35 lat pracy 55 wiek

Leszek Kostrzewski

Dla kogo świadczenia przedemerytalne. Czytaj jutro w "Wyborczej"

Dla kogo świadczenia przedemerytalne. Czytaj jutro w "Wyborczej"

Nie masz szans na emeryturę ani na rentę? Sprawdź, kiedy dostaniesz świadczenie przedemerytalne.

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Chorujesz, straciłeś pracę, nie masz jeszcze prawa do emerytury? Sprawdź, czy należy ci się wcześniejsza emerytura, pomostówka albo świadczenie przedemerytalne

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Chorujesz, straciłeś pracę, nie masz jeszcze prawa do emerytury? Sprawdź, czy należy ci się wcześniejsza emerytura, pomostówka albo świadczenie przedemerytalne.

Emerytury - paliwo polityczne

odchodzić na emeryturę już po 15 latach służby, czyli np. mając 35 lat. Dłużej (do 55 lat) będą pracować jedynie mundurowi, którzy wstąpili do służby od stycznia 2013 r. Specjalne przywileje mają też górnicy. Na emeryturę mogą odchodzić po 25 latach pod ziemią (wiek nie ma znaczenia). Co ciekawe, o tych

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

wcześniej, a w niektórych przypadkach uprawnieni do pomostówki mogą kończyć pracę nawet 10 lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym, czyli kobiety w wieku 50 lat, mężczyźni - 55. Taką pomostówkę mogą dostać: piloci, dokerzy pracujący bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statków, zatrudnieni w

Emerytura zagraniczna

Emerytura zagraniczna

zagraniczną emeryturę. Przykład. 65,5-letni pan Paweł pracował 35 lat w Polsce i 5 lat w Hiszpanii. Jakiś czas temu wystąpił do ZUS o emeryturę. Pan Paweł skończył ustawowy wiek przewidziany w Polsce do uzyskania emerytury, ma odpowiedni staż pracy, tak więc emeryturę polską dostał bez problemu. Jednocześnie

Badania Work Service: Więcej Polaków chce wyjechać za granicę do pracy

Badania Work Service: Więcej Polaków chce wyjechać za granicę do pracy

zwiększyło się jedynie o ok. 1,5 proc. Osoby w jakim wieku chcą wyjechać do pracy za granicą Wiek odsetek 18-24 20 proc

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

przywilej jest jednak powoli wygaszany. Od 2018 r. pełną wcześniejszą emeryturę otrzymają wyłącznie pracownicy w wieku co najmniej 62 lat, którzy przepracowali nie mniej niż 41,5 roku. Rząd planuje, aby w latach 2020-35 minimalny staż pracy uprawniający do wcześniejszej emerytury w pełnej wysokości wydłużyć

Jak wcześniej odejść na emeryturę

(kobiety/mężczyźni), *mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni) - wtedy świadczenie dostaniemy niezależnie od wieku. Uwaga! Warunki wiekowe i stażowe uprawniające do świadczenia przedemerytalnego nie zmienią się, mimo że od 2013 r. rząd rozpoczął podwyższanie wieku

TNS Polska: ponad połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju

styczniu poziom ocen pozytywnych spadły o 3 punkty procentowe. Natomiast poziom ocen negatywnych wzrósł o 2 punkty procentowe. Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 16-21 stycznia tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

) lub 61 lat (mężczyźni) *mieć odpowiedni staż pracy - 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) albo *ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), lecz wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat, lub *mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni) - wtedy

Uciekamy przed bezrobociem. Jak przeżyć, 60-latku?

Uciekamy przed bezrobociem. Jak przeżyć, 60-latku?

, trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) albo odpowiednio 35 i 40 lat stażu pracy. Można je pobierać aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. W tym czasie przysługuje darmowa opieka zdrowotna, świadczenie jest też co roku waloryzowane. Pobierając świadczenie, można dorabiać

W. Brytania. Co dziesiąty pracownik sektora naftowego może stracić pracę w ciągu pięciu lat

.) przyznaje, że ma problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Brytyjski sektor naftowy już dostosowuje się do zmieniających się warunków - spada m.in. udział najstarszych pracowników w wieku powyżej 55 lat. Pracownicy tacy stanowią tylko 10 proc. zatrudnionych w sektorze, gdy średnia

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), * mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy - wtedy świadczenie dostaniemy niezależnie od wieku. Do stażu liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

na to nie zgadzają. Na razie rząd jest po stronie związkowców i nie chce zmieniać obecnych przepisów. KIEDY SIĘ ZACZYNA OCHRONA Art. 39 kodeksu pracy mówi: "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni) - wtedy świadczenie dostaniemy niezależnie od wieku. Do stażu liczą się okresy składkowe (a więc gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki) i nieskładkowe (urlop wychowawczy, studia, praca w gospodarstwie rolnym). Okresy

Komu się należy ochrona przedemerytalna

Komu się należy ochrona przedemerytalna

, pracownik chłodni, niektóre zawody w stoczniach, część kolejarzy). Mogą na emeryturę odejść w wieku 55/60 lat (kobieta/mężczyzna). Wszyscy chronieni są więc przed zwolnieniem po ukończeniu odpowiednio 51/56 lat. Musisz mieć etat Aby liczyć na okres ochronny, trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę. Wymiar

Jak odejść wcześniej na emeryturę

Jak odejść wcześniej na emeryturę

na pół etatu). Należy też rozwiązać stosunek pracy i spełnić warunek wiekowy, czyli ukończyć 55 lat (kobiety i mężczyźni). W kolejnych latach warunek wiekowy będzie się zwiększał, aż do roku 2033, kiedy to nauczycielki i nauczyciele będą musieli pracować do ustawowego wieku emerytalnego (kobiety - 60

Kiedy Polacy idą na emeryturę? Kobiety coraz później, mężczyźni wcześniej

Kiedy Polacy idą na emeryturę? Kobiety coraz później, mężczyźni wcześniej

ograniczył i dziś Polki pracują już prawie do sześćdziesiątki, a ich średni staż pracy to blisko 35 lat. W jakim stopniu dłuższa praca kobiet poprawia polskie statystyki czasu pracy? - Od 2008 r., czyli od wprowadzenia pomostówek, stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w Polsce wzrosła najszybciej w

Równi 60-letni

Równi 60-letni

. Chcą, by nadal mogła kończyć pracę wcześniej.Koalicja PO-PSL nieco się ugięła. W interesie kobiet wprowadzono do projektu przepis pozwalający obu płciom przechodzić na emeryturę wcześniej: kobietom w wieku 62 lat, mężczyznom - 65. To tzw. emerytura częściowa.Jednak już dzisiaj, bez reformy, ten wiek

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

wieku 55 lat i mężczyźni - 60 lat.Uwaga! Trzeba rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą.Ważne! Jeśli ktoś do 1999 r. nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), aby dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na nowej rządowej

Polacy zostali w pracy, mamy 100 tys. mniej emerytów

Polacy zostali w pracy, mamy 100 tys. mniej emerytów

mln osób). Nie do pomyślenia jest już też emerytura dla 55-letniej kobiety pracującej przy komputerze czy 60-letniego magazyniera. Dodatkowo od 2013 rząd stopniowo zaczął podwyższać wiek emerytalny. Docelowo będziemy pracować do 67 lat (mężczyźni od 2020 r., kobiety od 2040 r.). I wreszcie wygasły

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

(przynajmniej na pół etatu). Po drugie - rozwiązać stosunek pracy. Po trzecie zaś - spełnić warunek wiekowy, czyli ukończyć 55 lat (kobiety i mężczyźni). W kolejnych latach warunek wiekowy będzie się zwiększał, aż do roku 2033, kiedy to nauczycielki i nauczyciele będą musieli pracować do ustawowego wieku

Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym

wieku 65 lat z co najmniej 40-letnim stażem ubezpieczeniowym. Sejm przyjął też nowelizację ustawy o emeryturach dla mundurowych. Będą mogli na nią przejść po 25 latach służby i 55 roku życia. Zmiany dotyczą tych, którzy rozpoczną pracę od 2013 r. Głosowało 455 posłów, za było 268, przeciw 185, a dwóch

W całej Unii seniorom żyje się lepiej. Ale nie w Polsce

Mickiewicza w Poznaniu. Depresja nasila się z wiekiem Najgorzej na świecie wypadamy w kategorii samopoczucia psychicznego osób po pięćdziesiątce w porównaniu z tymi w wieku 35-49 lat. Pytanie brzmiało: czy twoje życie ma sens? W Polsce widzi go 60,4 proc., a w Niemczech 100 proc., co oznacza, że tam seniorzy

TNS OBOP: 55 negatywnie o pracy rządu, 35 proc. pozytywnie

We wrześniu opinie na temat rządu Donalda Tuska uległy poprawie. W porównaniu do sierpnia udział pozytywnych ocen wzrósł z 28 proc. do 35 proc., czyli o 7 punktów procentowych, równocześnie spadek ocen negatywnych wyniósł 6 punktów procentowych (tj. z 61 proc. do 55 proc.). Od sierpnia poprawiły

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

Wczoraj pisaliśmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać wcześniejszą emeryturę, świadczenia kompensacyjne albo emeryturę pomostową. Dziś kolejne świadczenia pozwalające wcześniej zrezygnować z pracy. W niektórych przypadkach nawet już w wieku 50 lat. Świadczenie przedemerytalne Świadczenie

Dla kogo wcześniejsze emerytury

stażowe. Dla mężczyzn jest to ukończone 60 lat i 35-letni staż, a dla kobiet odpowiednio - 55 lat i 30-letni staż. Uwaga! Na wcześniejszą emeryturę nie mogą liczyć mężczyźni urodzeni po 1948 r., gdyż do końca 2008 r. nie osiągną wieku 60 lat. Spełnić ten warunek mogą tylko kobiety urodzone w latach 1949

Średnio 46 godzin tygodniowo - tyle pracują Polacy według CBOS

20 do 39 godzin, prawie taki sam odsetek deklaruje, że pracuje od 51 do 60 godzin. Jak wynika z sondażu, najkrócej pracują osoby rozpoczynające karierę zawodową - w wieku 18-24 lat. Najmłodsi przeznaczają średnio 43 godziny tygodniowo. Polacy w wieku 25-44 lat na pracę zarobkową poświęcają natomiast

Praca ważniejsza niż życie?

, ponad jedną trzecią kariery zawodowej. Jednak wiele z nich nie może znaleźć zatrudnienia. Według danych Ministerstwa Pracy w trzecim kwartale 2013 r. pracowało 52,4 proc. mężczyzn w wieku od 55 do 64 lat i tylko 31,5 proc. kobiet. Według danych Eurostatu z trzeciego kwartału 2013 r. łącznie pracowało w

KOBIETA NA EMERYTURZE

przynajmniej jeden dzień przed 1999 r. pracowały w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.); kobiety, których staż pracy w trudnych warunkach wynosi co najmniej 15 lat, staż ogólny zaś - 20; kobiety w wieku 55 lat. Uwaga! Wszystkie warunki trzeba spełnić

Emerytury. Kto może pracować krócej

warunkach wynosi co najmniej 15 lat, staż ogólny zaś - 20/25 lat (kobieta/mężczyzna); - kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat. Uwaga! W niektórych przypadkach uprawnieni do pomostówki mogą kończyć pracę nawet dziesięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym, czyli kobiety w wieku 50 lat

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

. Według danych polskich urzędów pracy bezrobotnych powyżej 55 lat mamy aż 280 tys. (nasze pośredniaki są bardziej liberalne, rejestrują wszystkich, nawet tych, którzy nie szukają pracy). Minister pracy - gdy wprowadzano ustawę podwyższającą wiek emerytalny do 67 lat - zapowiedział ogłoszenie specjalnego

Emerytura dla nauczyciela

pracy zawartego z tą placówką) rozwiązać umowę o pracę.Kryteria wieku W najbliższym czasie - do 31 grudnia 2014 roku - świadczenia będą przysługiwały nauczycielom (zarówno kobietom, jak i mężczyznom), którzy do tego czasu ukończyli co najmniej 55 lat. Dotyczy to również osób, które wymagany wiek

Jak wcześniej odejść na emeryturę

się ubiegać o emeryturę pomostową. Ma do niej prawo 270 tys. Polaków. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat wcześniej, a w niektórych przypadkach uprawnieni do pomostówki mogą ją kończyć nawet 10 lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym, czyli kobiety - w wieku 50 lat, mężczyźni - 55. Taką

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

), jeżeli do końca 2008 r. spełniły warunki wiekowe i stażowe - ukończone 55 lat i 30-letni staż. Spełnić ten warunek mogły więc tylko kobiety urodzone w latach 1949-53. To, że odpowiedni staż i wiek kobiety musiały osiągnąć do końca 2008 r., nie oznaczało, że w 2008 r. musiały przejść na emeryturę. Mogą o

Kobieta ma gorzej: dyskryminowana, zarobiona, ofiara przemocy

stereotypów, że miejsce kobiety jest w domu. Według GUS aż 51 proc. Polek w wieku produkcyjnym jest "biernych zawodowo", mężczyzn - 35 proc. (bierność zawodowa oznacza niepodejmowanie z różnych powodów pracy - są tu wliczani m.in. emeryci, zakonnicy, ale już nie bezrobotni). Kiedyś kobiety mogły

A jaka będzie twoja emerytura

więc tyle wyniesie nasza emerytura, jeżeli nic nie będziemy już odkładać, a na emeryturę przejdziemy, mając ukończony wiek emerytalny. W tym punkcie będzie jeszcze kwota tzw. hipotetycznej emerytury z ZUS, gdybyśmy płacili składki w dotychczasowej wysokości aż do emerytury. Dłuższa praca to więcej

Kto może krócej pracować

zaś - 20/25 lat (kobieta/mężczyzna); - kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat. Uwaga! W niektórych przypadkach uprawnieni do pomostówki mogą kończyć pracę nawet 10 lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym, czyli kobiety w wieku 50 lat, mężczyźni - 55 lat. Dotyczy to pilotów; dokerów

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury

mogą odchodzić na emeryturę po 25 latach pracy. Wiek nie ma znaczenia. Reforma emerytalna ich nie objęła. Nie muszą pracować do 67 lat, a do emerytur dopłaca im państwo. * Pani Jola pracuje od 2000 r. w policji. W jej przypadku emeryturę obliczamy na podstawie ostatniej pensji. Do lat pracy zaliczamy

Minister pracy: Jeżeli nie podwyższymy wieku emerytalnego, pozostanie nam czekać na cud

, minister pracy. - Podwyższenie wieku emerytalnego to trudna decyzja. Odwlekanie jej grozi jednak kryzysem systemu emerytalnego, który odczują wszyscy Polacy. Będzie odwlekaniem terapii i czekaniem na cud. Możemy nic nie robić, ale brak reformy oznacza niskie emerytury.Od 12 lat mamy bowiem system który

Cywil z ZUS ma gorzej

awanse w wojsku i policji tuż przed odejściem na emeryturę. Cywil dostanie emeryturę z tego, co sobie uzbiera. W nowym systemie państwo nie dopłaci mu ani złotówki.No i wreszcie wiek emerytalny. Mundurowy, aby odejść na emeryturę, musi służyć co najmniej 25 lat i ukończyć 55. rok życia. Ale dotyczy to

Cudowne uzdrowienia w armii. Przez zmianę kwoty chorobowego

ukończyć 55 lat. Ale dotyczy to tylko nowo wstępujących do służby od 1 stycznia 2013 r. Policjanci, którzy już wcześniej pracowali, nadal będą mogli dostawać emeryturę od państwa w wieku 35 lat! Kowalski z ZUS będzie pracował do 67 lat. W 1999 r., gdy ruszyła reforma emerytalna, mundurowi byli tak jak inni

Zanim przejdziesz na emeryturę... Sprawdź, co ci się należy

rozporządzeniem z 1983 r.); - osoby, których staż pracy w trudnych warunkach wynosi co najmniej 15 lat, staż ogólny zaś - 20/25 lat (kobieta/mężczyzna); - kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat. Uwaga! W niektórych przypadkach uprawnieni do pomostówki mogą kończyć pracę nawet 10 lat przed ustawowym

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

składkowy i nieskładkowy, który wynosi odpowiednio: - 1 rok - jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat; - 2 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat; - 3 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat; - 4 lata - jeśli niezdolność

Środa w TV: George Clooney, Emma Stone, Pawlikowski i "Królowa XXX" [POLECAMY]

zmieniała się w ostatniej dekadzie XX wieku. (kjz) "Królowa XXX" film biograficzny, USA 2013, reż. Jeffrey Friedman, Rob Epstein, wyk. Amanda Seyfried23:00 | Canal+ Utrzymana w melodramatycznej konwencji historia Lindy Boreman, znanej jako Linda Lovelace bohaterki filmu pornograficznego z lat 70

Solarium tylko dla pełnoletnich? Teraz: "Chciałabym się zapisać, ale mam dopiero 16 lat", "To żaden problem"

, którą skóra pochłania w ciągu życia, kumuluje się. A promieniowanie ultrafioletowe w solariach jest znacznie silniejsze niż ultrafiolet naturalny w słoneczny dzień. I tak jeśli za młodu człowiek dostanie taką dawkę ultrafioletu, która jest kancerogenna, to już w wieku 35 lat mogą wystąpić pierwsze

Komu się należy emerytura minimalna

W poprzednim systemie emerytalnym, aby dostać emeryturę, trzeba było osiągnąć wiek emerytalny i mieć odpowiedni staż pracy. Dzisiaj obowiązuje nowy system, w którym wysokość emerytury jest uzależniona od składek zgromadzonych w ZUS-ie. Zebrany ze składek kapitał jest dzielony przez przewidywaną

Więcej ochrony przed przejściem na emeryturę

wieku 63 lat. Pracodawcy domagają się zmiany tych przepisów. Zniesienia lub choćby skrócenia okresu ochronnego do dwóch lat. Przekonują, że tylko to pomoże najstarszym pracownikom. W Polsce wśród osób w wieku 55-64 lat pracuje zaledwie co trzeci Polak. To najmniej po Malcie w całej Europie! Średnia w UE

Szansa na to, że odejście Pawlaka przyśpieszy reformę emerytur górniczych

będziemy w jednym systemie. Górnicy też. Wyszło inaczej Górnicy mają dziś osobną ustawę, do ich świadczeń dopłaca państwo. Rocznie ponad 6 mld zł. Górnicy pracujący pod ziemią odchodzą na emeryturę już po 25 latach pracy (bez względu na wiek), a każdy rok pracy liczy się im tak, jakby pracowali 1,5-1,8

Pierwsze czytanie emerytur. Opozycja przeciwna podnoszeniu wieku

W czasie I czytania rządowego projektu podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o demografii. W ciągu 20 ostatnich lat średnia długość życia 65-latków wydłużyła się o 2,7 roku u mężczyzn i o 3,3 roku u kobiet. W 2035 r. już co czwarty Polak osiągnie

Dobry kompromis emerytalny

bardziej racjonalne argumenty przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Gdzie ta obudowa? W debacie emerytalnej pełno jest "wałęsowej mowy": "Jestem za, a nawet przeciw". - Jesteśmy za dłuższą pracą, ale potrzebna jest obudowa reformy - słyszymy często

Szantaż mundurowych

Decyzja zapadła, premier ogłosił ją dzisiaj na konferencji prasowej. Propozycje w sprawie mundurowych były dwie, obie dużo korzystniejsze w porównaniu z emeryturami cywilów: pierwsza zakładała, że policjant i żołnierz będą pracować do 55 lat, druga, że do 60.Wygrała wersja pierwsza.Dziś wiek nie ma

Dobry kompromis emerytalny

racjonalne argumenty przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego. Postaramy się na nie odpowiedzieć.Gdzie ta obudowa?W debacie emerytalnej pełno jest "wałęsowej mowy": "Jestem za, a nawet przeciw". - Jesteśmy za dłuższą pracą, ale potrzebna jest obudowa reformy - słyszymy często. - Państwo

Widok pań, które po lekcjach szybko uciekają ze szkoły jest mi dobrze znany [list]

bardzo wysoka. Wśród nich wielu to emeryci, których dyrektorzy zatrudniają, ponieważ płacą za nich niższe składki w ZUS i w ten sposób oszczędzają w tych trudnych dla oświaty czasach. Sam poziom nauczania w ich przypadku jest kwestią najmniej istotną. Emerytura w wieku 55 lat? Sama uważam, że to zbyt

Moja skromna emerytura, emerytura przeciętnej Polski

. roku życia, będziemy mieli zapewnioną wyższą emeryturę? Ja już nie mam złudzeń. Jeżeli chce się przedłużyć wiek emerytalny, to wszystkim grupom zawodowym. Młodzi ludzie w wieku 35 lat (mundurowi) są już na "zasłużonej" emeryturze. Dlaczego nie można by było wydłużyć im stażu pracy do 35 lat

TNS OBOP: 55 negatywnie o pracy rządu, 35 proc. pozytywnie

We wrześniu opinie na temat rządu Donalda Tuska uległy poprawie. W porównaniu do sierpnia udział pozytywnych ocen wzrósł z 28 proc. do 35 proc., czyli o 7 punktów procentowych, równocześnie spadek ocen negatywnych wyniósł 6 punktów procentowych (tj. z 61 proc. do 55 proc.). Co dziesiąty Polak ma

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury

lat. Spełnić ten warunek mogą tylko kobiety urodzone w latach 1949-53, które będą miały 30 lat stażu pracy. Ważne! To, że odpowiedni staż i wiek kobiety musiały osiągnąć do końca 2008 r., nie oznaczało, że w 2008 r. musiały przejść na emeryturę. Mogą o nią wystąpić również w kolejnych latach. Ale

Jesień w telewizji. Nowości

- serial obyczajowy, Wlk. Brytania 2012 wyk. Jessica Raine, Bryony Hannah, Helen George Niedziela 17:55 Stopklatka TVpowt. wtorek 17:05Poniedziałek i wtorek 17:10 (po dwa odcinki) BBC HDSerial BBC o pracy położnych w robotniczej Anglii lat 50. Czytaj więcej o serialu Masters of sex - serial obyczajowy, USA

Pomoc na nagły kryzys

renta rodzinna. Mogą ją otrzymać m.in. dzieci do 16 lat (lub 25, jeśli się uczą), żona, która w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat (lub była niezdolna do pracy), albo żona, która w okresie nie dłuższym niż pięć lat od śmierci męża będzie w tym wieku. Np. wdowa emerytka, która miała niższą emeryturę

Wcześniejsze emerytury. Komu opłaci się odejście z pracy?

emerytura w wieku 67 lat wyniesie 1475 zł Przeciętna kobieta ma małe szanse zgromadzenia 300 tys. zł kapitału. Jeśli będzie zarabiać ok. 2,5 tys. zł przez 35 lat pracy, uda się jej uzbierać 200 tys. zł. Z tego będzie dostawać 1026 zł "pełnej" emerytury. A emerytura częściowa dla 62-letniej Polki

Nie bać się kwaśnej miny Pawlaka

mniej osób. Zwłaszcza że minister pracy Władysław Kosiak-Kamysz dopiero bada, kto fedruje pod ziemią, a kto pracuje na powierzchni.Jeszcze gorzej może być z rolnikami. PSL prędzej wyjdzie z koalicji, niż zgodzi się na reformy. Już wywalczyło, że przez najbliższe pięć lat wiek emerytalny rolników nie

Haruj całe życie, będziesz biedny

pracy zmniejszyła się w ciągu wieku nieznacznie. Krytycy zarzucali Keynesowi, że pomylił się w odczytywaniu ludzkiej natury. Nie przewidział, że pieniądze służą nie tylko zaspokajaniu potrzeb, ale też pragnień, do których rozbuchania przyczynił się kapitalizm. Inni wskazywali, że winny jest

Wcześniejsze emerytury. Kto nadal ma do nich prawo?

jest drugi sposób, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (TK) - ukończone 60 lat i 35 lat stażu pracy (ten sposób wyjaśniamy poniżej). W 2007 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że skoro kobiety mają prawo do wcześniejszej emerytury (pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym, czyli w wieku 55

Kobieta na emeryturze

- 55 lat i 30-letni staż. Uwaga! Spełnić ten warunek mogły (lub mogą) tylko kobiety urodzone w latach 1949-53, które będą miały 30 lat stażu pracy. Ważne! To, że odpowiedni staż i wiek kobiety musiały osiągnąć do końca 2008 r., nie oznaczało, że w 2008 r. musiały przejść na emeryturę. Mogą o nią

Jaka praca nie popłaca?

również takie czynniki jak wiek i płeć. Kobiety chorowały średnio 17 dni w roku, a mężczyźni 15. Najrzadziej zwolnienia lekarskie brali pracownicy w wieku od 26 do 35 lat, opuszczając zaledwie 11 dni pracy. Najczęściej, bo aż przez 25 dni, na chorobowym przebywały osoby powyżej 55. roku życia. Głównym

Historia polskiego Wallenberga

publiczna i Religia.tv przypominają go filmami. Pierwszy porusza przekazem, nie formą. Jest skromny, rzetelny, imponujący. Zupełnie jak jego bohater. Drugi, dopiero co zrealizowany, to produkcja w najlepszej tradycji "Sensacji XX wieku" i "Sceny Faktu" Teatru Telewizji - udramatyzowana

Polki praca z sensem

- wyjaśnia Małgorzata Rusewicz.To wszystko przepisy programu 50+ od ponad trzech lat wspomagającego zatrudnianie starszych osób. W teorii, bo w praktyce działa kiepsko. W ciągu trzech lat zatrudnienie osób w wieku 55-64 lata wzrosło z 32 proc. do 37,7 proc. I jak przyznaje Ministerstwo Pracy, największy

Zniżki dla seniorów

jednak dolna granica wieku, w przypadku kobiet to 55 lat, a w przypadku mężczyzn 60 lat. W większości polskich miast osoby w wieku powyżej 70 lat mają prawo do ulgowych przejazdów, a nawet do darmowego korzystania z komunikacji miejskiej. Także w przypadku miejskich autobusów osoby starsze, które są

Warto obejrzeć

średniowiecza'' Serial dokumentalny Wielka Brytania 2008 Wtorek 22:00 Discovery Historia Żelazna dziewica, kocia łapka, bocian - pod tymi niewinnymi nazwami kryją się przyrządy służące do powolnego zadawania bólu. Ich rozkwit nastąpił w wiekach średnich, epoce ciągłych wojen, pleniącej się przestępczości

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

emeryturze zależy od ostatniej pensji. Stąd częste awanse w wojsku i policji tuż przed odejściem na emeryturę. Cywil dostanie emeryturę z tego, co sobie uzbiera. - No i wreszcie wiek emerytalny . Mundurowy, aby odejść na emeryturę, musi służyć co najmniej 25 lat i ukończyć 55. rok życia . Ale dotyczy to

Co łączy giełdę, wzrost roślin, muszle ślimaków i dzieła sztuki?

kolejne lata nieustająco przynoszą nowe w tym temacie sensacje. Zainteresowanie jest tak duże, że w latach 60. XX wieku powstało Towarzystwo Fibonacciego, wydające do dziś kwartalnik "Fibonacci Quarterly" poświęcony tylko tej jednej, nie bójmy się tego napisać dużą literą: Tajemnicy. Kryjącej w

Komu ZUS przyzna rentę

komisji lekarskich. Warunek drugi. Ma dwa warianty - musimy spełnić jeden z nich.Wariant A - trzeba mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi: (1 rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, (2 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 22 lat, (3

Dziś święto pi!

;Synopsis Palmariorum Matheseos". Historia pi liczy jednak z górą 4000 lat. Na jej ślad trafiamy już w starożytnym Egipcie, w tzw. papirusie Rhinda z XVIII wieku p.n.e. Jego autor, niejaki Ahmes, spisał w nim całą swą wiedzę matematyczną, a potem nieskromnie zatytułował: "Reguły badania wszystkich

Gdy stracisz pracę

pracy, które z powodu wieku nie mogą znaleźć nowego zatrudnienia.SAMOZATRUDNIENIE ZAMIAST ETATU? Bywa, że zamiast dostać wypowiedzenie, słyszymy: - Zostaniesz w firmie, jeśli przejdziesz na samozatrudnienie. Czy to się opłaca?Pracodawcy na pewno. Na samozatrudnionego pracownika wydaje on średnio o 18

Rząd i ZUS nie wiedzą, ile wyniosą emerytury minimalne

emeryturze 50-55 proc. pensji, czyli ok. 1,8 tys. zł brutto. W nowym systemie będzie miał ok. 30 proc. i mniej ostatniej pensji, czyli ok. 1,2 tys. brutto. Drugi bezpiecznik - od tego roku podwyższamy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat. Czyli emerytury będziemy pobierać później. W efekcie i wypłaty

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostaną 80 proc. pensji

nie dopłaci mu ani złotówki. No i wreszcie wiek emerytalny. Mundurowy, aby odejść na emeryturę, musi służyć co najmniej 25 lat i ukończyć 55 lat. Ale dotyczy to tylko nowo wstępujących do służby od 1 stycznia 2013 r. Policjanci, którzy już wcześniej pracowali, nie muszą się niczego bać. Nadal będą

Reforma emerytalna: Tusk postawił na swoim. Rostowski zawiedziony?

propozycji - mówił premier.Reforma - jak będzie wyglądać?Dziś rząd obradował nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przygotowanym przez resort pracy. Według jej założeń wiek emerytalny ma zostać podniesiony do 67 lat - zarówno dla kobiet (dotychczas 60 lat) i

Wysokoprocentowe mundurówki

nabędą prawo do emerytury w wieku 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).Nowe zasady miałyby objąć tylko tych mundurowych, którzy zaczęli pracę od 1 stycznia 2013 r. Powiedzmy, że jest to ustępstwo ze strony rządu, mające osłabić opór przed zmianami samych policjantów i żołnierzy. Cena, którą rząd jest

Wysokoprocentowe mundurówki

prawo do emerytury w wieku 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).Nowe zasady miałyby objąć tylko tych mundurowych, którzy zaczęli pracę od 1 stycznia 2013 r. Powiedzmy, że jest to ustępstwo ze strony rządu, mające osłabić opór przed zmianami samych policjantów i żołnierzy. Cena, którą rząd jest gotów

Kogo zwolnić? Panie po macierzyńskim, czy panie w wieku 45 plus? [list]

dla pracodawcy - obojętnie, dużego czy małego - to problem.Od ponad roku nie przyjęłam żadnej pani, która może być potencjalną matką, i nie przyjmę. Pracownic szukam wśród osób w wieku 45-55 lat i to rozwiązanie polecam innym pracodawcom.Roczne urlopy macierzyńskie - to jakiś idiotyczny pomysł, nawet

Staż pracy do emerytury

ZUS od kilku lat wypłaca tzw. nowe emerytury. Czym różnią się od poprzednich? Przy nowych nie ma znaczenia staż pracy. Możemy pracować np. tylko trzy lata, a i tak emeryturę dostaniemy, oczywiście bardzo niską. Jedynym warunkiem wypłaty nowych emerytur jest wiek, który musimy osiągnąć. Wiek

Ochrona przed zwolnieniem

Zgodnie z kodeksem pracy nie można zwolnić pracownika, któremu zostały cztery lata do emerytury. To tak zwany okres ochronny. Po co go wprowadzono? Aby chronić pracowników w wieku przedemerytalnym, którym trudno znaleźć pracę. Bo pracodawcy wolą młodszych. Kiedy ochrona O zakazie zwolnienia mówi

Koniec przywilejów emerytalnych

. Obecne przepisy mówią, że w wieku 50 lat mogą na emeryturę iść ci, którzy mają 25 lat pracy górniczej i pracy uznawanej za tzw. równorzędną (szczegółowo opisane w ustawie emerytalnej), w tym co najmniej 15 lat pracy pod ziemią Kolejna grupa górników może odejść na emeryturę w wieku 55 lat, ale trzeba

Rząd uzgodnił reformę emerytur. Obliczyliśmy, ile wyniosą wypłaty

są bez uwzględnienia inflacji i wzrostu gospodarczego, bo porównujemy to, co jest tu i teraz). Gdyby nie brał emerytury częściowej i przeszedł dopiero na emeryturę pełną w wieku 67 lat dostałby prawie 200 zł więcej - 1766 zł. Zarabiająca tyle samo 62-letnia kobieta po 35 latach pracy dostałaby 736 zł

Ile lat pracy do emerytury

(20 lub 25 lat). Przy nowych emeryturach staż nie ma znaczenia, wyjątek stanowią emerytury częściowe i minimalne (ale o tym za chwilę). Możemy pracować np. tylko trzy lata, a i tak emeryturę dostaniemy (oczywiście bardzo niską). Jedynym warunkiem wypłaty nowych emerytur jest odpowiedni wiek, który

Mundurowi będą w ZUS jak wszyscy?

). Tylko wstępujący do służby byliby od razu w systemie powszechnym - na emeryturę mogliby iść w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).- W ten sposób chcemy otworzyć dyskusję o tym, jak powinna wyglądać reforma - komentował Bielecki. - Polska ma najbardziej hojny system emerytalny dla mundurowych

Dyskryminacja w ogłoszeniach

Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi "Praca biurowa. Wiek do 35 lat", "Zatrudnię młodą do sklepu", "Szukam sekretarki. Wymagania: ładna prezencja" - to tylko kilka przykładów ogłoszeń, które zamieścili pracodawcy w internecie. A to wierzchołek góry

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

). A więc utrata pracy musi - podkreślmy to raz jeszcze - nastąpić z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Gdy sami z niej zrezygnujemy albo zostaniemy wyrzuceni dyscyplinarnie, o świadczeniu przedemerytalnym możemy zapomnieć. Po drugie - liczy się staż i wiek. Starając się o świadczenie, trzeba

Wybrać ZUS czy OFE?

emerytura w wysokości kilkuset złotych, to niezależnie od tego, co wybierze, i tak jego świadczenie będzie w okolicach minimalnego. - Ten wybór nie ma znaczenia dla kobiet w wieku 50 lat i 55-letnich mężczyzn. Ich składki, nawet jak wybiorą oni OFE, i tak zaczną być przekazywane stopniowo do ZUS już

Emerytura dla nauczyciela

emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W tym przypadku wiek ma znaczenie - z wcześniejszych świadczeń skorzystają nauczyciele, którzy do końca 2008 r. ukończyli 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), będą mieli 20 lat stażu pracy, w tym 15 w

Mundurowi popracują dłużej? Rada Gospodarcza: 35 lat

więc prawo do emerytury mundurowi zyskiwaliby nie po 15, ale po 20 latach. Kolejny warunek uzyskania emerytury to wiek - minimum 50 lat. Dziś wiek nie ma znaczenia. Boni i MSWiA mają własne propozycje - emerytura po minimum 25 latach służby i ukończeniu 55 lat. - Te propozycje to żadna reforma. Lepiej

Aby mieć mocne serce...8 sposobów na uniknięcie zawału

chorych na serce. Efekt jest najbardziej widoczny w przypadku osób, które przeszły niedawno zawał lub odczuwają bóle dławicowe (w klatce piersiowej). W badaniach udział wzięło prawie siedem tys. osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego (średnia wieku: 67 lat). Trwały one rok. Okazało się, że u osób ze

Kiedy szynka jest tańsza od kaszanki

, mając 59 lat, mężczyzna 64. Więcej zyskają młodsi pracownicy. Ktoś, kto zatrudnił się w wieku 20 lat, prawo do emerytury zdobędzie już po skończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 (mężczyźni). Ile krótsza praca będzie kosztować budżet państwa? OPZZ w uzasadnieniu projektu nie podaje żadnych kwot. Zapewnia

Czy senior sypnie groszem?

Według szacunków Forum Obywatelskiego Rozwoju i Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 2006 r. wypłacane w Polsce emerytury stanowiły średnio 59 proc. przeciętnej pensji. Jeśli system się nie zmieni, ta wielkość zmaleje do 35 proc. Wszystko wskazuje więc na to, że wraz z wiekiem będzie nam ubywać

Partia Tuska w liczbach

prawie 15,5 tys. członków. Jeszcze trzy lata temu najliczniejsza była grupa 50+ - było to 13 tys. osób. Dziś jest ich o 3 tys. mniej. Więcej jest 40-55-latków (13,3 tys.), a najmniej osób w wieku 18-25 lat (3,4 tys.).Według sekretarza Wyrobca starsi, którzy mają obowiązki rodzinne i karierę zawodową

Dla kogo emerytury pomostowe

świadczenia kompensacyjne? *przed 1999 r. musi mieć 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy przy tablicy;*urodzić się przed 1969 r.;* w danym roku kalendarzowym mieć odpowiedni wiek, np. w 2009 r. kobiety i mężczyźni musieli skończyć 55 lat (od 2009 co rok ten warunek zwiększa się w

Zobacz w TV: młody Brad Pitt i piosenki z musicalu Stinga

Wichry namiętności ***dramat, USA 1994, reż. Edward Zwick, wyk. Brad Pitt20:15 stopklatka tv, powtórka niedziela 01:35 Epicka opowieść o mężczyznach z rodu Ludlowów żyjących u podnóży Gór Skalistych na początku XX wieku. Akcja zaczyna się w 1914 roku, gdy na farmę Ludlowów przyjeżdża najmłodszy z

Mniej na OFE, ale co dalej?

obywatele powinni ponosić na rzecz państwa. Bo dziś dawny agent CBA Tomek, zdrowy chłopak w wieku 35 lat, pobiera 4 tys. zł emerytury z moich podatków, a bogaci farmerzy nie płacą składki zdrowotnej. Politycy nic z tym nie robią, sięgają za to po pieniądze przyszłych emerytów, bo tak jest najłatwiej. Jeśli

Wcześniejsze emerytury - dla kogo po staremu

latach pracy, ale dodatkowo musieli mieć orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Wszystko zmienił TK. Uznał, że skoro kobiety mają prawo do wcześniejszej emerytury (pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym, czyli w wieku 55 lat), to takie samo prawo należy się mężczyznom, i nakazał rządowi zmianę

I wiek

I wiek n.e. <>Lata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

55

Wydarzenia Azja Początek wojny Rzymu z Partami, dowódcą zostaje Korbulon Urodzili się Tacyt, rzymski historyk (data przybliżona) Zmarli Brytanik, syn Klaudiusza

35

Wydarzenia Odwołanie Poncjusza Piłata z urzędu prefekta Judei Urodzili się Zmarli

Papirus 55

Papirus 55 (według numeracji Gregory-Aland), oznaczany symbolem \mathfrak{P}^{55} – grecki rękopis Nowego Testamentu, spisany w formie kodeksu na papirusie. Paleograficznie datowany jest na VI albo VII wiek. Zawiera fragmenty Ewangelii Jana. OpisZachowały się jedynie fragmenty Ewangelii Jana

6 w pracy

6 w pracy (ang. 6teen) – kanadyjski serial animowany dla nastolatków. Premierowe odcinki wyemitowano 7 listopada 2004 roku na kanale Teletoon. W Polsce serial nadaje teleTOON+ (dawniej ZigZap). FabułaSerial opowiada o przygodach sześciorga nastolatków – Jonesy'ego, Jen, Wyatt'a, Jude'a

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.