choroby zawodowe nauczycieli- lista

Aleksandra Pezda

Nauczyciel odpocznie maksymalnie 47 dni w roku

Nauczyciel odpocznie maksymalnie 47 dni w roku

Urlop w trakcie roku szkolnego, w zamian praca w wakacje. Urlop na poratowanie zdrowia po 20 latach pracy - minister edukacji pisze nową Kartę nauczyciela.

Choroby zawodowe

Z roku na rok spada liczba zachorowań na choroby zawodowe. Jeszcze w 2010 r. chorobę zawodową wykryto u 2933 Polaków, w 2011 r. już u tylko u 2562. A w ubiegłym roku u 2402.

Choroby zawodowe

Pracowałeś w trudnych warunkach? Zaraziłeś się żółtaczką, straciłeś głos, masz pylicę... Sprawdź, jak się starać o rentę albo odszkodowanie

Zawody bez płci

Zawody bez płci

uprzemysłowionej, gdzie jest więcej szkół zawodowych i więcej kierunków do wyboru, odsetek uczennic też jest większy [wynosi 15 proc.]. Ale zwiększenie dostępności kształcenia zawodowego nie rozwiązuje zasadniczego problemu, czyli utrwalonego przez stereotypy podziału na zawody "męskie" i "kobiece

Głębsze spojrzenie na wypalenie zawodowe nauczycieli

Głębsze spojrzenie na wypalenie zawodowe nauczycieli

psychosomatyczne. Fot.: Schön Klinik Roseneck Co roku od 400 do 500 nauczycieli szuka tutaj pomocy - to najliczniejsza grupa zawodowa wymagająca takiego wsparcia. Drugą grupą są funkcjonariusze policji, ale tych jest zaledwie ok. 100 rocznie. Według danych Ministerstwa Edukacji i Kultury landu Bawarii, w

Szkoła powinna być laboratorium demokracji. Rozmowa z prof. Bogusławem Śliwerskim

jego dobrej woli, ewentualnie zainteresowania nauczycieli. No ale wiadomo, jaki jest poziom solidarności zawodowej, jak więc dzieciaki zgłaszają jakiś problem wychowawcy, to najczęściej on się gdzieś rozmywa. Żeby więc szkoła była samorządna, uczniowie, po pierwsze powinni być jej podmiotem. A po

Czy nauczyciele stracą urlopy na poratowanie zdrowia?

Czy nauczyciele stracą urlopy na poratowanie zdrowia?

masowe. Jednak istnieje takie zjawisko: na fali nauczycielskich zwolnień urlopy się mnożą i że nauczyciele traktują urlop na poratowanie zdrowia jako formę ucieczki przed zwolnieniem. To już wystarczający powód, aby poprawić zasady przyznawania tych urlopów. I wprowadzić np. listę chorób zawodowych

Co obetną nauczycielom?

Co obetną nauczycielom?

może go nie być w pracy tylko przez rok. Urlop daje lekarz rodzinny, wystarczy zmęczenie, żeby go dostać. Samorządowcy narzekają, że za dużo za te urlopy płacą. Chcą, aby nauczyciel stawał przed komisją lekarską, żeby była lista chorób, która by do urlopu uprawnia (jak przy rencie np.). I woleliby

Jak się zmieni Karta nauczyciela

Jak się zmieni Karta nauczyciela

, decyduje nawet lekarz pierwszego kontaktu. To niezależne od listy chorób zawodowych, która uprawnia do starań o rentę. Wystarczy orzeczenie lekarskie, a potem decyzja dyrektora szkoły, który musi wyrazić zgodę na urlop. Dyrektor nie może zabronić nauczycielowi wziąć zalecanego przez lekarza urlopu, w

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

charakterze zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r., ale jego zawód znalazł się na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej. Warunkiem jest spełnienie wymienionych wyżej wymagań stażowych i wiekowych. Na liście są m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei

Państwo rozdaje oświatę

Państwo rozdaje oświatę

dyskusję, czy nauczyciel powinien pracować dwie godziny dłużej w tygodniu. Albo czy urlop na poratowanie zdrowia należy się mu na trzy lata, czy może tylko na rok? Tak jakby dwie godziny więcej przy tablicy albo nowa lista chorób zawodowych były remedium na problemy oświaty i mogły uratować budżety

Niech państwo zdejmie kaganiec Karty

przy tablicy albo nowa lista chorób zawodowych były remedium na problemy oświaty i mogły uratować budżety samorządów. Nikt tego nawet nie policzył. Ani skutków finansowych, ani skutków społecznych".Otóż Karta nauczyciela jest kwestią kluczową, bo ma ścisły związek z poziomem edukacji i sposobem

Stracą i nauczyciele, bo zwolnienia, i uczniowie, bo będą gorzej kształceni [list]

zawodowe pomagają nauczycielom podtrzymać status quo w obawie przed konkurencją - mówi prof. Balcerowicz. Prawda, no cóż, ale taka jest istota związków zawodowych, a więc nauczycielskich też. Mają one zapewnić ochronę swoim członkom, a nie dobrobyt i ogólną szczęśliwość uczniom, rodzicom i samorządom. Nie

Beata Geppert: Wyprowadzić lekcje religii ze szkół publicznych [ANKIETA WYBORCZEJ]

Beata Geppert: Wyprowadzić lekcje religii ze szkół publicznych [ANKIETA WYBORCZEJ]

systemów branżowych, objęcie rolników systemem ZUS. 3. Ograniczenie przywilejów emerytalnych pewnych grup zawodowych (służby mundurowe, górnicy, sędziowie, nauczyciele) oraz ich przyznawanie tylko osobom faktycznie pracującym w trudnych warunkach, a nie wszystkim pracownikom danego zakładu. 4. Organizacja

"Przypadek". Filmowe przypadki Krzysztofa K.

"Przypadek". Filmowe przypadki Krzysztofa K.

korzyściach, które czerpał z choroby. 2. W Państwowym Liceum Techniki Teatralnej w Warszawie znalazł się przypadkiem, bo dyrektorem był jego wujek. Ale spotkał wspaniałych nauczycieli. - Radzili, żeby czytać książki, chodzić do teatru i do kina. To nie było modne w moim świecie, w środowisku moich kolegów

Komu przywileje zawodowe

Komu przywileje zawodowe

co może liczyć ta grupa zawodowa? Po siedmiu latach pracy, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, przysługuje mu roczny urlop dla poratowania zdrowia. W czasie urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego i świadczeń pracowniczych. O kolejny taki urlop

Senior jedzie do sanatorium. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat [PORADNIK]

Senior jedzie do sanatorium. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat [PORADNIK]

przypadku osób dorosłych nie ma też żadnej gwarancji wyjazdu w czasie ferii zimowych czy też letnich wakacji. Żadne grupy zawodowe nie są tutaj uprzywilejowane. NFZ tłumaczy, że np. nauczyciele, którzy w czasie trwania roku szkolnego nie mogą brać urlopów wypoczynkowych, mogą na wyjazd do sanatorium w maju

Beata Geppert: Finansowanie partii politycznych tak jak organizacji pożytku publicznego [ANKIETA WYBORCZEJ]

Beata Geppert: Finansowanie partii politycznych tak jak organizacji pożytku publicznego [ANKIETA WYBORCZEJ]

pracuję na umowach o dzieło, które nie generują obowiązku płacenia na ZUS). 2. Likwidacja KRUS i innych systemów branżowych, objęcie rolników systemem ZUS. 3. Ograniczenie przywilejów emerytalnych pewnych grup zawodowych (służby mundurowe, górnicy, sędziowie, nauczyciele ) oraz ich przyznawanie tylko

Emerytury kobiet

Emerytury kobiet

, a staż ogólny - 20. Uwaga! Trzeba spełnić wszystkie warunki. Zawód musi się znajdować na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej z 2008 r. Są na niej m.in.: tancerze zawodowi, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, maszyniści, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze, a także nauczycielki

Troska o człowieka w centrum nauczania Jana Pawła II

zwykle przynoszą z sobą lata doświadczeń", bo "czas jest znakomitym nauczycielem". Upominał się o szacunek dla ludzi starych, o należną im opiekę w chorobie i cierpieniu, o "nieodzowną solidarność między różnymi pokoleniami". W liście do kobiet w 1995 r. pisał, że "jest

Troska o człowieka w centrum nauczania Jana Pawła II

zwykle przynoszą z sobą lata doświadczeń", bo "czas jest znakomitym nauczycielem". Upominał się o szacunek dla ludzi starych, o należną im opiekę w chorobie i cierpieniu, o "nieodzowną solidarność między różnymi pokoleniami". W liście do kobiet w 1995 r. pisał, że "jest

Tusk na tróję z minusem

Tusk na tróję z minusem

.). Tymczasem ''Dziennik Gazeta Prawna'' cytuje badania Komisji Europejskiej, że polscy nauczyciele pracują przy tablicy najkrócej, bo tylko 14 godzin. Dla porównania: nauczyciel niemiecki 26 godzin! Według ''Rzeczpospolitej'' pacjenci będą znów rozczarowani nową, wchodzącą od 1 marca, listą leków refundowanych

Michał Boni: Byliśmy głusi

Michał Boni: Byliśmy głusi

, musimy pozbyć się stereotypów. "Rozwalmy związki zawodowe, bo blokują reformy". "Zlikwidujmy Kartę nauczyciela". Różne takie. Ze Sławkiem Broniarzem się przyjaźnię i on dostaje białej gorączki, jak to od nas słyszy. Tak odpychaliśmy od siebie całe środowiska. Przez lata nasz obóz

Choroba przez pracę

Jesteś nauczycielem i masz problemy z głosem? Możliwe, że lekarz rozpozna u Ciebie przewlekłe schorzenie narządu głosu, co pozwoli Ci starać się o stwierdzenie choroby zawodowej. Obowiązująca teraz w Polsce lista chorób zawodowych powstała w 2002 roku. Jest zgodna ze standardami unijnymi, a także

Nauczyciele piszą do Dominiki Wielowieyskiej [listy]

kilka ich listów... Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl Więcej pokory! To straszne, co Pani wypisuje na nauczycieli pod pretekstem Karty Nauczyciela. Niezmiennie wszystkie slogany: tylko! 18 godzin przy tablicy, urlopy za długie, czas na poratowanie zdrowia, brak pochylenia nad

Przywileje dla seniorów i kombatantów

Choroby, niskie emerytury, drogie leki - z tym wielu seniorów boryka się na co dzień. Warto wiedzieć, co sprawi, że ich życie będzie nieco łatwiejsze. BEZ KOLEJKI DO LEKARZA Jednym z przywilejów, na które mogą liczyć m.in. kombatanci, jest prawo do opieki lekarskiej poza kolejnością. Dotyczy ono

Żartują, prowokują i się boją. KOD w małym mieście

cicho. Poprzez KOD chcę też coś załatwić. Moja córka ma zespół Ehlersa-Danlosa, choroba jest tak rzadka, że nie wpisano jej na listę chorób rzadkich. Ludzie mają zazwyczaj za mało kolagenu, ona ma za dużo, stawy i kości pływają jej w kolagenie, może wyginać ręce w każdą stronę. Ewentualna nowa pisowska

Pacjenci chcą konopi! Zapraszamy na konferencję "Cannabis leczy"

Inicjatywa ma wzmocnić ruch społeczny na rzecz legalizacji medycznej marihuany. Podczas konferencji zostanie ogłoszony projekt "Lista oczekujących". Goście z USA, Czech, ze Słowenii i z Francji opowiedzą o doświadczeniach w swoich krajach. Swoje przypadki - często dramatyczne

Renty zwykłe i mundurowe

przypadku żołnierzy zawodowych będzie to uposażenie z ostatniego miesiąca pełnienia służby. Podobnie jak do tej pory renta z tytułu niezdolności do służby będzie zwiększana o 10 proc. podstawy wymiaru, gdy niezdolność do służby powstała "wskutek wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z

Trójka czy Trujka*

znany uczony opowiadał mi o swoim starcie zawodowym. Marzył, by pracować w radiu. Trafił do - nazwijmy to - sekcji rybołówstwa dalekomorskiego, bo była tu taka w PRL-u. Najpierw parzył herbatę i nosił taśmy, aż pozwolono mu łaskawie zrobić audycję. Okazała się sukcesem. Wzywa go kierownik i krzyczy. Za

Futbol, czyli przemoc

. Komentatorzy zastanawiają się, czy to zawodowa liga futbolu NFL produkuje psychopatów, czy może problemy ligi są odbiciem patologii zafascynowanego przemocą społeczeństwa. Odczytanie wyroku skazującego Aarona Hernandeza na dożywocie 2. Żeby zrozumieć, jakie emocje sprawa budzi za oceanem, trzeba wiedzieć, czym

Cztery lekcje dobroczynności według Zuckerberga

kontrowersje liczba - 45 mld dol. Tyle warte są akcje Facebooka (stanowiące 99 proc. jego majątku), które Zuckerberg postanowił przeznaczyć na naprawianie świata. Tymi planami podzielił się na początku grudnia w opublikowanym na Facebooku liście do nowo narodzonej córki. Jak w nim wyjaśnił, uważa, że ona, jej

Spowolnij czas, zyskasz zdrowie

publicznych pokazują dokładny czas. Podsumowując te dane, stworzył listę rankingową krajów - od "najszybszych": Szwajcarii, Irlandii, Niemiec i Japonii, po "najwolniejsze": Syrię, Salwador, Brazylię, Indonezję i Meksyk. Polska plasuje się gdzieś pośrodku. Nie jesteśmy zbyt punktualni

Spokojnie, pali się

nimi różnica? - Szybki "fix" przynosi ulgę na krótką metę, a z perspektywy czasu często okazuje się zwykłą prowizorką, bo leczy symptomy "choroby", a nie jej przyczynę. Kiedy badałem ten temat, bardzo mnie ciekawiło, jakie określenia na doraźne rozwiązania mają inne kultury. Pytałem

Robin Williams - komik od łez i szaleństwa [ORLIŃSKI]

choroba dwubiegunowa, przekleństwo wielu ludzi zawodowo zajmujących się rozśmieszaniem innych. Pięć lat temu zagrał tytułową rolę w czarnej komedii "Najlepszy ojciec świata". Jego postać, Lance Clayton, to jakby parodia poprzednich głośnych ról Williamsa, a przy okazji jego samego. To życiowy

Mizoginia. Drżyjcie, czarownice wracają

od pochodzenia, zabarwienia politycznego, aktywności zawodowej i zatrudnienia, to jest to stare doświadczenie chybionej interwencji: jesteście na spotkaniu, wyrażacie swój sposób myślenia, potem zapada krótkie milczenie, następnie po kilku niewygodnych sekundach jakiś mężczyzna zaczyna tam, gdzie

Mebel zamiast szturmu na Bastylię

Bujak. Bardziej konkretnie zaś porozumienia traktowali związkowcy w mnożących się jak króliki podstolikach; toczyli np. walkę o to, by choroby kręgosłupa nauczycieli WF uznać za choroby zawodowe. Oni byli sceptyczni co do szans obalenia komuny na drodze porozumień, ale mieli nadzieję, że uda się

Robert Schumann. Między depresją a euforią

badania współczesnych lekarzy zajmujących się chorobą Schumanna nie potwierdziły jednoznacznie takiej diagnozy.Muzyka staje się najważniejsza Z lipskiej depresji wyciągnęła Schumanna muzyka - znalazł nauczyciela fortepianu Fryderyka Wiecka, który przepowiadał mu wspaniałą karierę wirtuoza. Schumann zaczął

Stephen Hawking: Krótka historia geniuszu

. Porozumiewa się za pomocą grymasu policzka, który wychwytuje czujnik zamocowany na oprawce okularów. W ten sposób wybiera słowa z listy przesuwającej się po ekranie komputera i mozolnie komponuje zdania, a potem jednym skrzywieniem policzka wysyła je do syntezatora, który mówi za niego charakterystycznym

Biedne kobiety, bogaci nauczyciele

grup zawodowych, zwłaszcza tych, które czują się szczególnie poszkodowane, w tym nauczycieli. Pod względem zarobków za godzinę pracy nauczyciele są w pierwszej dziesiątce na 112 zawodów. W tyle zostawiają m.in. inżynierów i kierowników małych firm. Wszystko dlatego, że w szkołach pracuje się - jak

Jak Centrum Pomocy Rodzinie zniszczyło rodzinę - list

gdybym wybrała właśnie takie? Mogłabym całkowicie zmienić jego życie. Nie mam uprzedzeń w stosunku do niepełnosprawności. W końcu całe życie zawodowe pracuję właśnie z dziećmi dysfunkcyjnymi. Jestem pedagogiem specjalnym-oligofrenopedagogiem. Pojawia się myśl, by zmienić zawód z nauczyciela-terapeuty na

Czy górnikom należą się specjalne przywileje?

świadczenie górników to około 3,5 tys. zł brutto - dwa razy więcej, niż dostają kolejarze czy nauczyciele, mimo iż do systemu emerytalnego górnicy nie wkładają więcej niż inne grupy zawodowe. Do tego dochodzi jeszcze deputat węglowy. Emeryci górniczy dostają 3 tony węgla rocznie z macierzystej kopalni, mimo

Boje chłopów i partyzantów

początku najazdu szwedzkiego skapitulowało pod Ujściem). Kraj nie miał zawodowej administracji, a urzędy piastowano dożywotnio niezależnie od kompetencji. Fatalną słabością państwa i armii był wiecznie pusty skarb - nieopłacani żołnierze skłonni byli do rabunków i buntów. Na dworze zdawano sobie sprawę z

Czy byłeś dzisiaj na Fejsie czyli życie w Internecie

nauczyciele, którzy to praktykują. Uczniowie to część mojego życia zawodowego i nie czuję potrzeby bratania się. Do komunikacji między uczniem i nauczycielem służy e-mail. To główna forma szkolnej komunikacji od wielu lat, w szkołach publicznych również. Chociaż kiedy zaczynałem pracę osiem lat temu, musiałem

Leczyć się? U doktora Google!

przeczytać sobie list Wściekłej Pani Lekarki o paskudnych pacjentach. Ogólnie rzecz biorąc - jak twierdzi - pacjenci śmierdzą, kłamią, a trzy czwarte z nich nie stosuje się do zaleceń. Wyobraźmy sobie teraz nauczyciela, który na koniec roku oświadcza, że trzy czwarte jego uczniów nie przechodzi do następnej

Waloryzacja emerytur i rent 2014

6,37 zł). (Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową z 997,38 zł do 1007,35 zł (wzrost o 9,97 zł). (Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową z 765,50 zł do 773,15 zł (wzrost o 7,65 zł

Mieszkały u nas koreańskie dzieci. Wszyscy o tym milczeli

znalazła się w jednej z wrocławskich klinik, ponieważ w Lwówku Śląskim nie potrafiono poradzić sobie z jej chorobami. Cierpiała na odmianę białaczki, dr Partyka przetaczał jej krew, rozpaczliwie próbował ją uratować, lecz zmarła 20 września 1955 r. w wieku 13 lat. Przyjechała do Polski wraz z innymi

KOBIETA NA EMERYTURZE

łącznie. Aby móc dostać pomostówkę, zawód kobiety musi znaleźć się na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej z 2008 r. Jeżeli się znalazł, kobieta przejdzie na pomostówkę, kiedy spełni wymienione wymagania stażowe i wiekowe. Na liście są m.in.: tancerze zawodowi, funkcjonariusze Straży

Podarunek Zofii. Polacy z Kazachstanu

. Mówi, że wiele razy patrzyła na śmierć: z głodu, chorób, ran, zimna. Może dlatego ma w sobie pogodę ducha i umiejętność dzielenia się z tymi, którzy nic nie mają. Młodzi Polacy z Kazachstanu: Nasze miejsce jest tutaj Zofia Teliga-Mertens na własną rękę sprowadziła z Kazachstanu 40 rodzin polskiego

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

wynoszące 831,15 zł po podwyżce o 1,5 proc. wzrosną o 12,46 zł, do 843,60 zł (najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z 637,92 zł do 647,48 (wzrost o 9,56 zł) (najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - z 997,38 zł do 1012,34

Terapia Epikurem

filozofowania jeszcze dla niego nie nadeszła albo że już minęła, podobny jest do tego, kto twierdzi, że pora do szczęścia jeszcze nie nadeszła albo że już przeminęła" - pisał Epikur w liście do Menoikeusa. Jak na co dzień wystrzegać się wirusa nosemy, choroby pospolitej świadomości? Lekarstwo nazywa się

Lucyna Ćwierczakiewiczowa - królowa kucharek polskich

robienia kwiatów bez pomocy nauczyciela" czy "Cokolwiek chcesz czyścić, czyli porządki domowe". Oprócz tego przez 29 lat pisała do czasopisma "Bluszcz", gdzie prowadziła dział mody i porad gospodarczych, publikowała w "Kurierze Warszawskim" czy "Tygodniku Mód"

I co ja robię tu? Kuba Sienkiewicz o Polsce, piosence i parkinsonie

radziłem sobie z godzeniem obowiązków usługowych, dydaktycznych i naukowych. W dodatku nie umiałem zrezygnować z estrady. Dziś mam praktykę ambulatoryjną, ruchomy czas pracy i chwalę to sobie. Przyjmuję w Fundacji "Żyć z chorobą Parkinsona" oraz jako lekarz NFZ w poradni parkinsonowskiej. Jeżdżę

Naprawdę chcecie Tyrmanda? To jestem!

wiosłujących na materacach z Kuby do Miami przez morze, w którym roi się od rekinów. Walczyliśmy długo. Mój nauczyciel pewnie nie przypuszczał, że natknie się na Brooklynie na 14-letniego wyznawcę Ronalda Reagana i Margaret Thatcher. Powiedziałem mamie, co się dzieje na lekcji, i mama pomogła mi napisać list

Wszechpotężne i bezradne

, potem - klasę średnią, a bardzo często w pierwszym i drugim pokoleniu lokalną administrację samorządową i państwową oraz grupę zawodową nauczycieli. Zatem w XX w. mamy do czynienia z wielkimi przemianami godnymi miana rewolucji społecznych: z ogromnym wzrostem liczby ludności objętej świadczeniami

Wielka depresja cz. 2. Szczęśliwe dni Roosevelta

tam prezydent Grover Cleveland pochylił się nad chłopcem, życząc mu, by nigdy nie został prezydentem. Wychowywała go niemiecka guwernantka, z którą rozmawiał po niemiecku, miał prywatnego nauczyciela francuskiego, posługiwał się wykwintną angielszczyzną i drażnił nią kolegów z Groton School, elitarnej

Dlaczego tancerz, a nie dróżnik

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Bój o wyższą emeryturę - raport "Gazety" Leszek Kostrzewski: Dlaczego z listy uprawnionych do pomostówki zniknęli nauczyciele? prof. Danuta Koradecka: Ten zawód w porównaniu z innymi nie wykazuje warunków szczególnych. Oczywiście to praca

20 najbardziej wpływowych nastolatków

. nastolatków codziennie korzysta z internetu, 96 proc. gimnazjalistów używa Facebooka, 88 proc. YouTube'a, na Twitterze jest co piąty, a na Ask.fm co trzeci (według najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka). Nasza lista najbardziej wpływowych polskich nastolatków powstała po

Jak zostać rencistą

". Co może być powodem takiej niezdolności do pracy? Choroba, wypadek, możesz też zapaść na chorobę zawodową. Przykłady takich chorób znajdziesz w ramce poniżej, pełna lista dostępna jest np. na www.gazeta.pl/pieniadze. Jak się starać o rentę (z tytułu niezdolności do pracy) Po pierwsze, sprawdź

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

. Rok temu przegrał wybory na szefa regionu dolnośląskiego, parę dni temu ludzi Schetyny wycięto z list wyborczych do samorządu. - Jego awans do rządu w momencie, gdy wydawało się, że praktycznie już po nim, to najlepszy dowód, że to polityk wagi superciężkiej - mówi polityk z Wrocławia. Jest mistrzem

Lista senatorów. Sprawdź, kto się dostał

lekarzem medycyny, specjalistą chorób wewnętrznych Kazimierz Wiatr (okręg nr 35) - dotychczasowy senator PiS Stanisław Hodorowicz (okręg nr 36) - kandydat PO, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Stanisław Kogut (okręg nr 37) - kandydat PiS

Grobelny: pierwszy aferzysta III RP [CYKL WYBORCZEJ - CZ. 1]

. debatował w telewizji z ministrem finansów Leszkiem Balcerowiczem, nigdy nie pozbierał się po wyjściu z aresztu, gdzie spędził pięć lat oskarżony o oszustwo na szkodę osób, które powierzyły pieniądze jego Bezpiecznej Kasie Oszczędności. Po wyjściu na wolność pił i zdradzał objawy choroby psychicznej - np

Waloryzacja emerytur i rent 2013

brutto. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie o 40,27 zł, z 959,02 do 999,29 zł. Świadczenie przedemerytalne, które dziś wynosi 938,25 zł brutto, będzie podwyższone o 39,40 zł, czyli po podwyżce będzie wyniesie 977,65 zł. Średnie

Waloryzacja na nowych zasadach

waloryzacji procentowe wzrost o 26,88 zł brutto, przy kwotowej o 77,7 zł * z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową. Dziś 873,82 zł, po podwyżce procentowej wzrost o 41,94, przy kwotowej o 77,7 zł; * z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem

Talent - wrodzony czy stworzony?

. ''Neurobiologia inteligencji'' Badał, mierzył i zapisywał: ich osiągnięcia, choroby, małżeństwa, kariery zawodowe. W razie potrzeby wspierał ich radą i listami polecającymi. Jakież było jego rozczarowanie, gdy po latach się okazało, że większość z nich prowadziła mniej lub bardziej przeciętne życie, a kilkoro

Honorowy obywatel Koszalina

nadanie tytułu: "Mirosław Mikietyński pozostał w Koszalinie i poświęcił miastu swoją karierę zawodową i najbardziej twórcze lata życia" Najpierw pomyślałem: "Miś". Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Później dowiedziałem się, że Mikietyński jest nieuleczalnie chory

Odpowiedź na list znad grobu

Szanowny Pan Profesor Adam Płaźnik Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie   Szanowny Panie Profesorze,   W adresowanym do mnie liście otwartym, opublikowanym 27 grudnia w "Gazecie Wyborczej" pt. "List otwarty znad grobu" stwierdza Pan, że nowe zasady

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

zł - do 834,34 zł brutto. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie o 42,19 zł - z 959,02 zł do 1001,21 zł. Świadczenie przedemerytalne, które dziś wynosi 938,25 zł brutto, będzie podwyższone o 41,28 zł, czyli po podwyżce będzie to

Kto dostanie pomostówkę

może ulec zmianie. Zwłaszcza że związkowcy z NSZZ "Solidarność", OPZZ czy Forum Związków Zawodowych protestują. Chcą rozszerzenia listy, a w przypadku odmowy zapowiadają protesty. Jeśli nie dostaniemy pomostówek, we wrześniu nie będziemy uczyć - wygraża Związek Nauczycielstwa Polskiego

Truteń z Noblem

Brodski wyjechał do Moskwy, przyjaciele załatwili mu łóżko w psychiatryku - zaświadczenie o chorobie chroniło przed więzieniem. Ale na wieść, że ukochana zdradziła go z przyjacielem, wypisał się ze szpitala i wrócił do Leningradu. Tu go aresztowano. Notatki dziennikarki Fridy Wigdorowej z rozprawy sądowej

Opowieść o miłości, czyli jak piją kobiety

nadal kręcił się wokół alkoholu. Tydzień przed orzeczeniem rozwodu w delikatesach pod domem kupiłam 0,5 litra aromatycznego ballantine'sa. Była jesień. Wjazd do garażu przykrywały żółto-brązowe liście - zimy nie pamięta.Pola nigdy nie zapomni, jak na branżowym wyjeździe brylowała wynikami. Była wiosna

Jan Bernad: Trzeba nadać nowy status muzyce ludowej

, przyciągnąłeś wybitnych artystów ze świata. A początkowo wszystko wskazywało na to, że zostaniesz górnikiem. Uczyłem się średnio. Do samochodówki mnie nie przyjęli, trafiłem do zawodowej szkoły górniczej. Działała przy odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego ''Turów''. Olbrzymiej, jednej z największych w Europie

Maria Maj: Nikt nie prosi mnie o wywiady

do Ameryki. Plany pokrzyżowała babcia. Słała z Łodzi do Niemiec listy, w których prosiła, by córka wracała, bo to już ostatnie transporty do kraju. I mama, zamiast za ocean, wróciła do rodzinnej Łodzi. Sama? Tak, ale z ojcem nadal korespondowała. Pisała mu o trudnej sytuacji bytowej i ogólnej

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową. Dziś 873,82 zł - po podwyżce 917,11; - z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową. Dziś 672,16 zł - od marca 2012 wyniesie 705,76; - socjalna - obecnie 611,67 zł brutto, po waloryzacji 642,25; Uwaga! Wzrośnie

Czy leczyć się z perfekcjonizmu?

i kładła z powrotem w metalowej szynie przy tablicy. List czytelnika: Drogie Panie, perfekcjonizm Was gubi, i w życiu Podszewka od żakietu Ewa Górska-Herezo, wiceprezes Impel Cleaning, firmy zajmującej się m.in. kompleksowym sprzątaniem biur w całej Polsce, widzi to inaczej: - Przesadny

Skrzypek: Gram Bacha, gdzie mogę

Japonii dzieci mają trzy lata, gdy zaczynają grać. Ale miałem we Wrocławiu, gdzie mieszkaliśmy, doskonałego nauczyciela, repatrianta ze Związku Radzieckiego, który grał od rana do wieczora. Uwielbiałem go, więc wytężona praca była dla mnie czymś naturalnym. W warszawskiej Akademii Muzycznej trafiłem do

Fotograf chwili przed końcem [WOJCIECH TOCHMAN Z KAMBODŻY]

stworzyło - stare należało zlikwidować. Taki był plan, dla mas jeszcze niejasny: skasować wszystkie międzyludzkie więzi - rodzinne, sąsiedzkie, szkolne, zawodowe i towarzyskie. Rozłączano krewnych, rozdzielano sąsiadów. Niszczono garnki, talerze, łyżki, bo służyły rozmowie. Niektórych planowano zamordować

Miłka Stępień: idolka młodych naukowców

biali. Nosiłam koraliki, ubierałam się kolorowo, panie od polskiego i matematyki nie lubiły mojego stylu, a ja nie wiedziałam, o co im chodzi. I dlaczego nauczyciele denerwują się, gdy mówię do nich "ty" - tak mówiliśmy przecież w szkole w Zambii. Było trochę jak w zoo: "Z Afryki

Lekarze: kara za korupcję nie może być dożywotnia

sprawdzić); wpisywania na recepcie stopnia refundacji leku (łatwo o pomyłkę, bo ten sam lek dla jednej osoby może być na ryczałt - 3,2 zł - a przy innej chorobie za 50 proc. ceny). Za pomyłki na recepcie lekarzowi grozi kara. O karach mówi art. 48 ust. 8 ustawy o refundacji leków, która weszła w życie z

Nie mów mi nic miłego

pacjenci. Zaczęli pisać listy do gazet i do gminy. Co się stało? Dlaczego Carina już nie przychodzi? Nigdy nie mieliśmy tak troskliwej i sumiennej pielęgniarki, pisze pacjent z chorobą nowotworową. Piękna myśl, że może to umierający przywrócili jej życie. Ale Carina miała też trochę szczęścia. Poszła fama

Kalendarz rocznic 15-21 grudnia 2014 r.

- W Muenchenbuchsee w okolicach Berna urodził się Paul Klee, malarz, grafik. (135) 1896 - W Petersburgu urodził się Stanisław Mackiewicz, ps. Cat, konserwatysta, pisarz, publicysta, założyciel i redaktor wileńskiego "Słowa"; poseł na Sejm II RP z list BBWR; więzień Berezy Kartuskiej; po

Brylantów nie ucinam

rozumiem, że to na czas wojny, kiedy oprócz uszu faceci odcinają sobie nawzajem brylanty. Ale ja przecież nikomu brylantów nie ucinam, bo i po co? - doktor wzrusza ramionami. - To jest zabieg na życzenie, a nie choroba. Jest różnica między chorobą a operacją plastyczną nosa. Uznałem, że w Polsce nikt

Stop młodym emerytom!

. Odpowiadając panu Dudzie, powiedziała pani: "Ciąża to nie choroba". Jak pani sądzi, co powiedzieć mężczyznom, którzy wygłaszają tak głupie opinie? - Niestety, ciąża i godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych jest w Polsce tematem tabu. A ciąża nie jest żadną przeszkodą w sumiennym wypełnianiu

Kalendarz rocznic 6-12 stycznia 2014

ewakuację niemieckich przedsiębiorstw na Lubelszczyznę. 1943 - We wsi Trzcianka w pow. staszowskim w walce z Niemcami poległ ppor. Władysław Jan Jasiński "Jędruś"; nauczyciel, harcerz, od 1939 r. dowódca organizacji konspiracyjnej Odwet; następnie dowódca oddziału partyzanckiego "Jędrusie

Odeszli 2014

partyzantce spotkałem się z chłopami, nauczycielami, robotnikami, bezrobotnymi. Konglomerat, stop tych różnych języków był niebywały - opowiadał. W późnym okresie swojej twórczości przepracowywał inne języki - te, którymi z telewizyjnych ekranów i stron kolorowych czasopism mówią do nas politycy, dziennikarze

Myślenie, sport ekstremalny - Andrzej Mencwel żyje z Brzozowskim już prawie 50 lat

młodzieży" dostał 320 rubli; roczna pensja nauczyciela gimnazjalnego wynosiła ok. 700 rubli). Czytaj także Co znowu z tym Sienkiewiczem? List Andrzeja Mencwela Mencwel troszczy się, byśmy zobaczyli Brzozowskiego nie tylko w przestrzeni jego myśli, ale też w codzienności, a ta często nie była zła, bo

Wydmuszką w Lenina

wielkich tablicach ze sklejki. Przymocowali je obok stoczniowej bramy nr 2. - To była wielka satysfakcja, gdy na widok tych naszych tablic tłum zareagował owacją - wspominał Rybicki. - Ale do głowy nam wtedy nie przyszło, że znajdą się one na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO "Pamięć Świata"

Ludwik Dorn: Tu jest Polska!

zdziwiłem, jak się okazało, że pan, świeżo upieczony kandydat na posła z list PO, urzęduje w siedzibie PiS. - To zaszłość z dawnych czasów. A jako że punkt jest przedni, stosunki sąsiedzkie mamy poprawne, uznałem, że co mi szkodzi. Jak im nie szkodzi, to i mnie nie szkodzi. Zresztą gdzie ja bym teraz na

Przyjedź, mamo, na przysięgę

proces przyjęcia w jednostce wojskowej poborowych powołanych do zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Czym jest i jak wygląda pobór, pisaliśmy wczoraj (przeczytasz o tym w tekście Baczność! Do wojska marsz . Natomiast w artykule Lista chorób poborowych znajdziesz wykaz chorób

Kto zagłosuje na Jarosława Kaczyńskiego

. - Są wśród nas rolnicy i rybacy, prawnicy i lekarze, nauczyciele, pielęgniarki i przedsiębiorcy. W sumie blisko 471 osób. Lista członków Zachodniopomorskiego Społecznego Komitetu Poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego 1. Halina Adamczuk, stomatolog, Trzebież 2. Zbysław Adamczuk, lekarz, Trzebież 3

Kobiecość kucharek i faceci w żabotach

. Rozważając problem zdrowia kobiet i mężczyzn, niejednokrotnie nie docenia się tego, że symptomy chorób u jednych i drugich bywają odmienne, co oczywiście ma pierwszorzędne znaczenie przy stawianiu diagnozy. Naukowcy amerykańscy zrobili badania, które pokazały, że lekarz inaczej podchodzi do kobiety, a

Frasyniuk: Do kogo te pretensje?

Wybierzcie z nami Ludzi Wolności! Czekamy na Państwa głosy - to one zadecydują, kto zostanie Człowiekiem Wolności w każdej z pięciu kategorii: społeczeństwo, kultura, nauka, biznes i sport. Pełna lista kandydatów na wyborcza.pl/ludziewolnosciGłosować można do 31 maja, do godz. 24:00. Ogłoszenie

Bękarty Krzywoustego

list z kurii. Biskup prosi, żeby na pierwsze miejsce dać Kazimierza Świtonia. Pewno za zasługi, bo to działacz Wolnych Związków Zawodowych za komuny. Obaj kandydaci zdobywają mandaty i obaj wypinają się na RAŚ. Świtoń przystępuje do Ruchu dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego, a Musioł woli być

Sport to choroba, ale stosunkowo niegroźna

których używasz rąk uniesionych nad głową. Wszelkie "overhead activities" to czynności niefizjologiczne, do których nie jesteśmy przystosowani. Uszkadzają barki, z ich zwyrodnieniami boryka się np. niemal każdy siatkarz.Ze wszystkimi dyscyplinami wiążą się choroby zawodowe, dla kibica czasami

Beethoven? Chopin? A kto to?

edukacji. Na skutki nie trzeba czekać - malejące zainteresowanie szkołami artystycznymi w ogóle i muzycznymi w szczególności to tylko jeden z przejawów toczącej polską kulturę choroby. Tu nie chodzi tylko o samych muzyków kończących szkoły i przy odrobinie szczęścia znajdujących pracę jako niskopłatni

Kalendarz rocznic 5-11 stycznia 2015 r.

olimpijskich w Seulu (1988); w zawodowej karierze odniósł 41 zwycięstw, dziewięć walk przegrał, jeden pojedynek zremisował; cztery razy bez powodzenia walczył o mistrzostwo świata w kategorii ciężkiej. 1979 - USA udzieliły Polsce 300 mln dolarów kredytu na zakup zbóż, pasz, tłuszczów i innych surowców rolnych

Kalendarz rocznic 5-11 stycznia 2015 r.

olimpijskich w Seulu (1988); w zawodowej karierze odniósł 41 zwycięstw, dziewięć walk przegrał, jeden pojedynek zremisował; cztery razy bez powodzenia walczył o mistrzostwo świata w kategorii ciężkiej. 1979 - USA udzieliły Polsce 300 mln dolarów kredytu na zakup zbóż, pasz, tłuszczów i innych surowców rolnych

''Fakty i Mity'', czyli cep antyklerykalny

pedofilia jest już niemal chorobą zawodową funkcjonariuszy Kościoła katolickiego?". Teksty na temat życia seksualnego księży i popełnianych przez nich przestępstw są trudne do cytowania. Pełno tam szokujących szczegółów z zeznań czy akt sądowych. Wyglądają jak adresowane do osób żądnych takich

Świat goni, ja zwalniam

: dorycki, joński, koryncki. Tata był nauczycielem historii, dyrektorem liceum w Łodzi, ale dostał zakaz nauczania i pracował w przemyśle zabawkarskim, jeździł po Polsce do różnych zakładów. W drodze rysował - zazwyczaj portrety ludzi spotykanych w poczekalni PKS-u, gdzie spędzał wiele godzin, ale też domy

Czytajcie a znajdziecie. Joanna Szczęsna o biografii Shakespeare'a, Balzaca i znanych Polaków

sama pisze - to miejsce, gdzie "literatura styka się z historią". Listy, pamiętniki, dzienniki, wspomnienia czyta zawodowo, ale i nałogowo. Na ich podstawie, choć może raczej należałoby powiedzieć: wychodząc od nich, opisuje kolejne "cudze życie". Ze znawstwem, swobodą i kompetencją