art.53 ust. 4 ustawa o emeryturach

sprawdź też:

emerytura

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Dostajesz niewielką emeryturę? Możesz dostawać więcej. Sprawdź, jakie masz możliwości zyskania nawet kilkuset złotych miesięcznie więcej

Jak mieć wyższą emeryturę

Są na to sposoby, ale wielu emerytów nie wie, jak z nich skorzystać. A tymczasem wystarczy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek i sprawdzić, czy nasza emerytura może być wyższa. Można tak zyskać nawet kilkaset złotych

Sposoby na wyższą emeryturę

Twoja emerytura jest niewielka? Możesz ją na nowo przeliczyć i zyskać nawet kilkaset złotych więcej. Pokazujemy, jak to zrobić

Jak podnieść sobie emeryturę

Jak podnieść sobie emeryturę

można jednak zmienić wtedy, gdy spełniamy określone warunki. Jakie? - Trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny. - Co najmniej przez 30 miesięcy trzeba dorabiać na wcześniejszej emeryturze. Przy zamianie emerytury wcześniejszą na zwykłą (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach) ZUS na nowo wylicza

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach). Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza nasze świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A kwota bazowa ma wpływ na wysokość naszej emerytury. Im ona wyższa, tym

Jak dostać wyższą emeryturę?

przeliczyć na nowo świadczenia są też inne sposoby na podwyżkę emerytury. Na przykład zamiana emerytury z wcześniejszej na zwykłą (o wcześniejszych emeryturach czytaj tu). Jak można na tym zyskać? Przy zamianie emerytury wcześniejszej na zwykłą ZUS na nowo wylicza świadczenie (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy

Przelicz emeryturę

placówek kulturalnych, www.mkidn.gov.pl). Po trzecie - zamiana emerytury wcześniejszej na zwykłą ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje

Emerytury przeliczamy, zamieniamy

podstawie art. 53 ust. 4 z wyższą kwotą bazową (obowiązującą w dniu złożenia wniosku). Cała emeryturą będzie więc korzystniejsza. Nie ma znaczenia, że pan Zenon dorabiał z przerwami, bo ZUS musi zsumować te okresy. Oczywiście, kiedy pan Zenon składał wniosek, już nie dorabiał. Dlatego dostał wyższe

Jak podwyższyć sobie emeryturę

dotyczących wspólnej pracy. Im więcej szczegółów przedstawi, tym dla nas lepiej i tym większa szansa, że ZUS zaliczy nam do emerytury kolejne lata pracy. Sposób 3. Zamiana wcześniejszej na zwykłąZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

ZUS wyliczy świadczenie (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach) na podstawie nowej, wyższej, obowiązującej dopiero od marca 2009 r. kwoty bazowej. A ta ma istotny wpływ na wysokość emerytury - im jest wyższa, tym wyższa też jest emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Trzy sposoby na wyższą emeryturę

pracowaliśmy itp. Sposób drugi - zamiana emerytury z wcześniejszej na zwykłą ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury Zakład na nowo wylicza świadczenie. I do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A kwota

Ile wzrośnie emerytom na początku 2009 roku?

uprawnione są tylko te osoby, które do końca lutego 2009 r. przejdą na emeryturę. Mamy też dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy będą chcieli przejść na emeryturę po marcu 2009 roku - oni też zyskają. Jak? ZUS na nowo wylicza świadczenie (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach). I robi to na

16 pytań o waloryzację

emeryturę od marca, podwyżki waloryzacyjnej nie dostanie. Ale za to świadczenie wyliczą mu w ZUS na podstawie nowej, wyższej kwoty bazowej. Jak oni zyskają? ZUS wyliczy im świadczenie (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach) na podstawie nowej, wyższej, obowiązującej dopiero od marca 2009 r., kwoty

Emerytura może być większa

zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach i na nowo wylicza nasze świadczenie. A do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotą bazową. Ta zaś ma wpływ na wysokość naszej emerytury. Im ona wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki

Jak przeliczyć emeryturę (i dostać więcej pieniędzy)

(zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach). I robi to na podstawie nowej, wyższej kwoty bazowej. A kwota bazowa ma wpływ na wysokość naszej emerytury - im ona jest wyższa, tym wyższa też emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2. 5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. 6. W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Emerytury

Emerytura

Emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego.

Wiek emerytalny w Polsce: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

Obsługa emerytur: dla rolników KRUS, dla reszty pracujących: ZUS

System emerytalny w Polsce: Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary: I filar - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar - np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). I i II filar są obowiązkowe, III filar jest dobrowolny. I filar: emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych. II filar: w II filarze wybiera się fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu. III filar: w III filarze systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Zobacz więcej: