becikowe od 10 12 tygodnia

PAP

Opolskie. Kolejne opolskie gminy wprowadzają swoje becikowe

Opolskie. Kolejne opolskie gminy wprowadzają swoje becikowe

Kolejne opolskie gminy wprowadzają swoje becikowe. Po Byczynie, która uchwaliła takie świadczenie w ub. roku, becikowe wprowadziły też Gogolin i Wołczyn. Gminne becikowe, które ma pomóc rodzinom i wpłynąć na sytuację demograficzną, cieszy się dużym powodzeniem.

Nie tylko becikowe

Becikowe, zasiłek rodzinny, ulga podatkowa na dzieci... Komu i ile się należy, a kto zarabia za dużo i nie ma do nich prawa?

Becikowe po nowemu

Od 1 stycznia 2012 obowiązują nowe przepisy. Teraz mniej osób będzie mogło ubiegać się o becikowe. A czekają nas jeszcze inne zmiany

Becikowe - zmiany w ustawie

Becikowe - zmiany w ustawie

? Wniosek można złożyć do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Pamiętajmy, że becikowe może dostać tylko jedno z rodziców - albo matka, albo ojciec - lub prawny opiekun dziecka czy jego opiekun faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

dochodach, nieprzekraczających 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie) ponownie będzie uzależniona od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Biuro prasowe

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania becikowego

, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Wzór zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Przepis, zgodnie z którym, aby otrzymać becikowe, kobieta musiała przedstawiać zaświadczenie, że co najmniej od 10. tygodnia ciąży

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

dochodowe. Ważne zaświadczenie Zaświadczenie od lekarza albo położnej o tym, że matka dziecka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w 10. tygodniu ciąży, jest niezbędne do tego, żeby dostać becikowe. Jeśli kobieta pojawi się u lekarza po raz pierwszy po tym terminie, np. w 13. tygodniu, becikowe nie

Będzie nowe becikowe!

(opieka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży i trzy terminy badań). Becikowe "rodzinne" tylko dla najuboższych Rodzice o niskich dochodach (nie więcej niż 504 zł na osobę w rodzinie albo nie więcej niż 583 zł na osobę - jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) mają prawo do dodatku do

Becikowe. Znowu idą zmiany!

Szykują się poważne zmiany w kryteriach przyznawania becikowego. Nawet co dziesiąta rodzina może stracić prawo do tego świadczenia. Za to ci, którzy zarabiają niewiele, mają szanse na dodatkowe pieniądze, tzw. becikowe rodzinne. Od 1 listopada zmieniają się bowiem kryteria dochodowe decydujące o

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

sobie głowy staraniami o becikowe) jest zaświadczenie lekarskie. Jest ono podstawą do wypłacenia pieniędzy. W dokumencie lekarz lub położna informują, że matka dziecka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w 10. tygodniu ciąży. Jeśli kobieta pojawi się u lekarza po raz pierwszy po tym terminie, np

Amnestia becikowa dla matek

Amnestia becikowa dla matek

przepis. Becikowe (1 tys. zł) dostawały tylko te, które przyniosły do ośrodków pomocy społecznej zaświadczenie, że lekarz prowadził ciążę od co najmniej 10 . tygodnia. Wiele kobiet o ciąży dowiadywało się dopiero w 12.-14. tygodniu. Inne, gdy wiedziały nieco wcześniej, czekały na przyjęcie do ginekologa

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o becikowe trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Gdy się spóźnimy, pieniądze przepadną. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Wynosi 153 zł miesięcznie. Nie był podwyższany od lat, w

Becikowe bez lekarza? Nie da rady!

Becikowe bez lekarza? Nie da rady!

opieką ginekologiczną od 10. tygodnia ciąży. W połowie roku premier zapowiedział, że Platforma pracuje nad jeszcze jedną zmianą w becikowym. Miała ona polegać na tym, że 1000-złotowe świadczenie (teraz dla każdego) miałoby być wypłacane na mniej "demokratycznych" zasadach. Dostawałyby je tylko

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

przez ginekologa lub położną. Ale od 1 stycznia 2012 roku zmieniają się przepisy. Kobieta będzie musiała mieć dokument, że pod opieką lekarza była najpóźniej od 10. tygodnia ciąży i poddawała się badaniom w każdym trymetrze. Inaczej nie otrzyma becikowego. Kolejna nowość to zaświadczenie: teraz będzie

Wraca kontrowersyjny przepis. Becikowe tylko do 10. tygodnia

Wraca kontrowersyjny przepis. Becikowe tylko do 10. tygodnia

dlaczego resort wraca do swojego projektu. Bo od 1 stycznia 2012 roku kobiety, które w ośrodkach pomocy społecznej będą się ubiegały o wypłatę becikowego, znów muszą dostarczyć zaświadczenie, że od dziesiątego tygodnia ciąży były pod opieką ginekologa lub położnej. Jeśli nie będą miały takiego dokumentu

Nowe becikowe

Nowe becikowe

ubieganiu się o becikowe koniecznie trzeba dostarczyć zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (co najmniej jedna wizyta w każdym trymestrze). 18 września 2009 r. minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży

Komu się należą pieniądze na dzieci

Komu się należą pieniądze na dzieci

nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka; w innym wypadku trzeba złożyć dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną, np. kopię postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub

Czas się ubiegać o pieniądze na dzieci

zdrowie swoje i dziecka - pozostawała po opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Musi to być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - należy się matce lub ojcu (opiekunowi prawnemu) uprawnionemu do

Pieniądze dla rodziny - nie przegap!

położnej. Uwaga! Wcześniej takiego dodatku nie dostały matki, które nie były pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży. Na razie jednak rząd wycofał się z rygorystycznego stosowania tego przepisu, bo wiele kobiet nie mogło w ramach NFZ dostać się szybko do ginekologa. Kiedy dowiedziały się o

Pieniądze dla dzieci i rodziny

opieką medyczną nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży. Na wychowawczym - to też dodatek do zasiłku rodzinnego (400zł miesięcznie). Możemy go dostać, gdy musimy się opiekować dzieckiem podczas urlopu wychowawczego. Na jedno dziecko możemy go pobierać do 24 miesięcy. Jeśli podczas jednego porodu

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia), że kobieta była w ciąży pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. 400 zł/miesięcznie - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Można go otrzymywać: * do 24 miesięcy na jedno dziecko; * do 36

Pieniądze na dzieci

stycznia 2012 r. wraca wymóg zaświadczenia (od lekarza lub położnej), że kobieta była w ciąży pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. 400 zł miesięcznie - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Można go otrzymywać: *do 24 miesięcy na jedno dziecko; *do

Nowe becikowe

celowe służące ograniczeniu wydatków budżetowych. Mój przykład jest taki - we wrześniu urodziłam drugie dziecko. Gdy zgłosiłam się w zeszłym tygodniu do opieki społecznej po becikowe okazało się, że mi się ono nie należy, ponieważ nie spełniam warunku "dziesięciu tygodni". O mojej ciąży

Nie mogą zdążyć na becikowe

wynikało, że pod opieką lekarską była dopiero od 14. tygodnia ciąży. - O tym, że spodziewam się dziecka, dowiedziałam się w 12. tygodniu. Wcześniej nie miałam żadnych objawów. Zdarzało mi się, że nie dostawałam okresu przez pół roku. Kartę ciąży założono mi w 14. tygodniu. Czy to moja wina