średnia krajowa 2012

tuli

Nauczycielskie "czternastki" uszczuplają budżety podlaskich gmin

Nauczycielskie "czternastki" uszczuplają budżety podlaskich gmin

Miliony złotych wypływają właśnie z kas budżetów gmin na pokrycie nauczycielskich "czternastek". To specjalne jednorazowe wyrównanie do pensji, przyznane tym nauczycielom, którzy w 2012 roku nie zarobili średnio tyle, ile wyznaczają prawnie krajowe widełki.

Świętokrzyskie. Więcej pieniędzy na leczenie w 2012 roku

Nakłady na leczenie jednego ubezpieczonego w województwie świętokrzyskim w 2012 roku będą większe niż średnia krajowa - zapowiedział w środę w Kielcach wiceminister zdrowia Jakub Szulc. To efekt - jak mówił - zmiany algorytmu podziału środków NFZ na województwa.

IERiGŻ: dobra koniunktura na rynku mleka

Światowe ceny masła i mleka w proszku w 2013 r. były o ok. 30 proc. wyższe niż w 2012 r. W Polsce cena skupu mleka jest teraz wyjątkowo wysoka, gdyż na świecie jest dobra koniunktura na tym rynku - informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W 2013 r. górnictwo węgla kamiennego miało 430 mln zł zysku

- przełożył się m.in. na trudniejszą sytuację producentów. W ub. roku średnia cena tony węgla wynosiła 292,74 zł (o 46,2 zł mniej niż w 2012 r.; spadek o 13,6 proc.) Węgiel energetyczny kosztował średnio 262,31 zł (spadek o 10,3 proc.), a koksujący 450,08 zł (spadek o 23,6 proc.), Przy utrzymaniu kosztów

UE. Mniej śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2013 roku

, że 17-procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych na unijnych drogach od 2010 roku oznacza uratowanie życia 9 tys. osób. "Bezpieczeństwo transportu jest znakiem rozpoznawczym Europy, dlatego jest bardzo ważne, że dobry rezultat w 2012 roku nie był jednorazowy. Jestem dumny, że Europa jest na

POPiHN: rynek paliw w Polsce coraz mniejszy - w 2012 r. spadł o 4 proc.

obiektów, czyli powiększył się o 10 obiektów. Liczba stacji niezależnych zmniejszyła się do 2 tys. 940. W 2012 roku ceny benzyny 95 były 4 proc. niższe, niż 2012 r. W przypadku oleju napędowego było to - 3 proc., a autogazu - 10 proc. Po raz pierwszy w historii średnie roczne ceny detaliczne oleju

Wpływ napływu BIZ na pozycję firm z kapitałem zagr. będzie "ograniczony"

38,2 proc. w 2012 r. "Szczególnie duży okazał się spadek ich udziału w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe ogółu podmiotów, sięgający 11 pkt proc. między rokiem 2004 i 2012. Przewaga sektora zagranicznego nad krajowym w zakresie wskaźników strukturalno-efektywnościowych zmniejszyła się w

"Dziennik Polski": Pensje rosną tylko nielicznym

Mieszkańcy Małopolski zarabiają mniej niż przeciętny Polak. W 2012 roku - takie są najnowsze dane - średnia pensja w Małopolsce wynosiła 3456 zł, czyli o 65 zł mniej od średniej krajowej. Najlepiej w regionie małopolskim opłacani są pracownicy tzw. sektora informacji i komunikacji, do którego

GUS: rośnie liczba aktywnych organizacji trzeciego sektora

W 1997 r. działało 27,4 tys. organizacji trzeciego sektora, w 2005 r. - 67,5 tys., a w 2010 - 80,4 tys. W 2012 r. był ich 83,5 tys. Spośród nich 69,6 tys. stanowiły stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, 8,5 tys. - fundacje, 3,6 tys. - samorząd gospodarczy i zawodowy oraz organizacje

Coraz więcej gospodarstw ekologicznych w Polsce i w UE

przekracza 26 ha, przy średniej krajowej ok. 10 ha dla gospodarstw tradycyjnych. W Unii od 2001 do 2012 r. nastąpiło podwojenie obszaru upraw ekologicznych. W 2012 roku w pod produkcję ekologiczną było przeznaczone 10,6 mln ha. Zajmowało się nią 290 tys. gospodarstw, co oznacza, że liczba gospodarstw

ULC: polskie lotniska obsłużyły w ub.r. ok. 25 mln pasażerów

pasażerskich polski rynek w 2013 r. odnotował spadek liczby operacji lotniczych o blisko 5 proc. "Taki wynik był możliwy dzięki znaczącemu zwiększeniu średniej liczby pasażerów przypadających na rejs, co - jak należy domniemywać na podstawie wyników 4-tego kwartału - było efektem zwiększenia średniej

Ile naprawdę zarabia Polak? Połowa z nas powyżej 3115 zł brutto

Ile naprawdę zarabia Polak? Połowa z nas powyżej 3115 zł brutto

; pamiętajmy jednak, że dane są z 2012 r.). To oznacza, że w ciągu roku ta granica bogactwa przesunęła się o ponad 700 zł w górę. Dla najuboższych - jedynie o 120 zł.Ale o tym, jak wygląda wynagrodzeniowa przeciętność, dowiemy się z innych danych. Nie przywiązujmy się za bardzo do informacji, że średnia pensja

ARR: do czerwca ceny skupu trzody i bydła - bez większych zmian

2012 r. W pierwszej dekadzie stycznia 2014 r. odnotowano dalszy spadek cen skupu trzody chlewnej. Cena żywca Polsce w przeliczeniu kształtowała się na poziomie 158,07 euro za 100 kg. Była ona wyższa od średnich cen m.in. w Holandii, Belgii, Danii, Niemczech i we Francji, ale niższa niż np. na Węgrzech

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 2,8 proc.

Z raportu IBnGR ogłoszonego w środę wynika, że tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 roku wyniesie 2,9 proc., spożycie indywidualne wzrośnie o 2,5 proc., natomiast wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 4,7 proc. "W roku 2015 popyt krajowy wzrośnie o 3,3 proc. zarówno za

Kielce. Kierowcy pojadą fragmentem nowej południowej wylotówki z miasta

główną arterią łączącą miasto z południową częścią województwa świętokrzyskiego, m.in. Buskiem Zdrój i Pińczowem, a także wschodnią Małopolską i Tarnowem. W 2012 roku jednopasmową ul. Ściegiennego przejechało ponad 13 mln pojazdów, co daje średnią ok. 36 tys. samochodów na dobę. Droga była w złym stanie

Warmińsko-Mazurskie. Coraz więcej pracowników nie dostaje pensji

wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w regionie 3191,33 zł, a średnia krajowa wynosiła wówczas 3650,06 zł.

Raport KE: średnia cena gazu w UE kilkukrotnie wyższa niż w USA

Z projektu raportu, do którego w poniedziałek dotarła PAP wynika, że w 2012 roku w UE ceny gazu dla przemysłu były średnio cztery razy wyższe od cen w USA, Kanadzie i Rosji. W tym samym czasie w 10 krajach członkowskich UE, gdzie ceny gazu dla przemysłu były niższe niż średnia europejska, ceny były

Portugalia.Eksport żywności do krajów poza UE wzrósł o ponad 12 proc.

w całym eksporcie portugalskiej żywności. Rynki te odbierają głównie naszą oliwę z oliwek, a także wino" - ujawnił Nuno Vieira. Udział rynków spoza UE w całości eksportu portugalskiej żywności wzrósł od listopada ub.r. o 2 punkty procentowe. Z danych Krajowego Instytutu Statystycznego (INE) w

Małopolska. 12,6 mln gości w 2013 r.

, Kopalnia Soli w Wieliczce, a w dalszej kolejności ankietowani wymieniali: góry, Wadowice i Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu. Turyści krajowi zadeklarowali średnie wydatki w czasie pobytu w Małopolsce na poziomie średnio 640 zł na osobę (niewiele mniej niż w 2012 r.), a turyści zagraniczni 1380 zł

Prezydent podpisał nowelę ustawy o obsadzaniu wakatów sędziowskich

O podpisaniu ustawy poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Jak wskazano, obecnie postępowanie ws. obsadzenia wolnych stanowisk sędziowskich od momentu obwieszczenia o wakacie do uzyskania przez kandydata nominacji sędziowskiej - trwa średnio około roku. Taki stan jest jednym z powodów

BGK z innymi bankami sfinansuje modernizację bloków ZE PAK

37,5 proc. oraz przedłużenie ich żywotności o 50÷70 tys. godzin" - podkreśliła cytowana w komunikacie wiceprezes ZE PAK Anna Striżyk. "Po zrealizowaniu modernizacji nastąpi również zmniejszenie emisji gazów do środowiska do poziomu spełniającego wszelkie wymagania krajowe i Unii

NIK: NFZ nie wykorzystał ponad 2 miliardów złotych na leczenie i refundację

NIK: NFZ nie wykorzystał ponad 2 miliardów złotych na leczenie i refundację

zdrowotnych w poszczególnych oddziałach NFZ.- O ile w województwie opolskim na świadczenia ambulatoryjne w poradni endokrynologicznej oczekuje się 196 dni, o tyle w lubelskim już tylko 54 dni. Średnia krajowa wynosi natomiast 93 dni - podał przykład.Do okulisty w Podlaskiem pacjenci przyjmowani byli na

W Polsce przybywa wynalazków. "Patentowe zagłębia" to Wrocław, Poznań i Kraków

W Polsce przybywa wynalazków. "Patentowe zagłębia" to Wrocław, Poznań i Kraków

Z danych Urzędu Patentowego RP wynika, że patentowymi potęgami są politechniki we Wrocławiu i Poznaniu oraz AGH w Krakowie.W 2012 r. do UP wpłynęło 5351 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do ochrony, pochodzących od instytucji i ośrodków krajowych. Dla porównania: w 2011 r. było ich mniej o

S&P potwierdza ratingi Polski, perspektywa stabilna

Rating dla długo- i krótkoterminowego długu w walucie zagranicznej to "A-/A-2" oraz "A/A-1" dla długo- i krótkoterminowego długu w walucie krajowej.S&P prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wzrośnie do poziomu 4,3 proc. PKB w 2013 r. z 3,9 proc. w 2012 r

"Rzeczpospolita": Kryzys pokonuje nawet górali

Pogarszająca się kondycja finansowa Podhalan jest widoczna już w Krajowym Rejestrze Dłużników. Z ich danych dotyczących Podhala wynika, że w maju 2012 r. kwoty przekazane przez wierzycieli do KRD wynosiły ponad 37 mln zł. Pół roku później suma ta wzrosła do 44 mln zł. Obecnie wartość złych długów

Uczestnicy konferencji wydali w 2013 r. w Katowicach ponad 100 mln zł

dni i dłużej. Średnia liczba uczestników spotkania wynosiła ok. 85 osób. W sumie w ciągu całego roku daje to ponad 512,8 tys. ludzi uczestniczących w katowickich wydarzeniach tego typu. W odniesieniu do 2012 r. liczba spotkań nieznacznie (o 1,4 proc.) spadła. Rok wcześniej spotkań było ponad 6,1 tys

Szczurek: ulgi podatkowe nie przekładają się na większą liczbę urodzeń

z dwójką dzieci (w której jeden rodzic pracuje i zarabia średnią krajową, a drugi 60 proc. średniej krajowej) jest w Polsce sporo niższe niż przeciętna w krajach OECD z UE, trochę wyższa niż przeciętna w OECD i znacznie niższa niż w krajach o wysokiej dzietności w Europie. Jego zdaniem dane te

Eksperci ARR: wieprzowina będzie tańsza niż w 2013 r.

Eksperci zwracają uwagę, że krajowe ceny skupu trzody chlewnej w dużej mierze zależą od unijnych cen wieprzowiny i kursu złotego do euro. Według Komisji Europejskiej w tym roku podaż wieprzowiny w UE nieco wzrośnie w porównaniu z 2013 r., co może się przyczynić do spadku unijnych cen. Dlatego i w

KE proponuje okres przejściowy w jednolitych płatnościach w euro

takich warunków będą mogli skorzystać też klienci w Polsce posiadający konta w euro. Zgodnie z przyjętymi w 2012 r. unijnymi przepisami, od 1 lutego br. wszystkie przelewy w euro powinny być dokonywane według tego samego formatu SEPA. Jednak KE uważa, że kraje członkowskie nie przygotowały się

ARR: wysokie ceny mleka zachęcają do zwiększania produkcji

Średnia cena litra mleka w listopadzie 2013 r. wynosi 1,5 zł za litr i - zdaniem Zwolaka - nadal będzie rosła, choć już nie tak gwałtownie. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. mleko podrożało o prawie 25 proc. Zwolak podkreślił, że przekroczenie limitu produkcji mleka przez Polskę w roku

Drogowe mandaty będą rosły ze średnią pensją

krajowej według GUS. Ponieważ projekt powstał w roku ubiegłym, wzięliśmy średnią z końca 2012 r. - 3,6 tys. zł - mówi Żmijan. Za najmniejsze przekroczenie prędkości mandat będzie liczony od 1,5 proc. średniej krajowej, czyli 50 zł. Kolejne stawki to 3 proc. (za przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/godz

Raport: USA zbliżają się do energetycznej samowystarczalności

. Utrzymujące się niskie ceny gazu ziemnego w USA doprowadzą zdaniem EIA do dalszego ożywienia krajowego przemysłu gazochłonnego. Raport przewiduje, że konsumpcja przemysłowego gazu ziemnego wzrośnie o 22 proc. między 2012 a 2015 rokiem. Z uwagi na atrakcyjne ceny gazu ziemnego, surowiec ten będzie też

KE. W 2013 r. ponad 2,3 tys. zgłoszeń o niebezpiecznych produktach

RAPEX kraje członkowskie UE zgłosiły ponad 2,3 tys. zawiadomień o niebezpiecznych produktach. Było to o blisko 4 proc. więcej niż w 2012 roku. Blisko 2 tys. zgłoszeń dotyczyło produktów, które stanowiły duże zagrożenie dla konsumentów. Pozostałe informacje dotyczyły niskiego lub średniego zagrożenia

9,25 mln turystów odwiedziło Kraków w tym roku

naszymi sąsiadami. Więcej gości z Holandii to być może efekt pobytu w naszym mieście reprezentacji tego kraju w piłce nożnej podczas Euro 2012" - oceniła Gądek. Wśród gości krajowych przeważali mieszkańcy Małopolski - 21,7 proc., województwa mazowieckiego - 11,2 proc. i śląskiego - 7,5 proc. Autorzy

W.Brytania.Gospodarka rośnie szybko, ale nadal nie odrobiła strat

Ekonomiści cytowani przez tygodnik "Sunday Telegraph" szacują, iż za cały 2013 r. brytyjski PKB przyrósł o 1,9 proc. wobec 0,3 proc. w 2012 r. Prognoza za IV kw. ub. r. wynosi 0,7 proc. w ujęciu kwartalnym (2,8 proc. w rocznym) wobec 0,8 proc. kdk w III kwartale. Oficjalne dane będą

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

;czynniki wzmacniające oraz osłabiające walutę krajową w dalszym horyzoncie projekcji w znacznym stopniu będą się równoważyć".- W efekcie, w średnim i dłuższym okresie nominalny efektywny kurs złotego będzie utrzymywał się na relatywnie stabilnym poziomie - czytamy w raporcie.Eksperci dodali, iż w

Lepiej gospodarce, gorzej szefom. Ile zarabiają menedżerowie i specjaliści?

Jeszcze w 2012 roku średnie wynagrodzenie oferowane prezesom wynosiło 18,1 tys. zł brutto, teraz mogą liczyć na 15,9 tys. zł, czyli o ponad 2 tys. zł mniej - wynika z Raportu Płacowego Antal 2014* przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Antal International. Powód? Firmy zmieniły strategię i

Jaka jest nasza klasa średnia

? Bezrobotni? Pracownicy najemni, z których dwie trzecie zarabia poniżej średniej krajowej? Młodzi na śmieciówkach? Tymczasem z danych wyłaniał się obraz klasy żyjącej w schizofrenii: zadowolonej ze swojego poziomu życia, ale przestraszonej, sfrustrowanej i nieufnej wobec swojego państwa, pracowników oraz

Polska wydaje coraz więcej na badania

. Przekładając te liczby na produkt krajowy brutto - jeszcze w 2011 na badania wydawaliśmy 0,76 proc. PKB. W 2012 było to już 0,9 proc. PKB.Ten skok to duża zasługa przedsiębiorców. Przez ostatnie lata nie kwapili się, by angażować się w tworzenie nowych technologii. Dopiero od dwóch lat ich udział powoli rośnie

WISE: 170 mld zł dotacji dla górnictwa i energetyki węglowej od 1990 r.

w okresie 1990-2012 na ok. 170 mld zł według cen z 2010 r. To 15 razy więcej niż skumulowane dotacje do OZE w tym okresie - podkreślono. "Gdybyśmy dodali do tego rachunku skumulowane koszty zewnętrzne w postaci gorszego stanu zdrowia, większej absencji chorobowej i śmiertelności, to podniósłby

Przepisy utrudniają wydawanie interpretacji ogólnych na wniosek podatnika

1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. do biur Krajowej Informacji Podatkowej wpłynęło 199 wniosków o wydanie interpretacji ogólnej. W wyniku rozpatrzenia wniosków Minister Finansów wydał dotychczas 8 interpretacji ogólnych" - wyjaśniła Dróżdż. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej

ARR: W Polsce zboże będzie drożało

. 1 proc. niżej niż w 2012 r., ale o ponad 6 proc. wyżej od średniej z lat 2006-2010. Zebrane ziarno jest dobrej jakości. Z danych GUS wynika, że w grudniu 2013 r. w skupie za pszenicę przeciętnie uzyskiwano 761 zł/t, o 17 proc. więcej niż w sierpniu, ale o 25 proc. mniej niż rok wcześniej. Średnia

Obligacje PKN Orlen piątej serii przydzielono 819 inwestorom

kwietnia włącznie. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano w poniedziałek. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego PKN Orlen dokonał redukcji złożonych zapisów. Powodem było złożenie większej ich liczby od łącznej liczby oferowanych papierów dłużnych. Średnia stopa redukcji

Linie lotnicze apelują o wspólne niebo nad Europą. Na szali 5 mld euro

podzielona na kilkadziesiąt krajowych systemów kontroli ruchu lotniczego. Szacuje się, że średnio lot samolotu w Europie jest o 42 km dłuższy, niż to konieczne. To dlatego, że samoloty nie latają po prostej linii, ale kluczą, wpasowując się w odpowiednie korytarze powietrzne. Generuje to dodatkowe koszty

Uczestnicy debaty: wyzwaniem dla polskiej chemii są innowacje

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) Tomasz Zieliński poinformował, że w 2012 r. wydatki inwestycyjne w sektor chemiczny wyniosły 6 mld zł. W 2013 r. - jego zdaniem - powinny być na podobnym poziomie. Ocenił, że firmy chemiczne coraz odważniej podejmują wyzwania inwestycyjne. "

Żniwa rozpoczęte, zboże dużo tańsze niż w przed rokiem

Słowacji z tegorocznych zbiorów. Niebawem pojawi się także węgierska pszenica, którą wcześniej zakontraktowali przetwórcy. W połowie lipca ceny słowackiej pszenicy z dostawą do młynów i wytwórni pasz na południu kraju były wyraźnie niższe od cen krajowego ziarna ze zbiorów 2012 r. i kształtowały się na

SKOK o krok

podstawie którego SKOK-i muszą przygotowywać swoje raporty, jest niezgodne z prawem i zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. - Portfele złych kredytów nie odbiegają w SKOK-ach rażąco od tzw. średniej krajowej - dodaje Dunajski.Według KNF trudna sytuacja SKOK-ów nie zagraża ich członkom. W

KE. W 2013 r. ponad 2,3 tys. zgłoszeń o niebezpiecznych produktach

. zawiadomień o niebezpiecznych produktach. Było to o blisko 4 proc. więcej niż w 2012 roku. Blisko 2 tys. zgłoszeń dotyczyło produktów, które stanowiły duże zagrożenie dla konsumentów. Pozostałe informacje dotyczyły niskiego lub średniego zagrożenia. Jak podkreśla KE, więcej zgłoszeń na temat niebezpiecznych

Polskie firmy nagminnie nie płacą za faktury na czas

wstrzymują więc płatności, czekając, aż ich kontrahenci im zapłacą. To niestety wywołuje łańcuszek podobnych reakcji w innych firmach - analizuje Łącki. Po terminie płaconych jest już 25,8 proc. wszystkich faktur, a średni czas oczekiwania na zapłatę regularnie się wydłuża i w I kwartale 2012 roku wyniósł 4

Najchętniej pijemy piwo, które sprzedają nam trzy koncerny

W ostatnich latach krajowy rynek alkoholu i napojów alkoholowych rozwijał się intensywnie. Według szacunków wartość krajowego rynku alkoholi wzrosła z 17,3 mld zł w 2000 r. do 28,3 mld zł w 2012 r. - informuje najnowszy raport nt. używek przygotowany przez IERiGŻ.Popyt na alkohol spowodował, że

Kielce. Pracownicy KKSM obawiają się o przyszłość zakładu

średnich, jak zakładała specustawa drogowa z czerwca 2012 r., uznana w czerwcu 2013 r. przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczną z ustawą zasadniczą. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, KKSM mógłby otrzymać z GDDKiA ok. 65 mln zł za dostarczone materiały i usługi dla wykonawcy autostrady A2. "W

"S" i SLD: 2 tysiące dla najgorzej zarabiających

, na którym zarobi również państwo, bo zwiększą się m.in. wpływy ze składek emerytalno-rentowych.Drugi projekt również zakłada podniesienie pensji minimalnej do poziomu 50 proc. średniej krajowej, ale bardziej gwałtownie. Posłowie SLD proponują, aby płaca minimalna już w roku 2012 nie była niższa od 45

Sędziowie Trybunału spotkali się z politykami. Czy rząd słucha wyroków?

było 60). I zachęcał także Trybunał Konstytucyjny do ich zadawania. Gorzkie było wystąpienie wiceprzewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa Małgorzaty Niezgódki-Medek. Wypomniała Trybunałowi dwa zeszłoroczne orzeczenia dotyczące władzy ministra sprawiedliwości nad sądami. - Trybunał przyjmuje, że silna

Pół miliarda długów w budownictwie. Branża tonie?

Branża zmaga się z poważnymi problemami i w dużo większym stopniu odczuwa skutki przeterminowanych należności niż pozostałe sektory gospodarki. Liczba zadłużonych przedsiębiorstw budowlanych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów wzrosła w ostatnim roku o ponad tysiąc. KRD i BIG badają kondycję

Budżet 2013: wzrost PKB na poziomie 2,2 proc.

rynku krajowym oraz stabilizacji cen surowców średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. prognozowany jest na 2,7 proc." - zakłada rząd.Resort finansów spodziewa się stopniowego umocnienia złotego w latach 2012-13. "Umacnianiu się polskiej waluty będą w tym okresie

ZBP: w trzecim kwartale udzielono 45 tys. 773 kredyty hipoteczne

. zadłużenie urosło o 1,19 mld zł, czyli 0,36 proc. Z badania wynika ponadto, iż średnia wartość udzielonego kredytu w trzecim kwartale wzrosła o 0,58 proc. kwartał do kwartału i wyniosła 201 tys. 658 zł. Zaznaczono, że przeciętny kredyt udzielony w krajowej walucie miał wartość 201 tys. 136 zł (plus 0,67

Projekcja NBP: W 2012 inflacja 4,1 proc., wzrost PKB 3,0 proc.

Centralna ścieżka projekcji pokazuje także, że w 2012 roku tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) wyniesie 3,0 procent, w 2013 roku zwolni do 2,3 procent, a w 2014 roku przyspieszy do 3,2 procent. Marcowa projekcja została sporządzona na podstawie danych, które napłynęły do 24 stycznia

CBOS: Polak wyjeżdża za chlebem - na krótko i raczej blisko

5 tys. zł na rękę. Średnia krajowa to na rękę około 2,7 tys. zł. Dlatego, jak przekonuje Karolina Grot z Instytutu Spraw Publicznych, fala powrotów nas nie czeka. - Wielka Brytania np. pomaga emigrantom ściągnąć do siebie rodziny, to kolejny czynnik powstrzymujący ich przed powrotem - mówi.Dużą rolę

KE chce ułatwić postępowania ws. przywłaszczenia tajemnicy handlowej

Z badania KE wynika, że w ostatniej dekadzie jedno na pięć przedsiębiorstw co najmniej raz padło ofiarą usiłowania kradzieży jego tajemnic handlowych. W 2013 roku 25 proc. firm zgłosiło kradzież informacji; w 2012 r. było to 18 proc. przedsiębiorstw. "Cyberprzestępczość i szpiegostwo

PGE prezentuje warunki rentowności nowych bloków w Elektrowni Opole

blok ma być gotowy w IV kw. 2018 r., drugi - w I kw. 2019 r. Bloki będą miały sprawność ponad 45 proc., przy obecnej średniej krajowej rzędu 30-35 proc., będą spełniać unijną dyrektywę o emisjach przemysłowych i mieć najlepsze dostępne technologie dla obniżenia emisji CO2. Rocznie Opole II ma zużywać

NIK: administracja odpowiedzialna za opóźnienia w poszukiwaniu gazu z łupków

W poniedziałek Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport ws. poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. W latach 2007-2012 Izba skontrolowała 113 koncesji obejmujących blisko 30 proc. terytorium kraju. Wykonywane prace geologiczne przebiegały jednak na niewielkiej części udzielonych firmom koncesji

UBS: Polska dalej będzie liderem wzrostów w regionie

finansowych i ekonomicznych, ale musi się liczyć z kredytowym skurczem, który w połączeniu z poważnymi oszczędnościami i restrukturyzacją długu pociągnie strefę euro w stronę recesji w 2012 r." - ocenia bank.UBS przewiduje, że PKB eurostrefy za 2012 r. wzrośnie średnio o 0,2 proc. (uprzednio przewidywał

PKN Orlen emituje szóstą serię obligacji i kończy program za 1 mld zł

dłużnych serii F nastąpi po 6 latach" - podkreślił PKN Orlen. Obligacje serii F płockiego koncernu otrzymały od agencji Fitch Ratings podobny jak przy poprzednich emisjach rating krajowy A- (pol). "Finalizując program emisji postawiliśmy na ofertę, która gwarantuje pewność ściśle określonego

Chiny inwestują w ochronę środowiska i zmniejszenie emisji CO2

Xie Zhenhua, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rozwoju i Reform (KKRR), oświadczył po niedawnym posiedzeniu z udziałem członków Rady Państwa, że jest to kolejna podwyżka nakładów na inwestycje w źródła czystej energii po lipcowej korekcie do kwoty 1,7 bln juanów. Dodał też, że rząd planuje

Urwane koła, zgubiony na wertepach towar. Pseudoautostrada A18

policjantów. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miała zrealizować inwestycję przed Euro 2012, ale nic z tego nie wyszło. Przebudowa? Nieprędko Budowę drugiej jezdni, w kierunku Berlina, zaplanowaną jeszcze w III Rzeszy, ukończono w 2006 r. Urzędnicy zakładali, że od razu (w latach 2007-2009

Duńczycy coraz chętniej zatrudniają Polaków

półroczu 2012 r. zarejestrowano ich 13 proc. więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Zatrudnia ich już 9 proc. duńskich firm liczących co najmniej pięć osób.Imigrantów przyciągają oczywiście zarobki. Średnia roczna płaca w Danii jest sześć razy wyższa niż w Polsce. Litewską przewyższa

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

, przekroczymy 70 proc. średniej krajowej, emerytura jest zmniejszana. Jeżeli 130 proc. średniej krajowej - zawieszana.Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura.Trzeba złożyć wniosek. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a

KRRiT: Blisko trzy miliony gospodarstw zalega z abonamentem

- Powstałe zaległości w płaceniu abonamentu są obarczone prawnym obowiązkiem ich uregulowania. Należy pamiętać, że obowiązek powstaje z chwilą zarejestrowania odbiornika - przypomniał członek Krajowej Rady Sławomir Rogowski cytowany w komunikacie. W jego ocenie od zmiany systemu poboru zależy

TVN ukarany 250 tys. zł za "wulgarne treści" w programie Drzyzgi. Stacja będzie się odwoływać

Pod koniec marca Jan Dworak, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zdecydował o ukaraniu spółki TVN SA. Po skargach widzów uznał, że stacja naruszyła przepisy "w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub

Euro 2012: ile kosztowała piłkarzy porażka z Czechami

dostaliby do podziału 2,5 mln euro, po 108 tys. na piłkarza. Przyzwoity występ pozwoliłby zarobić każdemu z zawodników średnio 140 tys. euro - za dwa remisy i zwycięstwo w grupie oraz przy założeniu, że orły Smudy odpadną w ćwierćfinale. Piłkarze nie opuszczają jednak Euro 2012 z pustymi kieszeniami

Detroit jednak zbankrutuje. Tylko kto zapłaci za emerytury?

również wyjątkowo niskim poczuciem bezpieczeństwa. W 2012 r. w Detroit popełniono ponad 15 tys. przestępstw, czyli pięciokrotnie więcej, niż wynosi krajowa średnia dla miast powyżej 200 tys. mieszkańców. Tylko 8,7 proc. policyjnych śledztw kończy się sukcesem. Średni czas oczekiwania na radiowóz po

PGE prezentuje warunki rentowności nowych bloków w Elektrowni Opole

finansowania inwestycji jest gotowy. Pierwszy blok ma być gotowy w IV kw. 2018 r., drugi - w I kw. 2019 r. Bloki będą miały sprawność ponad 45 proc., przy obecnej średniej krajowej rzędu 30-35 proc., będą spełniać unijną dyrektywę o emisjach przemysłowych i mieć najlepsze dostępne technologie dla obniżenia

Resort nauki planuje wzrost płac na uczelniach

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Związkowcy oprócz zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego na uczelniach proponują także zmianę sposobu ich naliczania. Zamiast określonej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym kwoty bazowej, związkowcy chcą indeksowania zarobków w stosunku do średniej krajowej

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

wpływy z podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT. W tym roku do kasy państwa z VAT ma trafić tylko 115,7 mld zł, czyli o 5 mld mniej niż w 2012 roku. Tak prognozuje Ministerstwo Finansów. Spadek przychodów z VAT, czyli najważniejszego źródła wpływów budżetowych, wynika zdaniem niektórych

Pozbawią mnie rocznej emerytury [wyliczenia] - list

z procentowej na kwotową w latach 2012-2015. Ponieważ nigdzie nie znalazłam symulowanych prognoz, jak duże straty w kolejnych latach spowoduje ta zmiana dla osób otrzymujących emeryturę powyżej średniej krajowej, pozwalam sobie przesłać moje własne, mocno amatorskie obliczenia. Mam 59 lat i jestem

Banki sypnęły groszem. Prezesom spuchły portfele. Rekord to 8,3 mln zł

banki zarobiły na czysto 15,4 mld zł, czyli o 0,3 mld zł mniej niż w 2012 r. To między innymi dlatego, że niskie stopy procentowe ograniczają możliwość zarabiania na kredytach. Sam Bank Pekao zarobił w ubiegłym roku też nieco mniej - 2,8 mld zł zamiast 2,925 mld. Rzeczniczka banku Katarzyna Karpiuk

"PB": To będzie chudy rok dla mlecznej branży

Produkcja polskiej branży mleczarskiej od dawna już znacząco przewyższa zapotrzebowanie rynku krajowego. Dlatego też jest ona uzależniona od eksportu, na który przypada 25 proc. sprzedaży. Ceny produktów mleczarskich na rynku światowym mają silne przełożenie na poziom zyskowności. Niestety, po

PwC: Polska wśród najbardziej atrakcyjnych krajów w regionie

Raport pokazuje, że znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów rośnie. Ciągle jednak jest wiele do zrobienia. Średni poziom PKB na mieszkańca w regionie według parytetu siły nabywczej wyniósł w 2012 roku zaledwie 57 proc. średniej dla Europy Zachodniej, wskazuje PwC. Ta różnica może jednak

Jak organizacja Euro 2012 opłaciła się miastom

. krajowych kibiców. Jak wyliczają eksperci Deloitte, wpływy z turystyki w tych miastach podczas miesiąca trwania Euro 2012 wyniosły 1,45 mld zł. Kibic zagraniczny wydał przy tym na pobyt w Polsce średnio ponad dwa razy więcej niż Polak. Kwoty te wynoszą odpowiednio 1401 zł i 606 zł. Najbardziej hojni byli

KE: Na europejskich drogach ginie 85 osób dziennie

Dla porównania, w latach 2001-2010 liczba ofiar śmiertelnych na unijnych drogach spadała średnio o 6 proc. Absolutnym rekordzistą niechlubnej statystyki jest Estonia, w której w ubiegłym roku aż o 29 proc. wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadków. Następne są: Cypr i Szwecja (18-procentowy wzrost

Fatalne wyniki PKB. Część ekonomistów: grozi nam recesja

Dane, które właśnie podał GUS są negatywnym zaskoczeniem. Średnia oczekiwań rynkowych zakładała, że gospodarka urosła w trzecim kwartale o 1,8 proc. Ale opinie na temat wzrostu były mocno rozstrzelone.- Naszym zdaniem w minionym kwartale produkt krajowy brutto wzrósł o 1,4 proc. licząc rok do roku

Efekt reform czy nauki pod testy? Skąd wziął się sukces polskich uczniów w badaniach PISA

proc. (trzy lata temu aż 20,5 proc.). PISA to najpoważniejszy ranking edukacyjny na świecie. Badanie przeprowadzono w 2012 r. Cały rocznik testowanych 15-latków zdawał wówczas egzamin gimnazjalny z matematyki. Średni wynik 47 proc. - marnie. Ale - uwaga - trudność jest dopasowywana do poziomu danego

Polska biopaliwowa klapa. Dopłaty, ulgi i system nie działa

importu - wskazuje NIK. W latach 2010- -11 średnie ceny oferowane za biokomponenty na polskim rynku były niższe od przeciętnych kosztów ich produkcji w polskich zakładach. To zdaniem Izby wskazuje na niekonkurencyjność krajowej branży biopaliwowej. Według NIK ocenę skali importu biokomponentów i kontrolę

W Portugalii rośnie niechęć wobec walk z bykami

Statystyki Krajowego Urzędu Wydarzeń Kulturalnych (IGAC) w Lizbonie wskazują, że w 2013 r. w Portugalii odbyły się zaledwie 241 walki z bykami, nazywane w Portugalii touradami i różniące się zasadami od hiszpańskiej korridy. Była to najmniejsza liczba tourad w ostatnich kilku dekadach. Doszło

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji, ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Od 1 września 2012 r. 70 proc. średniego wynagrodzenia to 2447,80 zł brutto. Natomiast 130 proc

11 tysięcy dla ordynatora, 7 tysięcy dla lekarza w szpitalu. Dużo czy mało?

przepracowanych przez lekarza godzin. W związku z tym wzięliśmy pod uwagę nie tylko wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, ale również średnią stawkę godzinową. Dane dotyczące średniego krajowego wynagrodzenia lekarzy w podziale na specjalności nigdy nie były zbierane przez resort zdrowia

Tony czekolady i tysiące jabłek zjedzone podczas szczytu klimatycznego

szczytu klimatycznego przez Stadion Narodowy przewinęło się ok. 70 tys. osób. W tym czasie odbyło się blisko 2 tys. spotkań i paneli dyskusyjnych oraz 140 konferencji prasowych. Jak poinformował zarządca stadionu, spółka PL.2012+, od 11 listopada, kiedy rozpoczął się szczyt, w 50 przygotowanych salach

Niedaleko SLD od PiS? [ANALIZA]

Po sobotnim posiedzeniu Rady Krajowej SLD na stronach internetowych tej partii pojawiły się "Prezentacje programowe SLD". To dorobek debat programowych organizowanych od 2012 r. Diagnoza jest surowa: mamy recesję (choć według premiera w tym roku będziemy mieć 1,5-proc. wzrost) i rosnące

Resort nauki planuje wzrost płac na uczelniach

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Związkowcy oprócz zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego na uczelniach proponują także zmianę sposobu ich naliczania. Zamiast określonej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym kwoty bazowej związkowcy chcą indeksowania zarobków w stosunku do średniej krajowej. Mimo

RPP wątpi w budżet. Zbyt ambitne plany redukcji deficytu

deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r. o ok. 1,7 pkt proc. PKB - czytamy w opinii. Do tego dojść ma ograniczenie deficytu Krajowego Funduszu Drogowego i samorządów, a ich plany nie są znane.Zdaniem NBP planowane na 2012 r. zacieśnienie fiskalne ma w większym stopniu polegać na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

zlokalizowanej w Bydgoszczy) na poziomie co najmniej 75 proc. średniej sprzedaży realizowanej przez tę hurtownię w roku 2012 i 2013 r. Neuca podała w komunikacie prasowym, że hurtownia ACP Pharma zlokalizowana w Bydgoszczy jest jedną z pięciu hurtowni farmaceutycznych prowadzonych przez grupę ACP Pharma i

Rumuńscy Romowie przymusowo przesiedlani na wysypiska

działaNiektórzy politycy zbijają na wysiedleniach kapitał. W 2012 r. Catalin Cherches wygrał wybory na burmistrza miasta Baia Mare, bo obiecał likwidację romskich osiedli. Zdobył ponad 80 proc. głosów.Niektóre z miast przeprowadzających akcje wysiedleńcze zostały skazane przez krajową radę ds. zwalczania

Sejm. Kluby za zmianami w ustawie o rencie socjalnej

Polityki Społecznej i Rodziny do sejmowej debaty skierowano projekt, który zmierza do podwyższenia z 30 do 70 proc. średniej krajowej progu dochodów, po przekroczeniu którego zawiesza się wypłatę renty socjalnej. Wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior powiedział w poniedziałek w Sejmie, że o

Pawlak: płaca minimalna - 1500 zł od przyszłego roku

zł.Przewodniczący OPZZ Jan Guz powiedział z kolei, że kwota zaproponowana przez rząd była "sztywna", gdyż przedstawiciele rządu w Komisji nie byli upoważnieni do zmiany stanowiska. - Uważamy, że płaca minimalna powinna zbliżać się do 50 proc. średniej krajowej - uważa Guz. Zaznaczył, że zgodnie z

Wysokie pensje prezesów spółek nie zależą od wyników

jedynie średniej krajowej. W dodatku MPK to specyficzna spółka, bo wewnętrzny podmiot gminy, a to oznacza, że niezależnie od wyniku miasto musi jej dopłacić. Więc w sposób szczególny należy te spółkę traktować i powinna być na celowniku - ocenia Wiesław Wędzonka (PO).

Ranking Banku Światowego: Polska czempionem reform, awans o 10 miejsc

W raporcie Doing Business 2013 zajęliśmy 55 miejsce, w Doing Business 2014 - 45. Ale w międzyczasie zmieniła się metodologia raportu. Po uwzględnieniu zmian awansowaliśmy z 48 na 45 miejsce. Opublikowany właśnie raport Doing Business obejmuje okres od połowy 2012 do połowy 2013 roku. W tym czasie

Im też grożą sankcje? 110 Rosjan, którzy przejęli jedną trzecią majątku kraju

zmianie miejsca zamieszkania (średnia światowa wynosi 15 proc.). Rosjanie często kupują nieruchomości w całej Europie. W 2012 r. kupili w Hiszpanii 2,4 tys. domów, czyli o połowę więcej niż rok wcześniej. W katalońskim miasteczku Platja d'Aro na śródziemnomorskim wybrzeżu w ciągu dekady liczba

"Dziennik Gazeta Prawna": Polscy prokuratorzy skarżą się UE

Pismo do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej przygotował Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Przedstawia coraz trudniejsze warunki pracy śledczych i podejmowane przez środowisko inicjatywy mające zmobilizować władze krajowe do poprawy ich sytuacji zawodowej. Jak

Zwalniamy przed radarami. Liczba zdjęć spadła trzykrotnie

Wielu pamięta burzę, jaka przetoczyła się w mediach po informacji, że Ministerstwo Finansów zaplanowało na rok 2013 aż 1,5 mld zł z mandatów na podstawie odczytów fotoradarów. Blisko 50 razy więcej niż w 2012 r.Minister Sławomir Nowak tłumaczył, że dodatkowe 300 fotoradarów na drogach krajowych

Rząd ustępuje. Całe dochody z fotoradarów pójdą na budowę dróg

sięgnięcia po pieniądze kierowców. Już w budżecie na 2012 r. zapisano 1,2 mld zł wpływów z fotoradarów. Tego wyniku nie udało się osiągnąć - pod koniec listopada wystawiono mandatów zaledwie za 24 mln zł. Główny Inspektorat Transportu Drogowego tłumaczył, że od policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

Średnia krajowa

przebywających na urlopie macierzyńskim. Średnia krajowa w PolsceW Polsce tzw. średnia krajowa regularnie liczona jest przez GUS. W marcu 2013 wyniosła 3,8 tys. zł brutto (ok. 2713 zł netto)http://biznes.newsweek.pl/srednia-krajowa-to-juz-3-8-tys--zl--wzrost-trwa,103550,1,1.html..Zasady, do których stosuje

Średnia biegowa

sposób:SB = \frac{PKT+BON}{B}gdzie:SB - średnia biegowa (wyrażona zwykle jako punkty/bieg) PKT - suma punktów wywalczonych na torze BON - suma punktów bonusowych B - liczba biegów, w jakich wziął udział zawodnik Zwycięzcy klasyfikacji biegopunktowej w Ekstralidze (sezony 2007-2012) 2007: Nicki Pedersen

Ścinawka Średnia (stacja kolejowa)

Ścinawka Średnia – stacja kolejowa w Ścinawce Średniej, w województwie dolnośląskim powstała w 1879 roku wraz linią kolejową Kłodzko - Wałbrzych. Przez stację kursują autobusy szynowe Kolei Dolnośląskich oraz liczne pociągi towaroweOgólnopolska Baza Kolejowa Historia i parametry linii

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 - waga średnia kobiet

Waga średnia kobiet to jedna z trzech kobiecych konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 5 do 9 sierpnia w hali ExCeL. Terminarz Data Godzina 5 sierpnia 2012 15:30 1/8 finału 6 sierpnia 2012 15:30

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 - waga średnia mężczyzn

Waga średnia mężczyzn to jedna z dziecięciu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 28 lipca do 11 sierpnia w hali ExCeL. Terminarz Data Godzina 28 lipca 2012 15:00, 22:00 Eliminacje 2

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.