świadczenia pielęgnacyjne dla osób starszych

PAP

MPiPS: nowy system świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

MPiPS: nowy system świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

Rezygnujący z pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1 tys. zł, otrzymają świadczenie pielęgnacyjne - zakłada projekt ustawy przygotowany przez resort pracy. Jego wysokość będzie zależna od wieku podopiecznego.

MPiPS: nowy system świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

# dochodzi więcej wypowiedzi wiceminister Elżbiety Seredyn #

Komisja o projekcie podwyższającym świadczenia pielęgnacyjne

Rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny poświęcone projektowi ustawy podwyższającemu świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi.

SLD: odmrozić projekt o opiekunach dorosłych niepełnosprawnych

świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi, Sojusz upominał się o łączne rozpatrywanie problemów opiekunów zarówno niepełnosprawnych dzieci, jak i starszych osób niesamodzielnych. Bańkowska wnioskowała też, by do porządku posiedzenia włączyć

Wchodzi w życie ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów

pielęgnacyjnego. Zgodnie ustawą o wypłacie zasiłków, opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają zwrot zaległych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami (ok. 5,5 tys. zł). Przywrócone zostanie im również prawo do zasiłku, niezależnie od kryterium dochodowego

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

? Niestety, nie mamy dla pani dobrych wiadomości. Dalsi krewni osoby niepełnosprawnej nie mają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - wynika z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonej 9 grudnia tego roku (sygn. I OPS 5/13). NSA rozpatrywał sprawę kobiety, która opiekowała się

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

do działania rząd zabrał się do roboty. Resort pracy przygotowuje aż dwie ustawy. Jedna - o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - ma zwrócić opiekunom to, co im niesłusznie zabrano. Druga - o wprowadzeniu jednego świadczenia pielęgnacyjnego - ma zlikwidować podział na "lepszych"

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

jest taki, że świadczenia dla osób niepełnosprawnych są sprzężone ze świadczeniami dla osób starszych. A to są bardzo duże sumy. I wreszcie po trzecie - wypadałoby powiedzieć, jak to wygląda w krajach od nas bardziej rozwiniętych - dodał Balcerowicz. Matki niepełnosprawnych dzieci w Sejmie. "

Fiasko rozmów opiekunów niepełnosprawnych z ministrem pracy

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, do czego został zobowiązany przez TK; projekt ma trafić pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu. W ustawie jest mowa o "zasiłkach dla opiekunów" w wysokości 520 zł, żeby odróżnić je od świadczeń pielęgnacyjnych należnych obecnie

Fiasko rozmów opiekunów niepełnosprawnych z ministrem pracy

świadczenia pielęgnacyjnego. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, do czego został zobowiązany przez TK; projekt ma trafić pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu. W ustawie jest mowa o "zasiłkach dla opiekunów" w wysokości 520 zł

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

potrzebną do orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy), 75-latkowie otrzymują go z urzędu. Wysokość świadczenia to obecnie 206,76 zł. + Zasiłek pielęgnacyjny z ośrodka pomocy społecznej mogą otrzymywać osoby niepełnosprawne i starsze, które nie radzą sobie z codziennymi czynnościami. Zasiłek wynosi 153

Łódzkie. 79-latka oskarżona o narażenie życia niepełnosprawnego syna

poruszał. Uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Wymagał stałej opieki ze strony innych osób. Faktycznie zajmowała się nim mieszkająca w tym samym domu 79-letnia matka. Kobieta załatwiała wszelkie formalności związane z uzyskaniem przez 55-latka świadczeń z ośrodka pomocy społecznej

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

dochodu socjalnego będzie wyrównywana przez zasiłki. Minimalny dochód socjalny będzie podstawą do korzystania ze świadczeń i usług socjalnych. Zależeć będzie od liczebności rodziny. W przypadku osób starszych oraz niepełnosprawnych będzie on wyliczany z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego lub zasiłku

Senior w biedzie

Senior w biedzie

- osobiście, pisemnie lub telefonicznie. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy i sprawdzi tożsamość osoby, jej stan majątkowy oraz orzeczenie o niezdolności do pracy. Jeśli osoba starsza podejmie pracę, świadczenie zostanie jej odebrane. Wyjątek stanowi praca dla niepełnosprawnych w warunkach

Augustyn: brakuje oferty dla opiekunów chcących łączyć pracę z opieką

obecnie orzekające o niepełnosprawności. Czekiem płaciłoby się za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, sprzęt i środki potrzebne do zapewniania godnych warunków życia. Dla osób z pierwszym stopniem niesamodzielności czek byłby wart 1 tys. zł, z drugim z umiarkowanym stopniem - 850 zł, dla osoby z trzecim

Sejm. Kolejny dzień protestów ws. niepełnosprawnych

często miały okazję wypracować sobie świadczenia, np. rentę czy emeryturę. Tak jest np. w przypadku starszych osób niesamodzielnych, które potrzebują opieki ze względu na wiek. Kilkunastu rodziców niepełnosprawnych dzieci dziesiąty dzień prowadzi protest okupacyjny w Sejmie. "Decyzja jest, że cały

Opiekunowie niepełnosprawnych zapowiadają kontynuację protestu

; argumentował, że dorosłe osoby niepełnosprawne często miały okazję wypracować sobie świadczenia, np. rentę czy emeryturę. Tak jest np. w przypadku starszych osób niesamodzielnych, które potrzebują opieki ze względu na wiek. Kilkunastu rodziców niepełnosprawnych dzieci dziesiąty dzień prowadzi protest

Kidawa-Błońska: propozycja premiera dla niepełnosprawnych odpowiedzialna

kraju jest bardzo duża" - mówiła. Dodała, że zgodnie z zapowiedzią premiera na wtorkowym posiedzeniu rządu zostanie omówiona kwestia świadczeń dla rodziców osób niepełnosprawnych. "Ale wydaje mi się, że to w tej chwili jest realna i odpowiedzialna propozycja pana premiera" - dodała

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

pielęgnacyjny - jego wypłacaniem również zajmuje się gmina. Wynosi 153 zł i otrzymają go osoby niepełnosprawne lub starsze, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy. Przysługuje m.in.: osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu

Co się należy starszym i ich opiekunom

Co się należy starszym i ich opiekunom

nie są potwierdzone sytuacją życiową albo standard życia jest w rzeczywistości wyższy niż zadeklarowane dochody. Zasiłek pielęgnacyjny - wynosi 153 zł i otrzymają go osoby niepełnosprawne lub starsze, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy

Sejm wznowił obrady

Celem projektowanej noweli jest skrócenie do siedmiu godzin czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czas taki miałby obowiązywać niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie. W 2012 r. wydłużono czas

Rodzeństwo z Donbasu już z pozwoleniem na stały pobyt

Rodzeństwo z Donbasu już z pozwoleniem na stały pobyt

przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce, a także korzystać np. z pomocy społecznej. Zasiłki pomocowe mogą być szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają one świadczenia, za

Troje dzieci z Donbasu z pozwoleniami na pobyt stały w Polsce

przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce, a także korzystać np. z pomocy społecznej. Zasiłki pomocowe mogą być szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają oni świadczenia, za

Pomoc dla starszych i chorych

Zasiłek pielęgnacyjny Jest wypłacany przez gminę osobom niepełnosprawnym lub starszym, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy. Przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku, - osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu

Pomoc dla starszych i chorych

Po każdym tekście o świadczeniach dla emerytów i rencistów Czytelnicy zasypują nas pytaniami. Dziś odpowiadamy na te zadawane najczęściej. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Osobie, która się opiekuje niepełnosprawnym i nie może z tego powodu podjąć żadnej pracy. O świadczenie

Czeki dla polskich seniorów

pracy zawodowej, aby się zająć niepełnosprawną 80-letnią mamą, dostaje świadczenie pielęgnacyjne. To będzie nadal możliwe. Więcej o świadczeniach piszemy w jutrzejszej "Wyborczej". Ustawa o czekach wprowadza nowe rozwiązania dla krewnych, którzy mając pod opieką chorą mamę czy ojca, nadal

Przywileje dla seniorów i kombatantów

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i aptekach. WSPARCIE FINANSOWE Kombatanci i osoby starsze mogą liczyć także na rozmaite dodatki. *Dodatek kombatancki. Otrzymają go m.in. osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub

Władysław Kosiniak-Kamysz pozostanie ministrem pracy

bezpieczeństwo finansowe obywateli i gospodarki, obiecywał też, że rząd będzie pracował nad programem wspierającym aktywność zawodową osób starszych. Z tej obietnicy się wywiązał - wspieranie aktywności osób starszych i szeroko pojęta polityka senioralna to jeden z priorytetów jego resortu. Jak podkreśla, nie

Za co starsi płacą mniej

Starsze osoby w Polsce często borykają się z problemami finansowymi. Ważna jest dla nich każda złotówka, którą można zaoszczędzić lub dołożyć do domowego budżetu. Jak mogą to zrobić? ZNIŻKI NA POCIĄGI Kolej oferuje dwie grupy zniżek: ustawowe i handlowe. I tak: + Emeryci, renciści oraz ich

Konferencja UTW: 2015 r. może być przełomowy w realizacji polityki senioralnej

niesamodzielności. Dla osób z pierwszym stopniem czek byłby wart 1 tys. zł, z drugim, umiarkowanym stopniem - 850 zł, a z trzecim stopniem - 650 zł. Czekiem płaciłoby się za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, sprzęt i środki potrzebne do zapewniania godnych warunków życia. Nowy system wsparcia miałby być wprowadzany

Rodzice niepełnosprawnych dzieci skazani są na siebie

jest ich postulat, by świadczenie pielęgnacyjne było takie samo dla rodzica dziecka np. niewidomego czy z zespołem Aspergera - bo te dzieci mogą np. korzystać ze szkół - i dla rodzica dziecka całkowicie niesamodzielnego. Jednak gdy słyszę wiceminister Seredyn, by "nie używać dzieci

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Od maja wzrosną do 1000 zł, od 2015 r. - do 1200 zł, a od 2016 r. - do 1300 zł na rękę. Teraz te zmiany musi zatwierdzić Senat. Na co dzisiaj mogą liczyć rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi? Świadczenia pielęgnacyjne Świadczenie

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

na podstawie rządowego programu wspierania osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne).Kto może je dostać? Matka, ojciec, opiekun faktyczny. Kiedy? Jeśli nie podejmują lub rezygnują z pracy, by zająć się osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

(możliwość przepisania świadczenia pielęgnacyjnego z osoby opiekującej się na dziecko w przypadku, kiedy opiekun może podjąć pracę zawodową). 4) Bezpośrednie finansowanie przez państwo kolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu znacznym wraz z osobistymi opiekunami. 5) Utworzenie pomocy

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają oni świadczenia, za które nie będą w stanie się utrzymać. Osobom dorosłym pozwolenie to da możliwość podjęcia legalnej pracy. Dotychczas do banku ofert pracy przy

Pomoc dla osób starszych i chorych

środki mogą się starać? CO WYPŁACA ZUS * Dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie dla osób, które są uznane jako całkowicie niezdolne do pracy albo ukończyły 75 lat. Niezdolni do pracy muszą złożyć wniosek do ZUS, a decyzję podejmuje się na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Osobom powyżej 75 lat

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają oni świadczenia, za które nie będą w stanie się utrzymać. Osobom dorosłym pozwolenie to da możliwość podjęcia legalnej pracy. Dotychczas do banku ofert pracy przy

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

- Ważne dokumenty). Co ze świadczeniami opiekuńczymi? Ten rządowy projekt nie przewiduje podwyżki stawek świadczeń opiekuńczych. Zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) może otrzymać: niepełnosprawne dziecko; a także osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli

Matka niepełnosprawnego: "Chcę eutanazji dla siebie i syna. Mam dość takiego życia"

Był to już trzeci protest niepełnosprawnych rodziców w tym roku. Pierwszy odbył się w styczniu, a drugi, najgłośniejszy, w marcu, kiedy rodzice przez dwa tygodnie okupowali budynek Sejmu. Wywalczyli wówczas zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego - z 620 zł do tysiąca zł - oraz obietnicę, że w

By zostać rodzicami Kuby z zespołem Downa, wzięli pół miliona złotych kredytu

. Wspomina, jak pewnego dnia zadzwoniła do niej kobieta. Oznajmiła, że ma córkę z zespołem Downa, i zapytała, czy Marta wie, jaki dom pomocy społecznej będzie dla niej najlepszy. - Była świeżo po porodzie, argumentowała, że ma starszą córkę z IQ 130 i nie może mieć w domu dziecka z zespołem Downa. Słuchałam

Więcej przywilejów dla kombatantów

czego ok. 1000 pobiera już świadczenia, założywszy rachunek bankowy w Polsce lub ustanowiwszy pełnomocnika do odbioru świadczeń. Zatem ułatwienia w transferze świadczeń obejmą maksymalnie 6 tys. osób, choć oczywiście nie wiemy, ile z nich zdecyduje się z tego skorzystać - mówi "Wyborczej"

Pieniądze na dzieci

wysokość nie może przekroczyć pięciokrotności zasiłku rodzinnego, czyli jednorazowo 530 zł. DLA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Rodzic dziecka niepełnosprawnego, który zrezygnował lub nie podjął pracy, by się nim opiekować, dostaje 820 zł świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie. Oprócz tego należy mu się

świadczenia pielęgnacyjne dla osób starszych

alimentów? Od dwóch rzeczy: - usprawiedliwionych potrzeb dziecka, - możliwości zarobkowych rodzica. Do usprawiedliwionych potrzeb należą: dach nad głową, ubranka, pieluchy, środki pielęgnacyjne, leki, wózek, zabawki, a dla starszych dzieci - książki i pomoce naukowe, doładowanie telefonu komórkowego

Zniżki i ulgi dla seniorów

Coraz więcej samorządów wydaje karty dla osób starszych, dzięki którym mogą one taniej lub za darmo korzystać z rozrywek i atrakcji dostępnych w mieście. Na przykład Łódź przygotowała ofertę dla osób powyżej 60 lat. To m.in. tańsze bilety w teatrach, klubach fitness, na basenach. Rabaty można też

Państwo chce pomóc starszym ludziom, wprowadzi "czeki na starość"

tys. Te osoby będą płacić podatki, składki - przekonuje senator.Dziś na opiekę długoterminową przeznaczamy ok. 10 mld zł rocznie, z tego 5 mld na zasiłki i dodatki pielęgnacyjne. Według twórców ustawy część tych świadczeń jest źle adresowana. Po 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny (blisko 190 zł

Pieniądze na trudne czasy

przewidziano dla osób młodych, które inaczej - ze względu na krótki albo nawet zerowy staż pracy - nie miałyby szansy na normalne świadczenie. Z myślą o nich jest renta socjalna. Przysługuje ona osobom, których niepełnosprawność powstała, zanim stały się pełnoletnie. Są jednak wyjątki. O ten rodzaj świadczenia

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami.Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

mieszkania i miesięczne obciążenia z tytułu najmu i opłat za media. I tak: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 125 proc. najniższej emerytury (obecnie 1039 zł). W przypadku osoby samotnej jest to 175 proc. (obecnie 1455 zł). Dla waszej czteroosobowej rodziny maksymalny miesięczny dochód to 4156

Pomoc dla starszych i chorych

Ośrodki pomocy społecznej, ZUS, Narodowy Fundusz Zdrowia - to tylko niektóre z instytucji, w których o pomoc mogą starać się starsi, chorzy lub ich opiekunowie. Ważne dla opiekunówZacznijmy od ważnej informacji dla opiekunów. Opiekujesz się niepełnosprawną osobą i nie możesz z tego powodu podjąć

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

do zaproponowania. Pieniądze tylko dla jednego Gdy Franek miał iść do czwartej klasy, a Antek do pierwszej, Ola zrezygnowała z pracy i zdecydowała się uczyć dzieci w domu. Dostaje 820 zł świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje rodzicom, którzy opiekują się dziećmi w domu. Ustawodawca nie

Od początku roku chorzy bez opieki

usadzić się chorej na wózku, karmiła ją. Świadczenie usług pielęgnacyjnych to zadanie ośrodka pomocy społecznej. Zwykle zleca to zewnętrznej firmie. Pod koniec grudnia przetarg na Ursynowie wygrała fundacja Zdrowie i to jej pracownicy powinni 1 stycznia stawić się w domach chorych. - Nikt nie dzwonił

Dla starszych i chorych

. Wymaga całodobowej opieki, nie ma się nim kto zająć. Czy fakt pobierania przez niego renty oznacza, że jest osobą niepełnosprawną i ktoś z naszej rodziny może starać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad nim?Nie, przyznanie przez ZUS renty z tytułu niezdolności do pracy nie

Pieniądze na dzieci

;tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), - dodatek dla sierot zupełnych, - zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy z pomocy społecznej, - jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia w naturze z pomocy społecznej, - pomoc w zakresie dożywiania. Dodatek zostanie ci przyznany, jeśli twoje mieszkanie

Te matki dostają 1000 zł od państwa. Myślicie, że się lenią w domu i malują paznokcie?

niepełnosprawnymi dziećmi przez dwa tygodnie okupowali budynek Sejmu. Domagali się przede wszystkim zwiększenia świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje niepracującemu rodzicowi. Wynosiło wówczas 620 zł. Podziałało. Po tej akcji rząd zwiększył świadczenie do 800 zł. Kolejne 200 zł dołożył z rządowego programu

Ile razy kobieta ma dostać w twarz, nim powie "dość"? [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 2]

mieszkanie w kamienicy przy głównej ulicy Pruszcza. Dorabiała w sklepie, miała alimenty na Sonię i świadczenie pielęgnacyjne na Kostka. Szło im całkiem dobrze, tyle że z synkiem trzeba było stale chodzić do lekarzy. Chłopiec przeszedł jedną operację, czekają go kolejne, po każdej na kilka tygodni ma

Seks nie daje nam bliskości, służy rozładowaniu napięcia. Winny jest stres

domu na obiad, wyjść na kawę czy do teatru. W Polsce osoby starsze swoje nadwyżki finansowe przekazują wnukom i dorosłym dzieciom, a nie inwestują w swoje kontakty. Szkoda, bo im jest tych kontaktów więcej, tym pogodniejsze życie się wiedzie, ma się lepszy nastrój, szybciej wraca do zdrowia.Ludzie są

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

Konfucjusza mimo tradycyjnej czci dla starszych seniorzy często żyją w biedzie. Wielu z nich w ogóle nie ma prawa do emerytury. Problem będzie narastał. Do połowy wieku liczba seniorów mających 60 lat wzrośnie w Chinach z dzisiejszych 185 mln do 487 mln. Obowiązek, by dzieci troszczyły się o rodziców, już

Brakujące córki

;Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi". Zawiera ona wyznania opiekunek i ich pracodawców, historie poruszające, piękne, ale i drastyczne. - Chcieliśmy pokazać, że podczas opieki nad seniorami wszystko może się zdarzyć, ale przedstawione przypadki to najwyżej 10 proc. naszych

Każdy woli swój dom

64. roku życia, za 20 lat będzie ich ponad 23 proc. Gdzie zamieszkają? Mieszkania nie dla starych ludzi Większość pewnie będzie chciała zostać u siebie, nawet jeśli z czasem będzie im tam coraz trudniej. "Osoby starsze żyją w mieszkaniach niedostosowanych do ich potrzeb i możliwości, w

Ważne pytania o alimenty

, zabawki, a dla starszych dzieci - książki i pomoce naukowe, doładowanie telefonu komórkowego, wyjście do kina czy wyjazd na wakacje. Pani Anna powinna sporządzić listę wydatków na córeczkę i podzielić wynik na dwa. W ten sposób obliczy wysokość miesięcznego świadczenia. W pozwie jednak musi wpisać roczną

Co się należy chorym na Parkinsona

. Chyba będę musiała zrezygnować z tego powodu z pracy, bo nikt inny nie może się nim zająć. Co teraz? Dodam, że mój tata ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Warto sprawdzić, czy nie przysługuje w tym przypadku świadczenie pielęgnacyjne (520 zł netto miesięcznie). Należy się osobie, która ze

Starszaki górą

niesprawnymi starszymi ludźmi, albo stworzy takie warunki, by powstawała sieć organizacji wolantariackich i rynek usług świadczonych dla starszych ludzi.Udało się to zrobić w Niemczech, w których już 15 lat temu wprowadzono ubezpieczenia pielęgnacyjne. To moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, koniecznie trzeba

Zasiłki rodzinne last minute

do szkoły (50 zł), internat (90 zł). Wielodzietni mają dziś po 50 zł na trzecie i każde następne dziecko, a po podwyżce mieliby 80 zł. Zasiłek pielęgnacyjny to będzie 153 zł. Nie zmienią się dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, becikowe dla wszystkich, dodatek na wychowawczym, dla samotnych rodziców

Rząd: Jak się wzbogacimy, lekarzom zapłacimy

pomysły - firmy ubezpieczeniowe oddadzą NFZ na leczenie ofiar wypadków 12 proc. z każdej składki OC, a pracodawca i pracownik po połowie zapłacą dodatkowe ubezpieczenie tzw. pielęgnacyjne na leczenie osób starszych.- Koszyk to bełkot. Już dziś kilkadziesiąt tysięcy chorych nie dostaje leków nowotworowych

Musi być nierówno, żeby było równo

: opieka to odpowiedzialność i osoby starszej, i jej rodziny, i społeczności lokalnej, i państwa. Stawiałabym nie na nowy rynek usług dla starszych, ale na wsparcie działań lokalnych, takich jak świetlice, usługi domowe, pielęgnacyjne. Ustawa żłobkowa stworzyła nianię, można by wprowadzić opiekunkę

Winda do świata

projektu, była matką 7-miesięcznej Patrycji, czworo jej starszych dzieci było już w rodzinie zastępczej. Przeszła dwie terapie odwykowe. Fundacja znalazła jej opiekunkę dla dziecka, żeby mogła iść do pracy. - Nasi podopieczni często stwarzają sytuacje konfliktowe - tłumaczy Daniel Fąferko. - Żeby

Tak ogólnie, to ma być dobrze

programie rozwiązania zagadki, jak to zrobić. Jest też wzmianka, że PiS powoła rzecznika praw podatników oraz zreformuje podatek dochodowy oraz VAT.Zamiast osobnych PIT-u (dla osób fizycznych) i CIT-u (dla osób prawnych) proponuje jeden podatek dochodowy. I znów jesteśmy bezradni: nie wiadomo, czy ma to być

Nigdy nie będę Magdaleną Środą - polemika

na rzecz ujednolicenia orzecznictwa dla osiągnięcia sprawiedliwości w sprawach indywidualnych, np. praw osób starszych.Odpowiedzialność, zwłaszcza w sytuacji ograniczonych możliwości, wymaga skoncentrowania się na priorytetach. Wyszydziła pani profesor ponad rok temu publicznie priorytet rzecznika

Samorząd daje, państwo zabiera

Problem dotyczy osób starszych, najuboższych, niepełnosprawnych i całkowicie niezdolnych do pracy, których dochód nie przekracza 477 zł, a ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą podjąć pracy. - Państwo kradnie pieniądze samorządowe, którymi gminy próbują wspierać najuboższych - mówi z goryczą

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

86-letnia dziś Margaret Thatcher (na zdjęciu w 1993 roku) Gdy trzeba zrezygnować z pracy Są osoby, które po to, żeby zająć się chorym na alzheimera członkiem rodziny, muszą zrezygnować z pracy. Warto wtedy sprawdzić, czy opiekunowi nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. To obecnie 520 złotych

Warszawski emeryt łyka dziennie średnio pięć tabletek

. Większość (87 proc.) jest samodzielna i nie potrzebuje świadczeń pielęgnacyjnych. Zdarzało się jednak, że samotnymi staruszkami zajmowali się sąsiedzi. Kilka osób pielęgniarki zgłosiły do opieki społecznej. - W Polsce starość ma twarz kobiety, bo to głównie one dożywają sędziwego wieku - mówi Mossakowska

Bieda nasza powszechna

decyzje polityczne: obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, odblokowanie Funduszu Alimentacyjnego itd. Ten proces będzie postępował? W kolejnych latach w Polsce biednych będzie coraz mniej

POPiS-owe obiecanki cacanki - tyle obiecali, to zrobili

zostało z deklarowanej w kampanii "nowej umowy społecznej". PiS obiecywał w niej pomoc osobom starszym i samotnym. Obiecanego dodatkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego jednak nie wprowadził, zaś sytuacja finansowa emerytów - zamiast się poprawić - jeszcze się pogorszyła. Ich dochody za rządów

Seniorze, sprawdź gdzie możesz liczyć na zniżkę

Po pierwsze - kolej. Przewoźnicy są zobowiązani do respektowania wielu ulg ustawowych dla ludzi starszych. Oto one: - Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37-proc. w pociągach osobowych, Regio

Pan tu nie pobiegnie

artystyczną, teraz zaczyna trenować innych. A my z Maćkiem biegamy.Dużo pracuję, moja branża to elektryka wysokościowa, bo Agata siedzi w domu, ma tylko 520 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Jak przychodzę do domu i biorę Maćka na trening, to jest nasz czas. Czas ojca z synem.Nie mogę się pogodzić z tym, że są

Pytania organizacji współpracujących w ramach Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych w Warszawie

instytucji mieszkań chronionych oraz małych grupowych domów dla osób niepełnosprawnych i starszych, a także jakie powinny być Pana zdaniem zasady kierowania do takich placówek i zasady odpłatności za nie?W Polsce mieszka około 5,5 miliona osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej. Większość z nich

Doktor Aneta od bezdomnych

opatrunki, drobne zabiegi pielęgnacyjne. Codziennie przez wiele lat miałam kontakt z osobą cierpiącą. Patrzyłam na babcię i z całych sił chciałam jej pomóc, przynieść ulgę. Z tamtego czasu został mi ogromny sentyment do starszych ludzi. Mają w sobie dużo pokory wobec choroby, bólu, na ogół są cierpliwi. Jak

Zniżki dla emerytów

.Coraz chętniej usługi skierowane dla osób starszych proponują także sieci komórkowe. Takie propozycje mają Plus i Orange. Pierwsza z nich oferuje 50-proc. rabat na abonament osobom niewidomym i niedowidzącym. Promocja nazywa się "Wybrany numer. Otwarci na świat" i dodatkowo pozwala dzwonić

Ile zarabia rektor, ile zarabia killer

" nie rokuje jednak sukcesu pomysłodawcom reformy. Blisko 60 proc. Polaków sądzi, że starszymi osobami powinny się zajmować dzieci (a 40 proc. - rodzina). Wprawdzie w dobie powszechnej pracy młodych ludzi poza rodzinnymi miejscowościami (a często za granicą) to przekonanie wydaje się naiwne, ale

Grozi nam ustrojowa rewolucja

dostarczano na różne sposoby, i ma narzędzia, by wspomagać sposoby ekonomiczne efektywniejsze i społecznie skuteczniejsze.Weźmy ubezpieczenie pielęgnacyjne: trzeba pomyśleć o jego wprowadzeniu, bo społeczeństwo będzie się starzało i państwo stanie przed problemem zapewnienia opieki starszym. Ale oprócz tego

Emerytalna wojna młodych ze starymi

zapłacić dodatkowe 70 zł w postaci składek i podatków. - Z czasem, gdy osób starszych będzie więcej, trzeba będzie państwu oddawać drugie 100 zł. Albo i więcej. Bunt młodych Co zrobią młodzi ludzie przygnieceni lawiną świadczeń na rzecz swoich ojców, matek, babć, dziadków, prababć i pradziadków? - Mogą

Stary, stary, ale jary

różnice pod pewnymi względami nasilają się. Z biednych terenów młodzi uciekają i w rezultacie wzrasta tam udział osób starych potrzebujących pomocy. Z kolei w tych rejonach wiejskich, gdzie dużo jest ludzi starszych, opieka lekarska i socjalna jest często najsłabsza. Co więcej, negatywne skutki tej

Co nowego w przepisach w 2009 r.?

miesięcy). Teraz świadczenie będzie przysługiwać od dnia, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności; poszerzył się krąg osób, którym przysługuje prawo do świadczeń pielęgnacyjnych - oprócz dotychczas uprawnionych rodziców osoby niepełnosprawnej (rezygnujących z pracy) mają je także: osoba

Ziętek: PPP - Sierpień 80 gwarantuje rozwój Polski

;jedynka" warszawskiej listy PPP - Sierpień 80 mówiła zaś o tym, że partia chce ulepszyć system opieki nad osobami niepełnosprawnymi; postuluje m.in. podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 520 zł do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ugrupowanie proponuje też m.in. umożliwienie opiekunom osób

Dokument ujawniony przez min. Klicha

), natomiast w tylnej oprócz siedzeń bocznych zamontowano dodatkowo siedzenia środkowego rzędu dla sześciu osób. Samolot mógł przewozić 49 pasażerów (schemat w żal. nr 4, rys. l). W chwili zdarzenia na pokładzie oprócz czterech członków załogi znajdowało się 16 pasażerów.Instalacja hydrauliczna samolotu oraz

Ulgi dla starszych ludzi

do pracy w gospodarstwie rolnym. ** Ukończyły 75 lat. ** Otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną. A poza tym: osoby niesłyszące, niewidome; inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi i wojskowymi, członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących

Ulgi za wiek

W tym roku zmieniły się niektóre przepisy o ulgach kolejowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Jedna z nowości dla niepełnosprawnych to wynik zmian w prawie. Od 1 stycznia osoby niewidome, uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji, zyskały 93-proc. bonifikatę w pociągach osobowych (na

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ang. International Day of Older Persons) – święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Rezolucja 45/106 została przyjęta w następstwie innych inicjatyw ONZ na rzecz osób starszych, takich

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne – świadczenie rodzinne z grupy świadczeń opiekuńczych. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jednemu z rodziców osoby niepełnosprawnej, albo opiekunowi faktycznemu osoby niepełnosprawnej, który w związku z koniecznością opieki nad osobą nie pozostającą w związku

Świadczenia rodzinne

Świadczenie rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), do których prawo nabywa

Izba Starszych

Izba Starszych (Jaargah e Buzurgan) - wyższa izba afgańskiego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego. Składa się ze 102 członków, podzielonych na trzy 34-osobowe grupy. Pierwsza grupa wybierana jest przez władze poszczególnych prowincji (po jednym deputowanym z każdej). W skład drugiej wchodzą

Ministrowie do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży Niemiec

Lista ministrów do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) Republiki Federalnej Niemiec: Ministrowie do spraw młodzieży, rodzin i zdrowia, 1969–1991 1969-1972: Käte Strobel (SPD) 1972-1976: Katharina Focke (SPD) 1976

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.