choroba zawodowa nauczycieli

Aleksandra Pezda

Nauczyciele nie stracą urlopów zdrowotnych

Nauczyciele nie stracą urlopów zdrowotnych

Ale trudniej będzie je dostać i nie na każdą chorobę. To pierwszy efekt negocjacji w sprawie Karty nauczyciela między rządem, samorządami a oświatowymi związkami zawodowymi.

Nauczyciele protestują

Czego brakuje grupie zawodowej, której przywilejów zazdroszczą miliony Polaków? Nauczyciele co prawda nie zarabiają kokosów, ale za to mają dłuższy urlop i dodatki, które zwiększają ich pensje

Komisje przeciw projektowi ws. zachowania ciągłości staży nauczycielek

Urlop macierzyński nie powinien przerywać ciągłości staży nauczycielek obiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - wynika z projektu nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela, który przygotowali posłowie PiS. Sejmowe komisje edukacji i samorządu chcą jego odrzucenia.

Nauczyciel odpocznie maksymalnie 47 dni w roku

Nauczyciel odpocznie maksymalnie 47 dni w roku

zdrowia. MEN idzie na rękę samorządom, które alarmowały, że to wykańcza ich budżety - rocznie wydają na to nawet 700 mln zł. Teraz nauczyciele po siedmiu latach pracy mogą wziąć taki urlop - za jednym razem najdłużej na rok; w sumie na trzy lata. Nie ma listy chorób, decyduje lekarz obojętnie jakiej

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Jeszcze do niedawna najczęściej na choroby zawodowe zapadali nauczyciele - chodzi o problemy z głosem. Od kilku lat nauczyciele już nie przodują w statystykach. Dziś wśród chorób najczęstrze są te zakaźne i pasożytnicze. Stanowią one blisko 30 proc. wszystkich chorób zawodowych. Kto na nie zapada

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Do niedawna statystyki wskazywały, że najczęściej na choroby zawodowe zapadają nauczyciele. Mają głównie problemy z głosem, który wykorzystywany przez wiele lat nie wytrzymuje obciążeń. Od kilku lat nauczyciele już nie przodują w statystykach. Z roku na rok liczba chorych "zawodowo" spada

Zawody bez płci

Zawody bez płci

uprzemysłowionej, gdzie jest więcej szkół zawodowych i więcej kierunków do wyboru, odsetek uczennic też jest większy [wynosi 15 proc.]. Ale zwiększenie dostępności kształcenia zawodowego nie rozwiązuje zasadniczego problemu, czyli utrwalonego przez stereotypy podziału na zawody "męskie" i "kobiece

Przywileje zawodowe

Przywileje zawodowe

. NAUCZYCIELE Reguły tego zawodu dyktuje Karta nauczyciela, a nie kodeks pracy. Będąc pedagogiem, nie zobaczymy na koncie wypłaty w wysokości pensji minimalnej, ponieważ nawet na pierwszym poziomie awansu zawodowego (nauczyciel stażysta) w tym roku zarabia się 2717,59 zł brutto miesięcznie. Nauczyciel

ZNP - jednak będzie strajk?

ZNP - jednak będzie strajk?

jej reguł. Jednak inaczej przepisy te interpretują związki zawodowe - ich zdaniem to właśnie uwolni samorządy od obowiązku zatrudniania nauczycieli na Kartę. Druga sprawa: MEN chce dać samorządom większy wpływ na nauczycielski awans zawodowy. Są cztery stopnie kariery nauczycielskiej - im wyższy, tym

Nauczyciele buntują się przeciwko zmianom w Karcie nauczyciela. Będą protesty i pikiety

Nauczyciele buntują się przeciwko zmianom w Karcie nauczyciela. Będą protesty i pikiety

rocznie. Dotąd nauczyciel mógł wziąć w sumie trzy lata urlopu (jednorazowo maksimum rok), począwszy od siódmego roku pracy, na leczenie każdej choroby i zgodnie z decyzją lekarza rodzinnego. MEN chce, żeby teraz na pierwszą szansę czekali 20 lat, a w sumie mogli wziąć rok urlopu, i to po decyzji lekarza

Głębsze spojrzenie na wypalenie zawodowe nauczycieli

Głębsze spojrzenie na wypalenie zawodowe nauczycieli

psychosomatyczne. Fot.: Schön Klinik Roseneck Co roku od 400 do 500 nauczycieli szuka tutaj pomocy - to najliczniejsza grupa zawodowa wymagająca takiego wsparcia. Drugą grupą są funkcjonariusze policji, ale tych jest zaledwie ok. 100 rocznie. Według danych Ministerstwa Edukacji i Kultury landu Bawarii, w

Nauczyciele będą musieli notować, co robili w pracy

Nauczyciele będą musieli notować, co robili w pracy

. sprawdzanie klasówek w domu się liczy? Na to pytanie minister odpowiada enigmatycznie: - Chodzi o najważniejsze zadania zawodowe. Teraz jest tak, że nauczyciele są rozliczani z 18 godz. lekcji w tygodniu plus dwóch godzin na dodatkową pracę z dziećmi. Reszta ustawowego czasu pracy należy do nich - mają się

Wyższe pensje budżetówki

Wyższe pensje budżetówki

stroną społeczną (...), uznaliśmy, że będziemy wspólnie wypracowywali zasady tej podwyżki tak, aby rozwiązać problemy, które się przez lata nawarstwiły - zapewniał Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej. Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych stanowi wielokrotność kwoty bazowej określonej w

18 tys. nauczycieli protestowało w Warszawie. "Duchu święty oświeć MEN, bo nie wie, co czyni"

18 tys. nauczycieli protestowało w Warszawie. "Duchu święty oświeć MEN, bo nie wie, co czyni"

tygodniu (w liceum jedna) na dodatkowe zajęcia z uczniami zdolnymi albo wyrównawcze (nauczyciele mówią na nie "karciane" albo "halówki", od nazwiska ówczesnej ministry edukacji Katarzyny Hall). Długi spokój w kontaktach z oświatowymi związkami zawodowymi i przerwę w protestach rząd

Związki apelują o podwyżki i uwzględnienie stażu pracy przy prawie do emerytury

lekarskich po wypadku przy pracy i w przypadku choroby zawodowej. Związki poparły proponowaną przez prezydenta zmianę, ale argumentowały, że najważniejszą sprawą jest zapewnienie większych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co ustabilizowałoby go. Taką stabilizację zapewniłby wzrost wynagrodzeń

Sejm uchwalił nowelę ustawy oświatowej dot. oceniania uczniów

wyższy stopień awansu zawodowego, które w trakcie stażu zdecydują się na urlop macierzyński w pełnym wymiarze, czyli 12-miesięczny. Do tej pory zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jednym z warunków ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego

Sejm: PiS chce odrzucenia projektu noweli ws. oceniania uczniów

zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jednym z warunków ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego - jest odbycie stażu, który trwa dwa lata i dziewięć miesięcy. W przypadku, gdy przerwa w pracy spowodowana chorobą, zwolnieniem z obowiązku

Komisja edukacji przyjęła sprawozdanie dot. noweli ws. zasad oceniania

stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego - jest odbycie stażu, który trwa dwa lata i dziewięć miesięcy. W przypadku, gdy przerwa w pracy spowodowana chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy trwa do roku, przedłuża się

Szkoła powinna być laboratorium demokracji. Rozmowa z prof. Bogusławem Śliwerskim

jego dobrej woli, ewentualnie zainteresowania nauczycieli. No ale wiadomo, jaki jest poziom solidarności zawodowej, jak więc dzieciaki zgłaszają jakiś problem wychowawcy, to najczęściej on się gdzieś rozmywa. Żeby więc szkoła była samorządna, uczniowie, po pierwsze powinni być jej podmiotem. A po

Komu się należy odprawa

Komu się należy odprawa

pełny rok wysługi po pięciu latach nieprzerwanej służby. Maksymalnie może dostać sześciomiesięczne uposażenie wraz z dodatkami. Policjant w służbie przygotowawczej ma prawo do jednomiesięcznego uposażenia wraz ze stałymi dodatkami. NAUCZYCIELE Podstawą prawną dla wypłaty odpraw dla tej grupy zawodowej

Kilka poprawek Senatu do noweli ustawy oświatowej

ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, które w trakcie stażu zdecydują się na urlop macierzyński w pełnym wymiarze, czyli 12-miesięczny. Do tej pory zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jednym z warunków ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego lub nauczyciela

Etyka jak trzustka

Etyka jak trzustka

moralności, dobrym Bogu, miłości, godności, świętości i posłuszeństwie. Etyki zawodowej trzeba się uczyć i doskonalić ją przez praktykę. Jest jak trzustka wyspecjalizowanym organem, którego choroba powoduje śmierć całego organizmu.

"Praca niepewna, celu nam brak, czuję ulgę, jak dziecko zachoruje i nie przyjdzie". Na co narzekają nauczyciele

"Praca niepewna, celu nam brak, czuję ulgę, jak dziecko zachoruje i nie przyjdzie". Na co narzekają nauczyciele

związków zawodowych. Jeszcze przed akcją protestacyjną wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski zapewniał, że i następne punkty sporne są ciągle do dyskusji, a więc i do zmiany na korzyść nauczycieli. Skoro tak, to czemu odbyła się manifestacja, a związki straszą strajkiem? Po sobotniej manifestacji w

Czy nauczyciele stracą urlopy na poratowanie zdrowia?

masowe. Jednak istnieje takie zjawisko: na fali nauczycielskich zwolnień urlopy się mnożą i że nauczyciele traktują urlop na poratowanie zdrowia jako formę ucieczki przed zwolnieniem. To już wystarczający powód, aby poprawić zasady przyznawania tych urlopów. I wprowadzić np. listę chorób zawodowych

Co obetną nauczycielom?

poprzedniej kadencji była szefową gabinetu politycznego MEN i rzeczniczką zmian w Karcie oraz wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Warszawy. Jej zdaniem najważniejsze są zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli i w systemie płac. - Mnóstwo ambitnych nauczycieli, za swoją pracę nie dostaje premii, bo

Jak się zmieni Karta nauczyciela

, decyduje nawet lekarz pierwszego kontaktu. To niezależne od listy chorób zawodowych, która uprawnia do starań o rentę. Wystarczy orzeczenie lekarskie, a potem decyzja dyrektora szkoły, który musi wyrazić zgodę na urlop. Dyrektor nie może zabronić nauczycielowi wziąć zalecanego przez lekarza urlopu, w

Państwo rozdaje oświatę

dyskusję, czy nauczyciel powinien pracować dwie godziny dłużej w tygodniu. Albo czy urlop na poratowanie zdrowia należy się mu na trzy lata, czy może tylko na rok? Tak jakby dwie godziny więcej przy tablicy albo nowa lista chorób zawodowych były remedium na problemy oświaty i mogły uratować budżety

Niech państwo zdejmie kaganiec Karty

przy tablicy albo nowa lista chorób zawodowych były remedium na problemy oświaty i mogły uratować budżety samorządów. Nikt tego nawet nie policzył. Ani skutków finansowych, ani skutków społecznych".Otóż Karta nauczyciela jest kwestią kluczową, bo ma ścisły związek z poziomem edukacji i sposobem

Nauczyciel: Po ośmiu godzinach mówienia nie mogę wydobyć z siebie głosu [list]

Jestem nauczycielem przedmiotu humanistycznego od 20 lat. Do kilku uwag skłoniła mnie lektura artykułu "Może choć więcej sportu" Dominiki Wielowieyskiej. Kolejnego już. Muszę stwierdzić, że nie ma pani zielonego pojęcia o pracy w szkole. Co panią najbardziej bulwersuje? Pensum. Proszę

Jak zacząć ćwiczyć jogę

- Jeśli szkoła jogi rygorystycznie przestrzega zasad bezpieczeństwa, a nauczyciel wymaga od ćwiczących stosowania jego zaleceń dotyczących praktyki, nic złego nie powinno się zdarzyć - mówi Justyna Wojciechowska, fizjoterapeutka i nauczycielka jogi. Zajęcia z jogi prowadzi od 15 lat i przez ten

Stracą i nauczyciele, bo zwolnienia, i uczniowie, bo będą gorzej kształceni [list]

zawodowe pomagają nauczycielom podtrzymać status quo w obawie przed konkurencją - mówi prof. Balcerowicz. Prawda, no cóż, ale taka jest istota związków zawodowych, a więc nauczycielskich też. Mają one zapewnić ochronę swoim członkom, a nie dobrobyt i ogólną szczęśliwość uczniom, rodzicom i samorządom. Nie

Komu przywileje zawodowe

co może liczyć ta grupa zawodowa? Po siedmiu latach pracy, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, przysługuje mu roczny urlop dla poratowania zdrowia. W czasie urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego i świadczeń pracowniczych. O kolejny taki urlop

"Przypadek". Filmowe przypadki Krzysztofa K.

korzyściach, które czerpał z choroby. 2. W Państwowym Liceum Techniki Teatralnej w Warszawie znalazł się przypadkiem, bo dyrektorem był jego wujek. Ale spotkał wspaniałych nauczycieli. - Radzili, żeby czytać książki, chodzić do teatru i do kina. To nie było modne w moim świecie, w środowisku moich kolegów

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

charakterze zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r., ale jego zawód znalazł się na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej. Warunkiem jest spełnienie wymienionych wyżej wymagań stażowych i wiekowych. Na liście są m.in. piloci, kierowcy tirów, tancerze zawodowi, funkcjonariusze straży ochrony kolei

Byczek atakuje krówkę

jednoznacznie negatywny. Nieroby! Do kasy w hipermarkecie! Do łopaty! Pasjonaci i misjonarze są w naszym zawodzie gatunkiem wymierającym. Jeżeli jeszcze odbierze się nam resztki przywilejów z Karty nauczyciela, które i tak są marną rekompensatą za choroby zawodowe i zarobki, to poziom nauczania będzie się

Co słychać u bohaterów, którzy Związek Radziecki rozbili

, ale już nie zawodowym. Olimpijczyk i były trener reprezentacji Polski udziela się obecnie w fundacji, która przeprowadza m.in. szkolenia dla nauczycieli i instruktorów, którzy chcą się zaangażować w program tzw. "Białych Orlików". Wspiera również rozgrywki minihokeja, których finał ma

Beata Geppert: Finansowanie partii politycznych tak jak organizacji pożytku publicznego [ANKIETA WYBORCZEJ]

pracuję na umowach o dzieło, które nie generują obowiązku płacenia na ZUS). 2. Likwidacja KRUS i innych systemów branżowych, objęcie rolników systemem ZUS. 3. Ograniczenie przywilejów emerytalnych pewnych grup zawodowych (służby mundurowe, górnicy, sędziowie, nauczyciele ) oraz ich przyznawanie tylko

Ochotnicy pomagają uchodźcom

zawodowego nauczycieli; 25 lat Większość znajomych sądziła, że mój wyjazd będzie niebezpieczny, ale wszyscy byli ciekawi. Cieszy mnie, że ludzie z Czech, Słowacji, Polski - krajów nieprzychylnych uchodźcom - przyjeżdżają, pomagają, a potem starają się zmienić u siebie opinię publiczną. Tak jak my w Rosji

Beata Geppert: Wyprowadzić lekcje religii ze szkół publicznych [ANKIETA WYBORCZEJ]

systemów branżowych, objęcie rolników systemem ZUS. 3. Ograniczenie przywilejów emerytalnych pewnych grup zawodowych (służby mundurowe, górnicy, sędziowie, nauczyciele) oraz ich przyznawanie tylko osobom faktycznie pracującym w trudnych warunkach, a nie wszystkim pracownikom danego zakładu. 4. Organizacja

Senior jedzie do sanatorium. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat [PORADNIK]

przypadku osób dorosłych nie ma też żadnej gwarancji wyjazdu w czasie ferii zimowych czy też letnich wakacji. Żadne grupy zawodowe nie są tutaj uprzywilejowane. NFZ tłumaczy, że np. nauczyciele, którzy w czasie trwania roku szkolnego nie mogą brać urlopów wypoczynkowych, mogą na wyjazd do sanatorium w maju

Przywileje w budżetówce

choroby - ponad 90 dni - zgadzają się na obniżkę do 80 proc. 8 października, czyli nieco ponad dwa tygodnie przed wyborami, odbyło się spotkanie ówczesnych przedstawicieli Klubu Parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka i Jarosława Zielińskiego, m.in. ze związkiem zawodowym policjantów, strażaków oraz

Kim są laureaci Nagrody Nobla 2015 z chemii

w New Hampshire. Co poczuł? "Szok, przejęcie, zaskoczenie...". W tym roku skończył 69 lat, ale wciąż jest bardzo aktywny zawodowo - jest profesorem biochemii na Uniwersytecie Duke'a w Durham w Karolinie Północnej, a także pracownikiem Instytutu Medycznego Howarda Hughesa. Urodził się w

Mamo, czy jestem zaszczepiona na gender?

musiała kończyć. Widziałam już taki plakat: "Chroń dziecko przed gender", więc szybko zrozumiałam, o co jej chodzi. Na szczęście mogłam jej wyjaśnić, że to ani choroba, ani ideologia. Ale smuci mnie, że tak zaczęła się ta rozmowa. Słowo "gender" jak płachta na byka Plakat ze szkoły

W Warszawie pożegnano Andrzeja Turskiego

formy, dbał o nią jak o największy skarb. Tego wymagał szacunek dla słuchacza. Był mistrzem w zawodzie i to mistrzem, koronowanym przez równych sobie, nie przez żadną władzę" - powiedział prezes Zarządu Polskiego Radia, Andrzej Siezieniewski. "Był także wspaniałym nauczycielem. Miał bardzo

Nauczyciele piszą do Dominiki Wielowieyskiej [listy]

Redaktor stale powtarza te same (i jedyne) argumenty: nauczyciele nic nie robią, obijają się przez 18 zaledwie godzin, WSZYSCY (!) biorą w czasie swej kariery zawodowej trzy roczne urlopy na poratowanie zdrowia, a w ogóle uczą źle. Pracuję w tym zawodzie ponad 30 lat, w renomowanym liceum (Pani rodzina

Błonica. Anioł dusiciel

Znano ją w starożytnej Grecji, opis tej choroby pojawia się w pismach Hipokratesa, w Talmudzie kryje się prawdopodobnie pod nazwą askara i określona jest jako najgorszy z 903 rodzajów śmierci. Zaobserwowano, że dopada głównie dzieci. Zaczyna się od niewinnej chrypki i bólu gardła, a kończy powolną

Uczniowski poradnik. W angielskim jesteśmy elfami

Rozmowa z dr Grzegorzem Śpiewakiem - metodyk języka angielskiego Dr Grzegorz Śpiewak - wykładowca nowojorskiej uczelni The New School, naczelny doradca ds. metodyki nauczania języka angielskiego wydawnictwa Macmillan Polska, założyciel DOS-ELTea, niezależnego centrum doskonalenia zawodowego

Choroba przez pracę

Jesteś nauczycielem i masz problemy z głosem? Możliwe, że lekarz rozpozna u Ciebie przewlekłe schorzenie narządu głosu, co pozwoli Ci starać się o stwierdzenie choroby zawodowej. Obowiązująca teraz w Polsce lista chorób zawodowych powstała w 2002 roku. Jest zgodna ze standardami unijnymi, a także

11 powodów dla których warto się uczyć obcego języka

Nauka obcego języka: 1. Ułatwia zawodowy sukces. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazały, że osoby posługujące się więcej niż jednym językiem zarabiają - niezależnie od wykształcenia i innych zdolności - rocznie przeciętnie 20 tys. dol. więcej niż ci, którzy znają tylko język ojczysty

Emerytury kobiet

, a staż ogólny - 20. Uwaga! Trzeba spełnić wszystkie warunki. Zawód musi się znajdować na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej z 2008 r. Są na niej m.in.: tancerze zawodowi, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, maszyniści, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze, a także nauczycielki

Kolejny młody z Olsztyna w wielkim świecie

przemysłową na Politechnice Warszawskiej. Już studiując, rozwijałem się zawodowo. Byłem na praktykach w Macedonii, kolejne lato spędziłem w Hiszpanii w Bilbao, gdzie zajmowałem się zaawansowaną pracą programistyczną, potem podjąłem pracę w jednej z firm i zajmowałem się rozwojem oprogramowania biznesowego

Michał Boni: Byliśmy głusi

, musimy pozbyć się stereotypów. "Rozwalmy związki zawodowe, bo blokują reformy". "Zlikwidujmy Kartę nauczyciela". Różne takie. Ze Sławkiem Broniarzem się przyjaźnię i on dostaje białej gorączki, jak to od nas słyszy. Tak odpychaliśmy od siebie całe środowiska. Przez lata nasz obóz

Granie Chopina do krwi. Konkurs Chopinowski 2015

. - To godziny spędzane każdego dnia na ćwiczeniu wymagającego repertuaru dla osiągnięcia doskonałości każdego gestu - dodaje Karolina Czechowska, pianistka studiująca w paryskim ośrodku medycyny sztuk performatywnych Médecine des Arts. Dolegliwości zawodowe Z badań przeprowadzonych wśród uczniów

Prof.Kotowska: 500 zł na dziecko to nie wszystko

. zł, to od razu będą mieli więcej dzieci. - Nie mamy tyle pieniędzy, a poza tym wysokie zasiłki pieniężne nie tylko nie gwarantują wzrostu urodzeń, ale przede wszystkim demotywują do pracy zawodowej. Przed wyborami zapytaliśmy bezrobotną 23-latkę, na kogo będzie głosować. "Na PiS - odpowiedziała

Przywileje dla seniorów i kombatantów

Choroby, niskie emerytury, drogie leki - z tym wielu seniorów boryka się na co dzień. Warto wiedzieć, co sprawi, że ich życie będzie nieco łatwiejsze. BEZ KOLEJKI DO LEKARZA Jednym z przywilejów, na które mogą liczyć m.in. kombatanci, jest prawo do opieki lekarskiej poza kolejnością. Dotyczy ono

Nieszczęśliwe dzieci wyrastają na schorowanych dorosłych

Brytyjscy naukowcy z King's College London zajrzeli w dzieciństwo, a potem w dorosłość 7 tys. mieszkańców Aberdeen urodzonych między 1950 a 1955 r. Najpierw czytali opinie miejscowych nauczycieli, którzy opisywali w swoim czasie podopiecznych. Szczególną uwagę zwracali na dzieci opisane jako

Mozolnie idziemy do przodu, jeśli chodzi o poprawę kondycji finansowej najmniej zarabiających

Polska lewica do spółki z PiS-em albo tych problemów nie dostrzega, albo proponuje lekarstwo gorsze od choroby. Broni przywilejów górników, zarabiających kilka tysięcy złotych, nauczycieli czy rolników, którzy mają się całkiem nieźle w porównaniu z absolwentami szukającymi pracy. Dla lewicy

Tylko cztery dni w szpitalu? Chyba więc nic się nie stało

niezdrowe, ale myślą: mnie papierosy nie szkodzą, bo palę tylko 20 dziennie, nie to co sąsiad, któremu trzy paczki nie wystarczają. Jak takich rehabilitować? - Trzeba z pacjentem rozmawiać. Tak, żeby zrozumiał. Innego komunikatu potrzebuje dziennikarz, innego nauczyciel, jeszcze innego rolnik, innego

Renty zwykłe i mundurowe

przypadku żołnierzy zawodowych będzie to uposażenie z ostatniego miesiąca pełnienia służby. Podobnie jak do tej pory renta z tytułu niezdolności do służby będzie zwiększana o 10 proc. podstawy wymiaru, gdy niezdolność do służby powstała "wskutek wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z

Tusk na tróję z minusem

wcześniejszych emerytur wielu grupom zawodowym i pozostawienie tzw. emerytur pomostowym pracownikom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia). Polacy są więc teraz nieco zaskoczeni, a straszak w postaci PiS przestał działać, bo do wyborów blisko cztery lata, sondaże pokazują zatem jak naprawdę wyborcy

Wyznania pokerzysty. "Kładę córkę spać, żegnam się z żoną, zamykam w pokoju"

zawodowym pokerzystom. Jeździ też na Węgry, gdzie państwo zalegalizowało hazard on-line i zamierza pobierać podatki z tego rodzaju działalności. W Polsce nadal musi ukrywać się w szarej strefie. Ręce startowe* Dawid. Pod tym zmienionym imieniem ukrywa się krakowski pokerzysta. Imię nie jest przypadkowe

Epidemia dysleksji w dużych miastach

dysleksji nie powinno być ani obciążeniem, ani usprawiedliwieniem. Jeżeli ktoś mimo dysleksji podejmuje wyzwanie na stanowisku wymagającym szybkiego i nieomylnego czytania i pisania, nie powinien później tłumaczyć niepowodzeń zawodowych chorobą. Brzmi to z pozoru okrutnie, ale wyobraźmy sobie podobną

Wyprawka dla ucznia

sytuacji, np. z powodu wielodzietności czy ciężkiej choroby członka rodziny. Liczba takich uczniów nie może przekroczyć 5 proc. ogólnej liczby uczniów w gminie. MEN przewiduje, że z programu skorzysta w tym roku ok. 213,3 tys. uczniów, z czego mniej więcej 91,6 tys. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

Futbol, czyli przemoc

. Komentatorzy zastanawiają się, czy to zawodowa liga futbolu NFL produkuje psychopatów, czy może problemy ligi są odbiciem patologii zafascynowanego przemocą społeczeństwa. Odczytanie wyroku skazującego Aarona Hernandeza na dożywocie 2. Żeby zrozumieć, jakie emocje sprawa budzi za oceanem, trzeba wiedzieć, czym

Pomorskie: strajk tysięcy nauczycieli

nadgodzinami - mówi Grażyna Ignarowicz, nauczycielka wychowania fizycznego w "ósemce". - A przecież należę do jednej z najbardziej wykształconych grup zawodowych w tym kraju. Podnoszę ciągle swoje kwalifikacje, mam wyższe wykształcenie. Pracuję ciężko, jestem narażona na choroby zawodowe. Nie chcę

Uwaga, prof. Bladaczka nadciąga

: wzajemnego zaufania, partnerstwa i współpracy. Współpracy i partnerstwa uczniów, nauczycieli, kuratorów, ministrów edukacji z partii rządzącej i opozycyjnej, a nawet związków zawodowych nauczycieli, które nie są w sporze z rządem, tylko współtworzą system edukacyjny kraju. Partnerstwem objęte są też

Waloryzacja emerytur i rent 2015

brutto do 861,51 zł (o 17,06 zł). * Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 648,13 zł do 661,22 zł (o 13,09 zł). * Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - z 1013,34 zł do 1033,81 zł (o 20,47 zł). * Najniższa renta

Troska o człowieka w centrum nauczania Jana Pawła II

zwykle przynoszą z sobą lata doświadczeń", bo "czas jest znakomitym nauczycielem". Upominał się o szacunek dla ludzi starych, o należną im opiekę w chorobie i cierpieniu, o "nieodzowną solidarność między różnymi pokoleniami". W liście do kobiet w 1995 r. pisał, że "jest

Choroba iskrzących neuronów

Padaczka, czyli inaczej epilepsja, jest chorobą przewlekłą. Towarzyszyła ludziom od wieków. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z ok. 1050 roku przed naszą erą. Przez lata kojarzona była z mistycyzmem, magią i szamaństwem. Jej badaniem zajmowali się m.in. Hipokrates i Arystoteles. W średniowieczu

"Dr House" - sezon piąty kultowego serialu z "Gazetą"

nagle, pięć lat po otrzymaniu przeszczepów od tego samego dawcy. House i jego zespół rozpoczynają dramatyczna walkę o ocalenie dwójki pozostałych przy życiu biorców. Zdarzenia niepożądane Niezdiagnozowana dotychczas choroba zaburza percepcję artysty-fotografa, zagrażając zawodowym i osobistym aspektom

Troska o człowieka w centrum nauczania Jana Pawła II

zwykle przynoszą z sobą lata doświadczeń", bo "czas jest znakomitym nauczycielem". Upominał się o szacunek dla ludzi starych, o należną im opiekę w chorobie i cierpieniu, o "nieodzowną solidarność między różnymi pokoleniami". W liście do kobiet w 1995 r. pisał, że "jest

Kto będzie musiał dłużej pracować, a kto nie?

należy bowiem wskazać, że podniesienie powszechnego wieku emerytalnego z jednoczesnym brakiem adekwatnych działań odnoszących się do emerytur górniczych budzi wątpliwości co do zgodności takiego rozwiązania z wyrażoną w art. 32 ust. 1 konstytucyjną zasadą równości". Jestem nauczycielem. W myśl

Robert Schumann. Między depresją a euforią

badania współczesnych lekarzy zajmujących się chorobą Schumanna nie potwierdziły jednoznacznie takiej diagnozy.Muzyka staje się najważniejsza Z lipskiej depresji wyciągnęła Schumanna muzyka - znalazł nauczyciela fortepianu Fryderyka Wiecka, który przepowiadał mu wspaniałą karierę wirtuoza. Schumann zaczął

Dlaczego boli cię gardło

przewlekłą. Jej najczęstsze przyczyny to zawodowe nadużywanie głosu (nauczyciele), narażenie na dym tytoniowy, refluks żołądkowo-przełykowy, ale też nowotwory gardła i krtani. Przyczyny chrypy mogą być również wtórne, takie jak np. osłabienie mięśni gardłowych przy niedoczynności tarczycy, ale też przy

Mizoginia. Drżyjcie, czarownice wracają

od pochodzenia, zabarwienia politycznego, aktywności zawodowej i zatrudnienia, to jest to stare doświadczenie chybionej interwencji: jesteście na spotkaniu, wyrażacie swój sposób myślenia, potem zapada krótkie milczenie, następnie po kilku niewygodnych sekundach jakiś mężczyzna zaczyna tam, gdzie

Czy to ministrowie, czy zderzaki?

, ulga internetowa, 50-proc. koszty uzyskania przychodu dla dziennikarzy i twórców to przywileje, które nie mają żadnego uzasadnienia społecznego. Trzeba zabrać się też za przywileje emerytalne różnych grup zawodowych. Martwią plany ograniczenia ulg na dzieci, bo rodziny wielodzietne mają większe koszty

Spokojnie, pali się

nimi różnica? - Szybki "fix" przynosi ulgę na krótką metę, a z perspektywy czasu często okazuje się zwykłą prowizorką, bo leczy symptomy "choroby", a nie jej przyczynę. Kiedy badałem ten temat, bardzo mnie ciekawiło, jakie określenia na doraźne rozwiązania mają inne kultury. Pytałem

Szkoła pięknych umysłów

(niewątpliwie związanym z największym nieszczęściem naszych czasów - szerokim dostępem do studiów wyższych). Lamenty okraszone zostały obowiązkowymi jęknięciami o gimnazjach, o szkołach zawodowych, nawet o jakimś nieszczęśniku, który w internetowym filmiku nie zdołał podać liczby dni w roku. W konkluzji jednak

Robin Williams - komik od łez i szaleństwa [ORLIŃSKI]

choroba dwubiegunowa, przekleństwo wielu ludzi zawodowo zajmujących się rozśmieszaniem innych. Pięć lat temu zagrał tytułową rolę w czarnej komedii "Najlepszy ojciec świata". Jego postać, Lance Clayton, to jakby parodia poprzednich głośnych ról Williamsa, a przy okazji jego samego. To życiowy

Żartują, prowokują i się boją. KOD w małym mieście

osiedlu, to salutują sobie i mówią "Heil Hitler". Pewnie oni napisali na bloku "Anty Islam". Boguchwała jest prawomyślna, pokazują to wybory. Nieprawomyślni są mniejszością. Przychodzi do sklepu emerytowany nauczyciel i psioczy na 500 plus, ale jak ktoś wchodzi, to ścisza głos. Jestem

Cztery lekcje dobroczynności według Zuckerberga

dzieci i - szerzej - przyszłe pokolenia powinny żyć w lepszym świecie. Takim, w którym nękającym ludzkość chorobom da się zapobiegać albo przynajmniej je leczyć; w którym edukacja jest nie tylko powszechna, ale także dopasowana do zdolności i zainteresowań każdego człowieka; w którym mniejszości mają

Wiara bez autorytetów. Piekła się nie boimy, kościoły omijamy

bardziej skuteczny system opieki zdrowotnej i społecznej. Gdyby w I wieku n.e. w Palestynie system opieki zdrowotnej był na takim poziomie, jakim jest w dzisiejszej Szwecji, czy ludzie masowo gromadziliby się wokół Jezusa, nauczyciela i uzdrowiciela, tak jak według Ewangelii się gromadzili? Na zachodzie

Wszędzie dobrze, ale w budżetówce najlepiej

awansu zawodowego (są cztery: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany).To do tak wyliczanej pensji podstawowej trzeba doliczyć kilkanaście dodatków, które mogą stanowić nawet jedną trzecią całego wynagrodzenia. Niektóre z nich są wyliczane procentowo od pensji zasadniczej - jej podwyżka

Pacjenci chcą konopi! Zapraszamy na konferencję "Cannabis leczy"

pierwszy lekarz w Polsce terapię cannabisową. W leczeniu konopiami uzyskuje doskonałe efekty (zmniejszenie objawów na poziomie 50-90 proc.). Marek Balicki Polityk i społecznik o lewicowych poglądach. Lekarz psychiatra, aktywny w wielu organizacjach zawodowych i społecznych, był dyrektorem trzech

Starzejemy się. Nowy zawód: specjalista do spraw seniorów

ekonomicznym. - Gerontolog skupia się nie tylko na chorobach wieku starszego, ale analizuje również warunki życia seniorów. Stara się zorganizować czas wolny tak, aby osoby starsze mogły optymalnie funkcjonować w społeczeństwie. Gerontolog, wykazując się znaczącą empatią, stara się pomóc rozwiązać problemy

Stephen Hawking: Krótka historia geniuszu

wspaniale, jego nerw twarzowy potrafi uruchomić i zgrać przynajmniej część z 34 mięśni twarzy. To ostatni ze złożonych ruchów, do których może jeszcze zmusić swe bezwładne ciało. *** 8 stycznia kończy 72 lata. Jest najdłużej żyjącym pacjentem ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Choroba trwale

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

). *Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową z 997,38 zł, do 1012,34 zł (o 14,96 zł). *Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową z 765,50 zł brutto, do 776,98 zł (wzrost o 11,48 zł

Polonus o pięściach z kamienia. Historia sportowa

nierówną walkę. Przegrał wtedy po raz trzeci w karierze - dwóch poprzednich porażek doznał jako nastolatek z rąk Maurice'a Thompsona, swego pierwszego nauczyciela boksu w Butte. Dwa i pół miesiąca później Ketchel i Papke spotkali się po raz trzeci, tym razem w San Francisco, ale nie było już podawania rąk

Spowolnij czas, zyskasz zdrowie

sposób nieco chaotyczny, ale rzadko dopada ich choroba wrzodowa czy schorzenia serca. Nie lubią być poganiani. Źle w takim świecie będą się czuć tylko ludzie żyjący "poprzez czas". To ci o zachodnim, materialnym, podejściu do czasu. Nie spóźniają się, bo kontrolują czas - wiedzą, ile zajmie im

Trójka czy Trujka*

znany uczony opowiadał mi o swoim starcie zawodowym. Marzył, by pracować w radiu. Trafił do - nazwijmy to - sekcji rybołówstwa dalekomorskiego, bo była tu taka w PRL-u. Najpierw parzył herbatę i nosił taśmy, aż pozwolono mu łaskawie zrobić audycję. Okazała się sukcesem. Wzywa go kierownik i krzyczy. Za

Podkuwacz koni: W podwarszawskich stajniach pełno jest smutku

klaczy Józefa PiłsudskiegoZ podkuwaczem Radkiem Mojsymem jadę na podlubelską wieś werkować konie. Prawnicy, lekarze, prezesi mają stajnie przestronne, nowe, z żyrandolem pośrodku. Księgowi, nauczyciele, urzędnicy mają stajnie ciasne, przerobione z chlewów i kurników. Studenci nie mają stajni, ale mają

Czapski Zdzisław

nigdy, nawet w ciężkiej chorobie, którą znosił z franciszkańską pokorą. Szanował wszystkich, zarówno studentów jak też nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Posiadał nadzwyczajny dar skracania dystansu między osobami stojącymi od Niego niżej w hierarchii zawodowej. Był cenionym i

Pielęgniarka - to już nie jest atrakcyjny zawód dla młodej dziewczyny

zawodową. Robisz kolejne kursy, na przykład wyjaławiania narzędzi, chociaż uczyłaś się już tego w szkole. Nieraz czuła się jak własność szpitala. Pewnego dnia dowiedziała się, że część pieniędzy z wypłat została przeznaczona na rzecz szpitala. Chciała iść się kłócić, ale koleżanki pielęgniarki ją

Socjal nas wzbogaci

: mundurowym zamieniono 100 proc. zasiłku chorobowego na 80 proc. (gdy choroba nie jest związana z pracą), a zaoszczędzone pieniądze przeznaczono na nagrody dla najlepszych policjantów. Podobna reforma powinna objąć nauczycieli: zniesienie przywilejów i podniesienie pensji najlepszym. Przywileje bogatych

Bill Murray w "Grand Budapest Hotel": Hotelowy portier wie więcej niż spowiednik [ROZMOWA]

mylimy. Chociaż zawodowo zwykle wybieram nieźle. Mój przyjaciel mówi, że mam doskonały "wykrywacz bredni". To działa. No, może raz się pomyliłem. Chodzi o film z kotem Garfieldem? - Przepraszam: dwa razy. Kto jest kim w "Grand Budapest Hotel" - przewodnik Jacka Szczerby. To prawda, że

Waloryzacja emerytur i rent 2015

brutto do 861,51 zł (wzrost o 17,06 zł) (Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 648,13 zł do 661,22 zł (wzrost o 13,09 zł) (Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową z 1013,34 zł do 1033,81 zł (wzrost o 20,47 zł

Trudniejszy urlop na zdrowie

to jedna z najczęstszych chorób zawodowych - mówi "Gazecie" Franciszek Potulski, wiceminister edukacji. Urlopy jednak sporo kosztują, bo nauczyciel dostaje wtedy całe wynagrodzenie i dodatek za wysługę lat. - A na jego miejsce trzeba mieć zastępstwo, czyli opłacać dwa etaty - mówi Potulski

Chopin po polsku

ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1045 osób, w tym także nauczycieli, studentów, uczniów oraz ludzi zawodowo związanych z muzyką. A co ty wiesz o Chopinie? Studia ukończył w Warszawie, gdzie z rodzicami zajmował mieszkanie w pałacu Saskim - tam działało liceum, w którym francuskiego uczył jego ojciec

Jak Centrum Pomocy Rodzinie zniszczyło rodzinę - list

gdybym wybrała właśnie takie? Mogłabym całkowicie zmienić jego życie. Nie mam uprzedzeń w stosunku do niepełnosprawności. W końcu całe życie zawodowe pracuję właśnie z dziećmi dysfunkcyjnymi. Jestem pedagogiem specjalnym-oligofrenopedagogiem. Pojawia się myśl, by zmienić zawód z nauczyciela-terapeuty na

Co się należy starszym i ich opiekunom

samotnej lub na osobę w rodzinie). Nie może być mniejszy niż 30 zł i wyższy niż 529 zł miesięcznie. Zasiłek okresowy - jest przyznawany w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Jego wysokość to co najmniej 50 proc. różnicy między