świadectwo pracy

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Firmy doprowadziły do zniszczenia świadectw pracy tysięcy Polaków

Firmy doprowadziły do zniszczenia świadectw pracy tysięcy Polaków

Wielokrotnie zawiadamialiśmy prokuraturę, że firmy doprowadziły do zniszczenia świadectw pracy tysięcy Polaków. Odpowiedź? "Nie ma podstawy prawnej do wszczęcia śledztwa" albo "niska szkodliwość czynu".

Świadectwo pracy w spadku

Aby otrzymać świadectwo pracy, łodzianka musi odszukać spadkobierców swojego zmarłego pracodawcy. - Jak mam to zrobić? Przecież to był obcy człowiek, a dane osobowe są chronione prawem - pyta.

Znowu pracodawcy zaatakowali pracownika. Zawodowy kierowca może stracić oko

Szef ze wspólnikiem pobili pracownika, który odszedł z firmy. Kierowcę z Siemianowic Śląskich zaatakowano przed własnym domem, na oczach żony, gdy odbierał świadectwo pracy i zaległą pensję

ZUS: Polonusie, zwolnij się!

ZUS: Polonusie, zwolnij się!

informuje więc rodaków, że nie ma rady - muszą się zwolnić. Tylko w ten sposób zachowają emeryturę. Tyle że tu pojawił się kolejny absurd. ZUS w swoich pismach na dowód zwolnienia żąda przedstawienia świadectwa pracy lub odpowiedniego zaświadczenia wydanego od pracodawcy. - W Stanach nikt takich dokumentów

Jak prawidłowo zrobić przypisy w pracy ?

Przypis jest to opis konkretnego fragmentu teksu, który mówi o źródle wiedzy. Jest świadectwem rzetelności oraz wiarygodności autora pracy. Informacje ogólne. Przy tworzeniu przypisów należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku robienia bibliografii załącznikowej, istnieje kilka sposobów

200 stron SB z życia Jarosława Kaczyńskiego

200 stron SB z życia Jarosława Kaczyńskiego

Teczka Jarosława Kaczyńskiego ma 200 stron, wiele to duplikaty, kserokopie, np. dyplomu, świadectwa pracy itp. Z teczki, którą Jarosław Kaczyński wręczył wczoraj dziennikarzom, wynika, że SB zaczęło się interesować nim w 1976 r. Pojechał wtedy, po strajkach w Radomiu i Ursusie, do Płocka pomagać

Jak prawidłowo zrobić przypisy w pracy ?

Jak prawidłowo zrobić przypisy w pracy ?

możemy podzielić na:- rzeczowe - są to najbardziej rozbudowane przypisy, służące do objaśniania bądź też komentowania tekstu. Ułatwiają zrozumienie danego fragmentu pracy,- słownikowe - wyjaśniają znaczenie terminów, pojęć, które mogą być niezrozumiałe dla czytelnika,- bibliograficzne - są to źródła i

Zwolnienia w małych firmach

Zwolnienia w małych firmach

przyjął propozycji szefa rozstania z dnia na dzień, ten nie dał mu świadectwa pracy. - Sprawę oddałem do sądu, ale nie pozbyłem się kłopotów. W urzędzie pracy nie chcą mnie zarejestrować, bo nie mam dokumentów od pracodawcy - mówi poirytowany. Od urzędniczki usłyszał tylko, że bez świadectwa pracy nic nie

Jak Brytyjczycy biją się o pracę: 600 chętnych na miejsce

600 zgłoszeń na jedno wolne miejsce pracy to szokujące świadectwo rozmiarów kryzysu - pisze brytyjska gazeta "Daily Express". Gazeta zwraca uwagę, że już wkrótce w Wielkiej Brytanii może być ponad 3 miliony bezrobotnych. Nie było to zresztą żadne lukratywne stanowisko. Oferowano etat

Kobiety odważyły się mówić

Kobiety odważyły się mówić

prokuratury. Nie jest ani świadectwem moralności posła Łyżwińskiego, ani wicepremiera Leppera, ani Samoobrony. Triumf Leppera jest przedwczesny.Prokuratura energicznie zabrała się za wyjaśnianie sprawy i powinna dalej rzecz wyjaśniać. Bezstronnie, nie ulegając politycznej histerii, jaką uruchomił Lepper

Poszaleliście z tą pracą

-letni już nie jest nastolatkiem, a 60-letni - tym bardziej. Jest czas pracy i czas odpoczynku, który nazywa się emeryturą, i moim zdaniem powinien bez względu na wiek obowiązywać po 35-40 latach pracy.

Maturalna afera w Grodzisku Wlkp.

poprawione tego samego dnia. Wystawimy też od razu świadectwa - zapewnia Zofia Hryhorowicz. Ona także nie wie, jak to się stało, że maturalne prace z Grodziska zaginęły. - Ale winny musi być ukarany, więc zgłosiłam już sprawę do prokuratury - podkreśla.

Uczeń poszedł z babcią po świadectwo. Nie dostał

Uczeń poszedł z babcią po świadectwo. Nie dostał

ani jemu, ani babci nie wyda porządnego wszak świadectwa, nagrody książkowej i dyplomu dla mamy za pracę w radzie rodziców. Babcia i on w tej sprawie się nie liczą, mają przyjść rodzice, którzy, cóż, trzeba trafu, w godzinach pracy pracują. Następnego dnia po interwencji telefonicznej udało się

MIR: projekt o charakterystyce energetycznej - ostatni etap dla dyrektywy UE

do stosowania technologii ograniczających zużycie energii w budynkach. Projekt jest w trakcie prac w Sejmie. Upowszechnienie budownictwa energooszczędnego wymaga szerszej informacji o jakości energetycznej budynków, potencjalnych kosztach ich użytkowania, a także opracowania wytycznych dotyczących

Krzyżacy dostali Malbork - dedykując Minister Kudryckiej

przykryte, aby rycerze polscy w nie wpadli - Ciężka Jazda).Myślę, że wystarczy przykładów, choć mogłabym przytoczyć wiele innych bredni zarówno z tej, jak i z innych prac tej osoby, choćby takich, że Platon był przedstawicielem humanizmu w czasach Mikołaja Kopernika, że rzeźbę gotycką cechuje realizm i

Policja sprawdza, czy związkowcy nie wyłudzili emerytur

Policja sprawdza, czy związkowcy nie wyłudzili emerytur

komendy wywołało konsternację w górniczej spółce. Piotr Rykala, wiceprezes spółki, poprosił dyrektorów wszystkich zakładów o przygotowanie szczegółowych wykazów związkowców-emerytów. Do każdego nazwiska polecił dołączyć kopie zaświadczeń i świadectw pracy wystawionych działaczom. Na przygotowanie list dał

Górnik-związkowiec dostał emeryturę dzięki fałszerstwu. ZUS żąda zwrotu pieniędzy

Górnik-związkowiec dostał emeryturę dzięki fałszerstwu. ZUS żąda zwrotu pieniędzy

latach pracy pod ziemią.Według naszych informacji korzystali z tego głównie związkowcy, których delegowano do pracy związkowej na powierzchni, a na świadectwie pracy pisano im, że w tym czasie fedrowali węgiel.- Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów, zabezpieczyliśmy teczki personalne pracowników i

Kolejna afera w KHW. Wcześniejsze emerytury na podstawie sfałszowanych dokumentów

Kolejna afera w KHW. Wcześniejsze emerytury na podstawie sfałszowanych dokumentów

Holding jest jedną z trzech największych w kraju spółek wydobywających węgiel kamienny. Jest firmą państwową, ma cztery kopalnie, jeden zakład wydobywczy i zatrudnia kilkanaście tysięcy osób. Na świadectwie pracy pisano, że fedrowali węgiel26 września prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

;. Wynika z tego, że nawet jak firma zwalnia jedną osobę, może jej wystawić na świadectwie pracy wpis, że została zwolniona w ramach zwolnień grupowych, bo np. likwidowane jest jej stanowisko pracy. A to oznacza, że człowiek, który został zwolniony indywidualnie w ramach zwolnień grupowych, też ma prawo do

Informatyzacja KRUS. Prezes firmy jest konsulem Rosji

Informatyzacja KRUS. Prezes firmy jest konsulem Rosji

stworzy tak podstawowy, jak i zapasowy ośrodek obliczeniowy dla KRUS-u. Przeniesie tam także dane z obecnych serwerów. Unizeto nie od dziś robi biznes z państwowymi instytucjami. W 2010 r. firma zawarła umowę z KRUS-em o wartości 22 mln zł na "eksploatację, modyfikację serwisu oraz prowadzenie prac

"Warszawka" - jak się żartuje ze stolicy? Karykatury

"Warszawka" - jak się żartuje ze stolicy? Karykatury

Wystawa pokazuje prace nagrodzone w Międzynarodowym Konkursie na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny. W muzeum przy ul. Koziej zobaczymy 183 prace 109 autorów z 27 krajów. - Tylko w drugiej połowie lat siedemdziesiątych Eryk Lipiński organizował wystawy o Warszawie co najmniej czterokrotnie. W

Religia na świadectwie: Strasburg krytykuje, MEN nie zauważa

Chodzi o kreskę stawianą na świadectwie przy religii/etyce. W 2010 roku Trybunał w Strasburgu uznał, że narusza ona prawo do milczenia w sprawie sumienia i wyznania, bo informuje, że uczeń nie wyznaje religii. Trybunał nie wypowiedział się, co Polska powinna z tym problemem zrobić. A wyjścia są

Wystawa malarstwa Andrzeja Strumiłły w Mińsku

Prace będzie można oglądać od 8 października do 2 listopada w Galerii im. Michaiła Sawickiego w Mińsku, Oddziale Muzeum Historii Miasta Mińska. Wystawa "Andrzej Strumiłło. Malarstwo" zostanie pokazana z okazji 20-lecia Instytutu Polskiego w Mińsku, dzięki współpracy instytutu z Urzędem

Powstaje seminarium dla osób "35 plus". Także dla wdowców

zjawisko "późnym powołaniem". W marcu biskupi podjęli decyzję, że dla takich osób powinna zostać stworzona osobna placówka - ponieważ ich formacja wymaga zupełnie innej pracy niż formacja mężczyzn zaraz po maturze. W ten sposób powstało Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń

Orędzie Franciszka do Polaków: Noszę w sercu wszystkich rodaków papieża. Także tych nienależących do Kościoła

- Swoim świadectwem wiary apostolskiej ten znakomity syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami. Pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarantem wolności - mówił Franciszek. - Zanim Karol Wojtyła wyruszył do służby Kościołwoi

Jakie książki poleca pod choinkę Adam Michnik?

Jan Szczepański Dzienniki z lat 1935-45, Dzienniki z lat 1945-68Galeria Na Gojach, Muzeum Ustrońskie, Ustroń Niezwykłe źródło historyczne. Zapiski bezpartyjnego wśród partyjnych, ewangelika wśród katolików, proreżimowego wśród opozycjonistów. Niezmiernie mało jest tego typu świadectw

Świadectwo bezradności ministra Arłukowicza

musiałby się zapisać do kolejki, w której czeka się 13 miesięcy. A po zabiegu przydałby się jeszcze rezonans i rehabilitacja...Gdyby Arłukowicz w pierwszym tygodniu swojej pracy zorganizowałby spotkanie, na którym poprosiłby o pomoc w rozwiązaniu takich problemów, pokazałby, że chce coś zrobić. Gdy w

Emerytalny obowiązek nie do spełnienia

W Polsce firmy mają obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą (m.in. świadectwa pracy czy informację o latach na wychowawczym) przez 50 lat. Po 1989 r., gdy państwowe zakłady zaczęły upadać, ich syndycy oddawali dokumenty niewielkim, specjalnie powstającym w tym celu prywatnym firmom. To był

Jak IPN zlustrował swoją kadrową

zarazem kłamca lustracyjny. Gdy go wytropiono w szeregach zajmującej się lustracją instytucji, wręczono mu zwolnienie dyscyplinarne. "Agent" to Irena Gietka. Przez oskarżenie IPN została bezrobotną. - A gdzie ja z takim świadectwem pracy, w którym wpisane jest zwolnienie dyscyplinarne, znajdę

Miejscy strażnicy zdobyli "lewe" uprawnienia. Nadal pracują i nic nie można im zrobić

. Przesłuchaniem przez CBA był oburzony. - Po wieloletniej pracy w policji nie wyobrażam sobie, abym miał przechodzić jeszcze jakieś praktyki - stwierdził. Śledztwo wykazało, że uprawnienia do pracy w straży miejskiej zdobyło dzięki oszustwu w sumie dziewięć osób. Gdańska prokuratura sprawdzała, czy można odebrać

Deklaracja jedności. Fotografie z Majdanu i Krymu w Warszawie

wystawie "Nothing to See", są raczej jego obserwacją niż komentarzem do wydarzeń na Majdanie. - Nie chodziłem na protesty, żeby je dokumentować. Moje fotografie są bardzo fragmentaryczne, są świadectwem obecności. Większość z prac powstała w czasie najcięższych walk - wspomina artysta. - Majdan

Emerytury dla konspiratorów

Pinior - legenda opozycji solidarnościowej (w stanie wojennym uratował 80 mln zł związkowych pieniędzy) - wystąpił wczoraj podczas inauguracji ogólnopolskiej kampanii pod hasłem "Konspiratorze, odbierz świadectwo pracy". - Część z nas osiągnęła sukces, dziś nadaje ton polskiej demokracji

Są zarzuty za napaść na pracownika

, zagroził mu dyscyplinarką. W końcu ustalili, że rozstaną się za porozumieniem stron. Litiński miał też dostać 3 tys. zł zaległego wynagrodzenia oraz świadectwo pracy. Szef przywiózł dokumenty pod dom pracownika. Był z nim też Tomasz D. Kiedy Litiński podpisał papiery, został zaatakowany przez D. kastetem

Ministerstwo chce zmienić kodeks pracy

pracodawcy z załogą, a kodeks pracy regulowałby jedynie normy o charakterze ochronnym, np. dobowy wymiar odpoczynku. Ponadto MPiPS proponuje, aby przepisy z rozporządzeń dotyczące m.in. wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, świadectwa pracy, zwolnień od pracy, zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie

Putina przeraża "ruski bunt". Rosja ma do końca roku opracować sobie nową doktrynę obronną

ekstremistycznych, wykorzystywanie potencjału protestu społeczeństwa, szczególne znaczenie ma praca w sferze informacyjnej. Wszystkie świadectwa panicznego strachu Strach przed buntem społecznym nie od dziś stanowi fundament polityki wewnętrznej Kremla, głównym celem której jest zapobieżenie "kolorowej

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Celnej

wierzycielem. Zaproponowano rozwiązania upraszczające audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. "Wprowadzono też instytucję monitorowania posiadaczy zezwoleń lub świadectw na prowadzenie obrotu z zagranicą wydanych w postępowaniu audytowym. Skróci to

Papieski śmigłowiec w Muzeum Lotnictwa Polskiego

- Spośród wielu naszych eksponatów, z których każdy ma swoją historię, ten ma szczególną, bo służył papieżowi. Miną pokolenia, a to będzie materialne świadectwo historii - mówił dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Krzysztof Radwan. Prace remontowe trwały około trzech miesięcy. Wyzwaniem było m.in

Dzień Brata

bracia. Noszą też nieraz ciemne suknie, ale nie "mszą" ani nie spowiadają. Skromni, nikogo niepouczający, wykonują na ogół różne prace pomocnicze. Często w kościołach i klasztorach, czasem jednak daleko od takich miejsc. Oto Mali Bracia Jezusa, ubrani całkiem po cywilnemu, odrzucający choćby

Sprzątały uczelnię. Bez pensji i zasiłku, jak żebraczki

- Z prezesem Działowskim nigdy nie rozmawiałam osobiście ani go nie widziałam. Polecenia wydawał nam koordynator. Młody człowiek - Kacper. Gdy nie zapłacili nam pensji za czerwiec i nie wydali świadectwa pracy, powiedziałam Kacprowi, że będę walczyć w sądzie. Zaśmiał mi się w twarz i powiedział, że

Do Czech autostradą bez objazdów. Most na A1 otwarty [ZDJĘCIA]

Mszanę. Dopiero tu mogli znowu wrócić na autostradę A1. Wszystko przez niedokończony most, który w 2007 roku zaczęła budować firma Alpina Bau. Miał być gotowy trzy lata później. W 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zerwała z nią kontrakt z powodu wolnego tempa prac. Wykonawca robót twierdził

Wystawa mistrza śląskiego fotoreportażu Stanisława Jakubowskiego

;Sam nie wiem, kiedy minął czas mojej pracy zawodowej. Przez całe życie byłem wszędzie tam, gdzie działo się coś ciekawego, ciągle w kontakcie z ludźmi, w nasłuchu radiowym i w kontakcie z kolegami-dziennikarzami. Być wszędzie, gdzie dzieje się coś ciekawego - to najlepsze motto, a zarazem definicja

Prof. Davies zbiera świadectwa związane z armią Andersa

. Większość tych, którzy przeżyli, emigrowała - powiedział historyk. Do Nowej Zelandii trafiła np. duża grupa sierot idących wraz z armią Andersa. - Ludzie ci wciąż tam żyją i niezwykle ciekawie opowiadają o tej wędrówce - podkreślił prof. Davies. Na linii czasu Świadectwa zamieszczone na stronie wiosną 2015

Pracodawcy łamią prawo? To trzeba je zmienić!

W związku z tym prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kaźmierczak oskarżył rząd Donalda Tuska, że oczekuje od pracodawców, aby przestrzegali przepisów i na czas płacili składki emerytalno-rentowe oraz zawierali umowy zgodnie z kodeksem pracy. Jak tak można! Przecież przestrzeganie

Zmiany dotyczące świadectwa energetycznego

certyfikatorami), umieją to zrobić w sposób naprawdę fachowy. Co gorsza, nikt nie weryfikuje wyników ich pracy. Świadectwa energetyczne są więc traktowane jak zwykły kwit, na którym widnieje pieczątka i podpis certyfikatora.Czy nowela coś zmieni w tej sprawie? Tak, np. zobowiąże certyfikatorów do wskazania

Sąd na ratunek zwalnianym nauczycielom

nie miałem już szans - mówi "Gazecie" Gerwatowski. Na pierwszy rzut oka był na pozycji przegranej. Poprzednia umowa mu wygasła, następnej nie było - wziął więc świadectwo pracy i odszedł. Ale poszedł też do prawnika. Już trzeci rok walczy w sądach o swoje prawo. Sąd rejonowy dwa razy

Założyciel Amber Gold niewinny ws. zaległych wypłat dla pracowników. Sędzia krytycznie o inspekcji pracy

postępowanie prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy było niewnikliwe - powiedziała w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Karolina Kozłowska. - PIP nie przeprowadziła żadnego postępowania wyjaśniającego, ograniczając się do przedłożenia sądowi świadectw pracy i wydruku listy płac, mimo że przedmiotowe

Spuścizna po Kossakach w Archiwum Narodowym w Krakowie

Wojciecha Kossaka i Marii Kossak - dodała. W pozyskanej przez Archiwum kolekcji znajdują się fotografie rodziny Kossaków, Starzewskich i Woźniakowskich, wykonane od końca XIX wieku do lat 60. wieku XX oraz świadectwa szkolne Jerzego Kossaka. Jednym z nabytków jest księga rachunkowa, w której zapisane

Wolne miejsca na studia - szukaj według kierunków

, przyjmowanie dokumentów do 21.09 biotechnologia (L+M) Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów www.univ.rzeszow.pl (0-17) 872 32 53 konkurs świadectw maturalnych/prac licencjackich i rozmowa kwalifikacyjna

Trzeba sprawdzić kilkadziesiąt tysięcy dowodów i praw jazdy

W mieszkaniach fałszerzy znaleziono m.in. perfekcyjnie podrobione dowody osobiste, prawa jazdy, polskie i zagraniczne paszporty oraz świadectwa ukończenia szkół średnich, dyplomy uczelni wyższych, parafialne akty chrztu i bierzmowania, a nawet sądowe wyroki. Zabezpieczono też 900 twardych dysków

Ponad 6 tysięcy pątników idzie z Warszawy na Jasną Górę

przypominał przesłanie papieża Franciszka do młodych w Rio de Janeiro - "nie wolno wam wiary zostawiać dla siebie". - Nasze pielgrzymowanie to praca nad sobą i nasza wiara, ale też ma ono wymiar świadectwa danego publicznie - świadectwa wiary ludu polskiego i świadectwo Kościoła, który wskazuje na

Gdy tracisz pracę

kwalifikacje do pracy (świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy itp.), świadectwo pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień - oraz - ewentualnie - dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac. Mogą też być potrzebne inne dokumenty. Jeśli na przykład prowadziliśmy firmę

Strażnicy oszuści pozostaną bezkarni

szkoleniowego skłamał w dokumentach, za co ma teraz proces. Śledztwo wykazało, że uprawnienia do pracy w straży miejskiej zdobyło dzięki oszustwu w sumie dziewięć osób. Gdańska prokuratura sprawdzała, czy można odebrać im uprawnienia za to, że bezprawnie przystąpili do egzaminu. W przepisach dostrzegła bowiem

Za dużo Kościoła w polityce? Jest projekt zakazujący agitacji z ambony

SLD chce zmienić 108 artykuł kodeksu wyborczego, który zabrania agitacji na terenie urzędów administracji rządowej i samorządowej, zakładów pracy, a także jednostek wojskowych. Sojusz chce do tego paragrafu dopisać także kościoły i związki wyznaniowe. - Często zdarza się, że kandydaci są zapraszani

Młody idzie do urzędu

świadectwa pracy, świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach, uprawnieniach zawodowych i prawo jazdy. Wiedziała, że nie przysługuje jej zasiłek dla bezrobotnych, więc się o niego nie ubiegała.- O ofertach prac czy programach skierowanych do bezrobotnych informacji udzielają w

Pośmiertne odznaczenie dla księdza zamordowego w Tunezji

Odznaczenie zostało nadane "za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw moralnych dzieci i młodzieży, za dawanie świadectwa miłości do człowieka oraz osiągnięcia w pracy misyjnej". Ks. Rybiński od 2007 roku pracował w szkole w Manouba w Tunezji.W poniedziałek wieczorem władze Tunezji

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika można znaleźć informację w art. 10, że w ramach zwolnień grupowych możliwe jest "zwolnienie indywidualne". Wynika z tego, że nawet jeśli firma zwalnia jedną osobę, może jej wystawić świadectwo pracy

W środę sejmowa komisja powinna zająć się pierwszą z ustaw "węglowych"

, propozycja ta jest przedmiotem "pilnych analiz służb prawnych Kancelarii Sejmu". Wstępny harmonogram prac nad obydwoma dokumentami przewiduje szybką ścieżkę legislacyjną - podkreśliło biuro. Trzecim projektem, który ma zgłosić PO, jest nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ma ułatwić sprzedaż

Warszawa. Do niedzieli można wybierać głos II linii metra

zewnętrzne, czyli m.in. straż pożarną, Urząd Transportu Kolejowego, nadzór budowlany, Państwową Inspekcję Sanitarną. Zgodnie z kontraktem odbiory wewnętrzne mają się zakończyć najpóźniej 6 listopada. Prezes warszawskiego metra Jerzy Lejk powiedział PAP, że toczą się prace odbiorowe dla stacji Rondo

Ja tu tylko sprawdzam Jak posegregować wszystko

: czy ten papier jest bardzo ważny, średnio ważny czy kompletnie bezwartościowy? Te bardzo ważne to dokumenty osobiste, świadectwo ślubu oraz narodzin. Średnio ważne to dokumenty z banku, poczty i pracy. No a śmieci to po prostu śmieci i muszę sam to sobie ustalić. No więc to się oczywiście nie mogło

Sprawiedliwość i groby

"Doły śmierci" odkrywane w ostatnich latach w kwaterze "Łączka" cmentarza Powązkowskiego są ponurym świadectwem okrucieństwa pierwszych lat systemu komunistycznego. Zamordowanych strzałami w tył głowy żołnierzy niepodległościowego podziemia wrzucano tam skrycie, bez trumien

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

. 10, że w ramach zwolnień grupowych możliwe jest "zwolnienie indywidualne w ramach grupowych zwolnień". Czyli wynika z tego, że nawet gdy firma zwalnia jedną osobę, może jej wystawić na świadectwie pracy wpis, że została zwolniona w ramach zwolnień grupowych, bo np. likwidowane jest jej

"Gazeta Wyborcza": Polonusie, zwolnij się

zawiesi im emeryturę. Nowe prawo objęło też Polaków, którzy po przepracowaniu wielu lat w kraju wyjechali za granicę i tam pracują. Poza tym ZUS żąda przedstawienia świadectwa pracy od pracodawcy, a np. w USA nikt takich dokumentów nie wystawia. Więcej w "Gazecie Wyborczej".

Jak i gdzie załatwia się formalności związane z emeryturą

Wniosek o emeryturęW ZUS należy złożyć: wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), odpis aktów urodzenia

Lubuskie. Proboszczowie poznają przepisy dot. remontów zabytków

. "Prace remontowe dotyczące zabytków obwarowane są wieloma przepisami. Podczas spotkań z proboszczami postaramy się przekazać im wiedzę w tym zakresie i wyjaśnić, np. jak ważne są badania konserwatorskie, które powinny poprzedzać większe remonty. Podczas nich często udaje się odkryć cenne elementy

Praca i umowa na wakacje

- w tym wypadku zatrudniona może być - za zgodą rodzica - młodzież poniżej 16. roku życia, a nawet małe dzieci. Uwaga! Zatrudnianie nastolatków dozwolone jest tylko pod warunkiem ukończenia przez nich gimnazjum oraz przedstawienia świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że dana praca nie zagraża ich

Świadectwo energetyczne nr1

świadectwa energetycznego. Sporządził je specjalista z Narodowej Agencji Poszanowania Energii (NAPE). Za pracę wziął 800 zł. Niewykluczone jednak, że znajdą się tańsi specjaliści. Nie ma bowiem jednolitej stawki - jej wysokość ma określić rynek. Nie należy się jednak kierować wyłącznie ceną. Teoretycznie

Navarro-Valls: świętość JPII to modlitwa, praca i uśmiech

- Świętość ma zawsze oblicze osoby, która żyje świętością - powiedział Joaquin Navarro-Valls, który streścił świętość Jana Pawła II w trzech słowach: modlitwa, praca i uśmiech. Były rzecznik Stolicy Apostolskiej opowiadał o tym, że Jan Paweł II długie godziny spędzał na modlitwie w intencjach

Małgorzatę Terlikowską serdecznie pozdrawia inna katolicka żona [list]

Serdecznie pozdrawiam Małgorzatę Terlikowską i dziękuję za jej wywiad. Dowcipny, zwłaszcza fragment o włosiennicy, i prawdziwy. Mogła Pani "dać świadectwo świętości" życia małżeńskiego katolików, a z pokorą Pani opowiada o normalnym życiu kobiety, która kocha męża. I z takiej miłości

Polska przed Trybunał UE ws. przepisów o charakterystyce energetycznej

perspektywie do 2021 r.". "Obecnie w sejmowej komisji infrastruktury trwają prace nad rządowym projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa zmodyfikuje i usprawni już obecnie funkcjonujący system oceny energetycznej budynków" - podkreślił rzecznik MIR. Celem unijnych

Sposób na długowieczność. Dziarski dziadek radzi

dziadka jako dokument rodzinny i świadectwo jego życia dla potomnych. Wiele tygodni przepisywałem na maszynie zamazany, ledwo widoczny już tekst. Podkręć moc swojego umysłu "Dziarski dziadek. Mój sposób na długowieczność"Antoni Huczyński Książka do kupienia na Kulturalnysklep.pl W ''Na Pamięć

Urząd pracy w Tychach dostanie 5,2 mln zł dla zwalnianych z Fiata

pierwsza większa grupa zwalnianych ma otrzymać świadectwa pracy, co umożliwi im rejestrację w urzędzie pracy. Na wszystkie aktywne formy wspierania zatrudnienia tyski urząd pracy ma dysponować ponad 12 mln zł. Dyrektor szacuje, że ok. 100 osób będzie mogło skorzystać z prac interwencyjnych, w ramach

PO proponuje monitorowanie jakości węgla i koncesje na jego sprzedaż

Szef komisji de. energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński (PO) powiedział na czwartkowej konferencji w Sejmie, że prace nad trzema projektami, które "mają wpłynąć na kryzysową sytuację w górnictwie", zostały podjęte "dwa czy trzy miesiące temu" i przypomniał, że w

Olsztyn. Pomnik AK w 75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

pracy, też jako jedyny nie był nagradzany" - powiedziała PAP 89-letnia dziś Bartnicka-Dembińska, która powiedziała, że jedyne, czego teraz od życia chce to zdrowie. "I żeby nowe pokolenie nie musiało przeżywać tego co my, okrucieństwa wojny" - dodała. Przed uroczystościami pod pomnikiem

Wykładowcy i studenci dają odpór "pełnej agresji kampanii" wobec katolickich lekarzy

pełne poparcie i podziw dla odważnego świadectwa tych, dla których prawe sumienie, broniące dar życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest wyznacznikiem działania zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej, która jest służbą życiu. Wyrażamy pełną jedność z Wami oraz wspieramy Was w modlitwie

Umrzeć wam i tak nie damy

Po raz pierwszy bodajże możemy - za sprawą książki Anatolija Marczenki "Moje zeznania" - zapoznać się z tym, jak wyglądały gułagi, obozy pracy i zesłania czasów Chruszczowa i Breżniewa. A czytając książkę zmarłego w wyniku strajku głodowego w 1986 roku Marczenki, mamy świadomość, że

Nawet milion złotych kary za fałszowanie jakości węgla

też, że trwają prace nad nowelizacją prawa zamówień publicznych. Nowe zapisy mają promować zakup przez instytucje publiczne węgla, który ma świadectwo jakościowe. Według związkowców ok. 80 proc. przetargów na dostawy węgla do jednostek budżetowych wygrywają obecnie dostawcy węgla importowanego. Liczy

Abp Skworc: Niech Duch Święty odnowi oblicze śląskiej ziemi

Otwierając synod w katedrze Chrystusa Króla, abp Skworc powiedział: - Odważne i autentyczne świadectwo życia opartego na wierze jest dziś pilnie potrzebne Kościołowi, całemu społeczeństwu i Ojczyźnie. Jest też ono jednym z najskuteczniejszych środków ewangelizacji.Do udziału w uroczystości otwarcia

Wylicz kapitał początkowy i powiększ swoją emeryturę

nowych zasad, to zostanie ona obliczona według zasad dotychczasowych. POTRZEBNE ŚWIADECTWO PRACY Do wniosku o wyliczenie kapitału początkowego musimy dołączyć świadectwo pracy i informacje o zarobkach sprzed 1999 roku. Gdzie szukać dokumentów? Pomóc może ZUS. Na podstawie danych, które przekazały

Maturalna rewolucja: wyniki w bazie danych

W tym roku nie obyło się bez zamieszania. Uczniowie poznali wyniki nowej matury zaledwie kilka dni przed zakończeniem naboru na studia. Dwoili się i troili, by zdążyć dowieźć maturalne świadectwa na wszystkie uczelnie, gdzie zdawali. Pechowcy mieli do objechania nawet trzy różne miasta, położone w

Od piątku w Krakowie wystawa "Mit Galicji"

Wystawa "Mit Galicji" w Międzynarodowym Centrum Kultury (MCK) w Krakowie proponuje zwiedzającym podróż w wyobraźni po dawnym Królestwie Galicji i Lodomerii. Ekspozycja jest wspólnym międzynarodowym projektem MCK i Wien Museum, a w pracach nad jej koncepcją wzięli udział także ukraińscy

Tegoroczne nagrody i wyróżnienia "Ubi Caritas" wręczone

Caritas oraz akcje charytatywne. Bezpłatnie przekazuje chleb, współorganizuje pikniki Caritas. Właściciele piekarni pomagają też w organizowaniu wigilii dla 800 samotnych i bezdomnych osób. W kategorii "Świadectwo" nagrodzona została Krystyna Wojewódzka z Warszawy, która od 20 lat jest

Ze szkockimi pieśniami pojadą latem do Szkocji

Pierwszą odsłonę spektaklu, będącą świadectwem zaawansowanego etapu pracy, Teatr Pieśń Kozła pokazał w ubiegłą środę. I już na podstawie tej prezentacji widać aż nadto wyraźnie, że jeszcze dobitniej niż w poprzednich projektach - łącznie z "Portretami Wiśniowego sadu" - został tu

Satyra na leniwych chłopów?

polskiego wobec beznadziejnej ignorancji prawa pracy. Ten list to ważny dokument arogancji i egoizmu "pani" narzekającej na rzekomo leniwych, sprytnych, wykorzystujących ją pracowników. To świadectwo krzywdy, jaka na masową skalę dotyka dzisiaj pracowników, oraz beztroski współczesnych "panów

Rodzice Przemysława Gosiewskiego: Małgorzata powinna zrzec się nazwiska. Nie zna języków, nie ma studiów, przyniesie wstyd

komentować.- Moja praca jest najlepszym świadectwem tego, kim jestem - mówi w "Echu Dnia".

Szajka fałszerzy wyprodukowała 42 tysiące podrobionych dokumentów. "Ludzi czekają kłopoty"

fałszerzy zabezpieczono 67 komputerów, 748 pieczątek oraz ponad dwa tysiące perfekcyjnie podrobionych dowodów osobistych, praw jazdy, polskich i zagranicznych paszportów oraz świadectwa ukończenia szkół średnich, dyplomy uczelni wyższych, parafialne akty chrztu i bierzmowania, a nawet sądowe wyroki

Jan Paweł II zapyta Polaków, co zrobiliście z wolnością [Biskupi w Niedzielę Wielkanocną]

. - Bronić krzyża to znaczy także dawać świadectwo swej wiary we wspólnotach pracy, w sytuacjach, które wymagaj jasnej deklaracji. Metropolita podkreślał, że papież, który niebawem dołączy do grona świętych, "dobrze nas znał, rozumiał, kochał, myślał o nas, przejmował się naszym losem, radował się, gdy

Co się wydaje: Twarda ręka Prymasa

Drugie, poszerzone wydanie książki Ewy K. Czaczkowskiej o prymasie Wyszyńskim zasługuje na wiele pochwał. Autorka wykonała gigantyczną pracę, docierając do nieznanych dotąd źródeł, jak Archiwum Prymasa Polski, dokumenty zgromadzone w IPN-ie czy świadectwa ludzi, którzy znali Prymasa, współpracowali

Znamy zwycięzców Nagrody Pulitzera: "Guardian" i "Washington Post"

niecodziennego zastraszania, w tym niszczenia materiałów dziennikarskich, nieadekwatnego wykorzystywania przeciwko nim prawa dotyczącego terroryzmu i wielu innych sposobów nacisku. Wszystkie one miały zatrzymać ich przed tym co obecnie świat uważa za pracę o kluczowej dla opinii publicznej wadze" - napisał

"Jestem Ukraińcem. Strzelaj!". Niezwykła wystawa Piotra Wyrzykowskiego

naturę rzeczywistości, jest świadectwem ciągłych przekształceń świata i sensu. Ciało nie posiada jednoznacznie określonych granic, jest ciałem społecznym. W latach 90. Wyrzykowski aktywnie uczestniczył w gdańskim środowisku artystycznym. Od 1990 roku razem z Markiem Rogulskim współtworzył duet

Oczy szeroko zamknięte. Na Zagładę

jego prac odbyła się w 2012 r. w warszawskim Instytucie Awangardy. W zeszłym roku rozpędzone BWA przeniosło się z tymczasowej siedziby do wyremontowanego pałacyku Strzeleckiego, który mieści się w historycznym parku z niezwykłym grobowcem urodzonego w Tarnowie generała Bema. Obecna wystawa

40 - lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami

akcję - powiedział - zajmie w ocenie warszawiaków następne miejsce po akcji odbudowy Zamku Królewskiego" - wspominał Waldorff, podkreślając trud zbierania ludzi, chętnych do podjęcia takiego wyzwania oraz zbierania funduszy na realizację jej celów. "Praca szła jak z kamienia" - pisał

Jak być szczęśliwym? 10 porad papieża Franciszka

nowe sposoby zapewnienia młodym ludziom godnej pracy". - Musimy wszyscy bardziej się postarać. Bo młodzi, którzy nie mają w życiu szans, łatwo popadają w narkotyki i częściej popełniają samobójstwa - ostrzega papież. - Nie wystarczy dać im jedzenia. Poczucie godności daje im pewność, że własną

Kraków pokazał swój akt urodzenia i inne cenne dokumenty

tym terenie wcześniej nie mieszkali ludzie. Jednak dopiero w 1257 roku książę Bolesław Wstydliwy lokował miasto na prawie magdeburskim, wprowadzając przepisy dotyczące funkcjonowania miasta, pracy samorządu i ekonomii. Lokacja ustaliła także obecny wygląd miasta, Rynku i odchodzących od niego ulic

W księgarni

HitlerlandAndrew NagorskiRebis 2012Nagorski, amerykański dziennikarz i historyk polskiego pochodzenia, po doskonałej książce o bitwie o Moskwę w 1941 r. w tej pracy podejmuje temat zdobycia władzy przez Hitlera. Dostajemy obraz Niemiec lat 20. i 30. widziany oczami mieszkających tam Amerykanów

"Warszawa to ludzie" - hasło wyborcze kandydata SLD na prezydenta stolicy

potem, że mężczyzna, "ubliżał mu bez powodu". Podkreślał również, że nikt nie ma obowiązku słuchać obelg bez powodu i każdy, także polityk, ma prawo do godności osobistej. Według SLD, incydent ten był świadectwem pogardy polskiej prawicy wobec obywateli i określiło jej stosunek do nich na

Najnowsze kłopoty maturzystów

ograniczoną liczbę dodruków. Jeśli błędów będzie więcej, na dodruki świadectw trzeba będzie poczekać. A to już może oznaczać kłopoty dla maturzystów. Na doniesienie świadectw na uczelnie mają często kilka dni. Do OKE wpływają też podania o umożliwienie wglądu do prac. Dyrektor OKE nie może tego odmówić

Sobolewski z Berlinale: To był piękny majowy dzień w Bergen-Belsen

, wpatrzona w niego, jakby uczyła się na nowo ludzkich reakcji, uczuć, odzwyczajała się od lęku. Milczą oboje. Te taśmy miały złożyć się na jedyny w swoim rodzaju film o obozach - świadectwo ludobójstwa, ale także zadziwiającej zdolności odrodzenia. Do pracy przy tym filmie Sidney Bernstein, szef sekcji "

NaTemat.pl pisze o Providencie. Przebijam: spędziłem dzień ze sprzedawcą ekskluzywnych garnków LuxPatel

. Nasze garnki nie są tanie, ale działamy uczciwie i transparentnie. Spora część kosztów to praca sprzedawcy - dodaje. Właśnie ze sprzedawcą, panem Krzysztofem, spędziłem wtorek. »Przeczytaj tekst o Providencie w naTemat.pl Kaszanka prosto z raju Pana Krzysztofa zna pół Radomia. Głównie emeryci. - U

MP w żeglarstwie - Grabowski: srebrny medal zdobył aktywny hobbysta

Rywalizacja nie absorbuje już Grabowskiego tak, jak za czasów pełnej sukcesów kariery. Starty w regatach są obecnie dla czterokrotnego medalisty mistrzostw Europy sympatycznym przerywnikiem w pracy. "W kadrze narodowej nie ma mnie od trzech lat. W 2008 roku zakończyłem reprezentacyjną

Brytyjski lekarz zmarł w syryjskim więzieniu - zabili go, bo wiedział za dużo?

Ortopedycznym, ojciec dwójki małych dzieci, w 2012 r. zostawił pracę i pojechał do Syrii, żeby leczyć ofiary rozpoczętego blisko dwa lata wcześniej zbrojnego powstania przeciwko dyktaturze Baszara al-Asada. Dwa dni po przyjeździe i rozpoczęciu pracy w szpitalu polowym w Aleppo został aresztowany. Przez wiele

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem, lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera podstawowe informacje dotyczące stosunku pracy, który ustał, między innymi na temat: okresu wykonywanej pracy, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne – zwykle oficjalny dokument poświadczający ukończenie określonego stopnia nauczania bądź ukończenia danej klasy (przeważnie wystawiane jest za dany rok szkolny). Zawiera spis przedmiotów objętych nauką i osiągnięte z nich oceny końcowe lub końcoworoczne. Świadectwo

Prawo pracy

współpracowników. Świadectwo pracyświadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy – organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy – MOP (ang. International Labour Organization – ILO, franc. Organisation Internationale du Travail – OIT, hiszp. Organización Internacional del Trabajo – OIT) – organizacja zajmująca się problemami pracowniczymi: ograniczaniem pracy

Urlop

Urlop – czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie.Pojęcie urlopu pochodzi prawdopodobnie z niemieckiego "Urlaub" (od erlauben). Tak średniowieczni rycerze pytali

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem, lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera podstawowe informacje dotyczące stosunku pracy, który ustał, między innymi na temat:
okresu wykonywanej pracy,
rodzaju wykonywanej pracy,
wymiaru czasu pracy,
zajmowanych stanowisk,
trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
inne

więcej o świadectwo pracy na pl.wikipedia.org