bariery pozataryfowe

PAP

Rosyjskie embargo przyspieszy negocjacje umowy handlowej UE-USA

Rosyjskie embargo przyspieszy negocjacje umowy handlowej UE-USA

Rosyjskie embargo może nadać nowy impuls do negocjacji handlowych UE-USA uważają eksperci, choć nie należy spodziewać się postępu przed powołaniem nowej Komisji Europejskiej i wyborami do amerykańskiego Kongresu w listopadzie.

PISM: UE, USA i Chiny będą rywalizowały o wpływy w Azji Płd.-Wsch.

Chiny mają obecnie najsilniejsze wpływy gospodarcze w krajach Azji Płd.-Wsch., jednak coraz bardziej regionem zainteresowane są USA. Będzie to wyzwaniem dla UE, która też chce robić interesy w tej części świata - ocenia ekspert PISM Damian Wnukowski.

Umowa UE-Kanada.Negocjacje zakończone, niejasności pozostają

Choć UE i Kanada zakończyły negocjowanie umowy handlowo-inwestycyjnej, dla obu stron oznacza to coś zupełnie innego. Kanada zakończyła prace po swojej stronie, ale w UE umowę muszą jeszcze zaaprobować kraje członkowskie i Parlament Europejski. Status umowy jest niejasny.

Umowa UE-USA może otworzyć drzwi dla amerykańskiej żywności GMO

-spożywczych oraz jednej czwartej pozataryfowych barier przyczyniłoby się do wzrostu wymiany między partnerami po obu stronach oceanu. Ale wzrost byłby dwukrotnie wyższy po stronie amerykańskiej niż po europejskiej (USA - 120 proc., UE 60 proc.) - mówi raport naukowców francuskich i niemieckich przygotowany na

Za jabłka trzeba będzie zapłacić więcej

Za jabłka trzeba będzie zapłacić więcej

bariery taryfowe i pozataryfowe ze strony rosyjskiej. Jego zdaniem jakość polskich owoców jest gorsza niż tych dostarczanych z krajów Europy Zachodniej. - Podobnie słabej jakości są jabłka sprowadzane przez Rosję z Mołdawii i Serbii, ale handel z tymi krajami jest preferowany przez naszego wschodniego

Czym jest WTO?

administracyjnych (bariery pozataryfowe i parataryfowe) w przepływie towarów odbywa się podczas rozmów wielostronnych krajów członkowskich - rund negocjacyjnych. Ustalenia rund są wiążące dla krajów członkowskich (np. obniżka ceł na towary przemysłu lekkiego). Po konferencji w stolicy Kataru Doha (2001 r.) WTO

Co to jest WTO

administracyjnych (bariery pozataryfowe i parataryfowe) w przepływie towarów odbywa się podczas rozmów wielostronnych krajów członkowskich - rund negocjacyjnych. Ustalenia rund są wiążące dla krajów członkowskich (np. obniżka ceł na towary przemysłu lekkiego). Po konferencji w stolicy Kataru Doha (2001 r.) WTO

Czym jest WTO?

administracyjnych (bariery pozataryfowe i parataryfowe) w przepływie towarów odbywa się podczas rozmów wielostronnych krajów członkowskich - rund negocjacyjnych. Ustalenia rund (np. obniżka ceł na towary przemysłu lekkiego) są wiążące dla krajów członkowskich. Po konferencji w stolicy Kataru - Doha - WTO

Makroekonomia: założenia autorów raportu

Scenariusz "wchodzimy" Znikają wszystkie bariery (także pozataryfowe) w przepływie towarów i kapitału. Większość rynków usług (np. elektryczność, gaz) zostanie zliberalizowana. Kraje Unii Europejskiej będą stopniowo otwierać swoje rynki pracy - zgodnie ze składanymi dotąd

Można zmienić, ale...

bez winy: tam korupcja i bardzo wysokie cła utrudniają handel. Jedynym sposobem na otwarcie rynków rolnych są więc żmudne i czasochłonne negocjacje w WTO (wszystkie kraje muszą przystać na porozumienie o niższych cłach i barierach pozataryfowych, by weszło ono w życie). Jednak by zakończyły się

Można zmienić, ale...

bez winy: tam korupcja i bardzo wysokie cła utrudniają handel. Jedynym sposobem na otwarcie rynków rolnych są więc żmudne i czasochłonne negocjacje w WTO (wszystkie kraje muszą przystać na porozumienie o niższych cłach i barierach pozataryfowych, by weszło ono w życie). Jednak by zakończyły się

Handel międzynarodowy: WTO wekwipowane na szczyt

Kaczurba. - Nie będzie to jednak łatwe i spodziewamy się ostrych targów o każde słowo podczas konferencji ministerialnej - dodaje. Kiedy wszystkie kraje w Cancun zgodzą się na określony sposób redukcji ceł i barier pozataryfowych i parataryfowych, negocjatorzy wrócą po spotkaniu w Meksyku do stołu w

Handel międzynarodowy: W WTO kłócą się o cła na produkty przemysłowe

negocjacji w ramach rundy katarskiej (jej celem jest liberalizacja handlu światowego), w którym 146 członków Światowej Organizacji Handlu nie może się porozumieć. Kraje WTO nie dogadały się już w terminie w dwóch innych ważnych obszarach - obniżania ceł i barier pozataryfowych na produkty rolne i

WTO: rozmowy o liberalizacji handlu ślimaczą się

. Redukcja stawek celnych (barier taryfowych), i ograniczeń administracyjnych (bariery pozataryfowe i parataryfowe) w przepływie towarów odbywa się podczas rozmów wielostronnych krajów członkowskich - rund negocjacyjnych. Ustalenia tych rund są wiążące dla krajów członkowskich (np. obniżka ceł na towary

Tajne taśmy rządu. Posiedzenie Rady Ministrów, 19 12. 1997 r. (taśmy 5, 6, 7).

postanowiono, że z uwagi na zagrożenie chorobą szalonych krów z inicjatywy ministra zdrowia zostanie wprowadzony zakaz importu żelatyny wołowej. Minister Jerzy Kropiwnicki wnioskuje o działania "pilne i pozataryfowe". Proponuje, by "premier zechciał zobowiązać do zatrzymania transportów

Tajne taśmy rządu. Posiedzenie Rady Ministrów, 19 12. 1997 r. (taśmy 5, 6, 7).

postanowiono, że z uwagi na zagrożenie chorobą szalonych krów z inicjatywy ministra zdrowia zostanie wprowadzony zakaz importu żelatyny wołowej. Minister Jerzy Kropiwnicki wnioskuje o działania "pilne i pozataryfowe". Proponuje, by "premier zechciał zobowiązać do zatrzymania transportów

Bariery pozataryfowe

Bariery pozataryfowe – narzędzia polityki handlowej stosowane przez państwo. Wyróżnia się dwie grupy środków: bariery parataryfowe opłaty wyrównawcze; podatki nakładane na niektóre dobra; opłaty pobierane w związku z realizacją transakcji importowej; ograniczenia administracyjne

Bariery handlowe

niepodatkowe bariery celne bariery pozataryfowe Bariery parataryfowe Większość barier handlowych charakteryzuje ten sam mechanizm, tj. nakładanie na handel różnego rodzaju sztucznie generowanych kosztów, tak aby wzrosła cena dobra, będącego jego przedmiotem. Rządy mogą blokować wolny handel

Restrykcje importowe

Bariery pozataryfowe – utrudnienia związane z bardziej szczegółowymi kontrolami, większą biurokratyzacją i dłuższym okresem trwania procesu. Te ograniczenia importu mogą być przykładem protekcjonistycznej działalności państwa w celu ochrony rodzimej produkcji bądź są stosowane dla zmniejszenia

Polityka współpracy gospodarczej

obowiązującego; retorsyjne – stosowane w celu skompensowania zagranicznych subsydiów; antydumpingowe – stosowane w celu przeciwdziałania dumpingowi cenowemu zagranicznego partnera; bariery pozataryfowe – oddziałują na handel z zagranicą przez podwyższanie ceny towaru importowanego. Do barier

Polityka handlowa

polityki, w polityce handlowej do osiągania planowanych celów stosuje się konkretne narzędzia - instrumenty: cło importowe; ograniczenia ilościowe; bariery pozataryfowe; subwencje eksportowe. Klasyfikacja instrumentów polityki handlowejad. 1) Najpowszechniejszym środkiem ograniczającym negatywne efekty

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

bariery pozataryfowe

Bariery pozataryfowe - narzędzia polityki handlowej stosowane przez państwo. Wyróżnia się dwie grupy środków:
bariery parataryfowe
opłaty wyrównawcze;
podatki nakładane na niektóre dobra;
opłaty pobierane w związku z realizacją transakcji importowej;

ograniczenia administracyjne działające za pośrednictwem mechanizmu cenowego
ograniczenia ilościowe;
dobrowolne ograniczenia eksportu;
normy

więcej o bariery pozataryfowe na pl.wikipedia.org