budżet państwa dochody i wydatki

ada

Rząd przyjął budżet na 2017 rok. Więcej na obronność i program 500+

Rząd przyjął budżet na 2017 rok. Więcej na obronność i program 500+

W przyszłym roku dochody budżetu państwa zaplanowano na 324,1 mld zł, a wydatki - na 383,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 59,3 mld zł.

Budżet lekko postraszył, jest ponad 3 mld zł deficytu

Deficyt kasy państwa po dwóch miesiącach tego roku jest wyższy od tego, który zaplanowało Ministerstwo Finansów. Dochody, ale też wydatki budżetu są przy tym niższe od tych planów.

Mała dziura w kasie państwa w 2014 r.

Dochody wyższe od planu. Wydatki też. W efekcie zeszłoroczny deficyt w budżecie państwa zamknął się w kwocie niespełna 29 mld zł. Znacznie poniżej planów.

"Studio Wyborczej. Sprawdzam": Deklaracje podatkowe partii - skąd wziąć na nie pieniądze? Prof. Witolda Orłowskiego pyta Tomasz Prusek

"Studio Wyborczej. Sprawdzam": Deklaracje podatkowe partii - skąd wziąć na nie pieniądze? Prof. Witolda Orłowskiego pyta Tomasz Prusek

Dziura w kasie państwa duża, ale mniejsza, niż planowano

Dziura w kasie państwa duża, ale mniejsza, niż planowano

Miesiąc wcześniej deficyt sięgał 19,6 mld zł i był wyższy od zakładanego. Ten plan Ministerstwo Finansów zapisało w "Harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa". Zgodnie z nim po sześciu miesiącach tego roku dziura w kasie państwa miała wynosić prawie 26,6 mld zł. Była nieco

Nadwyżka w budżecie i rekordowe wpływy z podatku VAT

. Przychody z podatku dochodowego PIT wyniosły blisko 5 mld zł (o 5,4 proc. więcej niż w styczniu 2016), a z podatku dochodowego od firm 2,8 mld zł (to z kolei wzrost o 15 proc.). W styczniu 2017 r. wzrosły też o 17 proc. dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier. Dodatkowo w styczniu banki, towarzystwa

Radar złapał rencistkę: "maksymalny dochód do budżetu"

Radar złapał rencistkę: "maksymalny dochód do budżetu"

potrzebę zapewnienia maksymalnych środków po stronie dochodów w budżecie państwa, ale również jako ograniczenie jego ewentualnych wydatków, np. na zasiłki dla bezrobotnych czy pomoc społeczną". - Gdy to przeczytałam, nie mogłam wstać z krzesła - mówi pani Mirosława. I dodaje: - Ja już ten mandat

Najważniejsze liczby budżetu 2011

Projekt budżetu z takimi założeniami rząd przesłał do Komisji Trójstronnej, do konsultacji ze związkami zawodowymi i z pracodawcami. We wtorek projekt pokazało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów. Zapisane w nim kwoty dochodów i wydatków budżetu nieznacznie różnią się od tych

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

- 155,1 mld zł. Na obsługę długu skarbu państwa pójdzie 43,8 mld zł. Budżet skonstruowano na podstaiwe tzw. reguły wydatkowej. Oznacza to, że tzw. elastyczne wydatki budżetu (czyli takie, których wysokości nie określają ustawy) nie mogą wzrosnąć więcej niż o 1 pkt proc. ponad inflację, czyli o 3,8 proc

Nasz deficyt budżetowy na huśtawce

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa to swoisty rozkład jazdy. Pokazuje, jak w poszczególnych miesiącach roku powinny się kształtować dochody i wydatki budżetu oraz jaki powinien być w związku z tym jego deficyt. W tym roku Ministerstwo Finansów przez długi czas nie pokazywało

W Grecji czas na terapię szokową?

Przeprowadzone pod naciskiem "trojki" reformy greckie miały dwie słabości. Po pierwsze, były skoncentrowane bardziej na problemach budżetowych (zwłaszcza na podnoszeniu podatków) niż na reformach strukturalnych i ogólnie - reformach państwa. Po drugie, były rozciągnięte w czasie. Na

Plan Stabilności i Rozwoju - reakcje i komentarze

Sojusz Lewicy Demokratycznej ustami europosła Marka Siwca uznał rządowy "Plan Stabilności i Rozwoju" za ruch w dobrym kierunku. Jednak, zdaniem polityków lewicy, wciąż jest on chaotyczny i bardzo niewystarczający. - Rządowy plan pozostawia wciąż wiele pytań. Nie wiadomo na przykład, skąd

Rosja dołoży w tym roku na zbrojenia 4 mld dol. Pomogą większe dochody z eksportu ropy naftowej i gazu

Rosja dołoży w tym roku na zbrojenia 4 mld dol. Pomogą większe dochody z eksportu ropy naftowej i gazu

Dumie minister finansów Anton Siłuanow przyznał, że wydatki budżetowe Rosji na zbrojenia są olbrzymie. – Obecnie wydatki w budżecie na obronę i bezpieczeństwo stanową około jednej trzeciej wszystkich wydatków, to bardzo duży udział – powiedział Siłuanow. Dodał, że w latach 2018-20 w budżecie

Budżet nieustannie wyborczy

Wielu ekonomistów jest innego zdania. Niepokoi ich, że kolejny rok z rzędu rosną wydatki i zadłużenie państwa. Minister finansów uważa, że gospodarka wciąż będzie szybko rosła, do państwowej kasy popłynie szeroki strumień podatków, a banki będą chętnie udzielały rządowi pożyczek. Ale rząd niewiele

Deficyt budżetowy dużo poniżej prognoz. W 2017 r. zaledwie 25,4 mld zł

Deficyt budżetowy dużo poniżej prognoz. W 2017 r. zaledwie 25,4 mld zł

, rozbudowa zdolności analitycznych ministerstwa, wprowadzane konsekwentnie zmiany prawne oraz skuteczne wysiłki służb skarbowych. I rzeczywiście, dochody państwa z podatków w ubiegłym roku były wyższe, niż resort finansów zakładał w ustawie budżetowej. W sumie do budżetu wpłynęło 350,5 mld zł. To aż o 23,1

Za wcześnie na radość z budżetu

Za wcześnie na radość z budżetu

podatków. Ale z analizy wykonania budżetu wynika, że znacznie większy wpływ miały mniejsze od planowanych wydatki państwa. Po sześciu miesiącach dochody osiągnęły 54,3 proc. planowanych na cały rok, a wydatki tylko 44,4 proc. W poprzednich latach rząd także nie zrealizował planowanych wydatków i z tego

Rekordowa nadwyżka w kasie państwa. Po sierpniu budżet jednak wciąż nadal na plusie

Rekordowa nadwyżka w kasie państwa. Po sierpniu budżet jednak wciąż nadal na plusie

. Budżet zyskuje na podatkach Z najnowszych statystyk wynika, że na koniec sierpnia dochody państwa wyniosły 235 mld zł, a wydatki 230,1 mld zł. Z podatków udało się zebrać 208,89 mld zł. To o 15,5 proc. więcej niż rok wcześniej i blisko 70 proc. wpływów zaplanowanych na cały 2017 r. Lepiej szło ściąganie

Wydatki zbrojeniowe zwiększą deficyt Rosji o ponad 12 mld dol.

Wydatki zbrojeniowe zwiększą deficyt Rosji o ponad 12 mld dol.

W czwartek rząd Rosji przyjął projekt nowelizacji tegorocznego budżetu państwa, zwiększając zakładany deficyt budżetu do 3,66 proc. z 3 proc. PKB. Według nowych założeń w tym roku deficyt budżetu Rosji wyniesie 3 bln 34 mld rubli, równowartość niemal 50 mld dol., i będzie o 670 mld rubli (prawie 11

Budżet państwa na 2018 r. Nie ma więcej pieniędzy na służbę zdrowia, drogi lokalne, emerytów i rolników

Budżet państwa na 2018 r. Nie ma więcej pieniędzy na służbę zdrowia, drogi lokalne, emerytów i rolników

Zgodnie z ustawą dochody państwa w 2018 r. wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki – 397,2 mld zł. Wzrost gospodarczy zaplanowano na poziomie 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., dziura w budżecie nie przekroczy 41,5 mld zł, a deficyt całego sektora finansów publicznych - 2,7 proc

Koniec nadwyżki w budżecie państwa. Deficyt po listopadzie wyniósł 2,4 mld zł. Po świętach przybędzie kolejne 27 mld zł

Koniec nadwyżki w budżecie państwa. Deficyt po listopadzie wyniósł 2,4 mld zł. Po świętach przybędzie kolejne 27 mld zł

statystyki jedynie potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia ekspertów: rząd wcale nie zrezygnował z zaplanowanych wydatków, tylko przesunął je na koniec roku. I to mimo że cały czas bardzo dobrze idzie ściąganie podatków. Po listopadzie dochody wyniosły 323,3 mld zł, czyli aż 99,3 proc. planowanych wpływów

Ustawa budżetowa na 2018 r. Tylko 32,9 mld zł deficytu budżetowego w 2017 r.

Ustawa budżetowa na 2018 r. Tylko 32,9 mld zł deficytu budżetowego w 2017 r.

byliśmy 2,35 mld zł na plusie. Według szacunkowych danych Ministerstwa Finansów w pierwszym półroczu 2017 r. dochody budżetu państwa były o 17,5 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Najmocniej wzrosły wpływy z podatku VAT – aż o 24,4 proc., czyli o ok. 18,5 mld zł. Wyższe o 2 mld zł dochody z podatku

Mały deficyt budżetu, więcej wpływa z podatków

Mały deficyt budżetu, więcej wpływa z podatków

Dochody tegorocznego budżetu po pięciu miesiącach sięgnęły 129,1 mld zł. To 41 proc. planu na cały rok. I znacznie więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Wtedy na koniec maja budżet miał 116,3 mld zł - 39 proc. planu całorocznego. Znacznie wyższe niż przed rokiem są jednak także wydatki budżetu. Po

Optymistyczny plan na 2018 r. Ekonomiści oceniają przyszłoroczny projekt budżetu

Optymistyczny plan na 2018 r. Ekonomiści oceniają przyszłoroczny projekt budżetu

Pracodawców RP. Chodzi o to, że przy dobrej koniunkturze wpływy do budżetu rosłyby automatycznie, a jeśli wydatki stałyby w miejscu, to dziura w kasie państwa zmniejszyłaby się. Tak jednak nie zrobiono, bo rząd zaplanował dużo większe wydatki na finansowanie programu 500 zł na dziecko i obniżenia wieku

20 tys. zł od państwa dla każdego Polaka. Zapłacili za to głównie najlepiej zarabiający

20 tys. zł od państwa dla każdego Polaka. Zapłacili za to głównie najlepiej zarabiający

samorządów, NFZ, ZUS, KRUS i innych instytucji publicznych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski to ponad 20 tys. zł. A to oznacza, że pan Jan swoimi podatkami i składkami pokrywa wydatki państwa nie tylko na siebie, ale też na drugą osobę, która nie wpłaca do budżetu ani złotówki. Wydatki państwa

IBnGR - Budżet zarobi mniej o 5,6 mld zł

wczoraj posłów przed śrubowaniem dochodów. Przypomniał iż wyliczono je zakładając optymistycznie 5 -proc. wzrost PKB i 2 mld zł dodatkowych wpływów z poprawy ściągalności podatków. - Nie ma możliwości zwiększenia dochodów w przyszłorocznym budżecie dzięki poprawie ściągalności podatków - mówił Raczko.

Sejm jeszcze pracuje nad budżetem na 2018 r. Opozycja: Ten budżet jest dobry dla rodzin Radia Maryja. Zadłużacie Polskę

projektem ustawy budżetowej na 2018 r. dochody państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki – 397,2 mld zł. We wtorek temat wrócił, bo w Sejmie przeprowadzono drugie czytanie ustawy budżetowej. – Mówiliście, że budżet się zawali, że będzie druga Grecja, że będzie gorzej niż w Afryce. To, co było

Budżet z nadwyżką po styczniu. Przyszłość niepewna

Plan dotyczący tego, co się będzie działo z budżetem w danym roku, Ministerstwo Finansów tradycyjnie zapisuje w "Harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa". To taki budżetowy rozkład jazdy. Pokazuje, ile dochodów i wydatków budżet będzie miał na koniec poszczególnych miesięcy. I

Miasta idei. Miastem trzeba zarządzać jak domem. Mądrze i razem

przekonamy się, na ile mieszkańcy mają na to wpływ. Spróbujemy też razem przeczytać budżet miasta i sprawdzimy, co w nim jest niezrozumiałe. Razem z mieszkańcami stworzymy dla miasta instrukcję, jak prezentować je w przyszłości, tak by wydatki i dochody były przejrzyste jak domowy budżet. Porozmawiamy o

Dobre perspektywy budżetu '2016. Znacznie gorsze na '2017

roku 214,5 mld zł (68,4 proc. planu na cały rok), a wydatki 229,5 mld zł (62,3 proc.). Resort policzył, że dochody budżetu z podatków były w tym okresie wyższe niż w tym samym okresie zeszłego roku o 7,4 proc. - Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-sierpień 2015 r. odnotowano we wszystkich

Większa dziura w kasie państwa. Szybko rosną wydatki

Pod koniec roku deficyt w budżecie państwa zwykle rośnie coraz szybciej. To dlatego, że finalizowane są w tym czasie przeróżne wydatki. Na koniec września dziura w kasie państwa urosła do blisko 21 mld zł. To 37,7 proc. planu na cały rok. A ten plan to niemal 55 ml zł. Sytuacja nie jest więc zła

Budżet 2018 bez senackich poprawek. Teraz podpis prezydenta

opozycyjne partie składały wnioski o odrzucenie ustawy budżetowej. Chodziło przede wszystkim o zbyt dużą dziurę w kasie państwa, rosnący dług publiczny i niedofinansowanie służby zdrowia. Wydatki wyższe od dochodów o 41,5 mld zł Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów w 2018 r. deficyt budżetowy ma

Budżet nie dostanie pieniędzy od NBP. Przez kurs złotego bank centralny zaliczył stratę

zastrzyk gotówki z NBP, to sytuacja finansów publicznych i tak jest bardzo dobra. Z najnowszych danych Ministerstwa Finansów wynika bowiem, że na koniec marca w budżecie było 3,1 mld zł nadwyżki. W sumie przez te trzy pierwsze miesiące 2018 r., dochody podatkowe budżetu państwa były o ok. 3,3 proc. wyższe

Europosłowie niechętni regule "pieniądze za praworządność"

pieniędzy w polityce spójności czy też rolnej. Choć Komisja Europejska dopiero w maju przedstawi projekt budżetu wieloletniego UE, europosłowie już w środę przyjęli w rezolucji swoje wstępne stanowisko negocjacyjne. – Parlament Europejski jest przeciwny cięciom polityki spójności i polityki rolnej

Budżet strefy euro, czyli Europa Federalna. Europa dwóch prędkości stanie się faktem

w dłuższym okresie się powiększał i coraz więcej zadań wymagających finansowania będzie przechodziło na poziom „federalny”. Nie jest przesądzone, czy dochody budżetu strefy euro będą pochodziły z wpłat dokonywanych przez państwa strefy euro, czy z „federalnych” podatków, to

Mamy 3,8 mld zł nadwyżki budżetowej. Na koniec roku będzie jednak 31,5 mld zł deficytu

potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia ekspertów: zadłużanie kraju rząd pozostawił sobie na jesień i zimę. Choć dziura w kasie państwa będzie dużo mniejsza, niż pierwotnie zakładano, to i tak tylko w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2017 r. wydatki będą aż o 35 mld zł przekraczać dochody. Szacunki

Budżet 2017. Rząd: uszczelnimy system podatkowy i pieniędzy wystarczy

Rząd przyjął w czwartek wstępnie projekt budżetu państwa na 2017 r. Dochody państwa sięgną 324,1 mld zł, a wydatki 383,4 mld zł. - To nie była łatwa dyskusja. Chodziło nam o to, by budżet realizował program, do którego rząd zobowiązał się wobec wyborców, czyli by był prospołeczny, prorozwojowy oraz

500 plus - miłe złego początki. Polemika z Dominiką Wielowieyską

możliwości spłaty. Ale nigdy nie udawało nam się spiąć budżetu tak, by wydatki nie przekraczały dochodów. Politycy i kolejni ministrowie finansów narzekali, że wszystko to wina wydatków sztywnych budżetu. Otóż ponad 70 proc. tych wydatków wynikało ze zobowiązań państwa przyjętych w kolejnych ustawach. Nie

Paweł Szamałacha podsumowuje. Więcej VAT-u płynie do budżetu

- stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło tu 63,2 mld zł. Z akcyzy budżet dostał 31,1 mld zł, rok temu o tej porze 29,6 mld zł. O 1,7 mld zł wyższe

Ministerstwo Finansów: Mimo szybszych zwrotów VAT rosną wpływy podatkowe do budżetu

roku. To wszystko złożyło się na 5,9 mld zł nadwyżki budżetowej , co oznacza, że w pierwszym półroczu wydatki państwa były mniejsze niż jego dochody. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie, „dobre wyniki budżetu w pierwszej połowie 2017 roku to zasługa skutecznego

PiS odbiera bogatym, obiecuje biednym. A wszystko po to, aby się nie przyznać, że nie ma pieniędzy

: kondycja budżetu państwa – mimo dobrej sytuacji w gospodarce – jest przeciętna. Drugi: skoro teraz brakuje pieniędzy, to kiedy dobra koniunktura się skończy (a skończy się, to tylko kwestia czasu), kasa państwa znajdzie się w gigantycznych opałach. I wniosek trzeci: wtedy podatki ostro

Danina Morawieckiego wcale nie solidarnościowa. Premier bawi się w lingwistykę

, czyli na jednego „bogatego” przypadnie „danina” w wysokości od 10 do 60 tys. zł rocznie. We Francji przed kilku laty prezydent Hollande opodatkował dochody najbogatszych stawką 75 proc. W efekcie wpływy do budżetu spadły, a wiele znanych i bogatych osób wyniosło się z Francji

Tegoroczny budżet: optymizm w dochodach i największy deficyt od trzech dekad

w ustawie zaplanowano najwyższy deficyt budżetowy od 1989 r. - aż 59,3 mld zł. Jeśli rządowi nie uda się poprawić ściągalności podatków, dziura w kasie państwa może być jeszcze większa; wydatki zaplanowano na poziomie 384,7 mld zł; dochody mają wynieść 325,4 mld zł. Infografika jest interaktywna

Konferencja Pawła Szałamachy. Z budżetem wszystko dobrze, ale...

. - Następuje wyraźna odbudowa dochodów podatkowych - stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło z tego podatku 63,2 mld zł. Z akcyzy budżet dostał 31,1

6 mld zł nadwyżki budżetowej. Wpływy z VAT rosną

lutym – wpłata z tytułu aukcji LTE, której rok wcześniej nie było. To wszystko złożyło się na 5,9 mld zł nadwyżki budżetowej, co oznacza, że w pierwszym półroczu wydatki państwa były mniejsze niż jego dochody. Skąd taka dobra sytuacja budżetu? – Duża dynamika wpływów z VAT to po pierwsze

Rząd Rosji poczeka do wyborów z łataniem dziury budżetowej

średnio 40 dol., to deficyt budżetu wzrośnie do 4 proc. PKB z 2,4 proc. w zeszłym roku. Przedwyborcze manewry budżetowe We wtorek dziennik "Wiedomosti" napisał, że rosyjskie ministerstwo finansów już przygotowało projekt poprawek, które miały ograniczyć wydatki państwa. Ale rozmówcy dziennika

Luka w VAT eksplodowała. Oszustwa szkodzą podatkom i budżetowi

ten rok dochodów budżetu państwa i blisko 40 proc. dochodów kasy państwa z VAT. Część ekspertów podatkowych mówi wręcz o załamaniu dochodów z VAT. Fiskus próbuje ratować sytuację, łatając system, ale przypomina on stary balon napełniony wodą. Po naciśnięciu i zatkaniu miejsca, w którym pęczniał i

Wbrew protestom opozycji Senat przyjął budżet na 2017 rok. Mamy rekordowy deficyt - ponad 59 mld zł

budżetowej politycy opozycji i ekonomiści mają też inne wątpliwości.W projekcie budżetu zaplanowano bowiem najwyższy deficyt budżetowy od 1989 roku . Ma on wynieść aż 59,3 mld zł. Jeśli rządowi nie uda się poprawić ściągalności podatków, dziura w kasie państwa może być jeszcze większa. - Przy budżecie na ten

Ekonomiści PKO BP: Przyszły rok będzie poważnym wyzwaniem fiskalnym

Tak dobrej sytuacji budżetowej jak obecnie nikt się nie spodziewał. Po pierwszej połowie 2017 r. budżet państwa ma blisko 6 mld zł nadwyżki . To oznacza, że dochody państwa były większe niż wydatki. To zasługa przede wszystkim dobrej koniunktury gospodarczej, a szczególnie zwiększonej sprzedaży

Rząd zaciska pasa? W 2018 r. 41,5 mld zł deficytu budżetowego

– kiedy ceny są wyższe, wyższą są też przychody podatkowe. Kolejne budżetowe liczby: dochody budżetu państwa - 355,7 mld zł; wydatki budżetu państwa - 397,2 mld zł; deficyt sektora finansów publicznych (liczony wg metodologii UE) - 2,7 proc. PKB.

Sejm uchwalił budżet

VAT i akcyzie wejdzie w życie później niż zakładał resort. Budżet zyska więc mniej niż planował także na akcyzie za prąd. A tu jeszcze posłowie koalicji - jak wyraził się wicepremier Belka - "ni z gruszki, ni z pietruszki" zwiększyli mu o 625 mln dochody z VAT. Jeśli ministerstwo źle

Rząd PiS przyjął projekt ustawy budżetowej. Chwali się, ale nie ma czym

dobrze czy tak źle? W końcu czerwca dochody były o blisko 6 mld zł wyższe niż wydatki, pod koniec sierpnia - o 4,9 mld zł. Rządowa propaganda z triumfem ogłosiła, że tak dobrej sytuacji budżetu nie notowano od 1990 roku. Wicepremier Morawiecki, komentując znakomite jego zdaniem wyniki, stwierdził, że w

Szałamacha chwali się budżetem. Nie pokazuje danych

one nakierowane przede wszystkim na zmniejszenie danin wobec państwa, a nie na efekt gospodarczy. - Klauzula przyniosła już pozytywny efekt, chociażby z podatku CIT. W stosunku do planu dochody budżetu z tego podatku w sierpniu były wyższe o 248 mln zł i wyniosły niemal 2 mld zł - stwierdził szef

Mała dziura w kasie państwa. W budżecie nie widać embarga

Wedle przygotowanego przez Ministerstwo Finansów harmonogramu dochodów i wydatków budżetu, czyli swoistego budżetowego rozkładu jazdy na ten rok, na koniec lipca dziura w kasie państwa miała wynosić 38,9 mld zł. Jest znacznie niższa. Z danych przedstawionych w poniedziałek przez resort finansów

Wicepremier Morawiecki nie ogarnia budżetu?

, przegapił dane Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu państwa w 2015 r. A dane te potwierdziły wcześniejsze oceny ekonomistów: w budżecie 2015 r. nie było katastrofy, nie trzeba go było pilnie nowelizować i powiększać dopuszczalnego deficytu, co tuż przed końcem zeszłego roku, po przejęciu władzy

Ekonomiści Instytutu Badań Strukturalnych: PiS przeszacował wpływy do budżetu

Instytutu Badań Strukturalnych. Wtóruje mu Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku: - Tylko dzięki nad wyraz optymistycznym założeniom udało się podbić szacowane dochody i prognozować, że deficyt budżetu państwa nie przekroczy 60 mld zł. Ściągalność podatków pod znakiem zapytania W najnowszym

Rekordowo niski deficyt finansów publicznych. Spada też dług

roku, czyli od momentu, kiedy Główny Urząd Statystyczny publikuje porównywalne dane. Według Ministerstwa Finansów niski deficyt jest efektem lepszego kasowego wyniku budżetu państwa (o ok. 21 mld zł), na co z kolei wpływ miał wzrost dochodów. „Na taką poprawę wyniku wpływ miał przede wszystkim

Budżet 2018. Miliardy z budżetu na politykę społeczną

wicepremier. Dochody budżetu państwa mają bowiem wynieść 355,7 mld zł w porównaniu z 325,4 mld w 2017 r. To oznacza, że resort finansów ma nadzieję więcej zebrać z podatków, szczególnie dzięki uszczelnieniu przychodów z VAT. Na przyszły rok Ministerstwo Finansów zaplanowało, że z podatku od towarów i usług do

Deficyt o połowę niższy od planu. Problemy mogą być w przyszłym roku

Wydatki budżetu po październiku przekroczyły 293 mld zł (79,5 proc. planu na cały rok), a dochody wyniosły 268,6 mld zł (85,6 proc. planowanych wpływów do kasy państwa). Z podatku od dochodów osób prawnych (CIT), czyli od dużych firm, budżet dostał 22 mld zł, czyli 84,5 proc. kwoty planowanej na

Deficyt na hamulcu i słaby VAT

przewidywaniami resortu finansów, które ten zapisał w projekcie "Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.". Po marcu deficyt sięgnął 16,7 mld zł. W kwietniu się nie zmienił. Jest już jednak o 3,5 mld zł lepszy od oczekiwań resortu finansów. Gorzej od tych oczekiwań wyglądają dochody budżetu

Rząd przyszedł do Sejmu z budżetem z wielkim deficytem

sumie dochody rosną do 313,8 mld zł. - To budżet bardzo konserwatywny - przekonywał w debacie Jerzy Żyżyński z PiS. Dowodził też, że deficyt jest dobry, a państwo to nie firma czy gospodarstwo domowe, nie musi więc mieć zysku i oszczędności. Niebezpieczna ustawa Ale opozycja nie zostawiła na budżecie

Resort finansów: Deficyt budżetowy w 2016 r. był poniżej planu i wyniósł 46,3 mld zł

Dochody budżetu w 2016 r. wyniosły 314,6 mld zł (100,3 proc. planu), wydatki były na poziomie 360,9 mld zł (o 2,1 proc. niższe niż wynosił plan). Wyższe wpływy z PIT Zdaniem cytowanego przez PAP wiceministra finansów Leszka Skiby pozytywna dynamika dochodów podatkowych wynika z większego, niż

Duży deficyt w kasie państwa, ale sytuacja budżetu się poprawia

porównaniu z tym, co się dzieje w tym roku. PwC ocenia, że luka urośnie do rekordowych 3 proc. PKB, czyli 53 mld zł. To więcej niż 1/6 wszystkich planowanych na ten rok dochodów budżetu państwa i blisko 40 proc. dochodów kasy państwa z VAT. Część ekspertów podatkowych nieprzychylnych rządowi mówi wręcz o

Sejm uchwalił budżet na 2016 r. z maksymalnym deficytem w wysokości 54,7 mld zł

sprzedaży częstotliwości LTE - 9,2 mld zł. Do tego 4,8 mld zł z dywidend od spółek skarbu państwa i 3,2 mld zł wpłaty z zysku NBP (nieoficjalnie mówi się, że wpłata będzie znacznie wyższa i sięgnie nawet 8 mld zł). W sumie dochody rosną do 313,8 mld zł. - To budżet bardzo konserwatywny - przekonywał w

Deficyt niższy od planu. Z powodu mniejszych wydatków, a nie uszczelniania podatków

sięgała 16,7 mld zł. Uszczelnianie na razie bez przełomu Wielkich sukcesów rządu w uszczelnianiu podatków jednak na razie nie widać. Dochody kasy państwa na koniec kwietnia były niższe od planu i wyniosły 105,4 mld zł. Plan - 107,4 mld zł. Z podatków budżet dostał ponad 90 mld zł. Z tego najważniejszego z

Mateusz Morawiecki jak Janosik. Pomoc dla osób niepełnosprawnych sfinansują najbogatsi, bo państwu brakuje

dodatkowy koszt ok. 4,2 mld rocznie. "Razem to jedna ósma tego, co państwo wydaje na obronę i raptem trzy razy więcej niż coroczna wyprawka szkolna zapowiedziana przez rząd. Budżet bez trudu poradzi sobie z takim potrzebnym wydatkiem, nie zastąpi on jednak systemu wsparcia" – wynika z

Projekt budżetu 2017: rekordowy deficyt

". Dodał, że rosną wydatki na drogi i kolej. O 1,4 mld zł więcej pójdzie na obronność. Będą też pieniądze na darmowe leki dla seniorów. Efekt jest jednak taki, że budżet na 2017 r. straszy rekordowym deficytem, którego górna granica sięga 59,3 mld zł. Przyszłoroczny deficyt budżetowy ma sięgnąć 3,1

Służba zdrowia potrzebuje pieniędzy i remontu. Na razie można w nią wpompować dowolną ilość pieniędzy bez efektu

punkty procentowe byłoby tragedią, ale miałoby to pewne konsekwencje polityczne i gospodarcze. Podobnie byłoby w przypadku zmiany struktury wydatków budżetu. Łatwo jest zgłaszać postulat – niech państwo więcej da, a znacznie trudniej – niech państwo więcej zabierze z naszych kieszeni lub

Uspokajający deficyt w kasie państwa

przewidywaniami resortu finansów, które ten zapisał w projekcie "Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.". Ale wynik budżetu po trzech miesiącach znów wygląda optymistycznie. 16,7 mld zł deficytu to o 2 mld zł mniej od planu zapisanego w "Harmonogramie". I o prawie miliard złotych

Miasto pożycza, by spłacać długi. Skomplikowana sytuacja Mikołowa

przekonamy się, na ile mieszkańcy mają na to wpływ. Razem z mieszkańcami stworzymy dla miasta instrukcję, jak prezentować budżet w przyszłości, tak by wydatki i dochody były przejrzyste. Warsztaty potrwają około dwóch godzin i przeprowadzi je profesjonalna firma szkoleniowa. Po warsztatach zapraszamy Państwa

Budżet z wielką dziurą. PiS ma wydatki, więc deficyt wzrośnie

2017 r. - ocenił Maciej Reluga, główny ekonomista BZWBK. Informacje o wysokim deficycie w projekcie budżetu na przyszły rok nie pomogły w poniedziałek złotemu. Po tym jak wyszły na jaw, nasza waluta traciła na wartości. Projekt budżetu zakłada, że dochody kasy państwa sięgną 324,1 mld zł, a wydatki

Rząd hojny dla budżetówki - w budżecie na 2018 r. planuje podwyżki dla nauczycieli, policjantów, strażaków, pielęgniarek, ratowników...

przyszłym roku być o ponad 20 mld zł wyższe niż w 2017 r. Ma to się udać dzięki dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego i dobrej koniunkturze gospodarczej. Wpływy z VAT mają być najwyższe w historii. W sumie dochody budżetu państwa mają wynieść 355,7 mld zł (w porównaniu z 325,4 mld w 2017 r

Zachód finansuje Gazprom. Moskwa ma więcej na zbrojenia

W poniedziałek pięć koncernów z Europy Zachodniej zobowiązało się przekazać Gazpromowi po 950 mln euro na budowę przez Bałtyk nowego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. To pokryje połowę kosztów tej inwestycji i odciąży budżet Gazpromu i jego głównego akcjonariusza Rosji. Chodzi nie tylko

Budżetowa ekwilibrystyka. Jak uniknąć podwyżki podatków i konfliktu z Brukselą?

efektu nie będzie i gospodarka może zwolnić. W każdym razie zagraniczne instytucje, np. MFW, przewidują utrzymanie w Polsce przyzwoitego wzrostu, ale na poziomie 3,3 proc. Prognozowana inflacja (w krótkim okresie poprawia sytuację budżetu, zwiększając dochody podatkowe) jest prawdopodobna, aczkolwiek w

Deflacja i budżetowe negatywne zaskoczenie

oczywiście dobra wiadomość. Dla budżetu jednak gorsza. Niższe ceny to mniej pieniędzy w kasie państwa z podatków od sprzedaży towarów i usług. Z VAT i z akcyzy. Jeśli rząd założył w budżecie 1,7 proc. inflacji, to do tego wskaźnika odniósł też dochody z podatków. Deflacja te oczekiwania rządu pokrzyżuje

Podatki po estońsku. Jeśli firma nie wypłaci dywidendy, nie będzie musiała płacić CIT? Ministerstwo Finansów: - Analizujemy ten pomysł

to mała kwota i wymagałaby dostosowania w innych obszarach budżetu państwa, jednak jestem przekonany, że w dłuższym okresie koszt ten będzie się Skarbowi Państwa opłacać. Jeśli firmy dzięki reformie faktycznie zwiększyłyby inwestycje, to szybko wzrosłyby dochody z VAT, a w dłuższej perspektywie

Dziura w kasie państwa większa od planu. Ale spokojnie

Finansów zapisuje co roku w "Harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa". Po czterech miesiącach tego roku dziura w kasie państwa miała 16,7 mld zł. Dokładnie tyle co miesiąc wcześniej. Sporo poniżej planu na ten moment, czyli 20,2 mld zł. Do kasy państwa wpływało jednak mniej pieniędzy z

Senat pichci budżet '2016. O. Rydzyk czeka

. Otwarcie zapowiadają, że o. Rydzyk i tak te pieniądze dostanie. Niektórzy przekonują, że powinien je znaleźć u siebie resort ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Okazją mogą być tez prace nad budżetem państwa na 2016 r. w Senacie. W środę poprawki senatorów do ustawy budżetowej

23 proc. VAT na musztardę, 8 proc. na sos musztardowy. Jest sposób na ten absurd

kasy. Z danych GUS wynika, że wydatki gospodarstw domowych na żywność (bez alkoholu i rachunków płaconych w restauracjach) wyniosły w 2015 r. 121 mld zł. Podatek VAT od tej kwoty to 8,7 mld zł. Gdyby zlikwidować stawkę 8-proc. i wprowadzić tylko 5-proc. (stawka 23-proc. zostaje), dochody budżetu

Imponujące manewry Zapad 17. Ale czy Rosję stać na wyścig zbrojeń?

Ile Kreml wydaje na utrzymanie armii i zbrojenia, trudno dokładnie określić. Aż 20 proc. wydatków z budżetu Rosji zaszyfrowano jako „tajne”. Według SIPRI (Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem), który na Zachodzie i Wschodzie jest uznawany za najbardziej kompetentny w

Wbrew protestom opozycji prezydent podpisał ustawę budżetową na 2017 r.

W ustawie zaplanowano najwyższy deficyt budżetowy od 1989 roku. Może wynieść aż 59,3 mld zł. Jeśli rządowi nie uda się poprawić ściągalności podatków, dziura w kasie państwa może być jeszcze większa. W budżecie zaplanowano wydatki na poziomie 384,7 mld zł. Dochody mają wynieść 325,4 mld zł

Ostre hamowanie deficytu. Świetne wyniki finansowe państwa

To, że o tej porze roku deficyt się kurczy, to nic nadzwyczajnego. Zgodnie z przygotowanym na ten rok harmonogramem dochodów i wydatków budżetu miał spaść, tyle że z zupełnie innego poziomu - z 38,9 mld zł do 36,8 mld zł. Miał więc oscylować w okolicach 80 proc. planu na cały rok (47,5 mld zł

Rządowa nowelizacja budżetu 2015: 50 mld zł i deficyt znów powyżej 3 proc. PKB

podwyżkami podatków i cięciami wydatków państwa. Rząd po prostu będzie musiał gdzieś poszukać pieniędzy - dodał ekonomista. W środowym komunikacie Ministerstwo Finansów tłumaczy, że nowelizacja budżetu i zwiększenie jego deficytu jest potrzebna, bo dochody kasy państwa z VAT będą niższe od zaplanowanych o

Szwajcarzy zdecydują o gwarantowanym dochodzie. Pierwsze takie referendum na świecie

gwarantowanego dochodu wyszły środowiska intelektualistów. Ich zdaniem takie świadczenie wypłacane przez państwo przyczyniłoby się do zlikwidowanie nierówności społecznych i biedy. Eksperymentalnie dochód gwarantowany prawdopodobnie w przyszłym roku wprowadzi Finlandia. Czym jest dochód gwarantowany

Putin składa obietnice, których nie dotrzymał

ograniczania wydatków publicznych na cele obronne czy socjalne. Według Aleksieja Wienediktowa, redaktora naczelnego radia Echo Moskwy, to, że taki duet ma decydować o finansach państwa i kontrolować wydatki, świadczy o tym, że Rosja „nie ma pieniędzy” na ogłaszane publicznie fantastyczne programy

Program podatkowy prawicy. Nierozważny jak Gowin

nowej puli unijnego wsparcia? Gowin najpewniej nawet o tym nie myśli, a na pewno nie mówi. Obniżenie wieku emerytalnego to kolejny cios w finanse publiczne. Nie ma tak, że zdejmuje się wielkie pieniądze po stronie dochodów i nic się w budżecie nie dzieje. Wie to każdy, kto kalkuluje wydatki domowe

Budżetowe "święte krowy" chcą więcej pieniędzy

odbije się zdaniem agencji na poziomie dochodów podatkowych kasy państwa. Ale to nie wszystko. Rząd zapisał w projekcie budżetu dodatkowe 10 mld zł z poprawy ściągalności podatków. Głównie z VAT. Zdaniem Fitch i tu przestrzelił. - Poprawa ściągalności VAT jest możliwa, bo duża jest luka w tym podatku, a

Resort finansów tryska gospodarczym optymizmem. Na wyrost?

miejsca odstawiła w kąt plan ograniczania deficytu i napompowała wydatki budżetu, mniej dbając przy tym o jego dodatkowe dochody. We wtorek wieczorem Ministerstwo Finansów odsłoniło swoje pierwsze prognozy zapisane w Aktualizacji Programu Konwergencji, który to dokument ma obowiązek co roku przekazywać

PiS gra budżetem

rzeczywistości, a nie na papierze, wyglądały dochody i wydatki państwa w roku 2016. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście przejmie jesienią rządy, będzie miało bardzo mało czasu na dokonanie korekty budżetu. Wcześniej projekt przygotuje obecne MF kierowane przez Mateusza Szczurka. Nowe podatki muszą być

Najwyższa Izba Kontroli zbadała budżet

W "Analizie wykonania budżetu państwa" dominują pochwały. NIK zauważyła, że dochody budżetu były o 2,1 proc. wyższe od planu i wyniosły 283,5 mld zł. Z kolei wydatki były niższe, niż zaplanowano, o 3,9 proc. i zamknęły się w kwocie 312,5 mld zł. W efekcie deficyt zaplanowany na 47,5 mld

Ekonomiści o pomyśle PiS: - Podwyżka cen paliw to sposób na łatanie dziur w budżecie państwa, a nie w drogach

jakości dróg lokalnych jest dobry? – Uzasadnienie ustawy, że opłaty zostaną przeznaczone na Fundusz Dróg Samorządowych, jest kompletnie niespójne ze sposobem pobierania tych opłat. To nie będą pieniądze znaczone i jest ryzyko, że nie zasilą funduszu, ale zostaną przejedzone przez budżet państwa

Stać nas na więcej. Polska wypada coraz lepiej na tle Europy

jedną czwartą naszych dochodów. Skąd różnica? Wskaźnik liczony przez GUS bierze pod uwagę wyłącznie spożycie gospodarstw domowych bez uwzględnienia wydatków cudzoziemców. Z kolei Eurostat liczy spożycie z rachunków narodowych oraz włącza w statystyki wydatki cudzoziemców i szarą strefę. Wskaźnik

W budżecie nie jest różowo. VAT w górę?

Z Ministerstwa Finansów płyną same optymistyczne sygnały. Słyszymy zapewnienia, że pieniądze z podatków płyną do budżetu państwa większym strumieniem niż przed rokiem. I że w ogóle wszystko jest dobrze. Resort zwlekał jednak z publikacją danych na temat przychodów i wydatków państwa, zwyczajowo

Deficyt budżetu wystrzelił. Ale zgodnie z planem Ministerstwa Finansów

, iż Polacy mogą więcej kupować za te same pieniądze, a to korzystne dla konsumpcji, a więc całej gospodarki i dochodów budżetu z podatków. Na razie sytuację budżetu poprawiają niższe wydatki z kasy państwa: 60,4 mld wobec planowanych 61,3 mld zł. Minister Szczurek powiedział też, że zeszłoroczny

Kosztowna miłość Polaków do aut. Boom samochodowy to zyski i straty fiskusa

PiS stwierdził tylko: „Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął ujemnie na dochody budżetu w 2015 r., była kompleksowa zmiana zasad odliczania VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami

Rząd zwiększa dziurę w budżecie. Opozycja: "To groźne"

Trzy tygodnie przed końcem roku Sejm debatował w środę nad rządowym projektem nowelizacji... tegorocznego budżetu państwa. Projekt zwiększa deficyt w kasie państwa o 3,9 mld zł, z 46,1 do niemal 50 mld zł. - Nowelizacja jest potrzebna, bo dochody budżetu będą niższe od planów o 10,5 mld zł, czyli o

Jak zasobne będą budżety instytucji chroniących obywateli? Pule pieniędzy są okrajane w Sejmie

najwyższa rezerwa premiera kancelarii premiera od 15 lat. Zwyczajowo było to ok. 100 mln zł. - Tracimy kontrolę nad tą częścią wydatków, bo nie musi ich opiniować Sejm, a my dopiero przy realizacji budżetu dowiemy się, na co te pieniądze poszły - tłumaczy posłanka. Czy kasa państwa będzie pełna? To jednak

Finansowe czary-mary

dochody - tłumaczy tę swoistą podwyżkę. Odbudować, czyli uszczelnić system i poprawić ściągalność podatków. Była wiceminister finansów z PO-PSL mówi: "To zadziwiające słowa ministra, który nie protestował przy wprowadzeniu do budżetu 24 mld zł nowego wydatku". Mniej więcej tyle będą kosztowały w

Finanse. Nowe wydatki są, dochody szwankują

naszego państwa. Minister finansów i rząd szybko przystąpili do demontowania zbudowanego przez poprzednie ekipy mechanizmu tzw. reguły wydatkowej, ograniczającej wzrost wydatków państwa i pomagał w zbijaniu ich deficytu. W następnym kroku wrzucono do budżetu pierwszy z ogromnych wydatków obiecanych

Mamy kłopot z rosnącą inflacją - ceny rosną, brakuje rąk do pracy

niemal na pewno spowolni, więc RPP będzie musiała jednocześnie stabilizować ceny i pobudzać gasnący wzrost gospodarczy. Zadanie nie do wykonania. Dla rządu wzrost inflacji jest, na krótką metę, dobrą wiadomością. Wyższe ceny oznaczają większe nominalne (w cenach bieżących) dochody budżetu, a tym samym

Zmiany podatkowe w 2018 roku [INFORMATOR]

. zł. Rząd szacuje, że koszt łącznych obciążeń dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w wyniku nowej ustawy wyniesie ok. 107 mln zł rocznie. Zgodnie z ustawą zyskają osoby mające przychody z tytułu: działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury

PIS gra budżetem

nie na papierze wyglądały dochody i wydatki państwa w roku 2016. Jeśli PiS rzeczywiście przejmie jesienią rządy, będzie miał bardzo mało czasu na korektę budżetu. Nowe podatki muszą być przyjęte przez Sejm do końca listopada, by mogły wejść w życie z początkiem 2016 r., a raczej nie ma na to szans