2011 nowe przepisy o rentach i emeryturach

sprawdź też:

nowe

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Uparta Belferka. O rentę walczyła do śmierci i... dłużej

Uparta Belferka. O rentę walczyła do śmierci i... dłużej

Najpierw walczyła o przywrócenie renty dla syna chorego na raka. Dziś o rentę rodzinną dla wnuczki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia jednego i drugiego. Wszystko dlatego, że 15 lat temu ZUS popełnił błąd i latami to ukrywał.

Kosiniak-Kamysz: mam nadzieję, że uda się wprowadzić kwotową waloryzację emerytur

Mam nadzieję, że uda się zmienić konstytucję i na stałe wprowadzić kwotową waloryzację rent i emerytur - powiedział PAP minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że projekt zmiany konstytucji w tej sprawie przygotowało PSL.

Komu należy się renta

Jeżeli nie możesz już dłużej pracować, wystąp o rentę. Już niedługo mogą one być wyższe niż emerytury.

Komu ZUS przyzna rentę

Komu ZUS przyzna rentę

przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym wnioskodawca ukończyłby 60 lat (owe 60 lat będzie wzrastać wraz z podwyższaniem wieku emerytalnego). Renta wyższa od emerytury? Mimo że dziś renty nie są wysokie i raczej są niższe od emerytur, to już niedługo sytuacja może być odwrotna. To

Przepraszam, to za mało

Przepraszam, to za mało

choroby nowotworowej. Przepis jest taki: jeśli komuś przyznano rentę uczniowską, zachowuje prawo do niej (art. 180 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), gdy niezdolność do pracy występowała nieprzerwanie. I tyle. Ani jednego słowa o błędzie z 2000 r. Ani słowa o

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Ministrowie finansów i pracy spierają się, jak ma wyglądać reforma rent. Zmiana przepisów to jeden z kluczowych pomysłów PO na oszczędności budżetowe. Projekt Ministerstwa Pracy przygotowała jeszcze poprzednia szefowa resortu Jolanta Fedak. Nowe przepisy miały sprawić, że renty będą niższe - nawet o kilkaset

Odwołaj się od decyzji ZUS

Odwołaj się od decyzji ZUS

minister pracy opracował nową ustawę.I właśnie resort pracy to zrobił. Co proponuje resort?ZUS wypłaci Polakom emerytury zawieszone od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Wszystkie zaległe emerytury będą więc wypłacone. I uwaga! Wraz z odsetkami i z uwzględnieniem waloryzacji! O odsetki był

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

życie nowej ustawy". Uwaga! Te osoby, które po zmianie przepisów o zakazie łączenia pensji z emeryturą wybrały emeryturę i zwolniły się z pracy, nie mają prawa do żadnych zaległych pieniędzy. Aby dostać odszkodowanie, muszą pójść do sądu. Innej drogi nie ma. Napisz odwołanie Gdy uznasz, że ZUS za

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

koniec 2011 r zmienili odpowiednie przepisy. Nowe weszły w życie od stycznia 2012 r. i pozwalają dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - było to niewiele ponad 1 tys zł brutto. Jeżeli ktoś przekroczył tą kwotę

Czy z ZUS można wygrać?

Czy z ZUS można wygrać?

wystarczy, że wycofają odwołanie z sądu, co spowoduje, że sąd wyda postanowienia o umorzeniu postępowania. Wtedy wystarczy zgłosić się do ZUS i dostaniemy (na podstawie nowych przepisów) zaległą emeryturę . Według informacji ZUS przeciętna miesięczna liczba świadczeń wstrzymanych wynosiła 23 tys. Ogólna

ZUS liczy nam emerytury

ZUS liczy nam emerytury

Ministerstwa Pracy wynika, że emerytury dzisiejszych 20-, 30- i 40-latków - oszczędzających już w nowym systemie - będą nawet o jedną trzecią niższe od obecnych. Co jest w liście z ZUS Punkt 1 To tzw. zwaloryzowany kapitał początkowy (dotyczy tylko osób, które pracowały przed 1999 r.). Co to dokładnie

Kiedy emeryci odzyskają zaległe pieniądze?

Kiedy emeryci odzyskają zaległe pieniądze?

wycofać odwołanie z sądu i uzyskać postanowienie o umorzeniu postępowania. Z nim wystarczy zgłosić się do ZUS i wówczas dostaniemy (na podstawie nowych przepisów) zaległą emeryturę A co z osobami, które wygrały w sądzie sprawę o wypłatę zawieszonych emerytur, ale bez odsetek? Powinny one złożyć odwołanie

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych.Ile wynosi renta socjalna?Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości i wynosi 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta podlega corocznej marcowej waloryzacji. Obecnie - od 1 marca 2011

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

miesięcy można łączyć. Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega jednak tylko tzw. część socjalna emerytury, tj. 24 proc. kwoty bazowej. Tymczasem emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS jednak podwyższa jedynie

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

Zmiana przepisów wiąże się z nowelizacją ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To tam pojawił się dodatkowy art. 103a. Mówi on, że jeżeli osoba, która pobiera emeryturę i wciąż pracuje na etacie w swoim zakładzie pracy (z którego nigdy się nie

Zamiast naprawiać system emerytur, rząd sięga po pieniądze z OFE

Zamiast naprawiać system emerytur, rząd sięga po pieniądze z OFE

emeryturę, nie objęła setek tysięcy osób. Poza systemem oprócz górników są mundurowi i rolnicy, którym płaci się emerytury z sutych dotacji budżetu państwa, a nie z tego, co odłożyli. W 2011 r. 78 proc. nowych emerytur górniczych było na poziomie ponad 3,5 tys. zł, zaś średnia emerytura z nowego systemu

Kto ma szansę na rentę

Kto ma szansę na rentę

spierają się jednak o to, czy w nowym prawie renciści powinni dorabiać bez ograniczeń. Na razie nie wiadomo, kiedy nowa ustawa wejdzie w życie. Zmianę przepisów o rentach zakładała już reforma emerytalna z 1999 r. Ale żaden dotychczasowy rząd (AWS, SLD, PiS) tego nie zrobił. PO do rent będzie zabierać

Renty rodzinne i socjalne

Renty rodzinne i socjalne

zmianę ustawy o rencie socjalnej. Nowe przepisy pozwolą dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki.Po zmianie rencista socjalny może dorobić tyle samo co wcześniejszy emeryt, a więc do 70 proc. średniej krajowej.Od 1 grudnia 2011 r. 70 proc. średniej płacy wynosi 2391,20 brutto. Jeżeli rencista

Upomnij się o składki

Upomnij się o składki

ustalonego w myśl przepisów obowiązujących przed 1 października 2013 r. następuje na wniosek osoby uprawnionej. Jeżeli nie wystąpi ona z wnioskiem w tej sprawie - ZUS ponownie ustali wysokość kapitału początkowego przy obliczaniu emerytury na nowych zasadach, o ile będzie to korzystne dla emeryta.Uwaga! Na

Jak przeliczyć emeryturę

Jak przeliczyć emeryturę

świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

r. skończyła pobierać zasiłek dla bezrobotnych (to okres składkowy) i od tego czasu nie pracowała. W maju 2007 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania

Jak zmienią się renty

Jak zmienią się renty

W połowie czerwca rząd wysyłał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmienia on warunki uprawniające do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kto skorzysta na zmianach Zmiana jest korzystna dla osób z długim stażem pracy

Zmiany w rentach

Zmiany w rentach

Dokładnie 30 sierpnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Nowe przepisy pozwolą dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - było to niewiele ponad 1 tys zł brutto. Jeżeli ktoś przekroczył

Emeryci muszą wybrać - emerytura czy etat

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe, niekorzystne dla dorabiających emerytów przepisy. Dotyczą one osób, które nabyły prawo do emerytury, ale nigdy się nie zwolniły ze swojego zakładu pracy. Chodzi zarówno o kobiety i mężczyzn przebywających na wcześniejszej emeryturze, jak i tych, którzy

Jak odzyskać rentę

też sytuacje, że ktoś tracił rentę czy emeryturę, którą dostał wiele lat wcześniej. Art. 114 ustawy emerytalnej pozwalał Zakładowi cofnąć decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, jeżeli okazało się, że nie było podstaw do jej wypłaty. Takie przepisy istniały od lipca 2004 r. ZUS mógł tak zrobić, gdy

Jak skutecznie się odwołać od decyzji ZUS

decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, jeżeli okazało się, że nie było podstaw do ich wypłaty. Takie przepisy istniały od lipca 2004 r. Oznaczało to, że Zakład w dowolnym momencie mógł zajrzeć do dokumentów, na podstawie których już raz przyznał świadczenie, i świadczenie to... zabrać. Działo się tak

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

wzrosła liczba świadczeń emerytalno-rentowych, z których dokonywane są potrącenia przez komorników sądowych - przyznaje Alina Szałkowska z bydgoskiego ZUS. W bydgoskim oddziale egzekucją objętych jest blisko 13 tys. emerytur i rent. To już 6,1 proc. wszystkich emerytur i rent wypłacanych przez oddział. W

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

O ile wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku? W ciągu kilku najbliższych tygodni Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy tegoroczna, marcowa podwyżka była zgodna z konstytucją. Jeżeli okaże się, że nie, to ci, którzy na waloryzacji stracili, będą mogli zwrócić się do ZUS o wyrównanie. O co ten

Emerytura czy etat - musisz wybrać

Zmiana przepisów wiąże się z nowelizacją ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To tam pojawił się dodatkowy art. 103a. Mówi on, że jeżeli osoba, która dziś pobiera emeryturę i wciąż pracuje na etacie w swoim zakładzie pracy (z którego nigdy się nie

Co zrobił Tusk? Premier rozlicza się z wyborczych obietnic

) Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent pomogły zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. Chodzi o waloryzację kwotową, która jest korzystna dla uboższych emerytów i rencistów. Uszczelnienie tzw. "podatku Belki" - 31 marca 2012 r. (ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z

Jak się starać o rentę

przejść na rentę. Nie ma jednak na to szansy - w ciągu ostatnich 18 miesięcy, o których mowa w przepisach, nie miał ani okresów składkowych, ani nieskładkowych. Praca na czarno nie należy do żadnej z tych kategorii. Nie ma też 25-letniego stażu pracy.Okres składkowy to przede wszystkim czas aktywności

Ile emerytury może zająć komornik?

, a dłużnik nie ma pojęcia, że maszyna windykacyjna ruszyła. O tym, że bank wszczął przeciwko niemu postępowanie, dłużnik dowie się wtedy, gdy komornik zajmie mu część emerytury lub renty. Dopiero od tego momentu dłużnik może się bronić - zaskarżyć klauzulę wykonalności. To walka z wiatrakami i strata

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

stażowych.Przykład. Pani Paulina (55 lat) pracowała 30 lat. Siedem lat temu została zwolniona i od tego czasu żyła z prac dorywczych.W styczniu ubiegłym roku zwróciła się do ZUS o wypłatę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.Tyle że ZUS odmówił, bo zgodnie z przepisami, aby dostać rentę z tytułu

Wybierasz emeryturę czy etat?

Bronisław Komorowski na początku sierpnia podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której zresztą sam jest projektodawcą. Ustawa ta jest odpowiedzią na obowiązującą od początku roku inną ustawę, którą przygotował resort pracy, a która zakazuje Polakom

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

funkcjonariusz musi mieć choćby 10-20 dni pełnopłatnego chorobowego, jeśli np. przeziębił się podczas nocnej akcji, gdy biegał po lesie i przemókł. Duda wymienia czynniki, z powodu których policjantów muszą obowiązywać inne przepisy (zarówno jeżeli chodzi o chorobowe, jak i o przechodzenie na emeryturę) niż

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

waloryzacja będzie oczywiście niższa. Jak wystąpić o waloryzacjęCoroczna podwyżka świadczeń jest przeprowadzana z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczają nowe wyższe świadczenie.Wyższą emeryturę (lub rentę) każdy dostanie od marca

Boni: rząd adresuje politykę społeczną do najbardziej potrzebujących

zagrożenia ubóstwem" - przekonywał Boni. Minister podkreślił też, że nie było w Polsce żadnego rządu, który w warunkach kryzysu nie podejmowałby decyzji o zamrożeniu rent i emerytur, a rząd PO-PSL takiej decyzji nie podjął. "W latach 2003-2007 wydano na waloryzację rent i emerytur 13,5 miliarda

Jak dopracować do emerytury i okresu ochronnego

rządowych zmian), gdy skończył 61 lat. Jego czteroletni okres ochronny mija w styczniu 2013 roku. Tymczasem pan Jacek będzie musiał (na mocy nowych przepisów) popracować miesiąc dłużej - do ukończenia 65 lat i 1 miesiąca. W myśl projektu ustawy rząd o ten jeden miesiąc wydłuży mu okres ochronny przed

Policjanci i żołnierze będą pracowali 10 lat dłużej niż teraz

. Pracodawcy i związkowcy będą mieli kilka tygodni na zgłoszenie uwag. W lutym projektem zajmie się Sejm. Nowe przepisy mają wejść w życie na początku 2013 r. Co w nim będzie? Spać spokojnie może armia ćwierć miliona policjantów, wojskowych, strażaków, funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Praca lub emerytura

O nowych uderzających w pracujących emerytów przepisach po raz pierwszy napisaliśmy jesienią ubiegłego roku. Część Polaków miała wtedy nadzieję, że proponowane zmiany nie wejdą w życie. Stało się jednak inaczej. Odpowiednią ustawę przegłosował parlament i jest ona (od 1 stycznia 2011 roku

Jak ZUS płaci za swoje błędy

dodatkowego dokumentu. ZUS broni się, że prawo wszystko precyzuje i Zakład nie ma możliwości bez końca odsyłać swoich klientów bez wydania decyzji emerytalnej. Gdy sprawa o przyznanie emerytury czy renty przeciąga się i jest bardzo skomplikowana, potrzebni są biegli specjaliści. Przykład. Pani Anna stara się

Renta wyższa od emerytury?

Zmiana przepisów o wszystkich rentach to jeden z kluczowych pomysłów PO na oszczędności budżetowe. Projekt Ministerstwa Pracy jest gotowy. Miał być głosowany w Sejmie w ramach "jesiennej ofensywy legislacyjnej" rządu. Nowe przepisy sprawią, że renty będą niższe - 

Zmiany w rentach

policzy tak rok po roku, przy obliczaniu wysokości renty weźmie pod uwagę średnią arytmetyczną tych obliczeń.Co od 1 stycznia 2011 roku? Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, renta wyliczana będzie w zupełnie inny sposób. O powyższym wzorze będzie można wtedy zapomnieć. Wyliczając wysokość renty, ZUS weźmie

Renty na razie bez zmian

jeśli w końcu nie zostaną zmienione, to może się okazać, że w 2014 roku renty Polaków będą wyższe od ich emerytur. Co - póki nie zmienią się przepisy - warto wiedzieć o najpowszechniejszej z rent - z tytułu niezdolności do pracy?Po pierwsze przysługuje tylko ubezpieczonym, czyli osobom, z wynagrodzeń

Komu opłaca się chorować

Tymczasem minister finansów proponuje, aby wraz z ustawą o zmniejszeniu chorobowego dla mundurowych wprowadzić dodatkowe przepisy. Po pierwsze, minister chce, aby przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury czy renty mundurowego "uwzględniana była obniżona wysokość uposażenia oraz obniżona wysokość

Dobra opieka na starość

skierowania od lekarza i wywiadu pielęgniarskiego należy też dołączyć zaświadczenie o dochodach, np. decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury albo decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, wyrównawczego lub renty socjalnej. Podopieczny musi też wyrazić zgodę na potrącanie mu z dochodów opłaty za pobyt.Czas

Dla kogo wcześniejsze emerytury

ustawowej emerytury 60 lat). Do spełnienia są jednak określone warunki. Mężczyzna musi mieć ukończone 60 lat i 25 lat stażu pracy za sobą oraz zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Przejść na wcześniejszą emeryturę zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego mogą także mężczyźni, którzy

Zanim przejdziesz na emeryturę... Sprawdź, co ci się należy

emerytalny (60/65 lat), nie obowiązują nas limity w dorabianiu. Możemy zarabiać, ile chcemy, a ZUS nie będzie mógł nam w żadnym wypadku potrącić emerytury. Mało tego - wtedy też możemy na nowo przeliczyć emeryturę. Warunek - nadal dorabiamy i odprowadzamy składki (wniosek o przeliczenie można składać co

Renty do zmiany

rezygnują bowiem z walki o modyfikację przepisów. Renta jak OC Projekt, który odrzucił prezydent, zakłada, że nowe renty będą naliczane według tzw. kapitału emerytalnego, czyli będą uzależnione od ilości i wysokości składek, jakie zgromadziliśmy na swoim indywidualnym koncie emerytalnym. Takie rozwiązanie

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

pierwszym kwartale tego roku już ograniczono grupę uprawnionych - należało się tylko rodzicom i opiekunom dzieci. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej twierdziło, że oni są w najtrudniejszej sytuacji, bo dziecko najczęściej nie ma żadnego dochodu, a niepełnosprawni dorośli mają rentę czy emeryturę, co

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

składek, a nie z miliardowych dotacji państwa. Jednocześnie niektórzy rodacy spełniający określone kryteria wciąż mogą ubiegać się o starą, dotowaną przez państwo emeryturę. Porównaliśmy jedne z drugimi. I co się okazuje? Nowo przyznawane świadczenia z ZUS są o 1 tys. zł niższe niż te wyliczane na starych

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

, upoważnia do dostępu do swojego konta dzieci. Dzięki temu mogą one dokonywać przelewów, wpłat i wypłat pieniędzy, zakładać lokaty. W chwili śmierci właściciela pełnomocnictwo wygasa, ale ponieważ bank o tej śmierci jeszcze nie wie, dostępu do pieniędzy nie blokuje. To pozwala wybrać z banku pieniądze po

Koniec przywilejów emerytalnych

emerytury i renty w resorcie spraw wewnętrznych wzrosły od 2005 r. do 2010 r. o ok. 53 proc. z 4 mld zł do 6,1 mld zł. Wszystko, dlatego ze przybywa emerytów. W resorcie spraw wewnętrznych liczba świadczeniobiorców wzrosła ze 155 tys. w 2001 r. do 188 tys. w 2010 r.PolicjanciA jakie obecnie obowiązują

Prezydentura Komorowskiego: 23 projekty ustaw, 4 weta, 28 posiedzeń RBN

Polski z UE, którego jednak ostatecznie nie udało się uchwalić. Prezydent chciał, by do konstytucji wprowadzono nowy rozdział, dotyczący roli Polski w UE. Prezydent skierował też do Sejmu w poprzedniej kadencji m.in. projekt dot. emerytur i rent z FUS, który znalazł akceptację parlamentu. ZAWETOWANE

Cztery ustawy ważne dla rodzin w ciągu 100 dni

wyłącznie polityki rodzinnej. Przygotowaliśmy już zmianę przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent, tak aby osoby z najniższymi świadczeniami dostały wyższą podwyżkę. Ustawę przyjął parlament i podpisał prezydent. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął nasz projekt, który przeznacza do 500 mln zł na wsparcie

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

wymiaru w przypadku orzeczenia o niezdolności do służby i o 10 proc. w przypadku, gdy w orzeczeniu o niezdolności będzie wyraźnie zaznaczone, że funkcjonariusz ma znacznie ograniczone możliwości zarobkowania. Zmiany w zasadach łączenia renty z emeryturą mają objąć policjantów, Straż Graniczną, Biuro

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

o niezdolności do służby i o 10 proc. w przypadku, gdy w orzeczeniu o niezdolności będzie wyraźnie zaznaczone, że funkcjonariusz ma znacznie ograniczone możliwości zarobkowania. Zmiany w zasadach łączenia renty z emeryturą mają objąć policjantów, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Agencję

Jak się zmieni KRUS?

dochodowego dla rolników, jest małe. KRUS istnieje od 1991 roku. A wcześniej? Tak naprawdę emerytury dla rolników zaczęły się od ustawy z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Od tej daty rolnicy indywidualni zostali objęci ubezpieczeniem

Porażony miłosierdziem premiera

. Wnioskodawca nie jest zatem jedyną osobą, która doświadczyła takiego zdarzenia".Kto może starać się o rentę: ''Jak przejść na rentę''OdmowaPremier może przyznać rentę specjalną w dwóch przypadkach: osobom o wybitnych zasługach dla kraju lub gdy zaistnieją szczególne i wyjątkowe zdarzenia losowe. Pierwsze

Dla opiekunów niepełnosprawnych

. Liczba pobierających nowy specjalny zasiłek opiekuńczy będzie spadać (choćby przez wprowadzenie kryterium dochodowego i kontrolę poprzez wywiady środowiskowe). Ważne przepisy * Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r., nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami

Wcześniejsze emerytury. Kto nadal ma do nich prawo?

i mniej, mężczyźni w wieku 64 lata i mniej) 171,5 tys.Sposób 1. Szczególne warunkiNa wcześniejszą emeryturę według starych przepisów nadal mogą przechodzić:** osoby pracujące w szczególnych warunkach lub w warunkach o szczególnym charakterze, czyli np. stoczniowcy, hutnicy, niektórzy pracownicy PKP

Czarna lista dłużników. Emerycie, sprawdź jak jej uniknąć

emeryt składający wniosek o kredyt nie jest przypadkiem na czarnej liście. Coraz częściej emerytury i renty zajmują też komornicy. W oddziale bydgoskim egzekucją objętych jest ponad 11 tys. emerytur i rent. - To już ponad 5 proc. wszystkich emerytur i rent wypłacanych przez oddział - mówi Alina

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

Po 100 zł dodatku za styczeń, luty i marzec 2012 r. to nowość, którą rząd przyjął w ostatnich dniach ubiegłego roku (27 grudnia - patrz ramka "Ważne przepisy"). Już drugi raz rząd uchwalił podobną pomoc. Poprzednio (w ostatnim kwartale 2011 r.) dodatek pobierać mogli wszyscy uprawnieni do

Jaką dostaniesz emeryturę?

rzecznik ZUS Jacek Dziekan: Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełni warunki ściśle określone w art. 70 ustawy z dnia 12 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Rozdzielność majątkowa, w myśl tych przepisów, pozostaje bez wpływu na przyznanie prawa do renty rodzinnej. 10. Czy

Emerytura czy etat - musisz wybrać

przepisyNa czym polega zmiana przepisów? W projekcie resortu pracy w nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się dodatkowy art. 103a: "Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z

Dzieci płacą alimenty rodzicom

, że sąd alimenty przyzna. Może bowiem uznać, że rodzic znalazł się w niedostatku z własnej winy: nie szukał pracy, był z niej wyrzucany za pijaństwo, nie dbał o zdrowie, był hazardzistą i utracjuszem. I oddalić powództwo, powołując się na zasady współżycia społecznego. Mówią o tym przepisy kodeksu

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

. Po drugie - opiekunowie dostają świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochody rodziny. Mają też opłacaną składkę emerytalną i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im też dorabiać do świadczenia. Po trzecie - świadczenie przyznawane jest

Emerytura albo etat: twój wybór

Nowy projekt resortu pracy zakłada nowelizację ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Ważne! Zmiany mają objąć tylko te osoby, które po przejściu na emeryturę kontynuują pracę na etacie w swoim zakładzie pracy (chodzi o art. 130 tej ustawy). Zgodnie

Odprawy emerytalne i rentowe

rentę). Aby ją dostać, musimy rozwiązać stosunek pracy. I nie ma znaczenia, czy odchodzimy na emeryturę wcześniejszą, czy ustawową.Uwaga! Odprawę można dostać tylko jeden raz.Przykład. Pani Halina, położna, w 2006 r. skończyła 60 lat i postanowiła odejść na emeryturę. Powiadomiła o tym dyrekcję

Emerytura czy zasiłek

To najbardziej ambitna ustawa tej ekipy. Zdecyduje o przyszłości kraju. O tym, czy będziemy za kilkanaście lat dopłacać dziesiątki miliardów złotych z budżetu na emerytury, czy przeznaczymy te pieniądze np. na innowacyjną gospodarkę, drogi, edukację i opiekę zdrowotną. Zmiana jest bolesna. Oznacza

Wcześniejsze emerytury - dla kogo po staremu

dotyczące warunków wiekowych można znaleźć w art. 184 ustawy emerytalnej z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Uwaga! Do wymaganego tzw. warunku stażowego (mężczyzna: 25-letni okres pracy, kobieta: 20-letni), który trzeba

Maciej Samcik odpowiada na pytania czytelników ws. OFE [CZĘŚĆ II]

stopniowe przesuwanie stanu kont z OFE do ZUS. I w związku z tym OFE będą musiały sprzedawać trochę akcji, żeby mieć kasę dla ZUS. Chyba że więcej będzie nowych składek wpływających od osób, które zdecydowały się pozostać w OFE.Więcej o tym, jakie konsekwencje ma dla nas decyzja rządu i jaką decyzję - ZUS

Wcześniejsze emerytury - eksperci ZUS i Ministerstwa Pracy odpowiadają na pytania czytelników

wniosek o emeryturę zgłosi dopiero po ukończeniu 60 lat, to nie będzie podstaw do przyznania jej wcześniejszej emerytury. W takiej sytuacji ZUS przyzna emeryturę w związku z osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego i obliczy ją według nowych zasad, z uwzględnieniem tzw. metody mieszanej (częściowo wg

Kto nie straci wcześniejszej emerytury

czy 2011 r., ale najpóźniej w 2013 roku. Wtedy bowiem osiągnie powszechny wiek emerytalny (60 lat) i dostanie zwykłą emeryturę wyliczaną na nowych zasadach. Szczególne warunkiNa wczesną emeryturę mogą również przejść osoby urodzone po 1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, choćby spełniał on warunki do nabycia takiego świadczenia. Odprawa nie przysługuje także w razie uzyskania przez pracownika po rozwiązania umowy o pracę renty rodzinnej (Wyrok SN z 9 grudnia 1999 r., I PKN 408/99). Ile wynosi odprawaWysokość odprawy

Wszystko o emeryturach z ZUS

osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r. będzie wynosiła: ** w 2009 r. - 80 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 20 proc. emerytury obliczonej na nowych zasadach; ** w 2010 r. - odpowiednio 70 i 30 proc. ** w 2011 r. - 55 proc. dotychczasowej i 45 proc. nowej, ** w 2012 r. - 35 proc

Kto nie straci wcześniejszej emerytury

odejdzie na emeryturę: w 2009 r. będzie dostawała 80 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 20 proc. na nowych; w 2010 r. - odpowiednio 70 i 30 proc.; w 2011 r. - 55 proc. i 45 proc.; w 2012 r. - 35 proc. i 65 proc.; w 2013 r. - 20 proc. i 80 proc. Uwaga druga! Od 2014 r. emerytura

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

, kto ma już źródło utrzymania:* prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, a od 14 października (patrz - Ważne przepisy) także renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego;* zasiłku stałego, zasiłku

Grecja przyciśnięta cięciami: 30 proc. ludzi poniżej progu ubóstwa

konserwatywnej Nowej Demokracji (opcja: dotrzymać "memorandum", a potem je zmodyfikować"). Już wiosną 2012 r. zatwierdzono przepisy o obniżeniu płacy minimalnej z 751 euro do 586 euro (to ok. 420 euro netto) - litr mleka kosztuje w Atenach do 1,3 euro, a bochenek chleba 1,5 euro. Reszta "

Sejm za doprecyzowaniem zasad wyliczania kapitału początkowego

. - nieskładkowym. Zdaniem autorów zmian to powoduje, że matki, które będą mieć emeryturę przeliczaną w formule kapitałowej tracą na wymiarze - i tak niskiego - świadczenia. Nowelizacja wprowadza przepisy, które zapewnią równe potraktowanie sytuacji kobiet po styczniu 1999 r. jak i przed, jeśli chodzi o wkład w

Rząd stracił alibi. Zaoszczędzi miliardy złotych?

: wprowadzenia tzw. reguły wydatkowej, reformy emerytur mundurowych, nowelizacji ustawy rentowej i zmiany reguły wydatków na obronność.Kaganiec na budżet Reguła wydatkowa ma być swego rodzaju kagańcem nałożonym na wydatki budżetu - mogłyby rosnąć co roku maksymalnie o wskaźnik inflacji plus 1 pkt proc.- Reguła

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

wcześniejsza emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (więcej o emeryturach nauczycieli przeczytasz na www.wyborcza.pl/emerytury). Ważne! Jeśli ktoś spełni te warunki, nie musi się zwalniać, na wczesną emeryturę może przejść w kolejnych latach (byle przed ustawowym wiekiem

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

zeszłego roku zakwestionował Trybunał Konstytucyjny i nakazał zmianę przepisów. Dlatego od ostatniego czwartku, aby przejść na emeryturę, 60-latek nie potrzebuje żadnych orzeczeń lekarskich - wystarczy 35-letni staż pracy. Uwaga! Czy 60-letni przedsiębiorca może się ubiegać o wcześniejsze świadczenia

Emerytura dla nauczyciela

emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W tym przypadku wiek ma znaczenie - z wcześniejszych świadczeń skorzystają nauczyciele, którzy do końca 2008 r. ukończyli 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), będą mieli 20 lat stażu pracy, w tym 15 w

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

stażu pracy, w tym 20 lat w oświacie. Drugi sposób to wcześniejsza emerytura na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (więcej o emeryturach nauczycieli przeczytasz na www.wyborcza.pl/emerytury). Ważne! Jeśli ktoś spełni te warunki, nie musi się zwalniać, na wczesną emeryturę może

Stan realizacji exposé, czyli na tropach reform

emerytury i renty mają wzrosnąć "po równo", o 71 zł), parlament go przyjął, a prezydent podpisał. Właśnie jednak odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy zmiana zasad waloryzacji jest zgodna z ustawą zasadniczą. Ustawa gotowa, czeka na werdykt Trybunału Konstytucyjnego

Emerytury dla 60-latków już są. Jakie warunki trzeba spełnić?

emerytury 60-letnim mężczyznom, potrzebna jest specjalna ustawa przyjęta przez rząd i przegłosowana przez parlament. Nową ustawę emerytalną (zwaną projektem nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz U z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) już na

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Tyle w wersji krótkiej, teraz rozpoczynają się szczegółowe warunki. I tak, działalność rolniczą trzeba wykonywać, osobiście i na własny rachunek, jako pełnoletnia osoba fizyczna. Czyli, jeśli ubezpieczony w Kasie zaprzestaje pracy w

Jakie emerytury z ZUS?

pomostowych, wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r. Jeśli jednak prezydent zawetuje ustawę, a parlament nie odrzuci weta, od nowego roku przechodzenie na wcześniejsze emerytury zostanie całkowicie zablokowane. No cóż, mamy niewysokie emerytury i skomplikowany system emerytalny. Gubimy się w gąszczu przepisów

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz - Ważne przepisy). Szykuje rewolucję w świadczeniach pielęgnacyjnych. Najprościej mówiąc, chce rozdzielić opiekunów niepełnosprawnych dzieci i opiekunów dorosłych. Dziś wszyscy mają te świadczenia bez względu na dochody. Rząd chce, by uprawnieni

Pieniądze na dzieci

tożsamości, dane o dochodzie, o bezskutecznej egzekucji, odpis orzeczenia przyznającego alimenty lub ugody. Uwaga! Już od 1 lipca 2011r. mamy ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych (patrz - Ważne przepisy). Zamiast niektórych zaświadczeń zarówno do zasiłków rodzinnych jak i alimentów wystarczy

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

, musimy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności). Co musimy dostarczyć, podpowiedzą nam w instytucji wypłacającej świadczenia w naszej gminie. Możemy to też sami znaleźć (wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów) w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 (patrz

Wróżenie z fusów losów KRUS-u. Ile dokładamy?

koalicję zawiąże z SLD. I wtedy szanse na kompromis w sprawie KRUS będą o wiele większe. Może Trybunał Konstytucyjny także brał to pod uwagę, bo dał na poprawę przepisów 15 miesięcy. To pozwoli zabrać się za reformę zaraz po przyszłorocznych wyborach. Składka zdrowotna Czy możliwe jest - tak jak chce

W Poznaniu eksmitują dzieci na bruk

nieprawda. Dziś dług Ireny wraz z odsetkami to 43 tys. zł.- Jak oni to wyliczyli?! - dziwi się kobieta. 1 kwietnia 2011 sędzia Katarzyna Dyrduł-Meissner orzekła o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego Jagody (wtedy jeszcze tylko z 3-letnią córeczką) i Ireny. Uznała, że mogą nadal mieszkać u brata Jagody

Po pewną pensję i przywileje

zakładce rekrutacja. Emerytury po reformie Reforma emerytur mundurowych została przegłosowana w Sejmie. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2013 r. Policjanci i żołnierze będą musieli dłużej pracować. Ich służba zostanie wydłużona do 25 lat (dziesięć lat dłużej niż dziś). Aby

O co prezydent spiera się z premierem

już zimna wojna" - pisze Andrzej Stankiewicz w tygodniku "Newsweek". I wylicza pola konfliktu: prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która zmienia zasady waloryzacji emerytur i rent. Świadczenia mają wzrosnąć o konkretną kwotę - 71 zł, a nie procentowo. To jest korzystne

SLD znowu nie pomoże PO

przekonamy PO do przedłużenia obowiązywania przepisów o emeryturach pomostowych o rok.W Sejmie są dwa projekty ustaw nad którymi można pracować: (projekt OPZZ, reformujący emerytury pomostowe, podpisany przez 700 tys. obywateli, projekt SLD, przedłużający obecny system emerytur pomostowych do 2011 r. Ustawę

Siódmy rok bez wypłaty

rozmowę zgadza się posłanka Elżbieta Rafalska (PiS): - W sprawie tych zaległych pensji pisałam do prezydenta, do premiera, do ministra zdrowia, do ministra finansów, do rzecznika praw obywatelskich - i nic to nie dało. Na szczęście w 2011 roku weszła nowa ustawa, wedle której szpital może być postawiony w

Platformę wykończy zasiłek pogrzebowy

najgorzej sytuowanych Polaków. Dla nich na osłodę premier ma kwotowy wzrost rent i emerytur. Ma zastąpić waloryzację procentową. To oznacza, że te najniższe świadczenia mocniej pójdą w górę. - Rząd SLD też to kiedyś rozważał, ale przeważyły głosy wybitnych konstytucjonalistów, że to niekonstytucyjne. Jak

Boni: Na razie kupujemy czas

2011 i kupiliśmy czas patrząc na rozwój sytuacji. Ale dyskusję o następnych krokach, o tym co i jak dalej - musimy spokojnie i odważnie prowadzić. A jednak rządowe propozycje równoważenia finansów publicznych rozczarowują. Wielu komentatorów oczekiwało bardziej radykalnych zmian, które uzdrowią finanse

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych www 9 XII - informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie I - VI 2012 www Rok 2013 3 I - sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach

Referendum niepodległościowe w Sudanie Południowym

Referendum niepodległościowe w Sudanie Południowym – głosowanie odbywające się w dniach 9-15 stycznia 2011 roku w sprawie podziału Sudanu na część południową i część północną. Jest ono wynikiem ustaleń pokojowych z 2005, podjętych na zakończenie ponad dwudziestoletniej wojny domowej

Niepełnosprawność

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zobacz tekst ujednolicony () Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychUstawa z dnia 17 grudnia 1998

Bezrobocie w Polsce

18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów nie osiągnęła wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)), nie nabyła prawa

Plan Hausnera

, gdy inflacja nie przekroczy 5%Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Społecznych oraz niektórych innych ustaw ().19 listopada upadł rządowy projekt ustawy przewidującej stopniowe wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65. roku życia. Przeciwko głosowali posłowie SLD

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.