2014-2020

PAP

Rząd przyjął Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rząd przyjął Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rząd przyjął we wtorek projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; umożliwi to rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską. Na jego realizację przewidziano ok. 13,5 mld euro - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Dolnośląskie. Zarząd województwa przyjął projekt RPO na lat 2014-2020

Zarząd województwa dolnośląskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt został przekazanych do KE. Po jego zaakceptowaniu na Dolny Śląsk ma trafić 2,25 mld euro. Najwięcej na przedsiębiorczość i innowacje.

Podlaskie. 1,2 mld euro w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020

Ponad 1,2 mld euro ma trafić w latach 2014-2020 do województwa podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Program w czwartek trafił do Komisji Europejskiej, gdzie będzie negocjowany.

W latach 2014-2020 prawie 9 mld euro na badania, rozwój i współpracę nauki z biznesem [Newseria]

W latach 2014-2020 prawie 9 mld euro na badania, rozwój i współpracę nauki z biznesem [Newseria]

Dolnośląskie. Najwięcej pieniędzy z RPO 2014-2020 - na transport

finansowej na lata 2014-2020. Jak powiedział w środę podczas spotkania Zathey, plany dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zakładają wydatki w wysokości blisko 2,02 mld euro. "Najwięcej środków zaplanowano na transport (blisko 395 mln euro), przedsiębiorstwa i

Rząd zajmie się m.in. programami unijnymi na lata 2014-2020

momencie, gdy do Brukseli trafi komplet dokumentów, nie trzeba było rozpoczynać negocjacji od zera. Wiadomo jednak, że i tak cała procedura potrwa kilka miesięcy. Resort liczy, że KE zaakceptuje programy jeszcze w tym roku, by można było ruszyć z wydawaniem unijnych pieniędzy na lata 2014-2020. Jak

Eurofundusze 2014-2020. Jasna Góra weszła do unijnej gry

Eurofundusze 2014-2020. Jasna Góra weszła do unijnej gry

: Grudziądz - który już teraz kompleksowo modernizuje swoją sieć i wniosku na lata 2014-2020 nie będzie składać, Elbląg - zbudował już dwie nowe linie i raczej na tym poprzestanie, oraz Częstochowa. Stąd szanse na dużą dotację rosną. Chyba że szyki pomiesza nam Jaworzno: tramwajów tam nie ma, ale jest plan

Opole. W 2014-2020 najwięcej pieniędzy m.in. na nowe miejsca pracy

Łącznie w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) woj. opolskiego na lata 2014-2020 jest ponad 944 mln euro. Z tej puli ponad 340 mln euro zostanie przeznaczone właśnie na działania, które mają przeciwdziałać wyludnianiu się regionu. Woj. opolskie ma najbardziej niekorzystną sytuację w kraju pod

Szalczyk: 13,5 mld euro na rozwój rolnictwa i wsi na lata 2014-2020

PROW 2014-2020 ukierunkowany będzie przede wszystkim na wzrost konkurencyjności rolnictwa - powiedziała Szalczyk na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa. PROW realizowany jest ze środków unijnych w ok. 63 proc., pozostała część pochodzi z budżetu krajowego. Oznacza to, że 8,5 mld euro

Sawicki: projekt PROW 2014-2020 przekazany do KE

"Mam nadzieję, że niebawem jako jedne z pierwszych państw zostaniemy zaproszeni do negocjacji szczegółów i do wyjaśnień, bo zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko co Polska proponuje, może być interesujące dla unijnych urzędników" - powiedział minister. Szef resortu rolnictwa wyjaśnił, że

Posłowie PE podzieleni w opiniach co do budżetu UE na lata 2014-2020

W piątek w biurze informacyjnym PE w Polsce odbyła się debata "Budżet UE 2014-2020 - dobry dla Polski, zły dla Europy?" Jak podkreśliła europosłanka Danuta Huebner (PO), w tej perspektywie finansowej środki na politykę spójności odpowiadają polskim potrzebom inwestycyjnym. Jednak

UE. Porozumienie ws. finansowania rybołówstwa w latach 2014-2020

Jak poinformowano w komunikacie Rady UE, najwięcej pieniędzy - ok. 4,3 mld euro - przeznaczone będzie na zrównoważone rybołówstwo (czyli takie, które sprzyja odradzaniu się zasobów rybnych) i akwakulturę. Do 520 mln euro zwiększono środki na zbieranie danych o zasobach rybnych, a do 580 mln euro -

Parlament Europejski zatwierdził fundusz rybacki na lata 2014-2020

Z przyjęcia funduszu - z którego finansowane będą projekty wdrażające zreformowaną politykę rybołówstwa oraz m.in. wsparcie dla rybaków i hodowców zajmujących się akwakulturą - ucieszyła się Komisja Europejska. Jak podkreśliła, fundusz zapewni także wsparcie społeczności obszarów przybrzeżnych w dos

PE. 3,5 mld euro dla najbiedniejszych obywateli UE w latach 2014-2020

"Osiągnęliśmy nasze najistotniejsze cele w ponad rocznych negocjacjach z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, zwiększyliśmy budżet funduszu z 2,5 do 3,5 miliardów euro (...). Nowy program FEAD jest pierwszą europejską inicjatywą, której celem jest pomoc ludziom doświadczającym biedy i

Ponad 2,1 mld euro z UE na rozwój Polski Wschodniej w latach 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego, dedykowany pięciu województwom: lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu. "Program dla Polski Wschodniej jest bardzo skonkretyzowany&q

Pomorskie. Rozwój transportu publicznego priorytetem w latach 2014-2020

Wicemarszałek woj. pomorskiego, Ryszard Świlski poinformował PAP, że w następnym okresie programowania unijnego na lata 2014-2020 na realizację projektów związanych z transportem i mobilnością ma być przeznaczone 18 proc. funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. pomorskiego czyli

Bieńkowska: 68-80 mld euro dla Polski w budżecie UE 2014-2020

Bieńkowska: 68-80 mld euro dla Polski w budżecie UE 2014-2020

. "Miejmy nadzieję, że tylko ten rok" - powiedziała. Podkreśliła, że budżet na lata 2014-2020 będzie "ostatnim tak dużym budżetem dla Polski". "Chociażby z tego względu, że po 2020 r. - wszystko na to wskazuje - 6-7 polskich województw wyskoczy ponad poziomy danych statystycznych

Sopot: początek rozmów o budżecie UE na lata 2014-2020

"Wszystkie wątki się zapewne pojawią. Nie zakładamy tematów tabu, nie ograniczamy dyskusji: kwestie rabatów, zasobów własnych (czyli nowych wpływów do budżetu UE - PAP) na pewno się pojawią" - powiedział minister dziennikarzom przed rozpoczęciem spotkania. To właśnie wielkość budżetu i zwi

"Rzeczpospolita": Marchewka w budżecie Unii na lata 2014-2020

Nagrodą ma być 5 proc. środków przewidzianych na politykę spójności, które, według propozycji KE, po 2013 roku mają wzrosnąć z 348 do 376 mld euro. Rezerwa-nagroda wyniosłaby więc 18,8 mld euro. Pomysł z mechanizmem motywującym do sprawnego podziału i wykorzystania dotacji nie jest nowy, bo w latach

Podkarpackie. Po konsultacjach ponad 140 uwag do programu operacyjnego

rewitalizacji, ochrony środowiska czy energetyki. Pierwsze nabory projektów w ramach programu operacyjnego powinny być ogłoszone na Podkarpaciu w następnym roku. Regionalny Program Operacyjny woj. podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

KE: mapa pomocy dla Polski - najwięcej dla województw wschodnich

na rzecz rozwoju regionalnego w latach 2014-2020. Określa regiony państwa członkowskiego UE, które kwalifikują się do krajowej pomocy inwestycyjnej, zgodnie z unijnym prawem oraz maksymalne poziom tej pomocy. Mapa będzie obowiązywać w okresie od lipca 2014 roku do grudnia 2020 roku.

Ministerstwo rolnictwa rozpoczyna trzeci etap konsultacji dot. PROW

(www.ksow.gov.pl) oraz podczas licznych spotkań. Do chwili obecnej odbyły się dwa etapy konsultacji. W pierwszym etapie trwającym od połowy kwietnia 2013 r. do końca czerwca 2013 r. skonsultowano "Wstępny zarys PROW 2014-2020". Zebrano blisko 200 pisemnych opinii i uwag do dokumentu. Podczas drugiego

"Rzeczpospolita": Unijne miliardy dla miast i gmin

15,77 mld euro, więc do samorządów trafi więcej pieniędzy. A niewykluczone, że będzie ich jeszcze więcej, bo według szacunków resortu na inwestycje JST pójdzie minimum 23 proc. wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Zaś w okresie 2007-2013 było to 30 proc. i - jak

Rząd podjął uchwałę ws. Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa"

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej. Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób zagrożonych

Dolny Śląsk najwięcej unijnych środków chce przeznaczyć na transport

2014-2020" będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, w której sprecyzowano cele oraz kierunki rozwoju regionu. Dolny Śląsk otrzyma znacznie większą kwotę na wsparcie rozwoju regionalnego, niż miało to miejsce w latach 2007-2013. Szacunkowa wartość

266 milionów euro na wsparcie sportowych inicjatyw w Unii Europejskiej

, związki sportowe, stowarzyszenia i szkoły sportowe, które realizują różne projekty sportowe o charakterze społecznym" - wyjaśnił w piątek w Gdańsku na konferencji prasowej europoseł Jan Kozłowski. Na ten cel w latach 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanych zostanie prawie 266 mln

KE ma nadzieję przyjąć polską strategię wydatkowania środków UE do maja

10 stycznia Polska złożyła do Komisji Europejskiej projekt umowy partnerstwa, czyli strategicznego dokumentu obejmującego europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014-2020. 5 marca rozpoczęły się negocjacje między KE a Polską w tej sprawie. Umowa partnerstwa to nowość w

Podkarpackie. Ponad 253 mln euro z UE m.in. na termomodernizacje

wytwarzania energii" - dodał. W ramach RPO Podkarpacie w najbliższych siedmiu latach będzie miało do wydania 2,1 mld euro. Pierwsze nabory projektów w ramach programu operacyjnego powinny być ogłoszone w następnym roku. Regionalny Program Operacyjny woj. podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny wysłany do Komisji Europejskiej

ciągu trzech miesięcy. W tym przypadku Małopolska będzie zobowiązana dostarczyć wszystkie dodatkowe informacje oraz w określonych wypadkach wprowadzić korekty. Najpóźniej pół roku od daty złożenia RPO WM 2014-2020 Komisja Europejska musi przyjąć program, pod warunkiem, że wszystkie uwagi przez nią

Zachodniopomorskie. Izba rolnicza: wielu rolników nie skorzysta z PROW

jest niesprawiedliwy dla zachodniopomorskiego rolnika. Zachodniopomorskim gospodarzom przyznano na modernizację gospodarstw 2,67 proc. krajowej puli na ten cel, podczas gdy wielkopolskim rolnikom aż 15,68 proc. - dodał Kozak. Zachodniopomorskie ma uzyskać z PROW 2014-2020 blisko 126,4 mln euro, z

Podkarpackie. Brzozów będzie miał 3,5-km obwodnicę

Sudoł-Sikora. Powiedziała też, że dzięki obwodnicy nie tylko zwiększy się komfort i bezpieczeństwo jazdy, ale też nastąpi rozwój gospodarki i turystyki w rejonie. Będzie to pierwsza inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Opolskie. Ponad 150 mln euro na wspólne działania samorządów

Z unijnych pieniędzy na lata 2014-2020 przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) nie mogą korzystać pojedyncze samorządy. Aby po nie sięgnąć gminy i powiaty muszą realizować wspólne projekty. Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w opolskim urzędzie

Kalemba: 42 mld euro na realizację unijnej polityki rolnej w Polsce

chce te pieniądze skierować głównie na dofinansowanie inwestycji w obiekty inwentarskie do produkcji trzody, bydła mlecznego i mięsnego. Kalemba wyjaśnił, że prace nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 są w resorcie rolnictwa zaawansowane. Nowy program na lata 2014-2020 będzie

Lewandowski: nowa perspektywa finansowa udowodni użyteczność Europy

. Bez funduszy unijnych bylibyśmy w recesji. Do 2015 roku ten wzrost nadal się utrzyma, a będziemy już na etapie wdrażania perspektywy 2014-2020" - zaznaczył. Orłowski bronił pieniędzy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki nim - jak mówił - powstało w Polsce ponad 170 tys. nowych

Pomorskie. Ok. 2 mld zł na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

dodatkowego dofinansowania inwestycji w latach 2014-2020. Sygnatariuszami porozumienia jest ponadto 26 samorządów. Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że "jest to gra o 1,1 mld zł z UE". Zaznaczył, że po doliczeniu wkładu własnego samorządów przy realizowanych

MAC pokazało zmiany, które chce wprowadzić w systemie ePUAP

. Organizatorem konferencji "Państwo 2.0. Cyfrowy rozwój Polski 2014-2020" był miesięcznik Computerworld.

Łódź. Prawie 3,9 mld zł chcą zainwestować władze Łodzi w rozwój miasta

rewitalizacja obszarów miejskich. Prawie 1,5 mld zł miasto planuje wydać w latach 2014-2020 na transport i komunikację miejską. "Za te pieniądze kupimy 45 nowych tramwajów, zbudujemy dwa dojazdy do autostrad, przebudujemy m.in. skrzyżowanie al. Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego" - mówiła Zdanowska

Tusk: Polska w 2022 r. będzie w gronie najbogatszych krajów

Włoszech. Ponadto rząd planuje, że do 2022 r. krajowe nakłady na badania i rozwój osiągną poziom 2 proc. PKB. Premier przypomniał, że w latach 2014-2020 Polska ma mieć do dyspozycji - uwzględniając aktualny kurs złotego do euro - blisko 500 mld zł. Tusk zaznaczył, że cywilizacyjnemu skokowi Polski

Świętokrzyskie. Powstanie strategia rozwoju turystyki

. Dodał, że będzie to już drugi taki dokument. Poprzedni był przygotowany na zakończoną właśnie perspektywę finansową UE (2007-2013). Nowy będzie obowiązywał w latach 2014-2020. W ramach prac nad strategią w pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną badania wśród turystów oraz przedsiębiorców. "

Tajani: COSME ułatwi dostęp do finansowania dla małych i średnich firm

budżetem rzędu 2,3 miliarda euro na lata 2014-2020, program COSME zapewni np. instrument gwarancyjny dla pożyczek udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom do kwoty 150 tys. euro. "Jesteśmy bardzo zaangażowani w pomoc przedsiębiorczości w Europie, a w szczególności małym i średnim

Rada nadzorcza NFOŚiGW przyjęła warunki programu Prosument

oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Program Prosument, którego budżet wynosi 600 mln zł, realizowany będzie w latach 2014-2020. Umowy kredytowe będą mogły być zawierane do 2018 roku. Jak wyjaśnił Maziarz, w tym roku zostanie

Małopolskie. Projekt MRPO przekazany do zaopiniowania stronie rządowej

Jak poinformował urząd marszałkowski, trzecia wersja projektu małopolskiego RPO na lata 2014-2020 uwzględnia już wyniki konsultacji społecznych wraz z prognozą oddziaływania zaplanowanych przedsięwzięć na środowisko. Projekt przyjęty przez zarząd województwa został przekazany do zaopiniowania

NIK sprawdza, czy Polska jest przygotowana do korzystania z funduszy UE

największych beneficjentów funduszy unijnych w latach 2014-2020. W ramach polityki spójności realizowanych będzie sześć programów krajowych oraz 16 regionalnych. Izba ma sprawdzić, "jak Polska radzi sobie z wdrażaniem nowej polityki strukturalnej, czyli przygotowaniem niezbędnych dokumentów programowych

Podlaskie. Władze wycofują lotnisko z finansowania z UE

Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podlaskiego ma lata 2007-2013, za zgodą Komisji Europejskiej, zostały wydane na drogi. Budowa w Topolanach miała być sfinansowana z nowego RPO na lata 2014-2020. Niedawno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że w nowej perspektywie finansowej

Rząd zaakceptował Umowę Partnerstwa

przeznaczona dla pięciu najbiedniejszych województw ściany wschodniej, a program Pomoc Techniczna (700 mln euro) ma zapewniać sprawne wdrażanie polityki spójności w latach 2014-2020. Ponadto unijne pieniądze mają być wdrażane poprzez 16 programów regionalnych - po jednym na województwo. Teraz dokument trafi

Świętokrzyskie. Ponad 1,3 mld euro z UE na inwestycje w ramach programu regionalnego

konsultowany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, tak aby w pierwszym możliwym terminie trafił do uzgodnień w Komisji Europejskiej. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Celem ZIT jest m.in.: sprzyjanie

Parlament Europejski wstępnie przeciwko budżetowi Unii Europejskiej

. wieloletniego budżetu. Ostateczne głosowanie, na którym PE zdecyduje, czy przyjmuje budżet na lata 2014-2020, odbędzie się w czerwcu.- Dla wszystkich, którzy obserwowali przebieg debaty w tej sprawie w Parlamencie Europejskim, ten wynik nie jest zaskoczeniem. To nie jest ostateczna decyzja Parlamentu

W Sopocie początek rozmów o budżecie UE na lata 2014-2020

28.07. Sopot (PAP) - W Sopocie rozpoczęło się w czwartek dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów ds. europejskich 27 krajów UE ws. budżetu Unii na lata 2014-20. Niemcy, największy płatnik do unijnego budżetu, ponowiły apel o zamrożenie wydatków UE, uznając budżetową propozycję KE za nierealistyczn

Pomorskie. Ok. 1,1 mld zł z UE na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego pomorskiego urzędu wojewódzkiego Radosław Matczak poinformował PAP, że według przyjętego przez zarząd województwa projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na ZIP przeznaczone będzie ok. 1,1 mld zł (255 mln euro). Dokument ma być w

Świętokrzyskie. 1,5 mld zł wsparcia dla biznesu ze środkó UE

"Nowy Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2014-2020 będzie w większym stopniu zorientowany pro gospodarczo" - zapowiedział w czwartek marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przedstawiając projekt. Wśród najważniejszych obszarów programu znalazło się m.in. wsparcie

Bieńkowska: może być osobny program unijny dot. walki z ubóstwem

funduszy unijnych. Resort zakłada, że jeżeli na początku przyszłego roku poznamy ostateczny kształt wieloletniego budżetu UE, to umowa mogłaby być gotowa do połowy 2013 r. Wtedy rozpoczną się negocjacje z Komisją Europejską. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakłada, że w latach 2014-2020 będzie

Górnicy okupują siedzibę Kompanii Węglowej. Przeciwni restrukturyzacji

Program restrukturyzacji przygotowany przez zarząd KW obejmuje m.in. zwolnienia 884 pracowników administracji i łączenie kopalń. Kopalnia Knurów-Szczygłowice ma zostać sprzedana Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Plany nie podobają się związkowcom, którzy dziś spotkali się w tej sprawie z zarządem KW. P

Lubelskie. 2,23 mld euro na program operacyjny regionu

"To trzecia wersja programu, powstała po uwzględnieniu konsultacji społecznych. Projekt będzie teraz opiniowany przez gremia rządowe, a do 10 kwietnia ma być przekazany Komisji Europejskiej" - powiedział PAP Paweł Florek z urzędu marszałkowskiego w Lublinie. Województwo lubelskie otrzymać

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

Chodzi o nowe działanie "restrukturyzacja małych gospodarstw", którego nie było w poprzednim PROW. O takie wsparcie będzie mógł ubiegać się rolnik, który osiąga niskie przychody w produkcji rolnej, poniżej 15 tys. euro rocznie. "Działanie to ma umożliwić start do rozwoju, tak by w dal

Mazowsze zbyt bogate. Będzie mniej pieniędzy z UE

Zgodnie z ustaleniami przywódców państw unijnych Polska na lata 2014-2020 ma otrzymać 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro. To dałoby jej pozycję największego beneficjenta unijnych funduszy. - Liczymy, że w pierwszej dekadzie lipca

Kaczyński pisze do Camerona: Nie zabieraj Polsce z unijnego budżetu

liście podkreśla też, że unijny budżet "nie powinien być mały, tylko zdyscyplinowany". "Podkreślam wagę, jaką przykładamy do tego, by perspektywa finansowa na lata 2014-2020 uwzględniła środki niezbędne do stabilnego rozwoju Polski w Europie" - napisał szef PiS.Zwrócił też uwagę, że

Małopolskie. Powstało Stowarzyszenie Metropolia Krakowa

Członkowie stowarzyszenia uzgodnili dziedziny, na które gminy będą chciały pozyskać unijne środki. Chodzi o wspólne przedsięwzięcia, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Mają to być zadania ważne dla miasta, ale mające również znaczenie dla

"Nasz Dziennik": Nadciąga katastrofa

Po lutowych negocjacjach na temat unijnego budżetu, oczekiwano że dostaniemy z UE ponad 100 mld euro, z czego 28 mld euro miałoby przypaść sektorowi rolnemu. Tymczasem rolnicy i eksperci liczyli, że pula funduszy dla wsi wyniesie co najmniej 35 mld euro. - Z dokumentów rządowych wynika, że w 2103 r.

Sejm. Posłowie z komisji za projektem noweli o mniejszościach

W czwartek wieczorem na posiedzeniu komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu przedstawionego przez posłów Platformy Obywatelskiej. Arkady Fiedler (PO) mówił na posiedzeniu komisji, że przez ostatnie 10 lat (Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowany w latach 2004-13) zmieniło

Zachodniopomorskie.Fundusze unijne na wsparcie gospodarki.

W czwartek marszałek województwa Olgierd Geblewicz przedstawił projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dokument trafi teraz do międzyresortowego zespołu rządowego. Do 10 kwietnia projekt Programu ma być przedstawiony w Brukseli. Jak podkreślił Geblewicz, przygot

2,44 mld euro dla Wielkopolski z Regionalnego Programu Operacyjnego

Jak poinformował w środę w Poznaniu na konferencji prasowej marszałek Marek Woźniak, głównym celem WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Największe projekty, jakie znalazły się w wielkopolskim projekcie, to budowa Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu i rewitalizacja linii

Fundusze UE.W przyszłym tygodniu program z Małopolski trafi do KE

Negocjacje z KE będą ostatnim etapem prac nad tym dokumentem. Powinny one zakończyć się jesienią tego roku. "Równocześnie z prowadzonymi z Komisją Europejską negocjacjami, w Małopolsce będzie trwała praca nad m.in. uszczegółowieniem programu, systemem wskaźników, kryteriów wyboru projektów, pr

Bieńkowska: chcemy wydać ponad 60 mld zł z UE na drogi

"Planujemy podział pieniędzy unijnych w proporcji 60 proc. na drogi do 40 proc. na koleje. To będzie dobrze ponad 60 mld zł na drogi i około 40 mld zł na koleje" - powiedziała wicepremier w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Przyznała, że to inny podział, niż życzyłaby sobie Komisja Europ

Bieńkowska: pieniądze z UE m.in. na drogi i dla firm

Omawiając cele inwestycji współfinansowanych z pieniędzy unijnych w nadchodzących siedmiu latach, wicepremier zaznaczyła, że mają one służyć przede wszystkim poprawie infrastruktury transportowej. Chodzi przede wszystkim o dokończenie sieci dróg ekspresowych tak, żeby wszystkie polskie miasta wojewó

Bieńkowska: jedna czwarta środków z polityki spójności - dla Polski

"Kwota, którą uzyskaliśmy w ramach polityki spójności, to jest jedna czwarta wszystkich środków, jakimi ta polityka dysponuje. (...) To nie stało się przypadkiem. To jest wynik ogromnej pracy ostatnich ponad 6 lat" - powiedziała Bieńkowska. Jak dodała, skala inwestycji, które ruszą dzięki

Tuba na dachu jamnika. Jak zmieni się Muzeum Narodowe w Poznaniu

W poniedziałek zamknięto dla zwiedzających park ze słynnymi, starymi dębami w Rogalinie. Powód? Władze Muzeum Narodowego kontynuują remont miejscowego pałacu. Chcą zdążyć do końca roku. Tymczasem muzeum szuka już pieniędzy na kolejne inwestycje. To m.in. wielki powrót tuby Claudio Silvestrina, czyli

"Dziennik Gazeta Prawna": Unia za naukowy bełkot nie zapłaci

-stronicową broszurkę na podstawie wspomnień wdów po górnikach. Kobiety dostały po 5 tys. zł, resztę wziął zarząd. Komisja Europejska coraz częściej kwestionuje złe projekty. Tymczasem od jakości realizowanych przedsięwzięć badawczych będzie zależała wysokość kwot, jakie Polska dostanie na lata 2014-2020. Im

Plany MG dot. wsparcia przedsiębiorczości w nowym unijnym budżecie

Jak poinformowało w piątek ministerstwo gospodarki, w ramach nowej perspektywy budżetowej UE będzie koncentrowało się na wspieraniu przedsiębiorczości kilkoma przewidzianymi w budżecie ścieżkami. Pierwsza z nich to Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) do 2020 r., którego celem jest wysoki i zrównow

Górnicy rozpoczęli okupację Kompanii Węglowej

Tego dnia rada nadzorcza może przyjąć program restrukturyzacji firmy. Projekt programu restrukturyzacji KW był wcześniej dyskutowany przez zarząd ze związkami przez półtora miesiąca. 16 stycznia strony osiągnęły wstępne porozumienie, ale do jego podpisania nie doszło z powodu sprzeciwu jednego z 13

Kalemba: Polska ma 13,5 mld euro na rozwój wsi

Z tej puli środków będą finansowane m.in. inwestycje w gospodarstwach rolnych, na które resort rolnictwa chce przeznaczyć 2,8 mld euro - będzie to o 300 mln euro więcej niż w ostatniej perspektywie finansowej. Będzie też wsparcie dla młodych rolników, pomoc dla małych gospodarstw rolnych, pomoc w tw

Napieralski: SLD zawarł porozumienie z włoskimi Demokratami

to, że we włoskiej centrolewicy będzie miał sojusznika w sprawie unijnego budżetu na lata 2014-2020. "Budżet to sprawa bardzo skomplikowana i wiemy dokładnie, że o przyszłym budżecie będą też decydowały interesy narodowe. Dialog i rozmowa jest dzisiaj najważniejsza i najistotniejsza"

Podlaskie. 130 mln euro na OZE i efektywność energetyczną

40 mln euro z tej kwoty bezpośrednio ma dotyczyć energii odnawialnej, która będzie wprowadzana do sieci energetycznej, natomiast 90 mln euro to pula na efektywność energetyczną, czyli na projekty dotyczące oszczędności energii w tym na produkcję energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby - po

"Nasz Dziennik": Via Baltica jak fatamorgana

Z planów resortu transportu wynika bowiem, że ciężar budowy tej drogi chce on przerzucić na Komisją Europejską, włączając ją do instrumentu infrastrukturalnego "Łącząc Europę". Wiadomo jednak, że budżet tego programu jest stale obcinany. Zdaniem podlaskich parlamentarzystów, którzy wielokr

Kraje UE ostatecznie zatwierdziły reformę Wspólnej Polityki Rolnej

"To prawdziwie historyczny dzień dla unijnego rolnictwa. Po trzech długich latach intensywnych negocjacji między krajami UE i instytucjami UE, ministrowie oficjalnie przyjęli pakiet reformy WPR. Przyjęcie tego pakietu wraz z zasadami przejściowymi na 2014 rok było jednym z najważniejszych celów

Prezydenci V4: w kryzysie powinniśmy trzymać się razem

;Nasze kraje powinny być ze sobą dobrze połączone, bo dzięki temu będziemy mieli większą siłę wśród państwa członkowskich UE" - mówił także prezydent Ivan Gaszparovicz. Podobnie jak Komorowski przekonywał, że grupa powinna wspólnie pracować nad nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020. "

Muzeum Tatrzańskie brata się z muzeami górskimi w Europie

Jak poinformowała PAP dyrektorka Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak, spotkanie szefów muzeów górskich odbyło się we wtorek i środę we włoskim Turynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Alpenverein-Museum w austriackim Innsbrucku, Alpines Museum der Schweiz w szwajcarskim Bernie, Alpine

Panie Premierze, kosmos czeka!

system nawigacyjny Galileo oraz obserwacji Ziemi GMES. Kontrakty na budowę tych systemów zdobywają wyłącznie firmy z krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej. W latach 2014-2020 na programy kosmiczne UE nasz kraj wyda 495 mln euro (ponad 2 mld złotych). Polscy przedsiębiorcy i naukowcy nie

Polska pomoc, czyli nowe obowiązki

; - czytam w sprawozdaniu .I dalej: "Komisja Europejska ogłosiła pod koniec czerwca propozycję budżetu na lata 2014-2020, w której zaproponowała zwiększenie środków na wydatki zewnętrzne z 56 mld do 70 mld euro". Warto tę liczbę zapamiętać - na pomaganie reszcie świata Unia wyda zapewne mniej niż

PO chce przeznaczyć ok. 32 mld euro z nowej polityki spójności na rolnictwo

Zgodnie z propozycją KE nowego budżetu na lata 2014-2020, niezatwierdzoną jeszcze przez kraje UE, Polska mogłaby otrzymać w ramach polityki spójności nawet 80 mld euro (ok. 300 mld zł). Budżet będzie głosowany pod koniec 2012 r. "Polska ma ogromną szansę na to, aby otrzymać ponad 80 mld euro

Rusza batalia o długoletni budżet Unii

W środę Komisja Europejska przyjęła propozycję wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, która zakłada pięcioprocentowy wzrost wydatków w stosunku do obecnego budżetu. To ukłon w stronę Parlamentu Europejskiego, który domagał się takiego zwiększenia wydatków. Propozycja na pewno nie spodoba

Szczyt w Brukseli. Jest wstępne porozumienie. Nadal mamy ok. 72,4 mld euro w polityce spójności

- Jesteśmy prawie pewni, że mamy zarys porozumienia - powiedział Reutersowi w piątek rano, w niecałą godzinę po wznowieniu negocjacji, anonimowy urzędnik unijny. - Nie jest jeszcze ono kompletnie sfinalizowane, ale jesteśmy pewni, że uda się to zrobić dzisiaj - zapewniał. O 6.30, po całonocnych prób

300 mld zł dla Polski w nowym budżecie UE? Może się udać

Dokument cypryjskiej prezydencji, który powinien być ujawniony dziś wieczorem, dotarł już do niektórych stolic UE. Nieoficjalne informacje, że proponuje on obcięcie unijnego budżetu na lata 2014-20 "o co najmniej 50 mld euro" nieco zaniżają jego rangę. Oznacza to bowiem, że bardzo odbiega

"Nasz Dziennik": Drenowanie kieszeni rolników

Jego zdanierm w tej sprawie nie płyną do Polski najlepsze informacje. Wiadomo już, że budżet WPR będzie o prawie 50 mld euro mniejszy niż w latach 2007 - 2013. Nie ma więc szans na wyrównanie dopłat bezpośrednich. Dopłaty w Polsce mają wzrosnąć średnio z obecnych 190 euro na hektar do zaledwie 225 e

Komorowski po szczycie UE: Teraz zacznie się grillowanie przyjaciół funduszu spójności

Bronisław Komorowski, który od piątku przebywa na Łotwie z dwudniową oficjalną wizytą, uważa, że po fiasku szczytu w UE nastąpi trudny okres, bo "zaczną się targi i ukryte rozmowy, próby przeciągania na swoją stronę, ograniczania solidarności krajów przyjaciół funduszu spójności".- Będzie

Tusk: optymistycznie ws. prac nad nowym budżetem UE

"Reakcja zarówno PE jak i przygniatającej większości państw członkowskich daje podstawy do realnego optymizmu, jeśli chodzi o dalsze prace nad wieloletnimi ramami finansowymi, jeżeli chodzi o dyskusję nad przyszłością polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk wspólnotowych&q

Bieńkowska: w przyszłym budżecie UE Polska ma szansę na ok. 300 mld zł

Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Tomaszem Tomczykiewiczem, minister przekonywała, że aby uzyskać takie środki, potrzebne są dobrze i kompetentnie prowadzone negocjacje na forum unijnym. Wyraziła przekonanie, że Polska wywalczy takie środki

Sopot. Spotkanie unijnych ministrów nauki

Przewodnicząca obradom minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka powiedziała dziennikarzom, że głównym polskim priorytetem w sprawach nauki w trakcie prezydencji jest uproszczenie zasad dostępu do pieniędzy przeznaczonych na badania naukowe. "Dziś Komisja Europejska (w obradach ucz

Lewandowski: negocjacje budżetowe - wyjątkowo trudne

W Sopocie rozpoczęło się nieformalne spotkanie ministrów ds. europejskich 27 krajów UE poświęcone nowemu wieloletniemu budżetowi UE, które jest pierwszą okazją do bezpośredniej wymiany zdań między płatnikami-netto jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja a krajami, które jak Polska są beneficjentami

W.Brytania, Szwecja i Węgry odrzucają propozycję budżetu UE

Unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski był zadowolony z wyników spotkania, a początek prac nad nowym wieloletnim budżetem UE porównał do wyścigu z przeszkodami. "Pierwszą przeszkodę pokonaliśmy, znajdując zgodę 27 komisarzy w Komisji Europejskiej 29 czerwca (...). Dzisiaj pokonaliśmy dr

Lewandowski: udział środków na rolnictwo w budżecie UE musi być mniejszy

- Uzasadnione jest oczekiwanie, że Polska, jako największy nowy kraj członkowski, powinna pozostać największym beneficjentem brutto unijnych funduszy - powiedział Lewandowski w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Handelsblatt". Zastrzegł, że nie można jednak uzależniać rosnącego w Polsce za

"Rzeczpospolita": Miliardy z Unii rozdane

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że najbardziej z podziału zadowolone mogą być regiony - w latach 2014-2020 trafi do nich o 10 mld euro więcej niż w poprzedniej unijnej perspektywie. Więcej na http://www.rp.pl

W Sejmie powstanie nowa komisja - zajmie się polityką senioralną

przyjęty przez rząd pakiet dla seniorów na lata 2014-2020. "Biorąc pod uwagę fakt, że w 2020 roku co piąty Polak będzie w wieku poprodukcyjnym trzeba się do tego przygotować" - podkreśliła marszałek w rozmowie z PAP. "Trzeba pamiętać, że osoby, które skończyły 50 lat, nadal mogą pracować

Struzik: tylko dobre projekty mogą liczyć na wsparcie z UE

W ramach konsultacji nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Struzik spotkał się w piątek w Radomiu z samorządowcami z tego regionu. Najwięcej kontrowersji wzbudzała kwestia podziału pieniędzy między poszczególne subregiony Mazowsza

Koszalin. Rolnicy z "S" zapowiadają na 26 lutego ogólnopolski protest

Wiceminister Szalczyk przyjechała do Koszalina, żeby przedstawić przedstawicielom izb i związków rolniczych założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Na spotkanie, które odbywało się w koszalińskiej delegaturze zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego

Prezydent podpisał nowelę ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju

"Ustawa zawiera wyłącznie regulacje dotyczące rodzajów oraz sposobu przygotowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dokumentów niezbędnych do zaprogramowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Oznacza to, że kwestie wdrożeniowe, czyli

NIK sprawdza, czy Polska jest przygotowana do korzystania z funduszy UE

06.02. Warszawa (PAP) - NIK sprawdzi, jak polska administracja jest przygotowana do skorzystania z unijnych pieniędzy w nowym okresie finansowania, czyli w latach 2014-2020. Polska może otrzymać 82,5 mld euro. Nieprzestrzeganie europejskich regulacji może grozić utratą pieniędzy. Najwyższa Izba

NIK sprawdza, czy Polska jest przygotowana do korzystania z funduszy UE

06.02. Warszawa (PAP) - NIK sprawdzi, jak polska administracja jest przygotowana do skorzystania z unijnych pieniędzy w nowym okresie finansowania, czyli w latach 2014-2020. Polska może otrzymać 82,5 mld euro. Nieprzestrzeganie europejskich regulacji może grozić utratą pieniędzy. Jak zaznaczyła

Bieńkowska: krajowy program rewitalizacji - w czerwcu

Wicepremier przypomniała, że w latach 2014-2020 na inwestycje rewitalizacyjne ma być przeznaczone ponad 25 mld zł, a kwota ta prawdopodobnie jeszcze wzrośnie. "Jeśli chodzi o rewitalizację, to mamy w Polsce ogromną pracę do zrobienia" - powiedziała Bieńkowska. "Jest oczywiście kilka

ZBP podsumował program unijny dla MŚP, nagroda dla PAP Biznes za wsparcie

Finansowym a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach Programu CIP - Instrumenty Finansowe dla MŚP. "Z budżetem 2,3 mld euro na lata 2014-2020 Program na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) będzie stanowił drugi największy program ramowy UE na lata 2014-2020 i pierwszy w

PKP PLK przymierza się do ogłoszenia przetargów na nowe inwestycje

Chodzi o studia wykonalności dla inwestycji współfinansowanych z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jak poinformował rzecznik, kolejarze chcą ruszyć z pracami kiedy tylko będą dostępne pieniądze z nowego budżetu UE i zakończą się projekty realizowane w ramach funduszy na lata 2007

Polska rozpocznie negocjacje programów unijnych z KE

Konferencję prasową inaugurującą negocjacje z Komisją Europejską dokumentów programowych na lata 2014-2020 zaplanowano na środę w Brukseli. Weźmie w niej udział wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska oraz komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn. Poza

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – szczegółowy dokument, który został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Program jednofunduszowy, który w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. POIR to jeden z 6 programów krajowych

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020, oficjalnie UEFA Euro 2020 – szesnasty turniej o mistrzostwo Europy w piłce nożnej mężczyzn. Proces wyboru gospodarza formalnie rozpoczął się w 2012, a oficjalne ogłoszenie zwycięskiej kandydatury zaplanowano na 2014. Wymagania kandydaturyProces

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia – dokument szczegółowy wynikający z Umowy Partnerskiej podpisanej przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Dostępna kwota środków jest równa 2 1172 mln euro. Program realizowany będzie w 5 województwach wschodniej Polski w latach 2014-2020 zgodnie

Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet 2020

XIV Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet – zawody sportowe rangi mistrzowskiej organizowane przez EHF, które odbędą się w grudniu 2020 roku. Wybór organizatoraW czerwcu 2013 roku EHF ustaliła ramy czasowe wyboru organizatora. Wstępne zainteresowanie organizacją mistrzostw w wyznaczonym

Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2020

XIV Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn – zawody sportowe rangi mistrzowskiej organizowane przez EHF, które odbędą się w styczniu 2020 roku. Wybór organizatoraW czerwcu 2013 roku EHF ustaliła ramy czasowe wyboru organizatora. Wstępne zainteresowanie organizacją mistrzostw

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.