średnioroczny wskaźnik

pat, AFP

Euroinflacja w Słowenii?

Euroinflacja w Słowenii?

Premier Słowenii Janez Jansa powiedział w poniedziałek, że wprowadzenie euro od 2007 r. przyczyniło się do szybkiego wzrostu inflacji. Średnioroczny wskaźnik cen niemal podwoił się w ubiegłym roku, osiągając poziom 5,7 proc. wobec 3 proc. w 2006 r.

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

# dochodzi nowy termin posiedzenia rządu ws. budżetu #

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

Projekt budżetu państwa na 2015 r., którym we wtorek ma zająć się rząd, przewiduje wzrost PKB w wysokości 3,4 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 1,2 proc. - wynika z dokumentu, do którego dotarła PAP.

Toruń. Miasto zorganizuje prace społeczne dla bezrobotnych

zostanie zrewaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Prace społecznie użyteczne organizowane są jednostkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną. W toruńskim programie w tym roku wezmą udział m.in. Miejski Ośrodek Pomocy

MF: projekt budżetu na 2015 r. przekazany do Sejmu

przewidzianych w tym roku). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc. Opracowując projekt, MF założyło, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie w ujęciu realnym 3,4 proc., a średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Najważniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną zarówno na

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

Z opublikowanych danych przez GUS wynika, że największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w grudniu niższe ceny transportu (o 2,4 proc.), a także odzieży i obuwia (o 1,1 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,21 pkt proc. i 0,05 pkt. proc. Ponadto z danych

Największym ryzykiem dla budżetu na 2015 r. sankcje w handlu Rosja-UE-USA

. Resort ocenia, że potencjalne skutki ograniczeń w wymianie handlowej między Rosją a UE są też istotnym bezpośrednim ryzykiem dla przyjętej prognozy inflacji. "Już w bieżącej prognozie w okresie do końca roku budżetowego średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ma pozostać

MF na potrzeby budżetu zakłada 3,5 proc wzrost PKB

Obowiązujący obecnie budżet na rok 2010 zakłada, że wzrost gospodarczy spowolni do 1,2 procent, zaś inflacja średnioroczna osiągnie 1,0 procent. Aktualizacja programu konwergencji zakłada jednak na bieżący rok wzrost PKB o 3,0 procent.-Ministerstwo Finansów zaproponowało do prac nad budżetem na

Niższe podwyżki dla części emerytów. Tylko najbogatszych

Niższe podwyżki dla części emerytów. Tylko najbogatszych

GUS ogłosił dzisiaj (15 stycznia), że średnioroczny wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do roku wcześniejszego nie uległ zmianie. A więc ceny pozostały na tym samym poziomie. A to właśnie inflacja ma decydujące znaczenie przy wyliczaniu wskaźnika

Boni o budżecie 2011 i podatkach

- W budżecie na 2011 r. wzrost gospodarczy zostanie zaproponowany na poziomie 3,5 proc., a inflacja średnioroczna 2,3 proc. - poinformował w poniedziałek szef doradców premiera Michał Boni. Takie wskaźniki proponuje Ministerstwo Finansów. - Najbliższe dwa, trzy miesiące pokażą, jak i czy

MF: projekt budżetu na 2015 r. przekazany do Sejmu

zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na bieżący rok), a wydatki w kwocie 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc. Opracowując

W Sejmie debata o projekcie budżetu na 2015 r.

założyło, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 proc. Według resortu finansów najważniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną zarówno na przyszłoroczne dochody państwa z PIT, jak i na budżety gospodarstw domowych, ma być zwiększenie o 20

Ekonomiści spodziewają się dalszego spadku cen w październiku

wysokości 0,4 proc. (rdr) i wzrostu cen w ujęciu miesięcznym o 0,3 proc. Benecki powiedział PAP, że roczna dynamika cen żywności i paliw utrzymuje się na ujemnym poziomie, co powoduje, że główny wskaźnik inflacji znajduje się poniżej zera. Zaznaczył, że roczna dynamika cen energii jest tylko nieznacznie

GPW: 30 mln zysku w trzecim kwartale 2014 r., wzrost o 15,5 proc. rdr

Środkowo-Wschodniej - podkreślił Tamborski. GPW zakłada 7 proc. średnioroczny wzrost przychodów do 2020 r., podwojenie wyniku EBIDTA ze 144 mln zł w 2013 r. oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 60 proc. Ostatnio GPW wypłaciła dywidendę za 2013 r. w wysokości 1,20 zł na akcję, co oznacza

GPW: 30 mln zysku w trzecim kwartale 2014 r., wzrost o 15,5 proc. rdr

działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - podkreślił Tamborski. GPW zakłada 7 proc. średnioroczny wzrost przychodów do 2020 r., podwojenie wyniku EBIDTA ze 144 mln zł w 2013 r. oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 60 proc. Ostatnio GPW wypłaciła dywidendę za 2013 r. w wysokości

BIEC: menadżerowie firm są przekonani o konieczności obniżania cen

Wskaźnik ten z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prognozuje kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br. W październiku wyniósł 90,2 pkt, we wrześniu 90,4 pkt. BIEC poinformował w komunikacie, że od kwietnia br. w gospodarce dominują tendencje do obniżania lub utrzymywania cen

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

; projektu budżetu. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała PAP w środę, że w ostatecznie przyjętym projekcie nie dokonano generalnych zmian. Opracowując projekt, MF założyło, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie w ujęciu realnym 3,4 proc., a średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Przewidziano, że deficyt w

Projekt. Banki i SKOK-i będą szukać spadkobierców zmarłych klientów

miesięcy od dnia zawiadomienia" - czytamy w uzasadnieniu. Gdy środki znajdą się już w BGK, corocznie miałyby być waloryzowane o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzacja miałaby być dokonywana na ostatni dzień roku

Budżet na 2015 r. gotowy. Podatki i płace w zamrażarce

Budżet na 2015 r. gotowy. Podatki i płace w zamrażarce

wskaźnik średniorocznej inflacji - z 2,3 do 1,5 proc. To oczywiście musiało znaleźć odzwierciedlenie w dochodach budżetu. Rząd musiał też znaleźć pieniądze na zwiększenie ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych oraz dodatkową waloryzację emerytur i rent. Dzięki zmianom w przepisach każda rodzina, która

Budżet 2015 w Sejmie z opóźnieniem? Co na to konstytucja

Budżet 2015 w Sejmie z opóźnieniem? Co na to konstytucja

wskaźnik średniorocznej inflacji - z 2,3 do 1,5 proc. Projekt budżetu uwzględnia natomiast zapowiedziane przez Donalda Tuska wyższe ulgi na dzieci. Wyższe mają być ulgi na trzecie i kolejne dzieci w rodzinie. Na razie limity ulgi na dzieci to: na pierwsze 1112,04 zł; na drugie 1112,04 zł, na trzecie

Kopacz: przyszłoroczny budżet - odpowiedzialny i stabilny

tempie 3,4 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 proc. Według resortu finansów najważniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną zarówno na przyszłoroczne dochody państwa z PIT, jak i na budżety gospodarstw domowych, ma być zwiększenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

budżetowej 3,8 proc. wzrostu PKB. Już w zeszłym roku minister finansów Mateusz Szczurek ogłosił, że będzie to 3,4 proc. Obniżył też planowany wskaźnik średniorocznej inflacji - z 2,3 do 1,5 proc. To oczywiście musiało znaleźć odzwierciedlenie w dochodach budżetu. Być może oznaczało też konieczność

KGHM nie wyklucza wyższej produkcji miedzi w II fazie Sierra Gorda

60 tys. uncji złota w pierwszych latach działalności. Z kolei średnioroczną produkcję po uruchomieniu II fazy Sierra Gorda planowano na około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu, 64 tys. uncji złota. Spółka informowała wcześniej, że w związku ze zwiększeniem zasobów przemysłowych projektu

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Przewidziano nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia o 0,8 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 4,2 proc. W środowej opinii "S" o projekcie napisano, że w nadchodzącym roku można oczekiwać dalszej

Projekt budżetu 2015: Wysoki deficyt, zamrożona kwota wolna, ulgi na dzieci i dodatkowa waloryzacja

wcześniej i około czterech razy więcej niż przeciętnie w UE - powiedział Szczurek. Inflacja - 1,2 proc. Obniżył też planowany wskaźnik średniorocznej inflacji - z 2,3 do 1,2 proc. To oczywiście musiało znaleźć odzwierciedlenie w dochodach budżetu. Ulga dla rodzin wielodzietnych Najważniejsza zmiana to

MG: Inflacja w listopadzie wyniesie rok do roku 3,8 proc.

ubiegłego roku" - napisali w komentarzu do danych GUS analitycy MF. Eksperci MG przewidują, że w grudniu wskaźnik CPI ustabilizuje się, a inflacja średnioroczna wyniesie 4,2 proc.

Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu

bieżący rok), a wydatki w kwocie 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Opracowując projekt MF założyło, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 proc. Według resortu finansów najważniejszą zmianą

Duda - polityk ulicy

minister finansów Zyty Gilowskiej zasadnym jest przesunięcie terminu dyskusji nad założeniami do projektu budżetu państwa na 2007 r."; lipiec 2007 r.: "Komisja nie osiągnęła porozumienia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. oraz wysokości średniorocznych wskaźników

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci?

. GUS ogłosił 15 stycznia, że średnioroczny wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku nie uległ zmianie. Ceny pozostały więc na tym samym poziomie. To, niestety, niekorzystna wiadomość dla najbogatszych emerytów. Jak szacuje Łukasz Wacławik

Rok 2015 wyzwaniem dla polskiej gospodarki; przede wszystkim bezrobocie

średniorocznie tuż poniżej 1 proc. Wzrost PKB w przyszłym roku prognozuje na poziomie 3,6 proc. Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek zwraca uwagę, że na kondycję polskich przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim na branżę spożywczą w przyszłym roku będzie wpływać sytuacja

Komisja finansów poparła 22 poprawki do projektu budżetu na 2015 r.

będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 proc. Według resortu najważniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną zarówno na przyszłoroczne dochody państwa z PIT, jak i na budżety gospodarstw domowych, ma być zwiększenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie

Podatkowy dopalacz budżetu i złe wiadomości dla naszych portfeli

inflacją. Rząd założył w budżecie, że średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wyniesie 2,4 proc., ale inflacja szoruje po dnie. Już wiadomo też z grubsza, co w 2015 r. będzie się działo z podatkami. I nie są to, niestety, wieści nazbyt optymistyczne dla naszych portfeli. PIT w zamrażarce W

Tarnawa: wzrost PKB o 1,7 proc. oznaczałby poważne spowolnienie

Premier Donald Tusk powiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że pesymistyczny scenariusz na 2009 rok to wzrost PKB na poziomie 1,7 proc., a inflacja średnioroczna 1,9 proc. "Taki scenariusz nazwałbym niezwykle ostrożnościowym. W bazowej prognozie banku PKO BP przewidywaliśmy, że PKB

Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu

średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 proc. Według resortu finansów najważniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną zarówno na przyszłoroczne dochody państwa z PIT, jak i na budżety gospodarstw domowych, ma być zwiększenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka. Zmiana ta ma

Waloryzacja emerytur i rent 2015

waloryzację. Są to inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które kupują głównie emeryci, i 20 proc. realnego wzrostu płac, czyli podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Ustawodawcy uznali, że skoro rosną pensje, to emerytury także powinny. Wskaźnik wzrostu płac może być wyższy, ale

Resort gospodarki: Inflacja w styczniu wyniesie 3,0 proc.

"Analitycy MG oczekują wzrostu wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych w styczniu o 0,4 proc. w stosunku do grudnia 2008 roku. Natomiast roczny wskaźnik cen powinien spaść do 3 proc." - napisano. "Eksperci MG zakładają, że kontynuacja dotychczasowych trendów doprowadzi do spadku

Waloryzacja emerytur i rent 2015

waloryzację. Są to inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci i 20 proc. realnego wzrostu płac, czyli podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Ustawodawcy uznali, że skoro rosną pensje, to emerytury powinny także. Wskaźnik wzrostu płac może być wyższy, ale

Rzońca: Inflacja może latem 2010 spaść poniżej 2 proc.

W ocenie przedstawiciela RPP tegoroczna inflacja okaże się jednak istotnie wyższa niż zapisany w ustawie budżetowej średnioroczny poziom 1,0 proc.- Uważam, że inflacja będzie istotnie wyższa od tego, co zapisano w ustawie budżetowej - powiedział Rzońca.- Cały czas będziemy obserwowali spadek

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

znacząco poniżej 3 proc. PKB. Wydatki państwa będą mogły rosnąć w danym roku o nie więcej niż specjalnie wyliczony wskaźnik. Przy jego wyznaczaniu pod uwagę brany będzie średni wzrost PKB z 8 lat: sześciu historycznych, bieżącego (szacunek) i tego, dla którego ów limit jest wyliczany (prognoza). Tak

Zimbabwe pokonało hiperinflację i będzie mieć prawdziwy bank centralny

południowoafrykańskim i puli botswańskiej. Efekt? W grudniu 2010 roku wskaźnik inflacji wyniósł 3,2 proc. Bez żadnych zer. A minister finansów oświadczył, że inflacja średnioroczna wyniesie 4,5 proc., czyli zmieści się poniżej zapowiadanego wcześniej poziomu 5 proc.Kolejnym krokiem do ustabilizowania sytuacji

Waloryzacja emerytur i rent

roku poprzedzającego waloryzację): inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci, i 20 proc. realnego wzrostu płac - chodzi o podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Co prawda wskaźnik wzrostu płac może być wyższy i wynosić nawet 40 czy 50 proc., ale

MPiPS: tegoroczna waloryzacja emerytur wyniesie co najmniej 6,1 proc.

realnego wynagrodzenia. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów wynosi za ubiegły rok 4,9 proc, zaś realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 6 proc. Oznacza to, że minimalny wskaźnik waloryzacji wyniesie 6,1 proc. Bucior zapewnił, że mimo iż w

MF: Inflacja w grudniu 2008 r. poniżej 4 proc., do celu wróci w połowie 2009 r.

"Prognozujemy że inflacja obniży się poniżej 4 proc. w grudniu, a do celu inflacyjnego powróci już w połowie przyszłego roku. Prognoza średniorocznej inflacji w 2009 roku na poziomie 2,9 proc. pozostaje bez zmian" - poinformowała w przesłanym w czwartek komunikacie Zajdel-Kurowska. GUS

Waloryzacja emerytur i rent

dostają pracujący). Skoro oni dostają większe pensje to, jak uznali rządzący, powinni też więcej dostawać emeryci. Wskaźnik wzrostu płac mógłby być wyższy np. o 40 czy 50 proc., ale muszą się na to zgodzić związki, pracodawcy i rząd. W tym roku zostało tylko 20 proc. Jaka jest więc tegoroczna waloryzacja

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku

II półroczu spadały, więc trudno zakładać, by średnioroczny wskaźnik inflacji w perspektywie całego roku spadł poniżej 1 proc.W sierpniu GUS podał dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń w gospodarce za pierwsze półrocze. Ten wzrost wyniósł prawie 3 proc.Niespodziewany wzrost inflacji w lipcu oraz większy

Rząd zatwierdził budżet. Eksperci: to realistyczne założenia

. Jego zdaniem wskaźnik inflacji średniorocznej na poziomie 2,3 proc. też jest dobrym założeniem. - Co do bezrobocia, to przy założonym przez rząd tempie wzrostu PKB nie oczekiwałbym wzrostu zatrudnienia. Żeby zatrudnienie zaczęło rosnąć, czyli żeby bezrobocie spadło do 9,9 proc., wzrost PKB musiałby być

Jak się śmieje Beata Kempa

obcych była uzależniona od średniorocznego kursu waluty. Zamiast brać pod uwagę poziom kursu złotego do innych walut z dnia 31 grudnia, wyliczalibyśmy zadłużenie na koniec roku, biorąc pod uwagę średni kurs - mówi "Rz" Dominik Radziwiłł, wiceminister finansów. - Nowy sposób zacząłby obowiązywać

GUS: w grudniu ub.r. deflacja wyniosła 1,0 proc. rdr i 0,3 mdm

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w grudniu o 0,9 proc. rdr zaś w ujęciu miesięcznym spadły o 0,2 proc. Zgodnie z komunikatem GUS największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w grudniu niższe ceny w zakresie transportu (o 2,4

Rząd m.in. o projekcie budżetu na 2012 r.

813,0 mln zł. Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na kwotę 4 mld 533,9 mln zł. Wzrost PKB w 2012 roku ma wynieść 4,0 proc., zaś inflacja średnioroczna 2,8 proc. Prognozowany wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych, emerytów i rencistów wynosi 3,1 proc. W

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

. GUS podał właśnie pierwszą część tegorocznego wskaźnika waloryzacji. I tak w 2010 roku tzw. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw emerytów oraz rencistów wyniósł 2,8 proc. (rząd przewidywał, że będzie to o 0,6 proc. mniej, czyli 2,2 proc.). Zakładając, że drugi wskaźnik - 20

Waloryzacja emerytur i rent 2013

proc. Wskaźnik waloryzacji zależy od dwóch czynników: * inflacji w gospodarstwach emeryckich, czyli wzrostu cen towarów, które emeryci kupują najczęściej; * co najmniej 20-proc. realnego wzrostu płac w przedsiębiorstwach. Co roku zarówno inflacja, jak i podwyżki płac są inne, dlatego też kwota

Podwyżki czynszów będą na nowo uregulowane?

uzasadnieniu rząd wyjaśnia - powołując się na "Słownik Języka Polskiego" Wydawnictwa Naukowego PWN - że "godziwy" oznacza "odpowiedni, właściwy, słuszny, dozwolony, rzetelny, uczciwy". Za absolutnie zasadną podwyżkę rząd uznał taką, która nie przekroczy średniorocznego wskaźnika

Waloryzacja emerytur i rent 2014

zaledwie o 0,2 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Warto pamiętać, że w zeszłym roku ceny w II półroczu spadały, więc trudno zakładać, by średnioroczny wskaźnik inflacji w perspektywie całego roku spadł zdecydowanie poniżej 1 proc. Płace w sektorze przedsiębiorstw rosną. Co prawda nie przekłada się ten

Potencjał inwestycyjny w energetyce odnawialnej do 2020 roku

% rocznie). W drugiej połowie dekady - energetyka słoneczna, w szczególności termiczna energetyka słoneczna (35%), a także w dalszym ciągu biogaz i energetyka wiatrowa z bardzo wysokim (w obu przypadkach) tempem wzrostu rzędu 17-30% rocznie. Rysunek 2. Średnioroczne tempo wzrostu rynku energetyki

O ile wzrosną emerytury, czyli jaka waloryzacja w 2010 roku

., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). Jaka podwyżka w 2010 r.Na tegoroczną waloryzację (w marcu br.) państwo przeznaczyło 7,7 mld zł, a świadczenia wzrosły o 6,1 proc. Najbliższa podwyżka będzie w marcu 2010 r. Na jej wysokość wpływa tzw. wskaźnik waloryzacji, który uwzględnia inflację (wzrost cen

Rostowski: budżet na 2013 r. realny, ale nowelizacji nie można wykluczyć

funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Rząd w projekcie założył, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Ponadto przyjęto, że wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc. (w ujęciu

Minister Belka czeka na obniżkę stóp bo nie widzi zagrożenia inflacyjnego

Wicepremier Belka nie obawia się odbicia inflacji. - Wskaźnik cen może spaść w maju nawet do 2,5 proc. - powiedział w środę w Senacie. Zdaniem Belki, tak niskie prognozy inflacyjne powodują, że istnieje przestrzeń "na bezpieczne obniżenie stóp procentowych, bo nie spowoduje to odbicia

Narody Zjednoczone: Wzrost gospodarczy nie pomaga biednym

W Polsce od 1987 do 1995 r. liczba osób żyjących w biedzie wzrosła z 6 do 20 proc. społeczeństwa - pomimo średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego 2,4 proc. Liczba osób żyjąca poniżej progu ubóstwa według standardów ONZ zwiększyła się z 5,4 proc. w 1997 r. do 11,1 proc. w 2002 r. W ubiegłym

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2009 r. z 18,2 mld zł deficytu (opis)

. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 8,7 proc. Jak wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) przy szacowaniu tych wielkości brano pod uwagę: realny wzrost spożycia o 4,5 proc., średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 proc. oraz realny wzrost

PMR: rynek telekomunikacyjny w Rumunii w 2007 roku był wart ponad 13 mld zł

się liczba kart SIM obsługiwanych na rumuńskim rynku. Na koniec 2007 roku na 100 mieszkańców Rumunii przypadało 106 kart SIM (w Polsce było to ok. 108,8 kart). Wskaźnik ten nie przekłada się jednak na rzeczywistą liczbę użytkowników. Jest to przede wszystkim związane z posiadaniem przez nich więcej

Podatkowe porozumienie związkowców z pracodawcami

się na 3,2-proc. średnioroczny wskaźnik wzrostu płac w sferze budżetowej w 2004 r. Porozumienia nie parafowała "Solidarność". Teraz porozumienie zostanie przedstawione wicepremierowi Jerzemu Hausnerowi. Sam Hausner wielokrotnie entuzjastycznie opowiadał się za ujednoliceniem opodatkowania

OECD radzi: bez kilku podwyżek stóp nie poskromicie inflacji

zaczęła cykl podwyżek stóp (łącznie o 1,75 pkt proc. do 5,75 proc.), to zdaniem OECD to za mało, by powstrzymać wzrost inflacji. - Roczny wskaźnik cen będzie rósł aż do początku przyszłego roku, kiedy wyniesie około 6 proc. Potem zacznie powoli spadać - mówi Serres. Analitycy bankowi są bardziej

Błyszczy, kusi, oślepia

cenę kształtuje rynek, co oznacza, że w długim okresie nieuchronnie ona rośnie, choćby z powodu inflacji.Od rozwodu z dolarem cena złota wzrosła 43-krotnie, choć uwzględniając inflację - nieco ponadsiedmiokrotnie. Oznacza to, że inwestycja w złoto dawała średnioroczny zwrot 9,4 proc. Sporo, choć wcale

Potrzebne są nam dzieci

wzrostu gospodarczego Polski w latach 2016-25 na 1,4 proc. średniorocznie. Mniej niż przeciętnie w krajach OECD.Pozostaje interwencja publiczna wspierająca decyzję rodziców o zwiększeniu liczebności rodziny. Dotychczas polityka rodzinna była dramatycznie nieskuteczna. Podwyżki podatków, znaczny wzrost cen

Rekord WIBOR-u: oprocentowanie lokat znów pójdzie w górę?

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że oprocentowanie kredytów i lokat osiągnęło szczyt. Wskaźnik WIBOR 3M odzwierciedlający cenę pieniędzy na tzw. rynku międzybankowym przez cały kwiecień oscylował w okolicy 6,3 proc. Wielu ekonomistów sądziło, że pieniądz droższy już nie będzie. Bo przecież

Komisja Trójstronna o rządowych projektach ustaw

przyszłorocznego budżetu i zastrzeżeniami partnerów społecznych do przedstawionych przez rząd projektów ustaw z pakietu antykryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli - oprócz związkowców, pracodawców i przedstawicieli rządu - reprezentanci klubów parlamentarnych. "Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur nie

Banki centralne tną stopy procentowe, a giełdy i tak nurkują

centralnymi - podało NBP w środowym oświadczeniu. Zdaniem wiceminister finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej, decyzje banków centralnych oznaczają wygaszanie presji inflacyjnej. Na koniec roku inflacja może, jej zdaniem, spaść poniżej 4 proc., a w przyszłym roku średnioroczna inflacja powinna wynieść 2,9

Praca lub emerytura

tegorocznego wskaźnika waloryzacji. I tak w 2010 roku tzw. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw emerytów oraz rencistów wyniósł 2,8 proc. (rząd przewidywał, że będzie to o 0,6 proc. mniej, czyli 2,2 proc.). Zakładając, że drugi wskaźnik - 20 procent realnego wzrostu płac - osiągnie, tak

Stopy w górę aż o 0,5 pkt. proc.

zapoznaniu się z tymi danymi min. Gronicki stwierdził, że wskaźnik inflacji w sierpniu będzie stabilny lub nieznacznie wyższy od lipcowego. - Moim zdaniem to może być i spadek - mówi Marek Zuber. Rada Polityki Pieniężnej zdaje sobie sprawę z wygasania czynników, które w ostatnim czasie przyczyniły się do

Plan Hausnera: co gotowe, a co nie

inflację (teraz brany jest pod uwagę także wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Zmiana zasad waloryzacji to ulga dla budżetu: 1,96 mld zł w 2005 r., 4,78 mld zł w 2006 r., 2,05 mld zł w 2007 r. Razem - 8,79 mld zł. Dla SLD temat jest drażliwy. Jolanta Banach (SLD): "Jeśli wskaźnik inflacji będzie

Jeden podatek dla wszystkich przedsiębiorców?

proc. od dochodów z działalności gospodarczej. W zamian pracodawcy przystali na maksymalnie 3,2-proc. roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców oraz zwrócili się do rządu, by zagwarantował w budżecie na przyszły rok 3,2-proc. średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń

Idą zmiany w polskiej gospodarce

przypadku rada będzie nadal zobligowana kierować się osiągnięciem celu inflacyjnego; w drugim - zostanie przeprowadzone (dobrowolne lub wymuszone) przeorientowanie zasad polityki pieniężnej na osiągnięcie również innych poza inflacją celów (nominalny PKB, stabilizacja kursu, wskaźnik bezrobocia). Takie

OECD: Podnieście w Polsce stopy procentowe

oznacza, że w kolejnych kwartałach wzrost będzie bliski 6 proc., tymczasem ona oczekuje spowolnienia wynikającego z osłabienia dynamiki eksportu. Zdaniem Zajdel-Kurowskiej wzrost w tym roku powinien wynieść 5,5 proc.Według OECD średnioroczna inflacja w tym roku wyniesie 4,5 proc. To efekt sytuacji

Nowa Polityka Ekonomiczna

mechanizmy zostały oparte na zasadach rynkowych. Posunięcia te przyniosły bardzo szybko ożywienie gospodarcze, odrodzenie handlu i rynku, wzrost produkcji rolnej i przemysłowej oraz stabilizację finansową państwa. W ciągu 5 lat (1921-1926) wskaźnik produkcji przemysłowej wzrósł trzykrotnie (a w latach 1927

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.