arkusz odpowiedzi do testu gimnazjalnego

Justyna Suchecka, dan

Są wyniki egzaminu gimnazjalnego: język polski w miarę nieźle, matematyka słabiutko

Są wyniki egzaminu gimnazjalnego: język polski w miarę nieźle, matematyka słabiutko

Uczniowie III klas gimnazjów, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 68 proc. punktów możliwych do otrzymania, a za zadania z matematyki - 47 proc.

NIK o egzaminach: system wymaga naprawy

# dochodzi stanowisko MEN #

Od dziś przez trzy dni nowy egzamin gimnazjalny. Na próbę

Dłuższy i trudniejszy - to nowy egzamin gimnazjalny. Uczniowie będą go zdawać od dziś przez trzy dni. Na próbę

Egzamin gimnazjalny 2014, część matematyczno- przyrodnicza

Egzamin z części przyrodniczej trwał 60 minut. Pomiędzy nim a kolejnym - matematycznym - uczniowie mieli godzinę przerwy. Egzamin z części matematycznej z kolei trwał 90 minut. Poniżej publikujemy arkusze i przykładowe odpowiedzi do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Pobierz arkusze i

Błąd w maturach z angielskiego

Błąd w maturach z angielskiego

testu ma inny kod kreskowy. Do niego program komputerowy automatycznie dopasowuje odpowiedzi. W tym roku jednak drukarnia wypuściła testy tylko z dwoma kodami, ale z trzema wersjami odpowiedzi. Co trzeci arkusz komputer rozpoznałby jako zawierający same błędy. - Już rozesłałem instrukcje do wszystkich

Egzamin gimnazjalny 2014 - historia, WOS, język polski - mamy arkusze i przykładowe odpowiedzi

litewskim i ukraińskim, a także 85 różnych typów zestawów zadań (wraz z płytami) z języków obcych nowożytnych. Poniżej publikujemy arkusze i przykładowe odpowiedzi do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Pobierz arkusze i przykładowe odpowiedzi, część I- Egzamin gimnazjalny 2014, część

Czego się boją nauczyciele? [Cykl "Wyborczej": Znów za rok matura, cz. 2]

Czego się boją nauczyciele? [Cykl "Wyborczej": Znów za rok matura, cz. 2]

rachunku prawdopodobieństwa. Niż demograficzny powoduje brak naturalnej selekcji: do liceum i do matury może podejść każdy. Widzę zresztą beztroskę wśród młodzieży - do klas z rozszerzoną matematyką aspiruje młodzież, która na egzaminie gimnazjalnym osiągnęła wynik około 30 proc. Dotychczas poziom

Budowa stawonogów i właściwości gazów na egzaminie gimnazjalnym

Test z wiedzy przyrodniczej był pierwszym z dwu, jakie składają się na egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili w czwartek. Zawierał zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Drugi test zawiera zadania z matematyki. Na teście z wiedzy

Pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego

Na wczorajszym egzaminie na pewno nie opłacało się ściągać. Po raz pierwszy rozesłano do szkół trzy nieco zmienione wersje tego samego testu. Chodziło o to, by zwiększyć rzetelność egzaminu, aby uczniowie rozwiązywali zadania samodzielnie i mieli utrudnione ściąganie. Wszyscy mieli te same zadania

Diamenty i matoły. Dla kogo korepetycje?

Diamenty i matoły. Dla kogo korepetycje?

liceum lub maturą, bo nagle zdają sobie sprawę, że przez całą szkołę nie napisali żadnego wypracowania i nie przeczytali ani jednej książki. Drugi typ chce się uczyć wyłącznie do egzaminu. Korepetytor ma być takim mieczem Damoklesa i dwa razy w tygodniu odsiedzieć z uczniem nad testami i arkuszami. Sam

Próbne obliczanie

wynik nie będzie do osiągnięcia dla każdego licealisty z klasy o profilu humanistycznym. Jednak 30 proc. potrzebne do zaliczenia może osiągnąć każdy. Bo były w tej próbie nawet zadania na poziomie gimnazjalnym. Niestety, była to matura bardzo schematyczna. Arkusz przygotowano jak dawniej: po zadaniu na

NIK o egzaminach: system wymaga naprawy

się 180 tys. nauczycieli, z powodu nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania i oceniania egzaminów, wykreślono jedynie trzy osoby" - dodał Biedziak. Kontrolerzy mają też zastrzeżenia do tworzenia testów. Jak wynika z kontroli, w latach 2009 - 2014 obowiązywało kolejno aż dziewięć

Pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego

trzeba się uczyć, to nawet sprzątanie może być fajniejsze. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie było większych zakłóceń w czasie czwartkowego pisania testu. Wyniki uczniów powinny dotrzeć do szkół do 13 czerwca, ale przeważnie będą docierać szybciej. W ubiegłym roku z części humanistycznej

To była zła matura, bo zbyt łatwa?

To była zła matura, bo zbyt łatwa?

gorzej, to czytanie ze zrozumieniem było jednym wielkim nieporozumieniem. Pytania, zdaniem moim i moich znajomych ze szkoły i innych łódzkich liceów, były niejasno sformułowane i bardzo nowatorskie. Pytania zazwyczaj (w arkuszach Operonu, na próbnych maturach, w różnego rodzaju książkach, testach

Czy matura zda egzamin?

i w pracy. I świetnie, że szkoły będą musiały tego uczyć. To może pociągnąć w górę zwłaszcza słabsze szkoły, może wyrównywać dysproporcje, pomóc w równaniu szans. Tak jak wprowadzenie testów gimnazjalnych przyczyniło się w znacznej mierze do poprawienia wyników polskich 15-latków w międzynarodowych

Kto odpowiada za błędy w teście gimnazjalnym?

Kto odpowiada za błędy w teście gimnazjalnym?

jednak pomylili kartki i do testu A włożyli część testu B. Z tego powodu nie pasował szablon poprawnych odpowiedzi, na podstawie którego komputer ocenia zadania. Około czterystu uczniom z całej Polski komputer nie uznał zadań.Dlaczego? Bo testy drukowane były w pośpiechu.Do zrobienia było ponad milion

Rodzice sprawdzają test z matematyki

Rodzice sprawdzają test z matematyki

prace, przykładając do nich szablon odpowiedzi. Drukarnia pomyliła strony i do testu A włożyła po dwie kartki z testu B. Szablon odpowiedzi nie pasował do 17 zadań. Uczniowie stracili 11 na 50 punktów. Według CKE problem dotyczy 400 uczniów w całym kraju. Test pisało prawie pół miliona. Urzędnicy o

Uwaga! Źle sprawdzili. Kolejny błąd w teście gimnazjalnym

Uwaga! Źle sprawdzili. Kolejny błąd w teście gimnazjalnym

między szkołami. A uczniowie mają problem. Ci, którzy stracili punkty - jak Ziemowit - nie mogli złożyć podań do lepszych liceów. Z kolei ci, którzy mylili się w teście, mogli zyskać punkty za złe odpowiedzi. Co się stało? Drukarnia źle zszyła arkusze egzaminacyjne. Rzecz w tym, że ten sam test z

Przed sąd za przecieki

Była pracownica toruńskiego Zapoleksu (ten zakład drukował testy dla szkół w całej Polsce), pracując bezpośrednio przy produkcji arkuszy, od marca spisywała treść pytań testu matematyczno-przyrodniczego, a następnie sama je rozwiązała i przekazała synowi, który zdawał egzamin w gimnazjum w Lubiczu

Victor Gimnazjalista

– dział, w którym gimnazjaliści publikują żarty i karykatury wymyślone przez nich Kamykowa poczta Dziewczyna i chłopak Co słychać w liceum? – rubryka ta pojawia się po zakończeniu testu gimnazjalnego. Omawia ona życie licealistów w swoich szkołach. Edukacja – największy dział omawiający

Standaryzacja (psychometria)

prowadzącą test ewentualne pomoce do testu warunki badania (czy jest to test prowadzony indywidualnie czy grupowo) klucz, czyli określone zasady, według których ocenia się odpowiedzi na poszczególne pozycje testu i interpretuje się wyniki.

Test psychometryczny

, a autorzy testu na ogół o tym nie wspominają. A fakt ten może wpłynąć na przeszacowanie wartości współczynnika korelacji. Inne metody oceny rzetelności testu to: Porównanie rezultatów połówek tego samego testu - koreluje się wyniki uzyskane w odpowiedzi na parzyste i nieparzyste części testu Porównanie

Obiektywność (psychometria)

Obiektywność – kryterium tworzenia testów w psychometrii, np. testów psychologicznych. Test obiektywny to taki, który daje te same wyniki, mimo że opracowują go dwie różne osoby. Obiektywność realizuje się przede wszystkim poprzez dostarczenie odpowiedniej instrukcji do wykonania testu

Ściąganie

źródeł. Sposoby pozyskiwania tych ostatnich obejmują: współdziałanie najlepiej przygotowanych zdających z pozostałymi zdającymi, przepisywanie odpowiedzi dostrzeżonych u pozostałych zdających, komunikacja między zdającymi, w formie pisemnej lub innej, służąca przekazywaniu odpowiedzi lub innym celom

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.