aktualne ceny skupu zbóż

PAP

Izba Zbożowo-Paszowa: kukurydza prawie zebrana, mało zboża na rynku

Izba Zbożowo-Paszowa: kukurydza prawie zebrana, mało zboża na rynku

Kończą się zbiory kukurydzy, jej plony są zróżnicowane regionalnie. Na rynku jest mało zboża, szczególnie jęczmienia i pszenżyta, ale w kraju nie ma wielkiego zapotrzebowania na ziarno. Zboże skupowane jest przede wszystkim na eksport - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Zboże będzie tańsze

Na dwa tygodnie przed żniwami już wiadomo, że rolnikom nie spodoba się cena skupu zbóż, jaką przewidują eksperci. Jednak i tak mąka powinna stanieć

Raport o cenach: co zdrożało w maju

7,07% Wołowina drożeje z dnia na dzień, więc dane NBP już dziś są nieaktualne. Firmy z innych krajów Unii wykupują u nas mięso na pniu, nie tylko to najlepszych gatunków. Ceny w sklepach nie nadążały na razie za wzrostem cen zbytu, dlatego w najbliższym czasie czekają nas znaczne

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej - zawieszenie

domaga się, by reformy zaczęły się już w 2004 r. Komisja proponuje m.in., by cena interwencyjna została obniżona do 95,3 euro za tonę, a dopłata bezpośrednia - do 66 euro za tonę. Co najważniejsze - wielkość dopłat przestałaby zależeć od wielkości produkcji. Zlikwidowany byłby też interwencyjny skup żyta

Co w sierpniu 1980 roku pisała "Trybuna Ludu"

, ograniczenia skutków powodzi w rolnictwie oraz należytego skupu zbóż i zwiększenia przetwórstwa płodów rolnych. Odpowiednie zadania w tej dziedzinie stoją przed zakładami przemysłu rolno-spożywczego, placówkami skupu i handlu. Zalecono zgromadzenie rezerw przeznaczonych na zaopatrzenie rynku w okresie zimy

Co w sierpniu 1980 roku pisały lokalne gazety?

się ocenia - m.in. z istniejącymi ograniczeniami finansowymi, zmianami w taryfach celnych oraz cenach za towary i usługi. Istotną rolę odgrywa tu także fakt, że wiele osób zwiedziło kraje socjalistyczne w pierwszych latach po wprowadzeniu ułatwień w ruchu turystycznym i szczyt zainteresowania mamy już

Co mają? O czym nie chcą powiedzieć?

błąd Agencję Rynku Rolnego. Przedstawili jej nieprawdziwe ilości i ceny skupionych zbóż. W ten sposób do spółki trafiło 129 tys. zł nienależnych dotacji od państwa. Bondzie zarzucono, że nakłaniał do fałszowania dokumentów. W maju "Gazeta" ujawniła, że elewatory Bondy w Chojnie, Pucicach i

Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu

przemysłu spożywczego i skupu należały sprawy: przemysłu cukrowniczego, mięsnego, mleczarskiego, tytoniowego, tłuszczowego, spirytusowego, młynarskiego, piwowarsko-słodowniczego, cukierniczego i innych rodzajów przemysłu spożywczego, przemiału zbóż i przetwórstwo pasz, obowiązkowe dostawy, skup

Sprawy karne co do współpracowników Julii Tymoszenko

, które były wcześniej zainteresowane kupnem zakładu, pozostały jedynie trzy?. Strona ?Waluty.com?. 21 wrzesnia 2009.. Aukcję wygrała firma ?Nortima? (Igora Kołomojskiego), lecz Tymoszenko oświadczyła, że zakład nie będzie sprzedany, ponieważ ?miała miejsce zmowa uczestników w celu wykupu wg minimalnej ceny

Cena interwencyjna

Ceny interwencyjne – ceny stosowane w Unii Europejskiej dla producentów rolnych, którzy nie są w stanie sprzedać swoich produktów za wyższą cenę.Wyznaczone agencje skupują te produkty po cenach interwencyjnych, czyli minimalnych cenach gwarantowanych. Prowadzenie skupu produktów rolnych

Cena minimalna

na przykład rynku płodów rolnych, cen skupu w rolnictwie i cen produktów spożywczych, płac minimalnych oraz cen ropy naftowej ustalonych przez OPEC, które przewyższają poziom ceny równowagi.W wielu krajach, w tym w Polsce, państwo nie tylko ustala i kontroluje ceny produktów rolnych, ale również skupuje

Cena progu

głównie zbóż, cukru i mleka, mleka w proszku oraz przetworów mlecznych i oliwy z oliwek.Odmianą ceny progu jest cena śluzy, stosowana w imporcie wieprzowiny, mięsa drobiowego i jaj (cena śluzy jest odnoszona do kosztów produkcji najbardziej efektywnych producentów spoza jednolitego rynku europejskiego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Skup zboża

Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

Skup zboża

Skup zboża to miejsce, w którym rolnicy indywidualni sprzedają swoje produkty. W skupie zboża sprzedać można m.in. pszenicę, żyto, kukurydzę, jęczmień czy rzepak. Dla przykładu - w niektórych skupach pod koniec roku 2014 tona pszenicy kosztowała 630 zł.

Skup zboża może być też, w szczególnych przypadkach, skupem interwencyjnym. Interwencja państwa polega na tym, że skupuje się nadwyżki podaży nad popytem.

Interwencyjny skup zboża może mieć miejsce, gdy po ustaleniu ceny minimalnej ilość dóbr sprzedawanych na rynku będzie niższa od ilości dóbr wyprodukowanych. W takich sytuacjach państwo skupuje nadwyżkę.