budżet państwa dochody i wydatki

zyhc, PAP

Prezydent podpisał nowelizację budżetu na 2013 r.

Prezydent podpisał nowelizację budżetu na 2013 r.

Bronisław Komorowski podpisał nowelizację budżetu na 2013 r. - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wskazano w nim, że ma ona dostosować dochody, wydatki i deficyt budżetu państwa na 2013 r. do sytuacji gospodarczej.

MF: po marcu br. deficyt budżetu przekroczy 17 mld 408 mln zł

Po marcu deficyt budżetu państwa wyniesie 17 mld 408 mln zł 982 tys. zł, co będzie stanowić 36,6 proc. dopuszczonego w tym roku deficytu w wysokości 47 mld 505,1 mln zł - przewiduje opublikowany na stronie MF harmonogram dochodów i wydatków budżetu w 2014 r.

Radar złapał rencistkę: "maksymalny dochód do budżetu"

Gdy sfotografowana przez radar rencistka poprosiła o rozłożenie spłaty mandatu za przekroczenie prędkości na raty, usłyszała, że powinna ograniczyć wydatki na życie. Wyjaśniono jej też, że interes publiczny polega na "zapewnieniu maksymalnych dochodów po stronie budżetu państwa"

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

- 155,1 mld zł. Na obsługę długu skarbu państwa pójdzie 43,8 mld zł. Budżet skonstruowano na podstaiwe tzw. reguły wydatkowej. Oznacza to, że tzw. elastyczne wydatki budżetu (czyli takie, których wysokości nie określają ustawy) nie mogą wzrosnąć więcej niż o 1 pkt proc. ponad inflację, czyli o 3,8 proc. w

Najważniejsze liczby budżetu 2011

Projekt budżetu z takimi założeniami rząd przesłał do Komisji Trójstronnej, do konsultacji ze związkami zawodowymi i z pracodawcami. We wtorek projekt pokazało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów. Zapisane w nim kwoty dochodów i wydatków budżetu nieznacznie różnią się od tych

Plan Stabilności i Rozwoju - reakcje i komentarze

Sojusz Lewicy Demokratycznej ustami europosła Marka Siwca uznał rządowy "Plan Stabilności i Rozwoju" za ruch w dobrym kierunku. Jednak, zdaniem polityków lewicy, wciąż jest on chaotyczny i bardzo niewystarczający. - Rządowy plan pozostawia wciąż wiele pytań. Nie wiadomo na przykład, skąd

Budżet bliżej planu

internetowych. W poprzednich latach o tej porze taki harmonogram był już znany.Podczas sejmowej debaty nad budżetem minister finansów Jacek Rostowski ujawnił, że po lutym dochody budżetu są o 1 mld zł wyższe od zakładanych przez resort. Deficyt wyniósł 5,5 mld zł z 18,2 mld zł na cały rok.

Rząd przyjmie dziś Wieloletni Plan Finansowy Państwa

.- Powstanie takiego planu jest bardzo korzystne dla finansów państwa. Budując taki wieloletni plan, można też uporządkować wydatki i poczynić oszczędności - uważa Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.Zdaniem eksperta będzie można racjonalniej zaplanować wydatki, a podmioty, które mają

MF: deficyt w budżecie po październiku wyniósł 39 mld 481,206 mln zł

Wydatki budżetu państwa wyniosły 271 mld 1,711 mln zł wobec 271 mld 4,5 mln zł szacowanych wcześniej. Dochody budżetu państwa wyniosły 231 mld 520,505 mln zł wobec 231 mld 549 mln zł szacowanych wcześniej.

IBnGR - Budżet zarobi mniej o 5,6 mld zł

Aż 5,6 mld zł będą mniejsze tegoroczne dochody budżetu państwa - szacuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. By nie przekroczyć limitu deficytu, wydatki budżetu będą mogły maksymalnie wynieść 188,8 mld zł, czyli o blisko 3 proc. mniej niż zapisano w ustawie budżetowej. Według Macieja

MF: Deficyt budżetowy w '13 wyniósł ok. 42,5 mld zł

"Ze wstępnych szacunków wynika, że deficyt budżetu wyniósł około 42,5 mld zł. Dochody w 2013 roku były o ok. 3 mld zł wyższe od planu, a wydatki o ok. 6 mld zł niższe" - powiedziała. Założony deficyt stanowił 82,5 proc. planu, dochody 101,1 proc., a wydatki 98,2 proc. Budżet po noweli w

Majszczyk: dochody budżetu w 2013 wyższe o 2,5-3 mld zł od planu po noweli

od planowanych w znowelizowanym budżecie" - dodała. W przyjętej we wrześniu nowelizacji budżetu rząd zaplanował wydatki państwa na poziomie 327 mld 294,4 mln zł, zaś dochody budżetu państwa na 275 mld 729,4 mln zł. Deficyt budżetowy planowany był na 51 mld 565 mln zł.

Budżet nieustannie wyborczy

Budżet nieustannie wyborczy

Wielu ekonomistów jest innego zdania. Niepokoi ich, że kolejny rok z rzędu rosną wydatki i zadłużenie państwa. Minister finansów uważa, że gospodarka wciąż będzie szybko rosła, do państwowej kasy popłynie szeroki strumień podatków, a banki będą chętnie udzielały rządowi pożyczek. Ale rząd niewiele

MF: Deficyt budżetowy w 2013 r. wyniósł ok. 42,5 mld zł

ok. 6 mld zł niższe" - powiedziała. Założony deficyt stanowił 82,5 proc. planu, dochody 101,1 proc., a wydatki 98,2 proc. Budżet po noweli w 2013 roku zakładał deficyt na poziomie 51.565,0 mln zł, wydatki państwa 327.294,4 mln zł, a dochody 275.729,4 mln zł. Majszczyk podała podczas

Sejm uchwalił budżet

Sejm uchwalił budżet

Jest budżet na 2002 r. Posłowie SLD, PSL i UP przyjęli go wczoraj w nocy. Po sejmowej i senackiej obróbce dochody państwa wyniosą 145,1 mld zł, a wydatki - 185,1 mld zł (w projekcie opracowanym przez ministra finansów Marka Belkę było odpowiednio: 143,97 i 183,97 mld zł). Deficyt budżetowy nie

MF: deficyt budżetu państwa w zeszłym roku wyniósł 42 mld 191,7 mln zł

Zgodnie z komunikatem, wydatki budżetu państwa wyniosły w zeszłym roku 321 mld 342,9 mln zł, czyli 98,2 proc., z zaplanowanych w budżecie wydatków w wysokości 327 mld 294,4 mln zł. Dochody w minionym roku wyniosły 279 mld 151,2 mln zł, co stanowi 101,2 proc. z założonych dochodów w wysokości 275

MF: deficyt w budżecie po styczniu 2014 r. wyniósł 2 mld 601 mln zł

Deficyt po styczniu stanowi 5,5 proc. deficytu dopuszczonego w tegorocznej ustawie budżetowej w wysokości 47 mld 505 mln 145 tys. zł. Zgodnie z informacjami MF wydatki budżetu państwa w styczniu wyniosły 31 mld 876 mln 343 mln zł, co stanowi 9,8 proc. zaplanowanych w tym roku wydatków w wysokości

Kasa SLD - Partia na plusie

Rada Krajowa SLD przyjęła w piatek sprawozdanie finansowe za 2002 r. - Zamykamy rok wynikiem dodatnim - ogłosił partyjny skarbnik Edward Kuczera. Dochody Sojuszu wyniosły ok. 50 mln zł (z czego 40 proc. pochodziło z budżetu państwa: 10,5 mln zł SLD dostał z tytułu zwrotu kosztów kampanii wyborczej

MF: po marcu br. deficyt budżetu wyniósł 17 mld 492,5 mln zł

Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetu w 2014 r. po marcu deficyt budżetu państwa miał wynieść 17 mld 408 mln zł 982 tys. zł, czyli 36,6 proc. dopuszczonego w tym roku deficytu. Zgodnie z komunikatem, wydatki budżetu państwa wyniosły po marcu 84 mld 464,4 mln zł, co stanowi 26 proc. z

MF: deficyt po lutym wyniósł 11 mld 734,7 mln zł

Zgodnie z komunikatem, wydatki budżetu państwa wyniosły po lutym 60 mld 436,6 mln zł, co stanowi 18,6 proc. z zaplanowanych w tym roku wydatków budżetu w wysokości 325 mld 287,4 mln zł. Dochody w lutym wyniosły 48 mld 701,9 mln zł, co stanowi 17,5 proc. z 277 mld 782,2 mln zł. Wpływy z podatków

Deficyt budżetowy po styczniu wyniósł 2 mld 643,8 mln zł

Zgodnie z komunikatem, wydatki budżetu państwa wyniosły po styczniu 31 mld 875,8 mln zł, co stanowi 9,8 proc. z zaplanowanych w tym roku wydatków budżetu w wysokości 325 mld 287,4 mln zł. Dochody w styczniu wyniosły 29 mld 232 mln zł, co stanowi 10,5 proc. z 277 mld 782,2 mln zł. Wpływy z podatków

Dziura w budżecie: mała choć wielka

Dziura w budżecie: mała choć wielka

83,2 proc. planu na cały rok. Planu sprzed nowelizacji, czyli 35,6 mld zł. Ten wynik znacznie odbiega jednak od planu Ministerstwa Finansów. Wedle "Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu w 2013 r." na koniec września deficyt miał sięgać niespełna 22 mld zł. W październiku miał gwałtownie

Dziura w kasie państwa rośnie. Ale jest lepiej niż przed rokiem

Dziura w kasie państwa rośnie. Ale jest lepiej niż przed rokiem

akcyzą. Gorzej niż dochody z VAT wyglądają też wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT. Wydatki budżetu po dwóch miesiącach tego roku sięgnęły 60,4 mld zł. To 18,6 proc. planu na cały rok. Na koniec stycznia deficyt wynosił 2,6 mld zł. Zgodnie z ustawą budżetową tegoroczny deficyt w kasie państwa nie

Kotecki: deficyt budżetu w 2013 r. niższy o 8-9 mld zł od planu

"Szacujemy, że deficyt budżetowy w tym roku będzie o 8-9 mld zł niższy od planowanego 51,5 mld zł. Deficyt jest niższy w 50 proc. za sprawą wyższych niż planowano w znowelizowanym budżecie dochodów i niższych wydatków" - powiedział w czwartek dziennikarzom Kotecki. W środę wiceminister

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu rząd

Cichoń: niższa inflacja w 2014 r. nie zagrozi budżetowi

145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł.

Zielona Góra. W projekcie budżetu ponad 93 mln zł na inwestycje

prywatnych. Chcemy pomóc rodzicom i będziemy dopłacać do pobytu dzieci w tych żłobkach" - powiedział Kubicki. W projekcie budżetu na 2014 r. dochody miasta planowane są w wysokości prawie 530 mln zł, a wydatki będą o 3,9 mln zł wyższe - taki będzie planowany deficyt. W tym roku dochody i wydatki były na

MF: deficyt po listopadzie wyniósł ok. 38,5 mld zł

ustawy budżetowej na ten rok deficytu. Wydatki budżetu państwa wyniosły po październiku 271 mld 4,5 mln zł (82,8 proc. planu na ten rok), a dochody 231 mld 549,9 mln zł (84 proc. planu). Wpływy z podatków pośrednich (VAT, akcyza) wyniosły po październiku 841, proc. planu rocznego, czyli 146 mld 303,6 mln

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2012 r.

Budżet zakłada, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł. Wydatki państwa wyniosą nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł.

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu, rząd

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu rząd

Zachodniopomorskie. Uchwalono budżet województwa na 2014 r.

politykę społeczną i rozwój przedsiębiorczości, a 39,5 mln zł na zdrowie i pomoc społeczną. Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje i płatności z UE w wysokości 262 mln zł, subwencja - 185 mln zł oraz udział w podatkach budżetu państwa - 163 mln zł. "Janosikowe" ma przynieść ponad 70

Prezydent podpisał nowelę ustawy o dochodach samorządów

jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z nowelą do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do budżetu na 2014 r.

finansów. Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu

Deficyt budżetu lekko wyhamował. Ale ciągle straszy

Rozwierają się nożyce pomiędzy oczekiwaniami Ministerstwa Finansów co do deficytu budżetu państwa a jego faktyczną wielkością. Wedle przygotowanego w Ministerstwie Finansów "Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu w 2013 r.", czyli czegoś w rodzaju budżetowego rozkładu jazdy, na koniec

Jak nam w tym roku urośnie dziura w kasie państwa?

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie "Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa na 2014 r.". To budżetowy rozkład jazdy. Pokazuje, jak według przewidywań resortu będą się w tym roku rozkładały dochody i wydatki budżetu państwa, a w konsekwencji - jak będzie narastał deficyt w

Dziura w budżecie 2013, choć duża, to nie straszy

całorocznego. Dochody budżetu na koniec września wyniosły 204,4 mld zł. To 68,3 proc. planu na cały rok. Jednak sporo mniej niż przed rokiem o tej porze. Wtedy budżet miał prawie 73 proc. planu całorocznego. Z podatków pośrednich, czyli VAT i akcyzy, które są najważniejszym źródłem dochodów kasy państwa

Senackie komisje za pożyczką w 2014 r. dla Mazowsza na spłatę janosikowego

11.12. Warszawa (PAP) - Senackie komisje budżetu oraz samorządu terytorialnego opowiedziały się za poprawką do noweli ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; zakłada ona, że w 2014 r. Mazowsze otrzyma z budżetu państwa pożyczkę na spłatę części janosikowego. Podczas posiedzenia

Sejmowa komisja finansów za większością poprawek Senatu do budżetu

Poprawka przewiduje, że Lasy Państwowe wpłacą do budżetu 800 mln zł. Spowoduje to, że dochody budżetu w tym roku będą wyższe o taką kwotę, co pozwoli zmniejszyć o 150 mln zł deficyt budżetu państwa i przekazać 650 mln zł na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Poseł Zbigniew Kuźmiuk z PiS

Sejm przyjął poprawki PO do projektu budżetu na 2014 r.

przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. zł.

Mazowsze zapłaciło do tej pory 6,3 mld zł janosikowego

- powiedział skarbnik województwa Marek Miesztalski. W drugiej połowie grudnia prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dzięki której w 2014 r. Mazowsze może otrzymać z budżetu państwa pożyczkę na spłatę części janosikowego. Warunkiem uzyskania

Mazowsze zapłaciło do tej pory 6,3 mld zł janosikowego

; - powiedział skarbnik województwa Marek Miesztalski. W drugiej połowie grudnia prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dzięki której w 2014 r. Mazowsze może otrzymać z budżetu państwa pożyczkę na spłatę części janosikowego. Warunkiem uzyskania

Prezydent Olsztyna przedstawił projekt budżetu na 2014 rok

Jak powiedział Grzymowicz na konferencji prasowej "przyszłoroczny budżet Olsztyna należy do trudnych, ale jest realny". "Chodzi o to, by racjonalizować wydatki i zwiększać dochody budżetu, tworząc nadwyżkę budżetową, potrzebną do zaciągania i spłacania kredytów. To oczywiste, że

MF: deficyt budżetowy w 2013 r. niższy o ok. 8 mld zł od zakładanego

. Stanowiło to 74,7 proc. z dopuszczonego w nowelizacji ustawy budżetowej na ubiegły rok deficytu w wysokości 51 mld 565 mln zł. Wydatki budżetu państwa wyniosły po listopadzie 294 mld 378,1 mln zł (89,9 proc. planu na ten rok), a dochody 255 mld 836,8 mln zł (92,8 proc. planu). Wpływy z podatków pośrednich

Podlaskie. Radni sejmiku przeciwni zmianom w tzw. janosikowym

;. Mówił też, że "przymusowa pożyczka" wobec Mazowsza, jaką będzie zmiana w tzw. janosikowym powinna się odbyć z budżetu państwa, a nie kosztem samorządów. W 2014 r. dochody w budżecie województwa podlaskiego planowane są na poziomie 826,9 mln zł, a wydatki mają wynieść 915 mln zł. Planowany

Szczurek: od 2015 r. gospodarka może rozwijać się w tempie powyżej 3 proc.

2013 r. są pozytywne. "Według naszych szacunkowych informacji deficyt na koniec 2013 r. będzie niższy o ok. 8 mld zł, przy czym dochody były wyższe w porównaniu do nowelizacji budżetu o ponad 3 mld zł, a wydatki mniejsze o ponad 5 mld zł. To jest dobra wiadomość" - zaznaczył Szczurek. Jego

Senat za pożyczką w 2014 r. dla Mazowsza na spłatę janosikowego

subwencji ogólnej będzie dzielił minister finansów w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z nowelą do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w

Senacka komisja finansów za poprawkami do budżetu na 2014 r.

dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie ponad 5 mld zł. Podobnie

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do budżetu na 2014 r.

roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu rząd założył, że PKB wzrośnie w tym roku o 2,5 proc. Przyjęto, że inflacja wyniesie 2,4

Rząd przyjął projekt budżetu na 2013 rok. Deficyt: 35,5 mld zł

podatek od wydobycia kopalin. Dochody niepodatkowe mają wynieść 30,8 mld zł.Z kolei największe wydatki pochłoną dotacje i subwencje (47 proc.), potrzeby bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz obsługa długu skarbu państwa (13 proc.).Rząd założył przy projekcie budżetu, że realny wzrost PKB

Deficyt po czerwcu wynosi 36,6 mld zł

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu wskazywał, że deficyt po pierwszym półroczu tego roku wyniesie 41,4 mld zł.Wydatki państwa wyniosły 151 mld zł wobec planowanych 157,5 mld zł. Dochody budżetu państwa wyniosły 114,4 mld zł wobec planowanych 116,1 mld zł.

Szczurek: ryzyko nowelizacji budżetu na 2014 r. mniejsze niż w br.

; - podkreślił. Podczas piątkowego głosowania posłowie uchwalili budżet na 2014 r., który przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. zł.

"Gazeta Polska codziennie": W budżecie może zabraknąć 40 mld zł

Cytowani eksperci uważają, że po stronie dochodów może w tegorocznym budżecie zabraknąć co najmniej 18 mld zł. Ponadto ich zdaniem mniejsze niż planowane będą też wpływy z podatków bezpośrednich, w szczególności tych płaconych przez przedsiębiorstwa. Poza tym coraz więcej firm upada. Powiększającą

Dziura w kasie państwa ciągle rośnie. Ekonomiści uspokajają: budżet nie jest zagrożony

. planu. Teraz mocno przekroczył już dwie trzecie kwoty zaplanowanej na cały rok.Ministerstwo Finansów cały czas nie pokazało harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na ten rok. To swoisty rozkład jazdy. Pokazuje, jak w poszczególnych miesiącach roku powinny się kształtować dochody i wydatki budżetu oraz

Sejm uchwalił budżet na 2014 r. z deficytem w wysokości 47,6 mld zł

oraz obcięcie o 1,2 mld zł wydatków na obronę i przekazanie tych pieniędzy na Program Wspierania Kultury. Budżet, po zmianie wprowadzonej wcześniej przez komisję finansów przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln

Deficyt budżetowy po listopadzie wyniósł 38 mld 541,3 mln zł

Zgodnie z komunikatem deficyt po listopadzie stanowi 74,7 proc. z dopuszczonego w nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok deficytu w wysokości 51 mld 565 mln zł. Wydatki budżetu państwa wyniosły po listopadzie 294 mld 378,1 mln zł (89,9 proc. planu na ten rok), a dochody 255 mld 836,8 mln zł (92,8

Senacka komisja finansów za 13. poprawkami do budżetu na 2014 r.

komisję, 500 tys. zł z budżetu tego sądu należałoby przekazać na wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych. Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224

Posłowie za poprawką Senatu dot. pożyczki w 2014 r. dla Mazowsza

jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z nowelą do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego

Ekonomiści: rząd przyjął ostrożne założenia do budżetu na 2014 r.

podwyżka akcyzy na papierosy i alkohol przełożą się na wyższe dochody podatkowe państwa. Budżet, po zmianie wprowadzonej wcześniej przez komisję finansów przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. W efekcie

Budżet 2011 wykonany lepiej, niż planowano

Z szacunkowych danych o wykonaniu budżetu, które w środę pokazało Ministerstwo Finansów, wynika, że dochody budżetu państwa sięgnęły niemal 277,6 mld zł. To 101,6 proc. planu. Wydatki kasy państwa były niższe od planu - wyniosły niemal 302,7 mld zł. To 96,6 proc. kwoty wydatków zapisanej w budżecie

W Senacie debata dot. budżetu na 2014 r.

zaopiniowane przez senacką komisję budżetu dotyczyły m.in. przeznaczenia 649 tys. zł na wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich. Pieniądze te miałyby pochodzić ze zmniejszenia wydatków sądów apelacyjnych w całej Polsce. Ponadto komisja poparła poprawkę zakładającą zmniejszenie o 570 tys. zł kwoty dotacji i

Lubelskie.Sejmik przeciwny zmianom w tzw. janosikowym

Ziemi Lubelskiej utraci wymienione środki przeznaczone na wydatki bieżące samorządu w 2014 r." - głosi stanowisko sejmiku. Radni napisali w przyjętym dokumencie, że województwo lubelskie "oczekuje stosownej rekompensaty z tytułu utraty tych środków w formie dotacji z budżetu państwa w 2014 r

Senat za pożyczką w 2014 r. dla Mazowsza na spłatę janosikowego

środków z budżetu państwa. Ustawa określa, dla jakich samorządów będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej. Zgodnie z nowymi przepisami będą mogły z niej skorzystać jednostki, w których dochody są niższe od średnich dochodów gmin, powiatów i województw. Na dodatkowe pieniądze będą mogły liczyć też

Szwedzi w 2014 r. zapłacą niższe podatki, ale nie wszystkim się to podoba

od dochodu z pracy. Za takim podejściem stoi przeświadczenie, że mniejsze dochody budżetu państwa z tytułu podatków mają wpływ na pogorszenie oferty i jakości państwa opiekuńczego. Rządzący Szwecją od 2006 roku centroprawicowy rząd umożliwił m.in. funkcjonowanie prywatnego sektora w służbie zdrowia

Dziura w kasie państwa rośnie szybciej, niż zakładano. Nie będzie obniżki VAT

Wedle przygotowanego w Ministerstwie Finansów "Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu w 2013 r.", czyli czegoś w rodzaju budżetowego rozkładu jazdy, na koniec kwietnia deficyt miał wynieść 30,1 mld zł. Jest wyższy od tego planu, bo znów kiepsko wyglądają dochody kasy państwa z podatków

Sejm uchwalił budżet na 2014 r. z deficytem w wysokości 47,6 mld zł

przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. zł. Budżet i związana z nim ustawa okołobudżetowa przewidują utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie

We wtorek rząd zajmie się obniżeniem progów ostrożnościowych

którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa niż ta wynikająca z aktualnej ustawy budżetowej. Jeśli natomiast doszłoby do przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego, czyli relacja długu do PKB byłaby większa niż 55 proc., ale mniejsza niż 60 proc., to m.in. budżet

W Sejmie drugie czytanie projektu budżetu na 2014 r.

;Podjęto też szereg działań mających zmniejszyć wielkość nadużyć podatkowych" - dodał. Projekt, po zmianie wprowadzonej podczas prac Komisji Finansów Publicznych przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys

Sejm rozpoczął głosowania ws. budżetu na 2014 r.

wprowadzonej wcześniej przez komisję finansów publicznych, przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. zł. Zgodnie z konstytucją Senat będzie miał 20

Sejm uchwalił budżet na 2014 r. z deficytem w wysokości ponad 47,6 mld zł

, co ma zapewnić zrównoważenie przychodów i kosztów w przyszłorocznym planie finansowym tej instytucji. Wcześniej posłowie zgodzili się na przyjęcie dwóch innych poprawek PO. Projekt budżetu, po zmianie wprowadzonej wcześniej przez komisję finansów przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku

Co zrobić z dziurą w budżecie

niższe niż planowane, a budżet został uratowany przez solidną wpłatę z zysku NBP oraz cięcia wydatków. Trudno zrozumieć, dlaczego Ministerstwo Finansów systematycznie zawyża planowane dochody, a jednocześnie limity wydatków państwa. Zwróciła na to uwagę Komisja Europejska, oceniając niedawno postępy

Sejm przeciw obcięciu wydatków na współfinansowanie projektów unijnych

miałyby być przeznaczone na nową rezerwę celową Program Nowoczesnej Szkoły. Projekt budżetu, po zmianie wprowadzonej wcześniej przez komisję finansów publicznych, przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż bardzo mało na tle innych

należących do Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD gorzej wypada tylko Słowacja, która oddaje najbiedniejszym państwom 0,09 proc. swojego dochodu narodowego. Średnia dla wszystkich krajów w zestawieniu wynosi 0,3 proc. PKB. W czołówce są Norwegia, Szwecja i Luksemburg, które na pomoc rozwojową wydają ponad

Rząd chce manewrować deficytem. Co z progami oszczędnościowymi?

przedstawimy takie propozycje - mówił premier.Ekonomiści szacują, że w kasie państwa może zabraknąć 15-25 mld zł - i to ponad 35,6 mld zł deficytu już zapisanego w ustawie budżetowej. "Dramatyczna różnica między deficytem planowanym a rzeczywistym", jak ją określił Tusk, wynika z faktu, że do budżetu

Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na 2013 r. ze wzrostem deficytu

. W ustawie budżetowej na ten rok zapisane było 35,6 mld zł zapisanych w ustawie. Wydatki budżetu udało się ściąć o 7,7 mld zł. Wcześniej rząd zapowiadał, że cięcia mogą sięgnąć 8,5-8,6 mld zł. Ostatecznie dochody budżetowe w tym roku mają być niższe, niż zapisano w ustawie budżetowej, o około 23,7

W piątek głosowanie senackich poprawek do budżetu na 2014 r.

Zachowaniom Dyssocjalnym. Komisja negatywnie zaopiniowała natomiast poprawkę Senatu, która zwiększa o 20 mln zł wpłatę do budżetu państwa dokonywaną ze sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pozwoliłoby to na zwiększenie wydatków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Środki

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2013 r.

na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym" - poinformowała prezydencka kancelaria.W budżecie państwa limit wydatków

Szczurek: od 2015 r. gospodarka może rozwijać się w tempie powyżej 3 proc.

przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Konstytucja stanowi, że Senat ma 20 dni na prace nad budżetem

Zaskakująco niski deficyt budżetowy. Niemal 21,6 mld zł

Wedle przygotowanego przez resort finansów harmonogramu dochodów i wydatków budżetu po listopadzie dziura w kasie państwa miała przekraczać 38,2 mld zł. Jest o 16,6 mld zł mniejsza. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. W porównaniu z październikiem deficyt budżetu państwa zmniejszył się o

Rosati: budżet na 2014 r. - oszczędny i odpowiedzialny

; - wymieniał Rosati. Dodał, że proponowano także zmniejszenie rezerwy na wkład własny inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. Rosati zapewnił, że te poprawki, które komisja zaakceptowała, nie zmieniają zasadniczo struktury zaproponowanego przez rząd budżetu. "W ujęciu ogólnym dochody państwa

Poprawka senatorów opozycji do noweli ustawy o dochodach samorządów

samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z nowelą do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego do

Podkarpackie. Radni sejmiku przeciw zmianom w janosikowym

przyjętym - także jednogłośnie - stanowisku. W przyszłorocznym budżecie województwa zapisano dochody w wysokości 1,407 mld zł, a wydatki na poziomie 1,444 mld zł. Deficyt ma wynieść 37 mln zł. W piątek podczas sesji sejmiku wojewódzkiego odbyło się pierwsze czytanie tego dokumentu.(PAP)

Partie stracą pieniądze z budżetu? Projekt PO w Sejmie, ale PSL szykuje kontrpropozycję

wydatków z budżetu państwa w latach 2014-19 o blisko 80 mln zł. Łączne oszczędności w latach 2014-19 mają wynieść 424 mln zł.Za likwidacją finansowania partii z budżetu państwa opowiadały się dotąd oprócz Platformy Ruch Palikota i Solidarna Polska. Przeciwne były SLD, PiS i koalicjant Platformy - Polskie

Szczurek: nie będziemy pobudzać koniunktury zwiększaniem wydatków

0,1 proc., a spożycie prywatne wzrośnie o 4,6 proc. Budżet i związana z nim ustawa okołobudżetowa przewidują utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie, wzrost stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 15 proc. i papierosy o 5 proc. Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z

Deficyt budżetu po wrześniu wynosi 39,5 mld zł

Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetu państwa na 2010 r. na początku czwartego kwartału br. deficyt miał sięgnąć 47,9 mld zł, co stanowi 91,8 proc. z dopuszczonego w tym roku deficytu w wysokości 52,2 mld zł.MF poinformowało, że do końca września 2010 r. dochody budżetu wyniosły 181,3

Mazowsze do 2019 r. chce zaoszczędzić 2,33 mld zł

przekazaną do budżetu województwa przez podatników z tego województwa. Biorąc pod uwagę założenia dochodów podatkowych, janosikowe będzie stanowić ich 47 proc., czyli ponad 1/3 kwoty przyszłorocznych wydatków bieżących Mazowsza" - mówił. Podkreślił, że jeśli połowa tego, co płacą podatnicy - firmy i

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

hamował wzrost wydatków państwa. - Ta przebudowa zapewni bezpieczeństwo finansów i gospodarki polskiej nie w najbliższych latach, gdy Europa i świat będą wychodzić z kryzysu, ale na dziesięciolecia - mówił Jacek Rostowski.Zapowiedział, że projekt ustawy o OFE trafi do Sejmu w pierwszej połowie listopada

Sejm nie poparł wniosku SP o odrzucenie projektu budżetu na 2014 r.

prawdą, iż zatrudnienie rośnie w Polsce kolejny miesiąc, a bezrobocie rośnie jedynie zgodnie ze zmianami sezonowymi. Projekt budżetu, po zmianie wprowadzonej wcześniej przez komisję finansów publicznych, przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie

Deficyt budżetu sięgnął 66 proc. planu na cały rok

miesiącach tego roku dochody budżetu państwa sięgnęły 63,5 mld zł. To 21,6 proc. planu na cały rok. Nieco mniej niż w poprzednich latach. Wydatki wyniosły przeszło 86,5 mld zł (26,3 proc. planu). Dało to prawie 23 mld zł deficytu. Dwie trzecie planu całorocznego. W poprzednich latach o tej porze deficyt też

Komisja finansów za poprawkami do budżetu dot. m.in. zabytków Krakowa

, opiekę medyczną i darmowe posiłki w szkołach, drogi lokalne, czy utworzenie rezerwy na "Powszechny system świadczeń rodzinnych." Zgodnie z przyjętym we wrześniu przez rząd projektem dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 mld 912 mln 22 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637

Senat zgłosił 13 poprawek do budżetu na 2014 r.

mln zł na remonty siedzib Centralnego Biura Śledczego. Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637

Budżet do nowelizacji. Deficyt ostro w górę

Nowelizację budżetu zapowiedział we wtorek po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. - Na skutek kryzysu tegoroczne dochody budżetu z podatków będą o 24 mld zł niższe od założonych - mówił. Dlatego rząd musi poszukać brakujących pieniędzy.16 mld zł rząd pożyczy i zwiększy się zadłużenie. Pozostałe

Rząd może podnieść deficyt, prezydent podpisał odpowiednią ustawę

przekroczeniu pierwszego progu ostrożnościowego, gdy stosunek długu publicznego do PKB przekracza 50 proc.Dotychczas w takiej sytuacji rząd nie mógł uchwalać projektu budżetu na kolejny rok, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa niż w roku poprzednim.Czytaj także: Suchocka

Szwedzi zapłacą podatki niższe o 30 euro. Zagrożone państwo opiekuńcze?

, piątej obniżce podatku dochodowego.Za takim podejściem stoi przeświadczenie, że mniejsze dochody budżetu państwa z tytułu podatków mają wpływ na pogorszenie oferty i jakości państwa opiekuńczego. Rządzący Szwecją od 2006 roku centroprawicowy rząd umożliwił m.in. funkcjonowanie prywatnego sektora w

MPiPS: Niekonstytucyjność OFE oznacza dług publiczny powyżej 55 proc. PKB

przekazanych przez otwarte fundusze emerytalne o 6,9 mld zł". Ponieważ wydatki na emerytury i renty są gwarantowane przez państwo środki te musiałby znaleźć rząd. "Orzeczenie Trybunału będzie miało wpływ na cały system finansów publicznych, których stabilność jest jednym z najważniejszych czynników

Posłowie za dodatkowymi pieniędzmi dla samorządów z budżetu państwa

przyjęte rozwiązania będą podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa. Ustawa określa, dla jakich samorządów będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej. Zgodnie z nowymi przepisami będą mogły z niej skorzystać jednostki, w których dochody są niższe

PIT-y 2013: Jest sposób na straconą ulgę podatkową za internet

prawo do ulgi można łatwo odzyskać. Wystarczy zmiana umowy z dostawcą internetu. I przepisanie jej na osobę, która do tej pory z ulgi nie korzystała. Weźmy małżonków X. Jeśli dotąd wydatki na dostęp do sieci odpisywała od swojego dochodu pani X, bo to na nią operator wystawiał fakturę VAT, to mogą

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż b. mało na tle innych

należących do Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD gorzej wypada tylko Słowacja, która oddaje najbiedniejszym państwom 0,09 proc. swojego dochodu narodowego. Średnia dla wszystkich krajów w zestawieniu wynosi 0,3 proc. PKB. W czołówce są Norwegia, Szwecja i Luksemburg, które na pomoc rozwojową wydają ponad

1000 zł miesięcznie dla Polaków? Ostatnie miesiące na zebranie podpisów

porównaniu z potencjałem gospodarczym. Dla porównania zbierane od 1999 r. aktywa OFE to 303 mld zł. Dochody polskiego budżetu państwa to ok. 275 mld zł, a wydatki 327 mld zł. - Zwiększenie wydatków publicznych o 370 mld zł to kompletna abstrakcja. Dawno nie spotkałem się z pomysłem tak bardzo oderwanym od

Budżet problemów pełen

rzeczywistych zamierzeniach swego resortu. Sprawia to, że opozycja, atakując rządową politykę budżetową, trafia często kulą w płot. Ta taktyka na razie okazywała się skuteczna. W budżecie roku 2009 luka między dochodami a wydatkami państwa gwałtownie wzrosła - do 7,4 proc. PKB - a opozycja atakowała rząd za to

Budżet państwa

Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła

Wydatki państwa

Wydatki publiczne – to środki pieniężne przeznaczone na realizację przedsięwzięć państwowych i samorządowych.Wyodrębnia się siedem kategorii wydatków publicznych: Finansowanie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i rozwoju regionalnego. Zazwyczaj wydatki te występują w formie inwestycji

Budżet Unii Europejskiej

Budżet Unii Europejskiej (formalnie Budżet ogólny Wspólnot) – główny krótkoterminowy plan Unii Europejskiej, sporządzany na czas jednego roku, obejmujący dochody i wydatki związane z prowadzeniem i koordynacją polityk wspólnotowych. Podstawę traktatową budżetu stanowią artykuły 310-325

Budżet

. Plan alokacji ograniczonych środków w określonym okresie. Budżet może dotyczyć dowolnej skali – od budżetu domowego przez budżet przedsiębiorstwa do budżetu państwa.Budżet pełniący rolę prognozy może wykazywać nadwyżkę przychodów nad wydatkami, może być zrównoważony (bilansować

Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa – środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub przez odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków zapewniających wypełnienie zadań państwowych.Jednak nie wszystkie środki, które są pobierane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.