art.184 ustawy emerytalnej

sprawdź też:

ustawa

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

Z jakich powodów ZUS najczęściej odmawia przyznania wcześniejszej emerytury? Dlaczego nauczyciele mają problemy z uzyskaniem świadczeń kompensacyjnych? Na co trzeba zwrócić uwagę, gdy staramy się o pomostówkę?

Wcześniejsze emerytury. Kto nadal ma do nich prawo?

Rząd ograniczył Polakom prawo do wcześniejszej emerytury, choć nie wszystkim. Tysiące osób - nawet o tym nie wiedząc - nadal zachowało stare przywileje emerytalne. Kto dokładnie?

Wcześniejsze emerytury - eksperci ZUS i Ministerstwa Pracy odpowiadają na pytania czytelników

Od przyszłego roku szykuje się rewolucja emerytalna. Rząd chce ograniczyć liczbę uprawnionych do wcześniejszych świadczeń. Dodatkowo twórcy reformy wprowadzają całkowicie nowy, mniej korzystny, sposób liczenia emerytur. Jak wysoką dostaniemy emeryturę, zależeć będzie od sumy składek zgromadzonych na kontach w ZUS (i OFE).

Wszystko o emeryturach: eksperci ZUS odpowiadają

pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zapewnia ono mężczyznom przejście na nową emeryturę przed ukończeniem 65 lat. Emerytura może być przyznana (na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej) mężczyznom po ukończeniu 60 lat (kobiety - 55 lat), którzy na dzień 1 stycznia 1999 r

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach. Musisz się zwolnić Kolejny problem to konieczność zwolnienia się z pracy jako warunek do przyznania prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej). Przykład. Pan Jan

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

więc się starać o nauczycielską wcześniejszą emeryturę. * Możliwość trzecia - art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To dla tych nauczycieli, którzy do 31 grudnia 2008 r. nie osiągnęli wymaganego kryterium wieku, żeby odejść na wcześniejszą

Wcześniejsze emerytury - dla kogo po staremu

dotyczące warunków wiekowych można znaleźć w art. 184 ustawy emerytalnej z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Uwaga! Do wymaganego tzw. warunku stażowego (mężczyzna: 25-letni okres pracy, kobieta: 20-letni), który trzeba

Emerytura nauczyciela

zawodzie, na pełnym etacie - szkoła nie musi być ich ostatnim miejscem pracy. 3. Zgodnie z art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Warunki: - nauczyciel urodzony po 31 grudnia 1948 r. - 1 stycznia 1999 r. miał za sobą staż pracy

Emerytury dla nauczycieli

się do wydawnictwa. Po latach straciła tam pracę, a teraz nie może z powodu kryzysu znaleźć innej. Może więc się starać o nauczycielską wcześniejszą emeryturę. (Możliwość trzecia - art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To dla tych

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

biorący świadczenie kompensacyjne nie mogą w ogóle dorabiać. Mogą, ale nie w swoim zawodzie. Nie zwolniłeś się, sprawy nie badamy Jeśli staramy się o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej), musimy wcześniej zwolnić się z