butle acetylen tlen

Piotr Stanisławski

Jak fizycy radzą sobie z rozpalaniem ogniska

Jak fizycy radzą sobie z rozpalaniem ogniska

Z punktu widzenia fizyka nie ma czegoś takiego jak ogień. Jest to zlepek różnych zjawisk fizykochemicznych obejmujących emisję światła, ciepła i dźwięków, które towarzyszą procesowi spalania.

25 stycznia 1930 r. Blaszka za 30 milionów

Podczas rewizji osobistej u Brzezińskiego znaleziono osiem fragmentów planów przedstawiających urządzenia alarmowe stosowane w bankach. W kieszeni "Szpicbródki" policjanci natrafili na niewielką blaszkę z nieznanego metalu dość osobliwego kształtu. Zatrzymali ją

Dziewczyny z ferajny

- To niesłychane! - krzyczały dzienniki, gdy w 1935 roku okazało się, że hersztem bandy napadającej na domostwa wieśniaków w Tarnowskiem jest nie kto inny, tylko wiejska wdowa Weronika Jaskółka