłada podniesienie wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie to 84 proc.). Był to jeden z postulatów protestujących w Sejmie. Ustawa o dodatku rzeczowym Druga to ustawa o „dodatkach

Wrocławscy niepełnosprawni nie zostali wpuszczeni do Sejmu. Chcieli wesprzeć protestujących

;posłanki Nowoczesnej Joanny Scheuring-Wielgus i podkreślają, że to nie nowy protest, a ciąg dalszy starego – protestowali już, gdy rządziła koalicja PO-PSL, ale problemy nie zniknęły. Rodzice i ich dzieci domagają się spełnienia dwóch postulatów. Pierwszy to zrównanie renty socjalnej z

Rząd zadowolony, niepełnosprawni i ich bliscy - nie. "Protestujemy dalej"

Wtorek był ich 28. dniem w Sejmie. Na sejmowej posadzce żyją tam od 18 kwietnia, tu spędzają całe dnie. Teraz jest ich dziesięcioro, w tym pięcioro niepełnosprawnych, dorosłych już dzieci. Przyszli do parlamentu z wieloma postulatami, ale dwa były dla nich najważniejsze: zrównanie renty socjalnej z

Wpadka rządu z emeryturami dla rencistów. 105 tys. osób nie dostało emerytur jak należy

oczywiste jest, że wybierze wyższe. Może się więc zdarzyć, że w przypadku bardzo niskich emerytur będzie to furtka do uzyskania wyższego świadczenia w postaci renty. Teraz co prawda renty są niższe od emerytur – średnia pierwszych to 1620 zł brutto, a drugich – ok. 2140 zł brutto – ale za

Abp Gądecki: Prawa osób niepełnosprawnych nie były traktowane dotąd z wystarczającą uwagą

renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1029 zł brutto) i stopniowego podwyższania tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną (dla osoby zdrowej samotnie gospodarującej wynosiło w 2017 r. 1134 zł

Protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Organizacje pozarządowe: Rząd próbuje nas wykorzystać

spór pomiędzy protestującymi a rządem doprowadził do wewnętrznych podziałów i konfliktów!". Rząd nie ma pieniędzy, protest trwa Protestujący w Sejmie mają dwa podstawowe postulaty. Pierwszy to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, drugi

Twarde serce władzy. PiS nie idzie na ustępstwa w sprawie opiekunów niepełnosprawnych

W korytarzu sejmowym leżą karimaty i pościel. Są zwijane za dnia, rozkładane na noc. Na poręczach suszą się ręczniki. Wiszą też niewielkie transparenty i hasła: „Zasiłek pielęgnacyjny od 12 lat 153 zł”, „Głodowa renta socjalna 724,40 zł”. Są też dwa pytania do premiera

Czarzasty w Krakowie: Dość bzdur o zjednoczonej opozycji

partyjne, ale coś, co pomaga w życiu obywatelom. Mamy też kolejne projekty socjalne: „wdowią rentę”, czyli świadczenie dla żywego współmałżonka w wysokości 80% osoby, która umarła: to nie jest tak, że kiedy jedna osoba odchodzi, to koszty utrzymania zmieniają się o 50 proc. &ndash

Protest rodziców osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. Posłowie pracują nad ustawami. "To nie są dla mnie partnerzy do rozmowy"

osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia (bez kryterium dochodowego). Drugi postulat dotyczy zrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1029 zł brutto). PiS przygotował projekty ustaw. Co w nich jest? W

Waloryzacja emerytur i rent 2017 [INFORMATOR]

zł rocznie, czyli 53 zł na miesiąc. Przykład. Pani Barbara z Krakowa co miesiąc dostaje z ZUS rentę socjalną. Od tego roku, od marca, będzie ona wynosić 840 zł brutto. Okazuje się, że pani Barbara zapłaci podatek dochodowy w wysokości 348 zł. Gdyby przepisów nie zmieniono, zapłaciłaby 480 zł. Zyska

Jak rząd rżnie głupa. PiS-owskie rozwiązania problemów rodzin osób niepełnosprawnych

poziomie  najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. I ta kwota jest tak niska, że rząd powinien się wstydzić. Dorośli niepełnosprawni żyją na rachunek rodziców. A co będzie, gdy ci odejdą?  Rząd tego nie rozumie? A może tylko udaje, czyli - mówiąc nieelegancko - rżnie głupa

Ustawy przyjęte, protest w Sejmie trwa

Przyjęte przez Sejm ustawy to reakcja władzy na postulaty protestujących w Sejmie od 18 kwietnia osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców. Pierwsza zakłada podwyższenie renty socjalnej do 1029 zł. Co zamiast 500 zł? Druga (o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu

ZUS wydaje nowe legitymacje rencistów i emerytów

’a. Nie ma też pola „numer świadczenia”, jest za to pole „rodzaj świadczenia”, w ramach którego pojawiać się będą: emerytura, emerytura pomostowa, renta, renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. – I rzecz niezwykle ważna: stare legitymacje zachowują

Minister Rafalska: Chcielibyśmy, by protest rodziców osób niepełnosprawnych się zakończył

liczony na 3 mld zł w perspektywie 5 lat, to one przekroczą kwotę, o której mówię - dodawała. Wśród działań rządu wymieniła m.in. wzrost renty socjalnej od 1 marca 2017 roku o niemalże 100 zł – to 13-proc. wzrost czy zwiększenie dofinansowania dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Co się należy po zmarłym pracowniku

świadczeń po zmarłym powinny otrzymać od jego pracodawcy PIT-11. Nie będzie tam wykazana odprawa pośmiertna, ponieważ jest ona zwolniona z podatku. Czytaj też:  Wypadek przy pracy. I co dalej? Komu przysługuje odprawa pośmiertna i inne świadczenia Świadczenia związane ze stosunkiem pracy i odprawę

Za "dobrą zmianę" płacą najsłabsi. Morawiecki jednym ruchem wyciął ulgę dla 200 tys. osób

dorosłych niepełnosprawnych. Osoby pełnoletnie, które wymagają opieki, są całkowicie niezdolne do pracy, a stały się niepełnosprawne, gdy jeszcze się uczyły, mają prawo do renty socjalnej. Do tego dostają zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł. On przed reformą podatków nie wliczał się do dochodu. Policzmy

Protest opiekunów niepełnosprawnych. Pytamy: jak zamierza pomóc opozycja, co radzą inni?

tylko na podniesienie od 1 czerwca renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury. A co zamierzają zrobić opozycja i organizacje pozarządowe, żeby pomóc niepełnosprawnym? CZYTAJ TAKŻE:  Protestujący w Sejmie: Nie skończymy, dopóki nie będziemy mieć ustawy w ręku Kukiz’15 złożył w

Rencistów coraz mniej. Jak dostać rentę?

Mniejsza liczba rencistów oznacza oszczędności dla rządu. Dziś ZUS na wypłatę rent wydaje ok. 1,6 mld zł co miesiąc. Najpopularniejsze są renty z powodu niezdolności do pracy, ale też coraz więcej osób stara się o rentę socjalną. Politycy mieli wiele pomysłów dotyczących zmian w rentach. Rząd

Rencistów jest coraz mniej

Mniejsza liczba rencistów oznacza oszczędności dla rządu. Dziś ZUS na wypłatę rent wydaje ok. 1,6 mld zł co miesiąc. Najpopularniejsze są renty z powodu niezdolności do pracy, ale też coraz więcej osób stara się o rentę socjalną. Politycy mieli wiele pomysłów dotyczących zmian w rentach. Rząd

Rzeczniczka rządu: Niepełnosprawni dostali to, czego żądali

;, a rząd „cały czas rozmawia o dodatkowych pieniądzach i cały czas je zwiększa”. Przypomnijmy, że osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie rozpoczęli protest w Sejmie 18 kwietnia z dwoma podstawowymi postulatami: zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu

Protest osób z niepełnosprawnościami. Neumann apeluje, by Kuchciński wpuścił Ochojską do Sejmu

. zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy -1029 zł. Ten drugi postulat rząd realizuje – przepis wchodzi w życie od 1 czerwca 2018 r. W sprawie pierwszego ustąpić nie chce, twierdzi, że państwa na to nie stać. To roczny wydatek w wysokości 1,63 mld zł (przysługiwałby

Jak dostać rentę z ZUS

do 25 lat, 4 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 25 do 30 lat, 5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Uwaga! Jednym z warunków wymaganych do uzyskania renty dla osób, których niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat - jest udokumentowanie co

SuperMatki pod Sejmem w Dzień Matki. W sobotę wesprą protestujących

Wtorek to 35. dzień w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Śpiąc od 18 kwietnia na kamiennej posadzce, walczą o 500 zł miesięcznie na rehabilitację. Rząd w tej kwestii jest nieugięty, zgodził się tylko na podwyższenie ich renty socjalnej do wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej

Waloryzacja emerytur. Wiemy, ile wyniosą podwyżki dla emerytów w marcu 2018 r. Rząd Szydło sam ustalił wskaźnik

. Przypomnijmy, w 2017 r rząd postanowił, że najniższa emerytura wzrośnie z 882,56 zł do 1 tys. zł brutto, a więc aż o blisko 118 zł brutto. Podwyższenie świadczenia do 1 tys. zł objęło 800 tys. emerytów i rencistów podlegających pod ZUS, a także 285 tys. osób pobierających renty socjalne i ok. 350 tys. rolników

Protestujący w Sejmie: Nie skończymy, dopóki nie będziemy mieć ustawy w ręku

, szefowa resortu nie przedstawiała swojej propozycji, protestujący przedstawili więc własną, którą opracowali w nocy. Rafalska powiedziała im, żeby poczekali na szacunki. Protestujący w Sejmie rodzice dzieci niepełnosprawnych mają dwa podstawowe postulaty. Pierwszy to zrównanie renty socjalnej z najniższą

Kto może przejść na rentę

przypadkach ZUS przyznaje rentę np. tylko na rok. Później chory jest badany i jeżeli jego stan się poprawia, renta jest odbierana - dodaje. Za co renta Według danych ZUS renty przyznawane są m.in z powodu: * zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, * chorób układu krążenia, * chorób układu kostno

Mam dwie niepełnosprawne córki i protestuję dla nich

zł. Do tego 500 plus na obie dziewczynki i dodatek mieszkaniowy. Czyli wychodzi niecałe 5 tys. zł na czwórkę. Ale 500 plus zaraz się skończy, więc tysiąc stracimy. Dziewczynki zamiast 380 zł zasiłku dostaną po 750 zł renty socjalnej, która w odróżnieniu od 500 plus, będzie się wliczać do dochodu. A

Schetyna o obietnicach PiS dla protestujących w Sejmie: Żenada i kabaret polityczny, a nie poważny rząd

socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1029 zł brutto). Premier Mateusz Morawiecki obiecał wprowadzenie daniny solidarnościowej, czyli nowego podatku dla najbogatszych, dzięki któremu znalazłyby się dodatkowe pieniądze dla potrzebujących. Beata Szydło natomiast

ZMIANY W WALORYZACJI EMERYTUR I RENT

rolnicza wzrosną od marca do 1 tys. zł. Dziś najniższa emerytura wynosi 882,56 zł - najbiedniejsi dostaną o 117,44 zł więcej. Renta socjalna wzrośnie z 741,35 zł do 840 zł (o 98,65 zł). Z kolei najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł (o 73,25 zł

Protest w Sejmie trwa. Politycy PiS rozjechali się w teren. Marszałek Senatu: To demonstracja polityczna

opiekunów i ich niepełnosprawnych dzieci rozpoczął się 18 kwietnia i trwa do dziś. Protestujący przyszli z dwoma głównymi postulatami. Pierwszym był postulat zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1029 zł brutto) i stopniowego podwyższania tej kwoty

Opiekunowie niepełnosprawnych znów protestują. "Mówili: Głosujcie na nas, pomożemy. Minęły dwa lata i nic"

W czwartek pod kancelarią premiera zebrali się rodzice wychowujący niepełnosprawne dzieci, w większości pełnoletnie. Domagają się podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego (od 11 lat wynosi 153 zł) i renty socjalnej przyznawanej osobom niezdolnym do pracy, które nigdy nie pracowały. Obecnie wynosi ona

Osoby z niepełnosprawnościami wyszły z domów i już nie dadzą się w nich zamknąć

zdecydował się na podwyższenie renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych o ponad 150 zł, ale nadal odmawia przyznania opiekunom osób niepełnosprawnych 500 zł miesięcznie na rehabilitację. Co ta kwota mogłaby zmienić w waszym codziennym funkcjonowaniu? – Renta socjalna została podniesiona do 1029 zł

Redaktor niepokorny wie lepiej, czego domagają się protestujący w Sejmie. Tylko pamięć niedomaga

: oto „najbardziej prospołeczny rząd w historii niepodległej Polski atakowany jest z flanki socjalnej”, a „tuzy Polski oligarchicznej, Polski o sercu twardym jak skała, robią słodkie minki i ‘rozumieją’ potrzeby osób niepełnosprawnych”, „budują tezę, że rząd ma

Wyborcza to Wy. Byliśmy na manifestacji wspierającej niepełnosprawnych w Sejmie. Oto co od Was usłyszeliśmy

Maria Kozłowska, studentka: – Te 1 tys. zł renty i 500 zł dodatku rehabilitacyjnego to jest naprawdę minimum. Jestem na wózku inwalidzkim. Korzystam ze specjalnych protez, które kosztują ponad 3 tys. zł. Dofinansowanie z NFZ należy się co pięć lat. Kiedy dwa lata temu mi pękły, musiałam je

"Nie wiem, dlaczego akurat teraz". Posłowie odkurzą projekt Nowoczesnej w sprawie świadczeń dla niepełnosprawnych z 2016 r.

. Protestujący domagają się spełnienia dwóch postulatów: 1. Wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. 2. Zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z

Protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Politycy jak turyści w Zakopanem

- 520 zł. Ale i on nie jest dla wszystkich. Został obwarowany 764-złotowym kryterium dochodowym. Kilka dni temu opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych znów się skrzyknęli, zabrali podopiecznych na wózki i pojechali do Sejmu. Walczą o 500 zł dodatku rehabilitacyjnego i o zwiększenie renty socjalnej

Dla kogo emerytura minimalna [INFORMATOR]

zł na miesiąc. Skorzystają też osoby na rencie socjalnej i rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Przykład. Pani Barbara z Krakowa co miesiąc dostaje z ZUS rentę socjalną, która od marca tego roku wynosi 840 zł. Pani Barbara zapłaci podatek dochodowy w wysokości 348 zł. Gdyby przepisów nie

Rodzice w Sejmie do Rafalskiej: "Nie jest pani osobą decyzyjną"

rodziny, a także podwyżki renty socjalnej do poziomu najniższej renty ZUS (tysiąc złotych brutto), a później do poziomu minimum socjalnego (dla zdrowej osoby to 1134 zł). Protestujący od początku zapowiadali, że nie opuszczą Sejmu, dopóki nie spotkają się z nimi prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier

Rodzice niepełnosprawnych dzieci po nocy w Sejmie: Nie ustąpimy

nim udział 18 osób – połowa z nich to niepełnosprawni. Domagają się spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, podwyżki renty socjalnej do poziomu najniższej renty ZUS (tysiąc złotych brutto), a później do poziomu minimum socjalnego (dla zdrowej osoby to 1134 zł) i wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego

Wiemy już, jaka będzie waloryzacja rent i emerytur [WYLICZENIA]

53 zł na miesiąc. Zyskają też m.in. osoby na rencie socjalnej. Dla przykładu: od renty socjalnej, która od marca będzie wynosić 840 zł brutto miesięcznie, trzeba by zapłacić 480 zł podatku rocznie, ale po podwyżce kwoty wolnej będzie to 348 zł - zysk 132 zł netto rocznie, czyli 11 zł co miesiąc

Sondaż CBOS. Andrzej Duda na czele rankingu zaufania do polityków. Tracą minister Rafalska i marszałek Kuchciński

proc. To spadek o 2 punkty proc. Premiera nie obdarza zaufaniem 20 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty proc.), zaś 14 proc. ma do niego stosunek obojętny. Trzeci na podium jest Paweł Kukiz, któremu ufa co drugi z nas (nie ufa co piąty). Rafalska i Kuchciński tracą W największym stopniu pogorszyły

Zmiany w zasiłku pogrzebowym: Więcej osób zyska prawo do 4 tys. zł zasiłku [INFORMATOR]

jednocześnie pobierać rentę rodzinną i emeryturę kapitałową. Emerytura po śmierci Pan Tadeusz pyta: – Załóżmy, że umiera emeryt. Czy rodzina ma powiadomić o tym ZUS? Jeżeli tak, to ile ma na to czasu? Co w sytuacji, gdy emeryt umarł w dniu, w którym emerytura jest przelewana na jego konto, a rodzina ma

Protest opiekunów osób z niepełnosprawnościami. PiS przerywa posiedzenie podkomisji

mld zł na spełnienie postulatów protestujących. Ile to jest w kontekście tego, co wydajecie na 500 plus? Nie mówię, żeby ten program likwidować, ale trzeba najpierw wykonywać zobowiązania, a potem rozdawać prezenty – mówiła Wróblewska. Przekonywała, że gdyby ograniczyć wypłacanie 500 plus dla 3

"To jakaś farsa". Rząd ogłosił porozumienie z organizacjami niepełnosprawnych, ale pominął matki protestujące w Sejmie

to 1407 zł. Jednak gdy ich dzieci osiągają pełnoletność, zachowują prawo jedynie do najniższej w kraju renty socjalnej (ok. 740 zł na rękę) i zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł). Rząd: Nie ma mowy o spełnieniu obu postulatów W ubiegłym tygodniu protestujących odwiedzili prezydent Andrzej Duda i

Obniżenie wieku emerytalnego. Kto ma prawo do emerytury minimalnej [INFORMATOR]

na poziomie minimum egzystencji, w ogóle nie zapłacą PIT. Po zmianach zyskają ponad 640 zł rocznie, czyli 53 zł na miesiąc. Skorzystają też osoby na rencie socjalnej. PRZYKŁAD. Pani Barbara z Krakowa co miesiąc dostaje z ZUS rentę socjalną. Od marca tego roku wynosi ona 840 zł brutto. Pani Barbara

Morawiecki wprowadzi podatek dla najbogatszych. Pieniądze z niego pójdą na biednych

prezydenckiego w Sejmie, gdzie spisano ich dwa główne postulaty: 1. Wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego – 500 zł miesięcznie, bez kryterium dochodowego – dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, także po ukończeniu 18. roku życia. 2. Zrównanie kwoty renty socjalnej z

Waloryzacja emerytur 2017

emerytów i rencistów. W niewielkim zakresie mogą zmienić się progi uprawniające do dodatków. Np. możliwe jest, że dodatki dostaną nie tylko osoby z emeryturą do 2 tys. zł, ale np. do 2100 zł. DLA EMERYTÓW I OSÓB NA RENCIE SOCJALNEJ Dodatki dostaną m.in. osoby pobierające: + emeryturę, + rentę z tytułu

Propozycje cięć wicepremiera Hausnera: Renty do kontroli

emerytur pomostowych wypłacanych do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ale miałby on objąć osoby faktycznie pracujące w warunkach szkodliwych dla zdrowia! Z raportu Komisji Ekspertów Medycyny Pracy wynika bowiem, że takich stanowisk pracy jest znacznie mniej, niż obejmuje obecny wykaz. Co więc miałoby się