1 grupa renta

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Rencistów jest coraz mniej

Rencistów jest coraz mniej

Obecnie na rencie z tytułu niezdolności do pracy jest ok. 1 mln 48 tys. Polaków. Jeszcze w 1998 r. mieliśmy aż 2,7 mln rencistów. Dziś o rentę jest zdecydowanie trudniej

Przepraszam, to za mało

13 lat temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych popełnił błąd, który potem ukrywał, a teraz, z powodu tej pomyłki, zabrał choremu na raka rentę

Renty zwykłe i mundurowe

Według najnowszych danych ZUS na rencie z powodu niezdolności do pracy jest ok. 1 mln 69 tys. Polaków. Średnia renta to dziś 1498 zł brutto. Rencistów ciągle obowiązują limity w dorabianiu

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

wynosi 697,50 zł miesięcznie. Ważne! Sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje specjalny dodatek. - Od 1 marca 2012 r. najniższa renta rodzinna wynosi 799,18 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej - 367,79 zł. Uwaga na zarobki Osoby pobierające rentę rodzinną mogą dorabiać. Nie mogą

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

Od przyszłego roku zmienią się nie tylko emerytury, ale też renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla kogo renta Wedle obowiązujących przepisów, aby dostać rentę, należy spełnić (łącznie) określone w prawie szczegółowe warunki. 1. Warunek pierwszy - trzeba być oficjalnie uznanym za niezdolnego

Kto może przejść na rentę

rentę, dostały mniej. W ustawie zapisano, że "W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy kwota waloryzacji wynosi 75 proc. kwoty 71 zł". Wcześniej najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosiła 560,13 zł brutto. 75 proc. z 71

Zmiany w rentach

Zmiany w rentach

Dokładnie 30 sierpnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Nowe przepisy pozwolą dorabiającym rencistom socjalnym na wyższe zarobki. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - było to niewiele ponad 1 tys zł brutto. Jeżeli ktoś przekroczył

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

świadczenia lub może zostać im ono odebrane.Zgodnie z prawem można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia 2012 r. to 2457,20 zł zł brutto).Po przekroczeniu tego progu renta jest zmniejszana. O ile? O kwotę, o jaką przekroczyliśmy limit. Jeżeli więc pani Agnieszka dorobiła na

Jak zmienią się renty

Jak zmienią się renty

długi, wcześniejszy okres składkowy. Dla pewnej grupy ubezpieczonych będzie to rozwiązanie ułatwiające otrzymanie renty - mówi ekspert KIG. Przykład. Pani Anna (55 lat) pracowała 31 lat. 6 lat temu została jednak zwolniona i od tego czasu nie jest nigdzie zatrudniona. Żyła ze zbierania jagód i drobnych

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

O przeprowadzonej już reformie emerytalnej służb mundurowych napiszemy jutro. Zmiany dotyczą tych, którzy pracę w wojsku, policji czy straży rozpoczęli po 1 stycznia 2013 roku.Tymczasem planowana reforma rent i zmian w zwolnieniach lekarskich ma dotyczyć wszystkich mundurowych.Renty Koalicja PO-PSL

Zmiany w rentach

Zmiany w przepisach rentowych są raczej nieuchronne. Najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku. W niektórych przypadkach renty mogą być nawet o 30 proc. niższe od tych, które zostałyby wyliczone według obecnego systemu. Dlaczego? Kwota świadczenia będzie - w dużo większym

Jakie zmiany szykują się w rentach

Jakie zmiany szykują się w rentach

Komorowskiego jest mało prawdopodobne. Jeśli zmiany wejdą w życie, zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.Przypomnijmy, że w listopadzie 2008 roku prezydent Lech Kaczyński zawetował nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uzasadniając to tym, że nowy sposób

Zmiany dla mundurowych

Zmiany dla mundurowych

;.Projekt założeń już został przyjęty przez rząd.W miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich mundurowych będą dwie:niezdolny do służby, niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu.Zniknie tzw. III grupa inwalidzka - niezdolny do służby, ale zdolny do pracy, która uprawnia do renty

Renta nie dla każdej wdowy

Renta nie dla każdej wdowy

, którzy zginęli, pełniąc obowiązki służbowe. Impulsem była informacja o tym, że wdowa po jednym z nich, ofierze katastrofy smoleńskiej, nie otrzymała renty z ZUS.Jedyną grupą zawodową, którą obowiązują szczególne zasady, są żołnierze. Wdowy po tych, którzy zginęli na misjach zagranicznych, mają prawo do

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

pracy. Od 1 marca 2008 r. wysokość renty socjalnej to 534,48 zł. Renta ta podlega waloryzacji.Podstawą do przyznania renty socjalnej są także: (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, (orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów.Niezbędne

Waloryzacja emerytur i rent 2013

Waloryzacja emerytur i rent 2013

średnia emerytura w pierwszym półroczu 2012 r. wynosiła 1850 zł brutto. Po waloryzacji wzrośnie o 77,70 zł, do 1927,70 zł brutto. Średnia renta wzrośnie z obecnych 1400 zł brutto do 1458,80 zł brutto, czyli o 58,8 zł. A jak to będzie wyglądać w poszczególnych grupach zawodowych?Średnia emerytura górnika

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych (DzU 09.105.869). Mimo że na rozszerzenie wykazu chorób naciskały różne grupy zawodowe, od lipca 2009 roku lista została skrócona. Jeśli zachorowałeś przez pracę, ale twojej choroby nie ma na liście, renty ani odszkodowania nie

Jak się starać o rentę

Jak się starać o rentę

nieskładkowym. Ważne! Jak długi okres składkowy i nieskładkowy jest wymagany do tego, by otrzymać rentę? To wszystko zależy od wieku, w którym staliśmy się niezdolni do pracy: - 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, - 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej

Czy będą zmiany w rentach rodzinnych?

straci, może zapaść do końca tego roku.Żony górnikówTymczasem część posłów nie zgadza się na redukowanie przywilejów rentowych. Chce grupę uprawnionych powiększyć. Kilka tygodni temu do rady nadzorczej ZUS trafił do zaopiniowania projekt ustawy grupy posłów PiS, którzy chcą dać specjalne renty wdowom po

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

rozszerzenie naciskały różne grupy, np. kierowcy czy pielęgniarki, od lipca 2009 r. lista została skrócona. Do tego czasu zawierała całe grupy chorób, np. nowotwory. O tym, czy dany rodzaj nowotworu został wywołany przez pracę, decydowali już specjaliści. Teraz, z nielicznymi wyjątkami, wykaz wymienia raczej

Batalia o wdowi grosz

Batalia o wdowi grosz

rentowego" musi być rozłożona na co najmniej kilka lat. Tymczasem część posłów nie zgadza się na redukowanie przywilejów rentowych. Chce za to je jeszcze poszerzać. Kilka dni temu do rady nadzorczej ZUS trafił do zaopiniowania projekt ustawy grupy posłów PiS, którzy chcą dać specjalne renty wdowom po

Cywil z ZUS ma gorzej

Cywil z ZUS ma gorzej

mundurowego. Cywile im dłużej chorują, tym mniejszą mają emeryturę. Bo nie odprowadzają składek.Emeryt mundurowy jednocześnie z emeryturą może pobierać - ewenement na skalę światową - część renty! Specjalna renta (tzw. III grupa inwalidzka) może zwiększyć emeryturę o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidztwo

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

, a u nas maleją. Porównajmy, jaką część produktu krajowego brutto się na nie przeznacza. Podzielmy w tym celu państwa UE na trzy grupy. Mamy strefę euro (17 bogatych krajów do 2013 r.), a następnie "trójkę", z którą Polskę często się porównuje: Czechy, Słowację i Węgry. Jest jeszcze "

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

mogą ubiegać się tylko o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Są za to zwolnione z wymogu posiadania określonego stażu pracy.Zdarzenia równe wypadkom przy pracyIstnieje cała grupa zdarzeń zrównywanych przez prawo z wypadkiem przy pracy. Dzieje się tak, gdy dojdzie do nich

Tej pomocy ciągle jest za mało

spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów.ZUS może przyznać rentę socjalną stałą (gdy nie ma szans na wyzdrowienie) lub okresową (najczęściej od 3 do 5 lat). Renta socjalna inaczej niż np. renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest wszystkim w jednakowej

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy kwota waloryzacji wynosi 75 proc. kwoty (71 zł)".Po waloryzacji renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 613,38 zł brutto. Dodatki procentowo Podwyższone zostały też wszystkie dodatki. Wzrosły nie o 71 zł

Waloryzacja emerytur i rent 2012

podwyżkę dostaną emeryci, których termin wypłaty wypada 1 marca. Kolejne terminy to 5, 10, 15, 20 lub 25 marca Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. Obejmie ponad 9 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np

Polacy uciekają do emerytury. ZUS płaci miliony na wcześniejsze świadczenia

pracę. Według ZUS jest za zdrowy na rentę, a emerytura jeszcze mu nie przysługuje. O świadczeniu dowiedział się od sąsiada, który pobiera je od trzech lat. Dziś wynosi ono ok. 1 tys. zł brutto, czyli o blisko 200 zł więcej niż minimalna emerytura. Pan Stefan nie zastanawiał się ani chwili. - Może to nie

Waloryzacja emerytur i rent 2012

dokumentów, aby ją dostać. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczają nowe, wyższe świadczenie.Wyższą emeryturę (lub rentę) każdy dostanie od marca, w swoim terminie, w którym dziś odbiera świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca).Waloryzacja kwotowa? Nie będzieLatem ubiegłego roku premier

Tusk proponuje protestującym rodzicom wzrost świadczeń od 1 maja

budżecie państwa - z planu na budowę i remonty dróg lokalnych na wzrost świadczeń. Projekt zgłoszony ma być jako komisyjny, żeby maksymalnie skrócić proces legislacyjny. Premier chce, by sejmowa komisja przedstawiła go na najbliższym posiedzeniu. Jak poinformował, od 1 maja świadczenie dla rodzica

Co dalej z KRUS?

społecznemu lub nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Ubezpieczonych w KRUS można podzielić na trzy grupy:1. Rzeczywistych rolników, którzy orzą, sieją, hodują i sprzedają. Wychodzi im to raz lepiej, raz gorzej ale takich osób jest ponad 200 tys. Wedle danych Eurostatu zamieszczanych niedawno

Abonament drożeje, gdy nie płacisz

z grup inwalidów oraz członkowie ich rodzin pozostających po nich, jeśli osoby uprawnione w chwili śmierci pobierały rentę z tytułu inwalidztwa; *inwalidzi na skutek przymusowego pełnienia wojskowej służby zastępczej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu lub batalionach

Ruszyła waloryzacja

swoim terminie otrzymywania świadczeń - 1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Niektórych Polaków odwiedził więc już listonosz (albo wyższe świadczenia dostali na konto). Mogą więc wyliczenia z tego tekstu porównać ze swoim odcinkiem emerytury czy renty. Inni mogą się od nas dowiedzieć, na jaką

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostaną 80 proc. pensji

renta (tzw. III grupa) może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo z niej korzystają. Cywil może sobie o takim prawie pomarzyć. Mundurowy nie płaci

Wyższa waloryzacja emerytur i rent 2012

świadczenie.Listonosz przyniesie nam wyższą emeryturę lub ZUS czy KRUS wyśle nam wyższą emeryturę na konto.Wyższą emeryturę (lub rentę) każdy dostanie od marca, w swoim terminie, w którym dziś odbiera świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca).Jestem na rencie. Czy waloryzacja obejmuje też renty

Pytania o waloryzację

miesiąca. Piszecie, że waloryzacja ma być w marcu. Czy to znaczy, że podwyżkę listonosz przyniesie mi jeszcze w marcu, czy dopiero w kwietniu? Zwaloryzowaną, wyższą emeryturę lub rentę Polacy będą odbierać w marcu tego roku, w swoim terminie otrzymywania świadczeń - 1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia

Co politycy obiecują emerytom

pobierał co miesiąc 1000 zł. Pani Zofia ma teraz dwie możliwości. Może zachować swoją emeryturę (700 zł) i dodatkowo dostać jeszcze 30 proc. emerytury męża (czyli 300 zł). Razem wychodzi 1 tys zł.Może też przejść na rentę rodzinną po mężu - dostanie więc 850 zł i jeszcze ubiegać się o 30 proc. swojego

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

każdy inny pracownik ubiegający się o rentę - że ma wymagany przez przepisy tzw. okres składkowy i nieskładkowy. Jego długość zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Każdy ubezpieczony musi udokumentować okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej: 1 rok - jeśli

Co się powinno zmienić w KRUS?

indywidualni zostali objęci ubezpieczeniem społecznym i zaczęli opłacać składkę. Co prawda rolnicy już na początku lat 60. otrzymywali świadczenia emerytalne (zwane początkowo rentą starczą), ale miały one charakter ekwiwalentu pieniężnego za przekazane państwu gospodarstwo rolne.Nie wszystkie osoby, które

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

rentę) każdy dostanie od marca w swoim terminie, w którym dziś odbiera świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). Dla kogo podwyżka?Przyszłoroczna marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

Marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura

Waloryzacja emerytur i rent 2012

ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpieczeń społecznych a wysokością należnego z tego tytułu świadczenia (preferowania osób o dłuższym stażu ubezpieczeniowym i opłacających wyższe składki). Mechanizm waloryzacji kwotowej dzieli świadczeniobiorców (...) na dwie grupy. W pierwszej znajdą się osoby otrzymujące

Jaka pomoc dla chorych na SM

muszą być okresy składkowe i nieskładkowe, by otrzymać rentę? Wszystko zależy od wieku, w którym chory stał się niezdolny do pracy.** 1 rok okresów składkowych i nieskładkowych - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;** 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku

Jak wcześniej odejść na emeryturę

powinien mieć skończone 56 lat i 20 lat stażu (kobieta) lub 61 lat i 25-letni staż (mężczyzna). Przedsiębiorca ubiegający się o świadczenie musiał prowadzić firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którym ZUS odebrał rentę, bo np

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

niezdolnym do pracy z powodu niesprawności, która powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub na studiach. Jej wysokość jest stała, to 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2011 roku to 611,67 zł brutto. Kwota ta będzie obowiązywała do

Waloryzacja, czyli podwyżki dla emerytów i rencistów

Zwaloryzowaną, wyższą emeryturę lub rentę Polacy powinni odebrać już w marcu, w swoim terminie otrzymywania świadczeń - 1, 5, 10, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca. Wszystkich emerytów i rencistów powinien więc już odwiedzić listonosz albo wyższe świadczenia dostali już na konto. Mogą więc wyliczenia z

Pomoc dla diabetyków

wyznaczonym dniu trzeba się stawić przed ich obliczem. Zespół orzeka o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności (dawniej były to III, II i I grupa inwalidzka).Ludzie często są przekonani, że orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy, a

Ile zapłacić rodzicom dzieci niepełnosprawnych?

, że sztuką jest takie gospodarowanie pieniędzmi, by dla wszystkich starczyło. Po tym spotkaniu strona rządowa ogłosiła, że od 1 maja świadczenie pielęgnacyjne - dziś 620 zł (plus 200 zł dodatku) - wzrośnie do 1 tys. zł netto, od 1 stycznia 2015 r. - do 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 r. - do 1,3

Rencista w kryzysie

wtedy rentę niech świadczy to, że wśród rencistów z tamtego okresu jest kilkutysięczna grupa, którym przyznano świadczenie z powodu astmy. Pomysł jednak poległ, a dzisiaj w ZUS-ie mówi się, iż nie ma szans na jego reaktywację. Wciąż więc funkcjonuje spora grupa rencistów pobierających świadczenie mimo

Uciekamy przed bezrobociem. Jak przeżyć, 60-latku?

straciło 900 tys. osób) i zaostrzenia kryteriów przyznawania rent (mamy ich najmniej w historii - ok. 1 mln) świadczenia przedemerytalne dla wielu osób są jedynym sposobem na stały dochód. Bo znalezienie nowej pracy w przypadku starszych ludzi często graniczy z cudem.Aby dostać świadczenie przedemerytalne

Co grozi niepłacącym abonamentu RTV

pozostającymi po nich; *mają status osoby represjonowanej i są zaliczane do jednej z grup inwalidów oraz są członkami ich rodzin pozostających po nich, jeśli osoby uprawnione w chwili śmierci pobierały rentę z tytułu inwalidztwa; *inwalidzi na skutek przymusowego pełnienia wojskowej służby zastępczej w

Kosiniak-Kamysz: środki na wyższe świadczenie pielęgnacyjne nie z rezerwy

, od 1 listopada 2009 r. - 520 zł, od 1 listopada 2011 r. - 620 zł, a od 1 stycznia 2013 r. - 830 zł. Przypomniał także, że w 2009 r. nie każdy mógł skorzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż obowiązywał próg dochodowy. Wówczas grupa świadczeniobiorców wynosiła 70 tys. osób, w 2013 r. świadczenia

Rząd ustępuje protestującym rodzicom. Ale oni nie chcą skończyć okupacji Sejmu

- Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci wzrosną od 1 maja do 1000 zł netto, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł. Tym samym osiągną wysokość płacy minimalnej - powtórzył wcześniejsze propozycje minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Składał je w

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

jeden warunek - lekarz orzecznik musi stwierdzić, że dana osoba ma szansę na powrót do pracy.Kolejną grupą są **osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Przykład. Pan Stefan zachorował. Lekarz orzekł, że nie może pracować, i przyznał mu rentę, ale tylko na rok (tzw. renta

Dla opiekunów niepełnosprawnych

W wakacje pojawiło się kolejne rozporządzenie dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych. I kolejna wersja projektu ustawy zmieniającej zasady wspierania opiekunów niepełnosprawnych. Jakie zmiany już przygotowuje rząd?Dodatek do końca rokuOd 1 lipca obowiązuje najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów

Fiasko rozmów opiekunów niepełnosprawnych z ministrem pracy

opiekunami niepełnosprawnych dzieci. Jego zdaniem sytuacja tych dwóch grup jest różna; argumentował, że dorosłe osoby niepełnosprawne często miały okazję wypracować sobie świadczenia, np. rentę czy emeryturę. Tak jest np. w przypadku starszych osób niesamodzielnych, które potrzebują opieki ze względu na wiek

Fiasko rozmów opiekunów niepełnosprawnych z ministrem pracy

opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, że będzie bronił zróżnicowania między nimi a opiekunami niepełnosprawnych dzieci. Jego zdaniem sytuacja tych dwóch grup jest różna; argumentował, że dorosłe osoby niepełnosprawne często miały okazję wypracować sobie świadczenia, np. rentę czy emeryturę. Tak jest np. w

Jak ZUS płaci za swoje błędy

emerytury przed sądem, ale nic się nie dzieje. Emerytura jak nie przychodziła, tak nie przychodzi. - Czy ZUS ma jakiś określony czas na wypłatę - pyta jeden z czytelników. ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy

Przed emeryturą nie mogą cię zwolnić

więc odpowiednio po ukończeniu 56 i 61 lat. Uwaga! Niektóre grupy zawodowe mają jednak zapewnioną ochronę przed zwolnieniem wcześniej. Dotyczy to pracowników, których wiek emerytalny jest niższy, bo mają prawo do wcześniejszej emerytury. Niższy - zazwyczaj o 5 lat - wiek emerytalny mają też pracownicy

We wtorek pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych

zł, ze składkami - 1576 zł, a od 2016 r. - 1300 zł, ze składkami - 1703 zł. Protestujący przygotowali własny projekt ustawy, w którym proponują m.in., aby od 1 maja świadczenie wynosiło 40 proc. średniego wynagrodzenia. Rodzice chcą także wydłużenia okresu oskładkowania na ZUS - z 25 lat na pełen

We wtorek pierwsze czytanie projektu ws. świadczeń pielęgnacyjnych

m.in., aby od 1 maja świadczenie wynosiło 40 proc. średniego wynagrodzenia. Rodzice chcą także wydłużenia okresu oskładkowania na ZUS - z 25 lat na pełen czas faktycznego sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Jak zapowiadali, projekt w ich imieniu złożyć ma klub SP. Rodzice chcą także

Eksperci: powikłania cukrzycy zbyt częste wśród polskich chorych

większość umrze z tego powodu. Dr Dzida zwrócił też uwagę na to, że leczenie powikłań cukrzycy jest bardzo kosztowne, a poza tym generują one ogromne koszty dla budżetu państwa - tzw. pośrednie i społeczne - związane z utratą zdolności chorych na cukrzycę do pracy, pobieraniem przez nich rent, konieczność

Pomoc dla osób starszych i chorych

zasiłek jest przyznawany automatycznie z urzędu. W chwili obecnej kwota dodatku wynosi 203,5 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku inwalidy wojennego niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji dodatek wynosi 305,25 zł. Kwoty te zmienią się od 1 marca - wysokość tej zmiany będzie zależna od wysokości

Tysiąc czyni złodzieja

FOR. - Każde postępowanie powinno być możliwie tanie, ale karne ma być przede wszystkim sprawiedliwe. Uwzględniać interes pokrzywdzonego. Dla niektórych 250 zł to wciąż jedna czwarta emerytury. Rzeczywiście. Od 1 marca najniższa emerytura wynosi 831 zł, najniższa renta dla osoby całkowicie niezdolnej

Emerytem najlepiej być na Śląsku

niektórych grup społecznych są skutecznie zabetonowane. Na przykład górnicy wysokie świadczenia mają dzięki specjalnej ustawie wprowadzonej za rządów SLD w 2005 r.Sojusz, walcząc o sukces wyborczy, wyłączył też mundurowych z powszechnego systemu emerytalnego i przedłużył przywileje emerytalne dla 1 mln

Seniorzy chętnie porównują Polskę do Europy. Zawsze na korzyść tej drugiej? [LISTY]

emerytury czy renty. Nie ma żadnej polityki senioralnej państwa. Oto z czym mamy problemy:1/ Brak zniżek na leki (nie piszę już o darmowych lekach, jak było dawniej)2/ Brak ułatwień w komunikacji miejskiej, w Krakowie była zniżkowa Karta Seniora, ale miasto po roku z niej się wycofało. Jak seniorzy mają

Młodzi wypną się na starość

Komitetu, zamiast szukać na oślep pieniędzy na pochłaniające miliardy zabezpieczenia społeczne (renty i emerytury to jedna czwarta wydatków publicznych w 2012 r.) - warto wymyślić, jak ten system uszczelnić i zmniejszyć wydatki.Dziś Kowalski podlegający pod ZUS ma prawo czuć się frajerem wykiwanym przez

Podatki jak durszlak

. Najpierw zaczynamy myśleć o zwykłych ulgach.Dziś trudno tu już coś ugrać, jedyna poważna ulga, ta na dzieci, oznacza konieczność posiadania dzieci. Na nie zaś trudno się skusić z powodu 1 tys. zł z okładem odpisu podatkowego. Albo więc ktoś ma dzieci i przy okazji ma ulgę, albo nie ma ani tego, ani

Prawa ekonomii działają nawet w kryzysie

- 1900 euro miesięcznie. Rzecz jasna, największe oszczędności przyniosą cięcia dotykające dużych grup społecznych. Emerytury od 1 tys. do 1,5 tys. euro zostaną obniżone o 2 proc., emerytury od 1,5 tys. do 2 tys. o 5 proc., emerytury powyżej 2 tys. euro o 10 proc. Wszystkie emerytury mają zostać

Hojny ZUS

finansowe: 1 stycznia tego roku weszły w życie przepisy bardzo korzystne dla osób, które nie mają zaświadczeń o zarobkach sprzed lat i z tego powodu ZUS wypłacał im niższą emeryturę bądź rentę. Chodzi o nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rzecz dotyczy obliczania

Waloryzacja - jednak wyższa!

składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczają nowe, wyższe świadczenie.Wyższą emeryturę (lub rentę) każdy dostanie od marca, w swoim terminie, w którym dziś odbiera świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca).Jaką dostaniesz emeryturę po marcowej

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

zwykle niesamodzielna ekonomicznie. Nie miała możliwości wypracowania sobie jakichś źródeł dochodu (np. emerytury czy renty) i nie może współfinansować opieki.Od kiedy zmiany?Projekt przewiduje, że ustawa weszłaby w życie 1 stycznia 2013 r. Daje półroczny okres przejściowy. Do końca czerwca 2013 r. osoby

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

żądanych odszkodowań), jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł (łącznie od wszystkich powodów). W przypadku roszczenia o wartości 1 mln zł tego typu opłata wyniesie więc 20 tys. zł. Grupa składająca pozew musi też sfinansować ogłoszenie w ogólnopolskiej gazecie informujące o toczącym się

Gdy ZUS się pomyli...

odszkodowań), jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł (łącznie od wszystkich powodów). W przypadku roszczenia o wartości 1 mln zł tego typu opłata wyniesie więc 20 tys. zł. Grupa składająca pozew musi też sfinansować ogłoszenie w ogólnopolskiej gazecie informujące o toczącym się postępowaniu

Będą podwyżki rent i emerytur

renciści to grupa, która w ostatnich latach została "szczególnie uderzona" przez pozbawienie prawa do corocznej waloryzacji. Dziś zgodnie z prawem waloryzacja następuje, gdy w danym roku jest inflacja powyżej 5 proc. Renty i emerytury są waloryzowane także, jeśli inflacja przez dwa kolejne lata

Ulgi dla starszych ludzi

Nie płacisz za radio i telewizjęOd 1 stycznia zdrożał abonament. Tylko za radioodbiornik płacimy 5,65 zł miesięcznie, a jeśli także mamy telewizor, to 18,65 zł. Każdy może trochę oszczędzić, płacąc za kilka miesięcy z góry. Na przykład, gdy w styczniu opłacimy abonament za cały rok, to zapłacimy

Opanować renty

wydatki na renty są w Polsce wielokrotnie wyższe niż w innych krajach. Sfinansowanie tych świadczeń wymaga wysokich podatków nałożonych na płace, co zwiększa bezrobocie i dezaktywizuje liczne grupy społeczne" - czytamy w dokumencie resortu.

Wygrywa interes urzędnika

więcej inwestować. Średnio w gospodarce stworzenie jednego miejsca pracy kosztuje 200 tys. zł. W usługach około 100 tys., w przemyśle ponad 1 mln zł. Tymczasem w latach 90. politycy, obawiając się bezrobocia, pozwolili ludziom opuszczać rynek pracy, przechodzić na renty i wczesne emerytury.To był

Komu się należy ochrona przedemerytalna

emerytury z osiągnięciem tego wieku". W Polsce wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Czteroletnia ochrona przed zwolnieniem rozpoczynała się więc odpowiednio po ukończeniu 56 i 61 lat. Jeżeli więc masz tyle lat, masz zapewniony etat do emerytury. Uwaga! Niektóre grupy zawodowe

Jaką dostaniesz emeryturę?

inaczej miał ją wyliczaną niż ja. Czy to prawda? Tak. Reforma emerytalna z 1999 r. podzieliła Polaków na trzy grupy: Grupa pierwsza - urodzeni przed końcem 1948 r. Należą do starego systemu. Świadczenia dostają tylko z ZUS. Grupa druga - urodzeni po 31 grudnia 1948 r., ale przed 1 stycznia 1969 r

Kilka tysięcy związkowców demonstrowało w Warszawie

w WarszawieCzego domagali się manifestujący? Wszystkiego: od ochrony lasów publicznych, 1 proc. na kulturę, do lepszej opieki zdrowotnej, wzrostu minimalnych płac, zmniejszenia bezrobocia oraz zwiększenia emerytur i rent. By bronić swoich interesów przybyli, i górnicy, i hutnicy, nauczyciele

ZUS liczy nam emerytury

Ministerstwa Pracy wynika, że emerytury dzisiejszych 20-, 30- i 40-latków - oszczędzających już w nowym systemie - będą nawet o jedną trzecią niższe od obecnych. Co jest w liście z ZUS Punkt 1 To tzw. zwaloryzowany kapitał początkowy (dotyczy tylko osób, które pracowały przed 1999 r.). Co to dokładnie znaczy

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

umowie nie określamy daty rozwiązania umowy. Obie strony mogą ją wypowiedzieć wcześniej. Długość okresu wypowiedzenia związana jest ze stażem pracy u danego pracodawcy i wynosi: - 2 tygodnie (jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy), - 1 miesiąc (jeżeli pracownik był zatrudniony co

Odprawy emerytalne i rentowe

Jak potężne emocje budzi temat odpraw emerytalnych, można się było przekonać ostatnio, gdy wśród polskiej armii pojawiła się plotka o zniesieniu takich świadczeń dla żołnierzy. Rzekomo po 1 stycznia 2011 roku żołnierz odchodzący do cywila nie dostałby (jak dotychczas) rocznej pensji, a na dodatek

Kobieta świadka koronnego chce odszkodowania

składek emerytalnych) i 250 tys. zł zadośćuczynienia (za krzywdy) oraz 1 tys. stałej renty (za utratę zdrowia). Sprawa jest jeszcze bardziej niezwykła niż nadzwyczajna instytucja w prawie, jaką są świadkowie koronni.- W Stanach Zjednoczonych zdarzają się cywilne procesy, bo jakiś świadek miał wypadek

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

ubogich gospodarstw. Wśród gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych źródeł utrzymania innych niż emerytura i renta, czyli z różnego rodzaju zasiłków, to aż 40 proc.Kolejną grupą są renciści - 12 proc. z tej grupy gospodarstw to gospodarstwa skrajnie ubogie. Ale już wśród gospodarstw emerytów

Ksiądz złamał zakaz biskupa. Oskarża: "To wielka intryga"

ks. Stasiak. - Komentarz możecie sobie dopisać sami. Dlatego jeśli mówimy o wiarygodności i poczuciu bezkarności grupy, która czuje się zbyt pewnie w naszym Kościele, a przed którą przestrzegał nas papież Franciszek (chodzi o wspomniane przez papieża na początku pontyfikatu lobby gejowskie - red

Mundurowi dłużej w służbie

Związkowcy do końca próbowali ją zablokować. Ostatecznie musieli ulec. Nie czują się jednak przegrani. - Gdyby nie nasz sprzeciw, reforma byłaby bardziej radykalna - przekonuje Antoni Duda ze Związku Zawodowego Policjantów.Zmiany nie dotyczą mundurowych, którzy zatrudnili się przed 1 stycznia 2013

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Jest też spora

Genetyczny odcisk palca

wartość drugorzędną.Krew, pot i łzy Po odkryciu Jeffreysa zarówno badania linii papilarnych, grupy krwi, jak i antropometria musiały zejść na dalszy plan. Jedynym ograniczeniem rewolucyjnej metody analizy genomu w identyfikacji przestępców okazała się konieczność dysponowania dużą ilością DNA, powyżej 1

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

pracujących emerytów ustawa zaczęła obowiązywać od 1 października 2011 r. Część emerytów liczyła jeszcze na weto prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ten jednak ustawę podpisał. Na osłodę prezydent na początku sierpnia 2011 r. podpisał też nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, której zresztą sam

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

O co chodziło rodzicom w Sejmie?19 marca grupa rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi zaczęła okupować sejmowy korytarz. Domagali się, by ich całodobowa opieka nad dziećmi była przez państwo traktowana jak praca zawodowa, a świadczenie pielęgnacyjne, które dostają, wynosiło 40 proc. średniego

Podwójne życie dolarów

:- kurs specjalny 24 zł za dolara, a od 1972 r. - 19,92 zł za dolara. Służył głównie do rozliczania kosztów utrzymania zagranicznych placówek dyplomatycznych w Polsce; - kurs 29,88 zł za dolara stosowany przy wypłacie rent zagranicznych przez ZUS. Gdy ktoś otrzymywał rentę z tytułu pracy za granicą

Komu ZUS umorzy składki?

stycznia tego roku i umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Posłowie ulegli presji przedsiębiorców, którzy takiego ruchu domagali się od wielu miesięcy. Do uchwalenia ustawy w tej sprawie przyczynił się zwłaszcza Związek

Kodeks etyczny dla łowców nieszczęść

kilka miesięcy. Teoretycznie więc, gdyby rentę przyznano na pół roku, ofiara mogłaby nie dostać ani grosza. Z kolei umowa Grupa Finansowo-Inwestycyjna (GFI) bierze tyle samo, gdy renta zostanie przyznana na 12 miesięcy lub dłużej. W przypadku rent przyznanych na krótszy okres prowizja wynosi

Kiedy emeryci odzyskają zaległe pieniądze?

pracy opracował nową ustawę. I właśnie resort pracy to zrobił. Odpowiednią ustawę przygotował 13 grudnia 2013 r. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy: "Biorąc pod uwagę fakt, iż w chwili obecnej brak jest przepisów stanowiących podstawę wypłaty emerytur zawieszonych w okresie od 1 października

DZIŚ 19 STYCZNIA. Co się wydarzy?

* Gramy z DaniąPo klęsce z Serbią i zwycięstwie na Słowacją polscy piłkarze ręczni grają dziś z Danią - ostatnim grupowym rywalem w mistrzostwach Europy. Jeśli wygrają, zajmą drugie miejsce w grupie i medale wciąż będą w ich zasięgu. Jeśli przegrają, szanse na huczne powitanie przez kibiców na

Słuszne i niesłuszne pretensje do rządu

swoich świadczeń? Może wystarczyłoby zapewnić, że realnie one nie spadną, czyli podnosić renty i emerytury tylko o wskaźnik wzrostu cen? Rząd decyzji nie podjął, ale już to, że koalicjanci się nad tym zastanawiali to pewien przełom.Kolejna zmiana przyjęta przez rząd - nałożenie na część rolników

Praca lub emerytura

świadczeń jest przeprowadzana z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczają nowe wyższe świadczenie.Wyższą emeryturę (lub rentę) każdy dostanie od marca, w swoim terminie, w którym dziś odbiera świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub

Gdzie odebrać zawiadomienie z sądu

rentami? Tu nic się nie zmienia. Nadal roznoszą je listonosze Poczty Polskiej. Dokąd po przesyłkę sądową Pełna lista punktów awizacji w przeglądarce Polskiej Grupy Pocztowej: www.pgpsa.pl/zasieg-dzialania/

Renta socjalna

przysługuje tym osobom, które nie wypracowały okresu składkowego przed utratą zdrowia (np. niepełnosprawnym od urodzenia, niepracującym studentom i doktorantom). Renta ta stanowi 84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i podlega corocznej waloryzacji. ZUS przyznaje i wypłaca rentę od 1

Renta specjalna

Renta specjalna - uznaniowo przyznawane świadczenie pieniężne przez Prezesa Rady Ministrów (premiera RP) na mocy Art. 82.1. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tą ustawą premier ma prawo w "szczególnie uzasadnionych przypadkach

Renta rodzinna

także mogą otrzymać rentę rodzinną, o ile spełniają opisane w punkcie 1. warunki dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich. Wyliczana jest jedna łączna renta rodzinna dla wszystkich uprawnionych członków rodziny ubezpieczonej osoby zmarłej, i w razie konieczności dzielona jest równo

Seniorat (renta emisyjna)

Seniorat (senioraż, renta emisyjna, renta mennicza) jest to dochód z tytułu emisji pieniądza przez bank centralny, który posiada monopol na produkcję środków pieniężnych.Seniorat najprościej może być opisany równaniem: sM = M / P (tzw.seniorat monetarny)Seniorat jest źródłem przychodów

1 Grupa Artylerii

1 Grupa Artylerii (1 GA) – oddziały i pododdziały artylerii organicznej wielkich jednostek piechoty i kawalerii oraz artylerii Odwodu Naczelnego Wodza stacjonujące na terenie Okręgu Korpusu Nr I i podporządkowane Dowództwu 1 Grupy Artylerii.1 Grupa Artylerii została utworzona w terminie do 15

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.