życie bytomskie .pl

Agnieszka Kowalska

Buduj miasto z artystami

Buduj miasto z artystami

Do tej pory festiwal Warszawa w Budowie zajmował się architekturą i jej twórcami, reklamą w przestrzeni publicznej, wpływem mieszkańców na proces podejmowania decyzji w mieście. Teraz czas na artystów.

List dziennikarzy w obronie "Wprost"

Po wejściu funkcjonariuszy ABW grupa dziennikarzy różnych redakcji napisała list, w którym staje w obronie dziennikarzy i redaktorów tygodnika. Czytamy w nim

Nasze miasta to pola walki - oprócz galeryjnej konfekcji jest też sztuka zaangażowana [ROZMOWA]

W latach 90. poeci pisali "za oknem ni ch...a idei". Dziś artyści walczą nie tylko z cenzurą, nierównościami społecznymi, ale też o swoje prawa. Pokazuje to wystawa "Twoje miasto to pole walki" zorganizowana w ramach festiwalu Warszawa w Budowie.

Co architektura mówi o Polakach

Co architektura mówi o Polakach

gettem - aż po tygodniki opinii i prasę kobiecą. 3. Stary Browar w Poznaniu, czyli mecenat zasysający Studio ADS, 2003 Ostatnie dwie dekady to zmierzch wielkomiejskich domów towarowych i ekspansja centrów handlowych, które nawet gdy powstają w środku miasta, podporządkowane są logice życia na

A tu sprawdź gdzie można wznieść toast. Lista miejsc w całej Polsce.

A tu sprawdź gdzie można wznieść toast. Lista miejsc w całej Polsce.

Rynku Rzeszów Życie Jest Piękne w obrębie Rynku Rzeszów H2O w obrębie Rynku Rzeszów

Życie Bytomskie

Życie Bytomskie

Życie Bytomskie to lokalny tygodnik ukazujący się na terenie Bytomia i Radzionkowa. Jest pierwszym powojennym bytomskim czasopismem regionalnym. Życie Bytomskie ukazuje się od 1956 r.

Wydawcą Życia Bytomskiego jest Bytomska Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy, redaktorem naczelnym - Tomasz Nowak. Siedziba tygodnika znajduje się w Bytomiu, przy ul. Powstańców Warszawskich 15/13.

Życie Bytomskie prowadzi również serwis internetowy pod adresem "zyciebytomskie.pl".

Zobacz też: