bariery pozataryfowe

aleksa, pap

Morawiecki: CETA przyniesie korzyści, ale zastrzeżenia budzi arbitraż

Morawiecki: CETA przyniesie korzyści, ale zastrzeżenia budzi arbitraż

Układ CETA należy potraktować analogicznie do integracji z UE; Polska skorzystała na handlowej integracji z Unią, handel z Kanadą też na pewno nam się opłaci - mówi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że ma poważne zastrzeżenia do arbitrażowej części CETA.

MG: w umowie UE-USA kluczowe są dla nas kwestie energii

Szczególne znaczenie dla Polski w negocjowanej umowie o wolnym handlu Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych mają kwestie związane z energią - mówił na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach Mieczysław Nogaj z resortu gospodarki.

"FT": Nowy polski rząd chce uspokoić inwestorów

"Financial Times" pisze we wtorek, że nowy polski rząd stara się zapewnić zaniepokojonych zwrotem kraju na prawo inwestorów, że pozostaje oddany przyjaznej rynkowi polityce. W artykule przytoczono wypowiedzi wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.

"Solidarność" przeciwko CETA. Apeluje o zablokowanie umowy i debatę

"Solidarność" przeciwko CETA. Apeluje o zablokowanie umowy i debatę

;Solidarność" nie zgadza się ze zwolennikami umowy, według których CETA - liberalizując handel i współpracę gospodarczą pomiędzy Unią Europejską a Kanadą - przyniesie wzrost gospodarczy wszystkim stronom. "Pod hasłami wzajemnego otwarcia rynków, zniesienia barier i deregulacji kryją się

Czy TTIP jest dobry na wszystko? Eksperci przestrzegają, ale też uspokajają

Czy TTIP jest dobry na wszystko? Eksperci przestrzegają, ale też uspokajają

więcej na likwidacji ceł. Na zniesieniu barier pozataryfowych (na przykład konieczności uzyskiwania certyfikatów i zezwoleń na wejście na rynek po drugiej stronie Atlantyku) zyskają te kraje, które mają relatywnie duży sektor małych i średnich przedsiębiorstw - na przykład Polska.Co trzeba wiedzieć przed

CETA: Rząd Belgii porozumiał się z Walonią ws. zgody na podpisanie umowy

CETA: Rząd Belgii porozumiał się z Walonią ws. zgody na podpisanie umowy

;rządami UE nie naruszy suwerenności władz do ochrony dobra publicznego. Negocjacje w sprawie CETA zakończyły się we wrześniu 2014 r. Umowa ma znieść niemal wszystkie cła i bariery pozataryfowe oraz zliberalizować handel usługami między UE a Kanadą. Komisja Europejska na początku lipca zaproponowała

CETA: Szczyt UE - Kanada odwołany

CETA: Szczyt UE - Kanada odwołany

publicznego. Negocjacje w sprawie CETA zakończyły się we wrześniu 2014 r. Umowa ma znieść niemal wszystkie cła i bariery pozataryfowe oraz zliberalizować handel usługami między UE a Kanadą. Komisja Europejska na początku lipca zaproponowała państwom członkowskim podpisanie umowy. Gdy to uczynią i 

Globalizacja w regionie Pacyfiku ma się dobrze

Globalizacja w regionie Pacyfiku ma się dobrze

barier pozataryfowych na import towarów amerykańskich ich cena w Polsce ulegnie obniżeniu. Zwiększą się możliwości polskiego eksportu do USA - bezpośredniego, a także za pośrednictwem sieci międzynarodowych. W Polsce jak na całym świecie przeciwko wolnemu handlowi międzynarodowemu jest skrajna lewica

Wszyscy odczujemy Brexit

Wszyscy odczujemy Brexit

obrotach Zjednoczonego Królestwa z krajami Unii ceł nie ma żadnych. Jeszcze większym problemem może być pojawienie się barier pozataryfowych - limitu importu pewnych grup towarów, a także konieczności uzyskiwania specjalnych certyfikatów przed wprowadzeniem towarów na rynek. Brytyjczycy głosujący za

TTIP - wielki nieobecny

TTIP - wielki nieobecny

euro zagrozi naszej gospodarce, która ma za niską wydajność, niepokoić może to, że wprowadzenie TTIP będzie miało podobny skutek. Tych, którzy chcą, byśmy ze względów politycznych szybko przyjęli euro, zaniepokoi, że TTIP opóźni pożegnanie złotówki, bo po zniesieniu ceł i barier pozataryfowych z USA

Morawiecki: Polska popiera TTIP. Wolny handel da nam impuls rozwojowy

Morawiecki: Polska popiera TTIP. Wolny handel da nam impuls rozwojowy

Trade and Investment Partnership - Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji - PAP) - to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy USA i Unią Europejską. Umowa w swych założeniach przewiduje usunięcie barier

Eksperci: Umowa handlowa UE - USA korzystna dla korporacji

Eksperci: Umowa handlowa UE - USA korzystna dla korporacji

reguły ustalały kraje wysoko rozwinięte - mówiła. Jej zdaniem TTIP jest umową "wszechogarniającą", bowiem nie tylko znosi bariery celne, ale dotyczy też ograniczeń pozataryfowych. Czy idea całkowicie wolnego handlu jest dobra dla Polski? - To sprzyja silnym i na ogół jest niekorzystne dla

Wszyscy odczujemy Brexit [Analiza]

Wszyscy odczujemy Brexit [Analiza]

amerykańskie eksportowane do Europy - 2,8 proc. Ale oba obszary gospodarcze utrzymują znacznie wyższe cła w chronionych sektorach. Dziś w obrotach Zjednoczonego Królestwa z krajami Unii ceł nie ma żadnych. Jeszcze większym problemem może być pojawienie się barier pozataryfowych - limitu importu pewnych grup

MG o umowie o wolnym handlu UE-USA: potrzeba precyzyjnych zapisów

korzystna dla obu stron" - zaznaczył Pietrewicz. Wiceminister podkreślił, że umowa TTIP ma bardzo szeroki, ambitny charakter i oprócz redukcji ceł obejmuje kwestie eliminacji barier pozataryfowych, liberalizację sektora usługowego, a także ujednolicenie zasad i standardów w handlu między USA i UE

Donald Trump kończy z globalizacją. Jego pomysły mogą wywołać kryzys

Donald Trump kończy z globalizacją. Jego pomysły mogą wywołać kryzys

należące do WTO nie mogą dowolnie podnosić ceł lub stwarzać dla importu barier pozataryfowych. Kolejne rundy negocjacji międzynarodowych doprowadziły do tego, że w handlu międzynarodowym cła są niskie, zwłaszcza na wyroby przemysłowe. Skorzystały z tego Chiny, które stały się największym na świecie

CETA, czyli Kanada polską wódką płynąca

CETA, czyli Kanada polską wódką płynąca

możliwości, jakie wynikają z liberalizacji rozumianej jako obniżanie ceł już wykorzystaliśmy. Bariery celne w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą są już bardzo niskie, ok. 3 proc. Nadal jednak jest dużo barier pozataryfowych. I ten potencjał związany z różnymi ścieżkami dochodzenia do ostatecznie

Rosyjskie embargo przyspieszy negocjacje umowy handlowej UE-USA

korzyści mają jednak wynikać nie tyle z obniżenia ceł, które są stosunkowo niskie, ale z usunięcia, przynajmniej częściowego, barier pozataryfowych i z harmonizacji regulacji, a raczej wzajemnego ich uznawania, co budzi obawy, że otworzy to drogę dla niższych standardów w UE. Na przykład dla samochodów cła

KE informuje Polskę, że sprawdza niemieckie przepisy o płacy minimalnej

, Grecja czy Irlandia. Nie chodzi zresztą tylko o wysokość wymaganej przez Niemcy płacy minimalnej (8,5 euro na godzinę), ale też o nowe wymogi biurokratyczne z tym związane. "To bariera pozataryfowa, która utrudnia dostęp do niemieckiego rynku" - ocenił jeden z brukselskich dyplomatów. 1

Koniec negocjacji umowy handlowej UE-Kanada; Berlin ma zastrzeżenia

Europejczyków swój rynek zamówień publicznych nie tylko na poziomie federalnym, ale też niższym. Dzięki temu firmy m.in. Polski będą mogły ubiegać się o kontrakty w tamtejszych przetargach. Poza zniesieniem praktycznie wszystkich ceł, umowa przyniesie też likwidację barier pozataryfowych oraz liberalizację

Tej umowy nikt nie zna. A zmieni cały nasz świat

Tej umowy nikt nie zna. A zmieni cały nasz świat

wiele polskich firm jest ich ważnymi dostawcami usług, części, półproduktów. Raczej nie, bo być może dodatkowe otwarcie europejskiego rynku utrudni życie niektórym rodzimym producentom - np. w branży spożywczej, w której barier celnych i pozataryfowych było najwięcej i która być może dlatego ślicznie

TTIP to szansa, nie pułapka

TTIP to szansa, nie pułapka

zatrudniają w USA bezpośrednio 3,5 mln osób. Inwestycje Stanów Zjednoczonych w Europie są 40 razy (czterdzieści!) większe niż w Chinach. TTIP, znosząc bariery handlowe (celne oraz te pozataryfowe, takie jak np. standardy dopuszczenia towarów do obrotu), dałby gospodarkom po obu stronach Atlantyku dodatkowe

Kanada-UE.Wciąż nie wiadomo, kto skorzysta na umowie o wolnym handlu

-unijne kompleksowe porozumienie gospodarczo-handlowe (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) zostanie ratyfikowane, to nastąpi likwidacja lub zmniejszenie barier celnych oraz ograniczenie barier pozataryfowych. Trudno jednak znaleźć analizy sektorowe, które firmom z Europy wskazałaby

KE informuje Polskę, że sprawdza niemieckie przepisy o płacy minimalnej

Irlandia. Nie chodzi zresztą tylko o wysokość wymaganej przez Niemcy płacy minimalnej (8,5 euro na godzinę), ale też o nowe wymogi biurokratyczne z tym związane. "To bariera pozataryfowa, która utrudnia dostęp do niemieckiego rynku" - ocenił jeden z brukselskich dyplomatów. 1 stycznia w

Czym jest WTO?

administracyjnych (bariery pozataryfowe i parataryfowe) w przepływie towarów odbywa się podczas rozmów wielostronnych krajów członkowskich - rund negocjacyjnych. Ustalenia rund są wiążące dla krajów członkowskich (np. obniżka ceł na towary przemysłu lekkiego). Po konferencji w stolicy Kataru Doha (2001 r.) WTO

W przyszłym tygodniu wymiana ofert ws. taryf celnych między UE a USA

drobiowego ze Stanów Zjednoczonych do UE został wstrzymany 17 lat temu. Powodem były różnice dotyczące norm sanitarnych obowiązujących na starym kontynencie i w USA. Jednym z głównych celów umowy jest jednak zniesienie takich pozataryfowych barier w dostępie do rynku i wypracowanie (lub wzajemne

Kto rozsądzi państwa i korporacje? Kłopot w atlantyckich negocjacjach

się bowiem normą. Skoro świat zdecydował kilkadziesiąt lat temu, że budujemy globalny wolny rynek z jak najmniejszą liczbą ceł i barier pozataryfowych, to trzeba było przy tym zapewnić ochronę dla zagranicznych inwestorów - zwłaszcza w krajach, w których sądownictwo kuleje i nie jest niezależne od

Umowa UE-Kanada.Negocjacje zakończone, niejasności pozostają

umowy handlowej z USA i innymi partnerami. Taryfy celne podobnie jak w przypadku umowy handlowej z USA mają być w ogromnym stopniu zniesione: zakłada się poziom 98 proc. Do tego dochodzi likwidacja barier pozataryfowych oraz liberalizacja handlu usługami. We wspólnym unijno-kanadyjskim studium

Ze strachu przed Putinem w objęcia TTIP

tej samej zasady, przez którą duże sieci handlowe wycinają małe osiedlowe sklepiki. Dla Polski ten traktat może być wybitnie niekorzystny. Umowa ma znieść nie tylko taryfy celne, ale także tzw. bariery pozataryfowe, czyli różnice w regulacjach w UE i USA. Problem w tym, że taryfy celne między USA i UE

Umowa UE-USA może otworzyć drzwi dla amerykańskiej żywności GMO

-spożywczych oraz jednej czwartej pozataryfowych barier przyczyniłoby się do wzrostu wymiany między partnerami po obu stronach oceanu. Ale wzrost byłby dwukrotnie wyższy po stronie amerykańskiej niż po europejskiej (USA - 120 proc., UE 60 proc.) - mówi raport naukowców francuskich i niemieckich przygotowany na

Za jabłka trzeba będzie zapłacić więcej

bariery taryfowe i pozataryfowe ze strony rosyjskiej. Jego zdaniem jakość polskich owoców jest gorsza niż tych dostarczanych z krajów Europy Zachodniej. - Podobnie słabej jakości są jabłka sprowadzane przez Rosję z Mołdawii i Serbii, ale handel z tymi krajami jest preferowany przez naszego wschodniego

Co to jest WTO

administracyjnych (bariery pozataryfowe i parataryfowe) w przepływie towarów odbywa się podczas rozmów wielostronnych krajów członkowskich - rund negocjacyjnych. Ustalenia rund są wiążące dla krajów członkowskich (np. obniżka ceł na towary przemysłu lekkiego). Po konferencji w stolicy Kataru Doha (2001 r.) WTO

Czym jest WTO?

administracyjnych (bariery pozataryfowe i parataryfowe) w przepływie towarów odbywa się podczas rozmów wielostronnych krajów członkowskich - rund negocjacyjnych. Ustalenia rund (np. obniżka ceł na towary przemysłu lekkiego) są wiążące dla krajów członkowskich. Po konferencji w stolicy Kataru - Doha - WTO

Makroekonomia: założenia autorów raportu

Scenariusz "wchodzimy" Znikają wszystkie bariery (także pozataryfowe) w przepływie towarów i kapitału. Większość rynków usług (np. elektryczność, gaz) zostanie zliberalizowana. Kraje Unii Europejskiej będą stopniowo otwierać swoje rynki pracy - zgodnie ze składanymi dotąd politycznymi

Można zmienić, ale...

bez winy: tam korupcja i bardzo wysokie cła utrudniają handel. Jedynym sposobem na otwarcie rynków rolnych są więc żmudne i czasochłonne negocjacje w WTO (wszystkie kraje muszą przystać na porozumienie o niższych cłach i barierach pozataryfowych, by weszło ono w życie). Jednak by zakończyły się

Można zmienić, ale...

bez winy: tam korupcja i bardzo wysokie cła utrudniają handel. Jedynym sposobem na otwarcie rynków rolnych są więc żmudne i czasochłonne negocjacje w WTO (wszystkie kraje muszą przystać na porozumienie o niższych cłach i barierach pozataryfowych, by weszło ono w życie). Jednak by zakończyły się

Handel międzynarodowy: WTO wekwipowane na szczyt

jasno ustalony - uważa Janusz Kaczurba. - Nie będzie to jednak łatwe i spodziewamy się ostrych targów o każde słowo podczas konferencji ministerialnej - dodaje. Kiedy wszystkie kraje w Cancun zgodzą się na określony sposób redukcji ceł i barier pozataryfowych i parataryfowych, negocjatorzy wrócą po

Handel międzynarodowy: W WTO kłócą się o cła na produkty przemysłowe

ceł i barier pozataryfowych na produkty rolne i udostępnienia krajom biednym tanich leków bez patentów. Do końca maja ma zostać wypracowane wspólne stanowisko WTO w sprawie redukcji barier handlowych na produkty przemysłowe, ale zdania pomiędzy poszczególnymi krajami dotyczące tego, jak obniżać cła

WTO: rozmowy o liberalizacji handlu ślimaczą się

. Organizacja powstała w 1995 roku na bazie GATT (Światowy Układ w sprawie Ceł i Handlu) i jej zadaniem jest liberalizacja przepływu dóbr i usług pomiędzy państwami. Redukcja stawek celnych (barier taryfowych), i ograniczeń administracyjnych (bariery pozataryfowe i parataryfowe) w przepływie towarów odbywa się

Tajne taśmy rządu. Posiedzenie Rady Ministrów, 19 12. 1997 r. (taśmy 5, 6, 7).

uwagi na zagrożenie chorobą szalonych krów z inicjatywy ministra zdrowia zostanie wprowadzony zakaz importu żelatyny wołowej. Minister Jerzy Kropiwnicki wnioskuje o działania "pilne i pozataryfowe". Proponuje, by "premier zechciał zobowiązać do zatrzymania transportów poczynając od dnia

Tajne taśmy rządu. Posiedzenie Rady Ministrów, 19 12. 1997 r. (taśmy 5, 6, 7).

uwagi na zagrożenie chorobą szalonych krów z inicjatywy ministra zdrowia zostanie wprowadzony zakaz importu żelatyny wołowej. Minister Jerzy Kropiwnicki wnioskuje o działania "pilne i pozataryfowe". Proponuje, by "premier zechciał zobowiązać do zatrzymania transportów poczynając od dnia

bariery pozataryfowe

Bariery pozataryfowe - narzędzia polityki handlowej stosowane przez państwo. Wyróżnia się dwie grupy środków:
bariery parataryfowe
opłaty wyrównawcze;
podatki nakładane na niektóre dobra;
opłaty pobierane w związku z realizacją transakcji importowej;

ograniczenia administracyjne działające za pośrednictwem mechanizmu cenowego
ograniczenia ilościowe;
dobrowolne ograniczenia eksportu;
normy

więcej o bariery pozataryfowe na pl.wikipedia.org