co daje orzeczenie o niepełnosprawności

PAP

Duda: więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

Duda: więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

W ciągu ostatnich 6 lat wzrosła liczba pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza na otwartym rynku pracy. Bolączką jest niskie zatrudnianie ich w administracji publicznej - poinformował pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda.

RPO: instytucje publiczne powinny zatrudniać więcej niepełnosprawnych

Niechęć ze strony pracodawców i brak informacji o przysługujących uprawnieniach - to niektóre bariery, jakie niepełnosprawni napotykają na rynku pracy - wynika z raportu IBE. Rzeczniczka Praw Obywatelskich proponuje zmiany w karach za niezatrudnianie niepełnosprawnych.

W mazowieckim urzędzie rusza staż dla niepełnosprawnych intelektualnie

# dochodzi komentarz pełnomocnika rządu ds. niepełnosprawnych i więcej informacji o trenerze pracy #

Kosiniak-Kamysz: najpilniej potrzebne zmiany w orzecznictwie

się głosy o pilnej potrzebie zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności i takie zmiany powinny być wdrożone jak najszybciej. W jego ocenie system ten, z jednej strony wymaga uszczelnienia, z drugiej - większej elastyczności, np. w przypadku schorzeń, które nie dają szans na poprawę, orzeczenia

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Orzeczenie o niepełnosprawności może mieć adnotację o prawie osoby niepełnosprawnej do zamieszkania w oddzielnym pokoju. Daje to możliwość doliczenia dodatkowej powierzchni mieszkaniowej (15 mkw) przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.Orzeczenie to nie

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

29-latka z porażeniem mózgowym. Nie wierzy też, że jej osobiście zmiany nie dotkną. - Mój syn, mimo niepełnosprawności od urodzenia, ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na trzy lata, a tylko takie uprawnia opiekuna do świadczenia pielęgnacyjnego). Wiadomo, że nie wstanie, więc

MPiPS: ponad milion wniosków o Kartę Dużej Rodziny

przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o

Co po szpitalu

Co po szpitalu

oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności raz na dwa lata, a z lekkim stopniem niepełnosprawności - raz na trzy lata. Osoba po udarze może się starać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jego posiadanie pozwala m.in. na korzystanie z ulg w środkach komunikacji, podatkowej ulgi

Kto jest niepełnosprawny?

Chorzy, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą liczyć na większą pomoc niż chorzy, którzy go nie mają. To mogą być np. bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej, możliwość odliczeń podatkowych czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, który musiał zrezygnować z pracy. Dlatego jeśli masz

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków daje opiekunom cztery miesiące (od 15 maja do 15 września 2014 r.) na złożenie wniosku. Jeżeli toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podopiecznego, wniosek będzie można złożyć nie później

Łódź. Z Kartą Dużej Rodziny 25 proc. ulgi w opłatach za studia w UŁ

dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Daje ona m.in. zniżki przy zakupach, obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne

MPiPS: już 100 tys. wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

też wystąpić rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Dla rodziców karta jest bezterminowa, a dzieciom przysługuje do ukończenia 18 lub 25 lat, jeśli nadal się uczą. Dla niepełnosprawnych będzie ważna na czas orzeczenia o niepełnosprawności. Wszystkie miejsca ze zniżkami dla dużych rodzin mają być

Pomoc dla opiekunów

Pomoc dla opiekunów

- orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i

TK zakwestionował przepis dot. świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

sytuacji materialnej. W drugiej połowie października TK uznał za niekonstytucyjną inną regulację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która uzależniała świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność. Wskazał jednak, że można odmiennie

Co się należy chorym na Parkinsona

Co się należy chorym na Parkinsona

umożliwia korzystanie z różnych form pomocy, które ułatwiają codzienne życie - namawia Julita Chrapińska z fundacji Żyć z Chorobą Parkinsona.Gdzie szukać pomocy? Co przysługuje chorym i ich rodzinom? Staramy się na to odpowiedzieć w naszym poradniku.** Jak załatwić orzeczenie o niepełnosprawności?Ich

Jak się zmienia kodeks drogowy

Jak się zmienia kodeks drogowy

samodzielnego poruszania się, a także osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i chorobami narządów wzroku (kod w orzeczeniu 04-O), upośledzeniem narządu ruchu (kod 05-R) albo chorobą neurologiczną (kod 10-N). Karta przysługuje również

Pomoc dla chorych i ich bliskich

Pomoc dla chorych i ich bliskich

zus.pl. Ważne orzeczenie Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, którego posiadanie daje choremu wiele korzyści. To np. ulgi w środkach komunikacji publicznej, rabaty na usługi telekomunikacyjne czy możliwość odliczenia od dochodu niektórych wydatków czy skorzystania ze środków PFRON. Wydawaniem

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Osoba wymagająca opieki powinna posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub - w przypadku dziecka poniżej 16. roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej

Seredyn: instytucjonalizacja opieki oznacza izolację

tego systemu - daje im większą szansę na rozwój i rozwijanie talentów. Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn mówiła, że jest to kierunek, w którym resort chce iść. Przypomniała, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, która ma zmodernizować obecny system. Jej

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

szkole lub w szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i wynosi: *77 zł miesięcznie na dziecko przed ukończeniem 5. roku życia; *106 zł miesięcznie na dziecko od 5 do 18 lat; *115 zł miesięcznie na dziecko od

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

pielęgnacyjne to 820 zł miesięcznie (620 zł i 200 dodatku z rządowego programu). Może je otrzymać rodzic (opiekun), który rezygnuje z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

tylko. Przykład. Anna opiekuje się młodszą niepełnosprawną siostrą. Dziewczynka urodziła się z wadą wrodzoną i dostała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Póki żyła matka, ona zajmowała się córką (ojciec nie żyje od dawna). Po jej śmierci Anna została opiekunem prawnym siostry. Kobieta ma

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia 2012 r. W myśl poprawki osoby, które nie miały prawa do zasiłków w okresie 31 grudnia 2012 r. - 30 czerwca 2013 r. (a wcześniej pobierały świadczenie pielęgnacyjne), będą mogły

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

PO (zaproponowaną przez MPiPS), dotyczącą grupy ok. 5 tys. opiekunów, którzy nie zakwalifikowali się do specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że 1 stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia

Komisja za częścią poprawek do projektu ws. zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Elżbieta Seredyn chodzi o grupę opiekunów, która nie zakwalifikowała się do specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że 1 stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia 2012 r. "Mają oni być objęci

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

termin orzeczenia o niepełnosprawności jego podopiecznego. Co dalej? Jak informuje biuro prasowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, resort jest za tym, by do momentu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zmiany przepisów o świadczeniach pielęgnacyjnych kontynuować program wspierania

Tej pomocy ciągle jest za mało

orzeczeniem o niepełnosprawności i ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby oraz stałego współdziałania opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji albo w przypadku opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. - Karol chodzi do szkoły. Jednak

Ja nie piję. Jestem chory

dokumentację choroby. Orzeczenie wydawało się więc formalnością. - W lipcu złożyłem wniosek do zespołu orzekania o niepełnosprawności. Komisja powinna obejrzeć mnie w ciągu miesiąca. Po dwóch dostałem odpowiedź, że komisji nie będzie, bo nie mają pieniędzy, aby się zebrać - mówi.- Posiedzenia zostały

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

bezrobotnych z prawem do zasiłku (wraz z podaną wysokością zasiłku) lub bez takiego prawa, - w przypadku osoby niepełnosprawnej - decyzję o przyznaniu renty i dowód jej otrzymania (odcinek albo wydruk z banku), orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i orzeczenie lekarza

Co zrobić dla romskich dzieci

Wczoraj w Krakowie zaprezentowano raport z badań. Psychologowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce przebadali 77 uczniów romskiego pochodzenia ze szkół zwykłych i specjalnych z południa Polski. 31 z nich miało orzeczenia o niepełnosprawności i chodziło do

W sumie nic nie umiem

smacznych należą może 2, 3. Resztę też ugotuję, ale muszę mieć przepis przed sobą. Bo inaczej KONIEC.Dobrze sprzątam, jestem dokładna i szybka. W wieku 40 lat, najlepiej umiem sprzątać. Ale do takiej pracy potrzeba referencji, grupy inwalidzkiej bądź orzeczenia o niepełnosprawności. Tego też nie mam. I na

Pieniądze na dzieci

do 21 lat, gdy dziecko się uczy w szkole. A do 24 lat, jeśli uczy się i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (o pomocy na dzieci niepełnosprawne - czytaj niżej). Kto go otrzyma? Rodzice, jedno z nich, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny (jeśli faktycznie zajmuje

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Takie świadczenie dostaną: - matka

W MPiPS odbył się okrągły stół ws. niepełnosprawnych - powołano podzespoły

orzecznictwa o niepełnosprawności i takie zmiany powinny być wdrożone jak najszybciej. W jego opinii system ten z jednej strony wymaga uszczelnienia, z drugiej - większej elastyczności, np. w przypadku schorzeń, które nie dają szans na poprawę, orzeczenia powinny być wydawane na okres dłuższy niż rok czy dwa

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami.Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Ekspert: Karta Dużej Rodziny w formie ustawy to stabilność polityki prorodzinnej

rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

, musimy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności). Co musimy dostarczyć, podpowiedzą nam w instytucji wypłacającej świadczenia w naszej gminie. Możemy to też sami znaleźć (wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów) w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 (patrz

Przepraszam, to za mało

o dziwo ZUS zareagował. Poinformował, że dokumentację syna przesłano do Warszawy "w trybie nadzoru". Po co? "W związku z kontrolą prawidłowości orzekania".Marka skierowano na komisję lekarską. Nowe orzeczenie: "niezdolny całkowicie do pracy", ale tylko przez rok

Ekspert: zmiany w kodeksie wyborczym korzystne dla wyborców

przychylił się do poprawki Senatu, w myśl której deklarację o chęci głosowania korespondencyjnego będzie można złożyć do 15. dnia przed dniem wyborów, a nie do 21. dnia, jak dotychczas. "Poprawka Senatu jest korzystna dla wyborców, bo daje im więcej czasu na uzyskanie informacji i decyzję w sprawie

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

orzeczenie o niepełnosprawności. Zrezygnowałam z pracy, żeby się nią opiekować. Teraz żyjemy tylko z pensji męża, a mamy na utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci. Czy mam prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawną córkę? Jak najbardziej. Niepełnosprawność córki powstała, nim dziewczynka ukończyła 18

Zdrowy Polak po szkodzie. Bardzo wysoka cena wypadku samochodowego

rehabilitację rozumiemy też pomoc psychologiczną dla poszkodowanego i rodziny. "Zdrowy Polak po szkodzie" to nowa akcja społeczna "Wyborczej". Przez cały tydzień będziemy pisać o rekompensatach dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Co należy się ofiarom wypadków? Kiedy warto iść do

Dla kogo pomoc społeczna

niepełnosprawnemu dziecku, osobom powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli ta niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia, a także seniorowi, który ukończył 75 lat.Nie przysługuje zaś osobie, która już pobiera dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS w

Tych wyborców politycy nie widzą, nie słyszą

: ''Ze względu na kosztowną i skomplikowaną procedurę skargową należałoby rozważyć inne dostępne formy i możliwości''.Jak duży elektorat to niepełnosprawni? Nikt tego nie policzył. Ale gdy weźmie się pod uwagę osoby starsze, które choć nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, to często są

Ruszył ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny

rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Dla rodziców karta jest bezterminowa a dzieciom przysługuje do ukończenia 18 lub 25 lat, jeśli nadal się uczą. Dla niepełnosprawnych będzie ważna na czas orzeczenia o niepełnosprawności. Wszystkie miejsca ze zniżkami dla dużych rodzin będą opatrzone logo karty

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; od 16 lat do ukończenia 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy na dziecko należy się zasiłek pielęgnacyjny? - Taki zasiłek (153 zł miesięcznie) należy się: niepełnosprawnemu dziecku; osobie powyżej 16 lat

Pomoc dla diabetyków

niepełnosprawności?Trudno wyrokować, bo takie orzeczenia nie są przyznawane z automatu. O każdym przypadku decyduje indywidualnie działający przy starostwie zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W skład każdego takiego zespołu wchodzą m.in. lekarze, doradcy zawodowi, psychologowie. Po złożeniu wniosku w

Sejm: trzy projekty zmian w kodeksie wyborczym - do dalszych prac

wyborczy, w drodze postanowienia. Jak napisano, ta regulacja "budzi wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją RP, a także z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych". W uzasadnieniu podkreślono, że wymóg nielegitymowania się orzeczeniem o niezdolności do pracy lub niezdolności do

Nowotwory kobiece. Co się należy chorym

warto rezygnować z noszenia protezy - nie tylko poprawia wygląda, lecz także pomaga zachować prawidłową postawę ciała. Panie, których nie stać przy zakupie protezy na dołożenie swoich pieniędzy, a mają orzeczenie o niepełnosprawności (dokument taki wydają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Burza w sieci: 25 gr za 1 kg obranej cebuli. Wyzysk czy standard?

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w środę umieścił na swej stronie internetowej ogłoszenie: "Pracownik do obierania cebuli. Praca na dwie zmiany na umowie o dzieło. Wymagane chęci do pracy, a mile widziane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wynagrodzenie: 25 gr za kilo obranej

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

wynagrodzenia, - w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, - za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, - za okres wykonywania pracy zarobkowej (na

Dorabianie emerytów

. przeciętna emerytura pomostowa wynosiła 2344 zł brutto. Pobierało ją 11,6 tys. osób. EMERYTURA CZĘŚCIOWA Na emeryturę częściową mężczyzna będzie mógł przejść, gdy skończy 65 lat, kobieta - 62. Emerytura częściowa wynosi 50 proc. tego, co sobie wypracowaliśmy. O pełną emeryturę będziemy mogli wystąpić wtedy

Dziki lokator w szpitalu

dlatego, że pacjent jest zbyt zdrowy. Chodzi, można się z nim porozumieć, sam się załatwi. W skali do oceny niepełnosprawności ma 65 punktów. O 25 za dużo, by być przyjętym do ZOL. Adres: szpital Pielęgniarka: - Mieliśmy studentów na praktykach. Przyszli uczyć się zawodu lekarza. Pan Mirek zaczął szarpać

Bez diagnozy, nie ma szkoły. Jak pomóc chłopcu?

Choć Elżbieta Kleszczyńska ma piątkę dzieci i spore doświadczenie w opiece nad nimi, Nikodem stwarzał jej kłopoty. - Przez cały czas mówiono mi, że on jest po prostu źle wychowany. Co chwilę były telefony ze szkoły, że np. wyzwał nauczycielkę i że takie zachowanie na pewno wyniósł z domu - opowiada

Wejdę na Pałac Kultury i będę krzyczeć

pracować. Zdaniem powiatowego zespołu do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności działającego przy starostwie jestem niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Jednak to orzeczenie zgodnie z naszymi przepisami nie ma nic wspólnego z prawem do renty. Daje tylko możliwość odliczeń podatku, zasiłków, ulg na

Sandwich artist z biegłym chińskim. Historia internetowego żartu [list]

zrobisz w balona mówiąc, że wszyscy w bloku muszą kupić dekodery TV, tyle dostaniesz wypłaty), preferowani kandydaci o lekkim stopniu niepełnosprawności, najlepiej studenci do 25 roku życia ( ) kontakt: xyz@wp.pl". Szczytem wszystkiego są regularnie umieszczane (co dwa - trzy miesiące) oferty

Zniżki dla seniorów

odpowiedni dokument, np. orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz ustawowych zniżek wielu przewoźników wprowadziło także ulgi handlowe. I tak PKP InterCity dla osób, które ukończyły 60. rok życia, proponuje Karty Seniora. Dostępne są na dworcach kolejowych. Kosztują 150 zł, ważne są przez rok i uprawniają do

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

komisję z dzieckiem, które ma diagnozę zespołu Downa od lekarza, a urzędnik daje orzeczenie o niepełnosprawności na dwa lata. Jakby coś mogło się zmienić! Ale jedni rodzice dostają orzeczenie na dwa, inni na cztery, kolejni na sześć lat! Magda: - Za większość wizyt lekarskich płacimy (średnio 120 zł

Ulgi dla seniora

umiarkowanego stopnia zaburzenia głosu, mowy lub choroby słuchu. Aby płacić mniejszy abonament, trzeba przedstawić orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności. Zamówienia można składać pod nr Błękitnej Linii TP SA 193 93 lub w punktach sprzedaży. ** Operator

Jak się starać o świadczenia rodzinne

. Odpowiedni formularz znajdziemy w urzędzie lub internecie. Do niego dołączamy:- orzeczenie o niepełnosprawności naszego podopiecznego- kopię dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość- skrócony odpis aktu urodzenia podopiecznego.Oświadczenie warto się starać również dlatego, że odprowadzane są od niego

Na staż i praktykę za granicę

być obywatelem państwa członkowskiego UE, mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia stażu, znać dobrze jeden, a najlepiej dwa z języków urzędowych Unii i mieć zaświadczenie o niepełnosprawności. Może to być zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie czy też karta niepełnosprawności wydana przez władze

Ty zawsze przy mnie stój

odebranie ojcu praw rodzicielskich. Razem z dziećmi uciekła do ośrodka interwencji kryzysowej. - Muszę tyle rzeczy załatwiać, ciągle pisać jakieś wnioski, podania. Nie daję rady, bo muszę zajmować się dziećmi - mówi na jednej z rozpraw. Sąd przydziela jej asystenta rodzinnego. Ola nie wie, o co chodzi, ale

Polska zgadza się na prawa osób niepełnosprawnych. Ale z wyjątkami

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl O tym, że na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjmie projekt wniosku o ratyfikację Konwencji przez Sejm poinformowali pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda i rzeczniczka praw obywatelskich Irena Lipowicz, na piątkowej

Porażony miłosierdziem premiera

domu naprawi wszystko.Byli nawet chętni, proponowali pracę, ale tylko do momentu, gdy usłyszeli o charakterze niepełnosprawności. Trwałe uszkodzenie mózgu, zespół psychoorganiczny, uraz psychiczny - żaden z potencjalnych pracodawców nie odezwał się po raz drugi.Wtedy pomyśleli o rencie. Nie dlatego, że

Niewolnik z siódmego piętra

nerwicę, depresję i deficyt intelektu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wysłał go na badania psychologiczne. Kilka godzinnych sesji, testy na inteligencję. W styczniu zeszłego roku dostał orzeczenie o niepełnosprawności. Z adnotacją - zdolny do pracy tylko w warunkach chronionych.W Centrum Integracji

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności". Takiego wsparcia nie

Wioska matek

kapeluszu - Od razu wiedziałam, że to ona. Ma moją twarz. To znaczy raczej ja - jej twarz. Powiedziała: "Czekałam na ciebie". Moja biologiczna matka ma orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej, mieszka w domu opieki. Ma już 70 lat. Osobom takim jak ona prawo zabrania podwiązywać jajowody

Reporterka "Gazety" pracowała jako zawijacz w fabryce krówek: Jestem zszokowana warunkami pracy i płacy

Realem Madryt, by cukierki były gadżetem i tej drużyny. W ogłoszeniu o pracę podano, że mogę zarobić od 1,2 do 2 tys. zł na rękę. Warunki: "Sprawność manualna, wykształcenie bez znaczenia, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności". Rozmowa trwała kilka minut. Głównie o moim hobby

Pieniądze dla rodziców

musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia

Pieniądze dla rodziców

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności". Takiego wsparcia nie dostaną jednak rodzice niepełnosprawnego dziecka, którzy są na emeryturze, rencie, zasiłku

Pracodawca twoim wsparciem

orzeczenia o niepełnosprawności - mówi Mateusz Brząkowski, doradca prawny z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). - Łatwiej ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zaoszczędzone środki wydać

Zniżki dla emerytów

) osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń wydanych przez powiatowy lub wojewódzki Zespół Orzekający o Stopniu Niepełnosprawności. Takie zniżki otrzymają osoby:- z chorobami oczu, które mają orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności,- z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu mające

Wykluczeni z wyborów

orzeczenie o niepełnosprawności, a do tego dochodzą osoby niepełnosprawne, które orzeczenia nie mają, np. osoby stare).Rząd, parlament, samorządy lokalne, a nawet Państwowa Komisja Wyborcza uchylają się od zagwarantowania wszystkim możliwości korzystania z konstytucyjnego prawa wyborczego. Od dwudziestu lat

Zabawa w króla ciszy. Co się stało w rodzinie zastępczej?

miesiąca dostawali na dzieci około 5000 złotych, więcej niż inne rodzinny, bo każde z dzieci miało orzeczenie o niepełnosprawności. Do szpitala psychiatrycznego Anna: - Dzieci bardzo negatywnie wypowiadały się o swoich rodzicach biologicznych: że zamykali je w komórce, bili młotkiem, że żywili ich

Agata Nosal-Ikonowicz. Socjalistka

biednych. Była w sądzie na Pradze-Południe sędzina, która bardzo krzyczała na osoby, którym groziła eksmisja. Wszystkie pytania zadawała podniesionym głosem, nawet jeżeli miała orzeczenia o niepełnosprawności czy chorobie, nie przyznawała prawa do lokalu socjalnego. Mówiła: "Ma pan dwie ręce i dwie

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności". Uwaga! To świadczenie nie przysługuje

Młodzi, zdolni, wykształceni. I bezużyteczni. Jak żyją bez pracy?

szukać pracy. Rzuciłam się. Wszędzie chcą hydraulików, monterów, operatorów wózków widłowych, najlepiej z orzeczeniem o niepełnosprawności albo emerytów. A dla mnie nie ma miejsca na rynku pracy. Załamałam się. O stracie pracy Andżelika początkowo nie powiedziała rodzicom. Wiedziała, że będą chcieli

Paragraf Matysiakowej

, jak ważne są dla rynku pracy kwalifikacje pięćdziesięciolatków. Pani Renata wie, że chce pracować: - Ale jestem specjalistką w tym, co robiłam. Gdzie pójdę? Skończyłam w latach 70. ekonomię na UW. A policja angielskiego nas nie uczyła.Walczy o powrót do pracy, wicekomendant policji obiecuje jej, że po

Powrót alimentów

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie dostaniemy alimentów na dziecko, które zostało oddane do rodziny zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. jest w pogotowiu opiekuńczym czy domu dziecka). Nie należą się także, gdy dziecko jest pełnoletnie i ma własne dziecko albo

Są baty na alimenciarzy

rodzicowi niepłacącemu na dziecko. Dlaczego? Bo orzeczenie dotyczy ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych z 2005 r., a gminy wypłacające pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego działają dziś, opierając się na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 2007 r. Tu zapis o prawie jazdy jest

Pieniądze na niepełnosprawne dzieci. Koniec wspólnego worka

Agnieszka Haremska jest mamą niepełnosprawnego ucznia i jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Pro Futuro. Organizacja wspiera rodziny, w których są dzieci z autyzmem. - Jako rodzice niepełnosprawnych dzieci od lat zabiegaliśmy o to, aby proces przekazywania pieniędzy do szkół był przejrzysty i jasny

W domu, w pracy i pod palmą

można będzie zagłosować przez pełnomocnika. Ale to nie takie proste. Takie ułatwienie przysługuje tylko osobom, które ukończyły 75 lat albo mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Kto może być ich pełnomocnikiem? Osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co

Kobiety wychodzą z kościoła

biskup Wątroba czuł się w obowiązku wytłumaczyć wiernym, że "walka o należyte miejsce kobiety w społeczeństwie, upominanie się o równouprawnienie w życiu publicznymi i społecznym to nie przejaw feminizmu". Więc co? To "upominanie się o coś, co jest prawem kobiet", zakończył

ULGI 2009, czyli jak zapłacić mniej podatku

. ulga na dzieci jest nieco mniej korzystna. Przede wszystkim dlatego, że jej limit trochę się skurczył. Z rekordowego, poziomu 1173,70 zł na każde dziecko w 2008 r., zjechał o przeszło 60 zł - do 1112,04 zł. To cena za obniżkę stawek podatkowych.I tak jednak ulga na dzieci daje duże oszczędności

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

specjalności, co lekarz, który wydał opinię albo orzeczenie, o których mowa w art. 31 ust. 1. 2. Konsultanci krajowi, w porozumieniu z właściwymi konsultantami wojewódzkimi, opracowują raz w roku w terminie do dnia 30 marca, listę lekarzy w danej dziedzinie medycyny, którzy mogą być członkami Komisji

Podaruj sobie ulgę

sobie ulgę Ulga za darowizny to zachęta dla podatników do wspierania różnych szlachetnych celów. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest kilka rodzajów ulg za darowizny na takie cele. ** Zwykła ulga za darowizny. Daje podatnikom prawo do odpisania od dochodu w zeznaniu rocznym darowizn na

PIT 2008: Ulgowe żniwa

. Ulgi rehabilitacyjne przysługują osobom niepełnosprawnym. Jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną i ma potwierdzające to orzeczenie, może korzystać z szeregu odpisów od dochodu za wydatki, które ponosi po to, by choć trochę poprawić swoją sytuację życiową. Chodzi przy tym nie tylko o wydatki

PIT 2008: Rozliczamy się po staremu, fiskusowi płacimy mniej

zarobić. Składają się na nie m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów odpisuje się od przychodu (za pracowników robią to z reguły pracodawcy), przez co mniej pieniędzy podlega podatkowi. W ustawie o PIT zapisano zryczałtowane kwoty kosztów przysługujące m.in. pracownikom etatowy. I tak w

Plus daje niepełnosprawnym zniżkę, ale stawia wysokie wymagania

i poprosiliśmy o informację, jakie dokumenty musi przedłożyć niepełnosprawny klient. Okazuje się, że wystarczy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz... oświadczenie, że ani klient, ani nikt w jego domu nie korzysta ze zniżki na opłaty za usługi telekomunikacyjne z tytułu

Afery gospodarcze. Zakłady pracy chronionej

jest możliwe. Jeszcze silniej rozbudowany jest system nagród dla pracodawców. Mogą się oni ubiegać o status zakładów pracy chronionej (ZPCh). Status ten uzyskuje się, gdy zakład zatrudnia co najmniej 20 pracowników, wśród których co najmniej 40 proc. stanowią niepełnosprawni, a 10 proc

Stopnie niepełnosprawności

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia: o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony

Zasiłek pielęgnacyjny

są : niepełnosprawne dzieci do 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności osoby w wieku powyżej 16 lat legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub odpowiednie orzeczenie: ZUS zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej

Niepełnosprawność

lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) oraz o niezdolności

Warsztaty Terapii Zajęciowej

o niepełnosprawności. Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej) wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnościDz.U. z 1997 Nr. 123, poz. 776; art. 6. Przy lekkim stopniu niepełnosprawności WTZ nie mogą zostać przyznane. Przy umiarkowanym stopniu

Dodatki do zasiłku rodzinnego

o niepełnosprawności ( wydane dla dziecka w wieku do 16. roku życia) orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (wydane dla dziecka w wieku powyżej 16. roku życia); wysokość dodatku wynosi: 60,00 zł na dziecko do 5 roku życia, 80,00 zł na dziecko powyżej 5. roku życia, rozpoczęcia roku szkolnego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności? Osoby niepełnosprawne mają prawo ubiegać się o orzeczenie dotyczące stopnia ich niepełnosprawności. O takie orzeczenie można ubiegać się między innymi w przypadku niezdolności do pracy na skutek utraty pełnej sprawności organizmu. Jego otrzymanie wiąże się z wieloma korzyściami dla osoby niepełnosprawnej, przede wszystkim w kontekście finansowego wsparcia.

Do kogo zgłosić się po orzeczenie o niepełnosprawności? Osoby ubiegające się o orzeczenie o niepełnosprawności powinny zgłosić się albo do zespołów orzekających o niepełnosprawności (powiatowych lub wojewódzkich) albo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą jest jednak przedłożenie odpowiedniego wniosku, na podstawie którego zostaną podjęte prace orzekające.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? Orzeczenie o niepełnosprawności wiąże się z otrzymaniem wielu uprawnień. Przede wszystkim warto wspomnieć o możliwości ubiegania się o konkretne świadczenia finansowe. Ponadto, osoba niepełnosprawna może także skorzystać z najróżniejszych uprawnień w kontekście aktualnie wykonywanej pracy.