co daje orzeczenie o niepełnosprawności

KATARZYNA KLUKOWSKA

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Na alzheimera cierpi prawie 400 tys. Polaków. Drugie tyle zmaga się z demencją. Na jaką pomoc mogą liczyć chorzy i ich opiekunowie?

Duda: więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

W ciągu ostatnich 6 lat wzrosła liczba pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza na otwartym rynku pracy. Bolączką jest niskie zatrudnianie ich w administracji publicznej - poinformował pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda.

Niewidomy za dobrze się uczy, więc musi oddać zasiłek. MOPS naliczył 13 tys. zł

Niewidomy Edward Tril studiuje i otrzymał stypendium naukowe. Wówczas Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu stwierdził, że Tril przekroczył kryterium dochodowe, i naliczył mu 13 tys. zł opłat.

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Orzeczenie o niepełnosprawności może mieć adnotację o prawie osoby niepełnosprawnej do zamieszkania w oddzielnym pokoju. Daje to możliwość doliczenia dodatkowej powierzchni mieszkaniowej (15 mkw) przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. Orzeczenie to nie

Ulgi dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jakie przywileje ci się należą

niepełnosprawne dzieci. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Orzeczenie o niepełnosprawności może mieć adnotację o prawie osoby niepełnosprawnej do zamieszkania w oddzielnym pokoju. Daje to możliwość doliczenia dodatkowej powierzchni mieszkaniowej (15 mkw) przy ubieganiu się o dodatek

Wyprawka dla ucznia

Wyprawka dla ucznia

dochodach (obecnie do 456 zł na osobę) mogą wystąpić do ośrodka pomocy społecznej lub ośrodka pomocy rodzinie o zasiłek celowy na wydatki związane z wyposażeniem dziecka do szkoły. Są przydzielane na to, na co nie dają inne programy, np. na strój na WF, buty, zeszyty, przybory itp. Często to niewielkie

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

się na wyznaczenie terminu stawienia się przed komisją. Co zrobić, jeśli zapadnie niekorzystna decyzja? Odwołanie od orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności trzeba złożyć w wojewódzkim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu można się

W mazowieckim urzędzie rusza staż dla niepełnosprawnych intelektualnie

problematyką niepełnosprawności), pozyskano 231 pracodawców, z czego 59 zdecydowało się zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Do projektu przyjęto 490 osób z niepełnosprawnościami, m.in. osoby z upośledzeniem umysłowym. Kwalifikowane były nie tylko na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, ale także

Polskie szkoły boją się niepełnosprawnych dzieci. To dla nich niechciany problem

Polskie szkoły boją się niepełnosprawnych dzieci. To dla nich niechciany problem

bardziej złożona. Można mówić o edukacji integracyjnej jako wspólnej edukacji uczniów zdrowych i tych z niepełnosprawnościami, co obecnie w Polsce się dzieje. Jednak celem jest edukacja włączająca, polegająca nie tylko na umożliwieniu wspólnej nauki różnych uczniów w jednej klasie, ale też na włączeniu ich

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W podobnej sytuacji dotyczącej takiego samego opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała w wieku 19 lat, świadczenie nie będzie w ogóle przysługiwało. Zdaniem Trybunału o przyznaniu świadczenia ma decydować sytuacja finansowa rodziny niepełnosprawnego. Co

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

, - osobie niepełnosprawnej powyżej 16. r.ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. r.ż. legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu

Kosiniak-Kamysz: najpilniej potrzebne zmiany w orzecznictwie

się głosy o pilnej potrzebie zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności i takie zmiany powinny być wdrożone jak najszybciej. W jego ocenie system ten, z jednej strony wymaga uszczelnienia, z drugiej - większej elastyczności, np. w przypadku schorzeń, które nie dają szans na poprawę, orzeczenia

Indywidualne nauczanie tylko w domu. MEN odcina dzieci niepełnosprawne od rówieśników

Indywidualne nauczanie tylko w domu. MEN odcina dzieci niepełnosprawne od rówieśników

interesów dzieci – mówi Agnieszka Niedźwiedzka, ekspertka stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci. – Rozporządzenie zabierze poradniom możliwość wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego na terenie placówki oświatowej, z włączaniem do grupy rówieśniczej. Ministerstwo mówi o pomocy

Kto jest niepełnosprawny?

Chorzy, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą liczyć na większą pomoc niż chorzy, którzy go nie mają. To mogą być np. bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej, możliwość odliczeń podatkowych czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, który musiał zrezygnować z pracy. Dlatego jeśli masz

Komu się należy renta socjalna

Komu się należy renta socjalna

". ORZECZENIA O tym, czy dostaniemy rentę socjalną (na wniosek zgłoszony po raz pierwszy po 30 września 2003 r.), decyduje: + orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, + orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej, + orzeczenie

Mamy w Polsce skrzywienie, uważamy, że niepełnosprawność jest wyłącznie problemem rodziny. To ignorancja [ROZMOWA]

Mamy w Polsce skrzywienie, uważamy, że niepełnosprawność jest wyłącznie problemem rodziny. To ignorancja [ROZMOWA]

niepełnosprawności dr Agnieszką Dudzińską rozmawiamy o uchwalonej ustawie i rzeczywistych oczekiwaniach rodzin, które wychowują niepełnosprawne dzieci. Ludmiła Anannikova: Rząd zapowiedział, że w ciągu dwóch miesięcy przygotuje kompleksowy program pomocy dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Czy to realne

"Nie wierzę, że nagle pojawi się pomoc". Matki niepełnosprawnych dzieci komentują rządowe zapowiedzi

"Nie wierzę, że nagle pojawi się pomoc". Matki niepełnosprawnych dzieci komentują rządowe zapowiedzi

gdybym oddała go do zakładu, to państwo płaciłoby na niego 4000 zł miesięcznie. To jakiś absurd. Kolejny absurd - komisje orzekające o niepełnosprawności. Przedstawiam dokumentację, że moje dziecko ma pięciogodzinne napady padaczkowe, nie chodzi, nie mówi i dostaje orzeczenie na rok. To co, za rok

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

zameldowany. Porady finansowe i konsumenckie, informacje o świadczeniach i zasiłkach Poradniki i informatory Gazety Wyborczej Ważne orzeczenie Wspomniane przez nas orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, którego posiadanie daje bardzo wiele korzyści, takie jak możliwość korzystania ze środków PFRON czy z

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

29-latka z porażeniem mózgowym. Nie wierzy też, że jej osobiście zmiany nie dotkną. - Mój syn, mimo niepełnosprawności od urodzenia, ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na trzy lata, a tylko takie uprawnia opiekuna do świadczenia pielęgnacyjnego). Wiadomo, że nie wstanie, więc

Co po szpitalu

Co po szpitalu

oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności raz na dwa lata, a z lekkim stopniem niepełnosprawności - raz na trzy lata. Osoba po udarze może się starać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jego posiadanie pozwala m.in. na korzystanie z ulg w środkach komunikacji, podatkowej ulgi

Co się należy chorym na Parkinsona

Co się należy chorym na Parkinsona

umożliwia korzystanie z różnych form pomocy, które ułatwiają codzienne życie - namawia Julita Chrapińska z fundacji Żyć z Chorobą Parkinsona.Gdzie szukać pomocy? Co przysługuje chorym i ich rodzinom? Staramy się na to odpowiedzieć w naszym poradniku.** Jak załatwić orzeczenie o niepełnosprawności?Ich

RENTA RODZINNA I SOCJALNA

, lub na określony czas, jeśli jest czasowa. ZUS precyzuje, że "za całkowicie niezdolną do pracy uważa osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy". ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI O tym, czy dostaniemy rentę socjalną, czy nie (na wniosek zgłoszony po raz pierwszy po dniu

Sprawą matury z matematyki licealisty z porażeniem mózgowym zajmie się Trybunał Konstytucyjny?

Sprawą matury z matematyki licealisty z porażeniem mózgowym zajmie się Trybunał Konstytucyjny?

zaznaczał przez to złą odpowiedź, egzaminator tego nie wiedział. O dostosowaniu samych zadań do niepełnosprawności nie było mowy. Mateusz rozwiązywał test jak wszyscy. Po kolejnych pismach rodziców CKE spróbowała na poprawce w sierpniu dopasować do Mateusza również zadania. Niestety, w praktyce oznaczało to

Pieniądze wracają do opiekunów

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków daje opiekunom cztery miesiące (od 15 maja do 15 września 2014 r.) na złożenie wniosku. Jeżeli toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podopiecznego, wniosek będzie można złożyć nie później

MPiPS: już 100 tys. wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

też wystąpić rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Dla rodziców karta jest bezterminowa, a dzieciom przysługuje do ukończenia 18 lub 25 lat, jeśli nadal się uczą. Dla niepełnosprawnych będzie ważna na czas orzeczenia o niepełnosprawności. Wszystkie miejsca ze zniżkami dla dużych rodzin mają być

Wreszcie! Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera będą miały łatwiej w szkołach. Ale są i złe wiadomości

problemy z komunikacją z otoczeniem, nie dostają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie mogą więc uczęszczać do przedszkoli specjalnych, choć dla niektórych z nich byłby to najlepszy wybór. W przedszkolu ogólnodostępnym nie mogą liczyć na pomoc dodatkowej osoby. - Niektórzy rodzice sami

TK zakwestionował przepis dot. świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

sytuacji materialnej. W drugiej połowie października TK uznał za niekonstytucyjną inną regulację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która uzależniała świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność. Wskazał jednak, że można odmiennie

Dla naszych dzieci nigdzie nie ma miejsca. "System o nas zapomniał"

dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy, jeżeli mają takie wskazanie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, i jest to oferta dla absolwentów szkoły w Nowym Porcie, absolwentów SOSW nr 2. Dla osób wyżej funkcjonujących, absolwentów szkół zawodowych, oferta jest poszerzona o warsztaty terapii

Pomoc dla opiekunów

innych tytułów; *pobierają już zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne; *mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z tymi przepisami rencista nie może liczyć na zasiłek opiekuńczy. Ale rząd planuje nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w taki sposób, żeby emeryci i

Jak się zmienia kodeks drogowy

samodzielnego poruszania się, a także osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i chorobami narządów wzroku (kod w orzeczeniu 04-O), upośledzeniem narządu ruchu (kod 05-R) albo chorobą neurologiczną (kod 10-N). Karta przysługuje również

Pomoc dla chorych i ich bliskich

zus.pl. Ważne orzeczenie Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, którego posiadanie daje choremu wiele korzyści. To np. ulgi w środkach komunikacji publicznej, rabaty na usługi telekomunikacyjne czy możliwość odliczenia od dochodu niektórych wydatków czy skorzystania ze środków PFRON. Wydawaniem

Ja nie piję. Jestem chory

dokumentację choroby. Orzeczenie wydawało się więc formalnością. - W lipcu złożyłem wniosek do zespołu orzekania o niepełnosprawności. Komisja powinna obejrzeć mnie w ciągu miesiąca. Po dwóch dostałem odpowiedź, że komisji nie będzie, bo nie mają pieniędzy, aby się zebrać - mówi. - Posiedzenia zostały

Nie zamykać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem w domu

zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka. Do tego dochodzą dodatkowe świadczenia. Dla rodzica, który na opiekę poświęca więcej niż 35 godzi tygodniowo – to 62,10 funty wypłacane co tydzień, niezależnie od tego, iloma osobami zajmuje się. Rodzice o niskich dochodach mogą też korzystać z ulg

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Osoba wymagająca opieki powinna posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub - w przypadku dziecka poniżej 16. roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

jednak niż do ukończenia przez nie piątego roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do sześciu lat, nie dłużej jednak niż do

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

termin orzeczenia o niepełnosprawności jego podopiecznego. Co dalej? Jak informuje biuro prasowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, resort jest za tym, by do momentu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zmiany przepisów o świadczeniach pielęgnacyjnych kontynuować program wspierania

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i

Tej pomocy ciągle jest za mało

orzeczeniem o niepełnosprawności i ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby oraz stałego współdziałania opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji albo w przypadku opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. - Karol chodzi do szkoły. Jednak

Do pracodawców, do rodziców, do mediów

mam orzeczenia o niepełnosprawności. Nie będzie przyjeżdżać po mnie karetka z kaftanem bezpieczeństwa - nie jestem chora psychicznie. Nie trzeba nawet przystosowywać do mnie stanowiska pracy. Wystarczy tylko trochę życzliwości i jasnych instrukcji. Moje straszliwe problemy polegają na tym, że nie

Seredyn: instytucjonalizacja opieki oznacza izolację

tego systemu - daje im większą szansę na rozwój i rozwijanie talentów. Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn mówiła, że jest to kierunek, w którym resort chce iść. Przypomniała, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, która ma zmodernizować obecny system. Jej

Co zrobić dla romskich dzieci

Wczoraj w Krakowie zaprezentowano raport z badań. Psychologowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce przebadali 77 uczniów romskiego pochodzenia ze szkół zwykłych i specjalnych z południa Polski. 31 z nich miało orzeczenia o niepełnosprawności i chodziło do

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

szkole lub w szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i wynosi: *77 zł miesięcznie na dziecko przed ukończeniem 5. roku życia; *106 zł miesięcznie na dziecko od 5 do 18 lat; *115 zł miesięcznie na dziecko od

Pieniądze na dzieci

do 21 lat, gdy dziecko się uczy w szkole. A do 24 lat, jeśli uczy się i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (o pomocy na dzieci niepełnosprawne - czytaj niżej). Kto go otrzyma? Rodzice, jedno z nich, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny (jeśli faktycznie zajmuje

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

do 21 lat, gdy dziecko się uczy w szkole. A do 24 lat, jeśli uczy się i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (o pomocy na dzieci niepełnosprawne - czytaj niżej). Kto go otrzyma? Rodzice, jedno z nich, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny (jeśli faktycznie zajmuje

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

pielęgnacyjne to 820 zł miesięcznie (620 zł i 200 dodatku z rządowego programu). Może je otrzymać rodzic (opiekun), który rezygnuje z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami. Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami. Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Najgorsze jest pytanie: "A po co pani praca?". Pracodawcy boją się osób niepełnosprawnych, a państwo nie wspiera

zwolnieniu, a społeczeństwo uważa, że jesteśmy roszczeniowi. Potwierdzają to badania. Jak piszą w raporcie naukowcy IBE, pracodawcy niewiele wiedzą o procedurze zatrudniania osób z niepełnosprawnością, więc są "pełni obaw natury finansowej, administracyjnej, organizacyjnej czy dotyczącej wydajności ich

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

bezrobotnych z prawem do zasiłku (wraz z podaną wysokością zasiłku) lub bez takiego prawa, - w przypadku osoby niepełnosprawnej - decyzję o przyznaniu renty i dowód jej otrzymania (odcinek albo wydruk z banku), orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i orzeczenie lekarza

Co wiesz o chorych psychicznie? Chore słowa o chorych ludziach

nie tylko w schizofrenii odgrywa rolę rehabilitacyjną i skraca dystans między "my" i "oni". Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością rozpoczęła kampanię, by upowszechnić zatrudnienie wspomagane. W organizacjach pozarządowych trener pracy i psycholog dają wsparcie choremu. - W

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Takie świadczenie dostaną: - matka

Chcesz zdobyć świadczenie pielęgnacyjne? Spiesz się, masz czas do końca czerwca!

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Takie świadczenie dostaną: - matka

W sumie nic nie umiem

smacznych należą może 2, 3. Resztę też ugotuję, ale muszę mieć przepis przed sobą. Bo inaczej KONIEC. Dobrze sprzątam, jestem dokładna i szybka. W wieku 40 lat, najlepiej umiem sprzątać. Ale do takiej pracy potrzeba referencji, grupy inwalidzkiej bądź orzeczenia o niepełnosprawności. Tego też nie mam. I na

Muszę mówić źle o dziecku

, ale czemu rozmowa musi się odbywać w taki sposób i w obecności dziecka. Mogę bez trudu pokazać dokumenty potwierdzające, że nie dostaję alimentów na syna. Rodzice nie znoszą stawać przed komisją. O upokorzeniach mówią też rodzice i opiekunowie dorosłych. - Mój syn ma zespół Aspergera. Na co dzień daję

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia 2012 r. W myśl poprawki osoby, które nie miały prawa do zasiłków w okresie 31 grudnia 2012 r. - 30 czerwca 2013 r. (a wcześniej pobierały świadczenie pielęgnacyjne), będą mogły

Sejm uchwalił ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

PO (zaproponowaną przez MPiPS), dotyczącą grupy ok. 5 tys. opiekunów, którzy nie zakwalifikowali się do specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że 1 stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

, musimy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności). Co musimy dostarczyć, podpowiedzą nam w instytucji wypłacającej świadczenia w naszej gminie. Możemy to też sami znaleźć (wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów) w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 (patrz

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności). Co musimy dostarczyć, podpowiedzą nam w instytucji wypłacającej świadczenia w naszej gminie. Możemy to też sami znaleźć (wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów) w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 (patrz - Ważne dokumenty

Komisja za częścią poprawek do projektu ws. zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Elżbieta Seredyn chodzi o grupę opiekunów, która nie zakwalifikowała się do specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że 1 stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia 2012 r. "Mają oni być objęci

CO SIĘ NALEŻY KOBIETOM W CIĄŻY

więcej niż trzy lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko piątego roku życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga osobistej opieki - na okres do sześciu lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia

Ubezwłasnowolnione. Czy sąd i rodzina mogą rozdzielić kochające się osoby?

może zdecydować co najwyżej, czy na kanapkę woli ser, czy szynkę. Sama nie może podpisać żadnej umowy - w tym umowy darowizny. O rozporządzaniu jej majątkiem decyduje opiekun (czasem potrzebuje na to zgody sądu). Taka osoba nie może sporządzić testamentu, wynająć mieszkania, zawrzeć umowy o pracę. Nie

Jedyna taka klasa w Polsce. Połowa dzieci ma zespół Downa. "Na początku w sali panowała cisza"

operacja serca. - Bałam się, że ktoś zajrzy do wózka i nie będzie wiedział, co powiedzieć - tłumaczy Małgorzata. - Informacja o wadzie serca była kotwicą, o którą ludzie mogli się zaczepić. Dowiadywali się, że Asia ma zespół Downa, ale schodziło to na drugi plan. Kiedy spotykaliśmy się następnym razem, nie

W MPiPS odbył się okrągły stół ws. niepełnosprawnych - powołano podzespoły

orzecznictwa o niepełnosprawności i takie zmiany powinny być wdrożone jak najszybciej. W jego opinii system ten z jednej strony wymaga uszczelnienia, z drugiej - większej elastyczności, np. w przypadku schorzeń, które nie dają szans na poprawę, orzeczenia powinny być wydawane na okres dłuższy niż rok czy dwa

Tych wyborców politycy nie widzą, nie słyszą

protokołem dodatkowym''. SLD: ''Ze względu na kosztowną i skomplikowaną procedurę skargową należałoby rozważyć inne dostępne formy i możliwości''. Jak duży elektorat to niepełnosprawni? Nikt tego nie policzył. Ale gdy weźmie się pod uwagę osoby starsze, które choć nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, to

Pomoc dla diabetyków

niepełnosprawności?Trudno wyrokować, bo takie orzeczenia nie są przyznawane z automatu. O każdym przypadku decyduje indywidualnie działający przy starostwie zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W skład każdego takiego zespołu wchodzą m.in. lekarze, doradcy zawodowi, psychologowie. Po złożeniu wniosku w

Przepraszam, to za mało

o dziwo ZUS zareagował. Poinformował, że dokumentację syna przesłano do Warszawy "w trybie nadzoru". Po co? "W związku z kontrolą prawidłowości orzekania". Marka skierowano na komisję lekarską. Nowe orzeczenie: "niezdolny całkowicie do pracy", ale tylko przez rok

Ekspert: zmiany w kodeksie wyborczym korzystne dla wyborców

przychylił się do poprawki Senatu, w myśl której deklarację o chęci głosowania korespondencyjnego będzie można złożyć do 15. dnia przed dniem wyborów, a nie do 21. dnia, jak dotychczas. "Poprawka Senatu jest korzystna dla wyborców, bo daje im więcej czasu na uzyskanie informacji i decyzję w sprawie

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

lat, 80 zł - od 5 do 24 lat). Przysługuje on na dziecko: do 16. roku życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; od 16 lat do ukończenia 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy na dziecko należy się zasiłek pielęgnacyjny? - Taki

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; od 16 lat do ukończenia 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy na dziecko należy się zasiłek pielęgnacyjny? - Taki zasiłek (153 zł miesięcznie) należy się: niepełnosprawnemu dziecku; osobie powyżej 16 lat

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

orzeczenie o niepełnosprawności. Zrezygnowałam z pracy, żeby się nią opiekować. Teraz żyjemy tylko z pensji męża, a mamy na utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci. Czy mam prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawną córkę? Jak najbardziej. Niepełnosprawność córki powstała, nim dziewczynka ukończyła 18

Ekspert: Karta Dużej Rodziny w formie ustawy to stabilność polityki prorodzinnej

rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom

Nie mógł wybrać klasy, bo brakowało nauczyciela do pomocy

kobiecie, że jej syn dostanie dodatkowe godziny z biologii, chemii i geografii, ale w klasie... integracyjnej. - O oddziale ogólnodostępnym, przyrodniczym nie było mowy. A to wszystko, jak usłyszałam, dla dobra mojego dziecka, które w klasie ogólnej może sobie nie dać rady. Co do orzeczenia poradni

Nowotwory kobiece. Co się należy chorym

ustalony przez NFZ. Nie warto rezygnować z noszenia protezy - nie tylko poprawia wygląda, lecz także pomaga zachować prawidłową postawę ciała. Panie, których nie stać przy zakupie protezy na dołożenie swoich pieniędzy, a mają orzeczenie o niepełnosprawności (dokument taki wydają zespoły ds. orzekania o

Ruszył ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny

rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Dla rodziców karta jest bezterminowa a dzieciom przysługuje do ukończenia 18 lub 25 lat, jeśli nadal się uczą. Dla niepełnosprawnych będzie ważna na czas orzeczenia o niepełnosprawności. Wszystkie miejsca ze zniżkami dla dużych rodzin będą opatrzone logo karty

Sejm: trzy projekty zmian w kodeksie wyborczym - do dalszych prac

wyborczy, w drodze postanowienia. Jak napisano, ta regulacja "budzi wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją RP, a także z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych". W uzasadnieniu podkreślono, że wymóg nielegitymowania się orzeczeniem o niezdolności do pracy lub niezdolności do

Sandwich artist z biegłym chińskim. Historia internetowego żartu [list]

zrobisz w balona mówiąc, że wszyscy w bloku muszą kupić dekodery TV, tyle dostaniesz wypłaty), preferowani kandydaci o lekkim stopniu niepełnosprawności, najlepiej studenci do 25 roku życia ( ) kontakt: xyz@wp.pl". Szczytem wszystkiego są regularnie umieszczane (co dwa - trzy miesiące) oferty

Wejdę na Pałac Kultury i będę krzyczeć

zrozumie. Według ZUS-u mogę pracować. Zdaniem powiatowego zespołu do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności działającego przy starostwie jestem niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Jednak to orzeczenie zgodnie z naszymi przepisami nie ma nic wspólnego z prawem do renty. Daje tylko możliwość odliczeń

Szkoła - witajcie w piekle. Za pięć dni pierwszy dzwonek

jest kilka miejsc dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są uchodźcy, osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności, o zaburzeniach psychiatrycznych, młodzież z domów dziecka. Ci uczniowie nie płacą za naukę. Większość z nich zaniża nam poziom. Ale my nie ścigamy się o pierwsze miejsce w

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

wynagrodzenia, - w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, - za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, - za okres wykonywania pracy zarobkowej (na

Ulgi dla seniora

umiarkowanego stopnia zaburzenia głosu, mowy lub choroby słuchu. Aby płacić mniejszy abonament, trzeba przedstawić orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności. Zamówienia można składać pod nr Błękitnej Linii TP SA 193 93 lub w punktach sprzedaży. ** Operator

Dziki lokator w szpitalu

dlatego, że pacjent jest zbyt zdrowy. Chodzi, można się z nim porozumieć, sam się załatwi. W skali do oceny niepełnosprawności ma 65 punktów. O 25 za dużo, by być przyjętym do ZOL. Adres: szpital Pielęgniarka: - Mieliśmy studentów na praktykach. Przyszli uczyć się zawodu lekarza. Pan Mirek zaczął szarpać

Jak się starać o świadczenia rodzinne

. Odpowiedni formularz znajdziemy w urzędzie lub internecie. Do niego dołączamy:- orzeczenie o niepełnosprawności naszego podopiecznego- kopię dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość- skrócony odpis aktu urodzenia podopiecznego.Oświadczenie warto się starać również dlatego, że odprowadzane są od niego

Dorabianie emerytów

. przeciętna emerytura pomostowa wynosiła 2344 zł brutto. Pobierało ją 11,6 tys. osób. EMERYTURA CZĘŚCIOWA Na emeryturę częściową mężczyzna będzie mógł przejść, gdy skończy 65 lat, kobieta - 62. Emerytura częściowa wynosi 50 proc. tego, co sobie wypracowaliśmy. O pełną emeryturę będziemy mogli wystąpić wtedy

Mama chorego na autyzm Kuby: Jestem gotowa do walki

Fundacji Synapsis słyszę: "Przykro nam, zajmujemy się dziećmi wyłącznie z Warszawy". Proszę przynajmniej o miejsce na szkoleniu dla rodziców. Męczyłam ich tak, że się zgodzili. Autyzm. Dzieci autystyczne nie rozumieją metafor30.05.2003 Mam orzeczenie o niepełnosprawności, dostałam zasiłek

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności". Takiego wsparcia nie

Jest nas więcej bez rąk

zwalczał nudności w początkowym okresie ciąży. Talidomid. Powrót leku, który okaleczałDr Widukind Lenz z Hamburga był jednym z lekarzy, którzy szczególnie dokładnie wypytywali młode matki o przebieg ich ciąży. Na co chorowały? Co jadły? Jakie leki przyjmowały? Już po paru miesiącach stwierdził, że w ich

Niewolnik z siódmego piętra

Tomasza silną nerwicę, depresję i deficyt intelektu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wysłał go na badania psychologiczne. Kilka godzinnych sesji, testy na inteligencję. W styczniu zeszłego roku dostał orzeczenie o niepełnosprawności. Z adnotacją - zdolny do pracy tylko w warunkach chronionych. W Centrum

Pieniądze dla rodziców

musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia

Pieniądze dla rodziców

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności". Takiego

Zniżki dla seniorów

odpowiedni dokument, np. orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz ustawowych zniżek wielu przewoźników wprowadziło także ulgi handlowe. I tak PKP InterCity dla osób, które ukończyły 60. rok życia, proponuje Karty Seniora. Dostępne są na dworcach kolejowych. Kosztują 150 zł, ważne są przez rok i uprawniają do

Polska zgadza się na prawa osób niepełnosprawnych. Ale z wyjątkami

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl O tym, że na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjmie projekt wniosku o ratyfikację Konwencji przez Sejm poinformowali pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda i rzeczniczka praw obywatelskich Irena Lipowicz, na piątkowej

Najczęstsze pytania

muszę być związane z ciążą. Powinny być zlecone przez lekarza opiekującego się pacjentką. Po drugie, istotne jest to, że pracownica nie ma możliwości wykonania tych badań w innym terminie. W związku z tym, uprawnienie do zwolnienia na czas badań daje każdy rodzaj umowy o pracę, gdyż również umowy na

Anoreksja po pięćdziesiątce. Jestem za stara, żeby mnie leczyć

na oddziale, zadzwonią. W kwietniu Emilia otrzymuje orzeczenie o niepełnosprawności, od czerwca przechodzi na rentę. Nie bez oporów pani orzecznik, która na widok petentki stwierdza: "Ja też ważę 40 kilogramów, ale pracuję". W lipcu przeprowadzają się z Leszkiem do Krakowa i wynajmują

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

komisję z dzieckiem, które ma diagnozę zespołu Downa od lekarza, a urzędnik daje orzeczenie o niepełnosprawności na dwa lata. Jakby coś mogło się zmienić! Ale jedni rodzice dostają orzeczenie na dwa, inni na cztery, kolejni na sześć lat! Magda: - Za większość wizyt lekarskich płacimy (średnio 120 zł

Wyzysk sprzątaczek. Pensja 1200 zł minus 200 za brak kamizelki. I bezpłatne zastępstwa

zł miesięcznie. - Ma pani może zaświadczenie o niepełnosprawności? - łapie mnie w drzwiach ta sama kobieta. - Nie, nie mam. - To szkoda. Szkoda, dowiem się później, bo osoba z orzeczeniem jest dla firmy gwarancją większych zysków. Do wynagrodzenia dorzuca się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Ty zawsze przy mnie stój

odebranie ojcu praw rodzicielskich. Razem z dziećmi uciekła do ośrodka interwencji kryzysowej. - Muszę tyle rzeczy załatwiać, ciągle pisać jakieś wnioski, podania. Nie daję rady, bo muszę zajmować się dziećmi - mówi na jednej z rozpraw. Sąd przydziela jej asystenta rodzinnego. Ola nie wie, o co chodzi, ale

Darmowa pomoc prawna mocno selektywna

rodziny lub orzeczenie o niepełnosprawności. Po poradę mogą przyjść wszystkie osoby korzystające z pomocy społecznej, ale już bezrobotni albo zwyczajnie biedni - nie. Chyba że dopadnie ich katastrofa, klęska żywiołowa albo awaria techniczna i poniosą straty, bo wtedy pomoc należy się każdemu, wystarczy

Porażony miłosierdziem premiera

chce pamiętać wypadku. Próby rozmowy o tym, co się stało, kończą się napadami wściekłości. Leży w małym pokoiku - tapczan, telewizor, w kącie za drzwiami komputer - i powtarza, że to sen, że za chwilę się obudzi. Mama Jacka pamięta, że najpierw była zgoda na obcięcie paznokci, potem zgoda na regularne

Zniżki dla emerytów

) osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń wydanych przez powiatowy lub wojewódzki Zespół Orzekający o Stopniu Niepełnosprawności. Takie zniżki otrzymają osoby: - z chorobami oczu, które mają orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności, - z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu mające

Reporterka "Gazety" pracowała jako zawijacz w fabryce krówek: Jestem zszokowana warunkami pracy i płacy

Realem Madryt, by cukierki były gadżetem i tej drużyny. W ogłoszeniu o pracę podano, że mogę zarobić od 1,2 do 2 tys. zł na rękę. Warunki: "Sprawność manualna, wykształcenie bez znaczenia, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności". Rozmowa trwała kilka minut. Głównie o moim hobby