budżet państwa dochody i wydatki

ada

Rząd przyjął budżet na 2017 rok. Więcej na obronność i program 500+

Rząd przyjął budżet na 2017 rok. Więcej na obronność i program 500+

W przyszłym roku dochody budżetu państwa zaplanowano na 324,1 mld zł, a wydatki - na 383,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 59,3 mld zł.

Budżet lekko postraszył, jest ponad 3 mld zł deficytu

Deficyt kasy państwa po dwóch miesiącach tego roku jest wyższy od tego, który zaplanowało Ministerstwo Finansów. Dochody, ale też wydatki budżetu są przy tym niższe od tych planów.

Mała dziura w kasie państwa w 2014 r.

Dochody wyższe od planu. Wydatki też. W efekcie zeszłoroczny deficyt w budżecie państwa zamknął się w kwocie niespełna 29 mld zł. Znacznie poniżej planów.

"Studio Wyborczej. Sprawdzam": Deklaracje podatkowe partii - skąd wziąć na nie pieniądze? Prof. Witolda Orłowskiego pyta Tomasz Prusek

"Studio Wyborczej. Sprawdzam": Deklaracje podatkowe partii - skąd wziąć na nie pieniądze? Prof. Witolda Orłowskiego pyta Tomasz Prusek

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

Wstępnie rząd przyjął projekt budżetu przygotowany przez Ministerstwo Finansów na początku września. Przewidziano w nim, że deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł

Dziura w kasie państwa duża, ale mniejsza, niż planowano

Dziura w kasie państwa duża, ale mniejsza, niż planowano

Miesiąc wcześniej deficyt sięgał 19,6 mld zł i był wyższy od zakładanego. Ten plan Ministerstwo Finansów zapisało w "Harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa". Zgodnie z nim po sześciu miesiącach tego roku dziura w kasie państwa miała wynosić prawie 26,6 mld zł. Była nieco

Nadwyżka w budżecie i rekordowe wpływy z podatku VAT

Nadwyżka w budżecie i rekordowe wpływy z podatku VAT

. Przychody z podatku dochodowego PIT wyniosły blisko 5 mld zł (o 5,4 proc. więcej niż w styczniu 2016), a z podatku dochodowego od firm 2,8 mld zł (to z kolei wzrost o 15 proc.). W styczniu 2017 r. wzrosły też o 17 proc. dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier. Dodatkowo w styczniu banki, towarzystwa

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

Wstępnie rząd przyjął projekt budżetu przygotowany przez Ministerstwo Finansów na początku września. Przewidziano w nim, że deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł, (wobec 277 mld 782,2 mln zł

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł, (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na bieżący rok), a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł. (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Centrum Informacyjne

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł, (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na bieżący rok), a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł. (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Najważniejszą zmiana

MF: po marcu br. deficyt budżetu przekroczy 17 mld 408 mln zł

. zł (60,6 proc.), a w czerwcu sięgnie 33 mld 715 mln 85 tys. zł (71 proc.). Ministerstwo spodziewa się, że w lipcu różnica między dochodami i wydatkami państwa powiększy się do 38 mld 866 mln 698 tys. zł (81,8 proc.). Harmonogram przewiduje, że w sierpniu deficyt spadnie do 36 mld 771 mln 82 tys. zł

MF w projekcie budżetu na 2015 r. proponuje deficyt w wys. 46 mld 80 mln zł

publicznego odpowiednio o 3 proc. i 2,2 proc. w ujęciu realnym" - napisano. Projekt ustawy budżetowej na 2015 rok uwzględnia również budżet środków europejskich, w którym zaplanowano: dochody w wysokości 77.842,493 mln zł, wydatki w wysokości 81.277,996 mln zł. Resort finansów zaznacza, że aby możliwe

Radar złapał rencistkę: "maksymalny dochód do budżetu"

Radar złapał rencistkę: "maksymalny dochód do budżetu"

potrzebę zapewnienia maksymalnych środków po stronie dochodów w budżecie państwa, ale również jako ograniczenie jego ewentualnych wydatków, np. na zasiłki dla bezrobotnych czy pomoc społeczną". - Gdy to przeczytałam, nie mogłam wstać z krzesła - mówi pani Mirosława. I dodaje: - Ja już ten mandat

Najważniejsze liczby budżetu 2011

Projekt budżetu z takimi założeniami rząd przesłał do Komisji Trójstronnej, do konsultacji ze związkami zawodowymi i z pracodawcami. We wtorek projekt pokazało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów. Zapisane w nim kwoty dochodów i wydatków budżetu nieznacznie różnią się od tych

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

- 155,1 mld zł. Na obsługę długu skarbu państwa pójdzie 43,8 mld zł. Budżet skonstruowano na podstaiwe tzw. reguły wydatkowej. Oznacza to, że tzw. elastyczne wydatki budżetu (czyli takie, których wysokości nie określają ustawy) nie mogą wzrosnąć więcej niż o 1 pkt proc. ponad inflację, czyli o 3,8 proc

Nasz deficyt budżetowy na huśtawce

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa to swoisty rozkład jazdy. Pokazuje, jak w poszczególnych miesiącach roku powinny się kształtować dochody i wydatki budżetu oraz jaki powinien być w związku z tym jego deficyt. W tym roku Ministerstwo Finansów przez długi czas nie pokazywało

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

Trzy organizacje - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych - w środę przyjęły wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2015. O swoim stanowisku związki poinformowały w czwartek. Związkowcy w

Rostowski: Gospodarką targa głęboki kryzys

Rostowski: Gospodarką targa głęboki kryzys

wysokie i kształtowało się na poziomie 5,2 proc. licząc rok do roku". Szef resortu finansów zauważył, że pogorszenie sytuacji makroekonomicznej znalazło odzwierciedlenie w dochodach budżetu państwa, a w konsekwencji możliwych do poniesienia wydatków budżetowych. Poinformował, że w całym 2008 roku

W Grecji czas na terapię szokową?

W Grecji czas na terapię szokową?

Przeprowadzone pod naciskiem "trojki" reformy greckie miały dwie słabości. Po pierwsze, były skoncentrowane bardziej na problemach budżetowych (zwłaszcza na podnoszeniu podatków) niż na reformach strukturalnych i ogólnie - reformach państwa. Po drugie, były rozciągnięte w czasie. Na

Sejm uchwalił budżet na 2015 r.

, na wsparcie ośrodków adopcyjnych i pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej. Posłowie opowiedzieli się też za poprawką, by przekazać 16 mln zł z budżetu kultury na nową rezerwę celową: "Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej

Plan Stabilności i Rozwoju - reakcje i komentarze

Sojusz Lewicy Demokratycznej ustami europosła Marka Siwca uznał rządowy "Plan Stabilności i Rozwoju" za ruch w dobrym kierunku. Jednak, zdaniem polityków lewicy, wciąż jest on chaotyczny i bardzo niewystarczający. - Rządowy plan pozostawia wciąż wiele pytań. Nie wiadomo na przykład, skąd

Budżet bliżej planu

internetowych. W poprzednich latach o tej porze taki harmonogram był już znany. Podczas sejmowej debaty nad budżetem minister finansów Jacek Rostowski ujawnił, że po lutym dochody budżetu są o 1 mld zł wyższe od zakładanych przez resort. Deficyt wyniósł 5,5 mld zł z 18,2 mld zł na cały rok.

Rząd przyjmie dziś Wieloletni Plan Finansowy Państwa

. - Powstanie takiego planu jest bardzo korzystne dla finansów państwa. Budując taki wieloletni plan, można też uporządkować wydatki i poczynić oszczędności - uważa Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Zdaniem eksperta będzie można racjonalniej zaplanować wydatki, a podmioty, które mają

Wydatki zbrojeniowe zwiększą deficyt Rosji o ponad 12 mld dol.

Wydatki zbrojeniowe zwiększą deficyt Rosji o ponad 12 mld dol.

W czwartek rząd Rosji przyjął projekt nowelizacji tegorocznego budżetu państwa, zwiększając zakładany deficyt budżetu do 3,66 proc. z 3 proc. PKB. Według nowych założeń w tym roku deficyt budżetu Rosji wyniesie 3 bln 34 mld rubli, równowartość niemal 50 mld dol., i będzie o 670 mld rubli (prawie 11

Budżet nieustannie wyborczy

Wielu ekonomistów jest innego zdania. Niepokoi ich, że kolejny rok z rzędu rosną wydatki i zadłużenie państwa. Minister finansów uważa, że gospodarka wciąż będzie szybko rosła, do państwowej kasy popłynie szeroki strumień podatków, a banki będą chętnie udzielały rządowi pożyczek. Ale rząd niewiele

20 tys. zł od państwa dla każdego Polaka. Zapłacili za to głównie najlepiej zarabiający

samorządów, NFZ, ZUS, KRUS i innych instytucji publicznych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski to ponad 20 tys. zł. A to oznacza, że pan Jan swoimi podatkami i składkami pokrywa wydatki państwa nie tylko na siebie, ale też na drugą osobę, która nie wpłaca do budżetu ani złotówki. Wydatki państwa

Mały deficyt budżetu, więcej wpływa z podatków

Dochody tegorocznego budżetu po pięciu miesiącach sięgnęły 129,1 mld zł. To 41 proc. planu na cały rok. I znacznie więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Wtedy na koniec maja budżet miał 116,3 mld zł - 39 proc. planu całorocznego. Znacznie wyższe niż przed rokiem są jednak także wydatki budżetu. Po

Deficyt budżetu państwa po lipcu 2016 r. wyniósł 14,4 mld zł

Resort finansów w swym komunikacie w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2016 r. przekazał, że dochody wyniosły 188,6 mld zł, czyli 60,1 proc. dochodów założonych w ustawie budżetowej na 2016 r., wydatki - 203 mld zł, czyli 55,1 proc., a deficyt - 14,4 mld zł, tj

Miasta idei. Miastem trzeba zarządzać jak domem. Mądrze i razem

przekonamy się, na ile mieszkańcy mają na to wpływ. Spróbujemy też razem przeczytać budżet miasta i sprawdzimy, co w nim jest niezrozumiałe. Razem z mieszkańcami stworzymy dla miasta instrukcję, jak prezentować je w przyszłości, tak by wydatki i dochody były przejrzyste jak domowy budżet. Porozmawiamy o

MF: deficyt w budżecie po czerwcu wyniósł 25 mld 298,646 mln zł

Wydatki budżetu państwa wyniosły 161 mld 620,040 mln zł wobec 161 mld 619,5 mln zł szacowanych wcześniej. Dochody budżetu państwa wyniosły 136 mld 321,394 mln zł wobec 136 mld 258,2 mln zł szacowanych wcześniej.

Deficyt budżetu po sierpniu niecałe 25 mld zł, czyli ok. 52 proc. planu

"Skumulowane dochody są wyższe niż planowane, a wydatki nieco niższe" - dodała. W sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa po lipcu MF podało, że deficyt budżetu państwa po lipcu wyniósł 26 mld 403,217 mln zł.

MF: deficyt w budżecie po kwietniu - 44,8 proc. planu

Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetu państwa na 2014 r. deficyt po kwietniu miał wynieść 27,491,032 mld zł. Wydatki państwa wyniosły 116,879,6 mld zł, czyli 35,9 proc. kwoty 325,287,40 mld zł planowanej na 2014 rok. Dochody budżetu państwa wyniosły 95,574,0 mld zł, czyli 34,4 proc

Sejm uchwalił budżet na 2016 rok

Za przyjęciem budżetu głosowało 236 posłów, przeciwko 207, a trzech się wstrzymało się od głosu. Ustawa budżetowa na 2016 r. zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 313 mld 788 mln 526 tys. zł a wydatki - 368 mld 528 mln 526 tys. zł. Największy wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r

Dobre perspektywy budżetu '2016. Znacznie gorsze na '2017

roku 214,5 mld zł (68,4 proc. planu na cały rok), a wydatki 229,5 mld zł (62,3 proc.). Resort policzył, że dochody budżetu z podatków były w tym okresie wyższe niż w tym samym okresie zeszłego roku o 7,4 proc. - Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-sierpień 2015 r. odnotowano we wszystkich

MON: Tegoroczny budżet obronny mniejszy o ponad 200 mln zł

rok 2015 zakładający, że dochody budżetu państwa będą w bieżącym roku 2015 niższe od zaplanowanych o 10,4 mld zł, tj. o 3,5 proc.

Budżet z nadwyżką po styczniu. Przyszłość niepewna

Plan dotyczący tego, co się będzie działo z budżetem w danym roku, Ministerstwo Finansów tradycyjnie zapisuje w "Harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa". To taki budżetowy rozkład jazdy. Pokazuje, ile dochodów i wydatków budżet będzie miał na koniec poszczególnych miesięcy. I

Większa dziura w kasie państwa. Szybko rosną wydatki

Pod koniec roku deficyt w budżecie państwa zwykle rośnie coraz szybciej. To dlatego, że finalizowane są w tym czasie przeróżne wydatki. Na koniec września dziura w kasie państwa urosła do blisko 21 mld zł. To 37,7 proc. planu na cały rok. A ten plan to niemal 55 ml zł. Sytuacja nie jest więc zła

Jest projekt budżetu PiS: Wzrost PKB 3,6 proc., 60 mld zł deficytu

W projekcie zapisano, że dochody budżetu wyniosą 324,1 mld zł, wydatki 383,4 mld zł, zaś zakładany deficyt będzie nie większy niż 59,3 mld zł. Resort finansów podkreślił, że projekt przyszłorocznego budżetu został sporządzony zgodnie z wymogami mechanizmów zawartych zarówno w prawie krajowym, jak i

Deficyt budżetu w 2015 r. nie wyższy niż 44 mld zł

dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu podatku CIT o 1,1 mld zł, z podatku PIT o 0,6 mld zł i dochodów niepodatkowych o 1,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa obniżono o 6,6 mld zł w porównaniu do wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej

Budżet 2017. Rząd: uszczelnimy system podatkowy i pieniędzy wystarczy

Rząd przyjął w czwartek wstępnie projekt budżetu państwa na 2017 r. Dochody państwa sięgną 324,1 mld zł, a wydatki 383,4 mld zł. - To nie była łatwa dyskusja. Chodziło nam o to, by budżet realizował program, do którego rząd zobowiązał się wobec wyborców, czyli by był prospołeczny, prorozwojowy oraz

Paweł Szamałacha podsumowuje. Więcej VAT-u płynie do budżetu

- stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło tu 63,2 mld zł. Z akcyzy budżet dostał 31,1 mld zł, rok temu o tej porze 29,6 mld zł. O 1,7 mld zł wyższe

MF: deficyt w budżecie po lipcu wyniósł 26 mld 403,2 mln zł

Wydatki budżetu państwa wyniosły 188 mld 937,455 mln zł wobec 188 mld 937,2 mln zł szacowanych wcześniej. Dochody budżetu państwa wyniosły 162 mld 534,238 mln zł wobec 162 mld 586,1 mln zł szacowanych wcześniej. Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec

Konferencja Pawła Szałamachy. Z budżetem wszystko dobrze, ale...

. - Następuje wyraźna odbudowa dochodów podatkowych - stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło z tego podatku 63,2 mld zł. Z akcyzy budżet dostał 31,1

Wbrew protestom opozycji Senat przyjął budżet na 2017 rok. Mamy rekordowy deficyt - ponad 59 mld zł

budżetowej politycy opozycji i ekonomiści mają też inne wątpliwości.W projekcie budżetu zaplanowano bowiem najwyższy deficyt budżetowy od 1989 roku . Ma on wynieść aż 59,3 mld zł. Jeśli rządowi nie uda się poprawić ściągalności podatków, dziura w kasie państwa może być jeszcze większa. - Przy budżecie na ten

IBnGR - Budżet zarobi mniej o 5,6 mld zł

wczoraj posłów przed śrubowaniem dochodów. Przypomniał iż wyliczono je zakładając optymistycznie 5 -proc. wzrost PKB i 2 mld zł dodatkowych wpływów z poprawy ściągalności podatków. - Nie ma możliwości zwiększenia dochodów w przyszłorocznym budżecie dzięki poprawie ściągalności podatków - mówił Raczko.

Rząd Rosji poczeka do wyborów z łataniem dziury budżetowej

średnio 40 dol., to deficyt budżetu wzrośnie do 4 proc. PKB z 2,4 proc. w zeszłym roku. Przedwyborcze manewry budżetowe We wtorek dziennik "Wiedomosti" napisał, że rosyjskie ministerstwo finansów już przygotowało projekt poprawek, które miały ograniczyć wydatki państwa. Ale rozmówcy dziennika

MF: deficyt w budżecie po maju wyniósł 22 mld 362,6 mln zł

Wydatki budżetu państwa wyniosły 137 mld 604,3 mln zł wobec 137 mld 603,8 mln zł mln zł mln zł szacowanych wcześniej. Dochody budżetu państwa wyniosły natomiast 115 mld 241,7 mln zł wobec 115 mld 131,1 mln zł szacowanych wcześniej. Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin

MF: deficyt w budżecie po kwietniu wyniósł 21 mld 179,865 mln zł

Wydatki budżetu państwa wyniosły 116.876,355 mln zł wobec 116.879,6 mln zł mln zł szacowanych wcześniej. Dochody budżetu państwa wyniosły 95.696,490 mln zł wobec 95.574,0 mln zł szacowanych wcześniej. Wpływy z VAT wyniosły po kwietniu br. 44.557,938 mln zł, czyli 38,5 proc. z planowanych 115,7

Ekonomiści Instytutu Badań Strukturalnych: PiS przeszacował wpływy do budżetu

Instytutu Badań Strukturalnych. Wtóruje mu Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku: - Tylko dzięki nad wyraz optymistycznym założeniom udało się podbić szacowane dochody i prognozować, że deficyt budżetu państwa nie przekroczy 60 mld zł. Ściągalność podatków pod znakiem zapytania W najnowszym

Szałamacha chwali się budżetem. Nie pokazuje danych

one nakierowane przede wszystkim na zmniejszenie danin wobec państwa, a nie na efekt gospodarczy. - Klauzula przyniosła już pozytywny efekt, chociażby z podatku CIT. W stosunku do planu dochody budżetu z tego podatku w sierpniu były wyższe o 248 mln zł i wyniosły niemal 2 mld zł - stwierdził szef

Resort finansów: Deficyt budżetowy w 2016 r. był poniżej planu i wyniósł 46,3 mld zł

Dochody budżetu w 2016 r. wyniosły 314,6 mld zł (100,3 proc. planu), wydatki były na poziomie 360,9 mld zł (o 2,1 proc. niższe niż wynosił plan). Wyższe wpływy z PIT Zdaniem cytowanego przez PAP wiceministra finansów Leszka Skiby pozytywna dynamika dochodów podatkowych wynika z większego, niż

Deficyt o połowę niższy od planu. Problemy mogą być w przyszłym roku

Wydatki budżetu po październiku przekroczyły 293 mld zł (79,5 proc. planu na cały rok), a dochody wyniosły 268,6 mld zł (85,6 proc. planowanych wpływów do kasy państwa). Z podatku od dochodów osób prawnych (CIT), czyli od dużych firm, budżet dostał 22 mld zł, czyli 84,5 proc. kwoty planowanej na

Luka w VAT eksplodowała. Oszustwa szkodzą podatkom i budżetowi

ten rok dochodów budżetu państwa i blisko 40 proc. dochodów kasy państwa z VAT. Część ekspertów podatkowych mówi wręcz o załamaniu dochodów z VAT. Fiskus próbuje ratować sytuację, łatając system, ale przypomina on stary balon napełniony wodą. Po naciśnięciu i zatkaniu miejsca, w którym pęczniał i

Miasto pożycza, by spłacać długi. Skomplikowana sytuacja Mikołowa

przekonamy się, na ile mieszkańcy mają na to wpływ. Razem z mieszkańcami stworzymy dla miasta instrukcję, jak prezentować budżet w przyszłości, tak by wydatki i dochody były przejrzyste. Warsztaty potrwają około dwóch godzin i przeprowadzi je profesjonalna firma szkoleniowa. Po warsztatach zapraszamy Państwa

Wicepremier Morawiecki nie ogarnia budżetu?

, przegapił dane Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu państwa w 2015 r. A dane te potwierdziły wcześniejsze oceny ekonomistów: w budżecie 2015 r. nie było katastrofy, nie trzeba go było pilnie nowelizować i powiększać dopuszczalnego deficytu, co tuż przed końcem zeszłego roku, po przejęciu władzy

Zachód finansuje Gazprom. Moskwa ma więcej na zbrojenia

W poniedziałek pięć koncernów z Europy Zachodniej zobowiązało się przekazać Gazpromowi po 950 mln euro na budowę przez Bałtyk nowego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. To pokryje połowę kosztów tej inwestycji i odciąży budżet Gazpromu i jego głównego akcjonariusza Rosji. Chodzi nie tylko

Projekt budżetu 2017: rekordowy deficyt

". Dodał, że rosną wydatki na drogi i kolej. O 1,4 mld zł więcej pójdzie na obronność. Będą też pieniądze na darmowe leki dla seniorów. Efekt jest jednak taki, że budżet na 2017 r. straszy rekordowym deficytem, którego górna granica sięga 59,3 mld zł. Przyszłoroczny deficyt budżetowy ma sięgnąć 3,1

Sejm: 5 mld zł z zysku NBP nie obniży deficytu

mld 740 mln zł. Dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł. Po stronie dochodowej uwzględniono m.in. wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych i podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Ponadto rząd zaplanował po stronie dochodów wpływy z

Zachodniopomorskie. Sejmik województwa przyjął budżet na 2015 r.

modernizację północnego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich (8 mln zł). Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje i płatności z UE 161 mln zł, subwencja 132 mln zł oraz udział w podatkach budżetu państwa 170 mln zł. Przewodniczący klubu radnych PiS zachodniopomorskiego sejmiku Paweł Mucha zwrócił uwagę

Deficyt niższy od planu. Z powodu mniejszych wydatków, a nie uszczelniania podatków

sięgała 16,7 mld zł. Uszczelnianie na razie bez przełomu Wielkich sukcesów rządu w uszczelnianiu podatków jednak na razie nie widać. Dochody kasy państwa na koniec kwietnia były niższe od planu i wyniosły 105,4 mld zł. Plan - 107,4 mld zł. Z podatków budżet dostał ponad 90 mld zł. Z tego najważniejszego z

Rząd przyszedł do Sejmu z budżetem z wielkim deficytem

sumie dochody rosną do 313,8 mld zł. - To budżet bardzo konserwatywny - przekonywał w debacie Jerzy Żyżyński z PiS. Dowodził też, że deficyt jest dobry, a państwo to nie firma czy gospodarstwo domowe, nie musi więc mieć zysku i oszczędności. Niebezpieczna ustawa Ale opozycja nie zostawiła na budżecie

Sejm uchwalił budżet na 2016 r. z maksymalnym deficytem w wysokości 54,7 mld zł

sprzedaży częstotliwości LTE - 9,2 mld zł. Do tego 4,8 mld zł z dywidend od spółek skarbu państwa i 3,2 mld zł wpłaty z zysku NBP (nieoficjalnie mówi się, że wpłata będzie znacznie wyższa i sięgnie nawet 8 mld zł). W sumie dochody rosną do 313,8 mld zł. - To budżet bardzo konserwatywny - przekonywał w

Budżet z wielką dziurą. PiS ma wydatki, więc deficyt wzrośnie

2017 r. - ocenił Maciej Reluga, główny ekonomista BZWBK. Informacje o wysokim deficycie w projekcie budżetu na przyszły rok nie pomogły w poniedziałek złotemu. Po tym jak wyszły na jaw, nasza waluta traciła na wartości. Projekt budżetu zakłada, że dochody kasy państwa sięgną 324,1 mld zł, a wydatki

Duży deficyt w kasie państwa, ale sytuacja budżetu się poprawia

porównaniu z tym, co się dzieje w tym roku. PwC ocenia, że luka urośnie do rekordowych 3 proc. PKB, czyli 53 mld zł. To więcej niż 1/6 wszystkich planowanych na ten rok dochodów budżetu państwa i blisko 40 proc. dochodów kasy państwa z VAT. Część ekspertów podatkowych nieprzychylnych rządowi mówi wręcz o

Wbrew protestom opozycji prezydent podpisał ustawę budżetową na 2017 r.

W ustawie zaplanowano najwyższy deficyt budżetowy od 1989 roku. Może wynieść aż 59,3 mld zł. Jeśli rządowi nie uda się poprawić ściągalności podatków, dziura w kasie państwa może być jeszcze większa. W budżecie zaplanowano wydatki na poziomie 384,7 mld zł. Dochody mają wynieść 325,4 mld zł

Kowalczyk: W budżecie na 2017 r. brakuje 5 mld zł na 500 plus. MF: Nie mamy takich informacji

programu 500 plus będzie możliwe dzięki już wprowadzonym w życie, a także zaplanowanym reformom, które będą miały pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa". Chociaż większość efektów działań uszczelniających system podatkowy zacznie pojawiać się począwszy od 2017 r., to już w I półroczu 2016 r

Deficyt na hamulcu i słaby VAT

przewidywaniami resortu finansów, które ten zapisał w projekcie "Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.". Po marcu deficyt sięgnął 16,7 mld zł. W kwietniu się nie zmienił. Jest już jednak o 3,5 mld zł lepszy od oczekiwań resortu finansów. Gorzej od tych oczekiwań wyglądają dochody budżetu

MF: Deficyt budżetowy w '13 wyniósł ok. 42,5 mld zł

"Ze wstępnych szacunków wynika, że deficyt budżetu wyniósł około 42,5 mld zł. Dochody w 2013 roku były o ok. 3 mld zł wyższe od planu, a wydatki o ok. 6 mld zł niższe" - powiedziała. Założony deficyt stanowił 82,5 proc. planu, dochody 101,1 proc., a wydatki 98,2 proc. Budżet po noweli w

Mała dziura w kasie państwa. W budżecie nie widać embarga

Wedle przygotowanego przez Ministerstwo Finansów harmonogramu dochodów i wydatków budżetu, czyli swoistego budżetowego rozkładu jazdy na ten rok, na koniec lipca dziura w kasie państwa miała wynosić 38,9 mld zł. Jest znacznie niższa. Z danych przedstawionych w poniedziałek przez resort finansów

MF: po czerwcu deficyt budżetu wyniósł ok. 25,3 mld zł

realizacji całorocznego budżetu. Zgodnie z ostatnimi szacunkami MF po maju deficyt budżetu państwa wyniósł 22 mld 472,7 mln zł, co stanowi 47,3 proc. dopuszczonego w tym roku deficytu w wysokości 47 mld 505,1 mln zł. Harmonogram dochodów i wydatków państwa przewidywał, że po maju deficyt budżetu państwa

Majszczyk: dochody budżetu w 2013 wyższe o 2,5-3 mld zł od planu po noweli

od planowanych w znowelizowanym budżecie" - dodała. W przyjętej we wrześniu nowelizacji budżetu rząd zaplanował wydatki państwa na poziomie 327 mld 294,4 mln zł, zaś dochody budżetu państwa na 275 mld 729,4 mln zł. Deficyt budżetowy planowany był na 51 mld 565 mln zł.

Deflacja i budżetowe negatywne zaskoczenie

oczywiście dobra wiadomość. Dla budżetu jednak gorsza. Niższe ceny to mniej pieniędzy w kasie państwa z podatków od sprzedaży towarów i usług. Z VAT i z akcyzy. Jeśli rząd założył w budżecie 1,7 proc. inflacji, to do tego wskaźnika odniósł też dochody z podatków. Deflacja te oczekiwania rządu pokrzyżuje

Uspokajający deficyt w kasie państwa

przewidywaniami resortu finansów, które ten zapisał w projekcie "Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.". Ale wynik budżetu po trzech miesiącach znów wygląda optymistycznie. 16,7 mld zł deficytu to o 2 mld zł mniej od planu zapisanego w "Harmonogramie". I o prawie miliard złotych

Senat pichci budżet '2016. O. Rydzyk czeka

. Otwarcie zapowiadają, że o. Rydzyk i tak te pieniądze dostanie. Niektórzy przekonują, że powinien je znaleźć u siebie resort ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Okazją mogą być tez prace nad budżetem państwa na 2016 r. w Senacie. W środę poprawki senatorów do ustawy budżetowej

Szczurek: nie spodziewam się zmian w budżecie na 2016 r.

pozytywny - dodał. Wstępnie projekt budżetu na 2016 r. z deficytem nie większym niż 54 mld 620 mln zł rząd przyjął na początku września br. Resort finansów przewiduje, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 296 mld 879,2 mln zł, a wydatki 351 mld 499,2 mln zł. Projekt uwzględnia budżet środków

MF: po październiku deficyt budżetu wyniósł 57,4 proc. planu na ten rok

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu w 2014 r. przewiduje, że po październiku deficyt miał wynieść 43 mld 518 mln 993 tys. zł (91,6 proc.). Zgodnie z komunikatem MF wydatki budżetu państwa wyniosły po październiku 263 mld 40,5 mln zł, co stanowi 80,9 proc. z zaplanowanych w tym roku wydatków

MF opublikował projekt ustawy budżetowej na 2017 r.

Jak wskazano w dokumencie, łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa ma wynieść 324 mld 54 mln 863 tys. zł. Z kolei wydatki mają zamknąć się w kwocie 383 mld 400 mln 363 tys. zł. W efekcie deficyt budżetu państwa ma być nie większy niż 59 mld 345 mln 500 tys. zł. Wzrosnąć

Petru przedstawił plan naprawczy dla Polski. Zbilansowany budżet i niezależność NBP

przyjęciu ustawy o zbilansowanym budżecie (projekt w tej sprawie jeszcze w piątek ma zostać złożony u marszałka Sejmu); - opracowanie 4-letniego planu finansowego państwa, czyli planu dochodów i wydatków państwa ("Chodzi o to, żeby wszystkie propozycje PiS były uwzględnione w tym planie, żeby było

Sejm przerwał głosowania poprawek do budżetu, ciąg dalszy - w piątek wieczorem

bieżące w rezerwie celowej "Środki na realizację zadań Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu". Wycofana została także poprawka PiS, która przesuwała 2 mln zł z wydatków resortu kultury na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami do budżetu województwa podkarpackiego. Pieniądze

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 roku

Wydatki sięgnęły 318 mld 1 mln zł, zaś dochody - 287 mld 595 mln zł. Deficytowo wypadł też budżet środków europejskich - dochody wyniosły 64 mld 655 mln, wydatki zaś - 68 mld 309 mln. Dochody z budżetu państwa były niższe o 2,1 proc., niż planowano. Jak można przeczytać w rządowym komunikacie

Budżetowe "święte krowy" chcą więcej pieniędzy

odbije się zdaniem agencji na poziomie dochodów podatkowych kasy państwa. Ale to nie wszystko. Rząd zapisał w projekcie budżetu dodatkowe 10 mld zł z poprawy ściągalności podatków. Głównie z VAT. Zdaniem Fitch i tu przestrzelił. - Poprawa ściągalności VAT jest możliwa, bo duża jest luka w tym podatku, a

Koszt zwiększonej kwoty wolnej od podatku? 15,6 mld zł

te w ogóle nie będą zobowiązane do zapłaty podatku Konsumpcja wzrośnie Skutek finansowy zwiększenia kwoty wolnej od podatku? Zmniejszenie wpływów o 15,6 mld zł i dochodów do budżetu państwa o 8,7 mld zł. Jednak prezydenta to nie martwi, bo te pieniądze mają wrócić do budżetu: "Wydatki stanowiące

Szwajcarzy zdecydują o gwarantowanym dochodzie. Pierwsze takie referendum na świecie

gwarantowanego dochodu wyszły środowiska intelektualistów. Ich zdaniem takie świadczenie wypłacane przez państwo przyczyniłoby się do zlikwidowanie nierówności społecznych i biedy. Eksperymentalnie dochód gwarantowany prawdopodobnie w przyszłym roku wprowadzi Finlandia. Czym jest dochód gwarantowany

Jak zasobne będą budżety instytucji chroniących obywateli? Pule pieniędzy są okrajane w Sejmie

najwyższa rezerwa premiera kancelarii premiera od 15 lat. Zwyczajowo było to ok. 100 mln zł. - Tracimy kontrolę nad tą częścią wydatków, bo nie musi ich opiniować Sejm, a my dopiero przy realizacji budżetu dowiemy się, na co te pieniądze poszły - tłumaczy posłanka. Czy kasa państwa będzie pełna? To jednak

Budżet. Wydatki na sprawy zagraniczne podobne jak w zeszłym roku

W projekcie budżetu na 2015 rok w części dot. m.in. spraw zagranicznych i członkostwa Polski w UE zaplanowano dochody w wysokości 245 mln 726 tys. zł, limit wydatków MSZ w 2015 roku wyniósł ok. 1 mld 682 mln 006 tys. zł. Dla porównania w ustawie budżetowej na rok 2014 dochody w tym obszarze

NIK: kłopoty finansowe Mazowsza przez janosikowe i za duże wydatki

budżetu państwa przeznaczonej na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, czyli tzw. janosikowego, i o pożyczkę ze Skarbu Państwa w celu sfinansowania zobowiązań z tytułu tej wpłaty; ograniczył też wydatki w ostatnich miesiącach roku. Ale działania te były znacząco spóźnione oraz nie były

NIK: kłopoty finansowe Mazowsza przez janosikowe i za duże wydatki

makroekonomiczne na kolejny rok zostały znacząco obniżone przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się analizami gospodarczymi. Mimo tych sygnałów w budżecie przyjęto bardzo optymistyczną prognozę dochodów. W 2013 r. Zarząd starał się o zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa przeznaczonej

MF: po sierpniu deficyt budżetu wyniósł 51,8 proc. planu na ten rok

szacowanych wcześniej. Tym samym wydatki po sierpniu stanowiły 64,3 proc. z dopuszczonych w tym roku wydatków w kwocie 325 mld 287 mln 369 tys. zł. Dochody budżetu państwa wyniosły po sierpniu 184 mld 520 mln 300 tys., podczas gdy wcześniej szacowano, że było to 184 mld 486,9 mln zł. Sierpniowe dochody

Dziura w kasie państwa większa od planu. Ale spokojnie

Finansów zapisuje co roku w "Harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa". Po czterech miesiącach tego roku dziura w kasie państwa miała 16,7 mld zł. Dokładnie tyle co miesiąc wcześniej. Sporo poniżej planu na ten moment, czyli 20,2 mld zł. Do kasy państwa wpływało jednak mniej pieniędzy z

Audyt UE: Polska ma problem z wydawaniem unijnych pieniędzy

Europejską i państwo członkowskie, czy odpowiadała za to wyłącznie Bruksela. Z raportu wynika też, że wyższy poziom błędu występuje w przypadku dotacji następującej już po poniesieniu wydatków przez korzystających ze wsparcia z UE. Programy, które oparte są na uprawnieniach do płatności, czyli takie, gdzie

Deficyt po czerwcu wynosi 36,6 mld zł

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu wskazywał, że deficyt po pierwszym półroczu tego roku wyniesie 41,4 mld zł. Wydatki państwa wyniosły 151 mld zł wobec planowanych 157,5 mld zł. Dochody budżetu państwa wyniosły 114,4 mld zł wobec planowanych 116,1 mld zł.

Rządowa nowelizacja budżetu 2015: 50 mld zł i deficyt znów powyżej 3 proc. PKB

podwyżkami podatków i cięciami wydatków państwa. Rząd po prostu będzie musiał gdzieś poszukać pieniędzy - dodał ekonomista. W środowym komunikacie Ministerstwo Finansów tłumaczy, że nowelizacja budżetu i zwiększenie jego deficytu jest potrzebna, bo dochody kasy państwa z VAT będą niższe od zaplanowanych o

Mazowsze nie zgadza się z wnioskami NIK ws. planowania dochodów

Państwa - wskazała NIK. Jak oceniła Izba, "sytuacja ta wynikała zarówno ze słabości systemu dochodów województw, jak i z niedostosowania przez Zarząd skali wydatków do zmniejszonych możliwości finansowych województwa". Według NIK Zarząd ustalił dochody na 2013 r. z pominięciem zasady

Przygotowując budżet na 2016 r. MF przeanalizuje efektywność wydatków

bardziej odnosi się do ilości, a nie efektywności wydatków" - dodał. Zgodnie z przyjętym wstępnie na początku września projektem budżetu na 2015 r. deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln

Sejm uchwalił budżet

VAT i akcyzie wejdzie w życie później niż zakładał resort. Budżet zyska więc mniej niż planował także na akcyzie za prąd. A tu jeszcze posłowie koalicji - jak wyraził się wicepremier Belka - "ni z gruszki, ni z pietruszki" zwiększyli mu o 625 mln dochody z VAT. Jeśli ministerstwo źle

Resort finansów tryska gospodarczym optymizmem. Na wyrost?

miejsca odstawiła w kąt plan ograniczania deficytu i napompowała wydatki budżetu, mniej dbając przy tym o jego dodatkowe dochody. We wtorek wieczorem Ministerstwo Finansów odsłoniło swoje pierwsze prognozy zapisane w Aktualizacji Programu Konwergencji, który to dokument ma obowiązek co roku przekazywać

MF: po sierpniu deficyt budżetu wyniósł 51,9 proc. planu na ten rok

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu w 2014 r. przewiduje, że po sierpniu deficyt miał wynieść 36 mld 771 mln 82 tys. zł (77,4 proc. tegorocznego planu). Zgodnie z komunikatem MF wydatki budżetu państwa wyniosły po sierpniu 209 mld 123,3 mln zł, co stanowi 64,3 proc. z zaplanowanych w tym roku

W budżecie nie jest różowo. VAT w górę?

Z Ministerstwa Finansów płyną same optymistyczne sygnały. Słyszymy zapewnienia, że pieniądze z podatków płyną do budżetu państwa większym strumieniem niż przed rokiem. I że w ogóle wszystko jest dobrze. Resort zwlekał jednak z publikacją danych na temat przychodów i wydatków państwa, zwyczajowo

MF: po maju br. deficyt budżetu wyniósł 22 mld 472,7 mln zł

Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetu w 2014 r. po maju deficyt budżetu państwa miał wynieść 28 mld 794 mln 688 tys. zł, czyli 60,6 proc. dopuszczonego w tym roku deficytu. Zgodnie z komunikatem, wydatki budżetu państwa wyniosły po maju 137 mld 603,8 mln zł, co stanowi 42,3 proc. z

MF: Deficyt budżetowy w 2013 r. wyniósł ok. 42,5 mld zł

ok. 6 mld zł niższe" - powiedziała. Założony deficyt stanowił 82,5 proc. planu, dochody 101,1 proc., a wydatki 98,2 proc. Budżet po noweli w 2013 roku zakładał deficyt na poziomie 51.565,0 mln zł, wydatki państwa 327.294,4 mln zł, a dochody 275.729,4 mln zł. Majszczyk podała podczas

Program podatkowy prawicy. Nierozważny jak Gowin

nowej puli unijnego wsparcia? Gowin najpewniej nawet o tym nie myśli, a na pewno nie mówi. Obniżenie wieku emerytalnego to kolejny cios w finanse publiczne. Nie ma tak, że zdejmuje się wielkie pieniądze po stronie dochodów i nic się w budżecie nie dzieje. Wie to każdy, kto kalkuluje wydatki domowe