akcje cukrowni

PAP

"Nasz Dziennik": Nie ma pieniędzy na akcje

"Nasz Dziennik": Nie ma pieniędzy na akcje

Pracownicy cukrowni i plantatorzy buraków cukrowych wystąpili do ministra skarbu o wydłużenie terminu wykupu przysługujących im akcji Krajowej Spółki Cukrowej "Polski Cukier" - czytamy w "Naszym Dzienniku".

Karpiński: jesteśmy zdeterminowani by sprywatyzować KSC

Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do końca prywatyzację Krajowej Spółki Cukrowej, tak żeby jej właścicielami zostali plantatorzy i pracownicy - zapewnił w poniedziałek w Krasnymstawie (Lubelskie) minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński

"Nasz Dziennik": Domagają się prywatyzacji

Rolnicy, dostawcy buraków cukrowych i pracownicy cukrowni będą protestować w stolicy przeciwko wstrzymywaniu przez rząd prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) - informuje "Nasz Dziennik".

"Nasz Dziennik": Ostatnia próba

Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, proces prywatyzacji KSC powinien zostać zamknięty do końca tego roku. Decydujący wpływ na sukces będą miały dwie kwestie: ustalenie ceny akcji oraz sposobu ich zakupu przez rolników i pracowników cukrowni. Na finał prywatyzacji czeka 18 tys. plantatorów

Plantatorzy porozumieli się wstępnie z MSP ws. prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej

powstała w 2003 r., obecnie w jej skład wchodzi 7 cukrowni. Spółka ma ok. 40-proc. udział w krajowym rynku cukru. Prywatyzacja KSC rozpoczęła się w 2011 r. Oferowano ponad 777 mln akcji, stanowiących ok. 79 proc. kapitału zakładowego.

Lubelskie. Protest plantatorów buraków w sprawie prywatyzacji KSC

możliwości nabycia akcji do 0,1-02, proc., czy sfinansowania pierwszej raty za akcje ze środków własnych plantatora. Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2003 r., w jej skład wchodzi siedem cukrowni. Spółka ma ok. 40-proc. udział w krajowym rynku cukru. Prywatyzacja KSC rozpoczęła się w 2011 r. Oferowano ponad

Załamanie notowań ukraińskich spółek na warszawskiej giełdzie

Załamanie notowań ukraińskich spółek na warszawskiej giełdzie

Luhovyk. Ukraińska historia na GPW Spośród zagranicznych spółek notowanych na GPW te z Ukrainy zdominowały nasz rynek. Notowanych jest ich 11. Szlaki w 2006 r. przetarł właściciel cukrowni Astarta. W sumie do właścicieli firm trafiło 2 mld zł, jakie pozyskali ze sprzedaży swoich akcji polskim inwestorom

Rosyjski cud gospodarczy? Firmy spożywcze korzystają na embargu

Rosyjski cud gospodarczy? Firmy spożywcze korzystają na embargu

, że większy zysk spółka zawdzięcza wyższym marżom na sprzedaż drobiu i wieprzowiny. Zysk ze sprzedaży mięsa innej spółki - Rusagro - wzrósł o blisko 160 proc., z 4,83 mld do 12,5 mld rubli. Równie imponujące wzrosty firma uzyskała też ze sprzedaży tłuszczów i olejów. Rusagro posiada ponadto cukrownie

Krakowski adwokat aresztowany. Zarzut: przywłaszczenie

Krakowski adwokat aresztowany. Zarzut: przywłaszczenie

nieprawdę w dokumentach. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, ale trafił na oddział szpitalny aresztu przy Montelupich, bo w trakcie policyjnej akcji w jego biurze zaczął uskarżać się na kłopoty ze zdrowiem

Postęp zabija Dolinę Omo

Postęp zabija Dolinę Omo

przyszłej cukrowni - wyłożył mi Yoannis, nasz przewodnik.- Cukrowni? Na litość boską, przecież tu jest park narodowy - odparłem z niedowierzaniem.- Tu niedaleko powstaną cukrownie i plantacje trzciny cukrowej. Południe potrzebuje postępu.Cesarstwo zacofania Licząca 82 mln ludzi Etiopia to jeden z

Procesy o cukrownie Śląskiej Spółki cukrowej

Nie widać końca procesów o cukrownie Śląskiej Spółki Cukrowej, która ma wejść do Krajowej Spółki Cukrowej. Francuski koncern Saint Louis Sucre domaga się wydania akcji Śląskiej Spółki Cukrowej, zaś spadkobiercy cukrowni w Wieluniu walczą o unieważnienie jej nacjonalizacji. Tymczasem w czwartek

Cukier dla Francuzów

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 stycznia tego roku nakazujący mu wydanie 95 proc. Śląskiej Spółki Cukrowej francuskiemu koncernowi Saint Louis Sucre. Akcje mają być wydane w ciągu dwóch tygodni. Po ponaddwuletnim sporze sądowym zostanie więc zrealizowana umowa sprzedaży śląskich cukrowni

Sąd: ZNTK Łapy jednak do likwidacji

zamówień od swojego głównego zleceniodawcy PKP Cargo. Nie spłacała pożyczek, nie wypłacała pensji pracownikom. Jej akcje zostały na początku lutego wycofane z obrotu na warszawskiej giełdzie.Bój zarządu spółki i władz lokalnych o ocalanie firmy stał się głośny po publikacjach w "Gazecie"

Polski Cukier dla plantatorów?

jakiej zasadzie będą kupowane akcje. Zgodnie z ustawą o regulacji rynku cukru, plantatorzy mogą kupić akcje cukrowni w ciągu pięciu lat. Myślę, że załatwieniu tej transakcji przychylny będzie Skarb Państwa - powiedział Barnaś na konferencji prasowej.

Polski Cukier się rozpuszcza

restrukturyzacji - powiedział nam Kowa. Dotacja będzie kolejnym zastrzykiem, który powstała w październiku 2002 roku spółka otrzyma z budżetu. Wcześniej minister przekazał na podwyższenie kapitału akcje, jakie skarb państwa zachował w cukrowniach już sprzedanych zachodnim inwestorom. Te akcje zarząd KSC może teraz

Ciężki rok dla cukrowników

minister rolnictwa zgodzi się na ten układ? Prawdopodobnie tak, ale pod warunkiem, że wszystkie zakłady do niego przystąpią. Tylko zgodna akcja wszystkich cukrowni może zakończyć się sukcesem. I tu zaczynają się schody, bo cukrownie nie mogą dogadać się co do paru szczegółów. Nie jest jasne, jakie kary

Polsko - zagraniczny sojusz cukrowy

uratować cukrownie, ich brak doprowadzi do upadłości niektóre z nich, a na pewno zwiększy kłopoty plantatorów, którzy nie otrzymają zapłaty za wyprodukowane buraki. W efekcie ceny cukru spadną do poziomu światowego. To pierwsza taka wspólna akcja cukrowni polskich i zagranicznych. Poprzednia próba

Hiperżyłowanie

tak gigantycznego rynku zbytu?W przypadku firm, które produkują "proste" rzeczy, na przykład cukier, praktyka jest taka: supermarket dogaduje się z jedną z cukrowni - dajemy wam rynek zbytu, a wy produkujecie cukier pod naszą marką. "Pod marką", czyli z nazwą naszej sieci na

Historia przesiedleńców musi przetrwać

Historia przesiedleńców musi przetrwać

. Dawni nafciarze, wiertacze, inżynierowie pracujący w Drohobyczu i Borysławiu osiedli w Wałbrzychu, zamieniając zagłębie naftowe na zagłębie węglowe.Cukrownicy z Chodorowa - miasta cukrowni - wylądowali w Raciborzu, Lewinie Brzeskim czy Otmuchowie, bo tam były cukrownie. Cale klany rodowe szły za swoimi

Jest Polski Cukier

Ligii Polskich Rodzin - bardzo głośno protestowali przeciwko prywatyzacji cukrowni, które - ich zdaniem - powinny pozostać "w polskich rękach". Argumentowali, że polscy plantatorzy chętnie obejmą akcje koncernu cukrowego i że to Polacy będą zarabiać na produkcji cukru. Ich koncepcja została

Jakąś winę można rządowi przypisać

Jakąś winę można rządowi przypisać

inwestorów finansowych jest jasne, że ma handlu żywnością mogą zarobić tak samo lub więcej niż na akcjach czy obligacjach. A im większe na świecie są niedobory żywności wywołane klęskami pogodowymi, tym więcej można na niej zarobić. W Polsce opozycja oskarża rząd, że nic nie robi. No to zastanówmy się, w

Resort skarbu chce uruchomić prywatyzację

Resort skarbu chce uruchomić prywatyzację

państwa umorzył długi spółki i od kilku lat przynosi ona zyski. Ostatni rok obrachunkowy KSC zakończyła z 40 mln zł zysku netto. Z 40 zakładów, jakie przejęła w 2002 r., zamknęła już 13. Zgodnie z prawem akcje Krajowej Spółki Cukrowej mogą zostać sprzedane tylko pracownikom cukrowni i plantatorom

Rolnicza "S": protest po 20 marca, jeśli nie będzie rozmów z rządem

NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zapowiada, że jeżeli do 20 marca rząd nie podejmie rozmów ze związkowcami o sytuacji w rolnictwie i stawianych przez związek postulatach, wówczas zdecyduje o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej. "To pierwszy rząd, który takich rozmów

Milioner i wizjoner

piekarnię zatrudniającą 150 osób. Stał się właścicielem kilku cukrowni - m.in. w Częstocicach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, Dobrzelinie koło Kutna, Żytyniu na Wołyniu - i z czasem założył kartel cukrowy. Na Polesiu wybudował wielkie tartaki oraz wytwórnie podkładów kolejowych. Założył też pierwszą w

Słaby strajk generalny w Suazi

powodu suszy grozi głód W śródmieściu stolicy Mbabane zebrało się ledwie 120 osób skandujących: "Precz z odrzutowcem". Działał za to transport i większość urzędów, sklepów oraz przedsiębiorstw. Praca trwała nawet na plantacjach trzciny cukrowej i w cukrowniach uważanych za twierdze

Margaryna za pół miliarda

dla prokuratury i sądu. Schooner wykłada na początek ponad 18 mln dol., ale zaangażowanie Amerykanów szybko przekracza 30 mln dol. Pomysł Ryana ma wsparcie m.in. Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Schooner przez spółki zależne inwestuje też w zakłady tłuszczowe Bolmar, kupuje akcje bułgarskiej

Afery gospodarcze. Cukier Polski SA

skarbu państwa, a w 49 proc. bezpośrednio do skarbu; z tym, że 30 proc. akcji spółek miało być bezpłatnie rozdane pracownikom cukrowni i plantatorom buraków. Ustawa - na pozór wzorowana na rozwiązaniach unijnych - przeszła w Sejmie zdominowanym przez SLD i PSL ogromną większością głosów. Przeszła

Zaginione skrzynie z majątkiem II RP

lutym tego roku ABW zatrzymała kilka osób, które reaktywowały przedwojenną śląską spółkę Giesche SA. Jej wszystkie akcje też były w amerykańskich skrzyniach. Zaginione, skradzione? Wysłane do Polski akcje i obligacje IIRP należały do obywateli amerykańskich, którzy przed wojną tu inwestowali. Po

Ziemia obiecana Karola Scheiblera

najbardziej wpływową kobietą w Łodzi, odziedziczyła po mężu największy pakiet akcji zakładów. Dużo inwestowała. W Blumenrode (dziś Kwietno koło Środy Śląskiej) wybudowała rezydencję - bajkowy pałac z wieżyczkami i wykuszami. W Warszawie przy ul. Trębackiej 4, obok Krakowskiego Przedmieścia, wystawiła

Stalin grabi zachód Polski

rolnikom. Miesiąc wcześniej rządowa grupa operacyjna donosiła do stolicy z Gliwic: Obecnie ma miejsce na wielką skalę zakrojona akcja demontażu i wywożenia maszyn, urządzeń i surowców, nie tylko z wielkich i średnich, lecz nawet i małych zakładów. Wywóz odbywa się bez przerwy samochodami i koleją, przy

Akcjonariusze upadłych firm z GPW stracili ćwierć miliarda złotych

sporo pieniędzy w modernizację hut. To była XIX-wieczna manufaktura, ja zrobiłem nowoczesny zakład z XX wieku. Mieliśmy szansę stać się największym producentem szkła mechanicznie formowanego w Europie - mówi Sawicki.Twierdzi, że w 2005 r. miał inwestora, który chciał mu zapłacić 250 mln zł za akcje

17 IV 1961: Pluto w Zatoce Świń

drobiazgi. Zabronił użycia w akcji na Kubie lotnictwa USA i wzmocnienia desantu antycastrowskich ochotników amerykańskimi marines. Wszystko po to, by inwazja wyglądała na spontaniczną i samodzielną akcję przeciwników komunistycznego rządu w Hawanie. Plany zaś były takie: ze 1450 kubańskich emigrantów

Fałszywa polędwica

ostatnia sztuka patriotyczna Cimrmana. Podczas likwidacji cukrowni w Dymokurach, gdzie Cimrman przez pewien czas był nauczycielem w szkole podstawowej, znaleziono rękopis. Tekst nosi tytuł "Czeskie niebo", bo właśnie w niebie zbiera się senat złożony z największych postaci czeskiej historii

Wokulski wróci na Bracką

, cukrownie, handlowała maszynami rolniczymi. Zbudowała też linię kolejową Łódź Fabryczna - Koluszki i dworzec w Łodzi Fabrycznej. 40 km torów i dworzec powstały w trzy miesiące. W 1876 r. spadkobiercy jednego ze wspólników oskarżyli pradziadka i trzeciego wspólnika o sprzeniewierzenie majątku spółki. I choć

Minister skarbu w kantorze

są jego poglądy gospodarcze. Wiedzieli tylko, że bliżej mu do skrzydła narodowo-religijnego, choć jest zwolennikiem wolnego rynku. Chronowski wdał się w wojnę o unieważnienie prywatyzacji PZU, którego część akcji nabyło konsorcjum Eureko, bo uznawał je za niewiarygodne. Pozew w tej sprawie był jedną

Folwark polski

odwołuje się do etyki weberowskiej, protestanckiej, czyli że każdy jest kowalem własnego losu. ''Kto miał dwie ręce, ten pracował''. To nie jest cała prawda. Bo jeśli w Łapach padają najwięksi pracodawcy - cukrownia i ZNTK - to, czy ktoś ma dwie prawe ręce, czy dwie lewe, czy jest trzeźwy, czy pijak, czy

Stukasy równają Wieluń z ziemią

Składnicy Tranzytowej na Westerplatte oddał pancernik "Schleswig-Holstein". Zaczęła się wojna, do której dwa dni później przystąpi Wielka Brytania i Francja i która wbrew rachubom Hitlera przekształci się w wojnę światową.Miasto z cukrownią Położony w województwie łódzkim szesnastotysięczny

Kolejne zatrucie rzeki Łydyni w Ciechanowie

. strażacy i pracownicy Wodociągów. Odcięli dalszy wypływ ścieków do deszczówki. Potem wypompowali je i zawieźli (ponad 6 tys. litrów) do oczyszczalni. Akcja trwała ok. dwóch godzin. Ale powody do niepokoju nie zniknęły. Wody w Łydyni jest niewiele. Jest nagrzana, z minimalnym przepływem. Brzegi rzeki

Ropczyce liżą rany po opcjach

dużą firmę, cukrownię. One obie wpłacają dwie trzecie podatków do gminnego budżetu - wylicza burmistrz. Bank przynosi opcje Opcje walutowe - to hasło dla wielu polskich firm oznacza dziś poważne tarapaty finansowe. Mechanizm w uproszczeniu polega na tym, że firmy eksportowe zawierały z bankami

Rok 2011 w gospodarce - spokojnie, to tylko awaria

ryżem i olejem palmowym.Wymownym symbolem drożyzny w Polsce były ceny cukru. Cukrownie nie zaspokajały popytu w kraju, zaczęło się błędne koło: gdy ludzie dostrzegli, że go brakuje, to zaczęli kupować go na potęgę. Efektem był nie tylko wzrost cen do ponad 6 zł za kilogram, ale i reglamentowanie cukru w

Życie wisi na zakręcie

Polskie drogi - włącz się do akcji Gazety Wyborczej. Przyślij informację o niebezpiecznym miejscu, sprawdź jak jeżdżą inni, zobacz galerię krzyży polskich. Napisz do nas: listydogazety@gazeta.pl - więcej w serwisie specjalnym Bogumił Kobiela, Krzysztof Krawczyk, Irena Santor, Waldemar Baszanowski

Lewoprzekrętni

nieruchomość po byłej cukrowni. Później Code zatrudniła firmę Nawrata do wyburzenia budynków b. cukrowni; kooperującej firmie z Irlandii zapłacono (wedle rachunków)... 1,5 mln dol. W 1999 r. pod zastaw tej nieruchomości PZU Życie pożyczyło Code 15 mln dol. (60 mln zł). W 2001 r. dług umorzyło, przejmując

Grabarka Rzeczypospolitej

Kochlewskim akcje protestacyjne. Pamiętam, że pierwszy z listów do Jaruzelskiego, ten podpisany m.in. przez Anielę Steinsbergową, Józefa Rybickiego, Wandę Wiłkomirską, to moja mama własnoręcznie wysyłała. W gruncie rzeczy mama była wspaniałą kobietą, w sytuacjach kryzysowych zawsze się sprawdzała. Miała

Jak Polacy budowali Irak

Husajna, już od pół roku. Buduje olbrzymi most na Tygrysie. Dwa lata później Irak nacjonalizuje złoża ropy, zyskuje nowe źródła dochodu i zaczyna gwałtowną modernizację. Polacy, będący wówczas tanią wykwalifikowaną siłą roboczą, wygrywają wiele przetargów. Budują cukrownie, cementownie, sta- lownie

Miałam dar zachwytu. Wspomnienia wydawcy, Szymańska, Irena

" - to program minimum, a przecież jakże odległy wydaje się od dzisiejszej praktyki... Zdarzało się jednak, że Szymańska "pomagała" gorzej napisanym tekstom. Czasem było to nawet coś więcej. Wspomina, jak z "całkiem przyzwoitego reportażu" z cukrowni Mirosława Kowalewskiego

Hipermarkety i ich dostawcy

przykład cukier, praktyka jest taka: supermarket dogaduje się z jedną z cukrowni - dajemy wam rynek zbytu, a wy produkujecie cukier pod naszą marką. "Pod marką", czyli z nazwą naszej sieci na opakowaniu. Będziemy go od was zawsze brali, jeśli zgodzicie się na naszą cenę. Cukrownia się zgadza, bo

Lis w kurniku polskich rodzin

kandydatem LPR na prezydenta Warszawy? (...) Liga nigdy nie była koalicją wyborczą ani nie jest - gdyby była, to zabrakłoby 0,2 proc. głosów i nie bylibyśmy w parlamencie". Wrzodak uważa też, że Liga w niczym nie przypomina Akcji Wyborczej "Solidarność". Twierdzi wręcz, że od chwili

Dostanie panek jajo

prywatyzację od zawsze. - Pan woli państwową własność?- Nie państwową, polską. Trzeba było zakłady mięsne, tłuszczowe, zbożowe, cukrownie, wszystko oddać w polskie ręce, akcje rolnikom dać. A nie sprzedać na wolny rynek, bo wiadomo było, że kapitał światowy to kupi. W Unii rolnicy mają udziały w przemyśle

Adam Michnik: Czy będziesz dostatecznym łajdakiem?

Bastylii przeobrażał się w kult pieniądza, a etos rycerskich żołnierzy napoleońskich był zamieniany na ubóstwienie kursu akcji giełdowych?IIIEpoka Restauracji - tak ją postrzegał Stendhal - była Epoką bez Myśli. I była też Epoką Nudy. Nie była to jednak nuda pospolita, która towarzyszy każdej konwersacji

Kuba. Kryzys rakietowy 1962

kubańskich, których synowie znajdowali się wśród więźniów. Co pozwoliło mi, znowu z rewolucyjną pogardą, napisać, że obaj bardziej kochali swe cukrownie niż swoje dzieci...Były naturalnie przerywniki polskie. Niektóre, można by powiedzieć, zabawne. Inne także kompromitujące. Pewnej pani posłance, obecnej na

Cukrownia Nowy Staw

Cukrownia "Nowy Staw" - zamknięta cukrownia w Nowym Stawie, zbudowana w latach 1877 - 1878, do 1 czerwca 2007 roku oddział Krajowej Spółki Cukrowej. Kalendarium 1877 - 1878 - budowa obiektów cukrowni 1 października 1878 - pierwsza kampania cukrownicza, podczas której przerobiono 226 633

Astarta Holding

Holding N.V. to założony zgodnie z prawem holenderskim podmiot dominujący grupy spółek, spośród których ukraińska Astarta-Kyiv sp. z o.o. pełni funkcję spółki holdingowej, kontrolującej 6 cukrowni, 5 przedsiębiorstw rolnych, zakład przetwórstwa owoców i warzyw oraz mieszalnię pasz.Działalność operacyjna

Polski Cukier

Polski Cukier (właściwie: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna, w skrócie: KSC Polski Cukier S.A.) – powstałe w sierpniu 2002 roku konsorcjum cukrowni z siedzibą w Toruniu. Krajowa Spółka Cukrowa (KSC) przejęła kilkadziesiąt zakładów w całej Polsce. Spółka należąca do Skarbu

Egipt w XIX wieku

reformy agrarne, podatkowe, administracyjne oraz zapoczątkował budowę wielkich manufaktur i fabryk państwowych, w tym głównie włókienniczych, ale także łuszczarni ryżu, cukrowni, stoczni, hut szkła. Rozbudowano system kanałów nawadniających pola uprawne, uzyskując wyższe plony płodów rolnych

Karol Scheibler

bawełny. W rozpoczęciu samodzielnej kariery przemysłowca pomógł mu bogaty ożenek w 1854 z Anną Werner, córką właściciela fabryk sukna w Zgierzu i Ozorkowie oraz cukrowni w Leśmierzu. Posag żony przewyższał dwukrotnie jego własne oszczędności. Zgromadzone w ten sposób sumy, wsparte kredytami, pozwoliły

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.