świadczenia pielęgnacyjne dla osób starszych

Lista podpisów

"Opiekunowie na emeryturach i rentach" piszą do prezydenta Andrzeja Dudy

"Opiekunowie na emeryturach i rentach" piszą do prezydenta Andrzeja Dudy

Każdy opiekun chorego od urodzenia dziecka rezygnuje ze swojego życia i poświęca się dziecku. Każdy zasługuje na wsparcie i my - stare matki dorosłych niepełnosprawnych - takiej pomocy oczekujemy - apelują opiekunowie na emeryturach i rentach.

Życie z niepełnosprawnym za 800 zł. Opiekunowie: Czy dla rządu jesteśmy niewidzialni?

Rodzice, którzy lata temu przeszli na wcześniejszą emeryturę z powodu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, dostają dziś od państwa mniej niż tysiąc złotych. Ci, którzy dziś rezygnują z pracy - o kilkaset złotych więcej. - Poprzedni rząd podzielił opiekunów, obecny zatrzymał się na obietnicach - mówi jedna z matek.

Liderka rodziców w Sejmie. Kim jest Iwona Hartwich?

Iwona Hartwich nie przejmuje się hejtem w internecie, podobnie jak kolejnymi wypowiedziami polityków, którzy odmawiają spełnienia postulatów protestujących.

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

! Świadczenia pielęgnacyjnego nie dostanie rodzic, który pobiera rentę lub emeryturę. O ile przy zasiłku dla opiekuna niepełnosprawnego dorosłego obowiązuje restrykcyjne kryterium dochodowe (764 zł na osobę w rodzinie), o tyle rodzic niepełnosprawnego dziecka dostanie świadczenie bez względu na dochody

Pieniądze dla opiekunów

Pieniądze dla opiekunów

. Zarezerwowano je wyłącznie dla opiekunów osób, u których niepełnosprawność pojawiła się w dzieciństwie, nie później jednak niż w wieku 18 lat (25 lat, gdy się uczą). Dla pozostałych przewidziano specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie, czyli dużo niższy niż świadczenie pielęgnacyjne (obecnie

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

). Zasiłek dla opiekuna. Wynosi 520 zł na rękę miesięcznie. Należy się tylko tym opiekunom, którzy po nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z 2013 r. utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a jednocześnie z powodu zbyt wysokich dochodów nie dostali specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

Dodatki z ZUS dla seniorów i kombatantów Osobom starszym i kombatantom przysługują dodatki wypłacane przez ZUS. – Dodatek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Wtedy jest on przyznawany z urzędu. Należy się także tym, którzy są całkowicie

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

Niskie dochody i wysokie wydatki – to codzienność wielu osób starszych w Polsce. Na jaką pomoc mogą liczyć? Zasiłki dla seniorów i kombatantów Osobom starszym i kombatantom przysługują dodatki wypłacane przez ZUS. Dodatek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które mają prawo do emerytury lub renty

Mam dwie niepełnosprawne córki i protestuję dla nich

Mam dwie niepełnosprawne córki i protestuję dla nich

przejdzie na rentę, to mogą nam go zabrać, bo przekroczymy wyznaczony dochód. Nasze obecne dochody? Mąż zarabia najniższą krajową – 1,4 tys. zł, pracuje przy produkcji i montażu drzwi i okien. Ja jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym – kolejne 1,4 tys. zł. Na każde dziecko zasiłki – po 380

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

kolejny już rok członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów mogą się starać o dofinansowanie zakupu leków. Jest ono przeznaczone dla osób starszych, przewlekle lub ciężko chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Czy seniorzy mają prawo do leczenia poza kolejnością? Nie

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

; + pobiera już specjalny zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne; + podopieczny trafił do rodziny zastępczej, domu dziecka lub innej placówki zapewniającej całodobową opiekę. Przykład. Pani Krystyna ma chorą matkę. Brała na nią świadczenie pielęgnacyjne do 1 lipca 2013 r., gdy po zmianie przepisów

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

? Niestety, nie mamy dla pani dobrych wiadomości. Dalsi krewni osoby niepełnosprawnej nie mają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - wynika z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonej 9 grudnia tego roku (sygn. I OPS 5/13). NSA rozpatrywał sprawę kobiety, która opiekowała się

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

, których świadczenie nie przekracza obecnie 900 zł; + dodatek w wysokości 300 zł netto przeznaczony jest dla tych, których obecne świadczenie mieści się w kwotach 900-1100 zł; + dodatek w wysokości 200 zł netto - dla osób z emeryturą 1100-1500 zł; + dodatek w wysokości 50 zł netto - dla osób z emeryturą

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

do działania rząd zabrał się do roboty. Resort pracy przygotowuje aż dwie ustawy. Jedna - o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - ma zwrócić opiekunom to, co im niesłusznie zabrano. Druga - o wprowadzeniu jednego świadczenia pielęgnacyjnego - ma zlikwidować podział na "lepszych"

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

jest taki, że świadczenia dla osób niepełnosprawnych są sprzężone ze świadczeniami dla osób starszych. A to są bardzo duże sumy. I wreszcie po trzecie - wypadałoby powiedzieć, jak to wygląda w krajach od nas bardziej rozwiniętych - dodał Balcerowicz. Matki niepełnosprawnych dzieci w Sejmie. "

OPIEKA DZIENNA I INNA POMOC DLA STARSZYCH

OPIEKA DZIENNA I INNA POMOC DLA STARSZYCH

ukończyli 75 lat - dowód osobisty; + inwalidzi - orzeczenie o niepełnosprawności; + osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub rentę rodzinną - decyzję o przyznaniu świadczenia; + osoby niewidome - legitymację Polskiego Związku Niewidomych; + osoby niesłyszące - orzeczenie o całkowitej głuchocie

Nowa składka na pomoc dla starych? Niemcom się udało

pielęgnacyjne. Po 75. roku życia ZUS wypłaca na przykład każdemu dodatek pielęgnacyjny (blisko 206 zł brutto). Początkowo autorzy projektu nie chcieli dodatku przyznawać zdrowym seniorom. Zdanie zmienili, ale dodatku (a także innych świadczeń na opiekę) nie będzie można łączyć z czekiem. Trzeba wybrać - albo

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które ukończyły 75 lat, a co należy się kombatantom? Uwaga! Wysokość niektórych dodatków finansowych zmieniła się 1 marca. DODATKI DLA SENIORÓW I KOMBATANTÓW Dodatek pielęgnacyjny - wynosi 208,67 zł miesięcznie. Przyznawany jest z urzędu osobom, które mają prawo

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

PIELĘGNACYJNY Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje osobom uprawnionym do otrzymywania emerytury lub renty i uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Dodatek ten przysługuje także ze względu na wiek - otrzymają go osoby, które ukończyły 75 lat

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

bezrobotnych tym opiekunom, których podopieczni zmarli. Takie osoby na ogół od lat są poza rynkiem pracy, a odebranie im świadczenia powoduje, że zostają bez środków do życia. Przykład. Pani Halina od lat opiekuje się niepełnosprawnym ojcem. Pobiera za to 520 zł zasiłku dla opiekuna miesięcznie. Kobieta martwi

Domowa opieka nad starszymi

Domowa opieka nad starszymi

Dziennych domów pomocy jest w Polsce niewiele. Dla przykładu: w Warszawie zaledwie kilkanaście. W większości gmin nie ma ich wcale. DZIENNE DOMY POMOCY Dzienne domy pomocy, zwane też domami dziennego pobytu, to miejsca, w których osoby starsze, często w depresji po stracie najbliższej osoby, mogą

Pomoc dla starszych i chorych

Pomoc dla starszych i chorych

Po każdym tekście o świadczeniach dla emerytów i rencistów Czytelnicy zasypują nas pytaniami. Dziś odpowiadamy na te zadawane najczęściej. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Osobie, która się opiekuje niepełnosprawnym i nie może z tego powodu podjąć żadnej pracy. O świadczenie

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Osobie, która się opiekuje niepełnosprawnym i nie może z tego powodu podjąć żadnej pracy. O świadczenie pielęgnacyjne mogą się starać krewni pierwszego stopnia, czyli rodzice, dzieci, rodzeństwo (także przyrodnie), wnuki, dziadkowie osoby posiadającej

Senior w biedzie

- osobiście, pisemnie lub telefonicznie. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy i sprawdzi tożsamość osoby, jej stan majątkowy oraz orzeczenie o niezdolności do pracy. Jeśli osoba starsza podejmie pracę, świadczenie zostanie jej odebrane. Wyjątek stanowi praca dla niepełnosprawnych w warunkach

Pomoc dla starszych i chorych

Zasiłek pielęgnacyjny Jest wypłacany przez gminę osobom niepełnosprawnym lub starszym, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy. Przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku, - osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

prowadzącego oraz dokumentację medyczną potrzebną do orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy), 75-latkowie otrzymują go z urzędu. Wysokość świadczenia to obecnie 206,76 zł. Zasiłek pielęgnacyjny z ośrodka pomocy społecznej mogą otrzymywać osoby niepełnosprawne i starsze, które nie radzą sobie z

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

potrzebną do orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy), 75-latkowie otrzymują go z urzędu. Wysokość świadczenia to obecnie 206,76 zł. + Zasiłek pielęgnacyjny z ośrodka pomocy społecznej mogą otrzymywać osoby niepełnosprawne i starsze, które nie radzą sobie z codziennymi czynnościami. Zasiłek wynosi 153

Jakiej części emerytury nie zabierze komornik

o co najmniej 60 dni). W grupie 65+ odsetek ten wynosi 3,99 proc. POŻYCZKA DLA KREWNYCH Jakie są główne powody zadłużania się osób starszych? - Pierwszy to niewystarczające dochody, zwłaszcza gdy pojawiają się niespodziewane wydatki. Dotyczy to szczególnie osób, które stosunkowo niedawno przeszły na

Co się należy kombatantom

) przysługujący m.in. ofiarom represji i kombatantom, którzy są emerytami lub rencistami. Czy osobom, które były w obozach pracy, należy się wsparcie? Tak, otrzymują świadczenie dla deportowanych do pracy przymusowej oraz obozów pracy prowadzonych przez III Rzeszę i ZSRR. Świadczenie przysługuje za każdy pełny

EMERYT W DŁUGACH

., telefony i mandaty za jazdę bez biletu - po ok. 12 proc., telewizja - nieco ponad 8 proc. DŁUGI WNUKÓW Jakie są główne powody zadłużania się osób starszych? - Pierwszy to niewystarczające dochody, zwłaszcza gdy pojawiają się niespodziewane wydatki. Dotyczy to osób, które stosunkowo niedawno przeszły na

Rak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworem

klinicznym Rak. Zadania dla rodziny i bliskich chorego na nowotwórDr Grzegorz Luboiński, onkolog, radzi, jak pomagać choremu na raka podczas leczenia Opieka nad osobami starszymi. Catharina Ingelman-Sundberg: Nie mogę się doczekać buntu w szwedzkich domach opieki Szwedzi urodzeni w latach 40. i 50. uciekają

Co się należy starszym i chorym

pielęgnacyjny - jego wypłacaniem również zajmuje się gmina. Wynosi 153 zł i otrzymają go osoby niepełnosprawne lub starsze, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy. Przysługuje m.in.: osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

pieniądze. Na złożenie wniosku w tej sprawie będą mieli cztery miesiące. Pieniądze mają być wypłacane razem z odsetkami. Inna pomoc finansowa Świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek dla opiekunów to niejedyna pomoc finansowa, na jaką mogą liczyć osoby będące w trudnej sytuacji materialnej. * Zasiłek

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

dochodem - nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż 418 zł miesięcznie. * Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł dla osoby niepełnosprawnej lub starszej, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ani tym, którzy otrzymują dodatek

Co się należy starszym i ich opiekunom

nie są potwierdzone sytuacją życiową albo standard życia jest w rzeczywistości wyższy niż zadeklarowane dochody. Zasiłek pielęgnacyjny - wynosi 153 zł i otrzymają go osoby niepełnosprawne lub starsze, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy

Mamy w Polsce skrzywienie, uważamy, że niepełnosprawność jest wyłącznie problemem rodziny. To ignorancja [ROZMOWA]

, których niepełnosprawność powstała w okresie prenatalnym albo podczas porodu. Nadal jednak nie będzie wsparcia dla rodziców, którzy, moim zdaniem, są jeszcze bardziej wykluczeni niż osoby niepełnosprawne. Wielu opiekunów skrytykowało ustawę. Mówili, że nikt nie zdecyduje się urodzić niepełnosprawnego

Waloryzacja emerytur i rent 2016

pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie (208,17 zł) wzrośnie o 1,08 zł, czyli będzie wynosić 209,25 zł; dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji (312,26 zł) wzrośnie o 1,62 zł, czyli będzie wynosić 313,88 zł; dodatek dla sierot zupełnych (391,26

Zmiany dla zadłużonych emerytów

emerytka, a 880,45 zł najniższego świadczenia wolnego od egzekucji). Inna będzie kwota wolna od egzekucji dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Teraz najniższa renta wynosi 675,13 zł. I tyle komornik będzie musiał zostawić na koncie rencisty z częściową niezdolnością do pracy. OBECNE

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

rezygnuje z pracy zawodowej, aby się zająć niepełnosprawną 80-letnią mamą, dostaje świadczenie pielęgnacyjne. To będzie nadal możliwe. Więcej o świadczeniach piszemy w jutrzejszej "Wyborczej". Ustawa o czekach wprowadza nowe rozwiązania dla krewnych, którzy mając pod opieką chorą mamę czy ojca

Czeki dla polskich seniorów

pracy zawodowej, aby się zająć niepełnosprawną 80-letnią mamą, dostaje świadczenie pielęgnacyjne. To będzie nadal możliwe. Więcej o świadczeniach piszemy w jutrzejszej "Wyborczej". Ustawa o czekach wprowadza nowe rozwiązania dla krewnych, którzy mając pod opieką chorą mamę czy ojca, nadal

Opieka nad osobami starszymi. Pierwszy w Polsce przewodnik po prywatnej opiece domowej

finansowanych przez bony opiekuńcze. W Polsce większość rodzin planujących opiekę dla osób starszych wychodzi z założenia, że jeśli jest on jeszcze samodzielny, to w razie problemów może sam wezwać pomoc przez telefon. A jeśli ma opiekuna zajmującego się nim przez większość dnia, to teleopieka nie jest już

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

, a 80 zł - od 5 do 24 lat. Dostaniemy go, jeśli dziecko do 16 lat ma orzeczenie o niepełnosprawności, a na starsze (od 16 do 24 lat) - gdy ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Na dziecko, które urodziło się niepełnosprawne lub zostało

Przywileje dla seniorów i kombatantów

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i aptekach. WSPARCIE FINANSOWE Kombatanci i osoby starsze mogą liczyć także na rozmaite dodatki. *Dodatek kombatancki. Otrzymają go m.in. osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub

Za co starsi płacą mniej [PORADNIK]

Starsze osoby w Polsce często borykają się z problemami finansowymi. Ważna jest dla nich każda złotówka, którą można zaoszczędzić lub dołożyć do domowego budżetu. Jak mogą to zrobić? Zniżki na pociągi Kolej oferuje dwie grupy zniżek: ustawowe i handlowe. I tak: ** Emeryci, renciści oraz ich

Za co starsi płacą mniej

Starsze osoby w Polsce często borykają się z problemami finansowymi. Ważna jest dla nich każda złotówka, którą można zaoszczędzić lub dołożyć do domowego budżetu. Jak mogą to zrobić? ZNIŻKI NA POCIĄGI Kolej oferuje dwie grupy zniżek: ustawowe i handlowe. I tak: + Emeryci, renciści oraz ich

Rodzice niepełnosprawnych dzieci skazani są na siebie

jest ich postulat, by świadczenie pielęgnacyjne było takie samo dla rodzica dziecka np. niewidomego czy z zespołem Aspergera - bo te dzieci mogą np. korzystać ze szkół - i dla rodzica dziecka całkowicie niesamodzielnego. Jednak gdy słyszę wiceminister Seredyn, by "nie używać dzieci

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

- Ważne dokumenty). Co ze świadczeniami opiekuńczymi? Ten rządowy projekt nie przewiduje podwyżki stawek świadczeń opiekuńczych. Zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) może otrzymać: niepełnosprawne dziecko; a także osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

). Co ze świadczeniami opiekuńczymi? Ten rządowy projekt nie przewiduje podwyżki stawek świadczeń opiekuńczych. Zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) może otrzymać: niepełnosprawne dziecko; a także osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli ta

Wszczepienie protezy stawu biodrowego. Po operacji ma dłuższą nogę

fenomenom z zakresu medycyny. Oglądaj nas na zdrowie!Oglądaj wideo cyklu "To Ci wyjdzie na zdrowie" W ''Tylko Zdrowie'' czytaj: Opieka nad osobami starszymi. Jak wybrać dobry dom opieki Jak znaleźć dobry, godny zaufania dom opieki dla starszej osoby, która z powodu stanu zdrowia nie może już sama

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Od maja wzrosną do 1000 zł, od 2015 r. - do 1200 zł, a od 2016 r. - do 1300 zł na rękę. Teraz te zmiany musi zatwierdzić Senat. Na co dzisiaj mogą liczyć rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi? Świadczenia pielęgnacyjne Świadczenie

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

(możliwość przepisania świadczenia pielęgnacyjnego z osoby opiekującej się na dziecko w przypadku, kiedy opiekun może podjąć pracę zawodową). 4) Bezpośrednie finansowanie przez państwo kolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu znacznym wraz z osobistymi opiekunami. 5) Utworzenie pomocy

Pomoc dla osób starszych i chorych

środki mogą się starać? CO WYPŁACA ZUS * Dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie dla osób, które są uznane jako całkowicie niezdolne do pracy albo ukończyły 75 lat. Niezdolni do pracy muszą złożyć wniosek do ZUS, a decyzję podejmuje się na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Osobom powyżej 75 lat

Najczęstsze pytania

wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów (art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż "Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po

Pieniądze na trudne czasy

przewidziano dla osób młodych, które inaczej - ze względu na krótki albo nawet zerowy staż pracy - nie miałyby szansy na normalne świadczenie. Z myślą o nich jest renta socjalna. Przysługuje ona osobom, których niepełnosprawność powstała, zanim stały się pełnoletnie. Są jednak wyjątki. O ten rodzaj świadczenia

Państwo chce pomóc starszym ludziom, wprowadzi "czeki na starość"

tys. Te osoby będą płacić podatki, składki - przekonuje senator. Dziś na opiekę długoterminową przeznaczamy ok. 10 mld zł rocznie, z tego 5 mld na zasiłki i dodatki pielęgnacyjne. Według twórców ustawy część tych świadczeń jest źle adresowana. Po 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny (blisko 190 zł

Jakie przywileje mają kombatanci? Zmiany w ustawie

ryczałt jest wypłacany każdemu kombatantowi i osobie represjonowanej wraz z emeryturą czy rentą. Od 1 marca 2014 r. wynosi 165,71 zł brutto. Sprawdź w informatorze: Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek? Oprócz ryczałtu kombatanci i ofiary represji, którzy są emerytami lub rencistami, otrzymują też inne

Pomoc dla starszych i chorych

Ośrodki pomocy społecznej, ZUS, Narodowy Fundusz Zdrowia - to tylko niektóre z instytucji, w których o pomoc mogą starać się starsi, chorzy lub ich opiekunowie. Ważne dla opiekunów Zacznijmy od ważnej informacji dla opiekunów. Opiekujesz się niepełnosprawną osobą i nie możesz z tego powodu podjąć

Więcej przywilejów dla kombatantów

czego ok. 1000 pobiera już świadczenia, założywszy rachunek bankowy w Polsce lub ustanowiwszy pełnomocnika do odbioru świadczeń. Zatem ułatwienia w transferze świadczeń obejmą maksymalnie 6 tys. osób, choć oczywiście nie wiemy, ile z nich zdecyduje się z tego skorzystać - mówi "Wyborczej"

Od początku roku chorzy bez opieki

usadzić się chorej na wózku, karmiła ją. Świadczenie usług pielęgnacyjnych to zadanie ośrodka pomocy społecznej. Zwykle zleca to zewnętrznej firmie. Pod koniec grudnia przetarg na Ursynowie wygrała fundacja Zdrowie i to jej pracownicy powinni 1 stycznia stawić się w domach chorych. - Nikt nie dzwonił

Opieka nad chorym na alzheimera. Pięć lat bez urlopu, bez chwili wytchnienia [LIST]

uparta i agresywna wobec mnie, to zdarza się też, że mnie woła i szuka, przytula się, gdy wracam z pracy. Ma prawo do godnego i życia i jak najlepszej opieki. Pod dobrą opieką. Gdzie szukać opieki dla osób starszych Getto w czterech ścianach Niestety, nasze państwo jest bardzo nieprzyjazne wobec

Gowin za wolnym rynkiem w służbie zdrowia. Program PiS na zdrowie jak w PRL: centralne sterowanie.

- czyli dzieci i osoby starsze - będzie kilkakrotnie większa niż za tych, którzy rzadko albo wcale nie chodzą do lekarza. By nie doszło do sytuacji, w której w czasach kryzysu politycy obcinają wydatki budżetu państwa na zdrowie, wysokość składek ma być zależna od wysokości średniej pensji. NFZ zniknie, a

Matka niepełnosprawnego: "Chcę eutanazji dla siebie i syna. Mam dość takiego życia"

Był to już trzeci protest niepełnosprawnych rodziców w tym roku. Pierwszy odbył się w styczniu, a drugi, najgłośniejszy, w marcu, kiedy rodzice przez dwa tygodnie okupowali budynek Sejmu. Wywalczyli wówczas zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego - z 620 zł do tysiąca zł - oraz obietnicę, że w

Pieniądze na dzieci

wysokość nie może przekroczyć pięciokrotności zasiłku rodzinnego, czyli jednorazowo 530 zł. DLA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Rodzic dziecka niepełnosprawnego, który zrezygnował lub nie podjął pracy, by się nim opiekować, dostaje 820 zł świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie. Oprócz tego należy mu się

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami. Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami. Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Co się należy nieślubnym dzieciom

alimentów? Od dwóch rzeczy: - usprawiedliwionych potrzeb dziecka, - możliwości zarobkowych rodzica. Do usprawiedliwionych potrzeb należą: dach nad głową, ubranka, pieluchy, środki pielęgnacyjne, leki, wózek, zabawki, a dla starszych dzieci - książki i pomoce naukowe, doładowanie telefonu komórkowego

Sen. Augustyn: Grozi nam geriatryczne tsunami. Potrzebne reformy

. Powiem, że byłoby to niewiele więcej, niż wydajemy obecnie. Dziś na opiekę długoterminową przeznaczamy ok. 10 mld zł rocznie. Z czego 5 mld zł to wydatki na zasiłki i dodatki pielęgnacyjne. Mamy milion osób niesamodzielnych. Zasiłki i dodatki dostaje 1,4 mln osób. Część tych świadczeń jest źle adresowana

By zostać rodzicami Kuby z zespołem Downa, wzięli pół miliona złotych kredytu

. Wspomina, jak pewnego dnia zadzwoniła do niej kobieta. Oznajmiła, że ma córkę z zespołem Downa, i zapytała, czy Marta wie, jaki dom pomocy społecznej będzie dla niej najlepszy. - Była świeżo po porodzie, argumentowała, że ma starszą córkę z IQ 130 i nie może mieć w domu dziecka z zespołem Downa. Słuchałam

Dla starszych i chorych

. Wymaga całodobowej opieki, nie ma się nim kto zająć. Czy fakt pobierania przez niego renty oznacza, że jest osobą niepełnosprawną i ktoś z naszej rodziny może starać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad nim? Nie, przyznanie przez ZUS renty z tytułu niezdolności do pracy nie

Pieniądze na dzieci

;tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), - dodatek dla sierot zupełnych, - zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy z pomocy społecznej, - jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia w naturze z pomocy społecznej, - pomoc w zakresie dożywiania. Dodatek zostanie ci przyznany, jeśli twoje mieszkanie

Była matka szuka pracy. Jak wrócić na rynek po 32 latach?

w wieku 55 lat raczej się nie nauczę. Bez prawa do zasiłku O wyjeździe myśli za to Anetta, 48-latka z Gdyni. Jej syn Artur zmarł 15 grudnia. Wraz z jego śmiercią wstrzymano jej wszystkie zasiłki - 1000 zł świadczenia pielęgnacyjnego dla niej, 620 zł jego renty i 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. - I

Zniżki i ulgi dla seniorów

Coraz więcej samorządów wydaje karty dla osób starszych, dzięki którym mogą one taniej lub za darmo korzystać z rozrywek i atrakcji dostępnych w mieście. Na przykład Łódź przygotowała ofertę dla osób powyżej 60 lat. To m.in. tańsze bilety w teatrach, klubach fitness, na basenach. Rabaty można też

Zasiłki rodzinne last minute

do szkoły (50 zł), internat (90 zł). Wielodzietni mają dziś po 50 zł na trzecie i każde następne dziecko, a po podwyżce mieliby 80 zł. Zasiłek pielęgnacyjny to będzie 153 zł. Nie zmienią się dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, becikowe dla wszystkich, dodatek na wychowawczym, dla samotnych rodziców

Zbrodnia i kara? Ustawa dezubekizacyjna wchodzi w życie, IPN sprawdzi ponad 191 tys. mundurowych emerytów

karną i finansową. Tylko że dla tej władzy to za mało. Z moich kolegów będzie ukarany były biegacz, w czasach PRL uprawiający swoją dyscyplinę na etacie w MSW. Albo córka oficera, która od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością. Jako rodzina funkcjonariusza nie mogła dostać zwykłej renty, ale rentę

Starszaki górą

opiekować się starszymi od siebie. Bo jeszcze szybciej niż 60-latków przybywa w Polsce ludzi, którzy mają 80 i więcej lat. To oni tracą sprawność. Kto lepiej im pomoże jak osoby, które już rozumieją, co to znaczy, jak zadyszka nie pozwala wejść na schody, a mogą się nauczyć prostych usług pielęgnacyjnych

Co się należy chorym na Parkinsona

wychowawczym. Obostrzenia dotyczą też osoby, nad którą ma być sprawowana opieka, np. tata musiałby mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ważna informacja: przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest już uzależnione od dochodu rodziny. ** Póki jeszcze pracuję, czy mogę starać się o czasowe

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

do zaproponowania. Pieniądze tylko dla jednego Gdy Franek miał iść do czwartej klasy, a Antek do pierwszej, Ola zrezygnowała z pracy i zdecydowała się uczyć dzieci w domu. Dostaje 820 zł świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje rodzicom, którzy opiekują się dziećmi w domu. Ustawodawca nie

Każdy woli swój dom

64. roku życia, za 20 lat będzie ich ponad 23 proc. Gdzie zamieszkają? Mieszkania nie dla starych ludzi Większość pewnie będzie chciała zostać u siebie, nawet jeśli z czasem będzie im tam coraz trudniej. "Osoby starsze żyją w mieszkaniach niedostosowanych do ich potrzeb i możliwości, w

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

Konfucjusza mimo tradycyjnej czci dla starszych seniorzy często żyją w biedzie. Wielu z nich w ogóle nie ma prawa do emerytury. Problem będzie narastał. Do połowy wieku liczba seniorów mających 60 lat wzrośnie w Chinach z dzisiejszych 185 mln do 487 mln. Obowiązek, by dzieci troszczyły się o rodziców, już

Seks nie daje nam bliskości, służy rozładowaniu napięcia. Winny jest stres

kogoś zaprosić do domu na obiad, wyjść na kawę czy do teatru. W Polsce osoby starsze swoje nadwyżki finansowe przekazują wnukom i dorosłym dzieciom, a nie inwestują w swoje kontakty. Szkoda, bo im jest tych kontaktów więcej, tym pogodniejsze życie się wiedzie, ma się lepszy nastrój, szybciej wraca do

Trudne adopcje. Historie rodzin Agnieszki i Wioletty

świadczenie pielęgnacyjne, bo inaczej nie dałabym rady. Muszę mu poświęcać cały czas. Nie mam do nikogo pretensji ani żalu. Adopcja to jedna z dróg, która prowadzi do posiadania dziecka. Jeśli decydujemy się na nią, to z pełną odpowiedzialnością za tego małego człowieka, który niesie ze sobą bagaż doświadczeń

Brakujące córki

;Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi". Zawiera ona wyznania opiekunek i ich pracodawców, historie poruszające, piękne, ale i drastyczne. - Chcieliśmy pokazać, że podczas opieki nad seniorami wszystko może się zdarzyć, ale przedstawione przypadki to najwyżej 10 proc. naszych

Ważne pytania o alimenty

, zabawki, a dla starszych dzieci - książki i pomoce naukowe, doładowanie telefonu komórkowego, wyjście do kina czy wyjazd na wakacje. Pani Anna powinna sporządzić listę wydatków na córeczkę i podzielić wynik na dwa. W ten sposób obliczy wysokość miesięcznego świadczenia. W pozwie jednak musi wpisać roczną

Ile razy kobieta ma dostać w twarz, nim powie "dość"? [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 2]

mieszkanie w kamienicy przy głównej ulicy Pruszcza. Dorabiała w sklepie, miała alimenty na Sonię i świadczenie pielęgnacyjne na Kostka. Szło im całkiem dobrze, tyle że z synkiem trzeba było stale chodzić do lekarzy. Chłopiec przeszedł jedną operację, czekają go kolejne, po każdej na kilka tygodni ma

Kto może poczuć się źle?

biegać do toalety, szczególnie jeżeli wiąże się to z poproszeniem sąsiada o to, by wstał i umożliwił przejście. U osób starszych trochę inaczej może też funkcjonować ośrodek pragnienia i im pić nie będzie się chciało. W takich sytuacjach należy pić z rozsądku. Ważne jest, by nie pić od razu dużych ilości

Te matki dostają 1000 zł od państwa. Myślicie, że się lenią w domu i malują paznokcie?

niepełnosprawnymi dziećmi przez dwa tygodnie okupowali budynek Sejmu. Domagali się przede wszystkim zwiększenia świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje niepracującemu rodzicowi. Wynosiło wówczas 620 zł. Podziałało. Po tej akcji rząd zwiększył świadczenie do 800 zł. Kolejne 200 zł dołożył z rządowego programu

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u: W sprawach wiary będziemy słuchać wikarego

sprowadza się do dociskania, dopychania, powtarzania, że musimy, że trzeba. W każdym razie wtedy udało nam się to świadczenie pielęgnacyjne podnieść. Do 1300 zł na rękę. I to zostało zapisane. A tak na szybko, to pomogło nam Ministerstwo Rolnictwa. Bo to już była połowa roku, widzieli, że czegoś tam nie

Musi być nierówno, żeby było równo

. Opowiadałabym się raczej za rozwiązaniem mieszanym: opieka to odpowiedzialność i osoby starszej, i jej rodziny, i społeczności lokalnej, i państwa. Stawiałabym nie na nowy rynek usług dla starszych, ale na wsparcie działań lokalnych, takich jak świetlice, usługi domowe, pielęgnacyjne. Ustawa żłobkowa stworzyła

Nigdy nie będę Magdaleną Środą - polemika

na rzecz ujednolicenia orzecznictwa dla osiągnięcia sprawiedliwości w sprawach indywidualnych, np. praw osób starszych. Odpowiedzialność, zwłaszcza w sytuacji ograniczonych możliwości, wymaga skoncentrowania się na priorytetach. Wyszydziła pani profesor ponad rok temu publicznie priorytet rzecznika

Samorząd daje, państwo zabiera

Problem dotyczy osób starszych, najuboższych, niepełnosprawnych i całkowicie niezdolnych do pracy, których dochód nie przekracza 477 zł, a ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą podjąć pracy. - Państwo kradnie pieniądze samorządowe, którymi gminy próbują wspierać najuboższych - mówi z goryczą

Zasiłki i alimenty na dzieci

oświadczenie o wysokości dochodów waszej rodziny. Uwaga! Zgodnie z ustawą z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców osoby, które ubiegają się o świadczenia rodzinne z pomocy społecznej lub Funduszu Alimentacyjnego, zamiast zaświadczeń mogą składać oświadczenia

Tak ogólnie, to ma być dobrze

programie rozwiązania zagadki, jak to zrobić. Jest też wzmianka, że PiS powoła rzecznika praw podatników oraz zreformuje podatek dochodowy oraz VAT. Zamiast osobnych PIT-u (dla osób fizycznych) i CIT-u (dla osób prawnych) proponuje jeden podatek dochodowy. I znów jesteśmy bezradni: nie wiadomo, czy ma to

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

przed szereg". Silnym peeselowskim ogniwem w obecnym rządzie jest minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego działaniami ludowcy się w deklaracji chwalą i poświęcają im najwięcej miejsca. Proponują więc politykę senioralną, chcą budowy dziennych domów opieki dla starszych osób. Do końca tego roku

Co zrobili politycy PO i PiS kiedy rządzili?

świadczeń rodzinnych. Rodzicom wychowującym dzieci samotnie dochody wzrosły przeciętnie o 115 zł miesięcznie. Rodziny bezdzietne wzbogaciły się średnio o 44 zł. Zaskakujące jest to, jak niewiele zostało z deklarowanej w kampanii "nowej umowy społecznej". PiS obiecywał w niej pomoc osobom starszym

Warszawski emeryt łyka dziennie średnio pięć tabletek

. Większość (87 proc.) jest samodzielna i nie potrzebuje świadczeń pielęgnacyjnych. Zdarzało się jednak, że samotnymi staruszkami zajmowali się sąsiedzi. Kilka osób pielęgniarki zgłosiły do opieki społecznej. - W Polsce starość ma twarz kobiety, bo to głównie one dożywają sędziwego wieku - mówi Mossakowska

Pytania organizacji współpracujących w ramach Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych w Warszawie

instytucji mieszkań chronionych oraz małych grupowych domów dla osób niepełnosprawnych i starszych, a także jakie powinny być Pana zdaniem zasady kierowania do takich placówek i zasady odpłatności za nie? W Polsce mieszka około 5,5 miliona osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej. Większość z nich

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

86-letnia dziś Margaret Thatcher (na zdjęciu w 1993 roku) Gdy trzeba zrezygnować z pracy Są osoby, które po to, żeby zająć się chorym na alzheimera członkiem rodziny, muszą zrezygnować z pracy. Warto wtedy sprawdzić, czy opiekunowi nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. To obecnie 520 złotych

Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos ekspertów

. Używanie więc hasła konieczności "walki z kornikiem" jako powodu do zwiększenia wyrębów nie ma uzasadnienia merytorycznego. O tym, że jest to tylko wygodny pretekst, świadczą również zmiany w żądaniach administracji lasów. W październiku 2015 Lasy Państwowe twierdziły, że dla

POPiS-owe obiecanki cacanki - tyle obiecali, to zrobili

zostało z deklarowanej w kampanii "nowej umowy społecznej". PiS obiecywał w niej pomoc osobom starszym i samotnym. Obiecanego dodatkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego jednak nie wprowadził, zaś sytuacja finansowa emerytów - zamiast się poprawić - jeszcze się pogorszyła. Ich dochody za rządów

Bieda nasza powszechna

decyzje polityczne: obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, odblokowanie Funduszu Alimentacyjnego itd. Ten proces będzie postępował? W kolejnych latach w Polsce biednych będzie coraz mniej