ceny żyta paszowego

PAP

Resort rolnictwa: drożeją zboża konsumpcyjne i wieprzowina

Resort rolnictwa: drożeją zboża konsumpcyjne i wieprzowina

Drugi tydzień lipca przyniósł wyższe ceny pszenicy, żyta i kukurydzy, tańszy był jęczmień paszowy. Drożał żywiec wieprzowy, taniała zaś wołowina i drób - wynika z analizy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mały import, duży eksport; zboże na krajowym rynku drożeje

Import zbóż do Polski jest obecnie niewielki, natomiast eksport wysoki. W styczniu drogą morską może być wywiezione 250-300 tys. ton. Po świętach przetwórnie poszukują ziarna, ceny zbóż wzrosły - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Zbiory kukurydzy dobiegają końca, wzrosła cena pszenicy na eksport

Rolnicy zebrali już 70 proc. zasianej kukurydzy. Dobra pogoda sprzyja dokończeniu zbiorów. Wzrosły ceny pszenicy konsumpcyjnej przeznaczonej na eksport - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Izba Zbożowo-Paszowa: kukurydza prawie zebrana, mało zboża na rynku

najbliższe tygodnie i jedynie dokupuje ziarno na bieżąco, głównie na rynkach lokalnych. W połowie listopada pszenica konsumpcyjna z tegorocznych zbiorów z dostawą do wytwórni (elewatora) kosztowała 670 -720 zł/t; pszenica paszowa - 590 -670 zł/t; żyto konsumpcyjne - 490 - 530 zł/t; żyto paszowe - 470 - 510

ARR: w najbliższych miesiącach zboże będzie tańsze niż przed rokiem

Trochę tańsza będzie pszenica paszowa - 660-710 zł/t, a żyto może kosztować 530-570 zł za tonę. Pod koniec grudnia tona zboża może być o 20-40 zł tańsza - uważają eksperci. Według danych resortu rolnictwa, we wrześniu przeciętna cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 666

Spokojnie na rynku zbóż

kosztowało tyle samo, co na początku miesiąca. Za pszenicę paszową trzeba było zapłacić 430-440 zł/t. Giełdowa cena żyta konsumpcyjnego była w granicach 380-390 zł/t, jęczmienia paszowego - 420-430 zł/t, kukurydzy - 380-390 zł/t. Według ministerstwa rolnictwa, w połowie grudnia (dane za okres 15-21 grudnia

IERiGŻ przewiduje lekki wzrost cen zbóż w 2009 roku

"W końcu 2008 r. ceny pszenicy mogą wynieść 530-560 zł/t, a średnie ceny żyta 420-450 zł/t, przy czym ceny ziarna paszowego będą znacznie niższe. W pierwszych miesiącach 2009 r. możliwy wydaje się dalszy, umiarkowany wzrost cen, a w końcu sezonu niewielkie spadki" - napisano. IERiGŻ

Mało transakcji na rynku zbóż

pszenicy konsumpcyjnej na giełdach kształtowały się w przedziale 470-500 zł za tonę, a ceny pszenicy paszowej - 430-440 zł/t. Żyto kosztowało 370-390 zł/t, jęczmień paszowy - 420-430 zł/t, a kukurydzy - 380-410 zł/t. Według Krajowej Federacji Producentów Zbóż (KFPZ) zakłady przetwórcze kupują zboże po

Ministerstwo rolnictwa: zboża i mięso wciąż drożeją

Ceny jęczmienia i żyta w ciągu tygodnia wzrosły o 6 zł za tonę (odpowiednio o 1,5 proc. i 1,3 proc.). Przeciętna cena jęczmienia paszowego wápierwszym tygodniu marca ukształtowała się na poziomie 452 zł/t, a żyta konsumpcyjnego 396ázł/t. Jęczmień był o niecałe 2 proc. droższy niż

Rosną ceny zbóż w Polsce

danych resortu rolnictwa, na początku lutego tego roku cena pszenicy konsumpcyjnej w różnych regionach kraju była bardzo zróżnicowana i wahała się w przedziale 375-750 zł za tonę, średnio - 570 zł/t. Przedsiębiorstwa skupywały pszenicę konsumpcyjną średnio po 513 zł/t, a paszową po 460 zł/t. Żyto

Tona pszenicy konsumpcyjnej pod koniec roku może kosztować 550 zł

zaznaczył, że o ile można oczekiwać wzrostu ceny pszenicy konsumpcyjnej, to będzie taniała pszenica paszowa i kukurydza. Pszenica paszowa kosztuje średnio ok. 420 zł za tonę, zaś kukurydza - 373 zł. Wyjaśnił, że jest to spowodowane dużym spadkiem popytu na ziarno ze względu na ograniczenie produkcji trzody

Zbożowa klęska na miarę stulecia: Zboża wymarzły, a zasiać nie ma czym

Zbożowa klęska na miarę stulecia: Zboża wymarzły, a zasiać nie ma czym

wróciły do pierwotnego poziomu. W drugiej połowie marca tona pszenicy konsumpcyjnej kosztowała 830 zł, paszowej 770 zł. Za żyto trzeba było zapłacić ok. 900 zł, a za rzepak - aż 1950 zł. Zatrzymanie galopady cen to efekt warunków klimatycznych. Po latach problemu z suszami na międzynarodowy rynek wrócili

Droższe mięso i zboże, tańsze mleko

miesiącem. Ziarno to było jednak o ok. 33 proc. tańsze niż przed rokiem. W analizowanym tygodniu za żyto konsumpcyjne rolnicy przeciętnie dostawali 366 zł/t, tj. o 1,6 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Cena ta była o ponad 5 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o ok.49 proc. niższa niż przed rokiem. W

Prognoza: Niższe zbiory zbóż, niższa cena ziarna

Tomaszewicza z IZP, pszenica w III kwartale tego roku powinna kosztować w granicach 700 zł za tonę. Według ekspertów ARR, w grudniu pszenica paszowa może kosztować 700-750 zł/t, a konsumpcyjna - 730-780 zł za tonę. Tańsze będzie także żyto. Jego cena we wrześniu wyniesie 620-650 zł za tonę, a w grudniu 630

Spadki cen zbóż wyhamowane, mięso drożeje

porównywalnym okresie ub.r. W analizowanym tygodniu podmioty rynkowe podwyższyły o 5,3 proc. ceny skupu żyta konsumpcyjnego. Za 1átonę tego ziarna przeciętnie w kraju płacono 376ázł. Była to cena o prawie 2 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o ok. 46 proc. niższa niż przed rokiem. W porównaniu

Tanieją zboża, drożeje wieprzowina

roku. W tym czasie znacząco (o 12,4 proc.) potaniało żyto konsumpcyjne. Za 1 tonę tego ziarna uzyskiwano 634 zł, tj. o ok. 7 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 32 proc. droższe niż przed rokiem. Po ubiegłotygodniowym wzroście powróciła spadkowa tendencja cen jęczmienia

Resort rolnictwa: Zboże drożeje

żyta konsumpcyjnego wzrosła o ponad 6 proc., do 388ázł/t. Ziarno to było jednak o ponad 7 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 49 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie ub.r. W ciągu tygodnia oáponad 7 proc. potaniał w skupie jęczmień paszowy, za który w dniach 13-19.10. br. uzyskiwano

Resort rolnictwa: Zboża nadal tanieją

W dniach 29.12.08-04.01.09 średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 477 zł/t, tj. o 1 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 0,2 proc. tańsze niż przed miesiącem i o ok. 43 proc. tańsze niż przed rokiem. Cena żyta konsumpcyjnego

Susza wcale nie taka groźna

niemal jedyni w Europie mieliśmy urodzaj, ale ceny zbóż poszybowały w górę, bo Europa wysysała od nas ziarno, windując ceny. Teraz sytuacja będzie odwrotna, wzrostowi cen zapobiegnie import z Europy - uważa Maciej Tomaszewicz z Izby Zbożowo-Paszowej. Także Zbigniew Kaszuba, prezes federacji zrzeszającej

Sawicki zwróci się do Brukseli w sprawie ceł na zboża

, by Unia utrzymywała bezcłowy import zbóż. Jego zdaniem, do Polski napływa zbyt dużo taniego ziarna z krajów trzecich, a to powoduje spadek cen pszenicy na krajowym rynku. Maleją także przychody producentów zbóż. Jak podała Izba Zbożowo-Paszowa, do kraju napływa pszenica i jęczmień z nowych zbiorów z

Resort rolnictwa: Zboża tanieją

żyta konsumpcyjnego w ostatnim tygodniu września obniżyła się o 3,1 proc. do 406ázł/t. Ziarno to było o ponad 5 proc. tańsze niż przed miesiącem i o ok. 46 proc. tańsze niż rok wcześniej. Od trzech tygodni notuje się wzrost cen skupu jęczmienia paszowego. W dniach 22-28.09. br. dostawcy tego

Cena pszenicy stabilna; drożeje wieprzowina

poprzedniego tygodnia cena żyta konsumpcyjnego obniżyła się o 1,8 proc. do 383ázł/t. W analizowanym okresie ziarno to było o 3,5 proc. tańsze niż przed miesiącem i o ponad 48 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie ub.r. W ciągu tygodnia o 1,3 proc. potaniał w skupie jęczmień paszowy, za który w

ARR: zboże będzie tańsze, wieprzowina i wołowina zdrożeją

prawdopodobnie większy, ale ze względu na niski stan zapasów utrzymają się one na stosunkowo wysokim poziomie" - dodają eksperci. Zespół ekspertów ocenił, że przeciętne ceny skupu zbóż dla pszenicy konsumpcyjnej we wrześniu wyniosą 710-740 zł/t, na koniec roku zaś będą na poziomie 730-780 zł/t. Żyto po

Tanieje pszenica i wieprzowina - MRiRW

. W ostatnim tygodniu czerwca za 1 tonę żyta konsumpcyjnego dostawcom płacono przeciętnie 681 zł, tj. znacząco (o 7,3 proc.) mniej niż tydzień wcześniej i o 6,7 proc. mniej niż przed miesiącem. Równocześnie cena tego ziarna była o 21 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie ub.r. Cena jęczmienia

Tanieją zboża i wieprzowina - MRiRW

Według danych resortu, w dniach 18-24 sierpnia za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 571 zł/t, tj. o 2,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o 25 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o ponad 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Cena żyta konsumpcyjnego w analizowanym tygodniu ukształtowała

Resort rolnictwa: tanieją zboża konsumpcyjne

okresie ub.r W analizowanym tygodniu za żyto konsumpcyjne płacono średnio 419ázł/t, wobec 417 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o ponad 7 proc. tańsze niż przed miesiącem i o ok. 42 proc. tańsze niż rok wcześniej. W ciągu tygodnia oá0,2 proc. podrożał jęczmień paszowy, za który w

Podaż zboża ze żniw powoduje spadki cen

W dniach 11-17.08 za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 586 zł/t, tj. o 3,7 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o 25 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o blisko 15 proc. mniej niż rok wcześniej. Cena żyta konsumpcyjnego w analizowanym tygodniu ukształtowała się na poziomie 472 zł/t, tj

Resort rolnictwa: import obniża ceny zbóż

W dniach 04-10 sierpnia pszenica konsumpcyjna skupowana była przeciętnie po 609 zł/t, tj. o 4,7 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie za zboże to płacono oáponad 24 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o ok. 5 proc. mniej niż przed rokiem. Cena żyta konsumpcyjnego w ciągu

Krówki wydelikacone

. - Gdzie pan chce rozmawiać, w domu czy w oborze? Obora kilkuletnia, przestronna, zgodnie z koncepcją Sztycha położona w kierunku wschód - zachód, dzięki czemu częściej wpada tu wiatr i chłodzi bydło. Po jednej stronie luzem jałowizna, po drugiej krowy, przez środek korytarz paszowy, bokiem cielaki. Bydło

MRiRW: Spadają ceny skupu zbóż i mięsa, z wyjątkiem wieprzowiny

, tj. o 2,7 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie była ona o prawie 4 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o blisko 43 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie ub.r. W analizowanym tygodniu obniżyła się również cena żyta konsumpcyjnego. Za 1 tonę tego ziarna uzyskiwano średnio 724 zł

Ministerstwo rolnictwa: Żniwa na ukończeniu, zboża tanieją

Według danych ministerstwa rolnictwa w dniach 25-31 sierpnia za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 562 zł/t, tj. o 1,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o 12 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o blisko 28 proc. mniej niż rok wcześniej. Cena żyta konsumpcyjnego wáanalizowanym

MRiRW: Zboża konsumpcyjne i trzoda chlewna podrożały, tańszy żywiec wołowy i drób

spadek cen skupu jęczmienia. W pierwszym tygodniu lipca cena jęczmienia paszowego wynosiła 616 zł/t, czyli o ponad 9 proc. mniej niż w ostatnim tygodniu czerwca, 15 proc. mniej niż przed miesiącem, jednak oáprawie 15 proc. więcej niż przed rokiem. MRiRW podało także, że w dniach 30.06-06.07 za

Ministerstwo rolnictwa: Tanieją zboża

roku. W tym czasie znacząco (o 16,8 proc.) potaniało również żyto konsumpcyjne. Za ziarno to uzyskiwano 528 zł/t, tj. o ponad 27 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie było ono o niecały 1 proc. droższe niż przed rokiem. Ponownie potaniał też jęczmień paszowy. W dniach 28 lipca 3 sierpnia br

Żniwa nabierają tempa

opinii prezesa KZPR, firmy na razie nie chcą do końca ujawniać swoich propozycji. Obecna rynkowa cena żyta konsumpcyjnego to 480-550 zł/t, a jęczmienia 510-620 zł/t. Kaszuba zaznaczył, że w tej chwili w zasadzie nie dokonuje się transakcji. Uważa on, że ceny zaproponowane przez firmy skupowe są nie do

Europejskie rolnictwo bez rewolucji

Projekt zmian WPR był oczekiwany już od dawna. Bo choć Wspólna Polityka Rolna wciąż pochłania ok. 45 proc. unijnego budżetu - blisko 48 miliardów tylko w tym roku - to w coraz mniejszym stopniu odpowiada na potrzeby. W Europie, tak samo jak na całym świecie, ceny żywności rosną. Zmiany

53 złote od łba. O wójcie, który od 25 lat siedzi na gminnym tronie

napisane flamastrem na kartce) za pięćdziesiątkę można kupić 67 kg albo jakieś 2,5 worka ekogroszku do palenia w centralnym. 50 zł wystarczy także na trzy metalowe wiadra, na zestaw szpadla z szuflą, ale ciut, ciut zabraknie na krajowe poidło dla bydła i worek koncentratu paszowego dla prosiąt, ale już za

Jak zrobić chleb bez żyta

Czekaj, piekarz z Krakowa. Jednak nie wszyscy piekarze zapowiadają wzrost cen, obawiając się spadku popytu. - Niektórzy po prostu obniżają zawartość mąki żytniej w żytnim chlebie - opowiada Albin Bandower, prezes największych w kraju zakładów zbożowych przerabiających żyto na mąkę w Stoisławiu. - Już

Albo dopuścimy GMO, albo zdrożeje żywność

dni i wystarczy mu na to 1,8 kg pasz. Po wejściu w życie zakazu stosowania pasz z GMO tucz kilogramowego kurczaka wydłuży się do 47 dni, a zużycie paszy wzrośnie do 2,1 kg. Wzrost kosztów produkcji przełoży się na ceny dla konsumentów.Według szacunków ekspertów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa mięso

Piekarze przeciw zaniżaniu cen chleba

Przeciwko zbyt niskim cenom chleba ustalanym przez super- i hipermarkety protestowali wczoraj piekarze w Poznaniu. - W chlebie najwięcej jest polityki, dumpingu i naszego strachu - wykrzykiwali. Życie piekarzom utrudnia też droga mąka, która stanowi ok. 30 proc. ceny chleba. Piekarze złożyli na

Zboże drożeje - minister rolnictwa rozważa bezcłowy import

". - Sama zapowiedź, że minister zamierza wprowadzić kontyngenty bezcłowe na import zbóż już może zdziałać cuda - uważa Bogdan Judziński z Polskiej Izby Zbożowo - Paszowej. - Ci, którzy przetrzymują ziarno w magazynach licząc na dalszy wzrost cen uświadomią sobie, że mogą się przeliczyć i zwiększą

O ile jeszcze podrożeje chleb

kończą się zapasy - uważa szef Polskiej Izby Zbożowo-Paszowej Bogdan Judziński. - Już widać, że nie da się uniknąć kolejnej podwyżki cen chleba - mówi Kazimierz Czekaj, właściciel jednej z większych piekarni w Krakowie. - Nawet jak agencja rzucała zapasy, trudno było kupić zboże, a teraz może być

Po wprowadzeniu zakazu stosowania pasz z mączek kostnych w Polsce zdrożeje mięso

hoduje się taniej i szybciej. Przemysł paszowy zagospodarowuje też odpady, których utylizacja jest droga. Alternatywą dla mączek kostnych jest importowana soja. Zwolennicy stosowania mączek mówią, że za przestawienie do góry nogami hodowlanego menu zapłacą konsumenci, gdyż pasza sojowa jest droższa niż

Od maja podatek za rolne zapasy

; jęczmienia - 93 euro; kukurydzy - 36 euro; żyta - 30 euro; za kilogram tuszki kurczaka - 1,08 euro. Kary może otrzymać każdy posiadacz np. 100 ton pszenicy, a nie tylko potencjalny "spekulant", który będzie chciał ją sprzedać na rynki unijne. Taką samą karę zapłaci piekarz, który na jesieni kupił

Oto ojciec proszku Ixi

Jak pan, pierwszy prywaciarz PRL, został w 1988 roku ministrem przemysłu w rządzie Rakowskiego?- Rakowski zaproponował to Jaruzelskiemu. Ten spytał Rakowskiego, czy wie, dlaczego ja przez całe życie byłem dyrektorem. A Rakowski mówi: - Wiem, powiedział mi, że zawsze chciał wysoko siedzieć, by mieć

Na strusiach do Unii

pasza. Po tym, jak cena żywca zjechała poniżej czterech złotych za kilogram, po takich wypadkach cały interes przestaje się opłacać. Świnie nie zarobią nawet na to, co zeżarły. A prąd, a lekarstwa, a robota? Całe szczęście, że brat jest weterynarzem, przynajmniej na tym się oszczędzi. - Zdecydowałem, że

Co w sierpniu 1980 roku pisały lokalne gazety?

się ocenia - m.in. z istniejącymi ograniczeniami finansowymi, zmianami w taryfach celnych oraz cenach za towary i usługi. Istotną rolę odgrywa tu także fakt, że wiele osób zwiedziło kraje socjalistyczne w pierwszych latach po wprowadzeniu ułatwień w ruchu turystycznym i szczyt zainteresowania mamy już

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

tytoniu oraz rynku suszu paszowego, w zakresie organizacji rynku tytoniu i rynku chmielu. Powodem jest pilna konieczność implementacji zmian, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone do prawa unijnego; - o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie przekazania

Jak minister podnosi cenę mięsa

licencję na import odpadów, bo nie mieściło nam się w głowach, że ten przepis faktycznie wejdzie w życie - mówi jeden z większych importerów śruty. Śruta powstaje w wyniku ekstrakcji, czyli tłoczenia ziarna soi lub słonecznika. Przy tłoczeniu soi powstaje 18 proc. oleju, reszta to śruta. I chociaż jest o

Akcja pracownicza

Skarbu Państwa oraz rolnikom lub rybakom, którzy w okresie pięciu lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru, dostarczyli do tego podmiotu surowce wartości co najmniej 100 q żyta według cen przyjmowanych do obliczenia podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa

Podatek rolny

i budynków. Wysokość i wymierzanie podatkuOd 1 ha przeliczeniowego gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego podatek zawiera się w równowartości pieniężnej 2,5 q żyta. Od 1 ha innych gruntów jest to równowartość pieniężna 5 q żyta. Ceny ustala się według średniej skupu żyta za pierwsze trzy kwartały

Wódka

ustalono „idealny” stosunek spirytusu do wody na 2:3, co przypisuje się często znanemu chemikowi Dimitrijowi Mendelejewowi. W 1863 r. carat zniósł monopol rządowy na produkcję wódki, co doprowadziło do spadku jej ceny. Z okresu przed I wojną światową pochodzą liczne znane marki, jak Smirnoff

Edward Gierek

lutego 1971 wybuchł nowy strajk w Łodzi, w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Marchlewskiego. Mimo podjętych negocjacji strajk rozszerzał się i 15 lutego objął kolejne 32 zakłady zatrudniające ponad 100 tys. robotników. W efekcie władze musiały przywrócić m.in. ceny mięsa sprzed 13 grudnia 1970

Kuchnia średniowiecza

zboża były trudniejsze. Dieta oparta na chlebie stała się powszechniejsza w XV wieku i wyparła ciepłe posiłki oparte na owsiance lub kaszach. Chleb na zakwasie był popularniejszy w rejonach uprawy pszenicy na południu, płaski chleb przygotowywany bez zaczynu z jęczmienia, żyta lub owsa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.