bezrobocie w niemczech

ada

Bezrobocie: źle w Grecji, dobrze w Polsce. W Niemczech znakomicie

Bezrobocie: źle w Grecji, dobrze w Polsce. W Niemczech znakomicie

Czechy i Niemcy to kraje o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. W Polsce jest gorzej, ale wypadamy lepiej niż unijna średnia. W Grecji co czwarta osoba aktywna zawodowo jest bezrobotna. Wśród młodych bezrobocie sięga tam niemal 50 proc.

Bezrobocie w Niemczech wciąż rośnie

Stopa bezrobocia w Niemczech wzrosła w styczniu do poziomu 8,6 proc. siły roboczej. W kraju naszych zachodnich sąsiadów bez pracy pozostaje 3,61 mln osób

Bezrobocie w Niemczech spadło

Poziom bezrobocia w Niemczech spadł w sierpniu o 17 tysięcy w stosunku do lipca, gdy wedle sezonowego wyrównania wynosił 3,193 mln - podał federalny urząd pracy

Wybory do lokalnych parlamentów w Niemczech. Philipp Fritz: "Wybory prawdopodobnie zepsuły humor Angeli Merkel"

Wybory do lokalnych parlamentów w Niemczech. Philipp Fritz: "Wybory prawdopodobnie zepsuły humor Angeli Merkel"

Bezrobocie w Niemczech spada

Dziś zostaną opublikowane oficjalne dane o bezrobociu w Niemczech, ale agencja Reuters dotarła do nich wcześniej, dzięki swoim nieoficjalnym źródłom. Po uwzględnieniu sezonowości, bezrobocie w grudniu spadło do poziomu 4,337 mln osób, czyli o 21 tys. osób. To znacznie powyżej oczekiwań. Źródło

Jak Niemcy poradziły sobie z bezrobociem wśród młodzieży

z solidnym szkoleniem, które przechodzą niemieccy pracownicy. Bezrobocie: Najgorzej mają młodzi niewykształceni Nawet w samych Niemczech znajdą się krytycy systemu podwójnych szkoleń. Mówi się, że nauka jest zbyt specjalistyczna, za bardzo dostosowana do potrzeb określonych branż czy gałęzi

Nie zmienił się poziom bezrobocia w Niemczech

Liczba osób poszukujących pracy spadła w ub. miesiącu o 4 tys., a bez pracy pozostawało w maju 4,45 mln osób. Stopa bezrobocia, mierzona według standardów UE, wyniosła w Niemczech w maju 9,4 proc., i nie zmieniła się w porównaniu z kwietniem.

Niemcy: Bezrobocie osiągnęło najwyższy poziom od pięciu lat

Liczba zarejestrowanych pozostających bez pracy wzrosła w styczniu o 398 tys. osób do poziomu 4,623 mln. Po raz ostatni tak wysokie bezrobocie Niemcy odnotowali w marcu 1998 roku. Z reguły w styczniu bezrobocie w Niemczech rośnie. Uwzględniając czynniki sezonowe liczba bezrobotnych zwiększyła się

Niemcy: Bezrobocie wzrosło

Zdaniem Floriana Gerstera, szefa Biura, oznacza to, że wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej jest zbyt słaby, żeby tworzyć nowe miejsca pracy. Liczba osób pozostających bez pracy w październiku w Niemczech wyniosła 4,119 mln osób. Rząd Gerharda Schrödera wezwał Europejski Bank Centralny do

Niemcy: prognoza spadku bezrobocia

W styczniu tego roku w Niemczech było 4,6 mln bezrobotnych. Jak zapewniał Weise w wywiadzie udzielonym gazecie "Welt am Sonntag" ten wskaźnik nie może przekroczyć 5 mln osób. - Jeśli gospodarka teraz zaskoczy, poziom bezrobocia może być w okolicach 4 mln osób na jesieni - powiedział Frank

Spadło bezrobocie w Niemczech

Po uwzględnieniu czynników sezonowych ubyło 12 tys. bezrobotnych. Obecnie jest ich 4,38 mln. Stopa bezrobocia wyniosła 10,5 proc. i pozostała bez zmian. Liczba bezrobotnych spada w Niemczech już drugi miesiąc z rzędu, ale Florian Gerster, prezes Feralnego Urzędu Pracy uważa, że nie można jeszcze

Spada bezrobocie w Niemczech

Bez pracy pozostaje w Niemczech 4,098 mln osób, czyli 9,5 proc. czynnej zawodowo populacji. Paradoksalnie, bezrobocie zmniejszyło się we wrześniu w biedniejszych Niemczech Wschodnich (ex-NRD), a wzrosło w Niemczech Zachodnich. Stopę bezrobocia skorygowano o czynniki sezonowe.

Wzrost bezrobocia w Niemczech

W grudniu 2000 r. bezrobocie w Niemczech wzrosło o 150 tys. - podała Ursula Engelen-Kefer z German Trade Union Federation. Szacuje, że bez pracy w całym kraju jest 3,8 mln ludzi. Oficjalne dane zostaną opublikowane we wtorek. Przypomnijmy, że w listopadzie bezrobocie spadło o 15 tys.

Spadek bezrobocia w Niemczech

Według opublikowanych wczoraj w Norymberdze statystyk w ub.r. w Niemczech bez pracy pozostawało średnio 3,9 mln osób (9,6 proc.). Jest to wprawdzie wyraźny spadek w stosunku do 1999 r., kiedy to stopa bezrobocia wynosiła jeszcze 10,5 proc., ale oczekiwania społeczne są o wiele większe. Największą

Bezrobocie w Niemczech najwyższe od pięciu lat

Dane na temat bezrobocia - uwzględniające tzw. czynniki sezonowe - ujawnił w czwartek niemiecki Federalny Urząd Pracy. Z kolei Bundesbank (niemiecki bank centralny) poinformował, że stopa bezrobocia wzrosła w ubiegłym miesiącu w Niemczech do 10,6 proc. z 10,5 proc. w lutym. W opinii ekspertów - w

Nowe, lepsze urzędy pracy. "To już nie są pośredniaki, tylko centra pracy"

Nowe, lepsze urzędy pracy. "To już nie są pośredniaki, tylko centra pracy"

. Niemal bliźniacze są w Holandii i Niemczech, gdzie stopa bezrobocia jest jedną z najniższych w Europie. Według podobnego schematu działają urzędy pracy w sąsiednich Słowacji i Czechach, a także w Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii. Choć, jak zaznacza Kolbiarz, system brytyjski jest bardziej radykalny

Bezrobocie w Niemczech wzrosło

Informacje te podała agencja Reuters powołując się na swoje źródła. Dane są nieco gorsze niż oczekiwano. Analitycy prognozowali, że wskaźnik bezrobocia po uwzględnieniu takich czynników, jak zatrudnienie sezonowe wzrośnie w kwietniu o 41,7 tys. osób. Przed uwzględnieniem czynników sezonowych

Niemcy: bezrobocie jeszcze większe

Oznacza to, że bez pracy jest 10,1 proc. Niemców (rok temu 9,6 proc.). Średnio w 2002 r. pracy nie miało 4,06 mln Niemców. W b. NRD stopa bezrobocia wynosi 18,4 proc., na zachodzie Niemiec 8,2 proc. Zdaniem szefa Federalnego Urzędu Pracy w Norymberdze Floriana Gerstera przyczyną rosnącego

Arbeit nad Wisłą

Arbeit nad Wisłą

370 tys. Stopa bezrobocia przekracza już 10 proc., a wśród młodych dochodzi do 30 proc. Tuż za naszą zachodnią granicą Niemcy notują najniższe bezrobocie od zjednoczenia kraju - 5,7 proc. Jakim cudem, skoro rozwijają się wolniej od nas, a w kryzysowym 2009 r. ich gospodarka skurczyła się o ponad 5

Niemiecki Jobwunder, czyli rekordowy spadek bezrobocia

- To Jobwunder (cud miejsc pracy) - zupełnie na poważnie mówią o tym zjawisku ekonomiści. W czasie gdy z bezrobociem nie potrafią sobie poradzić rządy USA i krajów UE, a rząd Wielkiej Brytanii ma w planach zwolnienie nawet pół miliona pracowników budżetówki, w Niemczech zatrudnienie rośnie na

Niemcy: Bezrobocie najwyższe od pięciu lat

W porównaniu z lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych wzrosła o 352 tys. osób. Jest to najwyższy wskaźnik bezrobocia od czasu objęcia urzędu kanclerza przez Gerharda Schrödera w 1998 roku. "Bild Zeitung" pisze, że jedną z przyczyn wzrostu bezrobocia są przestoje w sektorze

Niemieccy bezrobotni dostaną pięć euro więcej

maleje. Ostatnio spadło do 3,1 mln, a gdy reformy wchodziły w życie, dobijało do 5 mln. Niemcy stali się bardziej elastyczni, stawiają pracodawcy mniej wygórowane żądania - mówi Michael Feil z Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy w Norymberdze. Eksperci przewidują, że trend będzie się utrzymywać, a w

Przemysł na zachodzie Europy w recesji. Bezrobocie rekordowe

. - Luksemburg. Najniższe bezrobocie od czasów zjednoczenia mają Niemcy. Według Eurostatu sięga ono tylko 5,7 proc. (6,7 proc. według oczyszczonych sezonowo danych o bezrobociu rejestrowanym podanych w zeszłym tygodniu przez niemiecki urząd pracy). ZBP: Ile dostanie emeryt za odwróconą hipotekę»

Europa zjeżdża do Niemiec za pracą. Najczęściej emigrują Polacy

porównaniu do innych krajów UE - bezrobocie wynosi 6,9 proc. i jest na najniższym poziomie od prawie 20 lat. Jednocześnie w tym samym okresie z Niemiec wyjechało 349 tys. obcokrajowców. Według spisu ludności z 2011 roku w Niemczech żyje obecnie 80,2 mln osób. Z tej liczby 6,2 mln osób to obcokrajowcy.

Dlaczego łatwiej o arbeit niż o pracę?

europejski urząd statystyczny Eurostat. W urzędach pracy zarejestrowano ponad 2,1 mln Polaków. Jeszcze cztery lata temu bezrobotnych było o 370 tys. mniej. W tym samym czasie bezrobocie w Niemczech spadło do najniższego poziomu od czasu zjednoczenia. Jakim cudem? Żeby zrozumieć fenomen niemieckiego sukcesu

Hiszpania chce od Niemiec większej pomocy. Prawie 25 proc. populacji to bezrobotni

W drugim kwartale tego roku bezrobocie w Hiszpanii wyniosło 24,4 proc. - podał w piątek hiszpański Narodowy Urząd Statystyczny. Tym samym bez pracy pozostawało 5,7 mln osób. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja wśród młodych. W tej grupie bezrobocie osiągnęło 53,27 proc. - To kolejny przykład w jak

Niemcy mają najlepsze zawodówki. Chcą, by u nas były podobne

miesięcznie) praktykach w firmie. W szkoleniach młodych uczestniczy ponad 450 tys. firm - od małych, rodzinnych po wielkie korporacje. Co ważne, uczeń sam musi sobie znaleźć przedsiębiorcę-pracodawcę, który przyjmie go na praktykę. Już na wstępie uczy się zaradności. Niemcy stosują ten system od lat 30

Dlaczego Niemcy z byłej NRD narzekają na skutki zjednoczenia

odbyć. Instytucja jest kosztowna i mało efektywna - ale mimo krytyki wciąż działa, bo nie znaleziono dotąd lepszego wyjścia. Bezrobocie w byłej NRD dotyka zresztą w największym stopniu kobiet - dawniej pracowały niemal wszystkie do późnej starości - nieporównanie więcej niż w Niemczech zachodnich i

W papierowym Dużym Formacie

Niemcom brakowało żołnierzy, wcielili go do Wehrmachtu, ale uciekł i służył w armii Andersa. Nikt w rodzinie nie znał epizodu jego służby w niemieckim wojsku. Było to dla nas przykre tym bardziej, że wydawało się nam, że jesteśmy zaprzyjaźnieni z Lechem Kaczyńskim. Znaliśmy się jeszcze z czasów dawnej

Niemcy czarno widzą

Angela Merkel, wyprzedziłaby Schrödera. W sumie Niemcy nie darzą dziś zaufaniem niemal żadnej instytucji politycznej: parlamentowi ufa tylko 36 proc. wyborców, rządowi i związkom zawodowym tylko jedna czwarta, a partiom jedna siódma! Jedynie trybunał konstytucyjny cieszy się zaufaniem większości

Niemcy kluczowi, ale czasem chwiejni

Cypru) poparcie dla wspólnej waluty jest w Niemczech wyjątkowo wysokie. W najnowszym sondażu dla dziennika "Handelsblatt" za euro opowiada się aż 69 proc. ankietowanych, co jest najlepszym wynikiem od początku istnienia strefy euro. To swoiste zwycięstwo byłego kanclerza Helmuta Kohla który w

Niemcy kluczowi, ale czasem chwiejni

Cypru) poparcie dla wspólnej waluty jest w Niemczech wyjątkowo wysokie. W najnowszym sondażu dla dziennika "Handelsblatt" za euro opowiada się aż 69 proc. ankietowanych, co jest najlepszym wynikiem od początku istnienia strefy euro. To swoiste zwycięstwo byłego kanclerza Helmuta Kohla. Ten w

Reformy Schrödera: Obywatelu! Radź sobie sam!

przemówienie, zapowiadane przez doradców rządu jako wyzwalający przełom dla kanclerza po półroczu porażek, informacyjnego chaosu i pogarszających się wskaźników. Kraj stoi na progu recesji, a eksperci wciąż obniżają prognozy wzrostu z 1 do ok. 0,4 proc. w br. Bezrobocie niepowstrzymanie zbliża się do granicy

Kanclerz Niemiec zgłasza projekt ograniczenia bezrobocia

socjaldemokratom - wskutek kryzysu po 11 września bezrobocie uparcie trzyma się na poziomie 3,9 mln. Oznacza to 7 proc. bezrobotnych Niemców zachodnich i prawie 18 proc. w b. NRD. Od lat także wiadomo, dlaczego bezrobocie jest w Niemczech tak wysokie: winne są zbyt wysokie podatki i składki ubezpieczeniowe

Bezrobocie jeszcze raz dwucyfrowe. W sierpniu 10 proc.

aktywności ekonomicznej już dawno jest jednocyfrowa. Tzw. zharmonizowana stopa bezrobocia używana do porównań międzynarodowych wyniosła w lipcu 7,6 proc. To mniej niż w Irlandii (9,5 proc.), Francji (10,4 proc.) czy Belgii (8,5 proc.). Niemcy mają najniższą stopę bezrobocia w Europie - wynosi ona 4,7 proc

Bezrobocie w UE najniższe od sześciu lat. W Polsce - spadek do 7,1 proc.

Niedawno cieszyliśmy się, że stopa bezrobocia w Polsce w końcu zeszła poniżej 10 proc. i możemy trochę odetchnąć - wszak jednocyfrowego bezrobocia nie widzieliśmy dobrych kilka lat. Tymczasem to prawda tylko wtedy, kiedy mówimy o bezrobociu rejestrowanym. Jeśli liczyć według unijnej metody, gdzie

Macron zmienił francuski kodeks pracy, firmy korzystają, planując wielkie zwolnienia. Czy to popchnie gospodarkę?

. Niemcy dość szybko otrząsnęły się ze skutków spowolnienia, dziś ich gospodarka jest w doskonałej kondycji, a rynek pracy zdrowy. Wskaźnik bezrobocia spadł do poziomu 3,6 proc. w grudniu. W tym samym czasie wskaźnik francuski utknął na poziomie zbliżonym do 10 proc. Dopiero poprawa koniunktury z ostatnich

"Doszliśmy na rynku pracy do ściany". Jest najgorzej od 2009 roku [Raport]

spojrzymy na Niemcy - kraj, w którym stopa bezrobocia jest jedna z najniższych w Europie (4,2 proc. w lipcu), gdzie gospodarka kręci się względnie szybko, a problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników zgłasza 13 proc. pytanych dużych i średnich firm. - Niemcy są krajem o wyjątkowo skutecznym

Populiści rosną na wielkiej koalicji

partię przed rozpadem. Co ciekawe, Schulz, forsując wejście SPD do rządu, twierdzi to samo. Najbliższe lata pokażą, czy SPD, jedna z najstarszych partii politycznych na świecie (powstała w 1875 r.), jest jeszcze Niemcom potrzebna. W ciągu 12 lat spadła w sondażach o 15 pkt. Nie oznacza to, że w bogatych

Graf tygodnia: Gdzie ubyło najwięcej bezrobotnych?

jest tylko w Niemczech. Kolejna była Polska, w której liczba bezrobotnych od kwietnia 2013 r. do listopada 2015 r. spadła według Eurostatu o 586 tys., czyli o niemal 32 proc. Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce jest już na poziomie 7,2 proc. Wyliczenia te oparte są na metodologii BAEL, według

Helmut Kohl (3.04.1930 - 16.06.2017)

w końcu o historii – skonsolidowane Niemcy zawsze rozpychały się w Europie, tak wybuchła pierwsza i druga wojna światowa. W Niemczech wizja łączenia się z NRD też nie wszędzie budziła entuzjazm. Kohl entuzjazmem zaraził zwykłych ludzi. Już nikt z niego nie kpił. Mieszkańcom szarego, wyraźnie

Nowy rekord bezrobocia w eurolandzie. Najgorzej w Hiszpanii, najlepiej w Austrii

bezrobocie odnotowały w kwietniu: Austria (4,9 proc.), Niemcy (5,4 proc.) i Luksemburg (5,6 proc.). Niepokojące jest również to, że w blisko jednej piątej regionów Unii Europejskiej ponad połowa bezrobotnych jest bez pracy już ponad rok. Duże różnice regionalne Patrząc na najnowsze dane o bezrobociu w Unii

Wybory we Francji. Front Narodowy na wznoszącej

Narodowego od lat systematycznie rośnie. W 2015 r. w wyborach samorządowych nacjonaliści zdobyli aż 27 proc. głosów, choć ostatecznie nie zdołali uzyskać większości w radzie żadnego ze 101 departamentów. Francuska gospodarka boryka się z bezrobociem . W ostatnim kwartale 2016 r. bez pracy pozostawało 10

Niemcy po wyborach. Merkel - historia bez alternatywy

gospodarka ma się świetnie. Gdy Merkel obejmowała stanowisko w 2005 r., liczba bezrobotnych dochodziła do 5 mln. Dziennikarze przypominali, że tylu ludzi bez pracy było w Niemczech przed nadejściem Hitlera. Deficyt budżetowy przekraczał dopuszczalne w strefie euro 3 proc. PKB. Dziś bezrobocie spadło do

Rekordowo niskie bezrobocie, ale coraz więcej podziałów na niemieckim rynku pracy

minimalnej. Obawiamy się, że normalne wdrożenie do zawodu przekształci się w ciągnące się miesiącami staże, a już zatrudnieni nagle okażą się praktykantami. To będzie też woda na młyn prawicowych populistów, którzy zaczną podnosić tezę, że obcokrajowcy zabierają Niemcom miejsca pracy, bo są tańsi. Bezrobocie

Najszybciej w UE bezrobocie spada na Węgrzech

zatrudnienia w UE. W sierpniu bezrobocie w Austrii wynosiło 4,7 proc., a w Niemczech - 4,9 proc. O takich wskaźnikach można tylko pomarzyć w Polsce. Według Eurostatu w Polsce przez rok stopa bezrobocia spadła o 1,5 pkt proc. do poziomu niższego od unijnej średniej. Ale w sierpniu bez pracy było jeszcze 8,8

Mittelstand - te firmy budują Niemcy, ale mogą być im kulą u nogi. Dlaczego?

wzrosła. We wrześniu 2005 r. bez pracy było 5 mln Niemców – najwięcej od kryzysu lat 30. XX wieku. Od tego czasu bezrobocie ostro spadało. Koszty pracy rosły w Niemczech wolniej niż w wielu innych rozwiniętych gospodarkach, zwiększając konkurencyjność. Pomogło to rozkręcić niemiecki eksport do 46

Kanclerz Merkel po raz czwarty

Bundestagu ponad 80 posłów. Dotąd partie protestu ograniczały swe wpływy do byłego NRD lub podupadłych regionów poprzemysłowych w zachodnich Niemczech. Ich wyborcy mieli dość biedy, bezrobocia i braku perspektyw. Dziś baza AfD jest w całym kraju. To Niemcy, których z równowagi wyprowadziła decyzja

Bezrobocie wśród polskich absolwentów poniżej średniej UE. Ale co trzeci pozostaje bez pracy ponad rok

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport z międzynarodowego projektu badawczego "Wykluczenie społeczne młodzieży w Europie: nakładające się wymiary marginalizacji, indywidualne strategie, skuteczność polityk publicznych i transferów (EXCEPT)". Wynika z niego, że stopa bezrobocia

Szczyt PKB. Wzrost gospodarczy przebił 5 proc. Później będzie już tylko gorzej?

rynku pracy. Tak dobrze nie było od 27 lat, czyli od momentu przemian gospodarczych w Polsce. Bezrobocie spadło do 6,3 proc. Szybko rosną też pensje, więc Polacy mają coraz więcej pieniędzy do wydawania. Rodziny wspierane są programem 500 zł na dziecko. Ci, których potrzeby przewyższają zarobki, chętnie

Praca dla (prawie) każdego

połowy 2013 roku mieliśmy tylko jeden kwartał, kiedy wynik przekraczał 10 proc. W sierpniu wyniosło ono... 7,2 proc. To mniej niż w Irlandii (9,5 proc.), Francji (10,8 proc.) czy Belgii (8,8 proc.). Niemcy mają najniższą stopę bezrobocia w Europie - wynosi ona 4,5 proc.

14 ekonomistów proponuje naprawę strefy euro. A tam m.in. większa dyscyplina dotycząca wydatków budżetowych i nowe instytucje

. Kompromis Francji i Niemiec Niemcy od początku kryzysu strefy euro prezentują pogląd, że naprawa wspólnej waluty wymaga dyscypliny budżetowej i stworzenia w strefie euro wiarygodnych instytucji kontrolujących i egzekwujących tę dyscyplinę. Francuzi kładą nacisk na to, że zadłużenie krajów jest wspólnym

W Niemczech brakuje palet. Gospodarka w świetnej kondycji, ale czy nie tuż przed przegrzaniem?

, Hubert Schleucher, opowiadał w wywiadach po publikacji ogłoszenia, że odebrał setki telefonów. Wiele z nich wykonali jednak pracodawcy, którzy chcieli podzielić się z nim podobnymi problemami z brakiem pracowników. A według prognozy Rady Ekspertów Ekonomicznych do 2022 r. bezrobocie w Niemczech

Bezrobocie w Polsce: zaledwie 4,8 proc. Mniej niż średnia unijna. Bezrobotni liczeni w tysiącach

W czerwcu w Polsce bez pracy było 821 tys. osób - wynika z danych Eurostatu. W Unii Europejskiej najwięcej osób bezrobotnych jest w Hiszpanii (17,1 proc.), najmniej zaś w Niemczech (3,8 proc.). Niedawno swoje dane prezentował GUS, według którego bezrobocie w czerwcu wyniosło 7,8 proc

Jak znieść niższy wiek emerytalny kobiet? Niemcy zrobili to bez protestów i z sukcesem

ADRIANA ROZWADOWSKA: Polska obniżyła właśnie wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat. W Niemczech decyzję o zniesieniu specjalnej emerytury dla kobiet, która umożliwiała zakończenie pracy w tym wieku, podjęto już w 1999 roku. DR JOHANNES GEYER: - Kobiety, które odprowadzały składki co najmniej 15 lat

Macron ponagla resztę Unii do rozmów o reformach

UE (zwłaszcza strefy euro), o które francuski prezydent Emmanuel Macron zaapelował w ostatni wtorek w przemówieniu programowym na Sorbonie. – Między Niemcami i Francją jest szeroki konsensus – zapewniała w czwartek kanclerz Angela Merkel. Ale jednocześnie podkreśliła, że trzeba &bdquo

NRD się wściekła na kanclerz Merkel

W Dreźnie, w środowisku tzw. Pegidy, samozwańczych obrońców Zachodu przed islamizacją, Merkel jest symbolem zła. Pół roku temu na demonstracjach niesiono dla kanclerz szubienicę. Nikt we współczesnych Niemczech nie odważył się sięgnąć po takie argumenty. Merkel mówiła na uroczystościach o

W Niemczech spada produkcja przemysłowa

spada, to stopa bezrobocia w Niemczech jest najmniejsza od 20 lat. W grudniu po uwzględnieniu czynników sezonowych bezrobocie wyniosło 6,8 proc. wobec 6,9 proc. w listopadzie.

Wybory w Niemczech. Jadę przez dzielnice Berlina, gdzie partie łowią ostatnich wyborców

mężczyzna koło czterdziestki, pochyla się nad przechodzącą obok niedosłyszącą staruszką i wrzeszczy jej do ucha: - Niemcy, odważcie się! Czytała pani?! - zwraca się do kobiety, wręczając jej (cieniutki) program partii. CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wybory w Niemczech. Wypłynęła ekspertyza Bundestagu ws. uchodźców

Deutsche Post rekrutuje w Polsce setki kurierów do pracy w Niemczech

W tym tygodniu w Warszawie odbywa się seria spotkań rekrutacyjnych dla monachijskiego oddziału Deutsche Post - drugiego największego pracodawcy w Niemczech, który zatrudnia pół miliona pracowników. Wymagania? Niewielkie. Wystarczy prawo jazdy i znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio

Niemcy: Sprzedaż detaliczna w listopadzie spadła o 0,9 proc.

zmianom, a w rocznym wzrosła o 0,8 proc. Mimo że poziom sprzedaży detalicznej spada, to bezrobocie w Niemczech jest na rekordowo niskim poziomie. W grudniu 2011 roku po uwzględnieniu czynników sezonowych stopa bezrobocia wyniosła 6,8 proc. wobec 6,9 proc. w listopadzie - poinformował w komunikacie

Dwa lata planu Morawieckiego. Ambitne założenia, ale pracownicy radzą sobie sami

gospodarcze są dobre dzięki dobrej koniunkturze europejskiej. Do tego, jeśli mamy boom np. w Niemczech, średnia nam znowu ucieka. Samotni inspektorzy Do 2020 roku miano się uporać m.in. z segmentacją rynku pracy, czyli umowami śmieciowymi, poprzez wyrównywanie kosztów pracy na różnych umowach oraz "

Unia Europejska. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic*

"Kocham Cię, Europo". Odwiedź stronę wydarzenia na Facebooku 14 lat później w krajach Unii przebywa około 2 mln polskich obywateli: ponad 700 tys. w Wielkiej Brytanii, blisko 700 tys. w Niemczech, po ok. 100 tys. w Irlandii, Włoszech i Holandii. Na polskim rynku pracy trwa boom: bezrobocie

Europosłowie niechętni regule "pieniądze za praworządność"

wyciągają (głównie Niemcy i Francja), pojawiły się postulaty uzależnienia przyszłych wypłat od spełniania wymogów państwa prawa lub po prostu od niezawisłego wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska, która jest w tej kwestii podzielona, pracuje nad projektami mechanizmu „fundusze za praworządność

Francuzi kochają rewolucje, ale nienawidzą reform. Czy Macron to zmieni?

2500 euro do nawet ponad 300 tys. – Bezrobocie we Francji utrzymuje się na poziomie 10 proc. (dla porównania w Niemczech i Wielkiej Brytanii ok. 4 proc.). W ostatnich latach wielokrotnie próbowano wprowadzić reformy, ale albo nie zdołano ich przeforsować z powodu protestów, albo niewiele one

Moja brytyjska rodzina

824 zł, bezrobocie sięgające 19 proc. Na Wyspach stawka godzinowa wynosiła wówczas 4,85 funta, za którego płacono 6,75 zł, bezrobocie utrzymywało się na poziomie 4,8 proc. Wykonując najgorzej płatną pracę, równowartość polskiej stawki minimalnej można było zarobić w ledwie trzy dni. Rok 2005. Polska

Na Węgrzech bezrobocie spada, nadwyżka w eksporcie rośnie

Premier Węgier do Tuska: Popieramy polski projekt unii energetycznej - Według najnowszych danych unijnego biura statystycznego Eurostat przez ostatni rok największy w Unii Europejskiej spadek bezrobocia zanotowano na Węgrzech - powiedziała w poniedziałek agencji prasowej MTI Piroska Szalai

Helmut Kohl (1930-2017). Niepozorny pan Kohl

rozliczania własnego narodu z nazistowskich zbrodni. Gdy w 1982 r. obejmował władzę, zapowiadał „moralną przemianę kraju”, ale tak naprawdę było mu dobrze z tym, co miał. W zachodnich Niemczech wojenne rany się zagoiły, panował dobrobyt. Paradoks historii polega na tym, że właśnie taki człowiek

MFW ostrzega: Albo państwa przeprowadzą reformy, albo czeka nas społeczna katastrofa

gospodarki. W latach 1991-2014 w Chinach udział płac w PKB spadał średnio o ponad 3 proc. na 10 lat, a w kwitnących gospodarczo Niemczech - o ponad 2 proc. W USA i Japonii spadki były niższe - ok. 1,5 proc.  Wzrosty? Największy w Malezji (7 proc.) i na Filipinach (ponad 5 proc.). Większość krajów

Magister do kosza? Zawodówki obniżają bezrobocie

Tak jest np. w Wielkopolsce i na Śląsku. Stopy bezrobocia w tych województwach należą do najniższych (w kwietniu odpowiednio 10,5 i 11,9 proc.). Równocześnie z danych ze spisu powszechnego wynika, że jest tam najwięcej osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym - ponad jedna czwarta wśród osób w

Angela Merkel. Matka jest tylko jedna

polityki, nie był w stanie przekonać Niemców, że będzie lepszym kanclerzem. Matka jest tylko jedna. Niemcy są na Merkel skazani. Żaden polityk nie potrafi tak jak ona koić niemieckich lęków. Za rządów Merkel Niemcy uporali się z bezrobociem, to ona wyprowadziła kraj z kryzysu finansowego, wyprowadzi go z

Młodzi w Europie poturbowani przez kryzys. MFW w Davos namawia rządy do sypnięcia im pieniędzmi

). Zdaniem Lagarde to nie tylko kwestia bezrobocia, które trapiło i trapi młodych w niektórych krajach Europy (zwłaszcza na południu). To także kwestia słabej jakości zatrudnienia. - Ciągle czasowo, ciągle na stażu, czyli tak zwana gig economy [gospodarka fuch, prac dorywczych] - ubolewa Lagarde. Według MFW

"Wiadomości" TVP na pasku Kaczyńskiego. Kaczyński na paskach "Wiadomości". Wierny lud to lubi [POLITYKA TELEWIZYJNA]

Rosną dochody polskich rodzin Budżet wsparcia dla polskich rodzin Polacy będą mieć więcej czasu dla rodziny Inwestycje w polskie rodziny Pieniądze dla rolników Pierwszy budżet tak korzystny dla Polaków Zamiast do mafii pieniądze trafią do Polaków Komornicy przestaną łupić Polaków Spada bezrobocie

Firmy w Polsce mogą mieć problem ze znalezieniem pracowników

Stopa bezrobocia w Niemczech może wzbudzać zazdrość wśród innych państw borykających się z problemem. W maju wynosiła jedynie 6,7 proc. Jednak, jak przewiduje najnowszy raport firmy doradztwa strategicznego Boston Consulting Group (BCG), niemiecki rynek pracy powinien przygotować się na prawdziwą

Hiszpania chce osobnego rządu i budżetu strefy euro. Jak Macron

ważnych dla obywateli UE decyzji nie wolno delegować na instytucję bez demokratycznej legitymacji”. Hiszpanie proponują też wspólny fundusz ubezpieczeń od bezrobocia, emisję euro obligacji oraz unię bankową. Euroobligacje pomagałyby w obsłudze zadłużenia w strefie euro, a unia bankowa pilnowałaby

Warto chronić etaty

Nie ma jednoznacznej i bezpośredniej zależności między ochroną praw pracowniczych (która podnosi koszty pracy) a poziomem bezrobocia. W Austrii, Niemczech czy w Holandii - gdzie zatrudnionym przysługują rozmaite przywileje i koszty pracy są wysokie - bezrobocie wynosi 4-5 proc. W USA, w których

Warto chronić etaty

Nie ma jednoznacznej i bezpośredniej zależności między ochroną praw pracowniczych (która podnosi koszty pracy) a poziomem bezrobocia. W Austrii, Niemczech czy w Holandii - gdzie zatrudnionym przysługują rozmaite przywileje i koszty pracy są wysokie - bezrobocie wynosi 4-5 proc. W USA, w których

Darmowy wyjazd do Niemiec, nauka języka i kieszonkowe. Chętnych brak

Trudno znaleźć kraj, który lepiej radziłby sobie z problemem bezrobocia niż Niemcy. Teraz wynosi tam ono niewiele więcej niż 4 proc. W Polsce ponad dwa razy tyle. Wśród możliwości, jakie mają niemieccy bezrobotni, są programy IdA - Integration durch Austausch (Integracja przez wymianę). Chodzi o to

Niemcy dla Niemców, obcokrajowcy raus! Skąd wzięły się siła AfD i jej 94 mandaty w Bundestagu?

. Trzeba było ściągać posiłki z policyjnego garnizonu w Hamburgu. Do lokalnych neonazistów dołączali działacze z całego kraju. „Niemcy dla Niemców, obcokrajowcy raus!” – krzyczał tłum otaczający blok. Wśród tych, którzy nie walczyli z policją, panowała atmosfera pikniku. Człowiek, który

Bezrobocie już tak nie straszy. Firmy chcą zatrudniać

. Bez pracy w lipcu było 9,5 proc. Europejczyków, trochę gorzej wypadła strefa euro - w niej zajęcia nie miało 10,9 proc. obywateli. To i tak lepiej, niż przewidywali analitycy Eurostatu, bo ich zdaniem odsetek ten miał nie spaść poniżej 11 proc. Gdzie jest najniższe bezrobocie? Najniższe bezrobocie

Bezrobocie w UE nie chce spadać. Dlaczego?

zapowiedzi z ostatniego tygodnia. Europa jest podzielona. Z jednej strony są kraje, które szybko otrząsnęły się z kryzysu lat 2008-09. Tam bezrobocie jest niskie. W Austrii stopa bezrobocia sięgnęła w lipcu zaledwie 3,7 proc., w Holandii - 4,3, a w Niemczech - 6,1 proc. - Z drugiej strony są kraje mające

Helmut Kohl nie żyje. Mówili o nim "kanclerz zjednoczenia". Nie miał charyzmy, o Merkel mówił "dziewczynka"

własnego narodu z nazistowskich zbrodni. Gdy w 1982 r. obejmował władzę, zapowiadał „moralną przemianę kraju”, ale tak naprawdę było mu dobrze z tym, co miał. W zachodnich Niemczech wojenne rany się zagoiły, panował dobrobyt. Paradoks niemieckiej historii polega na tym, że właśnie taki człowiek

Pracy w Lubuskiem jest dużo, brakuje chętnych

pośredniaka. Najmniej bezrobotnych w Polsce O tym, jak w ostatnich latach zmienił się lubuski rynek pracy, najlepiej świadczą liczby. Jeszcze w 2007 r. w woj. lubuskim mieliśmy 74 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Dziś jest ich 32 tys. Stopa bezrobocia na koniec 2016 r. w regionie wyniosła 8,7 proc. (w

Kanclerz Merkel się chwieje

Głosowania w Meklemburgii nie można traktować jak prawyborów do Bundestagu. Ten land nie jest Niemcami w pigułce. Oprócz strachu przed uchodźcami wpływ na wynik miały liczne pretensje wyborców do rządzących. O biedę, bezrobocie, brak perspektyw, o typowe bolączki byłego NRD, którym w Meklemburgii

Sprzedaż detaliczna w Niemczech wzrosła w III kw. o 2,7 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech spadła w kwietniu z 8,0 proc. do 7,8 proc., poinformował również Federalny Urząd Statystyczny. Wynik pozytywnie rozczarował analityków, którzy szacowali, że bezrobocie utrzyma się na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Przybywa także ofert na rynku pracy. Liczba

Bezrobocie ciągle straszy Unię Europejską i USA

Austrii w ciągu ostatniego roku bezrobocie spadło aż 0,9 pkt proc. W ciągu ostatniego roku spadek bezrobocia zanotowały też Niemcy z 7,6 do 7 proc. - Ale właśnie od przyszłego roku Niemcy mają zacząć zaciskać pasa - zwraca uwagę Kurtek. Ciągle najgorsza sytuacja na rynku pracy jest na Łotwie (20 proc

Kamikaze kontra matka narodu, czyli w Niemczech wszystko może się zmienić

, czyli pakiet reform wprowadzonych w 2003 r., gdy kanclerzem był Schröder. Niemcy odczuli go boleśnie, bo zawierał niezwykle ostre cięcia zasiłków. Ówczesna republika federalna, nazywana wręcz chorym człowiekiem Europy, borykała się wysokim bezrobociem i deficytem budżetowym. By ratować kraj przed

Merkel będzie górą, ale skrajna prawica naciera

przewodzi krajowi, który od wielu dziesięcioleci nie był względnie równie bogaty ani równie potężny jak dzisiaj. Stopa bezrobocia jest niska. Kraj ma nadwyżkę budżetową. Niemcy są niekwestionowanym przywódcą strefy euro. Co ważniejsze, wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA przekonał - jak się wydaje

Południe Europy szuka pracy w Niemczech

- do Niemiec przybyło 30 tys. Hiszpanów (wzrost o połowę) i 42 tys. Włochów (wzrost o 40 proc.). Jednak ciągle najliczniejszą grupą imigrantów są Polacy. Nic dziwnego, że ludzie przybywają do Niemiec. To nieliczny kraj strefy euro, który opiera się kryzysowi. Stopa bezrobocia w Niemczech wynosi 6,9

Francja na fabrykę aut Tesla oferuje miejsce po elektrowni atomowej

Prezydent Francji Francois Hollande zapowiedział, że pod koniec tego roku zamknie najstarszą francuską elektrownię atomową w Fessenheim w Alzacji. Ten plan budzi jednak opory lokalnej społeczności obawiającej się wzrostu bezrobocia po zamknięciu elektrowni, która zatrudnia ponad tysiąc osób

Grecja nie powinna oszczędzać na wojsku?

, że Ateny nadal będą przeznaczać 2 proc. budżetu na obronę. Choć to rekomendowany przez Sojusz poziom wydatków, stosuje go tylko pięć krajów: USA, Wielka Brytania, Estonia, Polska i Grecja właśnie. W zeszłym roku Ateny wydały na obronność 2,3 proc. swojego budżetu. Dla porównania Niemcy - zaledwie 1,2

Europa Środkowa korzysta z koniunktury. Niemal wszystkie rządy wyciągnęły wnioski z kryzysu. A my?

znaczącej różnicy między tymi krajami, które przyjęły euro, a tymi, które pozostały przy swoich walutach. Czytaj też: W Niemczech brakuje palet. Gospodarka w świetnej kondycji, ale czy nie tuż przed przegrzaniem? Bezrobocie przestało być problemem, natomiast większość krajów regionu, tak jak Polska

Merkel przegrała ze skrajną prawicą

bezpieczeństwem w kraju. Po lipcowych atakach w Würzburgu, gdzie młody uchodźca zaatakował siekierą pasażerów pociągu, i Ansbach, gdzie uchodźca wysadził się w powietrze (obydwaj nagrali posłania, w których uznali się za żołnierzy Państwa Islamskiego), ta sprawa stała się w Niemczech paląca. Bo rok temu, gdy

Dwa lata rządu PiS. Ministrowie się chwalą: brakiem uchodźców, "wyjaśnieniem tragedii smoleńskiej"...

Białorusi, "zamroziła relacje z Litwą" oraz miała złe stosunki z Niemcami.  Jak za to wygląda resort pod zarządem Waszczykowskiego? Jak tłumaczył, dzisiaj jesteśmy "liczącym się uczestnikiem polityki europejskiej i światowej". Polski rząd odbudował i pogłębił współpracę w

Po wyborach do Bundestagu w Niemczech zacznie się gra w kolory

efekty. To rząd CDU i SPD szybko wyprowadził kraj z kryzysu finansowego, który zatrząsł nim w 2009 r. Ten gabinet pchnął też Niemcy na ścieżkę dobrobytu, wzrostu gospodarczego, braku bezrobocia. – Ale zamiar stworzenia takiej koalicji partia ogłosi na samym końcu – mówi nasz źródło. Hasło

Dlaczego Merkel powinna dostać Nobla i dlaczego go nie dostanie?

. Bo strumień uchodźców, który płynie do ich kraju, nie słabnie, w ośrodkach dla uchodźców nie ma miejsc, a według plotek uchodźcy to mordercy, gwałciciele i islamiści. Niemcy to najbardziej paranoiczny naród Europy. Od lat boją się bezrobocia, biedy, społecznej deklasacji. Teraz do listy strachów

Więcej pracy dla młodych, bo Europa się rozpadnie

na początku lipca. Niemcy chcą wspierać unijne Południe Niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble oskarżył przed paru dniami Komisję Europejską o ślamazarność w sprawie bezrobocia młodych. Dlatego rząd Niemiec, który ponoć coraz bardziej niepokoi się antyniemieckimi nastrojami na Południu

Merkel na emeryturę, polityczny chaos w kraju - co się stanie, gdy w niedzielę socjaldemokraci dadzą niemieckiej kanclerz kosza?

wykluczyć, że zostanie zmuszona do pójścia na emeryturę. W Niemczech zaczyna już być słychać melodię, że społeczeństwo jest epoką Merkel zmęczone. To paradoks, bo pod rządami kanclerz kraj ma nadwyżkę budżetową, dobry wzrost gospodarczy i najniższe od zjednoczenia bezrobocie. I stał się ważnym graczem, w

Czy Niemcy są skazani na wielką koalicję? Wybory do Bundestagu już w niedzielę

Lindera jest o wiele bardziej poważnym zawodnikiem niż jego poprzednicy, nieżyjący już Guido Westerwelle i Philipp Rössler. Poparcie dla FDP to zapewne też efekt dobrobytu, który odczuwają Niemcy. Gospodarka rośnie, w budżecie jest nadwyżka, a bezrobocie pozostaje na rekordowo niskim poziomie. FDP w

Niemieckie bezrobocie wzrosło do 8,7 proc.

Poziom bezrobocia miesiąc do miesiąca wzrósł nieznacznie, bo o 0,1 punktu procentowego. Dyrektor federalnego urzędu pracy Heinrich Alt podkreślił, że poziom bezrobocia w lutym nie jest następstwem kryzysu gospodarczego. Zapewnił, że popyt na pracę jest stabilny, a wzrost bezrobocia jest typowym

Premier Włoch ostro o Unii. Walczy o przetrwanie po referendum

redukcji długu (ok. 132 proc. PKB). Premier wzywa UE do przyznania, że promowana przez Niemcy polityka rygoryzmu budżetowego (austerity) to błąd, który dusi wzrost gospodarczy. - Jeśli reguły się nie sprawdzają, należy pracować nad ich zmianą - przekonuje. Jednak na to w Unii się nie zanosi. - Obecne