choroby zdrowie na renta

Iwona Hajnosz

Mam raka i dość proszenia o leczenie. Idę do sądu

Mam raka i dość proszenia o leczenie. Idę do sądu

Lek, którym leczono Janinę na raka nerki, nie zatrzymał choroby. Ministerstwo Zdrowia i NFZ-et odmówiły zgody na ratowanie jej życia innym preparatem. Chora pozwała do sądu obydwa urzędy: o 18 tysięcy renty miesięcznie na leczenie i setki tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Mamy 1 mln 75 tys. rencistów. Najmniej w historii

Rencistów mamy najmniej od początku transformacji ustrojowej. Wszystko dlatego, że zdobycie renty zaczyna graniczyć z cudem.

Do sanatorium z Funduszem

Za wyjazd z NFZ trzeba zapłacić. Ale znacznie mniej niż za komercyjne zdrowotne wczasy. Dużą część kosztów pokrywa Fundusz. Aby skorzystać z dopłaty, konieczne jest skierowanie

Z człowieka został wrak, bo ZUS zabrał mu rentę

Z człowieka został wrak, bo ZUS zabrał mu rentę

ustrojowej. W rekordowym roku 1998 w Polsce było aż 2,7 mln rencistów. Na początku lat 90. państwo wysyłało na rentę, kogo mogło, nawet, gdy uszczerbek na zdrowiu nie był duży. To była forma walki z bezrobociem. Renty dostawało blisko 300 tys. osób rocznie, dziś mniej niż 50 tys. W 2011 r. rencistów było już

Do sanatorium z NFZ

Do sanatorium z NFZ

Jak zdobyć skierowanie? Dokąd i na jak długo można wyjechać? Jakie koszty trzeba ponieść samemu, a do czego dopłaca Fundusz?Chorujesz? Możesz się starać o wyjazd do uzdrowiska z NFZ, jeśli cierpisz na: chorobę ortopedyczno-urazową (profil - ortopedia); choroby układu nerwowego (profil

Renty zwykłe i mundurowe

Renty zwykłe i mundurowe

nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Rent trzeciej grupy nie stracą ci, którym już je przyznano, o ile "przesłanki ustalenia tej grupy nie ustały".Orzeczenie o niezdolności będzie mogło być wydawane czasowo - do trzech lat albo bezterminowo.Trzeba będzie wykazać, że niezdolność do służby

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

konkretne choroby - nowotwór skóry, wątroby, itd. Co to oznacza? Jeśli zachorowałeś przez pracę, ale twojej choroby nie ma na liście, renty ani odszkodowania nie dostaniesz. Możesz co najwyżej iść do sądu. Fakt, że ktoś zachorował na chorobę znajdującą się w wykazie, nie wystarczy, aby dostać rentę albo

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych (DzU 09.105.869). Mimo że na rozszerzenie wykazu chorób naciskały różne grupy zawodowe, od lipca 2009 roku lista została skrócona. Jeśli zachorowałeś przez pracę, ale twojej choroby nie ma na liście, renty ani odszkodowania nie

Senior w biedzie

Senior w biedzie

chronionych, o ile osoba pobierająca zasiłek nie przekroczy kryterium dochodowego. ZASIŁEK OKRESOWY Należy się osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu szczególnych okoliczności: przewlekłej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, i dopiero starają się o rentę albo inne świadczenie. Wysokość

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ile wyniesie i co się zmieni Przy wyliczaniu wysokości renty znaczenie ma to, ile zarabialiśmy przed przejściem na nią. Przyszły rencista do ustalenia jej (podobnie jak emeryt) może wybrać: - 10 lat kalendarzowych (kiedy najlepiej

Kto może przejść na rentę

nieskładkowym. Wniosek Na początek trzeba wypełnić wniosek ZUS Rp-1R (do zdobycia w każdym oddziale ZUS). Należy do niego dołączyć: * Zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

stwierdzeniu choroby zawodowej.Gdy mam chorobę zawodową, dostanę rentę? Nie musi to być renta. Jeśli na skutek choroby zawodowej pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie. Jednak uszczerbek musi być stały albo długotrwały. Co to oznacza?Stały uszczerbek na zdrowiu to taki

Śląskie. Operacyjne leczenie choroby Parkinsona i dystonii trudno dostępne

możliwy. Tymczasem w prowadzącym operacje Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu chorzy są już zapisywani na 2018 r. Prawie wszyscy pacjenci wymagają założenia dwóch stymulatorów - po jednym dla każdej półkuli mózgowej. 60-letni pan Adam cierpi na chorobę Parkinsona już od 18 lat. We wrześniu ubiegłego roku

Kto ma szansę na rentę

Kto ma szansę na rentę

kryteriów stażowych).Przykład. Pani Beata ma 55 lat, a przepracowała 30. Siedem lat temu została zwolniona i od tego czasu utrzymywała się z dorywczej pracy. W międzyczasie jej stan zdrowia bardzo się pogorszył. W styczniu tego roku zwróciła się do ZUS o wypłatę renty z tytułu całkowitej niezdolności do

PFRON zachęca osoby chore na SM do podejmowania pracy

, a także ich rodziny. PFRON przekonuje, że osoby chore na SM chcą funkcjonować tak jak osoby zdrowe - zakładać rodziny i pracować. Rzadko jednak mają taką możliwość - powodem jest nie tylko stan zdrowia, ale postawa chorych i pracodawców. Potwierdzają to badania przeprowadzone w ramach kampanii

Zmiany w rentach dla mundurowych

orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji. Renta z tytułu trzeciej grupy inwalidzkiej aktualnie może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. Można ją dostać już za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic więc dziwnego, że mundurowi masowo korzystają z tego

Jak zmienią się renty

Jak zmienią się renty

renta z tytułu niezdolności do pracy. Dostaniemy ją, gdy nie możemy pracować w swoim fachu np. dlatego, że ulegliśmy wypadkowi przy pracy albo zachorowaliśmy na chorobę zawodową.Aby dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy spełnić warunki (łącznie):- Warunek pierwszy - trzeba być oficjalnie

Jaka praca, taka choroba

Jaka praca, taka choroba

wynagrodzenie obniżyło się z powodu uszczerbku na zdrowiu).Możesz też ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku chorobą zawodową, o rentę szkoleniową (jeśli po chorobie nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie i musisz się przekwalifikować) i rentę rodzinną (przysługuje rodzinie po

Raport: chorzy na cukrzycę w Polsce za często leczeni w szpitalach

wydanych w 2012 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na świadczenia zdrowotne dla chorych na cukrzycę największy odsetek - bo 57 proc. - stanowiły wydatki na leczenie szpitalne (ok. 247 mln zł). Koszty świadczeń udzielanych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) stanowiły 21 proc. (tj. około 94,5 mln zł

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

miejsce w czasie jednej zmiany roboczej. Tym właśnie wypadek przy pracy różni się od choroby zawodowej. Jeżeli więc budowlaniec spadł ze schodów i doznał urazu kręgosłupa, był to wypadek. Ale jeśli dostał astmy oskrzelowej w wyniku pracy w pyle i wśród szkodliwych substancji oraz cierpi nachorobę

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl).Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:* zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą

Jak ZUS odebrał rentę za pobyt na Syberii

Pan Marek z Widawy koło Sieradza stałą rentę dostał w styczniu 1998 roku. Jego ojciec był zawodowym oficerem zamordowanym przez Rosjan w Starobielsku. On z rodziną został zaś wywieziony na Sybir. Rąbał drzewo, pracował ponad siły. - Był potworny głód. Jadłem wszystko, co było tylko zielone i z

Życie w smutku, czyli bezsenność, zniechęcenie, brak szczęścia

Życie w smutku, czyli bezsenność, zniechęcenie, brak szczęścia

Depresja to poważna choroba, która według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, objawia się m.in. smutkiem, utratą zainteresowań i przyjemności, poczuciem winy, niską samooceną, zaburzeniami snu i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji.Z powodu depresji na świecie każdego dnia

Jak się starać o rentę

częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową to 672,16 zł.Do renty można dorobićGdyby - tak jak planował wcześniej rząd - na początku roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rent, niektórzy renciści otrzymywaliby świadczenia w niższej wysokości, ale za to wszyscy mogliby

Zmiany w rentach dla mundurowych

uszczerbek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo z niej korzystają. Ze 141 tys. mundurowych emerytów aż 58 tys. jest jednocześnie uprawnionych do otrzymywania renty. Teraz nie będzie to możliwe. Rent III grupy nie stracą ci, którym już je przyznano, o ile "przesłanki ustalenia tej grupy nie

Sanatorium za darmo!

? Otóż ma. ZUS, zamiast wysyłać ludzi na rentę (i ją wypłacać), chce przywracać im sprawność. A więc gdy podupadamy na zdrowiu, Zakład momentalnie reaguje. Wysyła do sanatorium na cykl zabiegów medycznych, licząc na to, że się podleczymy i znów będziemy mogli pracować na pełnych obrotach.Wyjazdy do

Gdy pracownik często choruje...

wyrównawczy i renta szkoleniowa. Kiedy i co ci przysługuje?Jednorazowe odszkodowanieJeśli wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznałeś uszczerbku na zdrowiu, przysługuje ci jednorazowe odszkodowanie, ale uszczerbek musi być stały albo długotrwały. 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.Wysokość stawek odszkodowańWszystko zależy od rodzaju wypadku i jego wpływu na stan zdrowia pracownika. Jednorazowe odszkodowania wahają się od 680 zł za jeden procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie prawego kciuka z dużym

Gdy diabeł tkwi w szczegółach, a ludziom zabraknie wyobraźni

Proces o gigantyczne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, który rodzina Szwedki wytoczyła Pomorskiemu Centrum Traumatologii, potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy. Ale już na półmetku, gdy wsłuchamy się w zeznania kolejnych świadków, dowiemy się, że na oddziale chirurgii naczyniowej

Do sanatorium z ZUS za darmo

ludzi na rentę, pomaga przywracać im sprawność i kontynuować życie zawodowe. Gdy więc mamy przejściowe problemy ze zdrowiem, możemy skorzystać z sanatorium. ZUS wyśle nas do ośrodka rehabilitacyjnego na cykl zabiegów medycznych, które "usprawnią organizm i pozwolą na kontynuowanie pracy zawodowej

Eksperci: zmniejszenie kwoty na leczenie hemofilii zagraża chorym

Pytany przez PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk potwierdził, że na rok 2014 na Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne przeznaczono 125 mln zł. To o połowę mniej, niż wynika z zapisu programu - przyjętego w 2011 r. - w którym na rok 2014 przewidziano

Cywil z ZUS ma gorzej

mundurowego. Cywile im dłużej chorują, tym mniejszą mają emeryturę. Bo nie odprowadzają składek.Emeryt mundurowy jednocześnie z emeryturą może pobierać - ewenement na skalę światową - część renty! Specjalna renta (tzw. III grupa inwalidzka) może zwiększyć emeryturę o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidztwo

Eksperci: powikłania cukrzycy zbyt częste wśród polskich chorych

serca lub niewydolności serca oraz udarów mózgu" - zaznaczył diabetolog. Kardiolog dr hab. Grzegorz Gajos z Kliniki Choroby Wieńcowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał, że aż 80-90 proc. chorych na cukrzycę dozna jakiegoś powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego i

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

renta dla mundurowych (emerytów), która może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo z niej korzystają. Ze 141 tys. mundurowych emerytów aż 58 tys

Do sanatorium z ZUS

szybciej pan Antoni wróci do zdrowia po odbyciu rehabilitacji w sanatorium.Po uzyskaniu zgody ZUS pan Antoni dostał skierowanie na wyjazd na trzytygodniowy pobyt w jednym z ośrodków, z którym ZUS zawarł umowę. Gdzie można wyjechać? Czy można wybrać sobie ośrodek rehabilitacyjny? Ośrodki rehabilitacyjne są

Jak pracować na rencie

zdecyduje się ubiegać o rentę socjalną?To własnoręcznie podpisany wniosek (druk ZUS N-10), lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy, a także zaświadczenie ze szkoły lub z uczelni.Czy renta socjalna przyznawana jest na stałe?To zależy od orzeczenia

Jak się starać o rentę

Każdy projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych budzi wiele dyskusji i emocji. Tak było np. z rządowym projektem zmiany systemu rentowego, który zakładał, że wysokość świadczeń będzie uzależniona od ilości i wysokości składek zgromadzonych na naszych

Renty na razie bez zmian

). Kwota ta zostanie podzielona przez liczbę miesięcy, jakie jeszcze prawdopodobnie przeżyjemy na emeryturze (tzw. wskaźniki przeciętnego życia GUS podaje w specjalnych tabelach).Tymczasem renty nadal naliczane są po staremu - ich wysokość nie zależy bezpośrednio od kwoty odprowadzanych przez nas składek

Zmiany w rentach

stopniu niż obecnie - zależała od wysokości składek zgromadzonych przez nas na koncie w funduszu emerytalnym. I nie będzie stałego elementu w wyliczaniu wysokości renty, tzw. kwoty bazowej, nazywanej "zapleczem socjalnym". Jeśli masz niewielki staż pracy i niewysokie zarobki, rentę

Zmiany w chorobach zawodowych

Jeśli wykonywana przez ciebie praca pogorszyła twój stan zdrowia, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź, jak się do tego zabrać po zmianie przepisów. Poniżej odpowiadamy na pytania zadane przez naszych Czytelników.Zmieniły się procedury uznawania choroby za zawodową. Będzie trudniej

Dla kogo pomoc społeczna

sytuacji z powodu szczególnych okoliczności: przewlekłej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia i dopiero starają się o rentę albo inne świadczenie. Wysokość zasiłku okresowego oblicza się tak samo jak zasiłku stałego, czyli od kryterium dochodowego zapisanego w ustawie odejmuje się miesięczny dochód

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

się na remont. W przypadku mieszkania komunalnego trzeba mieć zgodę administracji.Mam chorobę Parkinsona. Czuję się coraz gorzej, będę się starał o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy taka choroba może być podstawą do przejścia na rentę? Od czego zacząć załatwianie formalności?Formalności

Renta wyższa niż emerytura?

Wojciechowski, ekonomista FORW 2007 r. blisko 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym otrzymywało z ZUS renty z tytułu niezdolności do pracy. Duża liczba tych rencistów nie odzwierciedla złego stanu zdrowia Polaków, ale jest wynikiem błędnej polityki rynku pracy na początku transformacji. Chcąc ograniczyć wzrost

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostaną 80 proc. pensji

renta (tzw. III grupa) może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo z niej korzystają. Cywil może sobie o takim prawie pomarzyć. Mundurowy nie płaci

Pomoc dla chorych i ich bliskich

niemalże na skraj załamania nerwowego - opowiada. - Bardzo pomogło mi nawiązanie kontaktów z innymi osobami, których bliscy cierpią na choroby psychiczne - dodaje. Nawet tak często lekceważona depresja, na którą według statystyk cierpi co dziesiąty Polak, może wywrócić nasze życie do góry nogami. Z jakich

Raport: co druga osoba z obturacyjną chorobą płuc ma mniej niż 65 lat

przyczyn niezdolności do pracy. Z tegorocznego raportu wynika, że aż 40 proc. chorych na to schorzenie jest zmuszonych przejść na rentę z powodu nasilenia się choroby. Średnia wieku tych osób nie przekraczała 54 lat. Chorzy ponoszą też straty z powodu utraty dochodów na skutek wcześniejszego przejścia na

Jak się starać o rentę

sumie mężczyzna miał 26 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Jednak pomimo potwierdzenia niezdolności do pracy renty nie dostał, bo wciągu dekady przed chorobą pan Janusz miał tylko czteroletni okres ubezpieczenia. Pozostałe sześć lat bowiem pracował na czarno.Pod lupą lekarzy i urzędnikówA teraz

Jak zostać rencistą

dostać na stałe lub tylko na jakiś czas. Pierwsza przysługuje, gdy nasz stan zdrowia zdaniem orzekających lekarzy wyklucza powrót do wykonywanej wcześniej pracy. Renta okresowa przyznawana jest na pięć lat, potem znów trzeba się stawić w ZUS-ie i poddać badaniom. Najważniejsze: jeśli idziesz na rentę

Po przeszczepie dostali drugie życie. I zdobywają medale

w ZUS lekarka orzeczniczka powiedziała jej, że to choroba, która nie rokuje wyzdrowienia, i chciała posłać ją na rentę, powiedziała, że jak to, że przecież w końcu będzie miała przeszczep. Gdy lekarka upierała się przy swoim, rozpłakała się. Po kolejnych perypetiach zdrowotnych trafiła na rok na

Komornikowi samo rośnie

Piotr Strzałkowscy są oboje po pięćdziesiątce. Piotr pracował jako leśniczy w nadleśnictwie Jedwabno (woj. warmińsko-mazurskie). Od ośmiu lat choruje na SM. Po pierwszych rzutach choroby, w 2009 roku, odszedł na rentę.- Nadleśniczy Marek Trędowski wymieniał kadry. Zwolnił Piotra z funkcji leśniczego

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

przyzna sanatorium także osobom pobierającym rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Przykład. Pani Maria zachorowała. Lekarz orzekł, że nie może pracować, i przyznał jej rentę, ale tylko na rok (tzw. renta okresowa), wierząc, że po tym czasie jej stan zdrowia się poprawi. Pani Maria na rencie

Jak dostać rentę inwalidzką?

, do niecałych 250 tys. Jeśli więc twój zawód nie znalazł się w załączonym do ustawy wykazie (szukaj go też na www.wyborcz.pl/emerytury), a zdrowie nie pozwala ci dłużej pracować, zastanów się, czy możesz ubiegać się o rentę zawodową.Jeśli nie pomostówka, to... renta?Renta z tytułu niezdolności do

Nauczyciele buntują się przeciwko zmianom w Karcie nauczyciela. Będą protesty i pikiety

pracy.Sławomir Broniarz, prezes ZNP: - Po 20 latach pracy schorowanego nauczyciela czeka raczej renta niż urlop na poratowanie zdrowia. To musi być wcześniej, jeśli ma mieć sens.Ale ZNP akceptuje ograniczenie długości urlopu. "S" zaś mówi "nie" na każdą proponowaną zmianę. - Nie ma żadnych

W Dniu Kobiet Hiszpanki walczyły o liberalne prawo do aborcji

oprotestowały też gorsze szanse na zdobycie pracy, mniejsze emerytury i renty. Demonstrowały feministki, centrale związkowe i niezależne stowarzyszenia. Domagano się, by prawicowy rząd zajął się społecznymi i ekonomicznymi prawami kobiet, nie zaś ograniczał jedno z nich - do planowania rozrodczości. Prawica

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

15 proc. Można ją dostać za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Ze 141 tys. mundurowych emerytów aż 58 tys. jest jednocześnie uprawnionych do otrzymywania renty. Teraz nie będzie to możliwe. W projekcie zapisano zakaz łączenia renty z emeryturą. Rent nie stracą ci, którym już je przyznano. Nie dostaną

Jak żyć z chorobą zawodową?

leczenie jest długotrwałe. Gdy ktoś straci zdrowie w pracy, może się starać o odszkodowanie lub rentę. Niezależnie od tego, czy wina leży po jego stronie, czy pracodawcy.Dla kogo pieniądze?- Każda choroba, która jest na liście, jeśli tylko zostanie potwierdzona przez lekarza w wyniku badania warunków pracy

Tusk: Kaczyński w takim stanie umysłu i ducha, w jakim jest, nie nadaje się do współpracy w rządzeniu

;.Na emerytury, renty i zasiłki wystarczyO zatwierdzonym przez parlament 13 grudnia budżecie na 2014 r.:"Co ważne, państwo polskie, w przeciwieństwie do niektórych innych państw, będzie nadal wypłacało emerytury, renty, zasiłki i finansowało usługi publiczne. Znaleźliśmy też pieniądze na

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

okresowa), wierząc, że po tym czasie jego stan zdrowia się poprawi. Pan Stefan na rencie okresowej może więc starać się o wyjazd do sanatorium.Na wyjazd nie ma szans natomiast osoba, w przypadku której lekarz uznał, że jej powrót do pracy jest niemożliwy. W tej sytuacji ZUS - zgodnie z przepisami

Pacjenci: stwardnienie rozsiane to problem społeczny

dotyka osoby młode w wieku 20-40 lat. Choroba - zwłaszcza nieleczona lub leczona źle - może doprowadzić do niepełnosprawności ruchowej i upośledzenia innych funkcji organizmu. W momencie diagnozy chorzy na SM często stoją u progu kariery zawodowej i nie zdążyli jeszcze zapracować na wyższą rentę, a - jak

Pomoc dla diabetyków

zniżek w środkach komunikacji. Orzeczenie takie jest potrzebne także do starania się np. o rentę socjalną, która jest jedynym ratunkiem dla części chorych, którzy nie względu na stan zdrowia nie są w stanie podjąć pracy, a nie spełniają wszystkich przesłanek niezbędnych do otrzymania renty z tytułu

Czy możesz być rencistą?

nie rokuje nadziei na odzyskanie zdolności do pracy po przekwalifikowaniu".Powodem niezdolności do pracy może być np. choroba (w tym także zawodowa) lub wypadek.Co zrobić, by dostać rentę ** Krok pierwszy Sprawdzamy, czy jesteśmy ubezpieczeni, a nasz pracodawca płacił składki na ubezpieczenie

Odszkodowania za błędy lekarskie

ubiegłym roku 100 tys. zł zadośćuczynienia za to, że w wyniku zakażenia, do którego doszło w szpitalu, straciła szansę na urodzenie kolejnego dziecka. Pieniądze wypłacane są przez firmę, w której szpital ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zasądzenia renty czasem w części wypłaca ją

Jak się starać o świadczenia rodzinne

choroby nie mają szans na normalną rentę. Ubiegać o to świadczenie mogą się osoby, których niepełnosprawność powstała, zanim stały się pełnoletnie, oraz takie, które miały ponad 18 lat, ale wciąż się uczyły. Wtedy granica wieku to 25 lat. Prawo do renty socjalnej mają też osoby w trakcie studiów

Życie po udarze

, tymczasem po chorobie pozostał mu niedowład prawej ręki. Jest zbyt młody, by przejść na emeryturę, czy może więc starać się o rentę?Tak, oczywiście, o ile lekarz orzecznik z ZUS uzna go za osobę niezdolną do pracy. Należy też pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko ubezpieczonym

ZUS wysyła do sanatorium. Za darmo!

tys. osób, w roku 2010 - 74,5 tys. osób. Skąd takie statystyki? ZUS, zamiast wysyłać ludzi na rentę (i ją wypłacać), chce przywracać im sprawność. A więc gdy podupadamy na zdrowiu, Zakład reaguje momentalnie. Wysyła nas na cykl zabiegów medycznych, licząc na to, że się podleczymy i znów będziemy mogli

Sezonowa grypa w Polsce co roku pochłania ponad 600 mln zł

grypy mogą sięgać nawet 5 mld zł. Duża epidemia zdarza się w Polsce średnio raz na pięć lat. Z raportów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że w ostatnim sezonie grypowym 2011-12 zachorowało w Polsce na grypę lub choroby grypopodobne ponad 1 mln Polaków. Raporty powstają na podstawie

Pomoc dla starszych i chorych

małżonkom pozostającym na ich utrzymaniu, wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach, inwalidach wojennych i osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Na bezpłatne leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście mogą też liczyć

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku spodziewaliśmy się totalnej rewolucji - rent uzależnionych od składek, jakie wpłaciliśmy na ubezpieczenie społeczne (w starym systemie do rent dopłaca państwo). Ale prezydent zawetował ustawę rentową. Totalnej rewolucji więc nie ma. Mamy starą ustawę z poprawkami

Raport: powikłania cukrzycy 5 razy droższe niż sama choroba

niezdolności do pracy z powodu zwolnień lekarskich. W 2009 r. wydatki na leczenie powikłań były 5-krotnie wyższe niż leczenie samej cukrzycy - podano w raporcie. Główny udział w tych kosztach, ponad 78 proc., mają choroby serca. Na dalszym miejscu znalazły się udary mózgu z odsetkiem ponad 15 proc. Koszty

Pomoc dla osób starszych i chorych

Demografowie alarmują - społeczeństwo starzeje się coraz bardziej. Za 50 lat już co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Choroby, samotność, niskie świadczenia emerytalne i wysokie koszty utrzymania (w tym wydatki na niezbędne leki) są codziennością wielu starszych osób. O jakie dodatkowe

Nie róbmy z siebie Hondy

pieniędzy. To jest bardzo niegospodarne i zamiast polepszać, pogarsza stan zdrowia pacjenta, bo źle dobrane terapie ciągną się latami.Co mówią lekarze specjaliści, do których zgłaszają się pacjenci?Szukają u nich chorób ze swojego zakresu. I potem taki człowiek z zaburzeniem psychosomatycznym leczy się na

System emerytalny Panią wyruguje

. Jesteśmy z niej szalenie dumni, cieszymy się z jej osiągnięć (ostatnio tych sercowych ). I przyszedł kolejny etap naszych zmagań: Zaczęłam trochę podupadać na zdrowiu, obecnie jestem na rencie. Przy przedkładaniu dokumentów w ZUS-ie , dla wyliczenia stażu pracy potrzebnego do ustalenia wysokości renty

Jaka pomoc dla chorych na SM

decyzją, w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia możemy się odwołać do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Oczywiście nie każdemu choremu na SM będzie przysługiwało orzeczenie o niepełnosprawności - to zależy m.in. od objawów, postępu choroby czy tego, jak utrudnia codzienne

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

Choroba Alzheimera to najczęstsza przyczyna występowania otępienia u osób powyżej 65. roku życia. Na całym świecie cierpi na nią aż 30 milionów osób, w Polsce chorych jest około 250 tysięcy. Społeczeństwo się starzeje, więc chorych przybywa. Część specjalistów szacuje nawet, że do 2050 roku liczba

Chce żyć dla mojej malutkiej córki. Musimy jej pomóc

układu nerwowego. Charakteryzuje się tzw. rzutami, w efekcie których mniej lub bardziej pogarsza się stan chorego. Skutków rzutu nie da się przewidzieć. Stan zdrowia chorego czasami pogarsza się drastycznie z dnia na dzień, na przykład może on przestać chodzić.Maria Pyż przez lata, mimo choroby, starała

ZUS zapłaci za sanatorium

- sanatoriumJaki interes ma ZUS w wysyłaniu nas do sanatoriów? I to jeszcze na swój koszt? Zakład, zamiast wypłacać Polakom renty, chce im podreperować zdrowie. Wysyła ich więc na zabiegi medyczne, wierząc, że po turnusie w sanatorium będą mogli pracować przez kolejne długie lata. Wyjazdy odbywają się na podstawie

Pod dobrą opieką

. Jeśli jest ubezwłasnowolniona, formalności załatwia jej opiekun prawny. Potrzebne będą też dokumenty potwierdzające sytuację życiową zainteresowanego:* stan zdrowia - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacją m.in. o chorobach oraz o zalecanym typie placówki. Może je wystawić lekarz rodzinny

Kiedy praca psuje zdrowie

do utraty zdrowia. Gdy ktoś straci zdrowie w pracy, może się starać o odszkodowanie lub rentę. Niezależnie od tego, czy wina leży po jego stronie, czy pracodawcy. Warunki? Schorzenie musi się znaleźć na liście, a choroba zostać potwierdzona przez lekarza.Zmiany na liścieLista chorób zawodowych jest

Skąd wiem, że Maziarski nie zabuli

decyzje podejmują rządy.Ogół dowiedział się od Wojciecha Maziarskiego, że system zdrowotny nastawiony na potrzeby pacjenta jest bardziej kosztowny niż system nastawiony na potrzeby płatnika. Jeżeli ta teza jest słuszna, a ogół pod jej wpływem skłoni rząd do kontynuowania reform systemu ochrony zdrowia w

Lek na raka nerki musiała kupić sama, NFZ nie pomógł

Krakowskie Centrum Onkologii po raz kolejny prosi NFZ o opłacenie leczenia dla swojej pacjentki Janiny Orczyk chorej na raka nerki. Fundusz sam nie chce podjąć decyzji.Kobieta pod koniec ubiegłego roku była leczona interferonem, ale lek nie zatrzymał choroby, pojawiły się przerzuty do płuc

25 lat, silny, wysportowany. Kazali mu iść na rentę

. Byłem załamany. Bardzo wcześnie trafiłem do policji, nie potrafię się odnaleźć ani w roli inwalidy, ani w roli cywila.Ale do pracy wrócić nie może. W rozporządzeniu MSWiA sprzed 20 lat, które reguluje tryb komisji lekarskich, jest załącznik nr 2, a w nim wykaz chorób z adnotacją, czy cierpiący na nie są

W góry lub nad morze z NFZ

zostaną dołączone do skierowania. Musisz jednak jeszcze mieć zaświadczenie potwierdzające zasadnicze rozpoznanie choroby - to stanowi podstawę skierowania na leczenie.Są wyniki - co dalej?Wyniki badań potrzebne będą lekarzowi do wystawienia skierowania. Jego wzór określa rozporządzenie ministra

Jak starać się o rentę

przekwalifikowaniu". Powodem niezdolności do pracy może być np. choroba lub wypadek. Na jak długo Taką rentę możesz dostać bezterminowo albo na pięć lat (renta okresowa - po pięciu latach znów trzeba się stawić w ZUS i poddać badaniom). Na stałe dostaniesz ją, gdy lekarze uznają, że twój stan

Komu opłaca się chorować

renta dla mundurowych, która zwiększa emeryturę o 15 proc. Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo z niej korzystają. Ze 141 tys. mundurowych emerytów aż 58 tys. jest jednocześnie uprawnionych do otrzymywania renty. Teraz nie będzie to możliwe. W

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

pracy oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie złożonej dokumentacji oraz po przeprowadzaniu bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o rentę. Od decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej. Jeśli ta wyda również niekorzystną decyzję

"Wyleczysz, gdy leczysz" - Europejski Dzień Walki z Depresją

chorobowych, rent, niższy status materialny i społeczny, duży wskaźnik alkoholizmu i uzależnień. Jednym z problemów jest także odsetek samobójstw wśród chorych; przyczyną zgonu ok. 20-30 proc. chorych jest zamach na własne życie. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do 2020 roku depresja może

Do sanatorium z NFZ

wyjazdu.Warto wiedzieć. Jeśli masz skierowanie na badania, są one bezpłatne. Wyniki zostaną podpięte pod skierowanie. Musisz jednak jeszcze mieć zaświadczenie potwierdzające zasadnicze rozpoznanie choroby - to stanowi podstawę skierowania na leczenie.Ze skierowaniem do NFZNa podstawie wyników lekarz wystawia

Choroba Wilsona się nie opłaca

horrendalną, ale dla mnie jest - mówi pani Agata. Utrzymuje z jednej pensji siebie i dwóch synów. Dr Tomasz Litwin, wiceprezes Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobą Wilsona, ocenia, że jedna trzecia dorosłych pacjentów ma renty. Wszystkich chorych jest w Polsce ok. 700.W styczniu na forum pacjentów z chorobą

Bogaci, dołóżcie do rent

byłyby niższe niż rentowe. To mogłoby skłonić ludzi, by za wszelką cenę załatwić sobie wcześniej rentę zamiast pracować na emeryturę. Zniechęcalibyśmy Polaków do dłuższej aktywności zawodowej i dbania o zdrowie. Bo skoro bardziej opłaca się być chorym, to po co dłużej pracować?Koszty tego zjawiska dla

Nad morze lub w góry na koszt ZUS

sanatorium (ale też do szpitali uzdrowiskowych) ZUS nazywa "rehabilitacją leczniczą w ramach prewencji rentowej". ZUS, zamiast wypłacać Polakom renty, chce przywracać im sprawność. A więc gdy podupadamy na zdrowiu, Zakład wysyła nas do sanatorium na cykl zabiegów medycznych, żeby nasz stan zdrowia

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Placówki zdrowia, które mają podpisany kontrakt z NFZ, nie miałyby prawa (zasłaniając się np. tzw. klauzulą sumienia) odmówić kobietom przeprowadzenia legalnego zabiegu przerwania ciąży. Drugi to obywatelski projekt wprowadzający całkowity zakaz aborcji. Projekt

Prof. Alicja Chybicka: zdrowie dzieci można poprawić

nacisku na edukację prozdrowotną. "Edukacja, która będzie obejmowała same dzieci, które bardzo często nie zgłaszają chorób, ich rodziców, personel medyczny" - wyjaśniła. Jej zdaniem kluczowa jest rola rodziców, którzy powinni poświęcić dziecku wystarczająco dużo czasu, aby zadbać o jego zdrowie

Pomoc dla chorych psychicznie

Jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych jest depresja, na którą może cierpieć nawet co dziesiąty Polak. Na schizofrenię według szacunków psychiatrów choruje od 0,4 do 0,6 proc. społeczeństwa. Najczęściej trudno przewidzieć przebieg choroby. U jednego pacjenta po pojedynczym epizodzie

Ubezwłasnowolnienie

czas nieokreślony. W razie poprawy stanu zdrowia osoby ubezwłasnowolnionej sąd może uchylić ubezwłasnowolnienie lub zmienić je z całkowitego na częściowe. W przypadku, gdy choroba postępuje, sąd może zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na całkowite.Złe strony ubezwłasnowolnienia Ubezwłasnowolnienie

Rodzina Bonków chce 2 miliony zł od szpitala. Zaczął się proces

,który odmówił Bonkom cesarskiego cięcia, nie pojawił się dzisiaj w sądzie. Tłumaczył się chorobą. Sąd zalecił więc, by w ciągu siedmiu dni stawił się na komisji lekarskiej, która określi, czy jego stan jest na tyle poważny, by nie mógł uczestniczyć w procesie w charakterze świadka.Przed sądem jako jeden

Nauczyciele będą pracować więcej? MEN szykuje zmiany w Karcie nauczyciela

. nauczycieli pracuje na takim wolnym rynku.Za strachu przed zwolnieniami i przekształcaniem szkół nauczyciele wykorzystują inny przywilej z Karty: urlop na poratowanie zdrowia. To w sumie 3 lata (ciągiem maksymalnie rok), przysługują każdemu już po 7 latach pracy. Nie trzeba być bardzo chorym, wystarczy

Jedna sakiewka

na siebie w XIX i XX w. Zabezpieczenie na starość, na wypadek choroby, bezrobocia lub niezdolności do pracy, służba zdrowia i media nie były zmartwieniem władzy feudalnej ani wczesnokapitalistycznej. Gdy państwa zrozumiały, że są to sprawy ważne dla ich siły oraz bezpieczeństwa, a nie tylko prywatne

Co się należy chorym na Parkinsona

staż pracy oraz dokumentację medyczną i złożyć do ZUS wraz z wnioskiem na druku ZUS Rp-1. Warto pamiętać, że nie trzeba osobiście stawiać się przed lekarzem orzecznikiem ZUS, jeśli stan zdrowia chorego to uniemożliwia.** 61-letniemu Maciejowi cierpiącemu na chorobę Parkinsona coraz trudniej poruszać

Wypadek przy pracy

nie jak przy zwykłej chorobie 80 proc.);* świadczenie rehabilitacyjne (ZUS wypłaca je przez maksimum rok, gdy stan zdrowia ofiary rokuje poprawę);* tzw. zasiłek wyrównawczy (może się o niego ubiegać pracownik, który w wyniku wypadku został przesunięty na gorzej płatne stanowisko, przez rok ZUS dopłaca

Jesteśmy nigdzie i wszędzie. Jemy obrzynki. Dobrze, że chociaż Facebooka mamy

chorób. Razem z rodzinnym na syna, zasiłkiem męża i rentą Madzi mieliśmy wszystkiego 1300 złotych.Jak Magda była chora, człowiek na nic nie patrzył, brałam na krechę, co córka chciała, bo każdy dzień jest ważny, każda chwila ostatnia. Gdy Madzia wróciła z onkologii, trzeba było z nią jeździć na chemię

Zdrowie

Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawnościDefinicja wg konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia z 1946 roku. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia

Zdrowie seksualne

Zdrowie seksualne (według definicji roboczej WHO z roku 2002http://www.who.int/reproductive-health/gender/glossary.html) – stan fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia związanego z seksualnością. Nie jest to tylko brak choroby, dysfunkcji czy niemocy

Zdrowie psychiczne

. Jedynym aspektem z którym zgadza się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznegoOpis zdrowia psychicznego według WHO. Typologia definicjiDefinicje medyczne

Zdrowie reprodukcyjne

Zdrowie reprodukcyjne – w ramach definicji zdrowia według WHO, jako stanu całkowitego fizycznego psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko braku choroby lub niemocy, pojęcie odnosi się do procesów i funkcji reprodukcyjnych i układu rozrodczego na wszystkich etapach życia

E-zdrowie

-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.Pojęcie „e-zdrowie” obejmuje swoim zakresem wiele terminów, np.: telemedycyna telezdrowie/zdalna opieka medyczna telematyka w opiece zdrowotnej informatyka medyczna

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.