świadczenia pielęgnacyjne dla osób starszych

PAP

Łyzki do premier wyślą opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych

Łyzki do premier wyślą opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością będą wysyłać premier Beacie Szydło puste łyżki - jako symbol ich dramatycznej sytuacji. Akcja ma przypomnieć o konieczności równego traktowania opiekunów - tłumaczy Mirosław Sobolewski ze stowarzyszenia Wykluczeni Opiekunowie.

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

Od stycznia tego roku pomoc dla rodziców niepełnosprawnych dzieci to 1300 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać świadczenie pielęgnacyjne?

Pieniądze dla opiekunów

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych od lat dostają 520 zł zasiłku miesięcznie. Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne, a komu zasiłek opiekuńczy?

Komisja o projekcie podwyższającym świadczenia pielęgnacyjne

zaakceptował projekt ustawy przewidujący, że świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi od maja wzrośnie do 1 tys. zł, od 2015 r. do 1,2 tys., a od 2016 r. do 1,3 tys. zł netto. Projekt przygotował rząd, ale ma być skierowany do laski

SLD: odmrozić projekt o opiekunach dorosłych niepełnosprawnych

świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi, Sojusz upominał się o łączne rozpatrywanie problemów opiekunów zarówno niepełnosprawnych dzieci, jak i starszych osób niesamodzielnych. Bańkowska wnioskowała też, by do porządku posiedzenia włączyć

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

; + pobiera już specjalny zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne; + podopieczny trafił do rodziny zastępczej, domu dziecka lub innej placówki zapewniającej całodobową opiekę. Przykład. Pani Krystyna ma chorą matkę. Brała na nią świadczenie pielęgnacyjne do 1 lipca 2013 r., gdy po zmianie przepisów

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

kolejny już rok członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów mogą się starać o dofinansowanie zakupu leków. Jest ono przeznaczone dla osób starszych, przewlekle lub ciężko chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Czy seniorzy mają prawo do leczenia poza kolejnością? Nie

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

, których świadczenie nie przekracza obecnie 900 zł; + dodatek w wysokości 300 zł netto przeznaczony jest dla tych, których obecne świadczenie mieści się w kwotach 900-1100 zł; + dodatek w wysokości 200 zł netto - dla osób z emeryturą 1100-1500 zł; + dodatek w wysokości 50 zł netto - dla osób z emeryturą

Eksperci RPO podpowiedzą, jak opiekować się seniorami

pełni dostępna", rozważa m.in. szczegółowe potrzeby osób starszych: od kwestii dostosowania mieszkań do indywidualnych potrzeb seniorów, po sprawy organizacji świadczenia potrzebnych im usług, jak różne formy wsparcia rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego psychologicznego czy codziennego. "

Wchodzi w życie ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów

pielęgnacyjnego. Zgodnie ustawą o wypłacie zasiłków, opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają zwrot zaległych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami (ok. 5,5 tys. zł). Przywrócone zostanie im również prawo do zasiłku, niezależnie od kryterium dochodowego

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

? Niestety, nie mamy dla pani dobrych wiadomości. Dalsi krewni osoby niepełnosprawnej nie mają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - wynika z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonej 9 grudnia tego roku (sygn. I OPS 5/13). NSA rozpatrywał sprawę kobiety, która opiekowała się

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które ukończyły 75 lat, a co należy się kombatantom? Uwaga! Wysokość niektórych dodatków finansowych zmieniła się 1 marca. DODATKI DLA SENIORÓW I KOMBATANTÓW Dodatek pielęgnacyjny - wynosi 208,67 zł miesięcznie. Przyznawany jest z urzędu osobom, które mają prawo

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

do działania rząd zabrał się do roboty. Resort pracy przygotowuje aż dwie ustawy. Jedna - o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - ma zwrócić opiekunom to, co im niesłusznie zabrano. Druga - o wprowadzeniu jednego świadczenia pielęgnacyjnego - ma zlikwidować podział na "lepszych"

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

Balcerowicz o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych: "Jak świadczenia były niskie, protestów nie było"

jest taki, że świadczenia dla osób niepełnosprawnych są sprzężone ze świadczeniami dla osób starszych. A to są bardzo duże sumy. I wreszcie po trzecie - wypadałoby powiedzieć, jak to wygląda w krajach od nas bardziej rozwiniętych - dodał Balcerowicz. Matki niepełnosprawnych dzieci w Sejmie. "

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

bezrobotnych tym opiekunom, których podopieczni zmarli. Takie osoby na ogół od lat są poza rynkiem pracy, a odebranie im świadczenia powoduje, że zostają bez środków do życia. Przykład. Pani Halina od lat opiekuje się niepełnosprawnym ojcem. Pobiera za to 520 zł zasiłku dla opiekuna miesięcznie. Kobieta martwi

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

PIELĘGNACYJNY Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje osobom uprawnionym do otrzymywania emerytury lub renty i uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Dodatek ten przysługuje także ze względu na wiek - otrzymają go osoby, które ukończyły 75 lat

Domowa opieka nad starszymi

Domowa opieka nad starszymi

Dziennych domów pomocy jest w Polsce niewiele. Dla przykładu: w Warszawie zaledwie kilkanaście. W większości gmin nie ma ich wcale. DZIENNE DOMY POMOCY Dzienne domy pomocy, zwane też domami dziennego pobytu, to miejsca, w których osoby starsze, często w depresji po stracie najbliższej osoby, mogą

Jakiej części emerytury nie zabierze komornik

Jakiej części emerytury nie zabierze komornik

o co najmniej 60 dni). W grupie 65+ odsetek ten wynosi 3,99 proc. POŻYCZKA DLA KREWNYCH Jakie są główne powody zadłużania się osób starszych? - Pierwszy to niewystarczające dochody, zwłaszcza gdy pojawiają się niespodziewane wydatki. Dotyczy to szczególnie osób, które stosunkowo niedawno przeszły na

Fiasko rozmów opiekunów niepełnosprawnych z ministrem pracy

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, do czego został zobowiązany przez TK; projekt ma trafić pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu. W ustawie jest mowa o "zasiłkach dla opiekunów" w wysokości 520 zł, żeby odróżnić je od świadczeń pielęgnacyjnych należnych obecnie

Fiasko rozmów opiekunów niepełnosprawnych z ministrem pracy

świadczenia pielęgnacyjnego. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, do czego został zobowiązany przez TK; projekt ma trafić pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu. W ustawie jest mowa o "zasiłkach dla opiekunów" w wysokości 520 zł

Co się należy kombatantom

Co się należy kombatantom

) przysługujący m.in. ofiarom represji i kombatantom, którzy są emerytami lub rencistami. Czy osobom, które były w obozach pracy, należy się wsparcie? Tak, otrzymują świadczenie dla deportowanych do pracy przymusowej oraz obozów pracy prowadzonych przez III Rzeszę i ZSRR. Świadczenie przysługuje za każdy pełny

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

potrzebną do orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy), 75-latkowie otrzymują go z urzędu. Wysokość świadczenia to obecnie 206,76 zł. + Zasiłek pielęgnacyjny z ośrodka pomocy społecznej mogą otrzymywać osoby niepełnosprawne i starsze, które nie radzą sobie z codziennymi czynnościami. Zasiłek wynosi 153

Łódzkie. 79-latka oskarżona o narażenie życia niepełnosprawnego syna

poruszał. Uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Wymagał stałej opieki ze strony innych osób. Faktycznie zajmowała się nim mieszkająca w tym samym domu 79-letnia matka. Kobieta załatwiała wszelkie formalności związane z uzyskaniem przez 55-latka świadczeń z ośrodka pomocy społecznej

Senior w biedzie

- osobiście, pisemnie lub telefonicznie. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy i sprawdzi tożsamość osoby, jej stan majątkowy oraz orzeczenie o niezdolności do pracy. Jeśli osoba starsza podejmie pracę, świadczenie zostanie jej odebrane. Wyjątek stanowi praca dla niepełnosprawnych w warunkach

Sejm. Kolejny dzień protestów ws. niepełnosprawnych

często miały okazję wypracować sobie świadczenia, np. rentę czy emeryturę. Tak jest np. w przypadku starszych osób niesamodzielnych, które potrzebują opieki ze względu na wiek. Kilkunastu rodziców niepełnosprawnych dzieci dziesiąty dzień prowadzi protest okupacyjny w Sejmie. "Decyzja jest, że cały

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

dochodu socjalnego będzie wyrównywana przez zasiłki. Minimalny dochód socjalny będzie podstawą do korzystania ze świadczeń i usług socjalnych. Zależeć będzie od liczebności rodziny. W przypadku osób starszych oraz niepełnosprawnych będzie on wyliczany z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego lub zasiłku

Opiekunowie niepełnosprawnych zapowiadają kontynuację protestu

; argumentował, że dorosłe osoby niepełnosprawne często miały okazję wypracować sobie świadczenia, np. rentę czy emeryturę. Tak jest np. w przypadku starszych osób niesamodzielnych, które potrzebują opieki ze względu na wiek. Kilkunastu rodziców niepełnosprawnych dzieci dziesiąty dzień prowadzi protest

Pomoc dla starszych i chorych

Zasiłek pielęgnacyjny Jest wypłacany przez gminę osobom niepełnosprawnym lub starszym, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy. Przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku, - osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu

Pomoc dla starszych i chorych

Po każdym tekście o świadczeniach dla emerytów i rencistów Czytelnicy zasypują nas pytaniami. Dziś odpowiadamy na te zadawane najczęściej. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Osobie, która się opiekuje niepełnosprawnym i nie może z tego powodu podjąć żadnej pracy. O świadczenie

Kidawa-Błońska: propozycja premiera dla niepełnosprawnych odpowiedzialna

kraju jest bardzo duża" - mówiła. Dodała, że zgodnie z zapowiedzią premiera na wtorkowym posiedzeniu rządu zostanie omówiona kwestia świadczeń dla rodziców osób niepełnosprawnych. "Ale wydaje mi się, że to w tej chwili jest realna i odpowiedzialna propozycja pana premiera" - dodała

Augustyn: brakuje oferty dla opiekunów chcących łączyć pracę z opieką

obecnie orzekające o niepełnosprawności. Czekiem płaciłoby się za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, sprzęt i środki potrzebne do zapewniania godnych warunków życia. Dla osób z pierwszym stopniem niesamodzielności czek byłby wart 1 tys. zł, z drugim z umiarkowanym stopniem - 850 zł, dla osoby z trzecim

Zmiany dla zadłużonych emerytów

emerytka, a 880,45 zł najniższego świadczenia wolnego od egzekucji). Inna będzie kwota wolna od egzekucji dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Teraz najniższa renta wynosi 675,13 zł. I tyle komornik będzie musiał zostawić na koncie rencisty z częściową niezdolnością do pracy. OBECNE

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

dochodem - nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż 418 zł miesięcznie. * Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł dla osoby niepełnosprawnej lub starszej, która ukończyła 75 lat. Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ani tym, którzy otrzymują dodatek

Co się należy starszym i chorym

pielęgnacyjny - jego wypłacaniem również zajmuje się gmina. Wynosi 153 zł i otrzymają go osoby niepełnosprawne lub starsze, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy. Przysługuje m.in.: osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu

Wszczepienie protezy stawu biodrowego. Po operacji ma dłuższą nogę

fenomenom z zakresu medycyny. Oglądaj nas na zdrowie!Oglądaj wideo cyklu "To Ci wyjdzie na zdrowie" W ''Tylko Zdrowie'' czytaj: Opieka nad osobami starszymi. Jak wybrać dobry dom opieki Jak znaleźć dobry, godny zaufania dom opieki dla starszej osoby, która z powodu stanu zdrowia nie może już sama

Sejm wznowił obrady

Celem projektowanej noweli jest skrócenie do siedmiu godzin czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czas taki miałby obowiązywać niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie. W 2012 r. wydłużono czas

Waloryzacja emerytur i rent 2016

pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie (208,17 zł) wzrośnie o 1,08 zł, czyli będzie wynosić 209,25 zł; dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji (312,26 zł) wzrośnie o 1,62 zł, czyli będzie wynosić 313,88 zł; dodatek dla sierot zupełnych (391,26

Co się należy starszym i ich opiekunom

nie są potwierdzone sytuacją życiową albo standard życia jest w rzeczywistości wyższy niż zadeklarowane dochody. Zasiłek pielęgnacyjny - wynosi 153 zł i otrzymają go osoby niepełnosprawne lub starsze, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy

Rodzeństwo z Donbasu już z pozwoleniem na stały pobyt

przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce, a także korzystać np. z pomocy społecznej. Zasiłki pomocowe mogą być szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają one świadczenia, za

Troje dzieci z Donbasu z pozwoleniami na pobyt stały w Polsce

przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce, a także korzystać np. z pomocy społecznej. Zasiłki pomocowe mogą być szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają oni świadczenia, za

Czeki dla polskich seniorów

pracy zawodowej, aby się zająć niepełnosprawną 80-letnią mamą, dostaje świadczenie pielęgnacyjne. To będzie nadal możliwe. Więcej o świadczeniach piszemy w jutrzejszej "Wyborczej". Ustawa o czekach wprowadza nowe rozwiązania dla krewnych, którzy mając pod opieką chorą mamę czy ojca, nadal

Przywileje dla seniorów i kombatantów

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i aptekach. WSPARCIE FINANSOWE Kombatanci i osoby starsze mogą liczyć także na rozmaite dodatki. *Dodatek kombatancki. Otrzymają go m.in. osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub

Władysław Kosiniak-Kamysz pozostanie ministrem pracy

bezpieczeństwo finansowe obywateli i gospodarki, obiecywał też, że rząd będzie pracował nad programem wspierającym aktywność zawodową osób starszych. Z tej obietnicy się wywiązał - wspieranie aktywności osób starszych i szeroko pojęta polityka senioralna to jeden z priorytetów jego resortu. Jak podkreśla, nie

Za co starsi płacą mniej

Starsze osoby w Polsce często borykają się z problemami finansowymi. Ważna jest dla nich każda złotówka, którą można zaoszczędzić lub dołożyć do domowego budżetu. Jak mogą to zrobić? ZNIŻKI NA POCIĄGI Kolej oferuje dwie grupy zniżek: ustawowe i handlowe. I tak: + Emeryci, renciści oraz ich

Rodzice niepełnosprawnych dzieci skazani są na siebie

jest ich postulat, by świadczenie pielęgnacyjne było takie samo dla rodzica dziecka np. niewidomego czy z zespołem Aspergera - bo te dzieci mogą np. korzystać ze szkół - i dla rodzica dziecka całkowicie niesamodzielnego. Jednak gdy słyszę wiceminister Seredyn, by "nie używać dzieci

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

, a 80 zł - od 5 do 24 lat. Dostaniemy go, jeśli dziecko do 16 lat ma orzeczenie o niepełnosprawności, a na starsze (od 16 do 24 lat) - gdy ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Na dziecko, które urodziło się niepełnosprawne lub zostało

Konferencja UTW: 2015 r. może być przełomowy w realizacji polityki senioralnej

niesamodzielności. Dla osób z pierwszym stopniem czek byłby wart 1 tys. zł, z drugim, umiarkowanym stopniem - 850 zł, a z trzecim stopniem - 650 zł. Czekiem płaciłoby się za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, sprzęt i środki potrzebne do zapewniania godnych warunków życia. Nowy system wsparcia miałby być wprowadzany

Najczęstsze pytania

wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów (art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż "Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Od maja wzrosną do 1000 zł, od 2015 r. - do 1200 zł, a od 2016 r. - do 1300 zł na rękę. Teraz te zmiany musi zatwierdzić Senat. Na co dzisiaj mogą liczyć rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi? Świadczenia pielęgnacyjne Świadczenie

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

(możliwość przepisania świadczenia pielęgnacyjnego z osoby opiekującej się na dziecko w przypadku, kiedy opiekun może podjąć pracę zawodową). 4) Bezpośrednie finansowanie przez państwo kolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu znacznym wraz z osobistymi opiekunami. 5) Utworzenie pomocy

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

- Ważne dokumenty). Co ze świadczeniami opiekuńczymi? Ten rządowy projekt nie przewiduje podwyżki stawek świadczeń opiekuńczych. Zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) może otrzymać: niepełnosprawne dziecko; a także osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli

Pomoc dla osób starszych i chorych

środki mogą się starać? CO WYPŁACA ZUS * Dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie dla osób, które są uznane jako całkowicie niezdolne do pracy albo ukończyły 75 lat. Niezdolni do pracy muszą złożyć wniosek do ZUS, a decyzję podejmuje się na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Osobom powyżej 75 lat

Opieka nad chorym na alzheimera. Pięć lat bez urlopu, bez chwili wytchnienia [LIST]

uparta i agresywna wobec mnie, to zdarza się też, że mnie woła i szuka, przytula się, gdy wracam z pracy. Ma prawo do godnego i życia i jak najlepszej opieki. Pod dobrą opieką. Gdzie szukać opieki dla osób starszych Getto w czterech ścianach Niestety, nasze państwo jest bardzo nieprzyjazne wobec

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają oni świadczenia, za które nie będą w stanie się utrzymać. Osobom dorosłym pozwolenie to da możliwość podjęcia legalnej pracy. Dotychczas do banku ofert pracy przy

Gowin za wolnym rynkiem w służbie zdrowia. Program PiS na zdrowie jak w PRL: centralne sterowanie.

- czyli dzieci i osoby starsze - będzie kilkakrotnie większa niż za tych, którzy rzadko albo wcale nie chodzą do lekarza. By nie doszło do sytuacji, w której w czasach kryzysu politycy obcinają wydatki budżetu państwa na zdrowie, wysokość składek ma być zależna od wysokości średniej pensji. NFZ zniknie, a

Wszyscy ewakuowani z Donbasu złożyli wnioski o pobyt stały w Polsce

szczególnie ważne dla osób starszych, które na Ukrainie pobierały emerytury, bo w Polsce ich przelicznik jest dla nich niekorzystny i otrzymają oni świadczenia, za które nie będą w stanie się utrzymać. Osobom dorosłym pozwolenie to da możliwość podjęcia legalnej pracy. Dotychczas do banku ofert pracy przy

Matka niepełnosprawnego: "Chcę eutanazji dla siebie i syna. Mam dość takiego życia"

Był to już trzeci protest niepełnosprawnych rodziców w tym roku. Pierwszy odbył się w styczniu, a drugi, najgłośniejszy, w marcu, kiedy rodzice przez dwa tygodnie okupowali budynek Sejmu. Wywalczyli wówczas zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego - z 620 zł do tysiąca zł - oraz obietnicę, że w

Więcej przywilejów dla kombatantów

czego ok. 1000 pobiera już świadczenia, założywszy rachunek bankowy w Polsce lub ustanowiwszy pełnomocnika do odbioru świadczeń. Zatem ułatwienia w transferze świadczeń obejmą maksymalnie 6 tys. osób, choć oczywiście nie wiemy, ile z nich zdecyduje się z tego skorzystać - mówi "Wyborczej"

By zostać rodzicami Kuby z zespołem Downa, wzięli pół miliona złotych kredytu

. Wspomina, jak pewnego dnia zadzwoniła do niej kobieta. Oznajmiła, że ma córkę z zespołem Downa, i zapytała, czy Marta wie, jaki dom pomocy społecznej będzie dla niej najlepszy. - Była świeżo po porodzie, argumentowała, że ma starszą córkę z IQ 130 i nie może mieć w domu dziecka z zespołem Downa. Słuchałam

Pieniądze na dzieci

wysokość nie może przekroczyć pięciokrotności zasiłku rodzinnego, czyli jednorazowo 530 zł. DLA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Rodzic dziecka niepełnosprawnego, który zrezygnował lub nie podjął pracy, by się nim opiekować, dostaje 820 zł świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie. Oprócz tego należy mu się

Była matka szuka pracy. Jak wrócić na rynek po 32 latach?

w wieku 55 lat raczej się nie nauczę. Bez prawa do zasiłku O wyjeździe myśli za to Anetta, 48-latka z Gdyni. Jej syn Artur zmarł 15 grudnia. Wraz z jego śmiercią wstrzymano jej wszystkie zasiłki - 1000 zł świadczenia pielęgnacyjnego dla niej, 620 zł jego renty i 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. - I

Pieniądze na trudne czasy

przewidziano dla osób młodych, które inaczej - ze względu na krótki albo nawet zerowy staż pracy - nie miałyby szansy na normalne świadczenie. Z myślą o nich jest renta socjalna. Przysługuje ona osobom, których niepełnosprawność powstała, zanim stały się pełnoletnie. Są jednak wyjątki. O ten rodzaj świadczenia

Państwo chce pomóc starszym ludziom, wprowadzi "czeki na starość"

tys. Te osoby będą płacić podatki, składki - przekonuje senator. Dziś na opiekę długoterminową przeznaczamy ok. 10 mld zł rocznie, z tego 5 mld na zasiłki i dodatki pielęgnacyjne. Według twórców ustawy część tych świadczeń jest źle adresowana. Po 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny (blisko 190 zł

świadczenia pielęgnacyjne dla osób starszych

alimentów? Od dwóch rzeczy: - usprawiedliwionych potrzeb dziecka, - możliwości zarobkowych rodzica. Do usprawiedliwionych potrzeb należą: dach nad głową, ubranka, pieluchy, środki pielęgnacyjne, leki, wózek, zabawki, a dla starszych dzieci - książki i pomoce naukowe, doładowanie telefonu komórkowego

Pomoc dla starszych i chorych

Ośrodki pomocy społecznej, ZUS, Narodowy Fundusz Zdrowia - to tylko niektóre z instytucji, w których o pomoc mogą starać się starsi, chorzy lub ich opiekunowie. Ważne dla opiekunów Zacznijmy od ważnej informacji dla opiekunów. Opiekujesz się niepełnosprawną osobą i nie możesz z tego powodu podjąć

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

Zawsze, gdy poruszamy na łamach temat pomocy dla osób starszych i chorych, dzwonią do nas Czytelnicy. Publikujemy dzisiaj najczęściej zadawane przez nich pytania z odpowiedziami.Jestem po udarze mózgu, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jestem w stanie prowadzić samochodu

Od początku roku chorzy bez opieki

usadzić się chorej na wózku, karmiła ją. Świadczenie usług pielęgnacyjnych to zadanie ośrodka pomocy społecznej. Zwykle zleca to zewnętrznej firmie. Pod koniec grudnia przetarg na Ursynowie wygrała fundacja Zdrowie i to jej pracownicy powinni 1 stycznia stawić się w domach chorych. - Nikt nie dzwonił

Zniżki i ulgi dla seniorów

Coraz więcej samorządów wydaje karty dla osób starszych, dzięki którym mogą one taniej lub za darmo korzystać z rozrywek i atrakcji dostępnych w mieście. Na przykład Łódź przygotowała ofertę dla osób powyżej 60 lat. To m.in. tańsze bilety w teatrach, klubach fitness, na basenach. Rabaty można też

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

do zaproponowania. Pieniądze tylko dla jednego Gdy Franek miał iść do czwartej klasy, a Antek do pierwszej, Ola zrezygnowała z pracy i zdecydowała się uczyć dzieci w domu. Dostaje 820 zł świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje rodzicom, którzy opiekują się dziećmi w domu. Ustawodawca nie

Dla starszych i chorych

. Wymaga całodobowej opieki, nie ma się nim kto zająć. Czy fakt pobierania przez niego renty oznacza, że jest osobą niepełnosprawną i ktoś z naszej rodziny może starać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad nim? Nie, przyznanie przez ZUS renty z tytułu niezdolności do pracy nie

Pieniądze na dzieci

;tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), - dodatek dla sierot zupełnych, - zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy z pomocy społecznej, - jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia w naturze z pomocy społecznej, - pomoc w zakresie dożywiania. Dodatek zostanie ci przyznany, jeśli twoje mieszkanie

Trudne adopcje. Historie rodzin Agnieszki i Wioletty

świadczenie pielęgnacyjne, bo inaczej nie dałabym rady. Muszę mu poświęcać cały czas. Nie mam do nikogo pretensji ani żalu. Adopcja to jedna z dróg, która prowadzi do posiadania dziecka. Jeśli decydujemy się na nią, to z pełną odpowiedzialnością za tego małego człowieka, który niesie ze sobą bagaż doświadczeń

Starszaki górą

opiekować się starszymi od siebie. Bo jeszcze szybciej niż 60-latków przybywa w Polsce ludzi, którzy mają 80 i więcej lat. To oni tracą sprawność. Kto lepiej im pomoże jak osoby, które już rozumieją, co to znaczy, jak zadyszka nie pozwala wejść na schody, a mogą się nauczyć prostych usług pielęgnacyjnych

Co się należy chorym na Parkinsona

. Chyba będę musiała zrezygnować z tego powodu z pracy, bo nikt inny nie może się nim zająć. Co teraz? Dodam, że mój tata ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Warto sprawdzić, czy nie przysługuje w tym przypadku świadczenie pielęgnacyjne (520 zł netto miesięcznie). Należy się osobie, która ze

Każdy woli swój dom

64. roku życia, za 20 lat będzie ich ponad 23 proc. Gdzie zamieszkają? Mieszkania nie dla starych ludzi Większość pewnie będzie chciała zostać u siebie, nawet jeśli z czasem będzie im tam coraz trudniej. "Osoby starsze żyją w mieszkaniach niedostosowanych do ich potrzeb i możliwości, w

Seks nie daje nam bliskości, służy rozładowaniu napięcia. Winny jest stres

kogoś zaprosić do domu na obiad, wyjść na kawę czy do teatru. W Polsce osoby starsze swoje nadwyżki finansowe przekazują wnukom i dorosłym dzieciom, a nie inwestują w swoje kontakty. Szkoda, bo im jest tych kontaktów więcej, tym pogodniejsze życie się wiedzie, ma się lepszy nastrój, szybciej wraca do

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

Konfucjusza mimo tradycyjnej czci dla starszych seniorzy często żyją w biedzie. Wielu z nich w ogóle nie ma prawa do emerytury. Problem będzie narastał. Do połowy wieku liczba seniorów mających 60 lat wzrośnie w Chinach z dzisiejszych 185 mln do 487 mln. Obowiązek, by dzieci troszczyły się o rodziców, już

Zasiłki rodzinne last minute

do szkoły (50 zł), internat (90 zł). Wielodzietni mają dziś po 50 zł na trzecie i każde następne dziecko, a po podwyżce mieliby 80 zł. Zasiłek pielęgnacyjny to będzie 153 zł. Nie zmienią się dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, becikowe dla wszystkich, dodatek na wychowawczym, dla samotnych rodziców

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

przed szereg". Silnym peeselowskim ogniwem w obecnym rządzie jest minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego działaniami ludowcy się w deklaracji chwalą i poświęcają im najwięcej miejsca. Proponują więc politykę senioralną, chcą budowy dziennych domów opieki dla starszych osób. Do końca tego roku

Brakujące córki

;Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi". Zawiera ona wyznania opiekunek i ich pracodawców, historie poruszające, piękne, ale i drastyczne. - Chcieliśmy pokazać, że podczas opieki nad seniorami wszystko może się zdarzyć, ale przedstawione przypadki to najwyżej 10 proc. naszych

Ile razy kobieta ma dostać w twarz, nim powie "dość"? [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 2]

mieszkanie w kamienicy przy głównej ulicy Pruszcza. Dorabiała w sklepie, miała alimenty na Sonię i świadczenie pielęgnacyjne na Kostka. Szło im całkiem dobrze, tyle że z synkiem trzeba było stale chodzić do lekarzy. Chłopiec przeszedł jedną operację, czekają go kolejne, po każdej na kilka tygodni ma

Te matki dostają 1000 zł od państwa. Myślicie, że się lenią w domu i malują paznokcie?

niepełnosprawnymi dziećmi przez dwa tygodnie okupowali budynek Sejmu. Domagali się przede wszystkim zwiększenia świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje niepracującemu rodzicowi. Wynosiło wówczas 620 zł. Podziałało. Po tej akcji rząd zwiększył świadczenie do 800 zł. Kolejne 200 zł dołożył z rządowego programu

Ważne pytania o alimenty

, zabawki, a dla starszych dzieci - książki i pomoce naukowe, doładowanie telefonu komórkowego, wyjście do kina czy wyjazd na wakacje. Pani Anna powinna sporządzić listę wydatków na córeczkę i podzielić wynik na dwa. W ten sposób obliczy wysokość miesięcznego świadczenia. W pozwie jednak musi wpisać roczną

Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos ekspertów

. Używanie więc hasła konieczności "walki z kornikiem" jako powodu do zwiększenia wyrębów nie ma uzasadnienia merytorycznego. O tym, że jest to tylko wygodny pretekst, świadczą również zmiany w żądaniach administracji lasów. W październiku 2015 Lasy Państwowe twierdziły, że dla

Hugo-Bader o kolegach z podziemia. Kolumbowie rocznik 50.

specjalną przyznawaną decyzją prezesa Rady Ministrów ludziom szczególnie zasłużonym dla państwa polskiego. To są świadczenia dla osób ciężko doświadczonych przez los, które nie radzą sobie w życiu codziennym, ciężko chorują, żyją w samotności, niedostatku. Mistyfikacja. Cholerne prawo cytatu Andrzej

Musi być nierówno, żeby było równo

. Opowiadałabym się raczej za rozwiązaniem mieszanym: opieka to odpowiedzialność i osoby starszej, i jej rodziny, i społeczności lokalnej, i państwa. Stawiałabym nie na nowy rynek usług dla starszych, ale na wsparcie działań lokalnych, takich jak świetlice, usługi domowe, pielęgnacyjne. Ustawa żłobkowa stworzyła

Nigdy nie będę Magdaleną Środą - polemika

na rzecz ujednolicenia orzecznictwa dla osiągnięcia sprawiedliwości w sprawach indywidualnych, np. praw osób starszych. Odpowiedzialność, zwłaszcza w sytuacji ograniczonych możliwości, wymaga skoncentrowania się na priorytetach. Wyszydziła pani profesor ponad rok temu publicznie priorytet rzecznika

Tak ogólnie, to ma być dobrze

programie rozwiązania zagadki, jak to zrobić. Jest też wzmianka, że PiS powoła rzecznika praw podatników oraz zreformuje podatek dochodowy oraz VAT. Zamiast osobnych PIT-u (dla osób fizycznych) i CIT-u (dla osób prawnych) proponuje jeden podatek dochodowy. I znów jesteśmy bezradni: nie wiadomo, czy ma to

Samorząd daje, państwo zabiera

Problem dotyczy osób starszych, najuboższych, niepełnosprawnych i całkowicie niezdolnych do pracy, których dochód nie przekracza 477 zł, a ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą podjąć pracy. - Państwo kradnie pieniądze samorządowe, którymi gminy próbują wspierać najuboższych - mówi z goryczą

Warszawski emeryt łyka dziennie średnio pięć tabletek

. Większość (87 proc.) jest samodzielna i nie potrzebuje świadczeń pielęgnacyjnych. Zdarzało się jednak, że samotnymi staruszkami zajmowali się sąsiedzi. Kilka osób pielęgniarki zgłosiły do opieki społecznej. - W Polsce starość ma twarz kobiety, bo to głównie one dożywają sędziwego wieku - mówi Mossakowska

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

86-letnia dziś Margaret Thatcher (na zdjęciu w 1993 roku) Gdy trzeba zrezygnować z pracy Są osoby, które po to, żeby zająć się chorym na alzheimera członkiem rodziny, muszą zrezygnować z pracy. Warto wtedy sprawdzić, czy opiekunowi nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. To obecnie 520 złotych

POPiS-owe obiecanki cacanki - tyle obiecali, to zrobili

zostało z deklarowanej w kampanii "nowej umowy społecznej". PiS obiecywał w niej pomoc osobom starszym i samotnym. Obiecanego dodatkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego jednak nie wprowadził, zaś sytuacja finansowa emerytów - zamiast się poprawić - jeszcze się pogorszyła. Ich dochody za rządów

Bieda nasza powszechna

decyzje polityczne: obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, odblokowanie Funduszu Alimentacyjnego itd. Ten proces będzie postępował? W kolejnych latach w Polsce biednych będzie coraz mniej

Winda do świata

projektu, była matką 7-miesięcznej Patrycji, czworo jej starszych dzieci było już w rodzinie zastępczej. Przeszła dwie terapie odwykowe. Fundacja znalazła jej opiekunkę dla dziecka, żeby mogła iść do pracy. - Nasi podopieczni często stwarzają sytuacje konfliktowe - tłumaczy Daniel Fąferko. - Żeby

Seniorze, sprawdź gdzie możesz liczyć na zniżkę

Po pierwsze - kolej. Przewoźnicy są zobowiązani do respektowania wielu ulg ustawowych dla ludzi starszych. Oto one: - Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37-proc. w pociągach osobowych, Regio

Pytania organizacji współpracujących w ramach Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych w Warszawie

instytucji mieszkań chronionych oraz małych grupowych domów dla osób niepełnosprawnych i starszych, a także jakie powinny być Pana zdaniem zasady kierowania do takich placówek i zasady odpłatności za nie?W Polsce mieszka około 5,5 miliona osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej. Większość z nich

Pan tu nie pobiegnie

artystyczną, teraz zaczyna trenować innych. A my z Maćkiem biegamy. Dużo pracuję, moja branża to elektryka wysokościowa, bo Agata siedzi w domu, ma tylko 520 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Jak przychodzę do domu i biorę Maćka na trening, to jest nasz czas. Czas ojca z synem. Nie mogę się pogodzić z tym, że

Ile zarabia rektor, ile zarabia killer

" nie rokuje jednak sukcesu pomysłodawcom reformy. Blisko 60 proc. Polaków sądzi, że starszymi osobami powinny się zajmować dzieci (a 40 proc. - rodzina). Wprawdzie w dobie powszechnej pracy młodych ludzi poza rodzinnymi miejscowościami (a często za granicą) to przekonanie wydaje się naiwne, ale

Doktor Aneta od bezdomnych

opatrunki, drobne zabiegi pielęgnacyjne. Codziennie przez wiele lat miałam kontakt z osobą cierpiącą. Patrzyłam na babcię i z całych sił chciałam jej pomóc, przynieść ulgę. Z tamtego czasu został mi ogromny sentyment do starszych ludzi. Mają w sobie dużo pokory wobec choroby, bólu, na ogół są cierpliwi. Jak

Zniżki dla emerytów

. Coraz chętniej usługi skierowane dla osób starszych proponują także sieci komórkowe. Takie propozycje mają Plus i Orange. Pierwsza z nich oferuje 50-proc. rabat na abonament osobom niewidomym i niedowidzącym. Promocja nazywa się "Wybrany numer. Otwarci na świat" i dodatkowo pozwala dzwonić