300 zł do zasiłku pielęgnacyjnego

KATARZYNA KLUKOWSKA

Pomoc dla opiekunów

Pomoc dla opiekunów

Od lipca czekają nas zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych. Sprawdź, komu teraz należy się pomoc i w jakiej wysokości.

Rząd za podwyższeniem świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Rząd przyjął we wtorek uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych, wypłacanych rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi - od 1 maja będzie to 1000 zł, od 1 stycznia 2015 r. - 1200 zł, a od 1 stycznia 2016 r. - 1300 zł netto - poinformował premier.

Waloryzacja emerytur 2017

W marcu przyszłego roku waloryzacja emerytur i rent znów będzie bardzo niska. Ponad 6,5 mln osób dostanie jednorazowe dodatki - od 50 do 400 zł.

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

potrzebną do orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy), 75-latkowie otrzymują go z urzędu. Wysokość świadczenia to obecnie 206,76 . + Zasiłek pielęgnacyjny z ośrodka pomocy społecznej mogą otrzymywać osoby niepełnosprawne i starsze, które nie radzą sobie z codziennymi czynnościami. Zasiłek wynosi 153

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

; + dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 312,26 - wzrośnie o 1,62 ; + dodatek dla sierot zupełnych - 391,26 - wzrośnie o 2,03 ; + dodatek kombatancki - 208,17 - wzrośnie o 1,08 . JEDNORAZOWE DODATKI Aby zrekompensować emerytom

Waloryzacja emerytur 2016

; * dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji (312,26 ) wzrośnie o 0,74 ; * dodatek dla sierot zupełnych (391,26 ) wzrośnie o 0,93 ; * dodatek kombatancki (208,17 ) wzrośnie o 0,50 . EMERYTURY CZĘŚCIOWE Z emerytur częściowych mogą

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci Jeszcze tylko do jutra można składać wnioski o dodatkowe 300 do świadczenia pielęgnacyjnego na ten kwartał. Komu się należy? Jak i gdzie załatwiać formalności, żeby nie stracić tych pieniędzy? Po 100 za trzy miesiące: kwiecień, maj i

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, którzy mają ustalone za kwiecień, maj lub czerwiec prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Należy się bez względu na dochody. Pozostałym opiekunom taki dodatek, niestety, nie przysługuje. Co trzeba zrobić, by dostać o 100 więcej za ten okres (w sumie 300 więcej

Waloryzacja 2016 i dodatki

Waloryzacja 2016 i dodatki

na emeryturze. Pobiera z ZUS 1400 brutto. Powinna dostać 200 netto dodatku, bo mieści się w przedziale od 1101 do 1500 brutto. Ale z racji tego, że pani Bożena skończyła 75 lat, ZUS wypłaca jej jeszcze 208,17 brutto dodatku pielęgnacyjnego. Łącznie więc dostaje 1608,17 brutto, a to

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

. * Próg dochodowy: 60 tys. funtów (ok. 300 tys. ) rocznie. Holandia Dodatek rodzinny (kindgebonden budget) wypłacany raz w roku * od 1000 do 1600 euro (od 4 do 6,6 tys. ) rocznie. Wypłacany w zależności od sytuacji finansowej rodziny i liczby dzieci; Zasiłek na dzieci (kinderbijslag) wypłacany raz na

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

niepełnosprawności. Dodatek pielęgnacyjny Zasiłku pielęgnacyjnego nie należy mylić z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 195,67 miesięcznie, wypłacanym przez ZUS. To pomoc dla osób, które mają prawo do emerytury lub renty, zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnego funkcjonowania albo

Rodzice odrzucają propozycje Tuska; zapowiadają kontynuację protestu

maja do 1 tys. netto, to koszt 180 mln w tym roku. "Aby spełnić nasze oczekiwania (wzrost świadczenia już teraz do wysokości płacy minimalnej - PAP) do końca roku rząd musiałby znaleźć dodatkowo 320 mln . My już 300 milionów znaleźliśmy. Jeżeli pan prezydent Komorowski nie wesprze

"Tusku siadaj w wózku" - niepełnosprawni u premiera

"Tusku siadaj w wózku" - niepełnosprawni u premiera

budynkiem, kilka razy blokowali jezdnię. Chcemy rozmawiać z premierem Na co dzień opiekują się dziećmi z zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, autyzmem. Zrezygnowali z pracy, by zajmować się dziećmi. Przysługuje im 153 zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i 520 świadczenia pielęgnacyjnego, i to pod

Program wyborczy PO. Ewolucja, nie rewolucja (LISTA NR 2)

Program wyborczy PO. Ewolucja, nie rewolucja (LISTA NR 2)

podręczniki będą dostępne we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum, rodzice zaoszczędzą co najmniej 300 . Dofinansowane ma być także utrzymanie dzieci w żłobkach, na co PO od 2015 r. chce wydawać 150 mln rocznie. Platforma obiecuje także podniesienie zasiłków rodzinnych - od 1 listopada 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie (208,17 ) wzrośnie o 1,08 , czyli będzie wynosić 209,25 ; dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji (312,26 ) wzrośnie o 1,62 , czyli będzie wynosić 313,88 ; dodatek dla sierot zupełnych (391,26

Była matka szuka pracy. Jak wrócić na rynek po 32 latach?

Była matka szuka pracy. Jak wrócić na rynek po 32 latach?

w wieku 55 lat raczej się nie nauczę. Bez prawa do zasiłku O wyjeździe myśli za to Anetta, 48-latka z Gdyni. Jej syn Artur zmarł 15 grudnia. Wraz z jego śmiercią wstrzymano jej wszystkie zasiłki - 1000 świadczenia pielęgnacyjnego dla niej, 620 jego renty i 153 zasiłku pielęgnacyjnego. - I

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

osoba niepełnosprawna nie wzbudzała przede wszystkim uczucia litości? - Wystarczy podwyższyć zasiłek pielęgnacyjny. Teraz wynosi 153 miesięcznie, i to jest parodia. To ile powinien wynosić? - Między 600 a 700 , ale to nierealne. Na początek wystarczyłoby 300 . Na co ta suma zostałaby wydana

Samotne matki - menedżerki ubóstwa

Samotne matki - menedżerki ubóstwa

. Jak tylko bym złożyła pozew, zatrzymaliby mi dodatek 170 . Pracownik socjalny doradzał mi prace dorywcze, domowe. Pytałam go: jak pan mnie może namawiać do pracy na czarno? Przecież w urzędzie powiedzieli: nie wolno podjąć pracy legalnie, podpisać żadnej umowy, bo wtedy przepada mi zasiłek

Emerytury rolników

Emerytury rolników

emerytury częściowej. Okresy nieskładkowe to m.in. pobieranie zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Przy ubieganiu się o emeryturę częściową będziemy mogli uwzględnić do emerytury tylko jedną trzecią

16 pytań o waloryzację

wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Projekt jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Przypomnijmy. Dziś dodatek pielęgnacyjny (po marcowej waloryzacji) wynosi 173,10 . Gdyby resortowi pracy udało się szybko przeprowadzić zmiany, zasiłek pielęgnacyjny mógłby wzrosnąć do tej

Państwo chce pomóc starszym ludziom, wprowadzi "czeki na starość"

tys. Te osoby będą płacić podatki, składki - przekonuje senator. Dziś na opiekę długoterminową przeznaczamy ok. 10 mld rocznie, z tego 5 mld na zasiłki i dodatki pielęgnacyjne. Według twórców ustawy część tych świadczeń jest źle adresowana. Po 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny (blisko 190

Komu się należy dodatek mieszkaniowy

Komu się należy dodatek mieszkaniowy

emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Uwaga! Do dochodów nie wlicza się m.in.: jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka, stypendiów dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, pomocy w zakresie dożywiania czy zasiłków pielęgnacyjnych. Ważne! O pieniądze

Pozywa szpitale za raka

Pozywa szpitale za raka

tys. (jeśli sprawa dotyczy zgonu - do 300 tys. ). W praktyce kwoty są jednak upokarzająco niskie, bo przed komisją muszą je zaproponować same szpitale, a konkretnie ich ubezpieczyciele. Zdarza się, że jest to zaledwie kilka tysięcy złotych. Co jeśli tak będzie w przypadku pani Anny? - Jeśli

Ważne pytania o alimenty

alimentów z 600 do 300 miesięcznie na dziecko. W uzasadnieniu napisał, że odbywa karę więzienia, przez co nie może zarabiać i płacić na synów. Do tego ma inne nieuregulowane zobowiązania finansowe. W odpowiedzi dla sądu pani Magdalena napisała, że ta sytuacja nie jest dla byłego męża czymś nowym - w

Najczęstsze pytania

przypadku, na wniosek ubezpieczonego, może być wystawione w piątek a orzeczona niezdolność do pracy może rozpoczynać się od wtorku. Zasady tej nie należy stosować np. dla osób uprawnionych do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia lub osób prowadzących pozarolniczą działalność. Przerwa w orzekaniu o

Zniżki i ulgi dla seniorów

. *Pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. *Są zaliczone do I grupy inwalidzkiej. *Są całkowicie niezdolne do pracy. *Mają znaczny stopnień niepełnosprawności. *Są trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym. *Ukończyły 75 lat. *Otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę

Pieniądze na trudne czasy

pielęgnacyjnych. Zacznijmy od tych wypłacanych przez ZUS. Ubezpieczony pobierający rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny. O jego przyznaniu zadecyduje lekarz orzecznik. Świadczenie wynosi obecnie 173,10 miesięcznie. Potrzebujący pomocy w codziennym życiu mogą

Zmiany w świadczeniach mundurowych

nadal będzie mogła wystąpić o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, jeśli wobec niej zostanie orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji. ZOSTAJE III GRUPA Cały czas będzie przyznawana renta tzw. III grupy, która może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli inwalidztwo powstało w związku ze

Pieniądze dla rodziców

Jeśli opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym, możesz się starać o: Zasiłek pielęgnacyjny - wynosi 153 miesięcznie i jest niezależny od dochodów rodziny. Należy się na dziecko do 16. roku życia, które ma orzeczoną niepełnosprawność. Dostanie go także osoba powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o

Pieniądze dla rodziców

przed 21. rokiem życia. Zasiłek ten przysługuje także osobie, która skończyła 75 lat. Uwaga! nie przysługuje osobom, które dostają dodatek pielęgnacyjny do emerytury czy renty. Świadczenie pielęgnacyjne -wynosi 420 miesięcznie (ale tu obowiązuje kryterium dochodowe do 583 na osobę). Świadczenie

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

., gdy darmowe podręczniki będą dostępne we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum, rodzice zaoszczędzą co najmniej 300 . Dofinansowane ma być także utrzymanie dzieci w żłobkach, na co PO od 2015 r. chce wydawać 150 mln rocznie. Platforma obiecuje także podniesienie zasiłków rodzinnych

Wadim Tyszkiewicz: Nie każdemu warto pomagać

roku dostał z pomocy społecznej na jedzenie, leki, opłaty koło 29 tys. . Do tego dodatek mieszkaniowy 1,6 tys. rocznie i 153 zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie. W sumie 32 tys. rocznie. To mało? A ten pan twierdzi, że bieduje jak ludzie w Wietnamie. Rodzice alkoholicy, dewastują mieszkanie

Niebezpieczne związki z Frankiem S. "Ja się poddaję. Nie będę przecież żył od raty do raty"

lepiej, ale żona pana Mariusza nie dostaje już zasiłku pielęgnacyjnego - 520 . Miesięczny budżet rodziny wynosi 3 tys. , przy "dobrych wiatrach" - 4 tys. . Wcześniej panu Mariuszowi i jego żonie pomagali teściowie - co miesiąc dawali 700 , ale teść stracił pracę i teraz nie mają z czego

Gdy nie stać Cię na czynsz

, jednorazowych zapomóg za urodzenie dziecka, dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, pomocy w zakresie dożywiania. Uwaga! O dodatek możemy starać się także wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest trochę większy od tych, które wymieniliśmy wyżej. W takiej sytuacji

Skarb państwa głęboko schowany

, czyli 300 miesięcznie, a teraz musi wydawać dodatkowe pieniądze na lekarstwa i zabiegi. Sędzia odrzucił prośbę, napisał w uzasadnieniu, że "osoba udająca się do sądu winna liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów i wcześniej poczynić stosowne oszczędności. 300 złotych to wprawdzie niewysoka

Pozostawieni. Jak sobie radzą w Polsce iraccy tłumacze

wszystkie oszczędności, dzieci na studiach miały stypendia, ale oni żyli we czworo z zasiłku pielęgnacyjnego (nieco ponad 1 tys. ). Za nim też musiał się nadreptać po urzędach (zazwyczaj słyszał, że nie mieli jeszcze takiego przypadku). Dostali mieszkanie w leśnym garnizonie, do miasteczka jeździły

KRUS jest dobry, a nie zły

by zrównać przywileje rolnicze z pracowniczymi. Teraz one nie są równe. Kiedy ja, czyli pracownik budżetówki, choruję, to dostaję za każdy dzień choroby zasiłek chorobowy w wysokości 52 . Rolnik za jeden dzień choroby dostaje 10 . Kiedy idę na chorobowe, dostaję od razu zasiłek. Rolnik zaś

Kandydatki do parlamentu o polityce społecznej

młodych ludzi do tego, by chcieli mieć dzieci. In vitro dotyka bardzo ważnych dla katolików spraw - etycznych i moralnych" - odparła Wiśniewska. Większość pań opowiedziała się za likwidacją Senatu bądź ograniczeniem liczby parlamentarzystów. "PO mówi o 300 posłach dla Sejmu, ograniczeniu liczby

Rodzice niepełnosprawnych: Nie bójcie się naszych dzieci

, który nie pracuje, dostaje teraz 620 świadczenia pielęgnacyjnego. Oprócz tego 153 dostaje niepełnosprawne dziecko. 12 marca premier Donald Tusk zapowiedział, że w kwietniu ten zasiłek wzrośnie o 200 . A od początku 2014 r. świadczenie ma się stopniowo zwiększać, tak aby w ciągu pięciu lat

Państwo PO

;. Od wielkich reform lider PO woli działania punktowe. Oto sytuacja z ostatniego tygodnia. Gdy rodzice niepełnosprawnych dzieci skarżą się, że żyją na skraju ubóstwa, bo musieli porzucić pracę zawodową, żeby zająć się chorymi dziećmi, premier podnosi zasiłki pielęgnacyjne. Zleca też przygotowanie

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

miesięcznie. Ale uwaga, jest tu wiele obostrzeń. Osoba pobierająca świadczenie nie może np. mieć ustalonego prawa do renty czy emerytury, pobierać stałego zasiłku, renty socjalnej czy przebywać na urlopie wychowawczym. Obostrzenia dotyczą też osoby, nad którą ma być sprawowana opieka - musi mieć orzeczenie o

O co posłowie pytali premiera do 1 w nocy?

z kolei o perspektywę podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego. Chciała też wiedzieć, dlaczego premier różnicuje służby mundurowe w zakresie podwyżek. Marek Suski (PiS) pytał wręcz premiera, czego się boi, skoro "daje policjantom po 300 złotych, a innym zabiera". Anna Sobecka (PiS) chciała

KRUS zaszkodził wsi

istnienia KRUS-u podatnicy dopłacili do niego (licząc w dzisiejszych złotówkach) ponad 300 mld . Gdyby ta suma została wykorzystana w sensowny sposób - na kształcenie wiejskich dzieci, budowę dróg, ośrodki szkolenia zawodowego - mogłaby zmienić strukturę gospodarczą i społeczną wsi. Przeznaczona na

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

przeznaczamy ok. 10 mld rocznie, z tego 5 mld na zasiłki i dodatki pielęgnacyjne. Część tych świadczeń jest źle adresowana. Nikt nie chce jednak narażać się wyborcom. Między innymi dlatego prace nad ustawą trwają tak długo. Prawdopodobnie potrzebna jest tu ponadparlamentarna zgoda na reformę. W końcu matki

Seniorze, sprawdź gdzie możesz liczyć na zniżkę

Po pierwsze - kolej. Przewoźnicy są zobowiązani do respektowania wielu ulg ustawowych dla ludzi starszych. Oto one: - Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37-proc. w pociągach osobowych, Regio

Każdy woli swój dom

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (patrz ramka). Dom opieki to ostateczność Osoba starsza może też skorzystać z usług pielęgnacyjnych czy opiekuńczych. Są płatne - kosztują kilkanaście złotych za godzinę, ale pełną odpłatność ponoszą tylko te osoby, których dochód przekracza 300 proc

Zniżki dla seniorów

transakcji za powyżej 300 , użytkujemy ją bezpłatnie. W innym przypadku opłata wynosi 4 miesięcznie. Prowadzenie konta kosztuje nas 5 , chyba że średnie saldo miesięcznie na koncie wynosi 2 tys. . W takim przypadku bank zwalania nas z opłaty za prowadzenie konta. Przelew internetowy do banku BGŻ

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

Agata Nowakowska, Dominika Wielowieyska: Okupujący Sejm rodzice twierdzą, że Donald Tusk obiecał im w 2011 r. podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej - dziś to 1680 . Nazywają premiera " kłamcą", a nawet " zabójcą" ich dzieci. Władysław Kosiniak

Alimenty od dzieci dla rodziców

adopcję, ale może wystąpić do sądu o alimenty. Zanim sąd je przyzna, sprawdzi, czy ojciec na pewno popadł w niedostatek. Jeśli przedstawi w sądzie zaświadczenie z urzędu pracy, że jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku, zaciągnął kredyt, a teraz nie stać go na spłatę, podupadł na zdrowiu, bo nie ma

Czy płacisz abonament RTV?

abonamentu w pesymistycznym wariancie może spłynąć tylko 300-400 mln ! (w ubiegłym roku było ponad 630 mln ). Poczta w ściąganiu zadłużenia z tytułu abonamentu jest mało skuteczna. KRRiT, nawet jakby chciała, nie może jednak zrezygnować z jej usług. - Zgłaszają się do nas prywatne firmy, a nawet banki z

Żeby Polska nie wpadła w ręce PiS, SLD i Palikota

Polacy też to wiedzą. Poza tym najczęściej, czego nie widać w mediach, podczas tych spotkań słyszę: "Panie premierze, niech pan się trzyma, jesteśmy z panem!". Ale czy znów nie jest to zagranie na użytek kampanii, gdy obiecuje pan podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego i mówi o odmrożeniu progów

Trzy sposoby na wyższą emeryturę

wcześniejszą emeryturę (kwota bazowa była wtedy dużo niższa, wynosiła ok. 700 ). Pani Barbara domagała się, aby wyższą kwotę bazową (z 2006 r.) zastosować do obliczenia całej emerytury, dzięki czemu świadczenie byłoby wyższe o ponad 300 . ZUS się nie zgodził, ale pani Barbara walczyła nadal. Opłaciło się

Emerytura może być większa

domagała się, aby wyższą kwotę bazową (z 2006 r.) zastosować do obliczenia całej emerytury, dzięki czemu świadczenie byłoby wyższe o ponad 300 . Upór się opłacił - w maju 2008 r. wygrała przed Sądem Najwyższym (sygn. I UZP 1/08). Ten nakazał ZUS-owi przeliczyć świadczenie jeszcze raz, bardziej dla niej

PIT 2008: Ulgowe żniwa

trójce 3521,10 .... Ulga przysługuje podatnikom, którzy "w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci". Liczą się: ???dzieci małoletnie, ?? dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, ???dzieci do ukończenia 25

PIT 2008: Rozliczamy się po staremu, fiskusowi płacimy mniej

podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci". Liczą się: dzieci małoletnie, dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na

W szarej strefie. Z czego żyją bezrobotni?

, skończone technikum (studiuje zaocznie). Robi - na zlecenie albo na czarno - strony internetowe (współpracuje z kilkoma agencjami reklamowymi, sam też rozsyła maile do firm). Za projekt dostaje od 300 do 1,5 tys. . Za wykonanie całej strony internetowej (projekt plus animacje i skład) od 1 do 3,5 tys.